Poliittinen työ Laatupalvelut 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliittinen työ 2004. Laatupalvelut 2004"

Transkriptio

1 Toiminta 2004

2 tegucigalpan kaatopaikka, nicaragua. kuva: adolfo vera. Poliittinen työ 2004 Kepa toimii päämääriensä puolesta vaikuttamalla poliittisesti itse ja yhteistyössä muiden kanssa. > Vuoden 2004 tavoitteena oli uudistaa kehitysmaaliikettä, jotta se yhä keskitetymmin ja vahvemmin vaikuttaisi globaalien köyhdyttävien rakenteiden muuttamiseen. Suomessa Kepa vaikutti Suomen ja EU:n politiikkaan ja etelässä vahvisti kumppanijärjestöjen omia poliittisen vaikuttamisen edellytyksiä. Ruoka-aika -kampanjan lisäksi Kepa seurasi Suomen hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja osallistui Suomen kauppapoliittisten linjausten luonnosteluun ja niistä käytävään keskusteluun. Laatupalvelut 2004 Kepan laatupalvelujen tavoite on vahvistaa järjestöjä niiden etelä-yhteistyössä. > Koulutuksessa ja hankeneuvonnassa korostettiin vuonna 2004 toimintaympäristön ja kehityspoliittisten realiteettien huomioon ottamista, hankesyklissä vaadittavia taitoja sekä genderiä ja osallistamista läpileikkaavina teemoina. Näitä tukevaa tiedotusta vahvistettiin. Kepa tiedotti ulkominsteriön hanketuen hallinnon uudistamisesta ja muista muutoksista järjestöille, kokosi järjestöjä yhteen ja valvoi niiden etuja.

3 Yli puolet maailman asukkaista saa toimeentulonsa omavaraistaloudesta tai itse itsensä työllistäen maaseudulla, kylissä ja kaupungeissa. Suuri osa näistä ihmisistä elää yhteiskunnan virallisten päätöksenteko- ja tukiverkostojen ulkopuolella tai jossain virallisen ja epävirallisen rajamailla. Laajojen ihmisryhmien tiedostamaton tai tahallinen pitäminen virallisten verkostojen ulkopuolella on näiden ihmisten aktiivista köyhdyttämistä. köyhdytetyt ihmiskunnan epävirallinen enemmistö kepa 2004 Kepa 2004 kepa on kehitysyhteistyötä tekevien ja globaalikysymysten kanssa työskentelevien suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö ja palvelukeskus. kepalla oli vuonna 2004 yhteensä 254 jäsenjärjestöä ja 80 palkattua työntekijää viidessä toimistossa suomessa, sambiassa, mosambikissa, tansaniassa ja nicaraguassa sekä yhteystiedottajat indonesiassa ja thaimaassa. kepan jäsenjärjestöillä on hankkeita yli 70 maassa. yhdessä oppimista Vuosi 2004 oli Kepan uuden globaalin ohjelman ensimmäinen vuosi. Vuosia kestäneen kokeilu- ja siirtymävaiheen tulokset koottiin syksyllä 2003 hyväksyttyyn ohjelmapolitiikkaan, jonka mukaisesti tärkeimmistä toiminnoista tehtiin globaaleja: Jos ennen tehtiin yhtä asiaa yhdessä maassa ja toista toisessa, nyt suuntauduttiin tekemään samoja asioita kaikkialla, Suomessa ja etelässä. ohjelmapolitiikka määrittelee Kepan toiminnan perustan ja tavoitteet: Suomi ja suomalaiset toimivat etelän köyhdyttämisen lopettamiseksi ja kaikilla on tasavertainen oikeus rakentaa hyvinvointiaan. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Kepa tekee poliittista työtä ja tarjoaa jäsenjärjestöilleen ja kumppaneilleen laatupalveluita, joilla vahvistetaan suomalaisia ja etelän järjestöjä ja parannetaan niiden kykyä yhteistyöhön. Kepa toimii verkostoissa ja on itsekin jäsenjärjestöjensä ja kumppaneidensa muodostama verkosto. muutos oli ennakoitua suurempi, mutta ensimmäinen vuosi edettiin hyvää vauhtia oikeaan suuntaan. Sisäiseen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin kehittämiseen satsattiin paljon, mutta uusi suunta alkoi näkyä myös ulospäin. kepa sitoutui köyhyyden vähentämiseen. YK:n vuonna 2000 asettamat vuosituhattavoitteet (Millenium Development Goals, MDG) muuttuivat lihaksi Kepan toiminnassa. Poliittisilla kampanjoillaan Kepa voimisti kansalaisyhteiskuntaa sen toiminnassa köyhdyttämisen lopettamiseksi ja laatupalveluillaan vahvisti suomalaisia järjestöjä niiden etelä-yhteistyössä. Sisällöllinen antimme köyhyyskeskusteluun on koottu köyhdyttämisanalyysin pohjalta syksyllä julkaistuun Köyhdytetyt-raporttikirjaan. edunvalvontatehtävät nousivat toiminnassa esille uudella painolla, kun kansalaisjärjestöjen hanketukijärjestelmän uudistamisen tarve kävi yhä selvemmäksi ja toimenpiteet viivästyivät edelleen. uusi toimisto Helsingissä saatiin käyttöön vuoden lopuksi. Soveliaammat tilat paremmalla paikalla palvelevat järjestöjä tehokkaammin. Myös Nicaraguassa ja Tansaniassa päästiin parempiin tiloihin.

4 sirisian tyttökoulun oppilaita kemian tunnilla. kuva: lotta valtonen. Kumppanuuspalkinto: Opitaan toisiltamme kepa perusti vuonna 2004 laatupalkinnon parhaalle suomalaiselle kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöhankkeelle. palkinnon myötä onnistuneiden esimerkkien toivotaan leviävän entistä laajemmalle ja tekijöiden oppivan toistensa kokemuksista. > palkinnon hengen puki sanoiksi idean isä, Suomen Lähetysseuran Seppo Kalliokoski: Tärkeintä ei ole suuruus vaan pitkäjänteisyys. Nyt järjestöillä on hyvä tilaisuus katsoa peiliin ja näyttää, että virheistäkin voi oppia. Kaikki tekevät mokia. Jos niistä on opittu, hanke on palkitsemisen arvoinen. Ensimmäisen kumppanuuspalkinnon voitti Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Karibuni-projekti Keniassa. Valinnan teki valtioneuvos Harri Holkeri. Muut ehdokkaat palkinnonsaajiksi olivat Fida International, Maailman sarjakuvat, Nakurun Lapset, Psykologien sosiaalinen vastuu, Suomen Caritas ja Suomen Kristillinen Lääkäriseura. >

5 Mikä tahansa ongelma maailmassa onkaan, sen taustalta löytyy eriarvoisuus. Rationaalisesti ajatellen en löydä mitään muuta keinoa ongelmien poistamiseksi kuin sen, että naisia koulutetaan. harri holkeri kumppanuus-palkinnon perusteluissa ruoka-aika: Maailmankauppaa kunnallisvaaleissa > ruoka-aika -kampanjan teemana oli vuonna 2004 Caffè latte. Kahvi ja maito havainnollistivat maailmankaupan ongelmia kehitysmaiden köyhien viljelijöiden kannalta. Kampanja kytkeytyi kunnallisvaaleihin ja tavoitteena oli edistää lähiruoan, luomuruoan ja Reilun kaupan tuotteiden käyttöä kuntien ruokahankinnoissa. Kepan tuella kampanjajärjestöt järjestivät 15 eri paikkakunnalla Caffè Latte -äänestystapahtumia. Yli äänestäneestä 98,5 prosenttia kannatti kuntien toimimista oikeudenmukaisemman maailmankaupan saavuttamiseksi. Vaalien alla järjestöt tiedottivat kampanjasta kunnallisvaaliehdokkaille Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. Tampereella ja Jyväskylässä asiasta tehtiin valtuustoaloite. > Ruokaturvaa ja toimeentuloa Caffè Latte -kampanjoinnin ohella Kepa järjesti Helsingissä avoimia keskustelutilaisuuksia muun muassa maataloustuista, ruokasuvereniteetista ja eteläisen Afrikan ruokakysymyksistä. Sambiassa Kepa tuki pienviljelijöitä heidän poliittisessa kampanjassaaan. Uusi sambialainen kumppanimme Green Living Movement parantaa myös paikallista ruokaturvaa opettamalla peltometsäviljelyä. Mosambikissa Kepa tuki uuden ruokaturva- ja maatalouskysymyksiin keskittyneen järjestöverkoston muodostamista. Nicaraguassa tuettiin järjestöjen ruokaturvaverkostoa sekä järjestöhanketta maanviljelyn monimuotoisuuden lisäämiseksi ja ruokaturvan parantamiseksi Siunan kaupungissa. > 0,7 -kampanjalle voitto > hallitus on ohjelmassaan sitoutunut luomaan kehitysyhteistyölle sellaista sisällöllistä, laadullista ja hallinnollista pohjaa, joka mahdollistaa 0,7 prosentin bruttokansantulotason saavuttamisen vuonna Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2005 leikkasi kuitenkin 80 miljoonaa euroa ulkoministeriön ehdottamista myöntö- ja sitoumusvaltuuksista. Yhteensä 17 järjestön kampanjan seurauksena eduskunta palautti joulukuussa 2004 sitoumusvaltuuksista 60 miljoonaa euroa. > kampanjat/kehitysrahoituskampanja

6 siirtolaisnaisia mumbain sosiaalifoorumissa. kuva: henri myrttinen. Maailman sosiaalifoorumi: Kumppanit Mumbaissa kepa osallistui tammikuussa 2004 mumbaissa, intiassa järjestettyyn neljänteen maailman sosiaalifoorumiin poikkeuksellisen laajalla rintamalla, olihan foorumin järjestäminen intiassa osaltaan tulosta kepan ja kahden sen kumppanin, intialaisen lokayan-järjestön ja brasilialaisen amazonasin alueen kuminkerääjien ammattiliiton, yhteistyöstä. > kepa mahdollisti lähes 50 suomalaisen, mosambikilaisen, sambialaisen, tansanialaisen, thaimaalaisen ja indonesialaisen kansalaisyhteiskunta-aktivistin osallistumisen suurtapahtumaan. Foorumi tarjosi mahdollisuuden käydä dialogia kansainvälisellä areenalla sekä syventää Kepan ja kumppaneiden asiantuntemusta ja ymmärrystä etelän kansalaisjärjestöjen tilanteesta ja kysymyksistä. Kepa järjesti Mumbaissa kaksi seminaaria: kumppanijärjestöille suunnatussa maaoikeusseminaarissa etsittiin maaoikeustyölle yhteistä lähtökohtaa. Yhteistyössä Helsinki-prosessin kanssa järjestetty keskustelutilaisuus käsitteli puolestaan globaalin hallinnon demokratisoitumista ja tasa-arvoistamista. >

7 Maailman sosiaalifoorumi on kuin ideologinen sukukokous, jossa on vaihdettu kuulumisia ja piirakkareseptejä. Ehkä suurin merkitys kokouksella on ollut kuitenkin intialaiselle kansalaisyhteiskunnalle. Intialaiset kansalaisjärjestöt ovat olleet paikalla suurella joukolla: noin kolmasosa delegaateista on Intian kastittomia daliteja. Kansainvälinen painostus dalitien ja maattoman adivasi-alkuperäiskansan tilanteen korjaamiseksi tulee toivottavan/varmasti kasvamaan. kepan mumbai-nettipäiväkirja kansainvälisyyskasvatus Elinvoimaista yhteistyötä > kepan koordinoima EU-rahoitteinen kansainvälisyyskasvatuksen verkostoitumisprojekti päättyi marraskuussa Projekti on tukenut järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tehnyt näkyväksi verkostoa, jossa oli vuoden 2004 lopulla 160 toimijaa. Projektin komea loppuseminaari kokosi yhteen kansainvälisyyskasvatuksen toimijoita niin valtionhallinnosta kuin koti- ja ulkomaisista järjestöistä. Loppuarvion mukaan projekti oli kyennyt vahvistamaan yhteistyötä ja osaamista eli saavuttamaan keskeiset tavoitteensa. Verkoston toiminta jatkuu Kepan puitteissa projektin päättymisen jälkeenkin. > mahdollisuuksien torit Väriläiskiä katukuvassa > mahdollisuuksien toreilla järjestöt esittelevät toimintaansa, jakavat tietoa ja tarjoavat kävijöilleen elämyksiä. Kepa järjesti yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa toritapahtumat yhteensä 18 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tapahtumat näkyivät pääosin hyvin paikallisissa tiedotusvälineissä. Helsingin Mahdollisuuksien tori on jo kasvanut yli puitteidensa. Vain 140 paristasadasta halukkaasta järjestöstä mahtui mukaan. Jatkossa Helsingin tori sulautetaan Maailma kylässä -festivaaliin, joka muuttuu jokavuotiseksi 2005 alkaen. > > etelän vapaaehtoisohjelma 46 vapaaehtoista vaihtoi mannerta > allianssin, Maailmanvaihdon, Kepan, KVT:n ja Suomen Tinku -yhdistyksen yhteinen Etelän vapaaehtoisohjelma on suunnattu kaikille vähintään 20-vuotiaille vapaaehtoistyöstä kehitysmaissa kiinnostuneille. Kymmenentenä yhteistyömaana tuli 2004 mukaan Kambodzha. Etvo valitsi vuoden kahdessa haussa yhteensä 46 lähtijää etelään. Hakijoiden määrä laski aiemmista vuosista, elina pukari Agata Zumaeta. myös hakijoiden sukupuolijakauma, 85 prosenttia naisia, herätti keskustelua. Tulevaa markkinointia päätettiin suunnata erityisesti myös miehille. Suomalaiset järjestöt isännöivät kolmea Etelän vapaaehtoista, Alex Mumbia Sambiasta, Agata Zumaeta Figueroa Perusta sekä Umesh Sharmaa Intiasta. Vapaaehtoiset olivat tyytyväisiä kokemuksiinsa Suomessa. >

8 kepan koulutusta, kouluttajana anne pönni. kuva: petri kuokka. Koulutusta kolmella mantereella kepa järjesti vuonna 2004 viidessä maassa yhteensä 56 kurssia, joihin osallistui 215 eri taholta yli 1000 henkeä. aiheet vaihtelivat hankesuunnittelusta ja taloushallinnosta peltometsäviljelyyn ja vaikuttamisen metodeihin. > kepan koulutuksiin osallistujissa naisia ja miehiä oli yhtä paljon, kuitenkin etelän maissa pidetyillä kursseilla miehet olivat enemmistönä, Suomessa puolestaan naiset. Tulevaisuuden haaste onkin saada etelän naiset ja suomalaiset miehet koulutukseen. Helsingissä aloitettiin koulutussarja Köyhyyden kasvot, jossa pohdittiin köyhyyden syitä ja seurauksia sekä järjestöjen eri vaikutuskanavia köyhdyttämisen vähentämiseksi. Virtuaalinen oppimisympäristö ja verkkokurssi rakennettiin erityisesti Helsingin ulkopuolisille järjestöille. Somaliverkoston edustajien kanssa järjestettiin yhteistyössä hankesuunnittelun koulutusta ja yhteistyötä aloiteltiin Humanistisen korkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston maisteriohjelman kanssa. Etelän toimistoista ahkerin kouluttaja oli Sambia, jonka 18 kurssia suunnattiin suomalaisten järjestöjen paikallisille kumppaneille. Nicaraguassa järjestettiin kolme koulutustilaisuutta, jotka käsittelivät muun muassa arviointia ja hankesuunnittelua. Tansaniassa järjestettiin sukupuolten tasa-arvo -aiheinen kurssi. Maputossa opiskeltiin hankesuunnittelua ja taloushallintoa kuudella kurssilla ja Pohjois-Mosambikissa järjestettiin vaikuttamis- ja kampanjakoulutusta. >

9 Mukava tasapaino teoriaa ja konkreettista tekemistä. Kouluttajat saivat ryhmän innostumaan ja ryhmähengen rakennettua! kepan koulutuksista kerättyä palautetta Edunvalvonta tärkeäksi laatupalveluksi kepa edusti järjestöjä vuoden aikana kahdessa suuressa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja sen tukemista koskeneessa asiassa: hanketuen hallinnon uudistamisessa ja järjestöjen hankkeiden maantieteellistä keskittämistä koskeneessa keskustelussa. > helmikuussa Kepa kutsui järjestöt keskustelemaan hankehallinnon uudistuksesta. Keskustelun evästämänä järjestödelegaatio kävi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen luona. Internetkeskustelua käytiin koko kevään ajan. Kepan kevätkokouksessa puhuttiin myös ulkoministeriön säätiöselvityksestä. Keskustelun pohjalta annettiin Kepan nimissä ulkoministeriölle lausunto, jossa järjestöjen huoli kristallisoitui kolmeen teemaan: hyvän hallinnon toteutumiseen, laadun kehittämiseen muun muassa vuorovaikutusta lisäämällä ja järjestöjen mahdollisuuteen osallistua hankehallinnon uudistusprosessiin. Samaan aikaan myös järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden keskittämisestä käytiin järjestöissä huolestunutta keskustelua. Syksyllä ministeri Lehtomäki kutsui järjestöedustajia tapaamisiin, joissa keskustelu myös järjestöjen avun keskittämisestä Suomen kehitysyhteistyön kahdeksaan pääkohdemaahan avattiin. Vuoden vaihtuessa saatiin merkkejä siitä, että keskittämistä olisi käytetty kriteerinä syksyn hanketukikäsittelyssä. Vuodenvaihteen jälkeen ministeri vakuutti Kepan johdolle, että hankkeiden maantieteellinen sijainti Suomen yhteistyömaissa ei tule jatkossa olemaan kriteerinä kansalaisjärjestöjen hanketuesta päätettäessä. Hankeneuvonta ja yhteyspalvelut kysyttyjä vuoden aikana kirjattiin 230 yhteydenottoa noin sadasta järjestöstä. keväällä koulutus- ja neuvontatiimillä oli muutaman viikon ajan kaksikin hankeneuvojaa ja palvelua markkinoitiin aktiivisesti soittamalla ja lähettämällä sähköpostia järjestöjen edustajille. > hankeneuvonta Suomessa sisälsi enimmäkseen järjestöjen hankesykliin liittyviä kyselyjä ja neuvontoja, mutta hankeneuvoja auttoi syksyllä myös muutamia tiedotustukea hakeneita järjestöjä. Hankeneuvoja jatkoi myös säännöllistä kysymysvastaus -palstaa Kirahvipostissa sekä verkkosivuilla. Yhteyspalveluita käytti neljässä maassa 60 suomalaista järjestöä. Tansaniassa yhteyspalveluita käytti yhteensä 28 järjestöä, Mosambikissa 10, Nicaraguassa 6 ja Sambiassa 16. Lisäksi yhteystoimitsijat avustivat myös opiskelijoita ja oppilaitoksia. Yhteyspalvelut sisälsivät tiedonvälitystä, eri toimijoiden linkittämistä, järjestövierailujen järjestämisessä avustamista ja mukanaoloa, hankkeiden seurantamatkoja, tilisiirtoja ja paikallisia hallitusedustuksia. Koska Nicaraguassa palveluja käytti aktiivisesti vain kuusi järjestöä, yhteyspalvelut päätettiin hoitaa jatkossa osa-aikaisen yhteystoimitsijan voimin. >

10 Verkossa viesti kulkee verkostoissa toimiminen vaatii monenlaista viestintää. kepan tehtävänä on jakaa eri keinoin tietoa kehitysmaista ja kansalaisjärjestötoiminnasta niin suurelle yleisölle, toimittajille kuin kansalaisjärjestöille ja viranomaisillekin. > internet-sivuista on kasvanut Kepan laajalevikkisin tiedotusväline, jonka lukijoiden määrä kasvoi 42 prosenttia edellisvuodesta. Keskimäärin sivustolla oli uniikkia kävijää kuukaudessa. Vuoden aikana sivustosta luettiin yli kuusi miljoonaa sivua. Yksin maaliskuussa 2004 rekisteröitiin käyntiä eri osoitteesta. Kaksi kolmesta lukijatutkimukseen osallistuneesta arvioi sivuston vaikuttaneen maailmankuvaansa ja kolmannes totesi hyödyntävänsä sivustoa työssään. Sivustolla esitellään Kepan toimintaa ja otetaan omaleimaisesti kantaa maan ja maailman tapahtumiin. Vuonna 2004 julkaistiin 198 pelkästään verkkojulkaisuun tehtyä uutista ja 47 kolumnia. Vuoden aikana perustettiin uusia palstoja, kuten globaali uutisseuranta ja laajennettiin sivuston käyttöä helpottavia palveluita. Kesällä tehdyn lukijakyselyn mukaan 96,5 prosenttia lukijoista on jokseenkin tai erittäin tyytyväisiä sivustoon. Tiedonvälityksessä käytettiin myös sähköpostilistoja, joista suurimmalla -listalla oli tuhat tilaajaa. köyhdyteyt Vuoden 2004 tärkein erillisjulkaisu oli köyhdyttämisanalyysin pohjalta kirjoitettu raportti Köyhdytetyt: Inhmiskunnan epävirallinen enemmistö. Maailmankylän laitamilla -sarjan ensimmäinen raportti pohtii köyhyyden syitä ja uudenlaisia mahdollisuuksia sen poistamiseksi. kumppani Kumppani-lehden vuotta 2004 sävytti voimakas uudistumisprosessi, jolla valmistauduttiin lehden muutokseen maksulliseksi, kerran kuukaudessa ilmestyväksi erikoisaikakauslehdeksi vuodesta 2005 alkaen. Toimitus sai lisää resursseja ja myös lehden markkinointi uutta vauhtia. Lehden sisällöllinen ote ja visuaalinen ilme uudistuivat, tavoitteena journalistinen laatu ja omaleimaisen profiilin terävöittäminen. Käsiteltävien asioiden ajankohtaisuus ja Etelän näkökulma korostuivat uudistetun Kumppanin sisällössä.

11 Kepa järjestöjen järjestö kepa kokoaa laajan ja monipuolisen joukon hyvinkin erilaisia toimijoita kehityskysymysten ja kehitysyhteistyön äärelle. järjestö on samaan aikaan aktiivinen poliittinen toimija, yhteydenpitoverkosto, edunvalvoja, tiedottaja ja palvelujärjestö. maailmasta ei löydy toista aivan samanlaista kansalaisjärjestöä. 254 jäsenjärjestöä Vuoden 2004 aikana Kepan jäsenmäärä kasvoi 242 järjestöstä 254 jäsenjärjestöön, joista kannatusjäseniä oli 13. Kepan jäsenmäärä on lähes viisinkertaistunut 20 vuodessa. Kaudella puheenjohtajana toimii kansanedustaja Heidi Hautala. henkilökunta Järjestön palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 80 työsuhteista työntekijää ja 7 siviilipalvelusmiestä. Työntekijöistä puolet työskenteli Helsingissä ja puolet etelän toimistoissa. Thaimaan yhteystiedottajan posti lakkautettiin vuoden lopussa yhteistyösopimuksen päätyttyä. talous Kepan toiminnan kulut vuonna 2004 olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Niistä 95 prosenttia katettiin valtionavulla ja loput muun muassa jäsenmaksuin, osallistumismaksuin ja myyntituotoin. Yhteistyö- ja palvelujärjestön toiminta on työvoimavaltaista, niinpä henkilöstökulut muodostavat menoista lähes puolet. Kepan budjetti 2004 henkilöstö- / muut menot lähetetyt 8,2 % paikalta palkatut 2,5 % sivarit 1,4 % palkatut helsinki 29,8 % muut toiminnan menot 57,9 % harjoittelijat 0,3 % henkilökunta menot osuus kotimaan työntekijät ,9 % sivarit ,4 % lähetetyt työntekijät ,2 % paikalta palkatut työntekijät ,5 % muut menot ,9 % yhteensä % Toteutuminen tiimeittäin johtotiimi 7 % koulutus- ja neuvontatiimi 7 % taloustiimi 5 % atk-tiimi 4 % hallintotiimi 15% vaikuttamistiimi 7 % julkaisutiimi 6 % etelän toiminnot 40% verkostotiimi 6 % resurssitiimi 6 % tiimit menot resurssitiimi julkaisutiimi verkostotiimi vaikuttamistiimi johtotiimi koulutus- ja neuvontatiimi taloustiimi atk-tiimi hallintotiimi etelän toiminnot

12 kehitysyhteistyön palvelukeskus töölöntorinkatu 2 a helsinki Kepan toimintakertomus 2004 Kepan raporttisarja, nro 77 isbn (nid.) isbn x (pdf) issn kepan toimintaa tuetaan um:n kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestömäärärahoista kannen kuva: kikuju-paimen. lake manyara, tansania. lehtikuva. kehitysyhteistyön palvelukeskus kepa ry:n jäsenjärjestöt: abilis-säätiö / adra / aeda / afaes ry / afganistanilaisten yhdistys helsingissä / afra-kodin kummit ry / afrikka keskus ry / aibd / aiesec-suomi ry / amucorf ry / arabikansojen ystävyysseura, akys / attac ry / camcudaf / crash / dalmar humanitarian organization dahor-seura / david livingstone -seura ry / devaid ry / dodo - tulevaisuuden elävä luonto ry / elinpiiri ry / elämäntapaliitto ry / emmaus helsinki/emmaus helsingfors / emmaus jokioinen ry / emmaus kuopio-siilinjärvi ry / espoon vietnamilais-suomalainen yhdistys ry / etiopialaisten yhdistys suomessa (eys) / etnia ry / ev.lut. lähetysyhdistys kylväjä / fida international ry / fidida / filha / filippiinit-seura ry / finnwid - naiset kehitystyössä ry / fisme ry / frikyrklig samverkan fs rf. / förbundet de utvecklingsstördas väl / gannaane ry / ghana union finland (guf) / globaali sosiaalityö / gospel flight / helinä rautavaaran museo / helsingin diakonissalaitos / helsingin kehitysmaakauppayhdistys ry / helsingin monikulttuuriyhdistys keri / hengitysliitto heli ry / hyvinkään kehitysmaayhdistys / hämeenlinnan maailmankauppa / iisalmen nuorison tuki ry / indonesiaseura / interpedia ry / invalidiliitto ry / ioaa ry / jyväskylän kehitysmaayhdistys ry / järvenpään maailmankauppayhdistys / kaapatut lapset / kambodzan lasten puolesta / kambodzhan ystävyysseura, kamys / kansainvälinen solidaarisuussäätiö / kansainvälinen vapaaehtoistyö kvt ry / kansalliset maahanmuuttajat kamut ry / kansan raamattuseuran säätiö / kansan sivistystyön liitto ksl ry / kassandra ry / kasvattajat rauhan puolesta ry / kehitysmaatutkimuksen laitos / kehitysmaayhdistys indigo ry / kehitysmaayhdistys pääskyt ry / kehitysmaayhdistys tasajako ry / kehitysvammaliitto ry / kehyapu ystävät ry / keravan kehitysmaayhdistys / keskustan opiskelijaliitto kol / kiljavan opisto / kirkon kasvatus ja nuorisotyö (kkn) / kirkon ulkomaanapu / kuku / kulttuuriyhdistys gepardi ry / kulturföreningen etnokult ry / kunta-alan ammattiliitto ktv / kuopion kehitysmaayhdistys juutti ry / kurdilais-suomalaiset auttavat kädet / kuulonhuoltoliitto / kuurojen liitto / kuurojen lähetys / kynnys ry / käsiteollisuuden tutkimusseura ry / lastensuojelun keskusliitto / latinalaisen amerikan kulttuurikeskus ry / liikunnan kehitysyhteistyö liike ry / lohjan maailmankauppayhdistys ry / luonto-liitto ry / lääkärin sosiaalinen vastuu ry / maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto / maahanmuuttajien tuki ry / maailman musiikin keskus / maailman sarjakuvat - världens serier ry / maailmankauppojen liitto ry / maailmanvaihto ry - icye finland / maan ystävät ry / mannerheimin lastensuojeluliitto / marttaliitto ry / martyrkyrkans vänner r.f. / medicuba-finlandia ry / metallityöväen liitto ry / mikkelin kehitysmaayhdistys ry / missiokauppa / monika-naiset / msingin ystävyysseura ry / nakurun lapset ry / ngoma moto ry / nigd / niilo mäki -säätiö / nnky-liitto / nuoren keskustan liitto ry / nuorten kotkain keskusliitto / nusantara, indonesian youth association / näkövammaisten keskusliitto ry. / omega ry / operaatio mobilisaatio ry / opettajien lähetysliitto ry / opetusalan ammattijärjestö oaj / opiskelijain lähetysliitto ry. / ortodoksinen lähetys ry / ortodoksisen kirkon ulkomaanapu ry ortaid ry / otava-opiston säätiö / oulu-matagalpa-ystävyysseura / pakolaisapu / palvelualojen ammattiliitto pam r.y. / pand taiteilijat rauhan puolesta ry / parasta lapsille ry / peabud ry / pelastakaa lapset ry - rädda barnen rf. / perennia ry / plan suomi säätiö / pohjois-karjalan kehitysmaayhdistys ry / pohjois-suomen pääskyt ry / powwe r ry / pro gambia / psykologien sosiaalinen vastuu ry / punaisen talon ystävät ry / r3 maahanmuuttajanuorten tuki ry / raahen kehitysmaayhdistys / rauhankasvatusinstituutti / repu / roavvenjárgga sámi searvi mii / ruth-koti / saha ry / sahed ry / samok ry / sask / silta ry / sinervä sirpa / sofy ry / sos-lapsikylä / sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärje / sosialidemokraattiset naiset / sosialidemokraattiset nuoret ry / sosialidemokraattiset opiskelijat - sonk ry / spartacus-säätiö / sshda ry / ssn / suomalais-tiibetiläinen kulttuuriseura / suomen 4h-liitto / suomen baptistiyhdyskunta, sbyk / suomen caritas ry / suomen etelä-aasian foorumi ry / suomen evankelisluterilainen kansanlähetys / suomen humanistiliitto / suomen inter press service ry / suomen kansanopistoyhdistys / suomen kirjastoseura / suomen kristillinen lääkäriseura / suomen kristillinen ylioppilasliitto / suomen kristillisdemokr. (kd) nuoret / suomen latinalaisamerikkalainen yhdistys ry / suomen latu / suomen lepralähetys / suomen liikemiesten lähetysliitto ry / suomen liikennevalistus ry / suomen lukiolaisten liitto ry / suomen luonnonsuojeluliitto ry / suomen luterilainen evankeliumiyhdistys r.y. / suomen lähetysseura ry / suomen lähi- ja perushoitajaliitto super / suomen nuorisoyhteistyö - allianssi / suomen nuorten ja opiskelijoiden yk-liitto / suomen ogadenilaisten yhdistys / suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistys / suomen partiolaiset - finlands scouter ry / suomen pipliaseura ry / suomen rauhanliitto - yk-yhdistys / suomen rauhanpuolustajat ry / suomen sadankomitealiitto ry / suomen setlementtiliitto ry. / suomen tinku ry / suomen unicef / suomen unifem ry - finlands unifem rf / suomen vapaakirkko / suomen world vision ry / suomen yk-liitto ry / suomen ylioppilaskuntien liitto ry / suomi lastenkoti yhdistys ry / suomi-chile -seura / suomi-dominikaaninen tasavalta-seura ry / suomi-etelä-afrikka seura ry / suomietiopia seura / suomi-gambia-yhdistys ry. / suomi-ghana-seura ry / suomi-intia-seura ry / suomi-kuuba-seura ry / suomi-mongolia-seura ry / suomi-mosambique-seura r.y. / suomi-namibia seura ry / suomi-nepal -seura / suomi-nicaragua-seura ry / suomi-sambia seura / suomi-somalia seura ry / suomi-swazimaa-yhdistys ry / suomi-tansania - seura / suomi-zimbabwe -seura / taksvärkki ry / tehy / tekniikka elämää palvelemaan / terve afrikka kehitysyhteistyö ry / terveyden edistämisen keskus / terveysrintama ry hälsofronten rf / the finnish thai association ry / toimihenkilöunioni tu ry / toivala-säätiö / toya-finland / turun kristillinen opisto / turun maailmankauppayhdistys ry / turun nicaragua-yhdistys ry / tyynenmeren saarten ystävyysseura ry / työväen akatemia / työväen sivistysliitto ry tsl / udoka ry / uff / uhusiano / unioni naisasialiitto suomessa ry / uusi tuuli ry / vaasan kehitysmaakauppayhdistys / vaasan kehitysmaaseura / vanhustyön keskusliitto / vasemmistonuoret ry / vesaisten keskusliitto ry / vienan karjalan ystävät ry / vietnam seura ry / vihreä sivistysliitto ry / vihreät nuoret ja opiskelijat, vino ry / viittakiven tuki ry / väestöliitto ry / waterfinns ry / world environment development werde / wrk / yad youth against drugs ry / yhteiset lapsemme - all our children ry / ympäristö ja kehitys / ystävien uskonnollinen seura kveekarit ry / ystävyyspalvelu - i vänskapents tjänst / äetsän seudun kehitysmaaseura ry

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto VGK-tuki: myönnöt 2014 1-/2 -v. Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi 1 Attac ry Suomalaisten eläkeyhtiöiden rooli globaalissa veroparatiisitaloudessa 51 680 89892325 1 CRASH - Tutkimusta ja toimintaa

Lisätiedot

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514 1 HAKUKIERROS 2007 Joulukuu 2006 Vuodelle 2007 Vuodelle 2008 Vuodelle 2009 YHTEENSÄ vuosille 2007-2009 Kansalaisjärjestö Hanke Projektikoodi ADRA Finland KEN/Pienimuotoista yritystoimintaa 24817701 71

Lisätiedot

19.12.2007 1. myöntö 2009. myöntö 2008. myöntö 2010. Kansalaisjärjestö YHTEENSÄ 2008-2010

19.12.2007 1. myöntö 2009. myöntö 2008. myöntö 2010. Kansalaisjärjestö YHTEENSÄ 2008-2010 19.12.2007 1 Kansalaisjärjestö Hanke 2008 2009 2010 YHTEENSÄ Argentina-Finland Public Health Association (AFPHA) ARGENTINA/terveet nuoret äidit 20 702 14 358 35 060 Elämä ja Valo (ent. Suomen Vapaa Romanilähetys)

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖN TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖTIEDOKSEEN VUODELLE 2006

ULKOASIAINMINISTERIÖN TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖTIEDOKSEEN VUODELLE 2006 1 ULKOASIAINMINISTERIÖN TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖTIEDOKSEEN VUODELLE 2006 Aasia Helsingissä yhdistys ry Intian valtameren tanssit Aasia Helsingissä -festivaalilla 42 300 Aasialaisten kehitysmaiden

Lisätiedot

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä Paremman maailman puolesta Järjestöjen kautta kanavoituu noin kymmenen prosenttia Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuonna 2012 ulkoministeriön antamaa

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan esitys hallitusvalinnoiksi

Vaalivaliokunnan esitys hallitusvalinnoiksi Vaalivaliokunnan esitys hallitusvalinnoiksi Hallitukseen valitaan pj, 2 vpj:aa, 12 hallituksen jäsentä ja 6 varajäsentä. Syyskokouksen valitseman vaalivaliokunnan tehtävänä esittää perusteltu ehdotuksensa

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen? 26/4/2013

Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen? 26/4/2013 Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen? 26/4/2013 Mikä Post 2015? Vuosituhattavoitteet sovittiin 2000 ja niiden määräaika umpeutuu 2015 2 Kevätkokousseminaari / Aino Pennanen Vuosituhattavoitteet

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Taksvärkki ry Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Suoraa toimintaa KEO-30 Kansalaisjärjestöseminaari Hankehallinnon työkalut Nuorelta nuorelle Taksvärkki ry - 6 palkattua työntekijää - budjetti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu HYOL syyspäivät 29.10 Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Samaa vai eri mieltä? Maailmaa voi muuttaa koulussa Samaa vai eri mieltä? Minä voin vaikuttaa

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön, Petmo 1.11.2004-30.4.2007

Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön, Petmo 1.11.2004-30.4.2007 Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön, Petmo 1.11.2004-30.4.2007 EQUAL yhteisöaloiteohjelma 5.1.2 Rasismin ja muukalaisvihan torjunta työmarkkinoilla Jatkoa Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius KALENTERI 2008 Tammikuu Vapaaehtoinen meripelastaja 1/2008 Helmikuu Vene 08 Båt messut Helsingissä Trossin markkinointi käyntiin

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

SUOMA-AKATEMIA. Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto.

SUOMA-AKATEMIA. Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto. SUOMA-AKATEMIA Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto. Helmi Liiketalousopisto, Anu Nylund anu.nylund@liiketalousopisto.fi SUOMA-akatemian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 klo 10.00 15.15, Amiedu klo 13.00 14.30 Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 17.10.2013 www.kunnat.net/demokratiapaiva Euroopan neuvoston paikallisdemokratian viikko Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja avattiin allekirjoitettavaksi 15.10.1985.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Syyskokous

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Syyskokous Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Aika 29.11.2013 klo 13.00 Paikka Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki Hallituksen I varapuheenjohtaja Ritva Semi avasi kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot