Kuljetusvastuuvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusvastuuvakuutus"

Transkriptio

1 Kuljetusvastuuvakuutus 1

2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Miksi vastuu on vakuutettava? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat tästä kuljetus- tai varastointimaksuja, tarvitsevat kuljetusvastuuvakuutuksen. Annamme tässä esitteessä sinulle tiedot, joita tarvitset valitessasi yrityksesi tarpeita vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta. Seloste ei ole tyhjentävä, joten ennen vakuutussopimuksen solmimista sinun kannattaa tutustua myös vakuutusehtoihin. Sinua, joka rahdinkuljettajan tai huolitsijan ominaisuudessa olet vastaanottanut toisen tavaraa, voidaan pitää vahingonkorvausvelvollisena mikäli tavara vahingoittuu, vähenee, häviää tai kuljetus myöhästyy. Rahdinkuljettajan vastuusta, joka on voimassa tavaran vastaanottamisesta sen luovuttamiseen, säädetään Suomen laissa tai kansainvälisissä sopimuksissa. Niissä tapauksissa, joissa pakottavaa lainsäädäntöä ei ole, vastuusta säädetään sovittujen standardisopimusten, kuten Pohjoismaisen speditööriliiton yleisten määräysten ( PSYM 2000) mukaan. Vaikka vastuut on laissa rajoitettu sekä laajuudeltaan että määrältään, voi korvausvastuu nousta merkittäviin summiin. Luomme juuri sellaisen vastuuvakuutuksen, jonka sinun yrityksesi tarvitsee toiminnassaan. Vahingon sattuessa palveluumme kuuluu selvittää lain mukaisen vastuun ja suorittaa korvaus tämän mukaisesti. Kuinka ja miten kuljetusvastuuvakuutuseroaa tavarankuljetusvakuutuksesta? Tavarankuljetusvakuutus on tavaran myyjän tai ostajan ottama vakuutus sen varalta, että tavara kuljetuksen aikana katoaa tai vahingoittuu. Tavarankuljetusvakuutus ei poista rahdinkuljettajan vastuuta, sillä maksettuaan vakuutuskorvauksen omalle asiakkaalleen, tavaravakuutuksen antanut yhtiö perii maksamansa summan takaisin rahdinkuljettajalta. Kuljetusvastuuvakuutus rahdinkuljettaja merkitsee korvaa rahdinkuljettajan vastuun tämän vastaanottamasta tavarasta tavaran painolla on olennainen osa korvausvastuun laskemisessa Tavarankuljetusvakuutus tavaran myyjä tai ostaja merkitsee korvaa tavaran vahingot riippumatta siitä onko rahdinkuljettaja vastuussa vai ei tavaran arvo on perustana vakuutuskorvaukselle Kuljetusvastuuvakuutus voidaan merkitä seuraavasti: Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutus kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, joka rahdinkuljettajalla on tiekuljetussopimuslain tai CMR-sopimuksen mukaan. Huolintavastuuvakuutus Huolintavastuuvakuutus kattaa vastuun, joka huolitsijalla on PSYM 2000 mukaan. Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

3 Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Rahdinkuljettajalla on suuri vastuu Rahdinkuljettajana sinun tehtäväsi on siirtää tavara pisteestä A pisteeseen B tietyn ajan kuluessa, minä aikana tavara on sinun vastuullasi. Kuljetuksiin sovelletaan tiekuljetussopimuslakia tai CMR-sopimusta. Lait säätävät muun muassa rahdinkuljettajan vastuuta tavarasta, toisin sanoen sinun vastuutasi haltuun otetusta omaisuudesta kuljetuksen aikana. Säännöt on laadittu sellaisiksi, että rahdinkuljettajan on pystyttävä todistamaan, etteivät kuljetuksen aikana sattuneet vahingot tai hävikit ole hänen vastuullaan. Voitko vapautua vastuusta? Voit välttyä vastuulta vain tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin kun vahinko johtuu sinusta riippumattomasta syystä. Onko vastuu rajattu? Tavaravahingossa korvausmäärän lähtökohtana on tavaran arvo kuljetuksen lähtöpaikkakunnalla. Rahdinkuljettajan vastuu on kuitenkin laissa rajattu. Kotimaisissa kuljetuksissa enimmäiskorvaus on 20 euroa kiloa kohti ja kansainvälisissä kuljetuksissa 8,33 SDR:ää kiloa kohti (noin 9,75 tammikuussa 2013). Tämän lisäksi maksetaan rahti, tullimaksut ja muut tavarankuljetukseen liittyvät kulut. Kulut korvataan kokonaisuudessaan mikäli tavara on kadonnut, muussa tapauksessa vähentymistä vastaava osa. Tämän takia on tärkeätä, että tavaran omistaja merkitsee erillisen tavarankuljetusvakuutuksen. Kopiokone, jonka arvo on euroa, vahingoittuu kuljetuksessa Turusta Vaasaan. Kone painaa kokonaisuudessaan 70 kiloa ja korjauskustannukset ovat euroa. Rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu on rajoitettu 70 kg x 20 euro/kg = euroon sekä rahdin osuuteen 50 euroa. Tiekuljetuksen vastuuvakuutus korvaa euroa vähennettynä vakuutuksenottajan omavastuulla 200 euroa, joten korvaus on siten euroa. SDR = erityinen nosto-oikeus. SDR on eri valuutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä. Ajankohtainen kurssi ilmoitetaan päivälehtien valuuttakurssien alla sekä liikepankkien kotisivuilla. Minkä takia tiekuljetukseen tarvitaan vastuuvakuutus? Vakuutus tarvitaan, vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämiseen ja lainmukaisen korvauksen suorittamiseen. Mitä vakuutus maksaa? Vakuutusmaksu riippuu ajoneuvotyypistä ja kuormasta sekä siitä, millä maantieteellisellä alueella kuljetukset suoritetaan. Valittu omavastuu vaikuttaa myös vakuutusmaksun suuruuteen korkeampi omavastuu merkitsee pienempää vakuutusmaksua. Lisäturvavakuutus kabotaasikuljetuksille Kabotaasikuljetukset ovat kuljetuksia, jotka tehdään toisen Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Näiden kuljetusten osalta noudatetaan kyseisen maan kansallista lainsäädäntöä tai CMR-sopimusta. Tällaisia kuljetuksia voidaan vakuuttaa erillisellä sopimuksella. Mitä vakuutus ei korvaa? Vakuutus on suppeampi kuin rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu. Vakuutus ei korvaa vahinkoa joka on johtunut siitä, että: kuljetusväline, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty vartioimatta tavaraa ei ole asianmukaisesti peitetty kuljetuksen tai ulkovarastoinnin aikana tavara on luovutettu väärälle vastaanottajalle tai muulle kuin tavaran vastaanottamiseen oikeutetulle tavara on luovutettu ilman vastaanottokuittausta Vakuutus ei myöskään korvaa: kuluja tavaran poistamisesta tai hävittämisestä lisäkustannuksia kuljetustehtävän täyttämiseksi vahingontapauksissa vahinko, joka on johtunut vakuutuksenottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta Esimerkkinä tällaisista tapauksista voidaan maininta tavaran puutteellinen laatu, pakkauksen puutteellisuus tai mikäli vahinkoon johtaneet olosuhteet eivät ole olleet vältettävissä. Rahdinkuljettaja kuljetti 20 laatikkoa parkettia Porvoosta Hankoon. Kuljetus tapahtui avonaisessa kuljetusvälineessä ilman suojapressua, koska ilma oli kaunis eikä toista kuljetusvälinettä ollut saatavilla. Kuljetuksen aikana alkoi kuitenkin sataa ja vastaanottaja totesi, että parketti, jonka arvo oli euroa, oli kokonaisuudessaan pilalla. Rahdinkuljettajan oli korvattava vahingon itse, koska tiekuljetuksen vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on johtunut siitä, ettei kuormaa ollut asianmukaisesti peitetty kuljetuksen aikana. Kuljettaja jätti elektroniikkatavaralla lastatun perävaunun illalla läheiselle taukopaikalle ja ajoi vetoautolla kotiin yöksi, tarkoituksenaan jatkaa matkaa seuraavana aamuna. Tultuaan aamulla paikalle kuljettaja huomasi, että perävaunun pressut oli viilletty rikki ja koko kuorma oli varastettu. Koska taukopaikka oli vartioimaton, tiekuljetuksen vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa. 4 5

4 Huolintavastuuvakuutus Mitä vakuutus ei korvaa? Vakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin huolintaliikkeen vastuu PSYMin mukaan. Tärkeimmät rajoitukset ovat: Vakuutus ei käsitä palo-, vesi- ja murtovakuutuksia PSYM 2000 määräysten 27 :n C.3 kohdan mukaan Vahingonkorvausta pantti- tai pidätysoikeuden hyödyntämisen seurauksena Vahinkoa sakkojen tai sopimussakkojen seurauksena Vahinkoa, jonka on aiheuttanut tulipalo, nesteen, höyryn tai kaasun odottamaton virtaaminen vesi-, viemäri-, kaasu- tai lämpöjärjestelmästä, kun on kyse tavarasta, jota säilytetään vakuutuksenottajan varastossa tai terminaalissa Vahinkoa, joka johtuu siitä, että huolitsija on ylittänyt PSYMin kohta 2 (aikalupaus) mukaisen sovitun kuljetusajan Mitä vakuutus maksaa? Vakuutusmaksun määrään vaikuttavat yrityksen liikevaihto, toimeksiantojen määrä, toiminta ja valittu omavastuu. Kuka tarvitsee huolintavastuuvakuutuksen? Huolinta- ja/tai kuljetustoimintaa, terminaalipalvelua- tai varastotoimintaa tarjoavien yritysten tulee merkitä huolintavastuuvakuutus. Vahingon sattuessa Folksam Vahinkovakuutus selvittää mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden ja maksaa korvauksen vahingoittuneesta tavarasta, josta huolitsija PSYMin 2000 mukaan on vastuussa. Mitä vakuutus kattaa? Vakuutus kattaa huolitsijan vastuun PSYMin mukaan. Vakuutus kattaa myös huolitsijan rahdinkuljettajavastuun niiden säännösten ja säädöksien mukaan, jotka koskevat meri-, lento- tai rautatiekuljetuksia. Vakuutus ei kuitenkaan kata huolitsijan vastuuta tiekuljetuksissa. Mikäli huolitsija suorittaa tai välittää tienkuljetuksen, on hänen merkittävä erillinen tiekuljetusten vastuuvakuutus. Vakuutus kattaa myös sellaiset ylimääräiset kustannukset, jotka syntyvät, mikäli vakuutuksenottaja on lähettänyt tavaran väärään paikkaan. Näin vahingot korvataan Maksettaessa korvausta tavaran katoamisesta tai vähenemisestä korvauksen lähtökohtana on tavaran kauppalaskun mukainen arvo, kuitenkin enintään 8,33 SDR kiloa kohti. Lisäksi maksetaan rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvä kulut. Viivästysvahingoissa maksetaan enintään määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia. Jos on tehty sopimus tietystä kuljetusmuodosta tai jos osoitetaan, että tavara on kadonnut, vähentynyt, vahingoittunut tai viivästynyt, kun sitä on kuljetettu tietyllä kuljetusvälineellä, huolitsijan vastuu määräytyy kyseistä kuljetusmuotoa koskevien lakien mukaisesti kaikissa niissä tapauksissa, joissa nämä poikkeavat PSYMin määräyksistä. Tästä syystä korvauksen enimmäismäärä voi olla myös esimerkiksi merilain, rautatiekuljetuslain ja Montrealin yleissopimuksen mukainen. Tärkeää Suomessa ei ole erillistä lainsäädäntöä säätämässä huolitsijan vastuuta. Tämän takia on äärimmäisen tärkeätä, että huolitsija solmii toimeksiantajan kanssa sitovan sopimuksen siitä, että PSYMiä sovelletaan huolintatehtävissä. Mikäli sopimusta PSYMin soveltamisesta ei ole tehty, on huolitsijalla rajoittamaton vastuu. Vakuutuksesta maksetaan korvausta enintään PSYMin säännösten mukaan. Huolintaliike oli myynyt 30 kg painavan matkapuhelinkollin ovelta ovelle lentokuljetuksen Suomesta Englantiin. Tavaroiden arvo oli Tavaroita vastaanotettaessa havaittiin, että pakkaus oli kolhiintunut ja puhelimet olivat rikki. Koska ei ollut tietoa, oliko vahinko aiheutunut maantie- tai lentokuljetuksen aikana, sovellettiin vastuun määräytymiseen PSYMin korvausmääriä. Korvaus oli 8,33 SDR kiloa kohti, eli 30 kg x 9,75 (tammikuussa 2013) =293 + rahti. On tärkeätä kehottaa tavaran omistajaa merkitsemään tavarankuljetusvakuutus tavaroilleen! Huolintaliike oli saanut tehtäväkseen kuljettaa matkapuhelimen osia lentokuljetuksena Helsingistä Pariisiin. Lähetys painoi 12 kg. Lähetyksen arvo oli Kolli luovutettiin Helsingissä lentoyhtiölle, mutta Pariisissa havaittiin, ettei se ollut tullut perille. Koska kolli oli kadonnut lentokuljetuksen aikana, huolintaliikkeen vastuu perustui Montrealin yleissopimukseen ja huolintavastuuvakuutus korvasi sen mukaisesti 17 SDR:ää kiloa kohti. Sääntöjä rahdinkuljettajan vastuusta reklamaatioajat, vanhentumisajat ja korvausvastuun enimmäismäärät Kuljetusväline Auto Kansainvälinen Kotimaa Reklamaatioajat Näkyvä vahinko Piilevä vahinko, jota ei havaittu vastaanotettaessa 7 päivää 7 päivää tai kuluttajilta kohtuullisen ajan kuluessa Korvausvastuun vanhentumisaika Korvausvastuun enimmäismäärä 8,33 SDR / kg 20 euro / kg Laiva 3 päivää 2 SDR / kg tai 666,67 SDR/ laivausyksikkö Lento 14 päivää 2 vuotta 17 SDR / kg Rautatie Kansainvälinen Kotimaa 7 päivää 10 päivää tai kuluttajilta kohtuullisen ajan kuluessa 17 SDR / kg 25 euro / kg 6 7

5 Turvallisesti maantiellä Miten välttyä vahingoilta? Kuorma-auto on kuljettajan työpaikka Turvallisuus Pidä ajoneuvo kunnossa Kuljettajalla on tärkeä rooli. Hän huolehtii siitä, että tavara on asiakkaalla oikeaan aikaan, hyvässä kunnossa ja oikeassa paikassa. Kuljettajan käytös ja yhteistyö toisten liikenteessä olevien kanssa on tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta. Asiakas luottaa siihen, että toimitukset ovat ajassa. Sinä, ajoneuvosi ja työntekijäsi olette vastuussa tästä. Kehota kuljettajaa aina tarkistamaan ajoneuvon laitteet ennen ajoa. Tarkastuskierros kannattaa aina tehdä ja tarkistaa, ettei ajoneuvossa ole vikoja kuten esim. rikkinäisiä valoja, öljyläikkiä ajoneuvon alla ja etteivät renkaat ole huonossa kunnossa. Liikenne on vaativa työympäristö. Säännölliset elämäntavat, johon kuuluu riittävä unensaanti ja säännölliset ruokailut, auttavat selviytymään kiireisestä arjesta. Joskus voi tuntua houkuttelevalta ajaa kiireessä ylinopeutta. Silloin on syytä miettiä ylinopeuden seurauksia. Nopeat lähdöt ja äkilliset jarrutukset voivat aiheuttaa suurempia vahinkoja kuin ajansäästöä. Suunnittelu on avain tehokkaaseen ja turvalliseen tavarankuljetukseen. Suunnittelemalla etukäteen kuljetuksen kulkua, tavaran käsittelyä ja kiinnittämistä, vältyt monelta epämiellyttävältä yllätykseltä. Kannattaa valita oikeantyyppinen lastinkantaja ja kiinnittää tavara tulevia rasituksia ajatellen. Tieliikenteessä suurimmat voimat syntyvät kovissa jarrutuksissa ja mutkissa. Turvallisuudesta tinkiminen voi vaarantaa ihmisten turvallisuutta, asiakkaan tavaroita ja yhtiön mainetta. Kuormatilojen on oltava puhtaat kun tavara kuormataan. Tarkista, että suojapressut ja muut varusteet ovat toimintakelpoiset. Tarkista lukkojärjestelmät kaikissa lukittavissa tiloissa. Lämpötilasäädellyt kuljetukset Mikäli autossa on lämmönsäätölaite, on se tarkistettava säännöllisin väliajoin. Lämpötilan seurantalaitetta on käytettävä. Lastauksen yhteydessä tavaran lämpötila mitataan. Mikäli lämpötila on väärä, kuljettajan on tehtävä tästä merkintä rahtikirjaan. 8 9

6 Turvamääräykset Kun vahinko on sattunut Ota yhteyttä Folksam Vahinkovakuutukseen mahdollisimman pian tapahtuneen tavaravahingon jälkeen. Anna meidän selvittää, oletko vastuussa sattuneesta vahingosta tai hävikistä. Tavaran vastaanottaminen Tavaran vastaanottajalla Vastaanottajalla todettu vahinko Liikenneonnettomuus Tarkista, että kollien määrä on sama kuin rahtikirjassa. Tarkista pakkauksen kunto. Tee rahtikirjaan merkintä mikäli puutteita tai vahinkoja esiintyy ja pyydä lähettäjää allekirjoittamaan asiakirja. Lastaus ja purkaminen Käsittele arkaa tavaraa varovasti. Älä kiirehdi kun kuormaa sidotaan on tärkeämpää, että se tehdään oikein. Kuorman kiinnitys Kuorman kiinnitys varmistaa, ettei tavara liiku eikä tipu kuljetuksen aikana. On tärkeätä, että kiinnittäminen mitoitetaan kuljetettavan tavaran mukaan. Väärin kiinnitetty tavara voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Mikäli tavara ajon aikana liukuu sivusuunnassa, ajoneuvoa voi olla vaikea käsitellä. Huolehdi siitä, että vastaanottaja kuittaa oikean määrän kolleja vastaanotetuiksi ja tarkista myös, että oikea henkilö allekirjoittaa. Vakuutus ei korvaa varastettua tavaraa, jonka kuljettaja on toimittanut, saamatta kuittausta vastaanottajalta. Mitä suojeluohjeet tarkoittavat Vakuutussopimus sisältää suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajan tulee noudattaa. Mikäli vakuutettu ei ole noudattanut niitä suojeluohjeita, joita vakuutukseen sovelletaan, vakuutuskorvaus voidaan vähentää tai evätä. Suojeluohjeissa kerrotaan toimenpiteistä, joita vahinkojen vähentämiseksi tai välttämiseksi tulee suorittaa. Tyypillinen suojeluohje käsittelee velvollisuutta kuorman kiinnittämiseksi niin kuin lait ja määräykset edellyttävät. Tiedotusvelvollisuus Älä ota tavaraa takaisin mikäli vastaanottaja on jo kuitannut sen vastaanotetuksi. Mikäli vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta tavaraa, sinun on otettava yhteys lähettäjään saadaksesi häneltä ohjeita. Vahinko kuljetuksen aikana Ota yhteyttä lähettäjään ja ilmoita tapahtuneesta. Seuraa tämän neuvoja ja ohjeita. Kuinka korvausta haetaan mitä asiakirjoja tarvitaan? Pyri rajoittamaan vahingot mahdollisimman hyvin. Yritä saada kuorma nopeasti talteen. Ota yhteyttä tiepalveluyrittäjään, lähimpään kuorma-autokeskukseen tai toiseen liikennöitsijään saadaksesi tavaran uudelleen lastatuksi. Vakuutus korvaa toimenpiteet vahingon rajoittamiseksi. Ota aina yhteys lähettäjään. Mikäli tavara onnettomuuden aikana varastetaan, on tästä tehtävä ilmoitus poliisille. Vahinkoilmoitus Tee välittömästi kirjallinen vahinkoilmoitus Folksam Vahinkovakuutukseen. Kuljetuksen aikana Aja rauhallisesti ja suunnitellusti. Suunnittele aikataulu niin, että jätät liikkumavaraa myös huonoa keliä ja liikenne-esteitä ajatellen. Taukojen aikana Lastattua ajoneuvoa ei pidä jättää vartioimatta. Pyri pysäköimään vartioidulle paikalle tai paikkaan, jossa ajoneuvoa voi pitää silmällä. Lukitse hytti ja lastaustila aina kun lähdet ajoneuvosta. Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Folksam Vahinkovakuutukseen muutoksesta, joka vaikuttaa riskiin sitä merkittävästi lisäten. Kyseessä voi olla esim. reitin muuttaminen toiselle maantieteelliselle alueelle tai tavaran kuljettaminen toisentyyppisellä kuljetusajoneuvolla. Vahinkotapauksen käsittelyä varten Folksam Vahinkovakuutus tarvitsee seuraavat asiakirjat: Kirjallisen vahinkoilmoituksen. Kopion rallekitjoitetusta tai reklamatoitusta rahtikirjasta. Kopion mahdollisesta tarkastusraportista, jos sellainen on tehty. Jos Folksam Vahinkovakuutukselle ilmoitetaan vahingosta ajoissa, autamme mielellämme tarkastuksen järjestämisessä. Mahdolliset valokuvat, mielellään sähköpostitse. Kopion tavaran kauppalaskusta. Kopion kuljetusyhtiölle lähetetystä reklamaatiosta ja mielellään myös yhtiön vastauksen. Tiedon korvausvaatimuksen suuruudesta laskulla

7 12 Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus antaa maantierahdinkuljettajalle hyvän suojan tavaran kuljetuksenaikaisten vahinkojen ja luovutuksen viivästymisen

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen. Tavarankuljetusvakuutus Tavaralle aiheutuneet kuljetusvahingot voivat olla taloudellisesti merkittäviä. Kuljetusriskit kannattaa vakuuttaa, jotta yrityksen toiminta

Lisätiedot

Venevakuutus Tuotetiedot

Venevakuutus Tuotetiedot Venevakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuotetiedoista saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Kai Kauppi VÄHÄLÄ YHTIÖIDEN KULJETUSSOPIMUKSET

Kai Kauppi VÄHÄLÄ YHTIÖIDEN KULJETUSSOPIMUKSET Kai Kauppi VÄHÄLÄ YHTIÖIDEN KULJETUSSOPIMUKSET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Haapajärven

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget Alandia. P&I-vakuutusehdot 1.6.2014

Försäkringsaktiebolaget Alandia. P&I-vakuutusehdot 1.6.2014 Försäkringsaktiebolaget Alandia P&I-vakuutusehdot 1.6.2014 Sisältö sivu 3 luku I alustavat säännökset Sääntö 1 Määritelmät Sääntö 2 Vakuutuksen perusteet Sääntö 3 Yleiset ehdot 5 luku II vakuutuksen laajuus

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

TIEDÄMME MITÄ VAADITAAn. VEnEVAKuuTuS- EhDOT. AlAnDIA VAKuuTuS, VEnEEnOMISTAjAn puolella VuODESTA 1938. Venevakuutusehdot 01-02-2014 1

TIEDÄMME MITÄ VAADITAAn. VEnEVAKuuTuS- EhDOT. AlAnDIA VAKuuTuS, VEnEEnOMISTAjAn puolella VuODESTA 1938. Venevakuutusehdot 01-02-2014 1 TIEDÄMME MITÄ VAADITAAn. VEnEVAKuuTuS- EhDOT AlAnDIA VAKuuTuS, VEnEEnOMISTAjAn puolella VuODESTA 1938. Venevakuutusehdot 01-02-2014 1 Hyvä veneenomistaja! Pidät kädessäsi Fo rsäkringsaktiebolaget Alandian

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 6.3.2015 Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus - Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi HAPPY CARE - Tuotevakuutus MIKSI TURVASOPIMUS? Uuden tuotteesi turva, joka sisältää seuraavat osat: SUOJA TAPATURMIA VASTAAN Esineen rikkoutuminen putoamisen seurauksena,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

turvaa huolettomia vuosia

turvaa huolettomia vuosia turvaa huolettomia vuosia Sisällysluettelo 1. Markantalon Tuoteturva 3 pelastuksesi vahingon sattuessa 2. Lisäturvaa sinulle 4 3. Vakuutusturvaan kohdistuvia rajoituksia 6 4. Ei omavastuuta korjausten

Lisätiedot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot Vakuutus koiralle ja kissalle Tuoteseloste Vakuutusehdot VAKUUTUS KOIRALLE JA KISSALLE Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 25.5.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

RISKIT, VASTUUT JA VAKUUTUKSET ERIKOISKULJETUKSISSA

RISKIT, VASTUUT JA VAKUUTUKSET ERIKOISKULJETUKSISSA RISKIT, VASTUUT JA VAKUUTUKSET ERIKOISKULJETUKSISSA Kuljetusliike Ville Silvasti Oy Mikko Ruohoranta Opinnäytetyö 04/2014 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala 1 KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot