VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS. Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12."

Transkriptio

1 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret ry (entiseltä nimeltään Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto SDNL ry) on vuonna 1944 perustettu punavihreä ja feministinen poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Vasemmistonuoret vaikuttaa maailmanlaajuisen tasa-arvon, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta. Järjestö vaikuttaa yhtä aikaa kaduilla ja kabineteissa. Toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista ja tempauksista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, ammattiyhdistysliikkeessä, kunnallispolitiikassa ja valtakunnan politiikassa. Tämä Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessaan hyväksymä toimintakertomus kertoo järjestön vuoden 2013 poliittisista ja toiminnallisista tavoitteista ja kuinka niitä on toimintakauden aikana saavutettu. 1 TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET TOIMINTAVUONNA 2013 Vuoden 2013 tärkeimmät tulostavoitteet ja painopistealueet olivat liittokokous, asekauppakampanja sekä strategia- ja ohjelmatyön jatkaminen. Lisäksi Vasemmistonuoret kampanjoi thai-marjanpoimijoiden sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksien puolesta. Vasemmistonuoret jatkoi toimintaansa työelämän oikeuksien, sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden puolesta ja rasismia vastaan sekä aloitti valmistautumisen vuoden 2014 eurovaaleihin. Loppuvuodesta suunniteltiin ja avattiin asuntopoliittinen Oma koti liian kallis -kampanja. Järjestö kehitti myös tasa-arvotyötään sekä järjesti kansainvälisen ilmastoleirin liittokokous Vasemmistonuorten 27. yhdistyksen varsinainen kokous eli liittokokous järjestettiin Hyvinkäällä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja se oli vuoden tärkein paikka keskustelulle järjestön poliittisista tavoitteista sekä järjestön kehittämisestä. Liittokokous onnistui tavoitteissaan. Liittokokouksessa hyväksyttiin järjestön eurooppapoliittinen ohjelma. Kokoukselle tehtiin 93 poliittista ja järjestöllistä aloitetta, joihin kokous vastasi. Aloitteista 57 oli Vasemmistonuorten piiri- ja perusjärjestöjen ennakolta valmistelemia, loput aloitteet kokousedustajat tekivät kokouksen aikana. Liittokokous teki kaksi kannanottoa: europolitiikkaan vaadittiin täyskäännöstä ja seksin oston täyskriminalisointia vastustettiin. Kokouksessa valittiin Vasemmistonuorten puheenjohtajaksi toiselle kaudelle Li Andersson ja varapuheenjohtajiksi äänestysen jälkeen Juuso Aromaa ja Anni Ahlakorpi. Järjestölle valittiin myös liittokokouskaudelle uusi hallitus, johon kuuluu 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Erityistä huomiota kiinnitettiin jäsenten mahdollisuuksiin vaikuttaa jo ennen liittokokousta. Kokouksen alla järjestettiin koulutuskiertue tehokkaasta liittokokousvaikuttamisesta. Liittokokouksessa seurattiin myös tasa-arvosuunnitelman mukaisesti sukupuolista tasa-arvoa puheenvuorojen jakautumisessa. Perheellisten kokousedustajien osallistumisen helpottamiseksi järjestettiin lapsiparkki yhteistyössä Suomen Demokratian Pioneerien liiton SDPL:n kanssa. Lisäksi liittokokouksessa toimi kaksi tasaarvovastaavaa, jotka kävivät läpi herrustekniikoita ja muita kokoustamiseen liittyviä käytäntöjä kaikkien osallistujien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. He toimivat myös häirintäyhdyshenkilöinä kokouksen aikana sekä seurasivat tasa-arvon toteutumista yleisemmällä tasolla. Kokouksen päätteeksi tasa-arvovastaavat raportoivat suoraan kokousväelle tasa-arvon toteutumisesta sekä laativat kirjallisen raportin hallitukselle. Erityistä huomiota kiinnitettiin äänestyskäytäntöjen tasa-arvoisuuteen, kokousedustajien ja -virkailijoiden käyttäytymiseen yleiskeskustelun aikana sekä hallitusehdokasasettelun sukupuolijakaumaan. Tasaarvovastaavien raportin mukaan heidän tehtävänsä koettiin erittäin olennaiseksi. Jo pelkkä tasa-arvovastaavien olemassaolo luo kulttuuria, jossa tasa-arvosta pidetään huolta. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin tasokas ja hyvää palautetta saanut urheilu- ja kulttuuripoliiittinen 1

2 seminaari. Seminaarissa luennoivat Tapio Furuholm aiheesta Urheilupolitiikka: miten kaikille mahdollisuus liikuntaan? Mikä on vasemmiston suhde huippu-urheiluun? sekä kuvataiteen professori Teemu Mäki aiheesta Mitä on poliittinen taide? Onko poliittinen taide vasemmistolaista?. Luentojen jälkeen järjestettiin aiheita käsittelevä paneelikeskustelu, johon osallistuivat Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirniö, kuvataiteilija Jani Leinonen, ja Helsingin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola. 1.2 Tappavan hyvä diili asekauppaan liittyvä kampanja Huhtikuussa 2013 Vasemmistonuoret aloitti Tappavan hyvä diili -nimisen asekauppaa ja aseistariisuntaa käsittelevän kampanjan, joka jatkui koko vuoden. Kampanjalla halutaan herättää keskustelua Suomen asekaupan vaikutuksista ihmisoikeuksien toteutumiseen eri puolilla maailmaa. Kampanjan kärkenä on vaatimus siitä, että Suomi lopettaa asekaupan maiden kanssa, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin tai ovat aseellisen konfiktin osapuolina. Kampanjan nettisivut löytyvät osoitteessa Niille on koottu informaatiota siitä, miten asekauppa nykyään toimii, Suomen harjoittaman asekaupan laajuudesta sekä nykylainsäädännön ja sen toimeenpanon puutteista. Nettisivuille on myös koottu eri asiantuntijoiden kirjoituksia aiheesta sekä ajankohtaispoimintoja aiheesta. Kampanjan puitteissa järjestettiin Suomen Sosiaalifoorumissa aihetta käsittelevä seminaarin yhteistyössä Demarinuorten ja Sadankomitean kanssa. Seminaarissa puhuttiin Suomen kiistellyistä asekaupoista esimerkiksi Saudi-Arabian, Israelin ja Bahrainin kanssa sekä asekaupan suhteesta Suomen ulkopolitiikkaan. Paikalla alustajina olivat Eekku Aromaa Sadankomiteasta, Jarmo Pykälä SaferGlobe Finland -järjestöstä, Bruno Jäntti ICAHD Finlandista ja Rauno Merisaari Ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksiköstä. Tilaisuutta seurasi noin 40 henkilöä. Seminaari herätti runsaasti keskustelua myös osallistujien kesken. Seuraava valtakunnallinen seminaari järjestettiin , tällä kertaa asekaupasta ja sen seurauksista. Seminaarissa alustuksia pitivät tutkija ja Suomalainen asekauppa -kirjan kirjoittaja Jarmo Pykälä aiheesta Miten asekauppa toimii Suomi ja Bahrain sekä kapteeni Olli Teirilä Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksesta aiheesta Miten asekauppa vaikuttaa Lähi-idän konfkteihin. Kommenttipuheenvuoron piti Syksy Räsänen ICAHD Finland verkostosta. Tilaisuus lähetettiin suorana nettistriiminä. Tilaisuutta seurasi noin 20 henkilöä paikan päällä sekä 45 henkilöä verkon kautta. Vasemmistonuorten piiri- ja perusjärjestöt järjestivät kampanjan aihetta käsitteleviä tapahtumia. Muun muassa Raahessa, Joensuussa ja Helsingissä aihetta on nostettu esille tempauksilla ja materiaalien jaolla, myös suoraan puolustusministeri Carl Haglundille. Kampanjan myötä Vasemmistonuoret on vahvistanut yhteyksiä muihin asekaupanvastaisiin toimijoihin sekä rauhanjärjestöihin. Puheenjohtaja nosti aseistariisunnan tärkeyden, Suomen harjoitaman asekaupan ja ulkopolitiikan suhteen sekä sotilasliitto Naton militarististisen ja epävakautta lisäävän luonteen esille presidentti Sauli Niinistön järjestämässä ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittelevässä tilaisuudessa Kultarannassa kesäkuun alussa. 1.3 Strategiatyö Vasemmistonuorten strategia ohjaa järjestöllistä kehittämistä vuoteen 2015 saakka, ja se on suunniteltu ohjaamaan keskusjärjestön toimintaa. Strategian edistymistä valvoo hallitus ja edistymisen mittaamiselle on luotu oma mittaristo (www.vasemmistonuoret.f/?/asiakirjat/strategia/). Strategian keskeiset järjestöön liittyvät kehittämistarpeet vuodelle 2013 olivat panostaminen varainhankintaan sekä jäsenhuoltoon ja -demokratiaan, jaostojen ja työryhmien sekä kunnallis- ja puoluepolitiikassa toimivien tukeminen sekä viestinnän kehittäminen. Tavoitteita saavutettiin toimintavuoden 2013 aikana. Alla oleva taulukko kuvaa liikennevärein asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kehitettävä kokonaisuus Kehitettävä osa-alue Tavoite vuodelle 2013 ja sen toteutuminen Järjestörakenne Selvitys järjestörakenteen kehittämiseksi Selvityksen suunnittelu käynnissä ja tekijä löytynyt, toteutus vuoden 2014 aikana Päätösvaltaa työryhmille ja jaostoille Piiritapaamisten järjestäminen Käsitelty hallituksen kokouksessa keväällä 2013 Suunnitellusti 2 kertaa vuodessa Luodaan aloiteohjeet piirijärjestöille ja tiedotetaan asiasta Aloiteohjeet tehty hallituksen kokouksessa keväällä

3 Jäsenhuolto ja jäsendemokratia Jäsenmäärä kasvu 5 % Arvio toimintaan osallistuvien määrästä: piirit ja keskusjärjestö: vuoden 2011 lähtötasosta + 50 Toteutetaan jäsentutkimus jäsendemokratiasta Pravda muuttuu enemmän verkkolehtimäiseksi Jäsenrekrytointi paranee Jäsenten aktivointi lisääntyy Tehdään erityisosaamiskartoitus Ei toteutunut Toteutunut +50 jo pelkästään keskusjärjestön vuoden 2013 tapahtumissa Suunnitellusti tutkimuksen suunnittelu käynnissä, toteutus vuoden 2014 aikana Pravda lopetettu, tilalla sähköinen n. 2 krt/kk ilmestyvä uutiskirje sekä keskusjärjestön jäsenkirje, joka lähetetään mm. uusille jäsenille Järjestettiin Operaatio Toveri -niminen jäsenhankintakilpailu ja palkittiin jäsenrekrytoinnissa onnistuneita Järjestettiin työryhmien ja jaostojen koulutus lokakuussa 2013 Toteutetaan jäsentutkimuksen yhteydessä Poliittinen toiminta Päivitetään asiakirjoja Asiakirjojen päivittäminen aloitettu, työ jatkuu Valtakunnalliset kampanjat Kansainvälinen toiminta Kunnallisvaikuttajatapaaminen Koulutetaan toimintaan Vasemmistoliitossa Poliittisen ohjelman toteuttaminen Kampanjoiden kehittäminen Kampanjoiden työvoiman lisääminen Osallistujamäärä eurooppalaisiin vasemmistotapahtumiin kasvaa Järjestettiin alkuvuodesta tapaaminen ja koulutus Vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä järjestettiin tapaaminen nuorille osallistujille, ennen kokousta tiedotettiin järjestön tavoitteista Hallitus päivitti suunnitelman poliittisen ohjelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi syyskuun kokouksessaan Seurattiin kampanjoiden toteutumista kampanjatyökalun avulla Valmistelut Sanssi-kortillisen työntekijän palkkaamiseksi aloitettiin ja haku käynnistettiin vuoden lopulla Mahdollisuuksista osallistua on tiedotettu ja osallistujia on tuettu mm. osallistumiskustannuksissa Viestintä Kansainvälisten kannanottojen määrä lisääntyy Vasemmistonuorilla edustaja ENDYL:n hallituksessa Videoiden määrä ja katsojaluvut kasvavat Selkokielisyys lisääntyy Mediaseurannan lisääminen ja julkisuuskuvan parantaminen Kansainvälisten kannanottojen määrää on lisätty. Kannanottoja on tehty myös venäjän ja ruotsin kielellä sekä loppuvuodesta julkaistaan saamen kielellä. Edustajana Kaisu Suopanki Jokaisen kampanjan yhteydessä on tehty kampanjavideo. Keskustoimiston järjestämät tilaisuudet on yhtä lukuunottamatta striimattu suoraan verkkoon. Presidentinvaalien yhteydessä tehtiin videosarja. Selkokielisyydestä on huolehdittu uusissa materiaaleissa sekä verkkoviestinnässä Käytetty aktiivisesti seurantatyökaluja, perustettu viestintätyöryhmä, joka kehittää verkkonäkyvyyttä, medianäkyvyydestä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle Kannanottojen kehittäminen Toteutuu suunnitellusti keväällä 2014 Henkilöstö ja luottamushenkilöt Yhteistapaaminen piirien työntekijöille ja puheenjohtajille Esimieskoulutuksen lisääminen puheenjohtajille Määritellään varapuheenjohtajien vastuualueet Perehdytyspaketin luominen 2 kertaa vuodessa 1 / vuodessa Vastuualueet määritelty hallituksen kokouksessa 7 8. syyskuuta. Liittokokous päätti uuden perehdytyspaketin/toimintaoppaan laatimisesta, Opi perusasiat -vihko vakiintuneessa käytössä 3

4 Talous Kannatusjäsenmaksun asettaminen Maksun merkitystä arvioitu. Kansalaisjärjestöyhteistyö Strategian toteuttaminen Liberon tukitilaushinnan korottaminen Varainhankintakoulutuksen lisääminen Kuntien avustusten nostamisen lisääminen Tavoitteet ammattiyhdistysliikkeelle Yhteistyö ay-liittojen kanssa lisääntyy Ammattiliittojen vaaleista tiedottaminen Liittokokous päättää strategiasta Hallitus toteuttaa strategiaa ja raportoi liittokokoukselle sen edistymisestä Luotu kolme maksuluokkaa: kannatusjäsenet, muut tilaukset, tukitilaukset. Toteutettu osana Sinun täytyy astua johtoon -kurssia Muistutettu ja ohjeistettu piirejä hakemaan avustuksia Ei ole erikseen määritelty, järjestön työelämään liittyviä linjauksia on tuotu esille ammattiyhdistysliikkeen kanssa tehdyn yhteistyön puitteissa. Yksi uusi liitto osallistuu Tammitapaamiseen, ei toteutunut tammikuussa 2013 Tiedotettu jäsenistöä mahdollisuudesta asettua ehdolle ammattiliittojen vaaleissa sekä tuettu ayvaalikampanjoinnissa Strategian toteutuminen merkittiin tiedoksi ja päätettiin uuden strategian valmistelusta Laadittiin toimintasuunnitelma strategian pohjalta ja seurattiin strategian etenemistä Pääsihteeri kirjaa strategian mukaiset tehtävät keskustoimiston työsuunnitelmaan ja raportoi strategian etenemisestä hallitukselle Päivitettiin kaksi kertaa vuodessa toimiston sisäistä työsuunnitelmaa ja raportoitiin strategian toteutumisesta. Arvioitiin strategian toteutumista myös liikennevalomerkein kuvatun seurantataulukon avulla. Strategia perehdytyksen apuna Käytettiin uusien aktiivien ja työntekijöiden perehdytyksessä Toukokuun liittokokouksessa päätettiin perustaa strategiatyöryhmä, jonka tehtäväksi annettiin nykyisen strategian seuraaminen sekä uuden strategian laatiminen vuosille OHJELMATYÖ Vasemmistonuoret on poliittinen nuorisojärjestö. Kaiken toiminnan peruslähtökohtana on vahva vasemmistolainen, sosialistinen ja feministinen ideologia sekä punavihreä arvomaailma. Vasemmistonuoret on poliittista työtä tekevä kansalaisjärjestö, mutta myös nuorisojärjestö, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen kasvatus- ja koulutustehtävä. Kaikki Vasemmistonuorten poliittiset ohjelmat ja asiakirjat ovat kiinnostuneiden luettavissa osoitteessa 2.1 Poliittiset asiakirjat Toimintavuonna järjestön poliittisia kantoja määritteli vuonna 2011 liittokokouksen hyväksymä poliittinen ohjelma. Poliittisen ohjelman lisäksi Vasemmistonuorten kantoja ja toimintaa määrittävät erilliset, hallituksen päätösvallassa olevat asiakirjat: talouspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2005 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin liittokokouksessa vuonna 2005 veropoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2007 maahanmuuttopoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2007 päihdepoliittinen asiakirja, päivitettiin hallituksessa vuonna 2009 tasa-arvosuunnitelma, hyväksytty hallituksessa vuonna 2010 ympäristöpoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012 tietoyhteiskunta- ja tekijänoikeusteesit, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012 feministinen manifesti, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012 eurooppapoliittinen ohjelma, hyväksyttiin liittokokouksessa 2013 Vuoden aikana poliittiset asiakirjat käytiin läpi tulevien vuosien uudistamista varten. Toimintavuonna hyväksyttiin eurooppapoliittinen ohjelma. Sitä käsiteltiin liittokokouskoulutuksissa kaikissa piirijärjestöissä sekä piirijärjestöjen kommenttikierroksella asiakirjan työstämisvaiheessa. Ohjelma toimii pohjana järjestön vaalityölle europarlamenttivaaleissa keväällä

5 Vuonna 2013 aloitettiin liittokokouspäätösten mukaisesti uuden demokratiaohjelman sekä uuden sosiaali-ja terveyspoliittisen ohjelman tekoa. Työryhmä perustettiin avoimen haun kautta uuden poliittisen ohjelman tekoa varten. Työryhmä kokousti vuonna 2013 kaksi kertaa. 2.2 Järjestölliset asiakirjat Vasemmistonuoret laati vuonna 2010 tasa-arvosuunnitelman, jonka toteuttaminen on käynnissä. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa tasa-arvoa Vasemmistonuorissa sen määritelmä tasa-arvosta kattaa sukupuolisen tasa-arvon lisäksi myös muut usein laajempana käsitteenä pidetyn yhdenvertaisuuden ulottuvuudet, kuten esimerkiksi alueellisen sekä etnisyyksien ja seksuaalisuuksien tasa-arvon. Vuonna 2013 kiinnitettiin erityistä huomiota järjestön ylimmän päättävän elimen eli liittokokouksen tasa-arvoisuuteen (ks. luku 1.1). Vuoden aikana toteutettiin myös monia Vasemmistonuorten strategian mukaisia järjestöllisiä uudistuksia (ks. luku 1.3). 3 JÄSENHANKINTA JA -HUOLTOTYÖ Piiri- ja perusjärjestöt vastasivat poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta sekä jäsenhankinnasta omalla alueellaan keskusjärjestön koordinoidessa valtakunnallista toimintaa. Toimintavuoden 2013 aikana piiri- ja perusjärjestöjen toimijat esittelivät Vasemmistonuorten toimintaa erilaisissa tapahtumissa, messuilla, kaduilla, toreilla ja oppilaitoksissa. 3.1 Koulutus- ja opintotoiminta Koulutus- ja opintotoimintaa arvioi ja kehitti koulutusjaosto ja hallitus yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Vasemmistonuoret järjesti uusille jäsenille suunnatun Opi perusasiat -kurssin, aktiivitoimijoiden Sinun täytyy astua johtoon -kurssin, Sinun täytyy tietää kaikki kuntapolitiikasta -kurssin, neljä liittokokouskoulutusta sekä kansainvälisen kesäleirin. Yhteensä valtakunnallisille kursseille osallistui 268 vasemmistonuorta ja kurssivuorokausia kertyi 21. Kaikista kursseista kerättiin palautetta, jonka perusteella kursseja arvioidaan ja kehitetään edelleen. Palaute on pääsääntöisesti erittäin positiivista, ja kurssit keräävät kiitosta etenkin mukavasta ilmapiiristä ja asiantuntevasta ohjelmasta. Kaikki valtakunnalliset kurssit ovat päihteettömiä ja niissä tarjotaan järjestön poliittisen linjan mukaisesti vegaanista ruokaa. Uusille jäsenille tarkoitettu Opi perusasiat -kirjanen päivitettiin toimintavuoden aikana. Lisäksi päivitettiin toiminnassa jo mukana oleville aktiiveille koottu oppimateriaali järjestötoiminnan perusteista, ja siinä käsitellään muun muassa yhdistyslakia, yhdistyksen toimintaan liittyviä sääntöjä sekä järjestön hallituksen jäsenten ja työntekijöiden velvoitteita. Vuoden aikana laadittiin Palestiina-solidaarisuuskampanjan opasvihko, jossa kerrotaan Palestiinan tilanteesta ja kampanjaa tukevien tapahtumien järjestämisestä. Keskusjärjestön työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuivat useisiin piiri- ja perusjärjestöjen tapahtumiin kouluttajina ja alustajina Opi perusasiat -kurssi Vasemmistonuoret järjesti Opi perusasiat -kurssin Helsingissä Meriharjun luontotalolla Uusille jäsenille tarkoitettu koulutus tarjosi jälleen uusia näkökulmia ja hyvää kertausta myös pidempään toimineille jäsenille. Kurssilla käsiteltiin vasemmistolaisen työväenliikkeen historiaa ja -kulttuuria sekä pohdittiin, mitä vasemmistolaisuus on. Lisäksi tutustuttiin Vasemmistonuorten politiikkaan ja järjestötoimintaan sekä Vasemmistonuorten tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. Koulutuksen tavoitteena oli sitouttaa uusi jäsen mukaan toimintaan ja antaa valmiudet poliittiseen osallistumiseen. Kurssille osallistui 40 vasemmistonuorta Sinun täytyy tietää kaikki -kurssi Sinun täytyy tietää kaikki kuntapolitiikasta -kurssi järjestettiin Mäntsälässä Kurssi oli suunnattu kuntavaikuttajille, mutta myös muut kuntavaikuttamisesta kiinnostuneet olivat tervetulleita. Kurssilla kuultiin alustuksia kunta- ja hankintalaista, kuntataloudesta ja kunta- ja soteuudistuksesta. Lisäksi kurssilla opeteltiin tekemään valtuustoaloitteita ja pohdittiin päättäjän työkaluja. Kurssille osallistui yhteensä 20 vasemmistonuorta Sinun täytyy astua johtoon -kurssi Sinun täytyy astua johtoon -kurssi järjestettiin Porissa Koivuniemen leirikeskuksessa. Koulutus oli 5

6 tarkoitettu etenkin Vasemmistonuorten vastuullisissa asemissa toimiville jäsenille. Kurssilla käsiteltiin järjestörakenteeseen, yhdistyslakiin, piirijärjestöjen hallintoon, kokoustekniikkaan, yhdistyksen taloudenpitoon ja toiminnan koordinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksessa tehtiin jo valmisteluja tulevia kunnallisvaaleja varten. Kurssille osallistui 18 vasemmistonuorta Muu järjestötoiminnan koulutus Keväällä 2013 järjestettiin liittokokouskoulutuskiertue. Kiertue oli keskustoimiston järjestämää koulutustoimintaa, ja sen tapahtumissa käytiin läpi liittokokouksen käytäntöjä. Koulutuksissa opetettiin muun muassa liittokokousaloitteiden tekoa, yleisiä kokouskäytäntöjä sekä ehdokkaiden asettelua. Koulutuksia järjestettiin Turussa (osallistujia 15), Tampereella (23), 2.5. Oulussa (20), 3.5. Jyväskylässä (18) ja Helsingissä (32). 3.2 Näkyminen tapahtumissa Next Step työpaikka ja koulutusmessut 2013 Vasemmistonuoret osallistui SAKKI ry:n järjestämille Next Step työpaikka- ja koulutusmessuille Jyväskylässä Tavoitteena oli esitellä järjestön toimintaa erityisesti vuotiaiden kävijöiden keskuudessa ja herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan. Kontakteja saatiin 2000 ja uusia jäseniä parikymmentä Studia-messut 2013 Vasemmistonuoret osallistui Helsingissä järjetetyille Studia-messuille. Studia-messuilla esiteltiin järjestön toimintaa ja pyrittiin saamaan osallistujat kiinnostumaan politiittisesta toiminnasta. Kontakteja messuilla saatiin 4000 ja uusia jäseniä noin kolmekymmentä Kesäfestarikiertue ja muut tapahtumat Vasemmistonuoret kiersi kesän musiikkifestivaaleja ja muita tapahtumia kertomassa toiminnastaan ja innostamassa nuoria poliittiseen osallistumiseen. Festarikiertuetta koordinoitiin keskitetysti, minkä lisäksi piirijärjestöt osallistuivat paikallisiin tapahtumiin. Järjestö osallistui myös Maailma Kylässä -festivaalille Helsingissä sekä Suomi Areena -tapahtumaan Porissa Piirijärjestöt osallistuivat lisäksi kevään ja kesän aikana Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin ympäri Suomea sekä vuoden aikana moniin muihin tapahtumiin. 3.3 Jäsenhankinnan kehittäminen Vasemmistolaiset nuoret työelämässä Vasemmistonuoret kohdisti jäsenhankintaa myös jo työelämässä mukana oleviin nuoriin ja kannusti jäseniään mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Osana työelämätoimintaansa Vasemmistonuoret järjesti yhteistyössä SAK:n vasemmistolaisten ryhmien kanssa Tammitapaamisen tammikuun 2013 lopussa (ks. luku 4.1). Vuoden 2014 Tammitapaamisen suunnittelu käynnistettiin jo keväällä yhdessä ammattiliittojen kanssa. Tapahtumasta laadittiin myös mainosfaijeri, jota jaettiin kesän tapahtumissa Yhteistyö vasemmistolaisten opiskelijoiden kanssa Vasemmistonuoret tiivisti yhteistyötään valtakunnallisen Vasemmisto-opiskelijat ry:n kanssa yhteisten toimitilojen kautta. Järjestö tiedotti opiskelijajärjestön toiminnasta omissa tapahtumissaan ja tiedotuskanavillaan. Poliittista yhteistyötä tehtiin erityisesti opintotukeen liittyvässä vaikuttamisessa Monikielisyys Vasemmistonuorissa Toimintavuonna kehitettiin järjestön monikielisyyttä ja mahdollisuuksia toimia järjestössä kaikilla kolmella kotimaisella kielellä. Puheenjohtaja Li Andersson esiintyi lukuisissa ruotsinkielisissä medioissa ja toinen varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi edusti järjestöä saamen kielellä. Liittokokous hyväksyi aloitteen venäjänkielisen yleisesitteen laatimisesta. Yksi kannanotto julkaistiin kolmella kotimaisella kielellä Jäsenhankinnan kehittäminen Jäsenhankintakilpailu Operaatio Toveri järjestettiin Piirijärjestösarjan voitti Hämeen 6

7 Vasemmistonuoret, joka rekrytoi kilpailuaikana 53 uutta jäsentä kasvattaen jäsenmääräänsä 6,7 prosentilla. Palkinnoksi piiri saa 1000 euroa. Yksilösarjan voitto meni Hämeen Vasemmistonuorten Kerttu Karumaalle. Yhteensä kilpailussa kerättiin 238 jäsentä, ja osallistujia oli kaikkiaan VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 4.1 Tammitapaaminen Tammitapaamiseen Kiljavan opistolle Nurmijärvelle kokoontui reilu 50 vasemmistonuorta ja vasemmistolaista ay-nuorta. Tapahtuma järjestettiin yhdessä SAK:n nuorisovaliokunnan vasemmistoryhmän kanssa. Tapahtuman teemoja olivat eurokriisi, vuokratyö ja ay-liikkeen välinen dialogi. Tapaamisessa kuultiin monia eri asiantuntijoita, muun muassa Heikki Patomäkeä, Pekka Sauramoa, Pekka Ristelää ja Erkki Laukkasta. Lisäksi kuultiin kattava alustus nuorisotakuusta. Ryhmätöitä tehtiin eurovaalit ja puolue -työpajassa, kannanottotyöpajassa sekä ay-liikkeen tulevaisuus -työpajassa. Tammitapaamisesta julkaistiin kannanottotyöpajan valmistelema ns. nollatuntisopimuksia käsittelevä kannanotto. 4.2 Kansainvälinen ilmastoleiri Vasemmistonuoret järjesti perinteisen nuorisoliittolaisleirin hieman normaalia laajemmin ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuen turvin. Ilmasto-teemaiselle leirille saapui osallistujia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Islannista, yhteensä 70 nuorta. Leiri järjestettiin Puolangalla Kainuussa. Hankkeeseen sisältyi myös Libero-lehden lokakuussa ilmestynyt ilmastoteemaliite, jota valmisteltiin leirin työpajassa. Leirillä keskusteltiin eri maiden ilmastopolitiikasta, eurokriisistä, kaivosteollisuudesta ja ydinvoimasta, opittiin kiipeilyä aktivismin muotona sekä perehdyttiin suoraan toimintaan ja kansalaistottelemattomuuteen. Leiriläiset järjestivät yhdessä Kajaanin Vasemmistonuorten kanssa Talvivaara-aiheisen keskustelutilaisuuden Kajaanin kansanpirtillä. Tilaisuus huipentui mielenosoituskulkueeseen ja puheenjohtaja Li Anderssonin puheeseen Kajaanin torilla. Kansainvälinen leiri herätti uudelleen kukkaan yhteistyön vasemmistolaisten sisarjärjestöjen kanssa, ja se on poikinut uusia kutsuja ja vierailuja eri sisarjärjestöjen tahoilta ympäri Eurooppaa. 4.3 Ilmastotoimintapäivä Vasemmistonuoret järjesti yhdessä kahdeksan muun kansalais-ja ympäristöjärjestön kanssa yleisölle avoimen ilmastotoimintapäivän Harjun nuorisotalolla Helsingissä Toimintapäivänä perehdyttiin ilmastovaikuttamisen keinoihin erilaisissa työpajoissa. Tapahtumaan osallistui noin 60 henkeä. 5 YHTEISTYÖKUMPPANIT Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneita ovat kansalaisjärjestöt, toimintaryhmät ja verkostot, joilla on Vasemmistonuorten kanssa yhteisiä poliittisia tai toiminnallisia tavoitteita. Näitä ovat ammattiyhdistysliike sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, erityisesti rauhanjärjestöt ja ympäristöjärjestöt, kehitysyhteistyöjärjestöt, opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Vasemmistonuoret oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä: Eettisen kaupan puolesta ry Ehyt ry Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry European Network of Democratic Young Left ENDYL Folkets Bildningsförbund FBF rf Kansainvälinen solidaarisuustyö ry Kansan Arkisto Kansantalojen Liitto ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry Kunnon Elämä ry Nuorisoasuntoliitto NAL ry Nuorisolomat ry Oikeudet ilman rajoja ry Osuuskunta Vastapaino 7

8 Pohjola-Norden PN ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto PNN ry Polyamoria ry Reilu kauppa ry Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry Sosialistisk Ungdom i Norden SUN Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Pakolaisapu ry Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi STETE Suomen YK-liitto ry Suomi Venäjä-seura ry Vailla vakituista asuntoa ry Vapaa katto ry Läheisimpiä yhteistyötahoja toimintavuonna olivat Vasemmistoliitto, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Vasemmistonaiset, Vasemmisto-opiskelijat ry, Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n nuorisovaliokunnan. Järjestöllä on yhteiset toimitilat SDPL:n ja Vasemmisto-opiskelijoiden kanssa. 5.1 Vasemmistoliitto Vasemmistonuoret on poliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Työn tavoitteena on vaikuttaa puolueen politiikkaan, toimintatapoihin ja imagoon nostamalla vasemmistonuoria ja punavihreitä asioita puolueen toimintaan paikallistasolta puoluejohtoon saakka. Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä Vasemmistoliitossa toimivien jäsentensä, puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän sekä kunnallisissa luottamustoimissa toimivien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vasemmistonuoret järjesti tapaamisen nuorille puoluekokousedustajille Vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä Tampereella. Tapaamisessa keskusteltiin reiluista kokouskäytännöistä, puolueen toiminnasta nuorten näkökulmasta sekä annettiin eri luottamustehtäviin ehdolla olevien vasemmistonuorten jäsenten tilaisuus esitellä itsensä. Ehdolla olevien vasemmistonuorten tukemiseksi tehtiin myös esittelymateriaalia. Tapaamiseen osallistui noin 30 nuorta puoluekokousedustajaa ja tämä koettiin erittäin hyödylliseksi. Järjestön edustaja osallistui Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksiin. Puheenjohtaja Li Andersson osallistui myös puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin. 5.2 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry Vasemmistonuoret kannusti jäseniään osallistumaan SDPL:n toimintaan esimerkiksi toimimalla pioneerikerhojen ja -leirien ohjaajina. 5.3 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry KSL oli toimintavuonna tärkein yhteistyökumppani Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoiminnan järjestämisessä. Lisäksi järjestö tiedotti KSL:n koulutuksista ja tilaisuuksista omille jäsenilleen. Silla Kakkola edusti Vasemmistonuoria KSL:n hallituksessa kevääseen asti ja järjestö- ja koulutussihteeri Tuuli Huovila keväästä lähtien. 5.4 Suomen sosiaalifoorumi Vasemmistonuoret osallistui jälleen Suomen sosiaalifoorumiin Helsingissä järjestämällä seminaarin Miksi asekaupasta ei puhuta enempää? yhdessä Sadankomitean ja Demarinuorten kanssa. Seminaari keräsi noin 60 seuraajaa. Vasemmistonuoret osallistui myös kahden muun seminaarin - Ilmastonmuutos poliittisena ongelmana ja Äärioikeiston haaste järjestämiseen. 5.5 Muut yhteistyötahot Vasemmistonuoret osallistui aktiivisesti kansainvälisen, Maan ystävien vetämään, Polttava kysymys -kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kampanjassa vaaditaan eduskuntaa säätämään päästövähennyksiin velvoittava ilmastolaki. 8

9 Vasemmistonuorten edustaja osallistui Puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyö Demo ry:n projektin matkalle Nepaliin. Projektilla tuetaan nuorten parissa tehtävä demokratiatyötä rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi maassa pitkään jatkuneeseen poliittiseen konfiktiin. Vasemmistonuoret on mukana Reilun kauppa ry:n Reilu Kaupunki -kampanjassa. Tampere, Pori, Espoo ja Joensuu ovat jo saaneet arvonimen. Samaan pyritään myös Turussa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Tässä työssä käytetään hyväksi järjestön yhteyksiä kaupunginvaltuutettuihin ja rutiinia tempausten järjestämisessä. Vasemmistonuoret tiedotti ja kannusti aktiivisesti jäseniään osallistumaan Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepan globbarikoulutukseen. Globbarit lobbaavat joukolla tehtävien tempausten avulla kansanedustajia globaaleissa kehityskysymyksissä. 6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisestä toiminnasta vastasi kansainvälisten asioiden jaosto yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vuonna 2013 kansainvälistä toimintaa lisättiin merkittävästi ja kansainvälisten suhteiden vahvistamiseen panostettiin. 6.1 Pohjoismainen yhteistyö Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk Ungdom i Norden (SUN), minkä lisäksi järjestö vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston alaisessa Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (Ungdomens Nordiska Råd, UNR). Kotimaassa Vasemmistonuoret tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin Nuorisoliitossa (PNN). Vasemmistonuorten kahden hengen delegaatio osallistui helmikuussa ruotsalaisen Ung Vänsterin Tukholman piirin järjestämään vuosikokoukseen. Tanskalaisen Socialistisk Folkepartis Ungdomin (SFU) edustaja vieraili puolestaan järjestön liittokokouksessa. Kansainväliselle kesäleirille osallistui islantilaisen Ung Vinstri Grinin, Ung Vänsterin sekä tanskalaisen Sosialistisk Ungdomsfrontin (SUF) edustajia. Lokakuussa 15 hengen ryhmä vasemmistonuoria vietti viikonlopun Ung Vänsterin vieraina Tukholmassa, tutustuen muun muassa Ung Vänsterin kampanjatoimintaan, Ruotsin Vänsterpartiet-puolueen eduskuntavaalikampanjointiin sekä Ruotsin eduskuntaan. Lisäksi ryhmä osallistui Centrum för Marxistiska samhällsstudier n järjestämään Marx seminaariin. Vasemmistonuoret osallistui kahdella edustajalla Oslossa lokakuussa pidettyyn Nuorten Pohjoismainen Neuvoston kokoukseen. Järjestö teki kokoukselle Pohjoismaiden suhdetta Palestiinaan koskevan aloitteen, joka meni läpi. Delegaatio myös seurasi Pohjoismaiden Neuvoston kokousta ja osallistui aktiivisesti Pohjoismaiden Vihreän Vasemmiston (VGG) työhön istunnossa. Delegaatio vei eteenpäin aloitteita kuten ILO 169 -sopimuksen ratifointia Pohjoismaissa. 6.2 Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhteistyö Vasemmistonuorten eurooppalainen yhteistyöjärjestö on European Network of Democratic Young Left (ENDYL), jonka hallituksessa Kaisu Suopanki edusti Vasemmistonuoria vuoden aikana. Kotimaassa Heidi Auvinen edusti Vasemmistonuoria Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:n, Milja Rämö Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n ja Kaisu Suopanki Suomen Pakolaisapu ry:n hallituksessa. Kesällä järjestetylle kansainväliselle ilmastoleirille saapui osallistujia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Islannista (ks. luku 4.2). Vasemmistonuorten delegaatio vieraili Palestiinassa kehitysyhteistyöhankkeen arviointimatkalla (ks. luku 6.4). Ryhmä vasemmistonuoria osallistui Madridissa pidettyyn Euroopan vasemmistopuolueen kokoukseen. Paikalla pidettiin Vasemmistonuorten eurooppalaisen yhteistyöjärjestön ENDYL:in kokous, jossa päätettiin tulevaisuuden suuntaviivoista järjestön osalta. Madridissa tehtiin päätös eurooppalaisen nuorisoverkoston perustamisesta, jonka toimintaan Vasemmistonuoret aikoo aktiivisesti osallistua. 6.3 Kansainvälinen valtuuskuntatoiminta Vasemmistonuoret vastaanotti valtuuskunnat Ruotsista (Ung Vänster), Tanskasta (Sosialistisk Ungdomsfrontin) Islannista (Ung Vinstri Grin), Italiasta (Giovani Comunisti), Saksasta (Linksjugend) ja Kreikasta (Neolaia Synaspismou) ja Ranskasta (Jeunes Communistes), jotka osallistuivat Vasemmistonuorten kansainväliselle kesäleirille Kaikkien osallistujien kulut katettiin Ulkoministeriön Globaali- ja kehityskasvatusrahasta. Järjestö myös tuki jäsentensä osallistumista seminaareihin ulkomailla. Yhdeksän hengen delegaatio osallistui 9

10 muun muassa Euroopan Vasemmiston kesäyliopistoon Portossa Portugalissa. 6.4 Palestiina-kehitysyhteistyöhanke Ulkoministeriö myönsi Vasemmistonuorten uudelle Palestiinaan suuntautuvalle kolmannelle kehitysyhteistyöhankkeelle rahoitusta vuodelle Hankkeeseen palkattiin koordinaattoriksi Sara Korhonen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä naisten poliittista osallistumista antamalla heille uskallusta, itsevarmuutta ja teoreettisia välineitä. Toiminta suunnataan erityisesti maaseudun naisille, jotka kamppailevat marginalisoitumisesta kaupungeissa asuvia naisia enemmän. Monivaiheisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin aiemmin kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleita naisia mm. mediaan, ihmisoikeuksiin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyen. Tämän jälkeen koulutukseen osallistuneita naisia on valmennettu viemään viestiä eteenpäin kotikyliinsä ja kunnanvaltuustoihinsa. Koulutukset toteutettiin yhdessä paikallisen nuorisojärjestö Youth Development Associationin (YDA) sekä naisjärjestö Rural Women Development Societyn kanssa. Vasemmistonuoret järjesti elokuussa 2013 hankkeen arviointimatkan Länsirannalle. Matkalle osallistui hankekoordinaattorin lisäksi kaksi vasemmistonuorta ja järjestön tiedottaja. Koordinaattorin kanssa hankkeen toisena arvioijan toimi Martti Rasa. Arvioinnin mukaan hanke on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. Matkan aikana delegaatio tapasi lisäksi poliitikkoja ja kansalaisjärjestöjen edustajia Israelissa ja Länsirannalla. Israelissa tavattiin edustajia Coalition of Women for Peace, Shiministim (aseistakieltäytyjiä), B tselem (ihmisoikeusjärjestö) ja Anarchists Agains the Wall -järjestöistä sekä Da am Workers Party -puolueesta. Länsirannalla delegaatio tapasi palestiinalaisia poliitikkoja vasemmistolaisista Fatah, Hamas, PFLP, PPP ja FIDA -puolueista. Lisäksi ryhmä vieraili Palestinian Legislative Councilissa (parlamentti) ja tapasi siellä Fatahin kansanedustajia. Ryhmä tapasi Länsirannalla myös useita kansalaisjärjestöjen edustajia (Stop the Wall, Palestinian National BDS Committee). Delegaatio vieraili myös kahdella suurimmalla Länsirannan yliopistolla Nablusissa ja Bir Zeitissä ja tapasi jälkimmäisessä myös ylioppilaskunnan edustajia. Matkalta kirjoitettiin blogia Liberon verkkolehteen. 7 VASEMMISTONUORTEN VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT Tappavan hyvä diili -kampanja on esitelty keskeisissä tulostavoitteissa (ks. luku 1). Järjestö toimi vuoden aikana myös työelämän oikeuksien puolesta sekä valmisteli loppuvuodesta 2013 alkavaa asuntopoliittista kampanjaa. Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tavoitteena olleita kampanjatyöntekijöitä ei voitu työllistää toimintavuonna. Kampanjasuunnittelua kehitettiin toimintavuoden aikana ottamalla keskustoimiston käyttöön sähköinen projektihallintatyökalu. 7.1 Solidaarisuutta marjanpoimijoille! -kampanja Vasemmistonuoret käynnisti solidaarisuus- ja tiedotuskampanjan thaimaalaisten marjanpoimijoiden puolesta jo vuonna Vuonna 2013 järjestö osallistui aktiivisesti 50 työnantajansa kanssa riitautuneen thaimaalaisen marjanpoimijan tukemiseksi. Tapahtumat sai alkunsa syyskuun alussa, jolloin työantajansa kanssa riitautunut joukko päätti lopettaa marjojen poimimisen kyseiselle yritykselle ja alkoi vaatia saataviaan jo poimitusta sadosta. Riitautuminen johti siihen, että poimijat jäivät kokonaan ilman niin tuloja kuin majoitusta ja mahdollisuus esimerkiksi hankkia ruokaa tai vaatteita. Vasemmistonuoret osallistui useamman muun kansalaisjärjestön ja seurakunnan kanssa yhteistyössä majoituksen ja ruokailun järjestämiseen poimijoille Suolahdessa, Äänekoskella. Helsingissä, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä. Tämän lisäksi Vasemmistonuorten toimijat osallistuivat poimijoiden kanssa järjestettyyn yhteisohjelmaan, johon muun muassa kuului yhteistä kulttuuriohjelmaa, ruuanlaittoa ja tiedonvaihtoa niin Suomen kuin Taimaan olosuhteista ja yhteiskuntamalleista. Poimijoille järjestettiin vierailuja eduskuntaan, SAK:hon ja Puuliittoon, Työ- ja elinkeinoministeriöön sekä vähemmistövaltuutetun luo, jossa poimijoilla olisi mahdollisuus kertoa tilanteestaan. Vasemmistonuoret osallistui myös tiedon levittämiseen poimijoiden tilanteesta sekä poimijoiden tueksi järjestetyn tukikonsertin järjestämiseen Kallion kirkossa Helsingissä. 7.2 Oma koti liian kallis - asuntopoliittinen kampanja Syksyllä 2013 Vasemmistonuorten asuntopoliittinen työryhmä valmisteli liittokokouspäätöksen mukaisesti järjestölle kampanjan asuntopolitiikkaan liittyen. Vasemmistonuorten Oma koti liian kallis -kampanja toimii paremman asuntopolitiikan puolesta. Järjestö vaatii lisää julkista vuokra-asuntotuotantoa, valtiollisen rakennusliikeen perustamista, vuokrakattoa, selkeyttä vuokralaisen oikeuksiin ja asuntotakuun käyttöönottoa. Kampanjaa pohjustettiin Asunnottomien yönä julkaistulla videokannanotolla asumisen kalleudesta ja muista siihen liittyvistä ongelmista. Videota on katsottu Youtubessa yli 1200 kertaa. Kampanja aloitettiin kampanjaverkkosivujen julkaistamisella sekä Suomen kämäisin kämppä -kilpailun alkulaukauksella. 10

11 Kampanjasivuille on koottu tietoa suomalaisen asuntopolitiikan historiasta, tietoa nykyisen asuntopolitiikan ongelmista sekä Vasemmistonuorten kannattamista ratkaisuista ongelmiin. Verkkosivuilla on myös tietoa vuokralaisten oikeuksista. Suomen kämäisin kämppä -kilpailun kautta jokainen pääsee itse osallistumaan kampanjaan lähettämällä tietoa tai kuvan esimerkiksi ylihintaisesta, pienestä, huonokuntoisesta tai muuten vain kämäisestä kämpästä. Kilpailuun osallistuneiden joukossa arvotaan palkinnoksi yhden yön yöpyminen hotellissa. Oma koti liian kallis -kampanja on yksi Vasemmistonuorten pääpainopistealueista vuonna VASEMMISTONUORTEN HALLINTO Vasemmistonuorten keskusjärjestöllä oli toimintavuonna jäsenenään kahdeksan piirijärjestöä: Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Hämeen Vasemmistonuoret, Itä-Suomen Vasemmistonuoret, Keski-Suomen Vasemmistonuoret, Lapin Vasemmistonuoret, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret, Satakunnan Vasemmistonuoret ja Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret. Piirijärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, ja ne vastaavat Vasemmistonuorten poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Lisäksi niiden jäseninä on noin 40 osastoa eli perusjärjestöä. Piiritapaamisia jatkettiin toimintavuonna siten, että piirijärjestöjen puheenjohtajat tapasivat toisensa kerran työntekijä- ja puheenjohtajatapaamisessa. Piirijärjestöille luotiin ohjeet aloitteiden tekemisestä keskusjärjestön hallitukselle. 8.1 Toiminta-avustus piirijärjestöille Vasemmistonuoret jakoi vuodeksi 2013 tulosperusteisesti toiminta-avustusta piirijärjestöilleen. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa tulosperusteita olivat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus sekä jäsenmäärän kehitys. Piirijärjestön tuloksellisuutta arvioitiin sen toiminta-ajatuksen ja -kertomuksen toteutumisessa. Tulosperusteisen toiminta-avustuksen jakotavan tavoitteena oli kannustaa piirijärjestöjä vireään toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Hakemuksessa piirijärjestöt esittelivät oman seuraavan vuoden toimintakertomuksensa ja talousarvionsa sekä selvityksen kuluvan vuoden toiminnasta. Hakemuksessa piirijärjestön oli selvitettävä muun muassa varainhankintaa ja kiinteitä kustannuksia. Lisäksi hakemuksen liitteeksi luotiin yhteisesti lista piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi huomioida toiminnan suunnittelussaan. 8.2 Projektiraha jäsenten toimintaryhmille Vasemmistonuoret jakaa projektirahaa vähintään kolmen jäsenen muodostamille toimintaryhmille sekä piirija perusjärjestöille järjestön poliittisen ohjelman ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, jäsenhankintaan, paikallistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, nuorten ehdokkaiden vaalityöhön ja nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten toimintaan. Rahan jakoa sääntelee hallituksen hyväksymä projektirahaohjesääntö. Pääsääntöisesti projektin järjestäjältä edellytetään omarahoitusosuutta ja projektiraha maksetaan tilitystä vastaan. Tilitysten yhteydessä projekti myös arvioidaan. Työvaliokunta myönsi projektirahaa yhteensä ,35 euroa 44 erilliseen projektiin. Osin projektirahalla järjestettiin esimerkiksi äärioikeistoaiheinen keskustelutilaisuus, katutempauksia, leirejä, bänditapahtumia, syysvaellus, työväenlaululeiri ja uusien jäsenten iltoja sekä painettiin piirilehti. Projektirahaa hakivat piiri- ja perusjärjestöt sekä toimintaryhmät. 8.3 Vasemmistonuorten hallitus Liittokokousten välillä järjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus. Sen kokouksiin osallistuivat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki Vasemmistonuorten keskustoimiston ja piirijärjestöjen työntekijät. Hallituksessa toimivat kaudella (toukokuussa pidettyyn liittokokoukseen saakka toimineen hallituksen jäsenet on lueteltu vuoden 2012 toimintakertomuksessa): puheenjohtaja Li Andersson ensimmäinen varapuheenjohtaja Juuso Aromaa toinen varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi Hallituksen jäsenet: Toivo Haimi Itä-Suomi vara: Jarkko Vuorinen Helena Hangaslahti Etelä-Suomi vara: Henri Turkia 11

12 Henrik Jaakkola Etelä-Suomi vara: Henrik Nyholm Sade Kondelin Varsinais-Suomi vara: Saska Heino Salla Lehtonen Häme vara: Vilja Lumme Justus Mollberg Etelä-Suomi vara: Emma Heimonen Aleksi Norman Satakunta vara: Juho Solala Oskar Olaussen Pohjois-Pohjanmaa vara: Juho Matinlauri Taija Roiha Keski-Suomi vara: Antti Alanko Sini Savolainen Itä-Suomi vara: Emmi Alho Visa Savolainen Häme vara: Tatu Ahponen Aino Sirén Lappi vara: Markus Korjonen Kokoukset kestivät toimintavuonna 1 2 päivää. Lisäksi 6.9. järjestettiin hallituksen perehdytyskoulutus varsinaisille ja varajäsenille. Hallitukseen kuului jäseniä kaikista piirijärjestöistä. Varajäsenet kutsuttiin kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Kokoukset järjestettiin hallinnon kustannusten hillitsemiseksi pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Usean kokouksen yhteydessä kuultiin asiantuntijavieraan alustus jostain ajankohtaisesta asiasta. Vasemmistonuorten hallituksen jäsenet olivat aktiivisia toimijoita paitsi omissa piiri- ja perusjärjestöissään myös monissa muissa kansalaisjärjestöissä. Yksi hallitustyöskentelyn tavoitteista on ollut hallituksen jäsenten järjestötoiminnan valmiuksien parantaminen muun muassa lisäämällä kokoustekniikan, yhdistyslain sekä järjestön toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun ja arvioinnin osaamista. Tämän vuoksi hallituksen kokousten yhteydessä järjestettiin myös koulutusta. Hallitus kokoontui toimintavuonna 2013 kahdeksan kertaa: Helsingissä, Helsingissä, Helsingissä, Hyvinkäällä, Helsingissä, Helsingissä, sähköpostitse sekä Kotkassa. Hallituksen valitsemana tositetarkastajana toimii vuoden alkupuolen Niia Virtanen sekä syksystä alkaen Henrik Jaakkola. Hallituksen valitsemina tasa-arvovastaavina toimivat alkuvuonna Juuso Aromaa ja Helena Hangaslahti sekä vuoden 2013 syksystä alkaen Anni Ahlakorpi ja Visa Savolainen. Tasa-arvovastaavien tehtävänä on tarkastella hallituksen päätöksentekoa tasa-arvonäkökulmasta sekä seurata tasa-arvosuunnitelman toteuttamista yhdessä tasa-arvojaoston kanssa. 8.4 Vasemmistonuorten työvaliokunta Hallituksen kokousten välillä järjestön hallinnosta vastasi työvaliokunta, joka päätti muun muassa henkilöedustuksista ja -esityksistä sekä projektirahojen myöntämisestä. Lisäksi työvaliokunta valvoi järjesön taloutta ja henkilökunnan toimintaa. Työvaliokuntaan kuului kesäkuusta lähtien puheenjohtajiston lisäksi kolme jäsentä: Helena Hangaslahti, Sade Kondelin ja Tatu Ahponen. Työvaliokunta kokousti pääasiassa hallituksen kokousten yhteydessä sekä sähköpostin välityksellä, yhteensä 12 kertaa. 8.5 Vasemmistonuorten johto kokousten välillä Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten välillä toimintaa johti puheenjohtajisto yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus ja työntekijät pitivät tiiviisti yhteyttä sähköpostilistan välityksellä. 8.6 Vasemmistonuorten työntekijät Toimintavuonna keskustoimistolla työskenteli kahdeksan työntekijää: puheenjohtaja Li Andersson, pääsihteeri Santeri Mikkola (31.8. saakka), pääsihteeri Mai Kivelä (15.8. alkaen), talouspäällikkö Pirkko Holappa, tiedottaja Niko Peltokangas, järjestö- ja koulutussihteeri Tuuli Huovila, toimistosihteeri ja Palestiina-koordinaattori Sara Korhonen sekä siivooja Md Shamsuzzaman. Pääsihteeri on työntekijöiden esimies ja myös Etelä-Suomen Vasemmistonuorten piirisihteerin esimies. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan työhönsä liittyvän koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen kautta. 8.7 Työntekijätapaamiset ja -koulutustilaisuudet Työntekijätapaamisia järjestettiin kaksi. Kevään tapaamisen yhteydessä Helsingissä vierailtiin eduskunnassa ja Kansan Arkistossa sekä käsiteltiin tulevaa liittokokousta. Loppuvuoden tapaamisessa käytiin läpi viestintää, koulutustoimintaa sekä seuraavan vuoden suunnitelmia. 12

13 8.8 Vasemmistonuorten jaostot ja työryhmät Vasemmistonuorten hallituksen apuna toimivat toimintavuoden 2013 alussa sen nimittämät neljä jaostoa ja yksi työryhmä ja syksyllä näiden lisäksi aloitti kuusi uutta työryhmää toimintakaudelle Jaostot ja työryhmä suunnittelivat ja toteuttivat toimintaa, valmistelivat poliittisia tai toiminnallisia ohjelmia sekä valmistelivat kannanottoja. Niiden kokoukset olivat avoimia kaikille järjestön jäsenille. (Toukokuussa pidettyyn liittokokoukseen saakka toimineiden jaostojen ja työryhmien jäsenet on lueteltu vuoden 2012 toimintakertomuksessa.) Työelämä-, koulutus- ja tasa-arvojaostoihin sekä Palestiina- ja strategiatyöryhmiin järjestettiin täydennyshaku marraskuussa Kansainvälisten asioiden jaosto Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävä on toteuttaa Vasemmistonuorten kansainvälistä toimintaa. Jaosto ylläpitää kansainvälisiä suhteita ulkomaisiin yhteistyöjärjestöihin, kattojärjestöihin sekä alan suomalaisiin yhteistyöjärjestöihin. Jaosto suunnittelee ja järjestelee Vasemmistonuorten vierailuja ulkomaille ja kansainvälisten vieraiden vierailuja Suomeen. Jaosto toimii yhdessä puheenjohtaja Li Anderssonin ja pääsihteeri Mai Kivelän kanssa jotka työntekijöinä vastaavat kansainvälisestä toiminnasta. Jaosto järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa ILO 169 -sopimuksen ratifointia ajaneen mielenosoituksen saamelaisten kansallispäivänä 6.2. Jaoston koordinoimasta kansainvälisestä toiminnasta kerrotaan lisää kohdassa 6. Jäsenet: Sophia Leppä (ESVN), Henrik Nyholm (ESVN), Riikka Pellinen (ESVN), Lauri von Pfaler (ESVN), Linda Runonen (ESVN), Niko Savolainen (ESVN) ja Hanna-Marilla Zidan (ESVN) Koulutusjaosto Koulutusjaoston tehtävä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Vasemmistonuorten valtakunnallista aatteellista ja järjestöllistä koulutus- ja opintotoimintaa kokouskauden aikana (ks. luku 3.1). Jaosto toimi yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Jäsenet: Veera Aaltonen (ESVN), Lotte Heikkinen (ESVN), Kai Kulmakorpi (POPO), Saana Lind (Häme), Sini Savolainen (ISVN, Aino Sirén (Lappi) ja Tiitu Sulkko (Lappi) Työelämäjaosto Työelämäjaoston tehtävä on ideoida ja toteuttaa Vasemmistonuorten ay-toimintaa ja työelämätoimintaa. Jaoston tavoitteena on pitää yllä Vasemmistonuorten yhteyksiä ammattiyhdistysliikkeeseen ja saada Vasemmistonuorten toimintaan mukaan enemmän työelämässä olevia nuoria ja ammattiyhdistysliikkeen vasemmistolaisia nuoria. Jaosto vastasi myös Tammitapaamisen ohjelmasta (ks. luku 4.1). Työelämäjaosto toimi yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Jäsenet: Helena Hangaslahti (ESVN), Reetta Keränen (ESVN), Veikko Korhonen (VS-Vanu), Aleksi Norman (Satavanu), Ina Laine (ESVN), Joni Lappalainen (KSVN), Niina Liikanen (ESVN), Janne Nurmi (ESVN), Jani Rantala (ESVN) ja Niko Savolainen (ESVN) Tasa-arvojaosto Tasa-arvojaoston tehtävänä on seurata sukupuolisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta käytävää keskustelua, laatia järjestölle sukupuolten tasa-arvoon, feminismiin ja moninaisuuteen liittyviä kannanottoja ja yhteiskunnallisia avauksia. Lisäksi jaoston tehtävänä on tukea sen aihepiiriin kuuluvaa koulutusta järjestössä ja seurata tasaarvosuunnitelman toteuttamista. Jaosto toimi yhdessä pääsihteerin ja tasa-arvovastaavien kanssa. Jäsenet: Kaiu Tamminen (VS-Vanu), Kaisa Haltiainen (Häme), Reetta Hanhikoski (KSVN), Sade Kondelin (VS- Vanu), Paju Aarnipuu (VS-Vanu), Aino Nevalainen (ISVN), Tuulikki Rautiainen (ISVN), Anni Ahlakorpi (POPO, Joni Lappalainen (KSVN), Emma Rantatalo (VS-Vanu), Meri Rientamo (ISVN ja Tuomas Salminen (KSVN) Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä Vasemmistonuorilla oli toukokuussa pidettyyn liittokokouksen asti ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä, jonka tehtävänä oli seurata ulko-ja turvallisuuspolitiikasta käytävää keskustelua, laatia järjestölle aiheeseen liittyviä kannanottoja sekä valmistella Nato-kampanjan päivittämistä ja laajentamista yleiseksi rauhankampanjaksi. Toimintavuotena 2013 työryhmä järjesti viikonlopun mittaisen koulutuksen asevelvollisuuden uudistamistarpeista sekä suunnitteli ja valmisteli Tappavan hyvä diili -kampanjaa asekaupasta. 13

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 0 0 0 0 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS..-.. VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty jäsenkokouksessa xx.xx.2015 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 2 2. HALLINTO... 2 2.1 Toimitilat... 2 2.2 Henkilöstö... 3 2.3 Tiimi... 3 2.4 Jäsenkokoukset... 4 2.5. Talous...

Lisätiedot

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Setan valtuusto hyväksynyt 25.4.09 1 Sisällys: 1 Setan tehtävät 2 Organisaatio 2.1 Hallituksen toiminta 2.2 Työyhteisö

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n toimintakertomus 2011. Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n toimintakertomus 2011. Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n toimintakertomus 2011 Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.2.2011 Keltaisella merkityt kohdat vahvistetaan vasta ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Hyväksytty hallituksessa 17.4.2009 Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä

Hyväksytty hallituksessa 17.4.2009 Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty hallituksessa 17.4.2009 Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014... 3 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kylmäkosken työväentalo, Kylmäköskentie 22, Kylmäköski, Akaa. Kokouksen sihteereiksi valittiin Harri Kivistö ja Tero Miettinen.

PÖYTÄKIRJA. Kylmäkosken työväentalo, Kylmäköskentie 22, Kylmäköski, Akaa. Kokouksen sihteereiksi valittiin Harri Kivistö ja Tero Miettinen. 1(3) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue r.p. Kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Läsnä: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäköskentie 22, Kylmäköski, Akaa LIITE 1 (ei julkinen) 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset Seta ry Vuosikertomus 2013 LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan toiminta muuttuvat yhdenvertaisemmiksi... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ TAKAA YHDENVERTAISUUDEN...

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 30.9.2014 1. Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 I YLEISTÄ... 2 1.1 Hallinto... 2 1.2 Liittokokous... 2 1.3 Henkilöstö... 3 1.4

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan puheenvuoro 2. Pääsihteerin puheenvuoro 3. KSL:n organisaatio 4. Hallinto

Lisätiedot