NÄPPÄIMISTÖ EKB3 ASENNUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄPPÄIMISTÖ EKB3 ASENNUSOHJE"

Transkriptio

1 NÄPPÄIMISTÖ ASENNUSOHJE

2 on näppäimistö, joka on tarkoitettu käytettäväksi ELO-GSM64 -valvontajärjestelmien kanssa. -näppäimistön päätoiminnot: järjestelmän päälle/poiskytkentä STAY-tilan päälle/poiskytkentä järjestelmän ohjelmointi järjestelmän toimintaa koskevien tietojen ilmaisu LCD-näytöllä järjestelmän tilasta ilmoittaminen merkkisummerilla. Näppäimistö käyttää kahta salasanatasoa: käyttäjän ja asentajan koodeja. Järjestelmän ohjelmointi tehdään näppäilemällä asentajakoodi ja syöttämällä ohjelmointikomennot. ELO-GSM64-valvontajärjestelmään voidaan liittää enintään 4 EKB2-näppäimistöä. Näppäimistön sisäinen merkinantosummeri ilmoittaa onnistuneesta/epäonnistuneesta toiminnon suorittamisesta sekä sisääntuloja poistumisviiveen kulumisesta. SISÄLLYS 1. Pakkauksen sisältö Laitteen asennus Tekniset tiedot Sähkötekniset ja mekaaniset ominaisuudet LED-merkkivalot Näppäimet Liittimet DIP-kytkimet Laitteen toiminta :n silmukka ja kansisuojakytkin Järjestelmän päälle/poiskytkentä Järjestelmähäiriöt Silmukoiden ohitus Näppäimistön alue Ohjelmointikomennot Käyttäjäkomennot Salasanakomennot Silmukkakomennot Hälytyskeskuksen komennot Lämpötilakomennot Muut komennot Lisätiedot

3 1. Pakkauksen sisältö 1. -näppäimistö...kpl Käyttöohje... kpl Vastus 5,6 kω... kpl Laitteen asennus 1. Irrota pidike -näppäimistöstä ja kiinnitä pidike seinään. Näppäimistön pidikkeen irrotuskohdat on merkitty kuvaan 1. DOWN SIDE BACK SIDE 2. Irrota ELO-GSM64-valvontajärjestelmän virtalähde ja vara-akku ennen johtojen kytkemistä. 3. Kytke näppäimistön liittimet ELO-GSM64-järjestelmän vastaaviin liittimiin: AUX+/AUX+, AUX-/AUX-, Y/Y, G/G. Liitä näppäimistön Z1-silmukka näppäimistön COM-liittimeen 5,6kΩ:n vastuksella. Z2-silmukka ei ole aktiivinen, joten sitä ei tarvitse kytkeä. Määritä DIP-kytkinten asetukset (ks. kohta 3.5). 4. Aseta näppäimistö pidikkeeseen. Kuva 1 HUOM: Varmista, että kansisuojakytkin painuu oikealla tavalla, kun asetat näppäimistön pidikkeeseen. 5. Kytke virta ELO-GSM64-järjestelmään. 6. -näppäimistö on käyttövalmis. 3. Tekniset tiedot 3.1 Sähkötekniset ja mekaaniset ominaisuudet Käyttöjännite 12-14V 150mA max Näppäimistön kytkentäjohdon maksimipituus 100 m. Mitat Käyttölämpötila-alue 140x100x18mm ºC KÄYTTÖOHJE V1.0 3

4 3.2 LED-merkkivalot ARMED READY SYSTEM BYPS CK SIDE Valvonta kytketty päälle /Ohjelmointitila Järjestelmä on valmiustilassa ei aktivoituneita silmukoita tai kansisuojakytkimiä Järjestelmähäiriö / komennon syöttö käynnissä Silmukan ohitustila 1-12 Aktivoitunut silmukka 3.4 Liittimet 3.3 Näppäimet [BYPS] Silmukan ohitustila [CODE] Häiriölista [*] Komennon peruutus [#] Komennon hyväksyntä (enter) [0]... [9] Komennon syöttö [STAY] (ei käytössä tällä hetkellä) [INST] (ei käytössä tällä hetkellä) AUX+ Positiivinen virtaliitin 12-14V kytketään pääyksikön AUX+ -liitäntään AUX- Negatiivinen virtaliitin 12-14V kytketään pääyksikön AUX- -liitäntään G G-liitin kytketään pääyksikön G-liitäntään Y Y-liitin kytketään pääyksikön Y-liitäntään COM Yhteinen liitin Z1 Valvontasilmukka Z2 Ei-aktiivinen silmukka ETUPANEELI TAKAPANEELI ARMED A B READY SYSTEM 1 2 BYPS STAY BYPS * 0 # INST CODE TAMPER ON OFF DIP SWITCH COM Z2 Z1 Y AUX- G AUX+ 3.5 DIP-kytkimet ON OFF Kuva 4 DIP SWITCH TAMPER Kuva 2 Kuva 3 COM Z2 Z1 Y AUX- G AUX+ DIP-kytkimiä käytetään näppäimistön osoitteen määrittämiseen. ELO-GSM64-järjestelmään voidaan liittää enintään neljä -näppäimistöä. Jokaiselle näppäimistölle tulee määrittää eri osoite (kunkin näppäimistön DIP-kytkinten tulee olla eri asennoissa). Mahdolliset kytkimillä tehtävät yhdistelmät esitetään seuraavassa taulukossa. HUOM: Kolmas kytkin ei ole aktiivinen, joten sen asennolla ei ole merkitystä. 1 2 Osoite OFF OFF Näppäimistö 1 ON OFF Näppäimistö 2 OFF ON Näppäimistö 3 ON ON Näppäimistö 4 4

5 4. Laitteen toiminta Kun hälytystä ei ole viritetty päälle ja järjestelmä toimii normaalisti, vihreä LED palaa kohdassa READY. Kun jokin silmukoista aktivoituu, vihreä LED sammuu ja punainen LED syttyy vastaavan silmukan kohdalla. Järjestelmä antaa kahdenlaista merkkiääntä: kolme lyhyttä piippausta ja yksi pitkä piippaus. Kolme lyhyttä piippausta merkitsee, että toiminto on suoritettu onnistuneesti, kun taas yksi pitkä piippaus tarkoittaa, että toiminto ei ole onnistunut. Tähti (*) -painike merkitsee komennon peruutusta. -näppäimet on LEDvalaistu, jonka ansiosta näppäimistöä voi käyttää valaisemattomassa tilassa. Näppäinten valaistus kestää kaksi minuuttia viimeisen toimenpiteen jälkeen. Hälytyksen tapahtuessa näppäinvalaistus syttyy palamaan, kunnes järjestelmä kytketään pois päältä. Kaikki ohjelmointikomennot esitetään hakasulkeissa: esim. komento [CODE1] merkitsee, että käyttäjän tulee painaa painikkeita CODE ja :n silmukka ja kansisuojakytkin -näppäimistö on varustettu yhdellä aktiivisella silmukalla Z1 ja yhdellä kansisuojakytkimellä. Z1-silmukka kytketään näppäimistön COM-liitäntään 5,6kΩ:n vastuksella. Silmukka Z2 ei ole aktiivinen. Z1-silmukka toimii samalla tavoin kuin muutkin järjestelmän silmukat ja siihen voi liittää minkä tahansa ilmaisimen. Kansisuojakytkin valvoo näppäimistön kotelon tilaa ja aiheuttaa hälytyksen, jos näppäimistön kotelo avataan. 4.2 Järjestelmän päälle/poiskytkentä Virittääkseen järjestelmän päälle käyttäjän tulee näppäillä oikea näppäimistön koodi. Järjestelmä alkaa laskea aikaa, jolloin käyttäjän on lähdettävä vartioidusta tilasta. Järjestelmä ilmoittaa viiveajan kulumisesta merkkiäänellä. Kun järjestelmä on päällä, punainen LEDmerkkivalo palaa kohdassa ARMED. Järjestelmä kytketään pois päältä näppäilemällä oikea näppäimistön koodi. Kun käyttäjä saapuu vartioitavaan tilaan, järjestelmä alkaa laskea aikaa, jonka kuluessa koodi tulee syöttää. Jos käyttäjä ei anna oikeaa koodia, järjestelmä käynnistää hälytyksen. Kun valvonta on poiskytketty, punainen ARMED-merkkivalo sammuu. HUOM: Järjestelmän voi päälle/poiskytkeä vain sillä koodilla ja näppäimistöllä, joka on kyseistä vartioitavaa aluetta varten. Mahdollisia syitä, miksi järjestelmän päällekytkentä ei onnistu: Järjestelmässä on aktivoituneita silmukoita. Järjestelmän voi kytkeä päälle ainoastaan, kun vihreä READY-merkkivalo palaa. Lisää tietoa kohdassa 4.3 Järjestelmähäiriöt; Järjestelmässä on aktivoituneita kansisuojakytkimiä. Järjestelmän voi kytkeä päälle ainoastaan, kun vihreä READY-merkkivalo palaa. Lisää tietoa kohdassa 4.3 Järjestelmähäiriöt; Näppäimistön koodi kuuluu toisen alueen näppäimistölle. 4.3 Järjestelmähäiriöt Keltainen LED-merkkivalo kohdassa SYSTEM ilmoittaa häiriöstä järjestelmässä. Saadaksesi selville, mistä on kysymys, syötä komento [CODE#], jossa CODE merkitsee CODE-näppäintä. Seuraavien 15 sekunnin ajan järjestelmä ilmaisee vian punaisilla silmukoiden LED-merkkivaloilla. Häiriöilmoitukset esitetään alla olevassa taulukossa. Silmukan numero Häiriö 1 Kansisuojakytkin 2 Vara-akku 3 Päävirtalähde 4 Aika 5 Yläsilmukat* 6 GSM-yhteys A (vilkkuu) B (palaa jatkuvasti) Silmukan numero 1 = 1 Silmukan numero 7 = 12 Silmukan numero 2 = 2 Silmukan numero 8 = 18 Silmukan numero 3 = 3 Silmukan numero 9 = 24 Silmukan numero 4 = 4 Silmukan numero 10 = 30 Silmukan numero 5 = 5 Silmukan numero 11 = 36 Silmukan numero 6 = 6 Silmukan numero 12 = 42 * Yläsilmukat ovat aktivoituneita silmukoita, joiden numero on suurempi kuin 12. Jos keltainen SYSTEM-merkkivalo vilkkuu, järjestelmässä on aktivoituneita silmukoita, joiden numero on suurempi kuin 12. Voit tarkistaa, mikä nimenomainen silmukka on aktivoitunut, käyttämällä komentoa [CODE1], jossa CODE tarkoittaa CODE-painiketta. Jos keltainen SYS- TEM-merkkivalo palaa jatkuvasti, järjestelmässä on aktivoituneita kansisuojakytkimiä, joiden numero on suurempi kuin 12. Voit tarkistaa, mikä nimenomainen kansisuojakytkin on aktivoitunut, käyttämällä komentoa [CODE2], jossa CODE tarkoittaa CODE-painiketta. Järjestelmä vastaa komentoon ilmaisemalla aktivoituneen silmukan tai kansisuojakytkimen koodin. Aktivoituneen silmukan tai kansisuojakytkimen, jonka numero on suurempi kuin 12, saat selville yhtälön B+A avulla, esim. jos järjestelmä ilmaisee silmukat 5 ja 10, se tarkoittaa että aktivoitunut silmukka on 30+5=35. KÄYTTÖOHJE V1.0 5

6 4.4 Silmukoiden ohitus Voit ohittaa minkä tahansa silmukan komennolla [BYPSxxyyyy#], jossa BYPS tarkoittaa BYPS-painiketta, xx silmukan numeroa and yyyy näppäimistön salasanaa. Samaa komentoa käytetään ohitetun silmukan palauttamiseksi toimintaan. Silmukan voi ohittaa vain väliaikaisesti, ja se palautuu uudelleen toimintaan järjestelmän päälle- ja poiskytkennän jälkeen. 4.5 Näppäimistön alue Mikä tahansa -näppäimistö voidaan määrittää toimimaan yhdessä kahdesta lohkosta (alueesta). Sen, missä lohkossa nimenomainen näppäimistö toimii, saat selville tarkastamalla, kummassa palkissa palaa vihreä READY-merkkivalo: A vai B. Jos valo palaa palkissa A, näppäimistö toimii alueella 0 ja jos valo palaa palkissa B, näppäimistö toimii alueella Ohjelmointikomennot Voidakseen ohjelmoida järjestelmää ohjelmointikomennoilla, käyttäjän tulee antaa asentajakoodi. Asentajakoodi syötetään komennolla [*XXXX#], jossa XXXX on asentajakoodi. Kun asentajakoodi on annettu oikein, punainen LED-merkkivalo kohdassa ARMED alkaa vilkkua ja jos järjestelmään on liitetty muita -näppäimistöjä, ne eivät reagoi mihinkään komentoihin. Näppäimistö odottaa komentoa ja kun käyttäjä syöttää komennon, keltainen LED-merkkivalo kohdassa SYSTEM alkaa vilkkua. Tämä merkitsee, että käyttäjä on antanut komennon oikein ja järjestelmä odottaa tietoja (esim. komento 10). Jos käyttäjä syöttää väärän komennon, järjestelmä antaa pitkän merkkiäänen (esim. komento 90). Poistuakseen asentajatilasta käyttäjän tulee antaa asentajakoodi uudestaan samalla komennolla [*XXXX#], jossa XXXX on asentajakoodi Käyttäjäkomennot Salli ainoastaan rekisteröidyt käyttäjät Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä reagoi ainoastaan järjestelmään tallennetuista puhelinnumeroista tuleviin tekstiviestikomentoihin. Jos tämä toiminto otetaan pois käytöstä, laitetta voi ohjata kuka tahansa, joka tietää laitteeseen asennetun SIM-kortin puhelinnumeron, ohjauskomennot ja salasanan. Oletusasetuksena tämä toiminto on Syötä koodi 12 ja toiminto: Käytössä [120#] Pois käytöstä [121#] Käyttäjät Käyttäjät ovat järjestelmään hyväksyttyjä puhelinnumeroita, joista ELO-GSM64-järjestelmän toimintaa voidaan ohjata ja määrittää sen asetuksia. Järjestelmään voidaan rekisteröidä yhteensä 5 puhelinnumeroa, joista yksi on pakollinen. Puhelinnumerot tulee tallentaa kansainvälisessä muodossa maatunnuksineen, mutta ilman plusmerkkiä (+). Puhelinnumeron pituus saa olla 7-15 merkkiä. Syötä koodi 17, käyttäjänumero ja käyttäjän puhelinnumero: [17xxyyyyyyyyyyy#] jossa xx on käyttäjänumero ja yyyyyyyyyyy on käyttäjän puhe- 6

7 Uusien ibuttonavainten rekisteröinti Tämän toiminnon tulee olla käytössä, kun uusia ibutton-avaimia rekisteröidään järjestelmään. Avainten rekisteröinnin jälkeen tämä tila tulee ottaa pois käytöstä. Syötä koodi 18 ja toiminto: Käytössä [180#] Pois käytöstä [181#] Tekstiviestit kaikille Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä lähettää tekstiviestin yhtä aikaa kaikille siihen rekisteröidyille käyttäjille hälytystilanteessa. Oletusasetuksena tämä toiminto ei ole käytössä ja tekstiviestit lähetetään vuorotellen alkaen ensimmäisestä käyttäjästä (User1). Viesti lähetetään seuraavalle käyttäjälle vain siinä tapauksessa, että laite ei saa 20 sekunnin kuluessa vahvistusta viestin perillemenosta järjestyksessä edelliselle käyttäjälle. Syötä koodi 21 ja toiminto: Käytössä [211#] Pois käytöstä [210#] Ilmoitus valvonnan päälle/poiskytkennästä Kun järjestelmä on kytketty päälle tai pois päältä puhelinsoitolla, järjestelmä lähettää päälle/poiskytkennästä käyttäjälle tekstiviesti-ilmoituksen. Oletusasetuksena tämä toiminto on käytössä. Syötä koodi 75, käyttäjänumero ja toiminto: Käytössä [75xx1#] Pois käytöstä [75xx0#] jossa xx on käyttäjänumero. Voi saada arvot 1-5. Ilmoitus kaikille valvonnan päälle/ poiskytkennästä Järjestelmä lähettää valvonnan päälle/poiskytkennästä kaikille käyttäjille tekstiviesti-ilmoituksen. Oletusasetuksena tämä toiminto on pois käytöstä. Syötä koodi 22 ja toiminto: Käytössä [220#] Pois käytöstä [221#] KÄYTTÖOHJE V1.0 7

8 Puhelut hälytystilanteessa pois käytöstä Kun tämä tila on käytössä, järjestelmä ei soita puheluja käyttäjille hälytyksen tapahtuessa. Oletusasetuksena tämä tila ei ole käytössä. Syötä koodi 30 ja toiminto: Käytössä [300#] Pois käytöstä [301#] Tekstiviestit hälytystilanteessa pois käytöstä Kun tämä tila on käytössä, järjestelmä ei lähetä käyttäjille hälytyksestä tekstiviesti-ilmoituksia. Oletusasetuksena tämä tila ei ole käytössä Syötä koodi 31 ja toiminto: Käytössä [310#] Pois käytöstä [311#] Näppäimistön alue Ilmaisee lohkon, jolla näppäimistö toimii. Syötä koodi 51 ja toiminto: Näppäimistö 1 [5101x#] Näppäimistö 2 [5102x#] Näppäimistö 3 [5103x#] Näppäimistö 4 [5104x#] jossa x 0 merkitsee aluetta 0, 1 merkitsee aluetta 1. 8

9 Käyttäjän alue Ilmaisee lohkon, jolle käyttäjien (User1 - User5) puhelinnumerot on määritetty. Syötä koodi 59, käyttäjänumero ja alue: Käyttäjä 1 [5901x#] Käyttäjä 2 [5902x#] Käyttäjä 3 [5903x#] Käyttäjä 4 [5904x#] Käyttäjä 5 [5905x#] where x 0 means partition 0, 1 means partition 1. jossa x 0 merkitsee aluetta 0, 1 merkitsee aluetta 1. ibutton-avaimen alue Määrittää lohkon ibutton-avaimelle. Syötä koodi 60, ibutton-avaimen numero ja alue: ibutton 1 [6001x#] ibutton 2 [6002x#] ibutton 3 [6003x#] ibutton 4 [6004x#] ibutton 5 [6005x#] jossa x 0 merkitsee aluetta 0, 1 merkitsee aluetta Salasanakomennot SMS-salasana Nelinumeroista SMS-salasanaa käytetään, kun järjestelmää ohjataan ja ohjelmoidaan tekstiviestien välityksellä. Oletussalasana on 0000, joka on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ vaihtaa uuteen. Syötä koodi 14 ja uusi SMS-salasana: [14xxxx#] jossa xxxx on nelinumeroinen SMS-salasana. KÄYTTÖOHJE V1.0 9

10 Näppäimistön salasana Nelinumeroista näppäimistön salasanaa käytetään järjestelmän päälle/poiskytkentään näppäimistöltä. Käyttäjät voivat tallentaa enintään 10 erilaista näppäimistön salasanaa. Valmistajan tekemänä oletusasetuksena tämä salasana on 1111 ja se on määritetty alueeseen 0. Suosittelemme vaihtamaan salasanan. Syötä koodi 15, näppäimistön salasanan numero ja uusi näppäimistön salasana: [15xxyyyy#] jossa xx on näppäimistön salasanan numero ja yyyy nelinumeroinen näppäimistön salasana. Näppäimistön salasanan vaihtaminen Tämä toiminto vaihtaa aikaisemman salasanan uuteen. Vain niitä näppäimistön salasanoja voidaan muuttaa, jotka toimivat samalla alueella kuin kyseinen näppäimistö. Syötä koodi 63, vanha näppäimistön salasana ja uusi näppäimistön salasana: [63xxxxyyyy#] jossa xxxx on vanha näppäimistön salasana ja yyyy on uusi näppäimistön salasana. Näppäimistön salasanan lisääminen Tämä toiminto lisää uuden näppäimistön salasanan. Järjestelmä ei anna lisätä jo olemassa olevaa salasanaa. Lisätty salasana määrittyy automaattisesti toimimaan samalla alueella kuin näppäimistö, jolta salasana tallennetaan. Syötä koodi 64 ja uusi näppäimistön salasana: [64xxxx#] jossa xxxx on uusi näppäimistön salasana. 10

11 Näppäimistön salasanan poistaminen Tämä toiminto poistaa näppäimistön salasanan käytöstä. Vain niitä näppäimistön salasanoja voidaan poistaa, jotka toimivat samalla alueella kuin kyseinen näppäimistö. Syötä koodi 65 ja näppäimistön salasana, jonka haluat poistaa: [65xxxx#] jossa xxxx on näppäimistön salasana. Asentajakoodi Nelinumeroista asentajakoodia tarvitaan järjestelmän ohjelmoimiseen näppäimistöltä. Valmistajan tekemänä oletusasetuksena asentajakoodi on 1470, ja suosittelemme sen vaihtamista toiseksi. Syötä koodi 16 ja uusi asentajakoodi: [16xxxx#] jossa xxxx on uusi nelinumeroinen asentajakoodi. Salasana valvonnan poiskytkentään Tämä toiminto määrittää yhden näppäimistön salasanoista toimimaan erityissalasanana tilanteessa, jossa käyttäjä pakotetaan kytkemään hälytysjärjestelmä pois päältä. Kun valvonta kytketään pois tällä koodilla, järjestelmä lähettää CID-viestin tilanteesta hälytyskeskukseen. Syötä koodi 73 ja näppäimistön salasanan numero: [73xx#] jossa xx on näppäimistön salasanan numero. Voi saada arvot KÄYTTÖOHJE V1.0 11

12 Vartiointiliikkeen salasana Tämä toiminto määrittää yhden näppäimistön salasanoista toimimaan erityissalasanana, jota käytetään ilmoittamaan vartijoiden saapumisesta kohteeseen. Kun tämä koodi annetaan, järjestelmä kytkee sireenin pois päältä ja lähettää Contact ID -viestin hälytyskeskukseen. Syötä koodi 74 ja näppäimistön salasanan numero: [74xx#] jossa xx on näppäimistön salasanan numero. Voi saada arvot Silmukkakomennot ATZ-tila Kun ATZ-tila on käytössä, silmukoiden lukumäärä kaksinkertaistuu 12:een. Oletusasetuksena ATZ-tila on pois käytöstä. Syötä koodi 28 ja toiminto: Pois käytöstä [280#] Käytössä [281#] 12

13 Päälle/poiskytkentä silmukalla Valitse silmukka, joka toimii Arm-Disarm -tilassa. Tällä silmukalla voidaan tehdä valvonnan päälle/poiskytkentä antamalla silmukan tuloon matalan tason pulssia, jonka kesto on vähintään 3 sekuntia. Tämä tila voidaan määrittää vain yhdelle silmukalle. Kuuden silmukan kytkentätapaa käytettäessä tähän silmukkaan ei kytketä mitään vastusta, ja silmukan tulee olla NO (normaalisti avoin). ATZ-tilassa pulssi annetaan vastuksen kautta. Jos käytetään silmukoita Z2-Z6, pulssi tulee antaa 5,6kΩ:n vastuksen läpi, jos taas silmukoita Z7-Z12, pulssi annetaan 3,3kΩ:n vastuksen läpi. Syötä koodi 34 ja silmukan numero: Silmukka 1 [3401#] Silmukka 2 [3402#] Silmukka 3 [3403#] Silmukka 12 - [3412#] Pois käytöstä [3400#] Silmukkatyyppi ilman ATZ-tilaa Liitettävien ilmaisimien tyypistä riippuen määritetään niiden kytkentätapa: Tyyppi 1 Normaalisti avoin kontakti ja 5,6KΩ:n EOL-vastus. Tyyppi 2 Normaalisti suljettu kontakti ja 5,6KΩ:n EOL-vastus. Tyyppi 3 Kansisuojakytkin ja 5,6KΩ:n EOL-vastus sekä 3,3KΩ:n EOL-vastus normaalisti suljetulla kontaktilla. Syötä koodi 38 ja silmukkatyyppi: Tyyppi 1 [381#] Tyyppi 2 [382#] Tyyppi 3 [383#] KÄYTTÖOHJE V1.0 13

14 ATZ-silmukkatyyppi Liitettävien ilmaisimien tyypistä riippuen määritetään niiden kytkentätapa: Tyyppi 4 Normaalisti suljettu kontakti ja 5,6KΩ:n EOL-vastus sekä normaalisti suljettu kontakti ja 3,3KΩ:n EOL-vastus. Tätä kytkentätapaa käytetään ATZ-tilassa. Tyyppi 5 Kansisuojakytkin ja 5,6KΩ:n EOL-vastus sekä 5,6KΩ:n EOL-vastus normaalisti suljetulla kontaktilla sekä 3,3KΩ:n EOL-vastus normaalisti suljetulla kontaktilla. Tätä kytkentätapaa käytetään ATZ-tilassa. Syötä koodi 39 ja silmukkatyyppi: Tyyppi 4 [391#] Tyyppi 5 [392#] Silmukan tila Tätä parametria käytetään silmukoiden päälle/poiskytkentään. Syötä koodi 52, silmukan numero ja toiminto: Silmukka 1 [5201x#] Silmukka 2 [5202x#] Silmukka 3 [5203x#]... Silmukka 44 [5244x#] jossa x 0 tarkoittaa pois käytöstä, 1 tarkoittaa käytössä. 14

15 Silmukkatyyppi Follow tämä silmukka ei reagoi havaintoihin Delay-tilan aikana. Instant tämän silmukan aktivoituminen aiheuttaa hälytyksen välittömästi. Delay ei reagoi havaintoihin viiveajan kuluessa, joka on varattu järjestelmän päälle/poiskytkentään koodilla. 24H tämä silmukka on toiminnassa jatkuvasti, silloinkin kun järjestelmä on pois päältä. Fire tämä silmukkatyyppi on tarkoitettu savunilmaisimien kytkentään. Silent tämä silmukka toimii kuin 24H-silmukka, mutta sen aktivoituessa järjestelmä ei käynnistä sireeniä. Syötä koodi 53, silmukan numero ja toiminto: Follow - [53xx1#] Instant - [53xx2#] 24H - [53xx3#] Delay - [53xx4#] Fire - [53xx5#] Silent - [53xx6#] jossa x on silmukan numero. Voi saada arvot Sisääntuloviive Tällä komennolla määritetään sisääntuloviive, jonka kuluessa Delay-silmukan kautta tilaan saapuvan tulee kytkeä hälytysjärjestelmä pois päältä. Jos valvontaa ei kytketä pois tänä aikana, silmukka käynnistää hälytyksen. Oletusasetuksena viiveen pituus on 15 sekuntia. Tämä parametri voidaan määrittää vain Delay-tyypin silmukoille. Syötä koodi 54, silmukan numero ja toiminto: Silmukka 1 [5401x#] Silmukka 2 [5402x#] Silmukka 3 [5403x#]... Silmukka 44 [5444x#] jossa x on viiveaika sekunneissa. KÄYTTÖOHJE V1.0 15

16 STAY STAY-tila mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kytkeä hälytysjärjestelmän päälle tai pois päältä hänen ollessaan valvottavan tilan sisällä. Silmukat, jotka on ohjelmoitu toimimaan STAY-tilassa, eivät ole käytössä, jos hälytysjärjestelmän päällekytkennän jälkeen tilasta ei ole poistuttu Syötä koodi 56, silmukan numero ja toiminto: Silmukka 1 [5601x#] Silmukka 2 [5602x#] Silmukka 3 [5603x#]... Silmukka 44 [5644x#] jossa x 0 tarkoittaa pois käytöstä, 1 tarkoittaa käytössä. Silmukan alue Ilmaisee alueen, jolla silmukka toimii. Syötä koodi 57, silmukan alue ja alue: Silmukka 1 [5701x#] Silmukka 2 [5702x#] Silmukka 3 [5703x#]... Silmukka 44 [5744x#] jossa x 0 tarkoittaa aluetta 0, 1 tarkoittaa aluetta Hälytyskeskuksen komennot CID käytössä Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä tuottaa Contact ID -viestejä ja lähettää niitä vartiointiliikkeeseen. Kun tämä toiminto on pois päältä, järjestelmä toimii normaalitilassa, eli lähettää viestejä ainoastaan siihen rekisteröidyille käyttäjille (kaikki muut asetukset kohdassa MS Settings muuttuvat ei-aktiivisiksi). Syötä koodi 23 ja toiminto: Pois käytöstä [230#] Käytössä [231#] 16

17 CID-viestit Voit määrittää, mitkä Contact ID -viestit lähetetään hälytyskeskukseen. Oletusasetuksena kaikki viestit ovat käytössä. Alarm/Restore Event ilmoitukset järjestelmän tekemistä hälytyksistä ja palautumisista. External Power Loss/Restore Event ilmoitukset ulkoisen virtalähteen katkoksista ja palautumisista. Akum Status Event ilmoitukset vara-akun tyhjenemisestä. Armed Event ilmoitukset hälytysjärjestelmän päällekytkennästä. Disarmed Event ilmoitukset hälytysjärjestelmän poiskytkennästä. Test Event säännölliset ilmoitukset järjestelmän tilasta. Syötä koodi 24, tapahtuman numero ja toiminto: Alarm/Restore Event [2401x#] External Power Loss/Restore Event [2402x#] Akum Status Event [2403x#] Armed Event [2404x#] Disarmed Event [2405x#] Test Event [2406x#] jossa x 0 tarkoittaa pois käytöstä, 1 tarkoittaa käytössä. Viestit käyttäjille, kun CID on käytössä Määritä, mistä tapahtumista lähetetään tekstiviesti-ilmoitukset käyttäjille, kun CID-viestit hälytyskeskukseen -toiminto on käytössä. Oletusasetuksena kaikki tekstiviestit ovat pois käytöstä. Alarm Event ilmoitukset järjestelmän tekemistä hälytyksistä. Disarmed Event ilmoitukset hälytysjärjestelmän poiskytkennästä. Armed Event ilmoitukset hälytysjärjestelmän päällekytkennästä. External Power Loss Event ilmoitukset ulkoisen virtalähteen katkoksista. External Power Restore Event ilmoitukset ulkoisen virtalähteen palautumisista. Akum Status Event ilmoitukset vara-akun tyhjenemisestä. Test Event säännölliset ilmoitukset järjestelmän tilasta. Syötä koodi 25, tapahtuman numero ja toiminto: Alarm Event [2501x#] Disarmed Event [2502x#] Armed Event [2503x#] External Power Loss Event [2504x#] External Power Restore Event [2505x#] Akum Status Event [2506x#] Test Event [2507x#] missä x 0 tarkoittaa pois käytöstä, 1 tarkoittaa käytössä. KÄYTTÖOHJE V1.0 17

18 Hälytyskeskuksen puhelinnumerot Tällä parametrilla määritetään hälytyskeskuksen puhelinnumerot. Ensimmäinen puhelinnumero on hälytyskeskuksen pääpuhelinnumero, muut kaksi ovat vaihtoehtoisia. Puhelinnumeroiden pituus voi olla 7-15 merkkiä. Syötä koodi 26, puhelimen numero (01-03) ja hälytyskeskuksen puhelinnumero: [26xxyyyyyyyyyyy #] jossa xx on puhelimen numero (01-03), yyyyyyyyyyy on hälytyskeskuksen puhelinnumero. Tunnistekoodi Tämä on laitteiston tunnistekoodi, jonka avulla hälytyskeskus tunnistaa kohteen, josta tieto lähetetään. Alkuperäinen tunnistekoodi (9999) tulee vaihtaa. Syötä koodi 27 ja tunnistekoodi: [27xxxx#] jossa xxxx on tunnistekoodi. Soittoyritykset Tällä komennolla määritetään, kuinka monta kertaa järjestelmä yrittää soittaa hälytyskeskuksen numeroon, jos ensimmäinen soittoyritys ei onnistu. Jos kaikki soittoyritykset epäonnistuvat, järjestelmä siirtyy soittamaan järjestyksessä seuraavaan hälytyskeskuksen numeroon. Jos soittoyritykset eivät onnistu myöskään järjestyksessä viimeiseen puhelinnumeroon (TelNumber3), soittoyritykset aloitetaan uudelleen, alkaen hälytyskeskuksen pääpuhelinnumerosta (TelNumber1). Oletusasetuksena näiden soittoyritysten lukumäärä on 5. Syötä koodi 37 ja soittoyritysten lukumäärä: [37xx#] jossa xx on soittoyritysten lukumäärä. 18

19 Server IP Sen reitittimen IP-osoite, johon palvelin on yhdistetty. Syötä koodi 40 ja IP-osoitteen numerot: {40xxxxxxxxxxxx] jossa xxxxxxxxxxxx on IP-osoitteen numerot, esim IP-osoitteelle DNS1 Ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Syötä koodi 41 ja DNS1:n IP-osoitteen numerot: [41xxxxxxxxxxxx#] jossa xxxxxxxxxxxx on DNS1:n IP-osoitteen numerot, esim IP-osoitteelle DNS2 DNS-palvelimen IP-osoite. Syötä koodi 42 ja DNS2:n IP-osoitteen numerot: {42xxxxxxxxxxxx#] jossa xxxxxxxxxxxx on DNS2:n IP-osoitteen numerot, esim IP-osoitteelle KÄYTTÖOHJE V1.0 19

20 Protokolla Järjestelmä voi toimia TCP- tai UDP-protokollissa. Syötä koodi 43 ja toiminto: TCP [430#] UDP [431#] Palvelimen portti Reitittimen porttinumero, jota käytetään kommunikointiin laitteen kanssa. Syötä koodi 44 ja porttinumero: [44x#] jossa x on porttinumero. Voi saada arvot Paikallinen portti Paikallinen porttinumero, jota käytetään kommunikointiin laitteen kanssa. Voi saada arvot Syötä koodi 45 ja porttinumero: [45x] jossa x on porttinumero. 20

21 Testiaika Testiaika Contact ID -protokollan viestien lähettämiseen hälytyskeskukseen. Suositeltava arvo GPRS-verkkoa käytettäessä on 60 ja GSM-yhteydelle 0. Syötä koodi 46 ja testiaika: [46x#] jossa x on testiaika. Laitteen ID Device ID -kohdassa määritetään sen laitteen tunnistenumero, joka ottaa vastaan Contact ID protokollaa GPRS-yhteydellä. Tämä parametri on tarpeellinen vain, jos valvontajärjestelmä käyttää EGR100-ohjelmaa. Syötä koodi 47 ja laitteen ID: [47x#] jossa x on laitteen ID. Tiedonsiirtotapa Tiedonsiirtotapa Contact ID protokollan viestien lähettämiseen. Voidaan määrittää toimimaan GSM-puhekanavan välityksellä tai GPRS-verkossa. Syötä koodi 48 ja tiedonsiirtotapa: GPRS-verkko [480#] GSM-puhekanava [481#] KÄYTTÖOHJE V1.0 21

22 GSM-varayhteys käytössä Tämä toiminto mahdollistaa GSM-verkon käytön varayhteytenä, jos yhteyden saaminen GPRS-verkkoon ei onnistu Contact ID -protokollan lähettämiseksi. Syötä koodi 67 ja toiminto: Pois käytöstä [670#] Käytössä [671#] GPRS-yritykset Tällä komennolla määritetään, kuinka monta kertaa järjestelmä yrittää saada yhteyden GPRSverkkoon, jos se ei onnistu ensimmäisellä kerralla. Voi saada arvot Syötä koodi 68 ja GPRS-yritysten lukumäärä: [68x#] jossa x on GPRS-yritysten lukumäärä. Yritysten välinen viive Tämä komento määrittää sen viiveajan sekunneissa, jonka ajaksi järjestelmä lopettaa yritykset Contact ID -protokollan lähettämiseksi hälytyskeskukseen, kun yhteyden saaminen GPRSverkon ja GSM-puhekanavan kautta ei ole onnistunut. Oletusasetuksena tämä aika on 600 sekuntia. Voi saada arvot Syötä koodi 69 ja aika sekunneissa: [69x#] jossa x on aika sekunneissa. 22

23 4.6.5 Lämpötilakomennot HUOM: Jos et halua saada ilmoituksia lämpötilan muutoksista, aseta lämpötilan parametrien Min ja Max arvoiksi nolla. Saat kuitenkin tiedot lämpötilasta INFO-raporteissa, jos lämpötila-anturi on kytketty. Min Lämpötila-anturin minimiraja-arvo. Lämpötila ilmoitetaan Celsius-asteina yhden asteen tarkkuudella. Aseta arvoksi nolla, jos lämpötila-anturi ei ole käytössä tai jos et halua järjestelmän reagoivan lämpötilan muutoksiin. Syötä koodi 19 ja Celsius-aste: [19xx#] jossa xx on Celsius-aste. Max Lämpötila-anturin maksimiraja-arvo. Lämpötila ilmoitetaan Celsius-asteina yhden asteen tarkkuudella. Aseta arvoksi nolla, jos lämpötila-anturi ei ole käytössä tai jos et halua järjestelmän reagoivan lämpötilan muutoksiin. Syötä koodi 20 ja Celsius-aste: [20xx#] jossa xx on Celsius-aste. Ilmoitukset lämpötilan poikkeamista Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä lähettää ilmoituksen, kun lämpötila poikkeaa rajaarvoista. Oletusasetuksena tämä toiminto on käytössä. Syötä koodi 50 ja toiminto: Pois käytöstä [500#] Käytössä [501#] KÄYTTÖOHJE V1.0 23

24 4.6.6 Muut komennot Hälytyksen kesto Tällä komennolla määritetään laitteeseen liitetyn sireenin soittoaika hälytystilanteessa. Aika ilmaistaan minuutteina. Tehdasasetuksena sireenihälytyksen kesto on 1 minuutti. Voi saada arvot Syötä koodi 10 ja minuuttien lukumäärä: [10xx#] jossa xx minuuttien lukumäärä. Sireenihälytys langattoman yhteyden häiriöistä Tämä toiminto kytkee sireenin päälle, kun langaton yhteys valvontajärjestelmän ja jonkin langattoman laitteen välillä katoaa. Oletusasetuksena tämä toiminto on pois käytöstä. Syötä koodi 76 ja toiminto: Käytössä [761#] Pois käytöstä [760#] Tilaraporttien aikataulutus ELO-GSM64-järjestelmä voi lähettää säännöllisesti ilmoituksia laitteiston tilasta. Samalla testataan järjestelmän toiminta. Käyttäjä voi määrittää itse näiden raporttien lähetystiheyden ja kellonajan. Kellonaika ilmaisee, mihin aikaan päivästä raportti lähetetään ja se voi saada arvot (esim. arvo 11 osoittaa, että viesti lähetetään klo 11.00). Periodi ilmaisee, kuinka monen päivän välein raportit lähetetään ja se voi saada arvot (esim. arvo 1 merkitsee joka päivä, arvo 2 joka toinen päivä jne.). Syötä koodi 11, kellonaika ja periodi: [11xxyy#] jossa xx on kellonaika, yy on periodi. 24

25 Ulkoisen virtalähteen valvonta Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä ilmoittaa käyttäjille tekstiviestillä sähkökatkoksesta ja sähköjen palautumisesta. Tehdasasetuksena tämä toiminto on käytössä. Syötä koodi 13 ja toiminto: Pois käytöstä [130#] Käytössä [131#] Bell Squawk -toiminto Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmään liitetty sireeni antaa lyhyitä piippauksia joka kerta, kun hälytysjärjestelmä kytketään päälle. Oletusasetuksena tämä toiminto on pois käytöstä. Tämä toiminto soveltuu ainoastaan langallisille sireeneille. Syötä koodi 29 ja toiminto: Pois käytöstä [290#] Käytössä [291#] Ovikellotoiminto (Chime) Kun tämä toiminto on käytössä, näppäimistön summeri antaa merkkiäänen minkä tahansa Delay-silmukan aktivoituessa myös silloin, kun valvontaa ei ole kytketty päälle. Oletusasetuksena tämä toiminto on käytössä. Syötä koodi 32 ja toiminto: Pois käytöstä [320#] Käytössä [321#] EPGM8-moduulin käyttö Tämän toiminnon tulee olla käytössä, kun käytetään EPGM8-moduulia. Tällöin järjestelmän lähtökanavien lukumäärä nousee 12:een. Syötä koodi 33 ja toiminto: Pois käytöstä [3302#] Käytössä [3312#] KÄYTTÖOHJE V1.0 25

26 Kieli ELO-GSM64-järjestelmä kommunikoi seuraavilla kielillä: liettua, venäjä, englanti, viro, latvia, saksa ja slovakki. Syötä koodi 35 ja toiminto: Liettuan kieli [3500#] Venäjän kieli [3501#] Englannin kieli [3502#] Viron kieli [3503#] Latvian kieli [3504#] Saksan kieli [3505#] Slovakin kieli [3506#] Rekisteri Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä tallentaa tiedot tehdyistä ohjelmoinneista, järjestelmän tapahtumista ja ilmoituksista tapahtumalokiin. Oletusasetuksena tämä toiminto on pois päältä. Syötä koodi 36 ja toiminto: Pois käytöstä [360#] Käytössä [361#] Lähdön tila Tämä toiminto ottaa käyttöön ja pois käytöstä automaattiset lähdön ohjaukset. Yksityiskohtaiset automaattiset lähtöjen ohjausasetukset voi tehdä ainoastaan Elotec Configuration Tool Syötä koodi 49, lähdön ohjausnumero ja toiminto: 1 [4901x#] 2 [4902x#] 3 [4903x#] 16 - [4916x#] jossa x 0 tarkoittaa pois käytöstä, 1 tarkoittaa käytössä. 26

27 Lähdön ohjaus Tällä toiminnolla voidaan ohjata mitä tahansa järjestelmän lähtöä. Voi saada arvot Syötä koodi 61, lähdön numero ja toiminto: Pois päältä [61xx0#] Päällä [61xx1#] jossa xx on lähdön numero. Tehdasasetusten palautus Tämä toiminto palauttaa kaikki tehdasasetukset. Syötä koodi 62 ja asentajakoodi: [62xxxx#] jossa xxxx on asentajakoodi. Aika-asetukset Tällä komennolla määritetään päivämäärä- ja aika-asetukset. Syötä koodi 66, päivämäärä ja aika: [66yyyymmddhhxx#] jossa yyyy on vuosi, mm on kuukausi, dd on päivä, hh on tunti ja xx on minuutti. KÄYTTÖOHJE V1.0 27

28 Sähkökatkon hälytysviive Tällä parametrilla määritetään viive, jonka kuluttua järjestelmä ilmoittaa päävirtalähteen katkoksista. Jos sähköt palautuvat viiveajan kuluessa, järjestelmä ei ilmoita katkoksesta käyttäjille. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun on odotettavissa tilapäisiä sähköverkon häiriöitä. Oletusasetuksena tämä viiveaika on 30 sekuntia. Voi saada arvot sekuntia. Syötä koodi 70 ja aika sekunneissa: [70x#] jossa x on aika sekunneissa Sähkön palautumisen hälytysviive Tällä parametrilla määritetään viive, jonka kuluttua järjestelmä ilmoittaa päävirtalähteen palautumisesta. Jos sähkö katkeaa uudelleen viiveajan kuluessa, järjestelmä ei ilmoita palautumisesta käyttäjille. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun on odotettavissa tilapäisiä sähköverkon häiriöitä. Oletusasetuksena tämä viiveaika on 120 sekuntia. Voi saada arvot sekuntia. Syötä koodi 71 ja aika sekunneissa: [71x#] jossa x on aika sekunneissa. Poistumisviive Tällä parametrilla määritetään viive, jonka aikana on poistuttava vartioitavasta tilasta valvonnan päällekytkennän jälkeen. Aika ilmaistaan sekunneissa. Tehdasasetuksena poistumisviive on 15 sekuntia. Voi saada arvot sekuntia. Syötä koodi 72 ja aika sekunneissa: [72x#] jossa x on aika sekunneissa. 28

29 KÄYTTÖOHJE V1.0 29

30 5. Lisätiedot Vastuunrajoitus Ostaja on tietoinen siitä, että järjestelmä pienentää tulipalon, murron, varkauden ja muiden vaaratilanteiden riskiä, mutta ei ole tae niiden toteutumista vastaan. Elotec Oy UAB ei vastaa mitenkään järjestelmän käytön aikana tapahtuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, tappiosta tai tulojen menetyksestä. Elotec Oy:n vastuu ei ylitä tuotteen ostohintaa, elleivät voimassaolevat lait toisin osoita. Elotec Oy ei ole yhteydessä verkkopalveluja tarjoaviin GSM-operaattoreihin eikä siksi ole vastuussa verkkopalvelujen toiminnasta. Takuuaika Valmistaja Elotec Oy myöntää tuotteelle 24 kuukauden takuun. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Takuu on voimassa vain sillä edellytyksellä, että järjestelmää on käytetty vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on valmistettu, ja noudattaen kaikkia käyttöohjeita, teknisiä vaatimuksia ja säädöksiä. Kuitti, lasku tai muu myyntiasiakirja on säilytettävä todisteena ostopäivästä. Takuu on voimassa vain esitettäessä edellä mainittu asiakirja ja täytetty takuukortti. Takuu ei ole voimassa, jos järjestelmä on altistettu mekaaniselle rasitukselle, kemikaaleille, kosteudelle, korroosiolle, nesteille, äärimmäisille ympäristöolosuhteille tai muille force majeure -olosuhteille. Turvallisuusohjeet Lue ja noudata näitä turvallisuus- ja asennusohjeita, jotta voit varmistaa käyttäjien ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuuden: Älä käytä järjestelmää paikassa, jossa se voi aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muiden laitteiden toiminnalle. Älä asenna järjestelmää lääkintälaitteiden tai -välineiden läheisyyteen, jos ne tätä vaativat. Älä käytä järjestelmää räjähdysalttiissa ympäristössä. Älä altista järjestelmää kosteudelle, kemikaaleille tai mekaaniselle rasitukselle. Älä yritä korjata järjestelmää itse. EKB2-näppäimistö asennetaan paikkaan, johon pääsy on rajoitettu. Järjestelmää voi asentaa ja korjata vain henkilö, jolla on työn edellyttämä ammattipätevyys ja yleisten turvallisuusvaatimusten tuntemus. Laitteen virtalähteen tulee olla V 150 ma ja virtalähteen tulee täyttää LST EN standardin vaatimukset. Järjestelmän tulee olla kytkettynä irti virtalähteestä asennus- ja säätötoimenpiteiden ajaksi. Laitetta ei saa asentaa tai huoltaa ukkosella. WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti oheinen pyörillä varustetun jäteastian merkki, jonka yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuotetta ei saa EU:n alueella hävittää talousjätteen mukana. Jotta voitaisiin välttää mahdollinen vahinko ympäristölle ja/tai ihmisten terveydelle, tuote tulee hävittää asianmukaisesti kierrättämällä. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai oman alueesi jätehuoltoviranomaisiin. 30

31 Copyright c Elotec Oy, Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida, levittää tai myydä kolmannelle henkilölle ilman Elotec Oy:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Elotec Oy pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä opasta ja/tai siinä mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. Elotec Oy ilmoittaa, että kyseinen näppäimistö on asiaankuuluvien vaatimusten ja direktiivin 1999/5/EY määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta KÄYTTÖOHJE V1.0 31

32 Valmistettu Liettuassa.

GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM64

GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ ELO-GSM64 GSM TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje v1.0 Turvallisuusohjeet Lue ja noudata näitä turvallisuus- ja asennusohjeita, jotta voit varmistaa käyttäjien ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuuden:

Lisätiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot PIR-ILMAISIN PIR-ilmaisimet ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Niiden avulla järjestelmän

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Voimassa ohjelmistoversiosta eteenpäin: F10_2009_wk48_v1 SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1

Lisätiedot

Platinum-series KÄYTTÖOHJE EH-PLATINUM-SECU

Platinum-series KÄYTTÖOHJE EH-PLATINUM-SECU Platinum-series KÄYTTÖOHJE EH-PLATINUM-SECU Käyttäjän nimi Käyttäjän osoite Asentajan nimi Asennuksen suorittanut yritys Asennuksen päivämäärä Asennusyrityksen puh.nro Asennusyrityksen faksi Käyttöpaneelin

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 Sisältö OASiS-käyttäjälle... 3 Mikä on turvajärjestelmä?... 3 Järjestelmän käyttäjäkoodit (etäkortit)... 4 1. Järjestelmän hälytykset... 5 2. Hälytysten kytkennän yhteydessä...

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Notesco MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Huomautus: Micraa voidaan etäohjelmoida ja käyttää Internetistä PC:lle asennettavalla ohjelmalla. Micran datayhteys

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 1.0 ENERGIAN SÄÄSTÖ ETÄKAMERA INTERNET-KÄYTTÖLIITTYMÄ LÄMPÖTILAHÄLYTYKSET MURTOSUOJAUS OVITURVA PALOTURVA TURVANÄPPÄIMISTÖ ETÄLUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE 1.0 ENERGIAN SÄÄSTÖ ETÄKAMERA INTERNET-KÄYTTÖLIITTYMÄ LÄMPÖTILAHÄLYTYKSET MURTOSUOJAUS OVITURVA PALOTURVA TURVANÄPPÄIMISTÖ ETÄLUKIJALLA + KÄYTTÖOHJE 1.0 ENERGIAN SÄÄSTÖ ETÄKAMERA INTERNET-KÄYTTÖLIITTYMÄ LÄMPÖTILAHÄLYTYKSET MURTOSUOJAUS OVITURVA PALOTURVA TURVANÄPPÄIMISTÖ ETÄLUKIJALLA VESIVAHINKOJEN EHKÄISY LANGATTOMAT LAAJENNUKSET 2 Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KP-250 PG2 Näppäimistön käyttöohje. www.visonic.com

KÄYTTÖOHJE KP-250 PG2 Näppäimistön käyttöohje. www.visonic.com KÄYTTÖOHJE KP-250 PG2 Näppäimistön käyttöohje www.visonic.com Suomen kieli KP-250 PG2 Laajennettu kaksisuuntainen näppäimistö Sisällysluettelo Käyttöopas 1. Johdanto... 3 2. Laitteen lisäominaisuudet...

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen

Lisätiedot

Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, mitätöi takuun.

Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, mitätöi takuun. VAROITUKSET Laite on asennettava ainoastaan pätevän henkilöstön toimesta. Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennusta. Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, mitätöi

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

Langaton murtohälytin v1.1 Käyttöohje

Langaton murtohälytin v1.1 Käyttöohje Langaton murtohälytin v1.1 Käyttöohje HUOM: Lue ohje huollisesti ennen järjestelmän käyttöä. Sisällysluettelo Tietoja järjestelmästä 1 Palohälytykset...........................................................1

Lisätiedot

GSM-turvakamera EYE-02

GSM-turvakamera EYE-02 GSM-turvakamera EYE-02 A Kamera EYE-02: 10 Akkukotelon kansi 6 GSM-antenni 2 PIR-liiketunnistin 7 Virtakytkin 8 AC-sovitinpistoke 3 Vihreä valo 4 Punainen valo 1 Kameralinssit 9 USB-liitin 5 Infrapunevalaistus

Lisätiedot

Langaton murtohälytin v1.2en Käyttöohje

Langaton murtohälytin v1.2en Käyttöohje Langaton murtohälytin v1.2en Käyttöohje TÄRKEÄÄ: Ohje sisältää tietoa järjestelmän toiminnoista ja rajoituksista. Lue ohje huolellisesti ennen asennusta ja järjestelmän käyttöä. Sisällysluettelo 1. Tietoja

Lisätiedot

GSM-turvakamera EYE-02

GSM-turvakamera EYE-02 GSM-turvakamera EYE-02 A Kamera EYE-02: 10 Akkukotelon kansi 6 GSM-antenni 2 PIR-liiketunnistin 7 Virtakytkin 8 AC-sovitinpistoke 3 Vihreä valo 4 Punainen valo 1 Kameralinssit 9 USB-liitin 5 Infrapunevalaistus

Lisätiedot

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2 IRIS Touch Asentajan opas Versio 1.2 Sisällys 1. Esittely... 3 2. IRIS-tiedonsiirtomekanismi (pollaus/hälytykset)... 4 3. Tuoteominaisuudet... 5 4. Pakkauksen sisältö... 6 5. Valitsintaulun osat... 6 6.

Lisätiedot

YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje

YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje 1 YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Alustus... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Asennusopas... 4 3.1 SIM-kortin valinta... 4 3.2 Aseta SIM-kortti pääyksikköön... 4 3.3 Kytke

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EH-GSM-SECU

KÄYTTÖOHJE EH-GSM-SECU KÄYTTÖOHJE EH-GSM-SECU SISÄLLYSLUETTELO: 1 1. Langaton GSM Kotihälytin Pikaohje A. Asennus... B. Hälyttimen asetukset numeerisella käyttölaitteella... 1. Puhelinnumeroiden asettelu... 2. Tekstiviestit...

Lisätiedot

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18 Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...

Lisätiedot

TUTA B12 GSM-valvontakamera

TUTA B12 GSM-valvontakamera TUTA B12 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.0 Version 2.6.2014 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b12_kasikirja.pdf TUTA B12

Lisätiedot

TUTA B2 GSM-valvontakamera

TUTA B2 GSM-valvontakamera TUTA B2 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.12 Version 26.7.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b2_kasikirja.pdf TUTA B2 GSM-valvontakamera

Lisätiedot

MATRIX-hälytysjärjestelmät

MATRIX-hälytysjärjestelmät MATRIX-hälytysjärjestelmät Ohjelmistoversio 2 RINS 486 1 TAKUU Tämä tuote myydään normaaleilla takuuehdoillamme, joiden mukaisesti sillä on kahden vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Jatkuvan tuotekehityksen

Lisätiedot