LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Talous- ja rahoitusasiat EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 7498/10 (Presse 63) (OR. en) Neuvoston istunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Talous- ja rahoitusasiat EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 7498/10 (Presse 63) (OR. en) Neuvoston 3003. istunto"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 7498/10 (Presse 63) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 16. maaliskuuta 2010 Puheenjohtaja Elena SALGADO Espanjan toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri LEHDISTÖ Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Puh.: +32 (0) / 6319 Faksi: +32 (0) /10 (Presse 63) 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto seurasi kiinteästi helmikuussa 2010 Kreikan osalta tehdyn päätöksen jatkotoimia ja arvioi Kreikan julkisen talouden alijäämän vähentämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulua. Se katsoi, että nykyisten tietojen pohjalta Kreikka panee asianmukaisesti täytäntöön neuvoston päätöstä ja toteuttaa Kreikan vakausohjelmaa, ja katsoo lisäksi, että ilmoitetut toimenpiteet vaikuttavat riittäviltä julkisen talouden vuoden 2010 tavoitteiden turvaamiseksi. Neuvosto muodosti yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksesta, jonka tarkoituksena on arvonlisäverolaskutusta koskevien vaatimusten yksinkertaistaminen erityisesti sähköisen laskutuksen osalta, ja direktiivistä, jonka tavoitteena on tehostaa jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa verojen perinnässä. Se myös antoi direktiivin, jonka tavoitteena on estää alv-petokset kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupassa. Kevään Eurooppa-neuvoston valmistelemiseksi neuvosto antoi päätelmät seuraavista: EU:n uuden kasvu- ja työllisyysstrategian, EU strategian valmistelu; irtautumisstrategiat: finanssialan tukitoimenpiteet sekä työ- ja hyödykemarkkinoilla toteutetut kriisiin liittyvät toimenpiteet; ilmastonmuutosta koskeneen YK:n Kööpenhaminan kokouksen jatkotoimet rahoituksen osalta. Lisäksi se antoi päätelmät EU:n vuoden 2011 yleisen talousarvion prioriteeteista. 7498/10 (Presse 63) 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT... 4 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA LIIALLISIA ALIJÄÄMIÄ KOSKEVA MENETTELY KREIKKAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JATKOTOIMET... 6 KEVÄÄN EUROOPPA-NEUVOSTON KOKOUKSEN VALMISTELU... 7 EU:n uusi kasvu- ja työllisyysstrategia: EU strategia Neuvoston päätelmät... 7 Irtautumisstrategiat: finanssialan tukitoimenpiteet Neuvoston päätelmät Irtautumisstrategiat: työ- ja hyödykemarkkinoilla toteutetut kriisiin liittyvät toimenpiteet Neuvoston päätelmät Ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkojen rahoitus Neuvoston päätelmät EU:N YLEINEN TALOUSARVIO Vuoden 2011 talousarviota koskevat neuvoston prioriteetit Neuvoston päätelmät ARVONLISÄVERO LASKUTUS NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Kasvihuonekaasujen päästöoikeudet Käännetty ALV:n maksamisvelvoite Keskinäinen avustaminen veroihin liittyvien saatavien perinnässä Välillisten rahoituspalveluiden (SIM) kohdentaminen bruttokansantulon määrittämiseksi ULKOASIAT EU:n erityisedustaja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia toimeksiannon jatkaminen Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta. 7498/10 (Presse 63) 3

4 OSALLISTUJAT Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti: Belgia: Didier REYNDERS Bulgaria: Simeon DJANKOV Tšekki: Eduard JANOTA Tanska: Claus HJORT FREDERIKSEN Saksa: Jörg ASMUSSEN Viro: Jürgen LIGI Irlanti: Brian LENIHAN Kreikka: George PAPACONSTANTINOU Espanja: Elena SALGADO José Manuel CAMPA Ranska: Christine LAGARDE Italia: Giulio TREMONTI Kypros: Charilaos STAVRAKIS Latvia: Einars REPŠE Liettua: Ingrida ŠIMONYTĖ Luxemburg: Luc FRIEDEN Unkari: Tamás KATONA Malta: Tonio FENECH Alankomaat: Jan Kees de JAGER Itävalta: Josef PRÖLL Puola: Jan VINCENT-ROSTOWSKI Portugali: Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Romania: Sebastian VLADESCU Varapääministeri sekä valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri Varapääministeri ja valtiovarainministeri Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö Toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri Valtiosihteeri, talousasiat Talous-, teollisuus- ja työllisyysministeri Talous- ja valtiovarainministeri Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö Valtiovarain-, talous- ja investointiministeri Varakansleri, valtiovarainministeri Varapääministeri (Ministro de Estado), valtiovarainministeri 7498/10 (Presse 63) 4

5 Slovenia: Franc KRIŽANIČ Slovakia: Ján POČIATEK Suomi: Jyrki KATAINEN Ruotsi: Anders BORG Yhdistynyt kuningaskunta: Alistar DARLING Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri (Chancellor of the Exchequer) Komissio: Olli REHN Michel BARNIER Algirdas ŠEMETA Janusz LEWANDOWSKI Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat: Jean-Claude TRICHET Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Lorenzo CODOGNO Euroopan keskuspankin pääjohtaja Euroopan investointipankin pääjohtaja Talous- ja rahoituskomitean varapuheenjohtaja Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja 7498/10 (Presse 63) 5

6 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA LIIALLISIA ALIJÄÄMIÄ KOSKEVA MENETTELY KREIKKAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JATKOTOIMET Neuvosto tarkasteli komission tiedonantoa, jossa arvioidaan toimenpiteitä, joita Kreikka on toteuttanut 16. helmikuuta 2010 tehdyn, Kreikan julkisen talouden liiallisen alijäämän korjaamista koskevan päätöksen johdosta. Neuvosto pani tyytyväisenä merkille Kreikan 8. maaliskuuta 2010 toimittaman ensimmäisen kertomuksen ja komission tiedonannon. Se yhtyi komission näkemykseen, jonka mukaan Kreikka panee asianmukaisesti täytäntöön neuvoston päätöstä ja toteuttaa Kreikan vakausohjelmaa. Se suhtautui myönteisesti Kreikan hallituksen 3. maaliskuuta 2010 ilmoittamiin lisätoimenpiteisiin, joiden vaikutus on 2 prosenttia suhteessa BKT:hen ja joihin kuuluu sama määrä tuloja lisääviä pysyviä toimenpiteitä kuin pysyviä menoleikkauksia. Yhdenmukaisesti komission arvion kanssa neuvosto katsoi, että ne nämä lisätoimenpiteet tuntuvat riittävän vuoden 2010 talousarviotavoitteiden turvaamiseksi edellyttäen, että ne toteutetaan tehokkaasti, täysimääräisesti ja riittävän ajoissa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti 16. helmikuuta 2010 tekemässään päätöksessä neuvosto vaati Kreikkaa saattamaan julkisen talouden alijäämänsä alle EU-sopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen vuoteen 2012 mennessä; asetti aikataulun toteutettaville toimenpiteille, mukaan lukien julkisen talouden alijäämän tavoitteeksi vuonna 2010 asetettu 8,7 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin arvioitu 12,7 prosentin alijäämä vuonna 2009; asetti 16:nnen maaliskuuta ensimmäiseksi määräajaksi niiden määräaikojen sarjassa, joita noudattaen raportointi toteutetuista toimenpiteistä on määrä suorittaa; totesi, että sikäli kuin määriteltyihin alijäämän ja velan enimmäismääriin liittyvät riskit toteutuvat, Kreikan on ilmoitettava ensimmäisessä kertomuksessaan lisätoimenpiteistä sen varmistamiseksi, että julkisen talouden vuoden 2010 tavoitteet saavutetaan. Kreikkaan on sovellettu huhtikuusta 2009 lähtien liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. 7498/10 (Presse 63) 6

7 KEVÄÄN EUROOPPA-NEUVOSTON KOKOUKSEN VALMISTELU EU:n uusi kasvu- ja työllisyysstrategia: EU strategia Neuvoston päätelmät Neuvosto keskusteli 25. ja 26. maaliskuuta 2010 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten EU:n uuden työllisyys- ja kasvustrategian valmistelusta. Eurooppa-neuvoston on tarkoitus hyväksyä strategian yleiset puitteet komission tiedonannon (asiak. 7110/10) ja neuvoston useiden kokoonpanojen valmistelutyön pohjalta. Sen odotetaan hyväksyvän uuden strategian kesäkuun kokouksessaan. Neuvosto antoi seuraavat päätelmät ja päätti toimittaa ne Eurooppa-neuvostolle. "Tavoitteet ja painopisteet 1. Neuvosto PANEE MERKILLE komission tiedonannon "Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia". Siinä esitetään asianmukainen kehys Euroopan unionille ja jäsenvaltioille kriisistä irtautumiseksi ja Euroopan talouden rakenteellisiin heikkouksiin sekä kriisin myötä lisääntyneisiin makrotalouden haasteisiin puuttumiseksi. Kaiken kaikkiaan tämä lähestymistapa vastaa hyvin näkemyksiä, jotka Ecofin-neuvosto esitti 2. joulukuuta 2009 "vuoden 2010 jälkeisen Lissabonin strategian" yhteydessä. 2. Neuvosto KOROSTAA, että EU:n on vakaasti saatettava nousevalle uralle kestävä kasvu ja työpaikkojen luominen ja HYVÄKSYY Eurooppa strategialle ehdotetut kolme painopistettä: älykäs kasvu, kestävä kasvu ja osallistava kasvu. Neuvosto KATSOO, että nämä komission esittämät lippulaivahankkeet ovat hyvä lähtökohta, jonka pohjalta voidaan pohtia sitä, miten ponnistukset keskitetään asianmukaisille aloille. 3. Neuvosto myös PAINOTTAA, että makrotalouden vakauden palauttaminen ja jäsenvaltioiden julkisen talouden saattaminen jälleen kestävälle tielle ovat edellytyksiä kasvulle ja työpaikoille ja että kasvu on tärkeää julkisen talouden vakauttamisen tukemiseksi. Neuvosto KOROSTAA sen vuoksi, että vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten rakenteellisten uudistusten ja julkisen talouden vakauttamisen on kuljettava käsi kädessä, ja KOROSTAA, että makrotalouden ja finanssipoliittisten pakotteiden täysimääräinen noudattaminen on varmistettava, sillä ne ovat sosiaalisten malliemme pitkän aikavälin kestävyyden edellytys. 7498/10 (Presse 63) 7

8 4. Neuvosto KOROSTAA, että Eurooppa strategian olisi oltava kaikkia jäsenvaltioita koskettava asia, joka edistää kaikkien kasvua, ja siinä olisi otettava huomioon erilaiset lähtökohdat ja kansalliset ominaispiirteet. Lisäksi se KATSOO, että strategian on tuettava EU:n eri jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. EU:n tason välineiden käyttöön ottaminen 5. Neuvosto PANEE MERKILLE EU strategian tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyn ehdotuksen EU:n politiikkojen ja välineiden, myös oikeudellisten ja rahoitusvälineiden (koheesiopolitiikka mukaan luettuna), käyttöön ottamista. Neuvosto TUKEE erityisesti ehdotusta: käyttää sisämarkkinapolitiikkaa täysimääräisesti hyväksi pirstaloituneisuuden vähentämiseksi ja rajat ylittävän toiminnan esteiden poistamiseksi; kehittää vahva ulkoinen talouspolitiikka; sekä parantaa välineitä, joilla Eurooppa 2020:n rahoitusta voidaan edistää. Tässä yhteydessä voitaisiin kiinnittää suurempaa huomiota olemassa olevien yhteisön poliittisten välineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen ja EU:n talousarvion painopisteiden mukauttamiseen Eurooppa strategiaan estämättä tulevia, uudesta rahoituskehyksestä käytäviä keskusteluja; lisäksi olisi suunniteltava innovatiivisia rahoitusvälineitä, erityisesti ehdotuksia yhteistyössä EIP-ryhmän kanssa EU:n talousarviovarojen ja EIP-ryhmän rahoituksen virtaviivaistamiseksi ja saamiseksi paremmin käyttöön. Irtautumisstrategiat ja rakenteelliset uudistukset 6. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että Eurooppa strategian on kriisin jälkeisessä tilanteessa vastattava haasteeseen politiikkojen uudelleen suuntaamisesta siten, että siirrytään kriisinhallinnasta julkisen talouden kestävyyttä edistäviin ja mahdollista kasvua tehostaviin keskipitkän ja pitkän aikavälin uudistuksiin. Neuvosto on jo omaksunut aktiivisen roolin hyväksyessään periaatteita koordinoidun strategian aikaansaamiseksi finanssipoliittisten kannustimien ja rahoitusmarkkinoiden tukitoimien poistamista varten sekä kriisiin liittyvien lyhyen aikavälin työ- ja tuotemarkkinatoimista irtautumisen aikataulua ja ajoittamista varten. Neuvosto on SITOUTUNUT jatkamaan eri alojen irtautumisstrategioiden täytäntöönpanon tiivistä seurantaa. 7498/10 (Presse 63) 8

9 7. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että on ryhdyttävä kartoittamaan kasvulle EU:ssa ja kansallisella tasolla pullonkaulan muodostavia aloja, infrastruktuuri mukaan luettuna, ja suunnittelemaan politiikkoja, joiden avulla saadaan aikaan oikeat edellytykset kestävälle ja tasapainoiselle kasvulle ja työpaikoille tulevaisuudessa. Tämä edistää Euroopan sosiaalisten mallien turvaamista ja ympäristönsuojelua. Neuvosto KEHOTTAA komissiota jatkamaan työskentelyä jäsenvaltioiden ja talouspoliittisen komitean sekä talous- ja rahoituskomitean kanssa olemassa olevan analyysikehyksen pohjalta ja osallistumaan kasvun pahimpien pullonkaulojen kartoittamiseen kussakin jäsenvaltiossa ja Euroopan tasolla hyvissä ajoin kesäkuun Ecofin-neuvostoa varten. 8. Neuvosto KOROSTAA, että rakenteellisten uudistusten toteuttaminen on aloitettava välittömästi. Rakenteelliset uudistukset, joiden kustannukset ovat alhaiset ja joista ei aiheudu suurta lyhyen aikavälin haitallisten talousvaikutusten riskiä tämänhetkisessä tilanteessa (esim. finanssipoliittisiin puitteisiin, julkisen talouden tilaan, eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, kilpailua tehostaviin politiikkoihin ja aloitteisiin tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi) olisi pantava alulle viipymättä. Lisäksi on harkittava muita rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoilla. Tavoitteet 9. Neuvosto PANEE MERKILLE ehdotuksen, jonka mukaan EU:lle määriteltäisiin viisi yleistavoitetta, jotka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä, ja että näistä tehtäisiin kansallisia tavoitteita. Neuvosto KOROSTAA yleistavoitteiden valinnassa tulossuuntautuneita tavoitteita ja johdonmukaisuutta eri yleistavoitteiden kesken ja EU:n ja kansallisten tavoitteiden välillä. Neuvosto KOROSTAA lisäksi selkeää yhteyttä tuottavuuden lisäämiseen sekä kasvuun ja työllisyyteen ja että on noudatettava toissijaisuuden periaatetta. Neuvosto KATSOO, että olisi harkittava mahdollisimman pian laajempaa indikaattoria, jossa otettaisiin huomioon tutkimus ja kehitys sekä innovointi. Olisi edelleen kiinnitettävä huomiota mahdollisen sosiaalista osallisuutta koskevan tavoitteen periaatteeseen ja asianmukaiseen suunnitteluun. EU:n ja kansallisella tasolla on tarpeen vielä analysoida viitearvojen vaikutuksia komission, jäsenvaltioiden ja neuvoston väliseen kumppanuuteen perustuvaa prosessia noudattaen kansalliset lähtökohdat ja olosuhteet huomioon ottaen. 10. Neuvosto SUOSITTELEE, että Eurooppa-neuvosto seuraisi vähintään vuosittain tarkkaan Euroopan komission ja asianmukaisten neuvoston kokoonpanojen palautteen perusteella EU:n ja kansallisten tavoitteiden edistymistä. Eurooppa-neuvosto haluaa mahdollisesti harkita välietappien asettamista vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. 7498/10 (Presse 63) 9

10 Hallinnointi 11. Neuvosto PANEE MERKILLE Eurooppa strategialle ehdotetun uuden tehostetun hallinnointijärjestelmän. Neuvosto KANNATTAA toimintatapaa, jossa pyritään noudattamaan uutta uudistusohjelmaa toisaalta toteuttamalla EU:n ja kansallisen tason aloitteita ja yleistavoitteita käyttämällä aihekohtaista lähestymistapaa ja toisaalta tehokkaalla maakohtaisella valvonnalla, jossa keskitytään irtautumisstrategioiden toteuttamiseen, makrotaloudellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät kasvuun ja kilpailukykyyn, kuten makrotalouden epätasapaino ja makrotaloudellinen vakaus, ja kestävän julkisen talouden varmistamiseen. Neuvosto KANNATTAA erityisesti Eurooppa-neuvoston aktiivista osallistumista ja vastuunottoa siten, että se keskustelee näistä asioista säännöllisesti ja antaa poliittista ohjausta yksittäisillä toiminta-aloilla ja arvioi edistymistä Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden saavuttamisessa Neuvosto KATSOO, että prosessien ajoitusta olisi arvioitava pyrittäessä yleisesti johdonmukaistamaan jäsenvaltioille annettavia toimintaohjeita. Neuvosto KOROSTAA tiiviitä toimintapoliittisia yhteyksiä rakenteellisten uudistusten ja julkisen talouden välillä: rakenteelliset uudistukset vaikuttavat kestävään julkiseen talouteen suoraan (esim. eläkeuudistukset) ja välillisesti tukemalla kasvua ja työllisyyttä. 13. Neuvosto TOTEAA, että talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen (perussopimuksen 121 artiklan 2 kohta) mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa keskitytään makrotaloudellisen epätasapainon korjaamista koskeviin toimintaohjeisiin, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin, jotka ovat keskeisiä kasvun moottoreita. Neuvosto TUTKII tapoja ja keinoja varmistaa, että maakohtaiset suositukset vastaavat kansallisia ja EU:n finanssipoliittisia puitteita ja julkisen talouden asettamia rajoituksia. Makrotaloudellisten ja finanssipoliittisten puitteiden ja aihekohtaisten ohjelmien välisen yleisen johdonmukaisuuden varmistamiseen liittyen neuvosto PANEE MERKILLE ehdotuksen, että talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen yhteydessä annettaisiin suosituksia ehdotetuista aihekohtaisista kysymyksistä, joilla on merkittäviä makrotaloudellisia vaikutuksia. 14. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että maakohtaisen valvonnan tehostaminen on perusedellytys Eurooppa strategian tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän kuuluu entistä täsmällisempien ja suorien toimintasuositusten antaminen jäsenvaltioille ja suositusten aiempaa tarkempi seuranta. Irtautumisstrategioiden tiivis koordinointi on myös tarpeen, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus ja ehkäistä koko Euroopan unioniin kohdistuvat haitalliset heijastusvaikutukset. 7498/10 (Presse 63) 10

11 15. Koska rahaliiton sisällä saattaa syntyä suurempia heijastusvaikutuksia, neuvosto KATSOO, että irtautumisstrategioiden tiiviimmällä koordinoinnilla, tiukemmilla maakohtaisen valvonnan seurantamekanismeilla ja yksiselitteisimmillä toimintaohjeilla on euroalueella erityisen suuri merkitys talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Lissabonin sopimus (136 artikla) on avannut tässä suhteessa uusia mahdollisuuksia. Neuvosto ODOTTAA, että komissio antaa kesäkuun Ecofin-neuvostoon mennessä ehdotuksia virallisemmista puitteista. 16. Neuvosto KOROSTAA näyttöön perustuvan avoimen arviointikehyksen kehittämisen merkitystä valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi maakohtaisesti ja aihekohtaisesti ja yhtenäisten suositusten merkitystä sekä KEHOTTAA talouspoliittista komiteaa osallistumaan tämän kehyksen kehittämistyöhön, joka olisi saatava päätökseen kesäkuun Eurooppa-neuvostoon mennessä. 17. Neuvosto KOROSTAA edelleen, että EU-ulottuvuutta olisi vahvistettava ja kohdennettava EU:n välineet niin, että EU-tason mahdollisuudet voidaan käyttää hyödyksi maksimaalisella tavalla, ja että EU:n tason toimien edistymisen seurantaa on tehostettava toimivan, konkreettisen ja koordinoidun toimintapoliittisen ohjelman varmistamiseksi ja että vuorovaikutus EU:n ja kansallisten politiikkojen välillä vahvistaa molempia. Viestintä 18. Neuvosto PALAUTTAA MIELEEN myös yleisen tietoisuuden ja tuen merkityksen politiikkojen ja uudistusten onnistuneen toteuttamisen kannalta. Neuvosto KATSOOKIN, että toimintaohjeet olisi julkistettava. Lisäksi Eurooppa strategian yleistavoitteiden toteuttamisessa edistyminen ja muut makrotaloudelliset muuttujat olisi julkistettava, ja niiden olisi perustuttava asianmukaisiin indikaattoreihin, jotka liittyvät kiinteästi lopullisten tavoitteiden saavuttamiseen. 7498/10 (Presse 63) 11

12 Päätelmät 19. Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) ON VALMIS käsittelemään edelleen Eurooppa 2020 strategian hallinnointirakennetta muun muassa laatimalla komission ehdotuksen perusteella uudet yhdennetyt suuntaviivat, jotka kesäkuun Eurooppa-neuvosto vahvistaa. Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) ON VALMIS myös tukemaan tarvittaessa Eurooppa-neuvostoa antamalla strategista ohjausta myös mahdollista vuosittain pidettävää taloushuippukokousta varten, antamaan täyden panoksensa ehdotetussa Eurooppa strategian mukaisen makrotaloudellisen ja rakenteellisen maakohtaisen valvonnan järjestämisessä ja varmistamaan näin Eurooppa strategian mukaisten politiikkojen johdonmukaisuuden etenkin jäsenvaltioiden makrotaloudellisten ja julkisen talouden rajoitteiden tiukan seurannan osalta, tekemään tiivistä yhteistyötä neuvoston muiden kokoonpanojen kanssa analyyttisen tuen antamiseksi uuden strategian aihekohtaisen osan mukaisille yksittäisille lippulaivahankkeille, sekä kehittämään ja toteuttamaan makrotaloudellista ja rakenteellista maakohtaista valvontaa, jossa keskitytään julkistaloudellisiin asioihin, epätasapainoon ja mahdollisiin kasvun moottoreihin ja otetaan täysin huomioon heijastusvaikutukset. Neuvosto KOROSTAA lopuksi, että vuonna on syytä suorittaa strategian välitarkistus." 7498/10 (Presse 63) 12

13 Irtautumisstrategiat: finanssialan tukitoimenpiteet Neuvoston päätelmät Neuvosto antoi seuraavat päätelmät ja päätti toimittaa ne Eurooppa-neuvostolle sen 25. ja 26. maaliskuuta 2010 Brysselissä pidettävää kevään kokousta varten. "Neuvosto SOPI joulukuussa julkisista rahoitustukitoimista irtautumista koskevista keskeisistä periaatteista ja erityisesti siitä, että tukitoimien vaiheittaista purkamista olisi koordinoitava jäsenvaltioiden kesken ottaen huomion kunkin maan erityistilanne, sillä kriisi on vaikuttanut jäsenvaltioihin ja niiden finanssialaan eri tavoin. Neuvosto SOPI myös, että irtautumisen ajoituksessa olisi otettava huomioon monia eri tekijöitä, kuten makrotalouden ja finanssialan vakaus, luottokanavien toiminta, järjestelmäriskiarviointi sekä pankkien oma normaali rytmi tukitoimien lopettamiseksi ja että tukitoimien vaiheittainen purkaminen tulisi aloittaa valtiontakauksista. Neuvosto PYYSI talous- ja rahoituskomiteaa seuraamaan tiiviisti asian kehitystä yhteistyössä komission, CEBS:n ja EKP:n kanssa ja jatkamaan mahdollisten etenemistapojen käsittelyä sekä raportoimaan asiasta neuvostolle helmikuuhun 2010 mennessä. Neuvosto PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE talous- ja rahoituskomitean esittämän selvityksen. Se PANEE MERKILLE, että rahoitusmarkkinoiden toiminnassa on havaittavissa konkreettisia parannuksia, mutta että EU:n pankeissa ja pankkien lainanannossa on myös edelleen merkkejä hauraudesta. Tilanne on kaukana normaalista. Neuvosto PANEE lisäksi MERKILLE, että pankkialan joillakin sektoreilla on edelleen ongelmia, joihin on puututtava kiireellisesti asianmukaisin uudelleenjärjestelyin. Edellä esitetyn huomioon ottaen neuvosto PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE, että komission yksiköt ovat parhaillaan analysoimassa hinnoitteluedellytyksiä ja nykyisten takausjärjestelmien tosiasiallista käyttöä, ja TOTEAA, että tämän analyysityön alustavat tulokset osoittavat, että velkojatakausten käyttö on vähenemässä, vaikka niitä myönnettiinkin huomattava määrä ennen vuoden 2009 loppua. Neuvosto myös PANEE MERKILLE, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole jatkaneet takausjärjestelmiensä voimassaoloa ja että yksi uusi jäsenvaltio on pyytänyt järjestelyn jatkamista erilaisten edellytysten mukaisesti. Lopuksi neuvosto KEHOTTAA komissiota jatkamaan työskentelyään yhteistyössä EKP:n kanssa ja saattamaan päätökseen arvionsa pankkien velkojen takauksista ja erityisesti taatun ja takaamattoman rahoituksen kustannuksista sekä markkinarahoituksen kehityksestä EU:n pankkialalla. Neuvosto PYYTÄÄ myös EKP:ta pian keskustelemaan arvioinnin tuloksista tukitoimien asteittaisen, jäsenvaltioiden kesken koordinoidun purkamisen edistämiseksi, sen analysoimiseksi, miten kielteiset heijastusvaikutukset voitaisiin välttää ottaen huomioon jäsenvaltioiden erityisolosuhteet sekä seuratakseen finanssimarkkinoiden kehityssuuntauksia, ja pyytää sitä raportoimaan neuvostolle säännöllisesti sekä kesäkuussa 2010 kokoontuvaa Eurooppaneuvostoa silmällä pitäen." 7498/10 (Presse 63) 13

14 Irtautumisstrategiat: työ- ja hyödykemarkkinoilla toteutetut kriisiin liittyvät toimenpiteet Neuvoston päätelmät Neuvosto antoi seuraavat päätelmät ja päätti toimittaa ne Eurooppa-neuvostolle sen 25. ja 26. maaliskuuta 2010 Brysselissä pidettävää kevään kokousta varten. "Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet lukuisia tilapäisiä toimenpiteitä, joilla vastataan talouskriisiin ja tuetaan talouden alkavaa elpymistä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti. Valtaosa näistä toimenpiteistä on Euroopan talouden elvytyssuunnitelman periaatteiden mukaisia eli tilapäisiä, kohdennettuja ja oikein ajoitettuja, ja niillä on hyödyllisesti täydennetty automaattisten vakauttajien tärkeää roolia työllisyyden ja taloudellisen toiminnan tukemisessa syvimmän kriisin aikana. Neuvosto KOROSTAA, että irtautumisstrategioissa finanssipolitiikan ja finanssimarkkinoiden alalla jo noudatettavia periaatteita on tärkeää täydentää periaatteilla, joilla tuetaan työ- ja hyödykemarkkinoilla toteutettujen lyhyen aikavälin toimenpiteiden koordinoitua lopettamista. Jos toimenpiteet jäävät voimaan liian pitkäksi aikaa, ne voivat haitata alojen sisäisiä ja välisiä mukautumisprosesseja vääristämällä hinta- ja kustannussignaaleja ja luomalla vääränlaisia kannustimia. Neuvosto PANEE MERKILLE, että joitakin tilapäisiä toimenpiteitä on jatkettu vuoden 2010 jälkeiseen aikaan, ja kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan nämä toimenpiteet mahdollisimman pian. Uskottava pitkän aikavälin rakenneuudistusohjelma on olennainen osa kaikkia kokonaisvaltaisia irtautumisstrategioita. Neuvosto PAINOTTAA, että hyödyke- ja työmarkkina-alan irtautumisstrategioita olisi tuettava panemalla asteittain täytäntöön keskipitkän ja pitkän aikavälin uudistuksia, joilla vahvistetaan kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia, parannetaan kilpailukykyä ja tuetaan julkisen talouden vakauttamispyrkimyksiä. Näistä uudistuksista keskustellaan lähemmin osana Eurooppa strategiaa. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ jäljempänä esitetyistä, hyödyke- ja työmarkkinoiden tilapäisten toimenpiteiden lopettamisessa noudatettavista periaatteista, mutta korostaa samalla, että huomioon olisi otettava myös maakohtaiset olosuhteet, kuten taloustilanne ja erilaiset finanssipoliittiset rajoitteet. Periaatteiden on tarkoitus täydentää aiempia sopimuksia, jotka koskevat finanssipoliittisia ja finanssialan irtautumisstrategioita ja väliaikaisten valtiontukipuitteiden voimassaolon lopettamista joulukuussa 2010, ja olla johdonmukaisia niiden kanssa. 7498/10 (Presse 63) 14

15 Kriisiin liittyvät tilapäiset alakohtaiset tukitoimenpiteet: Nämä olisi lopetettava vaiheittain mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon niiden suhteellisen suuret talousarviokustannukset ja vaara, että tarjontapuolen toimenpiteiden jatkaminen voi vaikeuttaa tehokasta resurssien kohdentamista ja vääristää siten kilpailua ja sisämarkkinoiden toimintaa. Komission tuoreiden talousennusteiden perusteella mitään uusia lyhyen aikavälin ohjelmia ei ole syytä ottaa käyttöön eikä nykyisten ohjelmien voimassaoloa jatkaa. Jos toimenpiteillä on pidemmän aikavälin tavoitteita esimerkiksi rakenneuudistus, viherryttäminen tai tutkimus ja innovointi ja niiden jatkamista harkitaan, niitä olisi edelleen arvioitava asiaa koskevien valtiontukisääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet rahoitusvaikeuksien helpottamiseksi: Rahoitusvaikeuksien helpottamiseen tarkoitettujen väliaikaisten järjestelmien lakkauttamisessa olisi otettava huomioon rahoituslaitosten valmiudet tarjota riittävästi luottoa luottokelpoiselle yrityssektorille, ja lakkauttaminen olisi toteutettava niiden periaatteiden mukaisesti, joista on sovittu rahoitussektorin tukijärjestelmien purkamisen ja väliaikaisten valtiontukipuitteiden voimassaolon lopettamisen osalta. Jatkuva ja huolellinen seuranta on tarpeen, jotta luoton tarjontaan liittyvät kohtuuttomat vaikeudet eivät estäisi elpymistä. Pk-yritysten voi olla elpymisen alettuakin edelleen vaikeampaa saada rahoitusta kuin suurten yritysten, mikä olisi otettava huomioon, kun tehdään päätöksiä rahoitusvaikeuksien torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden lopettamisesta, sillä pk-yrityksillä on keskeinen asema talouden rakenneuudistuksessa. Työmarkkinoiden tilapäiset tukitoimenpiteet: Nämä toimenpiteet olisi lakkautettava asteittain, kun elpyminen on varmistettu. Komission tuoreimpien kasvuennusteiden perusteella tämän alkamisen viitearvona voitaisiin koko EU:n osalta pitää vuoden 2010 puoliväliä, kun otetaan huomioon tavanomainen viive, jolla työllisyys reagoi myönteisesti taloudellisen toiminnan kääntymiseen nousuun. Toimenpiteiden lopettamisen täsmällisen ajoituksen tulisi riippua kunkin maan tilanteesta. 7498/10 (Presse 63) 15

16 Työmarkkinoiden tilapäisten tukitoimenpiteiden vaiheittaisen lopettamisen ohella olisi tarvittaessa vahvistettava aktivointi-, koulutus- ja joustoturvapolitiikkoja, joilla helpotetaan työn uudelleen jakamista ja työntekijöiden uudelleenkoulutusta. Lyhennettyä työaikaa koskevat järjestelyt Tällaisten toimenpiteiden jatkaminen liian pitkään voi aiheuttaa tuntuvia kustannuksia, kun työvoima ei siirry pois taantuvilta aloilta, mikä estää resurssien tarvittavan uudelleen kohdentamisen, haittaa tulevia kasvunäkymiä, vääristää kilpailua ja häiritsee sisämarkkinoiden toimintaa. Työttömyysetuuksien suuruuden ja kattavuuden tilapäiset lisäykset Työttömyysetuuksien ja muiden tulotukien suuruutta ja kattavuutta lisäävät tilapäiset toimenpiteet olisi poistettava käytöstä asteittain tavalla, joka vastaa täysin tavoitetta, jonka mukaan työvoiman alakohtaista uudelleenkohdentamista ja työpaikkojen luomista on helpotettava, ja ottaen huomioon kattavuuden ja etuuksien suhteellinen taso sosiaalivakuutusjärjestelmissä. Irtautumisstrategioiden järjestyksen osalta ensimmäiseksi olisi lopetettava alakohtaiset tukijärjestelmät ja sen jälkeen työmarkkinoiden tukitoimenpiteet, kun elpyminen on varmistettu, sekä toimenpiteet, joilla helpotetaan rahoitusvaikeuksia, taloudellisen näytön perusteella ja edellä esitettyjen, irtautumisstrategioita koskevien yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi on varmistettava, että kaikki kriisin aikana toteutetut pysyvät toimenpiteet tukevat kasvua ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä ja ovat julkisen talouden vakauttamisstrategioiden mukaisia. Tämän vuoksi neuvosto pyytää komissiota laatimaan arvion jäsenvaltioiden rakenneuudistuksen keskeisistä haasteista ja sitä hidastavista tekijöistä sekä antamaan asiasta selvityksen toukokuussa Eurooppa strategiassa esitetyn aikataulun mukaisesti." 7498/10 (Presse 63) 16

17 Ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkojen rahoitus Neuvoston päätelmät Neuvosto antoi seuraavat päätelmät ja päätti toimittaa ne Eurooppa-neuvostolle sen 25. ja 26. maaliskuuta 2010 Brysselissä pidettävää kevään kokousta varten. "1. "Neuvosto ON TYYTYVÄINEN siihen, että osapuolet, joiden osuus energian käytön maailmanlaajuisista päästöistä on 80 prosenttia, ovat liittyneet Kööpenhaminan sitoumukseen ja että merkittävä määrä osapuolista on ilmoittanut liitteessä hillitsemissitoumuksensa ja -toimensa; KOROSTAA, että sitoumuksessa sovitaan rahoituksen lisäämisestä kehitysmaille mahdollistamaan ja tukemaan tehostettuja sopeutumis- ja hillitsemistoimia REDD+ mukaan lukien sekä teknologian ja valmiuksien kehittämistä, muun muassa avointen ja tehokkaiden mittaus-, raportointi- ja todentamisjärjestelmien toteuttamista, vähäpäästöisten kehitysstrategioiden ja kansallisesti asianmukaisten hillitsemistoimien kehittämistä ja valmiuksia hyödyntää markkinamekanismeja. Kööpenhaminan sitoumuksen vaikutuksia ilmastorahoitusta koskevaan EU:n kantaan on syytä tarkastella edelleen. 2. PALAUTTAA MIELIIN, että teollisuusmaat ovat sitoutuneet antamaan lähes 30 miljardia dollaria rahoitusta vuosina jakaen ne tasapuolisesti sopeutumis- ja hillitsemistoimiin mukaan lukien REDD+ ja investoinnit kansainvälisten instituutioiden kautta ja painottaen erityisesti haavoittuvimpia ja vähiten kehittyneitä maita; KOROSTAA, että tällaista nopeasti saatavaa rahoitusta on pikaisesti koottava ja otettava käyttöön, jotta vastattaisiin välittömien sopeutumis- ja hillitsemistoimien tarpeeseen, luotaisiin perusta tarkoituksenmukaiselle ja tehokkaalle keskipitkän ja pitkän aikavälin toiminnalle ja vältettäisiin kunnianhimoisten toimien viivästyminen. 3. VAHVISTAA EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksen tarjota vuosina vuosittain 2,4 miljardia euroa ja PYYTÄÄ muita osapuolia ilmoittamaan nopeasti saatavat rahoitusosuutensa. TÄHDENTÄÄ, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat valmiit esittämään alustavan tilannekatsauksen näistä sitoumuksista Bonnissa pidettävässä ilmastosopimuksen istunnossa ja toimittamaan EU:n koordinoimat raportit tämän sitoumuksen täytäntöönpanosta Cancúnin ilmastokokoukselle ja sen jälkeen vuosittain ja KANNUSTAA muita avunantajia tekemään samoin. 7498/10 (Presse 63) 17

18 4. PALAUTTAA myös MIELIIN, että teollisuusmaat ovat ottaneet tavoitteekseen ohjata kehitysmaiden asianmukaisten hillitsemistoimien ja niiden avoimen toteuttamisen yhteydessä erilaisista julkisista ja yksityisistä lähteistä yhteensä 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain vuoteen 2020 mennessä kehitysmaiden avustamiseen ilmastonmuutoksen torjunnassa; PANEE tässä yhteydessä TYYTYVÄISENÄ MERKILLE, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on perustanut ilmastorahoitusta käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän, jonka on tarkoitus laatia käytännön ehdotuksia siitä, miten voitaisiin huomattavasti lisätä kehitysmaiden hillitsemis- ja sopeutumisstrategioiden pitkän aikavälin rahoitusta erilaisista julkisista ja yksityisistä lähteistä ja myös vaihtoehtoisista rahoituslähteistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja antaa kaikki asianomaiset toimijat kattava yhteenveto ilmastoon liittyviin, kehitysmaissa toteutettaviin investointeihin käytettävissä olevista kansainvälisistä rahoituslähteistä. ODOTTAA kiinnostuneena saavansa raportin ryhmän työstä mahdollisimman pian, jotta siinä esitettävät havainnot voitaisiin ottaa huomioon suunniteltaessa ilmastonmuutoksen torjunnan tulevaa rahoitusjärjestelmää; KOROSTAA tässä yhteydessä, että erityisesti innovatiivisten rahoituslähteiden ja markkinaperusteisten, muun muassa hiilimarkkinoihin liittyvien välineiden mahdollisuudet sekä julkisen rahoituksen kautta ohjatun yksityisen rahoituksen vipuvaikutus olisi otettava huomioon; tässä yhteydessä EU on VALMIS tukemaan ryhmän työtä selvittämällä sille mahdollisia tulonlähteitä; PAINOTTAA, että kehitysmaita on avustettava mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti ja että on aloitettava avoin prosessi Kööpenhaminan ilmastorahaston perustan luomiseksi olemassa olevista rahastoista ja kansainvälisistä rahoituslaitoksista saatujen kokemusten pohjalta erityisesti entistä suurempien rahavirtojen kustannustehokkaan käytön varmistamiseksi. 5. Neuvosto (Ecofin) ON VALMIS avustamaan yksityiskohtaisesti Kööpenhaminan sitoumuksen edellyttämien rahoitusjärjestelyjen ja elinten käytännön näkökohdissa ja myös edellä mainituissa seikoissa. Talous- ja rahoituskomiteaa, talouspoliittista komiteaa ja puheenjohtajan tukiryhmää pyydetään jatkamaan työskentelyä näiltä osin yhteistyössä muiden asianomaisten EU:n toimien ja tahojen kanssa." 7498/10 (Presse 63) 18

19 EU:N YLEINEN TALOUSARVIO Vuoden 2011 talousarviota koskevat neuvoston prioriteetit Neuvoston päätelmät Neuvosto antoi päätelmät, jotka esitetään asiakirjassa 6794/ /10 (Presse 63) 19

20 ARVONLISÄVERO LASKUTUS Neuvosto muodosti yleisnäkemyksen odotettaessa Euroopan parlamentin lausuntoa ehdotuksesta direktiiviksi, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa arvonlisäverolaskutusta koskevia vaatimuksia erityisesti sähköisen laskutuksen osalta (asiak. 7132/2/10 REV 2). Neuvosto antaa direktiivin saatuaan Euroopan parlamentin lausunnon. Alv-laskutusta koskevat nykyiset EU-säännökset eivät ole johtaneet mitenkään yhdenmukaistettuihin sääntökokonaisuuksiin jäsenvaltioille tarjolla olevien monien vaihtoehtojen vuoksi. Nykyisten säännösten tavoitteet eivät siksi ole täysin täyttyneet. Lisäksi sääntelyvaatimusten noudattaminen on ollut esteenä sähköisen laskutuksen kehittämiseen tarvittavan teknologian käyttöönotolle. Komissio arvioi, että liike-elämälle koituisi mahdollisesti jopa 18 miljardin euron säästöt vuosittain, mikäli alv-säännöistä poistettaisiin sähköistä laskutusta estävät tekijät. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että veroviranomaiset hyväksyvät sähköiset laskut samoin edellytyksin kuin paperilaskut, ja että ne poistavat sähköisten laskujen välittämisen ja tallentamisen oikeudelliset esteet. Lisäksi se sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on auttaa veroviranomaisia alv-veron maksamisen varmistamisessa alv-petosten selvittämiseksi tehokkaammin. Näitä ovat määräaikojen asettaminen laskujen laatimiselle, jolloin mahdollistetaan nopeampi tiedonvaihto EU:n sisäisten tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten osalta. 7498/10 (Presse 63) 20

21 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET Seuraavat kokoukset pidettiin neuvoston istunnon yhteydessä: Kokous Euroopan parlamentin kanssa Neuvoston troikka (nykyinen puheenjohtajavaltio ja kaksi tulevaa puheenjohtajavaltiota) piti 15. maaliskuuta kokouksen Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa keskustellakseen EU:n rahoitusmarkkinoiden valvontakehyksen uudistamisesta ja EU:n uuden kasvu- ja työllisyysstrategian valmistelusta. Euroryhmä Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 15. maaliskuuta 2010 pidettyyn euroryhmän kokoukseen. Ministerien aamiaiskokous Ministerit keskustelivat työaamiaisella taloustilanteesta. Ministerit keskustelivat lisäksi Kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) puheenjohtajan Sir David Tweedien ja luottohenkilöiden (the board of trustees) puheenjohtajan Gerrit Zalmin kanssa IASB:n valvontaelimestä. * * * Lounaalla ministerit keskustelivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn kanssa EU:n uudesta kasvu- ja työllisyysstrategiasta. 7498/10 (Presse 63) 21

22 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Kasvihuonekaasujen päästöoikeudet Käännetty ALV:n maksamisvelvoite Neuvosto antoi direktiivin, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat ottaa vapaaehtoisesti ja tilapäisesti käyttöön käännetyn ALV:n maksamisvelvoitteen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan osalta (asiak. 5984/6/10 REV /10 ADD 1). Lisätietoja lehdistötiedotteessa 6945/10. Keskinäinen avustaminen veroihin liittyvien saatavien perinnässä Neuvosto antoi direktiivin, jonka tavoitteena on veronkierron torjunta tehostamalla jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa veroihin liittyvien saatavien perinnässä (asiak. 5567/4/ / /10 ADD /10 ADD 1 COR 1). Lisätietoja lehdistötiedotteessa 7403/10. Välillisten rahoituspalveluiden (SIM) kohdentaminen bruttokansantulon määrittämiseksi Neuvosto antoi päätöksen välillisten rahoituspalveluiden (SIM) kohdentamisesta Euroopan unionin talousarvion ja sen omien varojentarkoituksiin käytettävän bruttokansantulon määrittämiseksi (EU, Euratom) (asiak. 5946/10). ULKOASIAT EU:n erityisedustaja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia toimeksiannon jatkaminen Neuvosto antoi päätöksen, jolla jatketaan Erwan FOUÉRÉn toimeksiantoa Euroopan unionin erityisedustajana entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 31 päivästä maaliskuuta päivään elokuuta 2010 tai siihen saakka, kun Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskeva päätös tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. (asiak. 6901/10) 7498/10 (Presse 63) 22

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3054. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 7. joulukuuta 2010 17447/10 PRESSE 333 PR CO 44 Puheenjohtaja Didier REYNDERS Belgian varapääministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Tanskan vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Tanskan vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 354 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Tanskan vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Tanskan vuosien 2012 2016 lähestymisohjelmaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 275 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Suomen vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 276 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Ruotsin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Ruotsin vuoden 2015 lähentymisohjelmaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 407 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuoden 2014 vakausohjelmaa koskeva

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815}

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 C(2014) 8815 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} FI FI KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Itävallan vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Itävallan vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 269 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Itävallan vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Itävallan vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD ,3 Bryssel 14. tammikuuta 2003.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD -lvhqydowlrlghq RQ YDXKGLWHWWDYD SRQQLVWHOXLWDDQ XXGLVWXVWHQ WRWHXWWDPLVHNVL MRWWD

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

EKP:n Kriteerit liittymiselle

EKP:n Kriteerit liittymiselle EKP:n Kriteerit liittymiselle Lähentymiskriteerit Hintakehitys Julkisen talouden kehitys Valuuttakurssikehitys Pitkien korkojen kehitys Lähde: EKP:n kotisivut 1. Hintakehitys Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2002 (22.11) (OR. en) 14563/02 LIMITE RECH 180

PUBLIC EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2002 (22.11) (OR. en) 14563/02 LIMITE RECH 180 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2002 (22.11) (OR. en) PUBLIC 14563/02 LIMITE RECH 180 SELVITYS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6892 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta FI FI YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015,

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 347 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Ruotsin vuoden 2016 lähentymisohjelmaa

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN KOORDINAATIOPROSESSIN SELKEYTTÄMISESTÄ

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN KOORDINAATIOPROSESSIN SELKEYTTÄMISESTÄ EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.9.2002 KOM(2002) 487 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN KOORDINAATIOPROSESSIN SELKEYTTÄMISESTÄ KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 356 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuosien 2012 2017 vakausohjelmaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

HE 12/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

HE 12/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä HE 12/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 12.5.2010 KOM(2010) 250 lopullinen

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 12.5.2010 KOM(2010) 250 lopullinen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.5.2010 KOM(2010) 250 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN KESKUSPANKILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä TerveTalo energiapaja 25.11.2010 Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä Miksi energiamääräyksiä muutetaan jatkuvasti? Ilmastonmuutos Kansainväliset ilmastosopimukset EU:n ilmasto ja päästöpolitiikka

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot