GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM64

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM64"

Transkriptio

1 GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

2 Käyttöohje v1.0 Turvallisuusohjeet Lue ja noudata näitä turvallisuus- ja asennusohjeita, jotta voit varmistaa käyttäjien ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuuden: -valvontajärjestelmässä (jatkossa järjestelmä tai ilmaisin ) on sisäänrakennettu radiolähetin, joka toimii GSM 850/900/1800/1900 -verkoissa. Älä käytä järjestelmää paikassa, jossa se voi aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muiden laitteiden toiminnalle. Älä asenna järjestelmää lääkintälaitteiden tai -välineiden läheisyyteen, jos ne tätä vaativat. Älä käytä järjestelmää räjähdysalttiissa ympäristössä. Älä altista järjestelmää kosteudelle, kemikaaleille tai mekaaniselle rasitukselle. Älä yritä korjata järjestelmää itse. Järjestelmän etiketti sijaitsee laitteen pohjassa. järjestelmä asennetaan tiloihin, joihin pääsy on rajoitettu. Järjestelmää voi asentaa ja korjata vain henkilö, jolla on työn edellyttämä ammattipätevyys ja yleisten turvallisuusvaatimusten tuntemus. Järjestelmän virtalähteenä tulee toimia 16-24V 50Hz ~1.5A vaihtovirtalähde tai 18-24V 1.5A tasavirtalähde ja varavirtalähteen tulee olla 12V 1,3-7Ah. Virtalähteiden tulee täyttää LST EN standardin vaatimukset. Kaikkien -järjestelmään liitettyjen lisälaitteiden (tietokoneen, anturien, releiden jne.) on täytettävä LST EN standardin vaatimukset. Ulkoisen virtalähteen tulee olla helppopääsyinen ja se voidaan kytkeä vaihtovirtaverkkoon ainoastaan sellaisessa asennustilassa, jossa on automaattinen kaksinapainen virtapiirin suojakatkaisin, joka katkaisee virtapiirin ylikuormitus- tai oikosulkutilanteessa. Katkaistun piirin kärkien tulee olla vähintään 3 mm:n etäisyydellä toisistaan. AC 230V 50 Hz/DC 24V Phase Null PE USB cable Järjestelmän tulee olla kytkettynä irti ulkoisesta virtalähteestä ja vara-akku irrotettuna asennus- ja säätötoimenpiteiden ajaksi. Älä koske vaihtovirtaverkon virtapiirin osiin silloin kun niissä on jännite. Älä koske tai säädä laitetta ukkosella. Akku tulee kytkeä liittimeen, jonka katkaistaessa kytkeytyy irti toinen akun navoista. Laitteen virta katkaistaan kokonaan ulkoisen virtalähteen kaksinapaisesta virtapiirin suojakatkaisimesta ja irrottamalla akun liitin. Sulakkeen FUSE tyyppi on Slow Blown 3A. Laitteessa saa käyttää vain valmistajan määräämiä sulakkeita. Älä käytä vääränlaisia akkuja, sillä se voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Varmista, että akun navat tulevat oikein päin Jos parametrien asettamiseen käytetään I-turvaluokituksen tietokonetta, sen täytyy olla maadoitettu. WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti oheinen pyörillä varustetun jäteastian merkki, jonka yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuotetta ei saa EU:n alueella hävittää talousjätteen mukana. Jotta voitaisiin välttää mahdollinen vahinko ympäristölle ja/tai ihmisten terveydelle, tuote tulee hävittää asianmukaisesti kierrättämällä. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai oman alueesi jätehuoltoviranomaisiin. Copyright c Elotec Oy, Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida, levittää tai myydä kolmannelle henkilölle ilman Elotec Oy:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Elotec Oy pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä opasta ja/tai siinä mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. Elotec Oy ilmoittaa, että kyseinen GSM valvontajärjestelmä Elotec on asiaankuuluvien vaatimusten ja direktiivin 1999/5/EY määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta

3 Vastuunrajoitus Ostaja on tietoinen siitä, että järjestelmä pienentää tulipalon, murron, varkauden ja muiden vaaratilanteiden riskiä, mutta ei ole tae niiden toteutumista vastaan. Elotec Oy ei vastaa mitenkään järjestelmän käytön aikana tapahtuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, tappiosta tai tulojen menetyksestä. Elotec Oy:n vastuu ei ylitä tuotteen ostohintaa, elleivät voimassaolevat lait toisin osoita. Elotec Oy ei ole yhteydessä verkkopalveluja tarjoaviin GSM-operaattoreihin eikä siksi ole vastuussa verkkopalvelujen toiminnasta. Takuuaika Valmistaja Elotec Oy myöntää tuotteelle 24 kuukauden takuun. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Takuu on voimassa vain sillä edellytyksellä, että järjestelmää on käytetty vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on valmistettu, ja noudattaen kaikkia käyttöohjeita, teknisiä vaatimuksia ja säädöksiä. Kuitti, lasku tai muu myyntiasiakirja on säilytettävä todisteena ostopäivästä. Takuu on voimassa vain esitettäessä edellä mainittu asiakirja ja täytetty takuukortti. Takuu ei ole voimassa, jos järjestelmä on altistettu mekaaniselle rasitukselle, kemikaaleille, kosteudelle, korroosiolle, nesteille, äärimmäisille ympäristöolosuhteille tai muille force majeure -olosuhteille. Pakkauksen sisältö: 1. Elotec Alarm... 1 kpl 2. Mikrofoni... 1 kpl 3. GSM-antenni... 1 kpl 4. Merkkisummeri (minisireeni)... 1 kpl 5. Akun liitäntäjohto... 1 kpl 6. -käyttöohje... 1 kpl 7. Vastukset 5,6kOm... 6 kpl 8. Vastukset 3,3kOm... 6 kpl Käyttöoppaasta Tämä opas kuvailee -turvajärjestelmän asennusta ja toimintaa. Lue ehdottomasti käyttöohje ennen kuin alat käyttää järjestelmää. Ensimmäisessä ja toisessa luvussa on käyttäjän pikaopas. Luvuissa 3 ja 4 kerrotaan järjestelmän lisämahdollisuuksista. SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus Laitteen toiminta Tekniset tiedot Liitännät ja merkkivalot Kytkentäkaavio Järjestelmän asennus Järjestelmän käyttöönotto ja peruskomennot 2.1 Yhteyden voimakkuus Laitteen kielen valinta ja viestikeskuksen numeron muuttaminen Salasanan vaihtaminen Käyttäjien numerot Numeroiden tallentaminen ja muuttaminen Tallennettujen numeroiden tiedustelu Tallennettujen numeroiden poistaminen Aika- ja päivämääräasetukset Järjestelmän lisämahdollisuudet 3.1 Hälytyssilmukat ja ohjauskytkimet Järjestelmän, silmukoiden ja ohjauskytkinten asetukset. STATUS Silmukoiden hälytystekstien ja ohjauskytkinten nimien muuttaminen Silmukoiden päälle/poiskytkentä Sisääntulo- ja poistumisviiveen muuttaminen ibutton-avaimet Cx-kytkimen ohjaus. Ajastin Sireenin asetukset Ulkoisen virtalähteen valvonta Tilaraportit INFO (yhteyden voimakkuus, tila, lämpötila) Kohteen etäkuuntelu mikrofonin välityksellä Vieraiden numeroiden käytön esto Hälytysviestit lämpötilan muutoksista Tekstiviestien lähetys useille käyttäjille Tekstiviesti-ilmoitus hälytysjärjestelmän päälleja poiskytkennästä Langattomien laitteiden käyttö Liite 4.1 Tehdasasetusten palauttaminen Elotec Configuration Tool -asennusohjelma Tekninen tuki Yhteenveto perustoiminnoista LT

4 1. Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus on mikroprosessorilla toimiva turvajärjestelmä, joka on tarkoitettu asuintilojen, kesämökkien, autotallien ja muiden tilojen valvontaan ja ohjaamaan ja valvomaan elektronisia laitteita GSM-verkon välityksellä. Sitä voidaan käyttää myös viestintävälineenä. Järjestelmää voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: Tilojen vartiointi ja hälytykset Termostaatin, lämmityksen ja ilmastoinnin valvonta, lämpötilan seuranta Valaistuksen, lämmityksen, kastelujärjestelmän, pumpun ja muiden elektronisten laitteiden ohjaaminen tekstiviestillä Kohteen etäkuuntelu mikrofonin välityksellä Ilmoitukset tekstiviestillä 230V:n sähköverkon katkoksista ja palautumisesta 1.2 Laitteen toiminta Ensimmäisen silmukan aktivoituessa valmistaja on määrittänyt oletusasetukseksi 15 sekunnin viiveen, jonka aikana järjestelmä ei reagoi mihinkään ohjelmoitujen silmukoiden havaintoihin ja käyttäjää varoitetaan ääni- ja/tai valomerkin muodossa viiveajan alkamisesta, jotta hän voisi poiskytkeä hälytysjärjestelmän ibutton-avaimella, näppäimistöllä tai muilla keinoin. Viiveajan pituuden ohjelmoinnista kerrotaan kohdassa Jos viiveajan umpeutuessa ibutton-avainta ei ole asetettu lukulaitteeseen tai käyttäjä ei ole soittanut järjestelmään, kunnes puhelu katkaistaan automaattisesti, järjestelmä antaa hälytyksen, jonka voi katkaista vain asettamalla ibutton-avain paikalleen tai soittamalla järjestelmään. Kaikki turvajärjestelmän silmukat voidaan ohjelmoida toimimaan missä tahansa seuraavista tavoista: Follow järjestelmä ei reagoi tämän silmukkatyypin tekemiin havaintoihin Delay-tilan (viiveen, joka mahdollistaa hälytysjärjestelmän poiskytkennän koodilla) aikana. Jos Delay-viive ei ole käytössä, järjestelmä antaa hälytyksen välittömästi silmukan aktivoiduttua. Instant järjestelmä antaa hälytyksen välittömästi tämän silmukan aktivoiduttua. Tämän tyyppisiä silmukoita käytetään yleisimmin ovien, ikkunoiden ja reuna-alueiden valvontaan. Delay järjestelmä ei reagoi tämän silmukan tekemiin havaintoihin tietyn viiveajan kuluessa, joka mahdollistaa hälytysjärjestelmän poiskytkennän koodilla näppäimistöltä. Tämän tyyppisiä silmukoita käytetään yleensä ulko-ovien magneettikytkinten kanssa. Jos hälytysjärjestelmä on kytketty päälle, mutta Delay-silmukka ei ole havainnut liikettä (tilasta ei ole poistuttu), järjestelmä siirtyy STAY-tilaan. 24H näihin silmukkatyyppeihin suositellaan kytkemään laitteet, joita valvotaan jatkuvasti, silloinkin kun hälytysjärjestelmä on pois päältä. Näitä silmukoita käytetään esim. kansisuojakytkimiä varten, jotka aktivoituvat, jos PIR-tunnistimien tai keskusyksikön kotelon kuori avataan. Fire tätä silmukkaa käytetään savuilmaisimien kytkentään. Tämä silmukkatyyppi on toiminnassa jatkuvasti, joten sen aktivoituessa järjestelmä antaa hälytyksen silloinkin kun se on pois päältä. Palosilmukan sireenin hälytysääni on pulssimainen (katkonainen). Silent Tämä silmukka toimii kuin 24H-silmukka. Se eroaa 24H-silmukasta siten, että sen aktivoituessa järjestelmä ei käynnistä sireenihälytystä. Arm-Disarm Tätä silmukkaa käyttämällä hälytysjärjestelmän voi kytkeä päälle tai pois päältä antamalla silmukan sisääntuloon matalan tason impulssia, jonka kesto on vähintään 3 sekuntia. Tämä tila voidaan asettaa järjestelmässä vain yhdelle silmukalle. STAY tämä tila mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kytkeä hälytysjärjestelmän päälle tai pois päältä hänen ollessaan valvottavan tilan sisällä. Jos hälytysjärjestelmä kytketään päälle, mutta Delay-silmukka ei ole havainnut liikettä, järjestelmä ohittaa kaikki STAY-silmukat. Ellei hälytysjärjestelmää oteta pois päältä, oven tai ikkunan avaaminen laukaisee hälytyksen. Tätä tilaa käytetään yleensä öisin. EWT1-moduulin kanssa Elotec -valvontajärjestelmä voi toimia tukiasemana Elotec:n langattomille laitteille: PIR-tunnistimille EWP1, laajennusmoduuleille EW1 ja EW2, sireeneille ja oven magneettikytkimille EWD1. Elotec -järjestelmään voidaan liittää yhtä aikaa enintään 16 langatonta laitetta, jotka voidaan sijoittaa korkeintaan 150 metrin etäisyydelle järjestelmän keskusyksiköstä. Lisää tietoa langattomien laitteiden käytöstä ja liittämisestä löydät kyseisten tuotteiden käyttöoppaista. Langaton yhteys toimii 868MHz:n lisenssivapaalla taajuudella. -järjestelmään voidaan liittää enintään 4 näppäimistöä. Tämä mahdollistaa järjestelmän hallintapaneelien sijoittamisen tiloihin, joissa on useita sisäänkäyntejä. Jos järjestelmään liitetään useampi kuin yksi näppäimistö, hälytysjärjestelmän päälle- ja poiskytkentä voidaan tehdä millä tahansa näppäimistöistä. Samaan porttiin voidaan liittää myös laajennusmoduuli EPGM1, jossa on 16 silmukkaa ja 2 ohjelmoitua lähtöä. Järjestelmässä on vara-akun testaustoiminto, joka tarkastaa akun kunnon ja ilmoittaa, kun se tulee vaihtaa uuteen. On suositeltavaa vaihtaa paristo uuteen viivyttelemättä tällaisen ilmoituksen saannin jälkeen. käyttää EEPROM-muistia, jonka ansiosta järjestelmän asetustiedot säilyvät jopa täydellisessä sähkökatkoksessa. Elotec -järjestelmä lähettää Contact ID -protokollan viestejä, joka mahdollistaa sen yhdistämisen hälytyskeskusten valvontajärjestelmiin. -järjestelmässä on toiminto, joka tarkkailee sireenin toimintaa. Järjestelmä havaitsee automaattisesti, jos sireeni ei ole päällä, ja antaa siitä hälytyksen ja näin käyttäjä saa siitä ilmoituksen. 4

5 1.3 Tekniset tiedot Sähkötekniset ja mekaaniset ominaisuudet Päävirtalähde 16-24V 50 Hz ~1.5A maks. tai 18-24V 1,5A maks. Virrankulutus valmiustilassa ilman ulkoisia antureita ja näppäimistöä Maks. 80mA Vara-akun jännite, kapasiteetti 12V; 1,3-7Ah Vara-akun tyyppi Lyijyhappo Akun maks. latausvirta 900mA GSM-modeemin taajuus 850/900/1800/1900MHz Silmukoiden lukumäärä 6 (12 ATZ-tilassa) Tulon kuormaresistanssi 5,6kOm (ATZ-tilassa: 5,6kOm ja 3,3kOm Lähtöjen lukumäärä 4x500mA (mahdollisuus laajentaa 12:een) Lähtöjen C1-C4 kaavio 1 R OUT Avoin kollektori. Kytketty lähtö yhdistää OUT:n :iin. Lähtöjen C1 (OUT 1) ja C2 (OUT 2) kommutoinnin maksimiarvot Virta 100mA, jännite 30V Sireenin lähtö aktiivisessa tilassa Liitetty :iin Ulkoisten laitteiden (AUX) syöttöjännite 13,8V DC Ulkoisten laitteiden (AUX) ja sireenin kokonaisvirta 1A maks. +5V-lähdön maks. sallittu kuormitus 150mA maks. Merkkisummerin syöttöjännite 5VDC Mitat 140x100x18mm Käyttölämpötila ºC Lämpöanturin tyyppi DS18S20, DS18B20 IButton/MAXIM Näppäimistöjen maksimimäärä 4 EKB2 ja 1 EKB1 Radiolähetin/vastaanottimen taajuus* Mhz MHz Langattoman yhteyden kantama* 30 m sisätiloissa; 150m ulkona avoimessa tilassa Langattomien laitteiden maksimimäärä* 16 Tapahtumaloki 1000 Silmukoiden maksimimäärä 44 Lähtöjen maksimimäärä 44 Ilmoitusmuodot Ademco Contact ID, tekstiviestit, äänipuhelut * kun -järjestelmää käytetään yhdessä EWT1-moduulin kanssa 1.4 Liitännät ja merkkivalot USB Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 C1 C2 NETWORK DEF PRG C4 C3 SIM CARD FOR EWT1 STATUS PWR GSM MODEM FOR EA1/ EA2/EPGM8 ANTENNA SMA 3A FUSE Perusliitännät GSM MODEM GSM-verkon 850/900/1800/1900MHz modeemi SIM CARD SIM-kortti DEF Liittimet tehdasasetusten palauttamiseen USB Mini-USB-liitäntä FUSE 3A sulake ANTENNA SMA GSM-antennin SMA-liitäntä MODULES Lisämoduulien liitännät AKU+ AKU- AC/DC AC/DC AUX+ AUX- BELL+ BELL- G Y C2 C1 BUZ+ BUZ- MIC+ MIC- +5V DATA Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Kuva 1 KÄYTTÖOHJE V1.0 5

6 Fuse 500 ma LED-merkkivalot STATUS Prosessorin toiminnan merkkivalo PWR Ulkoisen virtalähteen merkkivalo Z6 Silmukka Z6 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z6 ja Z12) Z5 Silmukka Z5 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z5 ja Z11) Z4 Silmukka Z4 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z4 ja Z10) Z3 Silmukka Z3 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z3 ja Z9) Z2 Silmukka Z2 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z2 ja Z8) Z1 Silmukka Z1 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z1 ja Z7) C1 Ohjauskytkimen C1 merkkivalo C2 Ohjauskytkimen C2 merkkivalo NETWORK NETWORK GSM-verkon tilan merkkivalo Connector functionality Z1;Z2;Z3;Z4;Z5;Z6 ATZ-tilassa: Z1;Z2;Z3;Z4;Z5;Z6; Z7;Z8;Z9;Z10;Z11;Z12 DATA Valvottavien silmukoiden tulot Valvottavien silmukoiden yhteinen ibutton-avaimen ja/tai lämpöanturin dataliitin +5V Lämpöanturin positiivinen jännitesyöttö MIC- Mikrofonin negatiivinen liitin MIC+ Mikrofonin positiivinen liitin BUZ- Merkkisummerin negatiivinen liitin BUZ+ Merkkisummerin positiivinen liitin C1; C2; C3; C4 Ohjauskytkinten C1, C2, C3 ja C4 lähdöt BELL- BELL+ AUX- AUX+ AC/DC G Y AKU- AKU+ Sireenin negatiivinen ohjausliitin Sireenin positiivinen ohjausliitin Negatiivinen 13,8V:n syöttö ilmaisimille ja omavoimaiselle sireenille Positiivinen 13,8V:n syöttö ilmaisimille ja omavoimaiselle sireenille Päävirtalähde Vihreä tiedonsiirtojohdin (näppäimistölle yms.) Keltainen tiedonsiirtojohdin (näppäimistölle yms.) Vara-akun negatiivinen liitin Vara-akun positiivinen liitin 1.5 Kytkentäkaavio LÄMPÖANTURIN KYTKENTÄ Lämpöanturi DALLAS DS V DATA Z(1-6) Ways to connect Alarm Zones Z4 Z3 Z2 Z(1-6) Z1 Z(1-6) Z5 Z6 Z(1-6) BUZ- MIC+ MIC- +5V DATA C1 BUZ+ G Y C2 AKU+ AKU- BELL+ BELL- AC/DC AC/DC AUX+ AUX- AKU 12V 1.3-7Ah Metallikotelon maadoituspiste DS1820 ~16-24V ~230V 50Hz Z2 Z1 Z4 Z3 Z6 Z5 BUZ GND DATA +5V ibutton-avaimen lukulaite 1 NORMAL CLOSED (1 NC) 1 NORMAL OPEN (1 NO) 1 NORMAL OPEN and 1 NORMAL CLOSED (1 NO + 1 NC) MIC 2 NORMAL CLOSED (2 NC) SIREN KEYBOARD EKB3 AUX+ AUX- G Y Z1 Z2 Bottom view Fig. No. 3 ibutton-avaimen lukulaite Relemoduuli Fig. No. 2 6

7 Silmukoiden kytkentätavat Tapa 1 Tapa 2 Tapa 3 Tapa 4 Tapa 5 Avoin kontakti 5,6KΩ EOL-vastukseen Suljettu kontakti 5,6KΩ EOL-vastukseen Kansisuojakytkin ja 5,6KΩ EOL-vastus sekä 3,3KΩ EOL-vastus suljetulla kontaktilla ATZ-tila: Suljettu kontakti 5,6KΩ EOL-vastukseen ja suljettu kontakti 3,3KΩ EOL-vastukseen ATZ-tila: Kansisuojakytkin ja 5,6KΩ EOL-vastus, 5,6KΩ EOL-vastus suljetulla kontaktilla ja 3,3KΩ EOL-vastus suljetulla kontaktilla 1.6 Järjestelmän asennus Järjestelmä voidaan asentaa vain metalliseen koteloon tai palonkestävään muovikoteloon. Jos käytetään metallikoteloa ja virtalähteenä muuntajaa, tulee kotelo maadoittaa käyttämällä keltavihreää johdinta. 230V:n muuntajan liitäntään käytä 3x0.75 mm2:n yksilankaista kaksoiseristettyä kaapelia. Muuntajan primääripiirin tulee olla kytketty 0,5 A:n sulakkeen kautta. 230V:n verkkovirtajohtoja ei saa ryhmitellä yhteen matalajännitteisten johtojen kanssa. Virtalähteen ja lähtöjen kytkentään käytä yksilankaista 2x0.75 mm2:n kaapelia. Tulojen kytkentään käytä 0.50 mm2:n yksilankaista kaapelia. Vara-akkua tulee käyttää samassa kotelossa. 1. Aseta SIM-kortti korttipaikkaan varmistettuasi, että PIN-koodin kysely on poissa käytöstä (PIN-koodin kysely otetaan pois käytöstä asettamalla SIM-kortti matkapuhelimeen ja valitsemalla kyseinen asetus valikosta). SIM-kortilla ei saa olla jäljellä vanhoja tekstiviestejä. Liitä seuraavaksi antenni. 2. Asenna merkkisummeri lähelle ibutton-avaimen lukulaitetta tai ovea, jotta voisit kuulla merkkiäänen viiveajan alkamisesta hälytysjärjestelmän päälle- ja poiskytkennän yhteydessä. Merkkisummerin sijasta voit käyttää LED-merkkivaloa, tai voit käyttää molempia merkinantotapoja. Suosittelemme käyttämään ED1-kuoria. 3. Tee luvun 1.5 mukaiset kytkennät (kuva 3). 4. Liitä vara-akku ja päävirtalähde. Järjestelmän tulisi käynnistyä minuutin kuluessa. PWR-merkkivalo palaa jatkuvasti merkkinä virransaannista. STATUS-merkkivalon tulisi vilkkua merkkinä siitä, että mikroprosessorin ohjelma on käynnistynyt moitteettomasti. ibutton-avainta ei ole välttämätöntä asentaa. Sitä tarvitaan ensisijassa varakytkimenä, jos käyttäjällä ei ole puhelinta mukana tai sen akku on loppu. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös pääasiallisena hälytysjärjestelmän päälle/poiskytkentävälineenä. Jotta varmistaisit järjestelmän luotettavan toiminnan, emme suosittele käyttämään prepaid-liittymiä, sillä saldon loputtua järjestelmä ei voisi ilmoittaa käyttäjälle hälytyksestä. Suosittelemme myös ottamaan soitonsiirron vastaajaan pois päältä. Suosittelemme valitsemaan järjestelmälle saman GSM-operaattorin kuin on suurimmalla osalla käyttäjistä. Näin varmistat, että saat järjestelmän lähettämät tekstiviestit ja puhelut mahdollisimman nopeasti. Suosittelemme valitsemaan järjestelmälle saman GSM-operaattorin kuin on suurimmalla osalla käyttäjistä. Näin varmistat, että saat järjestelmän lähettämät tekstiviestit ja puhelut mahdollisimman nopeasti. KÄYTTÖOHJE V1.0 7

8 2. Järjestelmän käyttöönotto ja peruskomennot VERY IMPORTANT!!! Tässä oppaassa väliviiva _ tarkoittaa aina välilyöntiä, joten tekstiviestiä kirjoittaessasi tee tämän merkin kohdalla välilyönti. XXXX tarkoittaa salasanaa. Viestin alussa ja lopussa ei saa olla yhtään välilyöntiä. Voit tehdä -järjestelmän käyttöasetukset nopeammin ja kätevämmin tietokoneella käyttäen USB-kaapelia ja ELO- GSM64 Configuration Tool -asennusohjelmaa. Tästä kerrotaan lisää luvussa 4.2. Ensimmäiset ja tärkeimmät askeleet alkaessasi käyttää järjestelmää: Laitteen kielen valinta (lisää luvussa 2.2) Oletussalasanan vaihtaminen uuteen (lisää luvussa 2.3) Ensimmäisen käyttäjän (NR1) puhelinnumeron tallentaminen (lisää luvussa 2.4). Nämä asetukset tehtyäsi järjestelmä on valmis käyttöön ja voit tehdä lisää käyttöasetuksia. 2.1 Yhteyden voimakkuus Liitä päävirtalähde. PWR-merkkivalon tulisi syttyä palamaan. Kun yhteyttä ei ole, NETWORK-merkkivalo ei pala. Kun järjestelmä saa yhteyden verkkoon, NETWORK-merkkivalo alkaa vilkkua tai palaa jatkuvasti. Halutessasi varmistaa parhaimman mahdollisen yhteyden, muuta GSMantennin asentoa merkkivalon vilkkumistiheyden mukaisesti. NETWORK-merkkivalon tila Ei pala Vilkkuu joka 3 sekunti Vilkkuu 1 kerran sekunnissa Vilkkuu useita kertoja sekunnissa Palaa jatkuvasti Merkitys Ei yhteyttä Yhteys huono Yhteys välttävä Yhteys hyvä Yhteys erinomainen 2.2 Laitteen kielen valinta ja viestikeskuksen numeron muuttaminen Kieli, jolla laite kommunikoi käyttäjän kanssa, on mahdollista valita siihen asti, kunnes oletussalasana on vaihdettu. Sen jälkeen kielen vaihtaminen on mahdollista vain palauttamalla ensin tehdasasetukset (katso liite 4.1). Lähetä matkapuhelimestasi tekstiviestinä halutun kielen koodi -laitteeseen asettamasi SIM-kortin numeroon. Esim. jos haluat valita kieleksi englannin, lähetä viesti: EN Noin sekunnin kuluttua saat viestin: English language confirmed. Jos saat kyseisen viestin, siirry kohtaan 2.2. Jos et saa viestiä, tarkista yhteys soittamalla matkapuhelimestasi -järjestelmään ja odota, kunnes se katkaisee puhelun. Sinun pitäisi saada tekstiviesti, joka pyytää vaihtamaan oletussalasanan. Jos et saa tekstiviestiä, tarkista verkkoyhteys ja muuta viestikeskuksen numero. Kielivaihtoehdot Viestikeskuksen numero on tallennettu SIM-kortille, joten jos olet aikaisemmin käyttänyt korttia matkapuhelimessa ja viestien lähetys on onnistunut, viestikeskuksen numeroa ei tarvitse muuttaa. Useimmiten viestikeskuksen numero on tallennettu valmiiksi SIM-kortille operaattorin toimesta. Viestikeskuksen numero muutetaan tekstiviestillä: XXXX_SMS_ Kieli Liettua Englanti Venäjä Viro Latvia Saksa Koodi LT EN RU EE LV DE XXXX tarkoittaa salasanaa. Tehdasasetusten mukainen salasana on neljä nollaa: Ykkösten paikalle kirjoitetaan viestikeskuksen numero. Jos et tiedä numeroa, tiedustele sitä verkko-operaattoriltasi. 8

9 2.3 Salasanan vaihtaminen Kaikki käyttäjän lähettämät komennot alkavat salasanalla, joten paina se mieleesi. Tehdasasetusten mukainen salasana on neljä nollaa Tämä oletussalasana täytyy vaihtaa toiseen. Oletussalasana vaihdetaan lähettämällä -järjestelmään viesti: 0000_PSW_XXXX Halutessasi vaihtaa luomasi salasanan uuteen, lähetä tekstiviesti: YYYY_PSW_XXXX XXXX tarkoittaa käyttäjän luomaa nelinumeroista salasanaa, joka voi muodostua mistä tahansa numeroista paitsi neljästä nollasta. Välimerkkejä, kuten pistettä, kaksoispistettä ja välilyöntiä ei voi käyttää. YYYY tarkoittaa vanhaa salasanaa psw Käyttäjien numerot -järjestelmään voidaan ohjelmoida viisi eri matkapuhelinnumeroa, jotka saavat ilmoituksia ja voivat ohjata järjestelmän toimintoja. Numeron NR1 asettaminen on pakollista, kun taas muut voit asettaa halutessasi. Kaikki puhelinnumerot tulee tallentaa kansainvälisessä muodossa maatunnuksineen (Suomen maatunnus on 358). Järjestyksellä on merkitystä, sillä hälytystilanteessa järjestelmä alkaa lähettää viestejä ja soittaa ensiksi ensimmäiseen numeroon, ja jos sen tavoittaminen ei onnistu, siirtyy heti tavoittamaan käyttäjää NR2 jne Numeroiden tallentaminen ja muuttaminen Lähetä järjestelmään tekstiviesti: XXXX_NR1: _NR2: _NR3: _NR4: _NR5: Ykkösten paikalle syötetään käyttäjien numerot. Kaikkia numeroita ei tarvitse tallentaa yhdellä kertaa Tallennettujen numeroiden tiedustelu Lähetä tekstiviesti: XXXX_HELPNR Saat ilmoituksen kaikista järjestelmään tallennetuista numeroista Tallennettujen numeroiden poistaminen Halutessasi poistaa käyttäjänumerot NR2-NR5, lähetä tekstiviesti: XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL Järjestelmä ei anna poistaa numeroa NR1, sitä voi ainoastaan muokata. 2.5 Aika- ja päivämääräasetukset Ajan ja päivämäärän asettaminen oikein on tärkeää, jotta järjestelmä voisi mm. lähettää raportteja määrättyinä aikoina. Kun haluat asettaa päivämäärän ja ajan, lähetä tekstiviesti seuraavassa muodossa: XXXX_MMMM.mn.dd_va:mi jossa MMMM tarkoittaa vuotta, mn kuukautta, dd päivää, hh tuntia ja mi minuuttia :30 KÄYTTÖOHJE V1.0 9

10 3. Järjestelmän lisämahdollisuudet 3.1 Hälytyssilmukat ja ohjauskytkimet Silmukka voi toimia 7 tilassa: Follow, Instant, Delay, 24H, Fire, Silent tai Arm-Disarm (lisää luvussa 1.2). Voit ottaa tilat käyttöön tai pois käytöstä ainoastaan käyttämällä asennusohjelmaa Elotec Configuration Tool Järjestelmän, silmukoiden ja ohjauskytkinten asetukset. STATUS. Kun haluat tietää aktivoituneiden silmukoiden lähettämät hälytystekstit ja ohjauskytkinten nimet sekä niiden tilan ja asetukset, lähetä tekstiviesti: XXXX_STATUS Saat vastauksen kahtena tekstiviestinä, esim.: Ensimmäinen tekstiviesti: The system is ARMED/DISARMED. Z1:ON/OFF Z2:ON/OFF Z3:ON/OFF Z4:ON/OFF Z5:ON/OFF Z6:ON/OFF C1:CONTROLLER1:ON/OFF C2:CONTROLLER2:ON/OFF Toinen tekstiviesti: Z1:door triggered; Z2:windows triggered; Z3:fire triggered; Z4:motion1 triggered; Z5:motion2 triggered; Z6:motion3 triggered; ON tarkoittaa, että kyseinen silmukka on päällä, eli reagoi hälytykseen. OFF tarkoittaa, että silmukka on pois päältä. Jos jokin ohjauskytkimistä on kytketty päälle ajastimella (tästä lisää luvussa 3.3), järjestelmä vastaa STATUS-komentoon näyttämällä jäljellä olevan ajan, jonka ohjauskytkin on tilassa ON tai OFF. Käyttämällä EWT1-moduulia -järjestelmän kanssa voit ottaa käyttöön jopa 32 lisäsilmukkaa ja/tai 32 ohjelmoitavaa lähtöä (riippuen järjestelmään liitettyjen langattomien laitteiden luonteesta ja lukumäärästä). Tällöin järjestelmä lähettää vastauksen tekstiviesteinä, joista jokaisessa on tiedot neljästä aktiivisesta silmukasta ja/tai ohjauskytkimestä (järjestelmä ei ilmoita silmukoista ja ohjauskytkimistä, jotka eivät ole aktiivisia). Näin ollen käyttäjä voi saada jopa 16 lisätekstiviestiä. Sekä silmukoiden että lähtöjen maksimimäärä on Silmukoiden hälytystekstien ja ohjauskytkinten nimien muuttaminen Valmistaja on määrittänyt valmiiksi seuraavat aktivoituneiden silmukoiden lähettämät hälytystekstit ja ohjattavien lähtöjen nimet: Z1-door triggered, Z2-windows triggered, Z3-fire triggered, Z4-motion1 triggered, Z5-motion2 triggered, Z6-motion3 triggered, C1- CONTROL1, C2-CONTROL2. Esim. hälytyksen aktivoituessa silmukassa Z4 järjestelmä lähettää tekstiviestin: motion1 triggered Silmukoiden hälytystekstejä voidaan muuttaa lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z1:NewAlarmText;Z2:NewAlarmText;Z3:NewAlarmText;Z4:NewAlarmText;Z5:NewAlarmText;Z6:Ne walarmtext; Esim. XXXX_Z1:Door intrusion;z2:fire sensor triggered; Silmukoiden hälytysviestit voidaan vaihtaa kaikki yhdellä kertaa tai vaihtoehtoisesti muutama tai yksi kerrallaan. Yhden silmukan teksti voi koostua korkeintaan 24 merkistä. Välilyönti vastaa yhtä merkkiä. Jokaisen uuden tekstin lopussa tulee olla puolipiste. Koska puolipistettä käytetään eri silmukoiden tekstien erottamiseen toisistaan, sitä ei voi käyttää hälytystekstin keskellä, vaan ainoastaan lopussa. Teksti ei voi olla sama kuin jokin ohjauskomennoista. Ohjauskytkimen nimi muutetaan lähettämällä tekstiviesti: XXXX_C1:NewControllerName_C2:NewControllerName Ohjauskytkimen nimen pituus voi olla korkeintaan 10 merkkiä. Sen lopussa ei saa olla puolipistettä. Silmukoiden ja ohjauskytkinten nimiä ei voi vaihtaa samalla kertaa C1: pumppu 10

11 3.1.3 Silmukoiden päälle/poiskytkentä Silmukan päällekytkentä Mikä tahansa silmukka voidaan kytkeä päälle lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z1:ON;Z2:ON;Z3:ON;Z4:ON;Z5:ON;Z6:ON; 1111 Z1: ON Silmukan poiskytkentä Mikä tahansa silmukka voidaan kytkeä pois päältä lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z1:OFF;Z2:OFF;Z3:OFF;Z4:OFF;Z5:OFF;Z6:OFF; Silmukat voidaan kytkeä päälle ja pois päältä erikseen yksi kerrallaan tai useampi yhdellä kertaa Sisääntulo- ja poistumisviiveen muuttaminen Kun hälytysjärjestelmä kytketään päälle näppäimistöstä tai ibutton-avaimella, valmistaja on asettanut oletusarvoksi 15 sekunnin viiveen, jonka aikana on poistuttava vartioidusta tilasta. Viiveajan pituus voidaan muuttaa tekstiviestillä tai käyttämällä asennusohjelmaa. Tämä asetus koskee koko järjestelmää. Sisääntuloviive sallii käyttäjän pääsyn vartioituun tilaan, jotta hän voi kytkeä hälytysjärjestelmän pois päältä joko viemällä ibutton-avain lukulaitteeseen tai näppäilemällä vaadittava koodi. Valmistaja on määrittänyt viiveen pituudeksi 15 sekuntia. Tämä viiveaika voidaan asettaa jokaiselle Delay-silmukalle erikseen käyttämällä asennusohjelmaa. Kyseinen toiminto on hyödyllinen, kun tilaan on useita sisäänkäyntejä ja eri silmukat tarvitsevat erilaisia viiveaikoja. Z1-silmukan viiveen pituus voidaan muuttaa myös tekstiviestillä. Nämä asetukset tehdään lähettämällä tekstiviesti: XXXX_INOUT:SSI:SSO SSI tarkoittaa Z1 Delay-silmukan sisääntuloviivettä sekunneissa. SSO tarkoittaa poistumisviivettä sekunneissa. Viivettä ei ole, jos arvoksi asetetaan INO UT:20: ibutton-avaimet Voit rekisteröidä ensimmäisen ibutton-avaimen järjestelmään tuomalla se lukulaitteeseen. Tekstiviestin lähettämistä ei tarvita. Järjestelmä ilmoittaa kahdella piippauksella onnistuneesta ibutton-avaimen tunnistuksesta ja tallentamisesta muistiin. Muut ibutton-avaimet rekisteröidään järjestelmään kytkemällä ensin päälle ohjelmointitila lähettämällä tekstiviesti: XXXX_IBPROG:ON Saat vastauksena viestin, että ibutton-avainten ohjelmointitila on päällä. Tuo avain lukulaitteeseen ja sen tunnistuskoodi tallentuu järjestelmän muistiin. Järjestelmä ilmoittaa kahdella piippauksella onnistuneesta avaimen rekisteröinnistä. Järjestelmään voidaan liittää 5 ibutton-avainta. Esim. Voit rekisteröidä järjestelmään yhdestä viiteen ibutton-avainta. Joka kerta kun kosketat lukulaitetta uudella avaimella, järjestelmä tallentaa sen koodin muistiin, kunnes viides ibutton-avaimen koodi on tallennettu. Kun avain/avaimet on rekisteröity järjestelmään, on välttämätöntä lähettää tekstiviesti: XXXX_IBPROG:OFF Tämä komento estää uusien avainten liittämisen järjestelmään. Jos kyseistä viestiä ei lähetetä, järjestelmän päälle- ja poiskytkentä ibutton-avaimella ei onnistu. Kun haluat poistaa ibutton-avaimen/avaimet rekisteristä, esim. jos avain on hävinnyt tai varastettu, lähetä tekstiviesti: XXXX_RESETIB Tällä komennolla pyyhitään järjestelmän muistista kaikki siihen tallennetut avaimet, jonka jälkeen uusia avaimia voidaan liittää edellä kuvatulla tavalla. KÄYTTÖOHJE V1.0 11

12 3.3 Cx-kytkimen ohjaus. Ajastin. -järjestemässä on 4 avoimen kollektorin lähtöä C1, C2, C3 ja C4. Niitä voi käyttää ohjaamaan erilaisia elektronisia laitteita, kuten pumppuja, lämmitystä, valaistusta jne. Kun jokin kytkimistä C1, C2, C3 tai C4 on päällä, sitä vastaava lähtö on yhdistetty maahan (GND). Laite C1 kytketään päälle tekstiviestillä: XXXX_C1:ON Laite C1 kytketään pois päältä tekstiviestillä: XXXX_C1:OFF C1:n sijasta voidaan kirjoittaa kytkimen todellinen nimi C2: ON Ajastin -järjestelmässä on sisäänrakennettu ajastin. Tämän ansiosta mikä tahansa lähdöistä voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tietyksi ajaksi. Lähetä tekstiviesti seuraavassa muodossa: XXXX_C1:ON/OFF:VV.MM.SS ON päällä. OFF pois päältä; vv tunnit, voi saada arvot [00-24] mm minuutit, voi saada arvot [00-60] ss sekunnit, voi saada arvot [00-60]. Kaikki arvot eivät voi olla nollia C1: ON: Sireenin asetukset Valmistaja on määrittänyt sireenin hälytysajaksi 1 min. Käyttäjä voi muuttaa tätä aikaa tai ottaa sireenin kokonaan pois päältä. Tämä voidaan tehdä tekstiviestillä: XXXX_SIREN:T T voi saada arvot [0 5]: 0 Sireeni poissa päältä, 1 1 minuutti, 2 2 minuuttia, jne. Suurin mahdollinen sireenin hälytysaika on 5 minuuttia. Voit tiedustella järjestelmään ohjelmoitua sireenin hälytysaikaa tekstiviestillä: XXXX_SIREN Järjestelmä lähettää tiedot sireenin asetuksista SIREN:5 3.5 Ulkoisen virtalähteen valvonta -järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle tekstiviestillä joka kerta, kun sähköt kohteessa katkeavat tai palautuvat. Jos sähkökatkoja tapahtuu usein, käyttäjä voi poistaa käytöstä automaattiset ilmoitukset sähköverkon muutoksista lähettämällä tekstiviestin: XXXX_M:OFF tai ottaa ilmoitukset uudelleen käyttöön lähettämällä tekstiviestin: XXXX_M:ON 1111 M: OFF 12

13 3.6 Tilaraportit INFO (yhteyden voimakkuus, tila, lämpötila) -järjestelmältä voidaan milloin tahansa tiedustella yhteyden voimakkuutta, kohteen lämpötilaa (kun lämpöanturi on kytketty), virtalähteen tilaa ja kyselyhetkellä aktiivisena olevien silmukoiden tilaa. Samalla voidaan testata järjestelmän toiminta. Jos kyselyyn tulee vastaus, järjestelmä toimii moitteettomasti. Jos käytät prepaid-liittymää, voit näin varmistaa myös sen, onko saldoa jäljellä riittävästi viestien lähettämiseen. Lähetä tekstiviesti: XXXX_INFO Saat vastauksena tiedotteen, esim :15 System armed/disarmed Signal Strength Fair. External power supply OK. Temperature 20oC. Z1:OK/ALARM Z2:OK/ALARM Z3:OK/ALARM Z4:OK/ALARM Z5:OK/ALARM Z6:OK/ALARM jossa OK jos silmukassa ei ole ollut hälytystä, ALARM jos silmukka on aktivoinut hälytyksen. Tehdasasetusten mukaisesti järjestelmä lähettää tiedotteita päivittäin klo 11:00. Voit muuttaa raporttien lähetystiheyttä ja kellonaikaa lähettämällä tekstiviestin: XXXX_INFO:PP.VV PP raporttien lähetystiheys päivissä, voi saada arvot [00 10]; VV raporttien lähetyksen kellonaika, voi saada arvot [00 23] Esim. XXXX_INFO:0.2 tarkoittaa, että raportti lähetetään joka toinen tunti. Jos haluat peruuttaa säännöllisen raporttien saannin, lähetä tekstiviesti: XXXX_INFO: INFO :0.2 Tällöin järjestelmä ei lähetä säännöllisiä tiedotteita siihen asti, kunnes tehdasasetukset palautetaan tai se saa edellä kuvaillun viestin XXXX_INFO:PP.VV. 3.7 Kohteen etäkuuntelu mikrofonin välityksellä Valvottavan kohteen kuuntelu on mahdollista kahdella eri tavalla: 1. Hälytyksen aktivoiduttua järjestelmä soittaa siihen tallennettuihin numeroihin. Kun käyttäjä vastaa puheluun, mikrofoni kytkeytyy päälle kuuntelua varten. 2. Lähetä tekstiviesti: XXXX_MIC Järjestelmä soittaa välittömästi viestin lähettäjälle ja ottaessasi puhelun vastaan voit kuunnella, mitä kohteessa tapahtuu. Ellet vastaa puheluun 20 sekunnin kuluessa, järjestelmä katkaisee soiton ja palaa aikaisempaan olotilaansa. 3.8 Vieraiden numeroiden käytön esto Tehdasasetusten mukaisesti -järjestelmän toimintaa voidaan ohjata vain käyttäjänumeroista NR1-NR5. Käyttäjä voi kuitenkin sallia järjestelmän ohjaamisen mistä tahansa puhelimesta. Tällöin kuka tahansa, joka tietää salasanan, voi muuttaa järjestelmän asetuksia. Kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, lähetä tekstiviesti: XXXX_STR:ON Kun haluat ottaa tämän toiminnon pois käytöstä, lähetä tekstiviesti: XXXX_STR:OFF 1111 STR :ON KÄYTTÖOHJE V1.0 13

14 3.9 Hälytysviestit lämpötilan muutoksista -järjestelmä mahdollistaa käyttäjän tiedottamisen tekstiviestillä, jos lämpötila poikkeaa asetetuista raja-arvoista. Tätä varten järjestelmään tulee liittää lämpöanturi ja tehdä sen mukaiset määritykset. Toimintoa voidaan käyttää esim. kasvihuoneiden, akvaarioiden, serverikaappien ja jääkaappien lämpötilaseurantaan GSM-verkon välityksellä. Tehdasasetuksissa tämä toiminto on pois päältä. Voit ottaa sen käyttöön lähettämällä tekstiviestin: XXXX_TEMP:min:max min lämpötila oc, voi saada arvot [ ] max lämpötila oc, voi saada arvot [ ]. Jos valvottu lämpötila laskee yhdellä asteella minimiarvon alapuolelle, käyttäjä saa siitä tekstiviestin, joka näyttää lämpötilan kyseisellä hetkellä. Jos valvottu lämpötila nousee yhdellä asteella maksimiarvon yläpuolelle, käyttäjä saa siitä tekstiviestin, joka näyttää lämpötilan kyseisellä hetkellä. Esim. XXXX_TEMP:16:20 tarkoittaa, että tekstiviesti lähetetään, jos lämpötila laskee alle 16 C tai nousee yli 20 C :n yläpuolelle. XXXX_TEMP:-10:-1 tarkoittaa, että tekstiviesti lähetetään, jos lämpötila laskee alle -10 C tai nousee -1 C :n yläpuolelle. Voit tiedustella lämpötila-asetuksia lähettämällä tekstiviestin: XXXX_TEMP Voit ottaa lämpötilavalvonnan pois käytöstä lähettämällä tekstiviestin: XXXX_TEMP:0:0 Kun järjestelmään asetetaan arvoiksi kaksi nollaa, se ei reagoi lämpötilan muutoksiin. Jos kuitenkin lämpötila-anturi on kytketty, lämpötilasta ilmoitetaan INFO-raporteissa kohdassa 3.6 kuvaillulla tavalla TEMP :16: Tekstiviestien lähetys useille käyttäjille Hälytystilanteessa järjestelmä lähettää tekstiviestiä, kunnes se menee onnistuneesti perille yhdelle käyttäjistä. Järjestelmä pyrkii ensin lähettämään viestin käyttäjälle NR1. Jos lähetys ei onnistu, viesti lähetetään käyttäjälle NR2 jne. Voit myös ohjelmoida järjestelmän lähettämään viestin kaikille käyttäjille. Halutessasi ottaa kyseisen asetuksen käyttöön, lähetä tekstiviesti: XXXX_SMSALL:ON Voit ottaa toiminnon pois käytöstä lähettämällä viestin: XXXX_SMSALL:OFF 3.11 Tekstiviesti-ilmoitus hälytysjärjestelmän päälle- ja poiskytkennästä Tehdasasetusten mukaisesti käyttäjä NR1 saa lyhyen tekstiviestin jokaisesta hälytystilan päälle- ja poiskytkennästä. Jos haluat ottaa tämän toiminnon pois käytöstä, lähetä tekstiviesti: XXXX_MASTER:OFF Jos haluat taas saada kyseisiä viestejä, lähetä tekstiviesti: XXXX_MASTER:ON 1111 MASTER:ON 14

15 3.12 Langattomien laitteiden käyttö EWT1-moduulin kanssa -järjestelmää voidaan laajentaa kytkemällä lisää langattomia Elotec-laitteita: PIR-ilmaisimet EWP1 (liiketunnistin). Mahdollistaa valvotun tilan laajentamisen jopa 16 lisäsilmukalla; EW1-laajennusmoduulit 2 tulolla ja 2 lähdöllä. Käytetään sellaisten laitteiden liittämiseen, jotka eivät tue langatonta yhteyttä (erilaiset ilmaisimet, ulkosireenit jne.); EW2-laajennusmoduulit 4 tulossa ja 6 lähdöllä. Käytetään sellaisten laitteiden liittämiseen, jotka eivät tue langatonta yhteyttä (erilaiset ilmaisimet, ulkosireenit jne.); langattomat sireenit; langattomat oven magneettikytkimet EWD1. Elotec -järjestelmään voidaan liittää yhtä aikaa enintään 16 langatonta laitetta, jotka voidaan sijoittaa korkeintaan 150 metrin etäisyydelle järjestelmän keskusyksiköstä. Lisää tietoa langattomien laitteiden käytöstä ja liittämisestä löydät kyseisten tuotteiden käyttöoppaista. KÄYTTÖOHJE V1.0 15

16 4. Liite 4.1 Tehdasasetusten palauttaminen Tehdasasetusten palauttamiseksi: 1. Irrota päävirtalähde ja vara-akku. 2. yhdistä DEF-liittimet oikosulkuun. 3. yhdistä virtalähde muutaman sekunnin ajaksi. 4. irrota virtalähde. 5. irrota DEF-liittimet. 4.2 Elotec Configuration Tool asennusohjelma Jos haluat tehdä järjestelmän asetukset helpommin ja nopeammin sekä hyödyntää useampia järjestelmän mahdollisuuksia, käytä Elotec Configuration Tool asennusohjelmaa, jonka voit ladata itsellesi internetsivultamme Ennen kuin kytket USB-kaapelin tietokoneeseesi, lue Elotec Configuration Tool -käyttöohje, joka löytyy ohjelman kohdasta HELP. 4.3 Tekninen tuki Ongelma PWR-merkkivalo ei pala NETWORK-merkkivalo ei pala tai vilku STATUS-merkkivalo palaa jatkuvasti tai ei pala ollenkaan Järjestelmä ei lähetä tekstiviestejä ja/tai soita puheluita Tekstiviesti Incorrect Format INFO-viestissä ei tietoa lämpötilasta 24H-, Silent- tai Fire-tilan silmukka ei toimi Mahdollinen syy Laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen Virtapiiriä ei ole kytketty oikein Palanut sulake SIM-kortti ei ole paikallaan PIN-koodin kyselyä ei ole otettu pois käytöstä SIM-kortti ei ole käytössä Antennia ei ole liitetty Liian heikko verkkoyhteys Häiriö GSM-verkossa Ohjelma on käynnistynyt virheellisesti tai vian on aiheuttanut sähköverkon häiriö tai ESD-purkaus SIM-kortin saldo on lopussa Väärä viestikeskuksen numero Ei verkkoyhteyttä Käyttäjän numeroa ei ole tallennettu järjestelmään (tai vieraiden numeroiden käyttö on estetty) SIM-kortti on asetettu/vaihdettu irrottamatta akkua ja ulkoista virtalähdettä Väärä komento Tekstiviestissä on välilyönti väärässä kohdassa Lämpöanturia ei ole liitetty Lämpöanturi on rikki Liian pitkä liitäntäjohto Kyseistä silmukkaa ei ole kytketty päälle (ON-tila) Ei ääntä etäkuunneltaessa kohdetta Mikrofonia ei ole liitetty Mikrofonia ei ole liitetty oikein ibutton-avainten rekisteröinti järjestelmään ei onnistu Ei kontaktia lukulaitteessa Lukulaitetta ei ole kytketty tai se ei ole kytketty oikein ibutton-avainten ohjelmointitila ei ole päällä Järjestelmään yritetään tallentaa useampia kuin 5 avainta Liian pitkä liitäntäjohto 16

17 Järjestelmän päälle/poiskytkentä ei onnistu ibuttonavaimella Sireeni menee päälle, vaikka järjestelmä ei ole päällä Merkkisummeri ei piippaa Silmukan aktivoiduttua ja hälytyksen (sireenin) mentyä päälle järjestelmän poiskytkentä puhelinsoitolla onnistuu vasta muutaman yrityksen jälkeen. Ei kontaktia lukulaitteessa Lukulaitetta ei ole kytketty tai se ei ole kytketty oikein ibutton-avainten ohjelmointitilaa ei ole otettu pois päältä Avainta ei ole rekisteröity järjestelmään Fire- tai 24H-silmukkatila on käytössä Summerin plus- ja miinusnavat on asennettu väärin päin Jollain käyttäjistä NR1-NR5 on käytössä soitonsiirto vastaajaan Jos et löytänyt ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä myyjään tai valmistajan tekniseen tukeen sähköpostitse osoitteeseen elotec.fi Lisätietoa laitteesta ja muista tuotteistamme löydät valmistajan internetsivustolta 4.4 Yhteenveto perustoiminnoista Hälytysjärjestelmän päällekytkentä Hälytysjärjestelmän poiskytkentä Lämpötilan, 230 V:n sähköverkon tilan ja yhteyden voimakkuuden tiedustelu Tallennettujen käyttäjänumeroiden tiedustelu Silmukoiden ja ohjauskytkinten nimien ja tilan kysely Kun ibutton-avain on kadonnut Puhelinsoitolla Soita järjestelmään. Jos puhelu katkeaa kolmen soiton jälkeen, järjestelmä on kytketty päälle. Silmukat eivät saa olla aktivoituneina puhelun aikana. Soita järjestelmään. Jos puhelu katkeaa yhden soiton jälkeen, järjestelmä on kytketty pois päältä. Lähetä tekstiviesti: XXXX_INFO Lähetä tekstiviesti: XXXX_HELPNR Lähetä tekstiviesti: XXXX_STATUS ibutton-avaimella Vie avain lukulaitteeseen. Merkkisummeri alkaa piipata merkiksi siitä, että on aika poistua tilasta, Silmukat eivät saa olla aktivoituneina sillä hetkellä, kun avain viedään lukulaitteeseen. Vie avain lukulaitteeseen. Merkkisummerin pitäisi lopettaa merkkiäänen antaminen. Poista kaikki järjestelmään rekisteröidyt ibutton-avaimet lähettämällä tekstiviesti: XXXX_ RESETIB KÄYTTÖOHJE V1.0 17

18

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot PIR-ILMAISIN PIR-ilmaisimet ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Niiden avulla järjestelmän

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Voimassa ohjelmistoversiosta eteenpäin: F10_2009_wk48_v1 SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

Platinum-series KÄYTTÖOHJE EH-PLATINUM-SECU

Platinum-series KÄYTTÖOHJE EH-PLATINUM-SECU Platinum-series KÄYTTÖOHJE EH-PLATINUM-SECU Käyttäjän nimi Käyttäjän osoite Asentajan nimi Asennuksen suorittanut yritys Asennuksen päivämäärä Asennusyrityksen puh.nro Asennusyrityksen faksi Käyttöpaneelin

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

TUTA B2 GSM-valvontakamera

TUTA B2 GSM-valvontakamera TUTA B2 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.12 Version 26.7.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b2_kasikirja.pdf TUTA B2 GSM-valvontakamera

Lisätiedot

TUTA B12 GSM-valvontakamera

TUTA B12 GSM-valvontakamera TUTA B12 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.0 Version 2.6.2014 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b12_kasikirja.pdf TUTA B12

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Notesco MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Huomautus: Micraa voidaan etäohjelmoida ja käyttää Internetistä PC:lle asennettavalla ohjelmalla. Micran datayhteys

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje 9353151 2. painos

Käyttöohje 9353151 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353151 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2 IRIS Touch Asentajan opas Versio 1.2 Sisällys 1. Esittely... 3 2. IRIS-tiedonsiirtomekanismi (pollaus/hälytykset)... 4 3. Tuoteominaisuudet... 5 4. Pakkauksen sisältö... 6 5. Valitsintaulun osat... 6 6.

Lisätiedot

YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje

YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje 1 YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Alustus... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Asennusopas... 4 3.1 SIM-kortin valinta... 4 3.2 Aseta SIM-kortti pääyksikköön... 4 3.3 Kytke

Lisätiedot

Ensto eohjain Ensto esmart

Ensto eohjain Ensto esmart RAK 87 2.10.2012 Ensto eohjain Ensto esmart FIN SWE ENG Käyttöohje Asennusohje Bruksanvisning Installationsanvisning Operation instruction Installation instruction 1 FIN Sisällysluettelo Ensto eohjain

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

V900-sarja GSM-VALVONTAKAMERA. Käyttöopas. V900-B2 Käyttöoppaan versio 1.9

V900-sarja GSM-VALVONTAKAMERA. Käyttöopas. V900-B2 Käyttöoppaan versio 1.9 V900-sarja GSM-VALVONTAKAMERA Käyttöopas V900-B2 Käyttöoppaan versio 1.9 V900-sarjan GSM-valvontakamera Kiitos, että valitsit V900:n. Tämä kamera on kauko-ohjattava kuvia ottava laite, joka koostuu mikrofonista,

Lisätiedot

Fin-Alert Electronics Oy

Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy 2 3 Hereby, Jandei SL declares that this bidirectional SMS transceiver is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 4

Lisätiedot