Kuljetusvastuuvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusvastuuvakuutus"

Transkriptio

1 Kuljetusvastuuvakuutus 1

2 2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat tästä kuljetus- tai varastointimaksuja, tarvitsevat kuljetusvastuuvakuutuksen. Tämä esite sisältää hyödyllistä tietoa, jota tarvitset valitessasi yrityksesi tarpeita vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisilta osiltaan. Seloste ei ole tyhjentävä, joten ennen vakuutussopimuksen solmimista sinun on hyvä tutustua myös vakuutusehtoihin. Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

3 3 Miksi vastuu on vakuutettava? Jos olet rahdinkuljettajana tai huolitsijana vastaanottanut toisen tavaraa, sinun voidaan pitää vahingonkorvausvelvollisena, mikäli tavara vahingoittuu, vähenee, häviää tai kuljetus myöhästyy. Rahdinkuljettajan vastuusta, joka on voimassa tavaran vastaanottamisesta sen luovuttamiseen, säädetään Suomen laissa tai kansainvälisissä sopimuksissa. Niissä tapauksissa, joissa pakottavaa lainsäädäntöä ei ole, vastuusta säädetään sovittujen standardisopimusten, kuten Pohjoismaisen speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM 2000) mukaan. Vaikka vastuu on laissa rajoitettu sekä laajuudeltaan että määrältään, korvausvastuu voi nousta merkittäväksi. Me tarjoamme juuri sellaisen vastuuvakuutuksen, jotaa sinun yrityksesi tarvitsee toiminnassaan. Miten kuljetusvastuuvakuutus eroaa tavarankuljetusvakuutuksesta? Tavarankuljetusvakuutus on tavaran myyjän tai ostajan ottama vakuutus sen varalta, että tavara kuljetuksen aikana katoaa tai vahingoittuu. Tavarankuljetusvakuutus ei poista rahdinkuljettajan vastuuta, sillä maksettuaan vakuutuskorvauksen omalle asiakkaalleen, tavaravakuutuksen antanut yhtiö perii maksamansa summan takaisin rahdinkuljettajalta. Vahingon sattuessa palveluumme kuuluu selvittää lainmukainen vastuu ja suorittaa mahdollinen korvaus tämän mukaisesti. Kuljetusvastuuvakuutus rahdinkuljettaja ottaa korvaa rahdinkuljettajan vastuun tämän vastaanottamasta tavarasta korvausvastuu perustuu tavaran painoon Tavarankuljetusvakuutus tavaran myyjä tai ostaja ottaa korvaa tavaran vahingot riippumatta siitä onko rahdinkuljettaja vastuussa vai ei korvaus perustuu tavaran arvoon Kuljetusvastuuvakuutus voidaan merkitä seuraavasti: Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutus kattaa rahdinkuljettajan tiekuljetussopimuslain tai CMRsopimuksen mukaisen vahingonkorvausvelvollisuuden. Huolintavastuuvakuutus Huolintavastuuvakuutus kattaa vastuun, joka huolitsijalla on PSYM 2000 mukaan.

4 4 Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Rahdinkuljettajan vastuu on suuri Rahdinkuljettajana tehtävänäsi on siirtää tavara pisteestä A pisteeseen B tietyssä ajassa. Tuona aikana tavara on sinun vastuullasi. Kuljetuksiin sovelletaan tiekuljetussopimuslakia tai CMR-sopimusta. Laissa säädetään muun muassa rahdinkuljettajan tavaraan kohdistuvasta vastuusta eli sinun vastuutasi vastaanotetusta omaisuudesta kuljetuksen aikana. Säännöt on laadittu sellaisiksi, että rahdinkuljettajan on pystyttävä todistamaan, etteivät kuljetuksen aikana sattuneet vahingot tai hävikit ole hänen vastuullaan. Voiko vastuusta vapautua? Vastuulta voi välttyä vain tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin kun vahinko johtuu sinusta riippumattomasta syystä. Tällaisia tapauksia voivat olla tavaran puutteellinen laatu, pakkauksen puutteellisuus tai se, että vahinkoon johtaneet olosuhteet eivät ole olleet vältettävissä. Onko vastuu rajattu? Kuljetettavan tavaran vahingoituttua korvausmäärän lähtökohtana on tavaran arvo kuljetuksen lähtöpaikkakunnalla. Rahdinkuljettajan vastuu on kuitenkin laissa rajattu. Kotimaisissa kuljetuksissa enimmäiskorvaus on 20 euroa kiloa kohti ja kansainvälisissä kuljetuksissa 8,33 SDR:ää kiloa kohti (noin 9,90 tammikuussa 2015). Tämän lisäksi korvataan rahti, tullimaksut ja muut tavarankuljetukseen liittyvät kulut. Kulut korvataan kokonaisuudessaan, mikäli tavara on kadonnut, muussa tapauksessa vähentymistä vastaava osa. Tämän takia on tärkeää, että tavaran omistaja ottaa erillisen tavarankuljetusvakuutuksen. Esimerkki Kopiokone, jonka arvo on euroa, vahingoittuu kuljetuksessa Turusta Vaasaan. Kone painaa kokonaisuudessaan 70 kiloa ja korjauskustannukset ovat euroa. Rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu on rajoitettu 70 kg x 20 euro/kg = euroon sekä rahdin osuuteen 50 euroa. Tiekuljetuksen vastuuvakuutus korvaa euroa vähennettynä vakuutuksenottajan omavastuulla 200 euroa, joten korvaus on siten euroa. SDR = erityinen nosto-oikeus. SDR on eri valuutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä. Ajankohtainen kurssi ilmoitetaan päivälehtien valuuttakurssien alla sekä liikepankkien kotisivuilla.

5 5 Miksi tiekuljetukseen tarvitaan vastuuvakuutus? Vakuutus tarvitaan vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämiseksi ja lainmukaisen korvauksen suorittamiseksi. Mitä vakuutus maksaa? Vakuutusmaksu riippuu ajoneuvotyypistä ja kuormasta sekä siitä, millä maantieteellisellä alueella kuljetukset suoritetaan. Valittu omavastuu vaikuttaa myös vakuutusmaksun suuruuteen korkeampi omavastuu merkitsee pienempää vakuutusmaksua. Lisäturvavakuutus kabotaasikuljetuksille Kabotaasikuljetukset ovat kuljetuksia, jotka tehdään toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Näiden kuljetusten osalta noudatetaan kyseisen maan kansallista lainsäädäntöä tai CMR-sopimusta. Tällaiset kuljetukset voidaan vakuuttaa erillisellä sopimuksella. Mitä vakuutus ei korvaa? Vakuutus on suppeampi kuin rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu. Vakuutus ei korvaa vahinkoa joka johtuu siitä, että: kuljetusväline, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty vartioimatta tavaraa ei ole asianmukaisesti peitetty kuljetuksen tai ulkovarastoinnin ajaksi tavara on luovutettu väärälle vastaanottajalle tai muulle kuin tavaran vastaanottamiseen oikeutetulle henkilölle tavara on luovutettu ilman vastaanottokuittausta Vakuutus ei myöskään korvaa: kuluja tavaran poistamisesta tai hävittämisestä lisäkustannuksia kuljetustehtävän loppuun suorittamisesta vahinkotapauksissa vahinkoa, joka johtuu vakuutuksenottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta Esimerkki: Rahdinkuljettaja kuljetti 20 laatikkoa parkettia Porvoosta Hankoon. Kuljetus toteutettiin avonaisessa kuljetusvälineessä ilman suojapressua, koska ilma oli kaunis eikä toista kuljetusvälinettä ollut saatavilla. Kuljetuksen aikana alkoi kuitenkin sataa ja vastaanottaja totesi, että parketti, jonka arvo oli euroa, oli kokonaisuudessaan pilalla. Rahdinkuljettajan oli korvattava vahinko itse, koska tiekuljetuksen vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on johtunut siitä, ettei kuormaa ollut asianmukaisesti peitetty kuljetuksen ajaksi. Esimerkki: Kuljettaja jätti elektroniikkatavaralla kuormatun perävaunun illalla läheiselle taukopaikalle ja ajoi vetoautolla yöksi kotiin, tarkoituksenaan jatkaa matkaa seuraavana aamuna. Tultuaan aamulla paikalle kuljettaja huomasi, että perävaunun pressut oli viilletty rikki ja koko kuorma oli varastettu. Koska taukopaikka oli vartioimaton, tiekuljetuksen vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa.

6 6 Huolintavastuuvakuutus Kuka tarvitsee huolintavastuuvakuutuksen? Huolinta- ja/tai kuljetustoimintaa, terminaalipalvelua tai varastotoimintaa tarjoavat yritykset. Vahingon sattuessa Folksam Vahinkovakuutus selvittää mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden ja maksaa korvauksen vahingoittuneesta tavarasta, josta huolitsija PSYM 2000:n mukaan on vastuussa. Mitä vakuutus kattaa? Vakuutus kattaa huolitsijan vastuun PSYM:n mukaan. Vakuutus kattaa myös huolitsijan rahdinkuljettajavastuun niiden säännösten ja säädöksien mukaan, jotka koskevat meri-, lentotai rautatiekuljetuksia. Vakuutus ei kuitenkaan kata huolitsijan vastuuta tiekuljetuksissa. Mikäli huolitsija suorittaa tai välittää tienkuljetuksen, on hänen merkittävä erillinen tiekuljetusvastuuvakuutus. Vakuutus kattaa myös sellaiset ylimääräiset kustannukset, jotka syntyvät, mikäli vakuutuksenottaja on lähettänyt tavaran väärään paikkaan. Näin vahingot korvataan Maksettaessa korvausta tavaran katoamisesta tai vähenemisestä korvauksen lähtökohtana on tavaran kauppalaskun mukainen arvo, kuitenkin enintään 8,33 SDR kiloa kohti. Lisäksi maksetaan rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvä kulut. Viivästysvahingoissa maksetaan enintään määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia. Jos tietystä kuljetusmuodosta on tehty sopimus tai jos voidaan osoittaa, että tavara on kadonnut, vähentynyt, vahingoittunut tai viivästynyt, kun sitä on kuljetettu tietyllä kuljetusvälineellä, huolitsijan vastuu määräytyy kyseistä kuljetusmuotoa koskevien lakien mukaisesti kaikissa niissä tapauksissa, joissa nämä poikkeavat PSYMin määräyksistä. Tästä syystä korvauksen enimmäismäärä voi olla myös esimerkiksi merilain, rautatiekuljetuslain ja Montrealin yleissopimuksen mukainen. Tärkeää Suomessa ei ole erillistä lainsäädäntöä säätämässä huolitsijan vastuuta. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että huolitsija solmii toimeksiantajan kanssa sitovan sopimuksen siitä, että PSYMiä sovelletaan huolintatehtävissä. Mikäli sopimusta PSYMin soveltamisesta ei ole tehty, on huolitsijalla rajoittamaton vastuu. Vakuutuksesta maksetaan korvausta enintään PSYM:n säännösten mukaan.

7 7 Mitä vakuutus ei korvaa? Vakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin huolintaliikkeen vastuu PSYM:n mukaan. Tärkeimmät rajoitukset ovat: Vakuutus ei käsitä palo-, vesi- ja murtovakuutuksia PSYM 2000 määräysten 27 :n C.3 kohdan mukaan Vahingonkorvausta pantti- tai pidätysoikeuden hyödyntämisen seurauksena Vahinkoa sakkojen tai sopimussakkojen seurauksena Vahinkoa, jonka on aiheuttanut tulipalo, nesteen, höyryn tai kaasun odottamaton virtaaminen vesi-, viemäri-, kaasu- tai lämpöjärjestelmästä, kun on kyse tavarasta, jota säilytetään vakuutuksenottajan varastossa tai terminaalissa Vahinkoa, joka johtuu siitä, että huolitsija on ylittänyt PSYM 2000:n 6 kohta 2 (aikalupaus) mukaisen sovitun kuljetusajan Mitä vakuutus maksaa? Vakuutusmaksuun vaikuttavat yrityksen liikevaihto, toimeksiantojen määrä, toiminta ja valittu omavastuu. Esimerkki: Huolintaliike oli myynyt 30 kg painavan matkapuhelinkollin ovelta ovelle lentokuljetuksena Suomesta Englantiin. Tavaroiden arvo oli Tavaroita vastaanotettaessa havaittiin, että pakkaus oli kolhiintunut ja puhelimet olivat rikki. Koska tietoa siitä oliko vahinko aiheutunut maantie- tai lentokuljetuksen aikana ei ollut, vastuun määräytymiseen sovellettiin PSYM:n korvausmääriä. Korvaus oli 8,33 SDR kiloa kohti, eli 30 kg x 9,90 (tammikuussa 2015) =293 + rahti. Esimerkki: Huolintaliike oli saanut tehtäväkseen kuljettaa matkapuhelimen osia lentokuljetuksena Helsingistä Pariisiin. Lähetys painoi 12 kg. Lähetyksen arvo oli Kolli luovutettiin Helsingissä lentoyhtiölle, mutta Pariisissa havaittiin, ettei se ollut tullut perille. Koska kolli oli kadonnut lentokuljetuksen aikana, huolintaliikkeen vastuu perustui Montrealin yleissopimukseen ja huolintavastuuvakuutus korvasi sen mukaisesti 17 SDR:ää kiloa kohti. On tärkeätä kehottaa tavaran omistajaa ottamaan tavarankuljetusvakuutus tavaroilleen! Sääntöjä rahdinkuljettajan vastuusta reklamaatioajat, vanhentumisajat ja korvausvastuun enimmäismäärät Kuljetusväline Reklamaatioajat Näkyvä vahinko Piilevä vahinko, jota ei havaittu vastaanotettaessa Korvausvastuun vanhentumisaika Korvausvastuun enimmäismäärä Auto Kansainvälinen Kotimaa Vastaanotettaessa Vastaanotettaessa 7 päivää 7 päivää tai kuluttajil ta kohtuullisen ajan kuluessa 1 vuosi 1 vuosi 8,33 SDR / kg 20 euro / kg Laiva Vastaanotettaessa 3 päivää 1 vuosi 2 SDR / kg tai 666,67 SDR/ laivausyksikkö Lento Vastaanotettaessa 14 päivää 2 vuotta 17 SDR / kg Rautatie Kansainvälinen Kotimaa Vastaanotettaessa Vastaanotettaessa 7 päivää 10 päivää tai kuluttajilta kohtuullisen ajan kuluessa 1 vuosi 1 vuosi 17 SDR / kg 25 euro / kg

8 8 Turvallisesti maantiellä Kuorma-auto on kuljettajan työpaikka Kuljettajalla on tärkeä rooli. Hän huolehtii siitä, että tavara on asiakkaalla oikeaan aikaan, hyvässä kunnossa ja oikeassa paikassa. Kuljettajan käytös ja yhteistyö toisten liikenteessä olevien kanssa on tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta. Asiakas luottaa siihen, että toimitukset ovat ajallaan. Sinä, ajoneuvosi ja työntekijäsi olette vastuussa tästä. Turvallisuus Kehota kuljettajaa aina tarkistamaan ajoneuvon laitteet ennen ajoa. Tarkastuskierros kannattaa aina tehdä ja tarkistaa, ettei ajoneuvossa ole vikoja kuten esim. rikkinäisiä valoja, öljyläikkiä ajoneuvon alla ja etteivät renkaat ole huonossa kunnossa. Liikenne on vaativa työympäristö. Säännölliset elämäntavat, johon kuuluu riittävä unensaanti ja säännölliset ruokailut, auttavat selviytymään kiireisestä arjesta. Joskus voi tuntua houkuttelevalta ajaa kiireessä ylinopeutta. Silloin on syytä miettiä ylinopeuden seurauksia. Nopeat lähdöt ja äkilliset jarrutukset voivat aiheuttaa suurempia vahinkoja kuin ajansäästö hyötyjä.

9 9 Miten välttyä vahingoilta? Suunnittelu on avain tehokkaaseen ja turvalliseen tavarankuljetukseen. Kun suunnittelet kuljetuksen kulun ja tavaran käsittelyn ja kiinnittämisen etukäteen, vältyt monelta epämiellyttävältä yllätykseltä. Kannattaa valita oikeantyyppinen lastinkantaja ja kiinnittää tavara tulevia rasituksia ajatellen. Tieliikenteessä suurimmat voimat syntyvät kovissa jarrutuksissa ja mutkissa. Turvallisuudesta tinkiminen voi vaarantaa ihmisten turvallisuutta, asiakkaan tavarat ja yhtiön maineen. Pidä ajoneuvo kunnossa Tavaraa kuormatessa kuormatilojen on oltava puhtaat. Tarkista, että suojapressut ja muut varusteet ovat toimintakelpoiset. Tarkista lukkojärjestelmät kaikissa lukittavissa tiloissa. Lämpötilasäädellyt kuljetukset Mikäli autossa on lämmönsäätölaite, se on syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Lämpötilan seurantalaitetta tulee käyttää. Tavaran lämpötila mitataan kuormauksen yhteydessä. Mikäli lämpötila on väärä, kuljettajan on tehtävä tästä merkintä rahtikirjaan.

10 10 Turvamääräykset Tavaran vastaanottaminen Tarkista, että kollien määrä on sama kuin rahtikirjassa. Tarkista pakkauksen kunto. Tee rahtikirjaan merkintä mahdollisista puutteista tai vahingoista ja pyydä lähettäjää allekirjoittamaan asiakirja. Kuormaus ja purkaminen Helposti särkyvää tavaraa tulee käsitellä varovasti. Älä kiirehdi kun kuormaa sidotaan on tärkeämpää, että se tehdään oikein. Kuorman kiinnitys Kuorman kiinnitys varmistaa, ettei tavara liiku tai kaadu kuljetuksen aikana. On tärkeää, että kiinnittäminen mitoitetaan kuljetettavan tavaran mukaan. Väärin kiinnitetty tavara voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Mikäli tavara ajon aikana liukuu sivusuunnassa, ajoneuvoa voi olla vaikea käsitellä. Kuljetuksen aikana Aja rauhallisesti ja suunnitellusti. Suunnittele aikataulu niin, että jätät liikkumavaraa myös huonoa keliä ja liikenneesteitä ajatellen. Tavaran vastaanottajalla Huolehdi siitä, että vastaanottaja kuittaa oikean määrän kolleja vastaanotetuiksi ja tarkista myös, että oikea henkilö allekirjoittaa asiakirjat. Vakuutus ei korvaa toimitettua varastettua tavaraa, mikäli vastaanottajalta ei saada siitä kuittausta. Suojeluohjeet Vakuutussopimus sisältää suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajan tulee noudattaa. Mikäli vakuutuksenottaja ei ole noudattanut vakuutukseen sovellettavia suojeluohjeita, vakuutuskorvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa. Suojeluohjeissa kerrotaan toimenpiteistä, joita vahinkojen vähentämiseksi tai välttämiseksi tulee suorittaa. Tyypillinen suojeluohje käsittelee velvollisuutta kiinnittää kuorma lain ja määräysten edellyttämällä tavalla. Tiedotusvelvollisuus Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Folksam Vahinkovakuutukseen muutoksesta, joka lisää merkittävästi riskiä. Kyseessä voi olla esim. reitin muuttaminen toiselle maantieteelliselle alueelle tai tavaran kuljettaminen toisentyyppisellä kuljetusajoneuvolla. Taukojen aikana Kuormattua ajoneuvoa ei pidä jättää vartioimatta. Pyri pysäköimään vartioidulle paikalle tai paikkaan, jossa ajoneuvoa voi pitää silmällä. Lukitse hytti ja lastaustila aina kun jätät ajoneuvon.

11 11 Kun vahinko on sattunut Ota yhteyttä Folksam Vahinkovakuutukseen mahdollisimman pian tapahtuneen tavaravahingon jälkeen. Anna meidän selvittää, oletko vastuussa sattuneesta vahingosta tai hävikistä. Vastaanottajalla todettu vahinko Älä ota tavaraa takaisin mikäli vastaanottaja on jo kuitannut sen vastaanotetuksi. Mikäli vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta tavaraa, ota yhteyttä lähettäjään saadaksesi häneltä lisäohjeita. Vahinko kuljetuksen aikana Ota yhteyttä lähettäjään ja ilmoita tapahtuneesta. Seuraa tämän neuvoja ja ohjeita. Liikenneonnettomuus Pyri rajoittamaan vahingot mahdollisimman hyvin. Yritä saada kuorma nopeasti talteen. Ota yhteyttä tiepalveluyrittäjään, lähimpään kuorma-autokeskukseen tai toiseen liikennöitsijään saadaksesi tavara uudelleen kuormatuksi. Vakuutus korvaa vahingon rajoittamiseksi suoritetut toimeenpiteet. Ota aina yhteys lähettäjään. Mikäli tavara onnettomuuden aikana varastetaan, siitä tulee ilmoittaa poliisille. Vahinkoilmoitus Tee välittömästi kirjallinen vahinkoilmoitus Folksam Vahinkovakuutukseen. Muutoksenhaku päätökseen Mikäli olet tyytymätön päätökseen tai mielestäsi päätös perustuu puutteellisiin tietoihin, ota ensin yhteyttä Folksam Vahinkovakuutuksen asiakaspalveluun. Lisätietoja ratkaisuperusteista saat asiaasi hoitaneelta käsittelijältä. Jos ratkaisumme on edelleen mielestäsi virheellinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita korvauksista sekä muista vakuutusasioista. Voit myös pyytää lausuntoa Kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutuslautakunnalta. Vakuutuslautakunta käsittelee kuluttajien, ammatinharjoittajien ja yritysten asioita. Kuluttajariitalautakunta puolestaan antaa lausuntoja vain kuluttajia koskevissa asioissa. Lautakuntien lausunnot ovat ratkaisusuosituksia eivätkä sido asianosaisia. Voit myös nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa. Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta Liikennevahinkolautakunnalta. Jos olet tyytymätön venevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen tai merivakuutussopimukseen perustuvaan korvauspäätökseen, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. Kuinka korvausta haetaan mitä asiakirjoja tarvitaan? Kirjallisen vahinkoilmoituksen. Kopion allekirjoitetusta tai reklamoidusta rahtikirjasta. Kopion mahdollisesta tarkastusraportista, jos sellainen on tehty. Mahdolliset valokuvat, mielellään sähköpostitse. Kopion tavaran kauppalaskusta. Kopion kuljetusyhtiölle lähetetystä reklamaatiosta ja mielellään myös yhtiön vastauksen. Tiedon korvausvaatimuksen suuruudesta laskulla. Jos Folksam Vahinkovakuutukselle ilmoitetaan vahingosta ajoissa, autamme mielellämme tarkastuksen järjestämisessä.

12 12 Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh Y-tunnus

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus antaa maantierahdinkuljettajalle hyvän suojan tavaran kuljetuksenaikaisten vahinkojen ja luovutuksen viivästymisen

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

Venevakuutus Tuotetiedot

Venevakuutus Tuotetiedot Venevakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuotetiedoista saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus - Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi HAPPY CARE - Tuotevakuutus MIKSI TURVASOPIMUS? Uuden tuotteesi turva, joka sisältää seuraavat osat: SUOJA TAPATURMIA VASTAAN Esineen rikkoutuminen putoamisen seurauksena,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 6.3.2015 Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 1090/12 Sisällysluettelo RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 2 2.1 Vakuutetut 2 2.2 Korvauksen saajat 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Lisätiedot