HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE"

Transkriptio

1 HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttajat Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Sivuvelvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Työaikataulu Työmaajärjestelyt Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat ja tarkastusmaksut Suunnitelmien toimittaminen Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan laadunvarmistus Rakennuttajan laadunvalvonta Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Ongelmajätteet URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet...15 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

3 11.5 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Käännetty arvolisävero Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan henkilöstö koskevat muut määräykset YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN TARJOUKSEN ANTAMINEN Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksien hyväksyminen / hylkääminen...19 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

4 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttajat Katurakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Hattulan kunta Pappilanniementie 9, Hattula Valvontainsinööri Alpo Jokela Puhelin: Sähköposti: Vesihuollon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: HS- Vesi Oy Paroistentie 7, Hämeenlinna Verkostopäällikkö Leo Aspholm Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Elenia Oy Patamäenkatu 7, PL 2, Tampere Jukka Lehtonen Puhelin: Sähköposti: 1.2 Rakennuttaminen ja valvonta Katurakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Hattulan kunta Pappilanniementie 9, Hattula Valvontainsinööri Alpo Jokela, valvontaa suorittaa myös Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

5 katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen Puhelin: Jokela , Rytkönen Sähköposti: Vesihuollon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: HS- Vesi Oy Paroistentie 7, Hämeenlinna Verkostopäällikkö Leo Aspholm Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Elenia Oy Patamäenkatu 7, PL 2, Tampere Juha Alhonen Puhelin: Sähköposti: 1.3 Suunnittelijat Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Tampere Pyhäjärvenkatu 1, Tampere. Projektipäällikkö Jouni Hyypiä Suunnittelija Jani Heikura Puhelin: Hyypiä: , Heikura Sähköposti: 2. RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja paikka Rakennustyön kohteena on kunnallistekniikan rakentaminen Päivärinteen koulun alueelle (Aittatie, Kustaankuja ja Opinkuja) laitteineen. Katuvalaistuksen rakentaminen ym. kaduille materiaaleineen ja kytkentöineen kuuluu urakkaan. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

6 Teiden asfaltointi ei kuulu tähän urakkaan. Asfalttikerroksen sijaan urakkaan kuuluu kulutuskerroksen rakentaminen murskesoralla #0-16, kerrospaksuus 5 cm. Myöhemmin rakennettavaa televerkkoa varten tähän urakkaan kuuluu suojaputkituksen ja alituksien asentaminen tierakenteeseen tarvikkeineen. 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että päätoteuttaja (pääurakoitsija) on tutustunut urakkakohteeseen ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista. Rakennuttaja järjestää urakkakohteen esittelytilaisuuden tarjousasiakirjoissa mainitun mukaisesti. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Välitavoite 1: Opinkuja tulee olla liikennöitävässä kunnossa ja Opinkujan sähkö-, vesija viemäröintityöt tulee olla valmiit mennessä. Viimeistelytyöt tulee olla Opinkujan osalta valmiit mennessä. Hattulantien ja Opinkujan risteysalue tulee olla täysin valmis mennessä. 3.2 Maksuperuste Maarakennustöiden maksuperusteena on kokonaishinta ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Yksikköhinnoin suoritettavista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset maksetaan sovittujen yksikköhintojen ja todella suoritettujen työmäärien mukaan. Muutos- ja lisätöistä sovitaan erikseen ennen muutostöiden aloittamista. Urakoitsijan on annettava muutos- ja lisätöistä kirjallinen tarjous. 3.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Tilaajan tulee hyväksyä mahdolliset aliurakoitsijat ennen töiden aloittamista. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Rakennustyö käsittää Päivärinteen kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen vaatimat työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suunnitelmapiirustuksien osoittamassa laajuudessa. Rakennuttajan suorittama määrälaskenta on ohjeellinen, eivätkä määrät sido rakennuttajaa. 4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää urakkaan kuuluvien katujen, vesihuollon, sähkö- ja televerkoston, katuvalaistuksen rakentamisen. Kaikki työselostuksissa (katujen ja vesihuollon, Elenia Oy:n) mainitut työt kuuluvat urakkaan. Urakoitsijalle kuuluu urakka-aikana työmaalle saapuvien putki- ja kaivokuormien purku. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

7 Urakoitsija on vastuussa kaikista työmaalla olevista materiaaleista. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija on myös velvollinen huolehtimaan kaapelikelojen palautuksesta materiaalitoimittajan kanssa. Urakassa käytettävien kiviainesten hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Kaikista mittauksista huolehtii urakoitsija. Urakoitsija on vastuussa työmaalla kadonneista rajamerkeistä ja on velvollinen mittauttamaan ne paikoilleen ennen urakan valmistumista. Urakoitsija hankkii suodatinkankaan. Katuvalomateriaalit asennuksineen kuuluvat urakkaan suunnitelmien mukaan. Osa Elenia Oy:n materiaalien hankinnasta kuuluu urakkaan asiakirjassa E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävän Elenian liitteen mukaisesti. 4.3 Urakkarajat Urakkarajat on merkitty suunnitelmiin. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuspaikkaan paikan päällä. 4.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Hattulan kunta Hankkii ja toimittaa työmaalle katurakenteen kuivatukseen liittyvät hulevesien syöksykaivot ja liitosputket hulevesiverkon runkolinjaan. Kuormien purku kuuluu päätoteuttajalle. Päätoteuttajan hankintoihin kuuluu rakenteen kuivatukseen liittyvät salaojaputket tarvikkeineen. HS-Vesi Hankkii ja toimittaa työmaalle vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiputket ja kaivot. Kuormien purku kuuluu päätoteuttajalle. Pienputkitarvikkeet, joita ei toimiteta työmaalle, päätoteuttaja voi noutaa HS-Vedeltä (Paroisten 7, Hämeenlinna) tai sovitusti LVI-liikkeestä. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin luovutuksen yhteydessä. Päätoteuttaja toimittaa ylimääräiset vesihuoltotarvikkeet HS- Veden toimipisteeseen (Paroistentie 7, Hämeenlinna). Päätoteuttaja asentaa rakennuttajien hankkimat tarvikkeet. Rakennuttaja antaa veloituksetta päätoteuttajan käyttöön koeponnistukseen ja huuhteluun tarvittavan veden. Uusintakertojen vedenhankinnasta vastaa päätoteuttaja kustannuksellaan. Elenia Oy Elenia Oy:n verkoston päämateriaalien hankinta ei kuulu urakkaa. Materiaalien hankinta on kuvattu tarkemmin asiakirjassa E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävä Elenian liite. 4.5 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) 4.6 Muut sivuvelvollisuudet Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa lisäksi seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat (tai voimassa oleva Tilaajavastuu.fi -raportti): Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

8 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. Selvitys rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä Veroja ja eläkemaksuja koskevat todistukset on toimitettava kuuden (6) kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Mikäli urakoitsijan omistuspohjassa tai ylimmässä johdossa tapahtuu sopimuksen voimassaoloaikana muutoksia, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan niin vaatiessa urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään uudet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Selvitykset tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijan hyväksynnän yhteydessä ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on vaadittava selvityksiä omia aliurakoitaan koskevissa tarjouspyynnöissä. Mikäli urakoitsija laiminlyö nämä velvoitteet, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Erikseen voidaan sopia siitä, että urakoitsija toimittaa jonkun tilaajavastuulain mukaisen selvityksen vasta sopimuksen syntymisen jälkeen. Mikäli urakoitsija ei toimita selvitystä sovitussa ajassa, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. Mikäli urakassa käytetään lähetettyjä työntekijöitä, urakoitsijan on ennen työn aloittamista ilmoitettava lähettävän yrityksen Suomessa oleva liikepaikka tai ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4a :n mukainen edustaja Suomessa. Työtä ei saa aloittaa ennen em. tietojen antamista. Jos edustaja vaihtuu, on urakoitsijan ilmoitettava uudesta edustajasta välittömästi tilaajalle. Mikäli em. tietoja ei ole annettu, urakoitsija vakuuttaa urakkasopimuksen allekirjoituksella sen, ettei lähetettyjä työntekijöitä käytetä. Urakoitsijan on muutoinkin huolehdittava, että ulkomaisen työvoiman osalta noudatetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä kaikilta osin. Urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä tilaajalle em. lakien tarkoittamia selvityksiä esimerkiksi oleskeluluvista. 4.7 Työmaapalvelut (YSE 3 ) 4.8 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen. Sekä lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet kuten momentin mukaisten työsuojeluvelvoitteiden hoitaminen. Päätoteuttaja nimeää sähkötöiden johtajan. 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työaikataulu (YSE 5 ) Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aika- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

9 taulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 5.2 Työmaajärjestelyt (YSE 6 ) 5.3 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Päätoteuttaja huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Päätoteuttajan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään viikko ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Päätoteuttaja vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. Päätoteuttaja huolehtii yleisiin teihin liittyvien teiden katkaisujen ajankohtien tiedottamista ja sopimisesta tienpitäjän ja hallinnoijan kanssa. Työn aloittamisen jälkeen hankkeen tiedotusvastuu on urakoitsijalla. Päätoteuttajan on varauduttava siihen, että yhteisellä työmaalla tullaan rakennusaikana tekemään esimerkiksi kaapelointi- ja/tai putkitustöitä. 6. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 6.1 Luvat ja tarkastusmaksut Työhön ei tarvita rakennuslupaa. Mahdolliset katuluvat kuuluvat urakoitsijan hankittaviksi. Urakoitsija vastaa muista työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset. 6.2 Suunnitelmien toimittaminen Urakoitsija hankkii ja kustantaa itselleen työmaatarpeisiinsa piirustusten kopiosarjat sekä toimittaa tarvittaessa aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 6.3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Kaikenlainen häiritsevää melua aiheuttava työ on alueella kielletty arkisin klo sekä pyhäpäivisin kokonaisuudessaan. 7. LAADUNVARMISTUS 7.1 Urakoitsijan laadunvarmistus Rakennustöiden rakennekohtaisten laatuvaatimusten ja laadunvalvontamenetelmien osalta noudatetaan InfraRYL- julkaisuja, ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu. Päätoteuttajan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta, kuitenkin ennen töiden aloittamista, työmaata koskeva laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtulosten vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmaa täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtä koskeva työmaan laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtulosten vaatimustenmukaisuuden. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

10 Laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat: urakoitsijan organisaatio ja vastuujako rakentamisaikataulu työvaiheiden tarkkuudella rakentamisessa ja laaduntarkkailussa käytettävä erikoiskalusto (mm. mittaukset, putkilinjojen TV-kuvaus, painekokeet) varautuminen työn toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin oman työn laadunvarmistus o työmaan sisäinen laadunohjaus o laadun tarkkailu ja tarkastukset o suunnitelmien läpikäynti työntekijöiden kanssa aliurakoitsijoiden käyttö ja töiden laadun varmistaminen alihankkijoiden toimitusten laadun varmistaminen laatupoikkeamien käsittely yhteistyö eri osapuolen kanssa työvaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat riskien tunnistaminen ja ehkäisevät toimenpiteet laadun dokumentointi. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat osoittavat, miten rakenneosan tai työvaiheen laatu varmistetaan. Työ- ja laatusuunnitelmat on laadittava vähintään seuraavista työvaiheista: maaleikkaus- ja pengerrystyöt kerrosrakenteet kestopäällystystyöt louhintatyöt viemärityöt (kaivu, täyttö, asennus) vesijohtotyöt (kaivu, täyttö, asennus) nostotyöt Työvaihekohtaisiin laatusuunnitelmiin on sisällytettävä mm. seuraavat asiat: yleiskuvaus työvaiheen suorituksesta ja siihen liittyvistä työmenetelmistä (ellei erillistä teknistä työsuunnitelmaa ole laadittu) työnaikainen laadunvarmistus (työtä edeltävät ja sen aikana tehtävät tarkastukset, mittaukset ja muut laadunvalvonta- ja laadunohjaustoimenpiteet) kelpoisuuden osoittaminen, joka perustuu suunnitelmissa esitettyihin lopputuotteen laatua ja kelpoisuuden osoittamista koskeviin vaatimuksiin. Siinä esitetään tarkastusten ja mittausten suorittaminen, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt ja tulosten dokumentointi. turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja dokumentointi Tekniset työsuunnitelmat Päätoteuttajan on laadittava tekniset työsuunnitelmat kaikista vaativista työvaiheista, kuten suuntaporauksesta, kaivantojen tukemistöistä, pumppaamon ja sen ympäristön rakennustöistä, sähköasennustöistä, poraus- ja louhintatöistä sekä betonitöistä. Työvaihekohtaiset laatu- ja työsuunnitelmat on laadittava ja toimittaa tilaajalle viimeistään urakan aloituskokoukseen mennessä, ellei rakennuttajan kanssa muuta sovita. Työvaiheen aloittaminen ilman hyväksyttyä työ- ja laatusuunnitelmaa on sakotusperuste. Laadunvalvontakokeet Kaikista laadunvalvontakokeista urakoitsija tekee suunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ennen kokeiden suorittamista. Uudet viettoviemärilinjat on TV-kuvattava mahdollisimman pian johdon asennustyön jälkeen työhön soveltuvalla laitteistolla ja dokumentoitava Wincan-ohjelmistoa käyttäen (kuvaustiedosto tv2 luovutetaan tilaajalle). TV-kuvaajalla tulee olla työhön soveltuva PSY:n testaama TV- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

11 kuvaajan tutkinto. Viemärit huuhdellaan ennen kuvausta. Kuvaukset ja kuvauksien dokumentointi tehdään Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen laadituttaman viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjeen v mukaisesti. Kaikki tarkemittaukset ja rakenneosien digikuvaukset tulee suorittaa rakennuttajan edellyttämällä tavalla. Tulokset on raportoitava rakennuttajalle jo työn aikana siten, että peittyvien rakenteiden kelpoisuus on luotettavasti laatumittauksilla osoitettu ennen seuraavan työvaiheen aloittamista. Tarkempi menettely on urakoitsijan kuvattava työvaihekohtaisessa työ- ja laatusuunnitelmassa. 7.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 7.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Päätoteuttajan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota putkenasennus- ja täyttötöiden sekä louhintatöiden osalta. Päätoteuttajan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osilta saavutetaan. Koekappaleet, näytteet ja mittaukset, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otettava ja tehtävä molempien osapuolten edustajien läsnä ollessa, ellei toisin sovita. Päätoteuttaja on velvollinen dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. Päätoteuttajan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista laadunvalvontaa. Päätoteuttaja on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenmukainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Rakennuttaja keskittyy kelpoisuuden toteamiseen ja päätoteuttajan toiminta- ja laatujärjestelmän/toiminta ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Päätoteuttajan tulee digikuvata urakan etenemistä yhtenä laadunvalvonnan osana. Kuvia tulee ottaa kattavasti eri työvaiheista, erityisesti ns. peittoon jäävistä vaiheista, kuten vesihuoltotyöt. Kuvat tulee toimittaa rakennuttajalle laatukansion liitteinä cd-levylle tallennettuna siten, että tiedetään, mistä kohtaa kuvat on otettu. Päätoteuttaja luovuttaa samalla kuvien käyttöoikeuden rakennuttajalle. Rakennuttajan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista laadunvalvontaa. Urakoitsijan tulee huolehtia, että: tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin johtaneet syyt ovat jäljitettävissä kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole ajoissa korjattu. Urakoitsijan oman työn laadunvalvontaan kuuluu erityisesti: a.) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselostusten (InfraRYL ja työkohtainen), normien ja määräysten edellyttämät kokeet ja tarkistusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväk- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

12 syttäväksi ennen ko. työtä koskevan maksuerän maksamista. b.) Laatumittausraporteissa tulee olla urakoitsijan edustajan tai laadunvalvojan lausunto, kuittaus ja kirjaus vaaditun kelpoisuusvaatimuksen täyttymisestä. Kelpoisuus tulee edellä mainitusti vahvistaa kaikille työmaalla tehtäville kokeille tai mittauksille. c.) Urakoitsijan tulee säilyttää mm. rakennustuotteiden kelpoisuusasiakirjat, laatumittaustodistukset tai -pöytäkirjat ja tarkemittaukset työmaalla nähtävillä olevassa työmaakansiossa ja huolehtia työmaakansioin ajantasaisuudesta. Työmaakansio voi olla myös sähköisessä muodossa. d.) Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuorituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. e.) Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus. Luovutuksesta on laadittava kirjallinen dokumentti. f.) Päällystystöitä tekevältä yritykseltä ja murskeiden toimittajalta edellytetään RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. Valvojan työmaakäynnillä tai työmaakokouksessa havaitsema urakoitsijan oman työn laadunvalvonnan tai rakenneosien kelpoisuuden osoittamisen laiminlyönti (a - f) on sakotusperuste. 7.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Rakennuttaja ei lähtökohtaisesti salli vaihtoehtoisten tuotteiden käyttöä. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita, päätoteuttajan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Vaihtoehtoiset tuotteet hyväksytään työmaakokouksissa. Vaihtoehtoisen tuotteen käyttö ilman tilaajan hyväksyntää on sakotusperuste sen lisäksi, että tuote on korvattava (vaihto) tilaajan hyväksymällä tuotteella. Noudatetaan YSE 98:n 10 :n ja 28 :n mukaista menettelyä. 8. YMPÄRISTÖ 8.1 Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Päätoteuttajan on toiminnassaan noudatettava Hattulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Päätoteuttajan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja, suunnittelemalla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus sekä käyttämällä työkoneissa ympäristöystävällisiä öljyjä ja polttoaineita. Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä minimoimaan. Päätoteuttajan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Toimenpiteet voidaan esittää myös laatusuunnitelmassa. Urakka-alueelta urakkasuoritukseen tarpeeton maa- ja kiviaines kuuluu rakennuttajalle. Maa- ja kiviainesten käsittely, poiskuljetus maankaatopaikalle ja massojen tasaus maankaatopaikalla kuuluvat päätoteuttajan urakkaan. Maamassojen tasaus on suoritettava maankaatopaikalla päivittäin, mikäli maamassoja on maankaatopaikalle ajettu. Päätoteuttaja vastaa kaikista ylijäämämateriaaleista aiheutuvista käsittely-, kuljetus- ja vastaanottomaksuista sekä veroista. Päätoteuttaja vastaa hyötypuun hakkuusta urakka-alueella. Hakkuujätteiden keruu ja pienpuuston raivaus ja hävittäminen sekä kantojen poisto ja poisvienti mahdollisine maksuineen kuuluu päätoteuttajalle ja sisältyy urakkaan. Ennen hakkuiden ja raivaustöiden aloittamista selvitetään maanomistajien antamissa työluvissa mainitut ehdot, määräykset, sopimukset ja järjestää tarvittaessa katselmus. Hyötypuu jää maanomistajan omaisuudeksi. Päätoteuttaja sopii puun varastointipaikat rakennuttajan kanssa. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

13 Muilta osin noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Purkujäte on toimitettava ensisijaisesti kierrätykseen. Purkujäte (esim. asfaltti) poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu päätoteuttajalle. Muiden purettavien rakennusosien sekä raivaus- ja purkujätteen käsittely-, kuljetus- ja vastaanottomaksuista sekä veroista vastaa päätoteuttaja. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. 8.2 Ongelmajätteet Ongelmajäte siirtyy 1. momentin osalta urakoitsijalle vain siltä osin kuin sen laatu ja määrä ilmenee sopimusasiakirjoissa tai asiasta sovitaan erikseen kirjallisesti. (YSE 53, kohta 3) 9. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä. 9.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys: Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus ja työkohtaiset tilaukset b) tilausvahvistukset c) urakkaneuvottelupöytäkirjat d) urakkaohjelma e) yleiset sopimusehdot YSE 1998 f) tarjouspyyntö g) turvallisuusasiakirja h) tarjous, hinnoiteltu määrä- ja yksikköluettelot Tekniset asiakirjat: i) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset j) työkohtaiset sopimuspiirustukset k) yleinen työselostus l) yleiset laatuvaatimukset ja selostukset m) tilaajien urakoitsijalle tiedoksi antamat toiminta- ja muut ohjeet Koska YSE 13 järjestystä on muutettu edellä esitetyllä tavalla, esitetään asiakirjojen pätevyysjärjestys tässä ja urakkasopimuksessa. Muuten noudatetaan YSE:ä. Lisäksi työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä. Urakoitsijan on tutustuttava työkohteeseen YSE 32 mukaisesti ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan epäkohdista ennen töiden aloittamista tai viimeistään YSE 32 tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa. 9.2 Määrälaskenta Tarjouksissa esiintyvät määrälaskentaluettelot ovat ohjeellisia, eivätkä määrät eivät sido tilaajia. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

14 9.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Rakennuttaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lukuun ottamatta yksikköhintaluetteloita. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena. 10. URAKKA-AIKA 10.1 Suoritusaika Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. (Urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan) Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Työhön liittyvät tarkastuspöytäkirjat ja tarkemittaustulokset on toimitettava tilaajille viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Elenia Oy:n verkko on dokumentoitava Elenian verkkotietojärjestelmään dokumentointiohjeiden mukaisesti viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki urakkaan liittyvät työt on tehty valmiiksi. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa TÄYSIN VALMIISEEN KUNTOON, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta Välitavoitteet Urakan välitavoite on esitetty kohdassa 3.1. Välitavoite on sakollinen. Sakon suuruus määräytyy kohdan 10.5 mukaisesti urakkasopimuksen hinnasta Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on 0,1 prosenttia työpäivältä. Muuten YSE 18 mukaisesti. 11. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 11.1 Urakoitsijan vakuudet Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen Rakennusajan vakuus Päätoteuttajan rakennuttajalle antama rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

15 urakkahinnasta (YSE 36 ) ja sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta yli sovitun vastaanottotarkastuksen. Yrityksen heikko vakavaraisuus voi aiheuttaa vakuuden korotuksen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan päätoteuttajalle seuraavien ehtojen täytyttyä: työ on kokonaisuudessaan hyväksytysti vastaanotettu luovutusasiakirjat on tarkastettu ja hyväksytty vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu mahdolliset korvaukset kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, on suoritettu rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika alkaa urakkasuorituksen työkohteen valmistumisesta ja jatkuu 24 kuukauden ajan. Takuuajan vakuus on 5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (sis. lisä- ja muutostyöt). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa koko takuuajan ja kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään pankin, vakuutusyhtiön tai muun rakennuttajan hyväksymä omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus tai valtion omat tai sen takaamat velkasitoumukset. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta, tulee pankilta saada kirjallinen todistus siitä, ettei pankki käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta ns. vastakuittausoikeutta. Rakennusajan vakuus on arvoltaan kymmenen (10) prosenttia arvonlisäverottomasta kokonaisurakkahinnasta (YSE 1998). Urakoitsija on vastuussa takuuaikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamisesta sekä niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta YSEn mukaisesti. Takuuaikana tilaajalla on lisäksi oikeus, käyttötilanteen tai käyttöturvallisuuden niin vaatiessa ilman kirjallista ennakkohuomautusta korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella takuun piiriin kuuluva työ urakoitsijan laskuun ellei urakoitsija pysty riittävän nopeasti korjaamaan vikaa. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSEn mukainen Tilaajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) 11.6 Rakennuskohteen vakuuttaminen Päätoteuttajalla tulee olla vähinään urakkasumman (arvonlisäverollinen) suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle mahdollisesti koituvat henkilö- ja aineelliset vahingot (mm. räjäytys-, kaapeli- ja liikennevahingot). Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Louhintatöiden osalta urakoitsijalla tulee olla sekä henkilö- että esinevahingot kattava vastuuvakuutus. Päätoteuttajalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustuvien vakuutusten lisäksi YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

16 arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. 12. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 12.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) 12.2 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko, joka laaditaan erikseen jokaiselle tilaajalle. Tilaajat hyväksyvät maksuerätaulukot. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan kyseisiltä tilaajilta. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään viisi (5) prosenttia urakkasummasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työntekijävakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu päätilaajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä on vähintään 10 prosenttia urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet on luovutettu päätilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja loppudokumentit toimitettu. Sellaista jälkilaskutusta, josta ei ole etukäteen sovittu ei hyväksytä Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Käännetty arvolisävero Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta Elenia Oy:lle myytäviin rakentamispalveluihin. Rakentamispalvelua koskevat myyntilaskut Elenia Oy:lle tulee laatia arvonlisäverollisina Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät vaikuta urakkahintaan Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Muutostyöt Lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE 43, 44 ja 47 :n mukaista menettelyä. Päätoteuttajan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Lähtökohtaisesti lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään tarjouksen liitteenä annettua lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloa. Mikäli lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa yksittäisen nimikkeen hinta ei ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden eikä muuhun sopimukseen lisä- ja muutostyön hinnoittelusta päästä, on tilaajalla oikeus ottaa lisä- ja muutostyö toteutettavakseen. Urakoitsijalla säilyy tässäkin tapauksessa pääurakoitsijan ja päätoteuttajan rooli velvollisuuksineen. Mikäli muutostyön maksupe- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

17 rusteesta ei ole muuta sovittu, niin tehdään työ omakustannushintaisena (YSE 47 ). Kaikista muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista. Ilman vahvistusta tehdyt työt tekee päätoteuttaja omalla kustannuksellaan. Kaikista lisä- ja muutostöistä (sovitut ja käsittelemättömät) pidetään ajantasaista numeroitua luetteloa. Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Lisä- ja muutostöistä, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti (tarjous) aina ennen työn suorittamista. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voidaan sopia YSE 43 :n mukaisesti rakennuttajan nimeämän valvojan kanssa. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän, jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu. 13. ORGANISAATIOT 13.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajien toimivaltaisina edustajina toimivat Hattulan kunnan vs. tekninen johtaja Arja Kauppi, HS-Veden verkostopäällikkö Leo Aspholm, Elenia Oy:n rakennuttaja Jukka Lehtonen. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu valvontainsinööri Alpo Jokela ja katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen (Hattulan kunta), putkimestari Seppo Hietala (HS-Vesi) ja suunnittelija Iiro Miettinen (FCG). Juha Alhonen (Elenia Oy). Paikallisvalvojina tulevat toimimaan valvontainsinööri Alpo Jokela ja katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen (Hattulan kunta), putkimestari Seppo Hietala (HS-Vesi), Juha Alhonen (Elenia Oy) Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Sähkötöissä vaaditaan sähkötöidenjohtajan pätevyys. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon Urakoitsijan henkilöstö koskevat muut määräykset (YSE 58 ) Urakoitsija ilmoittaa putkiasentajan ja toimittaa todistuksen putkiasentajan muovihitsauskurssista. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

18 14. YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET 14.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksia pidetään noin kolmen (3) viikon välein tai tarvittaessa. Urakoitsija järjestää tarvittaessa tilan työmaakokousten pitoa varten Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Ennen urakkasuorituksen luovuttamista pidetään vastaanottotarkastus. Urakka otetaan vastaan, kun vaaditut tarkemittaukset on toimitettu tilaajalle (vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta) ja mahdolliset puutteet ja virheet on korjattu Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 15. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 16. TARJOUKSEN ANTAMINEN Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta: Mahdolliset tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee osoittaa tilaajalle sähköpostitse klo mennessä. Kysymyksiin laaditaan kirjallinen vastaus niiden käsittelyn jälkeen. Kysymykset osoitetaan osoitteella: Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan hankintayksikön internet-sivuilla viimeistään osoitteessa: Tarjoajan tulee joka tapauksessa seurata yllä mainittua Internet-sivua ja käydä lukemassa siellä olevat tiedot , koska hankintayksikkö voi viran puolesta ja hankintalainsäädännön mukaisesti täsmentää tarjouspyyntöön liittyviä asioita kesken tarjouskilpailun. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

19 Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin voidaan tarjous jättää hyväksymättä. Tarjous tulee antaa erillisellä tarjouslomakkeella. Tarjous on annettava suomenkielisenä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kaksi (2) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen ympäristöolosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen tulee saapua tilaajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päälle on oltava merkintä Päivärinne Tarjouksen vertailuperusteet Urakoitsijan valintaperuste on halvin kokonaisurakkahinta Tarjouksien hyväksyminen / hylkääminen Tarjous hylätään ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää tarjouksen antajan omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä hankinta-asetuksen 43 mukaan, mikäli se on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, mikäli taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen puuttuvat. Urakkatarjousta ei oteta käsittelyyn, mikäli: urakoitsija on konkurssissa konkurssihakemus on vireillä urakoitsija on selvitystilassa urakoitsija on syyllistynyt vilpilliseen toimintaan urakoitsija on syyllistynyt lainvastaiseen tekoon urakoitsija on syyllistynyt vakavaan virheeseen ammatin harjoittamisessa urakoitsijalla työnantajavelvoitteiden laiminlyöntiä (verojäämät, työeläkekassamaksut) Hattulassa HATTULAN KUNTA Arja Kauppi vs. tekninen johtaja HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY (HS-VESI) Leo Aspholm Verkostopäällikkö Elenia OY Jukka Lehtonen Rakennuttaja Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015

Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015 URJALAN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TAMPEREENTIE 6 31761 URJALA Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015 Työselostus Liite 1 Työselostus Sivu 1/13 Sisällysluettelo Katu- ja ulkovalaistuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot