TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012"

Transkriptio

1 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS..-.. VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret ry (entiseltä nimeltään Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto SDNL ry) on vuonna perustettu punavihreä, feministinen, poliittinen nuorisoja kansalaisjärjestö. Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Vasemmistonuoret vaikuttaa maailmanlaajuisen tasa-arvon, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta. Järjestö vaikuttaa yhtä aikaa kaduilla ja kabineteissa. Toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista ja tempauksista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, ammattiyhdistysliikkeessä, kunnallispolitiikassa ja valtakunnan politiikassa. Tämä Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessaan... hyväksymä toimintakertomus kertoo järjestön vuoden poliittisista ja toiminnallisista tavoitteista ja kuinka niitä on toimintakauden.... aikana saavutettu. Järjestön tavoitteita ja toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja Vasemmistonuorista kehitetään arvioinnin avulla entistä vahvempi ja vaikuttavampi poliittinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja koko maailmassa. VASEMMISTONUORTEN TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET TOIMINTAVUONNA Vuoden tärkeimmät tulostavoitteet ja painopistealueet olivat kunnallisvaalikampanjointi, perustulokampanja sekä strategian jalkauttaminen koko järjestössä. Lisäksi Vasemmistonuoret jatkoi työelämän oikeuksien puolesta kampanjointia sekä valmisteli kampanjaa globaalin rauhan puolesta, jossa otetaan kantaa kansainväliseen asekauppaan ja aseistariisuntaan. Vuoden aikana Vasemmistonuoret toimi rasismia vastaan ja julkisen tilan puolesta. Myös tasaarvotyötä kehitettiin piirijärjestöille suunnatun feminismi-opintopiirin avulla. Lisäksi Vasemmistonuoret jatkoi Palestiina-solidaarisuuskampanjaansa, kulttuuritoimintansa kehittämistä, toimintaa sukupuolten tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden hyväksi sekä Nato-jäsenyyden vastaista kampanjointia.. KUNNALLISVAALIT Vasemmistonuoret tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Tärkeä osa tätä yhteistyötä on nuorten näkyville saaminen puolueen toiminnassa, erityisesti vaaleissa. Vasemmistonuoret panosti voimakkaasti lokakuussa pidettyihin kunnallisvaaleihin tukemalla Vasemmistoliiton nuorten ehdokkaiden kampanjointia ja tukiryhmien toimintaa.

2 Lisäksi Vasemmistonuorten tavoitteena oli nostaa vaaliteemansa esille julkisuuteen ja herättää niistä keskustelua. Tavoitteena on, että järjestön vaalityö on innostavaa ja osallistavaa, jotta yhä useampi nuori ehdokas tai muu aktiivi kokisi kampanjoinnin mielekkääksi ja haluaisi asettua ehdolle ja osallistua tukiryhmien toimintaan jatkossakin. Vaalityön kehittämiseksi Vasemmistonuoret keräsi vaalien jälkeen nuorilta ehdokkailta ja vaalityöhön osallistuneilta aktiiveilta palautetta kampanjan onnistumisesta. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyi kunnallisvaaliteesit kokouksessaan.... Kunnallisvaaliteesit olivat sitä ennen käyneet kommenttikierroksella piirijärjestöissä. Vasemmistonuorten hallituksen kokous päätti myös erityisestä ohjeistuksesta projektirahan jakamisesta kunnallisvaaleissa. Vasemmistonuoret käynnisti vuoden keväällä kuntapolitiikkakiertueen, jossa osallistettiin nuoria ehdokkaita, luotiin pohjaa ohjelmatyölle, tehtiin näkyviksi paikallisia kysymyksiä sekä kampanjoitiin julkisen tilan puolesta. Kuntapolitiikkakierroksesta enemmän kohdassa... Vasemmistonuoret järjesti myös Sinun täytyy tietää kaikki (STTK)-kurssin kunnallisvaaliteemalla. Lisää kunnallisvaalikoulutuksesta kohdassa... Vasemmistonuoret piti tiivistä yhteyttä kunnallisvaaliehdokkaisiin, vaalityötä tekeviin ja ehdokkaiden tukiryhmiin. Viestinnän kanavina toimivat Facebookryhmä sekä sähköpostilista, jossa keskustoimisto tiedotti ajankohtaisista vaaliasioista kuten projektirahan hakemisesta kunnallisvaaliprojekteihin. Vaalikampanja avattiin ulkoilmatapahtumalla Helsingin Sörnäisissä... Tapahtuma välitettiin verkkoon Bambuser-palvelun kautta, jossa se keräsi muutaman kymmentä katsojaa. Vasemmistoliitolla oli 0 alle 0-vuotiasta ehdokasta kunnallisvaaleissa. Läpi kunnanvaltuustoihin pääsi alle 0-vuotiasta. Järjestön puheenjohtaja Li Andersson Turusta ja varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen Oulusta olivat oman alueensa ääniharavat. Vasemmistonuoret keräsi palautetta vaalityöstä loppuvuodesta. Palautteen perusteella Vasemmistonuorten vaalityö oli ehdokkaita auttavaa ja vaalitavoitteet puhuttelivat ehdokkaita. Palautteen perusteella kehitetään Vasemmistonuorten vaalityötä entisestään.. PERUSTULOKAMPANJA MASSIT MASSOILLE! Loppuvuodesta käynnistyneessä Massit massoille! perustulokampanjassa Vasemmistonuoret esitti perustulon yhteiskunnallisena visiona ja ratkaisuehdotuksena arjen epävarmistumiseen. Kampanjan avulla Vasemmistonuoret osallistui perustulosta käytävään poliittiseen keskusteluun ja toi esille vasemmistolaisen perustulomallin suuntaviivoja. Kampanjan tavoitteena oli vasemmistolaisen perustulomallin ja sen taustaidean saattaminen laajan yleisön tietoon. Vasemmistonuoret halusi vahvistaa perustulon uskottavuutta ja tuoda sen esiin konkreettisena ja reaalipoliittisena vaatimuksena.

3 Kampanjanettisivuille koottiin laajasti tietoa Suomessa kehitetyistä perustulomalleista sekä yleistietoa vasemmistolaisesta perustuloajattelusta. Nettisivuilla pidettyyn blogiin kerättiin perustuloa käsitteleviä kirjoituksia alan eri asiantuntijoilta, kuten ministeri Paavo Arhinmäeltä, ekonomisti Erkki Laukkaselta ja dosentti Jouko Kajanojalta. Kampanjan alkuvaiheessa kerättiin ihmisten tarinoita arjen toimeentulo-ongelmista videohaastatteluiden muodossa. Videolla haluttiin saattaa perustulovaatimus entistä laajemman yleisön tietoon. Kampanjan aikana kerättiin myös ihmisten kertomuksia sosiaaliturvajärjestelmän ja epävarmistuneiden työmarkkinoiden ongelmista. Kampanjanettisivuille tuli yli 0 yhteydenottoa, jossa ihmiset omin sanoin kuvailivat, miten perustulo voisi helpottaa heidän tilannettaan. Kertomusten keräämisellä ja julkaisemisella haluttiin tuoda esille nuorten arkiset haasteet nuorten omin sanoin ja luoda tilaa nuorille kuvailla itse omaa yhteiskunnallista asemaansa ja yhteiskunnan tilaa. Kampanjassa panostettiin erityisesti koulutus- ja tiedotustoimintaan. Vasemmistonuorten yksi järjestöllinen painopiste vuonna oli kampanjoiden toteuttaminen piirijärjestötasolla ja järjestöaktiivien osaamisen lisääminen. Kampanjan aikana järjestettiin perustuloaiheisia tapahtumia Oulussa, Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Järjestön puheenjohtaja kävi myös luennoimassa perustulosta Tukholmassa järjestetyssä tilaisuudessa. Massit massoille! -kampanja sai laajaa mediahuomiota ja perustuloa aiheena käsiteltiin monesti valtakunnan mediassa. Erityisestä huomiota kampanjalle osoitettiin Ajankohtainen kakkonen -ohjelmassa 0... Kampanjan tiedotustoimintaan sisältyi myös esitteen tekeminen perustulosta. Vasemmistonuorten edustajat osallistuivat Basic Income Network Finland -perustuloverkoston kokouksiin ja toimintaan, jossa kerättiin ennakkoallekirjoituksia perustuloa käsittelevään kansalaisaloitteeseen. Kampanjan aikana Vasemmistonuoret solmi kontakteja muihin perustuloa kannattaviin tahoihin Suomessa ja järjestön edustajat kävi useassa aihetta käsittelevissä tilaisuuksissa ympäri maata sekä ulkomailla. Kampanjan yhteen vetämiseksi ja kerätyn informaation kokoamiseksi Vasemmistonuoret valmisteli alkuvuodesta julkaistavaa omaa perustulojulkaisua. Siihen on koottu niin ihmisten tarinoita toimeentulon saannin vaikeudesta ja nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän epäkohdista kuin kampanjan aikana tuotettu laaja tietopaketttieri perustulomalleista. Julkaisuun lisätään myös yhteenveto ja arvio Massit massoille! -kampanjan onnistumisesta. Vasemmistonuorten hallitus arvioi perustulokampanjaa erittäin onnistuneeksi.. STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN KOKO JÄRJESTÖSSÄ Vasemmistonuoret hyväksyi ensimmäisen strategiansa järjestölle. liittokokouksessaan.... Vuonna järjestöstrategia jalkautettiin koko järjestössä. Strategia ohjaa Vasemmistonuorten kehittämistä vuoteen saakka, ja se on suunniteltu ohjaamaan keskusjärjestön toimintaa.

4 Strategian tavoitteena on viitoittaa Vasemmistonuorten toimintaa pidemmällä aikavälillä. Strategian edistymistä valvoo hallitus ja edistymisen mittaamiselle on luotu oma mittaristo. Strategian keskeiset järjestöön liittyvät kehittämistarpeet vuodelle olivat seuraavat: keskus ja piirijärjestöjen varainhankinnan kehittäminen ja laajentaminen, kuntien myöntämien avustusten laajempi hakeminen ja käyttäminen, poliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelman laatiminen, esimieskoulutuksen lisääminen piirijärjestöjen puheenjohtajille sekä kampanjatyökalun laatiminen. Toimintavuoden aikana tavoitteita saavutettiin. Varainhankinta oli asialistalla työntekijätapaamisissa sekä keskusjärjestön työpalavereissa, kuntien myöntämien avustusten laajempi haku on ollut osa työntekijätapaamisten asialistaa. Esimieskoulutusta piirijärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin työntekijätapaamisessa... Kampanjatyökalu hyväksyttiin hallituksen kokouksessa.... Vasemmistonuoret järjesti kaikille jäsenilleen avoimen strategiaseminaarin Helsingissä... Seminaariin osallistui vasemmistonuorta. Seminaari arvioi strategian edistymistä sekä pohti strategian päivittämistä vuonna. VASEMMISTONUORTEN OHJELMATYÖ Vasemmistonuoret on poliittinen nuorisojärjestö. Kaiken toiminnan peruslähtökohtana on vahva vasemmistolainen, sosialistinen ja feministinen ideologia sekä punavihreä arvomaailma. Vasemmistonuoret on poliittista työtä tekevä kansalaisjärjestö, mutta myös nuorisojärjestö, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen kasvatus ja koulutustehtävä. Kaikki Vasemmistonuorten poliittiset ohjelmat ja asiakirjat ovat kiinnostuneiden luettavissa osoitteessa POLIITTISET ASIAKIRJAT Toimintavuonna Vasemmistonuorten poliittisia kantoja määritteli vuoden liittokokouksessa hyväksytty poliittinen ohjelma. Vuoden loppupuolella hyväksytty poliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelma toi ohjelman ruohonjuuritasolle ja toteutettavaksi politiikaksi. Poliittisen ohjelman lisäksi Vasemmistonuorten kantoja määrittävät erilliset asiakirjat: seksuaalipoliittinen asiakirja, hyväksyttiin vuoden liittokokouksessa 0 EU-poliittinen asiakirja, hyväksyttiin liittokokouksessa 0 talouspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 0 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin liittokokouksessa vuonna 0 veropoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 0 maahanmuuttopoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa 0 päihdepoliittinen asiakirja, päivitettiin hallituksessa keväällä 0 ympäristöpoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa marraskuussa 0

5 Feminismi ja Vasemmistonuoret -asiakirja, joka pohjustaa järjestössä käytävää tasa-arvokeskustelua, hyväksyttiin hallituksessa huhtikuussa 0 Vuoden aikana poliittiset asiakirjat käytiin läpi tulevien vuosien uudistamista varten. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyy työryhmien päivitykset asiakirjoihin. Kulttuurityöryhmä valmisteli Vasemmistonuorten hallitukselle tekijänoikeusteesit. Hallitus hyväksyi teesit kokouksessaan.... Hallitus hyväksyi samassa kokouksessa myös vaaliteesit järjestön kunnallisvaalityöhön. Kokouksessaan 0.. hallitus hyväksyi tasa-arvojaoston valmisteleman Vasemmistonuorten feministisen manifestin. Ympäristö ja ilmastotyöryhmä valmisteli Vasemmistonuorten hallitukselle ympäristöpoliittisen asiakirjan. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyi asiakirjan kokouksessaan JÄRJESTÖLLISET ASIAKIRJAT Vasemmistonuoret laati vuonna 0 tasa-arvosuunnitelman, jonka toteuttaminen on aloitettu. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on vahvistaa sukupuolista tasaarvoa Vasemmistonuorissa ja parantaa myös muiden yhdenvertaisuuden ulottuvuuksien huomiointia järjestön toiminnassa. Vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota tasa-arvoon piirijärjestöissä. Vasemmistonuorten järjestöllinen strategia käsitellään luvussa. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyi vuonna poliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelman sekä kampanjatyökalun. VASEMMISTONUORTEN JÄSENHANKINTA JA HUOLTOTYÖ Vasemmistonuorten toiminta perustuu piiri- ja perusjärjestöjen ja erilaisten toimintaryhmien ruohonjuuritasolla toimivien jäsenten tekemään työhön. Toiminnan kannalta on tärkeää, että Vasemmistonuoret kaikilla toiminnoillaan innostaa ja sitouttaa jäseniään mukaan sekä paikalliseen että valtakunnalliseen toimintaan. Näin huolehditaan siitä, että järjestö saa lisää uusia, innokkaita tekijöitä joukkoonsa. Vasemmistonuoret järjesti jäsenhankintaan koulutusta ja organisoi kesälle festivaalikiertueen. Piiri- ja perusjärjestöt vastasivat poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta sekä jäsenhankinnasta omalla alueellaan. Toimintavuoden aikana piiri- ja perusjärjestöjen toimijat esittelivät Vasemmistonuorten toimintaa nuorille ja vähän vanhemmillekin kansalaisille erilaisissa tapahtumissa, messuilla, kaduilla, toreilla ja oppilaitoksissa. Vasemmistonuorten oma monipuolinen tiedotusmateriaali, verkkosivut, esitteet ja muut materiaalit sekä Libero-lehti, olivat hyviä apuvälineitä paikallistoimijoiden jäsenhankinnassa ja tapahtumien järjestämisessä. Vasemmistonuorten esittelyssä potentiaalisille uusille jäsenille olivat mukana myös esitteet kampanjoista, joihin Vasemmistonuoret osallistuu muiden järjestöjen kanssa, kuten ydinvoiman vastainen kampanja.

6 KOULUTUS- JA OPINTOTOIMINTA Koulutus- ja opintotoimintaa arvioitiin ja kehitettiin edelleen toimintakaudella. Tästä työstä vastasi pääsääntöisesti Vasemmistonuorten koulutusjaosto ja hallitus yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret järjesti kaksi Opi perusasiat -kurssia, yhden Sinun täytyy astua johtoon - kurssin ja yhden Sinun täytyy tietää kaikki -kurssin. Yhteensä toimintavuoden aikana Vasemmistonuorten valtakunnallisille kursseille osallistui 0 vasemmistonuorta ja kurssivuorokausia kertyi. Kaikista kursseista kerättiin palautetta, jonka perusteella kursseja arvioidaan ja kehitetään edelleen. Vasemmistonuorten kurssien saama palaute on pääsääntöisesti erittäin positiivista. Kurssit keräävät kiitosta etenkin mukavasta ilmapiiristä ja asiantuntevasta ohjelmasta. Vasemmistonuorten kaikki valtakunnalliset kurssit ovat päihteettömiä tapahtumia ja niissä tarjotaan järjestön poliittisen linjan mukaisesti vain kasvisruokaa. Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoimintaa ovat erilaiset opintopiirit, -kerhot, kurssit ja leirit.koulutus- ja opintotoiminnan tavoitteena on hyödyntää piiri- ja perusjärjestöjen tuottama monipuolinen koulutus aatteellisista kursseista ja ympäristöleireistä työväenlaulukursseihin osana keskusjärjestön järjestämää koulutustoimintaa nsiten että ne muodostavat yhdessä mielekkään, toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vasemmistonuorilla oli uusille jäsenille tarkoitettu Opi perusasiat -opaskirjanen. Se on tietopaketti, joka opastaa uuden jäsenen mukaan järjestön toimintaan. Toiminnassa jo mukana oleville aktiiveille on koottu oppimateriaali järjestötoiminnan perusteista, ja siinä käsitellään muun muassa yhdistyslakia, yhdistyksen toimintaan liittyviä sääntöjä sekä järjestön hallituksen jäsenten ja työntekijöiden velvoitteita. Paikallisjärjestöjen aktiivien järjestötoiminnan osaamista tuettiin muun muassa järjestämällä vuosikokousten jälkeen koulutusta uusille piiri- ja perusjärjestöjen hallituksille. Vasemmistonuoret on laatinut myös Aktivistipakin, jossa kerrotaan perustiedot erilaisten tapahtumien järjestämisestä sekä Palestiina-solidaarisuuskampanjan opasvihko, jossa kerrotaan paitsi Palestiina-aiheisten tapahtumien järjestämisestä myös Palestiinan tilanteesta... Opi perusasiat -kurssit Vasemmistonuoret järjesti toimintavuonna kaksi Opi perusasiat -kurssia: Oulussa Sanginjoen leirikeskuksessa ja Porissa Koivuniemen leirikeskuksessa Kurssi on osa kaikille Vasemmistonuorten uusille jäsenille tarkoitettua koulutuskokonaisuutta, mutta se tarjoaa uusia näkökulmia ja toimii hyvänä kertauksena myös jo pidempään toiminnassa mukana olleille jäsenille. Kursseilla käsiteltiin vasemmistolaisen työväenliikkeen historiaa ja -kulttuuria sekä pohdittiin, mitä vasemmistolaisuus on. Lisäksi kursseilla tutustuttiin Vasemmistonuorten politiikkaan ja järjestötoimintaan sekä siihen, minkälaisia

7 mahdollisuuksia ja minkälaista toimintaa Vasemmistonuoret tarjoaa. Koulutuksen tavoitteena oli sitouttaa uusi jäsen mukaan toimintaan ja antaa valmiudet poliittiseen osallistumiseen. Oulun Sanginjoen leirikeskuksessa järjestetylle kurssille osallistui vasemmistonuorta. Porin Koivuniemen leirikeskuksen kurssille osallistui vasemmistonuorta. Lisäksi molemmille kursseille osallistui useita kouluttajia ja työntekijöitä. Kursseilla esiteltiin perjantaina alustuksin ja opetustunnein Vasemmistonuoria järjestönä ja sen poliittista ohjelmaa, lauantaina vasemmistolaisen liikkeen historiaa, työväenlaululiikettä ja järjestötoimintaa ylipäänsä. Sunnuntain ohjelmassa keskityttiin käytännön järjestötoimintaan, jolloin kurssilaiset saivat suunnitella ryhmissä tapahtumien toteuttamista ja ideoida erilaisia itselleen mieluisia toimintatapoja... Sinun täytyy tietää kaikki (STTK) -kurssi Sinun täytyy tietää kaikki -kurssi järjestettiin... Espoossa, Luukin leirikeskuksessa. Kurssilla käytiin läpi Vasemmistonuorten kunnallisvaaliteesit, pohdittiin kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua, keskusteltiin kunnallisista palveluista ja reilusta kaupasta. Lisäksi kurssilla käytiin läpi kampanjatyötä ja Vasemmistonuorten projektirahankäytäntöjä kunnallisvaalikampanjoinnissa. Kurssille osallistui 0 vasemmistonuorta... Sinun täytyy astua johtoon (STAJ) - kurssi Sinun täytyy astua johtoon -kurssi järjestettiin Äänekoskella Kangaslammen kurssikeskuksessa.... Koulutus oli tarkoitettu etenkin Vasemmistonuorten vastuullisissa asemissa toimiville jäsenille. Kurssilla käsiteltiin järjestörakenteeseen, yhdistyslakiin, piirijärjestöjen hallintoon, kokoustekniikkaan, yhdistyksen taloudenpitoon ja toiminnan koordinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksessa tehtiin jo valmisteluja tulevia kunnallisvaaleja varten. Kurssille osallistui vasemmistonuorta... Muu järjestötoiminnan koulutus Keväällä järjestettiin kuntapolitiikkakoulutuskiertueen. Kiertue oli keskustoimiston järjestämä koulutustilaisuus, jonka jokainen perusosasto tai piiri sai tilata paikkakunnalleen. Jokaisen koulutusillan aikana Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja, Oulun kaupunginhallituksen jäsen Hanna Sarkkinen kertoi perustietoja kunnan toiminnasta, taloudesta ja poliittisesta järjestelmästä sekä omista kokemuksistaan kunnallispolitiikasta. Lisäksi paikalle oli kutsuttu paikallinen poliitikko kertomaan paikkakunnan ajankohtaisista poliittisista asioista ja tulevista kunnallisvaaleista. Koulutus oli suunnattu erityisesti paikallisvaikuttamisesta kiinnostuneille ja kunnallisvaaliehdokkuutta harkitseville vasemmistonuorille. Koulutuksiin osallistui yhteensä vasemmistonuorta ja niitä järjestettiin neljätoista. Koulutuksia järjestettiin seuraavasti: 0.. Jyväskylä, osallistujia.. Kuopio, osallistujia.. Joensuu, osallistujia.. Kouvola, osallistujia

8 Hyvinkää, osallistujia.. Kajaani, osallistujia.. Turku, osallistujia.. Tampere, osallistujia.. Lahti, osallistujia.. Helsinki, osallistujia.. Oulu, osallistujia.. Rovaniemi, osallistujia.. Kemi, osallistujia... Kotka, osallistujia Jäsenistölle avoin strategiaseminaari järjestettiin Helsingissä... Strategiaseminaarissa puitiin strategian toteutumista ja sen kehittämistarpeita. Seminaariin osallistui Vasemmistonuorten jäsentä. Vasemmistonuorten Palestiina-työryhmä järjesti Palestiina-aiheisen koulutuksen Boikotoinnilla suuriin saavutuksiin Turussa.0.. Koulutukseen osallistui kurssilaista. Lisää Palestiina-työryhmästä kohdassa... Vasemmistonuoret järjesti hallituksen kokouksiensa yhteydessä koulutuksia:.. Kuntapäätökset vaikutusväylänä, osallistujaa.. Perustulon ABC, osallistujaa,.. Julkinen tila ja kaupunkisuunnittelu, osallistujaa 0.. Yhdistyslain perusteet, osallistujaa. NÄKYMINEN TAPAHTUMISSA.. Next Step työpaikka ja koulutusmessut Vasemmistonuoret osallistui Suomen Ammattiin Opiskelevat SAKKI ry:n järjestämille Next Step työpaikka- ja koulutusmessuille Turussa... ja Helsingissä..... Tavoitteena oli esitellä järjestön toimintaa erityisesti messujen -vuotiaiden keskuudessa ja herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan. Määrällisenä tavoitteena oli 00 kontaktia ja 0 uutta jäsentä molemmilla messuilla. Kontakteja saatiin 00 ja uusia jäseniä viitisenkymmentä... Studia-messut Vasemmistonuoret osallistui Studia messuille Helsingissä.... Tavoitteena oli esitellä järjestön toimintaa erityisesti messujen --vuotiaiden keskuudessa sekä herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan. Määärällisenä tavoitteena oli 00 kontaktia ja 0 uutta jäsentä messuilta. Kontakteja saatiin 00 ja uusia jäseniä parikymmentä... Kesäfestarikiertue Vasemmistonuoret kiersi kesän musiikkifestivaaleja ja muita tapahtumia kertomassa toiminnastaan ja innostamassa nuoria poliittiseen osallistumiseen. Festarikiertuetta koordinoitiin keskitetysti, mutta lisäksi piirijärjestöt osallistuivat paikallisiin tapahtumiin. Piirijärjestöt osallistuivat lisäksi kevään ja kesän aikana

9 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n järjestämiin Mahdollisuuksien tori tapahtumiin ympäri Suomea. Järjestö osallistui myös Maailma Kylässä festivaalille Helsingissä sekä Suomi Areena -tapahtumaan Porissa.... Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret oli piiri ja perusjärjestöjen kautta mukana myös monissa muissa tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, poliittisia tavoitteitaan ja meneillään olevia kampanjoita.. JÄSENHANKINNAN KEHITTÄMINEN.. Vasemmistolaiset nuoret työelämässä Vasemmistonuoret kohdisti jäsenhankintaa myös jo työelämässä mukana oleviin nuoriin. Tavoitteena oli saada enemmän palkansaajanuoria mukaan piiri- ja perusjärjestöjen paikalliseen toimintaan sekä Vasemmistonuorten jäseniä mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Jäsenhankintaa koordinoi työelämäjaosto yhdessä ayliikkeen nuorten vasemmistolaisten kanssa. Osana työelämätoimintaansa Vasemmistonuoret järjesti yhteistyössä SAK:n vasemmistolaisten ryhmien kanssa Tammitapaamisen tammikuun lopussa. Lisää Tammitapaamisesta kohdassa.. Vuonna Vasemmistonuoret käynnisti Tammitapaamisen suunnittelun jo keväällä yhdessä liittojen kanssa tavoitteenaan kasvattaa Tammitapaamisen kokoa ja saavuttaa isompi määrä työelämässä jo mukana olevia nuoria... Yhteistyö vasemmistolaisten opiskelijoiden kanssa Vasemmistonuoret teki yhteistyössä valtakunnallisen Vasemmisto-opiskelijat ry:n ja paikallisten sitoutumattomien vasemmistolaisten opiskelijoiden omien järjestöjen ja verkostojen kanssa vasemmistolaista nuorisotoimintaa tutuksi opiskelijoiden parissa. Vasemmisto-opiskelijat pyrki omalla toiminnallaan tavoittamaan kaikki opiskelijat koulutusasteesta riippumatta... Monikielisyys Vasemmistonuorissa Vasemmistonuoret kehitti toimintavuonna järjestön kaksikielisyyttä ja mahdollisuuksia toimia järjestössä molemmilla kotimaisilla kielillä. Puheenjohtaja Li Andersson esiintyi lukuisissa ruotsinkielisissä medioissa toimintavuonna. Toimintavuonna julkaistiin yksi kannanotto venäjäksi... Jäsenhankinnan kehittäminen Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret on kouluttanut aktiivejaan jäsenhankinnassa ja jäsenten aktivoinnissa kevätseminaarin yhteydessä. Jäsentyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Tavoitteena on kasvava jäsenmäärä ja erityisesti, että erilaisten nuorten olisi helpo tulla toimintaan taustasta riippumatta. Osana jäsenhuoltoa Vasemmistonuoret panostaa siihen, että toiminta kaikkialla maassa on maksutonta tai osallistujille hyvin edullista, monipuolista ja sisältää niin poliittista toimintaa kuin harrastustoimintaakin.

10 Vasemmistonuoret aloitti jäsenhankintakilpailun, Operaatio Toverin.0.. Kilpailun on määrä jatkua... asti. Kilpailua markkinoitiin jäsenistölle uutiskirjeen, sosiaalisen median, julisteiden ja lentolehtisten muodossa. VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT.TAMMITAPAAMINEN... Tammitapaamiseen... Raseborg-opistolle Karjaalla kerääntyi noin 0 vasemmistonuorta ja vasemmistolaista ay-nuorta. Vasemmistonuoret järjesti Tammitapaamisen yhdessä SAK:n nuorisovaliokunnan vasemmistoryhmän kanssa. Tapahtuman teemana oli kevään tulevat ammattiyhdistysvaalit sekä vasemmiston yhteistyö niissä. Lisäksi Tammitapaamisessa keskusteltiin Vasemmistonuorten ja vasemmistolaisten ay-nuorten yhteistyön kehittämisestä. Tapaamisessa kuultiin Metalliliiton tutkimuspäällikön Jorma Anttilan luento palkankorotustavoitteiden synnystä, ja lisäksi järjestettiin paneelikeskustelut poliittisen vasemmiston ja ay-liikkeen yhteistyön mahdollisuuksista sekä tasaarvosta ay-liikkeessä. Tasa-arvopaneelikeskustelu videoitiin internetiin. Video keräsi katsojaa, joista reaaliaikaisesti. Lisäksi tammitapaamisessa järjestettiin työpajoja vasemmistolaisesta työnantajapolitiikasta (vetäjänä Heidi Auvinen) sekä kevään liittovaaleista (vetäjänä Dan Koivulaakso). Tammitapaamisen avasivat Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson ja SAK:n nuorisovaliokunnan vasemmistoryhmän puheenjohtaja Ville-Petteri Risberg. Tammitapaamisesta julkaistiin kannanotto Vasemmistolaiset ay-nuoret: Työväen presidentti ei tunne työelämää (0..).. VUOKRATYÖTILAISUUS.. Vasemmistonuorten työelämäjaosto järjesti tilaisuuden vuokratyöstä ja sen tulevaisuudesta.. Työväenliikkeen kirjastossa Helsingin Sörnäisissä. Tilaisuudessa pohdittiin, miten vuokratyön lisääntyminen vaikuttaa työntekijöiden asemaan ja onko vuokratyö työntekijän näkökulmasta hyvä vai huono asia. Minkälaista sääntelyä tarvitaan? Voiko vuokratyö olla ponnahduslauta työelämään vai onko se vain työnantajien tapa lisätä joustoja ja kierrättää työntekijöitä palkkakulujen säästämiseksi? Paikalla keskustelemassa olivat tutkija Antti Tanskanen, kansanedustajat Anna Kontula ja Kari Uotila sekä vuokratyöntekijät Janne Nurmi ja Matias Luukkanen. Keskustelun veti Joonas Korhonen. Tilaisuutta seurasi 0 osallistujaa ja se välitettiin verkkoon Bambuser-palvelun kautta. Tilaisuudella oli verkkokatsojia noin sata, joista noin katsoi lähetystä reaaliaikaisesti.. KEVÄTSEMINAARI... Kevätseminaari järjestettiin Turussa... Turun suomenkielisellä työväenopistolla. Kevätseminaari oli toimintavuoden suurin tapahtuma ja sen 0

11 teemana oli yhteisötalous ja tietoyhteiskunta. Seminaarissa kuultiin luentoja tietoyhteiskuntapolitiikan perusteista, osuuskuntatoiminnasta yhteiskunnan rakentajana sekä yhteiskunnasta muutoksen kierteessä. Lisäksi järjestettiin paneelikeskustelu tekijänoikeuksista (puhujina Lilja Tamminen, Tatu Ahponen ja Jarmo Puskala) sekä järjestettiin jäsenhankintakoulutus. Seminaariin osallistui vasemmistonuorta, jäsenhankintakoulutukseen 0. Kevätseminaarin avasivat järjestö- ja koulutussihteeri Silla Kakkola ja puheenjohtaja Li Andersson. Osuuskuntatoiminnasta puhui Pekka Pättiniemi Kansan Sivistystyön Liitosta, tietoyhteiskuntapolitiikasta Jarmo Puskala. Tero Toivanen alusti teemalla Kamppailu yhteisestä commonsit ja radikaalin politiikan tulevaisuus. Kevätseminaarin yhteydessä järjestettiin kadunvaltaus sekä avattiin Vasemmistonuorten kesäkampanja asiaton oleskelu sallittu. Kadunvaltaus keräsi noin 00 osallistujaa.. NUORISOLIITTOLAISLEIRI.... Vasemmistonuorten kesän suurin valtakunnallinen tapahtuma oli Viitasaarella Kolman leirikeskuksessa järjestetty Nuorisoliittolaisleiri, jonka ohjelmassa oli poliittisen toiminnan lisäksi paljon työväenkulttuuria ja järjestötoimintaa. Kuusipäiväinen Nuorisoliittolaisleiri on osa Vasemmistonuorten aatteellista ja järjestöllistä koulutusta. Leirin teema oli antirasismi, jota käsiteltiin niin luennoin keskusteluin ja lukupiirein kuin myös roolipelaten. Rasismiteeman lisäksi leirillä käsiteltiin Vasemmistonuorten poliittista ohjelmaa, ympäristökysymyksiä, pakolaisuutta ja talouden valtaa. Asiaohjelman lisäksi leirillä järjestettiin kankaanpainantaa, origamityöpaja, kierrätyskorutyöpaja, metsäretriitti, improvisaatioteatteria ja leiriolympialaiset. Leirille osallistui 0 vasemmistonuorta ja leirin ohjelmasta ja organisoinnista vastasi viisihenkinen leirityöryhmä yhteistyössä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa.. ILMASTOTOIMINTAPÄIVÄT.-.. Vasemmistonuoret järjesti yhdessä muiden kansalais -ja ympäristöjärjestöjen kanssa yleisölle avoimet ilmastotoimintapäivät Arbiksella Helsingissä. lmastotoimintapäivillä perehdyttiin ilmastonmuutoksen perusteisiin ja vaikutuksiin sekä ilmastovaikuttamisen keinoihin. Luennoilla ja työpajoissa aihetta käsiteltiin esimerkiksi sarjakuvan ja suoran toiminnan keinoin sekä muun muassa tasa-arvon, muuttuvan luonnon ja talousjärjestelmän kannalta. Ohjelma linkittyi myös Qatarin Dohassa käytyihin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, joiden kuulumisia kuultiin lauantain ohjelman päätteeksi. Lauantaina keskipäivällä järjestetyssä paneelissa neljän maan suurlähettiläät kertoivat näkemyksistään oman maansa ilmastopolitiikasta ja ilmastonmuutoksen huomioimisesta. Ilmastotoimintapäiville osallistui noin 0 henkilöä.

12 VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET TOIMINTAPÄIVÄT Vasemmistonuoret osallistui toimintavuoden aikana useiden erilaisten valtakunnallisten toimintapäivien viettoon. Piiri- ja perusjärjestöt sekä toimintaryhmät tempaisivat paikallisesti päivien teemojen mukaisesti. Paikallisella toiminnalla saavutettiin myös valtakunnallista näkyvyyttä. Valtakunnallisten toimintapäivien tarkoituksena oli kertoa Vasemmistonuorten poliittisista ja toiminnallista tavoitteista liittyen päivän aiheeseen. Maailman sosiaalifoorumin maailmanlaajuinen toimintapäivä.. Polttava kysymys - toimintapäivä.. YK:n rasismin vastainen päivä.. Vappu, suomalaisen työn päivä.. Reilun kaupan päivä.. ja Reilun kaupan viikot huhtikuussa Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden muistopäivä.. Aseistakieltäytyjien päivä.. Hiroshiman muistopäivä, ydinaseiden vastainen päivä.. Polttava kysymys -kampanjan ihmisbanderollitempaus.. Kansainvälinen autoton päivä.. Intifadan, eli palestiinalaisten toisen kansannousun vuosipäivä.. asunnottomien yö.0. YK:n päivä.0. Reilun kaupan viikko.-.0. kristalliyön muistopäivä, rasismin vastainen päivä.. Älä osta mitään -päivä.. YK:n Palestiina-solidaarisuuspäivä.. turkiton päivä 0.. VASEMMISTONUORTEN YHTEISTYÖKUMPPANIT Vasemmistonuoret teki toimintavuonna yhteistyötä useiden erilaisten kansalaisjärjestöjen, toimintaryhmien ja verkostojen, joilla on Vasemmistonuorten kanssa yhteisiä poliittisia tai toiminnallisia tavoitteita, kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat ammattiyhdistysliike sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, erityisesti rauhanjärjestöt ja ympäristöjärjestöt, kehitysmaaliikkeeseen kuuluvat järjestöt, opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Yhteistyötä tehtiin vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Vasemmistonuoret seurasi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n nuorisovaliokunnan toimintaa. Toimintavuoden aikana yhteistyötä tehtiin ammattiyhdistysliikkeen nuorten vasemmistolaisten kanssa muun muassa Tammitapaamisen, paikallisen ay-toiminnan ja työelämäjaoston kautta. Vasemmistonuoret oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä: Elämäntapaliitto ry Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry European Network of Democratic Young Left ENDYL Folkets Bildningsförbund FBF rf

13 Kansainvälinen solidaarisuustyö ry Kansan Arkisto Kansantalojen Liitto ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry Kunnon Elämä ry Nuorisoasuntoliitto NAL ry Osuuskunta Vastapaino Pohjola-Norden PN ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto PNN ry Reilun kaupan edistämisyhdistys ry Reilun kaupan puolesta ry Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry Sosialistisk Ungdom i Norden SUN Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Pakolaisapu ry Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi STETE Suomen YK-liitto ry Suomi Venäjä-seura ry Polyamoria ry Vasemmistonuorten hallitus päätti kokouksessaan... liittymisestä Oikeudet ilman rajoja yhdistyksen jäseneksi. Läheisimpiä yhteistyötahoja olivat Vasemmistoliitto, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Vasemmistonaiset, Vasemmisto-opiskelijat ry, Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Vasemmistonuorten, Vasemmistoliiton ja pioneeriliiton keskustoimistot sijaitsivat yhteisissä toimitiloissa Helsingin Hakaniemessä.. asti. Tämä mahdollisti päivittäisen jatkuvan ja luontevan vuorovaikutuksen sekä yhteistyön. Vasemmistonuoret muutti.. uusiin toimitiloihin osoitteeseen Hämeentie,.krs Helsinki yhdessä Suomen Demokratian Pioneerien Liiton SDPL ry:n kanssa.. UUDEN TOIMISTON AVAJAISET Vasemmistonuorten ja SDPL ry:n uuden toimiston avajaiset järjestettiin... Tupaantuliaisiin kutsuttiin molempien järjestöjen yhteistyökumppaneita sekä jäseniä. Seuraavana päivänä järjestettävä työntekijä ja puheenjohtajatapaaminen toi paikalle myös kiitettävän määrän Vasemmistonuorten piirijärjestöjen puheenjohtajia ja piirityöntekijöitä.. VASEMMISTOLIITTO Vasemmistonuoret on poliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Muun toimintansa ohella Vasemmistonuoret haluaa tehdä Vasemmistoliitosta

14 nuorekkaamman, radikaalimman ja tuoreemman nostamalla nuoria ihmisiä ja punavihreitä asioita puolueen jokaiselle toiminnan tasolle puolueosastoista aina puolueen terävimpään johtoon saakka. Monet Vasemmistonuorten jäsenistä ovat myös puolueen jäseniä ja toimivat Vasemmistoliitossa keskeisissä tehtävissä puoluevaltuustossa ja -hallituksessa sekä piirijärjestöissä, osastoissa, jaostoissa ja työryhmissä. Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä puolueen kansanedustajien, heidän eduskunta-avustajiensa, ministeriryhmän sekä kunnanvaltuustoissa ja lautakunnissa toimivien vasemmistoliittolaisten kanssa yhteisten poliittisten ja toiminnallisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Vasemmistonuoret järjesti Vasemmistoliiton kanssa toimintakauden aikana kerran osin yhteisen työntekijätapaamisen. Lisää työntekijätapaamisista kohdassa.. Vasemmistonuoret teki Vasemmistoliiton kanssa yhteistyötä vuoden presidentinvaali ja kunnallisvaalikampanjoinnissa. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson osallistui myös Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja hallituksen kokouksiin sekä eduskuntaryhmän kokouksiin. Vasemmistonuorten hallitus nimesi edustajan jokaiseen Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokoukseen toimintavuonna... Yhteistyö presidentinvaaleissa Vasemmistonuoret kampanjoi yhdessä Vasemmistoliiton kanssa järjestön entisen puheenjohtajan Paavo Arhinmäen presidentinvaalikampanjassa alkuvuodesta. Vasemmistonuoret järjesti kaksi Paavo Arhinmäen kyselytuntia,.. ja... Haastattelijana kyselytunneilla toimi Valter Söderman ja ne lähetettiin suorana Bambuser-palvelun kautta verkkoon. Ensimmäinen kyselytunti keräsi yhteensä katsojaa, joista katsojaa lähetyksen aikana. Toinen kyselytunti keräsi katsojaa, joista katsojaa lähetyksen aikana. Vasemmistonuoret tuotti myös Paavo Arhinmäki -t-paitoja, joita myytiin jäsenistölle kampanjan aikana. Ulko ja turvallisuuspoliittinen työryhmä tuotti lisäksi Presitentti-haastattelusarjan. Lisää ulko ja turvallisuuspoliittisen työryhmän toiminnasta kohdassa..... Yhteistyö kunnallisvaaleissa Vasemmistonuoret osallistui kunnallisvaalikampanjointiin. Vasemmistoliiton extranetiin tuotettiin Vasemmistonuorten ja puolueen vaali-ilmeitä yhdisteleviä materiaalipohjia ehdokkaiden käyttöön. Järjestö myös esitteli vaalisivuillaan puolueen nuoria ( 0-vuotiaita) ehdokkaita. Kunnallisvaalit on esitelty kohdassa... SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO SDPL RY Vasemmistonuoret rohkaisi jäseniään osallistumaan Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry:n toimintaan muun muassa toimimalla ympäri vuoden järjestettävien pioneerikerhojen ohjaajina ja kesällä pioneerileirien ohjaajina. Monet Vasemmistonuorten jäsenet ovat myös SDPL:n jäseniä ja toimivat

15 pioneeriliitossa keskeisissä tehtävissä liittotoimikunnassa sekä piirijärjestöissä, osastoissa, jaostoissa ja työryhmissä.. KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO KSL RY Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry oli Vasemmistonuorten tärkein yhteistyökumppani, kun Vasemmistonuoret järjesti koulutus- ja opintotoimintaa. Lisäksi Vasemmistonuoret tiedotti KSL:n järjestämästä koulutuksesta ja avoimista tilaisuuksista omille jäsenilleen. Aydin Saiyar edusti Vasemmistonuoria KSL:n hallituksessa kevääseen asti ja Silla Kakkola keväästä lähtien.. SUOMEN SOSIAALIFOORUMI Sosiaalifoorumit ovat avoimia yleisötapahtumia, joiden takana ovat monet erilaiset kansalaisjärjestöt yhdessä. Tavoitteena on tarjota järjestöille ja toimintaryhmille mahdollisuus järjestää haluamaansa ohjelmaa, koota suomalaisia kansalaisjärjestöjä saman katon alle keskustelemaan eri asioista sekä antaa erilaisille ryhmille mahdollisuus verkostoitua. Suomen sosiaalifoorumi on osa kansainvälistä sosiaalifoorumiprosessia, johon kuuluu niin maailmanlaajuisia kuin paikallisiakin sosiaalifoorumitapahtumia. Vasemmistonuoret on ollut alusta asti mukana tekemässä Suomen Sosiaalifoorumia. Yhdeksäs Suomen sosiaalifoorumi järjestettiin Helsingissä.... Vasemmistonuoret osallistui tapahtumaan esittelemällä toimintaansa ja järjestämällä seminaarin Perustulosta todellisuus! yhdessä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden kanssa. Seminaari keräsi noin 0 seuraajaa, ja seminaari videoitiin verkkoon Bambuser-palvelun kautta, jossa se keräsi katsojaa heistä noin 0 reaaliaikaisesti.. MUUT YHTEISTYÖTAHOT Vasemmistonuoret osallistui toimintavuoden aikana aktiivisesti kansainväliseen, Maan ystävien vetämään Polttava kysymys -kampanjaan, jossa vaaditaan eduskuntaa säätämään maan hallitusta päästövähennyksiin velvoittava ilmastolaki. Järjestön edustajat osallistuivat aktiivisesti kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vasemmistonuoret osallistuu Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n projektiin Nepalissa, jossa tuetaan nuorten parissa tehtävä poliittista työtä rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi maassa pitkään jatkuneeseen poliittiseen kon fiktiin. Projektissa vaihdetaan tietoja ja opitaan molemminpuolisesti toisilta demokratiasta ja sen puolesta kampanjoinnista. Vasemmistonuoret on mukana Reilun Kaupan edistämisyhdistyksen Reilu Kaupunki kampanjassa. Tampere, Pori, Espoo ja Joensuu ovat jo saaneet arvonimen. Samaan pyritään myös Turussa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Tässä työssä käytetään hyväksi järjestön yhteyksiä kaupunginvaltuutettuihin ja rutiinia tempausten järjestämisessä. Vasemmistonuoret osallistuu myös tilanteen mukaan Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepan globbaritoimintaan. Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret tiedotti ja kannusti aktiivisesti jäseniään osallistumaan

16 globbarikoulutukseen. Globbarit lobbaavat joukolla tehtävien tempausten avulla kansanedustajia globaaleissa kehityskysymyksissä. VASEMMISTONUORTEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vasemmistonuorten kansainvälisestä toiminnasta toimintavuonna vastasi kansainvälisten asioiden jaosto. Jaosto toimii yhdessä puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa, jotka työntekijöistä vastaavat kansainvälisestä toiminnasta. Vasemmistonuoret pyrkii tiedottamaan mahdollisimman laajasti kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista. Kansainvälisten kannanottojen määrää on pyritty myös lisäämään.. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk Ungdom i Norden (SUN), jonka kokouksiin järjestön pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava osallistuu. Vasemmistonuoret vaikuttaa myös Pohjoismaiden neuvoston alaisessa Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (Ungdomens Nordiska Råd, UNR), jonka istuntoihin järjestön edustaja osallistuu. Kotimaassa Vasemmistonuoret tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin Nuorisoliitossa (PNN). Vasemmistonuoret teki toimintavuonna yhteistyötä myös SUN:n ulkopuolisten vasemmistojärjestöjen kanssa, norjalaisen Röd Ungdomin ja tanskalaisen Socialistik UngdomsFrontin kanssa.. EUROOPPALAINEN JA MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ Vasemmistonuorten eurooppalainen yhteistyöjärjestö on European Network of Democratic Young Left (ENDYL), jonka kokouksiin, seminaareihin ja työryhmiin osallistutaan vuoden aikana. Kansainvälisten asioiden jaosto laati aloitteen alkukeväästä ENDYL:n vuosikokoukselle... Euroopan laajuisesta perustulosta. Kotimaassa Vasemmistonuoret on mukana Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n, Reilun kaupan puolesta ry:n, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:n, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n, Suomen Pakolaisapu ry:n, Suomen YK-Liitto ry:n ja Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n toiminnassa. Vuonna Tiina Järvi edusti Vasemmistonuoria Kansainvälinen solidaarisuustyö -järjestössä.. KANSAINVÄLINEN VALTUUSKUNTATOIMINTA Vasemmistonuoret vastaanotti toimintavuoden aikana kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen valtuuskuntia. Valtuuskunnille esiteltiin suomalaista yhteiskuntaa ja vasemmistoa sekä Vasemmistonuorten valtakunnallista ja paikallista toimintaa. Järjestö myös tuki jäsentensä osallistumista seminaareihin ulkomailla. Vasemmistonuoret vastaanotti valtuuskunnan Baskimaasta (Basque revolutionary youth).0. Vasemmistonuorten keskustoimistolla.

17 Vasemmistonuorten jäseniä tuettiin Euroopan Vasemmiston kesäyliopiston osallistumisessa... Kesäyliopistoon osallistuivat Santeri Mikkola, Toivo Haimi, Kaisu Suopanki, Juho Korhonen, Linda Savonen, Raisa Musakka ja Milla Pyykkönen. Kesäyliopisto järjestettiin Kreikassa, Portariassa. Vasemmistonuoret osallistui eurooppalaisen kattojärjestönsä ENDYL;n vuosikokoukseen Roomassa... kahden osallistujan voimin. Osallistujat olivat Kaisu Suopanki ja Toivo Haimi. Suopanki valittiin ENDYL:n hallitukseen.. PALESTIINA-KEHITYSYHTEISTYÖHANKE Vasemmistonuoret ei saanut rahoitusta uudelle kehitysyhteistyöhankkeelle vuodelle. Vasemmistonuoret on toimintavuoden valmistellut uuden hakemuksen ulkoministeriölle. Hanke sai rahoituksen vuodelle ja hanketta varten palkatiin Palestiina-koordinaattori vuoden lopussa. Hankkeen rahoittamiseksi Vasemmistonuoret myös kerää rahaa ja myy maahantuomiaan Palestiina-huiveja. VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT Valtakunnallisista kampanjoista perustulo- ja kunnallisvaalikampanjat on esitelty keskeisissä tulostavoitteissa kohdassa. Järjestö toimi vuoden aikana myös työelämän oikeuksien puolesta sekä valmisteli asekauppa-teemaista rauhankampanjaa. Vasemmistonuoret on pyrkinyt taloudellisen tilanteen niin salliessa työllistämään yhden työntekijän kampanjaa kohti ja kampanjaa varten. Taloudellinen tilanne on ollut järjestölle kuitenkin tiukka, eikä kampanjatyöntekijöitä voitu työllistää vuonna. Kampanjoiden toteutumista seurataan vuonna luodun kampanjatyökalun pohjalta.. PERUSTULOKAMPANJA MASSIT MASSOILLE! Loppuvuodesta käynnistyneessä Massit massoille! - perustulokampanjassa Vasemmistonuoret esittävät perustulon yhteiskunnallisena visiona ja ratkaisuehdotuksena arjen epävarmistumiseen. Perustulokampanja on esitelty kohdassa... RAUHANKAMPANJA Loppuvuodesta Vasemmistonuoret valmisteli pitkään jatkuneen Natojäsenyyden vastaisen kampanjansa muuttamista rauhankampanjaksi, jonka kärkenä on Suomen käymän asekaupan lopettaminen ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden ja sotaa käyvien maiden kanssa sekä aseistariisunnan edistäminen. Kampanja alkaa vuonna.. ASIATON OLESKELU SALLITTU -KAMPANJA Kesällä Vasemmistonuoret toteutti julkisen tilan puolesta minikampanjan, jonka tavoitteena oli aktivoida piiritoimijoita tekemään näkyvää työtä kesällä ennen kunnallisvaaleja sekä nostaa esille epäkaupallisen julkisen tilan tärkeyttä.

18 Kampanja aloitettiin kevätseminaarin yhteydessä järjestetyllä kadunvaltauksella.. Turussa. Kadunvaltaukseen osallistui noin 0 henkeä. Kesän ja alkusyksyn aikana piireissä toteutettiin kampanjaan liittyviä tempauksia, kadunvaltauksia ja keskusteluja muun muassa Turussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Raahessa, Kotkassa, Vantaalla, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Kampanjan yhteyteen tehtiin myös aihetta käsittelevä kampanjavideo ja julkista tilaa käsiteltiin Vasemmistonuorten kunnallisvaaliteeseissä sekä useamman nuoren ehdokkaan omassa kampanjassa. Asiaton oleskelu sallittu -kampanjan nettisivuille koottiin tietoa siitä, miksi julkinen tila on vasemmistolle tärkeä aihe, sekä konkreettisia vaatimuksia liittyen muun muassa tyhjien tilojen käyttöön, laillisiin graftiseiniin ja julkisten tilojen suunnitteluun. Kampanjasivuille koottiin myös informaatiota siitä, miten kuntapäättäjät voivat edistää Vasemmistonuorten poliittisia tavoitteita julkiseen tilaan liittyen.. SOLIDAARISUUTTA MARJANPOIMIJOILLE! Vuonna Vasemmistonuoret jatkoi kampanjointia thaimaalaisten marjanpoimijoiden puolesta. Elokuussa viiden hengen ryhmä koostuen vasemmistonuorten aktiiveista, lakimies Ville Hoikkalasta ja tulkki Silarak Supphamatista, teki Lappiin viikon mittaisen kenttämatkan, jonka aikana haastateltiin niin thaimaalaisia marjanpoimijoita kuin aihetta tutkineita toimijoita. Ryhmä vieraili useassa kyläkoulussa sekä metsissä haastattelemassa thaimaalaisia marjanpoimijoita heidän työskentely- ja majoitusolosuhteistaan, marjanpoiminnasta koituvista kustannuksista sekä siitä, miten työskentely oli järjestetty niin Taimaan kuin Suomen päässä. Haastattelut taltioitiin videolle, valokuviin ja kirjallisesti. Poimijoiden lisäksi Vasemmistonuorten aktiivit haastatteli thaimaalaisten asemaa tutkinutta Jarno Valkosta Lapin yliopistolta, Puuliiton Lapin aluetoimitsija Reijo Lehtistä sekä MTT:n kasvituotannon Rainer Peltolaa. Kenttämatkasta tehdystä tiedotteesta uutisoitiin kesän loppupuolella laajasti ja minikampanja saavutti paljon huomiota. Vasemmistonuoret aikoo tehdä oman minidokumenttielokuvan kenttämatkalta saadusta aineistosta sekä jatkaa työskentely aiheen piirissä. Reportaaseja kenttämatkasta julkaistiin Maailman kuvalehdessä, Ubik-lehdessä sekä Liberossa. VASEMMISTONUORTEN HALLINTO Vasemmistonuorten toiminta perustuu ruohonjuuritasolla toimivien jäsenten tekemään vapaaehtoistyöhön, joka näkyy piiri- ja perusjärjestöjen sekä erilaisten toimintaryhmien monipuolisena paikallisena toimintana ympäri vuoden. Keskusjärjestön tehtävänä on koordinoida, tukea ja avustaa jäsenten piiri- ja perusjärjestöissä sekä toimintaryhmissä tekemää työtä ja järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja koordinoida järjestön poliittista työtä esimerkiksi jaostojen ja työryhmien kautta. Järjestö antaa jäsenilleen paikallisesti ja valtakunnallisesti monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, tehdä asioita itse. Kaikki toiminta lähtee jäsenten omasta halusta ja on siksi jäsenten itsensä näköistä.

19 Kaikki Vasemmistonuorten keskusjärjestön tapahtumat ovat valtakunnallisia tapahtumia. Lisäksi jäsenille tarjotaan kootusti tietoa piiri- ja perusjärjestöjen tapahtumista, jolloin toiminnan valtakunnallisuus korostuu. Monet piirijärjestöjen järjestämät tapahtumat ovat avoimia myös muiden piirien jäsenille ja lisäksi piirijärjestöt tekevät vierailuja toisten piirien luokse. Vasemmistonuoret tukee piirijärjestöjensä paikallista toimintaa paitsi taloudellisesti myös muilla tavoin. Keskustoimiston työntekijät ovat tarvittaessa kaikessa toiminnassa piiri- ja perusjärjestöjen toimijoiden tukena ja apuna. Piirijärjestöjen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien yhteydenpitoa ja yhteistyötä kannustetaan järjestämällä puheenjohtajien tapaaminen ainakin kerran vuodessa valtakunnallisen tapahtuman yhteydessä. Vasemmistonuorilla on vuonna 0 päivitetty työ-, matkustus- ja talousohjesääntö, jossa määrätään yhdistyksen johtamisesta, yhdistyksen toimintaan kuuluvien asioiden valmistelusta, yhdistyksen työntekijöiden ja toimielinten tehtävistä, yhdistyksen kulujen hyväksymisestä sekä siitä, kenen päätettäväksi asia kuuluu. Edellä mainituista asioista on lisäksi voimassa se, mitä niistä on yhdistyksen säännöissä ja työehtosopimuksessa säädetty. Vasemmistonuoret teki selvityksen järjestörakenteensa kehittämiseksi vuonna kuten strategia linjaa. Piiritapaamisia jatkettiin vuonna siten että piirijärjestöjen puheenjohtajat tapasivat toisensa kaksi kertaa toimintavuoden aikana puheenjohtajatapaamisissa. Piirijärjestöjä myös tiedotettiin aloitemahdollisuudesta hallitukselle.. KESKINÄINEN AVUSTUS PIIRIJÄRJESTÖILLE Vasemmistonuorten keskusjärjestöllä oli toimintavuonna kahdeksan piirijärjestöä: Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Hämeen Vasemmistonuoret, Itä- Suomen Vasemmistonuoret, Keski-Suomen Vasemmistonuoret, Lapin Vasemmistonuoret, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret, Satakunnan Vasemmistonuoret ja Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret. Piirijärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, ja ne vastaavat Vasemmistonuorten poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Vasemmistonuoret jakoi vuodeksi tulosperusteisesti keskinäistä avustusta piirijärjestöilleen. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa tulosperusteita olivat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus sekä jäsenmäärän kehitys. Kunkin piirijärjestön tuloksellisuutta arvioitiin sen toiminta-ajatuksen ja -kertomuksen toteutumisessa. Tulosperusteisen keskinäisen avustuksen jakotavan tavoitteena oli kannustaa piirijärjestöjä vireään toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Hakemuksessa piirijärjestöt esittelivät oman seuraavan vuoden toimintakertomuksensa ja talousarvionsa sekä selvityksen kuluvan vuoden toiminnasta. Hakemuksessa piirijärjestön oli selvitettävä muun muassa varainhankintaa ja kiinteitä kustannuksia. Lisäksi hakemuksen liitteeksi luotiin yhteisesti lista piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi huomioida toiminnan suunnittelussaan. Hallitus päätti kokouksessaan... muuttaa keskinäisen avustuksen nimen muotoon toiminta-avustus.

20 PROJEKTIRAHA JÄSENTEN TOIMINTARYHMILLE Vasemmistonuoret jakaa projektirahaa vähintään kolmen jäsenen muodostamille toimintaryhmille sekä piiri- ja perusjärjestöille järjestön poliittisen ohjelman ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, jäsenhankintaan, paikallistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, nuorten ehdokkaiden vaalityöhön ja nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten toimintaan. Rahan jakoa sääntelee hallituksen vuonna 0 hyväksymä projektirahaohjesääntö, jossa kerrotaan rahan myöntöperusteet sekä hakemismenettely. Projektirahaa haetaan kirjallisesti Vasemmistonuorten työvaliokunnalta. Pääsääntöisesti projektin järjestäjältä edellytetään omarahoitusosuutta ja projektiraha maksetaan tilitystä vastaan. Tilitysten yhteydessä projekti myös arvioidaan. Toimintavuonna Vasemmistonuoret myönsi projektirahaa yhteensä erilliseen projektiin. Osin projektirahalla järjestettiin esimerkiksi perustulokeskustelutilaisuus, painettiin vappulehteä sekä järjestettiin avioliittolakitapahtuma, vaalikiertueita, bänditapahtumia, syysvaellus, salibändytapahtuma, työväenlaululeiri ja uusien jäsenten iltoja. Vasemmistonuorten hallitus päätti kokouksessaan... laatia erillisen ohjeistuksen kunnallisvaaleissa jaettavasta projektirahasta. Kunnallisvaaleihin liittyviä projekteja oli kpl. Projektirahaa hakivat piiri- ja perusjärjestöt sekä toimintaryhmät.. VASEMMISTONUORTEN HALLITUS Yhdistyksen varsinaisten kokousten välillä Vasemmistonuorten ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus. Hallituksen kokouksiin osallistuivat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki Vasemmistonuorten keskustoimiston ja piiri- ja perusjärjestöjen työntekijät. Vasemmistonuorten hallituksessa toimivat kaudella : puheenjohtaja Li Andersson ensimmäinen varapuheenjohtaja Juuso Aromaa toinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen Hallituksen jäsenet: Tatu Ahponen Häme (vara: Javiera Marchant Aedo) Jonas Björkbacka Pohjois-Pohjanmaa (vara: Alisa Pyykkönen) Helena Hangaslahti Etelä-Suomi (vara: Cecilia Bergström) Emma Heimonen Keski-Suomi (vara: Ville-Veikko Pulkka) Tiina Järvi Varsinais-Suomi (vara: Sofia Rostén) Petrus Kauppinen Lappi (vara: Maija Laurila) Tiia Meuronen Itä-Suomi (vara: Jaana Viskari) Joona Mielonen Itä-Suomi (vara: Jarkko Vuorinen) Petteri Moilanen Pohjois-Pohjanmaa (vara: Anni Ahlakorpi) Toni Mäkinen Häme (vara: Tiina Heikkilä) Henrik Nyholm Etelä-Suomi (vara: Antti Hartikainen)

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAMINEN...

TOIMINNANJOHTAMINEN... Toimintakertomus 2014 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.4.15 ja edustajiston kokouksessa 8.6.2015 1 1 TOIMINNANJOHTAMINEN... 4 Yhteiskunnalliset kampanjat... 6 Kansainvälinen toiminta... 8 Hankekeskus...

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.2.2011 Keltaisella merkityt kohdat vahvistetaan vasta ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 30.9.2014 1. Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio SISÄLTÖ Yleiskatsaus...3 Opintokeskus...4 Koulutusten määrät ja ainejakaumat...4 Opintotilaisuudet...4 Opintokerhot...6

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Setan valtuusto hyväksynyt 25.4.09 1 Sisällys: 1 Setan tehtävät 2 Organisaatio 2.1 Hallituksen toiminta 2.2 Työyhteisö

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot