TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT"

Transkriptio

1 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT KUOPION YLIOPISTO SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPIO 2004

2 Tekijät: Mika Tuomainen (myös toim.) Antti Komulainen Juha Rannanheimo Savonia Business Savonia-ammattikorkeakoulu Juha Mykkänen HIS-tutkimusyksikkö, Tietotekniikkakeskus Kuopion yliopisto Myynti: Tietotekniikkakeskus / Kanslia Kuopion yliopisto puh. (017) ISBN (koko teos) ISBN (osa 6) ISBN (PDF) Kopijyvä Oy, Kuopio Kuopio 2004

3 Tuomainen, Mika; Komulainen, Antti; Rannanheimo, Juha; Mykkänen, Juha. Työpöytäintegraation avoimet sovellusrajapinnat. PlugIT-hankkeen selvityksiä ja raportteja s ISBN (KOKO TEOS) ISBN (OSA 6) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄ Potilasta hoidettaessa potilaan tietoja on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Potilastiedot ovat tyypillisesti useissa järjestelmissä, jonka seurauksena käyttäjän työasemalla on usein tarpeellista olla käynnissä yhtäaikaisesti useita eri sovelluksia. Koska järjestelmien välillä ei ole riittävästi yhteistoiminnallisuutta, lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan täytyy erikseen kirjautua sisään kuhunkin järjestelmään ja hakea esimerkiksi potilaan tiedot erikseen joka järjestelmään. Näin käyttäjä joutuu tekemään useita samankaltaisia toimintoja eri järjestelmiin. Työpöytäintegraation tarkoitus on tuoda apua tähän ongelmaan. Se määrittelee yleisen mallin työasemalla toimivien sovellusten työpöytälähtöisen visuaalisen integroinnin toteuttamiseen. Työpöytäintegraation tavoitteena on helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä ja parantaa näin käyttäjän työprosesseja, joista tulee tehokkaampia ja paremmin työnkulkua tukevia. Tässä raportissa esitellään PlugIT-hankkeessa määriteltyjen työpöytäintegraation avointen sovellusrajapintojen taustaselvitykset, tekniikkariippumattoman määrittelyt sekä tekninen HTTPrajapintamäärittely. Työpöytäintegraatio-rajapintojen avulla voidaan toteuttaa kertakirjautuminen sekä yhteisen kontekstin jakaminen eri järjestelmien kesken. Raportin tulokset on tuotettu PlugIT-hankkeessa tutkijoiden, terveydenhuollon organisaatioiden ja ohjelmistoyritysten yhteistyössä vuosina Sen tuottamisessa on hyödynnetty hankkeen integrointiratkaisujen arviointi- ja määrittelymenetelmiä. Yleinen kymmenluokittelu UDK: Asiasanat (YSA): tiedonhallinta, tietojärjestelmät, terveydenhuolto, standardointi, systeemityö, tietoteollisuus Medical Subject Headings (MeSH): medical informatics, information systems, information management, software, health care sector, hospital information systems

4

5 ESIPUHE Tämä raportti on tehty PlugIT-hankkeessa vuosina Raportissa dokumentoidaan hankkeessa tuotettu kontekstinhallinnan määrittely, joka sisältää avoimet sovellusrajapinnat työpöytäintegraation toteuttamiseksi. Raportti on suunnattu ennen kaikkea ohjelmistojen tuottajille, jotka haluavat toteuttaa ohjelmistoihinsa PlugIT-määritysten mukaiset työpöytäintegraatio-rajapinnat joko toteuttavana tai hyödyntävänä osapuolena. Raporttia voivat hyödyntää myös järjestelmien kehittämiseen osallistuvat terveydenhuollon ja tietohallinnon ammattilaiset. Raportti sisältää taustat, jotka vaikuttivat kehitystyöhön sekä tuotetut kontekstinhallinnan määritykset. PlugIT-hanketta ovat rahoittaneet ja siihen ovat osallistuneet TEKES, Mawell konserni, Medimaker Oy Ltd, Medici Data Oy, Mediweb Oy, Mylab Oy, Tietoenator Oyj, WM-data Novo Oyj, Atkos Oy, BEA Systems Oy, Commit; Oy, Enfo Oy, Fujitsu Services Oy, General Electric Healthcare CIS EMEA, Mediconsult Oy, Microsoft Oy, Oracle Finland Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sekä Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymä. Kiitämme hankkeeseen osallistuvien yritysten ja sairaaloiden edustajia hyvistä ideoista ja näkökulmista. Kuopiossa 30. elokuuta 2004 Tekijät

6

7 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PlugIT-hanke Raportin sisältö TYÖPÖYTÄINTEGRAATIO Yleistä työpöytäintegraatiosta Työpöytäintegraation käsitteet TAUSTA PLUGIT-KONTEKSTINHALLINTARATKAISU Kontekstinhallintaratkaisun sisältö Kontekstinhallinnan toiminta Kontekstinhallintaan liittyminen Potilaskontekstin muutos Käyttäjäkontekstin muutos Kontekstinhallinnasta eroaminen Kokoava esimerkki Kontekstinhallintaratkaisun sessionhallinta, elinkaari ja identifiointi KONTEKSTINHALLINTARATKAISUN TIETOSISÄLTÖ Konteksti Subjektit Subjektien nimeäminen Subjektien käyttäminen PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun subjektit KÄYTTÄJÄ-SUBJEKTI POTILAS-SUBJEKTI CUSTOM SUBJEKTIT Subjektit ja turvallisuus TEKNIIKKARIIPPUMATTOMAT RAJAPINTAMÄÄRITTELYT Rajapintojen, metodien, parametrien, poikkeuksien ja subjektien nimeäminen Rajapinnat Metodit Parametrit Poikkeukset Subjektit ContextManager-rajapinta JoinCommonContext LeaveCommonContext ContextData-rajapinta SetItemValues GetItemValues Rajapintojen käyttöesimerkki...27

8 7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT HTTP-TEKNIIKALLE Arkkitehtuuri Tekniikka Sessionhallinta Pollaukset Metodit HTTP-viesteillä HTTP GET / POST-viestit MIME-header HTTP-kutsun muodostaminen Paluuarvon muodostaminen Poikkeukset ContextManager-rajapinta JoinCommonContext JoinCommonContextWithIp LeaveCommonContext ContextData-rajapinta SetItemValues GetItemValues TURVALLISUUS TOTEUTUKSET, HYÖDYNTÄMINEN JA JATKOKEHITYS Toteutukset Muu hyödyntäminen Jatkokehitys LÄHTEET...41 Liite 1: Turvallisuus. Liite 2: Työaseman identifioimisvaihtoehdot. Liite 3: HTTP-viestien tarkennukset. Liite 4: PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun ja CCOW-standardin keskeisimmät erot.

9 TUOMAINEN, KOMULAINEN, RANNANHEIMO, MYKKÄNEN 1 JOHDANTO 1.1 PlugIT-hanke PlugIT on vuosina toteutettu valtakunnallinen Tekes-rahoitteinen tutkimus- ja kehittämishanke, joka tuottaa avoimia ohjelmistorajapintojen määrityksiä sekä niihin liittyviä menetelmiä ja osaamista terveydenhuollon ohjelmistoyrityksille ja niiden asiakkaille. Hankkeen tavoitteena on tukea terveydenhuollon palvelutoimintaa ohjelmistotuotannon palveluketjun kautta, paremmin integroituvien ohjelmistokokonaisuuksien avulla (PlugIT 2004). Tutkimuksen sekä rajapintojen määrittelyn ovat toteuttaneet neljä Kuopion Centekin yksikköä yhteistyössä 15 ohjelmistoyrityksen, kuuden sairaanhoitopiirin (mukaan lukien kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit) sekä yhden kahden kunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 1.2 Raportin sisältö Tämän dokumentin luvussa 2 esitellään työpöytäintegraatiota yleisesti sekä selvitetään työpöytäintegraatioon liittyvät käsitteet. Luvussa 3 esitetään taustoja, jotka ovat vaikuttaneet kontekstinhallintamäärittelyjen tuottamiseen. Luvussa 4 käydään läpi PlugIT-hankkeessa tuotetun kontekstinhallintaratkaisun perustoiminta. Luvussa 5 kuvataan PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun tietosisältö ja sen muodostamisperiaatteet. Luvussa 6 ovat kontekstinhallinnan rajapintamäärittelyt tekniikkariippumattomina ja luvussa 7 rajapintamäärittelyt HTTP-tekniikalle. Luvussa 8 käsitellään kontekstinhallintaratkaisuun liittyviä turvallisuusnäkökohtia. Luvun 9 kerrotaan kontekstinhallintaan liittyvistä toteutuksista, kontekstinhallinnan määrittelyjen muusta hyödyntämisestä sekä rajapintojen jatkokehittämisestä. TYÖPÖYTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVELLUSRAJAPINNAT 9

10 TUOMAINEN, KOMULAINEN, RANNANHEIMO, MYKKÄNEN 2 TYÖPÖYTÄINTEGRAATIO 2.1 Yleistä työpöytäintegraatiosta Työpöytäintegraation (visual integration) tavoitteena on helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä samalla työpöydällä. Esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmissä käyttäjä joutuu tekemään useaan kertaan perusperiaatteiltaan samanlaisia toimintoja eri järjestelmissä. Näitä toimintoja ovat tyypillisesti järjestelmiin kirjautuminen ja sekä tietyn potilaan tietojen hakeminen. Työpöytäintegraatio helpottaa tätä tilannetta tarjoamalla keinot kertakirjautumisen ja yhteiseen kontekstiin siirtymisen toteuttamiseksi. Kertakirjautumisessa (single sign-on) käyttäjän tarvitsee kirjautua vain kerran yhteen järjestelmään. Muut integraatioon kytketyt sovellukset kykenevät käyttämään hyväksi tätä kirjautumistietoa, niin ettei niihin tarvitse kirjautua erikseen. Yhteiseen kontekstiin siirtymisen avulla käyttäjälle tarjotaan automaattinen tai helppo siirtyminen samaan potilaaseen tai muuhun käsiteltävänä olevaan asiaan eri järjestelmissä. Näin käyttäjän tarvitsee syöttää esimerkiksi potilaan tunnus ja hakea haluamansa potilaan tiedot vain yhteen järjestelmään. Muut järjestelmät osaavat työpöytäintegraatiota hyödyntäen hakea saman potilaan tiedot potilastunnuksen perusteella ilman erillistä potilastunnusten syöttämistä. Työpöytäintegraatio määrittelee yleisen mallin työasemalla toimivien sovellusten työpöytälähtöisen visuaalisen integroinnin toteuttamiseen. Kyseessä on selvityksessä Terveydenhuollon sovellusintegraatioratkaisujen määrittely (Mykkänen ym. 2004a) kuvatuista integrointimalleista käyttäjäläheinen integrointi. Työpöytäintegraation avulla käyttäjälle tarjotaan yhdenmukainen näkymä käsiteltävään tietoon huolimatta tarpeesta käsitellä tietoa useissa eri järjestelmissä. Tavoitteena on helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä ja parantaa näin käyttäjän työprosesseja, joista tulee tehokkaampia ja paremmin työnkulkua tukevia. On tärkeää kuitenkin huomata, että työpöytäintegraatio ei poista sovelluksissa sijaitsevaa päällekkäistä tietoa. Se kuitenkin helpottaa ja tehostaa merkittävästi käyttötilanteita, joissa sama käyttäjä joutuu käyttämään useita sovelluksia samanaikaisesti. Käyttäjälle jää tällöin enemmän aikaa varsinaiseen työhönsä turhan toiston poistuttua. Myös mahdollisuus esimerkiksi väärän potilaan käsittelemiseen potilastunnuksen syöttövirheen johdosta pienenee ja näin voidaan varmistua, että ollaan käsittelemässä samaa potilasta eri järjestelmissä. 2.2 Työpöytäintegraation käsitteet Yhteinen konteksti (common context) muodostuu joukosta yhteisiä tietoja ja käsitteitä, entiteettejä (entities), joita eri järjestelmät voivat käsitellä samalla tavalla järjestelmien sisäisestä toteutuksesta riippumatta. Yhteisten entiteettien merkityksen on oltava sama kaikissa järjestelmissä. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjän ja asiakkaan (terveydenhuollossa potilaan) perustiedot. Myös muut mahdolliset tiedot ja käsitteet, joilla on sama merkitys eri järjestelmissä, voivat kuulua yhteiseen kontekstiin. Kontekstinhallintaa (context management) käytetään usein työpöytäintegraation synonyymina. Kontekstinhallinta pitää sisällään tekniikat ja keinot, joilla työpöytäintegraatio voidaan toteuttaa. Kontekstinhallinta-arkkitehtuurin muodostavat siihen kuuluvat kontekstia käsittelevät tai hyödyntävät olemassa olevat järjestelmät, koordinaattori-komponentti sekä mahdolliset agenttikomponentit (kuva 2.1). 10 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6

11 TUOMAINEN, KOMULAINEN, RANNANHEIMO, MYKKÄNEN Järjestelmä 2 Järjestelmä 1 Järjestelmä 3 Koordinaattorikomponentti Agenttikomponentti Agenttikomponentti Kuva 2.1. Kontekstinhallinta-arkkitehtuuri. Koordinaattori-komponentti (context manager) toimii työpöydällä olevien järjestelmien näkymättömänä koordinaattorina. Se on ohjelmistokomponentti, joka ylläpitää ja koordinoi käsiteltävää kontekstia sekä yhteyksiä sovelluksiin. Koordinaattori-komponentin avulla siihen liittyneet sovellukset voivat jakaa keskenään yhteistä kontekstia. Tällöin puhutaan myös yhteisen kontekstin synkronoinnista. Agenttikomponenttien avulla voidaan yhdistää eri sovellusten samaa entiteettiä tarkoittavat tiedot huolimatta entiteettien eri arvoista eri järjestelmissä. Esimerkiksi käyttäjällä voi olla eri käyttäjätunnus eri sovelluksissa. Agenttikomponentin avulla käyttäjän yhden järjestelmän käyttäjätunnuksen perusteella voidaan kontekstiin asettaa myös käyttäjän muissa sovelluksissa käyttämät erilaiset käyttäjätunnukset. Näin huolimatta eri käyttäjätunnuksista eri järjestelmissä, kertakirjautuminen voidaan toteuttaa. Käyttäjätunnusten täytyy olla tietysti tallennettuna etukäteen agenttikomponentille. Agenttikomponenttien käyttäminen on valinnainen lisätoiminto, jota ei välttämättä tarvitse toteuttaa kontekstinhallinta-arkkitehtuuriin. Järjestelmät ovat organisaatiossa jo olemassa olevia järjestelmiä. Koordinaattori-komponenttiin liitetyt järjestelmät eivät tiedä toisistaan, ne kommunikoivat ainoastaan koordinaattorin kanssa. Työpöydällä (desktop) tarkoitetaan käyttäjän yhden työaseman kuvaruudulla näkyvää käyttöliittymän työaluetta. TYÖPÖYTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVELLUSRAJAPINNAT 11

12 TUOMAINEN, KOMULAINEN, RANNANHEIMO, MYKKÄNEN 3 TAUSTA PlugIT -hankkeen osapuolet tunnistivat jo hankkeen alkuvaiheessa kontekstinhallinnan ja sen avulla toteutettavan työpöytäintegraation yhdeksi keskeiseksi integrointimäärittelyn kohteeksi. Tehtävien määrittelyjen tavoitteeksi asetettiin soveltuvuus olemassa oleviin järjestelmiin sekä mahdollisten avointen standardien hyödyntäminen. PlugIT-hankkeessa tutkittiin aluksi Health Level Seven-yhdistyksen ylläpitämää CCOWstandardia (HL7 2004), joka on avoin standardi työpöytäintegraation toteuttamiseksi. Ensin perehdyttiin itse CCOW-standardiin, sen arkkitehtuuriin ja perusratkaisuihin ja arvioitiin standardin mahdollista toteuttamista ja käyttöönottamista. Sen jälkeen tutkittiin tarkemmin standardin mukaisia rajapintoja, joiden avulla CCOW-yhteensopivuus olisi mahdollista toteuttaa. Myös yhteen kaupalliseen sovelluskehitysohjelmistoon perehdyttiin tarkemmin. Sovelluskehitysohjelmiston avulla toteutettiin CCOW-yhteensopivia Windows-pohjaisia (ActiveX) demosovelluksia. Tämän työn tulokset on dokumentoitu opinnäytetyössä CCOW-standardi ja sen toteutus Sentillion Vergence Application SDK:lla (Komulainen, Tuomainen 2002). Lisäksi kokeiltiin toteuttaa demosovelluksia HTTP-tekniikalle. Näiden kokeilujen tarkoituksena oli selvittää, millaista CCOWyhteensopivuuden toteuttaminen sovelluksiin on. Koordinaattori-komponentista toteutettiin vielä minimiversio tavoitteena selvittää mm. komponentin toteuttamisen vaatimaa työmäärää. Käytännössä CCOW-standardin mukainen toteutus oli hankkeen osapuolten mielestä liian raskas tapa toteuttaa työpöytäintegraatiota. Lisäksi CCOW-standardin mukaisia valmiita tuotteita oli markkinoilla vain muutamia toteutuksia. Näin epävarmuustekijöiksi nousivat kontekstinhallintaympäristön hinnoittelu sekä mahdollinen riippuvaisuus ulkomaisesta toimittajasta. PlugIT -hankkeen aikana selvisi, että hankkeen eri osapuolien mielestä kontekstin välittäminen järjestelmien kesken ei saanut olla automaattista (kuten CCOW-standardissa), vaan sen haluttiin tapahtuvan käyttäjän toimesta/aloitteesta. Kontekstinhallinnan tarpeet Suomessa olivat näin vain tietojen vienti kontekstivarastoon ja niiden haku sieltä, eikä kontekstin vaihtumiseen haluttu automatiikkaa. Keskeisin kontekstinhallinnan toiminnallisuus oli näin saavutettavissa kevyemmälläkin ratkaisulla kuin CCOW-standardin mukainen tapa. Näiden tulosten perusteella PlugIT-hankkeessa alettiin määritellä kevyempää kontekstinhallintaratkaisua työpöytäintegraation toteuttamiseksi Suomessa. Ratkaisussa sovellettiin HL7:n CCOW-standardia ja määriteltiin yksinkertainen hajautettu kontekstinhallintapalvelu, johon eri tekniikoilla toteutetut tietyllä käyttäjän työasemalla sijaitsevat (esim. Windows- ja web-pohjaiset) sovellukset olisi helppo liittää. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut toistaa standardissa jo määriteltyjä vaatimuksia, vaan hahmottaa minimiratkaisua, jolla CCOW-tyyppinen toiminnallisuus olisi saavutettavissa. Keskeisimpänä tavoitteena oli määritellä perustoiminnallisuus, jolla käyttäjä- ja potilaskontekstin käsittely olisi toteutettavissa. PlugIT-kontekstinhallintaratkaisu yksinkertaistaa koordinaattorin toteutusta huomattavasti. Myös osallistuvien sovellusten ja koordinaattorin välinen viestintä on suoraviivaisempaa. PlugITkontekstinhallintaratkaisun keskeisimmät erot verrattuna CCOW-standardiin on lueteltu liitteessä PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6

13 4 PLUGIT- KONTEKSTINHALLINTARATKAISU Tässä luvussa esitellään PlugIT-hankkeessa tuotettu kontekstinhallintaratkaisun perustoiminta. Kontekstinhallinnan määrittelyt ovat tässä raportissa Kontekstinhallinnan määrittely versio 2 - dokumentin (Tuomainen 2004) mukaiset. 4.1 Kontekstinhallintaratkaisun sisältö Kontekstinhallintaratkaisu muodostuu koordinaattori-komponentista ja siihen liittyneistä sovelluksista. Koordinaattori toimii työpöydällä olevien järjestelmien näkymättömänä kontekstin koordinoijana. Sen avulla siihen liittyneet sovellukset voivat jakaa keskenään yhteistä kontekstia. Kontekstinhallintaan liittyneet sovellukset ovat olemassa olevia sovelluksia (web/työasema). PlugITkontekstinhallintaratkaisu määrittelee koordinaattorin tarjoamat rajapinnat sovelluksille, rajapintojen käytön, sekä yhteisen kontekstin tietosisällön ja nimeämisen (kuva 4.1). Rajapinnat käydään tarkasti läpi tämän dokumentin luvussa 6 Tekniikkariippumattomat määrittelyt ja luvussa 7 Rajapintamäärittelyt HTTP-tekniikalle. Kontekstinhallinnan tietosisältöä ja nimeämistä käsitellään luvussa 5 Subjektit Sovellus 1 (web/työasema) Sovellus n (web/työasema) CM CD Koordinaattori Yhteinen konteksti Rajapinnat CM = ContextManager CD = ContexData Kuva 4.1. Minimitason kontekstinhallinta. 4.2 Kontekstinhallinnan toiminta Kontekstimuutosten toteuttamiseksi koordinaattorin tarvitsee toteuttaa kontekstinhallintaan liittymisessä ja siitä eroamisessa, sekä kontekstin tietosisällön käsittelyssä tarvittavat metodit. Sovelluksiin ei tarvitse toteuttaa rajapintoja, ne käsittelevät kontekstitietoja koordinaattorin tarjoamilla get/set- TYÖPÖYTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVELLUSRAJAPINNAT 13

14 metodeilla. Koordinaattori ei näin koskaan kutsu osallistuvia sovelluksia. CCOW-standardin ilmoituksia kontekstin muutoksista tai kartoituksen tuloksista ei tarvita. CCOW-standardin kontekstinmuutosilmoitukset ja kartoitukset on kuvattu tarkemmin dokumentissa CCOW -standardi ja sen toteutus Sentillion Vergence Application SDK:lla (Komulainen, Tuomainen 2002). PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa kontekstiin kohdistuvat haut tapahtuvat käyttäjälähtöisesti potilaskontekstin osalta, taustalla ei ole CCOW-standardin automatiikkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä päättää, milloin sovellus hakee viimeisimmäksi käsitellyn potilaan tunnuksen kontekstista tai hakeminen perustuu välillisesti johonkin käyttäjän toimeen (esim. formloadiin). Haluttaessa potilaskonteksti voidaan hakea myös aina, kun sovellus avataan ensimmäisen kerran. Käyttäjätunnuksen osalta toimintoketju on käyttäjästä riippumaton. Järjestelmä hyödyntää käyttäjäkontekstia, kun se haluaa toteuttaa kertakirjautumisen Kontekstinhallintaan liittyminen Sovelluksen on liityttävä (Join) kontekstinhallintaan ennen kuin se voi kutsua muita kontekstinhallinnan metodeja. Missä vaiheessa sovellus omassa logiikassaan sitten liittyy kontekstinhallintaan, on ratkaistava toteutuskohtaisesti Potilaskontekstin muutos Potilaskontekstin muutos tapahtumaketju on seuraavanlainen (oletuksena, että sovellus on jo liittynyt kontekstinhallintaa): 1. Käyttäjä valitsee potilaan käyttäen jotain integraatioon kytkettyä sovellusta. 2. Sovellus asettaa (set) kontekstia identifioivan tunnisteen (potilastunniste) koordinaattorin ylläpitämään kontekstiin. 3. Käyttäjä vaihtaa toiseen sovellukseen ja klikkaa esim. "Hae viimeisin potilas" painiketta, jolloin toinen sovellus hakee kontekstista viimeisimmäksi käsitellyn potilaan. 4. Toinen sovellus sopeuttaa sisäisen tilansa ja näyttää tiedot potilaskontekstin mukaisesti (näyttää sen potilaan tiedot, jonka potilastunnuksen sai kontekstinhallinnasta) Käyttäjäkontekstin muutos Tässä on oletuksena, että on olemassa yksi luotettu sovellus, joka saa asettaa käyttäjätunnuksen kontekstiin, muut voivat vain hakea käyttäjätunnuksen kontekstista. Aihetta on käsitelty luvussa 8 Turvallisuus. Käyttäjäkontekstin muutos ei ole käyttäjän itsensä ohjaamaa, vaan hänen näkökulmastaan automaattista. Näin voidaan toteuttaa kertakirjautuminen eri sovelluksiin. Tämä tarkoittaa seuraavaa: Kun sovellusta avataan ja se liittyy kontekstinhallintaan, tarkistaa sovellus, onko kontekstinhallinnassa jo käyttäjätunnus (= käyttäjä on jo kerran kirjautunut johonkin kontekstinhallintaan kirjautumisen mahdollistavaan luotettuun sovellukseen). Jos on, hakee sovellus käyttäjätunnuksen kontekstista ja suorittaa automaattisen sisäänkirjauksen. Jos sovellusta avattaessa kontekstissa ei ole käyttäjätunnusta (= käyttäjä ei ole vielä kirjautunut kontekstinhallintaan kirjautumisen mahdollistavaan luotettuun sovellukseen), on olemassa seuraavat vaihtoehdot: 14 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6

15 Jos sovelluksella, johon käyttäjä on kirjautumassa, on oikeus asettaa käyttäjä kontekstinhallintaan, pyydetään käyttäjää kirjautumaan, jonka jälkeen sovellus asettaa käyttäjätunnuksen kontekstiin Jos sovelluksella ei ole oikeutta asettaa käyttäjää kontekstiin, on käyttäjän kirjauduttava vain tähän sovellukseen ja käytettävä sitä ilman kontekstinhallintaa tai sitten käyttäjän on ensin kirjauduttava organisaatiossa ennalta määriteltyyn luotettuun sovellukseen. Näin käyttäjäkontekstinmuutosten tapahtumaketjusta muodostuu seuraavanlainen: 1. Käyttäjä avaa sovelluksen, joka liittyy kontekstinhallintaan. 2. Sovellus tarkistaa, onko käyttäjä jo kirjautunut kontekstinhallintaan luotetun sovelluksen välityksellä Jos käyttäjä on kirjautunut, sovellus hakee käyttäjätunnuksen kontekstista ja kirjaa käyttäjän sovellukseen Ellei käyttäjä ole kirjautunut, sovellus pyytää käyttäjää kirjautumaan. Jos kyseessä on luotettu sovellus, käyttäjäkonteksti asetetaan samalla koordinaattorin ylläpitämään kontekstiin. Jos kyseessä ei ole luotettu sovellus, kirjautuminen suoritetaan ainoastaan kyseiseen sovellukseen. 3. Vaiheet 1 ja 2 toistetaan aina, kun uusi sovellus aukaistaan. 4. Sovelluksia suljettaessa tai käyttäjän kirjautuessa ulos sovelluksesta sovellus eroaa kontekstista Kontekstinhallinnasta eroaminen Sovellusta suljettaessa tai siitä uloskirjautumisessa on huomioitava: Sovelluksen on erottava kontekstista. Kun viimeinenkin sovellus eroaa kontekstista, on kontekstinhallinnan lopetettava työpöydän yhteisen kontekstin ylläpitäminen Kokoava esimerkki Seuraavassa kokoava esimerkki kontekstinhallinnan toiminnasta (kuva 4.2). Esimerkissä kaksi järjestelmää liittyy koordinaattorin ylläpitämään kontekstiin ja sekä asettaa että hakee tietoa kontekstista. Lopuksi järjestelmät eroavat kontekstista. TYÖPÖYTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVELLUSRAJAPINNAT 15

16 Järjestelmä 1 Koordinaattori Järjestelmä 2 1. Avaa järjestelmä 1 3. Käyttäjä A kirjautuu järjestelmään 1 2. Liity kontekstinhallintaan 4. Aseta käyttäjäkonteksti 5. Hae potilas X 6. Aseta potilaskonteksti 8. Liity kontekstinhallintaan 7. Avaa järjestelmä 2 9. Hae konteksti (käyttäjä ja potilas) Kontekstitiedot Järjestelmä 2: Kirjaa käyttäjä A ja näytä potilas X 12. Hae viimeisimmäksi käsitelty potilas 13. Hae potilaskonteksti 11. Aseta potilaskonteksti 10. Vaihda potilas Y Kontekstitiedot Näytä potilas Y 14. Eroa kontekstinhallinnasta 15. Eroa kontekstinhallinnasta Kuva 4.2. Kokoava esimerkki kontekstinhallinnan toiminnasta. 1. Aluksi käyttäjä avaa ensimmäisen järjestelmän (Järjestelmä 1) työpöydälle. 2. Järjestelmä 1 liittyy koordinaattoriin. 3. Käyttäjä kirjautuu normaalisti Järjestelmään 1 (järjestelmän on oltava luotettu sovellus). 4. Kirjautumisen jälkeen Järjestelmä 1 asettaa vaiheessa 3 saamansa käyttäjän käyttäjätunnuksen koordinaattorin ylläpitämään kontekstiin. 5. Käyttäjä hakee Järjestelmän 1 näytölle potilaan X. 6. Potilaan haun jälkeen Järjestelmä 1 asettaa potilaan X potilastunnuksen koordinaattorin ylläpitämään kontekstiin. Koordinaattorin ylläpitämässä kontekstissa on nyt käyttäjän käyttäjätunnus sekä potilaan X potilastunnus. 7. Käyttäjä avaa Järjestelmän Järjestelmä 2 liittyy koordinaattoriin. 9. Järjestelmä 2 käy avautuessaan hakemassa kontekstista kontekstitiedot. Käyttäjän käyttäjätunnuksen avulla Järjestelmä 2 kirjaa käyttäjän automaattisesti sisään. Näin toteutuu kertakirjautuminen. Lisäksi kontekstissa oli myös potilaan potilastunnus. Potilastunnuksen perusteella Järjestelmä 2 hakee vielä automaattisesti potilaan X Järjestelmän 2 näytölle. Näin potilaskonteksti on synkronoitu järjestelmien välille. 10. Käyttäjä vaihtaa Järjestelmässä 2 potilaan Y näytölle. 11. Järjestelmä 2 asettaa kontekstiin potilaan Y tunnuksen. 12. Käyttäjä päättää hakea järjestelmään 1 viimeisimmäksi käsitellyn potilaan. 13. Järjestelmä 1 käy hakemassa kontekstista potilaan Y tunnuksen ja vaihtaa näytölle tunnuksen perusteella potilaan Y näytölle. Näin potilaskonteksti on synkronoitu kahden järjestelmän välillä. 14. Järjestelmä 1 eroaa kontekstista. 15. Järjestelmä 2 eroaa kontekstista. Koordinaattori lopettaa tällöin työasemakohtaisen kontekstin ylläpitämisen. 16 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6

17 4.3 Kontekstinhallintaratkaisun sessionhallinta, elinkaari ja identifiointi Koordinaattori-komponentin yhteydessä aikaväliä, jossa yksi tai useampi ohjelma on yhteydessä komponenttiin, kutsutaan sessioksi. Sessio alkaa, kun ensimmäinen ohjelma liittyy kontekstinhallintaan ja päättyy, kun viimeinen ohjelma katkaisee yhteyden kontekstinhallintaan. Sessionhallinnalla puolestaan tarkoitetaan koordinaattori-komponentin kykyä huolehtia mm. seuraavista asioista: elinkaaren hallinta (session luominen ja tuhoaminen) session identifioiminen session tilan ylläpito (esim. aktivointi, passivointi ja kontekstin säilyttäminen) komponentin oman elinkaaren hallinta (instantiointi, tuhoaminen). PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa kontekstiin liittyvien sovellusten identifiointi toteutetaan käyttämällä seuraavia parametreja: applicationname: sovelluksen yksilöllinen nimi. Liittyessään kontekstinhallintaan sovellus tunnistautuu koordinaattori-komponentille nimensä avulla. Sovelluksen nimellä voidaan myös konfiguroida etukäteen koordinaattorille, mitkä sovellukset voivat osallistua yhteiseen kontekstiin. Konfiguroidaanko sallitut sovellukset etukäteen, on ratkaistava toteutuskohtaisesti. participantcoupon: tunnus, jonka koordinaattori-komponentti antaa sovellukselle sen liittyessä kontekstinhallintaan. Parametri yksilöi kontekstiin osallistuvan sovelluksen ja sovelluksen on käytettävä sitä jatkossa ollessaan yhteydessä koordinaattoriin. työaseman ip: tarvitaan työasema tunnistamiseen, jos koordinaattori sijaitsee palvelimella. Parametrin käyttöä on kuvattu tämän dokumentin kappaleessa 7.3 Sessionhallinta. Parametreja käytetään seuraavasti: Kun sovellus liittyy kontekstinhallintaan, koordinaattori tunnistaa sen applicationnameparametrin avulla. Liittymisen yhteydessä koordinaattorin on annettava sovellukselle uusi participantcoupontunniste Kun sovellus taas eroaa kontekstinhallinnasta, on sen käytettävä saamaansa participantcoupontunnusta, jotta koordinaattori-komponentti voisi ylläpitää listaa kontekstinhallintaan osallistuvista sovelluksista ja lopettaa session, kun viimeinenkin sovellus on katkaissut yhteyden. participantcoupon-tunnusta käytetään sovelluksen tunnistamiseen muissakin koordinaattorin metodeissa (get/set). CCOW-standardin kontekstitunnistetta (contextcoupon) ei PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa tarvita, koska kontekstissa säilytetään vain tuoreinta, viimeksi asetettua kontekstia. Ehdotettua kontekstia ei tarvitse erikseen säilyttää (ehdotettu konteksti kuvattu tarkemmin dokumentissa CCOW - standardi ja sen toteutus Sentillion Vergence Application SDK:lla (Komulainen, Tuomainen 2002)). TYÖPÖYTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVELLUSRAJAPINNAT 17

18 5 KONTEKSTINHALLINTARATKAISUN TIE- TOSISÄLTÖ 5.1 Konteksti Kontekstinhallinnan (koordinaattorin) tärkein tehtävä on säilyttää ja ylläpitää työpöytäkohtaista kontekstia, eli tietoja viimeksi valitusta potilaasta, sisäänkirjautuneesta käyttäjästä ja muista mahdollisista tiedoista, joita työpöytäintegraatiossa halutaan hyödyntää. PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa tärkeimmät tiedot liittyvät käyttäjään ja potilaaseen. Näiden tietojen avulla saadaan toteutettua toiminnallisuus, jossa integraatioon osallistuvat sovellukset voivat toteuttaa kertakirjautumisen (käyttäjä) ja seurata saman potilaan tietoja koordinoidusti eri ohjelmissa (potilas). Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa potilaan ja käyttäjän tunnuksien hakemista kontekstista sekä niiden välittämistä kontekstiin. PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun kontekstin tietosisältö on määritelty CCOW-standardin dokumentin Subject Data Definitions (Seliger 2002b) mukaisesti tietokokonaisuuksittain, joita kutsutaan subjekteiksi (context data subject). Jokaiseen subjektiin liittyy joukko tietoja, joista jokainen muodostaa nimi-arvoparin (context item). Esimerkiksi käyttäjäsubjektista voisi löytyä seuraava tieto, joka vastaa käyttäjätunnusta: User.ID.Logon MattiM (nimiosa) (arvo). 5.2 Subjektit Subjektien nimeäminen PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun subjektien nimeäminen ja syntaksi määritellään CCOWstandardin dokumentin Subject Data Definitions (Seliger 2002b) mukaisesti. Syntaksi on yhteinen kaikille subjektille. Kaikki subjektit nimetään seuraavan säännön mukaisesti: Subject_label.role.Name_prefix.optional_name_suffix Jokainen osa erotetaan toisistaan pisteellä ja jokaisella osalla on oma tarkoituksensa: Subject_label: Ilmaisee subjektin, johon tieto kuuluu, esim. Patient. role: Kertoo tiedon roolin. PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa on määritelty rooliksi ainoastaan: Id = identifier data. Tieto, jota käytetään jonkin todellisen entiteetin tunnistamiseen, esim. yksilöllinen potilastunnus. PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun kontekstissa käsitellään ainoastaan Id-tietoja. CCOW-standardissa on määritelty myös muita tiedon rooleja (Seliger 2002b, Tuomainen 2003b). Name_prefix: Ilmaisee mitä tieto tarkoittaa, esimerkiksi Logon (= kirjautumistieto). 18 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6

19 Optional_name_suffix: Tämä ei ole pakollinen kenttä. Suffix-osan avulla on mahdollista esimerkiksi erottaa eri järjestelmien käyttämät subjektit, jos niiden arvot poikkeavat toisistaan. Suffix-osaan voidaan tätä tarkoitusta varten esimerkiksi sovelluksen nimi. CCOW-standardissa tätä käytetään mm. erottamaan saman käyttäjän eri käyttäjätunnukset eri sovelluksissa (Seliger 2002b, Tuomainen 2003b) Subjektien käyttäminen Seuraavassa käydään läpi subjektien käyttäminen PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa, joka noudattaa CCOW-standardia: Subjektien riippuvaisuus toisistaan: PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun käyttäjä- ja potilassubjektit eivät ole riippuvaisia toisistaan, eikä määrittelyssä ole mukana muita subjekteja, jotka voisivat olla riippuvaisia käyttäjä- ja potilas-subjekteista. Vähintään yksi id-tieto kontekstissa: Kontekstin tietosisällölle ei ole muita rajoittavia tekijöitä kuin yhden id-tiedon pakollisuus. Kontekstin tietosisältönä on oltava siis aina vähintään yksi idtieto. Sama tieto useaan kertaan: CCOW-standardissa joillakin subjekteilla voi olla yhtä subjektin nimeä kohden useita eri arvoja. PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa kontekstissa on ainoastaan yksi yksikäsitteinen käyttäjän ja/tai potilaan id-tieto. Aakkoskoosta riippuvuus: Subjektin tietojen nimet ja arvot on käsiteltävä aakkoskoosta riippumattomina, ellei toisin ole erikseen mainittu. HL7 2.4 Specification: Spesifikaatiota käytetään perustana, jos mahdollista, subjektin tietojen nimeämisessä, semantiikassa ja tietojen arvojen tyypeissä. Lokalisointi: Subjektin tietojen nimet tulee esittää englanniksi riippumatta maasta, jossa niitä käytetään. Sen sijaan tietojen arvot voivat olla kyseisen maan omalla kielellä PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun subjektit PlugIT-kontekstinhallintaratkaisun kontekstitiedoiksi on määritelty käyttäjä (User)- ja potilassubjektit (Patient). Subjektit User ja Patient on otettu CCOW-standardista ja nimetty standardin mukaisesti. Lisäksi on mahdollista määritellä custom-subjekteja omien tarpeiden mukaan. Customsubjektien määrittelysäännöt ovat CCOW-standardin mukaisia KÄYTTÄJÄ-SUBJEKTI User- eli käyttäjäsubjektia käytetään käyttäjän tunnistamiseen sovelluksessa. Ainoana identifioivana tunnuksena tällä subjektilla on käyttäjän käyttäjätunnus. Käyttäjä-subjektin avulla voidaan toteuttaa kertakirjautuminen (single sign-on). Ensimmäinen sovellus, jonka käyttäjä työpöydällään käynnistää, kysyy käyttäjältä tämän käyttäjätunnuksen, jonka perusteella sovellus sitten asettaa käyttäjätunnuksen yhteiseen kontekstiin. Tämän jälkeen avattavat ja kontekstinhallintaan liittyneet sovellukset voivat käynnistyessään käyttää hyväkseen kontekstissa olevaa käyttäjätietoa ja suorittaa kirjautumisen käyttäjän puolesta. Minimitoteutuksessa tarvitaan vain käyttäjän käyttäjätunnusta, joka on käyttäjän yksilöivä id-tieto User.Id.Logon CCOW-standardista on määritelty käyttäjä-subjektille muitakin item-tietoja (Seliger 2002b, Tuomainen 2003b). TYÖPÖYTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVELLUSRAJAPINNAT 19

20 PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa on oletuksena, että kaikki järjestelmät käyttävät samaa geneeristä id-tunnusta ollessaan yhteydessä kontekstinhallintaan. Näin Id-tiedon Suffix-osa ei ole tarpeellinen (User.Id.Logon.Suffix). HL7 tietotyyppi User.Id.Logon-tiedolle on string. Etuna geneerisen id-tunnuksen käytöstä on käyttäjätunnusten mappauksen tarpeettomuus kontekstinhallinnassa. Tosin mahdollinen mappaus geneeristen id-tunnuksien ja järjestelmien omien käyttäjätunnuksien välillä jää järjestelmien omalle vastuulle (ellei geneerisen id-tunnuksen käyttö riitä). Tällainen geneerinen id-tunnus on mahdollista saada varsinkin tulevaisuudessa toimikortilta POTILAS-SUBJEKTI Patient- eli potilassubjektilla tunnistetaan potilas. Potilassubjektin avulla kontekstinhallintaan liittyneet sovellukset voivat synkronoida käyttäjälle näyttämänsä potilaan tiedot. CCOW-standardissa on määritelty potilas-subjektille useita item-tietoja (Seliger 2002b, Tuomainen 2003b). PlugIT-kontekstinhallintaratkaisussa näistä tarvitaan ainoastaan potilaan yksilöivää tunnusta, joka Suomessa on henkilöturvatunnus. Potilaan yksilöivä id-tieto on näin Patient.Id.NationalIdNumber HL7 tietotyyppi Patient.Id.NationalIdNumber-tiedolle on string CUSTOM-SUBJEKTIT Yksittäisellä organisaatiolla voi olla tarve luoda uusia subjekteja omiin käyttötarpeisiinsa, ellei niitä löydy jo valmiiksi määriteltyinä. Tällöin voidaan määritellä itse omia custom-subjekteja. Customsubjektit on määriteltävä kuten CCOW-standardissa (Seliger 2002b). Näin itse määritellyt subjektit eivät ole ristiriidassa CCOW-standardissa valmiiksi määriteltyjen subjektien kanssa. Custom-subjektien erottaminen muista subjekteista tapahtuu käyttämällä erikseen määriteltyä avainsanaa. Avainsanana käytetään custom subjektia käyttävän organisaation World Wide Web Consortium (W3C) domain-nimeä. Tällaisella tekniikalla eri organisaatioiden määrittelemät custom-subjektit voidaan tunnistaa ja erottaa toisistaan. Taulukossa 1 on esimerkkejä customsubjekteista. Taulukko 1. Esimerkkejä custom subjektien määrittelystä. Custom-subjekti [plugit.fi]daterange [plugit.fi]daterange.id [plugit.fi]startdate Selitys Oma uusi subjekti (DateRange), jota ei löydy standardista Oma uusi subjekti (DateRange) ja sille oma uusi item (tieto alkamispäivä, StartDate), Id-osa CCOW-standardin mukainen Patient.Co.[plugit.fi]Current_medications Standardisubjektiin (Patient) lisätty oma uusi item (Current_medications), Co-osa CCOW-standardin mukainen 20 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio Muutos PlugIT-tutkimusyhteistyösopimukseen, sivu 1/29 Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio 1. Projektiosapuolet: 1.1 Tutkimusosapuolet KUOPION YLIOPISTO, projektin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 PlugIT ydin-osaprojekti Juha Rannanheimo Mika Tuomainen Esityksen sisältö Lyhyesti PlugIT-projektista Mitä

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla lopullinen versio esityksestä löytyy osoitteesta: http://www.centek.fi/serapi/mater/thatk05.pdf Terveydenhuollon atk-päivät, Helsinki,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt:

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt: HL7 CDA FAQ päivitetty 15.1.2005 Tämän dokumentin OID-tunnus on 1.2.246.777.11.2005.9. HL7 Help Desk on tarkoitettu HL7 yhdistyksen toteuttamien standardien ja rajapintojen käyttöönottoon liittyvään neuvontaan

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta)

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) 18.2.2016 Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) - tausta ja tarpeen kuvaus - Rajapinnan elinkaaren hallinta ja siihen liittyvä dokumentaatio (VALMIS 1.4) Versionhallinta: Versio Pvm

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Sisältö Opus Online Client...3 Web asetukset...3 Vastaanotot...3 Ryhmät... 4 Hoitohenkilöt...5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7 Yleiset

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

SOLEA palvelupohjainen paikallisesti sovitettava kokonaisarkkitehtuuri. Service-Oriented Locally adapted Enterprise Architecture

SOLEA palvelupohjainen paikallisesti sovitettava kokonaisarkkitehtuuri. Service-Oriented Locally adapted Enterprise Architecture SOLEA palvelupohjainen paikallisesti sovitettava kokonaisarkkitehtuuri Service-Oriented Locally adapted Enterprise Architecture "Miten meillä mennään SOA:an?" @ SOLEA-project participants Hankkeen osapuolet

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden järjestelmän Sikava avautuu käyttäjille 17.8.2015. Tässä ohjeessa kerrotaan uudesta järjestelmästä ja sen käyttämisestä tuottajan tunnuksilla. Käyttöjärjestelmästä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo emaileri-integraation edellyttämät objektimuutokset... 3 Jakelulista-objektin muutokset... 3 Jakelulista-objekti / Näytä emailerissa -valinnan

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa

OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Rekisteröityminen R1 Kannan pohjustus Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa Tunnus Opiskelija Nimi Mikko Matemaatikko Osoite Matikkakuja 1 Postinro 00500 Postiosoite Helsinki

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot