TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012"

Transkriptio

1 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS..-.. VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret ry (entiseltä nimeltään Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto SDNL ry) on vuonna perustettu punavihreä, feministinen, poliittinen nuorisoja kansalaisjärjestö. Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Vasemmistonuoret vaikuttaa maailmanlaajuisen tasa-arvon, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta. Järjestö vaikuttaa yhtä aikaa kaduilla ja kabineteissa. Toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista ja tempauksista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, ammattiyhdistysliikkeessä, kunnallispolitiikassa ja valtakunnan politiikassa. Tämä Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessaan... hyväksymä toimintakertomus kertoo järjestön vuoden poliittisista ja toiminnallisista tavoitteista ja kuinka niitä on toimintakauden.... aikana saavutettu. Järjestön tavoitteita ja toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja Vasemmistonuorista kehitetään arvioinnin avulla entistä vahvempi ja vaikuttavampi poliittinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja koko maailmassa. VASEMMISTONUORTEN TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET TOIMINTAVUONNA Vuoden tärkeimmät tulostavoitteet ja painopistealueet olivat kunnallisvaalikampanjointi, perustulokampanja sekä strategian jalkauttaminen koko järjestössä. Lisäksi Vasemmistonuoret jatkoi työelämän oikeuksien puolesta kampanjointia sekä valmisteli kampanjaa globaalin rauhan puolesta, jossa otetaan kantaa kansainväliseen asekauppaan ja aseistariisuntaan. Vuoden aikana Vasemmistonuoret toimi rasismia vastaan ja julkisen tilan puolesta. Myös tasaarvotyötä kehitettiin piirijärjestöille suunnatun feminismi-opintopiirin avulla. Lisäksi Vasemmistonuoret jatkoi Palestiina-solidaarisuuskampanjaansa, kulttuuritoimintansa kehittämistä, toimintaa sukupuolten tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden hyväksi sekä Nato-jäsenyyden vastaista kampanjointia.. KUNNALLISVAALIT Vasemmistonuoret tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Tärkeä osa tätä yhteistyötä on nuorten näkyville saaminen puolueen toiminnassa, erityisesti vaaleissa. Vasemmistonuoret panosti voimakkaasti lokakuussa pidettyihin kunnallisvaaleihin tukemalla Vasemmistoliiton nuorten ehdokkaiden kampanjointia ja tukiryhmien toimintaa.

2 Lisäksi Vasemmistonuorten tavoitteena oli nostaa vaaliteemansa esille julkisuuteen ja herättää niistä keskustelua. Tavoitteena on, että järjestön vaalityö on innostavaa ja osallistavaa, jotta yhä useampi nuori ehdokas tai muu aktiivi kokisi kampanjoinnin mielekkääksi ja haluaisi asettua ehdolle ja osallistua tukiryhmien toimintaan jatkossakin. Vaalityön kehittämiseksi Vasemmistonuoret keräsi vaalien jälkeen nuorilta ehdokkailta ja vaalityöhön osallistuneilta aktiiveilta palautetta kampanjan onnistumisesta. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyi kunnallisvaaliteesit kokouksessaan.... Kunnallisvaaliteesit olivat sitä ennen käyneet kommenttikierroksella piirijärjestöissä. Vasemmistonuorten hallituksen kokous päätti myös erityisestä ohjeistuksesta projektirahan jakamisesta kunnallisvaaleissa. Vasemmistonuoret käynnisti vuoden keväällä kuntapolitiikkakiertueen, jossa osallistettiin nuoria ehdokkaita, luotiin pohjaa ohjelmatyölle, tehtiin näkyviksi paikallisia kysymyksiä sekä kampanjoitiin julkisen tilan puolesta. Kuntapolitiikkakierroksesta enemmän kohdassa... Vasemmistonuoret järjesti myös Sinun täytyy tietää kaikki (STTK)-kurssin kunnallisvaaliteemalla. Lisää kunnallisvaalikoulutuksesta kohdassa... Vasemmistonuoret piti tiivistä yhteyttä kunnallisvaaliehdokkaisiin, vaalityötä tekeviin ja ehdokkaiden tukiryhmiin. Viestinnän kanavina toimivat Facebookryhmä sekä sähköpostilista, jossa keskustoimisto tiedotti ajankohtaisista vaaliasioista kuten projektirahan hakemisesta kunnallisvaaliprojekteihin. Vaalikampanja avattiin ulkoilmatapahtumalla Helsingin Sörnäisissä... Tapahtuma välitettiin verkkoon Bambuser-palvelun kautta, jossa se keräsi muutaman kymmentä katsojaa. Vasemmistoliitolla oli 0 alle 0-vuotiasta ehdokasta kunnallisvaaleissa. Läpi kunnanvaltuustoihin pääsi alle 0-vuotiasta. Järjestön puheenjohtaja Li Andersson Turusta ja varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen Oulusta olivat oman alueensa ääniharavat. Vasemmistonuoret keräsi palautetta vaalityöstä loppuvuodesta. Palautteen perusteella Vasemmistonuorten vaalityö oli ehdokkaita auttavaa ja vaalitavoitteet puhuttelivat ehdokkaita. Palautteen perusteella kehitetään Vasemmistonuorten vaalityötä entisestään.. PERUSTULOKAMPANJA MASSIT MASSOILLE! Loppuvuodesta käynnistyneessä Massit massoille! perustulokampanjassa Vasemmistonuoret esitti perustulon yhteiskunnallisena visiona ja ratkaisuehdotuksena arjen epävarmistumiseen. Kampanjan avulla Vasemmistonuoret osallistui perustulosta käytävään poliittiseen keskusteluun ja toi esille vasemmistolaisen perustulomallin suuntaviivoja. Kampanjan tavoitteena oli vasemmistolaisen perustulomallin ja sen taustaidean saattaminen laajan yleisön tietoon. Vasemmistonuoret halusi vahvistaa perustulon uskottavuutta ja tuoda sen esiin konkreettisena ja reaalipoliittisena vaatimuksena.

3 Kampanjanettisivuille koottiin laajasti tietoa Suomessa kehitetyistä perustulomalleista sekä yleistietoa vasemmistolaisesta perustuloajattelusta. Nettisivuilla pidettyyn blogiin kerättiin perustuloa käsitteleviä kirjoituksia alan eri asiantuntijoilta, kuten ministeri Paavo Arhinmäeltä, ekonomisti Erkki Laukkaselta ja dosentti Jouko Kajanojalta. Kampanjan alkuvaiheessa kerättiin ihmisten tarinoita arjen toimeentulo-ongelmista videohaastatteluiden muodossa. Videolla haluttiin saattaa perustulovaatimus entistä laajemman yleisön tietoon. Kampanjan aikana kerättiin myös ihmisten kertomuksia sosiaaliturvajärjestelmän ja epävarmistuneiden työmarkkinoiden ongelmista. Kampanjanettisivuille tuli yli 0 yhteydenottoa, jossa ihmiset omin sanoin kuvailivat, miten perustulo voisi helpottaa heidän tilannettaan. Kertomusten keräämisellä ja julkaisemisella haluttiin tuoda esille nuorten arkiset haasteet nuorten omin sanoin ja luoda tilaa nuorille kuvailla itse omaa yhteiskunnallista asemaansa ja yhteiskunnan tilaa. Kampanjassa panostettiin erityisesti koulutus- ja tiedotustoimintaan. Vasemmistonuorten yksi järjestöllinen painopiste vuonna oli kampanjoiden toteuttaminen piirijärjestötasolla ja järjestöaktiivien osaamisen lisääminen. Kampanjan aikana järjestettiin perustuloaiheisia tapahtumia Oulussa, Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Järjestön puheenjohtaja kävi myös luennoimassa perustulosta Tukholmassa järjestetyssä tilaisuudessa. Massit massoille! -kampanja sai laajaa mediahuomiota ja perustuloa aiheena käsiteltiin monesti valtakunnan mediassa. Erityisestä huomiota kampanjalle osoitettiin Ajankohtainen kakkonen -ohjelmassa 0... Kampanjan tiedotustoimintaan sisältyi myös esitteen tekeminen perustulosta. Vasemmistonuorten edustajat osallistuivat Basic Income Network Finland -perustuloverkoston kokouksiin ja toimintaan, jossa kerättiin ennakkoallekirjoituksia perustuloa käsittelevään kansalaisaloitteeseen. Kampanjan aikana Vasemmistonuoret solmi kontakteja muihin perustuloa kannattaviin tahoihin Suomessa ja järjestön edustajat kävi useassa aihetta käsittelevissä tilaisuuksissa ympäri maata sekä ulkomailla. Kampanjan yhteen vetämiseksi ja kerätyn informaation kokoamiseksi Vasemmistonuoret valmisteli alkuvuodesta julkaistavaa omaa perustulojulkaisua. Siihen on koottu niin ihmisten tarinoita toimeentulon saannin vaikeudesta ja nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän epäkohdista kuin kampanjan aikana tuotettu laaja tietopaketttieri perustulomalleista. Julkaisuun lisätään myös yhteenveto ja arvio Massit massoille! -kampanjan onnistumisesta. Vasemmistonuorten hallitus arvioi perustulokampanjaa erittäin onnistuneeksi.. STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN KOKO JÄRJESTÖSSÄ Vasemmistonuoret hyväksyi ensimmäisen strategiansa järjestölle. liittokokouksessaan.... Vuonna järjestöstrategia jalkautettiin koko järjestössä. Strategia ohjaa Vasemmistonuorten kehittämistä vuoteen saakka, ja se on suunniteltu ohjaamaan keskusjärjestön toimintaa.

4 Strategian tavoitteena on viitoittaa Vasemmistonuorten toimintaa pidemmällä aikavälillä. Strategian edistymistä valvoo hallitus ja edistymisen mittaamiselle on luotu oma mittaristo. Strategian keskeiset järjestöön liittyvät kehittämistarpeet vuodelle olivat seuraavat: keskus ja piirijärjestöjen varainhankinnan kehittäminen ja laajentaminen, kuntien myöntämien avustusten laajempi hakeminen ja käyttäminen, poliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelman laatiminen, esimieskoulutuksen lisääminen piirijärjestöjen puheenjohtajille sekä kampanjatyökalun laatiminen. Toimintavuoden aikana tavoitteita saavutettiin. Varainhankinta oli asialistalla työntekijätapaamisissa sekä keskusjärjestön työpalavereissa, kuntien myöntämien avustusten laajempi haku on ollut osa työntekijätapaamisten asialistaa. Esimieskoulutusta piirijärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin työntekijätapaamisessa... Kampanjatyökalu hyväksyttiin hallituksen kokouksessa.... Vasemmistonuoret järjesti kaikille jäsenilleen avoimen strategiaseminaarin Helsingissä... Seminaariin osallistui vasemmistonuorta. Seminaari arvioi strategian edistymistä sekä pohti strategian päivittämistä vuonna. VASEMMISTONUORTEN OHJELMATYÖ Vasemmistonuoret on poliittinen nuorisojärjestö. Kaiken toiminnan peruslähtökohtana on vahva vasemmistolainen, sosialistinen ja feministinen ideologia sekä punavihreä arvomaailma. Vasemmistonuoret on poliittista työtä tekevä kansalaisjärjestö, mutta myös nuorisojärjestö, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen kasvatus ja koulutustehtävä. Kaikki Vasemmistonuorten poliittiset ohjelmat ja asiakirjat ovat kiinnostuneiden luettavissa osoitteessa POLIITTISET ASIAKIRJAT Toimintavuonna Vasemmistonuorten poliittisia kantoja määritteli vuoden liittokokouksessa hyväksytty poliittinen ohjelma. Vuoden loppupuolella hyväksytty poliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelma toi ohjelman ruohonjuuritasolle ja toteutettavaksi politiikaksi. Poliittisen ohjelman lisäksi Vasemmistonuorten kantoja määrittävät erilliset asiakirjat: seksuaalipoliittinen asiakirja, hyväksyttiin vuoden liittokokouksessa 0 EU-poliittinen asiakirja, hyväksyttiin liittokokouksessa 0 talouspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 0 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin liittokokouksessa vuonna 0 veropoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 0 maahanmuuttopoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa 0 päihdepoliittinen asiakirja, päivitettiin hallituksessa keväällä 0 ympäristöpoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa marraskuussa 0

5 Feminismi ja Vasemmistonuoret -asiakirja, joka pohjustaa järjestössä käytävää tasa-arvokeskustelua, hyväksyttiin hallituksessa huhtikuussa 0 Vuoden aikana poliittiset asiakirjat käytiin läpi tulevien vuosien uudistamista varten. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyy työryhmien päivitykset asiakirjoihin. Kulttuurityöryhmä valmisteli Vasemmistonuorten hallitukselle tekijänoikeusteesit. Hallitus hyväksyi teesit kokouksessaan.... Hallitus hyväksyi samassa kokouksessa myös vaaliteesit järjestön kunnallisvaalityöhön. Kokouksessaan 0.. hallitus hyväksyi tasa-arvojaoston valmisteleman Vasemmistonuorten feministisen manifestin. Ympäristö ja ilmastotyöryhmä valmisteli Vasemmistonuorten hallitukselle ympäristöpoliittisen asiakirjan. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyi asiakirjan kokouksessaan JÄRJESTÖLLISET ASIAKIRJAT Vasemmistonuoret laati vuonna 0 tasa-arvosuunnitelman, jonka toteuttaminen on aloitettu. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on vahvistaa sukupuolista tasaarvoa Vasemmistonuorissa ja parantaa myös muiden yhdenvertaisuuden ulottuvuuksien huomiointia järjestön toiminnassa. Vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota tasa-arvoon piirijärjestöissä. Vasemmistonuorten järjestöllinen strategia käsitellään luvussa. Vasemmistonuorten hallitus hyväksyi vuonna poliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelman sekä kampanjatyökalun. VASEMMISTONUORTEN JÄSENHANKINTA JA HUOLTOTYÖ Vasemmistonuorten toiminta perustuu piiri- ja perusjärjestöjen ja erilaisten toimintaryhmien ruohonjuuritasolla toimivien jäsenten tekemään työhön. Toiminnan kannalta on tärkeää, että Vasemmistonuoret kaikilla toiminnoillaan innostaa ja sitouttaa jäseniään mukaan sekä paikalliseen että valtakunnalliseen toimintaan. Näin huolehditaan siitä, että järjestö saa lisää uusia, innokkaita tekijöitä joukkoonsa. Vasemmistonuoret järjesti jäsenhankintaan koulutusta ja organisoi kesälle festivaalikiertueen. Piiri- ja perusjärjestöt vastasivat poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta sekä jäsenhankinnasta omalla alueellaan. Toimintavuoden aikana piiri- ja perusjärjestöjen toimijat esittelivät Vasemmistonuorten toimintaa nuorille ja vähän vanhemmillekin kansalaisille erilaisissa tapahtumissa, messuilla, kaduilla, toreilla ja oppilaitoksissa. Vasemmistonuorten oma monipuolinen tiedotusmateriaali, verkkosivut, esitteet ja muut materiaalit sekä Libero-lehti, olivat hyviä apuvälineitä paikallistoimijoiden jäsenhankinnassa ja tapahtumien järjestämisessä. Vasemmistonuorten esittelyssä potentiaalisille uusille jäsenille olivat mukana myös esitteet kampanjoista, joihin Vasemmistonuoret osallistuu muiden järjestöjen kanssa, kuten ydinvoiman vastainen kampanja.

6 KOULUTUS- JA OPINTOTOIMINTA Koulutus- ja opintotoimintaa arvioitiin ja kehitettiin edelleen toimintakaudella. Tästä työstä vastasi pääsääntöisesti Vasemmistonuorten koulutusjaosto ja hallitus yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret järjesti kaksi Opi perusasiat -kurssia, yhden Sinun täytyy astua johtoon - kurssin ja yhden Sinun täytyy tietää kaikki -kurssin. Yhteensä toimintavuoden aikana Vasemmistonuorten valtakunnallisille kursseille osallistui 0 vasemmistonuorta ja kurssivuorokausia kertyi. Kaikista kursseista kerättiin palautetta, jonka perusteella kursseja arvioidaan ja kehitetään edelleen. Vasemmistonuorten kurssien saama palaute on pääsääntöisesti erittäin positiivista. Kurssit keräävät kiitosta etenkin mukavasta ilmapiiristä ja asiantuntevasta ohjelmasta. Vasemmistonuorten kaikki valtakunnalliset kurssit ovat päihteettömiä tapahtumia ja niissä tarjotaan järjestön poliittisen linjan mukaisesti vain kasvisruokaa. Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoimintaa ovat erilaiset opintopiirit, -kerhot, kurssit ja leirit.koulutus- ja opintotoiminnan tavoitteena on hyödyntää piiri- ja perusjärjestöjen tuottama monipuolinen koulutus aatteellisista kursseista ja ympäristöleireistä työväenlaulukursseihin osana keskusjärjestön järjestämää koulutustoimintaa nsiten että ne muodostavat yhdessä mielekkään, toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vasemmistonuorilla oli uusille jäsenille tarkoitettu Opi perusasiat -opaskirjanen. Se on tietopaketti, joka opastaa uuden jäsenen mukaan järjestön toimintaan. Toiminnassa jo mukana oleville aktiiveille on koottu oppimateriaali järjestötoiminnan perusteista, ja siinä käsitellään muun muassa yhdistyslakia, yhdistyksen toimintaan liittyviä sääntöjä sekä järjestön hallituksen jäsenten ja työntekijöiden velvoitteita. Paikallisjärjestöjen aktiivien järjestötoiminnan osaamista tuettiin muun muassa järjestämällä vuosikokousten jälkeen koulutusta uusille piiri- ja perusjärjestöjen hallituksille. Vasemmistonuoret on laatinut myös Aktivistipakin, jossa kerrotaan perustiedot erilaisten tapahtumien järjestämisestä sekä Palestiina-solidaarisuuskampanjan opasvihko, jossa kerrotaan paitsi Palestiina-aiheisten tapahtumien järjestämisestä myös Palestiinan tilanteesta... Opi perusasiat -kurssit Vasemmistonuoret järjesti toimintavuonna kaksi Opi perusasiat -kurssia: Oulussa Sanginjoen leirikeskuksessa ja Porissa Koivuniemen leirikeskuksessa Kurssi on osa kaikille Vasemmistonuorten uusille jäsenille tarkoitettua koulutuskokonaisuutta, mutta se tarjoaa uusia näkökulmia ja toimii hyvänä kertauksena myös jo pidempään toiminnassa mukana olleille jäsenille. Kursseilla käsiteltiin vasemmistolaisen työväenliikkeen historiaa ja -kulttuuria sekä pohdittiin, mitä vasemmistolaisuus on. Lisäksi kursseilla tutustuttiin Vasemmistonuorten politiikkaan ja järjestötoimintaan sekä siihen, minkälaisia

7 mahdollisuuksia ja minkälaista toimintaa Vasemmistonuoret tarjoaa. Koulutuksen tavoitteena oli sitouttaa uusi jäsen mukaan toimintaan ja antaa valmiudet poliittiseen osallistumiseen. Oulun Sanginjoen leirikeskuksessa järjestetylle kurssille osallistui vasemmistonuorta. Porin Koivuniemen leirikeskuksen kurssille osallistui vasemmistonuorta. Lisäksi molemmille kursseille osallistui useita kouluttajia ja työntekijöitä. Kursseilla esiteltiin perjantaina alustuksin ja opetustunnein Vasemmistonuoria järjestönä ja sen poliittista ohjelmaa, lauantaina vasemmistolaisen liikkeen historiaa, työväenlaululiikettä ja järjestötoimintaa ylipäänsä. Sunnuntain ohjelmassa keskityttiin käytännön järjestötoimintaan, jolloin kurssilaiset saivat suunnitella ryhmissä tapahtumien toteuttamista ja ideoida erilaisia itselleen mieluisia toimintatapoja... Sinun täytyy tietää kaikki (STTK) -kurssi Sinun täytyy tietää kaikki -kurssi järjestettiin... Espoossa, Luukin leirikeskuksessa. Kurssilla käytiin läpi Vasemmistonuorten kunnallisvaaliteesit, pohdittiin kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua, keskusteltiin kunnallisista palveluista ja reilusta kaupasta. Lisäksi kurssilla käytiin läpi kampanjatyötä ja Vasemmistonuorten projektirahankäytäntöjä kunnallisvaalikampanjoinnissa. Kurssille osallistui 0 vasemmistonuorta... Sinun täytyy astua johtoon (STAJ) - kurssi Sinun täytyy astua johtoon -kurssi järjestettiin Äänekoskella Kangaslammen kurssikeskuksessa.... Koulutus oli tarkoitettu etenkin Vasemmistonuorten vastuullisissa asemissa toimiville jäsenille. Kurssilla käsiteltiin järjestörakenteeseen, yhdistyslakiin, piirijärjestöjen hallintoon, kokoustekniikkaan, yhdistyksen taloudenpitoon ja toiminnan koordinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksessa tehtiin jo valmisteluja tulevia kunnallisvaaleja varten. Kurssille osallistui vasemmistonuorta... Muu järjestötoiminnan koulutus Keväällä järjestettiin kuntapolitiikkakoulutuskiertueen. Kiertue oli keskustoimiston järjestämä koulutustilaisuus, jonka jokainen perusosasto tai piiri sai tilata paikkakunnalleen. Jokaisen koulutusillan aikana Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja, Oulun kaupunginhallituksen jäsen Hanna Sarkkinen kertoi perustietoja kunnan toiminnasta, taloudesta ja poliittisesta järjestelmästä sekä omista kokemuksistaan kunnallispolitiikasta. Lisäksi paikalle oli kutsuttu paikallinen poliitikko kertomaan paikkakunnan ajankohtaisista poliittisista asioista ja tulevista kunnallisvaaleista. Koulutus oli suunnattu erityisesti paikallisvaikuttamisesta kiinnostuneille ja kunnallisvaaliehdokkuutta harkitseville vasemmistonuorille. Koulutuksiin osallistui yhteensä vasemmistonuorta ja niitä järjestettiin neljätoista. Koulutuksia järjestettiin seuraavasti: 0.. Jyväskylä, osallistujia.. Kuopio, osallistujia.. Joensuu, osallistujia.. Kouvola, osallistujia

8 Hyvinkää, osallistujia.. Kajaani, osallistujia.. Turku, osallistujia.. Tampere, osallistujia.. Lahti, osallistujia.. Helsinki, osallistujia.. Oulu, osallistujia.. Rovaniemi, osallistujia.. Kemi, osallistujia... Kotka, osallistujia Jäsenistölle avoin strategiaseminaari järjestettiin Helsingissä... Strategiaseminaarissa puitiin strategian toteutumista ja sen kehittämistarpeita. Seminaariin osallistui Vasemmistonuorten jäsentä. Vasemmistonuorten Palestiina-työryhmä järjesti Palestiina-aiheisen koulutuksen Boikotoinnilla suuriin saavutuksiin Turussa.0.. Koulutukseen osallistui kurssilaista. Lisää Palestiina-työryhmästä kohdassa... Vasemmistonuoret järjesti hallituksen kokouksiensa yhteydessä koulutuksia:.. Kuntapäätökset vaikutusväylänä, osallistujaa.. Perustulon ABC, osallistujaa,.. Julkinen tila ja kaupunkisuunnittelu, osallistujaa 0.. Yhdistyslain perusteet, osallistujaa. NÄKYMINEN TAPAHTUMISSA.. Next Step työpaikka ja koulutusmessut Vasemmistonuoret osallistui Suomen Ammattiin Opiskelevat SAKKI ry:n järjestämille Next Step työpaikka- ja koulutusmessuille Turussa... ja Helsingissä..... Tavoitteena oli esitellä järjestön toimintaa erityisesti messujen -vuotiaiden keskuudessa ja herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan. Määrällisenä tavoitteena oli 00 kontaktia ja 0 uutta jäsentä molemmilla messuilla. Kontakteja saatiin 00 ja uusia jäseniä viitisenkymmentä... Studia-messut Vasemmistonuoret osallistui Studia messuille Helsingissä.... Tavoitteena oli esitellä järjestön toimintaa erityisesti messujen --vuotiaiden keskuudessa sekä herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan. Määärällisenä tavoitteena oli 00 kontaktia ja 0 uutta jäsentä messuilta. Kontakteja saatiin 00 ja uusia jäseniä parikymmentä... Kesäfestarikiertue Vasemmistonuoret kiersi kesän musiikkifestivaaleja ja muita tapahtumia kertomassa toiminnastaan ja innostamassa nuoria poliittiseen osallistumiseen. Festarikiertuetta koordinoitiin keskitetysti, mutta lisäksi piirijärjestöt osallistuivat paikallisiin tapahtumiin. Piirijärjestöt osallistuivat lisäksi kevään ja kesän aikana

9 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n järjestämiin Mahdollisuuksien tori tapahtumiin ympäri Suomea. Järjestö osallistui myös Maailma Kylässä festivaalille Helsingissä sekä Suomi Areena -tapahtumaan Porissa.... Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret oli piiri ja perusjärjestöjen kautta mukana myös monissa muissa tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, poliittisia tavoitteitaan ja meneillään olevia kampanjoita.. JÄSENHANKINNAN KEHITTÄMINEN.. Vasemmistolaiset nuoret työelämässä Vasemmistonuoret kohdisti jäsenhankintaa myös jo työelämässä mukana oleviin nuoriin. Tavoitteena oli saada enemmän palkansaajanuoria mukaan piiri- ja perusjärjestöjen paikalliseen toimintaan sekä Vasemmistonuorten jäseniä mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Jäsenhankintaa koordinoi työelämäjaosto yhdessä ayliikkeen nuorten vasemmistolaisten kanssa. Osana työelämätoimintaansa Vasemmistonuoret järjesti yhteistyössä SAK:n vasemmistolaisten ryhmien kanssa Tammitapaamisen tammikuun lopussa. Lisää Tammitapaamisesta kohdassa.. Vuonna Vasemmistonuoret käynnisti Tammitapaamisen suunnittelun jo keväällä yhdessä liittojen kanssa tavoitteenaan kasvattaa Tammitapaamisen kokoa ja saavuttaa isompi määrä työelämässä jo mukana olevia nuoria... Yhteistyö vasemmistolaisten opiskelijoiden kanssa Vasemmistonuoret teki yhteistyössä valtakunnallisen Vasemmisto-opiskelijat ry:n ja paikallisten sitoutumattomien vasemmistolaisten opiskelijoiden omien järjestöjen ja verkostojen kanssa vasemmistolaista nuorisotoimintaa tutuksi opiskelijoiden parissa. Vasemmisto-opiskelijat pyrki omalla toiminnallaan tavoittamaan kaikki opiskelijat koulutusasteesta riippumatta... Monikielisyys Vasemmistonuorissa Vasemmistonuoret kehitti toimintavuonna järjestön kaksikielisyyttä ja mahdollisuuksia toimia järjestössä molemmilla kotimaisilla kielillä. Puheenjohtaja Li Andersson esiintyi lukuisissa ruotsinkielisissä medioissa toimintavuonna. Toimintavuonna julkaistiin yksi kannanotto venäjäksi... Jäsenhankinnan kehittäminen Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret on kouluttanut aktiivejaan jäsenhankinnassa ja jäsenten aktivoinnissa kevätseminaarin yhteydessä. Jäsentyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Tavoitteena on kasvava jäsenmäärä ja erityisesti, että erilaisten nuorten olisi helpo tulla toimintaan taustasta riippumatta. Osana jäsenhuoltoa Vasemmistonuoret panostaa siihen, että toiminta kaikkialla maassa on maksutonta tai osallistujille hyvin edullista, monipuolista ja sisältää niin poliittista toimintaa kuin harrastustoimintaakin.

10 Vasemmistonuoret aloitti jäsenhankintakilpailun, Operaatio Toverin.0.. Kilpailun on määrä jatkua... asti. Kilpailua markkinoitiin jäsenistölle uutiskirjeen, sosiaalisen median, julisteiden ja lentolehtisten muodossa. VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT.TAMMITAPAAMINEN... Tammitapaamiseen... Raseborg-opistolle Karjaalla kerääntyi noin 0 vasemmistonuorta ja vasemmistolaista ay-nuorta. Vasemmistonuoret järjesti Tammitapaamisen yhdessä SAK:n nuorisovaliokunnan vasemmistoryhmän kanssa. Tapahtuman teemana oli kevään tulevat ammattiyhdistysvaalit sekä vasemmiston yhteistyö niissä. Lisäksi Tammitapaamisessa keskusteltiin Vasemmistonuorten ja vasemmistolaisten ay-nuorten yhteistyön kehittämisestä. Tapaamisessa kuultiin Metalliliiton tutkimuspäällikön Jorma Anttilan luento palkankorotustavoitteiden synnystä, ja lisäksi järjestettiin paneelikeskustelut poliittisen vasemmiston ja ay-liikkeen yhteistyön mahdollisuuksista sekä tasaarvosta ay-liikkeessä. Tasa-arvopaneelikeskustelu videoitiin internetiin. Video keräsi katsojaa, joista reaaliaikaisesti. Lisäksi tammitapaamisessa järjestettiin työpajoja vasemmistolaisesta työnantajapolitiikasta (vetäjänä Heidi Auvinen) sekä kevään liittovaaleista (vetäjänä Dan Koivulaakso). Tammitapaamisen avasivat Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson ja SAK:n nuorisovaliokunnan vasemmistoryhmän puheenjohtaja Ville-Petteri Risberg. Tammitapaamisesta julkaistiin kannanotto Vasemmistolaiset ay-nuoret: Työväen presidentti ei tunne työelämää (0..).. VUOKRATYÖTILAISUUS.. Vasemmistonuorten työelämäjaosto järjesti tilaisuuden vuokratyöstä ja sen tulevaisuudesta.. Työväenliikkeen kirjastossa Helsingin Sörnäisissä. Tilaisuudessa pohdittiin, miten vuokratyön lisääntyminen vaikuttaa työntekijöiden asemaan ja onko vuokratyö työntekijän näkökulmasta hyvä vai huono asia. Minkälaista sääntelyä tarvitaan? Voiko vuokratyö olla ponnahduslauta työelämään vai onko se vain työnantajien tapa lisätä joustoja ja kierrättää työntekijöitä palkkakulujen säästämiseksi? Paikalla keskustelemassa olivat tutkija Antti Tanskanen, kansanedustajat Anna Kontula ja Kari Uotila sekä vuokratyöntekijät Janne Nurmi ja Matias Luukkanen. Keskustelun veti Joonas Korhonen. Tilaisuutta seurasi 0 osallistujaa ja se välitettiin verkkoon Bambuser-palvelun kautta. Tilaisuudella oli verkkokatsojia noin sata, joista noin katsoi lähetystä reaaliaikaisesti.. KEVÄTSEMINAARI... Kevätseminaari järjestettiin Turussa... Turun suomenkielisellä työväenopistolla. Kevätseminaari oli toimintavuoden suurin tapahtuma ja sen 0

11 teemana oli yhteisötalous ja tietoyhteiskunta. Seminaarissa kuultiin luentoja tietoyhteiskuntapolitiikan perusteista, osuuskuntatoiminnasta yhteiskunnan rakentajana sekä yhteiskunnasta muutoksen kierteessä. Lisäksi järjestettiin paneelikeskustelu tekijänoikeuksista (puhujina Lilja Tamminen, Tatu Ahponen ja Jarmo Puskala) sekä järjestettiin jäsenhankintakoulutus. Seminaariin osallistui vasemmistonuorta, jäsenhankintakoulutukseen 0. Kevätseminaarin avasivat järjestö- ja koulutussihteeri Silla Kakkola ja puheenjohtaja Li Andersson. Osuuskuntatoiminnasta puhui Pekka Pättiniemi Kansan Sivistystyön Liitosta, tietoyhteiskuntapolitiikasta Jarmo Puskala. Tero Toivanen alusti teemalla Kamppailu yhteisestä commonsit ja radikaalin politiikan tulevaisuus. Kevätseminaarin yhteydessä järjestettiin kadunvaltaus sekä avattiin Vasemmistonuorten kesäkampanja asiaton oleskelu sallittu. Kadunvaltaus keräsi noin 00 osallistujaa.. NUORISOLIITTOLAISLEIRI.... Vasemmistonuorten kesän suurin valtakunnallinen tapahtuma oli Viitasaarella Kolman leirikeskuksessa järjestetty Nuorisoliittolaisleiri, jonka ohjelmassa oli poliittisen toiminnan lisäksi paljon työväenkulttuuria ja järjestötoimintaa. Kuusipäiväinen Nuorisoliittolaisleiri on osa Vasemmistonuorten aatteellista ja järjestöllistä koulutusta. Leirin teema oli antirasismi, jota käsiteltiin niin luennoin keskusteluin ja lukupiirein kuin myös roolipelaten. Rasismiteeman lisäksi leirillä käsiteltiin Vasemmistonuorten poliittista ohjelmaa, ympäristökysymyksiä, pakolaisuutta ja talouden valtaa. Asiaohjelman lisäksi leirillä järjestettiin kankaanpainantaa, origamityöpaja, kierrätyskorutyöpaja, metsäretriitti, improvisaatioteatteria ja leiriolympialaiset. Leirille osallistui 0 vasemmistonuorta ja leirin ohjelmasta ja organisoinnista vastasi viisihenkinen leirityöryhmä yhteistyössä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa.. ILMASTOTOIMINTAPÄIVÄT.-.. Vasemmistonuoret järjesti yhdessä muiden kansalais -ja ympäristöjärjestöjen kanssa yleisölle avoimet ilmastotoimintapäivät Arbiksella Helsingissä. lmastotoimintapäivillä perehdyttiin ilmastonmuutoksen perusteisiin ja vaikutuksiin sekä ilmastovaikuttamisen keinoihin. Luennoilla ja työpajoissa aihetta käsiteltiin esimerkiksi sarjakuvan ja suoran toiminnan keinoin sekä muun muassa tasa-arvon, muuttuvan luonnon ja talousjärjestelmän kannalta. Ohjelma linkittyi myös Qatarin Dohassa käytyihin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, joiden kuulumisia kuultiin lauantain ohjelman päätteeksi. Lauantaina keskipäivällä järjestetyssä paneelissa neljän maan suurlähettiläät kertoivat näkemyksistään oman maansa ilmastopolitiikasta ja ilmastonmuutoksen huomioimisesta. Ilmastotoimintapäiville osallistui noin 0 henkilöä.

12 VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET TOIMINTAPÄIVÄT Vasemmistonuoret osallistui toimintavuoden aikana useiden erilaisten valtakunnallisten toimintapäivien viettoon. Piiri- ja perusjärjestöt sekä toimintaryhmät tempaisivat paikallisesti päivien teemojen mukaisesti. Paikallisella toiminnalla saavutettiin myös valtakunnallista näkyvyyttä. Valtakunnallisten toimintapäivien tarkoituksena oli kertoa Vasemmistonuorten poliittisista ja toiminnallista tavoitteista liittyen päivän aiheeseen. Maailman sosiaalifoorumin maailmanlaajuinen toimintapäivä.. Polttava kysymys - toimintapäivä.. YK:n rasismin vastainen päivä.. Vappu, suomalaisen työn päivä.. Reilun kaupan päivä.. ja Reilun kaupan viikot huhtikuussa Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden muistopäivä.. Aseistakieltäytyjien päivä.. Hiroshiman muistopäivä, ydinaseiden vastainen päivä.. Polttava kysymys -kampanjan ihmisbanderollitempaus.. Kansainvälinen autoton päivä.. Intifadan, eli palestiinalaisten toisen kansannousun vuosipäivä.. asunnottomien yö.0. YK:n päivä.0. Reilun kaupan viikko.-.0. kristalliyön muistopäivä, rasismin vastainen päivä.. Älä osta mitään -päivä.. YK:n Palestiina-solidaarisuuspäivä.. turkiton päivä 0.. VASEMMISTONUORTEN YHTEISTYÖKUMPPANIT Vasemmistonuoret teki toimintavuonna yhteistyötä useiden erilaisten kansalaisjärjestöjen, toimintaryhmien ja verkostojen, joilla on Vasemmistonuorten kanssa yhteisiä poliittisia tai toiminnallisia tavoitteita, kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat ammattiyhdistysliike sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, erityisesti rauhanjärjestöt ja ympäristöjärjestöt, kehitysmaaliikkeeseen kuuluvat järjestöt, opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Yhteistyötä tehtiin vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Vasemmistonuoret seurasi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n nuorisovaliokunnan toimintaa. Toimintavuoden aikana yhteistyötä tehtiin ammattiyhdistysliikkeen nuorten vasemmistolaisten kanssa muun muassa Tammitapaamisen, paikallisen ay-toiminnan ja työelämäjaoston kautta. Vasemmistonuoret oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä: Elämäntapaliitto ry Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry European Network of Democratic Young Left ENDYL Folkets Bildningsförbund FBF rf

13 Kansainvälinen solidaarisuustyö ry Kansan Arkisto Kansantalojen Liitto ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry Kunnon Elämä ry Nuorisoasuntoliitto NAL ry Osuuskunta Vastapaino Pohjola-Norden PN ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto PNN ry Reilun kaupan edistämisyhdistys ry Reilun kaupan puolesta ry Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry Sosialistisk Ungdom i Norden SUN Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Pakolaisapu ry Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi STETE Suomen YK-liitto ry Suomi Venäjä-seura ry Polyamoria ry Vasemmistonuorten hallitus päätti kokouksessaan... liittymisestä Oikeudet ilman rajoja yhdistyksen jäseneksi. Läheisimpiä yhteistyötahoja olivat Vasemmistoliitto, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Vasemmistonaiset, Vasemmisto-opiskelijat ry, Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Vasemmistonuorten, Vasemmistoliiton ja pioneeriliiton keskustoimistot sijaitsivat yhteisissä toimitiloissa Helsingin Hakaniemessä.. asti. Tämä mahdollisti päivittäisen jatkuvan ja luontevan vuorovaikutuksen sekä yhteistyön. Vasemmistonuoret muutti.. uusiin toimitiloihin osoitteeseen Hämeentie,.krs Helsinki yhdessä Suomen Demokratian Pioneerien Liiton SDPL ry:n kanssa.. UUDEN TOIMISTON AVAJAISET Vasemmistonuorten ja SDPL ry:n uuden toimiston avajaiset järjestettiin... Tupaantuliaisiin kutsuttiin molempien järjestöjen yhteistyökumppaneita sekä jäseniä. Seuraavana päivänä järjestettävä työntekijä ja puheenjohtajatapaaminen toi paikalle myös kiitettävän määrän Vasemmistonuorten piirijärjestöjen puheenjohtajia ja piirityöntekijöitä.. VASEMMISTOLIITTO Vasemmistonuoret on poliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Muun toimintansa ohella Vasemmistonuoret haluaa tehdä Vasemmistoliitosta

14 nuorekkaamman, radikaalimman ja tuoreemman nostamalla nuoria ihmisiä ja punavihreitä asioita puolueen jokaiselle toiminnan tasolle puolueosastoista aina puolueen terävimpään johtoon saakka. Monet Vasemmistonuorten jäsenistä ovat myös puolueen jäseniä ja toimivat Vasemmistoliitossa keskeisissä tehtävissä puoluevaltuustossa ja -hallituksessa sekä piirijärjestöissä, osastoissa, jaostoissa ja työryhmissä. Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä puolueen kansanedustajien, heidän eduskunta-avustajiensa, ministeriryhmän sekä kunnanvaltuustoissa ja lautakunnissa toimivien vasemmistoliittolaisten kanssa yhteisten poliittisten ja toiminnallisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Vasemmistonuoret järjesti Vasemmistoliiton kanssa toimintakauden aikana kerran osin yhteisen työntekijätapaamisen. Lisää työntekijätapaamisista kohdassa.. Vasemmistonuoret teki Vasemmistoliiton kanssa yhteistyötä vuoden presidentinvaali ja kunnallisvaalikampanjoinnissa. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson osallistui myös Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja hallituksen kokouksiin sekä eduskuntaryhmän kokouksiin. Vasemmistonuorten hallitus nimesi edustajan jokaiseen Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokoukseen toimintavuonna... Yhteistyö presidentinvaaleissa Vasemmistonuoret kampanjoi yhdessä Vasemmistoliiton kanssa järjestön entisen puheenjohtajan Paavo Arhinmäen presidentinvaalikampanjassa alkuvuodesta. Vasemmistonuoret järjesti kaksi Paavo Arhinmäen kyselytuntia,.. ja... Haastattelijana kyselytunneilla toimi Valter Söderman ja ne lähetettiin suorana Bambuser-palvelun kautta verkkoon. Ensimmäinen kyselytunti keräsi yhteensä katsojaa, joista katsojaa lähetyksen aikana. Toinen kyselytunti keräsi katsojaa, joista katsojaa lähetyksen aikana. Vasemmistonuoret tuotti myös Paavo Arhinmäki -t-paitoja, joita myytiin jäsenistölle kampanjan aikana. Ulko ja turvallisuuspoliittinen työryhmä tuotti lisäksi Presitentti-haastattelusarjan. Lisää ulko ja turvallisuuspoliittisen työryhmän toiminnasta kohdassa..... Yhteistyö kunnallisvaaleissa Vasemmistonuoret osallistui kunnallisvaalikampanjointiin. Vasemmistoliiton extranetiin tuotettiin Vasemmistonuorten ja puolueen vaali-ilmeitä yhdisteleviä materiaalipohjia ehdokkaiden käyttöön. Järjestö myös esitteli vaalisivuillaan puolueen nuoria ( 0-vuotiaita) ehdokkaita. Kunnallisvaalit on esitelty kohdassa... SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO SDPL RY Vasemmistonuoret rohkaisi jäseniään osallistumaan Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry:n toimintaan muun muassa toimimalla ympäri vuoden järjestettävien pioneerikerhojen ohjaajina ja kesällä pioneerileirien ohjaajina. Monet Vasemmistonuorten jäsenet ovat myös SDPL:n jäseniä ja toimivat

15 pioneeriliitossa keskeisissä tehtävissä liittotoimikunnassa sekä piirijärjestöissä, osastoissa, jaostoissa ja työryhmissä.. KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO KSL RY Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry oli Vasemmistonuorten tärkein yhteistyökumppani, kun Vasemmistonuoret järjesti koulutus- ja opintotoimintaa. Lisäksi Vasemmistonuoret tiedotti KSL:n järjestämästä koulutuksesta ja avoimista tilaisuuksista omille jäsenilleen. Aydin Saiyar edusti Vasemmistonuoria KSL:n hallituksessa kevääseen asti ja Silla Kakkola keväästä lähtien.. SUOMEN SOSIAALIFOORUMI Sosiaalifoorumit ovat avoimia yleisötapahtumia, joiden takana ovat monet erilaiset kansalaisjärjestöt yhdessä. Tavoitteena on tarjota järjestöille ja toimintaryhmille mahdollisuus järjestää haluamaansa ohjelmaa, koota suomalaisia kansalaisjärjestöjä saman katon alle keskustelemaan eri asioista sekä antaa erilaisille ryhmille mahdollisuus verkostoitua. Suomen sosiaalifoorumi on osa kansainvälistä sosiaalifoorumiprosessia, johon kuuluu niin maailmanlaajuisia kuin paikallisiakin sosiaalifoorumitapahtumia. Vasemmistonuoret on ollut alusta asti mukana tekemässä Suomen Sosiaalifoorumia. Yhdeksäs Suomen sosiaalifoorumi järjestettiin Helsingissä.... Vasemmistonuoret osallistui tapahtumaan esittelemällä toimintaansa ja järjestämällä seminaarin Perustulosta todellisuus! yhdessä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden kanssa. Seminaari keräsi noin 0 seuraajaa, ja seminaari videoitiin verkkoon Bambuser-palvelun kautta, jossa se keräsi katsojaa heistä noin 0 reaaliaikaisesti.. MUUT YHTEISTYÖTAHOT Vasemmistonuoret osallistui toimintavuoden aikana aktiivisesti kansainväliseen, Maan ystävien vetämään Polttava kysymys -kampanjaan, jossa vaaditaan eduskuntaa säätämään maan hallitusta päästövähennyksiin velvoittava ilmastolaki. Järjestön edustajat osallistuivat aktiivisesti kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vasemmistonuoret osallistuu Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n projektiin Nepalissa, jossa tuetaan nuorten parissa tehtävä poliittista työtä rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi maassa pitkään jatkuneeseen poliittiseen kon fiktiin. Projektissa vaihdetaan tietoja ja opitaan molemminpuolisesti toisilta demokratiasta ja sen puolesta kampanjoinnista. Vasemmistonuoret on mukana Reilun Kaupan edistämisyhdistyksen Reilu Kaupunki kampanjassa. Tampere, Pori, Espoo ja Joensuu ovat jo saaneet arvonimen. Samaan pyritään myös Turussa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Tässä työssä käytetään hyväksi järjestön yhteyksiä kaupunginvaltuutettuihin ja rutiinia tempausten järjestämisessä. Vasemmistonuoret osallistuu myös tilanteen mukaan Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepan globbaritoimintaan. Toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret tiedotti ja kannusti aktiivisesti jäseniään osallistumaan

16 globbarikoulutukseen. Globbarit lobbaavat joukolla tehtävien tempausten avulla kansanedustajia globaaleissa kehityskysymyksissä. VASEMMISTONUORTEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vasemmistonuorten kansainvälisestä toiminnasta toimintavuonna vastasi kansainvälisten asioiden jaosto. Jaosto toimii yhdessä puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa, jotka työntekijöistä vastaavat kansainvälisestä toiminnasta. Vasemmistonuoret pyrkii tiedottamaan mahdollisimman laajasti kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista. Kansainvälisten kannanottojen määrää on pyritty myös lisäämään.. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk Ungdom i Norden (SUN), jonka kokouksiin järjestön pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava osallistuu. Vasemmistonuoret vaikuttaa myös Pohjoismaiden neuvoston alaisessa Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (Ungdomens Nordiska Råd, UNR), jonka istuntoihin järjestön edustaja osallistuu. Kotimaassa Vasemmistonuoret tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin Nuorisoliitossa (PNN). Vasemmistonuoret teki toimintavuonna yhteistyötä myös SUN:n ulkopuolisten vasemmistojärjestöjen kanssa, norjalaisen Röd Ungdomin ja tanskalaisen Socialistik UngdomsFrontin kanssa.. EUROOPPALAINEN JA MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ Vasemmistonuorten eurooppalainen yhteistyöjärjestö on European Network of Democratic Young Left (ENDYL), jonka kokouksiin, seminaareihin ja työryhmiin osallistutaan vuoden aikana. Kansainvälisten asioiden jaosto laati aloitteen alkukeväästä ENDYL:n vuosikokoukselle... Euroopan laajuisesta perustulosta. Kotimaassa Vasemmistonuoret on mukana Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n, Reilun kaupan puolesta ry:n, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:n, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n, Suomen Pakolaisapu ry:n, Suomen YK-Liitto ry:n ja Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n toiminnassa. Vuonna Tiina Järvi edusti Vasemmistonuoria Kansainvälinen solidaarisuustyö -järjestössä.. KANSAINVÄLINEN VALTUUSKUNTATOIMINTA Vasemmistonuoret vastaanotti toimintavuoden aikana kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen valtuuskuntia. Valtuuskunnille esiteltiin suomalaista yhteiskuntaa ja vasemmistoa sekä Vasemmistonuorten valtakunnallista ja paikallista toimintaa. Järjestö myös tuki jäsentensä osallistumista seminaareihin ulkomailla. Vasemmistonuoret vastaanotti valtuuskunnan Baskimaasta (Basque revolutionary youth).0. Vasemmistonuorten keskustoimistolla.

17 Vasemmistonuorten jäseniä tuettiin Euroopan Vasemmiston kesäyliopiston osallistumisessa... Kesäyliopistoon osallistuivat Santeri Mikkola, Toivo Haimi, Kaisu Suopanki, Juho Korhonen, Linda Savonen, Raisa Musakka ja Milla Pyykkönen. Kesäyliopisto järjestettiin Kreikassa, Portariassa. Vasemmistonuoret osallistui eurooppalaisen kattojärjestönsä ENDYL;n vuosikokoukseen Roomassa... kahden osallistujan voimin. Osallistujat olivat Kaisu Suopanki ja Toivo Haimi. Suopanki valittiin ENDYL:n hallitukseen.. PALESTIINA-KEHITYSYHTEISTYÖHANKE Vasemmistonuoret ei saanut rahoitusta uudelle kehitysyhteistyöhankkeelle vuodelle. Vasemmistonuoret on toimintavuoden valmistellut uuden hakemuksen ulkoministeriölle. Hanke sai rahoituksen vuodelle ja hanketta varten palkatiin Palestiina-koordinaattori vuoden lopussa. Hankkeen rahoittamiseksi Vasemmistonuoret myös kerää rahaa ja myy maahantuomiaan Palestiina-huiveja. VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT Valtakunnallisista kampanjoista perustulo- ja kunnallisvaalikampanjat on esitelty keskeisissä tulostavoitteissa kohdassa. Järjestö toimi vuoden aikana myös työelämän oikeuksien puolesta sekä valmisteli asekauppa-teemaista rauhankampanjaa. Vasemmistonuoret on pyrkinyt taloudellisen tilanteen niin salliessa työllistämään yhden työntekijän kampanjaa kohti ja kampanjaa varten. Taloudellinen tilanne on ollut järjestölle kuitenkin tiukka, eikä kampanjatyöntekijöitä voitu työllistää vuonna. Kampanjoiden toteutumista seurataan vuonna luodun kampanjatyökalun pohjalta.. PERUSTULOKAMPANJA MASSIT MASSOILLE! Loppuvuodesta käynnistyneessä Massit massoille! - perustulokampanjassa Vasemmistonuoret esittävät perustulon yhteiskunnallisena visiona ja ratkaisuehdotuksena arjen epävarmistumiseen. Perustulokampanja on esitelty kohdassa... RAUHANKAMPANJA Loppuvuodesta Vasemmistonuoret valmisteli pitkään jatkuneen Natojäsenyyden vastaisen kampanjansa muuttamista rauhankampanjaksi, jonka kärkenä on Suomen käymän asekaupan lopettaminen ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden ja sotaa käyvien maiden kanssa sekä aseistariisunnan edistäminen. Kampanja alkaa vuonna.. ASIATON OLESKELU SALLITTU -KAMPANJA Kesällä Vasemmistonuoret toteutti julkisen tilan puolesta minikampanjan, jonka tavoitteena oli aktivoida piiritoimijoita tekemään näkyvää työtä kesällä ennen kunnallisvaaleja sekä nostaa esille epäkaupallisen julkisen tilan tärkeyttä.

18 Kampanja aloitettiin kevätseminaarin yhteydessä järjestetyllä kadunvaltauksella.. Turussa. Kadunvaltaukseen osallistui noin 0 henkeä. Kesän ja alkusyksyn aikana piireissä toteutettiin kampanjaan liittyviä tempauksia, kadunvaltauksia ja keskusteluja muun muassa Turussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Raahessa, Kotkassa, Vantaalla, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Kampanjan yhteyteen tehtiin myös aihetta käsittelevä kampanjavideo ja julkista tilaa käsiteltiin Vasemmistonuorten kunnallisvaaliteeseissä sekä useamman nuoren ehdokkaan omassa kampanjassa. Asiaton oleskelu sallittu -kampanjan nettisivuille koottiin tietoa siitä, miksi julkinen tila on vasemmistolle tärkeä aihe, sekä konkreettisia vaatimuksia liittyen muun muassa tyhjien tilojen käyttöön, laillisiin graftiseiniin ja julkisten tilojen suunnitteluun. Kampanjasivuille koottiin myös informaatiota siitä, miten kuntapäättäjät voivat edistää Vasemmistonuorten poliittisia tavoitteita julkiseen tilaan liittyen.. SOLIDAARISUUTTA MARJANPOIMIJOILLE! Vuonna Vasemmistonuoret jatkoi kampanjointia thaimaalaisten marjanpoimijoiden puolesta. Elokuussa viiden hengen ryhmä koostuen vasemmistonuorten aktiiveista, lakimies Ville Hoikkalasta ja tulkki Silarak Supphamatista, teki Lappiin viikon mittaisen kenttämatkan, jonka aikana haastateltiin niin thaimaalaisia marjanpoimijoita kuin aihetta tutkineita toimijoita. Ryhmä vieraili useassa kyläkoulussa sekä metsissä haastattelemassa thaimaalaisia marjanpoimijoita heidän työskentely- ja majoitusolosuhteistaan, marjanpoiminnasta koituvista kustannuksista sekä siitä, miten työskentely oli järjestetty niin Taimaan kuin Suomen päässä. Haastattelut taltioitiin videolle, valokuviin ja kirjallisesti. Poimijoiden lisäksi Vasemmistonuorten aktiivit haastatteli thaimaalaisten asemaa tutkinutta Jarno Valkosta Lapin yliopistolta, Puuliiton Lapin aluetoimitsija Reijo Lehtistä sekä MTT:n kasvituotannon Rainer Peltolaa. Kenttämatkasta tehdystä tiedotteesta uutisoitiin kesän loppupuolella laajasti ja minikampanja saavutti paljon huomiota. Vasemmistonuoret aikoo tehdä oman minidokumenttielokuvan kenttämatkalta saadusta aineistosta sekä jatkaa työskentely aiheen piirissä. Reportaaseja kenttämatkasta julkaistiin Maailman kuvalehdessä, Ubik-lehdessä sekä Liberossa. VASEMMISTONUORTEN HALLINTO Vasemmistonuorten toiminta perustuu ruohonjuuritasolla toimivien jäsenten tekemään vapaaehtoistyöhön, joka näkyy piiri- ja perusjärjestöjen sekä erilaisten toimintaryhmien monipuolisena paikallisena toimintana ympäri vuoden. Keskusjärjestön tehtävänä on koordinoida, tukea ja avustaa jäsenten piiri- ja perusjärjestöissä sekä toimintaryhmissä tekemää työtä ja järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja koordinoida järjestön poliittista työtä esimerkiksi jaostojen ja työryhmien kautta. Järjestö antaa jäsenilleen paikallisesti ja valtakunnallisesti monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, tehdä asioita itse. Kaikki toiminta lähtee jäsenten omasta halusta ja on siksi jäsenten itsensä näköistä.

19 Kaikki Vasemmistonuorten keskusjärjestön tapahtumat ovat valtakunnallisia tapahtumia. Lisäksi jäsenille tarjotaan kootusti tietoa piiri- ja perusjärjestöjen tapahtumista, jolloin toiminnan valtakunnallisuus korostuu. Monet piirijärjestöjen järjestämät tapahtumat ovat avoimia myös muiden piirien jäsenille ja lisäksi piirijärjestöt tekevät vierailuja toisten piirien luokse. Vasemmistonuoret tukee piirijärjestöjensä paikallista toimintaa paitsi taloudellisesti myös muilla tavoin. Keskustoimiston työntekijät ovat tarvittaessa kaikessa toiminnassa piiri- ja perusjärjestöjen toimijoiden tukena ja apuna. Piirijärjestöjen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien yhteydenpitoa ja yhteistyötä kannustetaan järjestämällä puheenjohtajien tapaaminen ainakin kerran vuodessa valtakunnallisen tapahtuman yhteydessä. Vasemmistonuorilla on vuonna 0 päivitetty työ-, matkustus- ja talousohjesääntö, jossa määrätään yhdistyksen johtamisesta, yhdistyksen toimintaan kuuluvien asioiden valmistelusta, yhdistyksen työntekijöiden ja toimielinten tehtävistä, yhdistyksen kulujen hyväksymisestä sekä siitä, kenen päätettäväksi asia kuuluu. Edellä mainituista asioista on lisäksi voimassa se, mitä niistä on yhdistyksen säännöissä ja työehtosopimuksessa säädetty. Vasemmistonuoret teki selvityksen järjestörakenteensa kehittämiseksi vuonna kuten strategia linjaa. Piiritapaamisia jatkettiin vuonna siten että piirijärjestöjen puheenjohtajat tapasivat toisensa kaksi kertaa toimintavuoden aikana puheenjohtajatapaamisissa. Piirijärjestöjä myös tiedotettiin aloitemahdollisuudesta hallitukselle.. KESKINÄINEN AVUSTUS PIIRIJÄRJESTÖILLE Vasemmistonuorten keskusjärjestöllä oli toimintavuonna kahdeksan piirijärjestöä: Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Hämeen Vasemmistonuoret, Itä- Suomen Vasemmistonuoret, Keski-Suomen Vasemmistonuoret, Lapin Vasemmistonuoret, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret, Satakunnan Vasemmistonuoret ja Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret. Piirijärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, ja ne vastaavat Vasemmistonuorten poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Vasemmistonuoret jakoi vuodeksi tulosperusteisesti keskinäistä avustusta piirijärjestöilleen. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa tulosperusteita olivat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus sekä jäsenmäärän kehitys. Kunkin piirijärjestön tuloksellisuutta arvioitiin sen toiminta-ajatuksen ja -kertomuksen toteutumisessa. Tulosperusteisen keskinäisen avustuksen jakotavan tavoitteena oli kannustaa piirijärjestöjä vireään toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Hakemuksessa piirijärjestöt esittelivät oman seuraavan vuoden toimintakertomuksensa ja talousarvionsa sekä selvityksen kuluvan vuoden toiminnasta. Hakemuksessa piirijärjestön oli selvitettävä muun muassa varainhankintaa ja kiinteitä kustannuksia. Lisäksi hakemuksen liitteeksi luotiin yhteisesti lista piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi huomioida toiminnan suunnittelussaan. Hallitus päätti kokouksessaan... muuttaa keskinäisen avustuksen nimen muotoon toiminta-avustus.

20 PROJEKTIRAHA JÄSENTEN TOIMINTARYHMILLE Vasemmistonuoret jakaa projektirahaa vähintään kolmen jäsenen muodostamille toimintaryhmille sekä piiri- ja perusjärjestöille järjestön poliittisen ohjelman ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, jäsenhankintaan, paikallistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, nuorten ehdokkaiden vaalityöhön ja nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten toimintaan. Rahan jakoa sääntelee hallituksen vuonna 0 hyväksymä projektirahaohjesääntö, jossa kerrotaan rahan myöntöperusteet sekä hakemismenettely. Projektirahaa haetaan kirjallisesti Vasemmistonuorten työvaliokunnalta. Pääsääntöisesti projektin järjestäjältä edellytetään omarahoitusosuutta ja projektiraha maksetaan tilitystä vastaan. Tilitysten yhteydessä projekti myös arvioidaan. Toimintavuonna Vasemmistonuoret myönsi projektirahaa yhteensä erilliseen projektiin. Osin projektirahalla järjestettiin esimerkiksi perustulokeskustelutilaisuus, painettiin vappulehteä sekä järjestettiin avioliittolakitapahtuma, vaalikiertueita, bänditapahtumia, syysvaellus, salibändytapahtuma, työväenlaululeiri ja uusien jäsenten iltoja. Vasemmistonuorten hallitus päätti kokouksessaan... laatia erillisen ohjeistuksen kunnallisvaaleissa jaettavasta projektirahasta. Kunnallisvaaleihin liittyviä projekteja oli kpl. Projektirahaa hakivat piiri- ja perusjärjestöt sekä toimintaryhmät.. VASEMMISTONUORTEN HALLITUS Yhdistyksen varsinaisten kokousten välillä Vasemmistonuorten ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus. Hallituksen kokouksiin osallistuivat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki Vasemmistonuorten keskustoimiston ja piiri- ja perusjärjestöjen työntekijät. Vasemmistonuorten hallituksessa toimivat kaudella : puheenjohtaja Li Andersson ensimmäinen varapuheenjohtaja Juuso Aromaa toinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen Hallituksen jäsenet: Tatu Ahponen Häme (vara: Javiera Marchant Aedo) Jonas Björkbacka Pohjois-Pohjanmaa (vara: Alisa Pyykkönen) Helena Hangaslahti Etelä-Suomi (vara: Cecilia Bergström) Emma Heimonen Keski-Suomi (vara: Ville-Veikko Pulkka) Tiina Järvi Varsinais-Suomi (vara: Sofia Rostén) Petrus Kauppinen Lappi (vara: Maija Laurila) Tiia Meuronen Itä-Suomi (vara: Jaana Viskari) Joona Mielonen Itä-Suomi (vara: Jarkko Vuorinen) Petteri Moilanen Pohjois-Pohjanmaa (vara: Anni Ahlakorpi) Toni Mäkinen Häme (vara: Tiina Heikkilä) Henrik Nyholm Etelä-Suomi (vara: Antti Hartikainen)

Vasemmistonuorten valtakunnallinen toiminta 2012. Turku 24.2.2012

Vasemmistonuorten valtakunnallinen toiminta 2012. Turku 24.2.2012 Vasemmistonuorten valtakunnallinen toiminta 2012 Turku 24.2.2012 Vasemmistonuoret - Perustettu vuonna 1944, entinen Suomen demokraattinen nuorisoliitto (SDNL) - Noin 5000 jäsentä ympäri maan - Kaduilla

Lisätiedot

VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Vasemmistonuorten toimintasuunnitelma 2016

Vasemmistonuorten toimintasuunnitelma 2016 Vasemmistonuorten toimintasuunnitelma 2016 1 Johdanto Vasemmistonuoret ry on vuonna 1944 perustettu poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi,

Lisätiedot

VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.

VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12. VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015

Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015 Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015 1 Johdanto Vasemmistonuoret ry (Vänsterunga rf, Gurut Beale Nuorat rs) on vuonna 1944 perustettu poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 7.2.2013 esitys vuosikokoukselle 1 Suomi-Mosambik seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013 esitys vuosikokoukselle 7.2.2013 Toimintasuunnitelman vahvistaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Olemme Helsingin suurin puolue vuonna 2017. Helsingin Vihreät tekee tavoitteellista ja vaikuttavaa vihreää politiikkaa, johon kaikkien jäsenten on mahdollista

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.03 19.45 Paikka Paikalla: Sihteeri Esittelijä Poissa: Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, 02770 Espoo Teresia Volotinen, pj, Vihr.

Lisätiedot