LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 7. joulukuuta /10 PRESSE 333 PR CO 44 Puheenjohtaja Didier REYNDERS Belgian varapääministeri ja valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri LEHDISTÖ Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Puh.: +32 (0) / 6319 Faksi: +32 (0) /10 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto hyväksyi päätöksen Irlannille myönnettävästä rahoitustuesta ja suosituksen, jossa vahvistetaan ehdot tuen myöntämiselle. Euroopan rahoitusvakausmekanismin puitteissa myönnetään kaikkiaan 22,5 miljardin euron suuruiset lainat osana 85 miljardin euron rahoitusapupakettia komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston Irlannin viranomaisten kanssa neuvotteleman ohjelman perusteella. Ohjelmaan kuuluu Irlannin pankkijärjestelmän tervehdyttäminen, kasvua edistäviä uudistuksia ja Irlannin julkisen talouden alijäämän supistaminen alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Neuvosto hyväksyi direktiiviehdotuksen jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä verotuksen alalla, joka on yksi useista säästöjen verotukseen ja verotuksen hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on veropetosten ehkäiseminen. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tyydyttää jäsenvaltioiden jatkuvasti kasvava keskinäisen avunannon tarve erityisesti tiedonvaihdon avulla jotta maksettavat verot voidaan määrätä entistä paremmin ottaen huomioon sen, että veronmaksajat liikkuvat entistä enemmän ja rajat ylittävien liiketoimien määrä kasvaa jatkuvasti. Direktiivillä myös varmistetaan, että pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva OECD:n standardi pannaan täytäntöön EU:ssa. Tämän lisäksi direktiivissä säädetään vaiheittain käyttöön otettavasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Neuvosto hyväksyi direktiivin, jolla nykyinen arvonlisäveron (alv) yleinen vähimmäistaso säilytetään 15 prosentissa vuoteen 2015 saakka. Neuvosto hyväksyi myös selvityksen pankeilta perittävistä maksuista ja päätelmät seuraavista aiheista: o kriisinhallinta pankkialalla; o ilmastonmuutoksen torjumistoimenpiteiden rahoittaminen: o julkinen terveydenhuolto ja haitallinen verokilpailu yritysverotuksen osalta /10 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT... 5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA VEROPETOSTEN TORJUNTA: HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ... 7 TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA... 8 RAHOITUSVAKAUSTUKI IRLANNILLE... 9 JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU Eläkeuudistusten vaikutukset vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon Pankeilta perittävät maksut TERVEYDENHUOLTO KRIISINHALLINTA PANKKIALALLA HAITALLINEN VEROKILPAILU KÄYTÄNNESÄÄNNÖT NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Yleinen arvonlisäverokannan vähimmäistaso Kansallisten keskuspankkien ulkopuoliset tilintarkastajat - Viro Postipalvelujen arvonlisävero Lyhyeksi myynti ja luottoriskinvaihtosopimukset Ilmastorahoitus - Päätelmät Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta /10 3

4 ULKOASIAT Somalia - Rajoittavat toimenpiteet - Rahtien tarkastaminen Merirosvouksen vastainen EU:n sotilasoperaatio Somalian rannikkovesillä EU Marokko-assosiaationeuvosto /10 4

5 OSALLISTUJAT Belgia: Didier REYNDERS Bernard CLERFAYT Bulgaria: Boyko KOTZEV Tšekki: Miroslav KALOUSEK Tanska: Claus HJORT FREDERIKSEN Saksa: Wolfgang SCHÄUBLE Jörg ASMUSSEN Viro: Jürgen LIGI Irlanti: Rory MONTGOMERY Kreikka: Georgios ZANIAS Espanja: Elena SALGADO Ranska: Philippe ETIENNE Ramon FERNANDEZ Italia: Giulio TREMONTI Kypros: Andreas MAVROYIANNIS Latvia: Mãrtinš BIČEVSKIS Liettua: Raimundas KAROBLIS Luxemburg: Luc FRIEDEN Unkari: Gyorgy MATOLCSY Malta: Tonio FENECH Alankomaat: Jan Kees de JAGER Itävalta: Josef PRÖLL Puola: Jan VINCENT-ROSTOWSKI Portugali: Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Romania: Dan LAZAR Varapääministeri ja valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri Alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö Pysyvä edustaja Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Pysyvä edustaja Neuvos Varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Pääjohtaja Talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Pysyvä edustaja Talousasiain ministeri Varakansleri ja valtiovarainministeri Ministro de Estado, valtiovarainministeri Valtiosihteeri, talousasiat 17447/10 5

6 Slovenia: Franci KRIŽANIČ Slovakia: Branislav DURAJKA Suomi: Jyrki KATAINEN Ruotsi: Anders BORG Yhdistynyt kuningaskunta: George OSBORNE n sijainen (Chancellor of the Exhequer) Komissio: Olli REHN Michel BARNIER Algirdas ŠEMETA Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat: Frank MOSS Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Lorenzo CODOGNO Euroopan keskuspankin ulkosuhteiden pääjohtaja Euroopan investointipankin pääjohtaja Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja 17447/10 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA VEROPETOSTEN TORJUNTA: HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä välittömän verotuksen alalla, jotta jäsenvaltiot voivat torjua veropetoksia paremmin. Neuvosto hyväksyy direktiivin ilman jatkokeskustelua jossakin tulevassa neuvoston istunnossa tekstin viimeistelyn jälkeen. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tyydyttää jäsenvaltioiden jatkuvasti kasvava keskinäisen avunannon tarve erityisesti tiedonvaihdon avulla jotta maksettavat verot voidaan määrätä entistä paremmin ottaen huomioon sen, että veronmaksajat liikkuvat entistä enemmän ja rajat ylittävien liiketoimien määrä kasvaa jatkuvasti. Tekstissä, joka on yksi lukuisista vuonna 2006 käynnistetyn veropetosten torjuntaa koskevan EU:n strategian täytäntöönpanotoimenpiteistä, säädetään direktiivin 77/799/ETY tarkistamisesta: veroalan hallinnollinen yhteistyö on perustunut tähän direktiiviin vuodesta 1977 lähtien. Direktiivillä myös varmistetaan, että pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva OECD:n standardi pannaan täytäntöön EU:ssa. Tämän lisäksi direktiivissä säädetään vaiheittain käyttöön otettavasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote 15094/ /10 7

8 TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA Neuvosto pani merkille lokakuun Eurooppa-neuvoston jälkeen aloitetun työn lainsäädäntöehdotusten laatimiseksi talouden ohjausta ja hallintaa koskevien EU:n säännösten vahvistamiseksi. Se kehotti jäsenvaltioita jatkamaan työtä neuvoston ad hoc -työryhmässä, jotta neuvosto voisi sopia ehdotuksista mahdollisimman pian. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 28. ja 29. lokakuuta loppuraportin, jonka oli laatinut työryhmä, joka perustettiin maaliskuussa pohtimaan ehdotuksia budjettikurin parantamiseksi jäsenvaltioissa ja budjettikriisien ratkaisun puitteiksi EU:n tasolla. Tämän lisäksi: - budjettikurin ja talouspolitiikkojen koordinoinnin osalta se kehotti neuvostoa ja Euroopan parlamenttia sopimaan asiaa koskevasta lainsäädännöstä kesään 2011 mennessä komission ehdotusten pohjalta, jotta työryhmän suositukset voidaan panna nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; - budjettikriisien ratkaisun osalta Eurooppa-neuvosto pyysi puheenjohtajaansa edelleen työryhmän työskentelyn pohjalta aloittamaan neuvottelut vähäisten muutosten tekemisestä EU:n perussopimuksiin pysyvän kriisinhallintamekanismin perustamiseksi turvaamaan euroalueen rahoitusvakaus. Se palaa asiaan 16. ja 17. joulukuuta pidettävässä kokouksessaan tehdäkseen lopullisen päätöksen sekä kriisinhallintamekanismin yleisistä piirteistä että perussopimuksen vähäisestä muuttamisesta. Neuvoston elimissä parhaillaan käsiteltävänä olevat ehdotukset koskevat erityisesti jäsenvaltioiden budjettikuria ja talouspolitiikkojen koordinointia /10 8

9 RAHOITUSVAKAUSTUKI IRLANNILLE Neuvosto hyväksyi: - päätöksen rahoitusvakaustuen myöntämisestä Irlannille Euroopan rahoitusvakausmekanismista annetun asetuksen 407/2010 perusteella; - suosituksen, jossa määritellään kyseisen tuen ehdot liiallista alijäämää koskevan EU:n menettelyn puitteissa. Euroopan rahoitusvakausmekanismin puitteissa myönnetään kaikkiaan 22,5 miljardin euron suuruiset lainat osana 85 miljardin euron rahoitusapupakettia komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa Irlannin viranomaisten kanssa neuvotteleman ohjelman perusteella. Ohjelmaan kuuluu Irlannin pankkijärjestelmän tervehdyttäminen, kasvua edistäviä uudistuksia ja Irlannin julkisen talouden alijäämän supistaminen alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Ministerit olivat sopineet paketista epävirallisessa kokouksessaan 28. marraskuuta saatuaan asiaa koskevan pyynnön Irlannin viranomaisilta ja se sisältää: o 10 miljardia euroa, jotka käytetään välittömästi Irlannin pankkien pääomapohjan vahvistamiseksi, sekä 25 miljardin euron varaus ennakoimattomia menoja varten; o 50 miljardia euroa Irlannin valtion talousarvion rahoitustarpeisiin. Irlanti rahoittaa puolet pankkisektorin tukitoimista (17,5 miljardia euroa). Varat saadaan valtionkassan kassavarantopuskurista ja Irlannin kansalliselta eläkerahastolta (NPRF). Loppuosa kokonaispaketista jakautuu tasasuuruisin osuuksin seuraaville (22,5 miljardia euroa kukin): i) Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, ii) Euroopan rahoitusvakausväline sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan ja Ruotsin antamat kahdenväliset lainat 1 ja iii) Kansainvälinen valuuttarahasto. Neuvoston suosituksessa toistetaan Irlannin hallituksen kanssa sovitussa ohjelmassa asetetut ehdot. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohtaan perustuen siinä esitetään tarvittavat toimenpiteet Irlannin alijäämän korjaamiseksi vuoteen 2015 mennessä aikaisemmin asetetun vuoden 2014 määräajan sijasta. Irlantiin on sovellettu huhtikuusta 2009 lähtien liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. 1 Euroopan rahoitusvakausväline 17,7 miljardia euroa; Yhdistynyt kuningaskunta 3,8 miljardia euroa; Ruotsi 600 miljoonaa euroa; Tanska 400 miljoonaa euroa /10 9

10 JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU Eläkeuudistusten vaikutukset vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon Neuvosto keskusteli siitä, miten eläkeuudistusten vaikutukset olisi otettava huomioon EU:n vakausja kasvusopimuksen täytäntöönpanossa. Keskustelujen valossa puheenjohtajavaltio päätti toimittaa asiasta selvityksen Eurooppa-neuvostolle sen kokoukseen 16. ja 17. joulukuuta. Osa jäsenvaltioista on ottanut tai aikoo ottaa käyttöön niin kutsutun monipilarisen eläkejärjestelmän (julkinen ja yksityinen) 1 ja ne ovat pyytäneet selvitystä siitä, miten näiden uudistusten kustannukset otetaan huomioon. Uudistukset voivat lyhyellä aikavälillä lisätä julkisen talouden alijäämää, vaikka tukevatkin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Lokakuun Eurooppa-neuvosto pyysi asiasta selvitystä talouden ohjausta ja hallintaa koskevien EU:n säännösten meneillään olevan tarkistuksen puitteissa. Pankeilta perittävät maksut Neuvosto hyväksyi selvityksen pankeilta perittävistä maksuista, jossa tutkittiin sitä, miten eri järjestelmiä olisi koordinoitava siten, että useissa jäsenvaltioissa toimivia pankkeja ei verotettaisi moninkertaisesti. Se päätti toimittaa selvityksen Eurooppa-neuvostolle sen kokoukseen 16. ja 17. joulukuuta. Pankeilta perittävät maksut ovat toimenpiteitä, joita tarkastellaan osana rahoitusalan uusia kriisinratkaisupuitteita. Ne voivat lisäksi auttaa varmistamaan, että rahoitusala antaa kohtuullisen panoksen julkisen talouden vakauttamiseen ja täten lievittää veronmaksajiin kohdistuvaa painetta. Tässä tilanteessa monet jäsenvaltiot ovat määränneet pankeilta perittäviä maksuja tai tekevät parhaillaan niin. Kyseisten maksujen luonne eroaa kuitenkin maasta toiseen, mikä luo riskin kilpailun vääristymisestä ja useissa jäsenvaltioissa toimivien pankkien monikertaisesta verottamisesta. Neuvoston selvitys on vastaus Eurooppa-neuvoston pyyntöön, jossa todettiin lisätyöskentelyn olevan tarpeen - sekä kansainvälisellä tasolla että EU:ssa - rahoituslaitoksilta perittävien maksujen alalla ja rahoituslaitoksilta perittävien verojen käyttöönoton alalla. Raportissa keskitytään rahoituslaitoksilta kannettaviin maksuihin liittyviin lyhyen aikavälin kysymyksiin; siinä ehdotetaan käytännön suositusten laatimista, jotta minimoidaan maksujen moninkertaisen perimisen ja muiden vääristymien riskit. 1 Monipilarinen eläkejärjestelmä muodostuu julkisesta pilarista, jossa varoja ei ole erikseen osoitettu (kutsutaan usein jakojärjestelmäksi), täysin rahastoivasta toisesta pilarista ja mahdollisesti henkilökohtaisista yksityisistä varoista, jotka muodostavat kolmannen pilarin /10 10

11 TERVEYDENHUOLTO Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät talouspoliittisen komitean ja komission EU:n terveydenhuoltojärjestelmiä koskevasta yhteisestä raportista (16940/ /10 ADD1): "Julkistalouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja laadusta 5. toukokuuta 2009 antamissaan päätelmissä neuvosto KEHOTTI talouspoliittista komiteaa ja komissiota työskentelemään edelleen julkisen talouden laadun arvioinnin parantamiseksi muun muassa analysoimalla järjestelmällisesti rahankäytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Talouspoliittinen komitea ja komissio ovat tämän kehotuksen pohjalta tutkineet perusteellisesti EU:n terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisia ominaisuuksia, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin eri jäsenvaltioiden terveysmenoja ja niissä ilmeneviä eroja sekä mahdollisia seurauksia terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen kestävyydelle. Neuvosto ON TYYTYVÄINEN yhteiseen raporttiin ja KOROSTAA seuraavaa: Terveydenhuoltomenojen avulla edistetään terveyttä, mikä parantaa taloudellista hyvinvointia lisäämällä työmarkkinoille osallistumista ja tuottavuutta ja on sen vuoksi ratkaisevan tärkeää väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä. Terveydenhuoltomenot vievät huomattavan ja yhä kasvavan osuuden resursseista ja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu suuria ja yhä lisääntyviä paineita. Terveydenhoitoala on Euroopassa myös tärkeä työnantaja ja innovaation lähde, joka siten tukee työpaikkojen ja osaamisen luomista. Tulevina vuosikymmeninä jäsenvaltioiden on saatava tasapainoon tarve tarjota yleistä terveydenhuoltoa ja väestön ikääntymiseen, teknologian kehittymiseen ja potilaiden yhä suurempiin odotuksiin liittyvä kysynnän lisääntyminen. Samanaikaisesti talous- ja finanssikriisi on johtanut julkisen talouden tilanteen voimakkaaseen heikentymiseen useimmissa EU:n valtioissa, mikä puolestaan aiheuttaa huomattavia budjettirajoituksia, jotta suuria alijäämiä ja julkisen velan ja BKT:n suhdetta voidaan pienentää ja julkinen talous saada kestävälle uralle. Tämä lisää tarvetta terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseen ja järkevien ja tarpeellisten uudistusten tekemiseen, jotta voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä ja tarjota korkealaatuista terveydenhoitoa. Monissa maissa näyttää olevan mahdollisuuksia parantaa väestön terveydentilaa lisäämättä terveydenhuoltomenoja. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää saada rahalle enemmän vastinetta ja varmistaa terveydenhuollon yleinen saatavuus ja oikeudenmukaisuus julkisen talouden tiukkoja rajoituksia noudattaen /10 11

12 Ottaen huomioon ikääntymisen tuomat paineet terveydenhuoltomenoihin ja nykyisen taloudellisen tilanteen neuvosto VAHVISTAA sitoutumisensa vuonna 2001 pidetyssä Tukholman Eurooppaneuvostossa sovittuun kolmijakoiseen strategiaan, jonka avulla käsitellään ikääntymisen taloudellisia ja talousarviovaikutuksia (velan nopea vähentäminen, työllisyysasteen ja tuottavuuden nostaminen sekä eläke-, terveyden- ja pitkäaikaishoidon järjestelmien uudistaminen). Julkistalouden pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen on keskeinen haaste, joka olisi otettava huomioon kaikilla talouspoliittisen koordinoinnin aloilla EU:ssa. Neuvosto TOTEAA, että kahden viime vuosikymmenen aikana toteutettuja toimenpiteitä, joilla on pyritty saamaan enemmän vastinetta rahalle ja hillitsemään terveydenhuoltomenojen liiallista kasvua, on tehostettava julkisen talouden vakauttamiseksi samalla, kun jatketaan innovoinnin edistämistä ja varmistetaan korkealaatuisen hoidon yleinen saatavuus, terveyteen liittyvä oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä paremmat terveydenhoidon tulokset. Tämän raportin perusteella keskeiset toimintapoliittiset haasteet jäsenvaltioille ovat seuraavat: varmistetaan kestävä rahoituspohja, korkea varojen yhdistämisaste ja voimavarojen oikea kohdentaminen, jolla varmistetaan oikeudenmukainen saatavuus; kannustetaan kustannustehokkaaseen terveydenhoidon käyttöön soveltamalla riittäviä kannustimia, mukaan lukien kustannustenjakomallit ja palveluntarjoajan maksujärjestelmät, ja ottamalla tarvittaessa mukaan myös muut kuin julkisten palvelujen tuottajat varmistamalla samalla heikommassa asemassa olevien suojelun; kannustetaan perusterveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen ja saatavuuteen yleisen terveystilanteen parantamiseksi ja vähennetään tarpeetonta erikois- ja sairaalahoidon käyttöä; vähennetään tarjonnasta johtuvaa kysyntää muun muassa tarkastelemalla toisaalta kysyntään ja toisaalta tarjontaan vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusta; varmistetaan kustannustehokas lääkkeiden käyttö parantamalla tiedotusta, hinnoittelu- ja korvauskäytäntöjä ja tehokkuusarviointeja; parannetaan tiedonkeruuta ja tiedotuskanavia ja käytettävissä olevien tietojen käyttöä järjestelmän yleisen tehokkuuden lisäämiseksi; käytetään terveysteknologia-arviointeja järjestelmällisemmin hyväksi päätöksentekomenettelyissä tehokkuuden, kustannusten ja hoitojen laajempien vaikutusten arvioimiseksi; parannetaan terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä myös terveydenhoitoalan ulkopuolella. Neuvosto KEHOTTAA jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan nämä tekijät huomioon analyyseissään ja ehdotuksissaan Eurooppa strategian puitteissa." * * * Myös työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto keskusteli talouspoliittisen komitean ja komission yhteisestä raportista 7. joulukuuta /10 12

13 KRIISINHALLINTA PANKKIALALLA Neuvosto pani merkille komission esittelemän tiedonannon "EU:n kehys rajatylittävälle kriisinhallinnalle pankkialalla" (asiak /10). Neuvosto antoi seuraavat päätelmät /10 13

14 HAITALLINEN VEROKILPAILU KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Neuvosto antoi seuraavat päätelmät: "Yritysverotuksen käytännesääntöjen osalta neuvosto on tyytyväinen käytännesääntötyöryhmässä (yritysverotus) Belgian puheenjohtajakauden aikana saavutettuun edistykseen ja panee merkille selvityksen sellaisena kuin se on asiakirjassa 16766/10 SC 139; pyytää työryhmää edelleen seuraamaan toimenpiteistä pidättymistä ja toimenpiteiden purkamisen täytäntöönpanoa sekä jatkamaan neuvoston (ECON) 5. joulukuuta 2008 hyväksymän työohjelman toteuttamista (asiak /08); pyrkii helpottamaan työryhmän työskentelyä sen edistäessä käytännesääntöjen periaatteiden hyväksymistä kolmansissa maissa ja kannustaa komissiota jatkamaan neuvotteluja Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden soveltamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2010 annettujen neuvoston päätelmien (asiak /10 SC 57) mukaisesti sekä tiedottamaan työryhmälle säännöllisesti selvityksen edistymisestä; panee merkille, että puheenjohtajavaltio Unkari aikoo käsitellä käytännesääntöjen soveltamisalaa neuvoston korkean tason työryhmässä ja pyytää Unkaria raportoimaan neuvostolle ennen puheenjohtajakautensa loppua; pyytää työryhmää raportoimaan asian käsittelystä neuvostolle ennen Unkarin puheenjohtajakauden päättymistä." 17447/10 14

15 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET Seuraavat kokoukset pidettiin neuvoston istunnon yhteydessä: Epävirallinen vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa Puheenjohtajavaltioiden troikka (nykyinen puheenjohtajavaltio ja kaksi tulevaa puheenjohtajavaltiota) tapasi Euroopan parlamentin edustajia 6. joulukuuta epävirallisen vuoropuhelun merkeissä, jossa käsiteltiin talouden ohjaukseen ja hallintaan liittyviä kysymyksiä. Euroryhmä Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 6. joulukuuta 2010 pidettyyn euroryhmän kokoukseen. Ministereiden aamiaiskokous Ministerit keskustelivat työaamiaisella taloustilanteesta. * * * Lounaalla Ranskan valtuuskunta esitteli maansa ohjelman G-20 -ryhmän puheenjohtajakautta varten ja ministerit keskustelivat EU:n edustuksesta G-20 -ryhmän kokouksissa /10 15

16 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Yleinen arvonlisäverokannan vähimmäistaso Neuvosto hyväksyi direktiivin, jolla nykyinen arvonlisäveron (alv) yleinen vähimmäistaso säilytetään 15 prosentissa 31. joulukuuta 2015 saakka (15495/2/ /10 ADD 1). Tämä ei estä tarkistamasta arvonlisäverolainsäädäntöä ennen kyseistä määräpäivää uuden arvonlisäverostrategian käsittelyn tulosten huomioon ottamiseksi. Kansallisten keskuspankkien ulkopuoliset tilintarkastajat - Viro Neuvosto teki päätöksen, jolla "AS Deloitte Audit Eesti" hyväksytään Eesti Pankin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi (15506/10). Euroopan keskuspankin neuvoston suosittelemien ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymien riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien on tarkastettava Euroopan keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien tilit. Postipalvelujen arvonlisävero Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion toimittaman tilannekatsauksen, joka koskee postialan palveluista perittävän arvonlisäveron (alv) osalta tehtyä työtä. Katsaus on vastaus neuvoston vuonna 2009 esittämään pyyntöön, että kaikkia vaihtoehtoja tutkittaisiin ja asiasta toimitettaisiin tilannekatsaus viimeistään joulukuussa Lyhyeksi myynti ja luottoriskinvaihtosopimukset Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion toimittaman tilannekatsauksen, joka koskee lyhyeksi myyntiä ja tiettyjä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueita koskevan asetusehdotuksen osalta tehtyä työtä (17039/10). Se pani merkille myös puheenjohtajavaltion kompromissiehdotuksen, joka on asiakirjassa 16676/ /10 16

17 Ilmastorahoitus - Päätelmät Neuvosto antoi seuraavat päätelmät: "Neuvosto 1. VAHVISTAA UUDELLEEN teollisuusmaiden Kööpenhaminan sitoumukseen kirjatun yhteisen sitoumuksen hankkia uusia lisäresursseja lähes 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosiksi , metsätalous ja kansainvälisten laitosten kautta tehdyt investoinnit mukaan luettuina. PALAUTTAA MIELEEN 25. maaliskuuta annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksen myöntää kaudella yhteensä 7,2 miljardia euroa ja esittää kattava nopeasti saatavaa rahoitusta koskeva raportti Cancunissa ja sen jälkeen vuosittain. 2. KOROSTAA, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat merkittävästi edistyneet nopeasti saatavaa rahoitusta vuodeksi 2010 koskevien sitoumustensa täytäntöönpanossa noudattaen Kööpenhaminan sitoumukseen kirjattua yhteistä sitoumusta torjua ilmastonmuutosta kehitysmaissa. 3. HYVÄKSYY talouspoliittisen komitean sekä talous- ja rahoituskomitean lopullisen raportin 1 EU:n ja sen jäsenvaltioiden vuonna 2010 myöntämästä rahoituksesta nopeasti saatavaa rahoitusta koskevia toimenpiteitä varten. Raportti on määrä esittää ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolikonferenssissa (COP16) 29. marraskuuta 10. joulukuuta 2010 Cancúnissa. 4. PYYTÄÄ komissiota sisällyttämään nopeasti saatavaa rahoitusta koskevan raportin vuosittaiseen EU:n kertomukseen vastuuvelvollisuudesta ja kehitysrahoituksesta tarvittavine loppuvuoden päivityksineen ilmastokokousta varten. 5. PALAUTTAA MIELIIN 14. lokakuuta 2010 antamansa päätelmät, joiden mukaan institutionaalisten järjestelyjen ohjaavina periaatteina olisi pidettävä johdonmukaisuutta, parannettua koordinointia, tehokkuutta, vaikuttavuutta, reagointivalmiutta, tasapainoista edustusta ja institutionaalista taloutta. TÄHDENTÄÄ, että institutionaalista rakennetta koskevissa päätöksissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon nykyisten instituutioiden tehtävät ja se, miten niitä voidaan vahvistaa. 1 Asiak /1/10 REV 1, 15889/10 ADD 1 REV /10 17

18 6. VAHVISTAA olevansa sitoutunut Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston perustamiseen yleissopimuksen rahoitusmekanismia toteuttavaksi yksiköksi ja KANNATTAA rahaston perustamisprosessin käynnistämistä Cancunissa osana tasapainoista kokonaispakettia, jotta rahaston käyttöönotosta voitaisiin päättää COP17:ssä. KOROSTAA, että tekniset rahoitusasiantuntijat, jotka tulevat esimerkiksi rahoituslaitoksista, mukaan lukien valtiovarainministeriöt, kansainväliset rahoituslaitokset ja monenkeskiset kehityspankit, ovat johtavassa asemassa perustettaessa rahastoa. 7. PANEE MERKILLE YK:n pääsihteerin perustaman ilmastorahoitusta käsittelevän neuvoaantavan ryhmän loppuraportin, varsinkin päätelmän siitä, että on haastavaa mutta mahdollista saavuttaa Kööpenhaminan sitoumuksen mukainen tavoite ja saada käyttöön 100 miljardia dollaria vuosittain ilmastonmuutoksen torjuntaa varten kehitysmaissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää kehitysmaiden mielekkäitä hillitsemistoimia ja avoimuutta täytäntöönpanossa, jossa yhdistyvät julkinen rahoitus, mukaan lukien innovatiiviset rahoituslähteet, ja yksityinen rahoitus. 8. PYYTÄÄ komissiota ja talouspoliittista komiteaa sekä talous- ja rahoituskomiteaa valmistelemaan neuvoa-antavan ryhmän raporttiin perustuvan yksityiskohtaisen analyysin, jossa esitetään keskeiset seikat sellaista kansainvälisten ja kansallisten julkisten ja yksityisten rahoitusvälineiden yhdistelmää varten, joka tarvitaan lisättyjen rahoitusvirtojen aikaansaamiseen vuoden 2012 jälkeen sitovan ja kattavan maailmanlaajuisen sopimuksen yhteydessä." 17447/10 18

19 ULKOASIAT Somalia - Rajoittavat toimenpiteet - Rahtien tarkastaminen Neuvosto hyväksyi asetuksen tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen 147/2003 muuttamisesta Somaliaan saapuvan ja sieltä lähtevän rahdin tarkastamisen osalta päätöksen 2010/231/YUTP tarkan täytäntöönpanon varmistamiseksi (16323/10). Päätöksessä 2010/231/YUTP säädetään tiettyjen Somaliaan saapuvien ja sieltä lähtevien rahtien tarkastamisesta, minkä lisäksi ilma-aluksilta ja aluksilta on vaadittava ennen saapumista tai lähtemistä lisätiedot kaikista tavaroista, jotka tuodaan EU:hun tai viedään EU:sta. Uudessa asetuksessa edellytetään, että tiedot on toimitettava EU:n tullikoodeksin säännösten mukaisesti. YK:n turvallisuusneuvosto kehotti päätöslauselmassa 1907 (2009) tarkastamaan Somaliaan saapuvan ja sieltä lähtevän rahdin, jos rahti voi sisältää tuotteita, jotka on kielletty joko päätöslauselman tai Somaliaan kohdistuvan asevientikiellon nojalla. Merirosvouksen vastainen EU:n sotilasoperaatio Somalian rannikkovesillä Neuvosto hyväksyi päätöksen EU:n sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta (16245/10). EU Marokko-assosiaationeuvosto Neuvosto pani merkille Brysselissä 13. joulukuuta pidettävän EU Marokko-assosiaationeuvoston kokouksen valmistelut /10 19

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3221. istunto. Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu. Bryssel, 15. helmikuuta 2013 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3221. istunto. Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu. Bryssel, 15. helmikuuta 2013 L E H D I S T Ö EUROOPA U IO I EUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3221. istunto 6175/13 (OR. en) PRESSE 46 PR CO 7 Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Puheenjohtaja Ruairí Quinn Irlannin

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely Kertomuksen laatija: Jean-Claude Juncker tiiviissä yhteistyössä Donald Tuskin Jeroen Dijsselbloemin Mario Draghin ja Martin Schulzin kanssa Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD

1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD & Luxemburg, 8. kesäkuuta 1999 8876/99 (Presse 185) 1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Esipuhe...4. Tiivistelmä... 5. Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio...

Esipuhe...4. Tiivistelmä... 5. Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio... vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 Sisällys Esipuhe....4 Tiivistelmä... 5 Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio... 13 Osa 2 EJRK:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1731 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 05 Vertragstext in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 05 Vertragstext in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 05 Vertragstext in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle 27. ja 28. kesäkuuta 2013 Talouden

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot