Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveyskeskus- tai sairaalakäynteihin, jotka ovat korvattavissa sairausvakuutuslain nojalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveyskeskus- tai sairaalakäynteihin, jotka ovat korvattavissa sairausvakuutuslain nojalla."

Transkriptio

1 1 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus on saapunut Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveyskeskus- tai sairaalakäynteihin, jotka ovat korvattavissa sairausvakuutuslain nojalla. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Puhelinnumero Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite HAEN KULJETUSPALVELUA Alla on neljä vaihtoehtoa, joista Teidän tulee valita sopivin: Kahdeksan (8) kuljetuspalvelumatkaa oman kaupunginosani alueella. Matkan tulee tapahtua kaupunginosani sisällä (Hauho, Kanta-Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko tai Tuulos) i Neljä (4) matkaa Ydin-Hämeen alueella (Lammi, Tuulos, Hauho) Neljä (4) matkaa harkinnan mukaan, mikäli tarkoituksenmukainen asiointipaikka on naapurikunnassa Kahdeksantoista (18) matkaa 20 % sotainvalideille, SHL:n mukainen kuljetuspalvelu. Kortti voimassa Hämeenlinnan kaupungin alueella. Kahdeksantoista (18) matkaa vammaispalvelulain mukaisesti, edellyttäen vaikeavammaisuutta (VPL). HAEN KULJETUSAPUA SEURAAVIIN MATKOIHIN asioiminen ja virkistys opiskelu työ Oletteko saaneet aikaisemmin kuljetuspalvelua? Minkälaista? LIITTEET: Kuljetuspalvelut voidaan myöntää vasta sitten, kun hakemus on asianmukaisesti täytetty ja tarvittavat liitteet (2 kpl) ovat hakemuksen mukana. kuljetuspalvelua haettaessa on mukaan liitettävä terveydenhuoltohenkilön lausunto, josta ilmenee ne vaikeudet, joita hakijalla on liikkumisessa. tuloselvityskaavake (sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa selvitetään hakijan tulot) Tulorajat 2013 henkilöluku: 1 2 tuloraja:

2 2 APUVÄLINEET Apuväline, joka Teillä on säännöllisesi mukana liikkuessanne kodin ulkopuolella ei apuvälineitä keppi kyynärsauvat rollaattori tai kävelyteline, ei pyörätuoli, pyörätuoli, ei rollaattori tai kävelyteline, sähköpyörätuoli sähkömopo valkoinen keppi happirikastin opaskoira muu mikä KOMMUNIKOINTI Onko jotakin erityistä huomioitavaa liittyen matkan tilaamiseen tai matkan aikana tapahtuvaan yhteydenpitoon, esim: muistapuhevamma näkövamma kuulovamma mattomuus muu mikä kehitysvamma ELINOLOSUHTEITA, ASUMISTA JA LIIKKUMISTA KOSKEVAT TIEDOT Koti asun yksin asun puolison kanssa asun jonkun muun kanssa Palveluasuminen Kyllä, missä Laitos Kyllä, missä Kuvailkaa minkälaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella? Kuinka pitkän matkan pystytte kävelemään ulkona? Kesällä metriä. Talvella metriä. OMAN AUTON SEKÄ JULKISTEN LIIKENNEVÄLINEIDEN KÄYTTÖ taloudessa on auto taloudessa ei ole käytössä autoa käytössä Olen selvittänyt, että voin käyttää palvelulinjoja tai muuta julkista liikennettä hyväkseni (reitit, aikataulut ja esteettömyys), voin käyttää jotakin seuraavista: linja-auto palvelubussi matalalattiabussi saattajan kanssa

3 3 en voi käyttää palvelulinjoja tai muuta julkista liikennettä, miksi en voi käyttää: Kuinka pitkä matka asunnostanne on linja-autopysäkille? Kuinka pitkä matka asunnostanne on lähimpään kauppaan? KULJETUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ Mikä kulkuneuvo on vamman tai sairauden vuoksi välttämätön henkilöauto- vakiotaksi taksi invataksi (vain VPL) Tarvitsetteko taksinkuljettajan antamaa apua lähtö- ja määränpaikassa? kyllä toisinaan, milloin en Minkälaista apua tarvitsette? muu, mikä kyllä aina Onko Teillä todettu vamma, sairaus tai allergia, joka on otettava huomioon kuljetusta toteutettaessa, mikä? VARALLISUUS, SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Onko teillä varallisuutta, esim. talletuksia, osakkeita, sijoitusasuntoja tai kesämökki. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa asiakkaan tarpeiden mukaista kohtuullista asuntoa. alle yli HAKIJAN / HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi. Suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset palautetaan osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki / Asiakasohjausyksikkö/Kuljetuspalvelut PL 84, Hämeenlinna LISÄTIETOJA Ikäihmisten palveluohjaaja Palvelunumero puh. (03) puhelinaika arkisin ma-pe Vammaispalvelut Katriina Mehtonen, puh. (03) Ari Niemi, puh. (03)

4 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISIA KULJETUKSIA KOSKEVAT MYÖNTÄMISPERUSTEET: Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista (päivittäisten) asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden tukipalveluihin (sosiaalihuoltoasetus 9 kohta 2). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Tarveharkinnan ja määrärahan lisäksi palvelun myöntäminen perustuu hakijan tuloihin ja/tai varallisuuteen sekä sosiaaliseen tilanteeseen. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Hämeenlinnassa. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla ja jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa. Arvioinnissa käytetään apuna terveydenhuoltohenkilön antamaa lausuntoa. Ikäihmisten lautakunta on tarkistanut kuljetuspalveluiden kriteerit Kuljetuspalvelun vaihtoehdot: A) Kahdeksan (8) kuljetuspalvelumatkaa oman kaupunginosani alueella. Matkan tulee tapahtua kaupunginosani sisällä (Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko tai Tuulos) B) Neljä (4) kuljetuspalvelumatkaa oman kaupunginosani alueella ja/tai sieltä Hämeenlinnan keskustaan. Matka voi suuntautua myös Hämeenlinnan keskustasta toiseen kaupunginosaan (Hauho, Kalvola, Lammi, Renko tai Tuulos) C) Neljä (4) matkaa Ydin-Hämeen (Hauho, Lammi, Tuulos) alueella D) Neljä (4) kuljetuspalvelumatkaa harkinnan mukaan mikäli tarkoituksenmukainen asiointipaikka on naapurikunnassa. Tulorajat: henkilöluku: 1 2 tuloraja: Bruttotulo saadaan käyttämällä viimeksi vahvistetusta valtion verotuksesta verotettavaa ansiotuloa + indeksikorotus (tulotietoja ei tarvitse toimittaa). Varallisuusraja on Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa asiakkaan tarpeiden mukaista kohtuullista asuntoa.

5 5 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISIA KULJETUKSIA KOSKEVAT MYÖNTÄMISPERUSTEET: Laki vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista Nro 380/ = vammaispalvelulaki Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Nro 759/ = vammaispalveluasetus Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Lain asettama edellytys tilan pitkäaikaisuudesta on hallituksen esityksessä vammaispalvelulaiksi (1986 vp-he nro 219) määritelty siten, että vammasta tai sairaudesta tulee ennusteen mukaan aiheutua haittaa yli vuoden ajan (2 ). Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Hämeenlinnassa tai tarvittaessa lähikuntien alueella. Matkat on myönnetty kalenterikuukausittain. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissä käynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta kansaneläkelaitokselta. Inva/vaihtoehtovarusteisen taksin käyttöoikeus on ainoastaan niillä henkilöillä, jotka eivät voi käyttää tavallista taksia paljon tilaa vaativien apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Asiakkaalla saa olla mukana tarpeellinen saattaja, jolta ei peritä maksua. Taksi on aina tilattava taksikeskuksesta, puh Kuljetuspalvelumatkan omavastuuosuus määräytyy ajetun matkan pituuden mukaan, julkisen liikenteen kulloinkin voimassa olevan matkahuollon bussilipun hinnan mukaan. Kuljetuspalveluasiakkaalla on mahdollisuus käyttää myönnettyjen taksimatkojen sijasta Palvelulinja Seiskaa, jolloin asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta. Asiakkaan tulee näyttää taksikortti kuljettajalle, joka kirjaa kuljetuspalvelumatkan ajopäiväkirjaan.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Vamma tai sairaus. Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa (sisätiloissa ja ulkona)? Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä?

Vamma tai sairaus. Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa (sisätiloissa ja ulkona)? Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä? KULJETUSPALVELUHAKEMUS LAPINJÄRVEN KUNTA Sosiaalitoimisto Lapinjärventie 20 Saapunut / 20 07800 Lapinjärvi puh. (019) 510 860 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus fax (019) 610 124 HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

HAKEMUS Vaikeavammaisten henkiöiden kuljetuspalvelu

HAKEMUS Vaikeavammaisten henkiöiden kuljetuspalvelu HAKEMUS Vaikeavammaisten henkiöiden kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelua saavat VAIKEAVAMMAISET henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Vammaisneuvosto 35 03.12.2013 Perusturvalautakunta 44 01.04.2014 Perusturvalautakunta 84 26.08.2014 Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot