HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE"

Transkriptio

1 HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttajat Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Sivuvelvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Työaikataulu Työmaajärjestelyt Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat ja tarkastusmaksut Suunnitelmien toimittaminen Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan laadunvarmistus Rakennuttajan laadunvalvonta Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Ongelmajätteet URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet...15 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

3 11.5 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Käännetty arvolisävero Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan henkilöstö koskevat muut määräykset YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN TARJOUKSEN ANTAMINEN Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksien hyväksyminen / hylkääminen...19 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

4 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttajat Katurakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Hattulan kunta Pappilanniementie 9, Hattula Valvontainsinööri Alpo Jokela Puhelin: Sähköposti: Vesihuollon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: HS- Vesi Oy Paroistentie 7, Hämeenlinna Verkostopäällikkö Leo Aspholm Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Elenia Oy Patamäenkatu 7, PL 2, Tampere Jukka Lehtonen Puhelin: Sähköposti: 1.2 Rakennuttaminen ja valvonta Katurakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Hattulan kunta Pappilanniementie 9, Hattula Valvontainsinööri Alpo Jokela, valvontaa suorittaa myös Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

5 katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen Puhelin: Jokela , Rytkönen Sähköposti: Vesihuollon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: HS- Vesi Oy Paroistentie 7, Hämeenlinna Verkostopäällikkö Leo Aspholm Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon rakentamisen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Elenia Oy Patamäenkatu 7, PL 2, Tampere Juha Alhonen Puhelin: Sähköposti: 1.3 Suunnittelijat Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Tampere Pyhäjärvenkatu 1, Tampere. Projektipäällikkö Jouni Hyypiä Suunnittelija Jani Heikura Puhelin: Hyypiä: , Heikura Sähköposti: 2. RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja paikka Rakennustyön kohteena on kunnallistekniikan rakentaminen Päivärinteen koulun alueelle (Aittatie, Kustaankuja ja Opinkuja) laitteineen. Katuvalaistuksen rakentaminen ym. kaduille materiaaleineen ja kytkentöineen kuuluu urakkaan. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

6 Teiden asfaltointi ei kuulu tähän urakkaan. Asfalttikerroksen sijaan urakkaan kuuluu kulutuskerroksen rakentaminen murskesoralla #0-16, kerrospaksuus 5 cm. Myöhemmin rakennettavaa televerkkoa varten tähän urakkaan kuuluu suojaputkituksen ja alituksien asentaminen tierakenteeseen tarvikkeineen. 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että päätoteuttaja (pääurakoitsija) on tutustunut urakkakohteeseen ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista. Rakennuttaja järjestää urakkakohteen esittelytilaisuuden tarjousasiakirjoissa mainitun mukaisesti. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Välitavoite 1: Opinkuja tulee olla liikennöitävässä kunnossa ja Opinkujan sähkö-, vesija viemäröintityöt tulee olla valmiit mennessä. Viimeistelytyöt tulee olla Opinkujan osalta valmiit mennessä. Hattulantien ja Opinkujan risteysalue tulee olla täysin valmis mennessä. 3.2 Maksuperuste Maarakennustöiden maksuperusteena on kokonaishinta ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Yksikköhinnoin suoritettavista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset maksetaan sovittujen yksikköhintojen ja todella suoritettujen työmäärien mukaan. Muutos- ja lisätöistä sovitaan erikseen ennen muutostöiden aloittamista. Urakoitsijan on annettava muutos- ja lisätöistä kirjallinen tarjous. 3.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Tilaajan tulee hyväksyä mahdolliset aliurakoitsijat ennen töiden aloittamista. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Rakennustyö käsittää Päivärinteen kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen vaatimat työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suunnitelmapiirustuksien osoittamassa laajuudessa. Rakennuttajan suorittama määrälaskenta on ohjeellinen, eivätkä määrät sido rakennuttajaa. 4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää urakkaan kuuluvien katujen, vesihuollon, sähkö- ja televerkoston, katuvalaistuksen rakentamisen. Kaikki työselostuksissa (katujen ja vesihuollon, Elenia Oy:n) mainitut työt kuuluvat urakkaan. Urakoitsijalle kuuluu urakka-aikana työmaalle saapuvien putki- ja kaivokuormien purku. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

7 Urakoitsija on vastuussa kaikista työmaalla olevista materiaaleista. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija on myös velvollinen huolehtimaan kaapelikelojen palautuksesta materiaalitoimittajan kanssa. Urakassa käytettävien kiviainesten hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Kaikista mittauksista huolehtii urakoitsija. Urakoitsija on vastuussa työmaalla kadonneista rajamerkeistä ja on velvollinen mittauttamaan ne paikoilleen ennen urakan valmistumista. Urakoitsija hankkii suodatinkankaan. Katuvalomateriaalit asennuksineen kuuluvat urakkaan suunnitelmien mukaan. Osa Elenia Oy:n materiaalien hankinnasta kuuluu urakkaan asiakirjassa E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävän Elenian liitteen mukaisesti. 4.3 Urakkarajat Urakkarajat on merkitty suunnitelmiin. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuspaikkaan paikan päällä. 4.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Hattulan kunta Hankkii ja toimittaa työmaalle katurakenteen kuivatukseen liittyvät hulevesien syöksykaivot ja liitosputket hulevesiverkon runkolinjaan. Kuormien purku kuuluu päätoteuttajalle. Päätoteuttajan hankintoihin kuuluu rakenteen kuivatukseen liittyvät salaojaputket tarvikkeineen. HS-Vesi Hankkii ja toimittaa työmaalle vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiputket ja kaivot. Kuormien purku kuuluu päätoteuttajalle. Pienputkitarvikkeet, joita ei toimiteta työmaalle, päätoteuttaja voi noutaa HS-Vedeltä (Paroisten 7, Hämeenlinna) tai sovitusti LVI-liikkeestä. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin luovutuksen yhteydessä. Päätoteuttaja toimittaa ylimääräiset vesihuoltotarvikkeet HS- Veden toimipisteeseen (Paroistentie 7, Hämeenlinna). Päätoteuttaja asentaa rakennuttajien hankkimat tarvikkeet. Rakennuttaja antaa veloituksetta päätoteuttajan käyttöön koeponnistukseen ja huuhteluun tarvittavan veden. Uusintakertojen vedenhankinnasta vastaa päätoteuttaja kustannuksellaan. Elenia Oy Elenia Oy:n verkoston päämateriaalien hankinta ei kuulu urakkaa. Materiaalien hankinta on kuvattu tarkemmin asiakirjassa E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävä Elenian liite. 4.5 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) 4.6 Muut sivuvelvollisuudet Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa lisäksi seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat (tai voimassa oleva Tilaajavastuu.fi -raportti): Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

8 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. Selvitys rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä Veroja ja eläkemaksuja koskevat todistukset on toimitettava kuuden (6) kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Mikäli urakoitsijan omistuspohjassa tai ylimmässä johdossa tapahtuu sopimuksen voimassaoloaikana muutoksia, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan niin vaatiessa urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään uudet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Selvitykset tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijan hyväksynnän yhteydessä ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on vaadittava selvityksiä omia aliurakoitaan koskevissa tarjouspyynnöissä. Mikäli urakoitsija laiminlyö nämä velvoitteet, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Erikseen voidaan sopia siitä, että urakoitsija toimittaa jonkun tilaajavastuulain mukaisen selvityksen vasta sopimuksen syntymisen jälkeen. Mikäli urakoitsija ei toimita selvitystä sovitussa ajassa, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. Mikäli urakassa käytetään lähetettyjä työntekijöitä, urakoitsijan on ennen työn aloittamista ilmoitettava lähettävän yrityksen Suomessa oleva liikepaikka tai ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4a :n mukainen edustaja Suomessa. Työtä ei saa aloittaa ennen em. tietojen antamista. Jos edustaja vaihtuu, on urakoitsijan ilmoitettava uudesta edustajasta välittömästi tilaajalle. Mikäli em. tietoja ei ole annettu, urakoitsija vakuuttaa urakkasopimuksen allekirjoituksella sen, ettei lähetettyjä työntekijöitä käytetä. Urakoitsijan on muutoinkin huolehdittava, että ulkomaisen työvoiman osalta noudatetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä kaikilta osin. Urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä tilaajalle em. lakien tarkoittamia selvityksiä esimerkiksi oleskeluluvista. 4.7 Työmaapalvelut (YSE 3 ) 4.8 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen. Sekä lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet kuten momentin mukaisten työsuojeluvelvoitteiden hoitaminen. Päätoteuttaja nimeää sähkötöiden johtajan. 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työaikataulu (YSE 5 ) Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aika- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

9 taulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 5.2 Työmaajärjestelyt (YSE 6 ) 5.3 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Päätoteuttaja huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Päätoteuttajan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään viikko ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Päätoteuttaja vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. Päätoteuttaja huolehtii yleisiin teihin liittyvien teiden katkaisujen ajankohtien tiedottamista ja sopimisesta tienpitäjän ja hallinnoijan kanssa. Työn aloittamisen jälkeen hankkeen tiedotusvastuu on urakoitsijalla. Päätoteuttajan on varauduttava siihen, että yhteisellä työmaalla tullaan rakennusaikana tekemään esimerkiksi kaapelointi- ja/tai putkitustöitä. 6. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 6.1 Luvat ja tarkastusmaksut Työhön ei tarvita rakennuslupaa. Mahdolliset katuluvat kuuluvat urakoitsijan hankittaviksi. Urakoitsija vastaa muista työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset. 6.2 Suunnitelmien toimittaminen Urakoitsija hankkii ja kustantaa itselleen työmaatarpeisiinsa piirustusten kopiosarjat sekä toimittaa tarvittaessa aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 6.3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Kaikenlainen häiritsevää melua aiheuttava työ on alueella kielletty arkisin klo sekä pyhäpäivisin kokonaisuudessaan. 7. LAADUNVARMISTUS 7.1 Urakoitsijan laadunvarmistus Rakennustöiden rakennekohtaisten laatuvaatimusten ja laadunvalvontamenetelmien osalta noudatetaan InfraRYL- julkaisuja, ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu. Päätoteuttajan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta, kuitenkin ennen töiden aloittamista, työmaata koskeva laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtulosten vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmaa täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtä koskeva työmaan laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtulosten vaatimustenmukaisuuden. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

10 Laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat: urakoitsijan organisaatio ja vastuujako rakentamisaikataulu työvaiheiden tarkkuudella rakentamisessa ja laaduntarkkailussa käytettävä erikoiskalusto (mm. mittaukset, putkilinjojen TV-kuvaus, painekokeet) varautuminen työn toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin oman työn laadunvarmistus o työmaan sisäinen laadunohjaus o laadun tarkkailu ja tarkastukset o suunnitelmien läpikäynti työntekijöiden kanssa aliurakoitsijoiden käyttö ja töiden laadun varmistaminen alihankkijoiden toimitusten laadun varmistaminen laatupoikkeamien käsittely yhteistyö eri osapuolen kanssa työvaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat riskien tunnistaminen ja ehkäisevät toimenpiteet laadun dokumentointi. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat osoittavat, miten rakenneosan tai työvaiheen laatu varmistetaan. Työ- ja laatusuunnitelmat on laadittava vähintään seuraavista työvaiheista: maaleikkaus- ja pengerrystyöt kerrosrakenteet kestopäällystystyöt louhintatyöt viemärityöt (kaivu, täyttö, asennus) vesijohtotyöt (kaivu, täyttö, asennus) nostotyöt Työvaihekohtaisiin laatusuunnitelmiin on sisällytettävä mm. seuraavat asiat: yleiskuvaus työvaiheen suorituksesta ja siihen liittyvistä työmenetelmistä (ellei erillistä teknistä työsuunnitelmaa ole laadittu) työnaikainen laadunvarmistus (työtä edeltävät ja sen aikana tehtävät tarkastukset, mittaukset ja muut laadunvalvonta- ja laadunohjaustoimenpiteet) kelpoisuuden osoittaminen, joka perustuu suunnitelmissa esitettyihin lopputuotteen laatua ja kelpoisuuden osoittamista koskeviin vaatimuksiin. Siinä esitetään tarkastusten ja mittausten suorittaminen, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt ja tulosten dokumentointi. turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja dokumentointi Tekniset työsuunnitelmat Päätoteuttajan on laadittava tekniset työsuunnitelmat kaikista vaativista työvaiheista, kuten suuntaporauksesta, kaivantojen tukemistöistä, pumppaamon ja sen ympäristön rakennustöistä, sähköasennustöistä, poraus- ja louhintatöistä sekä betonitöistä. Työvaihekohtaiset laatu- ja työsuunnitelmat on laadittava ja toimittaa tilaajalle viimeistään urakan aloituskokoukseen mennessä, ellei rakennuttajan kanssa muuta sovita. Työvaiheen aloittaminen ilman hyväksyttyä työ- ja laatusuunnitelmaa on sakotusperuste. Laadunvalvontakokeet Kaikista laadunvalvontakokeista urakoitsija tekee suunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ennen kokeiden suorittamista. Uudet viettoviemärilinjat on TV-kuvattava mahdollisimman pian johdon asennustyön jälkeen työhön soveltuvalla laitteistolla ja dokumentoitava Wincan-ohjelmistoa käyttäen (kuvaustiedosto tv2 luovutetaan tilaajalle). TV-kuvaajalla tulee olla työhön soveltuva PSY:n testaama TV- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

11 kuvaajan tutkinto. Viemärit huuhdellaan ennen kuvausta. Kuvaukset ja kuvauksien dokumentointi tehdään Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen laadituttaman viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjeen v mukaisesti. Kaikki tarkemittaukset ja rakenneosien digikuvaukset tulee suorittaa rakennuttajan edellyttämällä tavalla. Tulokset on raportoitava rakennuttajalle jo työn aikana siten, että peittyvien rakenteiden kelpoisuus on luotettavasti laatumittauksilla osoitettu ennen seuraavan työvaiheen aloittamista. Tarkempi menettely on urakoitsijan kuvattava työvaihekohtaisessa työ- ja laatusuunnitelmassa. 7.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 7.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Päätoteuttajan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota putkenasennus- ja täyttötöiden sekä louhintatöiden osalta. Päätoteuttajan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osilta saavutetaan. Koekappaleet, näytteet ja mittaukset, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otettava ja tehtävä molempien osapuolten edustajien läsnä ollessa, ellei toisin sovita. Päätoteuttaja on velvollinen dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. Päätoteuttajan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista laadunvalvontaa. Päätoteuttaja on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenmukainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Rakennuttaja keskittyy kelpoisuuden toteamiseen ja päätoteuttajan toiminta- ja laatujärjestelmän/toiminta ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Päätoteuttajan tulee digikuvata urakan etenemistä yhtenä laadunvalvonnan osana. Kuvia tulee ottaa kattavasti eri työvaiheista, erityisesti ns. peittoon jäävistä vaiheista, kuten vesihuoltotyöt. Kuvat tulee toimittaa rakennuttajalle laatukansion liitteinä cd-levylle tallennettuna siten, että tiedetään, mistä kohtaa kuvat on otettu. Päätoteuttaja luovuttaa samalla kuvien käyttöoikeuden rakennuttajalle. Rakennuttajan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista laadunvalvontaa. Urakoitsijan tulee huolehtia, että: tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin johtaneet syyt ovat jäljitettävissä kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole ajoissa korjattu. Urakoitsijan oman työn laadunvalvontaan kuuluu erityisesti: a.) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselostusten (InfraRYL ja työkohtainen), normien ja määräysten edellyttämät kokeet ja tarkistusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväk- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

12 syttäväksi ennen ko. työtä koskevan maksuerän maksamista. b.) Laatumittausraporteissa tulee olla urakoitsijan edustajan tai laadunvalvojan lausunto, kuittaus ja kirjaus vaaditun kelpoisuusvaatimuksen täyttymisestä. Kelpoisuus tulee edellä mainitusti vahvistaa kaikille työmaalla tehtäville kokeille tai mittauksille. c.) Urakoitsijan tulee säilyttää mm. rakennustuotteiden kelpoisuusasiakirjat, laatumittaustodistukset tai -pöytäkirjat ja tarkemittaukset työmaalla nähtävillä olevassa työmaakansiossa ja huolehtia työmaakansioin ajantasaisuudesta. Työmaakansio voi olla myös sähköisessä muodossa. d.) Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuorituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. e.) Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus. Luovutuksesta on laadittava kirjallinen dokumentti. f.) Päällystystöitä tekevältä yritykseltä ja murskeiden toimittajalta edellytetään RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. Valvojan työmaakäynnillä tai työmaakokouksessa havaitsema urakoitsijan oman työn laadunvalvonnan tai rakenneosien kelpoisuuden osoittamisen laiminlyönti (a - f) on sakotusperuste. 7.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Rakennuttaja ei lähtökohtaisesti salli vaihtoehtoisten tuotteiden käyttöä. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita, päätoteuttajan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Vaihtoehtoiset tuotteet hyväksytään työmaakokouksissa. Vaihtoehtoisen tuotteen käyttö ilman tilaajan hyväksyntää on sakotusperuste sen lisäksi, että tuote on korvattava (vaihto) tilaajan hyväksymällä tuotteella. Noudatetaan YSE 98:n 10 :n ja 28 :n mukaista menettelyä. 8. YMPÄRISTÖ 8.1 Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Päätoteuttajan on toiminnassaan noudatettava Hattulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Päätoteuttajan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja, suunnittelemalla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus sekä käyttämällä työkoneissa ympäristöystävällisiä öljyjä ja polttoaineita. Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä minimoimaan. Päätoteuttajan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Toimenpiteet voidaan esittää myös laatusuunnitelmassa. Urakka-alueelta urakkasuoritukseen tarpeeton maa- ja kiviaines kuuluu rakennuttajalle. Maa- ja kiviainesten käsittely, poiskuljetus maankaatopaikalle ja massojen tasaus maankaatopaikalla kuuluvat päätoteuttajan urakkaan. Maamassojen tasaus on suoritettava maankaatopaikalla päivittäin, mikäli maamassoja on maankaatopaikalle ajettu. Päätoteuttaja vastaa kaikista ylijäämämateriaaleista aiheutuvista käsittely-, kuljetus- ja vastaanottomaksuista sekä veroista. Päätoteuttaja vastaa hyötypuun hakkuusta urakka-alueella. Hakkuujätteiden keruu ja pienpuuston raivaus ja hävittäminen sekä kantojen poisto ja poisvienti mahdollisine maksuineen kuuluu päätoteuttajalle ja sisältyy urakkaan. Ennen hakkuiden ja raivaustöiden aloittamista selvitetään maanomistajien antamissa työluvissa mainitut ehdot, määräykset, sopimukset ja järjestää tarvittaessa katselmus. Hyötypuu jää maanomistajan omaisuudeksi. Päätoteuttaja sopii puun varastointipaikat rakennuttajan kanssa. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

13 Muilta osin noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Purkujäte on toimitettava ensisijaisesti kierrätykseen. Purkujäte (esim. asfaltti) poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu päätoteuttajalle. Muiden purettavien rakennusosien sekä raivaus- ja purkujätteen käsittely-, kuljetus- ja vastaanottomaksuista sekä veroista vastaa päätoteuttaja. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. 8.2 Ongelmajätteet Ongelmajäte siirtyy 1. momentin osalta urakoitsijalle vain siltä osin kuin sen laatu ja määrä ilmenee sopimusasiakirjoissa tai asiasta sovitaan erikseen kirjallisesti. (YSE 53, kohta 3) 9. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä. 9.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys: Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus ja työkohtaiset tilaukset b) tilausvahvistukset c) urakkaneuvottelupöytäkirjat d) urakkaohjelma e) yleiset sopimusehdot YSE 1998 f) tarjouspyyntö g) turvallisuusasiakirja h) tarjous, hinnoiteltu määrä- ja yksikköluettelot Tekniset asiakirjat: i) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset j) työkohtaiset sopimuspiirustukset k) yleinen työselostus l) yleiset laatuvaatimukset ja selostukset m) tilaajien urakoitsijalle tiedoksi antamat toiminta- ja muut ohjeet Koska YSE 13 järjestystä on muutettu edellä esitetyllä tavalla, esitetään asiakirjojen pätevyysjärjestys tässä ja urakkasopimuksessa. Muuten noudatetaan YSE:ä. Lisäksi työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä. Urakoitsijan on tutustuttava työkohteeseen YSE 32 mukaisesti ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan epäkohdista ennen töiden aloittamista tai viimeistään YSE 32 tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa. 9.2 Määrälaskenta Tarjouksissa esiintyvät määrälaskentaluettelot ovat ohjeellisia, eivätkä määrät eivät sido tilaajia. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

14 9.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Rakennuttaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lukuun ottamatta yksikköhintaluetteloita. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena. 10. URAKKA-AIKA 10.1 Suoritusaika Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. (Urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan) Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Työhön liittyvät tarkastuspöytäkirjat ja tarkemittaustulokset on toimitettava tilaajille viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Elenia Oy:n verkko on dokumentoitava Elenian verkkotietojärjestelmään dokumentointiohjeiden mukaisesti viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki urakkaan liittyvät työt on tehty valmiiksi. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa TÄYSIN VALMIISEEN KUNTOON, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta Välitavoitteet Urakan välitavoite on esitetty kohdassa 3.1. Välitavoite on sakollinen. Sakon suuruus määräytyy kohdan 10.5 mukaisesti urakkasopimuksen hinnasta Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on 0,1 prosenttia työpäivältä. Muuten YSE 18 mukaisesti. 11. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 11.1 Urakoitsijan vakuudet Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen Rakennusajan vakuus Päätoteuttajan rakennuttajalle antama rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

15 urakkahinnasta (YSE 36 ) ja sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta yli sovitun vastaanottotarkastuksen. Yrityksen heikko vakavaraisuus voi aiheuttaa vakuuden korotuksen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan päätoteuttajalle seuraavien ehtojen täytyttyä: työ on kokonaisuudessaan hyväksytysti vastaanotettu luovutusasiakirjat on tarkastettu ja hyväksytty vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu mahdolliset korvaukset kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, on suoritettu rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika alkaa urakkasuorituksen työkohteen valmistumisesta ja jatkuu 24 kuukauden ajan. Takuuajan vakuus on 5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (sis. lisä- ja muutostyöt). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa koko takuuajan ja kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään pankin, vakuutusyhtiön tai muun rakennuttajan hyväksymä omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus tai valtion omat tai sen takaamat velkasitoumukset. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta, tulee pankilta saada kirjallinen todistus siitä, ettei pankki käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta ns. vastakuittausoikeutta. Rakennusajan vakuus on arvoltaan kymmenen (10) prosenttia arvonlisäverottomasta kokonaisurakkahinnasta (YSE 1998). Urakoitsija on vastuussa takuuaikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamisesta sekä niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta YSEn mukaisesti. Takuuaikana tilaajalla on lisäksi oikeus, käyttötilanteen tai käyttöturvallisuuden niin vaatiessa ilman kirjallista ennakkohuomautusta korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella takuun piiriin kuuluva työ urakoitsijan laskuun ellei urakoitsija pysty riittävän nopeasti korjaamaan vikaa. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSEn mukainen Tilaajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) 11.6 Rakennuskohteen vakuuttaminen Päätoteuttajalla tulee olla vähinään urakkasumman (arvonlisäverollinen) suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle mahdollisesti koituvat henkilö- ja aineelliset vahingot (mm. räjäytys-, kaapeli- ja liikennevahingot). Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Louhintatöiden osalta urakoitsijalla tulee olla sekä henkilö- että esinevahingot kattava vastuuvakuutus. Päätoteuttajalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustuvien vakuutusten lisäksi YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

16 arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. 12. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 12.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) 12.2 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko, joka laaditaan erikseen jokaiselle tilaajalle. Tilaajat hyväksyvät maksuerätaulukot. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan kyseisiltä tilaajilta. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään viisi (5) prosenttia urakkasummasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työntekijävakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu päätilaajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä on vähintään 10 prosenttia urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet on luovutettu päätilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja loppudokumentit toimitettu. Sellaista jälkilaskutusta, josta ei ole etukäteen sovittu ei hyväksytä Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Käännetty arvolisävero Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta Elenia Oy:lle myytäviin rakentamispalveluihin. Rakentamispalvelua koskevat myyntilaskut Elenia Oy:lle tulee laatia arvonlisäverollisina Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät vaikuta urakkahintaan Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Muutostyöt Lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE 43, 44 ja 47 :n mukaista menettelyä. Päätoteuttajan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Lähtökohtaisesti lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään tarjouksen liitteenä annettua lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloa. Mikäli lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa yksittäisen nimikkeen hinta ei ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden eikä muuhun sopimukseen lisä- ja muutostyön hinnoittelusta päästä, on tilaajalla oikeus ottaa lisä- ja muutostyö toteutettavakseen. Urakoitsijalla säilyy tässäkin tapauksessa pääurakoitsijan ja päätoteuttajan rooli velvollisuuksineen. Mikäli muutostyön maksupe- Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

17 rusteesta ei ole muuta sovittu, niin tehdään työ omakustannushintaisena (YSE 47 ). Kaikista muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista. Ilman vahvistusta tehdyt työt tekee päätoteuttaja omalla kustannuksellaan. Kaikista lisä- ja muutostöistä (sovitut ja käsittelemättömät) pidetään ajantasaista numeroitua luetteloa. Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Lisä- ja muutostöistä, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti (tarjous) aina ennen työn suorittamista. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voidaan sopia YSE 43 :n mukaisesti rakennuttajan nimeämän valvojan kanssa. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän, jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu. 13. ORGANISAATIOT 13.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajien toimivaltaisina edustajina toimivat Hattulan kunnan vs. tekninen johtaja Arja Kauppi, HS-Veden verkostopäällikkö Leo Aspholm, Elenia Oy:n rakennuttaja Jukka Lehtonen. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu valvontainsinööri Alpo Jokela ja katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen (Hattulan kunta), putkimestari Seppo Hietala (HS-Vesi) ja suunnittelija Iiro Miettinen (FCG). Juha Alhonen (Elenia Oy). Paikallisvalvojina tulevat toimimaan valvontainsinööri Alpo Jokela ja katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen (Hattulan kunta), putkimestari Seppo Hietala (HS-Vesi), Juha Alhonen (Elenia Oy) Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Sähkötöissä vaaditaan sähkötöidenjohtajan pätevyys. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon Urakoitsijan henkilöstö koskevat muut määräykset (YSE 58 ) Urakoitsija ilmoittaa putkiasentajan ja toimittaa todistuksen putkiasentajan muovihitsauskurssista. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

18 14. YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET 14.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksia pidetään noin kolmen (3) viikon välein tai tarvittaessa. Urakoitsija järjestää tarvittaessa tilan työmaakokousten pitoa varten Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Ennen urakkasuorituksen luovuttamista pidetään vastaanottotarkastus. Urakka otetaan vastaan, kun vaaditut tarkemittaukset on toimitettu tilaajalle (vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta) ja mahdolliset puutteet ja virheet on korjattu Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 15. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 16. TARJOUKSEN ANTAMINEN Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta: Mahdolliset tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee osoittaa tilaajalle sähköpostitse klo mennessä. Kysymyksiin laaditaan kirjallinen vastaus niiden käsittelyn jälkeen. Kysymykset osoitetaan osoitteella: Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan hankintayksikön internet-sivuilla viimeistään osoitteessa: Tarjoajan tulee joka tapauksessa seurata yllä mainittua Internet-sivua ja käydä lukemassa siellä olevat tiedot , koska hankintayksikkö voi viran puolesta ja hankintalainsäädännön mukaisesti täsmentää tarjouspyyntöön liittyviä asioita kesken tarjouskilpailun. Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

19 Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin voidaan tarjous jättää hyväksymättä. Tarjous tulee antaa erillisellä tarjouslomakkeella. Tarjous on annettava suomenkielisenä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kaksi (2) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen ympäristöolosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen tulee saapua tilaajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päälle on oltava merkintä Päivärinne Tarjouksen vertailuperusteet Urakoitsijan valintaperuste on halvin kokonaisurakkahinta Tarjouksien hyväksyminen / hylkääminen Tarjous hylätään ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää tarjouksen antajan omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä hankinta-asetuksen 43 mukaan, mikäli se on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, mikäli taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen puuttuvat. Urakkatarjousta ei oteta käsittelyyn, mikäli: urakoitsija on konkurssissa konkurssihakemus on vireillä urakoitsija on selvitystilassa urakoitsija on syyllistynyt vilpilliseen toimintaan urakoitsija on syyllistynyt lainvastaiseen tekoon urakoitsija on syyllistynyt vakavaan virheeseen ammatin harjoittamisessa urakoitsijalla työnantajavelvoitteiden laiminlyöntiä (verojäämät, työeläkekassamaksut) Hattulassa HATTULAN KUNTA Arja Kauppi vs. tekninen johtaja HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY (HS-VESI) Leo Aspholm Verkostopäällikkö Elenia OY Jukka Lehtonen Rakennuttaja Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen /19

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE MYLLYVAARAN TIEKUNTA URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE 2013 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 2 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Tilaaja... 4 1.3. Rakennuskohde...

Lisätiedot

RITVALANKADUN SANEERAUS

RITVALANKADUN SANEERAUS 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ RITVALANKADUN SANEERAUS 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus ja Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2017 PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN RAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka, Orimattilan Vesi Oy ja Jorma Hatakka pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot