Tutkijan identifiointi esiselvitys toteuttamisvaihtoehdoista Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkijan identifiointi esiselvitys toteuttamisvaihtoehdoista Suomessa"

Transkriptio

1 TutkijanidentifiointiesiselvitystoteuttamisvaihtoehdoistaSuomessa Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä Runko ja alustava hahmotelma Hanna-Mari sisällöstä Puuska 0.1b Täydennyksiä (TTA) Panu Kalliokoski 0.1c Täydennyksiä (terminologia & Mikael Linden ORCID ja Haka) Täydennetty sisältöä Hanna-Mari Puuska Sisällysluettelo 1 Johdanto Taustaa OKM:n tiedonkeruiden nykytilanne Julkaisutietojen käyttö OKM:ssä Julkaisut julkaisutietoportaalissa Tutkimuksen tietoaineistojen toimijoiden tunnistaminen Tutkijan identifioinnin tarjoamat mahdollisuudet Tutkijan identifioinnin toteuttaminen Olemassa olevia tutkijatunnisteita Henkilötunnus Haka-tunnistautuminen ORCID ResearcherID ja ScopusID ISNI Tutkijan identifiointikäytännöt korkeakouluissa Tutkijan identifiointi muissa maissa

2 1 Johdanto OKM:ssä esille on noussut tarve tutkijan identifioinnille valtakunnallisella tasolla siten, että julkaisujen tekijät voidaan yhdistää identifioituihin henkilöihin. Myös Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa (TTA) on pohdittu keinoja yksilöidä tutkimusaineistojen toimijoita (mm. tutkijat). Tutkijan identifioiminen (engl. identification) tarkoittaa tutkijan erottamista vertaisistaan siihen tarkoitetun (yksilöivän) tunnisteen (unique identifier) avulla. Tunniste voidaan liittää yksikäsitteisesti yhteen tosielämän henkilöön (elävään tai edesmenneeseen). Käyttäjätunnus, henkilötunnus, ORCID-tunniste ja ISNI-tunniste ovat esimerkkejä tunnisteista. Samalla henkilöllä saattaa olla käytössään useita rinnakkaisia tunnisteita. Tutkijan tunnistaminen (engl. authentication, verification of identity) eli tutkijan henkilöllisyyden todentaminen tarkoittaa, että tunnistava taho, esimerkiksi tietojärjestelmä, varmistaa henkilön olevan joku entuudestaan tunnettu henkilö. Tietojärjestelmissä tämä tapahtuu sisäänkirjautumisen yhteydessä, kun tutkija syöttää järjestelmään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Tällöin tunnistava taho saavuttaa tiettyyn rajaan asti varmuuden siitä, kuka järjestelmään kirjautunut henkilö on (ts. mikä on hänen käyttäjätunnuksensa). Varmuutta voidaan kasvattaa siirtymällä vahvaan tunnistukseen. Tarkkuus on tarpeen käytettäessä termejä tunnistaminen ja identifioiminen. Tunnistaminen viittaa tietojärjestelmiin kirjautumiseen, ja siihen liittyy mm. käsitteet vahvasta tunnistamisesta. Identifioiminen taas tarkoittaa tutkijan erottamista toisista tutkijoista, mutta identifioinnin ei välttämättä tarvitse liittyä nimenomaan tietojärjestelmään sisäänkirjautumiseen. Identifioinnista on kysymys esimerkiksi silloin, kun halutaan selvittää, onko kaksi tutkimusartikkelia kirjoittanut itse asiassa yksi ja sama tosielämän henkilö. OKM on antanut CSC:lle tehtäväksi selvittää vuoden 2013 aikana erilaisten ratkaisujen teknisiä toteuttamismahdollisuuksia, eri vaihtoehtojen hyötyjä ja rajoituksia sekä arvioita kustannuksista ja mahdollisesta toteuttamisaikataulusta. Esiselvityksen tarkoituksena on huomioida myös korkeakoulujen tarpeet, näkökulmat, valmiudet sekä käytännöt tutkijan identifioinnissa. Samanlaisia tarpeita on ollut esillä muissakin maissa. Tässä selvityksessä tehdään lyhyt katsaus myös muissa maissa tehtyihin suosituksiin ja käynnissä oleviin hankkeisiin. 2 Taustaa 2.1 OKM:ntiedonkeruidennykytilanne OKM kerää vuosittain korkeakouluilta tietoja niiden toiminnasta (mm. henkilöstö, opintopisteet, julkaisut, toimipisteet, opettaja- ja tutkijavierailut, tilat, taloustiedot). Korkeakoulut raportoivat vuosittain kaikista julkaisuistaan bibliografiset tiedot, mm. julkaisun nimi 2

3 julkaisutyyppi tieteenala & koulutusala julkaisun tekijöiden nimet korkeakoulu ja sen alayksikkö lehti/sarja/kustantaja lehden numero, volyymi & sivut Korkeakoulujen henkilöstötiedonkeruu perustuu henkilöstön palvelusuhdejaksoihin, joista kerätään mm. seuraavia tietoja: henkilötunnus korkeakoulukohtainen henkilönumero tiedekunta ja laitos nimike, tehtävä & tutkijanuravaihe tutkinto sukupuoli kansalaisuus tieteenala & koulutusala Tilastotiedot julkaistaan Vipusessa ( ja lisäksi julkaisujen viitetiedot julkaisutietoportaalissa (testiversio) 2.2 JulkaisutietojenkäyttöOKM:ssä Julkaisuista kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen tutkimustoiminnan seurannassa sekä rahoitusmallin yhtenä kriteerinä. OKM:ssä on esiintynyt tarpeita laajentaa tiedepolitiikassa käytettävää tietoa Suomessa harjoitettavasta tutkimuksesta. Tällä hetkellä esimerkiksi julkaisuista kerättävien tietojen avulla saadaan kuva harjoitettavan tutkimuksen määrästä, jakautumisesta korkeakouluihin, tieteen- ja koulutusaloille sekä tutkimuksen laadusta ja näiden kehittymisestä. Jatkossa tavoitteena on arvioida esimerkiksi eri yliopistojen tutkimuspotentiaalia ja sen kehittymistä ajan myötä sekä pidemmällä aikavälillä seurata mm. tutkijaliikkuvuuden kehittymistä eri korkeakouluissa ja tieteenaloilla. Julkaisutiedoissa ilmoitettujen tekijöiden yhdistäminen korkeakoulujen henkilötietoihin mahdollistaisi julkaisutoiminnan tarkastelun mm. tekijöiden iän, sukupuolen, koulutusalan ja asteen, tutkijavaiheen sekä mahdollisesti muiden tutkimussuoritusten suhteen. Yliopistojen tuottamia julkaisutietoja on mahdollista yhdistää kansainvälisten viitetietokantojen Thomson Reutersin Web of Science (WoS) ja Elsevierin Scopus-julkaisuihin tunnistusalgoritmin avulla. Jos yliopistojen julkaisujen tekijät kytketään tulevaisuudessa henkilöihin, ne voidaan tarvittaessa liittää myös niihin WoS- tai Scopus-julkaisuihin, jotka esiintyvät yliopistojen keräämissä tiedoissa. Näin ollen myös julkaisujen määrää ja vaikuttavuutta voidaan selvittää myös suhteessa tutkijanuravaiheeseen, tutkijan ikään ja sukupuoleen jne. Julkaisutiedonkeruussa ilmoitetaan sekä julkaisun kaikki tekijät että organisaation omat tekijät. Osa yliopistoista ilmoittaa myös julkaisuun liittyvät laitokset tai yksiköt. Tällä hetkellä julkaisuja ei kytketä tieto- 3

4 jen raportointivaiheessa tunnistettuihin henkilöihin, joten luotettavat tekijäkohtaiset analyysit eivät ole toistaiseksi mahdollisia. Esimerkiksi samannimisiä henkilöitä ei voida erottaa toisistaan luotettavasti eikä eri aikoina tuotettuja julkaisuja voida yhdistää samaan henkilöön, mikäli henkilön nimi muuttuu. Julkaisujen tekijöitä ei näin ollen voida yhdistää henkilötiedonkeruussa kerättäviin tietoihin. Myöskään laitostasoiset analyysit eivät ole luotettavia. 2.3 Julkaisutjulkaisutietoportaalissa Kansalliskirjaston toteuttaman korkeakoulujen kansallinen julkaisutietoportaali täydentää CSC:n toteuttamaa Vipunen-raportointiportaalia, joka on suunniteltu julkaisutietojen pohjalta tehtävien tilastollisten analyysien tekemiseen. Julkaisuportaali-projektissa tuotettiin prototyyppi verkon kautta käytettävästä, haku- ja selailukäyttöön soveltuvasta yliopistojen julkaisutiedot sisältävästä käyttöliittymästä. Julkaisutietoportaalia pilotoitiin yliopistojen vuoden 2011 julkaisutiedoilla, jotka ne olivat raportoineet OKM:n vuosittaisessa tiedonkeruussa. Varsinainen portaali julkistetaan kesäkuussa Julkaisutietoportaalin kehitysversio mahdollistaa tällä hetkellä julkaisujen selailun sekä haut tekijän nimellä. Toistaiseksi kuitenkin tekijöitä ei käytännössä voida tunnistaa, vaan tekijähaulla voi saada esimerkiksi usean samannimisen henkilön julkaisuja tai samalla henkilöllä voi olla useita erilaisia kirjoitusasuja. 2.4 Tutkimuksentietoaineistojentoimijoidentunnistaminen Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka tarkoitus on parantaa tutkimusaineistojen uudelleenkäyttöä ja yhteentoimivuutta. TTA-hankkeen minimimetatietomalli määrittää ne metatiedot, joita hankkeessa kerätään kaikille tutkimusaineistoille tieteenalasta riippumatta. Minimimetatietomallissa suositetaan, että kaikki tutkimusaineistoon liittyvät toimijat määritetään tunnisteella; nimeä saa käyttää vain, jos tunnistetta ei ole käytettävissä. Erilaisia toimijoita ovat tutkimusaineiston tekijän lisäksi aineiston omistaja, rahoittaja, jakelija, tuottajaprojekti sekä näiden kaikkien taustaorganisaatiot. Tyypillinen henkilötoimija on tutkija, joka on ollut jollain tavoin mukana aineiston syntyprosessissa. Kun tällainen tutkija voidaan tunnistaa yksiselitteisesti, voidaan etsiä saman tutkijan tuottamia aineistoja ja julkaisuja, tilastoida esim. rahoituksen tuottavuutta tai tutkimusaineistojen uudelleenkäyttöastetta taustatietojen mukaan, sekä selventää, kenellä on oikeus korjata virheellisiä aineistojen tietoja. 2.5 Tutkijanidentifioinnintarjoamatmahdollisuudet Tutkijan tunnistaminen mahdollistaisi mm. Julkaisutietojen tilastoinnin tutkijan taustatietojen mukaan (esim. tutkijanuravaihe, sukupuoli, ikä, liikkuvuus jne.) WoS- ja Scopus- analyysit tutkijan taustatietojen mukaan Haut julkaisuportaalista tekijän mukaan Henkilötiedon kautta myös laitostieto voitaisiin saada luotettavammin -> korkeakoulut voisivat saada yksikkötasoista vertailutietoa muista korkeakouluista. Julkaisutietojen yhdistäminen tutkimusaineistojen tietoihin tekijän kautta 4

5 Palveluita, joissa tunnistautunut tutkija pystyy itse korjaamaan virheellisiä omien aineistojensa tietoja. Tunnisteiden käyttö tutkijoilla voisi tehostaa ja helpottaa julkaisutiedonkeruuta, jos saman tunnisteen avulla voisi haravoida tutkijan julkaisuja eri tietolähteistä (esim. ORCID, WoS, Scopus), eikä tietoja tarvitsisi joka kerta syöttää uudelleen. Haravointia voisivat mahdollisesti hyödyntää myös raportoinnissa tutkimusrahoittajille (esim. Suomen Akatemia, Tekes). 3 Tutkijanidentifioinnintoteuttaminen Käytännössä julkaisujen tekijät tulisi liittää henkilöihin jonkin yksilöivän tunnisteen avulla. Käytettäviä tunnisteita voi olla yksi tai useampia. Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan soveltaa eritasoisia ratkaisuja OKM:n henkilöstötiedonkeruu vs. henkilörekisterien tiedot tietovarantoon vain julkaisujen tekijöiden identifiointi vs. kansallinen tutkijoiden identifiointi vain korkeakoulujen henkilöstö vs. kaikki suomalaiset tutkijat kansallinen vs. kansainvälinen tunniste OKM:n henkilöstötiedonkeruussa kerätään kattavasti tiedot korkeakouluihin palvelussuhteessa olevista henkilöistä. Henkilön linkittäminen julkaisun tekijään voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että henkilöstötiedonkeruussa käytettävä henkilötunnus tai muu yksilöivä tunniste kytkettäisiin yliopistossa julkaisun tallennusvaiheessa julkaisun tekijään. enettely edellyttäisi kuitenkin yliopistoilta lisätyötä ja muutoksia tiedonkeruuseen. Tosin jo nyt monissa yliopistoissa julkaisutietojärjestelmä on yhteydessä henkilötietojärjestelmään, ja ne julkaisujen tekijät, jotka ovat omasta yliopistosta, kytketään näiden henkilötietoihin. Menettely jättää kuitenkin ulkopuolelle ne henkilöt, jotka eivät ole varsinaisessa palvelussuhteessa yliopistoon, mutta ovat siihen muuten affilioituneet, kuten esimerkiksi apurahatutkijat ja emeritusprofessorit. Osa korkeakouluista kerää tietoja myös ei-palvelussuhteessa olevista (esim. apurahatutkijat, emeritukset), jos näillä on julkaisuja, mutta tiedot eivät ole henkilörekisterissä. Tietoa ei myöskään yleensä kerätä niistä ei-palvelussuhteessa olevista henkilöistä, joilla ei ole julkaisuja. Ulkomaalaisilla tutkijoilla ei välttämättä ole henkilötunnusta, joten näiden henkilöiden kohdalla täytyisi käyttää muuta tunnistetta. Henkilöstötiedonkeruussa kerätään myös henkilöiden korkeakoulukohtainen henkilönumero, mutta sen avulla ei voi tunnistaa samaa henkilöä eri korkeakouluissa. Esillä on ollut myös tutkija- ja julkaisutietojen kerääminen korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon samaan tapaan kuin sinne tallennetaan jatkossa kaikkien korkeakoulujen opiskelijatiedot eli tiedot henkilöistä ja heidän opiskeluoikeuksistaan sekä lisäksi tutkintoja, opintosuorituksia ja niiden arvosanoja koskevia tietoja. Tietovaranto on valtakunnallinen palvelu, jossa korkeakoulu säilyttää kopiota opiskelijarekisterinsä tiedoista. Tietovarannossa tieto on looginen osa korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävää rekisteriä. Tietovarantoon tietojen siirtäminen ei siis ole tietojen luovuttamista. (ks. ) 5

6 3.1 Olemassaoleviatutkijatunnisteita Kansallisia Henkilötunnus Korkeakoulukohtainen henkilönumero Haka Kansallinen oppijanumero (OID)? Kansainvälisiä ORCID ResearcherID ScopusID ISNI Henkilötunnus Etuja + Henkilöiden tiedot kerätään jo henkilöstötiedonkeruussa + Kattaa kaikki korkeakouluihin palvelussuhteessa olevat + Henkilötunnuksen avulla voidaan tunnistaa sama henkilö eri korkeakouluissa Rajoituksia - Tiedon lisääminen julkaisuihin tuottaa lisätyötä korkeakouluissa o vain osassa yliopistoja oma julkaisutietojärjestelmä hakee tietoja hr-järjestelmästä Avoimia kysymyksiä? Tietosuojakysymykset? Voidaanko tietoja hyödyntää myös muihin kuin OKM:n tarkoituksiin (esim. SA-raportointi jne.)? Ulkomaalaiset, joilla ei henkilötunnusta? Historiatieto henkilöstöstä (henkilö ei välttämättä enää töissä julkaisun ilmestyessä) Haka-tunnistautuminen Haka on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota tieteen tietotekniikan keskus CSC operoi. Haka-luottamusverkoston jäseneksi voivat liittyä yliopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistosairaalat, tutkimuslaitokset ja näiden toimintaa tukevat organisaatiot. Hakaverkostoon kuuluvien organisaatioiden henkilöstö ja opiskelijat voivat käyttää kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksia kirjautuessaan Hakan piirissä oleviin www-palveluihin. Käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää palveluihin kirjautumisen yhteydessä. Haka kattaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön. Lisäksi Hakan kautta voidaan tunnistaa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole palvelussuhteessa organisaatioon, mutta joille organisaatio on katsonut tarpeelliseksi antaa käyttäjä- 6

7 tunnuksen. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi jatko-opiskelijat, apurahatutkijat, dosentit ja emeritusprofessorit. Haka-tunniste on nimeltään edupersonprincipalname. Hakasta puuttuu toiminnallisuus, jonka avulla eri organisaatioissa työskennellyt tai opiskellut henkilö voitaisiin yhdistää samaksi tosielämän henkilöksi. Henkilötunnusta voidaan käyttää jossain rajoissa identiteettien yhdistämiseen yli organisaatiorajojen, mutta kaikilla tutkijoilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai se ei ole saatavilla Haka-kirjautumisen yhteydessä. Jos tutkijan identifiointi -hankkeessa kuitenkin otetaan käyttöön tutkijan yksilöivä tunniste, voitaisiin ajatella että tämä voisi olla yksi tutkijasta Haka-kirjautumisen yhteydessä saatavilla oleva henkilötieto. Tällöin tosin tulee rakentaa riittävän luotettava prosessi, jolla korkeakoulujen tietohallinnot ylläpitäisivät tutkijoille kuuluvia tunnisteita osana hänen käyttäjätunnustietojaan. Etuja + Kattaa myös ei-palvelussuhteessa olevia Rajoituksia - ei tunnista samaa henkilöä eri korkeakouluissa - edupersonprincipalname-tunniste saattaa vaihtua vaikka henkilö ei vaihda korkeakouluaan (käyttäjätunnuksen vaihtuminen tai korkeakoulujen yhdistyminen) Avoimia kysymyksiä? Kytkentä henkilöstö- ja julkaisutiedonkeruuseen ORCID ORCID on avoin, voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka päämäärä on luoda ja ylläpitää rekisteriä tutkijoiden identifioimiseksi ja heidän tieteellisen tuotantonsa yhdistämiseksi heihin. ORCID on rekisteröity Delawaren osavaltioon, USAan. ORCID on tieteenalariippumaton, ylikansallinen järjestelmä, joka toimii yhteen muiden tutkijatunnisteiden kanssa. ORCID toimii yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa ja pyrkii integroitumaan työnkulkuihin, kun tutkimusprofiilin ylläpitoon, käsikirjoitusten lähettämiseen sekä tutkimusrahoituksen ja patenttien hakemiseen. ORCID-palvelu otettiin käyttöön lokakuussa Alkuvaiheessa tutkijat voivat oma-aloitteisesti perustaa ja ylläpitää tietojaan ja tunnisteitaan ORCID-palvelussa (orcid.org). Jatkossa ORCID tähtää toimintatapaan, jossa myös tutkijoiden kotiorganisaatio ( Trusted Party ) voi perustaa ja ylläpitää tutkijoidensa tunnisteita ja tietoja. Etuja + Tutkija voi itse liittää palvelussa itselleen julkaisuja ja ylläpitää julkaisuluetteloaan + Tietoja voi mahdollisesti jatkossa importoida suoraan oman organisaation julkaisutietojärjestelmään + Kattaa myös ulkomaalaisia tutkijoita 7

8 + Pyrkii integroitumaan mm. tutkimusprofiilin ylläpitoon, käsikirjoitusten lähettämiseen sekä tutkimusrahoituksen ja patenttien hakemiseen + Kytkennät kansainvälisiin järjestelmiin, tietokantoihin ja tunnisteisiin (mm. Thomson Reutersin ResearcherID ja Elsevierin ScopusID) Rajoituksia - Kehitys vasta alkuvaiheessa Avoimia kysymyksiä? Rajapinnat ResearcherIDjaScopusID Thomson Reuters ylläpitää ResearcherID-systeemiä, jonka avulla tutkijat voivat identifioida itselleen Thomson Reutersin Web of Science -tietokannoissa esiintyviä julkaisuja. Thomson Reutersin viimeisimmässä julkistuksessa ResearcherID:stä tutkijan on myös mahdollista kytkeä oma ResearcherID myös OR- CID-tunnisteeseen. Elsevierin Scopus-viitetietokannassa on pyritty identifioimaan julkaisujen tekijöitä ja annettu näille ScopusID-tunnisteita. Tutkija voi myös itse luoda itselleen ScopusID-tunnisteen sekä kytkeä sen ORCIDtunnisteeseensa ISNI ISNI (International Standard Name Identifier) on ISO:n (the International Organization for Standardization) kehittämä tunniste julkisille toimijoille (public identities of parties). "Julkinen toimija" on identiteetti, jota luonnollinen henkilö tai organisaatio käyttää julkaisutoiminnassa. Käytännössä järjestelmä rajataan henkilöihin ja yhteisöihin, jotka ovat tavalla tai toisella tekemisissä henkisen luomistyön kanssa. Kansainvälinen ISNI-keskus ISNI International Agency antaa tunnisteita ja paikalliset ISNI-keskukset anovat ja tarkistavat tietoja. Paikallinen ISNI-keskus Suomessa on Kansalliskirjasto. ISNI-tunniste soveltuu etupäässä kirjastojen bibliografisiin käyttötarkoituksiin. Ks. lisää: Juha Hakala: ISNI (International Standard Name Identifier): johdatus julkisten toimijoiden tunnistamiseen 4 Tutkijanidentifiointikäytännötkorkeakouluissa Eri korkeakouluilla on käytössä erilaisia tutkimustietojärjestelmiä ja erilaisia käytäntöjä julkaisujen tekijöiden identifioimiseen. Toisissa korkeakouluissa tutkimustietojärjestelmä on kytketty henkilötietojärjestelmään, jolloin julkaisun tekijöiden tunnistetaan henkilötunnuksen perusteella. Opetus- ja tutkimushenkilöstö erotetaan muusta henkilöstä henkilölle annetun roolin perusteella (ainakin HY). Henkilötietojärjestelmät sisältävät kuitenkin tiedon vain palvelussuhteessa olevista henkilöistä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmässä täydennetään henkilötietojärjestelmän tietoja niiden eipalvelussuhteessa olevien henkilöiden tiedoilla, jotka kirjaavat julkaisujaan yliopiston tutkimustietojärjestelmään. Affiliaatiota hakee tutkija itse ja sen hyväksyy laitos. Tutkimustietojärjestelmään voivat tal- 8

9 lentaa julkaisujaan henkilöt, jotka täyttävät OKM:n tiedonkeruukäsikirjan määritelmän julkaisun tekijän affilioitumisesta korkeakouluun. Käytännössä siis tallennetaan ei-palvelussuhteessa olevilta lähinnä niiden tutkijoiden tietoja, joilla on julkaisuja. Yliopistoilla on käytössä myös muita tunnistejärjestelmiä (esim. Aalto-yliopistossa ResearcherID?). Osassa korkeakouluissa tekijöitä ei vielä identifioida lainkaan. Muutamat korkeakoulut ovat parhaillaan uusimassa tutkimustietojärjestelmää, joten käytännöt voivat muuttua. Huom. Esiselvityksen seuraavassa vaiheessa tarkoituksena selvittää muidenkin korkeakoulujen käytäntöjä tutkijoiden identifioimisessa. 5 Tutkijanidentifiointimuissamaissa Ruotsissa on selvitetty tutkijan identifioinnin hyödyntämistä erilaisissa julkaisutietokannoissa sekä sen mahdollisuuksia ja haasteita kansallisella tasolla. Tammikuussa 2013 valmistuneessa Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser scenarier och utvecklingsmöjligheter -projektin loppuraportissa annetaan suosituksia identifiointijärjestelmän valintaan sekä siitä, kuinka se sopii yhteen Ruotsin julkaisujärjestelmien kanssa. Raportissa suositellaan, että tutkijan identifiointi SwePubissa ja julkaisurekistereissa perustuisi ORCIDiin. Iso-Britanniassa tehtiin vastaava selvitys vuonna 2012, ja todettiin, että mahdollisuudet ja kustannukset koko tutkimussektorin kytkemisestä ORCIDiin pitäisi selvittää. Norjassa tutkijan identifiointi on kytketty kansalliseen keskitettyyn tutkimustietojärjestelmään Cristiniin, jonne kaikki tutkimusorganisaatiot syöttävät julkaisunsa ja tutkijoidensa tiedot. Tunnisteena käytetään henkilötunnuksia, jonka saavat myös ulkomaalaiset tutkijavierailijat. Mahdollisuus käyttää henkilötunnusta Cristinissä on Norjassa säädetty yliopisto- ja korkeakoululakiin. Norjassa ei toistaiseksi ole suunnitelmia esimerkiksi ORCID- tai muiden tunnisteiden kytkemisestä Cristiniin. Hollannissa on vuodesta 2005 alkaen ollut käytössä kansallinen tutkijatunniste DAI (Digital Author Identifier), jota käytetään tutkijoiden identifiointiin korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmissä. Tutkijoiden tiedot haravoidaan paikallisista järjestelmistä myös kansalliseen julkaisujen hakupalveluun NARCISiin. DAI kattaa arviolta 80 prosenttia hollantilaisista tutkijoista. Tutkijat eivät kuitenkaan itse perusta tai ylläpidä DAI-tunnisteitaan. Hollannissa selvitetään mahdollisuuksia kytkeä DAI-tunnisteita sekä ORCIDIin että ISNIin. Lähde: KB, Ruotsi 9

Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot

Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot CSC:n toteuttama esiselvitys OKM:n toimeksiannosta Hanna-Mari Puuska CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 18.3.2014 Tutkijan identifiointi

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot

Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot CSC:n toteuttama esiselvitys OKM:n toimeksiannosta 16.12.2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Taustaa... 4 1.2 Esiselvityksen toimeksianto

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi esiselvitys toteuttamisvaihtoehdoista Suomessa

Tutkijan identifiointi esiselvitys toteuttamisvaihtoehdoista Suomessa TutkijanidentifiointiesiselvitystoteuttamisvaihtoehdoistaSuomessa Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 4.4.2013 Runko ja alustava hahmotelma Hanna-Mari sisällöstä Puuska 0.1b

Lisätiedot

Kansainväliset tutkijatunnisteet

Kansainväliset tutkijatunnisteet Kansainväliset tutkijatunnisteet Tutkijan identifiointi -seminaari 25.2.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma,

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc. n tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.fi Tutkijan identifiointi -kysely Webropol-kysely lähetettiin yliopistoille ja korkeakouluille kesäkuussa

Lisätiedot

ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen. RAKETTI-tulosseminaari, Jyrki Ilva

ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen. RAKETTI-tulosseminaari, Jyrki Ilva ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen RAKETTI-tulosseminaari, 30.8.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma, jälleen

Lisätiedot

ORCID. Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden identifioinnissa. Pirjo Heikkilä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tiedekeskus

ORCID. Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden identifioinnissa. Pirjo Heikkilä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tiedekeskus ORCID Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden identifioinnissa Pirjo Heikkilä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tiedekeskus Kansallisia toimijoita ja tietokantoja VIRTA, JUULI ORCID-ID ID ID

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

Arto, Linda ja Fennica kansallisen julkaisurekisterin tietojen lähteinä. Asiantuntijakokous, Jyrki Ilva

Arto, Linda ja Fennica kansallisen julkaisurekisterin tietojen lähteinä. Asiantuntijakokous, Jyrki Ilva Arto, Linda ja Fennica kansallisen julkaisurekisterin tietojen lähteinä Asiantuntijakokous, 19.4.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama

Lisätiedot

Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys

Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Hanna Mari Puuska KOTA seminaari 1.9.2015 Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Nykytilanne Viranomaistiedonkeruut + useita erillisiä valtakunnallisia

Lisätiedot

Open Researcher & Contributor id. Jukka Englund 2016

Open Researcher & Contributor id. Jukka Englund 2016 Open Researcher & Contributor id Jukka Englund 2016 ORCID ORCID on tunnistejärjestelmä tutkijoiden luotettavaan identifiointiin ORCID on avoin, voittoa tavoittelematon yhteisö Päämäärä: ylläpitää rekisteriä

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi (JURE)-projekti) Tomi Mäkelä

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Juuli - julkaisutietoportaali Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalista Juuliksi Kansallisen julkaisuportaalin kehitystyö alkoi syksyllä 2012 Rahoitus

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva JURE ja julkaisufoorumi Julkaisuarkistotapaaminen, 31.8.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama, CSC:n koordinoima Jure-projekti suunnittelee

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

Juuli-julkaisutietoportaali: tilannekatsaus

Juuli-julkaisutietoportaali: tilannekatsaus Juuli-julkaisutietoportaali: tilannekatsaus Missä mennään -webinaari, 27.4.2017 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Juuli-julkaisutietoportaali Juuli (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien

Lisätiedot

Julkaisutiedot läpinäkyviksi: julkaisuportaali. Tampereen teknillinen yliopisto, Jyrki Ilva

Julkaisutiedot läpinäkyviksi: julkaisuportaali. Tampereen teknillinen yliopisto, Jyrki Ilva Julkaisutiedot läpinäkyviksi: julkaisuportaali Tampereen teknillinen yliopisto, 4.10.2012 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalin idea Raportointiportaali (http://vipunen.csc.fi) tuottaa

Lisätiedot

Tutkijat, julkaisut ja tunnisteet Tutkijan tunnistamisesta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla

Tutkijat, julkaisut ja tunnisteet Tutkijan tunnistamisesta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla Tutkijat, julkaisut ja tunnisteet Tutkijan tunnistamisesta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla HAKA-seminaari, 14.2.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen

Lisätiedot

Tutkijat, julkaisut ja tunnisteet Tutkijan tunnistamisesta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla

Tutkijat, julkaisut ja tunnisteet Tutkijan tunnistamisesta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla Tutkijat, julkaisut ja tunnisteet Tutkijan tunnistamisesta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla HAKA-seminaari, 14.2.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisterihanke

Kansallinen julkaisurekisterihanke Kansallinen julkaisurekisterihanke Tutkimus vapaaksi verkkoon! -seminaari 25.1.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Käynnistys: TiedeKOTA-työryhmä 2007-2008 tehtävänä kehittää KOTA-tietokannan tutkimusosiota:

Lisätiedot

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi -seminaari 9.11.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tiedepolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

VIRTA-julkaisutietopalvelu. CSC Finnish research, education and public administration ICT knowledge centre

VIRTA-julkaisutietopalvelu. CSC Finnish research, education and public administration ICT knowledge centre VIRTA-julkaisutietopalvelu CSC Finnish research, education and public administration ICT knowledge centre Taustaa OKM kerää julkaisujen metatiedot vuosittain 14 yliopistolta ja 5 yliopistolliselta sairaalalta

Lisätiedot

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut Hanna-Mari Puuska Korkeakoulujen IT-päivät, Rovaniemi 30.10.2012 hanna-mari.puuska@csc.fi http://raketti.csc.fi/tutki RAKETTI-TUTKI Korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa

Lisätiedot

Julkaisuportaali ja yliopistojen julkaisutiedot

Julkaisuportaali ja yliopistojen julkaisutiedot Julkaisuportaali ja yliopistojen julkaisutiedot Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyviksi!, Helsinki 25.4.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Mihin erillistä julkaisuportaalia tarvitaan? Julkaisuportaali

Lisätiedot

Tutkijan identiteetti osana julkaisutoimintaa. Informaatikko Marja Kokko Tieteen julkisuus seminaari Jyväskylän yliopistossa 12.4.

Tutkijan identiteetti osana julkaisutoimintaa. Informaatikko Marja Kokko Tieteen julkisuus seminaari Jyväskylän yliopistossa 12.4. Tutkijan identiteetti osana julkaisutoimintaa Informaatikko Marja Kokko Tieteen julkisuus seminaari Jyväskylän yliopistossa 12.4.2013 2 Tutkijan tunnistaminen Kysymys mahdollisuudesta yksilöidä tutkija

Lisätiedot

Bibliometriikkahankkeet 2014

Bibliometriikkahankkeet 2014 Bibliometriikkahankkeet 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Hankkeet... 3 2.1 Opintomatka... 3 2.2 Yliopistojen bibliometrinen profiiliselvitys... 3 2.3 Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin

Lisätiedot

Juuli-julkaisutietoportaali

Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-julkaisutietoportaali Kirjastoverkkopäivät, 24.10.2017 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Juuli-julkaisutietoportaali Juuli (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Julkinen käyttöliittymä

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN JULKAISUTOIMINNAN TIEDONKERUUT KOTA SEMINAARI Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

KORKEAKOULUJEN JULKAISUTOIMINNAN TIEDONKERUUT KOTA SEMINAARI Ylitarkastaja Jukka Haapamäki KORKEAKOULUJEN JULKAISUTOIMINNAN TIEDONKERUUT KOTA SEMINAARI 12.9.2012 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Julkaisutiedonkeruun kehittämisen historia (2006-2012) Kokemuksia julkaisutiedonkeruusta 2011

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa

Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa JURE-projektin tulosseminaari, 24.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset julkaisut JURE:n lähtökohta:

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi -ohjausryhmän kokous

Tutkijan identifiointi -ohjausryhmän kokous Tutkijan identifiointi -ohjausryhmän kokous Aika: Tiistaina 13.1.2015 klo 9-11 Paikka: OKM, Väinämöinen, Meritullinkatu 10 Osallistujat: Olli Poropudas, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Immo

Lisätiedot

RAKETTI-TUTKI-osahanke II vaiheen ( ) loppuraportti

RAKETTI-TUTKI-osahanke II vaiheen ( ) loppuraportti RAKETTI-TUTKI-osahanke II vaiheen (2012 2014) loppuraportti Luonnos 12.3.2014 Tavoitteet TUTKI-osahanke on korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa käsittelevä RAKETTI-hankkeen osa. TUTKI-osahankkeen

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi JURE-projekti rake%.csc.fi/jure/

Lisätiedot

Julkaisufoorumi, julkaisurekisterit ja Arto. Arto-päivä, Jyrki Ilva

Julkaisufoorumi, julkaisurekisterit ja Arto. Arto-päivä, Jyrki Ilva Julkaisufoorumi, julkaisurekisterit ja Arto Arto-päivä, 9.5.2012 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Viitetietojen kokoamisen motiivit Tieteellisiä julkaisuja koskevia viitetietoja kootaan kahteen erilaiseen

Lisätiedot

Vuoden 2012 julkaisudata Juulissa

Vuoden 2012 julkaisudata Juulissa Vuoden 2012 julkaisudata Juulissa Asiantuntijaseminaari, 26.11.2013 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Mikä ihmeen Juuli? OKM:n korkeakouluilta keräämille julkaisutiedoille rakennettu selailu- ja hakukäyttöliittymä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT 31.8.2016 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö OKM:n tiedonkeruiden aikataulu Tiedonkeruiden virtaistaminen Rekrytointitiedonkeruu Kyselyn tausta Kyselyn rajaus Hakuun liittyvät

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali. OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali. OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) OKM:n tiedonkeruu ja raportointiportaali Yliopistojen julkaisutiedot (v. 2011 lähes

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

Theseuksen tulevaisuudennäkymiä

Theseuksen tulevaisuudennäkymiä 7. marraskuu 2017 Theseuksen tulevaisuudennäkymiä Mitä uutta auringon alla juhlavuonna 2018? 2 Minna Marjamaa ja Tiina Tolonen Theseus-visio 2018 Theseus profiloituu amkien täyden palvelun avoimen julkaisemisen

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Sähköinen tunnistus korkeakouluissa TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tieteen tietotekniikan keskus CSC Opetusministeriön omistama non-profit-osakeyhtiö

Lisätiedot

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen VirtuaaliAMK-seminaari 29.10.2003 Mikael Linden, mikael.linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC HAKA-projekti VirtAMK-seminaari 29.10.2003 1 Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj LAATU TIETEESSÄ tiedeyhteisö: yliopistot, tutkimuslaitokset, tieteelliset

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu -kyselyn tuloksia

Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu -kyselyn tuloksia Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu -kyselyn tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy..0 hanna-mari.puuska@csc.fi Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Web of Science, Scopus ja Tutka. Matti Rajahonka

Web of Science, Scopus ja Tutka. Matti Rajahonka Web of Science, Scopus ja Tutka Matti Rajahonka 15.5.2014 Julkaisutietoja Tutkaan Voiko julkaisutietoja poimia jostain? Ei kannata tehdä kaksinkertaista työtä. Suomalaisten tieteellisten lehtien artikkelit:

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti osa Raketti-hanketta perustamispäätös 10.6.2009 kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen

Lisätiedot

Pyyntö OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät

Pyyntö OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät Pyyntö OKM/12/040/2017 01.02.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisterin

Korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisterin Korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisterin perustaminen JURE-projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 Taustaa... 2 2 JURE- ohjausryhmä... 3 3 Projektin eteneminen... 4 4 Työryhmät... 6 Tieteenalaluokitustyöryhmä...

Lisätiedot

Tunnistus ja roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta. Inspire-verkoston Yhteistyö-ryhmä

Tunnistus ja roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta. Inspire-verkoston Yhteistyö-ryhmä Tunnistus ja roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Inspire-verkoston Yhteistyö-ryhmä 17.1.2013 Mikael.Linden@csc.fi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit tuottaa

Lisätiedot

Yliopistojen tiedonkeruut 2011

Yliopistojen tiedonkeruut 2011 Yliopistojen tiedonkeruut 2011 27.10.2011 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Tiedonkeruiden muutokset Aikataulut Keruun tekniikka Tiedonkeruun kartoitus Henkilöstötiedonkeruu Merkittävin tutkinto Toimipistetieto

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu -kyselyn tuloksia

Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu -kyselyn tuloksia Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu -kyselyn tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy..0 hanna-mari.puuska@csc.fi Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

OJS-palvelun kehittäminen. Artiva-seminaari Johanna Lilja

OJS-palvelun kehittäminen. Artiva-seminaari Johanna Lilja OJS-palvelun kehittäminen Artiva-seminaari 4.2.2015 Johanna Lilja Open Journal Systems OJS Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämä avoin julkaisujärjestelmä, joka sisältää koko julkaisun toimitusprosessin

Lisätiedot

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruuseminaari, Turku, 31.8.2015 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Nykytilanne OKM:n tiedonkeruussa kerättyjen open access -tietojen laadussa

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous

Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous PÖYTÄKIRJA(LUONNOS) Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous Aika: Keskiviikko 2.12.2015 klo 13 16 Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kh. Kalevala, Meritullinkatu 10, Helsinki Kutsutut:

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Tutkimuksen tietoaineistot

Tutkimuksen tietoaineistot IT-päivät, Rovaniemi 30.10.2012 Tutkimuksen tietoaineistot Johanna Blomqvist CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Data challenges Tutkimuksen tietoaineistot keskeisiä haasteita Miten selviämme tietovirran

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

Bibliometriikkahankkeet 2015

Bibliometriikkahankkeet 2015 Bibliometriikkahankkeet 2015 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Meneillään olevat hankkeet... 4 2.1 Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin... 4 2.2 Tutkijan

Lisätiedot

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille 11.3.2013 Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto TUT RAE 2010-2011 5 paneelia, 23 laitosta, 1127

Lisätiedot

Luottamusverkosto. Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd.

Luottamusverkosto. Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Luottamusverkosto Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 11.3.2013 Johdon tuki -yksikkö 1 Miksi, mihin ja miten Akatemia käyttää bibliometrisiä indikaattoreita? Akatemian

Lisätiedot

Ehdotus CSC:n bibliometriikkapalveluista vuodesta 2013 alkaen. OKM:n tilaama esiselvitys CSC:ltä

Ehdotus CSC:n bibliometriikkapalveluista vuodesta 2013 alkaen. OKM:n tilaama esiselvitys CSC:ltä Ehdotus CSC:n bibliometriikkapalveluista vuodesta 2013 alkaen OKM:n tilaama esiselvitys CSC:ltä 20.11.2012 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on tuottaa jatkossa vuosittain päivitettävä

Lisätiedot

YTI Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa. Mikael Vakkari

YTI Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa. Mikael Vakkari YTI Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa Mikael Vakkari 27.9.2017 Asettamispäätös tausta Asettamispäätös: Tavoitteena on tukea julkisen hallinnon digitalisoitumiskehitystä ja tehostaa erityisesti toimintatapojen

Lisätiedot

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari 16.12.2016 OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka eri näkökulmista Akateeminen tutkimus Informaatiotutkimus,

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti 20.8.2012, Paula Merikko

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Esityksessä Ajankohtaisia kysymyksiä Tiedonkeruu teknisesti aikataulu uusi tiedonkeruu tiedonkeruun

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Heikki Mannila 24.10.2014 1 Sisältö Tavoitteet Aineistot ja huomautuksia niihin Havaintoja Suositukset 2 Tavoitteet Materiaalia, joka tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä VIRTA-rajapinnan hyödyntäminen jatkokehityshankkeissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2015 ja ajankohtaisia asioita. Kota seminaari 2.9.2015 Kaisu Piiroinen

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2015 ja ajankohtaisia asioita. Kota seminaari 2.9.2015 Kaisu Piiroinen Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2015 ja ajankohtaisia asioita Kota seminaari 2.9.2015 Kaisu Piiroinen Sisältö Ajankohtaisia asioita Tiedonkeruut: Uusi käsikirjamalli Tiedonkeruiden VIRTAistaminen Tiedonkeruiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Ajankohtaista identiteetinhallinnassa. IT-päivät 23.10.2008 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Ajankohtaista identiteetinhallinnassa. IT-päivät 23.10.2008 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Ajankohtaista identiteetinhallinnassa IT-päivät 23.10.2008 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Läpileikkauksen läpileikkaus Identiteetin ja pääsyn hallinta Korkeakoulujen sisäinen identiteetinhallinta

Lisätiedot

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit tuottaa keskitettyjä IT-palveluita korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja muille

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

17.9.2012 Juha Tretjakov. Oppijanumero ja käyttäjien tunnistaminen

17.9.2012 Juha Tretjakov. Oppijanumero ja käyttäjien tunnistaminen 17.9.2012 Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien tunnistaminen Käyttäjähallinta Käyttäjän tunnistus Käyttäjän yksilöinti Käyttäjätunnuksena sähköpostiosoite Salasanojen kelpoisuustarkistus Suomalainen

Lisätiedot

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet Kuvailun tiedotuspäivä 26.3.2014 Maarit Huttunen 1 Nimiauktoriteetit Auktoriteettivalvonnan avulla luodaan yhdenmukaiset ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään

Lisätiedot

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia & aineistonhallinnan historia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

PALVELUT KATA/AVAA/IDA. Tuija Raaska, CSC, 2.12.2013 Tuija.Raaska@csc.fi

PALVELUT KATA/AVAA/IDA. Tuija Raaska, CSC, 2.12.2013 Tuija.Raaska@csc.fi PALVELUT KATA/AVAA/IDA Tuija Raaska, CSC, 2.12.2013 Tuija.Raaska@csc.fi Tutkimuksen tietoaineistot TTA Opetus- ja kulttuuriministeriön TTA-hanke edistää tietoaineistojen kuvausten yhtenäistämistä, säilytystä

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot