4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta"

Transkriptio

1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry toteutti kehittämishankkeen yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana. Hanke toteutettiin yhteistyössä kylän eri yhdistysten kanssa. Hankkeella tavoiteltiin kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden aktivoimista kehittämään kotikyläänsä ja toimimaan erilaisissa yhdistyksissä yhteisen hyvän vuoksi. Mukaan pyrittiin innostamaan uusia toimijoita ja osallistujia koko kunnan alueelta erilaisiin yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä yhdistää eri yhdistysten voimavarat ja osaaminen koko seutukunnan hyväksi. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli ,00. ja rahalla saatiin pääasiassa ostettua toiminnan kehittämisen kannalta välttämättömimmät tarvikkeet kuten tietokone, dataprojektori ja laajakaistayhteys sekä vähän lehti-ilmoituksia ja historiikin sidonta. Pääasiassa kaikki tapahtumat, tilaisuudet ja retket olivat omakustanteisia ja talkooperiaatteella tehtiin suurin osa asioista. Kehittämishankkeen myötä onnistuimme yhdistämään yhdistykset toimimaan yhdessä. Tiivis yhteistyö on saanut aikaan uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja, sillä yhteisen tekemisen tavoitteena on houkutteleva maaseutu asuinympäristönä. Maaseudun tulisi tarjota työtä ja elämisen mahdollisuus unohtamatta hienoja vapaaajanviettomahdollisuuksia. Kylän yhdistysten yhteiset nettisivut ovat parantaneet tiedotustoimintaa ja kylän ajankohtaiset asiat ovat helposti löydettävissä. 4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta 4.1 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on ollut maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen erilaisten toimintojen kehittämisellä. Hankkeella tavoiteltiin kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden aktivoimista kehittämään kotikyläänsä ja

2 toimimaan erilaisissa yhdistyksissä yhteisen hyvän vuoksi. Mukaan on pyritty innostamaan uusia toimijoita ja osallistujia koko seutukunnan alueelta ja yhdistää eri yhdistysten voimavarat ja osaaminen koko seutukunnan yhteiseksi hyväksi. Tärkeänä tavoitteena on ollut myös se, että eri yhdistyksissä toimivat henkilöt kokevat kuuluvansa johonkin ja näin edistämme heidän kokonaisvaltaista hyvinvointia. 4.2 Hankkeen toteutus Toimenpiteet Kehittämishanketta vietiin eteenpäin suunnitelmien mukaan yhdistysten yhteisvoimin. Erilaisten teematapahtumien, juhlien, retkien ja kisailujen ansiosta on saatu eri-ikäisiä kyläläisiä ja vapaa-ajanasukkaita aktivoitua mukaan toimintaan. Kylän yhdistysten yhteiset nettisivut ovat edistäneet tiedottamista ja ajankohtaiset asiat ovat sivuilla kaikkien nähtävissä. Kyläsuunnitelma päivitettiin vuosille ja se laitettiin Suur- Miehikkälän kotisivuille sekä monistettiin jaettavaksi. Merkittävänä saavutuksena oli emeritusprofessori Yrjö Varpion tekemä Kilven ja seurantalon sekä maalaiskylän elämästä tehty historiikki Talo ja Kenttä. Aikataulu Hankkeen toteutusaika Resurssit Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry on vastannut hankkeen toteutettujen toimien rahallisesta sekä toiminnallisesta toteuttamisesta. Muut toimijat ja yhdistykset ovat aktiivisesti tukeneet työtä toiminnallisella panostuksellaan sekä osallistumalla. Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Voimistelu-ja Urheiluseura Kilpi ry ja sen puheenjohtaja Leila Tylli hankevastaavana, sihteeri Päivi Jarva ja hallituksen jäsen Jenni Yläjääski. Hankkeen seurantaryhmässä ovat olleet mukana kylän eri yhdistysten edustajia, mikä on helpottanut asioiden eteenpäin vientiä.

3 Kustannukset ja rahoitus Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli ,00 (EU+valtio 6.625,28, kunnat 1.656,32, yksityinen rahoitus 518,40 ja yksityinen talkootyö 1.552,00 ). Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry otti lainaa hankkeen toteuttamiseen. Raportointi ja seuranta Hankkeen seurantaryhmä on kokoontunut 4 kertaa (+hankkeen päättävä kokous ). Seurantaryhmätapaamisissa on keskitytty käsittelemään hankeen eri vaiheita sekä tehty suurimmat linjaavat päätökset. Tapaamisissa on myös suunniteltu hankkeen toimintaa ja vaihdettu kehittämisajatuksia ja ideoita. Toteutusoletukset ja riskit Kyseessä oli rahallisesti pieni hanke ja päätettiin, että palkattua hankevetäjää ei palkata vaan työ tehdään vapaaehtoisella pohjalla. Riskinä oli vetäjien ajan riittävyys ja eri yhdistysten saaminen aktiivisesti yhteistoimintaan mukaan. Yhdistykset toimivat aktiivisesti ja vastuunkantajia löytyi, joten tehtävät saatiin hyvin soviteltua. Merkittävänä riskinä oli hankepäätöksen viivästyminen vuodella. Hanke pystyttiin kuitenkin viemään läpi suunnitellussa aikataulussa. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat tietysti kylän yhdistykset Suur-Miehikkälän Marttayhdistys, metsästysyhdistys, kylätoimikunta ja maamiesseura. Muina yhteistyökumppaneina olivat Miehikkälän kunta, Sepra, Ely-keskus, Yrjö Varpio ja monet asiantuntijat. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeeseen lähdettäessä perusajatuksena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen maaseudun voimavaraksi. Hanketta on viety eteenpäin aktiivisen ja idearikkaan talkooporukan voimin. Yhdessä kaikille avoimet teematapahtumat ovat olleet suosittuja ja yhdistäneet hyvin eri-ikäisiä ihmisiä, luoneet hyvää sosiaalista kanssakäymistä ja mahdollistaneet monelle uusia virikkeitä ja

4 virkistäytymistä. Yhdessä kannamme vastuuta kylän asukkaiden elämänlaadusta ja hyvinvoinnista. Tiivis järjestöjen välinen yhteistyö on saanut aikaan uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja. Olemme onnistuneet kokoamaan toiminnan saman katon alle, jossa meillä on hyvät puitteet ja talkoohenki toimii. Kylän yhteiset nettisivut löytyvät monen kodin suosikeista ja tiedottaminen on parantunut ja etenkin nuoret kokevat tämän tiedottamisväylän omakseen. Kilven ja seurantalon historiikin kokoaminen sai hyvin liikkeelle myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole osallistuneet muuhun toimintaan. Kylätoimikunta päivitti Kyläsuunnitelman, joka luo suuntaviivat ja tavoitteet vuoteen 2012 asti. Kaiken hyvän säilymiseksi vaaditaan kyläläisten yhteistyötä ja vastuunottoa, sitä kuuluisaa yhteisöllisyyttä. Maaseutu ja kaupungit elävät voimakasta muutoksen aikaa. Maaseutua ajatellaan uudella tavalla. Uusi maaseutu kehittyy kylien kautta ja maaseudun elinvoimaisuuden ehto on toimiva kyläyhteisö. Koko toiminta-alueen etu on, että meillä on elävä ja hyvinvoiva maaseutu, jota kehitetään yhdessä lähikuntien ja kaupunkien kanssa, tavoitteena monipuolinen toisiaan täydentävä, seudullinen kokonaisuus ja maaseudun peruspalveluiden säilyttäminen. Hankkeen myötä olemme saaneet positiivista julkisuutta ja vuorovaikutus eri yhdistysten jäsenten välillä on lisääntynyt 5. Jatkosuunnitelmat Hanke vietiin loppuun suunnitellussa aikataulussa. Olemme onnistuneet yhdistämään kylän eri yhdistykset tekemään yhteistyötä ja talkoita koko kylän toiminnan kehittämiseksi. Jo perinteeksi on otettu, että yhdistykset järjestävät yhdessä Suur-Miehikkälän Joulu -tapahtuman. Kylän yhdistysten yhteiset nettisivut kehittyvät jatkossakin ja tiedotuskanavana ne tavoittavat hyvin paikalliset sekä vapaa-ajanasukkaat. Halukkaat voivat jättää yhteystietonsa Kilven tietokantaan ja näin eri tapahtumista ym. asioista voidaan tiedottaa sähköpostin välityksellä. Yhdistysten haasteena on toiminnan pitäminen kiinnostavana ja vetovoimaisena niin, että meillä riittää harrastajia ja kylällä elämää. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suomalaisten usko maaseutuun on voimistunut ja se koetaan ennen kaikkea voimavarana ja virkistäytymispaikkana, joten mahdollisuuksia uusien toimintojen kehittämiseen löytyy. Lisääntyvä seutuyhteistyö ja mahdolliset kuntayhdistymiset

5 tuovat lisähaastetta kylän yhdistyksille. Kylän vaikutukset ja yhteistyö laajenee lähikunnasta seutukunnaksi. Maaseudun ja toimivan kylän markkinointi asumisvaihtoehtona onkin sitten jo uuden hankkeen paikka. Tulevaisuuden kylät ovat jatkossa riippuvaisia toimivista ihmisistä ja erityisesti nuorista, jotka ovat päättäneet jäädä kylälle pysyvästi asumaan. Tulevaisuudessa toimintaa on yhdistyksissä kehitettävä niin, että tähän kohderyhmään kiinnitetään erikoishuomiota, jotta saadaan heidät aktivoitua toimintaan mukaan. 6. Allekirjoittajat ja päiväys Suur-Miehikkälä Leila Tylli Hankevastaava Päivi Jarva Sihteeri

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. 2.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö 1 LOPPURAPORTTI 15.1.2014 Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö 2 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot