Bibliometriikkahankkeet 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bibliometriikkahankkeet 2015"

Transkriptio

1 Bibliometriikkahankkeet

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Meneillään olevat hankkeet Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin Tutkijan identifiointiselvitys ja toteutuksen valmistelu Korkeakoulujen julkaisutietovirrat Juuli julkaisutietoportaali Julkaisufoorumityö ARTIVA Analyysikuutio Bibliometristen aineistojen hankinta kansainvälisiltä kustantajilta Uudet hankkeet Yliopistotutkijoiden julkaisuaktiivisuus Tieteidenvälisyys Ulkomaisten tutkijoiden tieteellinen tuottavuus Bibliometriikkaseminaari Kansainvälinen yhteistyö Tietokoneohjelman kirjoittaminen Thomson Reutersin bibliometrisen datan lukemista ja käsittelyä varten CSC:n selvitys bibliometriikka-arviointien tekemiselle Vipunen-tiedeosio

3 1 Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan OKM:n vuoden 2015 bibliometriikkahankkeita. Raportissa kuvataan uudet ja meneillään olevat hankkeet sekä niiden käyttötarve ja vaaditut työpanokset. Vuodelle 2015 on suunniteltu 16 bibliometriikkahanketta, joista kahdeksan jatkuu viime vuodesta. Näin ollen myös uusia hankkeita on kahdeksan. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset hankkeet sekä arvioidut CSC:n resurssit. Taulukko 1. Bibliometriikkahankkeet 2015 sekä arvioidut CSC:n resurssitarpeet henkilötyökuukausina. Sarake Uusi vai jatkuu kertoo onko hanke uusi vai jatkuuko se edelliseltä vuodelta. Hanke Uusi vai jatkuu htkk Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin Jatkuu 4 Tutkijan identifiointiselvitys ja toteutuksen valmistelu Jatkuu 5 Korkeakoulujen julkaisutietovirrat Jatkuu 13 Juuli - julkaisutietoportaali Jatkuu 5 Julkaisufoorumityö Jatkuu 6 ARTIVA Jatkuu 0 Analyysikuutio Jatkuu 2 Bibliometriset aineistot Jatkuu 1 Yliopistotutkijoiden julkaisuaktiivisuus Uusi 2 Tieteidenvälisyys Uusi 2 Ulkomaisten tutkijoiden tieteellinen tuottavuus Uusi 2 Bibliometriikkaseminaari Uusi 0,5 Kansainvälinen yhteistyö Uusi 0,5 Tietokoneohjelman kirjoittaminen Thomson Reutersin bibliometrisen datan lukemista ja käsittelyä varten Uusi 5 CSC:n selvitys bibliometristen arviointien tekemisestä Uusi 2 Vipunen-tiedeosio Uusi 0 Yhteensä 50 Seuraavissa kappaleissa hankkeita tarkastellaan lähemmin. 3

4 2 Meneillään olevat hankkeet 2.1 Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin Vastuuhenkilö: Hanna-Mari Puuska, CSC, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Mikäli sektoritutkimuslaitokset ovat mukana julkaisutiedonkeruussa, saadaan kattavammat ja vertailukelpoiset julkaisutiedot suomalaisen tutkimusjärjestelmän tuottamista julkaisuista. Lisäksi olisi parempi näkyvyys tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedoille (esim. JUULI) Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Toteutetaan yleinen ja laitoskohtainen toimeenpanosuunnitelma Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Yleisen ja laitoskohtaisen toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen CSC:n työpanos 4 htkk 2.2 Tutkijan identifiointiselvitys ja toteutuksen valmistelu Vastuuhenkilö: Hanna-Mari Puuska, CSC, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät OKM:n tavoitteena on julkaisujen tekijöiden identifiointi ja julkaisujen kytkeminen identifioituihin henkilöihin. Tämä mahdollistaisi tekijähaut JUULIssa. Yhtenä toteuttamisvaihtoehtona CSC:n rakentama kansallinen palvelu korkeakoulujen käyttöön, joka toimisi ns. bottom-up -periaatteella, jossa tutkija itse luo tunnisteen. Tällöin palvelu kytkee tutkijan ORCIDin korkeakoulun HR:ään tai muuhun järjestelmään Haka-tunnistautumisen avulla. 100 %:n kattavuus ei ole heti mahdollinen. Tulevaisuudessa tutkijatunnisteella voisi olla kytkentä Suomen Akatemian rahoitushakemuksiin. Tällöin tutkija voisi tunnisteellaan hakea julkaisunsa suoraan korkeakoulujen tietovarannosta tutkijatunnisteellaan. Tämä edellyttää kuitenkin julkaisutiedonkeruun virtaistamista Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta CSC tekee parhaillaan OKM:n toimeksiannosta lisäselvitystä ORCIDin käyttöönotosta ja OKM on nimennyt selvitykselle ohjausryhmän. Selvitys toteutetaan vuoden 2015 aikana. Hankkeeseen liittyen tarkastellaan, millaisia käytäntöjä on muissa maissa, joissa ORCID on käytössä. Lisäksi tietosuojakäytännöt ja tekninen toteutus ovat asioita, jotka pitää selvittää Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Lisäselvityksen resurssit: 2,5htkk 2014 ja 2,5 htkk Toteuttaminen edellyttää merkittäviä resursseja myös korkeakouluilta (järjestelmämuutokset, prosessimuutokset, tutkijoiden motivointi) 2.3 Korkeakoulujen julkaisutietovirrat Vastuuhenkilö: Jukka Haapamäki, OKM, 4

5 2.3.1 Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Julkaisutiedot kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön tutkimustoiminnan arviointia ja ohjausta tukemaan ja korkeakoulujen rahoitusindikaattoreita varten. Tietoja hyödynnetään myös Suomen Akatemiassa muun muassa arvioitaessa Suomen tieteen tilaa. Tiedot julkaistaan yksittäisten viitteiden tasolla JUULI-portaalissa ja tilastoina Vipunen.fi - opetushallinnon tilastopalvelussa. Tulevaisuudessa julkaisutiedonkeruuta on tarkoitus kehittää siten, että julkaisutoiminnan näkyvyys ja sitä kautta tieteen ja tutkimuksen avoimuus lisääntyisi. Esitettynä tavoitteena on, että julkaisutietoja voitaisiin hyödyntää tutkijoiden toiminnassa ja tutkijoille tarjottavissa palveluissa, kuten osana tutkimusrahoituksen hakemista Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Aimpien vuosien tapaan CSC hoitaa suorat tiedonkeruut korkeakouluilta (Vipunen) ja näihin liittyvien raportointirakenteiden (tietokantarakenteet, kuutiot, jne.) luominen Vipunen-tietovarastoon. CSC antaa KTPO:n käyttäjille tarvittavan tuen raporttien tekemiseen ja raporttien julkaisemiseen portaalissa. Vuonna 2015 aloitetaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kehittäminen. Tavoitteena on, että kehitetään OKM:n julkaisutiedonkeruun korvaajaksi tiheästi (esim. joka päivä) korkeakoulujen tietojärjestelmistä päivitettävä tietovaranto. Vuoden 2014-aineistojen julkaisutiedonkeruu tehdään nykyisellä konseptilla ja suurempi muutos tapahtuu vasta vuoden 2015 tietojen tiedonkeruussa vuonna 2016, jolloin ensimmäiset julkaisutiedot tulisivat korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA-julkaisutietopalvelu) kautta. Todennäköisesti julkaisutiedonkeruussa käytettäisiin useita vuosia rinnakkain VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tehtävää tiedonkeruuta ja nykymuotoista, mm. manuaalisen tiedonkeruun korkeakoulussa mahdollistavaa toimintamallia eli jatkossa osalta korkeakouluista data tulee virtana ja osalta perinteisillä Excel-tiedostoilla. Muihin bibliometriikkahankkeisiin liittyen kehitetään julkaisukanavatietokannan käyttöä osana julkaisutietojen keruuta ja selvitetään Artivan rajapintojen kehittämistä julkaisutiedonkeruun tarpeita vastaavasti. Kansalliskirjasto ja CSC selvittävät, miten kaikki tai osa kevään julkaisutiedonkeruun 3Aaineistosta voitaisiin viedä suoraan Juuliin. Yliopistojen bibliometrisen profiiliselvityksen kuvat ja tilastot julkaistaan myös Vipusessa. Julkaisutiedonkeruun läpinäkyvyyttä kehitetään uudistamalla tiedonkeruun dokumentaatiota ja aineistoa osana suorien tiedonkeruiden käsikirjojen uudistamista wiki-muotoon. Dokumentaation avaamisen yhteydessä julkaisun julkaisufoorumiluokan päättelyn sääntöjä ryhdytään kirjaamaan ja julkaisemaan. Tavoitteena on luoda edellytykset tarjota julkaisutietoja raportoiville organisaatioille mahdollisimman hyvä pohja oman tietosisältönsä laadun varmistamiseen sekä tulevaisuudessa myös automaattinen julkaisutietojen tarkistus- ja validointipalvelu julkaisutiedonkeruun vaatimuksia vastaavalla tavalla. Huomioidaan myös mahdollinen tutkimuslaitoksen tai yliopistosairaalan mukaantulo julkaisutiedonkeruuseen, mikä tarkoittaisi osin erilaisia vaatimuksia korkeakouluihin verrattuna. Julkaisutietojen käyttötarpeet kuvataan osaksi viranomaistietovirtojen nykytilan ja tavoitearkkitehtuurin kuvausta. Julkaisutiedonkeruun kehittämisen yhteydessä edistetään yhteisen tutkijan tuen ja hallinnon palveluiden kehitystyön kokonaiskuvan hahmottamista ja tavoitetilan käyttötapausten määrittämistä yhteistyössä kaikkien bibliometriikkatyöhön osallistuvien tahojen kanssa. 5

6 2.3.3 Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Korkeakoulujen Julkaisutiedonkeruun kehittämisen resurssit muodostuvat kolmesta lähteestä, OKM:n suorien tiedonkeruiden ja raportointirakenteiden toteutuksesta ja ylläpidosta, VIRTAjulkaisutietopalvelun kehittämisestä ja bibliometriikkahankkeiden kokonaisuudessa tapahtuvasta kehityksestä. Bibliometriikkahankkeiden osuus resursseista on 13 htkk. 2.4 Juuli julkaisutietoportaali Vastuuhenkilö: Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Palvelun käyttäjämäärä vaihtelee vuodenajasta riippuen, mutta se on kuitenkin vähitellen kasvanut. Syyskuussa 2013 palvelussa oli 1999 vierailua joiden yhteydessä siitä ladattiin yhteensä 6753 verkkosivua; vuotta myöhemmin syyskuussa 2014 vastaavat luvut olivat 7362 vierailua ja sivulatausta. Kuva: Päivittäiset vierailut Juulissa palvelun avaamisesta lokakuun alkuun 2014 asti. Kaikkiaan palvelussa oli tilastointivuoden ( ) aikana vierailua ja sivulatausta. Käyttödatan perusteella voi arvioida, että Juulin käyttäjät hyödynsivät palvelua ja sen sisältämää dataa sekä julkaisutoimintaa koskevien analyysien tekemiseen että julkaisuja tai tekijöitä koskevan tiedonhaun tarpeisiin Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Korkeakoulujen vuoden 2014 julkaisudata lisätään palveluun heti kun se on saatu yhdistettyä ja tarkistettua, todennäköisesti viimeistään kesäkuussa Juulin ylläpidosta huolehditaan ja siihen tehdään tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Keväällä 2015 tehdään käyttäjäkysely, jossa selvitetään systemaattisesti käyttäjien mielipiteet ja toiveet kehittämisen suhteen. Palvelun käyttöliittymää kehitetään saadun palautteen ja bibliometriikkapalveluiden puitteissa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Normaalin toiminnan lisäksi vuoden 2015 aikana saatetaan lisäksi joutua varautumaan seuraaviin laajempiin kehityshankkeisiin, joiden toteutuksesta ei ole vielä tehty päätöstä: Valtion sektoritutkimuslaitosten ja sairaanhoitopiirien mukaantulo OKM:n tiedonkeruuseen ja sitä kautta Juuliin (toteutuu - ainakin täydessä laajuudessa - todennäköisesti vasta myöhemmin) 6

7 VIRTA-mallisen tiedonkeruun vaatimien muutosten suunnittelu Juulin osalta ORCID-tunnisteeseen perustuvan tekijöiden identifioinnin toteutus Juulin käyttöliittymässä Palvelun rajapintojen kehittäminen siten, että sen sisältämää dataa voi hyödyntää soveltuvissa formaateissa myös muissa palveluissa Julkaisujen avoimen saatavuuden seurantaan liittyvä kehitystyö (yhteistyö ATT-hankkeen kanssa?) Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Kehityshankkeiden toteutuminen, aikataulu tai toteutustapa eivät ole vielä tiedossa, joten niiden vaikutusta Juulin vuoden 2015 resurssitarpeeseen ei ole toistaiseksi mahdollista arvioida. CSC:n resurssiarvio 5 htkk. 2.5 Julkaisufoorumityö Vastuuhenkilö: Janne Pölönen, TSV, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Julkaisukanavatietokantaan luetteloidaan Julkaisufoorumissa arvioidut julkaisukanavat, ja sitä käyttävät Julkaisufoorumin sihteeristön ja asiantuntijapaneelien lisäksi tutkimusorganisaatiot ja tutkijat. Google Analytics -seurannan mukaan TSV:n Julkaisufoorumi-sivustolla on arkisin n käyttökertaa päivässä (seuranta käynnistettiin toukokuussa 2014). Arviointipaneelien yli 200 jäsentä ja Julkaisufoorumin sihteeristö käyttävät arviointisivustoa julkaisukanavien arviointityössä. Käyttö edellyttää bibliografisten ja bibliometristen tietojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivitystä Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Julkaisukanavatietokantaan liittyy kolme kehitystarvetta. Ensinnäkin sen tietopohjaa pitäisi parantaa sekä bibliografisten ja -metristen tietojen hakua ja päivitystä automatisoida eri lähteistä (ISSN, Thomson/WoS, Elsevier/Scopus, Scimago ja Journalmetrics -sivustot, Norja, Tanska, ERIH, DOAJ, Sherpa/Romeo). Toiseksi rajapintoja tulisi kehittää siten, että niiden kautta tutkimusorganisaatiot voisivat hyödyntää suoraan julkaisukanavatietokannan tietoja. Lopuksi asialistalla on yhteispohjoismaisen (Suomi, Norja, Tanska ja Ruotsi) julkaisukanavatietokannan kehittäminen, ylläpito ja hyödyntäminen. Arviointisivustoa on muokattava niin, että voidaan siirtyä jatkuvana virtana tapahtuvaan julkaisukanavien täydennysarviointiin, eli kun tehdään lisäys- tai tasonostoehdotus, se käsitellään sihteeristössä ja joko hylätään tai lähetetään paneelien käsiteltäväksi. Jos ehdotus menee paneelille, tekee se arviointisivustolla päätöksen kanavan Julkaisufoorumi-luokasta. Ehdottaja on koko prosessin ajan tietoinen, missä tilassa ehdotus on. 7

8 Lisäksi arviointisivuston panelistien ja sihteeristön käyttöliittymään tarvitaan joitain parannuksia. Tarkoituksena olisi lisäksi, että volyymitietoja tuotettaisiin suoraan raakadatasta Web of Scienceen ja Scopukseen indeksoitujen julkaisukanavien osalta, ja erityisesti konferenssien volyymitietoja kerättäisiin WoS ja Scopus -raakadatasta Arvioidut resurssit vuodelle 2015 TSV ja CSC jatkavat yhteistyössä julkaisukanavatietokannan ja arviointisivuston ylläpitoa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. TSV:n puolelta Julkaisufoorumin työntekijät käyttävät julkaisukanavatietokannan ja arviointisivuston ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavan osan työajastaan. Arvio CSC: n resursseista: 6 httk. 2.6 ARTIVA Vastuuhenkilö: Lassi Lager, Kansalliskirjasto, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Artiva-tallentaminen on lisääntynyt vuoden 2014 aikana merkittävästi. Valtaosa viitteistä on tallennettu kirjastoissa. Yhteistyötä pyritään laajentamaan nykyistä useampiin tiedekustantajiin loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. Syyskuun loppuun mennessä Artiva-lomakkeella on tallennettu n viitettä, joista n on merkitty A-B-julkaisutyyppeihin kuuluviksi. Vuoden 2014 artikkeleista on ehditty tallentaa 2750 viitettä, joista n. 950 on merkitty A-B-julkaisutyyppeihin kuuluviksi. Suurin osa Arton uusista tieteellisistä artikkeleista tallennetaan tällä hetkellä syöttölomakkella ja näistä suurin osa on varustettu mm. tekijöiden affiliaatiotiedoilla, julkaisutyypillä, jufo-luokalla ja tieteenalaluokituksilla, mikä helpottaa tietojen hyödyntämistä julkaisutiedonkeruussa. Syksyllä 2014 on pilotoitu myös TSV:n Tieteelliset verkkolehdet OJS-julkaisujärjestelmään tallennettujen artikkelitietojen viemistä Artoon. Tavoitteena on, että kerran muualle tallennettuja tietoja ei tarvitse tallentaa uudelleen myöskään Artoon Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Vuoden 2015 alusta ARTIVA-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja artikkelien syöttöjärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon on suunniteltu vakiintuvan pysyväksi toiminnaksi. ARTIVAlle haetaan jatkorahoitusta toiminnan jatkamiseksi, kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Yhteistyön laajentaminen erityisesti tiedekustantajiin (viestintä, koulutus, markkinointi ja käyttäjätuki) ja artikkelien syöttöjärjestelmän ja rajapintojen kehittäminen ja ylläpito vaativat resursointia. Vuonna 2015 päämääränä on parantaa edelleen erityisesti tieteellisten artikkelien tallennuksen kattavuutta ja ajantasaisuutta, vakiinnuttaa n. 20 tiedejulkaisun viitetietojen siirto TSV:n OJS-järjestelmän ja Arton välillä sekä edistää muutenkin artikkelitietojen yhteentoimivuutta eri järjestelmissä: Artossa hyödynnetään muihin järjestelmiin tallennettuja tietoja ja Artoon tallennettuja yhdenmukaisesti tallennettuja viitteitä voidaan hyödyntää korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa, josta ne päätyvät edelleen Juuli-julkaisutietoportaaliin. 8

9 2.6.3 Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Tällä hetkellä on tekeillä resurssihakemus OKM:lle. CSC:n resursseja ei tarvita. 2.7 Analyysikuutio Vastuuhenkilö: Anu Nuutinen, Suomen Akatemia, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Akatemia ja OKM auktorisoivat käyttäjät, CSC järjestää pääsynhallinnan kuutioon. Kuution avulla käyttäjät voivat itsenäisesti tehdä analyysejä, kun se aikaisemmin on vaatinut ensin CSC:n käsittelemään datat Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Elsevierin Scopus-aineistoon pohjautuva kuutio saadaan käyttöön vuonna Akatemia ja CSC valmistelevat yhteistyössä kuutiolle käyttöohjeen ja vastaavat sen ylläpidosta. Akatemia järjestää käyttöönoton edellyttämää koulutusta. CSC:n asiantuntijat osallistuvat kouluttamiseen sekä käyttöönoton edellyttämään neuvontaan. CSC tiedottaa kuutioon tehdyistä muutoksista ja päivityksistä sekä havaituista toiminnallisista ongelmista viipymättä. Akatemian ja ministeriön yhteyshenkilöt vastaavat sisäisestä tiedotuksesta kaikille käyttäjille. Keväällä tehdään käyttäjäkysely Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Suomen Akatemian yhteyshenkilön työpanosta tarvitaan käyttöönottovaiheessa, koulutuksessa, neuvonnassa ja sisällöllisessä kehitystyössä. Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 2 httk. 2.8 Bibliometristen aineistojen hankinta kansainvälisiltä kustantajilta Vastuuhenkilö: Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto, Hankkeen käyttötarve ja käyttäjät Raakadatoja tarvitaan, jotta CSC voi jalostaa niistä lukuja ja tuloksia raportteihin ja analyyseihin Alustava suunnitelma vuoden 2015 toiminnasta Kansalliskirjasto neuvottelee OKM:lle tarjouksen Thomsonin raakadatan päivityksistä vuodesta 2015 lähtien. Raakadatan käyttöehtoihin tarvittavat muutokset ja päivitysten hinta ovat keskeisiä neuvottelun osa-alueita. Neuvottelut sopimuksen jatkosta käydään kevään 2015 aikana Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Työpanosarvio on 0,5-1 htkk riippuen sopimukseen tulevista muutoksista ja tarjouksen hintatasosta. 3 Uudet hankkeet 3.1 Yliopistotutkijoiden julkaisuaktiivisuus Vastuuhenkilö: Olli Poropudas, OKM, 9

10 3.1.1 Hankkeen kuvaus Hankkeessa jatketaan OKM:n profiiliryhmän työtä tutkimalla tieteenaloittain ja yliopistoittain tutkijoiden julkaisuaktiivisuutta (Lotka-käyrät). Tutkijoiden tuottavuuden mittauksessa käytetään OKM:n vuosien julkaisutiedonkeruun aineistoa Se, miten WoS-aineistoja käytetään, on vielä pohdinnan alla Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 2 httk. 3.2 Tieteidenvälisyys Vastuuhenkilö: Olli Poropudas, OKM, Hankkeen kuvaus Hankkeessa tehdään aiheeseen liittyvä kirjallisuusselvitys sekä empiiriset pilotit OKM-aineistolla ja WoSaineistolla. Hankkeen tavoitteena on selvittää tieteidenvälisen tutkimuksen laajuus eri tieteenaloilla ja yliopistoissa sekä tieteidenvälisen tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus verrattuna muuhun tutkimukseen Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 2 httk. 3.3 Ulkomaisten tutkijoiden tieteellinen tuottavuus Vastuuhenkilö: Olli Poropudas, OKM, Hankkeen kuvaus Suomessa toimivien ulkomaisten tutkijoiden tieteellinen tuottavuus -hankkeessa tehdään aiheeseen liittyvä kirjallisuusselvitys ja bibliometrisin aineistoin toteuttava empiirinen selvitys. Tavoitteena on saada tietoa, mikä on Suomessa toimivien ulkomaisten tutkijoiden tutkimuksen tuottavuus ja laatu Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 2 httk. 3.4 Bibliometriikkaseminaari Vastuuhenkilö: Olli Poropudas, OKM, Hankkeen kuvaus Järjestetään bibliometriikkaseminaari myös ensi vuonna. Mahdollisesti kutsutaan ulkomainen pääpuhuja, esimerkiksi Norjasta tai Tanskasta Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 0,5 htkk. 3.5 Kansainvälinen yhteistyö Vastuuhenkilö: Olli Poropudas, OKM, 10

11 3.5.1 Hankkeen kuvaus Tutkijan tunnistamishankkeen yhteydessä tehdään tarpeen vaatiessa opintomatka Ruotsin Chalmersyliopistoon, Tanskan tekniseen yliopistoon sekä Britannian JISCiin. Lisäksi tehdään pohjoismaista yhteistyötä muun muassa yhteisen julkaisukanavarekisterin edistämiseksi sekä konferenssien ja predator-kanavien tunnistamiseksi. Yhteinen pohjoismainen julkaisukanavarekisteri on tärkeä, koska eri maissa tehdään päällekkäistä työtä. Kussakin maassa tarkistetaan, ylläpidetään ja päivitetään suurelta osin samojen julkaisusarjoja ja kirjakustantajia koskevia bibliografisia ja bibliometrisiä tietoja. Näitä teknisiä tietoja on tarkoitus koota yhteiseen tietokantaan, josta ne ovat kaikkien maiden järjestelmien käytettävissä. Samalla voidaan myös jakaa työtä eri maiden kesken. Esimerkiksi Suomi tekisi konferenssien tunnistusta, Tanska keskittyisi kustantajiin jne. Julkaisukanavatietokantaa koskeva yhteistyö rajoittuu tekniseen ylläpitoon, kukin maa päättää omalta osaltaan itsenäisesti julkaisukanavien laatuluokitukset Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 0,5 htkk. 3.6 Tietokoneohjelman kirjoittaminen Thomson Reutersin bibliometrisen datan lukemista ja käsittelyä varten Vastuuhenkilö: Yrjö Leino, CSC, Hankkeen kuvaus CSC tuottaa OKM:lle suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tieteellistä julkaisutoimintaa kuvaavia tunnuslukuja mm. Thomson Reuters kustantamon datasta. Tätä dataa luetaan ja käsitellään CSC:ssä toteutetuilla tietokoneohjelmilla. Vuoden 2015 alussa tapahtuu kaksi suurta muutosta, joiden vuoksi ohjelmat täytyy kirjoittaa kokonaan uudelleen: Thomson Reuters on ilmoittanut muuttavansa datan formaatin tekstipohjaisesta xml-pohjaiseksi CSC:n suurta muistikapasiteettia vaativille töille suunnattu peräkkäisarkkitehtuuriin perustuva tietokone Hippu poistuu käytöstä, ja sen korvaajaksi tarkoitettu kone Taito edustaa rinnakkaislaskenta-arkkitehtuuria. Nykyään käytössä oleva ohjelma ei siis enää pysty lukemaan Thomson Reutersin uutta dataa eikä käytössä toisaalta myöskään vastaisuudessa ole konetta, jossa ohjelmaa voisi ajaa. Vuosien kuluessa on lisäksi ilmaantunut paljon tarpeita nykyistä laajemmalle julkaisudatan hyödyntämiselle, ja näiden vaatimusten toteuttaminen on helpompaa, kun ne voidaan ottaa huomioon alusta asti ohjelmien suunnittelussa Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 5 htkk 3.7 CSC:n selvitys bibliometriikka-arviointien tekemiselle Vastuuhenkilö: Tuija Raaska, CSC, 11

12 3.7.1 Hankkeen kuvaus Eräät korkeakoulut ovat ilmaisseet mielenkiintonsa siihen, että CSC tekisi heille bibliometrisiä analyysejä. Tässä hankkeessa tehdään selvitys, jossa kartoitetaan kiinnostuneiden määrää sekä sitä minkälaista laskentaa haluttaisiin Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 2 htkk. 3.8 Vipunen-tiedeosio Vastuuhenkilö: Jukka Haapamäki, OKM, Hankkeen kuvaus Aikaisemmin toiminnassa olleessa vakioraporttityöryhmässä oli puhetta, että Vipusessa julkaistaisiin niitä datoja, joita nyt esitellään erilaisissa raporteissa. Tehdään siis Vipuseen niin sanottu tiedeosio, johon datat liitetään Arvioidut resurssit vuodelle 2015 Arvio CSC:n resurssitarpeesta: 0 htkk. 12

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva JURE ja julkaisufoorumi Julkaisuarkistotapaaminen, 31.8.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama, CSC:n koordinoima Jure-projekti suunnittelee

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi -seminaari 9.11.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tiedepolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseminaari 19.9.2014 Lassi Lager ARTO Kotimainen artikkeliviitetietokanta Yli 1,5 milj. viitettä Yli 1,5 milj. tiedonhakua

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA Julkaisufoorumi -hanke Pirjo Markkola / HELA 8.12.2010 Julkaisufoorumi-hanke Tavoite: - laatuluokitus kaikkien tieteenalojen ulkomaisille ja kotimaisille julkaisukanaville (tieteelliset lehdet ja kustantamot)

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisterihanke

Kansallinen julkaisurekisterihanke Kansallinen julkaisurekisterihanke Tutkimus vapaaksi verkkoon! -seminaari 25.1.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Käynnistys: TiedeKOTA-työryhmä 2007-2008 tehtävänä kehittää KOTA-tietokannan tutkimusosiota:

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-projektin tilannekatsaus

Julkaisufoorumi-projektin tilannekatsaus Julkaisufoorumi-projektin tilannekatsaus Koordinaattori Otto Auranen, TSV Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen Helsinki 26.5.2011 Tehtävät Laatuluokitus tieteellisille

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi JURE-projekti rake%.csc.fi/jure/

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot

Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot Tutkijan identifiointi - kansallisen tason toteuttamisvaihtoehdot CSC:n toteuttama esiselvitys OKM:n toimeksiannosta Hanna-Mari Puuska CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 18.3.2014 Tutkijan identifiointi

Lisätiedot

ARTIVA-tilannekatsaus

ARTIVA-tilannekatsaus ARTIVA-tilannekatsaus Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Lassi Lager ja Artturi Lehikoinen arto-posti@helsinki.fi ARTIVA-hanke OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke Edistää kotimaisissa julkaisukanavissa

Lisätiedot

Julkaisufoorumi, julkaisurekisterit ja Arto. Arto-päivä, Jyrki Ilva

Julkaisufoorumi, julkaisurekisterit ja Arto. Arto-päivä, Jyrki Ilva Julkaisufoorumi, julkaisurekisterit ja Arto Arto-päivä, 9.5.2012 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Viitetietojen kokoamisen motiivit Tieteellisiä julkaisuja koskevia viitetietoja kootaan kahteen erilaiseen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN JULKAISUTOIMINNAN TIEDONKERUUT KOTA SEMINAARI Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

KORKEAKOULUJEN JULKAISUTOIMINNAN TIEDONKERUUT KOTA SEMINAARI Ylitarkastaja Jukka Haapamäki KORKEAKOULUJEN JULKAISUTOIMINNAN TIEDONKERUUT KOTA SEMINAARI 12.9.2012 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Julkaisutiedonkeruun kehittämisen historia (2006-2012) Kokemuksia julkaisutiedonkeruusta 2011

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut Hanna-Mari Puuska Korkeakoulujen IT-päivät, Rovaniemi 30.10.2012 hanna-mari.puuska@csc.fi http://raketti.csc.fi/tutki RAKETTI-TUTKI Korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa

Lisätiedot

ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen. RAKETTI-tulosseminaari, Jyrki Ilva

ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen. RAKETTI-tulosseminaari, Jyrki Ilva ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen RAKETTI-tulosseminaari, 30.8.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma, jälleen

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Heikki Mannila 24.10.2014 1 Sisältö Tavoitteet Aineistot ja huomautuksia niihin Havaintoja Suositukset 2 Tavoitteet Materiaalia, joka tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi -ohjausryhmän kokous

Tutkijan identifiointi -ohjausryhmän kokous Tutkijan identifiointi -ohjausryhmän kokous Aika: Tiistaina 13.1.2015 klo 9-11 Paikka: OKM, Väinämöinen, Meritullinkatu 10 Osallistujat: Olli Poropudas, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Immo

Lisätiedot

Kansainväliset tutkijatunnisteet

Kansainväliset tutkijatunnisteet Kansainväliset tutkijatunnisteet Tutkijan identifiointi -seminaari 25.2.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma,

Lisätiedot

Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi

Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi Kansleri Ilkka Niiniluoto Julkaisufoorumi-seminaari Helsinki 2.2.2015 TAVOITTEET Julkaisufoorumi on tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät

Julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät Julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät Kirjastoverkkopäivät, työpaja, 23.10.2014 Jyrki Ilva, tietojärjestelmäasiantuntija, jyrki.ilva@helsinki.fi Julkaisuarkiston määritelmä Julkaisuarkisto on vakiintunut

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

ARTIVA-pilotointi. KVP asiantuntijaseminaari Lassi Lager

ARTIVA-pilotointi. KVP asiantuntijaseminaari Lassi Lager ARTIVA-pilotointi KVP asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Lassi Lager ARTIVA-hanke OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke, jonka tarkoitus on edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc. n tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.fi Tutkijan identifiointi -kysely Webropol-kysely lähetettiin yliopistoille ja korkeakouluille kesäkuussa

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana

Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana Rehtori Matti Manninen Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 Tausta Julkaisut

Lisätiedot

Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys

Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Hanna Mari Puuska KOTA seminaari 1.9.2015 Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Nykytilanne Viranomaistiedonkeruut + useita erillisiä valtakunnallisia

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisterin

Korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisterin Korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisterin perustaminen JURE-projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 Taustaa... 2 2 JURE- ohjausryhmä... 3 3 Projektin eteneminen... 4 4 Työryhmät... 6 Tieteenalaluokitustyöryhmä...

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2012

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2012 Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2012 Aika: torstai 13.12.2012 klo 10-13 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312 Läsnä: Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Risto Heiskala Mirja Iivonen

Lisätiedot

Pyyntö OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät

Pyyntö OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät Pyyntö OKM/12/040/2017 01.02.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 1/2013

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 1/2013 Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 1/2013 Aika: tiistai 16.4.2013 klo 10-13 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 405 Läsnä: Ilkka Niiniluoto (Tieteellisten seurain valtuuskunta), puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaisufoorumin kuulumiset

Julkaisufoorumin kuulumiset Julkaisufoorumin kuulumiset Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Julkaisutiedonkeruuseminaari Saimaan ammattikorkeakoulu 29.8.2016 Julkaisufoorumin kuulumiset Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 8.6.2016

Lisätiedot

ARTIVA-hankkeen tulokset ja jatkosuunnitelmat

ARTIVA-hankkeen tulokset ja jatkosuunnitelmat ARTIVA-hankkeen tulokset ja jatkosuunnitelmat Lassi Lager lassi.lager@helsinki.fi ARTIVA-seminaari 4.2.2015 / Lassi Lager 1 1. ARTOn vuosi 2014 2. ARTOn kehittäminen -> ARTIVA-hanke 3. Hankkeen ja kyselyn

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 2.3.2016 LIITE 1

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 2.3.2016 LIITE 1 LIITTEEN 1 SISÄLTÖ 1. JULKAISUFOORUMIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 (s. 1-3) 2. JULKAISUFOORUMIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 (s. 4-8) 3. JULKAISUFOORUMIN ARVIOINTIOHJEET PANEELEILLE (s. 9-15) 1. JULKAISUFOORUMIN

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille 11.3.2013 Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto TUT RAE 2010-2011 5 paneelia, 23 laitosta, 1127

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta Suomen Akatemia 24.10.2014 Tieteen tila 2014 Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta www.aka.fi/tieteentila 1 Sisällys Aineisto... 3 Miten hyvin Web of Science -pohjainen aineisto kattaa eri alojen

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 2/2013

Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 2/2013 Julkaisufoorumin ohjausryhmä Pöytäkirja 2/2013 Aika: tiistai 1.10.2012 klo 10-13 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 405 Läsnä: Ilkka Niiniluoto (Tieteellisten seurain valtuuskunta), puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruuseminaari, Turku, 31.8.2015 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Nykytilanne OKM:n tiedonkeruussa kerättyjen open access -tietojen laadussa

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Riitta Maijala 21.5.2013 (* AVOIN = Avoimen tiedon instrumentit) Avoin tieto tutkimuksen ja yhteiskunnan palveluksessa Tutkimuksissa käytetään paremmin hyödyksi aiempia

Lisätiedot

Suomalaisten julkaisujen avoimuus - mittarit ja prioriteetit

Suomalaisten julkaisujen avoimuus - mittarit ja prioriteetit Suomalaisten julkaisujen avoimuus - mittarit ja prioriteetit Surima-hankkeen loppuseminaari, 24.2.2017 Jyrki Ilva Kohti julkaisujen avoimuutta Julkaisujen avoimuus tärkeä tavoite

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Julkaisufoorumin ohjausryhmä. Aika: tiistai klo Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 405

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Julkaisufoorumin ohjausryhmä. Aika: tiistai klo Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 405 Julkaisufoorumin ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: tiistai 22.4.2014 klo 10 13 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 405 Paikalla: Puheenjohtaja: Kansleri Ilkka Niiniluoto (Tieteellisten

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari 16.12.2016 OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka eri näkökulmista Akateeminen tutkimus Informaatiotutkimus,

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous tiistai 17.11.2015 klo 10 12 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 313

PÖYTÄKIRJA. Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous tiistai 17.11.2015 klo 10 12 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 313 PÖYTÄKIRJA Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous tiistai 17.11.2015 klo 10 12 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 313 Paikalla: Puheenjohtaja: Kansleri Ilkka Niiniluoto (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Lisätiedot

ORCID. Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden identifioinnissa. Pirjo Heikkilä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tiedekeskus

ORCID. Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden identifioinnissa. Pirjo Heikkilä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tiedekeskus ORCID Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden identifioinnissa Pirjo Heikkilä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tiedekeskus Kansallisia toimijoita ja tietokantoja VIRTA, JUULI ORCID-ID ID ID

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Anna-Sofia Ruth ja Janne Pölönen Julkaisufoorumi Ajankohtaista julkaisemisessa 13.5.2016 Tieteiden talo Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille TSV:n

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Bio- ja ympäristötieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Kotilava Hemvett. Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan

Kotilava Hemvett. Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan Kotilava Hemvett Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan Hankkeen esittely Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden Missä mennään -webinaarissa 29.9.2016 Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija

Lisätiedot

ATT-vaikuttavuusryhmä alustavia suosituksia

ATT-vaikuttavuusryhmä alustavia suosituksia ATT-vaikuttavuusryhmä alustavia suosituksia Hanna- Mari Puuska CSC Tieteen 3etotekniikan keskus Oy Avoin 3ede ja tutkimus - hankeen työryhmäseminaari 27.3.2015 ATT-vaikuttavuusselvitystyöryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen ICT ja yhteiset arkkitehtuurit. Ilmari Hyvönen

Korkeakoululaitoksen ICT ja yhteiset arkkitehtuurit. Ilmari Hyvönen Korkeakoululaitoksen ICT ja yhteiset arkkitehtuurit Ilmari Hyvönen 19.1.2016 Aiheita Tavoite ja arkkitehtuurityön ala Ohjausrakenteet Arkkitehtuurityö ja sen kolme tarkoitusta Ryhmät, yhteiset arkkitehtuurit

Lisätiedot

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia & aineistonhallinnan historia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 1/2017 Maanantai klo Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 401

PÖYTÄKIRJA. Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 1/2017 Maanantai klo Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 401 PÖYTÄKIRJA Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 1/2017 Maanantai 13.2.2017 klo 13 16 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 401 Paikalla: Puheenjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja Keijo Hämäläinen

Lisätiedot

Kansallinen julkaisuportaali julkaisutietojen kokoajana. Tieteen julkisuus seminaari, Jyväskylä Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisuportaali julkaisutietojen kokoajana. Tieteen julkisuus seminaari, Jyväskylä Jyrki Ilva Kansallinen julkaisuportaali julkaisutietojen kokoajana Tieteen julkisuus seminaari, Jyväskylä 12.4.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisutietojen tallennus yliopistoissa JURE projektissa (2009

Lisätiedot

PALVELUITA AINEISTOJEN HALLINTAAN

PALVELUITA AINEISTOJEN HALLINTAAN PALVELUITA AINEISTOJEN HALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Kohti tieteenalojen tasa-arvoa

Kohti tieteenalojen tasa-arvoa Kohti tieteenalojen tasa-arvoa Olli Poropudas ja Janne Pölönen Tieteellisten julkaisujen painoarvoa yliopistojen rahoitusmallissa on lisätty. Vuodesta 2015 alkaen julkaisut-rahoitustekijän perusteella

Lisätiedot

Open Researcher & Contributor id. Jukka Englund 2016

Open Researcher & Contributor id. Jukka Englund 2016 Open Researcher & Contributor id Jukka Englund 2016 ORCID ORCID on tunnistejärjestelmä tutkijoiden luotettavaan identifiointiin ORCID on avoin, voittoa tavoittelematon yhteisö Päämäärä: ylläpitää rekisteriä

Lisätiedot

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa Maija Miettinen, Suomen Akatemia 1.4.2010 Bibliometriikan ja julkaisuanalyysien hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Missä käytetään Kansainväliset arvioitsijat/panelistit

Lisätiedot

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 Helena Majamäki 31.8.2016 KOTA-seminaari Esityksen sisältö VIRTA-opintotietopalvelu ja sen hyödyntäminen tiedonkeruissa Tilastokeskuksen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

IT-päivät 2010 Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen. Korkeakoulukohtaisia tutkimushallinnon ratkaisuja - SoleCRIS Itä-Suomen yliopistossa

IT-päivät 2010 Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen. Korkeakoulukohtaisia tutkimushallinnon ratkaisuja - SoleCRIS Itä-Suomen yliopistossa IT-päivät 2010 Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen Korkeakoulukohtaisia tutkimushallinnon ratkaisuja - SoleCRIS Itä-Suomen yliopistossa Current Research Information System, CRIS Yliopiston tutkimuksen

Lisätiedot

Metadata ja hyvät käytännöt

Metadata ja hyvät käytännöt Metadata ja hyvät käytännöt Lassi Lager OJS-työpaja 4.5.2016 Tieteiden talo Kotimaisten artikkelimetatietojen virtoja DOAJ Viitteiden hallinta- ja jakamisjärjestelmät OJS ARTO Finna? Google ja muut hakukoneet

Lisätiedot

Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous

Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous PÖYTÄKIRJA(LUONNOS) Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous Aika: Maanantai 24.8.2015 klo 9.30 12 Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kh. Kalevala, Meritullinkatu 10, Helsinki Kutsutut:

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH KSHJ tilannekatsaus 12.10.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä Hankkeen keskeiset tavoitteet KSHJ:n rakenne Hankkeen aikataulu Miten kehitystä

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015 Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 Koulutus- ja tiedejärjestelmä dynaamisemmaksi Korkeakouluuudistus Tiede- ja tutkimusverkoston

Lisätiedot

Kokemuksia XDW-piloteista

Kokemuksia XDW-piloteista Kokemuksia XDW-piloteista Manne Miettinen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Käsitteitä Tietovarastopalvelu (Koti) CSC:n tarjoama data

Lisätiedot

TUTKI-osahankkeen tilannekatsaus Yliopistojen tutkimusvararehtorien ja

TUTKI-osahankkeen tilannekatsaus Yliopistojen tutkimusvararehtorien ja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi TUTKI-osahankkeen tilannekatsaus Yliopistojen tutkimusvararehtorien

Lisätiedot

Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous

Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous PÖYTÄKIRJA(LUONNOS) Kansallisen julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous Aika: Maanantai 30.5.2016 klo 13 16 Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kh. Kalevala, Meritullinkatu 10, Helsinki Kutsutut:

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot