KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi"

Transkriptio

1 KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi + Loppuraportti ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä

2 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HAUSJÄRVEN KUNTA KESKUSTIE 2-4, OITTI HANKE YHTEENVETO RAPORTTI HANKKEEN TAVOITTEET TOTEUTUS Toimenpiteet Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio Kustannukset ja rahoitus Raportointi ja seuranta Toteutuksen riskit YHTEISTYÖKUMPPANIT TULOKSET JA VAIKUTUKSET ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI OHJAUSRYHMÄN ARVIO PALAUTTEEN ANALYYSI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 8. ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS...15 Sydäntalvitapahtumassa Pilpalan Martat hoitivat muonituksen ja SPR avusti.

3 3 1. Hankkeen toteuttaja Hausjärven kunta Keskustie 2-4, Oitti 2. Hanke nimi: KyKyä Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi hankkeen numero: 23714, Dno 308/ ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimintalinja: Leader toimenpide: Leader-toimenpiteet linjalla 3 Kylien kunnostus ja kehittäminen (322) toimintaryhmä: toiminta-alue: Eteläisen maaseudun osaajat, EMO ry Hausjärvi, Loppi ja Riihimäen maaseutualue 3. Yhteenveto Hankkeen teemat valittiin hankesuunnitelmaan kyselyjen, kuntailtojen sekä työryhmien tilaisuuksissa. Hankkeen kolme kärkitavoitetta oli osaamisen vahvistaminen, viestinnän kehittäminen sekä asuinviihtyvyyden ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen. Ne koettiin kylien kehittymisen kannalta oleellisen tärkeiksi kehittämisalueiksi. Hanke onnistui rohkaisemaan kyliä toteuttamaan kehittämisideoita, kannustamaan uusien toimintatapojen kokeiluun ja kehittämiseen sekä tukemaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Myös kuntien ja kylien vuoropuhelun sekä yhteistyö eteni. Hanke teki yhteistyötä etupäässä kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien, kuntien ja mm. loma-asukasyhdistysten sekä työväenyhdistysten kanssa. Tapahtumien kehittämisessä oleellisia yhteistyökumppaneita olivat kylissä toimivat muut yhdistykset sekä kylien yrittäjät. Ympäristöön kohdistuvista projekteista merkittävimmät olivat Luoteis-Lopen Lomaasukas ry:n kaksi hanketta, eniten yhdistykset hakivat eu-tukea talojen korjauksiin. KyKyä hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä on ollut asuinviihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävät tilaisuudet ja tapahtumat, kuten hyvinvointipäivät. Hyvinvointipäivien organisointi edellyttää laajaa yhteistyötä kylän yhdistysten ja yritysten välillä. Arjen turvallisuutta lisäsivät erilaiset teematilaisuudet. Järjestöväen hygieniakurssi, Kylien Bisneskeissit ilta, Yhdistystoiminnan ABC, opintoretket ja hyvistä käytännöistä kertominen lisäsivät osaamista. Viestintään tuli uusia keinoja sillä mm. Facebookin avulla on tavoitettu nuoria asukkaita. Tämän tiedonvälityskanavan käyttämistä tuki myös Yhdistyksen FB-sivut ja tiedottaminen tilaisuus. Kylätoiminta sai lisää julkisuutta Kotikylä lehden, Mommilanjärven Soutelusanomien kyläliitteen, Lopen Joulun kylätarinoiden sekä TV 2:n Sissipuutarhurit TV -ohjelman kautta. Sissipuutarhureita kuvattiin kolme päivää Räyskälässä, jossa talkoilla kunnostettiin kyläkaupan ja Ilmailukeskuksen ympäristöä. Lähidemokratia paneelikeskusteluissa keskusteltiin erilaisista, muualla toteutetuista malleista ja siitä, voitaisiinko jotakin niistä kokeilla tällä alueella. Hankkeen eniten julkisuutta ja osallistujia kerännyt tempaus on Valoa Kaamokseen. Viimeisin tempaus keräsi liki osallistujaa kautta maan ja muualta Euroopasta. Kyläsuunnitelmien päivittämistä ei nähdä tärkeänä eikä hanke onnistunut kannustamaan kyliä suunnitteluun. Toimintakalenteri katsotaan riittäväksi suunnitteluksi.

4 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Hanke toteutti EMO ry:n kehittämisohjelmaa, jossa edistettiin yhteistyötä, yhteistyöverkostojen luomista ja kylien vetovoimaisuutta. Toimenpiteet tulivat linjalta 322, kylien kunnostus ja kehittäminen Hankkeen tavoitteet KyKyä hankkeen tavoitteet olivat osaamisen tukeminen, viestinnän tehostaminen sekä asuinviihtyvyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toteutettiin kehittämishankkeena, yhdistykset hakivat omiin hankkeisiinsa projektikohtaisia kehittämis- ja investointitukia. Tavoitteet numeroina: toiminnassa mukana 10 kylää, 8 kyläsuunnitelman päivittäminen/ laatiminen sekä 5 kpl ympäristönhoito/suojelu/ maisemasuunnitelmia Toteutus Toimenpiteet Hankkeen toiminnassa oli mukana 13 kylää tai kyläryhmää Hausjärveltä ja Lopelta. Hankkeen toimintaan ja yhteistyöhön osallistui kylien lisäksi 23 muuta yhdistystä, kuten Marttoja, loma-asukasyhdistyksiä, teatterit, VPK:t, Vapepa, kotiseutuyhdistyksiä, 4H, työväenyhdistyksiä, MLL ja liikunta- tai luontojärjestöjä sekä yrittäjäyhdistyksiä. Tämän lisäksi tiedotettiin tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista mm. vesiensuojeluyhdistyksiä, maa- ja kotitalous- sekä nuorisoseuroja. Kaikille alueen kyläyhdistyksille sekä mm. osakaskunnille kerrottiin haussa olevista tuista tai tarjolla olevasta koulutuksesta. 4 Tilaisuus Kertaa Osanottajia Hankkeen toiminnan esittely 3 30 Yhteistyöpalaverit ja hankeneuvonta Kyläsuunnittelu 6 62 Opintomatkat Ohjausryhmän/työryhmän kokoukset 8 53 Lähidemokratia: kuntaillat ja yhteistyö Muut tapahtumat: - hankkeen ja kylien esittely tapahtumissa ja messuilla 5 - kotiseuturetket/kuntaesittelyt yhteiset tapahtumat järjestöjen kanssa seminaarit, koulutus- ja tiedotustilaisuudet Asukasillat: turvallisuus ja Sydäntalvi -tapahtuma Kyläturvallisuus teematilaisuudet muille Pottupiilot, Kaamosvalot, Palvelujen tori 4 19 kylää hankealueella Kaamosvaloissa n Palvelujen torilla 10 asiantuntijaa - muut: Sissipuutarhurit, Tervetulotilaisuudet Kyläkehittäjä tai kylätoimija osallistunut muiden järjestämiin tilaisuuksiin (seminaarit, koulutus, tiedotus yms.) Yhteensä kylää

5 Hankkeen toimenpiteillä edistettiin kylien sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa, sisäistä tiedonkulkua, asuinviihtyvyyttä, osaamisen kasvua sekä yhteistyötä kuntien kanssa Lopella ja Hausjärvellä. Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistiin hakemaan hankerahoitusta sekä organisoimaan ja uudistamaan kylätapahtumia. Hanke tuki ja kannusti kylätoimikuntia rekisteröitymään ja tarjosi mahdollisuuden osaamisen parantamiseen mm. koulutustilaisuuksien ja henkilökohtaisen neuvonnan avulla. 5 Opinto- ja kotiseuturetkiltä haettiin mallia sekä kylätoiminnan kehittämiseen, hankeideoihin että kylätapahtumien toteuttamiseen. Retket suuntautuivat: - Hausjärven Marttojen tutustumismatka Lopen kyliin ja Salonkylän hyvinvointipäivään. - Viro, jossa kohteina oli mm. kylätoiminta, hankkeet, leader toiminta sekä kylän oman rahan käyttö kylän palveluyrityksissä. - Tampereen käsityöläistapahtuma ja siellä erityisesti kotiseututyö - Maaseutu- ja markkinointiyrittäjien tutustumisretki Lopelle, kohteena mm. Vojakkalan, Räyskälän ja Salon kylät palveluineen ja yrityksineen. - Luoteis-Lopen Lomasukkaiden tutustumisretki Lopen muihin kyliin ja kartanoihin sekä historiaan ja luontoon. - Lähiruokaretki, kohteena mm. luomutila, maatori ja strutsitila sekä mylly. Lisäksi suunniteltiin ja markkinoitiin retket Sydänhämeeseen (Hauhon ja Lammin kylät sekä niiden hankkeet), Loimijokilaakson kyliin ja Viikinkimarkkinoille, riihimäkeläisille Maaseuturetki ja retket Hämeen kyläpäiville. Nämä retket eivät toteutuneet vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

6 Painotuotteet (Kotikylä lehdet 1 ja 2/ 2012, Mommilanjärven Soutelusanomien kyläliite sekä Lopen Joulun 2013 kyläkirjoitukset), hankkeen tapahtumat ja tempaukset tukivat kylien tapahtumien ja palvelujen tunnettuutta sekä markkinointia. Hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä muualta levitettiin kyläkirjeiden, hankkeen koti- ja facebook-sivujen avulla. Omista, hyviksi osoittautuneista toimintatavoista kerrottiin muille, etenkin kyläturvallisuuden lisäämisen keinot ja menetelmät ovat kiinnostaneet valtakunnallisesti. Asumisviihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia haettiin asumis- ja kyläturvallisuuteen liittyvien tapahtumien ja tempausten kautta. Yleisötapahtumista eniten väkeä kokosi Sydäntalvi evakuointiharjoitus, myös Ryttylässä Asumisen turvallisuutta kiinnosti. Lisäksi hanke järjesti kaksi muuta kyläturvallisuuden tiedotustapahtumaa sekä kyläpäälliköiden ja kunnanjohtajan yhteistyöneuvottelun Lopella. Yhteistyö kylissä parani erilaisten tapahtumien järjestämisen kautta. Lopella myös kunnan ja kylien välinen yhteistyö saatiin alulle normaaliolojen häiriötilanteissa. Suurta kiinnostusta ja runsaasti osallistujia oli Räyskälän kyläkaupan ympäristön kaunistus talkoissa. TV 2 kuvasi talkoot osana Sissipuutarhurit ohjelmaa. Tapahtuman suunnitteluun ja järjestelyihin osallistui asukkaita Räyskälästä. Varsinaisena talkoopäivänä mukana oli päivän mittaan nelisenkymmentä henkilöä. Osallistujat edustivat vakinaisia ja loma-asukkaita Räyskälästä, ilmailijoita sekä muutamien muiden kylien asukkaita. Mukana oli ihmisiä lapsista vanhuksiin, varusteinaan puutarhahanskat, kottikärryt, lapio, talikko, sirkkeli, saha ym. ja parikin traktoria. Paikallinen tempaus oli viidellä kylällä järjestetty Pottupiilot, joka ei kuitenkaan saanut jatkoa. Kuusikätköjen järjestämiseen ei kylistä löytynyt halukkuutta. Lähidemokratiateemalla järjestetyt paneelikeskustelut ennen vaaleja keräsivät varsinkin Hausjärvellä runsaan asukasjoukon kuulemaan ehdokkaiden ajatuksia siitä, miten lähidemokratiaa voitaisiin edistää. 6 Paneelikeskustelu Hausjärvellä, yleisö osoitti kantansa erivärisillä paperilapuilla. KyKyä hankkeen omia tilaisuuksia oli aloitustilaisuus Asuinviihtyvyys ja hyvinvointi kylissämme, jossa haettiin suuntaviivoja seuraavalle kahdelle vuodelle ja kehittämisen painopisteitä. Hygieniaosaamista varmistanut ja lisännyt koulutustilaisuus sekä hygieniapassin suoritusmahdollisuus keräsi runsaan joukon yhdistysväkeä oppimaan mitä hyvä elintarvikehygienia vaatii. Kylien liiketoimintailtana, Kylien bisneskeissit, perehdyttiin kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisman johdolla siihen, mitä liiketoiminta voisi olla ja kuultiin esimerkkejä Kanta-Hämeestä monipalveluauto Moppiilista Letkun kauppaosuuskuntaan.

7 Hankkeen päätöstapahtuma kiinnosti yli sataa henkilöä. Tapahtumaa vietettiin toiminnallisesti Laskiaisen merkeissä Räyskälän Leirikeskuksessa. Mukana järjestelyissä olivat Räyskälän, Vojakkalan ja Salon kylät Lopelta, Oitista saapui vetokoira, kärryä vetävä lammas sekä poni lasten iloksi. Kylien esittelypöydistä sai sekä tietoa että ostaa mm. käsitöitä. Asiaosuudesta vastasivat Anneli Vähätalo kertaamalla hankkeen aikana aikaansaatua ja tehtyä, Esko Pietari EMO ry:stä kertoi edellisen rahoituskauden hankkeista sekä kannusti yhteisöjä miettimään hyvien ideoiden hankkeistamista ja tuen hakemista kehittämiseen. Päätteeksi Juha Kuisma ravisteli miettimään kylätoimintaa uusista näkökulmista ja tarjosikin niitä 15 kappaletta. Tilaisuuden lopuksi jaettiin huomionosoitukset ansioituneille kylätoimijoille. Viimeinen konkreettinen hankkeen tilaisuus koski kylien palvelujen monipuolistamista. Lopen kyläpäälliköitä, vahvistettuna Kytäjän kylällä Hyvinkäältä kokoontui kuulemaan ja keskustelemaan elintarvikkeiden toimittamisesta kylälle Kauppahalli24 nettiruokakaupan edustajan, Erkki Timmerbackan, kanssa. Tavoitteena on testata tilattujen ostosten toimittamista sovitulla reitillä sovittuun aikaan esim. kylätaloille. Asia kiinnosti ja etenee kyliltä saadun palautteen perusteella. Idea koettiin kaikin puolin pohtimisen arvoiseksi, sillä palvelujen karatessa kyliltä matkat pitenevät. Aikaa ja polttoainetta kuluu, kun ajetaan maalikyliin ostoksille. Kauppahalli24 konsepti mahdollistaa myös liikkeen toisinpäin, eli maaseudun tuotteita tarjotaan myyntiin kaupunkiin. 7 Salonkylällä järjestetty Terveyttä ja hyvinvointia päivä osoittautui erittäin suosituksi. Palveluja tarjosivat Pienviljelijäinosaston talolla SaksiTaksi, Taikajalat ja hieroja, kaikki ajat myytiin loppuun ja päivä päätettiin uusia tammikuussa. Hyvinvointipäiviä järjestettiin sittemmin kuukausittain ja toimintatapa kopioitiin Vojakkalaan. Molemmissa kylissä palvelujen tuonti kylälle on vakiintunut. Hyvinvointipäivää yritettiin siirtää myös Hikiälle Palvelujen torina, toimintapisteitä ja esittelijöitä oli helppo saada paikalle, yleisö sen sijaan ei tapahtumaa löytänyt.

8 Loppupuolella hankkeen teemana oli kyläturvallisuuden lisääminen. Merkittävä tapahtuma oli osallistuminen Suomen Punaisen Ristin valtakunnalliseen Sydäntalvi 2013 tapahtumaan. Lopella evakuointiharjoitus järjestettiin Launosten Eräsavuun, osallistujia oli 82. Mukana järjestelyissä oli Lopen SPR, Lopen VPK, Pilpalan Martat, Riihimäen seudun Vapepa ja Lopen kunta sekä kyliä ( Kirkonkylä, Pilpala, Sajaniemi, Launonen, Räyskälä, Läyliäinen). Vapaaehtoiset toivat ikäihmisiä kyliltä Eräsavuun, jossa heille tarjottiin lounas ja kerrottiin oman kodin ja henkilökohtaisen turvallisuuden lisäämisestä. Sydäntalvi harjoituksen lisäksi hanke järjesti kaksi muuta yleistä ja avointa tilaisuutta asumisen- ja kyläturvallisuuden parantamiseksi. Lopella kunnanjohtaja ja kyläpäälliköt tapasivat ja sopivat yhteisistä toimenpiteistä normaaliolojen häiriötilanteissa toimimisesta. Konkreettisia asioita oli mm. kahden kyläturvallisuusyhteyshenkilön nimeäminen ja yhteystietojen toimittaminen kuntaan sekä kylän nykyisen ilmoitustaulun sijainnin ilmoittaminen. Poikkeustilanteissa kunnan johtoryhmä voi tarvittaessa ilmoittaa tekstiviestillä yhteyshenkilöille toimintatavoista tai viedä informaatiota ilmoitustaululle. Lopen kunta jatkaa kiinnostuneiden ja toimintaan sitoutuneiden kylien kanssa myöhemmin keväällä. Vojakkalassa on saatu kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma lähes valmiiksi, Ryttylässä on järjestetty turvallisuusilta, Vojakkalassa turvallisuusteema jatkuu eri aiheiden parissa kyläilloissa. Räyskälässä ja Pilpalassa on ollut kiinnostusta hyvinvointija turvallisuussuunnitelman laatimiseen. Valoa kaamokseen -tempaus jää elämään kylien yhteiseksi kaamosajan tapahtumaksi. 8 Tempaukselle luodun FB-sivun ylläpitäjiksi on lupautunut kylien asukkaita koko maasta. Ylläpitäjät kutsuvat seuraavan kerran mukaan Hanke ja kylien edustus on ollut mukana uusille loppilaisille ja hausjärveläisille järjestetyissä tilaisuuksissa. Näissä on tuotu esille kyliä, kylätoimintaa sekä muuta järjestötoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia kylillä. KyKyä oli mukana myös kuntien tonttimarkkinoilla. Työaika painottui hankkeen alkupuolella Kotikylä lehtien kokoamiseen, neuvontaapuun sekä koulutuksen ja opintoretkien järjestämiseen. Opintoretkiä jouduttiin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, niiden valmistelu ja markkinointi vaativat kuitenkin aikaa ja ilmoituskuluja.

9 Paneelikeskusteluihin valmistautuminen ja lähidemokratiaselvitykseen perehtyminen edellyttivät työajan käyttöä tilaisuuksien onnistumiseksi. Uusien kyläsuunnitelmien tekemiseen tai päivittämiseen ei onnistuttu herättämään mielenkiintoa. Läyliäisten kyläsuunnitelma saatiin valmiiksi ja julkaistua. Vojakkalan Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma sisältää tavanomaisen kyläsuunnitelman sisällön melko hyvin. Kylissä koetaan, että kylän toimintasuunnitelma riittää toiminnan ohjaukseen ja kyläsuunnitelman teko raskaaksi. Tarjotut kyläkävelyt tai vastaavat eivät tässä hankkeessa herättäneet kiinnostusta, jotenka tavoitteet viidestä ympäristönhoito- tai maisemasuunnitelmasta eivät täysin toteutuneet. Luoteis-Lopen Loma-asukkaat hakivat ja saivat hanketukea EMO ry:ltä Pernunnummen pienten järvien tilan parantamiseen. Ensimmäisessä hankkeessa tehtiin esiselvitys ja seuraavassa tehdään kunnostussuunnitelmat pahimpien epäkohtien poistamiseksi. Hankkeen toimintasuunnitelmaa ja toimintoja on muutettu kohderyhmän tarpeiden ja tilanteiden mukaan, joustavuudesta tuli hyvää palautetta monelta taholta. Tiedottaminen ja markkinointi Kylä- ja muita yhdistyksiä tiedotettiin ja aktivoitiin sähköpostin, kyläkirjeiden ja postin välityksellä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja järjestöjen tilaisuuksissa. Postituslistoilla oli yli 350 yhteystietoa. Tietoa välitettiin myös maaseudun muiden kehittäjäorganisaatioiden järjestämistä tilaisuuksista. - tapahtumista, ajankohtaisista maaseudun asioista yms. kerrottiin hankkeen kotisivuilla https://sites.google.com/site/toimeliaatkylaethanke/ sekä hankkeen Facebooksivuilla https://www.facebook.com/#!/toimeliaatkylat - näiltä sivuilta oli linkit kylien koti- ja facebook-sivuille sekä fb-ryhmiin - linkkejä oli maaseudun kehittämistä edistäviin tahoihin sekä sivustoille, joihin on koottu kokemuksia ja vinkkejä sekä koulutusta ja neuvontaa tarjoavien organisaatioiden yhteystietoja. - hanke markkinoi kylien ja muiden yhteisöjen tapahtumia sähköpostilistan avulla, kotisivuilla ja facebookissa. Kylien FB-sivut ja ryhmät ovat aktiivisia tiedotus- ja keskustelukanavia. Ryhmissä on mukana Hausjärvellä 1201 henkilöä, Lopella 1192 henkilöä. Kylien sivuilla (5 kpl) on tykkääjinä 503 henkilöä. Hiukan erilaisia ovat Hausjärvi ja Loppi ryhmät, niissä on jäseniä Näihin ryhmiin kuluu asukkaita koko kunnasta ja täällä syntyneitä. Facebookissa olevat kylät Ryttylä, Kuru-Nyry, Piirivuori, Oitti, Hikiä, Launonen, Läyliäinen, Pilpala, Kormu, Räyskälä, Salonkylä, Topeno ja Vojakkala, uusimpana Mommila. - Hankkeella oli omia faneja 206. Julkaisuja nähneiden määrä nousi yli kpl, piikin aiheutti kuva-albumi Vanhoillislestadiolaisten suviseuroista Lopen Räyskälässä. - Paikallinen Valoa kaamokseen tempaus Pyhäinpäivän tienoolla levisi koko maahan ja siihen osallistui kylien asukkaita n Tempaus toteutetaan jälleen , vapaaehtoiset ympäri maan ovat lupautuneet kutsumaan tuolloin asukkaita, naapureita ja ystäviä tuomaan jälleen valoa pimeyteen yhteisen tapahtuman avulla. - FB-sivun julkaisujen näyttökerrat vaihtelivat 50:stä lähes :aan. Käyttäjistä suurin ryhmä, 23 %, on vuotiaat naiset, seuraavaksi vuotiaat naiset, miehiä kävijöissä on 30 %. 9

10 10 - Salonkylän Facebook-sivut valittiin Hämeen Kylät ry:n Hei tämä toimii meillä vuoden 2012 paikallistoimintaesimerkiksi Kanta-Hämeessä. Muita kuukauden esimerkeiksi valittuja toimintoja: Vojakkalan Kioskista kylätuvaksi, hankkeen Asumisen turvallisuutta, Joentaan Krouvin Kyläpäivät, Salonkylän Hyvinvointipäivät, Vojakkalan Kyläkerho, hankkeen Valoa kaamokseen, Monnin Muskari ja Vojakkalan Lavalla tanssitaan. Kaikkiaan siis 31 esimerkistä 9 on tullut hankkeen alueelta. - Hankkeesta tai sen tapahtumista oli lehtikirjoitus 54 kertaa Aamupostissa, Lopen Lehdessä, Etelä-Hämeen Lehdessä, Riihimäen Seudun Viikkouutisissa tai Hämeen Sanomissa sekä kerran Maaseudun Tulevaisuudessa, ilmoituksia tapahtumista oli Aikataulu Seutukunnallinen paikallistoiminnan kehittämishanke, KyKyä, esiteltiin lehdistölle ja yhdistysväelle Lasimuseolla Asuinviihtyvyys ja hyvinvointi kylissämme tilaisuudessa. Hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin Räyskälän Leirikeskuksessa yhdessä kylien kanssa. Hankeaika oli Resurssit Projektipäällikkönä, kyläkehittäjänä, toimi Anneli Vähätalo. Toimistotila oli sekä Hausjärven että Lopen kunnanvirastolla. Kyläkehittäjän tukena oli hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtaja hankkeen puoliväliin oli Mika Ågren (Hausjärven kylät), vuoden 2013 alusta alkaen Kaisa Ketonen (Lopen kylät). Varapuheenjohtajana toimi ensin Kaisa Ketonen ja vuodesta 2013 Mika Ågren. Muut jäsenet: luottamushenkilöt Heini Ristavaara/ Hausjärvi, Eeva Pyhälammi /Loppi sekä kuntien edustajat Markus Peevo ja Jyrki Käki. Ohjausryhmään kuuluivat myös Esko Pietari (EMO ry), Ari Lindqvist (Ely-keskus Häme) ja Elina Leppänen (Hämeen Kylät ry) Toteutuksen organisaatio Hankkeen hakijana ja hallinnoijana oli Hausjärven kunta. Kirjanpidosta vastasi Hausjärven kunnan taloushallinto, RHL-Data Oy Kustannukset ja rahoitus Rahoitus tuli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, toimintaryhmä EMO ry:n kautta. Tukea myönnettiin 90 % hankkeen kokonaiskuluista, 75 % omarahoitusosuudesta kertyi talkootyöllä. Kuluerä TA Toteutunut Palkat ,56 Ostopalvelut ,23 Vuokrat ,01 Kotimaan matkakulut ,93 Ulkomaan matkakulut ,00 Muut kustannukset ,09 Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ ,00 Omarahoitusosuus ,12 Hyväksyttävät kustannukset yhteensä ,94

11 Raportointi ja seuranta Ohjausryhmä seurasi hankkeen toiminnallista ja taloudellista tilannetta kokouksissa. Hankkeen raportit ja maksatushakemukset sekä muut viralliset asiakirjat laati kyläkehittäjä, ohjausryhmä käsitteli ne kokouksissaan. Ohjausryhmä kokoontui 8 kertaa, joista kaksi oli puhelinkokouksia. Pöytäkirjoihin kirjattiin 66 pykälää Toteutuksen riskit Aktiivisen toimintakulttuurin synnyttäminen ja yhteisöjen saaminen mukaan oli tässäkin hankkeessa haasteellista. Vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöaktiivien sitouttamisella ja tukemisella sekä luottamuksella oli ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisessa. Kylien välisessä ja sisäisessä sekä kylien ja kuntien välisessä yhteistyön laadussa ja tasossa oli hankkeen alussa huomattavia eroja. Myös yhdistysten toimintatapa ja toimintakulttuuri poikkesivat toisistaan, osaamisen taso ja halu kehittyä oli kirjava. Riskinä oli kylien ja yhteisöjen saaminen mukaan hankkeen toimintaan ja toisaalta se, kuinka hankkeen toiminta vastaa yhteisöjen tarpeeseen. Hankkeen erilaisissa toiminnoissa oli mukana 13 kylää tai kyläryhmää ja lisäksi 23 muuta yhteisöä. Hankeen alkaminen maaliskuussa ja lähestyvä kesä oli riskitekijä. Kyläläisten mielenkiinto keväällä ja kesällä vähenee kokouksia ja kyläsuunnittelua kohtaan. Alkavat viljely- ja pihatyöt vievät oman aikansa. Omarahoitusosuuden kerääminen osoittautui varsin haasteelliseksi. Omarahoitusosuutta kerättiin opintomatkojen ja kurssien osallistumismaksuilla. Kaikki retket ja tapahtumat eivät toteutuneet. Keskikesällä ja toisaalta vuoden lopulla ei tunnu riittävän kiinnostusta osallistua tapahtumien järjestämiseen eikä kohderyhmältä löydy aikaa opintomatkailuun. Suunniteltu päätösjulkaisu jäi kokoamatta kyläkehittäjän pitkän sairasloman takia hankkeen loppumetreillä (1,5 kk). Sairasloman jälkeen varsinaista työaikaa oli jäljellä n. 1,5 kk. Julkaisun kokoaminen tuossa ajassa oli ylivoimaista Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita oli laajalta sektorilta, kylien toiminnoissa on mukana hyvin erilaisia yhteisöjä. Kyläyhdistykset ovat oman alueensa erityisasiantuntijoita ja siksi tärkeimmät kumppanit verkostoitumisessa. Kylien kokoontumistilat ja juhlatalot laitettiin verkkoon: Juhlatalot (Virtuaalipolku.fi) Yhteistyö Lopen ja Hausjärven kuntien ja virkamiesten kanssa kyliä koskevissa asioissa oli sujuvaa. Asiantuntemusta hankeasioissa saatiin EMO ry:ltä sekä Ely-keskuksesta. Yhteistyötä oli myös LLLA ry:n (Luoteis-Lopen loma-asukkaat), maa- ja kotitalousseurojen, työväenyhdistysten, Kaartjärven suojeluyhdistyksen sekä yrittäjäyhdistysten kanssa.

12 Hämeen Kylät ry ja siellä Kyläasiamies Elina Leppänen sekä kyläkehittäjä Heli Laurikainen ovat olleet mukana mm. tapahtumien suunnittelussa. Yhteistyön tuloksena syntyi myös kartta, jolta löytää yhteisölliset tilat: Yhteisölliset tilat (Virtuaalipolku.fi) Myös tonttitarjontaan voi tutustua kartalla: Tontteja kylissä ja taajamissa (Virtuaalipolku.fi) 12 Muita yhteistyötahoja ovat olleet esim. Tammelan kylät ry, Linnaseutu ry sekä Vireä Keski-Uusimaa hanke, Lopen ja Ryttylän VPK sekä Lopen SPR ja Pilpalan Martat. Tervetulotilaisuus Lopella Maaseuturahoitus tutuksi hankkeen kanssa tiedottamisen lisäksi yhteistyötä tehtiin kurssitoiminnassa sekä hankerahoituskartan luomisessa. Maaseuturahoituksen tuloksiin voi tutustua kartalla: Maaseuturahoituksen tuloksia (Virtuaalipolku.fi) 4.4. Tulokset ja vaikutukset Uudet toimintatavat, kuten hyvinvointipäivät ja asumisen turvallisuuden lisääminen ovat eniten asumisviihtyvyyteen kylillä vaikuttaneet toimenpiteet. Yhteiset projektit, kuten TV-ohjelman teko, Hyvinvointipäivät ja turvallisuussuunnitelman tekeminen, Kotikylä lehden kokoaminen ja evakuointiharjoitus ovat nostaneet me-henkeä ja ylpeyttä omasta kotikylästä. Osaaminen on parantunut niin tiedottamisen parissa kuin yhdistyksen hallinnoinnissa ja toiminnan suunnittelussa. Hankkeen tuloksena syntyi Kotikylä lehti, Mommilanjärven Soutelusanomien kyläliite sekä Lopen Joulun kyläkirjoitukset. Opintoretket lisäsivät tietoa maaseudun elinkeinoista, hankkeista ja muiden kylien toiminnasta. Kylien uusia tapahtumia Vappubrunssi, Hyvinvointipäivät ja Kaamosvalot Kylien liiketoimintailta antoi eväitä uudenlaiseen yritystoiminnan kehittämiseen kylillä Vojakkalan ja Ryttylän kylätoimikunta rekisteröityivät, Salonkylällä perustettiin Salonkylän kyläyhdistys ry, Kurussa Kurun ja Nyryn kyläyhdistys ry. Yhteisöjen rohkaisu, tiedottaminen tukihauista, järjestöjen parissa tehty neuvonta ja hankkeen apu ideoinnissa, hankesuunnitelmien teossa tai maksatushakemusten kanssa kannusti yhteisöjä hakemaan leader-tukea. Rahoituspäätöksen saaneet yhteisöjen hankkeet - LLLA ry:n esiselvityshanke, Pernunnummen pienten järvien tila, päättynyt - Kylätoiminnan historiikki, Launosten kyläyhdistys ry, päättynyt - Vojakkalan kylätupa, Vojakkalan Valpas ry, päättynyt - Koivupirtti kuntoon, Ryttylän työväenyhdistys ry, päättynyt - Kalattoman kämppä kuntoon, Lopen Samoojat ry, päättynyt - EMO ry:n koordinaatiohanke Yhdistysten pienet investoinnit : - Turvallinen Talviuintipaikka, Räyskälä-Säätiö, päättynyt

13 13 - Liitonpalon korjaus, Pilpalan kylät ry, päättynyt - Laitesukeltajien laituri, Riihimäen Urheilusukeltajat ry, päättynyt - Mommilan seurojentalon kunnostus, Mommilan Jymy ry, käynnissä - Läyliäisten Olkkari, Läyliäisten kyläyhdistys ry, käynnissä - LLLA:n jatkohanke, Pernunnummen pienten vesistöjen kunnostussuunnitelma, käynnissä Työn alla yhteisöjen kanssa oli myös - Oitin työväentalon korjaus, Oitin työväenyhdistys ry - Piirivuoren kylien nuorisohanke, Piirivuoren kylät ry - Räyskälä-Säätiön ison saunan kunnostus - Skeittiramppi Oittiin Turvallisuusteeman toteuttamista on esitelty paikallistoimijoiden valtakunnallisessa Lokaali tapahtumassa Tammelassa, jossa kyläkehittäjän johtamassa työpajassa mietittiin ja esiteltiin keinoja asumisviihtyvyyden ja kylien turvallisuuden parantamiseksi. Kyläkehittäjä esitteli toimintamallin myös valtakunnallisessa kyläasiamiesten neuvottelu- ja koulutustilaisuudessa Helsingissä. Toimintamalli valittiin myös Hämeen Kylät ry:n kuukauden Hei, tämä toimii meillä paikallistoimintaesimerkiksi. Yhteistoimintaan oppiminen oli yksi tämän hankkeen tärkeimmistä henkisistä tuloksista. Hankkeesta saatu hyöty näkyy ehkä vasta vuosien päästä, yhteistyön siemen on kylvetty ja itää. Kyläkehittäjä on osallistunut erilaisiin tapahtumiin esittelemällä hanketta tai kyliä: tonttimarkkinoilla Lopella ja Hausjärvellä, Tavataan torilla tullaan tutuksi Lopella, Mommilanjärven soutelussa ja kylien omissa tapahtumissa Kyläkehittäjä on osallistunut esim. kylien tapahtumiin, kyläkokouksiin, muiden yhdistysten tapahtumiin, uusien asukkaiden tervetulotilaisuuksiin sekä mm. Suomen Kylätoiminta ry:n neuvottelupäiville ja maaseutuseminaareihin. Lisäksi kyläkehittäjä ja kylien edustajia on osallistunut mm. Kylien bisnekeissit tilaisuuteen Teurolla sekä Hämeen Kylien kokouksiin ja Kylä välittää hankkeen loppuseminaariin. 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hausjärvellä ja Lopella on eroa kuntien ja kylien halussa osallistua, myös toimintakulttuurit poikkeavat toisistaan. Yhteistyöhön oppiminen ja tottuminen vievät oman aikansa. Hyviä tapoja yhteistyön kehittämiseen ovat mm. tutustumisretket, kylien yhteiset projektit ja julkaisut, kyläpäälliköiden ja kuntien virka- ja luottamushenkilöiden säännölliset teemalliset tapaamiset sekä tiedottamisen laajentaminen naapurikyliin sekä oman kylän muihin toimijoihin, yrittäjät mukaan lukien. Kyliä ja yhteisöjä vaivaa välillä toimijoiden puute, yhteistyöhanketta tarvitaan jatkossakin säästämään kyläaktiivien voimavaroja. Perinteinen yhdistystoiminta on kriisissä, uudenlaista toimintakulttuuria kannattaa edelleen jatkaa. Esimekiksi facebook ryhmien avulla on tavoitettu ja saatu mukaan toimintaan tai tempauksiin etenkin nuoria naisia. Viestintäkoulutusta tarvittaisiin lisää.

14 Hanke esittää Hämeen Kylät ry:lle aloitteen laatimista SYTY:lle (Suomen Kylätoiminta ry). Aloite koskee kyselyn laatimista maan kaikille kyläyhdistyksille yhdistystoiminnan byrokratiasta. Kyselyn tavoitteena on tehdä aloite byrokratian keventämisestä. Kylien Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen vaatisi tukea ja ohjausta. Hämeen Kylät ry ja siellä kyläasiamies voisi olla mahdollinen ohjaaja, paikallistuntemus tulee kylältä, mutta lisäksi tarvittaisiin tietoa ja apua kunnasta. Lopella ja Hausjärvellä on kunnissa myötämielinen asenne turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen kylissä. Hyvin alkanutta yhteistyötä kannattaa jatkaa ja etsiä yhdessä virkamiesten kanssa niitä kohtia, joissa kylän omat toimenpiteet tukevat häiriötilanteissa toimimista. Kyläfoorumien perustaminen ei hankkeen aikana onnistunut. Käytännössä kunnan ja kylien yhteistyöfoorumin aikaansaamiseksi käytiin neuvotteluja. Kylät katsoivat neuvotteluyhteyksien toimivan suoraan luottamus- ja virkamiesten kanssa. Mahdollinen edessä oleva kuntaremontti vaikutti siihen, että etenkään virkamiehillä ei aika riittänyt toimintamallin hiomiseen. Kuntarakenne ja soteselvityksen keskeneräisyys oli iso este kylien yhteistyöryhmän synnyttämiselle. Kun selvitykset valmistuvat ja päätökset on tehty, kyläneuvoston syntyminen tapahtuu kylien aloitteesta tilanteen mukaan. Apua mallin löytymiseen voisi saada Hämeen Kylät ry:stä. Hyvä alku on ollut kyläturvallisuusyhteistyö ja kylien oleminen mukana tonttimarkkinoilla sekä tervetulotilaisuuksissa. Kotikylä lehtiin ei ollut helppoa saada kirjoituksia, ongelma saattoi johtua ajankohdasta (huhtikuu ja lokakuu). Vaikeutena koettiin myös kirjoittaminen ja se ettei tuntunut olevan mitään kirjoitettavaa. Kotikylä -lehti kuitenkin koettiin hyväksi keinoksi jakaa kokemuksia ja osaamista sekä ideoita ja tapahtumia. Lehden toteuttamiseen toivottiin kylien taholta ammatti toimittajaa. Toimittajan käyttö, taitto ja painatuskulut ovat kustannuksia, joiden kattaminen on haasteellista. Ostopalvelu ja mainosten myynti voisi onnistua, jos löytyy innokkaita henkilöitä markkinoimaan mainostilaa. Helpointa lienee hankkia mainokset kylittäin. Hanke hankki kolme sivua Mommilanjärven Soutelusanomista, jossa aukeaman verran kerrottiin yhteisöjen toiminnasta ja yksi sivu varattiin tapahtumakalenterille. Jotta kylätapahtumat ja käyntikohteet jatkossakin olisivat mukana, pitää kylien itsensä aktivoitua ja olla yhteydessä Mommilanjärven Soutelu ry:hyn. Lehden levikki oli kpl. Lopella miltei kaikki kylät saatiin mukaan kertomaan omasta kylästään Lopen Joulun 50- vuotisjuhlanumeroon. Kyläkirjoituksia on suhteellisen helppo saada paikallisiin julkaisuihin. Tässäkin asiassa näkyvyys riippuu jatkossa kylien aktiivisuudesta. Viestintäkoulutus yhteisöjen tiedottajille tukisi kyläkirjoituksien syntymistä. 6. Ohjausryhmän arvio KyKyä hanke on toteuttu hyvin ja joustavasti. Hankesuunnitelmaa on muutettu yhteisöjen tarpeiden mukaan. Toiminta on ollut todella aktiivista ja suuntautunut oikein. Hanke oli tehty kylillä ja toiminta tapahtui kylillä. Ongelmiakin hankkeen aikana esiintyi, ne saatiin kuitenkin ratkaistua. Aloitteen toimintaan, ideointiin, markkinointiin, yhteistyöhön, hankkeeseen jne. pitää lähteä kylästä. Sekä Lopella että Hausjärvellä on kyliä ja yhteisöjä, jotka tarttuivat hankkeen tarjoamaan tukeen ja aktivoituivat toiminnan kehittämisessä tai uudistamisessa. Siitä on osoituksena uudet tapahtumat (Kaamosvalot, Hyvinvointipäivät, Vappubrunssi jne.). Kehittämiseen haettiin ja saatiin tukea 11 hankkeeseen, joista kolme oli yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja loput investointihankkeita. Yhteisöt ovat rohkaistuneet hankehakuun eikä hankkeiden hallintaa koeta enää ylivoimaisen hankalaksi. Tästä on hyvä jatkaa, hankkeita voi hakea rahoituskaudella ja muitakin kanavia rahoitukseen on olemassa. 14

15 Kylien ja kuntien yhteistyö arjen turvallisuuden lisäämisestä häiriötilanteissa on merkittävä avaus laajapohjaisen yhteistyön synnyttämiseen järjestöjen, kylien ja kunnan välillä. Neljä uutta rekisteröitynyttä kyläyhdistystä ovat myös varteenotettava saavutus ajatellen kylien kehittämistä erilaisten tukien avulla. Vain rekisteröity yhdistys voi hakea tukea, niillä on näin ollen yksi tukijalka lisää toiminnan eteenpäinviemisessä. 7. Palaute Kyläkehittäjä laati sähköisen kysely- ja palautelomakkeen, joka jaettiin sähköpostilistan, facebookin ja kotisivujen kautta. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Kyselylomakkeella vastattiin mm. viihtymiseen, osallistumishalukkuuteen kylätoiminnassa ja hankkeesta saatuja hyötyjä koskeviin kysymyksiin. Vapaissa kentissä sai esittää parannusehdotuksia esimerkiksi viihtyvyyden tai viestinnän parantamiseksi sekä antaa palautetta hankkeen toiminnasta. Kyselyn vastaukset ovat raportin liitteenä. Palautteeseen vastasi 49 henkilöä. 15 Poimintoja: Hankkeen toiminta on osin sellaista, että tulokset näkyvät ehkä vuoden, kahden päästä. Nyt ei enää jaksettu hakea hanketta, hankeväsymys iski ja huilaamme Saimme erityisen paljon apua juuri oman hankkeemme kanssa niin ideoinnissa, hankkeistamisessa ja maksatusten kanssa. Myös uudenlaisen toiminnan ja ideoiden toteuttamisessa Annelin kannustus ja tuki oli olleellisen tärkeää Kykyä on ollut hyvä monella tavalla. Olen seurannut toisten kylien hankkeita ja he ovat saaneet paljon apua. Tapahtumien esilläolo on parantunut. Retket ovat olleet antoisia sekä retkianniltaan että yhdessäolon ja verkostoitumisen kannalta Huolestuttaa, miten nyt kehitämme toimintaamme, kun jäämme yksin. Kylien kehittäminen nykytilanteessa on todella tärkeää Vain yhdessä vastauksessa todettiin hankkeen olleen täysin turha. 8. Allekirjoitukset ja päiväys Oitissa Päivi Terävä Kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä Hallintojohtaja

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä 1.6.2016-31.5.2019 Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Rahoitus 80% Leader Päijänne-Leader ry, Piällysmies

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Turvaa maaseudulle-hanke

Turvaa maaseudulle-hanke INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Turvaa maaseudulle-hanke Turvallisuutta älykkäästi - seminaari Kylien pelastusryhmä-pilotista Turvaa maaseudulle-hankkeeksi ja edelleen pysyväksi toimintamalliksi

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 Tässä kylien kehittämissuunnitelmassa määritellään Tornion maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittämisen

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN - Kylien liiketoiminnan kenttää Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien bisneskeissit -hanke 28.4. 2012 Rovaniemellä juha.kuisma@kylatoiminta.fi juha.kuisma@elisanet.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 15.6.2012, Ympäristötoimenpiteillä lisää kannattavuutta maatilan toimintaan Huomisen osaajat -hankkeen verkostotapaaminen Sivu 1 20.6.2012 OPET-hankkeen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 20.4.2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 1.4.2015 31.7.2016 Omatoiminen varautuminen nouseva

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo. Hankesuunnitelman yhteenveto.

Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo. Hankesuunnitelman yhteenveto. Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo. Hankesuunnitelman yhteenveto. 1. Kuvaus Kylätoiminnan tehtäväkenttä laajenee, koska taloudellinen tilanne vaatii pitkälle menevää yhteistyötä kaupungin ja paikallisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot