Poliittinen työ Laatupalvelut 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliittinen työ 2004. Laatupalvelut 2004"

Transkriptio

1 Toiminta 2004

2 tegucigalpan kaatopaikka, nicaragua. kuva: adolfo vera. Poliittinen työ 2004 Kepa toimii päämääriensä puolesta vaikuttamalla poliittisesti itse ja yhteistyössä muiden kanssa. > Vuoden 2004 tavoitteena oli uudistaa kehitysmaaliikettä, jotta se yhä keskitetymmin ja vahvemmin vaikuttaisi globaalien köyhdyttävien rakenteiden muuttamiseen. Suomessa Kepa vaikutti Suomen ja EU:n politiikkaan ja etelässä vahvisti kumppanijärjestöjen omia poliittisen vaikuttamisen edellytyksiä. Ruoka-aika -kampanjan lisäksi Kepa seurasi Suomen hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja osallistui Suomen kauppapoliittisten linjausten luonnosteluun ja niistä käytävään keskusteluun. Laatupalvelut 2004 Kepan laatupalvelujen tavoite on vahvistaa järjestöjä niiden etelä-yhteistyössä. > Koulutuksessa ja hankeneuvonnassa korostettiin vuonna 2004 toimintaympäristön ja kehityspoliittisten realiteettien huomioon ottamista, hankesyklissä vaadittavia taitoja sekä genderiä ja osallistamista läpileikkaavina teemoina. Näitä tukevaa tiedotusta vahvistettiin. Kepa tiedotti ulkominsteriön hanketuen hallinnon uudistamisesta ja muista muutoksista järjestöille, kokosi järjestöjä yhteen ja valvoi niiden etuja.

3 Yli puolet maailman asukkaista saa toimeentulonsa omavaraistaloudesta tai itse itsensä työllistäen maaseudulla, kylissä ja kaupungeissa. Suuri osa näistä ihmisistä elää yhteiskunnan virallisten päätöksenteko- ja tukiverkostojen ulkopuolella tai jossain virallisen ja epävirallisen rajamailla. Laajojen ihmisryhmien tiedostamaton tai tahallinen pitäminen virallisten verkostojen ulkopuolella on näiden ihmisten aktiivista köyhdyttämistä. köyhdytetyt ihmiskunnan epävirallinen enemmistö kepa 2004 Kepa 2004 kepa on kehitysyhteistyötä tekevien ja globaalikysymysten kanssa työskentelevien suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö ja palvelukeskus. kepalla oli vuonna 2004 yhteensä 254 jäsenjärjestöä ja 80 palkattua työntekijää viidessä toimistossa suomessa, sambiassa, mosambikissa, tansaniassa ja nicaraguassa sekä yhteystiedottajat indonesiassa ja thaimaassa. kepan jäsenjärjestöillä on hankkeita yli 70 maassa. yhdessä oppimista Vuosi 2004 oli Kepan uuden globaalin ohjelman ensimmäinen vuosi. Vuosia kestäneen kokeilu- ja siirtymävaiheen tulokset koottiin syksyllä 2003 hyväksyttyyn ohjelmapolitiikkaan, jonka mukaisesti tärkeimmistä toiminnoista tehtiin globaaleja: Jos ennen tehtiin yhtä asiaa yhdessä maassa ja toista toisessa, nyt suuntauduttiin tekemään samoja asioita kaikkialla, Suomessa ja etelässä. ohjelmapolitiikka määrittelee Kepan toiminnan perustan ja tavoitteet: Suomi ja suomalaiset toimivat etelän köyhdyttämisen lopettamiseksi ja kaikilla on tasavertainen oikeus rakentaa hyvinvointiaan. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Kepa tekee poliittista työtä ja tarjoaa jäsenjärjestöilleen ja kumppaneilleen laatupalveluita, joilla vahvistetaan suomalaisia ja etelän järjestöjä ja parannetaan niiden kykyä yhteistyöhön. Kepa toimii verkostoissa ja on itsekin jäsenjärjestöjensä ja kumppaneidensa muodostama verkosto. muutos oli ennakoitua suurempi, mutta ensimmäinen vuosi edettiin hyvää vauhtia oikeaan suuntaan. Sisäiseen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin kehittämiseen satsattiin paljon, mutta uusi suunta alkoi näkyä myös ulospäin. kepa sitoutui köyhyyden vähentämiseen. YK:n vuonna 2000 asettamat vuosituhattavoitteet (Millenium Development Goals, MDG) muuttuivat lihaksi Kepan toiminnassa. Poliittisilla kampanjoillaan Kepa voimisti kansalaisyhteiskuntaa sen toiminnassa köyhdyttämisen lopettamiseksi ja laatupalveluillaan vahvisti suomalaisia järjestöjä niiden etelä-yhteistyössä. Sisällöllinen antimme köyhyyskeskusteluun on koottu köyhdyttämisanalyysin pohjalta syksyllä julkaistuun Köyhdytetyt-raporttikirjaan. edunvalvontatehtävät nousivat toiminnassa esille uudella painolla, kun kansalaisjärjestöjen hanketukijärjestelmän uudistamisen tarve kävi yhä selvemmäksi ja toimenpiteet viivästyivät edelleen. uusi toimisto Helsingissä saatiin käyttöön vuoden lopuksi. Soveliaammat tilat paremmalla paikalla palvelevat järjestöjä tehokkaammin. Myös Nicaraguassa ja Tansaniassa päästiin parempiin tiloihin.

4 sirisian tyttökoulun oppilaita kemian tunnilla. kuva: lotta valtonen. Kumppanuuspalkinto: Opitaan toisiltamme kepa perusti vuonna 2004 laatupalkinnon parhaalle suomalaiselle kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöhankkeelle. palkinnon myötä onnistuneiden esimerkkien toivotaan leviävän entistä laajemmalle ja tekijöiden oppivan toistensa kokemuksista. > palkinnon hengen puki sanoiksi idean isä, Suomen Lähetysseuran Seppo Kalliokoski: Tärkeintä ei ole suuruus vaan pitkäjänteisyys. Nyt järjestöillä on hyvä tilaisuus katsoa peiliin ja näyttää, että virheistäkin voi oppia. Kaikki tekevät mokia. Jos niistä on opittu, hanke on palkitsemisen arvoinen. Ensimmäisen kumppanuuspalkinnon voitti Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Karibuni-projekti Keniassa. Valinnan teki valtioneuvos Harri Holkeri. Muut ehdokkaat palkinnonsaajiksi olivat Fida International, Maailman sarjakuvat, Nakurun Lapset, Psykologien sosiaalinen vastuu, Suomen Caritas ja Suomen Kristillinen Lääkäriseura. >

5 Mikä tahansa ongelma maailmassa onkaan, sen taustalta löytyy eriarvoisuus. Rationaalisesti ajatellen en löydä mitään muuta keinoa ongelmien poistamiseksi kuin sen, että naisia koulutetaan. harri holkeri kumppanuus-palkinnon perusteluissa ruoka-aika: Maailmankauppaa kunnallisvaaleissa > ruoka-aika -kampanjan teemana oli vuonna 2004 Caffè latte. Kahvi ja maito havainnollistivat maailmankaupan ongelmia kehitysmaiden köyhien viljelijöiden kannalta. Kampanja kytkeytyi kunnallisvaaleihin ja tavoitteena oli edistää lähiruoan, luomuruoan ja Reilun kaupan tuotteiden käyttöä kuntien ruokahankinnoissa. Kepan tuella kampanjajärjestöt järjestivät 15 eri paikkakunnalla Caffè Latte -äänestystapahtumia. Yli äänestäneestä 98,5 prosenttia kannatti kuntien toimimista oikeudenmukaisemman maailmankaupan saavuttamiseksi. Vaalien alla järjestöt tiedottivat kampanjasta kunnallisvaaliehdokkaille Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. Tampereella ja Jyväskylässä asiasta tehtiin valtuustoaloite. > Ruokaturvaa ja toimeentuloa Caffè Latte -kampanjoinnin ohella Kepa järjesti Helsingissä avoimia keskustelutilaisuuksia muun muassa maataloustuista, ruokasuvereniteetista ja eteläisen Afrikan ruokakysymyksistä. Sambiassa Kepa tuki pienviljelijöitä heidän poliittisessa kampanjassaaan. Uusi sambialainen kumppanimme Green Living Movement parantaa myös paikallista ruokaturvaa opettamalla peltometsäviljelyä. Mosambikissa Kepa tuki uuden ruokaturva- ja maatalouskysymyksiin keskittyneen järjestöverkoston muodostamista. Nicaraguassa tuettiin järjestöjen ruokaturvaverkostoa sekä järjestöhanketta maanviljelyn monimuotoisuuden lisäämiseksi ja ruokaturvan parantamiseksi Siunan kaupungissa. > 0,7 -kampanjalle voitto > hallitus on ohjelmassaan sitoutunut luomaan kehitysyhteistyölle sellaista sisällöllistä, laadullista ja hallinnollista pohjaa, joka mahdollistaa 0,7 prosentin bruttokansantulotason saavuttamisen vuonna Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2005 leikkasi kuitenkin 80 miljoonaa euroa ulkoministeriön ehdottamista myöntö- ja sitoumusvaltuuksista. Yhteensä 17 järjestön kampanjan seurauksena eduskunta palautti joulukuussa 2004 sitoumusvaltuuksista 60 miljoonaa euroa. > kampanjat/kehitysrahoituskampanja

6 siirtolaisnaisia mumbain sosiaalifoorumissa. kuva: henri myrttinen. Maailman sosiaalifoorumi: Kumppanit Mumbaissa kepa osallistui tammikuussa 2004 mumbaissa, intiassa järjestettyyn neljänteen maailman sosiaalifoorumiin poikkeuksellisen laajalla rintamalla, olihan foorumin järjestäminen intiassa osaltaan tulosta kepan ja kahden sen kumppanin, intialaisen lokayan-järjestön ja brasilialaisen amazonasin alueen kuminkerääjien ammattiliiton, yhteistyöstä. > kepa mahdollisti lähes 50 suomalaisen, mosambikilaisen, sambialaisen, tansanialaisen, thaimaalaisen ja indonesialaisen kansalaisyhteiskunta-aktivistin osallistumisen suurtapahtumaan. Foorumi tarjosi mahdollisuuden käydä dialogia kansainvälisellä areenalla sekä syventää Kepan ja kumppaneiden asiantuntemusta ja ymmärrystä etelän kansalaisjärjestöjen tilanteesta ja kysymyksistä. Kepa järjesti Mumbaissa kaksi seminaaria: kumppanijärjestöille suunnatussa maaoikeusseminaarissa etsittiin maaoikeustyölle yhteistä lähtökohtaa. Yhteistyössä Helsinki-prosessin kanssa järjestetty keskustelutilaisuus käsitteli puolestaan globaalin hallinnon demokratisoitumista ja tasa-arvoistamista. >

7 Maailman sosiaalifoorumi on kuin ideologinen sukukokous, jossa on vaihdettu kuulumisia ja piirakkareseptejä. Ehkä suurin merkitys kokouksella on ollut kuitenkin intialaiselle kansalaisyhteiskunnalle. Intialaiset kansalaisjärjestöt ovat olleet paikalla suurella joukolla: noin kolmasosa delegaateista on Intian kastittomia daliteja. Kansainvälinen painostus dalitien ja maattoman adivasi-alkuperäiskansan tilanteen korjaamiseksi tulee toivottavan/varmasti kasvamaan. kepan mumbai-nettipäiväkirja kansainvälisyyskasvatus Elinvoimaista yhteistyötä > kepan koordinoima EU-rahoitteinen kansainvälisyyskasvatuksen verkostoitumisprojekti päättyi marraskuussa Projekti on tukenut järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tehnyt näkyväksi verkostoa, jossa oli vuoden 2004 lopulla 160 toimijaa. Projektin komea loppuseminaari kokosi yhteen kansainvälisyyskasvatuksen toimijoita niin valtionhallinnosta kuin koti- ja ulkomaisista järjestöistä. Loppuarvion mukaan projekti oli kyennyt vahvistamaan yhteistyötä ja osaamista eli saavuttamaan keskeiset tavoitteensa. Verkoston toiminta jatkuu Kepan puitteissa projektin päättymisen jälkeenkin. > mahdollisuuksien torit Väriläiskiä katukuvassa > mahdollisuuksien toreilla järjestöt esittelevät toimintaansa, jakavat tietoa ja tarjoavat kävijöilleen elämyksiä. Kepa järjesti yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa toritapahtumat yhteensä 18 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tapahtumat näkyivät pääosin hyvin paikallisissa tiedotusvälineissä. Helsingin Mahdollisuuksien tori on jo kasvanut yli puitteidensa. Vain 140 paristasadasta halukkaasta järjestöstä mahtui mukaan. Jatkossa Helsingin tori sulautetaan Maailma kylässä -festivaaliin, joka muuttuu jokavuotiseksi 2005 alkaen. > > etelän vapaaehtoisohjelma 46 vapaaehtoista vaihtoi mannerta > allianssin, Maailmanvaihdon, Kepan, KVT:n ja Suomen Tinku -yhdistyksen yhteinen Etelän vapaaehtoisohjelma on suunnattu kaikille vähintään 20-vuotiaille vapaaehtoistyöstä kehitysmaissa kiinnostuneille. Kymmenentenä yhteistyömaana tuli 2004 mukaan Kambodzha. Etvo valitsi vuoden kahdessa haussa yhteensä 46 lähtijää etelään. Hakijoiden määrä laski aiemmista vuosista, elina pukari Agata Zumaeta. myös hakijoiden sukupuolijakauma, 85 prosenttia naisia, herätti keskustelua. Tulevaa markkinointia päätettiin suunnata erityisesti myös miehille. Suomalaiset järjestöt isännöivät kolmea Etelän vapaaehtoista, Alex Mumbia Sambiasta, Agata Zumaeta Figueroa Perusta sekä Umesh Sharmaa Intiasta. Vapaaehtoiset olivat tyytyväisiä kokemuksiinsa Suomessa. >

8 kepan koulutusta, kouluttajana anne pönni. kuva: petri kuokka. Koulutusta kolmella mantereella kepa järjesti vuonna 2004 viidessä maassa yhteensä 56 kurssia, joihin osallistui 215 eri taholta yli 1000 henkeä. aiheet vaihtelivat hankesuunnittelusta ja taloushallinnosta peltometsäviljelyyn ja vaikuttamisen metodeihin. > kepan koulutuksiin osallistujissa naisia ja miehiä oli yhtä paljon, kuitenkin etelän maissa pidetyillä kursseilla miehet olivat enemmistönä, Suomessa puolestaan naiset. Tulevaisuuden haaste onkin saada etelän naiset ja suomalaiset miehet koulutukseen. Helsingissä aloitettiin koulutussarja Köyhyyden kasvot, jossa pohdittiin köyhyyden syitä ja seurauksia sekä järjestöjen eri vaikutuskanavia köyhdyttämisen vähentämiseksi. Virtuaalinen oppimisympäristö ja verkkokurssi rakennettiin erityisesti Helsingin ulkopuolisille järjestöille. Somaliverkoston edustajien kanssa järjestettiin yhteistyössä hankesuunnittelun koulutusta ja yhteistyötä aloiteltiin Humanistisen korkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston maisteriohjelman kanssa. Etelän toimistoista ahkerin kouluttaja oli Sambia, jonka 18 kurssia suunnattiin suomalaisten järjestöjen paikallisille kumppaneille. Nicaraguassa järjestettiin kolme koulutustilaisuutta, jotka käsittelivät muun muassa arviointia ja hankesuunnittelua. Tansaniassa järjestettiin sukupuolten tasa-arvo -aiheinen kurssi. Maputossa opiskeltiin hankesuunnittelua ja taloushallintoa kuudella kurssilla ja Pohjois-Mosambikissa järjestettiin vaikuttamis- ja kampanjakoulutusta. >

9 Mukava tasapaino teoriaa ja konkreettista tekemistä. Kouluttajat saivat ryhmän innostumaan ja ryhmähengen rakennettua! kepan koulutuksista kerättyä palautetta Edunvalvonta tärkeäksi laatupalveluksi kepa edusti järjestöjä vuoden aikana kahdessa suuressa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja sen tukemista koskeneessa asiassa: hanketuen hallinnon uudistamisessa ja järjestöjen hankkeiden maantieteellistä keskittämistä koskeneessa keskustelussa. > helmikuussa Kepa kutsui järjestöt keskustelemaan hankehallinnon uudistuksesta. Keskustelun evästämänä järjestödelegaatio kävi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen luona. Internetkeskustelua käytiin koko kevään ajan. Kepan kevätkokouksessa puhuttiin myös ulkoministeriön säätiöselvityksestä. Keskustelun pohjalta annettiin Kepan nimissä ulkoministeriölle lausunto, jossa järjestöjen huoli kristallisoitui kolmeen teemaan: hyvän hallinnon toteutumiseen, laadun kehittämiseen muun muassa vuorovaikutusta lisäämällä ja järjestöjen mahdollisuuteen osallistua hankehallinnon uudistusprosessiin. Samaan aikaan myös järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden keskittämisestä käytiin järjestöissä huolestunutta keskustelua. Syksyllä ministeri Lehtomäki kutsui järjestöedustajia tapaamisiin, joissa keskustelu myös järjestöjen avun keskittämisestä Suomen kehitysyhteistyön kahdeksaan pääkohdemaahan avattiin. Vuoden vaihtuessa saatiin merkkejä siitä, että keskittämistä olisi käytetty kriteerinä syksyn hanketukikäsittelyssä. Vuodenvaihteen jälkeen ministeri vakuutti Kepan johdolle, että hankkeiden maantieteellinen sijainti Suomen yhteistyömaissa ei tule jatkossa olemaan kriteerinä kansalaisjärjestöjen hanketuesta päätettäessä. Hankeneuvonta ja yhteyspalvelut kysyttyjä vuoden aikana kirjattiin 230 yhteydenottoa noin sadasta järjestöstä. keväällä koulutus- ja neuvontatiimillä oli muutaman viikon ajan kaksikin hankeneuvojaa ja palvelua markkinoitiin aktiivisesti soittamalla ja lähettämällä sähköpostia järjestöjen edustajille. > hankeneuvonta Suomessa sisälsi enimmäkseen järjestöjen hankesykliin liittyviä kyselyjä ja neuvontoja, mutta hankeneuvoja auttoi syksyllä myös muutamia tiedotustukea hakeneita järjestöjä. Hankeneuvoja jatkoi myös säännöllistä kysymysvastaus -palstaa Kirahvipostissa sekä verkkosivuilla. Yhteyspalveluita käytti neljässä maassa 60 suomalaista järjestöä. Tansaniassa yhteyspalveluita käytti yhteensä 28 järjestöä, Mosambikissa 10, Nicaraguassa 6 ja Sambiassa 16. Lisäksi yhteystoimitsijat avustivat myös opiskelijoita ja oppilaitoksia. Yhteyspalvelut sisälsivät tiedonvälitystä, eri toimijoiden linkittämistä, järjestövierailujen järjestämisessä avustamista ja mukanaoloa, hankkeiden seurantamatkoja, tilisiirtoja ja paikallisia hallitusedustuksia. Koska Nicaraguassa palveluja käytti aktiivisesti vain kuusi järjestöä, yhteyspalvelut päätettiin hoitaa jatkossa osa-aikaisen yhteystoimitsijan voimin. >

10 Verkossa viesti kulkee verkostoissa toimiminen vaatii monenlaista viestintää. kepan tehtävänä on jakaa eri keinoin tietoa kehitysmaista ja kansalaisjärjestötoiminnasta niin suurelle yleisölle, toimittajille kuin kansalaisjärjestöille ja viranomaisillekin. > internet-sivuista on kasvanut Kepan laajalevikkisin tiedotusväline, jonka lukijoiden määrä kasvoi 42 prosenttia edellisvuodesta. Keskimäärin sivustolla oli uniikkia kävijää kuukaudessa. Vuoden aikana sivustosta luettiin yli kuusi miljoonaa sivua. Yksin maaliskuussa 2004 rekisteröitiin käyntiä eri osoitteesta. Kaksi kolmesta lukijatutkimukseen osallistuneesta arvioi sivuston vaikuttaneen maailmankuvaansa ja kolmannes totesi hyödyntävänsä sivustoa työssään. Sivustolla esitellään Kepan toimintaa ja otetaan omaleimaisesti kantaa maan ja maailman tapahtumiin. Vuonna 2004 julkaistiin 198 pelkästään verkkojulkaisuun tehtyä uutista ja 47 kolumnia. Vuoden aikana perustettiin uusia palstoja, kuten globaali uutisseuranta ja laajennettiin sivuston käyttöä helpottavia palveluita. Kesällä tehdyn lukijakyselyn mukaan 96,5 prosenttia lukijoista on jokseenkin tai erittäin tyytyväisiä sivustoon. Tiedonvälityksessä käytettiin myös sähköpostilistoja, joista suurimmalla -listalla oli tuhat tilaajaa. köyhdyteyt Vuoden 2004 tärkein erillisjulkaisu oli köyhdyttämisanalyysin pohjalta kirjoitettu raportti Köyhdytetyt: Inhmiskunnan epävirallinen enemmistö. Maailmankylän laitamilla -sarjan ensimmäinen raportti pohtii köyhyyden syitä ja uudenlaisia mahdollisuuksia sen poistamiseksi. kumppani Kumppani-lehden vuotta 2004 sävytti voimakas uudistumisprosessi, jolla valmistauduttiin lehden muutokseen maksulliseksi, kerran kuukaudessa ilmestyväksi erikoisaikakauslehdeksi vuodesta 2005 alkaen. Toimitus sai lisää resursseja ja myös lehden markkinointi uutta vauhtia. Lehden sisällöllinen ote ja visuaalinen ilme uudistuivat, tavoitteena journalistinen laatu ja omaleimaisen profiilin terävöittäminen. Käsiteltävien asioiden ajankohtaisuus ja Etelän näkökulma korostuivat uudistetun Kumppanin sisällössä.

11 Kepa järjestöjen järjestö kepa kokoaa laajan ja monipuolisen joukon hyvinkin erilaisia toimijoita kehityskysymysten ja kehitysyhteistyön äärelle. järjestö on samaan aikaan aktiivinen poliittinen toimija, yhteydenpitoverkosto, edunvalvoja, tiedottaja ja palvelujärjestö. maailmasta ei löydy toista aivan samanlaista kansalaisjärjestöä. 254 jäsenjärjestöä Vuoden 2004 aikana Kepan jäsenmäärä kasvoi 242 järjestöstä 254 jäsenjärjestöön, joista kannatusjäseniä oli 13. Kepan jäsenmäärä on lähes viisinkertaistunut 20 vuodessa. Kaudella puheenjohtajana toimii kansanedustaja Heidi Hautala. henkilökunta Järjestön palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 80 työsuhteista työntekijää ja 7 siviilipalvelusmiestä. Työntekijöistä puolet työskenteli Helsingissä ja puolet etelän toimistoissa. Thaimaan yhteystiedottajan posti lakkautettiin vuoden lopussa yhteistyösopimuksen päätyttyä. talous Kepan toiminnan kulut vuonna 2004 olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Niistä 95 prosenttia katettiin valtionavulla ja loput muun muassa jäsenmaksuin, osallistumismaksuin ja myyntituotoin. Yhteistyö- ja palvelujärjestön toiminta on työvoimavaltaista, niinpä henkilöstökulut muodostavat menoista lähes puolet. Kepan budjetti 2004 henkilöstö- / muut menot lähetetyt 8,2 % paikalta palkatut 2,5 % sivarit 1,4 % palkatut helsinki 29,8 % muut toiminnan menot 57,9 % harjoittelijat 0,3 % henkilökunta menot osuus kotimaan työntekijät ,9 % sivarit ,4 % lähetetyt työntekijät ,2 % paikalta palkatut työntekijät ,5 % muut menot ,9 % yhteensä % Toteutuminen tiimeittäin johtotiimi 7 % koulutus- ja neuvontatiimi 7 % taloustiimi 5 % atk-tiimi 4 % hallintotiimi 15% vaikuttamistiimi 7 % julkaisutiimi 6 % etelän toiminnot 40% verkostotiimi 6 % resurssitiimi 6 % tiimit menot resurssitiimi julkaisutiimi verkostotiimi vaikuttamistiimi johtotiimi koulutus- ja neuvontatiimi taloustiimi atk-tiimi hallintotiimi etelän toiminnot

12 kehitysyhteistyön palvelukeskus töölöntorinkatu 2 a helsinki Kepan toimintakertomus 2004 Kepan raporttisarja, nro 77 isbn (nid.) isbn x (pdf) issn kepan toimintaa tuetaan um:n kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestömäärärahoista kannen kuva: kikuju-paimen. lake manyara, tansania. lehtikuva. kehitysyhteistyön palvelukeskus kepa ry:n jäsenjärjestöt: abilis-säätiö / adra / aeda / afaes ry / afganistanilaisten yhdistys helsingissä / afra-kodin kummit ry / afrikka keskus ry / aibd / aiesec-suomi ry / amucorf ry / arabikansojen ystävyysseura, akys / attac ry / camcudaf / crash / dalmar humanitarian organization dahor-seura / david livingstone -seura ry / devaid ry / dodo - tulevaisuuden elävä luonto ry / elinpiiri ry / elämäntapaliitto ry / emmaus helsinki/emmaus helsingfors / emmaus jokioinen ry / emmaus kuopio-siilinjärvi ry / espoon vietnamilais-suomalainen yhdistys ry / etiopialaisten yhdistys suomessa (eys) / etnia ry / ev.lut. lähetysyhdistys kylväjä / fida international ry / fidida / filha / filippiinit-seura ry / finnwid - naiset kehitystyössä ry / fisme ry / frikyrklig samverkan fs rf. / förbundet de utvecklingsstördas väl / gannaane ry / ghana union finland (guf) / globaali sosiaalityö / gospel flight / helinä rautavaaran museo / helsingin diakonissalaitos / helsingin kehitysmaakauppayhdistys ry / helsingin monikulttuuriyhdistys keri / hengitysliitto heli ry / hyvinkään kehitysmaayhdistys / hämeenlinnan maailmankauppa / iisalmen nuorison tuki ry / indonesiaseura / interpedia ry / invalidiliitto ry / ioaa ry / jyväskylän kehitysmaayhdistys ry / järvenpään maailmankauppayhdistys / kaapatut lapset / kambodzan lasten puolesta / kambodzhan ystävyysseura, kamys / kansainvälinen solidaarisuussäätiö / kansainvälinen vapaaehtoistyö kvt ry / kansalliset maahanmuuttajat kamut ry / kansan raamattuseuran säätiö / kansan sivistystyön liitto ksl ry / kassandra ry / kasvattajat rauhan puolesta ry / kehitysmaatutkimuksen laitos / kehitysmaayhdistys indigo ry / kehitysmaayhdistys pääskyt ry / kehitysmaayhdistys tasajako ry / kehitysvammaliitto ry / kehyapu ystävät ry / keravan kehitysmaayhdistys / keskustan opiskelijaliitto kol / kiljavan opisto / kirkon kasvatus ja nuorisotyö (kkn) / kirkon ulkomaanapu / kuku / kulttuuriyhdistys gepardi ry / kulturföreningen etnokult ry / kunta-alan ammattiliitto ktv / kuopion kehitysmaayhdistys juutti ry / kurdilais-suomalaiset auttavat kädet / kuulonhuoltoliitto / kuurojen liitto / kuurojen lähetys / kynnys ry / käsiteollisuuden tutkimusseura ry / lastensuojelun keskusliitto / latinalaisen amerikan kulttuurikeskus ry / liikunnan kehitysyhteistyö liike ry / lohjan maailmankauppayhdistys ry / luonto-liitto ry / lääkärin sosiaalinen vastuu ry / maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto / maahanmuuttajien tuki ry / maailman musiikin keskus / maailman sarjakuvat - världens serier ry / maailmankauppojen liitto ry / maailmanvaihto ry - icye finland / maan ystävät ry / mannerheimin lastensuojeluliitto / marttaliitto ry / martyrkyrkans vänner r.f. / medicuba-finlandia ry / metallityöväen liitto ry / mikkelin kehitysmaayhdistys ry / missiokauppa / monika-naiset / msingin ystävyysseura ry / nakurun lapset ry / ngoma moto ry / nigd / niilo mäki -säätiö / nnky-liitto / nuoren keskustan liitto ry / nuorten kotkain keskusliitto / nusantara, indonesian youth association / näkövammaisten keskusliitto ry. / omega ry / operaatio mobilisaatio ry / opettajien lähetysliitto ry / opetusalan ammattijärjestö oaj / opiskelijain lähetysliitto ry. / ortodoksinen lähetys ry / ortodoksisen kirkon ulkomaanapu ry ortaid ry / otava-opiston säätiö / oulu-matagalpa-ystävyysseura / pakolaisapu / palvelualojen ammattiliitto pam r.y. / pand taiteilijat rauhan puolesta ry / parasta lapsille ry / peabud ry / pelastakaa lapset ry - rädda barnen rf. / perennia ry / plan suomi säätiö / pohjois-karjalan kehitysmaayhdistys ry / pohjois-suomen pääskyt ry / powwe r ry / pro gambia / psykologien sosiaalinen vastuu ry / punaisen talon ystävät ry / r3 maahanmuuttajanuorten tuki ry / raahen kehitysmaayhdistys / rauhankasvatusinstituutti / repu / roavvenjárgga sámi searvi mii / ruth-koti / saha ry / sahed ry / samok ry / sask / silta ry / sinervä sirpa / sofy ry / sos-lapsikylä / sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärje / sosialidemokraattiset naiset / sosialidemokraattiset nuoret ry / sosialidemokraattiset opiskelijat - sonk ry / spartacus-säätiö / sshda ry / ssn / suomalais-tiibetiläinen kulttuuriseura / suomen 4h-liitto / suomen baptistiyhdyskunta, sbyk / suomen caritas ry / suomen etelä-aasian foorumi ry / suomen evankelisluterilainen kansanlähetys / suomen humanistiliitto / suomen inter press service ry / suomen kansanopistoyhdistys / suomen kirjastoseura / suomen kristillinen lääkäriseura / suomen kristillinen ylioppilasliitto / suomen kristillisdemokr. (kd) nuoret / suomen latinalaisamerikkalainen yhdistys ry / suomen latu / suomen lepralähetys / suomen liikemiesten lähetysliitto ry / suomen liikennevalistus ry / suomen lukiolaisten liitto ry / suomen luonnonsuojeluliitto ry / suomen luterilainen evankeliumiyhdistys r.y. / suomen lähetysseura ry / suomen lähi- ja perushoitajaliitto super / suomen nuorisoyhteistyö - allianssi / suomen nuorten ja opiskelijoiden yk-liitto / suomen ogadenilaisten yhdistys / suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistys / suomen partiolaiset - finlands scouter ry / suomen pipliaseura ry / suomen rauhanliitto - yk-yhdistys / suomen rauhanpuolustajat ry / suomen sadankomitealiitto ry / suomen setlementtiliitto ry. / suomen tinku ry / suomen unicef / suomen unifem ry - finlands unifem rf / suomen vapaakirkko / suomen world vision ry / suomen yk-liitto ry / suomen ylioppilaskuntien liitto ry / suomi lastenkoti yhdistys ry / suomi-chile -seura / suomi-dominikaaninen tasavalta-seura ry / suomi-etelä-afrikka seura ry / suomietiopia seura / suomi-gambia-yhdistys ry. / suomi-ghana-seura ry / suomi-intia-seura ry / suomi-kuuba-seura ry / suomi-mongolia-seura ry / suomi-mosambique-seura r.y. / suomi-namibia seura ry / suomi-nepal -seura / suomi-nicaragua-seura ry / suomi-sambia seura / suomi-somalia seura ry / suomi-swazimaa-yhdistys ry / suomi-tansania - seura / suomi-zimbabwe -seura / taksvärkki ry / tehy / tekniikka elämää palvelemaan / terve afrikka kehitysyhteistyö ry / terveyden edistämisen keskus / terveysrintama ry hälsofronten rf / the finnish thai association ry / toimihenkilöunioni tu ry / toivala-säätiö / toya-finland / turun kristillinen opisto / turun maailmankauppayhdistys ry / turun nicaragua-yhdistys ry / tyynenmeren saarten ystävyysseura ry / työväen akatemia / työväen sivistysliitto ry tsl / udoka ry / uff / uhusiano / unioni naisasialiitto suomessa ry / uusi tuuli ry / vaasan kehitysmaakauppayhdistys / vaasan kehitysmaaseura / vanhustyön keskusliitto / vasemmistonuoret ry / vesaisten keskusliitto ry / vienan karjalan ystävät ry / vietnam seura ry / vihreä sivistysliitto ry / vihreät nuoret ja opiskelijat, vino ry / viittakiven tuki ry / väestöliitto ry / waterfinns ry / world environment development werde / wrk / yad youth against drugs ry / yhteiset lapsemme - all our children ry / ympäristö ja kehitys / ystävien uskonnollinen seura kveekarit ry / ystävyyspalvelu - i vänskapents tjänst / äetsän seudun kehitysmaaseura ry

Afaes Africans and African-Europeans Ass. Arabikansojen Ystävyysseura Rönkkö Mika. Attac

Afaes Africans and African-Europeans Ass. Arabikansojen Ystävyysseura Rönkkö Mika. Attac Jäsenjärjestö ÄM Ääniv. Puhev. Edustaja Järjestö 1 1 1 0 Heima-Tirkkonen Tuula Abilis-Säätiö 0 0 0 1 Monkam Herman Larry Afaes Africans and African-Europeans Ass. 1 1 1 0 Ukese Harry Afaes Africans and

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 caisa-lavan tunnelmaa maailma kylässä-festivaaleilla 2003. kuva: simo kyllönen. Kepan budjetti 2003 henkilöstö- / muut menot muut menot 59 % kotimaan työntekijät 30 % sivarit 2 %

Lisätiedot

Suomen tulee pitää kehitysmaille annettu 0,7-lupaus

Suomen tulee pitää kehitysmaille annettu 0,7-lupaus Helsingissä 12.3.2014 Arvoisa ministeri, Me allekirjoittaneet järjestöt haluamme kannustaa hallitusta tekemään maaliskuun kehysriihessä rohkeita ja globaalisti vastuullisia päätöksiä. Suomella on varaa

Lisätiedot

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto VGK-tuki: myönnöt 2014 1-/2 -v. Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi 1 Attac ry Suomalaisten eläkeyhtiöiden rooli globaalissa veroparatiisitaloudessa 51 680 89892325 1 CRASH - Tutkimusta ja toimintaa

Lisätiedot

Kuva: Outi pyhäranta 6.7.2006. vuosikertomus 2006

Kuva: Outi pyhäranta 6.7.2006. vuosikertomus 2006 Kuva: Outi pyhäranta 6.7.2006 vuosikertomus 2006 Uskon, että peukalo pystyssä voi vaikuttaa isoihin asioihin ja tämä on vielä kivaa! - Joku ja joku Uskon, että peukalo pystyssä voi vaikuttaa isoihin asioihin

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514 1 HAKUKIERROS 2007 Joulukuu 2006 Vuodelle 2007 Vuodelle 2008 Vuodelle 2009 YHTEENSÄ vuosille 2007-2009 Kansalaisjärjestö Hanke Projektikoodi ADRA Finland KEN/Pienimuotoista yritystoimintaa 24817701 71

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖN TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖTIEDOKSEEN VUODELLE 2006

ULKOASIAINMINISTERIÖN TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖTIEDOKSEEN VUODELLE 2006 1 ULKOASIAINMINISTERIÖN TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖTIEDOKSEEN VUODELLE 2006 Aasia Helsingissä yhdistys ry Intian valtameren tanssit Aasia Helsingissä -festivaalilla 42 300 Aasialaisten kehitysmaiden

Lisätiedot

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä Paremman maailman puolesta Järjestöjen kautta kanavoituu noin kymmenen prosenttia Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuonna 2012 ulkoministeriön antamaa

Lisätiedot

19.12.2007 1. myöntö 2009. myöntö 2008. myöntö 2010. Kansalaisjärjestö YHTEENSÄ 2008-2010

19.12.2007 1. myöntö 2009. myöntö 2008. myöntö 2010. Kansalaisjärjestö YHTEENSÄ 2008-2010 19.12.2007 1 Kansalaisjärjestö Hanke 2008 2009 2010 YHTEENSÄ Argentina-Finland Public Health Association (AFPHA) ARGENTINA/terveet nuoret äidit 20 702 14 358 35 060 Elämä ja Valo (ent. Suomen Vapaa Romanilähetys)

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan esitys hallitusvalinnoiksi

Vaalivaliokunnan esitys hallitusvalinnoiksi Vaalivaliokunnan esitys hallitusvalinnoiksi Hallitukseen valitaan pj, 2 vpj:aa, 12 hallituksen jäsentä ja 6 varajäsentä. Syyskokouksen valitseman vaalivaliokunnan tehtävänä esittää perusteltu ehdotuksensa

Lisätiedot

Kuva: Natalia Baer. vuosikertomus 2005

Kuva: Natalia Baer. vuosikertomus 2005 Kuva: Natalia Baer vuosikertomus 2005 Kehitysyhteistyön avulla tuhannet ja taas tuhannet ihmiset saavat tänäkin päivänä ravintoa ja opetusta jotakin, joka voi muuttaa heidän maailmansa. Kumppanuus-palkinnon

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa

kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa aineistot julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8

kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 Tiedä mitä tankkaat -tempaukset käynnistyivät 14.5.2008 näyttävästi Kampin Narinkkatorilla Helsingissä. Vatsaan vai valtatielle? Polttoainepellot

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

Järjestöjen näkemykset VGK-tuen uudistusehdotukseen

Järjestöjen näkemykset VGK-tuen uudistusehdotukseen Järjestöjen näkemykset VGK-tuen uudistusehdotukseen Ulkoministeriö ja Opetushallitus ovat neuvotelleet viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) siirtämisestä ulkoministeriöstä Opetushallituksen hoidettavaksi.

Lisätiedot

Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen? 26/4/2013

Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen? 26/4/2013 Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen? 26/4/2013 Mikä Post 2015? Vuosituhattavoitteet sovittiin 2000 ja niiden määräaika umpeutuu 2015 2 Kevätkokousseminaari / Aino Pennanen Vuosituhattavoitteet

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011 MAAILMANKOULU Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille Paula Hyväri 17.11.2011 MITÄ ON GLOBAALIKASVATUS? Kansainvälisyyskasvatus (KVK) = Globaalikasvatus = Kasvaminen maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö Anja Onali 4.10.2012 4.10.2012 1 Historiaa Lähetystyöllä pitkät perinteet Ensimmäinen määräraha valtiolta 1974 (300 000 mk) 1985 Kepa perustetaan 1986

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

Poissa: Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja. Paikka. Aika klo Läsnä:

Poissa: Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja. Paikka. Aika klo Läsnä: Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja Paikka TYY:n toimisto, Rehtorinpellonkatu 4 A 2o500 Turku Aika 27.3.2017 klo 16.00 Läsnä: Siiven jäsenet: Heidi Saarinen, puheenjohtaja Riina Bhatia Kira Heikelä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Arkistoitu keskustelu: Kansalaisjärjestöhankkeet ja kehityspolitiikka

Arkistoitu keskustelu: Kansalaisjärjestöhankkeet ja kehityspolitiikka ULKOASIAINMINISTERIÖ Viestintä ja kulttuuriosasto VKO 08 http://global.finland.fi Arkistoitu keskustelu: Kansalaisjärjestöhankkeet ja kehityspolitiikka 28.2.2006 15:43 Kuuluvatko yhteiskunnalliset asiat

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi?

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Veera Hämäläinen 7.11.213 2 Tunnettuudesta brändiin Jotta voi rakentaa brändiä, järjestö pitää tuntea. Paranna siis järjestösi tunnettuutta. Rakenna

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500 Hakija Asia PÄÄTÖS EUR ABC Nuorisotoiminta yhdistys Africans and African- Europeans Association AFAES Monikulttuurisuus osana suomalaista todellisuutta 2 000 Africarewo Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika 31.3.2014 klo 13.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&!

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&! RAY myöntää 5, miljoonaa nuorten palkkaamiseen Vuonna06vaikeastityöllistyvillenuorilleaukeaa70työpaikkaa järjestöissäympärisuomen. RAYmyöntääavustustasosiaalijaterveysalanjärjestöillevaikeastityöllistyvän,

Lisätiedot

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Taksvärkki ry Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Suoraa toimintaa KEO-30 Kansalaisjärjestöseminaari Hankehallinnon työkalut Nuorelta nuorelle Taksvärkki ry - 6 palkattua työntekijää - budjetti

Lisätiedot

Katastrofin ainekset

Katastrofin ainekset Katastrofin ainekset KOULUTUKSEN Katastrofi Monessa maassa yhä useampi lapsi aloittaa koulunkäynnin. Koulua käymättömien lasten määrä laski vuosien 2000 ja 2011 välillä lähes puoleen, 102 miljoonasta 57

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen Kepan päivitetty strategia 2006-2011 Timo Lappalainen 24.4.2009 Strategian sijoittuminen 2017 TULEVAISUUS Strategian 2012-2017 päättyminen Kepan uusi visio ja toimintaperiaate? 2011 2008/09 2006 2005 2000-2005

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

T A S E K I R J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N P A L V E L U K E S K U S K E P A R Y

T A S E K I R J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N P A L V E L U K E S K U S K E P A R Y T A S E K I R J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N P A L V E L U K E S K U S K E P A R Y 31.12.2005 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kepan Raporttisarja 61, 2003

Kepan Raporttisarja 61, 2003 Kepan Raporttisarja 61, 2003 Parempi rakentaa siltoja kuin pystyttää seiniä. johdanto 2 Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on pitkä historia kehitysyhteistyössä ja eteläpohjoinen suhteissa. Mukaan mahtuu

Lisätiedot

Aalto ARTS Books R 504 Abilis-säätiö A 114 ADRA Finland A 140 Aeda B 217 AfricaAfricaShop E 309 African pots F 392 African Care A 135 African

Aalto ARTS Books R 504 Abilis-säätiö A 114 ADRA Finland A 140 Aeda B 217 AfricaAfricaShop E 309 African pots F 392 African Care A 135 African Aalto ARTS Books R 504 Abilis-säätiö A 114 ADRA Finland A 140 Aeda B 217 AfricaAfricaShop E 309 African pots F 392 African Care A 135 African Diaspora F 404 Afrimood E 347 Agran koululaiset A 169 Akavan

Lisätiedot

SIEMENPUU - KANSALAISLIIKKEIDEN YHTEISTYÖSÄÄTIÖ

SIEMENPUU - KANSALAISLIIKKEIDEN YHTEISTYÖSÄÄTIÖ SIEMENPUU - KANSALAISLIIKKEIDEN YHTEISTYÖSÄÄTIÖ - säännöt vahvistettu valtuuskunnan kokouksessa 7.12.1998 - rekisteröity Säätiörekisteriin 5.3.1999 - sääntömuutosehdotus hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus vuosikertomus 2007 kehitysyhteistyön palvelukeskus oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas Määrärahat ylös, velat alas Kannen kuva kertoo kevään 2007 vaalikampanjasta. Eduskuntavaaliehdokkaat

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot