LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 7. joulukuuta /10 PRESSE 333 PR CO 44 Puheenjohtaja Didier REYNDERS Belgian varapääministeri ja valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri LEHDISTÖ Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Puh.: +32 (0) / 6319 Faksi: +32 (0) /10 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto hyväksyi päätöksen Irlannille myönnettävästä rahoitustuesta ja suosituksen, jossa vahvistetaan ehdot tuen myöntämiselle. Euroopan rahoitusvakausmekanismin puitteissa myönnetään kaikkiaan 22,5 miljardin euron suuruiset lainat osana 85 miljardin euron rahoitusapupakettia komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston Irlannin viranomaisten kanssa neuvotteleman ohjelman perusteella. Ohjelmaan kuuluu Irlannin pankkijärjestelmän tervehdyttäminen, kasvua edistäviä uudistuksia ja Irlannin julkisen talouden alijäämän supistaminen alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Neuvosto hyväksyi direktiiviehdotuksen jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä verotuksen alalla, joka on yksi useista säästöjen verotukseen ja verotuksen hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on veropetosten ehkäiseminen. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tyydyttää jäsenvaltioiden jatkuvasti kasvava keskinäisen avunannon tarve erityisesti tiedonvaihdon avulla jotta maksettavat verot voidaan määrätä entistä paremmin ottaen huomioon sen, että veronmaksajat liikkuvat entistä enemmän ja rajat ylittävien liiketoimien määrä kasvaa jatkuvasti. Direktiivillä myös varmistetaan, että pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva OECD:n standardi pannaan täytäntöön EU:ssa. Tämän lisäksi direktiivissä säädetään vaiheittain käyttöön otettavasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Neuvosto hyväksyi direktiivin, jolla nykyinen arvonlisäveron (alv) yleinen vähimmäistaso säilytetään 15 prosentissa vuoteen 2015 saakka. Neuvosto hyväksyi myös selvityksen pankeilta perittävistä maksuista ja päätelmät seuraavista aiheista: o kriisinhallinta pankkialalla; o ilmastonmuutoksen torjumistoimenpiteiden rahoittaminen: o julkinen terveydenhuolto ja haitallinen verokilpailu yritysverotuksen osalta /10 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT... 5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA VEROPETOSTEN TORJUNTA: HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ... 7 TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA... 8 RAHOITUSVAKAUSTUKI IRLANNILLE... 9 JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU Eläkeuudistusten vaikutukset vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon Pankeilta perittävät maksut TERVEYDENHUOLTO KRIISINHALLINTA PANKKIALALLA HAITALLINEN VEROKILPAILU KÄYTÄNNESÄÄNNÖT NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Yleinen arvonlisäverokannan vähimmäistaso Kansallisten keskuspankkien ulkopuoliset tilintarkastajat - Viro Postipalvelujen arvonlisävero Lyhyeksi myynti ja luottoriskinvaihtosopimukset Ilmastorahoitus - Päätelmät Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta /10 3

4 ULKOASIAT Somalia - Rajoittavat toimenpiteet - Rahtien tarkastaminen Merirosvouksen vastainen EU:n sotilasoperaatio Somalian rannikkovesillä EU Marokko-assosiaationeuvosto /10 4

5 OSALLISTUJAT Belgia: Didier REYNDERS Bernard CLERFAYT Bulgaria: Boyko KOTZEV Tšekki: Miroslav KALOUSEK Tanska: Claus HJORT FREDERIKSEN Saksa: Wolfgang SCHÄUBLE Jörg ASMUSSEN Viro: Jürgen LIGI Irlanti: Rory MONTGOMERY Kreikka: Georgios ZANIAS Espanja: Elena SALGADO Ranska: Philippe ETIENNE Ramon FERNANDEZ Italia: Giulio TREMONTI Kypros: Andreas MAVROYIANNIS Latvia: Mãrtinš BIČEVSKIS Liettua: Raimundas KAROBLIS Luxemburg: Luc FRIEDEN Unkari: Gyorgy MATOLCSY Malta: Tonio FENECH Alankomaat: Jan Kees de JAGER Itävalta: Josef PRÖLL Puola: Jan VINCENT-ROSTOWSKI Portugali: Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Romania: Dan LAZAR Varapääministeri ja valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri Alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö Pysyvä edustaja Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Pysyvä edustaja Neuvos Varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Pääjohtaja Talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Pysyvä edustaja Talousasiain ministeri Varakansleri ja valtiovarainministeri Ministro de Estado, valtiovarainministeri Valtiosihteeri, talousasiat 17447/10 5

6 Slovenia: Franci KRIŽANIČ Slovakia: Branislav DURAJKA Suomi: Jyrki KATAINEN Ruotsi: Anders BORG Yhdistynyt kuningaskunta: George OSBORNE n sijainen (Chancellor of the Exhequer) Komissio: Olli REHN Michel BARNIER Algirdas ŠEMETA Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat: Frank MOSS Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Lorenzo CODOGNO Euroopan keskuspankin ulkosuhteiden pääjohtaja Euroopan investointipankin pääjohtaja Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja 17447/10 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA VEROPETOSTEN TORJUNTA: HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä välittömän verotuksen alalla, jotta jäsenvaltiot voivat torjua veropetoksia paremmin. Neuvosto hyväksyy direktiivin ilman jatkokeskustelua jossakin tulevassa neuvoston istunnossa tekstin viimeistelyn jälkeen. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tyydyttää jäsenvaltioiden jatkuvasti kasvava keskinäisen avunannon tarve erityisesti tiedonvaihdon avulla jotta maksettavat verot voidaan määrätä entistä paremmin ottaen huomioon sen, että veronmaksajat liikkuvat entistä enemmän ja rajat ylittävien liiketoimien määrä kasvaa jatkuvasti. Tekstissä, joka on yksi lukuisista vuonna 2006 käynnistetyn veropetosten torjuntaa koskevan EU:n strategian täytäntöönpanotoimenpiteistä, säädetään direktiivin 77/799/ETY tarkistamisesta: veroalan hallinnollinen yhteistyö on perustunut tähän direktiiviin vuodesta 1977 lähtien. Direktiivillä myös varmistetaan, että pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva OECD:n standardi pannaan täytäntöön EU:ssa. Tämän lisäksi direktiivissä säädetään vaiheittain käyttöön otettavasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote 15094/ /10 7

8 TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA Neuvosto pani merkille lokakuun Eurooppa-neuvoston jälkeen aloitetun työn lainsäädäntöehdotusten laatimiseksi talouden ohjausta ja hallintaa koskevien EU:n säännösten vahvistamiseksi. Se kehotti jäsenvaltioita jatkamaan työtä neuvoston ad hoc -työryhmässä, jotta neuvosto voisi sopia ehdotuksista mahdollisimman pian. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 28. ja 29. lokakuuta loppuraportin, jonka oli laatinut työryhmä, joka perustettiin maaliskuussa pohtimaan ehdotuksia budjettikurin parantamiseksi jäsenvaltioissa ja budjettikriisien ratkaisun puitteiksi EU:n tasolla. Tämän lisäksi: - budjettikurin ja talouspolitiikkojen koordinoinnin osalta se kehotti neuvostoa ja Euroopan parlamenttia sopimaan asiaa koskevasta lainsäädännöstä kesään 2011 mennessä komission ehdotusten pohjalta, jotta työryhmän suositukset voidaan panna nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; - budjettikriisien ratkaisun osalta Eurooppa-neuvosto pyysi puheenjohtajaansa edelleen työryhmän työskentelyn pohjalta aloittamaan neuvottelut vähäisten muutosten tekemisestä EU:n perussopimuksiin pysyvän kriisinhallintamekanismin perustamiseksi turvaamaan euroalueen rahoitusvakaus. Se palaa asiaan 16. ja 17. joulukuuta pidettävässä kokouksessaan tehdäkseen lopullisen päätöksen sekä kriisinhallintamekanismin yleisistä piirteistä että perussopimuksen vähäisestä muuttamisesta. Neuvoston elimissä parhaillaan käsiteltävänä olevat ehdotukset koskevat erityisesti jäsenvaltioiden budjettikuria ja talouspolitiikkojen koordinointia /10 8

9 RAHOITUSVAKAUSTUKI IRLANNILLE Neuvosto hyväksyi: - päätöksen rahoitusvakaustuen myöntämisestä Irlannille Euroopan rahoitusvakausmekanismista annetun asetuksen 407/2010 perusteella; - suosituksen, jossa määritellään kyseisen tuen ehdot liiallista alijäämää koskevan EU:n menettelyn puitteissa. Euroopan rahoitusvakausmekanismin puitteissa myönnetään kaikkiaan 22,5 miljardin euron suuruiset lainat osana 85 miljardin euron rahoitusapupakettia komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa Irlannin viranomaisten kanssa neuvotteleman ohjelman perusteella. Ohjelmaan kuuluu Irlannin pankkijärjestelmän tervehdyttäminen, kasvua edistäviä uudistuksia ja Irlannin julkisen talouden alijäämän supistaminen alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Ministerit olivat sopineet paketista epävirallisessa kokouksessaan 28. marraskuuta saatuaan asiaa koskevan pyynnön Irlannin viranomaisilta ja se sisältää: o 10 miljardia euroa, jotka käytetään välittömästi Irlannin pankkien pääomapohjan vahvistamiseksi, sekä 25 miljardin euron varaus ennakoimattomia menoja varten; o 50 miljardia euroa Irlannin valtion talousarvion rahoitustarpeisiin. Irlanti rahoittaa puolet pankkisektorin tukitoimista (17,5 miljardia euroa). Varat saadaan valtionkassan kassavarantopuskurista ja Irlannin kansalliselta eläkerahastolta (NPRF). Loppuosa kokonaispaketista jakautuu tasasuuruisin osuuksin seuraaville (22,5 miljardia euroa kukin): i) Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, ii) Euroopan rahoitusvakausväline sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan ja Ruotsin antamat kahdenväliset lainat 1 ja iii) Kansainvälinen valuuttarahasto. Neuvoston suosituksessa toistetaan Irlannin hallituksen kanssa sovitussa ohjelmassa asetetut ehdot. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohtaan perustuen siinä esitetään tarvittavat toimenpiteet Irlannin alijäämän korjaamiseksi vuoteen 2015 mennessä aikaisemmin asetetun vuoden 2014 määräajan sijasta. Irlantiin on sovellettu huhtikuusta 2009 lähtien liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. 1 Euroopan rahoitusvakausväline 17,7 miljardia euroa; Yhdistynyt kuningaskunta 3,8 miljardia euroa; Ruotsi 600 miljoonaa euroa; Tanska 400 miljoonaa euroa /10 9

10 JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU Eläkeuudistusten vaikutukset vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon Neuvosto keskusteli siitä, miten eläkeuudistusten vaikutukset olisi otettava huomioon EU:n vakausja kasvusopimuksen täytäntöönpanossa. Keskustelujen valossa puheenjohtajavaltio päätti toimittaa asiasta selvityksen Eurooppa-neuvostolle sen kokoukseen 16. ja 17. joulukuuta. Osa jäsenvaltioista on ottanut tai aikoo ottaa käyttöön niin kutsutun monipilarisen eläkejärjestelmän (julkinen ja yksityinen) 1 ja ne ovat pyytäneet selvitystä siitä, miten näiden uudistusten kustannukset otetaan huomioon. Uudistukset voivat lyhyellä aikavälillä lisätä julkisen talouden alijäämää, vaikka tukevatkin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Lokakuun Eurooppa-neuvosto pyysi asiasta selvitystä talouden ohjausta ja hallintaa koskevien EU:n säännösten meneillään olevan tarkistuksen puitteissa. Pankeilta perittävät maksut Neuvosto hyväksyi selvityksen pankeilta perittävistä maksuista, jossa tutkittiin sitä, miten eri järjestelmiä olisi koordinoitava siten, että useissa jäsenvaltioissa toimivia pankkeja ei verotettaisi moninkertaisesti. Se päätti toimittaa selvityksen Eurooppa-neuvostolle sen kokoukseen 16. ja 17. joulukuuta. Pankeilta perittävät maksut ovat toimenpiteitä, joita tarkastellaan osana rahoitusalan uusia kriisinratkaisupuitteita. Ne voivat lisäksi auttaa varmistamaan, että rahoitusala antaa kohtuullisen panoksen julkisen talouden vakauttamiseen ja täten lievittää veronmaksajiin kohdistuvaa painetta. Tässä tilanteessa monet jäsenvaltiot ovat määränneet pankeilta perittäviä maksuja tai tekevät parhaillaan niin. Kyseisten maksujen luonne eroaa kuitenkin maasta toiseen, mikä luo riskin kilpailun vääristymisestä ja useissa jäsenvaltioissa toimivien pankkien monikertaisesta verottamisesta. Neuvoston selvitys on vastaus Eurooppa-neuvoston pyyntöön, jossa todettiin lisätyöskentelyn olevan tarpeen - sekä kansainvälisellä tasolla että EU:ssa - rahoituslaitoksilta perittävien maksujen alalla ja rahoituslaitoksilta perittävien verojen käyttöönoton alalla. Raportissa keskitytään rahoituslaitoksilta kannettaviin maksuihin liittyviin lyhyen aikavälin kysymyksiin; siinä ehdotetaan käytännön suositusten laatimista, jotta minimoidaan maksujen moninkertaisen perimisen ja muiden vääristymien riskit. 1 Monipilarinen eläkejärjestelmä muodostuu julkisesta pilarista, jossa varoja ei ole erikseen osoitettu (kutsutaan usein jakojärjestelmäksi), täysin rahastoivasta toisesta pilarista ja mahdollisesti henkilökohtaisista yksityisistä varoista, jotka muodostavat kolmannen pilarin /10 10

11 TERVEYDENHUOLTO Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät talouspoliittisen komitean ja komission EU:n terveydenhuoltojärjestelmiä koskevasta yhteisestä raportista (16940/ /10 ADD1): "Julkistalouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja laadusta 5. toukokuuta 2009 antamissaan päätelmissä neuvosto KEHOTTI talouspoliittista komiteaa ja komissiota työskentelemään edelleen julkisen talouden laadun arvioinnin parantamiseksi muun muassa analysoimalla järjestelmällisesti rahankäytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Talouspoliittinen komitea ja komissio ovat tämän kehotuksen pohjalta tutkineet perusteellisesti EU:n terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisia ominaisuuksia, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin eri jäsenvaltioiden terveysmenoja ja niissä ilmeneviä eroja sekä mahdollisia seurauksia terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen kestävyydelle. Neuvosto ON TYYTYVÄINEN yhteiseen raporttiin ja KOROSTAA seuraavaa: Terveydenhuoltomenojen avulla edistetään terveyttä, mikä parantaa taloudellista hyvinvointia lisäämällä työmarkkinoille osallistumista ja tuottavuutta ja on sen vuoksi ratkaisevan tärkeää väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä. Terveydenhuoltomenot vievät huomattavan ja yhä kasvavan osuuden resursseista ja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu suuria ja yhä lisääntyviä paineita. Terveydenhoitoala on Euroopassa myös tärkeä työnantaja ja innovaation lähde, joka siten tukee työpaikkojen ja osaamisen luomista. Tulevina vuosikymmeninä jäsenvaltioiden on saatava tasapainoon tarve tarjota yleistä terveydenhuoltoa ja väestön ikääntymiseen, teknologian kehittymiseen ja potilaiden yhä suurempiin odotuksiin liittyvä kysynnän lisääntyminen. Samanaikaisesti talous- ja finanssikriisi on johtanut julkisen talouden tilanteen voimakkaaseen heikentymiseen useimmissa EU:n valtioissa, mikä puolestaan aiheuttaa huomattavia budjettirajoituksia, jotta suuria alijäämiä ja julkisen velan ja BKT:n suhdetta voidaan pienentää ja julkinen talous saada kestävälle uralle. Tämä lisää tarvetta terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseen ja järkevien ja tarpeellisten uudistusten tekemiseen, jotta voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä ja tarjota korkealaatuista terveydenhoitoa. Monissa maissa näyttää olevan mahdollisuuksia parantaa väestön terveydentilaa lisäämättä terveydenhuoltomenoja. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää saada rahalle enemmän vastinetta ja varmistaa terveydenhuollon yleinen saatavuus ja oikeudenmukaisuus julkisen talouden tiukkoja rajoituksia noudattaen /10 11

12 Ottaen huomioon ikääntymisen tuomat paineet terveydenhuoltomenoihin ja nykyisen taloudellisen tilanteen neuvosto VAHVISTAA sitoutumisensa vuonna 2001 pidetyssä Tukholman Eurooppaneuvostossa sovittuun kolmijakoiseen strategiaan, jonka avulla käsitellään ikääntymisen taloudellisia ja talousarviovaikutuksia (velan nopea vähentäminen, työllisyysasteen ja tuottavuuden nostaminen sekä eläke-, terveyden- ja pitkäaikaishoidon järjestelmien uudistaminen). Julkistalouden pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen on keskeinen haaste, joka olisi otettava huomioon kaikilla talouspoliittisen koordinoinnin aloilla EU:ssa. Neuvosto TOTEAA, että kahden viime vuosikymmenen aikana toteutettuja toimenpiteitä, joilla on pyritty saamaan enemmän vastinetta rahalle ja hillitsemään terveydenhuoltomenojen liiallista kasvua, on tehostettava julkisen talouden vakauttamiseksi samalla, kun jatketaan innovoinnin edistämistä ja varmistetaan korkealaatuisen hoidon yleinen saatavuus, terveyteen liittyvä oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä paremmat terveydenhoidon tulokset. Tämän raportin perusteella keskeiset toimintapoliittiset haasteet jäsenvaltioille ovat seuraavat: varmistetaan kestävä rahoituspohja, korkea varojen yhdistämisaste ja voimavarojen oikea kohdentaminen, jolla varmistetaan oikeudenmukainen saatavuus; kannustetaan kustannustehokkaaseen terveydenhoidon käyttöön soveltamalla riittäviä kannustimia, mukaan lukien kustannustenjakomallit ja palveluntarjoajan maksujärjestelmät, ja ottamalla tarvittaessa mukaan myös muut kuin julkisten palvelujen tuottajat varmistamalla samalla heikommassa asemassa olevien suojelun; kannustetaan perusterveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen ja saatavuuteen yleisen terveystilanteen parantamiseksi ja vähennetään tarpeetonta erikois- ja sairaalahoidon käyttöä; vähennetään tarjonnasta johtuvaa kysyntää muun muassa tarkastelemalla toisaalta kysyntään ja toisaalta tarjontaan vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusta; varmistetaan kustannustehokas lääkkeiden käyttö parantamalla tiedotusta, hinnoittelu- ja korvauskäytäntöjä ja tehokkuusarviointeja; parannetaan tiedonkeruuta ja tiedotuskanavia ja käytettävissä olevien tietojen käyttöä järjestelmän yleisen tehokkuuden lisäämiseksi; käytetään terveysteknologia-arviointeja järjestelmällisemmin hyväksi päätöksentekomenettelyissä tehokkuuden, kustannusten ja hoitojen laajempien vaikutusten arvioimiseksi; parannetaan terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä myös terveydenhoitoalan ulkopuolella. Neuvosto KEHOTTAA jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan nämä tekijät huomioon analyyseissään ja ehdotuksissaan Eurooppa strategian puitteissa." * * * Myös työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto keskusteli talouspoliittisen komitean ja komission yhteisestä raportista 7. joulukuuta /10 12

13 KRIISINHALLINTA PANKKIALALLA Neuvosto pani merkille komission esittelemän tiedonannon "EU:n kehys rajatylittävälle kriisinhallinnalle pankkialalla" (asiak /10). Neuvosto antoi seuraavat päätelmät /10 13

14 HAITALLINEN VEROKILPAILU KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Neuvosto antoi seuraavat päätelmät: "Yritysverotuksen käytännesääntöjen osalta neuvosto on tyytyväinen käytännesääntötyöryhmässä (yritysverotus) Belgian puheenjohtajakauden aikana saavutettuun edistykseen ja panee merkille selvityksen sellaisena kuin se on asiakirjassa 16766/10 SC 139; pyytää työryhmää edelleen seuraamaan toimenpiteistä pidättymistä ja toimenpiteiden purkamisen täytäntöönpanoa sekä jatkamaan neuvoston (ECON) 5. joulukuuta 2008 hyväksymän työohjelman toteuttamista (asiak /08); pyrkii helpottamaan työryhmän työskentelyä sen edistäessä käytännesääntöjen periaatteiden hyväksymistä kolmansissa maissa ja kannustaa komissiota jatkamaan neuvotteluja Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden soveltamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2010 annettujen neuvoston päätelmien (asiak /10 SC 57) mukaisesti sekä tiedottamaan työryhmälle säännöllisesti selvityksen edistymisestä; panee merkille, että puheenjohtajavaltio Unkari aikoo käsitellä käytännesääntöjen soveltamisalaa neuvoston korkean tason työryhmässä ja pyytää Unkaria raportoimaan neuvostolle ennen puheenjohtajakautensa loppua; pyytää työryhmää raportoimaan asian käsittelystä neuvostolle ennen Unkarin puheenjohtajakauden päättymistä." 17447/10 14

15 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET Seuraavat kokoukset pidettiin neuvoston istunnon yhteydessä: Epävirallinen vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa Puheenjohtajavaltioiden troikka (nykyinen puheenjohtajavaltio ja kaksi tulevaa puheenjohtajavaltiota) tapasi Euroopan parlamentin edustajia 6. joulukuuta epävirallisen vuoropuhelun merkeissä, jossa käsiteltiin talouden ohjaukseen ja hallintaan liittyviä kysymyksiä. Euroryhmä Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 6. joulukuuta 2010 pidettyyn euroryhmän kokoukseen. Ministereiden aamiaiskokous Ministerit keskustelivat työaamiaisella taloustilanteesta. * * * Lounaalla Ranskan valtuuskunta esitteli maansa ohjelman G-20 -ryhmän puheenjohtajakautta varten ja ministerit keskustelivat EU:n edustuksesta G-20 -ryhmän kokouksissa /10 15

16 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT TALOUS- JA RAHOITUSASIAT Yleinen arvonlisäverokannan vähimmäistaso Neuvosto hyväksyi direktiivin, jolla nykyinen arvonlisäveron (alv) yleinen vähimmäistaso säilytetään 15 prosentissa 31. joulukuuta 2015 saakka (15495/2/ /10 ADD 1). Tämä ei estä tarkistamasta arvonlisäverolainsäädäntöä ennen kyseistä määräpäivää uuden arvonlisäverostrategian käsittelyn tulosten huomioon ottamiseksi. Kansallisten keskuspankkien ulkopuoliset tilintarkastajat - Viro Neuvosto teki päätöksen, jolla "AS Deloitte Audit Eesti" hyväksytään Eesti Pankin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi (15506/10). Euroopan keskuspankin neuvoston suosittelemien ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymien riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien on tarkastettava Euroopan keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien tilit. Postipalvelujen arvonlisävero Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion toimittaman tilannekatsauksen, joka koskee postialan palveluista perittävän arvonlisäveron (alv) osalta tehtyä työtä. Katsaus on vastaus neuvoston vuonna 2009 esittämään pyyntöön, että kaikkia vaihtoehtoja tutkittaisiin ja asiasta toimitettaisiin tilannekatsaus viimeistään joulukuussa Lyhyeksi myynti ja luottoriskinvaihtosopimukset Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion toimittaman tilannekatsauksen, joka koskee lyhyeksi myyntiä ja tiettyjä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueita koskevan asetusehdotuksen osalta tehtyä työtä (17039/10). Se pani merkille myös puheenjohtajavaltion kompromissiehdotuksen, joka on asiakirjassa 16676/ /10 16

17 Ilmastorahoitus - Päätelmät Neuvosto antoi seuraavat päätelmät: "Neuvosto 1. VAHVISTAA UUDELLEEN teollisuusmaiden Kööpenhaminan sitoumukseen kirjatun yhteisen sitoumuksen hankkia uusia lisäresursseja lähes 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosiksi , metsätalous ja kansainvälisten laitosten kautta tehdyt investoinnit mukaan luettuina. PALAUTTAA MIELEEN 25. maaliskuuta annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksen myöntää kaudella yhteensä 7,2 miljardia euroa ja esittää kattava nopeasti saatavaa rahoitusta koskeva raportti Cancunissa ja sen jälkeen vuosittain. 2. KOROSTAA, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat merkittävästi edistyneet nopeasti saatavaa rahoitusta vuodeksi 2010 koskevien sitoumustensa täytäntöönpanossa noudattaen Kööpenhaminan sitoumukseen kirjattua yhteistä sitoumusta torjua ilmastonmuutosta kehitysmaissa. 3. HYVÄKSYY talouspoliittisen komitean sekä talous- ja rahoituskomitean lopullisen raportin 1 EU:n ja sen jäsenvaltioiden vuonna 2010 myöntämästä rahoituksesta nopeasti saatavaa rahoitusta koskevia toimenpiteitä varten. Raportti on määrä esittää ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolikonferenssissa (COP16) 29. marraskuuta 10. joulukuuta 2010 Cancúnissa. 4. PYYTÄÄ komissiota sisällyttämään nopeasti saatavaa rahoitusta koskevan raportin vuosittaiseen EU:n kertomukseen vastuuvelvollisuudesta ja kehitysrahoituksesta tarvittavine loppuvuoden päivityksineen ilmastokokousta varten. 5. PALAUTTAA MIELIIN 14. lokakuuta 2010 antamansa päätelmät, joiden mukaan institutionaalisten järjestelyjen ohjaavina periaatteina olisi pidettävä johdonmukaisuutta, parannettua koordinointia, tehokkuutta, vaikuttavuutta, reagointivalmiutta, tasapainoista edustusta ja institutionaalista taloutta. TÄHDENTÄÄ, että institutionaalista rakennetta koskevissa päätöksissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon nykyisten instituutioiden tehtävät ja se, miten niitä voidaan vahvistaa. 1 Asiak /1/10 REV 1, 15889/10 ADD 1 REV /10 17

18 6. VAHVISTAA olevansa sitoutunut Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston perustamiseen yleissopimuksen rahoitusmekanismia toteuttavaksi yksiköksi ja KANNATTAA rahaston perustamisprosessin käynnistämistä Cancunissa osana tasapainoista kokonaispakettia, jotta rahaston käyttöönotosta voitaisiin päättää COP17:ssä. KOROSTAA, että tekniset rahoitusasiantuntijat, jotka tulevat esimerkiksi rahoituslaitoksista, mukaan lukien valtiovarainministeriöt, kansainväliset rahoituslaitokset ja monenkeskiset kehityspankit, ovat johtavassa asemassa perustettaessa rahastoa. 7. PANEE MERKILLE YK:n pääsihteerin perustaman ilmastorahoitusta käsittelevän neuvoaantavan ryhmän loppuraportin, varsinkin päätelmän siitä, että on haastavaa mutta mahdollista saavuttaa Kööpenhaminan sitoumuksen mukainen tavoite ja saada käyttöön 100 miljardia dollaria vuosittain ilmastonmuutoksen torjuntaa varten kehitysmaissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää kehitysmaiden mielekkäitä hillitsemistoimia ja avoimuutta täytäntöönpanossa, jossa yhdistyvät julkinen rahoitus, mukaan lukien innovatiiviset rahoituslähteet, ja yksityinen rahoitus. 8. PYYTÄÄ komissiota ja talouspoliittista komiteaa sekä talous- ja rahoituskomiteaa valmistelemaan neuvoa-antavan ryhmän raporttiin perustuvan yksityiskohtaisen analyysin, jossa esitetään keskeiset seikat sellaista kansainvälisten ja kansallisten julkisten ja yksityisten rahoitusvälineiden yhdistelmää varten, joka tarvitaan lisättyjen rahoitusvirtojen aikaansaamiseen vuoden 2012 jälkeen sitovan ja kattavan maailmanlaajuisen sopimuksen yhteydessä." 17447/10 18

19 ULKOASIAT Somalia - Rajoittavat toimenpiteet - Rahtien tarkastaminen Neuvosto hyväksyi asetuksen tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen 147/2003 muuttamisesta Somaliaan saapuvan ja sieltä lähtevän rahdin tarkastamisen osalta päätöksen 2010/231/YUTP tarkan täytäntöönpanon varmistamiseksi (16323/10). Päätöksessä 2010/231/YUTP säädetään tiettyjen Somaliaan saapuvien ja sieltä lähtevien rahtien tarkastamisesta, minkä lisäksi ilma-aluksilta ja aluksilta on vaadittava ennen saapumista tai lähtemistä lisätiedot kaikista tavaroista, jotka tuodaan EU:hun tai viedään EU:sta. Uudessa asetuksessa edellytetään, että tiedot on toimitettava EU:n tullikoodeksin säännösten mukaisesti. YK:n turvallisuusneuvosto kehotti päätöslauselmassa 1907 (2009) tarkastamaan Somaliaan saapuvan ja sieltä lähtevän rahdin, jos rahti voi sisältää tuotteita, jotka on kielletty joko päätöslauselman tai Somaliaan kohdistuvan asevientikiellon nojalla. Merirosvouksen vastainen EU:n sotilasoperaatio Somalian rannikkovesillä Neuvosto hyväksyi päätöksen EU:n sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta (16245/10). EU Marokko-assosiaationeuvosto Neuvosto pani merkille Brysselissä 13. joulukuuta pidettävän EU Marokko-assosiaationeuvoston kokouksen valmistelut /10 19

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Ulkoasiat. Bryssel, 20. helmikuuta 2014 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Ulkoasiat. Bryssel, 20. helmikuuta 2014 L E H D I S T Ö EUROOPA UIOI EUVOSTO 6767/14 (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3300. istunto Ulkoasiat Bryssel, 20. helmikuuta 2014 PRESSE 86 PR CO 8 Puheenjohtaja Catherine Ashton Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. (jatkoa) Bryssel, 18. joulukuuta 2013

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. (jatkoa) Bryssel, 18. joulukuuta 2013 EUROOPA UIOI EUVOSTO 17983/13 (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3281. istunto Talous- ja rahoitusasiat (jatkoa) Bryssel, 18. joulukuuta 2013 PRESSE 596 PR CO 73 Puheenjohtaja Rimantas ŠADŽIUS Liettuan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TIETOSUOJASIHTEERISTÖ

TIETOSUOJASIHTEERISTÖ 47. kokous YHTEINEN VALVONTAVIRANOMAINEN Bryssel 8. lokakuuta 2008 Puheenjohtaja: David Smith TIETOSUOJASIHTEERISTÖ Rue de la Loi 175 B-1048 Brussels Puhelin 00 32 2 281 5026 Faksi 00.32.2.281.5126 http://europoljsb.consilium.europa.eu

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0801(CNS) 3.3.2015 TARKISTUKSET 1-4 Lausuntoluonnos Marita Ulvskog (PE549.109v01-00) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

HE 12/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

HE 12/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä HE 12/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot