1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot"

Transkriptio

1 PIR-ILMAISIN

2 PIR-ilmaisimet ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Niiden avulla järjestelmän valvomaa tilaa voidaan laajentaa jopa 16 lisäsilmukalla, ja asennus sujuu helposti ja nopeasti ilman johtoja. Käyttäjän tarvitsee vain kytkeä päälle tarvittava määrä PIR-ilmaisia ja viedä ne järjestelmään (tekstiviestillä tai käyttämällä Elotec Configuration Tool -asennusohjelmaa). Koska -liiketunnistimet toimivat myös lämpötila-antureina, käyttäjä voi tarkkailla valvottavan kohteen lämpötilan muutoksia reaaliaikaisesti. Keskusyksikköön voidaan liittää samanaikaisesti jopa 16 langatonta laitetta. Langattomien laitteiden suurin mahdollinen etäisyys keskusyksiköstä on 150 metriä (avoimessa tilassa). Lisää tietoa löydät kyseisten laitteiden käyttöoppaista. 1. Laitteen asennus 1) Kiinnitä laite paikkaan, jossa tunkeutuminen kohteeseen on todennäköisintä. Jotta välttäisit turhat hälytykset, älä asenna sitä seuraaviin paikkoihin: linssi suunnattuna suoraan auringonvaloon, esim. ikkunoihin; paikkaan, jossa suuret lämpötilanvaihtelut ovat mahdollisia, esim. takan tai lämmityslaitteen lähelle; paikkaan, jossa pöly tai ilma voi virrata voimakkaasti; verhojen tai muiden havaintokenttää peittävien elementtien taakse. 2) Kiinnitä ilmaisimen pidike seinään kahdella ruuvilla ja aseta ilmaisin pidikkeeseen. 3) Aktivoi laitteen yhteys pääyksikköön. Sen voit tehdä kätevästi joko tekstiviestillä tai Elotec Configuration Tool -asennusohjelman avulla. Lisätietoja löydät ohjelman kohdasta HELP tai pääyksikön asennusohjeesta. Kyseisen asennusohjeen ja Elotec Configuration Tool -asennusohjelman voit ladata ilmaiseksi internetsivultamme Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti sekä onnistuneesta että epäonnistuneesta ilmaisimen aktivoinnista. Jos sen liittäminen järjestelmään ei onnistunut, siirrä -ilmaisin lähemmäksi keskusyksikköä ja kokeile uudelleen. 4) PIR-ilmaisin on käyttövalmis. 2. Tekniset tiedot Liiketunnistin 2 Tunnistimen tilaa ilmaisevat LED-merkkivalot 3 Kansisuojakytkin havaitsee automaattisesti, kun -ilmaisimen kansi avataan tai suljetaan, ja ilmoittaa siitä järjestelmälle 4 RESET-painike tehdasasetusten palauttamiseen 5 ER ,6 V Litiumparisto 4 5 2

3 Pakkauksen sisältö 1. PIR-ilmaisin... 1 kpl 2. Pidike kpl 3. ER14505 AA Litium-tionyylikloridi-paristo... 1 kpl 4. Käyttöohje... 1 kpl 5. Ruuvit... 2 kpl Sähkötekniset ja mekaaniset ominaisuudet Pariston tyyppi ER14505 AA Litium-tionyylikloridi Pariston jännite; kapasiteetti 3,6 V; 2,4 Ah Pariston toiminta-aika ~18 kuukautta* Radiolähettimen/vastaanottimen taajuus 868 MHz Käyttölämpötila-alue C Mitat 104x60x33mm Havainnointikulma 90 Maks. havainnointietäisyys 10 metriä Langattoman yhteyden kantama 30 m sisätiloissa; 150 m avoimessa tilassa * Toiminta-aika voi vaihdella käyttöolosuhteista riippuen. Pariston vaihtaminen Laitteessa saa käyttää ainoastaan ER14505 AA litium-tionyylikloridi-paristoa. Käytä ainoastaan uusia, käyttämättömiä ja korkealaatuisia paristoja. Vaihtaaksesi käytetyn pariston uuteen, avaa laitteen etukansi ja poista vanha paristo varovasti. Aseta sen paikalle uusi ER ,6V:n litium-tionyylikloridi-paristo. HUOM: Poista paristo, jos laite ei ole käytössä. HUOM: Älä käytä vääränlaisia paristoja, sillä se voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Varmista, että pariston navat tulevat oikein päin, älä saata niitä oikosulkuun. Hävitä käytetyt paristot viemällä ne niille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen. Älä lataa, pura, kuumenna tai polta vanhoja paristoja. HUOM: Käyttämällä Elotec Configuration Tool -asennusohjelmaa voit tarkkailla -ilmaisimen pariston tilaa reaaliaikaisesti. Restoring default parameters Kun haluat palauttaa tehdasasetukset, paina RESET-painiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. KÄYTTÖOHJE V1.0 3

4 3. Elotec Configuration Tool asennusohjelma Elotec Configuration Tool asennusohjelmalla voidaan kytkeytyä suoraan valvontajärjestelmän keskusyksikköön, joka yhdistetään tietokoneeseen USB-portin kautta. Tätä ohjelmaa käyttämällä voidaan: 1. Liittää (aktivoida) uusia PIR-ilmaisimia valvontajärjestelmän keskusyksikköön; 2. Poistaa tai vaihtaa vanhoja PIR-ilmaisimia uusiin; 3. Määrittää järjestelmään liitettyjen PIR-ilmaisimien asetukset; 4. Seurata pariston tilaa ja kohteen lämpötilaa reaaliaikaisesti; 5. Ohjelmoida kaikkia valvontajärjestelmän asetuksia ja parametreja. Elotec Configuration Tool -asennusohjelman voit ladata ilmaiseksi internetsivulta 4. Tekstiviestikomennot HUOM: lähetä tekstiviestit valvontajärjestelmän numeroon. Kaikkien komentojen tulee alkaa nelinumeroisella yleisellä käyttäjän salasanalla (esimerkeissä merkitty XXXX). Alaviiva-merkki _ tarkoittaa välilyöntiä, eli sen kohdalla tulee lisätä viestiin yksi välilyönti Ilmaisimien liittäminen valvontajärjestelmään HUOM: ennen tekstiviestikomennon lähettämistä varmista, että PIR-ilmaisin on kytketty päälle. Muussa tapauksessa ilmaisimen liittäminen järjestelmään ei onnistu. PIR-ilmaisimien liittäminen pääyksikköön tapahtuu syöttämällä ilmaisimien tunnistenumero (löytyvät ilmaisimien takakannesta): XXXX_SET:ID SET: Tässä ID1 tarkoittaa ilmaisimen tunnistenumeroa. Järjestelmä määrittää automaattisesti jokaiselle siihen liitettävälle ilmaisimelle vapaan silmukan, joka sinun tulee painaa mieleesi. Järjestelmä ilmoittaa tästä tekstiviestillä, esim. ID1:Z2, jossa ID1:n paikalla on liitettävän ilmaisimen tunnistenumero ja Z2 on järjestelmän sille määräämän vapaan silmukan numero. Voit liittää myös useamman PIR-tunnistimen yhdellä kertaa. Erota tällöin tunnistenumerot toisistaan puolipisteellä, esim.: XXXX SET:ID1;ID2;... ;ID Järjestelmään aktivoitujen silmukoiden asetukset Kun PIR-ilmaisimet on aktivoitu, järjestelmä määrittää automaattisesti jokaiselle niistä silmukan numeron oletusasetuksineen, esim. tietyn silmukan hälytystekstin (ZoneX) ja tilan (päällä). Näitä oletusasetuksia voidaan muuttaa Hälytysviestin muuttaminen Silmukan hälytysteksti muutetaan lähettämällä tekstiviesti: XXXX_Z2:TEXT Sanan TEXT paikalle syötä haluamasi hälytysteksti, joka koostuu enintään 24 merkistä ja Z2:n kohdalle kyseisen silmukan numero. Saat tämän hälytystekstin tekstiviestinä, kun vastaava PIR-ilmaisin aktivoi hälytyksen. Voit vaihtaa useamman silmukan hälytystekstin erottamalla ne toisistaan puolipisteellä, esim.: XXXX Z2:text2;Z3:text Z2: Suveike daviklis 4

5 Silmukoiden päälle/poiskytkentä Voit valita, mitkä silmukat ovat päällä (reagoivat liikkeeseen) tai pois päältä (eivät reagoi liikkeeseen) järjestelmän valvontatilan ollessa aktiivisena. Tehdasasetusten mukaisesti kaikki järjestelmään liitetyt silmukat ovat päällä. Mikä tahansa silmukka voidaan kytkeä päälle lähettämällä tekstiviesti seuraavassa muodossa*: XXXX_Z1:ON;Z2:ON;Z3:ON Mikä tahansa silmukka voidaan kytkeä pois päältä lähettämällä tekstiviesti seuraavassa muodossa*: XXXX_Z1:OFF;Z2:OFF;Z3:OFF 1111 Z1: ON * Voit muuttaa useampien silmukoiden olotilaa yhdellä kertaa, kun erotat ne puolipisteellä esimerkkien osoittamalla tavalla Tilakysely Kun haluat tietää aktivoitujen silmukoiden hälytystekstit ja tilan sekä ohjauskytkimille annetut nimet, lähetä tekstiviesti: XXXX_STATUS 1111 STATUS Järjestelmä vastaa tekstiviestillä, esim.: Z1:ON/OFF:Zone1; Z2:ON/OFF:Zone2;C1:ON/OFF:Controller1; C2:ON/ OFF:Controller2 Kyseisessä viestissä ilmoitetaan kaikki järjestelmään liitetyt langattomat Elotec-laitteet ja niiden senhetkiset parametrit. Lisää tietoa laajennusmoduuleista (ohjauskytkimistä, esimerkissä nimetty C1 ja C2) löydät niiden käyttöohjeista. HUOM: Järjestelmä ilmoittaa kaikista aktiivisista silmukoista. Jos aktiivisia silmukoita on paljon, järjestelmä ilmoittaa niistä usealla tekstiviestillä Kysely vapaista paikoista langattomille laitteille Kun haluat tietää, montako langatonta laitetta voit vielä liittää valvontajärjestelmän pääyksikköön, lähetä tekstiviesti: XXXX_STATUS_FREE HUOM: järjestelmään voidaan liittää enintään 16 langatonta laitetta ilmaisimen vaihtaminen Kun haluat vaihtaa vanhan -ilmaisimen uuteen, lähetä tekstiviesti: XXXX_REP:ID<ID5 Syötä ID:n kohdalle vanhan -ilmaisimen tunnistenumero. Syötä ID5:n kohdalle uuden -ilmaisimen tunnistenumero. Uusi ilmaisin saa saman silmukkanumeron ja samat asetukset kuin oli vanhalla ilmaisimella REP: < KÄYTTÖOHJE V1.0 5

6 4.6. -ilmaisimen poistaminen Kun haluat poistaa -ilmaisimen valvontajärjestelmästä, lähetä tekstiviesti: XXXX_DEL:ID 1111 DEL: Syötä ID:n paikalle sen -ilmaisimen tunnistenumero, jonka haluat poistaa. Järjestelmästä poistettuja silmukoita voidaan käyttää muiden langattomien laitteiden liittämiseen PIR-ilmaisimen testaus Kun haluat saada selville, mihin silmukkaan jokin -ilmaisin on liitetty, lähetä seuraava tekstiviesti: XXXX_TEST:Z2 Syötä Z2:n paikalle mikä tahansa järjestelmän aktiivinen silmukka. Tähän silmukkaan liitetyn PIR-ilmaisimen merkkivalo vilkkuu muutaman kerran ja järjestelmä lähettää kyseisen ilmaisimen tunnistenumeron tekstiviestinä TEST :Z2 6

7 5. Lisätiedot Vastuunrajoitus Ostaja on tietoinen siitä, että järjestelmä pienentää tulipalon, murron, varkauden ja muiden vaaratilanteiden riskiä, mutta ei ole tae niiden toteutumista vastaan. Elotec Oy ei vastaa mitenkään järjestelmän käytön aikana tapahtuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, tappiosta tai tulojen menetyksestä. Elotec Oy:n vastuu ei ylitä tuotteen ostohintaa, elleivät voimassaolevat lait toisin osoita. Elotec Oy ei ole yhteydessä verkkopalveluja tarjoaviin GSM-operaattoreihin eikä siksi ole vastuussa verkkopalvelujen toiminnasta. Takuuaika Valmistaja Elotec Oy myöntää tuotteelle 24 kuukauden takuun. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Takuu on voimassa vain sillä edellytyksellä, että järjestelmää on käytetty vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on valmistettu, ja noudattaen kaikkia käyttöohjeita, teknisiä vaatimuksia ja säädöksiä. Kuitti, lasku tai muu myyntiasiakirja on säilytettävä todisteena ostopäivästä. Takuu on voimassa vain esitettäessä edellä mainittu asiakirja ja täytetty takuukortti. Takuu ei ole voimassa, jos järjestelmä on altistettu mekaaniselle rasitukselle, kemikaaleille, kosteudelle, korroosiolle, nesteille, äärimmäisille ympäristöolosuhteille tai muille force majeure -olosuhteille. Turvallisuusohjeet Lue ja noudata näitä turvallisuus- ja asennusohjeita, jotta voit varmistaa käyttäjien ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuuden: Älä käytä järjestelmää paikassa, jossa se voi aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muiden laitteiden toiminnalle. Älä asenna järjestelmää lääkintälaitteiden tai -välineiden läheisyyteen, jos ne tätä vaativat. Älä käytä järjestelmää räjähdysalttiissa ympäristössä. Älä altista järjestelmää kosteudelle, kemikaaleille tai mekaaniselle rasitukselle. Älä yritä korjata järjestelmää itse. Järjestelmää voi asentaa ja korjata vain henkilö, jolla on työn edellyttämä ammattipätevyys ja yleisten turvallisuusvaatimusten tuntemus. Järjestelmän etiketti sijaitsee laitteen pohjassa. Älä käytä vääränlaisia paristoja, sillä se voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Varmista, että pariston navat tulevat oikein päin, äläkä saata niitä oikosulkuun. HUOM: Laitteen virta katkaistaan kokonaan irrottamalla paristo (ks. luku 2). WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti oheinen pyörillä varustetun jäteastian merkki, jonka yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuotetta ei saa EU:n alueella hävittää talousjätteen mukana. Jotta voitaisiin välttää mahdollinen vahinko ympäristölle ja/tai ihmisten terveydelle, tuote tulee hävittää asianmukaisesti kierrättämällä. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai oman alueesi jätehuoltoviranomaisiin. Copyright c Elotec Oy, Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida, levittää tai myydä kolmannelle henkilölle ilman Elotec Oy:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Elotec Oy pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä opasta ja/tai siinä mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. Elotec Oy ilmoittaa, että kyseinen PIR-ilmaisin on asiaankuuluvien vaatimusten ja direktiivin 1999/5/EY määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta KÄYTTÖOHJE V1.0 7

8 Valmistettu Liettuassa.

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Sisältö Turvallisuus 3 Aloittaminen 4 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 4 Lataa kaiutin

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike 1.4. painos FI Tietoja langattomasta lataavasta autopidikkeestä Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidikkeen avulla

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje 1 9246086 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-58W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Käyttöohje

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Käyttöohje Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Käyttöohje Käyttöohje Jentafon Wireless Loopset LPS-6 on langaton induktiosilmukka, joka siirtää äänen matkapuhelimesta suoraan T-kelalla varustettuun kuulokojeeseen tai

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten

Lisätiedot

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 Sisältö OASiS-käyttäjälle... 3 Mikä on turvajärjestelmä?... 3 Järjestelmän käyttäjäkoodit (etäkortit)... 4 1. Järjestelmän hälytykset... 5 2. Hälytysten kytkennän yhteydessä...

Lisätiedot

TUTA S30. GSM-pistorasia. Käsikirjan versio 1.22. Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta:

TUTA S30. GSM-pistorasia. Käsikirjan versio 1.22. Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: TUTA S30 GSM-pistorasia Käsikirjan versio 1.22 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-s30_kasikirja.pdf TUTA S30 GSM-pistorasia Onnittelut TUTA

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 Microphone Combo DM-30:n esittely 3 Toiminnot Microphone Combo DM-30 4 Ennen ensimmäistä

Lisätiedot

Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden

Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden Gigaset AS180/AS280 Luurin yleiskuva 1 Akkujen varaus 2 Näyttönäppäimet 3 Viestinäppäin vilkkuu: uusi viesti saapunut 4 AS180: 1 h Puhelinluettelo-näppäin AS280: d Kaiutinnäppäin 5 Ohjausnäppäin (u) 6

Lisätiedot

Käyttöohje. 9355025 3. painos

Käyttöohje. 9355025 3. painos Käyttöohje 9355025 3. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NPL-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot