GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM64"

Transkriptio

1 GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

2 Käyttöohje v1.0 Turvallisuusohjeet Lue ja noudata näitä turvallisuus- ja asennusohjeita, jotta voit varmistaa käyttäjien ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuuden: -valvontajärjestelmässä (jatkossa järjestelmä tai ilmaisin ) on sisäänrakennettu radiolähetin, joka toimii GSM 850/900/1800/1900 -verkoissa. Älä käytä järjestelmää paikassa, jossa se voi aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muiden laitteiden toiminnalle. Älä asenna järjestelmää lääkintälaitteiden tai -välineiden läheisyyteen, jos ne tätä vaativat. Älä käytä järjestelmää räjähdysalttiissa ympäristössä. Älä altista järjestelmää kosteudelle, kemikaaleille tai mekaaniselle rasitukselle. Älä yritä korjata järjestelmää itse. Järjestelmän etiketti sijaitsee laitteen pohjassa. järjestelmä asennetaan tiloihin, joihin pääsy on rajoitettu. Järjestelmää voi asentaa ja korjata vain henkilö, jolla on työn edellyttämä ammattipätevyys ja yleisten turvallisuusvaatimusten tuntemus. Järjestelmän virtalähteenä tulee toimia 16-24V 50Hz ~1.5A vaihtovirtalähde tai 18-24V 1.5A tasavirtalähde ja varavirtalähteen tulee olla 12V 1,3-7Ah. Virtalähteiden tulee täyttää LST EN standardin vaatimukset. Kaikkien -järjestelmään liitettyjen lisälaitteiden (tietokoneen, anturien, releiden jne.) on täytettävä LST EN standardin vaatimukset. Ulkoisen virtalähteen tulee olla helppopääsyinen ja se voidaan kytkeä vaihtovirtaverkkoon ainoastaan sellaisessa asennustilassa, jossa on automaattinen kaksinapainen virtapiirin suojakatkaisin, joka katkaisee virtapiirin ylikuormitus- tai oikosulkutilanteessa. Katkaistun piirin kärkien tulee olla vähintään 3 mm:n etäisyydellä toisistaan. AC 230V 50 Hz/DC 24V Phase Null PE USB cable Järjestelmän tulee olla kytkettynä irti ulkoisesta virtalähteestä ja vara-akku irrotettuna asennus- ja säätötoimenpiteiden ajaksi. Älä koske vaihtovirtaverkon virtapiirin osiin silloin kun niissä on jännite. Älä koske tai säädä laitetta ukkosella. Akku tulee kytkeä liittimeen, jonka katkaistaessa kytkeytyy irti toinen akun navoista. Laitteen virta katkaistaan kokonaan ulkoisen virtalähteen kaksinapaisesta virtapiirin suojakatkaisimesta ja irrottamalla akun liitin. Sulakkeen FUSE tyyppi on Slow Blown 3A. Laitteessa saa käyttää vain valmistajan määräämiä sulakkeita. Älä käytä vääränlaisia akkuja, sillä se voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Varmista, että akun navat tulevat oikein päin Jos parametrien asettamiseen käytetään I-turvaluokituksen tietokonetta, sen täytyy olla maadoitettu. WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti oheinen pyörillä varustetun jäteastian merkki, jonka yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuotetta ei saa EU:n alueella hävittää talousjätteen mukana. Jotta voitaisiin välttää mahdollinen vahinko ympäristölle ja/tai ihmisten terveydelle, tuote tulee hävittää asianmukaisesti kierrättämällä. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai oman alueesi jätehuoltoviranomaisiin. Copyright c Elotec Oy, Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida, levittää tai myydä kolmannelle henkilölle ilman Elotec Oy:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Elotec Oy pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä opasta ja/tai siinä mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. Elotec Oy ilmoittaa, että kyseinen GSM valvontajärjestelmä Elotec on asiaankuuluvien vaatimusten ja direktiivin 1999/5/EY määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta

3 Vastuunrajoitus Ostaja on tietoinen siitä, että järjestelmä pienentää tulipalon, murron, varkauden ja muiden vaaratilanteiden riskiä, mutta ei ole tae niiden toteutumista vastaan. Elotec Oy ei vastaa mitenkään järjestelmän käytön aikana tapahtuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, tappiosta tai tulojen menetyksestä. Elotec Oy:n vastuu ei ylitä tuotteen ostohintaa, elleivät voimassaolevat lait toisin osoita. Elotec Oy ei ole yhteydessä verkkopalveluja tarjoaviin GSM-operaattoreihin eikä siksi ole vastuussa verkkopalvelujen toiminnasta. Takuuaika Valmistaja Elotec Oy myöntää tuotteelle 24 kuukauden takuun. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Takuu on voimassa vain sillä edellytyksellä, että järjestelmää on käytetty vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on valmistettu, ja noudattaen kaikkia käyttöohjeita, teknisiä vaatimuksia ja säädöksiä. Kuitti, lasku tai muu myyntiasiakirja on säilytettävä todisteena ostopäivästä. Takuu on voimassa vain esitettäessä edellä mainittu asiakirja ja täytetty takuukortti. Takuu ei ole voimassa, jos järjestelmä on altistettu mekaaniselle rasitukselle, kemikaaleille, kosteudelle, korroosiolle, nesteille, äärimmäisille ympäristöolosuhteille tai muille force majeure -olosuhteille. Pakkauksen sisältö: 1. Elotec Alarm... 1 kpl 2. Mikrofoni... 1 kpl 3. GSM-antenni... 1 kpl 4. Merkkisummeri (minisireeni)... 1 kpl 5. Akun liitäntäjohto... 1 kpl 6. -käyttöohje... 1 kpl 7. Vastukset 5,6kOm... 6 kpl 8. Vastukset 3,3kOm... 6 kpl Käyttöoppaasta Tämä opas kuvailee -turvajärjestelmän asennusta ja toimintaa. Lue ehdottomasti käyttöohje ennen kuin alat käyttää järjestelmää. Ensimmäisessä ja toisessa luvussa on käyttäjän pikaopas. Luvuissa 3 ja 4 kerrotaan järjestelmän lisämahdollisuuksista. SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus Laitteen toiminta Tekniset tiedot Liitännät ja merkkivalot Kytkentäkaavio Järjestelmän asennus Järjestelmän käyttöönotto ja peruskomennot 2.1 Yhteyden voimakkuus Laitteen kielen valinta ja viestikeskuksen numeron muuttaminen Salasanan vaihtaminen Käyttäjien numerot Numeroiden tallentaminen ja muuttaminen Tallennettujen numeroiden tiedustelu Tallennettujen numeroiden poistaminen Aika- ja päivämääräasetukset Järjestelmän lisämahdollisuudet 3.1 Hälytyssilmukat ja ohjauskytkimet Järjestelmän, silmukoiden ja ohjauskytkinten asetukset. STATUS Silmukoiden hälytystekstien ja ohjauskytkinten nimien muuttaminen Silmukoiden päälle/poiskytkentä Sisääntulo- ja poistumisviiveen muuttaminen ibutton-avaimet Cx-kytkimen ohjaus. Ajastin Sireenin asetukset Ulkoisen virtalähteen valvonta Tilaraportit INFO (yhteyden voimakkuus, tila, lämpötila) Kohteen etäkuuntelu mikrofonin välityksellä Vieraiden numeroiden käytön esto Hälytysviestit lämpötilan muutoksista Tekstiviestien lähetys useille käyttäjille Tekstiviesti-ilmoitus hälytysjärjestelmän päälleja poiskytkennästä Langattomien laitteiden käyttö Liite 4.1 Tehdasasetusten palauttaminen Elotec Configuration Tool -asennusohjelma Tekninen tuki Yhteenveto perustoiminnoista LT

4 1. Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus on mikroprosessorilla toimiva turvajärjestelmä, joka on tarkoitettu asuintilojen, kesämökkien, autotallien ja muiden tilojen valvontaan ja ohjaamaan ja valvomaan elektronisia laitteita GSM-verkon välityksellä. Sitä voidaan käyttää myös viestintävälineenä. Järjestelmää voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: Tilojen vartiointi ja hälytykset Termostaatin, lämmityksen ja ilmastoinnin valvonta, lämpötilan seuranta Valaistuksen, lämmityksen, kastelujärjestelmän, pumpun ja muiden elektronisten laitteiden ohjaaminen tekstiviestillä Kohteen etäkuuntelu mikrofonin välityksellä Ilmoitukset tekstiviestillä 230V:n sähköverkon katkoksista ja palautumisesta 1.2 Laitteen toiminta Ensimmäisen silmukan aktivoituessa valmistaja on määrittänyt oletusasetukseksi 15 sekunnin viiveen, jonka aikana järjestelmä ei reagoi mihinkään ohjelmoitujen silmukoiden havaintoihin ja käyttäjää varoitetaan ääni- ja/tai valomerkin muodossa viiveajan alkamisesta, jotta hän voisi poiskytkeä hälytysjärjestelmän ibutton-avaimella, näppäimistöllä tai muilla keinoin. Viiveajan pituuden ohjelmoinnista kerrotaan kohdassa Jos viiveajan umpeutuessa ibutton-avainta ei ole asetettu lukulaitteeseen tai käyttäjä ei ole soittanut järjestelmään, kunnes puhelu katkaistaan automaattisesti, järjestelmä antaa hälytyksen, jonka voi katkaista vain asettamalla ibutton-avain paikalleen tai soittamalla järjestelmään. Kaikki turvajärjestelmän silmukat voidaan ohjelmoida toimimaan missä tahansa seuraavista tavoista: Follow järjestelmä ei reagoi tämän silmukkatyypin tekemiin havaintoihin Delay-tilan (viiveen, joka mahdollistaa hälytysjärjestelmän poiskytkennän koodilla) aikana. Jos Delay-viive ei ole käytössä, järjestelmä antaa hälytyksen välittömästi silmukan aktivoiduttua. Instant järjestelmä antaa hälytyksen välittömästi tämän silmukan aktivoiduttua. Tämän tyyppisiä silmukoita käytetään yleisimmin ovien, ikkunoiden ja reuna-alueiden valvontaan. Delay järjestelmä ei reagoi tämän silmukan tekemiin havaintoihin tietyn viiveajan kuluessa, joka mahdollistaa hälytysjärjestelmän poiskytkennän koodilla näppäimistöltä. Tämän tyyppisiä silmukoita käytetään yleensä ulko-ovien magneettikytkinten kanssa. Jos hälytysjärjestelmä on kytketty päälle, mutta Delay-silmukka ei ole havainnut liikettä (tilasta ei ole poistuttu), järjestelmä siirtyy STAY-tilaan. 24H näihin silmukkatyyppeihin suositellaan kytkemään laitteet, joita valvotaan jatkuvasti, silloinkin kun hälytysjärjestelmä on pois päältä. Näitä silmukoita käytetään esim. kansisuojakytkimiä varten, jotka aktivoituvat, jos PIR-tunnistimien tai keskusyksikön kotelon kuori avataan. Fire tätä silmukkaa käytetään savuilmaisimien kytkentään. Tämä silmukkatyyppi on toiminnassa jatkuvasti, joten sen aktivoituessa järjestelmä antaa hälytyksen silloinkin kun se on pois päältä. Palosilmukan sireenin hälytysääni on pulssimainen (katkonainen). Silent Tämä silmukka toimii kuin 24H-silmukka. Se eroaa 24H-silmukasta siten, että sen aktivoituessa järjestelmä ei käynnistä sireenihälytystä. Arm-Disarm Tätä silmukkaa käyttämällä hälytysjärjestelmän voi kytkeä päälle tai pois päältä antamalla silmukan sisääntuloon matalan tason impulssia, jonka kesto on vähintään 3 sekuntia. Tämä tila voidaan asettaa järjestelmässä vain yhdelle silmukalle. STAY tämä tila mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kytkeä hälytysjärjestelmän päälle tai pois päältä hänen ollessaan valvottavan tilan sisällä. Jos hälytysjärjestelmä kytketään päälle, mutta Delay-silmukka ei ole havainnut liikettä, järjestelmä ohittaa kaikki STAY-silmukat. Ellei hälytysjärjestelmää oteta pois päältä, oven tai ikkunan avaaminen laukaisee hälytyksen. Tätä tilaa käytetään yleensä öisin. EWT1-moduulin kanssa Elotec -valvontajärjestelmä voi toimia tukiasemana Elotec:n langattomille laitteille: PIR-tunnistimille EWP1, laajennusmoduuleille EW1 ja EW2, sireeneille ja oven magneettikytkimille EWD1. Elotec -järjestelmään voidaan liittää yhtä aikaa enintään 16 langatonta laitetta, jotka voidaan sijoittaa korkeintaan 150 metrin etäisyydelle järjestelmän keskusyksiköstä. Lisää tietoa langattomien laitteiden käytöstä ja liittämisestä löydät kyseisten tuotteiden käyttöoppaista. Langaton yhteys toimii 868MHz:n lisenssivapaalla taajuudella. -järjestelmään voidaan liittää enintään 4 näppäimistöä. Tämä mahdollistaa järjestelmän hallintapaneelien sijoittamisen tiloihin, joissa on useita sisäänkäyntejä. Jos järjestelmään liitetään useampi kuin yksi näppäimistö, hälytysjärjestelmän päälle- ja poiskytkentä voidaan tehdä millä tahansa näppäimistöistä. Samaan porttiin voidaan liittää myös laajennusmoduuli EPGM1, jossa on 16 silmukkaa ja 2 ohjelmoitua lähtöä. Järjestelmässä on vara-akun testaustoiminto, joka tarkastaa akun kunnon ja ilmoittaa, kun se tulee vaihtaa uuteen. On suositeltavaa vaihtaa paristo uuteen viivyttelemättä tällaisen ilmoituksen saannin jälkeen. käyttää EEPROM-muistia, jonka ansiosta järjestelmän asetustiedot säilyvät jopa täydellisessä sähkökatkoksessa. Elotec -järjestelmä lähettää Contact ID -protokollan viestejä, joka mahdollistaa sen yhdistämisen hälytyskeskusten valvontajärjestelmiin. -järjestelmässä on toiminto, joka tarkkailee sireenin toimintaa. Järjestelmä havaitsee automaattisesti, jos sireeni ei ole päällä, ja antaa siitä hälytyksen ja näin käyttäjä saa siitä ilmoituksen. 4

5 1.3 Tekniset tiedot Sähkötekniset ja mekaaniset ominaisuudet Päävirtalähde 16-24V 50 Hz ~1.5A maks. tai 18-24V 1,5A maks. Virrankulutus valmiustilassa ilman ulkoisia antureita ja näppäimistöä Maks. 80mA Vara-akun jännite, kapasiteetti 12V; 1,3-7Ah Vara-akun tyyppi Lyijyhappo Akun maks. latausvirta 900mA GSM-modeemin taajuus 850/900/1800/1900MHz Silmukoiden lukumäärä 6 (12 ATZ-tilassa) Tulon kuormaresistanssi 5,6kOm (ATZ-tilassa: 5,6kOm ja 3,3kOm Lähtöjen lukumäärä 4x500mA (mahdollisuus laajentaa 12:een) Lähtöjen C1-C4 kaavio 1 R OUT Avoin kollektori. Kytketty lähtö yhdistää OUT:n :iin. Lähtöjen C1 (OUT 1) ja C2 (OUT 2) kommutoinnin maksimiarvot Virta 100mA, jännite 30V Sireenin lähtö aktiivisessa tilassa Liitetty :iin Ulkoisten laitteiden (AUX) syöttöjännite 13,8V DC Ulkoisten laitteiden (AUX) ja sireenin kokonaisvirta 1A maks. +5V-lähdön maks. sallittu kuormitus 150mA maks. Merkkisummerin syöttöjännite 5VDC Mitat 140x100x18mm Käyttölämpötila ºC Lämpöanturin tyyppi DS18S20, DS18B20 IButton/MAXIM Näppäimistöjen maksimimäärä 4 EKB2 ja 1 EKB1 Radiolähetin/vastaanottimen taajuus* Mhz MHz Langattoman yhteyden kantama* 30 m sisätiloissa; 150m ulkona avoimessa tilassa Langattomien laitteiden maksimimäärä* 16 Tapahtumaloki 1000 Silmukoiden maksimimäärä 44 Lähtöjen maksimimäärä 44 Ilmoitusmuodot Ademco Contact ID, tekstiviestit, äänipuhelut * kun -järjestelmää käytetään yhdessä EWT1-moduulin kanssa 1.4 Liitännät ja merkkivalot USB Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 C1 C2 NETWORK DEF PRG C4 C3 SIM CARD FOR EWT1 STATUS PWR GSM MODEM FOR EA1/ EA2/EPGM8 ANTENNA SMA 3A FUSE Perusliitännät GSM MODEM GSM-verkon 850/900/1800/1900MHz modeemi SIM CARD SIM-kortti DEF Liittimet tehdasasetusten palauttamiseen USB Mini-USB-liitäntä FUSE 3A sulake ANTENNA SMA GSM-antennin SMA-liitäntä MODULES Lisämoduulien liitännät AKU+ AKU- AC/DC AC/DC AUX+ AUX- BELL+ BELL- G Y C2 C1 BUZ+ BUZ- MIC+ MIC- +5V DATA Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Kuva 1 KÄYTTÖOHJE V1.0 5

6 Fuse 500 ma LED-merkkivalot STATUS Prosessorin toiminnan merkkivalo PWR Ulkoisen virtalähteen merkkivalo Z6 Silmukka Z6 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z6 ja Z12) Z5 Silmukka Z5 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z5 ja Z11) Z4 Silmukka Z4 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z4 ja Z10) Z3 Silmukka Z3 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z3 ja Z9) Z2 Silmukka Z2 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z2 ja Z8) Z1 Silmukka Z1 aktivoitunut (ATZ-tilassa: Z1 ja Z7) C1 Ohjauskytkimen C1 merkkivalo C2 Ohjauskytkimen C2 merkkivalo NETWORK NETWORK GSM-verkon tilan merkkivalo Connector functionality Z1;Z2;Z3;Z4;Z5;Z6 ATZ-tilassa: Z1;Z2;Z3;Z4;Z5;Z6; Z7;Z8;Z9;Z10;Z11;Z12 DATA Valvottavien silmukoiden tulot Valvottavien silmukoiden yhteinen ibutton-avaimen ja/tai lämpöanturin dataliitin +5V Lämpöanturin positiivinen jännitesyöttö MIC- Mikrofonin negatiivinen liitin MIC+ Mikrofonin positiivinen liitin BUZ- Merkkisummerin negatiivinen liitin BUZ+ Merkkisummerin positiivinen liitin C1; C2; C3; C4 Ohjauskytkinten C1, C2, C3 ja C4 lähdöt BELL- BELL+ AUX- AUX+ AC/DC G Y AKU- AKU+ Sireenin negatiivinen ohjausliitin Sireenin positiivinen ohjausliitin Negatiivinen 13,8V:n syöttö ilmaisimille ja omavoimaiselle sireenille Positiivinen 13,8V:n syöttö ilmaisimille ja omavoimaiselle sireenille Päävirtalähde Vihreä tiedonsiirtojohdin (näppäimistölle yms.) Keltainen tiedonsiirtojohdin (näppäimistölle yms.) Vara-akun negatiivinen liitin Vara-akun positiivinen liitin 1.5 Kytkentäkaavio LÄMPÖANTURIN KYTKENTÄ Lämpöanturi DALLAS DS V DATA Z(1-6) Ways to connect Alarm Zones Z4 Z3 Z2 Z(1-6) Z1 Z(1-6) Z5 Z6 Z(1-6) BUZ- MIC+ MIC- +5V DATA C1 BUZ+ G Y C2 AKU+ AKU- BELL+ BELL- AC/DC AC/DC AUX+ AUX- AKU 12V 1.3-7Ah Metallikotelon maadoituspiste DS1820 ~16-24V ~230V 50Hz Z2 Z1 Z4 Z3 Z6 Z5 BUZ GND DATA +5V ibutton-avaimen lukulaite 1 NORMAL CLOSED (1 NC) 1 NORMAL OPEN (1 NO) 1 NORMAL OPEN and 1 NORMAL CLOSED (1 NO + 1 NC) MIC 2 NORMAL CLOSED (2 NC) SIREN KEYBOARD EKB3 AUX+ AUX- G Y Z1 Z2 Bottom view Fig. No. 3 ibutton-avaimen lukulaite Relemoduuli Fig. No. 2 6

7 Silmukoiden kytkentätavat Tapa 1 Tapa 2 Tapa 3 Tapa 4 Tapa 5 Avoin kontakti 5,6KΩ EOL-vastukseen Suljettu kontakti 5,6KΩ EOL-vastukseen Kansisuojakytkin ja 5,6KΩ EOL-vastus sekä 3,3KΩ EOL-vastus suljetulla kontaktilla ATZ-tila: Suljettu kontakti 5,6KΩ EOL-vastukseen ja suljettu kontakti 3,3KΩ EOL-vastukseen ATZ-tila: Kansisuojakytkin ja 5,6KΩ EOL-vastus, 5,6KΩ EOL-vastus suljetulla kontaktilla ja 3,3KΩ EOL-vastus suljetulla kontaktilla 1.6 Järjestelmän asennus Järjestelmä voidaan asentaa vain metalliseen koteloon tai palonkestävään muovikoteloon. Jos käytetään metallikoteloa ja virtalähteenä muuntajaa, tulee kotelo maadoittaa käyttämällä keltavihreää johdinta. 230V:n muuntajan liitäntään käytä 3x0.75 mm2:n yksilankaista kaksoiseristettyä kaapelia. Muuntajan primääripiirin tulee olla kytketty 0,5 A:n sulakkeen kautta. 230V:n verkkovirtajohtoja ei saa ryhmitellä yhteen matalajännitteisten johtojen kanssa. Virtalähteen ja lähtöjen kytkentään käytä yksilankaista 2x0.75 mm2:n kaapelia. Tulojen kytkentään käytä 0.50 mm2:n yksilankaista kaapelia. Vara-akkua tulee käyttää samassa kotelossa. 1. Aseta SIM-kortti korttipaikkaan varmistettuasi, että PIN-koodin kysely on poissa käytöstä (PIN-koodin kysely otetaan pois käytöstä asettamalla SIM-kortti matkapuhelimeen ja valitsemalla kyseinen asetus valikosta). SIM-kortilla ei saa olla jäljellä vanhoja tekstiviestejä. Liitä seuraavaksi antenni. 2. Asenna merkkisummeri lähelle ibutton-avaimen lukulaitetta tai ovea, jotta voisit kuulla merkkiäänen viiveajan alkamisesta hälytysjärjestelmän päälle- ja poiskytkennän yhteydessä. Merkkisummerin sijasta voit käyttää LED-merkkivaloa, tai voit käyttää molempia merkinantotapoja. Suosittelemme käyttämään ED1-kuoria. 3. Tee luvun 1.5 mukaiset kytkennät (kuva 3). 4. Liitä vara-akku ja päävirtalähde. Järjestelmän tulisi käynnistyä minuutin kuluessa. PWR-merkkivalo palaa jatkuvasti merkkinä virransaannista. STATUS-merkkivalon tulisi vilkkua merkkinä siitä, että mikroprosessorin ohjelma on käynnistynyt moitteettomasti. ibutton-avainta ei ole välttämätöntä asentaa. Sitä tarvitaan ensisijassa varakytkimenä, jos käyttäjällä ei ole puhelinta mukana tai sen akku on loppu. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös pääasiallisena hälytysjärjestelmän päälle/poiskytkentävälineenä. Jotta varmistaisit järjestelmän luotettavan toiminnan, emme suosittele käyttämään prepaid-liittymiä, sillä saldon loputtua järjestelmä ei voisi ilmoittaa käyttäjälle hälytyksestä. Suosittelemme myös ottamaan soitonsiirron vastaajaan pois päältä. Suosittelemme valitsemaan järjestelmälle saman GSM-operaattorin kuin on suurimmalla osalla käyttäjistä. Näin varmistat, että saat järjestelmän lähettämät tekstiviestit ja puhelut mahdollisimman nopeasti. Suosittelemme valitsemaan järjestelmälle saman GSM-operaattorin kuin on suurimmalla osalla käyttäjistä. Näin varmistat, että saat järjestelmän lähettämät tekstiviestit ja puhelut mahdollisimman nopeasti. KÄYTTÖOHJE V1.0 7

8 2. Järjestelmän käyttöönotto ja peruskomennot VERY IMPORTANT!!! Tässä oppaassa väliviiva _ tarkoittaa aina välilyöntiä, joten tekstiviestiä kirjoittaessasi tee tämän merkin kohdalla välilyönti. XXXX tarkoittaa salasanaa. Viestin alussa ja lopussa ei saa olla yhtään välilyöntiä. Voit tehdä -järjestelmän käyttöasetukset nopeammin ja kätevämmin tietokoneella käyttäen USB-kaapelia ja ELO- GSM64 Configuration Tool -asennusohjelmaa. Tästä kerrotaan lisää luvussa 4.2. Ensimmäiset ja tärkeimmät askeleet alkaessasi käyttää järjestelmää: Laitteen kielen valinta (lisää luvussa 2.2) Oletussalasanan vaihtaminen uuteen (lisää luvussa 2.3) Ensimmäisen käyttäjän (NR1) puhelinnumeron tallentaminen (lisää luvussa 2.4). Nämä asetukset tehtyäsi järjestelmä on valmis käyttöön ja voit tehdä lisää käyttöasetuksia. 2.1 Yhteyden voimakkuus Liitä päävirtalähde. PWR-merkkivalon tulisi syttyä palamaan. Kun yhteyttä ei ole, NETWORK-merkkivalo ei pala. Kun järjestelmä saa yhteyden verkkoon, NETWORK-merkkivalo alkaa vilkkua tai palaa jatkuvasti. Halutessasi varmistaa parhaimman mahdollisen yhteyden, muuta GSMantennin asentoa merkkivalon vilkkumistiheyden mukaisesti. NETWORK-merkkivalon tila Ei pala Vilkkuu joka 3 sekunti Vilkkuu 1 kerran sekunnissa Vilkkuu useita kertoja sekunnissa Palaa jatkuvasti Merkitys Ei yhteyttä Yhteys huono Yhteys välttävä Yhteys hyvä Yhteys erinomainen 2.2 Laitteen kielen valinta ja viestikeskuksen numeron muuttaminen Kieli, jolla laite kommunikoi käyttäjän kanssa, on mahdollista valita siihen asti, kunnes oletussalasana on vaihdettu. Sen jälkeen kielen vaihtaminen on mahdollista vain palauttamalla ensin tehdasasetukset (katso liite 4.1). Lähetä matkapuhelimestasi tekstiviestinä halutun kielen koodi -laitteeseen asettamasi SIM-kortin numeroon. Esim. jos haluat valita kieleksi englannin, lähetä viesti: EN Noin sekunnin kuluttua saat viestin: English language confirmed. Jos saat kyseisen viestin, siirry kohtaan 2.2. Jos et saa viestiä, tarkista yhteys soittamalla matkapuhelimestasi -järjestelmään ja odota, kunnes se katkaisee puhelun. Sinun pitäisi saada tekstiviesti, joka pyytää vaihtamaan oletussalasanan. Jos et saa tekstiviestiä, tarkista verkkoyhteys ja muuta viestikeskuksen numero. Kielivaihtoehdot Viestikeskuksen numero on tallennettu SIM-kortille, joten jos olet aikaisemmin käyttänyt korttia matkapuhelimessa ja viestien lähetys on onnistunut, viestikeskuksen numeroa ei tarvitse muuttaa. Useimmiten viestikeskuksen numero on tallennettu valmiiksi SIM-kortille operaattorin toimesta. Viestikeskuksen numero muutetaan tekstiviestillä: XXXX_SMS_ Kieli Liettua Englanti Venäjä Viro Latvia Saksa Koodi LT EN RU EE LV DE XXXX tarkoittaa salasanaa. Tehdasasetusten mukainen salasana on neljä nollaa: Ykkösten paikalle kirjoitetaan viestikeskuksen numero. Jos et tiedä numeroa, tiedustele sitä verkko-operaattoriltasi. 8

9 2.3 Salasanan vaihtaminen Kaikki käyttäjän lähettämät komennot alkavat salasanalla, joten paina se mieleesi. Tehdasasetusten mukainen salasana on neljä nollaa Tämä oletussalasana täytyy vaihtaa toiseen. Oletussalasana vaihdetaan lähettämällä -järjestelmään viesti: 0000_PSW_XXXX Halutessasi vaihtaa luomasi salasanan uuteen, lähetä tekstiviesti: YYYY_PSW_XXXX XXXX tarkoittaa käyttäjän luomaa nelinumeroista salasanaa, joka voi muodostua mistä tahansa numeroista paitsi neljästä nollasta. Välimerkkejä, kuten pistettä, kaksoispistettä ja välilyöntiä ei voi käyttää. YYYY tarkoittaa vanhaa salasanaa psw Käyttäjien numerot -järjestelmään voidaan ohjelmoida viisi eri matkapuhelinnumeroa, jotka saavat ilmoituksia ja voivat ohjata järjestelmän toimintoja. Numeron NR1 asettaminen on pakollista, kun taas muut voit asettaa halutessasi. Kaikki puhelinnumerot tulee tallentaa kansainvälisessä muodossa maatunnuksineen (Suomen maatunnus on 358). Järjestyksellä on merkitystä, sillä hälytystilanteessa järjestelmä alkaa lähettää viestejä ja soittaa ensiksi ensimmäiseen numeroon, ja jos sen tavoittaminen ei onnistu, siirtyy heti tavoittamaan käyttäjää NR2 jne Numeroiden tallentaminen ja muuttaminen Lähetä järjestelmään tekstiviesti: XXXX_NR1: _NR2: _NR3: _NR4: _NR5: Ykkösten paikalle syötetään käyttäjien numerot. Kaikkia numeroita ei tarvitse tallentaa yhdellä kertaa Tallennettujen numeroiden tiedustelu Lähetä tekstiviesti: XXXX_HELPNR Saat ilmoituksen kaikista järjestelmään tallennetuista numeroista Tallennettujen numeroiden poistaminen Halutessasi poistaa käyttäjänumerot NR2-NR5, lähetä tekstiviesti: XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL Järjestelmä ei anna poistaa numeroa NR1, sitä voi ainoastaan muokata. 2.5 Aika- ja päivämääräasetukset Ajan ja päivämäärän asettaminen oikein on tärkeää, jotta järjestelmä voisi mm. lähettää raportteja määrättyinä aikoina. Kun haluat asettaa päivämäärän ja ajan, lähetä tekstiviesti seuraavassa muodossa: XXXX_MMMM.mn.dd_va:mi jossa MMMM tarkoittaa vuotta, mn kuukautta, dd päivää, hh tuntia ja mi minuuttia :30 KÄYTTÖOHJE V1.0 9

10 3. Järjestelmän lisämahdollisuudet 3.1 Hälytyssilmukat ja ohjauskytkimet Silmukka voi toimia 7 tilassa: Follow, Instant, Delay, 24H, Fire, Silent tai Arm-Disarm (lisää luvussa 1.2). Voit ottaa tilat käyttöön tai pois käytöstä ainoastaan käyttämällä asennusohjelmaa Elotec Configuration Tool Järjestelmän, silmukoiden ja ohjauskytkinten asetukset. STATUS. Kun haluat tietää aktivoituneiden silmukoiden lähettämät hälytystekstit ja ohjauskytkinten nimet sekä niiden tilan ja asetukset, lähetä tekstiviesti: XXXX_STATUS Saat vastauksen kahtena tekstiviestinä, esim.: Ensimmäinen tekstiviesti: The system is ARMED/DISARMED. Z1:ON/OFF Z2:ON/OFF Z3:ON/OFF Z4:ON/OFF Z5:ON/OFF Z6:ON/OFF C1:CONTROLLER1:ON/OFF C2:CONTROLLER2:ON/OFF Toinen tekstiviesti: Z1:door triggered; Z2:windows triggered; Z3:fire triggered; Z4:motion1 triggered; Z5:motion2 triggered; Z6:motion3 triggered; ON tarkoittaa, että kyseinen silmukka on päällä, eli reagoi hälytykseen. OFF tarkoittaa, että silmukka on pois päältä. Jos jokin ohjauskytkimistä on kytketty päälle ajastimella (tästä lisää luvussa 3.3), järjestelmä vastaa STATUS-komentoon näyttämällä jäljellä olevan ajan, jonka ohjauskytkin on tilassa ON tai OFF. Käyttämällä EWT1-moduulia -järjestelmän kanssa voit ottaa käyttöön jopa 32 lisäsilmukkaa ja/tai 32 ohjelmoitavaa lähtöä (riippuen järjestelmään liitettyjen langattomien laitteiden luonteesta ja lukumäärästä). Tällöin järjestelmä lähettää vastauksen tekstiviesteinä, joista jokaisessa on tiedot neljästä aktiivisesta silmukasta ja/tai ohjauskytkimestä (järjestelmä ei ilmoita silmukoista ja ohjauskytkimistä, jotka eivät ole aktiivisia). Näin ollen käyttäjä voi saada jopa 16 lisätekstiviestiä. Sekä silmukoiden että lähtöjen maksimimäärä on Silmukoiden hälytystekstien ja ohjauskytkinten nimien muuttaminen Valmistaja on määrittänyt valmiiksi seuraavat aktivoituneiden silmukoiden lähettämät hälytystekstit ja ohjattavien lähtöjen nimet: Z1-door triggered, Z2-windows triggered, Z3-fire triggered, Z4-motion1 triggered, Z5-motion2 triggered, Z6-motion3 triggered, C1- CONTROL1, C2-CONTROL2. Esim. hälytyksen aktivoituessa silmukassa Z4 järjestelmä lähettää tekstiviestin: motion1 triggered Silmukoiden hälytystekstejä voidaan muuttaa lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z1:NewAlarmText;Z2:NewAlarmText;Z3:NewAlarmText;Z4:NewAlarmText;Z5:NewAlarmText;Z6:Ne walarmtext; Esim. XXXX_Z1:Door intrusion;z2:fire sensor triggered; Silmukoiden hälytysviestit voidaan vaihtaa kaikki yhdellä kertaa tai vaihtoehtoisesti muutama tai yksi kerrallaan. Yhden silmukan teksti voi koostua korkeintaan 24 merkistä. Välilyönti vastaa yhtä merkkiä. Jokaisen uuden tekstin lopussa tulee olla puolipiste. Koska puolipistettä käytetään eri silmukoiden tekstien erottamiseen toisistaan, sitä ei voi käyttää hälytystekstin keskellä, vaan ainoastaan lopussa. Teksti ei voi olla sama kuin jokin ohjauskomennoista. Ohjauskytkimen nimi muutetaan lähettämällä tekstiviesti: XXXX_C1:NewControllerName_C2:NewControllerName Ohjauskytkimen nimen pituus voi olla korkeintaan 10 merkkiä. Sen lopussa ei saa olla puolipistettä. Silmukoiden ja ohjauskytkinten nimiä ei voi vaihtaa samalla kertaa C1: pumppu 10

11 3.1.3 Silmukoiden päälle/poiskytkentä Silmukan päällekytkentä Mikä tahansa silmukka voidaan kytkeä päälle lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z1:ON;Z2:ON;Z3:ON;Z4:ON;Z5:ON;Z6:ON; 1111 Z1: ON Silmukan poiskytkentä Mikä tahansa silmukka voidaan kytkeä pois päältä lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z1:OFF;Z2:OFF;Z3:OFF;Z4:OFF;Z5:OFF;Z6:OFF; Silmukat voidaan kytkeä päälle ja pois päältä erikseen yksi kerrallaan tai useampi yhdellä kertaa Sisääntulo- ja poistumisviiveen muuttaminen Kun hälytysjärjestelmä kytketään päälle näppäimistöstä tai ibutton-avaimella, valmistaja on asettanut oletusarvoksi 15 sekunnin viiveen, jonka aikana on poistuttava vartioidusta tilasta. Viiveajan pituus voidaan muuttaa tekstiviestillä tai käyttämällä asennusohjelmaa. Tämä asetus koskee koko järjestelmää. Sisääntuloviive sallii käyttäjän pääsyn vartioituun tilaan, jotta hän voi kytkeä hälytysjärjestelmän pois päältä joko viemällä ibutton-avain lukulaitteeseen tai näppäilemällä vaadittava koodi. Valmistaja on määrittänyt viiveen pituudeksi 15 sekuntia. Tämä viiveaika voidaan asettaa jokaiselle Delay-silmukalle erikseen käyttämällä asennusohjelmaa. Kyseinen toiminto on hyödyllinen, kun tilaan on useita sisäänkäyntejä ja eri silmukat tarvitsevat erilaisia viiveaikoja. Z1-silmukan viiveen pituus voidaan muuttaa myös tekstiviestillä. Nämä asetukset tehdään lähettämällä tekstiviesti: XXXX_INOUT:SSI:SSO SSI tarkoittaa Z1 Delay-silmukan sisääntuloviivettä sekunneissa. SSO tarkoittaa poistumisviivettä sekunneissa. Viivettä ei ole, jos arvoksi asetetaan INO UT:20: ibutton-avaimet Voit rekisteröidä ensimmäisen ibutton-avaimen järjestelmään tuomalla se lukulaitteeseen. Tekstiviestin lähettämistä ei tarvita. Järjestelmä ilmoittaa kahdella piippauksella onnistuneesta ibutton-avaimen tunnistuksesta ja tallentamisesta muistiin. Muut ibutton-avaimet rekisteröidään järjestelmään kytkemällä ensin päälle ohjelmointitila lähettämällä tekstiviesti: XXXX_IBPROG:ON Saat vastauksena viestin, että ibutton-avainten ohjelmointitila on päällä. Tuo avain lukulaitteeseen ja sen tunnistuskoodi tallentuu järjestelmän muistiin. Järjestelmä ilmoittaa kahdella piippauksella onnistuneesta avaimen rekisteröinnistä. Järjestelmään voidaan liittää 5 ibutton-avainta. Esim. Voit rekisteröidä järjestelmään yhdestä viiteen ibutton-avainta. Joka kerta kun kosketat lukulaitetta uudella avaimella, järjestelmä tallentaa sen koodin muistiin, kunnes viides ibutton-avaimen koodi on tallennettu. Kun avain/avaimet on rekisteröity järjestelmään, on välttämätöntä lähettää tekstiviesti: XXXX_IBPROG:OFF Tämä komento estää uusien avainten liittämisen järjestelmään. Jos kyseistä viestiä ei lähetetä, järjestelmän päälle- ja poiskytkentä ibutton-avaimella ei onnistu. Kun haluat poistaa ibutton-avaimen/avaimet rekisteristä, esim. jos avain on hävinnyt tai varastettu, lähetä tekstiviesti: XXXX_RESETIB Tällä komennolla pyyhitään järjestelmän muistista kaikki siihen tallennetut avaimet, jonka jälkeen uusia avaimia voidaan liittää edellä kuvatulla tavalla. KÄYTTÖOHJE V1.0 11

12 3.3 Cx-kytkimen ohjaus. Ajastin. -järjestemässä on 4 avoimen kollektorin lähtöä C1, C2, C3 ja C4. Niitä voi käyttää ohjaamaan erilaisia elektronisia laitteita, kuten pumppuja, lämmitystä, valaistusta jne. Kun jokin kytkimistä C1, C2, C3 tai C4 on päällä, sitä vastaava lähtö on yhdistetty maahan (GND). Laite C1 kytketään päälle tekstiviestillä: XXXX_C1:ON Laite C1 kytketään pois päältä tekstiviestillä: XXXX_C1:OFF C1:n sijasta voidaan kirjoittaa kytkimen todellinen nimi C2: ON Ajastin -järjestelmässä on sisäänrakennettu ajastin. Tämän ansiosta mikä tahansa lähdöistä voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tietyksi ajaksi. Lähetä tekstiviesti seuraavassa muodossa: XXXX_C1:ON/OFF:VV.MM.SS ON päällä. OFF pois päältä; vv tunnit, voi saada arvot [00-24] mm minuutit, voi saada arvot [00-60] ss sekunnit, voi saada arvot [00-60]. Kaikki arvot eivät voi olla nollia C1: ON: Sireenin asetukset Valmistaja on määrittänyt sireenin hälytysajaksi 1 min. Käyttäjä voi muuttaa tätä aikaa tai ottaa sireenin kokonaan pois päältä. Tämä voidaan tehdä tekstiviestillä: XXXX_SIREN:T T voi saada arvot [0 5]: 0 Sireeni poissa päältä, 1 1 minuutti, 2 2 minuuttia, jne. Suurin mahdollinen sireenin hälytysaika on 5 minuuttia. Voit tiedustella järjestelmään ohjelmoitua sireenin hälytysaikaa tekstiviestillä: XXXX_SIREN Järjestelmä lähettää tiedot sireenin asetuksista SIREN:5 3.5 Ulkoisen virtalähteen valvonta -järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle tekstiviestillä joka kerta, kun sähköt kohteessa katkeavat tai palautuvat. Jos sähkökatkoja tapahtuu usein, käyttäjä voi poistaa käytöstä automaattiset ilmoitukset sähköverkon muutoksista lähettämällä tekstiviestin: XXXX_M:OFF tai ottaa ilmoitukset uudelleen käyttöön lähettämällä tekstiviestin: XXXX_M:ON 1111 M: OFF 12

13 3.6 Tilaraportit INFO (yhteyden voimakkuus, tila, lämpötila) -järjestelmältä voidaan milloin tahansa tiedustella yhteyden voimakkuutta, kohteen lämpötilaa (kun lämpöanturi on kytketty), virtalähteen tilaa ja kyselyhetkellä aktiivisena olevien silmukoiden tilaa. Samalla voidaan testata järjestelmän toiminta. Jos kyselyyn tulee vastaus, järjestelmä toimii moitteettomasti. Jos käytät prepaid-liittymää, voit näin varmistaa myös sen, onko saldoa jäljellä riittävästi viestien lähettämiseen. Lähetä tekstiviesti: XXXX_INFO Saat vastauksena tiedotteen, esim :15 System armed/disarmed Signal Strength Fair. External power supply OK. Temperature 20oC. Z1:OK/ALARM Z2:OK/ALARM Z3:OK/ALARM Z4:OK/ALARM Z5:OK/ALARM Z6:OK/ALARM jossa OK jos silmukassa ei ole ollut hälytystä, ALARM jos silmukka on aktivoinut hälytyksen. Tehdasasetusten mukaisesti järjestelmä lähettää tiedotteita päivittäin klo 11:00. Voit muuttaa raporttien lähetystiheyttä ja kellonaikaa lähettämällä tekstiviestin: XXXX_INFO:PP.VV PP raporttien lähetystiheys päivissä, voi saada arvot [00 10]; VV raporttien lähetyksen kellonaika, voi saada arvot [00 23] Esim. XXXX_INFO:0.2 tarkoittaa, että raportti lähetetään joka toinen tunti. Jos haluat peruuttaa säännöllisen raporttien saannin, lähetä tekstiviesti: XXXX_INFO: INFO :0.2 Tällöin järjestelmä ei lähetä säännöllisiä tiedotteita siihen asti, kunnes tehdasasetukset palautetaan tai se saa edellä kuvaillun viestin XXXX_INFO:PP.VV. 3.7 Kohteen etäkuuntelu mikrofonin välityksellä Valvottavan kohteen kuuntelu on mahdollista kahdella eri tavalla: 1. Hälytyksen aktivoiduttua järjestelmä soittaa siihen tallennettuihin numeroihin. Kun käyttäjä vastaa puheluun, mikrofoni kytkeytyy päälle kuuntelua varten. 2. Lähetä tekstiviesti: XXXX_MIC Järjestelmä soittaa välittömästi viestin lähettäjälle ja ottaessasi puhelun vastaan voit kuunnella, mitä kohteessa tapahtuu. Ellet vastaa puheluun 20 sekunnin kuluessa, järjestelmä katkaisee soiton ja palaa aikaisempaan olotilaansa. 3.8 Vieraiden numeroiden käytön esto Tehdasasetusten mukaisesti -järjestelmän toimintaa voidaan ohjata vain käyttäjänumeroista NR1-NR5. Käyttäjä voi kuitenkin sallia järjestelmän ohjaamisen mistä tahansa puhelimesta. Tällöin kuka tahansa, joka tietää salasanan, voi muuttaa järjestelmän asetuksia. Kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, lähetä tekstiviesti: XXXX_STR:ON Kun haluat ottaa tämän toiminnon pois käytöstä, lähetä tekstiviesti: XXXX_STR:OFF 1111 STR :ON KÄYTTÖOHJE V1.0 13

14 3.9 Hälytysviestit lämpötilan muutoksista -järjestelmä mahdollistaa käyttäjän tiedottamisen tekstiviestillä, jos lämpötila poikkeaa asetetuista raja-arvoista. Tätä varten järjestelmään tulee liittää lämpöanturi ja tehdä sen mukaiset määritykset. Toimintoa voidaan käyttää esim. kasvihuoneiden, akvaarioiden, serverikaappien ja jääkaappien lämpötilaseurantaan GSM-verkon välityksellä. Tehdasasetuksissa tämä toiminto on pois päältä. Voit ottaa sen käyttöön lähettämällä tekstiviestin: XXXX_TEMP:min:max min lämpötila oc, voi saada arvot [ ] max lämpötila oc, voi saada arvot [ ]. Jos valvottu lämpötila laskee yhdellä asteella minimiarvon alapuolelle, käyttäjä saa siitä tekstiviestin, joka näyttää lämpötilan kyseisellä hetkellä. Jos valvottu lämpötila nousee yhdellä asteella maksimiarvon yläpuolelle, käyttäjä saa siitä tekstiviestin, joka näyttää lämpötilan kyseisellä hetkellä. Esim. XXXX_TEMP:16:20 tarkoittaa, että tekstiviesti lähetetään, jos lämpötila laskee alle 16 C tai nousee yli 20 C :n yläpuolelle. XXXX_TEMP:-10:-1 tarkoittaa, että tekstiviesti lähetetään, jos lämpötila laskee alle -10 C tai nousee -1 C :n yläpuolelle. Voit tiedustella lämpötila-asetuksia lähettämällä tekstiviestin: XXXX_TEMP Voit ottaa lämpötilavalvonnan pois käytöstä lähettämällä tekstiviestin: XXXX_TEMP:0:0 Kun järjestelmään asetetaan arvoiksi kaksi nollaa, se ei reagoi lämpötilan muutoksiin. Jos kuitenkin lämpötila-anturi on kytketty, lämpötilasta ilmoitetaan INFO-raporteissa kohdassa 3.6 kuvaillulla tavalla TEMP :16: Tekstiviestien lähetys useille käyttäjille Hälytystilanteessa järjestelmä lähettää tekstiviestiä, kunnes se menee onnistuneesti perille yhdelle käyttäjistä. Järjestelmä pyrkii ensin lähettämään viestin käyttäjälle NR1. Jos lähetys ei onnistu, viesti lähetetään käyttäjälle NR2 jne. Voit myös ohjelmoida järjestelmän lähettämään viestin kaikille käyttäjille. Halutessasi ottaa kyseisen asetuksen käyttöön, lähetä tekstiviesti: XXXX_SMSALL:ON Voit ottaa toiminnon pois käytöstä lähettämällä viestin: XXXX_SMSALL:OFF 3.11 Tekstiviesti-ilmoitus hälytysjärjestelmän päälle- ja poiskytkennästä Tehdasasetusten mukaisesti käyttäjä NR1 saa lyhyen tekstiviestin jokaisesta hälytystilan päälle- ja poiskytkennästä. Jos haluat ottaa tämän toiminnon pois käytöstä, lähetä tekstiviesti: XXXX_MASTER:OFF Jos haluat taas saada kyseisiä viestejä, lähetä tekstiviesti: XXXX_MASTER:ON 1111 MASTER:ON 14

15 3.12 Langattomien laitteiden käyttö EWT1-moduulin kanssa -järjestelmää voidaan laajentaa kytkemällä lisää langattomia Elotec-laitteita: PIR-ilmaisimet EWP1 (liiketunnistin). Mahdollistaa valvotun tilan laajentamisen jopa 16 lisäsilmukalla; EW1-laajennusmoduulit 2 tulolla ja 2 lähdöllä. Käytetään sellaisten laitteiden liittämiseen, jotka eivät tue langatonta yhteyttä (erilaiset ilmaisimet, ulkosireenit jne.); EW2-laajennusmoduulit 4 tulossa ja 6 lähdöllä. Käytetään sellaisten laitteiden liittämiseen, jotka eivät tue langatonta yhteyttä (erilaiset ilmaisimet, ulkosireenit jne.); langattomat sireenit; langattomat oven magneettikytkimet EWD1. Elotec -järjestelmään voidaan liittää yhtä aikaa enintään 16 langatonta laitetta, jotka voidaan sijoittaa korkeintaan 150 metrin etäisyydelle järjestelmän keskusyksiköstä. Lisää tietoa langattomien laitteiden käytöstä ja liittämisestä löydät kyseisten tuotteiden käyttöoppaista. KÄYTTÖOHJE V1.0 15

16 4. Liite 4.1 Tehdasasetusten palauttaminen Tehdasasetusten palauttamiseksi: 1. Irrota päävirtalähde ja vara-akku. 2. yhdistä DEF-liittimet oikosulkuun. 3. yhdistä virtalähde muutaman sekunnin ajaksi. 4. irrota virtalähde. 5. irrota DEF-liittimet. 4.2 Elotec Configuration Tool asennusohjelma Jos haluat tehdä järjestelmän asetukset helpommin ja nopeammin sekä hyödyntää useampia järjestelmän mahdollisuuksia, käytä Elotec Configuration Tool asennusohjelmaa, jonka voit ladata itsellesi internetsivultamme Ennen kuin kytket USB-kaapelin tietokoneeseesi, lue Elotec Configuration Tool -käyttöohje, joka löytyy ohjelman kohdasta HELP. 4.3 Tekninen tuki Ongelma PWR-merkkivalo ei pala NETWORK-merkkivalo ei pala tai vilku STATUS-merkkivalo palaa jatkuvasti tai ei pala ollenkaan Järjestelmä ei lähetä tekstiviestejä ja/tai soita puheluita Tekstiviesti Incorrect Format INFO-viestissä ei tietoa lämpötilasta 24H-, Silent- tai Fire-tilan silmukka ei toimi Mahdollinen syy Laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen Virtapiiriä ei ole kytketty oikein Palanut sulake SIM-kortti ei ole paikallaan PIN-koodin kyselyä ei ole otettu pois käytöstä SIM-kortti ei ole käytössä Antennia ei ole liitetty Liian heikko verkkoyhteys Häiriö GSM-verkossa Ohjelma on käynnistynyt virheellisesti tai vian on aiheuttanut sähköverkon häiriö tai ESD-purkaus SIM-kortin saldo on lopussa Väärä viestikeskuksen numero Ei verkkoyhteyttä Käyttäjän numeroa ei ole tallennettu järjestelmään (tai vieraiden numeroiden käyttö on estetty) SIM-kortti on asetettu/vaihdettu irrottamatta akkua ja ulkoista virtalähdettä Väärä komento Tekstiviestissä on välilyönti väärässä kohdassa Lämpöanturia ei ole liitetty Lämpöanturi on rikki Liian pitkä liitäntäjohto Kyseistä silmukkaa ei ole kytketty päälle (ON-tila) Ei ääntä etäkuunneltaessa kohdetta Mikrofonia ei ole liitetty Mikrofonia ei ole liitetty oikein ibutton-avainten rekisteröinti järjestelmään ei onnistu Ei kontaktia lukulaitteessa Lukulaitetta ei ole kytketty tai se ei ole kytketty oikein ibutton-avainten ohjelmointitila ei ole päällä Järjestelmään yritetään tallentaa useampia kuin 5 avainta Liian pitkä liitäntäjohto 16

17 Järjestelmän päälle/poiskytkentä ei onnistu ibuttonavaimella Sireeni menee päälle, vaikka järjestelmä ei ole päällä Merkkisummeri ei piippaa Silmukan aktivoiduttua ja hälytyksen (sireenin) mentyä päälle järjestelmän poiskytkentä puhelinsoitolla onnistuu vasta muutaman yrityksen jälkeen. Ei kontaktia lukulaitteessa Lukulaitetta ei ole kytketty tai se ei ole kytketty oikein ibutton-avainten ohjelmointitilaa ei ole otettu pois päältä Avainta ei ole rekisteröity järjestelmään Fire- tai 24H-silmukkatila on käytössä Summerin plus- ja miinusnavat on asennettu väärin päin Jollain käyttäjistä NR1-NR5 on käytössä soitonsiirto vastaajaan Jos et löytänyt ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä myyjään tai valmistajan tekniseen tukeen sähköpostitse osoitteeseen elotec.fi Lisätietoa laitteesta ja muista tuotteistamme löydät valmistajan internetsivustolta 4.4 Yhteenveto perustoiminnoista Hälytysjärjestelmän päällekytkentä Hälytysjärjestelmän poiskytkentä Lämpötilan, 230 V:n sähköverkon tilan ja yhteyden voimakkuuden tiedustelu Tallennettujen käyttäjänumeroiden tiedustelu Silmukoiden ja ohjauskytkinten nimien ja tilan kysely Kun ibutton-avain on kadonnut Puhelinsoitolla Soita järjestelmään. Jos puhelu katkeaa kolmen soiton jälkeen, järjestelmä on kytketty päälle. Silmukat eivät saa olla aktivoituneina puhelun aikana. Soita järjestelmään. Jos puhelu katkeaa yhden soiton jälkeen, järjestelmä on kytketty pois päältä. Lähetä tekstiviesti: XXXX_INFO Lähetä tekstiviesti: XXXX_HELPNR Lähetä tekstiviesti: XXXX_STATUS ibutton-avaimella Vie avain lukulaitteeseen. Merkkisummeri alkaa piipata merkiksi siitä, että on aika poistua tilasta, Silmukat eivät saa olla aktivoituneina sillä hetkellä, kun avain viedään lukulaitteeseen. Vie avain lukulaitteeseen. Merkkisummerin pitäisi lopettaa merkkiäänen antaminen. Poista kaikki järjestelmään rekisteröidyt ibutton-avaimet lähettämällä tekstiviesti: XXXX_ RESETIB KÄYTTÖOHJE V1.0 17

18

LANGATON RADIOAVAIN EWK1

LANGATON RADIOAVAIN EWK1 LANGATON RADIOAVAIN EWK1 EWK1-radioavain on langaton laite, jota voidaan käyttää valvontajärjestelmän päälle/poiskytkentään, porttien sulkemiseen ja avaamiseen ja minkä tahansa muiden järjestelmään liitettyjen

Lisätiedot

LANGATON ULKOSIREENI EWS2

LANGATON ULKOSIREENI EWS2 LANGATON ULKOSIREENI EWS2 Langaton ulkosireeni EWS2 on ulkoisella virtalähteellä toimiva sireeni, joka on varustettu sisäänrakennetulla langattomalla EW1-moduulilla. EW1-moduuli yhdistyy langattomasti

Lisätiedot

LCD-NÄPPÄIMISTÖ EKB2

LCD-NÄPPÄIMISTÖ EKB2 LCD-NÄPPÄIMISTÖ EKB2 EKB2 on LCD-näppäimistö, joka on tarkoitettu käytettäväksi Elotec GSM turva- ja valvontajärjestelmien kanssa. EKB2-näppäimistön päätoiminnot: järjestelmän päälle/poiskytkentä STAY-tilan

Lisätiedot

LANGATON SISÄSIREENI EWS1

LANGATON SISÄSIREENI EWS1 LANGATON SISÄSIREENI EWS1 Langattomat sisäsireenit EWS1 ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla kaiuttimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Käyttäjän

Lisätiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot PIR-ILMAISIN PIR-ilmaisimet ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Niiden avulla järjestelmän

Lisätiedot

GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM51

GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM51 GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje v1.0 Turvallisuusohjeet Lue ja noudata näitä turvallisuus- ja asennusohjeita, jotta voit varmistaa käyttäjien ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuuden:

Lisätiedot

Järjestelmän voi asentaa ja korjata vain henkilö, jolla työn edellyttämä ammattipätevyys ja yleisten turvallisuusvaatimusten tuntemus.

Järjestelmän voi asentaa ja korjata vain henkilö, jolla työn edellyttämä ammattipätevyys ja yleisten turvallisuusvaatimusten tuntemus. GSM Liiketunnistin Käyttöohje v1.2 Turvallisuusohjeet Varmistaaksenne oman ja ympärillänne olevien turvallisuuden pyydämme teitä lukemaan kyseiset turvallisuusohjeet sekä noudattamaan kaikkia käyttöoppaassa

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

NÄPPÄIMISTÖ EKB3 ASENNUSOHJE

NÄPPÄIMISTÖ EKB3 ASENNUSOHJE NÄPPÄIMISTÖ ASENNUSOHJE on näppäimistö, joka on tarkoitettu käytettäväksi ELO-GSM64 -valvontajärjestelmien kanssa. -näppäimistön päätoiminnot: järjestelmän päälle/poiskytkentä STAY-tilan päälle/poiskytkentä

Lisätiedot

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille KÄYTTÖOHJE WT-1010 GSM-välitin hälytysjärjestelmille WT-1010 on langaton laite, jonka avulla voidaan varmistaa hälytysjärjestelmien analogisten puhelinlinjojen (PSTN) toiminta GSM-verkkoa käyttäen. Laite

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE Sivu 2/8 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Infinite Prime keskuksen ohjelmallista käyttööottoa. Syötä Infinite Prime keskukseesi tässä ohjeessa luetellut

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa FIN Pakkauksen sisältö 1 x lemmikeille immuuni PIR-liiketunnistin 1 x kannake 1 x käyttöohje ASA-40 on tehokas langaton lemmikeille immuunin PIR-liiketunnistin. Liiketunnistin ei laukaise hälytystä, kun

Lisätiedot

Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje

Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje Yleistä GSM 900/1800/1900 yhteensopiva. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. Kahdensuuntainen ohjaus Hälytykset hälytysjärjestelmästä matkapuhelimeen Ohjaa

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN FIN Ominaisuudet ASA-30:tä voidaan käyttää joko hälytysjärjestelmään liitettynä lisäsireeninä tai itsenäisenä sireeninä, joka on liitettyä kaukosäätimeen ja/tai langattomiin tunnistimiin. - Langaton yhteys

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM. käyttöohje v.1b. Maahantuoja VT-Turva Oy Teollisuuskatu 15 Joensuu vt@vt.fi ncf / 09

VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM. käyttöohje v.1b. Maahantuoja VT-Turva Oy Teollisuuskatu 15 Joensuu vt@vt.fi ncf / 09 VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM käyttöohje v.1b VT-Turva oy VT GSM S. 2 Sisällysluettelo 1 Laitteen toiminnat...3 1.1 Toiminnot...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Toiminnot ja valinnat...4 2 Ohjelmointi...6 2.1

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Hälytinjärjestelmä GSM Touch

Hälytinjärjestelmä GSM Touch Hälytinjärjestelmä GSM Touch Hälytinjärjestelmä GSM Touch GSM, SMS, RFID V2.3 2013 Ominaisuudet Etupaneeli Tukee 10 kaukosäädintä Tukee 50 langatonta sensoria Tukee 50 kulkunappia Toimii matkapuhelinverkossa

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys Siitek Security Oy:n JM -hinnasto. Tarvikkeet & GSM -tuotteet. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tämä hinnasto on toistaiseksi voimassa ja Siitek Security Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Kaikki

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

ASENTAJAN OPAS (REMUC-1-AC)

ASENTAJAN OPAS (REMUC-1-AC) ASENTAJAN OPAS (REMUC-1-AC) ASENNUKSEN OSAT Ohjainlaite integroidulla GSM-antennilla ja SIM-kortinlukijalla Asennuskaapelit Lämpöanturi, 2m kaapelilla Käyttökytkin merkkivalolla ja 1,5m kaapelilla SÄHKÖISET

Lisätiedot

GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE

GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin kun puhelinlinjassa on vikaa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Sähkö- ja automaatiotekniikka LSKKY 5.12.2013

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien PROBYTE GSM ALARM 9 PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Laite toimii jatkohälyttimenä kahdelle

Lisätiedot

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK GSM robottimodeemi Versio 4.06 GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja Fin Rev 2.0 Käsikirja Sisältö Sisältö Johdanto 1 LED-diodit 2 SIM-kortti 3 Ongelmanratkaisu 4 Häiriöt 5 Yksikön liittäminen 5 Tekniset tiedot 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEIDEN KYTKENTÄ 1. NTC-lämpötila-anturi (tuotenro 800-023) Lämpötila-anturi on integroitu käyttövalmiiksi n. 4 m pitkän

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO Centro käyttö- ja asennusohje 2 1. Yleistä Celotron Centro on monikäyttöinen etäohjausjärjestelmä, johon voidaan kytkeä - valvontoja (esim.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi. - Tuuletin. - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi. - Tuuletin. - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä) FI. Esite CAHSS100 (-20 C) - Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi - Pakkasenkestävyys (-20 C) - Tuuletin - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä) - Rakennettu siten, että kaappi

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje

YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje Ominaisuudet Kolmikaistainen GSM-yhteys, 900/1800/1900MHz Ilmoittaa hälytyksistä ääni- sekä/tai tekstiviestillä Hälytyksen voi kytkeä päälle/pois päältä mukana

Lisätiedot

UOVision Live Trap Alarm (LTA)

UOVision Live Trap Alarm (LTA) UOVision Live Trap Alarm (LTA) LOUKKUVAHTI Käyttöohje Sisältö 1. Esittely... 2 1.1 Tuotekuvaus... 2 1.2 Ominaisuudet... 2 2. Kaaviokuva... 3 3. SIM kortin ja paristojen asennus... 4 3.1 SIM kortin asennus...

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta

Taito Tehdä Turvallisuutta Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

Käyttöohje. GSM-A22 HeatLink. Neljä ohjauskanavaa langattomille sähkölaiteohjaimille. Jokaisessa kanavassa voi olla useita sähkölaiteohjaimia

Käyttöohje. GSM-A22 HeatLink. Neljä ohjauskanavaa langattomille sähkölaiteohjaimille. Jokaisessa kanavassa voi olla useita sähkölaiteohjaimia Käyttöohje GSM-A22 HeatLink Neljä ohjauskanavaa langattomille sähkölaiteohjaimille Jokaisessa kanavassa voi olla useita sähkölaiteohjaimia Automaattinen pakkasvahtitoiminta Lämpötilanvalvonta Optiona myös

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

CybernCam CCT-1500L käyttöönotto

CybernCam CCT-1500L käyttöönotto CybernCam CCT-1500L käyttöönotto Kameran asetukset - Valmistele kamera ennen Riistapalikan käyttöönottoa - Kytke riista/valvontakameraan virta ja laita kameran asetukset paikoilleen päivämäärä kuva-asetukset

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM8. PROBYTE GSM ALARM#8 toimii hälyttimenä ja kauko-ohjaimena usealle käyttäjälle. Soitto- tai SMShälytysviestien

PROBYTE GSM ALARM8. PROBYTE GSM ALARM#8 toimii hälyttimenä ja kauko-ohjaimena usealle käyttäjälle. Soitto- tai SMShälytysviestien PROBYTE GSM ALARM8 PROBYTE GSM ALARM#8 toimii hälyttimenä ja kauko-ohjaimena usealle käyttäjälle. Soitto- tai SMShälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Laite toimii jatkohälyttimenä

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p.

TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p. TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p. +358 440 410 344 Malli Kuvaus Kuva Hinta (EUR) GsmAlarm-220 GsmAlarm-220 14

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot