VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12."

Transkriptio

1 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret ry (entiseltä nimeltään Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto SDNL ry) on vuonna 1944 perustettu punavihreä ja feministinen poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Vasemmistonuoret vaikuttaa maailmanlaajuisen tasa-arvon, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta. Järjestö vaikuttaa yhtä aikaa kaduilla ja kabineteissa. Toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista ja tempauksista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, ammattiyhdistysliikkeessä, kunnallispolitiikassa ja valtakunnan politiikassa. Tämä Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessaan hyväksymä toimintakertomus kertoo järjestön vuoden 2013 poliittisista ja toiminnallisista tavoitteista ja kuinka niitä on toimintakauden aikana saavutettu. 1 TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET TOIMINTAVUONNA 2013 Vuoden 2013 tärkeimmät tulostavoitteet ja painopistealueet olivat liittokokous, asekauppakampanja sekä strategia- ja ohjelmatyön jatkaminen. Lisäksi Vasemmistonuoret kampanjoi thai-marjanpoimijoiden sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksien puolesta. Vasemmistonuoret jatkoi toimintaansa työelämän oikeuksien, sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden puolesta ja rasismia vastaan sekä aloitti valmistautumisen vuoden 2014 eurovaaleihin. Loppuvuodesta suunniteltiin ja avattiin asuntopoliittinen Oma koti liian kallis -kampanja. Järjestö kehitti myös tasa-arvotyötään sekä järjesti kansainvälisen ilmastoleirin liittokokous Vasemmistonuorten 27. yhdistyksen varsinainen kokous eli liittokokous järjestettiin Hyvinkäällä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja se oli vuoden tärkein paikka keskustelulle järjestön poliittisista tavoitteista sekä järjestön kehittämisestä. Liittokokous onnistui tavoitteissaan. Liittokokouksessa hyväksyttiin järjestön eurooppapoliittinen ohjelma. Kokoukselle tehtiin 93 poliittista ja järjestöllistä aloitetta, joihin kokous vastasi. Aloitteista 57 oli Vasemmistonuorten piiri- ja perusjärjestöjen ennakolta valmistelemia, loput aloitteet kokousedustajat tekivät kokouksen aikana. Liittokokous teki kaksi kannanottoa: europolitiikkaan vaadittiin täyskäännöstä ja seksin oston täyskriminalisointia vastustettiin. Kokouksessa valittiin Vasemmistonuorten puheenjohtajaksi toiselle kaudelle Li Andersson ja varapuheenjohtajiksi äänestysen jälkeen Juuso Aromaa ja Anni Ahlakorpi. Järjestölle valittiin myös liittokokouskaudelle uusi hallitus, johon kuuluu 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Erityistä huomiota kiinnitettiin jäsenten mahdollisuuksiin vaikuttaa jo ennen liittokokousta. Kokouksen alla järjestettiin koulutuskiertue tehokkaasta liittokokousvaikuttamisesta. Liittokokouksessa seurattiin myös tasa-arvosuunnitelman mukaisesti sukupuolista tasa-arvoa puheenvuorojen jakautumisessa. Perheellisten kokousedustajien osallistumisen helpottamiseksi järjestettiin lapsiparkki yhteistyössä Suomen Demokratian Pioneerien liiton SDPL:n kanssa. Lisäksi liittokokouksessa toimi kaksi tasaarvovastaavaa, jotka kävivät läpi herrustekniikoita ja muita kokoustamiseen liittyviä käytäntöjä kaikkien osallistujien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. He toimivat myös häirintäyhdyshenkilöinä kokouksen aikana sekä seurasivat tasa-arvon toteutumista yleisemmällä tasolla. Kokouksen päätteeksi tasa-arvovastaavat raportoivat suoraan kokousväelle tasa-arvon toteutumisesta sekä laativat kirjallisen raportin hallitukselle. Erityistä huomiota kiinnitettiin äänestyskäytäntöjen tasa-arvoisuuteen, kokousedustajien ja -virkailijoiden käyttäytymiseen yleiskeskustelun aikana sekä hallitusehdokasasettelun sukupuolijakaumaan. Tasaarvovastaavien raportin mukaan heidän tehtävänsä koettiin erittäin olennaiseksi. Jo pelkkä tasa-arvovastaavien olemassaolo luo kulttuuria, jossa tasa-arvosta pidetään huolta. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin tasokas ja hyvää palautetta saanut urheilu- ja kulttuuripoliiittinen 1

2 seminaari. Seminaarissa luennoivat Tapio Furuholm aiheesta Urheilupolitiikka: miten kaikille mahdollisuus liikuntaan? Mikä on vasemmiston suhde huippu-urheiluun? sekä kuvataiteen professori Teemu Mäki aiheesta Mitä on poliittinen taide? Onko poliittinen taide vasemmistolaista?. Luentojen jälkeen järjestettiin aiheita käsittelevä paneelikeskustelu, johon osallistuivat Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirniö, kuvataiteilija Jani Leinonen, ja Helsingin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola. 1.2 Tappavan hyvä diili asekauppaan liittyvä kampanja Huhtikuussa 2013 Vasemmistonuoret aloitti Tappavan hyvä diili -nimisen asekauppaa ja aseistariisuntaa käsittelevän kampanjan, joka jatkui koko vuoden. Kampanjalla halutaan herättää keskustelua Suomen asekaupan vaikutuksista ihmisoikeuksien toteutumiseen eri puolilla maailmaa. Kampanjan kärkenä on vaatimus siitä, että Suomi lopettaa asekaupan maiden kanssa, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin tai ovat aseellisen konfiktin osapuolina. Kampanjan nettisivut löytyvät osoitteessa Niille on koottu informaatiota siitä, miten asekauppa nykyään toimii, Suomen harjoittaman asekaupan laajuudesta sekä nykylainsäädännön ja sen toimeenpanon puutteista. Nettisivuille on myös koottu eri asiantuntijoiden kirjoituksia aiheesta sekä ajankohtaispoimintoja aiheesta. Kampanjan puitteissa järjestettiin Suomen Sosiaalifoorumissa aihetta käsittelevä seminaarin yhteistyössä Demarinuorten ja Sadankomitean kanssa. Seminaarissa puhuttiin Suomen kiistellyistä asekaupoista esimerkiksi Saudi-Arabian, Israelin ja Bahrainin kanssa sekä asekaupan suhteesta Suomen ulkopolitiikkaan. Paikalla alustajina olivat Eekku Aromaa Sadankomiteasta, Jarmo Pykälä SaferGlobe Finland -järjestöstä, Bruno Jäntti ICAHD Finlandista ja Rauno Merisaari Ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksiköstä. Tilaisuutta seurasi noin 40 henkilöä. Seminaari herätti runsaasti keskustelua myös osallistujien kesken. Seuraava valtakunnallinen seminaari järjestettiin , tällä kertaa asekaupasta ja sen seurauksista. Seminaarissa alustuksia pitivät tutkija ja Suomalainen asekauppa -kirjan kirjoittaja Jarmo Pykälä aiheesta Miten asekauppa toimii Suomi ja Bahrain sekä kapteeni Olli Teirilä Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksesta aiheesta Miten asekauppa vaikuttaa Lähi-idän konfkteihin. Kommenttipuheenvuoron piti Syksy Räsänen ICAHD Finland verkostosta. Tilaisuus lähetettiin suorana nettistriiminä. Tilaisuutta seurasi noin 20 henkilöä paikan päällä sekä 45 henkilöä verkon kautta. Vasemmistonuorten piiri- ja perusjärjestöt järjestivät kampanjan aihetta käsitteleviä tapahtumia. Muun muassa Raahessa, Joensuussa ja Helsingissä aihetta on nostettu esille tempauksilla ja materiaalien jaolla, myös suoraan puolustusministeri Carl Haglundille. Kampanjan myötä Vasemmistonuoret on vahvistanut yhteyksiä muihin asekaupanvastaisiin toimijoihin sekä rauhanjärjestöihin. Puheenjohtaja nosti aseistariisunnan tärkeyden, Suomen harjoitaman asekaupan ja ulkopolitiikan suhteen sekä sotilasliitto Naton militarististisen ja epävakautta lisäävän luonteen esille presidentti Sauli Niinistön järjestämässä ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittelevässä tilaisuudessa Kultarannassa kesäkuun alussa. 1.3 Strategiatyö Vasemmistonuorten strategia ohjaa järjestöllistä kehittämistä vuoteen 2015 saakka, ja se on suunniteltu ohjaamaan keskusjärjestön toimintaa. Strategian edistymistä valvoo hallitus ja edistymisen mittaamiselle on luotu oma mittaristo (www.vasemmistonuoret.f/?/asiakirjat/strategia/). Strategian keskeiset järjestöön liittyvät kehittämistarpeet vuodelle 2013 olivat panostaminen varainhankintaan sekä jäsenhuoltoon ja -demokratiaan, jaostojen ja työryhmien sekä kunnallis- ja puoluepolitiikassa toimivien tukeminen sekä viestinnän kehittäminen. Tavoitteita saavutettiin toimintavuoden 2013 aikana. Alla oleva taulukko kuvaa liikennevärein asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kehitettävä kokonaisuus Kehitettävä osa-alue Tavoite vuodelle 2013 ja sen toteutuminen Järjestörakenne Selvitys järjestörakenteen kehittämiseksi Selvityksen suunnittelu käynnissä ja tekijä löytynyt, toteutus vuoden 2014 aikana Päätösvaltaa työryhmille ja jaostoille Piiritapaamisten järjestäminen Käsitelty hallituksen kokouksessa keväällä 2013 Suunnitellusti 2 kertaa vuodessa Luodaan aloiteohjeet piirijärjestöille ja tiedotetaan asiasta Aloiteohjeet tehty hallituksen kokouksessa keväällä

3 Jäsenhuolto ja jäsendemokratia Jäsenmäärä kasvu 5 % Arvio toimintaan osallistuvien määrästä: piirit ja keskusjärjestö: vuoden 2011 lähtötasosta + 50 Toteutetaan jäsentutkimus jäsendemokratiasta Pravda muuttuu enemmän verkkolehtimäiseksi Jäsenrekrytointi paranee Jäsenten aktivointi lisääntyy Tehdään erityisosaamiskartoitus Ei toteutunut Toteutunut +50 jo pelkästään keskusjärjestön vuoden 2013 tapahtumissa Suunnitellusti tutkimuksen suunnittelu käynnissä, toteutus vuoden 2014 aikana Pravda lopetettu, tilalla sähköinen n. 2 krt/kk ilmestyvä uutiskirje sekä keskusjärjestön jäsenkirje, joka lähetetään mm. uusille jäsenille Järjestettiin Operaatio Toveri -niminen jäsenhankintakilpailu ja palkittiin jäsenrekrytoinnissa onnistuneita Järjestettiin työryhmien ja jaostojen koulutus lokakuussa 2013 Toteutetaan jäsentutkimuksen yhteydessä Poliittinen toiminta Päivitetään asiakirjoja Asiakirjojen päivittäminen aloitettu, työ jatkuu Valtakunnalliset kampanjat Kansainvälinen toiminta Kunnallisvaikuttajatapaaminen Koulutetaan toimintaan Vasemmistoliitossa Poliittisen ohjelman toteuttaminen Kampanjoiden kehittäminen Kampanjoiden työvoiman lisääminen Osallistujamäärä eurooppalaisiin vasemmistotapahtumiin kasvaa Järjestettiin alkuvuodesta tapaaminen ja koulutus Vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä järjestettiin tapaaminen nuorille osallistujille, ennen kokousta tiedotettiin järjestön tavoitteista Hallitus päivitti suunnitelman poliittisen ohjelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi syyskuun kokouksessaan Seurattiin kampanjoiden toteutumista kampanjatyökalun avulla Valmistelut Sanssi-kortillisen työntekijän palkkaamiseksi aloitettiin ja haku käynnistettiin vuoden lopulla Mahdollisuuksista osallistua on tiedotettu ja osallistujia on tuettu mm. osallistumiskustannuksissa Viestintä Kansainvälisten kannanottojen määrä lisääntyy Vasemmistonuorilla edustaja ENDYL:n hallituksessa Videoiden määrä ja katsojaluvut kasvavat Selkokielisyys lisääntyy Mediaseurannan lisääminen ja julkisuuskuvan parantaminen Kansainvälisten kannanottojen määrää on lisätty. Kannanottoja on tehty myös venäjän ja ruotsin kielellä sekä loppuvuodesta julkaistaan saamen kielellä. Edustajana Kaisu Suopanki Jokaisen kampanjan yhteydessä on tehty kampanjavideo. Keskustoimiston järjestämät tilaisuudet on yhtä lukuunottamatta striimattu suoraan verkkoon. Presidentinvaalien yhteydessä tehtiin videosarja. Selkokielisyydestä on huolehdittu uusissa materiaaleissa sekä verkkoviestinnässä Käytetty aktiivisesti seurantatyökaluja, perustettu viestintätyöryhmä, joka kehittää verkkonäkyvyyttä, medianäkyvyydestä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle Kannanottojen kehittäminen Toteutuu suunnitellusti keväällä 2014 Henkilöstö ja luottamushenkilöt Yhteistapaaminen piirien työntekijöille ja puheenjohtajille Esimieskoulutuksen lisääminen puheenjohtajille Määritellään varapuheenjohtajien vastuualueet Perehdytyspaketin luominen 2 kertaa vuodessa 1 / vuodessa Vastuualueet määritelty hallituksen kokouksessa 7 8. syyskuuta. Liittokokous päätti uuden perehdytyspaketin/toimintaoppaan laatimisesta, Opi perusasiat -vihko vakiintuneessa käytössä 3

4 Talous Kannatusjäsenmaksun asettaminen Maksun merkitystä arvioitu. Kansalaisjärjestöyhteistyö Strategian toteuttaminen Liberon tukitilaushinnan korottaminen Varainhankintakoulutuksen lisääminen Kuntien avustusten nostamisen lisääminen Tavoitteet ammattiyhdistysliikkeelle Yhteistyö ay-liittojen kanssa lisääntyy Ammattiliittojen vaaleista tiedottaminen Liittokokous päättää strategiasta Hallitus toteuttaa strategiaa ja raportoi liittokokoukselle sen edistymisestä Luotu kolme maksuluokkaa: kannatusjäsenet, muut tilaukset, tukitilaukset. Toteutettu osana Sinun täytyy astua johtoon -kurssia Muistutettu ja ohjeistettu piirejä hakemaan avustuksia Ei ole erikseen määritelty, järjestön työelämään liittyviä linjauksia on tuotu esille ammattiyhdistysliikkeen kanssa tehdyn yhteistyön puitteissa. Yksi uusi liitto osallistuu Tammitapaamiseen, ei toteutunut tammikuussa 2013 Tiedotettu jäsenistöä mahdollisuudesta asettua ehdolle ammattiliittojen vaaleissa sekä tuettu ayvaalikampanjoinnissa Strategian toteutuminen merkittiin tiedoksi ja päätettiin uuden strategian valmistelusta Laadittiin toimintasuunnitelma strategian pohjalta ja seurattiin strategian etenemistä Pääsihteeri kirjaa strategian mukaiset tehtävät keskustoimiston työsuunnitelmaan ja raportoi strategian etenemisestä hallitukselle Päivitettiin kaksi kertaa vuodessa toimiston sisäistä työsuunnitelmaa ja raportoitiin strategian toteutumisesta. Arvioitiin strategian toteutumista myös liikennevalomerkein kuvatun seurantataulukon avulla. Strategia perehdytyksen apuna Käytettiin uusien aktiivien ja työntekijöiden perehdytyksessä Toukokuun liittokokouksessa päätettiin perustaa strategiatyöryhmä, jonka tehtäväksi annettiin nykyisen strategian seuraaminen sekä uuden strategian laatiminen vuosille OHJELMATYÖ Vasemmistonuoret on poliittinen nuorisojärjestö. Kaiken toiminnan peruslähtökohtana on vahva vasemmistolainen, sosialistinen ja feministinen ideologia sekä punavihreä arvomaailma. Vasemmistonuoret on poliittista työtä tekevä kansalaisjärjestö, mutta myös nuorisojärjestö, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen kasvatus- ja koulutustehtävä. Kaikki Vasemmistonuorten poliittiset ohjelmat ja asiakirjat ovat kiinnostuneiden luettavissa osoitteessa 2.1 Poliittiset asiakirjat Toimintavuonna järjestön poliittisia kantoja määritteli vuonna 2011 liittokokouksen hyväksymä poliittinen ohjelma. Poliittisen ohjelman lisäksi Vasemmistonuorten kantoja ja toimintaa määrittävät erilliset, hallituksen päätösvallassa olevat asiakirjat: talouspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2005 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin liittokokouksessa vuonna 2005 veropoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2007 maahanmuuttopoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2007 päihdepoliittinen asiakirja, päivitettiin hallituksessa vuonna 2009 tasa-arvosuunnitelma, hyväksytty hallituksessa vuonna 2010 ympäristöpoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012 tietoyhteiskunta- ja tekijänoikeusteesit, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012 feministinen manifesti, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012 eurooppapoliittinen ohjelma, hyväksyttiin liittokokouksessa 2013 Vuoden aikana poliittiset asiakirjat käytiin läpi tulevien vuosien uudistamista varten. Toimintavuonna hyväksyttiin eurooppapoliittinen ohjelma. Sitä käsiteltiin liittokokouskoulutuksissa kaikissa piirijärjestöissä sekä piirijärjestöjen kommenttikierroksella asiakirjan työstämisvaiheessa. Ohjelma toimii pohjana järjestön vaalityölle europarlamenttivaaleissa keväällä

5 Vuonna 2013 aloitettiin liittokokouspäätösten mukaisesti uuden demokratiaohjelman sekä uuden sosiaali-ja terveyspoliittisen ohjelman tekoa. Työryhmä perustettiin avoimen haun kautta uuden poliittisen ohjelman tekoa varten. Työryhmä kokousti vuonna 2013 kaksi kertaa. 2.2 Järjestölliset asiakirjat Vasemmistonuoret laati vuonna 2010 tasa-arvosuunnitelman, jonka toteuttaminen on käynnissä. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa tasa-arvoa Vasemmistonuorissa sen määritelmä tasa-arvosta kattaa sukupuolisen tasa-arvon lisäksi myös muut usein laajempana käsitteenä pidetyn yhdenvertaisuuden ulottuvuudet, kuten esimerkiksi alueellisen sekä etnisyyksien ja seksuaalisuuksien tasa-arvon. Vuonna 2013 kiinnitettiin erityistä huomiota järjestön ylimmän päättävän elimen eli liittokokouksen tasa-arvoisuuteen (ks. luku 1.1). Vuoden aikana toteutettiin myös monia Vasemmistonuorten strategian mukaisia järjestöllisiä uudistuksia (ks. luku 1.3). 3 JÄSENHANKINTA JA -HUOLTOTYÖ Piiri- ja perusjärjestöt vastasivat poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta sekä jäsenhankinnasta omalla alueellaan keskusjärjestön koordinoidessa valtakunnallista toimintaa. Toimintavuoden 2013 aikana piiri- ja perusjärjestöjen toimijat esittelivät Vasemmistonuorten toimintaa erilaisissa tapahtumissa, messuilla, kaduilla, toreilla ja oppilaitoksissa. 3.1 Koulutus- ja opintotoiminta Koulutus- ja opintotoimintaa arvioi ja kehitti koulutusjaosto ja hallitus yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Vasemmistonuoret järjesti uusille jäsenille suunnatun Opi perusasiat -kurssin, aktiivitoimijoiden Sinun täytyy astua johtoon -kurssin, Sinun täytyy tietää kaikki kuntapolitiikasta -kurssin, neljä liittokokouskoulutusta sekä kansainvälisen kesäleirin. Yhteensä valtakunnallisille kursseille osallistui 268 vasemmistonuorta ja kurssivuorokausia kertyi 21. Kaikista kursseista kerättiin palautetta, jonka perusteella kursseja arvioidaan ja kehitetään edelleen. Palaute on pääsääntöisesti erittäin positiivista, ja kurssit keräävät kiitosta etenkin mukavasta ilmapiiristä ja asiantuntevasta ohjelmasta. Kaikki valtakunnalliset kurssit ovat päihteettömiä ja niissä tarjotaan järjestön poliittisen linjan mukaisesti vegaanista ruokaa. Uusille jäsenille tarkoitettu Opi perusasiat -kirjanen päivitettiin toimintavuoden aikana. Lisäksi päivitettiin toiminnassa jo mukana oleville aktiiveille koottu oppimateriaali järjestötoiminnan perusteista, ja siinä käsitellään muun muassa yhdistyslakia, yhdistyksen toimintaan liittyviä sääntöjä sekä järjestön hallituksen jäsenten ja työntekijöiden velvoitteita. Vuoden aikana laadittiin Palestiina-solidaarisuuskampanjan opasvihko, jossa kerrotaan Palestiinan tilanteesta ja kampanjaa tukevien tapahtumien järjestämisestä. Keskusjärjestön työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuivat useisiin piiri- ja perusjärjestöjen tapahtumiin kouluttajina ja alustajina Opi perusasiat -kurssi Vasemmistonuoret järjesti Opi perusasiat -kurssin Helsingissä Meriharjun luontotalolla Uusille jäsenille tarkoitettu koulutus tarjosi jälleen uusia näkökulmia ja hyvää kertausta myös pidempään toimineille jäsenille. Kurssilla käsiteltiin vasemmistolaisen työväenliikkeen historiaa ja -kulttuuria sekä pohdittiin, mitä vasemmistolaisuus on. Lisäksi tutustuttiin Vasemmistonuorten politiikkaan ja järjestötoimintaan sekä Vasemmistonuorten tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. Koulutuksen tavoitteena oli sitouttaa uusi jäsen mukaan toimintaan ja antaa valmiudet poliittiseen osallistumiseen. Kurssille osallistui 40 vasemmistonuorta Sinun täytyy tietää kaikki -kurssi Sinun täytyy tietää kaikki kuntapolitiikasta -kurssi järjestettiin Mäntsälässä Kurssi oli suunnattu kuntavaikuttajille, mutta myös muut kuntavaikuttamisesta kiinnostuneet olivat tervetulleita. Kurssilla kuultiin alustuksia kunta- ja hankintalaista, kuntataloudesta ja kunta- ja soteuudistuksesta. Lisäksi kurssilla opeteltiin tekemään valtuustoaloitteita ja pohdittiin päättäjän työkaluja. Kurssille osallistui yhteensä 20 vasemmistonuorta Sinun täytyy astua johtoon -kurssi Sinun täytyy astua johtoon -kurssi järjestettiin Porissa Koivuniemen leirikeskuksessa. Koulutus oli 5

6 tarkoitettu etenkin Vasemmistonuorten vastuullisissa asemissa toimiville jäsenille. Kurssilla käsiteltiin järjestörakenteeseen, yhdistyslakiin, piirijärjestöjen hallintoon, kokoustekniikkaan, yhdistyksen taloudenpitoon ja toiminnan koordinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksessa tehtiin jo valmisteluja tulevia kunnallisvaaleja varten. Kurssille osallistui 18 vasemmistonuorta Muu järjestötoiminnan koulutus Keväällä 2013 järjestettiin liittokokouskoulutuskiertue. Kiertue oli keskustoimiston järjestämää koulutustoimintaa, ja sen tapahtumissa käytiin läpi liittokokouksen käytäntöjä. Koulutuksissa opetettiin muun muassa liittokokousaloitteiden tekoa, yleisiä kokouskäytäntöjä sekä ehdokkaiden asettelua. Koulutuksia järjestettiin Turussa (osallistujia 15), Tampereella (23), 2.5. Oulussa (20), 3.5. Jyväskylässä (18) ja Helsingissä (32). 3.2 Näkyminen tapahtumissa Next Step työpaikka ja koulutusmessut 2013 Vasemmistonuoret osallistui SAKKI ry:n järjestämille Next Step työpaikka- ja koulutusmessuille Jyväskylässä Tavoitteena oli esitellä järjestön toimintaa erityisesti vuotiaiden kävijöiden keskuudessa ja herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan. Kontakteja saatiin 2000 ja uusia jäseniä parikymmentä Studia-messut 2013 Vasemmistonuoret osallistui Helsingissä järjetetyille Studia-messuille. Studia-messuilla esiteltiin järjestön toimintaa ja pyrittiin saamaan osallistujat kiinnostumaan politiittisesta toiminnasta. Kontakteja messuilla saatiin 4000 ja uusia jäseniä noin kolmekymmentä Kesäfestarikiertue ja muut tapahtumat Vasemmistonuoret kiersi kesän musiikkifestivaaleja ja muita tapahtumia kertomassa toiminnastaan ja innostamassa nuoria poliittiseen osallistumiseen. Festarikiertuetta koordinoitiin keskitetysti, minkä lisäksi piirijärjestöt osallistuivat paikallisiin tapahtumiin. Järjestö osallistui myös Maailma Kylässä -festivaalille Helsingissä sekä Suomi Areena -tapahtumaan Porissa Piirijärjestöt osallistuivat lisäksi kevään ja kesän aikana Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin ympäri Suomea sekä vuoden aikana moniin muihin tapahtumiin. 3.3 Jäsenhankinnan kehittäminen Vasemmistolaiset nuoret työelämässä Vasemmistonuoret kohdisti jäsenhankintaa myös jo työelämässä mukana oleviin nuoriin ja kannusti jäseniään mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Osana työelämätoimintaansa Vasemmistonuoret järjesti yhteistyössä SAK:n vasemmistolaisten ryhmien kanssa Tammitapaamisen tammikuun 2013 lopussa (ks. luku 4.1). Vuoden 2014 Tammitapaamisen suunnittelu käynnistettiin jo keväällä yhdessä ammattiliittojen kanssa. Tapahtumasta laadittiin myös mainosfaijeri, jota jaettiin kesän tapahtumissa Yhteistyö vasemmistolaisten opiskelijoiden kanssa Vasemmistonuoret tiivisti yhteistyötään valtakunnallisen Vasemmisto-opiskelijat ry:n kanssa yhteisten toimitilojen kautta. Järjestö tiedotti opiskelijajärjestön toiminnasta omissa tapahtumissaan ja tiedotuskanavillaan. Poliittista yhteistyötä tehtiin erityisesti opintotukeen liittyvässä vaikuttamisessa Monikielisyys Vasemmistonuorissa Toimintavuonna kehitettiin järjestön monikielisyyttä ja mahdollisuuksia toimia järjestössä kaikilla kolmella kotimaisella kielellä. Puheenjohtaja Li Andersson esiintyi lukuisissa ruotsinkielisissä medioissa ja toinen varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi edusti järjestöä saamen kielellä. Liittokokous hyväksyi aloitteen venäjänkielisen yleisesitteen laatimisesta. Yksi kannanotto julkaistiin kolmella kotimaisella kielellä Jäsenhankinnan kehittäminen Jäsenhankintakilpailu Operaatio Toveri järjestettiin Piirijärjestösarjan voitti Hämeen 6

7 Vasemmistonuoret, joka rekrytoi kilpailuaikana 53 uutta jäsentä kasvattaen jäsenmääräänsä 6,7 prosentilla. Palkinnoksi piiri saa 1000 euroa. Yksilösarjan voitto meni Hämeen Vasemmistonuorten Kerttu Karumaalle. Yhteensä kilpailussa kerättiin 238 jäsentä, ja osallistujia oli kaikkiaan VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 4.1 Tammitapaaminen Tammitapaamiseen Kiljavan opistolle Nurmijärvelle kokoontui reilu 50 vasemmistonuorta ja vasemmistolaista ay-nuorta. Tapahtuma järjestettiin yhdessä SAK:n nuorisovaliokunnan vasemmistoryhmän kanssa. Tapahtuman teemoja olivat eurokriisi, vuokratyö ja ay-liikkeen välinen dialogi. Tapaamisessa kuultiin monia eri asiantuntijoita, muun muassa Heikki Patomäkeä, Pekka Sauramoa, Pekka Ristelää ja Erkki Laukkasta. Lisäksi kuultiin kattava alustus nuorisotakuusta. Ryhmätöitä tehtiin eurovaalit ja puolue -työpajassa, kannanottotyöpajassa sekä ay-liikkeen tulevaisuus -työpajassa. Tammitapaamisesta julkaistiin kannanottotyöpajan valmistelema ns. nollatuntisopimuksia käsittelevä kannanotto. 4.2 Kansainvälinen ilmastoleiri Vasemmistonuoret järjesti perinteisen nuorisoliittolaisleirin hieman normaalia laajemmin ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuen turvin. Ilmasto-teemaiselle leirille saapui osallistujia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Islannista, yhteensä 70 nuorta. Leiri järjestettiin Puolangalla Kainuussa. Hankkeeseen sisältyi myös Libero-lehden lokakuussa ilmestynyt ilmastoteemaliite, jota valmisteltiin leirin työpajassa. Leirillä keskusteltiin eri maiden ilmastopolitiikasta, eurokriisistä, kaivosteollisuudesta ja ydinvoimasta, opittiin kiipeilyä aktivismin muotona sekä perehdyttiin suoraan toimintaan ja kansalaistottelemattomuuteen. Leiriläiset järjestivät yhdessä Kajaanin Vasemmistonuorten kanssa Talvivaara-aiheisen keskustelutilaisuuden Kajaanin kansanpirtillä. Tilaisuus huipentui mielenosoituskulkueeseen ja puheenjohtaja Li Anderssonin puheeseen Kajaanin torilla. Kansainvälinen leiri herätti uudelleen kukkaan yhteistyön vasemmistolaisten sisarjärjestöjen kanssa, ja se on poikinut uusia kutsuja ja vierailuja eri sisarjärjestöjen tahoilta ympäri Eurooppaa. 4.3 Ilmastotoimintapäivä Vasemmistonuoret järjesti yhdessä kahdeksan muun kansalais-ja ympäristöjärjestön kanssa yleisölle avoimen ilmastotoimintapäivän Harjun nuorisotalolla Helsingissä Toimintapäivänä perehdyttiin ilmastovaikuttamisen keinoihin erilaisissa työpajoissa. Tapahtumaan osallistui noin 60 henkeä. 5 YHTEISTYÖKUMPPANIT Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneita ovat kansalaisjärjestöt, toimintaryhmät ja verkostot, joilla on Vasemmistonuorten kanssa yhteisiä poliittisia tai toiminnallisia tavoitteita. Näitä ovat ammattiyhdistysliike sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, erityisesti rauhanjärjestöt ja ympäristöjärjestöt, kehitysyhteistyöjärjestöt, opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Vasemmistonuoret oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä: Eettisen kaupan puolesta ry Ehyt ry Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry European Network of Democratic Young Left ENDYL Folkets Bildningsförbund FBF rf Kansainvälinen solidaarisuustyö ry Kansan Arkisto Kansantalojen Liitto ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry Kunnon Elämä ry Nuorisoasuntoliitto NAL ry Nuorisolomat ry Oikeudet ilman rajoja ry Osuuskunta Vastapaino 7

8 Pohjola-Norden PN ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto PNN ry Polyamoria ry Reilu kauppa ry Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry Sosialistisk Ungdom i Norden SUN Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Pakolaisapu ry Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi STETE Suomen YK-liitto ry Suomi Venäjä-seura ry Vailla vakituista asuntoa ry Vapaa katto ry Läheisimpiä yhteistyötahoja toimintavuonna olivat Vasemmistoliitto, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Vasemmistonaiset, Vasemmisto-opiskelijat ry, Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n nuorisovaliokunnan. Järjestöllä on yhteiset toimitilat SDPL:n ja Vasemmisto-opiskelijoiden kanssa. 5.1 Vasemmistoliitto Vasemmistonuoret on poliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Työn tavoitteena on vaikuttaa puolueen politiikkaan, toimintatapoihin ja imagoon nostamalla vasemmistonuoria ja punavihreitä asioita puolueen toimintaan paikallistasolta puoluejohtoon saakka. Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä Vasemmistoliitossa toimivien jäsentensä, puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän sekä kunnallisissa luottamustoimissa toimivien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vasemmistonuoret järjesti tapaamisen nuorille puoluekokousedustajille Vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä Tampereella. Tapaamisessa keskusteltiin reiluista kokouskäytännöistä, puolueen toiminnasta nuorten näkökulmasta sekä annettiin eri luottamustehtäviin ehdolla olevien vasemmistonuorten jäsenten tilaisuus esitellä itsensä. Ehdolla olevien vasemmistonuorten tukemiseksi tehtiin myös esittelymateriaalia. Tapaamiseen osallistui noin 30 nuorta puoluekokousedustajaa ja tämä koettiin erittäin hyödylliseksi. Järjestön edustaja osallistui Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksiin. Puheenjohtaja Li Andersson osallistui myös puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin. 5.2 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry Vasemmistonuoret kannusti jäseniään osallistumaan SDPL:n toimintaan esimerkiksi toimimalla pioneerikerhojen ja -leirien ohjaajina. 5.3 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry KSL oli toimintavuonna tärkein yhteistyökumppani Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoiminnan järjestämisessä. Lisäksi järjestö tiedotti KSL:n koulutuksista ja tilaisuuksista omille jäsenilleen. Silla Kakkola edusti Vasemmistonuoria KSL:n hallituksessa kevääseen asti ja järjestö- ja koulutussihteeri Tuuli Huovila keväästä lähtien. 5.4 Suomen sosiaalifoorumi Vasemmistonuoret osallistui jälleen Suomen sosiaalifoorumiin Helsingissä järjestämällä seminaarin Miksi asekaupasta ei puhuta enempää? yhdessä Sadankomitean ja Demarinuorten kanssa. Seminaari keräsi noin 60 seuraajaa. Vasemmistonuoret osallistui myös kahden muun seminaarin - Ilmastonmuutos poliittisena ongelmana ja Äärioikeiston haaste järjestämiseen. 5.5 Muut yhteistyötahot Vasemmistonuoret osallistui aktiivisesti kansainvälisen, Maan ystävien vetämään, Polttava kysymys -kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kampanjassa vaaditaan eduskuntaa säätämään päästövähennyksiin velvoittava ilmastolaki. 8

9 Vasemmistonuorten edustaja osallistui Puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyö Demo ry:n projektin matkalle Nepaliin. Projektilla tuetaan nuorten parissa tehtävä demokratiatyötä rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi maassa pitkään jatkuneeseen poliittiseen konfiktiin. Vasemmistonuoret on mukana Reilun kauppa ry:n Reilu Kaupunki -kampanjassa. Tampere, Pori, Espoo ja Joensuu ovat jo saaneet arvonimen. Samaan pyritään myös Turussa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Tässä työssä käytetään hyväksi järjestön yhteyksiä kaupunginvaltuutettuihin ja rutiinia tempausten järjestämisessä. Vasemmistonuoret tiedotti ja kannusti aktiivisesti jäseniään osallistumaan Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepan globbarikoulutukseen. Globbarit lobbaavat joukolla tehtävien tempausten avulla kansanedustajia globaaleissa kehityskysymyksissä. 6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisestä toiminnasta vastasi kansainvälisten asioiden jaosto yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vuonna 2013 kansainvälistä toimintaa lisättiin merkittävästi ja kansainvälisten suhteiden vahvistamiseen panostettiin. 6.1 Pohjoismainen yhteistyö Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk Ungdom i Norden (SUN), minkä lisäksi järjestö vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston alaisessa Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (Ungdomens Nordiska Råd, UNR). Kotimaassa Vasemmistonuoret tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin Nuorisoliitossa (PNN). Vasemmistonuorten kahden hengen delegaatio osallistui helmikuussa ruotsalaisen Ung Vänsterin Tukholman piirin järjestämään vuosikokoukseen. Tanskalaisen Socialistisk Folkepartis Ungdomin (SFU) edustaja vieraili puolestaan järjestön liittokokouksessa. Kansainväliselle kesäleirille osallistui islantilaisen Ung Vinstri Grinin, Ung Vänsterin sekä tanskalaisen Sosialistisk Ungdomsfrontin (SUF) edustajia. Lokakuussa 15 hengen ryhmä vasemmistonuoria vietti viikonlopun Ung Vänsterin vieraina Tukholmassa, tutustuen muun muassa Ung Vänsterin kampanjatoimintaan, Ruotsin Vänsterpartiet-puolueen eduskuntavaalikampanjointiin sekä Ruotsin eduskuntaan. Lisäksi ryhmä osallistui Centrum för Marxistiska samhällsstudier n järjestämään Marx seminaariin. Vasemmistonuoret osallistui kahdella edustajalla Oslossa lokakuussa pidettyyn Nuorten Pohjoismainen Neuvoston kokoukseen. Järjestö teki kokoukselle Pohjoismaiden suhdetta Palestiinaan koskevan aloitteen, joka meni läpi. Delegaatio myös seurasi Pohjoismaiden Neuvoston kokousta ja osallistui aktiivisesti Pohjoismaiden Vihreän Vasemmiston (VGG) työhön istunnossa. Delegaatio vei eteenpäin aloitteita kuten ILO 169 -sopimuksen ratifointia Pohjoismaissa. 6.2 Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhteistyö Vasemmistonuorten eurooppalainen yhteistyöjärjestö on European Network of Democratic Young Left (ENDYL), jonka hallituksessa Kaisu Suopanki edusti Vasemmistonuoria vuoden aikana. Kotimaassa Heidi Auvinen edusti Vasemmistonuoria Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:n, Milja Rämö Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n ja Kaisu Suopanki Suomen Pakolaisapu ry:n hallituksessa. Kesällä järjestetylle kansainväliselle ilmastoleirille saapui osallistujia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Islannista (ks. luku 4.2). Vasemmistonuorten delegaatio vieraili Palestiinassa kehitysyhteistyöhankkeen arviointimatkalla (ks. luku 6.4). Ryhmä vasemmistonuoria osallistui Madridissa pidettyyn Euroopan vasemmistopuolueen kokoukseen. Paikalla pidettiin Vasemmistonuorten eurooppalaisen yhteistyöjärjestön ENDYL:in kokous, jossa päätettiin tulevaisuuden suuntaviivoista järjestön osalta. Madridissa tehtiin päätös eurooppalaisen nuorisoverkoston perustamisesta, jonka toimintaan Vasemmistonuoret aikoo aktiivisesti osallistua. 6.3 Kansainvälinen valtuuskuntatoiminta Vasemmistonuoret vastaanotti valtuuskunnat Ruotsista (Ung Vänster), Tanskasta (Sosialistisk Ungdomsfrontin) Islannista (Ung Vinstri Grin), Italiasta (Giovani Comunisti), Saksasta (Linksjugend) ja Kreikasta (Neolaia Synaspismou) ja Ranskasta (Jeunes Communistes), jotka osallistuivat Vasemmistonuorten kansainväliselle kesäleirille Kaikkien osallistujien kulut katettiin Ulkoministeriön Globaali- ja kehityskasvatusrahasta. Järjestö myös tuki jäsentensä osallistumista seminaareihin ulkomailla. Yhdeksän hengen delegaatio osallistui 9

10 muun muassa Euroopan Vasemmiston kesäyliopistoon Portossa Portugalissa. 6.4 Palestiina-kehitysyhteistyöhanke Ulkoministeriö myönsi Vasemmistonuorten uudelle Palestiinaan suuntautuvalle kolmannelle kehitysyhteistyöhankkeelle rahoitusta vuodelle Hankkeeseen palkattiin koordinaattoriksi Sara Korhonen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä naisten poliittista osallistumista antamalla heille uskallusta, itsevarmuutta ja teoreettisia välineitä. Toiminta suunnataan erityisesti maaseudun naisille, jotka kamppailevat marginalisoitumisesta kaupungeissa asuvia naisia enemmän. Monivaiheisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin aiemmin kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleita naisia mm. mediaan, ihmisoikeuksiin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyen. Tämän jälkeen koulutukseen osallistuneita naisia on valmennettu viemään viestiä eteenpäin kotikyliinsä ja kunnanvaltuustoihinsa. Koulutukset toteutettiin yhdessä paikallisen nuorisojärjestö Youth Development Associationin (YDA) sekä naisjärjestö Rural Women Development Societyn kanssa. Vasemmistonuoret järjesti elokuussa 2013 hankkeen arviointimatkan Länsirannalle. Matkalle osallistui hankekoordinaattorin lisäksi kaksi vasemmistonuorta ja järjestön tiedottaja. Koordinaattorin kanssa hankkeen toisena arvioijan toimi Martti Rasa. Arvioinnin mukaan hanke on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. Matkan aikana delegaatio tapasi lisäksi poliitikkoja ja kansalaisjärjestöjen edustajia Israelissa ja Länsirannalla. Israelissa tavattiin edustajia Coalition of Women for Peace, Shiministim (aseistakieltäytyjiä), B tselem (ihmisoikeusjärjestö) ja Anarchists Agains the Wall -järjestöistä sekä Da am Workers Party -puolueesta. Länsirannalla delegaatio tapasi palestiinalaisia poliitikkoja vasemmistolaisista Fatah, Hamas, PFLP, PPP ja FIDA -puolueista. Lisäksi ryhmä vieraili Palestinian Legislative Councilissa (parlamentti) ja tapasi siellä Fatahin kansanedustajia. Ryhmä tapasi Länsirannalla myös useita kansalaisjärjestöjen edustajia (Stop the Wall, Palestinian National BDS Committee). Delegaatio vieraili myös kahdella suurimmalla Länsirannan yliopistolla Nablusissa ja Bir Zeitissä ja tapasi jälkimmäisessä myös ylioppilaskunnan edustajia. Matkalta kirjoitettiin blogia Liberon verkkolehteen. 7 VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT Tappavan hyvä diili -kampanja on esitelty keskeisissä tulostavoitteissa (ks. luku 1). Järjestö toimi vuoden aikana myös työelämän oikeuksien puolesta sekä valmisteli loppuvuodesta 2013 alkavaa asuntopoliittista kampanjaa. Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tavoitteena olleita kampanjatyöntekijöitä ei voitu työllistää toimintavuonna. Kampanjasuunnittelua kehitettiin toimintavuoden aikana ottamalla keskustoimiston käyttöön sähköinen projektihallintatyökalu. 7.1 Solidaarisuutta marjanpoimijoille! -kampanja Vasemmistonuoret käynnisti solidaarisuus- ja tiedotuskampanjan thaimaalaisten marjanpoimijoiden puolesta jo vuonna Vuonna 2013 järjestö osallistui aktiivisesti 50 työnantajansa kanssa riitautuneen thaimaalaisen marjanpoimijan tukemiseksi. Tapahtumat sai alkunsa syyskuun alussa, jolloin työantajansa kanssa riitautunut joukko päätti lopettaa marjojen poimimisen kyseiselle yritykselle ja alkoi vaatia saataviaan jo poimitusta sadosta. Riitautuminen johti siihen, että poimijat jäivät kokonaan ilman niin tuloja kuin majoitusta ja mahdollisuus esimerkiksi hankkia ruokaa tai vaatteita. Vasemmistonuoret osallistui useamman muun kansalaisjärjestön ja seurakunnan kanssa yhteistyössä majoituksen ja ruokailun järjestämiseen poimijoille Suolahdessa, Äänekoskella. Helsingissä, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä. Tämän lisäksi Vasemmistonuorten toimijat osallistuivat poimijoiden kanssa järjestettyyn yhteisohjelmaan, johon muun muassa kuului yhteistä kulttuuriohjelmaa, ruuanlaittoa ja tiedonvaihtoa niin Suomen kuin Taimaan olosuhteista ja yhteiskuntamalleista. Poimijoille järjestettiin vierailuja eduskuntaan, SAK:hon ja Puuliittoon, Työ- ja elinkeinoministeriöön sekä vähemmistövaltuutetun luo, jossa poimijoilla olisi mahdollisuus kertoa tilanteestaan. Vasemmistonuoret osallistui myös tiedon levittämiseen poimijoiden tilanteesta sekä poimijoiden tueksi järjestetyn tukikonsertin järjestämiseen Kallion kirkossa Helsingissä. 7.2 Oma koti liian kallis - asuntopoliittinen kampanja Syksyllä 2013 Vasemmistonuorten asuntopoliittinen työryhmä valmisteli liittokokouspäätöksen mukaisesti järjestölle kampanjan asuntopolitiikkaan liittyen. Vasemmistonuorten Oma koti liian kallis -kampanja toimii paremman asuntopolitiikan puolesta. Järjestö vaatii lisää julkista vuokra-asuntotuotantoa, valtiollisen rakennusliikeen perustamista, vuokrakattoa, selkeyttä vuokralaisen oikeuksiin ja asuntotakuun käyttöönottoa. Kampanjaa pohjustettiin Asunnottomien yönä julkaistulla videokannanotolla asumisen kalleudesta ja muista siihen liittyvistä ongelmista. Videota on katsottu Youtubessa yli 1200 kertaa. Kampanja aloitettiin kampanjaverkkosivujen julkaistamisella sekä Suomen kämäisin kämppä -kilpailun alkulaukauksella. 10

11 Kampanjasivuille on koottu tietoa suomalaisen asuntopolitiikan historiasta, tietoa nykyisen asuntopolitiikan ongelmista sekä Vasemmistonuorten kannattamista ratkaisuista ongelmiin. Verkkosivuilla on myös tietoa vuokralaisten oikeuksista. Suomen kämäisin kämppä -kilpailun kautta jokainen pääsee itse osallistumaan kampanjaan lähettämällä tietoa tai kuvan esimerkiksi ylihintaisesta, pienestä, huonokuntoisesta tai muuten vain kämäisestä kämpästä. Kilpailuun osallistuneiden joukossa arvotaan palkinnoksi yhden yön yöpyminen hotellissa. Oma koti liian kallis -kampanja on yksi Vasemmistonuorten pääpainopistealueista vuonna VASEMMISTONUORTEN HALLINTO Vasemmistonuorten keskusjärjestöllä oli toimintavuonna jäsenenään kahdeksan piirijärjestöä: Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Hämeen Vasemmistonuoret, Itä-Suomen Vasemmistonuoret, Keski-Suomen Vasemmistonuoret, Lapin Vasemmistonuoret, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret, Satakunnan Vasemmistonuoret ja Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret. Piirijärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, ja ne vastaavat Vasemmistonuorten poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Lisäksi niiden jäseninä on noin 40 osastoa eli perusjärjestöä. Piiritapaamisia jatkettiin toimintavuonna siten, että piirijärjestöjen puheenjohtajat tapasivat toisensa kerran työntekijä- ja puheenjohtajatapaamisessa. Piirijärjestöille luotiin ohjeet aloitteiden tekemisestä keskusjärjestön hallitukselle. 8.1 Toiminta-avustus piirijärjestöille Vasemmistonuoret jakoi vuodeksi 2013 tulosperusteisesti toiminta-avustusta piirijärjestöilleen. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa tulosperusteita olivat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus sekä jäsenmäärän kehitys. Piirijärjestön tuloksellisuutta arvioitiin sen toiminta-ajatuksen ja -kertomuksen toteutumisessa. Tulosperusteisen toiminta-avustuksen jakotavan tavoitteena oli kannustaa piirijärjestöjä vireään toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Hakemuksessa piirijärjestöt esittelivät oman seuraavan vuoden toimintakertomuksensa ja talousarvionsa sekä selvityksen kuluvan vuoden toiminnasta. Hakemuksessa piirijärjestön oli selvitettävä muun muassa varainhankintaa ja kiinteitä kustannuksia. Lisäksi hakemuksen liitteeksi luotiin yhteisesti lista piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi huomioida toiminnan suunnittelussaan. 8.2 Projektiraha jäsenten toimintaryhmille Vasemmistonuoret jakaa projektirahaa vähintään kolmen jäsenen muodostamille toimintaryhmille sekä piirija perusjärjestöille järjestön poliittisen ohjelman ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, jäsenhankintaan, paikallistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, nuorten ehdokkaiden vaalityöhön ja nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten toimintaan. Rahan jakoa sääntelee hallituksen hyväksymä projektirahaohjesääntö. Pääsääntöisesti projektin järjestäjältä edellytetään omarahoitusosuutta ja projektiraha maksetaan tilitystä vastaan. Tilitysten yhteydessä projekti myös arvioidaan. Työvaliokunta myönsi projektirahaa yhteensä ,35 euroa 44 erilliseen projektiin. Osin projektirahalla järjestettiin esimerkiksi äärioikeistoaiheinen keskustelutilaisuus, katutempauksia, leirejä, bänditapahtumia, syysvaellus, työväenlaululeiri ja uusien jäsenten iltoja sekä painettiin piirilehti. Projektirahaa hakivat piiri- ja perusjärjestöt sekä toimintaryhmät. 8.3 Vasemmistonuorten hallitus Liittokokousten välillä järjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus. Sen kokouksiin osallistuivat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki Vasemmistonuorten keskustoimiston ja piirijärjestöjen työntekijät. Hallituksessa toimivat kaudella (toukokuussa pidettyyn liittokokoukseen saakka toimineen hallituksen jäsenet on lueteltu vuoden 2012 toimintakertomuksessa): puheenjohtaja Li Andersson ensimmäinen varapuheenjohtaja Juuso Aromaa toinen varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi Hallituksen jäsenet: Toivo Haimi Itä-Suomi vara: Jarkko Vuorinen Helena Hangaslahti Etelä-Suomi vara: Henri Turkia 11

12 Henrik Jaakkola Etelä-Suomi vara: Henrik Nyholm Sade Kondelin Varsinais-Suomi vara: Saska Heino Salla Lehtonen Häme vara: Vilja Lumme Justus Mollberg Etelä-Suomi vara: Emma Heimonen Aleksi Norman Satakunta vara: Juho Solala Oskar Olaussen Pohjois-Pohjanmaa vara: Juho Matinlauri Taija Roiha Keski-Suomi vara: Antti Alanko Sini Savolainen Itä-Suomi vara: Emmi Alho Visa Savolainen Häme vara: Tatu Ahponen Aino Sirén Lappi vara: Markus Korjonen Kokoukset kestivät toimintavuonna 1 2 päivää. Lisäksi 6.9. järjestettiin hallituksen perehdytyskoulutus varsinaisille ja varajäsenille. Hallitukseen kuului jäseniä kaikista piirijärjestöistä. Varajäsenet kutsuttiin kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Kokoukset järjestettiin hallinnon kustannusten hillitsemiseksi pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Usean kokouksen yhteydessä kuultiin asiantuntijavieraan alustus jostain ajankohtaisesta asiasta. Vasemmistonuorten hallituksen jäsenet olivat aktiivisia toimijoita paitsi omissa piiri- ja perusjärjestöissään myös monissa muissa kansalaisjärjestöissä. Yksi hallitustyöskentelyn tavoitteista on ollut hallituksen jäsenten järjestötoiminnan valmiuksien parantaminen muun muassa lisäämällä kokoustekniikan, yhdistyslain sekä järjestön toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun ja arvioinnin osaamista. Tämän vuoksi hallituksen kokousten yhteydessä järjestettiin myös koulutusta. Hallitus kokoontui toimintavuonna 2013 kahdeksan kertaa: Helsingissä, Helsingissä, Helsingissä, Hyvinkäällä, Helsingissä, Helsingissä, sähköpostitse sekä Kotkassa. Hallituksen valitsemana tositetarkastajana toimii vuoden alkupuolen Niia Virtanen sekä syksystä alkaen Henrik Jaakkola. Hallituksen valitsemina tasa-arvovastaavina toimivat alkuvuonna Juuso Aromaa ja Helena Hangaslahti sekä vuoden 2013 syksystä alkaen Anni Ahlakorpi ja Visa Savolainen. Tasa-arvovastaavien tehtävänä on tarkastella hallituksen päätöksentekoa tasa-arvonäkökulmasta sekä seurata tasa-arvosuunnitelman toteuttamista yhdessä tasa-arvojaoston kanssa. 8.4 Vasemmistonuorten työvaliokunta Hallituksen kokousten välillä järjestön hallinnosta vastasi työvaliokunta, joka päätti muun muassa henkilöedustuksista ja -esityksistä sekä projektirahojen myöntämisestä. Lisäksi työvaliokunta valvoi järjesön taloutta ja henkilökunnan toimintaa. Työvaliokuntaan kuului kesäkuusta lähtien puheenjohtajiston lisäksi kolme jäsentä: Helena Hangaslahti, Sade Kondelin ja Tatu Ahponen. Työvaliokunta kokousti pääasiassa hallituksen kokousten yhteydessä sekä sähköpostin välityksellä, yhteensä 12 kertaa. 8.5 Vasemmistonuorten johto kokousten välillä Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten välillä toimintaa johti puheenjohtajisto yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus ja työntekijät pitivät tiiviisti yhteyttä sähköpostilistan välityksellä. 8.6 Vasemmistonuorten työntekijät Toimintavuonna keskustoimistolla työskenteli kahdeksan työntekijää: puheenjohtaja Li Andersson, pääsihteeri Santeri Mikkola (31.8. saakka), pääsihteeri Mai Kivelä (15.8. alkaen), talouspäällikkö Pirkko Holappa, tiedottaja Niko Peltokangas, järjestö- ja koulutussihteeri Tuuli Huovila, toimistosihteeri ja Palestiina-koordinaattori Sara Korhonen sekä siivooja Md Shamsuzzaman. Pääsihteeri on työntekijöiden esimies ja myös Etelä-Suomen Vasemmistonuorten piirisihteerin esimies. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan työhönsä liittyvän koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen kautta. 8.7 Työntekijätapaamiset ja -koulutustilaisuudet Työntekijätapaamisia järjestettiin kaksi. Kevään tapaamisen yhteydessä Helsingissä vierailtiin eduskunnassa ja Kansan Arkistossa sekä käsiteltiin tulevaa liittokokousta. Loppuvuoden tapaamisessa käytiin läpi viestintää, koulutustoimintaa sekä seuraavan vuoden suunnitelmia. 12

13 8.8 Vasemmistonuorten jaostot ja työryhmät Vasemmistonuorten hallituksen apuna toimivat toimintavuoden 2013 alussa sen nimittämät neljä jaostoa ja yksi työryhmä ja syksyllä näiden lisäksi aloitti kuusi uutta työryhmää toimintakaudelle Jaostot ja työryhmä suunnittelivat ja toteuttivat toimintaa, valmistelivat poliittisia tai toiminnallisia ohjelmia sekä valmistelivat kannanottoja. Niiden kokoukset olivat avoimia kaikille järjestön jäsenille. (Toukokuussa pidettyyn liittokokoukseen saakka toimineiden jaostojen ja työryhmien jäsenet on lueteltu vuoden 2012 toimintakertomuksessa.) Työelämä-, koulutus- ja tasa-arvojaostoihin sekä Palestiina- ja strategiatyöryhmiin järjestettiin täydennyshaku marraskuussa Kansainvälisten asioiden jaosto Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävä on toteuttaa Vasemmistonuorten kansainvälistä toimintaa. Jaosto ylläpitää kansainvälisiä suhteita ulkomaisiin yhteistyöjärjestöihin, kattojärjestöihin sekä alan suomalaisiin yhteistyöjärjestöihin. Jaosto suunnittelee ja järjestelee Vasemmistonuorten vierailuja ulkomaille ja kansainvälisten vieraiden vierailuja Suomeen. Jaosto toimii yhdessä puheenjohtaja Li Anderssonin ja pääsihteeri Mai Kivelän kanssa jotka työntekijöinä vastaavat kansainvälisestä toiminnasta. Jaosto järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa ILO 169 -sopimuksen ratifointia ajaneen mielenosoituksen saamelaisten kansallispäivänä 6.2. Jaoston koordinoimasta kansainvälisestä toiminnasta kerrotaan lisää kohdassa 6. Jäsenet: Sophia Leppä (ESVN), Henrik Nyholm (ESVN), Riikka Pellinen (ESVN), Lauri von Pfaler (ESVN), Linda Runonen (ESVN), Niko Savolainen (ESVN) ja Hanna-Marilla Zidan (ESVN) Koulutusjaosto Koulutusjaoston tehtävä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Vasemmistonuorten valtakunnallista aatteellista ja järjestöllistä koulutus- ja opintotoimintaa kokouskauden aikana (ks. luku 3.1). Jaosto toimi yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Jäsenet: Veera Aaltonen (ESVN), Lotte Heikkinen (ESVN), Kai Kulmakorpi (POPO), Saana Lind (Häme), Sini Savolainen (ISVN, Aino Sirén (Lappi) ja Tiitu Sulkko (Lappi) Työelämäjaosto Työelämäjaoston tehtävä on ideoida ja toteuttaa Vasemmistonuorten ay-toimintaa ja työelämätoimintaa. Jaoston tavoitteena on pitää yllä Vasemmistonuorten yhteyksiä ammattiyhdistysliikkeeseen ja saada Vasemmistonuorten toimintaan mukaan enemmän työelämässä olevia nuoria ja ammattiyhdistysliikkeen vasemmistolaisia nuoria. Jaosto vastasi myös Tammitapaamisen ohjelmasta (ks. luku 4.1). Työelämäjaosto toimi yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Jäsenet: Helena Hangaslahti (ESVN), Reetta Keränen (ESVN), Veikko Korhonen (VS-Vanu), Aleksi Norman (Satavanu), Ina Laine (ESVN), Joni Lappalainen (KSVN), Niina Liikanen (ESVN), Janne Nurmi (ESVN), Jani Rantala (ESVN) ja Niko Savolainen (ESVN) Tasa-arvojaosto Tasa-arvojaoston tehtävänä on seurata sukupuolisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta käytävää keskustelua, laatia järjestölle sukupuolten tasa-arvoon, feminismiin ja moninaisuuteen liittyviä kannanottoja ja yhteiskunnallisia avauksia. Lisäksi jaoston tehtävänä on tukea sen aihepiiriin kuuluvaa koulutusta järjestössä ja seurata tasaarvosuunnitelman toteuttamista. Jaosto toimi yhdessä pääsihteerin ja tasa-arvovastaavien kanssa. Jäsenet: Kaiu Tamminen (VS-Vanu), Kaisa Haltiainen (Häme), Reetta Hanhikoski (KSVN), Sade Kondelin (VS- Vanu), Paju Aarnipuu (VS-Vanu), Aino Nevalainen (ISVN), Tuulikki Rautiainen (ISVN), Anni Ahlakorpi (POPO, Joni Lappalainen (KSVN), Emma Rantatalo (VS-Vanu), Meri Rientamo (ISVN ja Tuomas Salminen (KSVN) Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä Vasemmistonuorilla oli toukokuussa pidettyyn liittokokouksen asti ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä, jonka tehtävänä oli seurata ulko-ja turvallisuuspolitiikasta käytävää keskustelua, laatia järjestölle aiheeseen liittyviä kannanottoja sekä valmistella Nato-kampanjan päivittämistä ja laajentamista yleiseksi rauhankampanjaksi. Toimintavuotena 2013 työryhmä järjesti viikonlopun mittaisen koulutuksen asevelvollisuuden uudistamistarpeista sekä suunnitteli ja valmisteli Tappavan hyvä diili -kampanjaa asekaupasta. 13

14 Jäsenet: Toivo Haimi (ISVN), Matias Kangas (ISVN), Laura Tättilä (VS-Vanu), Konstantin Gustafsson (ESVN), Joona Mielonen (ISVN), Heidi Komulainen (ISVN), Ella Kaplas (ISVN), Toni Mäkinen (ISVN), Sonja Karppinen (ISVN) ja Taija Roiha (KSVN) Palestiina-työryhmä Palestiina-työryhmä vastasi Palestiina-solidaarisuuskampanjan suunnittelusta ja toteuttamisesta (ks. luku 6.4). Työryhmä koordinoi kampanjaa, sen tapahtumia ja materiaalia. Keskustoimiston edustajana työryhmässä toimi Palestiina-koordinaattori. Jäsenet: Osku Haapasaari (KSVN), Laura Kumpuniemi (ESVN), Sophia Leppä (ESVN), Martti Rasa (KSVN), Hanna-Marilla Zidan (ESVN), Milja Komulainen (ISVN), Maija Laurila (Lappi) ja Niina Liikanen (ESVN) Kulttuuri- ja urheilupoliittinen työryhmä Kulttuuri- ja urheilupoliittisen työryhmän tehtävänä on paitsi tukea Vasemmistonuorten omaa kulttuuri- ja urheilutoimintaa myös nostaa esiin nuorten kulttuuria ja urheilua laajemminkin. Työryhmä vastaa valtakunnallisen poliittisen sarjakuvan kilpailun koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Libero ry:n kanssa. Keskustoimiston edustajana työryhmässä toimi tiedottaja. Jäsenet: Joel Karppanen (POPO), Salla Lehtonen (Häme), Vilja Lumme (Häme), Ville Luotola (Lappi), Kaisa Malinen (ESVN), Amanda Maula (Häme), Petteri Niemi (Häme), Yasmine Pekonen (ESVN), Vili Penttilä (POPO) ja Henri Turkia (ESVN) Ympäristö- ja maatalouspoliittinen työryhmä Ympäristö- ja maatalouspoliittisen työryhmän tehtävä on maatalouden osalta informaation kokoaminen ajankohtaisista aiheista (mm. liittyen maatalouslainsäädäntöön, lähituotantoon, kaupunkiviljelyyn) sekä sen levittäminen niin järjestön sisäisellä tiedotuksella kuin virallisilla kannanotoillakin. Työryhmä vastaa Vasemmistonuorten ympäristöpoliittisista linjauksista ja toiminnasta ja osallistuu muun muassa Ilmastotoimintapäivien suunnitteluun. Työryhmä teki yhteistyötä pääsihteerin kanssa. Jäsenet: Anni Ahlakorpi (POPO), Emmi Alho (ISVN), Sade Kondelin (VS-Vanu), Jarkko Lampuoti (Häme), Lauri Pasanen (ESVN), Laura Pohjola (VS-Vanu), Antti Saarelainen (ISVN) ja Mari Teinilä (ESVN) Strategiatyöryhmä Strategiatyöryhmän tehtävä on kirjoittaa uusi strategia tai päivittää vanhaa strategiaa sekä järjestää säännöllisesti strategiaseminaareja, joissa seurataan strategian toteutumista. Uusi strategia hyväksytään liittokokouksessa Työryhmä teki yhteistyötä pääsihteerin kanssa. Jäsenet: Ada Holli (ESVN), Mikael Karkkonen (ESVN), Niko Peltokangas (POPO), Jasu Setälä (ESVN), Valter Söderman (ESVN), Iiro Toikka (ESVN), Arto Bäckström (ESVN) ja Ville Parkkonen (ESVN) Poliittisen ohjelman työryhmä Poliittisen ohjelman työryhmän tehtävänä on kirjoittaa Vasemmistonuorille uusi poliittinen ohjelma. Ohjelma hyväksytään liittokokouksessa Työryhmä teki yhteistyötä puheenjohtajan kanssa. Jäsenet: Anni Ahlakorpi (POPO), Tatu Ahponen (Häme), Juuso Aromaa (ESVN), Henrik Jaakkola (ESVN), Sade Kondelin (VS-Vanu), Juho Kuokkanen (ESVN), Oskar Olaussen (POPO), Ilpo Puhakka (Häme), Ville-Veikko Pulkka (KSVN), Taija Roiha (KSVN), Antti Ronkainen (Häme), Iiro Toikka (ESVN), Joonatan Virtanen (KSVN) ja Jarkko Vuorinen (ISVN) Viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmän tehtävä on toimia ideointi- ja palauteraatina kehittäen Vasemmistonuorten ulkoista ja sisäistä viestintää. Lisäksi työryhmä toteuttaa osaltaan erityisesti sosiaalisen median viestintää. Viestintätyöryhmä toimi tiedottajan johdolla ja piti yhteyttä pääosin verkossa. Jäsenet: Anni Arenius (ESVN), Noora Haaja (ESVN), Valtteri Helenius (VS-Vanu), Kaisa Kopsa (ESVN), Virpi Leinonen (ESVN), Joona Mielonen (ISVN), Sini Savolainen (ISVN), Mihail Seppälä (KSVN), Jasu Setälä (ESVN) ja Valtteri Törrönen (ESVN). 14

15 Asuntopoliittinen työryhmä Asuntopoliittisen työryhmän ensisijaisena tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asuntopoliittinen kampanja yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Kampanjan puitteissa työryhmä piti yhteyttä piireihin ja niiden hallituksiin sekä keskustoimistoon. Jäsenet: Juuso Aromaa (ESVN), Antti Hartikainen (Häme), Antti Kurko (ESVN), Katriina Ojala (KSVN) ja Hanna Sarkkinen (POPO). 9 VASEMMISTONUORTEN VIESTINTÄ Vasemmistonuorten viestintä keskittyi toimintavuonna sähköisiin kanaviin. Viestintä oli aktiivista ja näkyvää, ja Vasemmistonuorten voikin arvioida olleen näkyvimpiä suomalaisia kansalaisjärjestöjä toimintavuoden aikana. Vuoden aikana perustettiin viestintätyöryhmä avoimella haulla. 9.1 Ulkoinen viestintä Kannanotot Vasemmistonuoret seurasi puheenjohtajan johdolla tarkasti päivän politiikkaa ja otti kantaa ajankohtaisiin asioihin. Vasemmistonuoret pyrki hyödyntämään tiedotusvälineitä entistä paremmin kohdentamalla tiedotusta enemmän erilaisten tapahtumien ja tempauksien yhteyteen. Vasemmistonuoret julkaisi toimintavuonna 2013 yhteensä 33 kannanottoa: Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Irti salaisista poliittisista virkanimityksistä, Vasemmistonuoret: Presidentti-instituutiosta luovuttava, Vasemmistonuoret: Suomen vaadittava Israelin ja EU:n vapaakauppasopimuksen kumoamista, Vasemmistonuoret kannattaa valmiusvelvollisuuteen perustuvaa maanpuolustusta, Vasemmistonuoret: Rantarata rakennettava Helsingistä Pietariin, Vasemmistonuoret Arhinmäelle: vapaa netti on kulttuurin tekijöiden ja käyttäjien etu, Vasemmistonuoret: EU:n turvapaikkapolitiikka on uudistettava täysin, Vasemmistonuoret: Toimiva kaivosala kaipaa tiukempia ympäristölakeja ja alkuperäiskansojen oikeuksien parantamista / Vänsterunga: En fungerande gruvindustri förutsätter strikt miljölagstiftning och förbättrande av ursprungsfolkens rättigheter / Suoma Gurut Beale Nuorat: Doaibmi ruvkesuorgi gáibida čavgasut biraslágaid ja eamiálbmogiid vuoigatvuođaid buorideami, Vasemmistonuorten videokannanotto: Oma koti liian kallis, Vasemmistonuoret: Sini Saarela ja Greenpeacen aktivistit on vapautettava, Vasemmistonuoret: Porvareiden leikkauslistalle on vaihtoehtoja, Vasemmistonuoret ja Demarinuoret: Ei eläkeiän alarajan nostolle! Vasemmistonuoret: Ilmastonmuutos ei ole maailmalla kiistelty, Vasemmistonuoret: Ei vapaakauppasopimusta vaan turvapaikka Snowdenille, 7.7. Vasemmistonuoret vasemmistoliittolaisille: Skarpatkaa, toverit! Vasemmistonuoret: Maksimipalkka käyttöön, 7.6. Vasemmistonuoret: Turkin on lopetettava poliisiväkivalta, 5.6. Vasemmistonuoret: Yhteisöveron alennus peruttava, jos työllisyys ei parane, Vasemmistonuorten liittokokous: Vaadimme europolitiikan täyskäännöstä, Vasemmistonuorten liittokokous: Seksin oston kriminalisointi johtaa ihmisoikeusloukkauksiin, Vasemmistonuoret: Hallitus, purkakaa asekauppayhteistyö Israelin kanssa! Vasemmistonuoret: Otetaan mallia 1910-luvulta tehdään kansalaisaloitteesta aito vaikuttamiskanava, Vasemmistonuoret: Kurivaatimukset veivät koulukeskustelun sivuraiteille, Vasemmistonuoret: Suomi tukee uuskolonialismia Malissa, 4.4. Vasemmistonuoret: Kokoomuksen sekoilun on loputtava, Vasemmistonuoret haastaa suomalaiset ilmastokapinaan! Vasemmistonuoret laati hallitukselle rästilistan kehysriiheen, 1.3. Vasemmistonuoret: Aborttikeskustelusta unohtui naisten itsemäärämisoikeus, Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat perustuloa Suomeen, 1.2. Vasemmistonuoret: Rahaliitto on Euroopan ongelma, Tammitapaamisen viesti työmarkkinajärjestöille: Nollasopimukset historiaan! Vasemmistonuoret: Oikeiston vaatimuksia toteutetaan jo työelämässä, Lisäksi kantoja tuotiin julki puheissa, paneelikeskusteluissa sekä lehti- ja blogikirjoituksissa, joita myös julkaistiin järjestön verkkosivuilla. Myös piiri- ja perusjärjestöjen kannanottoja julkaistiin verkkosivuilla, jotka ovat valtakunnallisesti vasemmistonuorten käytössä. 15

16 Mediajulkisuutta seurattiin Webnewsmonitor-palvelun avulla. Uusi mediaseurantapalvelu otettiin käyttöön kesäkuussa Libero Vasemmistonuorten jäsenetulehti on Libero ry:n julkaisema vasemmistolainen nuorten mielipide- ja kulttuurilehti Libero, joka ilmestyy neljännesvuosittain. Lehtien teemoina olivat internet, aseet, ilmasto ja islam. Nelivärisen aikakauslehden keskimääräinen painos on numerosta riippuen kappaletta. Libero on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Libero ilmestyi printtilehden lisäksi näköispainoksena verkossa. Myös artikkeleita ja blogikirjoituksia julkaistaan osoitteessa Päätoimittajana toimi Niko Peltokangas. Useat lehden avustajat olivat vasemmistonuoria, ja Vasemmistonuorten toiminta näkyi lehden järjestösivuilla. Libero oli toimintavuonna Vasemmistonuorten jäsenille ilmainen. Muut alle 30-vuotiaat opiskelijat tai työttömät saattoivat tilata vuoden näytenumerot ilmaiseksi. Muille tilaus maksoi 20 euroa vuodessa. Liberoa toimitettiin lisäksi Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneille. Liberon tilaajien joukossa oli kirjastoja, oppilaitoksia, nuorisotiloja ja vankiloita Tuotteet Järjestön jäsenille ja muille tarjottiin internetsivuilla, omissa tilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa edullisesti logolla tai iskulauseilla varustettuja tuotteita kuten t-paitoja, huppareita lyijykyniä, tulitikkuaskeja ja pinssejä. Lisäksi myytiin palestiinalaishuiveja, joiden tuotoilla tuettiin kehitysyhteistyöhanketta. Toimintavuoden aikana tuotettiin uusia myytäviä ja ilmaiseksi jaettavia tuotteita (tarrat, kangasmerkit, pinssit). 9.2 Sisäinen viestintä Uutis- ja jäsenkirjeet Jäsenille ja sidosryhmille toimitettiin 1-2 kertaa kuukaudessa ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä, jota kehitettiin vuoden aikana näyttävämpään suuntaan. Piiri- ja perusjärjestöt toimittivat ja julkaisivat omia jäsenlehtiä ja -kirjeitä. Kaksi kertaa vuodessa toimitettiin keskusjärjestön paperinen jäsenkirje lähetettäväksi piirijärjestöjen kokouskutsujen mukana jäsenille. Jäsenkirje lähetetään myös uusille jäsenille Sähköpostilistat, keskustelufoorumi ja nettikanavat Toimintavuoden aikana järjestön sähköpostilistat siirrettiin uudelle alustalle. Listoja käytetään hallituksen, jaostojen ja työryhmien sekä työntekijöiden viestintään. Keskusjärjestön viestinnässä hyödynnettiin myös piirijärjestöjen sähköpostilistoja. Vilkkaimpien vuosien jäljeen hiljaiseloa viettänyttä keskustelufoorumia aktivoitiin toimintavuoden aikana korostamalla sen roolia sisäisen viestinnän välineenä muun muassa jaostojen ja työryhmien toiminnassa sekä tiedon arkistoinnissa. Nettikanavista Vasemmistonuoret käyttää Facebookia (yli 2800 seuraajaa), Twitteriä (474 seuraajaa), Youtubea (1312 katselukertaa toimintavuoden aikana julkaistuilla videoilla) ja Bambuseria (264 katselukertaa toimintavuoden aikana julkaistuilla lähetyksillä). Lisäksi kampanjoilla sekä piiri- ja perusjärjestöillä on omia sivuja ja ryhmiä. Vasemmistonuorten jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet nuoret kohtasivat reaaliajassa myös epävirallisilla kanavilla kuten #vanu-irc-kanavalla ja Facebook-ryhmissä. Jaostot ja työryhmät kokoustivat lisäksi Skypen ja chat-kanavien avulla Jäsenpalvelu Uusille jäsenille lähetettiin kattava tietopaketti toiminnasta yhdessä jäsenkortin kanssa. Myös lisätietoja haluaville oli oma tietopakettinsa. Vasemmistonuorten keskustoimisto sijaitsi Helsingissä osoitteessa Hämeentie 29, 6.krs, Helsinki. Toimisto oli avoinna arkisin maanantaista torstaihin kymmenestä kolmeen. Jäsenpalvelusta vastasi 16

17 toimistosihteeri. Jäsenien kysymyksiin vastattiin ja jäsenpalvelua hoidettiin yhä enenemässä määrin verkkosivujen ja sähköpostin kautta. Vasemmistonuoret pyrki hyvään ja nopeaan jäsenpalveluun ja jäsenten avustaminen ja tiedusteluihin vastaaminen kuuluu kaikkien Vasemmistonuorten työntekijöiden työtehtäviin. Tämä Vasemmistonuorten osavuositoimintakertomus ajalta on hyväksytty Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessa Tampereella Li Andersson puheenjohtaja Pirkko Holappa talouspäällikkö 17

Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015

Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015 Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015 1 Johdanto Vasemmistonuoret ry (Vänsterunga rf, Gurut Beale Nuorat rs) on vuonna 1944 perustettu poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10 KOKOUSAIKA 23.2.2015 klo 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Metsämäki Herkko Saastamoinen Linda Koivuniemi

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Olemme Helsingin suurin puolue vuonna 2017. Helsingin Vihreät tekee tavoitteellista ja vaikuttavaa vihreää politiikkaa, johon kaikkien jäsenten on mahdollista

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot