Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus, potilas): Tekninen liittymämäärittely http- ja XML-tekniikoilla Versio 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus, potilas): Tekninen liittymämäärittely http- ja XML-tekniikoilla Versio 2."

Transkriptio

1 Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus, potilas): Tekninen liittymämäärittely http- ja XML-tekniikoilla Versio alustava PlugIT-projekti, Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Versio alustava

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KESKEISET KÄSITTEET RAJAUS MIHIN VAATIMUKSIIN JA TOIMINNALLISIIN MÄÄRITTELYIHIN LIITTYY TEKNIIKOIHIN KOHDISTUVAT VAATIMUKSET TEKNISEN MÄÄRITTELYN PERUSRATKAISU ARKKITEHTUURI TEKNIIKKA TOIMINNALLISET JA TEKNISET STANDARDIT JA MÄÄRITYKSET SEKVENSSIKAAVIOT RAJAPINTOJEN KÄYTÖSTÄ OPERAATIOIDEN JA TIETOSISÄLLÖN TEKNISET MÄÄRITTELYT AUTHENTICATEUSER AUTHORIZATIONACCESS IDENTIFYPROFILE JA PROFILEACCESS PATIENT:IDENTIFYPROFILE JA PATIENT:PROFILEACCESS POTILAASEEN LIITTYVÄT PERUSTIEDOT KÄYTTÄJÄÄN LIITTYVÄT PERUSTIEDOT VIRHEKOODIT JA NIIDEN ARVOT TOTEUTUSKOHTAISEKSI JÄTETTÄVÄT ASIAT MÄÄRITTELYJEN MUKAISUUDEN TOTEAMINEN...20 LIITE 1: OPERAATIOIDEN JA TIETOSISÄLLÖN TEKNISET MÄÄRITTELYT...22 AUTHENTICATEUSER...22 AUTHORIZATIONACCESS...28 IDENTIFYPROFILE...30 PROFILEACCESS...34

3 3 Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: Luonnos_ Marko Jäntti Dokumentin pohja Luonnos_ Marko Jäntti Täydennyksiä koko dokumenttia koskien Luonnos_ Juha Rannanheimo Täydennyksiä koko dokumenttia koskien kommenttien pohjalta Luonnos_ Juha Rannanhei- Täydennyksiä koko dokumenttia koskien kom- mo Luonnos_ Juha Rannanheimo & Marko Sormunen menttien pohjalta Lisätty sekvenssikaaviot rajapintojen käytöstä ja pieniä korjauksia Luonnos_ Marko Sormunen Päivitetty PlugIT-puolivuotisseminaarin pohjalta Luonnos_ Marko Sormunen lisää päivityksiä jokaiseen kappaleeseen. Luonnos_ Marko Sormunen PlugIT-yhteys listalle tieto dokumentista ja kommentointipyyntö Luonnos_ Marko Sormunen Puolivuotisseminaarin jälkeisten PlugITosapuolten kommenttien muutokset dokumenttiin, lähinnä muutoksia potilaan perustietojoukkoon ja check_authorization metodiin. Lisäksi autentikaatiometodeihin lisättiin environment-attribuutti, jolla voidaan määrätä käyttäjän sisäänkirjautuiskohdeympäristö (esim. testi- tai tuotantoympäristö) V Johtoryhmä Hyväksyttiin muutoksitta. Luonnos_ Marko Sormunen * Metodien nimiä muutettu enemmän kontekstinhallinta-palvelun mukaisiksi, esim. find_candidates => FindCandidates * Virhekoodit uudelleen määritelty kontekstinhallinta-palvelun ja PIDS-palvelun mukaisiksi. * Päivityksiä AuthenticateUser-palvelun määrityksiin * getcoupon() metodin palauttaman kupongin on oltava aina ainutlaatuinen. Luonnos_1.x Marko Sormunen * Lisätty uusi virhekoodi: CouponNotAuthenticated * Muutettu max_records-attribuutti ei-pakolliseksi * Tarkennettu FindCandidates metodin toimintaa Luonnos_1.x Marko Sormunen * Lisätty uusi virhekoodi NotImplemented tulevaisuuden laajennuksia varten * Lisätty uusi metodi getsubject() AutenticateUser-rajapintaan * Muutettu ominaisuudet kotiosoite => koti, tyoosoite => tyo * HUOM! Rajapinnat on oikeastaan nimetty hieman virheellisesti, koska Y4-kohteen pitäisi olla pikemminkin perustiedot, eikä potilas, koska samaa rajapintaa käytetään myös käyttäjän perustietojen hakemiseen. Luonnos_1.x Marko Sormunen * Muutettu error-elementit exception-elementiksi ja elementin value-attribuutti exceptionmessageattribuutiksi (seuraamaan kontekstipalvelun minimimääritystä). Luonnos_1.x Marko Sormunen * poistettu application-elementti login() metodin parametridokumentista * kaikki metodit ottavat parametrina Requestdokumentin ja palauttavat Response-dokumentin * muutettu elementtien nimeämiskäytäntöä enemmän XML-standardimmiksi, esimerkiksi <request /> ja <maxrecords../>

4 4 Luonnos_1.x Marko Sormunen * login() ja getsubject() metodit palauttavat subject-elementin Luonnos_1.x Marko Sormunen * requestedtrait elementti muutettu trait elementiksi * GetProfile() ym. profiileja käsitteltvät metodit ottavat parameteinä profile-elementin (aikaisemin person-elementti). * trait elementit ovat nyt profile elementin sisällä. * queriedtrait elementit ovat nyt omassa query- Profile-elementissään ja myös nimetty traitelementeiksi. * sortedbytrait elementti muutettu sortbytrait elementiksi * updateandcleartraits metodi muutettu update- Profile metodiksi * getprofilelist metodi yhdistetty getprofile metodin kanssa (usea profile id (esim. hetu) voidaan antaa yhdellä kertaa). Luonnos_1.x Marko Sormunen * queryprofile-elementti sisältää kaiken haussa tarvittavan ominaisuustiedon. * UpdateProfile() metodi ottaa parametriksi updateprofile-elementin * subject-elementti sisältää profile-elementin (oli person-elementti) Luonnos_1.x Marko Sormunen * Kaikkiin kutsudokumentteihin lisätty interface ja method elementit joilla kutsuttu metodi tunnistetaan. Samalla kaikki kutsujen ylin elementti on nyt request. * Kaikki parametrit itse palvelumetodeille on param elementin sisällä. * Attribuutit muutettu elementeiksi kaikissa metodeissa, paitsi id-attribuutit.tällöin elementteihin voidaan lisätä helpommin namespace määritykset jatkossa. * limits elementti poistettu Luonnos_1.x Marko Sormunen * IdentifyPerson nimetty IdentifyProfile rajapinnaksi. Ajatuksena on, että palvelut voivat käsitellä profiileja, eikä potilaita tai henkilöitä. Profiili voi tarkoittaa mitä tahansa ominaisuusjoukkoa. * IdentifyProfile rajapinnan metodit käsittelevät candidate elementtejä eikä profiileja. Luonnos_1.x Marko Sormunen * Merkkikoodaukseksi suositellaan UTF-8:ia ISO :n sijasta. Luonnos_1.x Marko Sormunen * Lisätyt oletusnimialue xmlns= urn:plugit:commonservices erimerkkeihin. Luonnos_1.x Marko Sormunen * poistettu ClinicalAccess rajapinta, virheilmoituksia tarkennettu Luonnos_2.0 alustava Marko Sormunen * lisätty CheckCoupon metodi Authenticate- User-rajapintaan. Luonnos_2.0 alustava Marko Sormunen * tarkennettu Logout- ja CheckCoupon metodien toimintaa.

5 5 1 Johdanto Tämä dokumentti on tekninen liittymämäärittely PlugIT:n ydinpalvelurajapinnoille http- ja XML-pohjaisena ratkaisuna. Teknisessä liittymämäärittelyssä kuvataan, mitä tekniikoita järjestelmien välisen liittymän toteutuksessa käytetään, järjestelmien toisilleen tarjoamat toiminnot ja yhteistoimivuuteen liittyvä tietosisältö näillä tekniikoilla. Ydinpalvelut- ja Työpöytäintegraatio-kohteissa on siirrytty http-pohjaiseen viestintään ja Web services tyyppiseen palveluarkkitehtuuriin. Toteutusta on tarkoitus pilotoida, jolloin rakennetaan http-viestien avulla käytettävät palvelukomponentit. Pilotointiympäristössä pyritään aluksi toteuttamaan alla mainituista kohteista käyttäjä-rajapinta, käyttöoikeusrajapinta ja potilaan perustietojen hakurajapinta (alla merkitty vahvennettuna). Tässä liittymämäärittelyssä ovat mukana seuraavat PlugIT-kohteet, joiden on suunniteltu hyödyntävän HTTP/Web Services-arkkitehtuuria: - Käyttäjä (AuthenticateUser, User:ProfileAccess) Organisaatio - Käyttöoikeus (AuthorizationAccess) - Potilas (Patient:IdentifyProfile, Patient:ProfileAccess) - Henkilö (Person:IdentifyProfile, Person:ProfileAccess) - Kliiniset tiedot - Koodisto 2 Keskeiset käsitteet Ydinjärjestelmä Sovellus Sairaalan potilashallinnon järjestelmä, jossa ylläpidetään yleensä keskitetysti kaikkia tärkeimpiä tietoja, potilastietoja, ajanvaraustietoja, yms. Mikä tahansa terveydenhuolto-organisaation tietojärjestelmäkokonaisuuden osa, joka on tarkoitettu tietyn erityisen osatoiminnan tukemiseen. Voi olla erillinen kliininen tai potilashallinnollinen sovellus tai osa laajempaa kokonaisjärjestelmää, kertomusjärjestelmä, portaali, aluetietojärjes-

6 6 Sisäänkirjaus Autentikaatio, todentaminen Potilaan perustiedot Http-keskustelija Http-yhteyskomponentti Palvelutoteutus Palvelurajapinta WWW-palvelin telmä, yms. Toimenpide, jota tarvitaan päästäkseen käyttämään jonkun tietokonejärjestelmän palveluja. Menettely, jolla varmennetaan käyttäjän tai laitteen tunnistaminen tai tiedonsiirtona lähetetyn sanoman alkuperäisyys. Esimerkiksi käyttäjän tunnistaminen voidaan todentaa salasanan avulla. Potilaskohtaiset henkilötiedot ja yhteystiedot Esimerkiksi WWW-palvelin tai muu yksinkertaisempi komponentti joka osaa vastaanottaa http(s)-viestejä ja palauttaa vastauksen kutsujaosapuolelle. Komponentti tai muu vastaava ohjelmakirjasto (liitin), joka osaa lähettää http(s)-sanoman ja vastaanottaa palautetun viestin. Ohjelmakomponentti, luokka tai muu kokonaisuus, joka sisältää itse palvelun toteutuksen eli toteuttaa palvelurajapinnan. PlugIT:in kannalta työpöytäintegraatio-kohteessa palvelutoteutus olisi kontekstin hallintapalvelu ja potilaskohteessa potilaan perustietojen hakupalvelu. Ohjelmistorajapinta, jonka kautta sovellus tarjoaa ohjelmistopalveluita (operaatioita, suorittaa tehtäviä) toiselle sovellukselle WWW-palvelin, joka jakelee ja ylläpitää Websovelluksien sivuja. 3 Rajaus mihin vaatimuksiin ja toiminnallisiin määrittelyihin liittyy Tekniset liittymämäärittelyt perustuvat seuraaviin dokumentteihin: integraatiovaatimukset.doc teknriippumaton_maarittely_v10.doc

7 7 4 Tekniikoihin kohdistuvat vaatimukset Tekniikan tulee mahdollistaa hajautettu rajapinta eli palvelua (esim. potilaan perustietoja) tarjoava sovellus sisältää palvelinosan (Server), johon asiakas (Client) ottaa yhteyden verkon yli. Palvelinosa voi sijaita esimerkiksi webpalvelimella. Tekninen ratkaisu on asiakkaan kannalta synkronoitua toiminnallisuutta, jossa palvelun pyytäjä jää odottamaan vastausta palvelinosalta, joka palauttaa vastauksen välittömästi. Palvelun toteuttajan (palvelinosan) on kuitenkin kyettävä ottamaan vastaan useita yhtäaikaisia tai peräkkäisiä kutsuja eri asiakkailta. Palvelujen (URL-muotoisen) kutsuosoitteen pitää olla parametrisoituna sovelluksessa. Ratkaisujen on oltava liitettävissä ainakin sekä Windows-työasema- että webpohjaisiin sovelluksiin, joissa voi olla toteutuskielenä myös Java. Pilotoinnissa käytettävissä sovelluksissa on käytetty client/server pohjaisia tekniikoita ja Windows-työasematekniikoita. Varsinkin siirtyminen Web-ympäristöön aiheuttaa lisävaatimuksia turvallisuuden suhteen, esimerkiksi ydinpalveluja käyttävien työasemien erottaminen toisistaan vaikeutuu huomattavasti ja vaatii lisätoiminnallisuutta. Tässä dokumentissa esitetyt rajapinnat määrittävät turvallisuuden suhteen ns. minimitason, jossa oletetaan palveluja käyttävien työasemien sijaitsevan samassa suojatussa sisäverkossa (intranet), jolloin ne voidaan erottaa toiststaan IPosoitteen perusteella. Jatkossa on tarkoitus määritellä turvallisuuteen lisätasoja ja rajapinta, jolla autentikaatio tapahtuu turvallisisesti esimerkiksi Internet-ympäristössä. 5 Teknisen määrittelyn perusratkaisu 5.1 Arkkitehtuuri Potilashallinnon ydinjärjestelmä tarjoaa palvelun, jolla sovellukset voivat hakea tarvittavan tietosisällön dokumenttipohjaisesti verkkoyhteyden yli. Tällöin palvelua käyttävä sovellus voi sijaita joko käyttäjän työasemalla tai palvelimella (Kuva 1).

8 8 Kuva 1: Palveluarkkitehtuuri Palvelua käyttävä sovellus kutsuu palvelun toteutuksen tarjoamia operaatioita http-protokollan ja XML:llä määritellyn tietosisällön avulla. Palvelun toteutus muodostuu http-palvelimesta (esim. web-palvelin) sekä palvelun sisällöstä vastaavasta sovelluksesta. Palvelua käyttävissä sovelluksissa on tieto siitä, missä osoitteessa palvelun toteutus on, ja niihin on toteutettu http-yhteyttä hyödyntävä osa tai sovitin, joka ottaa yhteyttä palvelun toteutukseen. Palvelun osoite voidaan myös parametrisoida sovellukseen tarvittaessa. Sovellus voi tehdä palvelukutsun itse tai sen voi hoitaa erillinen palvelun tarjoajan rakentama http-yhteyskomponentti (liitin), joka kapseloi palvelurajapinnan

9 9 käytön. Palvelua käyttävässä sovelluksessa tai liittimessä huolehditaan tarvittavien parametrien asettamisesta palvelupyyntöihin sekä tulleiden vastausten käsittelystä. Palvelutoteutuksen rajapinta toimii kokonaisuudessaan synkronisella kyselyvastaus periaatteella. Se tarkoittaa sitä, että palvelu vastaa yhteen kyselyyn (ts. palvelun jonkun operaation kutsumiseen) kerrallaan välittömästi yhdellä vastauksella. Itse palvelut suunnitellaan toimivaksi siten, että ne voivat ottaa tilattomuudestaan johtuen palvelukutsuja vastaan ilman jonoa. 5.2 Tekniikka Viestinvälityksessä käytetään teknisenä standardina HTTP-protokollaa ja palvelukutsut suositellaan lähetettävän sen POST-metodilla. HTTP -protokolla on yksinkertainen hajautettujen palvelujen kutsuun soveltuva tekniikka. Se on laajassa käytössä oleva www-tekniikka. XML on samoin yleinen ja avoin www-tekniikka, jolla voidaan paketoida ja kuvata käsiteltävä tietosisältö palvelupyynnöissä ja vastauksissa. Viestien koodauksessa suositellaan käyttämään UTF-8 koodausta, joka on määritelty oletuskoodaukseksi useissa W3C:n XML:än liittyvissä standardeissa. Kutsujen parametrien ja paluuarvojen kapseloiminen on toteutettu XMLmuotoisina parametri- ja paluuarvodokumentteina. Toisin sanoen kaikki kutsut ottavat vastaan parametrina XML-dokumentin, jossa on elementteinä ja attribuuteilla kuvattu kutsun muuttujat ja kaikki kutsujen paluuarvot on myös esitetty niin ikään XML-dokumentteina. XML tarjoaa myös mahdollisuuden laajentaa määriteltyä tietosisältöä esim. siirrettävien tietojen suhteen. Virhetilanteet esitetään myös XML-dokumentteina. Käytännössä yksittäiset virhetilanteet esitetään exception-elementteinä, joissa on id-attribuutti tunnistamassa virheen tyyppiä ja exceptionmessage-attribuutti kuvaamassa virheen tekstimuotoista selitystä. Nämä elementit ovat osana kutsujen paluu-xmldokumenttia.

10 10 PlugIT-projektissa on tarkoitus määrittää erillinen virhelista, joita PlugITrajapintoja toteuttavat palvelut voivat palauttaa. 6 Toiminnalliset ja tekniset standardit ja määritykset PlugIT pyrkii hyödyntämään tietosisällön määrittelyissä ulkoisia, valmiita määrittelyitä tai kuvaamaan laajennettavia minimitietojoukkoja, ja tässä dokumentissa keskitytään toimintojen ja teknisten ratkaisujen määrittelyyn. OMG:n Person Identification Service (PIDS)-standardia käytetään toiminnallisena standardina, mutta sen tekniikoita (CORBA, IDL) ei käytetä. CDAstandardia käytetään sekä toiminnallisena (elementtien nimet) että teknisenä standardina (XML-merkkaukset kliinisissä tietojoukoissa). Autentikaatiorajapinta pohjautuu toiminnallisesti JAAS-standardiin (Java Authentication and Authorization Service) ja myös siinä käytetään XML-merkkausta tietosisällön esittämiseen. Viestinvälityksessä käytetään teknisenä standardina HTTP-protokollaa ja tarvittaessa tiedon salaamiseen HTTP Secure protokollaa (HTTPS). 7 Sekvenssikaaviot rajapintojen käytöstä Tässä kappaleessa on esitetty kaksi sekvenssikaaviota PlugIT-rajapintojen käytöstä sovelluksen näkökulmasta. Kaavioissa on kuvattuna seuraavat kutsut: - käyttäjän tunnistaminen (AuthenticateUser-palvelu) - käyttäjän tietojen hakeminen (User:ProfileAccess-palvelu) - potilaan tunnistaminen (Patient:IdentifyProfile-palvelu) - tietyn potilaan tietojen hakeminen (Patient:ProfileAccess-palvelu) Toisessa kaaviossa on kuvattu lisäksi käyttäjän tarkistaminen yhteisestä kontekstinhallinnasta (ContextManager-palvelu) ennen autentikaatiota eli kertakirjautuminen. ContextManager-palvelu on esitetty erillisessä Minimitason kontekstinhallinnan määrittely dokumentissa.

11 11 Tarkemmat kuvaukset sovelluksen kutsumista metodeista on kappaleessa 8. Kuva 2: Sovelluksen PlugIT-palvelujen käyttö (ilman kertakirjausta)

12 12 Kuva 3: Sovelluksen PlugIT-palvelujen käyttö (kertakirjauksen kanssa) 8 Operaatioiden ja tietosisällön tekniset määrittelyt Seuraavassa esiteltävät rajapintamääritykset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

13 AuthenticateUser Käyttäjä-rajapinnan metodit - GetCoupon (metodi, jolla haetaan käyttäjälle kuponki, tunnistetaan käyttäjän fyysinen laite) - CheckCoupon (metodi, jolla voidaan tarkistaa, onko kuponki enää voimassa) - CheckAuthentication (metodi, jolla voidaan tarkistaa, onko käyttäjä jo autentikoitunut) - Login (metodi, jolla käyttäjä autentikoidaan) - Logout (metodi, jolla käyttäjän autentikaatiotiedot poistetaan) - GetSubject (metodi, jolla voidaan hakea autentikoidun käyttäjän tunnistetiedot) Autentikaatio liittyy myös tiiviisti Työpöytäintegraatio -kohteeseen. Yksi mahdollisuus olisi, että autentikaatiopalvelu käyttäisi itse suoraan kontekstinhallintaa ja sitä kautta lisäisi autentikoidun käyttäjän yhteiseen kontekstiin joka mahdollistaisi myös kertakirjautumisen, ts. työpöytäintegraation: Ennen autentikaatiota voitaisiin tarkistaa, onko käyttäjä jo kirjautunut yhteiseen kontekstiin. Tämä toiminnallisuus on esitetty kappaleessa 7 kuvassa 3. Tässä dokumentissa AuthenticateUser-rajapinnassa on määritelty ns. minimi-toiminnallisuus turvallisuuden suhteen ja palvelua käyttävien työasemien oletetaan sijaitsevan samassa sisäverkossa (intranet), jolloin ne voidaan erottaa toisistaan IPosoitteen perusteella. Jatkossa on tarkoitus määritellä turvallisuuteen lisätasoja ja rajapinta, jolla autentikaatio tapahtuu turvallisisesti esimerkiksi Internet-ympäristössä. AuthenticateUser-palvelun on ylläpidettävä listaa kaikista autentikoiduista kupongeista ja pystyttävä yhdistämään kuponki tunnistuksessa käytettyyn tunnisteeseen (manifest). Tämä sen takia, että samasta fyysisestä työasemasta voi olla usea sovellus yhtä aikaa sisäänkirjautunut autentikaatiopalveluun, jolloin kaikilla sovelluksilla on eri (GetCoupon metodin palauttama) yhteyskuponki, mutta sama manifest-arvo. Tämä mahdollistaa single-signon

14 14 toiminnallisuuden. Palvelu voi delegoida tämän tehtävän myös erilliselle ContextManager-palvelulle (kuva 3 kappaleessa 7). 8.2 AuthorizationAccess Valtuutustietojen haku ydinjärjestelmältä. - CheckAuthorization (luvan kysyminen ydinjärjestelmältä) 8.3 IdentifyProfile ja ProfileAccess Nämä rajapinnat on suunniteltu siten, että niiden avulla voidaan käsitellä mitä tahansa profiili-tietoja. Profiiliksi käsitetään yksilöityä ominaisuusjoukkoa, esimerkiksi potilaan perustiedot jotka tunnistetaan profiiliksi potilaan henkilötunnuksen avulla. PlugIT-ydinpalvelumäärityksissä kuitenkin profiili rajataan käsittämään joko käyttäjää tai potilasta. Käsiteltävät ominaisuudet voivat myös olla yksittäisiä (esim. nimi) tai sisäkkäisiä, esimerkiksi osoite-ominaisuus sisältää ominaisuudet katuosoite, postitoimipaikka ja postinumero. Sama ominaisuus voi toistua myös useaan kertaan, kuten osoite-ominaisuus. Profiilien hakeminen käyttäjän antamien ehtojen perusteella IdentifyProfilerajapinnan kautta: - FindCandidates (Haetaan lista ehdokkaista, jotka sovellus näyttää loppukäyttäjälle) - GetMoreCandidates (Haetaan lisää tuloksia edellisestä hausta) - DropRemainingCandidates (Palvelun ei tarvitse enää muistaa edellisen kyselyn tuloksia, ei vastausta) Profiilitietojen haku ProfileAccess-rajapinnan kautta - GetProfile (Metodi, jolla haetaan profiilin tiedot) - UpdateProfile (Metodi, jolla profiilin tietoja voidaan päivittää. Ei kuulu minimitoteutukseen) - CreateProfile (Metodi, jolla voidaan luoda uusi profiili. Ei kuulu minimitoteutukseen)

15 15 - DeleteProfile (Metodi, jolla voidaan poistaa profiileja. Ei kuulu minimitoteutukseen) 8.4 Patient:IdentifyProfile - potilaiden haku Rajapintojen toiminnallisuus on kuvattu edellisessä 8.3 kappaleessa. Patient:IdentifyProfile rajapinnan kautta voidaan tunnistaa ydinjärjestelmän potilaita. Rajapinta on Hakuominaisuuksina minimitoteutuksessa pitää voida käyttää seuraavien ominaisuuksien yhdistelmiä: - hetu potilaan henkilötunnus (täsmällinen vastaavuus) - syntymaaika potilaan syntymäaika (osittainen vastaavuus) - sukunimi potilaan sukunimi. (osittainen vastaavuus) - etunimet kaikki potilaan etunimet eroteltuna välilyönneillä (osittainen vastaavuus). Pelkillä etunimillä ei voi kuitenkaan hakea, vaan lisänä on annettava esimerkiksi sukunimen alkua. Vastaavuus tarkoittaa löydettyjen potilaiden hakuominaisuuksien vastaavuutta verrattuna hakuarvoon. Täsmällinen vastaavuus tarkoittaa että hakuarvon on oltava täsmälleen sama kuin potilaan vastaavan ominaisuuden. Esimerkiksi sukunimi-ominaisuuden avulla voidaan hakea potilaita käyttäen sukunimen kolmea ensimmäistä kirjainta, mutta henkilötunnusta hakuarvona käytettäessä hakuarvon on oltava oikeamuotoinen henkilötunnus. 8.5 Patient:ProfileAccess - potilaaseen liittyvät perustiedot Tässä kappaleessa on kuvattu potilaaseen liittyviä perustietoja eli ominaisuuksia joita voidaan käsitellä Patient:ProfileAccess rajapinnan kautta. Määriteltynä on niin sanottu minimi-tietojoukko, jota potilas-tietoja käsittelevän Patient:ProfileAccess-rajapinnan on tuettava. Näitä perustietoja on tarkoitus laajentaa liittymämäärittelyiden seuraavassa versiossa. Perustietojoukko on otettu potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisen määrittävästä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 10. Ominaisuuksien tyyppimääritykset on otettu HL7 V3 tietotyyppi- ja koodistomäärityksistä. Ominaisuuksista on esimerkki kuvauksen oheessa ja koodattujen ominaisuuksien yhteydessä on myös käytetty

16 16 koodisto tai standardi ilmoitettu, ts. koodiston OID-tunnus tai ISO-standardin nimi. Kuvattuja perusominaisuuksia käytetään lisäämällä niiden eteen pisteellä eroteltuna ominaisuuteen liittyvä suurempi kokonaisuus. Esimerkiksi potilaan kotikatuosoitetta kuvattaisiin ominaisuudella koti.katuosoite ja työpaikan katuosoitetta ominaisuudella tyo.katuosoite. Potilaan kotiosoite ilmoitettaisiin ominaisuuksilla: koti.katuosoite, koti.postinumero, koti.postitoimipaikka, koti.maa.koodi, koti.maa.nimi, koti.puhelinnumero ja koti.tyyppi. Jos esimerkiksi osoitteita on useita, ne voidaan kuvata lisäämällä ko. ominaisuuden perään järjestysnumero pisteellä eroteltuna, esimerkiksi koti.katuosoite.2. Lisäksi osoitteiden tyyppiä voidaan kuvata tyyppiominaisuudella. Palvelun toteuttajan on kuvattava kaikki tuetut ominaisuudet palvelun dokumentaatiossa. Perusominaisuus hetu syntymaaika sukunimi etunimet sukupuoli.koodi sukupuoli.nimi Kuvaus Potilaan pysyvä henkilötunnus XXXX Potilaan syntymäaika: DATE (muoto on YYYYMMDD) Potilaan sukunimi: ST (Character String) SORMUNEN Potilaan etunimet eroteltuna välilöynneillä: ST (Character String) Marko Juhana Potilaan sukupuolen koodi: CWE, koodiston OID: HL7 V2.3 tyyppikoodit ja selitykset ovat: 1 Mies 2 nainen 3 ei tiedossa/määriteltävissä Potilaan sukupuolen nimi:

17 17 Mies, Nainen tai Ei tiedossa/määriteltävissä kunta.nimi JHS 110-suosituksen mukainen kunnan nimi Kuopio kunta.koodi JHS 110- suosituksen mukainen kunnan koodi 279 Osoitetietoihin Kuvaus jne. liittyviä ominaisuuksia koti Potilaan kotiin liittyviä tietoja. Esimerkiksi kotiosoitteen katuosoite ilmoitettaisiin: koti.katuosoite tyo Potilaan työhön liittyviä tietoja. Esimerkiksi työosoitteen katuosoite ilmoitettaisiin: tyo.katuosoite tyyppi Osoitteen tyyppi: CS, koodiston OID: HL7 V2.3 tyyppikoodit ja selitykset ovat: C Tilapäinen kotiosoite (Current or Temporary) O Työosoite (Office) H Pysyvä kotiosoite (Home) N Syntymäpaikka katuosoite katuosoite: ST (Character String) Petosenmutka 10 A4 postinumero postinumero: ST (Character String) postitoimipaikka postitoimipaikka: ST (Character String) Kuopio maa.koodi SFS-ISO 3166-standardin mukainen maa-koodi FI maa.nimi SFS-ISO 3166-standardin mukainen maan nimi Suomi puhelinnumero puhelinnumero: ST (Character String) Tarvittaessa perustietojoukkoa voidaan laajentaa seuraavilla STM:n määrittämillä lisäominaisuuksilla. aidinkieli.koodi SFS-ISO 639 standardin mukainen kaksi-kirjaiminen kielen koodi

18 18 aidinkieli.nimi asiointikieli.koodi asiointikieli.nimi ammatti lahiomainen yhteyshenkilo huoltaja tyonantajan_vakuutusyhtio fi SFS-ISO 639 standardin mukainen kielen nimi Suomi SFS-ISO 639 standardin mukainen kaksi-kirjaiminen kielen koodi fi SFS-ISO 639 standardin mukainen kielen nimi Suomi Potilaan ammatti: ST (Character String) Potilaan lähiomainen. Esimerkiksi potilaan lähiomaisen sukunimi ilmoitettaisiin ominaisuudella lahiomainen.sukunimi ja katuosoite ilmoitettaisiin ominaisuudella lahiomainen.katuosoite. Kaikki tässä kuvatut potilaan perusominaisuudet voidaan liittää lahäomaiseen tällä tavalla. Potilaan yhteyshenkilö. Esimerkiksi potilaan yhteyshenkilön sukunimi ilmoitettaisiin ominaisuudella yhteyshenkilo.sukunimi ja katuosoite ilmoitettaisiin ominaisuudella yhteyshenkilo.katuosoite. Kaikki tässä kuvatut potilaan perusominaisuudet voidaan liittää yhteyshenkilöön tällä tavalla. Potilaan huoltaja. Esimerkiksi potilaan huoltajan sukunimi ilmoitettaisiin ominaisuudella huoltaja.sukunimi ja katuosoite ilmoitettaisiin ominaisuudella huoltaja.katuosoite. Kaikki tässä kuvatut potilaan perusominaisuudet voidaan liittää huoltajaan tällä tavalla. Työnantajan vakuutusyhtiö: ST (Character String) 8.6 Käyttäjään liittyvät perustiedot Käyttäjään liittyviä perustietoja voidaan käsitellä User:ProfileAccessrajapinnan kautta. Käyttäjään liittyviä perustietoja voivat olla mitkä tahansa kappaleessa 8.6 kuvatuista perusominaisuuksista ja osoitetiedoista. Pakollisia näistä ominaisuuksista ovat hetu, etunimet ja sukunimi.

19 Virhekoodit ja niiden arvot Tässä kappalleessa on kuvattu virhetilanteiden minimitaso. Virhetilanteet ilmoitetaan aina exception-elementeillä, jossa on kuvattuna virheen koodi idattribuutin ja virheen selkokielinen kuvaus exception-elementin sisällä. Oheessa on taulukko minimitason virhekoodeista ja kuvauksista. id GeneralFailure CouponNotCreated CouponNotAuthenticated Selkokielinen kuvaus Virhe tietokannan käsittelyssä: <tarkempi virhe> (kaikki rajapinnat ja metodit) Kupongin laatiminen epäonnistui: <tarkempi virhe> (Rajapinta AuthenticateUser, metodi GetCoupon) Kuponkia ei ole varmennettu. (Rajapinta AuthenticateUser, metodit GetSubject ja Logout. Rajapinnat AuthorizationAccess, ProfileAccess, ProfileAccess, IdentifyProfile, kaikki metodit) AuthenticationCheckFailed Autentikaation tarkistus epäonnistui: <tarkempi virhe> AuthenticationFailed AuthorizationCheckFailed UnknownProfile UnknownTrait NoMoreResults NotImplemented (Rajapinta AuthenticateUser, metodit CheckAuthentication) Autentikaatio epäonnistui: <tarkempi virhe> (Rajapinta AuthenticateUser, metodi Login) Valtuuksien tarkistaminen epäonnistui: <tarkempi virhe> (Rajapinta AuthorizationAccess, metodi CheckAuthorization) Tuntematon profiili: <tunniste> (Rajapinta ProfileAccess, kaikki metodit) Tuntematon ominaisuus <ominaisuuden nimi> (Rajapinta ProfileAccess, metodit GetProfile, CreateProfile, UpdateProfile Rajapinta IdentifyProfile, metodit FindCandidates) Ei enempää hakutuloksia. (Rajapinta IdentifyProfile, metodi GetMoreCandidates) Varattu tulevaisuuden laajennuksia varten, jos palvelu ei tue jotain rajapinan nmetodia, se voi palauttaa tämän virheen.

20 20 9 Toteutuskohtaiseksi jätettävät asiat Http(s)-keskustelija on helpoin olla myös tavallinen WWW-palvelin, joka vastaanottaa normaaleja URL:ien avulla lähetettäviä http-viestejä. Tällöin palvelutoteutus voi olla toteutettu esimerkiksi: CGI-ohjelmana. JavaServer Pages (JSP) tekniikalla Java-ympäristössä. Active Server Pages (ASP) tai ASP.NET tekniikalla Microsoft ympäristössä. Caché Server Pages (CSP) tekniikalla Caché-ympäristössä. Viestinvälityksen turvallisuus voidaan toteuttaa käyttämällä HTTPS (HTTP Secure) yhteyksiä HTTP-yhteyksien sijaan. HTTPS:n avulla turvallisuusnäkökohtia ei tarvitse ottaa huomioon viestien sisältöä suunniteltaessa, koska sen tarjoama viestien salaus toimii alemmalla protokolla-tasolla. Tämän ansiosta HTTPS toimii yhteen myös esimerkiksi SOAP-viestien kanssa myöhemmin ( SOAP-over-HTTPS ) jos niihin on tarvetta. Lisäksi HTTPS voidaan jättää helposti pois tarvittaessa jos turvallisuus on muuten varmennettu, esim VPN-tekniikalla. Muita tapoja toteuttaa turvallinen HTTP-pohjainen viestinvälitys on mm: SOAP-pohjaiset turvallisuusmääritykset W3C:n määritykset (XML Encryption ja XML Signature) Yleisten salausalgoritmien hyödyntäminen Nämä turvallisuusratkaisut toimivat lähetettävien viestien, eivät koko liikenteen salauksen tasolla. Niitä on käsitelty mm. PlugIT-projektin Web Servicesselvityksessä (Component and Service Technology Families, Web Services) 10 Määrittelyjen mukaisuuden toteaminen Eri määritysten kohdalla on kerrottu, mitkä operaatiot ja tietoelementit palvelun toteutuksen on vähintään toteutettu ja mainittu, mitkä seikat ovat palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjän vastuulla. Toteutukset, jotka noudattavat kuvattuja vähimmäisvaatimuksia ja määriteltyjä sovellusten vastuita, ovat määritysten mukaisia. Palvelun toteutuksen määritysten mukaisuus voidaan todeta

21 21 testausraportilla, joka sisältää palvelun toteutuksen palauttamat arvot yllä kuvatuilla ehdoilla ja virheellisillä syötteillä. Palvelua käyttävän sovelluksen määritysten mukaisuus voidaan todeta testausraportilla, jossa palvelun onnistuneiden kutsujen (yllä olevilla edellytyksillä) lisäksi selviää palvelua käyttävän sovelluksen toiminta palvelun palauttaessa virhetilanteita.

22 22 LIITE 1: Operaatioiden ja tietosisällön tekniset määrittelyt Joitakin kutsumetodeja on merkitty tässä dokumentissa määriteltyyn minimitoiminnallisuuden ulkopuolelle. Niitä ei siis tarvitse toteuttaa, ellei halua ottaa käyttöön niissä erikseen kuvattua lisätoiminnallisuutta. Virhekoodit on selitetty tarkemmin kappaleessa 8.8. Esimerkeissä käytetty oletusnimiavaruus urn:plugit:commonservices suositellaan lisättäväksi viestien request- ja response elementteihin, vaikka ne eivät ole pakollisia. AuthenticateUser Metodi GetCoupon Tällä metodilla käyttäjälle haetaan kuponki, jolla tunnistetaan käyttäjän fyysinen laite. Huom! Tässä vaiheessa ei autentikoida käyttäjän henkilöllisyyttä. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authenticateuser</interface> <method>getcoupon</method> <param> <manifest> </manifest> </param> </request> Vastaus <coupon>fj2uc8a9</coupon> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys

23 23 manifest coupon Käyttäjän koneen IP-osoite (ja/tai nimi eroteltuna / merkillä). Manifest on merkkimuotoista tietoa, jolla ei maksimipituutta. Manifest voi myös koostua lisätiedoista, kuten tarvittaessa käyttäjän nimestä ja organisaatiotiedosta. Esimerkiksi manifest-tiedon ja kasvatettavan laskuriarvon pohjalta laadittu tiiviste ( hash-tiiviste ), joka on salattu (allekirjoitettu) turvallisuusavaimella esimerkiksi käyttäen HMAC-MD5 algoritmiä ja base64-koodattu. Hash-tiivisteellä ei ole maksimipituutta, mutta sen pituus riippuu käytetystä HMAC-MD5 algoritmistä. Kupongin pitää aina olla ainutlaatuinen, vaikka GetCoupon metodia kutsuttaisiin samalta työasemalta useaan kertaan. Palvelun tehtävä on muistaa, mitkä kupongit liittyvät mihinkin manifest-tunnukseen. HUOM! Kuponki voitaisiin hakea myös ContextManager-palvelusta eli olla suoraan participantcoupon. Tällöin GetCouponmetodin pitäisi myös liittyä Context- Managerin yhteiseen kontekstiin. exception Kuponki tunnistaa käyttäjän istunnon. PlugIT-palveluja käyttävien sovellusten vastuulla on lisätä kuponki tunnisteeksi niihin palvelukutsuihin, joissa sitä tarvitaan. Kuponki talletaan autentikaatiopalvelun muistiin, jotta se tunnistetaan jatkossa. Kuponki ei vaarannu jatkossa, koska käytössä oleva HTTPS-protokolla suojaa sen. Virheen sisältävä elementti.

24 24 Metodi CheckCoupon Metodi, jolla voidaan tarkistaa, onko kuponki vielä voimassa. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authenticateuser</interface> <method>checkcoupon</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> </param> </request> Vastaus <coupon>fj2uc8a9</coupon> tai jos kuponki ei ole voimassa: <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai jos tapahtuu virhe: Metodi CheckAuthentication Tällä metodilla voidaan tarkistaa, onko käyttäjä jo autentikoitunut, ts. onko kuponki voimassa ja onko se varmennettu. <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon exception Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. Jos kuponki on saatu erilliseltä Context- Manager-palvelulta, CheckCoupon-metodin pitäisi tarkistaa kupongin voimassaolo myös ContextManager-palvelusta. Virheen sisältävä elementti. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authenticateuser</interface> <method>checkauthentication</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> </param> </request> Vastaus

25 25 Metodi Login Metodi, jolla käyttäjä autentikoidaan. Jos varmentaminen onnistuu, käyttäjän tunnistetiedot palautetaan ja käyttään profiilitietoja voidaan hakea User:ProfileAccess rajapinnan kautta tunnistetiedon avulla. <coupon>fj2uc8a9</coupon> tai jos käyttäjä ei ole autentikoitunut, palautetaan: <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai jos tapahtuu virhe: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. Jos kuponki on saatu erilliseltä Context- Manager-palvelulta GetCoupon-metodin avulla, CheckAuthentication-metodin pitäisi tarkistaa ContextManager-palvelun yhteisestä kontekstista, onko käyttäjä jo sisäänkirjautunut. exception Virheen sisältävä elementti. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authenticateuser</interface> <method>login</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <account> <username>msormune</username> <password>plugit.42</password> </account> <environment>uku_test_server</environment> </param> </request> Vastaus <subject> <account> <username>msormune</username> <profile id= 1 /> </account> </subject tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys

26 26 Metodi GetSubject Tämän metodin avulla voidaan jälkeen päin hakea varmennetun käyttäjän tunnistetieto. Käyttään profiilitietoja voidaan hakea User:ProfileAccess rajapinnan kautta tunnistetiedon avulla. account Käyttäjän autentikointitiedot. Tällä hetkellä mukana on vasta tunnus/salasana-pohjainen tunnistus. authentication Autentikoitavan käyttäjän tiedot, joiden avulla käyttäjän varmentaminen pitäisi onnistua. subject Elementti, joka sisältää kupongin autentikoineen käyttäjän yksiselitteisen tunnisteen (profile-elementti). Tunniste voi olla esim. juokseva numero (esimerkissä idattribuutti), jota kasvatetaan aina kun uusi käyttäjä lisätään järjestelmään. Lisäksi elementti voi sisältää varmenteita joilla käyttäjän autentikointi onnistui (esim. käyttäjätunnus). Tunnisteen avulla voidaan hakea käyttäjän tietoja User:ProfileAccess rajapinnan kautta. Subject-elementti sisältää myös kaikki onnistuneet varmenteet. environment Ympäristö, johon käyttäjä sisäänkirjautuu. Ei ole pakollinen, jos autentikaatiopalvelun kautta voidaan sisäänkirjautua vain yhteen ympäristöön (esim. testi- tai tuotantoympäristö). coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. Jos kuponki on saatu erilliseltä Context- Manager-palvelulta GetCoupon-metodin avulla, Login-metodin pitäisi merkitä käyttäjä sisäänkirjautuneeksi ContextManagerin yhteiseen kontekstiin. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authenticateuser</interface> <method>getsubject</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> </param> </request> Vastaus <subject> <account> <username>msormune</username> <profile id= 1 /> </account> </subject tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception>

27 27 Metodi Logout Käyttäjä uloskirjautuu tämän metodin avulla. Kaikki varmennetut kupongit poistetaan. XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. subject Elementti, joka sisältää kupongin autentikoineen käyttäjän yksiselitteisen tunnisteen (profile-elementti). Tunniste voi olla esim. juokseva numero (esimerkissä idattribuutti), jota kasvatetaan aina kun uusi käyttäjä lisätään järjestelmään. Lisäksi elementti voi sisältää varmenteita joilla käyttäjän autentikointi onnistui (esim. käyttäjätunnus). Tunnisteen avulla voidaan hakea käyttäjän tietoja User:ProfileAccess rajapinnan kautta. Subject-elementti sisältää myös kaikki onnistuneet varmenteet. account Varmenteet, joiden avulla käyttäjä autentikoitiin onnistunesti. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authenticateuser</interface> <method>logout</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> </param> </request> Vastaus <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. Jos käyttäjälle myönnetyt kupongit on haettu erillisestä ContextManagerpalvelusta, tässä yhteydessä ne pitäisi myös merkitä uloskirjautuneeksi Context- Managerin yhteisestä kontekstista.

28 28 AuthorizationAccess Metodi CheckAuthorization Abstrakti luvan kysyminen ydinjärjestelmältä. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>authorizationaccess</interface> <method>checkauthorization</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <permission id= joku_lupa > <unit>th-yksikkö</unit> <role>joku_käyttäjän_rooli</role> <dataid>kohde</dataid> <application>sovellus</application> <person>pid</person> <mode>jokin_toimintotyyppi</mode> </permission> </param> </request> Vastaus <permission id= joku_lupa /> tai jos lupaa ei ole: <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys

29 29 coupon permission id application person unit role dataid mode exception Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. lupaa esittävä elementti. Jos käyttäjällä ei ole lupaa, paluuarvo sisältää vain response-elementin. Yhdessä kutsussa voidaan kysyä useampaa lupaa yhdellä kertaa lähettämällä useampi permission-elementti. Jos käyttäjällä on lupa, palvelu palauttaa vastaavan permission-elementti, jossa id-koodi tunnistaa myönnetyn luvan. Sovelluksen itse määrittämä tunniste tms. yksikäsitteinen arvo jolla se pystyy erottelemaan toisistaan lupaelementit CheckAuthorization-kutsun jälkeen. Esimerkiksi 1, 2, jne. Jos vain yhtä lupaa kysytään kerrallaan, tätä attribuuttia ei tarvita. Sovelluksen tieto, ts. minkä sovelluksen piirissä lupaa kysytään. Luvan kohteen tunnistava tieto (virallinen henkilötunnus tai väliaikainen, jos virallista ei vielä ole), kysyttäessä esimerkiksi potilaan suostumusta tai hoitosuhdetta. Terveydenhuollon yksikön koodi, jonka piirissä lupaa kysytään. Voidaan jättää pois, jolloin oletetaan että lupaa kysytään käyttäjän yksikön piirissä. Käyttäjän roolitieto, joka voidaan jättää pois tai määritellä sovelluskohtaisesti. Esimerkiksi käyttäjällä voi olla määritelty erilaisia rooleja liittyen sovelluksen eri toimintokokonaisuuksiin (katselu, ylläpito) ja tällä elementillä voidaan ilmaista, mikä rooli käyttäjällä pitää olla luvan saamiseksi. Elementti, joka koskee nimettyä tietojoukkoa tai muuta kohdetta. Tietojoukkojen nimeäminen tapahtuu siten, että kunkin sovelluksen tekijä määrittelee oman sovelluksensa sisältämien tietojoukkojen tunnisteet. Esimerkkeinä: potilaslista, CDA-dokumenttimäärityksen OID, muu dokumentin tunniste. Vapaaehtoinen mode-elementti tarkoittaa merkkijonoa, joka sisältää jonkin tai useamman seuraavista merkeistä: C create, lisäysoikeus (tiedon) R read, luku- tai käynnistysoikeus (tiedon, toiminnon tai sovelluksen) U update, muutosoikeus (tiedon), ylläpito-oikeus (sovelluksen) D delete, poisto-oikeus (tiedon). Kunkin palvelussa mukana olevan tietojoukon (kts. dataidelementti) tai tietokokonaisuuden osalta määritellään tarkemmin, mitä kukin lupa tarkoittaa. Exception-elementti sisältää mahdollisen luvan tarkistamisen aikana tapahtuneen virheen.

30 30 IdentifyProfile Metodi FindCandidates Haetaan lista profiiliehdokkaista jotka sovellus näyttää loppukäyttäjälle. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientidentifyprofile</interface> <method>findcandidates</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <findcandidate> <trait id= hetu /> <trait id= sukunimi partial= 1 >SORM</trait> <trait id= etunimet /> </findcandidate> <sortbytrait id= sukunimi >ASC</sortByTrait> <maxreturned>1</maxreturned> <maxstored>5</maxstored> </param> </request> Vastaus <candidate id= xxxx > <trait id= hetu > xxxx</trait> <trait id= sukunimi >SORMUNEN </trait> <trait id= etunimet >MARKO JUHANA</trait> </candidate> <candidate id= xxxx > <trait id= hetu > xxxx</trait> <trait id= sukunimi >SORMUNEN </trait> <trait id= etunimet >SAARA</trait> </candidate> jos tietueita on löydetty enemmän kuin mitä palautetaan: <candidate id= xxxx > <trait id= hetu > xxxx</trait> <trait id= sukunimi >SORMUNEN </trait> <trait id= etunimet >MARKO JUHANA</trait> </candidate> <candidate id= xxxx > <trait id= hetu > xxxx</trait> <trait id= sukunimi >SORMUNEN </trait> <trait id= etunimet >SAARA</trait> </candidate> <storedcandidates>2</storedcandidates> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys

31 31 coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. findcandidate Haun määrittävä elementti. Haussa käytetyn ominaisuuden (Trait-elementit) täytyy sisältää jokin hakuarvo value-elementissä. Kaikki tässä elementissä luetellut ominaisuudet palautetaan löydetyistä ehdokkaista. candidate Löydetty ehdokas, joka vastaa hakuarvoa. trait Haku- tai vastausprofiilin ominaisuus. Partial-attribuutti hakuominaisuuden yhteydessä tarkoittaa hakutuloksen vastaavuutta. Sallitut arvot ovat 0 (täsmällinen löytö), 1 (osittainen löytö ominaisuuden alusta), 2 (osittainen löytö ominaisuuden alusta tai keskeltä, esimerkiksi hakuominaisuus JUHA vastaisi ominaisuutta MARKO JUHANA ). Oletuksena on 0. sortbytrait Ominaisuus, jonka mukaan järjestettynä vastaukset halutaan palautettavan. Lajittelusuunnat ovat ASC (oletus) tai DESC. maxreturned montako löydettyä ehdokasta enintään palautetaan saman tien. Oletuksena palvelun pitäisi palauttaa kaikki löydetyt ehdokkaat kerralla, jos maxreturned-arvoa ei ole annettu. maxstored montako löydettyä ehdokasta palvelu säilyttää enintään haettavaksi GetMoreCandidates metodilla. Tämä elementti on hyödyllinen vain, jos palvelun toteutus hakee kaikki ehdokkaat yhdellä kertaa tietokannasta. Jos kaikkia ehdokkaita ei haeta yhdellä kertaa (esim. JDBC/ODBCrajapinnan kautta haettaessa), elementti voidaan jättää huomioimatta. Oletuksena palvelun pitäisi löytää kaikki hakuarvoja vastaavat ehdokkaat, jos maxstoredarvoa ei ole annettu. id Ehdokkaan tunniste (esim. hetu tai muu geneerinen id) tai potilaan ominaisuuden tunnistava tieto. storedcandidates Lisävastauksia kuvaava elementti.

32 32 Metodi GetMoreCandidates Haetaan lisää tuloksia edellisestä hausta. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientidentifyprofile</interface> <method>getmorecandidates</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <maxreturned>1</maxreturned> </param> </request> Vastaus <candidate id= xxxx > <trait id= hetu > xxxx</trait> <trait id= sukunimi >SORMUNEN </trait> <trait id= etunimet >RAUNA MARIA</trait> </candidate> <storedcandidates>1</storedcandidates> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. candidate Edellisestä hausta palauttamassa jäänyt ehdokas. trait Ehdokkaan ominaisuus. maxreturned montako ehdokasta enintään palautetaan. id Ehdokkaan tunniste (esim. hetu tai muu geneerinen id) tai potilaan ominaisuuden tunnistava tieto. storedcandidates Lisävastauksia kuvaava elementti, jos niitä on.

33 33 Metodi DropRemainingCandidates Palvelun ei tarvitse enää muistaa käyttäjän kyselyiden tuloksia. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientidentifyprofile</interface> <method>dropremainingcandidates</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> </param> </request> Vastaus <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys Coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän.

34 34 Metodi GetProfile ProfileAccess Metodi, jolla haetaan profiilin itiedot. Tämä metodi voi tukea myös useamman profiilin hakemista yhdellä kertaa, ts. parametrina voidaan antaa useampi RequestProfile-elementti. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientprofileaccess</interface> <method>getprofile</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <accessprofile id= xxxx > <trait id= sukunimi /> <trait id= etunimet /> </accessprofile> </param> </request> Vastaus <profile id= xxxx > <trait id= sukunimi >SORMUNEN</trait> <trait id= etunimet>marko JUHANA</trait> </profile> <response> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. accessprofile Profilli, jonka ominaisuuksia haetaan. profile Profiilin määrittävä elementti. trait Profiiliin liittyvä ominaisuus id Profiilin tunniste (esim. hetu tai muu geneerinen id) tai ominaisuuden tunnistava tieto. value Ominaisuuden arvo.

35 35 Metodi UpdateProfile * Tämä metodi ei kuulu Ydin-rajapintojen minimi-toteutukseen* Profiilin tietojen muuttaminen. Tämä metodi voi tukea tarvittaessa myös useamman profiilin tietojen päivittämistä yhdellä kertaa. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientprofileaccess</interface> <method>updateprofile</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <updateprofile id= xxxx > <trait id= koti.katuosoite.1 >Petosenmutka</trait> <trait id= koti.postitoimipaikka.1 /> </updateprofile> </param> </request> Vastaus <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. updateprofile Päivitysprofiilin määrittävä elementti. trait Päivitettävä ominaisuus. Jos ominaisuudella ei ole teksti-elementtiä, ko. ominaisuus poistetaan. id Profiilin tunniste (esim. hetu tai muu geneerinen id) tai profiilin ominaisuuden tunnistava tieto. Metodi CreateProfile * Tämä metodi ei kuulu Ydin-rajapintojen minimi-toteutukseen* Uuden profiilin lisääminen ydinjärjestelmään. Tämä metodi voi tukea tarvittaessa myös useamman profiilin lisäämistä yhdellä kertaa. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientprofileaccess</interface> <method>createprofile</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <createprofile id= xxxx > <trait id= sukunimi >JAAKKOLA</trait> <trait id= etunimet>jaakko POIKA</trait> </createprofile> </param> </request> Vastaus <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai:

36 36 <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. createprofile Uuden profiilin määrittävä elementti. trait Uuteen profiiliin liitettävä ominaisuus. id Profiilin tunniste (esim. hetu tai muu geneerinen id) tai profiilin ominaisuuden tunnistava tieto. Metodi DeleteProfile * Tämä metodi ei kuulu Ydin-rajapintojen minimi-toteutukseen* Profiilin poistaminen ydinjärjestelmästä. Tämä metodi voi tukea tarvittaessa myös useamman profiilin poistoa yhdellä kertaa. Kysymysesimerkki <request xmlns= urn:plugit:commonservices > <interface>patientprofileaccess</interface> <method>deleteprofile</method> <param> <coupon>fj2uc8a9</coupon> <deleteprofile id= xxxx /> </param> </request> Vastaus <response xmlns= urn:plugit:commonservices /> tai: <exception id= virhekoodi >virhe</exception> XML:n selitys coupon Kuponki, joka tunnistaa käyttäjän. deleteprofile Poistettavan profiilin määrittävä elementti. id Poistettavan profiilin tunniste (esim. hetu tai muu geneerinen id).

37 37

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 9 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 9 Marko Sormunen, Jari Porrasmaa, Ritva Silvennoinen, Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Juha Rannanheimo Terveydenhuollon

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat

Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Yleiset tiedot Resurssit GET /omattiedot GET /omattiedot/organisaatiohenkilo GET

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Attribuutti-kyselypalvelu

Attribuutti-kyselypalvelu Attribuutti-kyselypalvelu sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Palvelut... 3 2.1 Ammattioikeudenrajoituslista... 3 2.2 Ammattioikeuslista... 3 2.3 Attribuutti-rajoitustietosanoma... 3 3 Palvelurajapinnan

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - yhteiset perusratkaisut

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - yhteiset perusratkaisut PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 7 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 7 Marko Sormunen, Jari Porrasmaa, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen, Saara Savolainen Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat

Lisätiedot

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Atikiin) Versio 1.0 / 21.5.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Sisällysluettelo 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 3 3 getcertificate-operaatio... 3 3.1 SenderId... 4 3.2 RequestId...

Lisätiedot

NELLI-Tunnis. Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa. Versio 1.0. 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto

NELLI-Tunnis. Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa. Versio 1.0. 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto NELLI-Tunnis Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa Versio 1.0 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto Sisällysluettelo Johdanto...3 Tekniikka...3 Esimerkit...4 XML-Skeema...5

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU

PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Versio 1.0 OY SAMLINK AB 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 4 3 getcertificate-operaatio...

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen...

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... 3 Käsiteltävät sanomat... 4 Yhdisteltävät sanomat... 5 Sanoman historia

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2

VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2 Valtiokonttori Vaatimusmäärittely 1 (7) Valtion IT-palvelukeskus LUOTTAMUKSELLINEN 16.2.2011 VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla lopullinen versio esityksestä löytyy osoitteesta: http://www.centek.fi/serapi/mater/thatk05.pdf Terveydenhuollon atk-päivät, Helsinki,

Lisätiedot

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.01 Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Yleiskuvaus 2 (8) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 30.10.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 15.12.2017

Lisätiedot

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Yleiskuvaus 2 (8) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu Yleiskuvaus

Lisätiedot

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen 25.5.2012 Sivu 1 Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.2.2012 NMu Luonnos korjattujen ratkaisujen tietojen välittämisen muutoksesta 0.2 12.3.2012 NMu Lisätty uusia metatietokenttiä 0.3 25.5.2012

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu Käyttöohje Sisällys 1 Johdanto 3 2 Käyttötarkoitus 3 3 Palvelut 3 3.1 HL7 V3 Medical Records sanoman skeemavalidointi 3 3.2 HL7 V3 Medical Records

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Työpalvelupaikat. Xwiki Admin 2016/07/06 16:35

Työpalvelupaikat. Xwiki Admin 2016/07/06 16:35 Työpalvelupaikat Xwiki Admin 2016/07/06 16:35 Table of Contents Uuden työpalvelupaikan lisääminen... 3 Työpalvelupaikan tietojen ylläpito... 4 Työpalvelupaikan tietojen näkyvyys järjestelmän ulkopuolelle...

Lisätiedot

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE WEB SERVICES RAJAPINTA 02.05.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 02.05.2014 2 (13) 1 SOAP-kehys... 4 2 Aineiston pakkaus... 4 3 Aineiston salaus... 4 4 Tuetut operaatiot... 4 5 Application Request Header...

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PALUUKANAVA WS API. Suomi.fi-viestit julkinen rajapinta

VIRANOMAISEN PALUUKANAVA WS API. Suomi.fi-viestit julkinen rajapinta VIRANOMAISN PALUUANAVA Suomi.fi-viestit julkinen rajapinta V.01 RAJAPINTAUVAUS V 1.0 2 (9) DOUMNTINHALLINTA Omistaja Laatinut Lasse Pynnönen, VR Suomi.fi-viestit sovelluskehitystiimi Tarkastanut Hyväksynyt

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus 1 (8) SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Tämä dokumentti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle SolidPDM uudet ominaisuudet julkaisulle,

Lisätiedot

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun 1 Resurssirekisteri :: Käyttöohje Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden Service Provider (SP) palvelun Virtu - luottamusverkostoon

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot