LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 7. joulukuuta /10 PRESSE 333 PR CO 44 Puheenjohtaja Didier REYNDERS Belgian varapääministeri ja valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri LEHDISTÖ Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Puh.: +32 (0) / 6319 Faksi: +32 (0) /10 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto hyväksyi päätöksen Irlannille myönnettävästä rahoitustuesta ja suosituksen, jossa vahvistetaan ehdot tuen myöntämiselle. Euroopan rahoitusvakausmekanismin puitteissa myönnetään kaikkiaan 22,5 miljardin euron suuruiset lainat osana 85 miljardin euron rahoitusapupakettia komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston Irlannin viranomaisten kanssa neuvotteleman ohjelman perusteella. Ohjelmaan kuuluu Irlannin pankkijärjestelmän tervehdyttäminen, kasvua edistäviä uudistuksia ja Irlannin julkisen talouden alijäämän supistaminen alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Neuvosto hyväksyi direktiiviehdotuksen jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä verotuksen alalla, joka on yksi useista säästöjen verotukseen ja verotuksen hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on veropetosten ehkäiseminen. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tyydyttää jäsenvaltioiden jatkuvasti kasvava keskinäisen avunannon tarve erityisesti tiedonvaihdon avulla jotta maksettavat verot voidaan määrätä entistä paremmin ottaen huomioon sen, että veronmaksajat liikkuvat entistä enemmän ja rajat ylittävien liiketoimien määrä kasvaa jatkuvasti. Direktiivillä myös varmistetaan, että pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva OECD:n standardi pannaan täytäntöön EU:ssa. Tämän lisäksi direktiivissä säädetään vaiheittain käyttöön otettavasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Neuvosto hyväksyi direktiivin, jolla nykyinen arvonlisäveron (alv) yleinen vähimmäistaso säilytetään 15 prosentissa vuoteen 2015 saakka. Neuvosto hyväksyi myös selvityksen pankeilta perittävistä maksuista ja päätelmät seuraavista aiheista: o kriisinhallinta pankkialalla; o ilmastonmuutoksen torjumistoimenpiteiden rahoittaminen: o julkinen terveydenhuolto ja haitallinen verokilpailu yritysverotuksen osalta /10 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT... 5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA VEROPETOSTEN TORJUNTA: HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ... 7 TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA... 8 RAHOITUSVAKAUSTUKI IRLANNILLE... 9 JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU Eläkeuudistusten vaikutukset vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon Pankeilta perittävät maksut TERVEYDENHUOLTO KRIISINHALLINTA PANKKIALALLA HAITALLINEN VEROKILPAILU KÄYTÄNNESÄÄNNÖT NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Yleinen arvonlisäverokannan vähimmäistaso Kansallisten keskuspankkien ulkopuoliset tilintarkastajat - Viro Postipalvelujen arvonlisävero Lyhyeksi myynti ja luottoriskinvaihtosopimukset Ilmastorahoitus - Päätelmät Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta /10 3

4 ULKOASIAT Somalia - Rajoittavat toimenpiteet - Rahtien tarkastaminen Merirosvouksen vastainen EU:n sotilasoperaatio Somalian rannikkovesillä EU Marokko-assosiaationeuvosto /10 4

5 OSALLISTUJAT Belgia: Didier REYNDERS Bernard CLERFAYT Bulgaria: Boyko KOTZEV Tšekki: Miroslav KALOUSEK Tanska: Claus HJORT FREDERIKSEN Saksa: Wolfgang SCHÄUBLE Jörg ASMUSSEN Viro: Jürgen LIGI Irlanti: Rory MONTGOMERY Kreikka: Georgios ZANIAS Espanja: Elena SALGADO Ranska: Philippe ETIENNE Ramon FERNANDEZ Italia: Giulio TREMONTI Kypros: Andreas MAVROYIANNIS Latvia: Mãrtinš BIČEVSKIS Liettua: Raimundas KAROBLIS Luxemburg: Luc FRIEDEN Unkari: Gyorgy MATOLCSY Malta: Tonio FENECH Alankomaat: Jan Kees de JAGER Itävalta: Josef PRÖLL Puola: Jan VINCENT-ROSTOWSKI Portugali: Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Romania: Dan LAZAR Varapääministeri ja valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri Alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö Pysyvä edustaja Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Pysyvä edustaja Neuvos Varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Pääjohtaja Talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Pysyvä edustaja Talousasiain ministeri Varakansleri ja valtiovarainministeri Ministro de Estado, valtiovarainministeri Valtiosihteeri, talousasiat 17447/10 5

6 Slovenia: Franci KRIŽANIČ Slovakia: Branislav DURAJKA Suomi: Jyrki KATAINEN Ruotsi: Anders BORG Yhdistynyt kuningaskunta: George OSBORNE n sijainen (Chancellor of the Exhequer) Komissio: Olli REHN Michel BARNIER Algirdas ŠEMETA Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat: Frank MOSS Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Lorenzo CODOGNO Euroopan keskuspankin ulkosuhteiden pääjohtaja Euroopan investointipankin pääjohtaja Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja 17447/10 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA VEROPETOSTEN TORJUNTA: HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä välittömän verotuksen alalla, jotta jäsenvaltiot voivat torjua veropetoksia paremmin. Neuvosto hyväksyy direktiivin ilman jatkokeskustelua jossakin tulevassa neuvoston istunnossa tekstin viimeistelyn jälkeen. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tyydyttää jäsenvaltioiden jatkuvasti kasvava keskinäisen avunannon tarve erityisesti tiedonvaihdon avulla jotta maksettavat verot voidaan määrätä entistä paremmin ottaen huomioon sen, että veronmaksajat liikkuvat entistä enemmän ja rajat ylittävien liiketoimien määrä kasvaa jatkuvasti. Tekstissä, joka on yksi lukuisista vuonna 2006 käynnistetyn veropetosten torjuntaa koskevan EU:n strategian täytäntöönpanotoimenpiteistä, säädetään direktiivin 77/799/ETY tarkistamisesta: veroalan hallinnollinen yhteistyö on perustunut tähän direktiiviin vuodesta 1977 lähtien. Direktiivillä myös varmistetaan, että pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva OECD:n standardi pannaan täytäntöön EU:ssa. Tämän lisäksi direktiivissä säädetään vaiheittain käyttöön otettavasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote 15094/ /10 7

8 TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA Neuvosto pani merkille lokakuun Eurooppa-neuvoston jälkeen aloitetun työn lainsäädäntöehdotusten laatimiseksi talouden ohjausta ja hallintaa koskevien EU:n säännösten vahvistamiseksi. Se kehotti jäsenvaltioita jatkamaan työtä neuvoston ad hoc -työryhmässä, jotta neuvosto voisi sopia ehdotuksista mahdollisimman pian. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 28. ja 29. lokakuuta loppuraportin, jonka oli laatinut työryhmä, joka perustettiin maaliskuussa pohtimaan ehdotuksia budjettikurin parantamiseksi jäsenvaltioissa ja budjettikriisien ratkaisun puitteiksi EU:n tasolla. Tämän lisäksi: - budjettikurin ja talouspolitiikkojen koordinoinnin osalta se kehotti neuvostoa ja Euroopan parlamenttia sopimaan asiaa koskevasta lainsäädännöstä kesään 2011 mennessä komission ehdotusten pohjalta, jotta työryhmän suositukset voidaan panna nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; - budjettikriisien ratkaisun osalta Eurooppa-neuvosto pyysi puheenjohtajaansa edelleen työryhmän työskentelyn pohjalta aloittamaan neuvottelut vähäisten muutosten tekemisestä EU:n perussopimuksiin pysyvän kriisinhallintamekanismin perustamiseksi turvaamaan euroalueen rahoitusvakaus. Se palaa asiaan 16. ja 17. joulukuuta pidettävässä kokouksessaan tehdäkseen lopullisen päätöksen sekä kriisinhallintamekanismin yleisistä piirteistä että perussopimuksen vähäisestä muuttamisesta. Neuvoston elimissä parhaillaan käsiteltävänä olevat ehdotukset koskevat erityisesti jäsenvaltioiden budjettikuria ja talouspolitiikkojen koordinointia /10 8

9 RAHOITUSVAKAUSTUKI IRLANNILLE Neuvosto hyväksyi: - päätöksen rahoitusvakaustuen myöntämisestä Irlannille Euroopan rahoitusvakausmekanismista annetun asetuksen 407/2010 perusteella; - suosituksen, jossa määritellään kyseisen tuen ehdot liiallista alijäämää koskevan EU:n menettelyn puitteissa. Euroopan rahoitusvakausmekanismin puitteissa myönnetään kaikkiaan 22,5 miljardin euron suuruiset lainat osana 85 miljardin euron rahoitusapupakettia komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa Irlannin viranomaisten kanssa neuvotteleman ohjelman perusteella. Ohjelmaan kuuluu Irlannin pankkijärjestelmän tervehdyttäminen, kasvua edistäviä uudistuksia ja Irlannin julkisen talouden alijäämän supistaminen alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Ministerit olivat sopineet paketista epävirallisessa kokouksessaan 28. marraskuuta saatuaan asiaa koskevan pyynnön Irlannin viranomaisilta ja se sisältää: o 10 miljardia euroa, jotka käytetään välittömästi Irlannin pankkien pääomapohjan vahvistamiseksi, sekä 25 miljardin euron varaus ennakoimattomia menoja varten; o 50 miljardia euroa Irlannin valtion talousarvion rahoitustarpeisiin. Irlanti rahoittaa puolet pankkisektorin tukitoimista (17,5 miljardia euroa). Varat saadaan valtionkassan kassavarantopuskurista ja Irlannin kansalliselta eläkerahastolta (NPRF). Loppuosa kokonaispaketista jakautuu tasasuuruisin osuuksin seuraaville (22,5 miljardia euroa kukin): i) Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, ii) Euroopan rahoitusvakausväline sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan ja Ruotsin antamat kahdenväliset lainat 1 ja iii) Kansainvälinen valuuttarahasto. Neuvoston suosituksessa toistetaan Irlannin hallituksen kanssa sovitussa ohjelmassa asetetut ehdot. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohtaan perustuen siinä esitetään tarvittavat toimenpiteet Irlannin alijäämän korjaamiseksi vuoteen 2015 mennessä aikaisemmin asetetun vuoden 2014 määräajan sijasta. Irlantiin on sovellettu huhtikuusta 2009 lähtien liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. 1 Euroopan rahoitusvakausväline 17,7 miljardia euroa; Yhdistynyt kuningaskunta 3,8 miljardia euroa; Ruotsi 600 miljoonaa euroa; Tanska 400 miljoonaa euroa /10 9

10 JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU Eläkeuudistusten vaikutukset vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon Neuvosto keskusteli siitä, miten eläkeuudistusten vaikutukset olisi otettava huomioon EU:n vakausja kasvusopimuksen täytäntöönpanossa. Keskustelujen valossa puheenjohtajavaltio päätti toimittaa asiasta selvityksen Eurooppa-neuvostolle sen kokoukseen 16. ja 17. joulukuuta. Osa jäsenvaltioista on ottanut tai aikoo ottaa käyttöön niin kutsutun monipilarisen eläkejärjestelmän (julkinen ja yksityinen) 1 ja ne ovat pyytäneet selvitystä siitä, miten näiden uudistusten kustannukset otetaan huomioon. Uudistukset voivat lyhyellä aikavälillä lisätä julkisen talouden alijäämää, vaikka tukevatkin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Lokakuun Eurooppa-neuvosto pyysi asiasta selvitystä talouden ohjausta ja hallintaa koskevien EU:n säännösten meneillään olevan tarkistuksen puitteissa. Pankeilta perittävät maksut Neuvosto hyväksyi selvityksen pankeilta perittävistä maksuista, jossa tutkittiin sitä, miten eri järjestelmiä olisi koordinoitava siten, että useissa jäsenvaltioissa toimivia pankkeja ei verotettaisi moninkertaisesti. Se päätti toimittaa selvityksen Eurooppa-neuvostolle sen kokoukseen 16. ja 17. joulukuuta. Pankeilta perittävät maksut ovat toimenpiteitä, joita tarkastellaan osana rahoitusalan uusia kriisinratkaisupuitteita. Ne voivat lisäksi auttaa varmistamaan, että rahoitusala antaa kohtuullisen panoksen julkisen talouden vakauttamiseen ja täten lievittää veronmaksajiin kohdistuvaa painetta. Tässä tilanteessa monet jäsenvaltiot ovat määränneet pankeilta perittäviä maksuja tai tekevät parhaillaan niin. Kyseisten maksujen luonne eroaa kuitenkin maasta toiseen, mikä luo riskin kilpailun vääristymisestä ja useissa jäsenvaltioissa toimivien pankkien monikertaisesta verottamisesta. Neuvoston selvitys on vastaus Eurooppa-neuvoston pyyntöön, jossa todettiin lisätyöskentelyn olevan tarpeen - sekä kansainvälisellä tasolla että EU:ssa - rahoituslaitoksilta perittävien maksujen alalla ja rahoituslaitoksilta perittävien verojen käyttöönoton alalla. Raportissa keskitytään rahoituslaitoksilta kannettaviin maksuihin liittyviin lyhyen aikavälin kysymyksiin; siinä ehdotetaan käytännön suositusten laatimista, jotta minimoidaan maksujen moninkertaisen perimisen ja muiden vääristymien riskit. 1 Monipilarinen eläkejärjestelmä muodostuu julkisesta pilarista, jossa varoja ei ole erikseen osoitettu (kutsutaan usein jakojärjestelmäksi), täysin rahastoivasta toisesta pilarista ja mahdollisesti henkilökohtaisista yksityisistä varoista, jotka muodostavat kolmannen pilarin /10 10

11 TERVEYDENHUOLTO Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät talouspoliittisen komitean ja komission EU:n terveydenhuoltojärjestelmiä koskevasta yhteisestä raportista (16940/ /10 ADD1): "Julkistalouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja laadusta 5. toukokuuta 2009 antamissaan päätelmissä neuvosto KEHOTTI talouspoliittista komiteaa ja komissiota työskentelemään edelleen julkisen talouden laadun arvioinnin parantamiseksi muun muassa analysoimalla järjestelmällisesti rahankäytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Talouspoliittinen komitea ja komissio ovat tämän kehotuksen pohjalta tutkineet perusteellisesti EU:n terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisia ominaisuuksia, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin eri jäsenvaltioiden terveysmenoja ja niissä ilmeneviä eroja sekä mahdollisia seurauksia terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen kestävyydelle. Neuvosto ON TYYTYVÄINEN yhteiseen raporttiin ja KOROSTAA seuraavaa: Terveydenhuoltomenojen avulla edistetään terveyttä, mikä parantaa taloudellista hyvinvointia lisäämällä työmarkkinoille osallistumista ja tuottavuutta ja on sen vuoksi ratkaisevan tärkeää väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä. Terveydenhuoltomenot vievät huomattavan ja yhä kasvavan osuuden resursseista ja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu suuria ja yhä lisääntyviä paineita. Terveydenhoitoala on Euroopassa myös tärkeä työnantaja ja innovaation lähde, joka siten tukee työpaikkojen ja osaamisen luomista. Tulevina vuosikymmeninä jäsenvaltioiden on saatava tasapainoon tarve tarjota yleistä terveydenhuoltoa ja väestön ikääntymiseen, teknologian kehittymiseen ja potilaiden yhä suurempiin odotuksiin liittyvä kysynnän lisääntyminen. Samanaikaisesti talous- ja finanssikriisi on johtanut julkisen talouden tilanteen voimakkaaseen heikentymiseen useimmissa EU:n valtioissa, mikä puolestaan aiheuttaa huomattavia budjettirajoituksia, jotta suuria alijäämiä ja julkisen velan ja BKT:n suhdetta voidaan pienentää ja julkinen talous saada kestävälle uralle. Tämä lisää tarvetta terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseen ja järkevien ja tarpeellisten uudistusten tekemiseen, jotta voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä ja tarjota korkealaatuista terveydenhoitoa. Monissa maissa näyttää olevan mahdollisuuksia parantaa väestön terveydentilaa lisäämättä terveydenhuoltomenoja. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää saada rahalle enemmän vastinetta ja varmistaa terveydenhuollon yleinen saatavuus ja oikeudenmukaisuus julkisen talouden tiukkoja rajoituksia noudattaen /10 11

12 Ottaen huomioon ikääntymisen tuomat paineet terveydenhuoltomenoihin ja nykyisen taloudellisen tilanteen neuvosto VAHVISTAA sitoutumisensa vuonna 2001 pidetyssä Tukholman Eurooppaneuvostossa sovittuun kolmijakoiseen strategiaan, jonka avulla käsitellään ikääntymisen taloudellisia ja talousarviovaikutuksia (velan nopea vähentäminen, työllisyysasteen ja tuottavuuden nostaminen sekä eläke-, terveyden- ja pitkäaikaishoidon järjestelmien uudistaminen). Julkistalouden pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen on keskeinen haaste, joka olisi otettava huomioon kaikilla talouspoliittisen koordinoinnin aloilla EU:ssa. Neuvosto TOTEAA, että kahden viime vuosikymmenen aikana toteutettuja toimenpiteitä, joilla on pyritty saamaan enemmän vastinetta rahalle ja hillitsemään terveydenhuoltomenojen liiallista kasvua, on tehostettava julkisen talouden vakauttamiseksi samalla, kun jatketaan innovoinnin edistämistä ja varmistetaan korkealaatuisen hoidon yleinen saatavuus, terveyteen liittyvä oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä paremmat terveydenhoidon tulokset. Tämän raportin perusteella keskeiset toimintapoliittiset haasteet jäsenvaltioille ovat seuraavat: varmistetaan kestävä rahoituspohja, korkea varojen yhdistämisaste ja voimavarojen oikea kohdentaminen, jolla varmistetaan oikeudenmukainen saatavuus; kannustetaan kustannustehokkaaseen terveydenhoidon käyttöön soveltamalla riittäviä kannustimia, mukaan lukien kustannustenjakomallit ja palveluntarjoajan maksujärjestelmät, ja ottamalla tarvittaessa mukaan myös muut kuin julkisten palvelujen tuottajat varmistamalla samalla heikommassa asemassa olevien suojelun; kannustetaan perusterveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen ja saatavuuteen yleisen terveystilanteen parantamiseksi ja vähennetään tarpeetonta erikois- ja sairaalahoidon käyttöä; vähennetään tarjonnasta johtuvaa kysyntää muun muassa tarkastelemalla toisaalta kysyntään ja toisaalta tarjontaan vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusta; varmistetaan kustannustehokas lääkkeiden käyttö parantamalla tiedotusta, hinnoittelu- ja korvauskäytäntöjä ja tehokkuusarviointeja; parannetaan tiedonkeruuta ja tiedotuskanavia ja käytettävissä olevien tietojen käyttöä järjestelmän yleisen tehokkuuden lisäämiseksi; käytetään terveysteknologia-arviointeja järjestelmällisemmin hyväksi päätöksentekomenettelyissä tehokkuuden, kustannusten ja hoitojen laajempien vaikutusten arvioimiseksi; parannetaan terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä myös terveydenhoitoalan ulkopuolella. Neuvosto KEHOTTAA jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan nämä tekijät huomioon analyyseissään ja ehdotuksissaan Eurooppa strategian puitteissa." * * * Myös työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto keskusteli talouspoliittisen komitean ja komission yhteisestä raportista 7. joulukuuta /10 12

13 KRIISINHALLINTA PANKKIALALLA Neuvosto pani merkille komission esittelemän tiedonannon "EU:n kehys rajatylittävälle kriisinhallinnalle pankkialalla" (asiak /10). Neuvosto antoi seuraavat päätelmät /10 13

14 HAITALLINEN VEROKILPAILU KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Neuvosto antoi seuraavat päätelmät: "Yritysverotuksen käytännesääntöjen osalta neuvosto on tyytyväinen käytännesääntötyöryhmässä (yritysverotus) Belgian puheenjohtajakauden aikana saavutettuun edistykseen ja panee merkille selvityksen sellaisena kuin se on asiakirjassa 16766/10 SC 139; pyytää työryhmää edelleen seuraamaan toimenpiteistä pidättymistä ja toimenpiteiden purkamisen täytäntöönpanoa sekä jatkamaan neuvoston (ECON) 5. joulukuuta 2008 hyväksymän työohjelman toteuttamista (asiak /08); pyrkii helpottamaan työryhmän työskentelyä sen edistäessä käytännesääntöjen periaatteiden hyväksymistä kolmansissa maissa ja kannustaa komissiota jatkamaan neuvotteluja Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden soveltamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2010 annettujen neuvoston päätelmien (asiak /10 SC 57) mukaisesti sekä tiedottamaan työryhmälle säännöllisesti selvityksen edistymisestä; panee merkille, että puheenjohtajavaltio Unkari aikoo käsitellä käytännesääntöjen soveltamisalaa neuvoston korkean tason työryhmässä ja pyytää Unkaria raportoimaan neuvostolle ennen puheenjohtajakautensa loppua; pyytää työryhmää raportoimaan asian käsittelystä neuvostolle ennen Unkarin puheenjohtajakauden päättymistä." 17447/10 14

15 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET Seuraavat kokoukset pidettiin neuvoston istunnon yhteydessä: Epävirallinen vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa Puheenjohtajavaltioiden troikka (nykyinen puheenjohtajavaltio ja kaksi tulevaa puheenjohtajavaltiota) tapasi Euroopan parlamentin edustajia 6. joulukuuta epävirallisen vuoropuhelun merkeissä, jossa käsiteltiin talouden ohjaukseen ja hallintaan liittyviä kysymyksiä. Euroryhmä Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 6. joulukuuta 2010 pidettyyn euroryhmän kokoukseen. Ministereiden aamiaiskokous Ministerit keskustelivat työaamiaisella taloustilanteesta. * * * Lounaalla Ranskan valtuuskunta esitteli maansa ohjelman G-20 -ryhmän puheenjohtajakautta varten ja ministerit keskustelivat EU:n edustuksesta G-20 -ryhmän kokouksissa /10 15

16 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Yleinen arvonlisäverokannan vähimmäistaso Neuvosto hyväksyi direktiivin, jolla nykyinen arvonlisäveron (alv) yleinen vähimmäistaso säilytetään 15 prosentissa 31. joulukuuta 2015 saakka (15495/2/ /10 ADD 1). Tämä ei estä tarkistamasta arvonlisäverolainsäädäntöä ennen kyseistä määräpäivää uuden arvonlisäverostrategian käsittelyn tulosten huomioon ottamiseksi. Kansallisten keskuspankkien ulkopuoliset tilintarkastajat - Viro Neuvosto teki päätöksen, jolla "AS Deloitte Audit Eesti" hyväksytään Eesti Pankin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi (15506/10). Euroopan keskuspankin neuvoston suosittelemien ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymien riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien on tarkastettava Euroopan keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien tilit. Postipalvelujen arvonlisävero Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion toimittaman tilannekatsauksen, joka koskee postialan palveluista perittävän arvonlisäveron (alv) osalta tehtyä työtä. Katsaus on vastaus neuvoston vuonna 2009 esittämään pyyntöön, että kaikkia vaihtoehtoja tutkittaisiin ja asiasta toimitettaisiin tilannekatsaus viimeistään joulukuussa Lyhyeksi myynti ja luottoriskinvaihtosopimukset Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion toimittaman tilannekatsauksen, joka koskee lyhyeksi myyntiä ja tiettyjä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueita koskevan asetusehdotuksen osalta tehtyä työtä (17039/10). Se pani merkille myös puheenjohtajavaltion kompromissiehdotuksen, joka on asiakirjassa 16676/ /10 16

17 Ilmastorahoitus - Päätelmät Neuvosto antoi seuraavat päätelmät: "Neuvosto 1. VAHVISTAA UUDELLEEN teollisuusmaiden Kööpenhaminan sitoumukseen kirjatun yhteisen sitoumuksen hankkia uusia lisäresursseja lähes 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosiksi , metsätalous ja kansainvälisten laitosten kautta tehdyt investoinnit mukaan luettuina. PALAUTTAA MIELEEN 25. maaliskuuta annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksen myöntää kaudella yhteensä 7,2 miljardia euroa ja esittää kattava nopeasti saatavaa rahoitusta koskeva raportti Cancunissa ja sen jälkeen vuosittain. 2. KOROSTAA, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat merkittävästi edistyneet nopeasti saatavaa rahoitusta vuodeksi 2010 koskevien sitoumustensa täytäntöönpanossa noudattaen Kööpenhaminan sitoumukseen kirjattua yhteistä sitoumusta torjua ilmastonmuutosta kehitysmaissa. 3. HYVÄKSYY talouspoliittisen komitean sekä talous- ja rahoituskomitean lopullisen raportin 1 EU:n ja sen jäsenvaltioiden vuonna 2010 myöntämästä rahoituksesta nopeasti saatavaa rahoitusta koskevia toimenpiteitä varten. Raportti on määrä esittää ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolikonferenssissa (COP16) 29. marraskuuta 10. joulukuuta 2010 Cancúnissa. 4. PYYTÄÄ komissiota sisällyttämään nopeasti saatavaa rahoitusta koskevan raportin vuosittaiseen EU:n kertomukseen vastuuvelvollisuudesta ja kehitysrahoituksesta tarvittavine loppuvuoden päivityksineen ilmastokokousta varten. 5. PALAUTTAA MIELIIN 14. lokakuuta 2010 antamansa päätelmät, joiden mukaan institutionaalisten järjestelyjen ohjaavina periaatteina olisi pidettävä johdonmukaisuutta, parannettua koordinointia, tehokkuutta, vaikuttavuutta, reagointivalmiutta, tasapainoista edustusta ja institutionaalista taloutta. TÄHDENTÄÄ, että institutionaalista rakennetta koskevissa päätöksissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon nykyisten instituutioiden tehtävät ja se, miten niitä voidaan vahvistaa. 1 Asiak /1/10 REV 1, 15889/10 ADD 1 REV /10 17

18 6. VAHVISTAA olevansa sitoutunut Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston perustamiseen yleissopimuksen rahoitusmekanismia toteuttavaksi yksiköksi ja KANNATTAA rahaston perustamisprosessin käynnistämistä Cancunissa osana tasapainoista kokonaispakettia, jotta rahaston käyttöönotosta voitaisiin päättää COP17:ssä. KOROSTAA, että tekniset rahoitusasiantuntijat, jotka tulevat esimerkiksi rahoituslaitoksista, mukaan lukien valtiovarainministeriöt, kansainväliset rahoituslaitokset ja monenkeskiset kehityspankit, ovat johtavassa asemassa perustettaessa rahastoa. 7. PANEE MERKILLE YK:n pääsihteerin perustaman ilmastorahoitusta käsittelevän neuvoaantavan ryhmän loppuraportin, varsinkin päätelmän siitä, että on haastavaa mutta mahdollista saavuttaa Kööpenhaminan sitoumuksen mukainen tavoite ja saada käyttöön 100 miljardia dollaria vuosittain ilmastonmuutoksen torjuntaa varten kehitysmaissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää kehitysmaiden mielekkäitä hillitsemistoimia ja avoimuutta täytäntöönpanossa, jossa yhdistyvät julkinen rahoitus, mukaan lukien innovatiiviset rahoituslähteet, ja yksityinen rahoitus. 8. PYYTÄÄ komissiota ja talouspoliittista komiteaa sekä talous- ja rahoituskomiteaa valmistelemaan neuvoa-antavan ryhmän raporttiin perustuvan yksityiskohtaisen analyysin, jossa esitetään keskeiset seikat sellaista kansainvälisten ja kansallisten julkisten ja yksityisten rahoitusvälineiden yhdistelmää varten, joka tarvitaan lisättyjen rahoitusvirtojen aikaansaamiseen vuoden 2012 jälkeen sitovan ja kattavan maailmanlaajuisen sopimuksen yhteydessä." 17447/10 18

19 ULKOASIAT Somalia - Rajoittavat toimenpiteet - Rahtien tarkastaminen Neuvosto hyväksyi asetuksen tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen 147/2003 muuttamisesta Somaliaan saapuvan ja sieltä lähtevän rahdin tarkastamisen osalta päätöksen 2010/231/YUTP tarkan täytäntöönpanon varmistamiseksi (16323/10). Päätöksessä 2010/231/YUTP säädetään tiettyjen Somaliaan saapuvien ja sieltä lähtevien rahtien tarkastamisesta, minkä lisäksi ilma-aluksilta ja aluksilta on vaadittava ennen saapumista tai lähtemistä lisätiedot kaikista tavaroista, jotka tuodaan EU:hun tai viedään EU:sta. Uudessa asetuksessa edellytetään, että tiedot on toimitettava EU:n tullikoodeksin säännösten mukaisesti. YK:n turvallisuusneuvosto kehotti päätöslauselmassa 1907 (2009) tarkastamaan Somaliaan saapuvan ja sieltä lähtevän rahdin, jos rahti voi sisältää tuotteita, jotka on kielletty joko päätöslauselman tai Somaliaan kohdistuvan asevientikiellon nojalla. Merirosvouksen vastainen EU:n sotilasoperaatio Somalian rannikkovesillä Neuvosto hyväksyi päätöksen EU:n sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta (16245/10). EU Marokko-assosiaationeuvosto Neuvosto pani merkille Brysselissä 13. joulukuuta pidettävän EU Marokko-assosiaationeuvoston kokouksen valmistelut /10 19

LEHDISTÖTIEDOTE. Ylimääräinen neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, toukokuuta 2010 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Ylimääräinen neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, toukokuuta 2010 L E H D I S T Ö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9596/10 (Presse 108) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Ylimääräinen neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 9.-10. toukokuuta 2010 Puheenjohtaja Elena SALGADO Espanjan toinen

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

14182/16 team/pmm/ts 1 DGG 1A

14182/16 team/pmm/ts 1 DGG 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14182/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat ECON 1017 BUDGET 37 SAN 379

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 19. tammikuuta 2010 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 19. tammikuuta 2010 L E H D I S T Ö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 5400/10 (Presse 6) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2990. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 19. tammikuuta 2010 Puheenjohtaja Elena SALGADO Espanjan toinen varapääministeri

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 PUBLIC LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3198.istunto(TALOUS-jaRAHOITUSASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 15. helmikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 15. helmikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3067. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 15. helmikuuta 2011 6514/11 (OR. en) PRESSE 25 PR CO 6 Puheenjohtaja György MATOLCSY Unkarin talousministeri

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECON 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta 23.2.2016 A8-0030/12 12 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään meneillään olevat TTIP- ja TISAneuvottelut ja pidättymään markkinatalouden aseman (MES) myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 206 (OR. en) 9329/6 ECON 489 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/46/EY

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

14167/16 1 DGG 1A. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148

14167/16 1 DGG 1A. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14167/16 ECON 1015 ENV 696 CLIMA 148 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia:

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä talous- ja rahoituskomitean laatima ehdotus neuvoston päätelmiksi ilmastorahoituksesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä talous- ja rahoituskomitean laatima ehdotus neuvoston päätelmiksi ilmastorahoituksesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. lokakuuta 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 18. tammikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 18. tammikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3062. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 18. tammikuuta 2011 5287/11 (OR. en) PRESSE 3 PR CO 1 Puheenjohtaja György MATOLCSY Unkarin talousministeri

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Päivä:

Lisätiedot

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Euroopan unionin neuvoston 3501. istunto (oikeus-

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 14983/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 8. joulukuuta 2016 Aika: klo 9.30 Paikka: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 EUROOPAN

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot