PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA

2 1 YHTEENVETO HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN Hankesuunnittelutyöryhmä Pinta-alakäsitteet Käytössä olleet asiakirjat Kaavoitustilanne ja rakennusoikeus HANKKEEN PERUSTELUT Liiketoiminnalliset perustelut Toiminnalliset perustelut Vaikutukset mikäli hanketta ei toteuteta TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA Toiminnan tavoitteet Mitoituksen perusteet Ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi RAKENNUSPAIKKA Kiinteistön omistaja Sijainti Alueen ominaisuudet Kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet Väestönsuojelu TILAOHJELMA JA LAAJUUSTIEDOT Henkilöstömäärät Tilaohjelma TOIMINNALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET Yleistä Tilat Tekniset järjestelmät, varusteet ja laitteet Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet Muuntojoustavuus Ylläpito Ulkotilat ja liikenne ERITYISHUOMIOITA VIRANOMAISVAATIMUKSET HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Käyttö- ja ylläpitokustannukset RAHOITUS JA AIKATAULU Rahoitus Hankeaikataulu LIITTEET Liite 1 a-c: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut, ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi Liite 2 a-i: Porvoon keskuskeittiö ja tilapalveluiden toimitilat, hankesuunnitelma, piirustukset

3 2 1 YHTEENVETO Perustiedot Uudisrakennukset keskuskeittiö ja varikko Tekniikankaari 3, Kuninkaanportti Kaupunginosa 23, kortteli 384, tontti 6. Tontti on rakentamaton. Suunniteltu toiminta Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden uuden keskuskeittiön toimitilat ja kunnossapitopalvelujen tukikohtatilat. Laajuus Ohjelma-ala = ohm 2 Kerrosala = kem 2 Bruttoala = brm 2.

4 3 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.1 Hankesuunnittelutyöryhmä Porvoon kaupunki/toimitilajohto Tekniikankaari 1 A Porvoo Toimitilajohtaj a Börje Boström Kaupunginarkkiteh ti Markku Partanen Projektipäällikkö Tony Lökfors Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekniikankaari 1 A Porvoo Toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen Ruokapalvelupäällikkö Birgitta Creutziger Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Perko Oy Sturenkatu Helsinki Tomi Perko puh Jari Aladin puh

5 4 Keittiösuunnittelu Design Lime Oy Viikinkaari Helsinki Merja Salminen puh LVI-suunnittelu Cadring Talotekniikka Oy Kärsämäentie Turku Kari Sarkkinen SA-suunnittelu Cadring Talotekniikka Oy Kärsämäentie Turku Mika Kumpula Rakennesuunnittelu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PL 950, Osmontie Helsinki Kari Lomperi Maanrakennus / pohjatutkimus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PL 950, Osmontie Helsinki Christos Kravvaritis

6 2.2 Pinta-alakäsitteet Tekstissä ja liitteissä on käytetty seuraavia pinta-alakäsitteitä: ohjelma-ala (ohm 2 ), hyötyala (hym 2 ), kerrosala (kem 2 ) ja bruttoala (brm 2 ). ohm 2 Ohjelma-ala = toimintaan tarvittavien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Ohjelma-alaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. hym 2 Hyötyala (=ohjelma-ala) Suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, toimintaan tarvittavien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyalaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. kem 2 Kerrosala = käytettävissä oleva/käytetty rakennusoikeus. Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettavaksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa (MRL 132/1999, 115, 1.mom.). Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta- alan verran (3. mom.). Momentti 3. koskee jälkeen vahvistettuja asemakaavoja. Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistöjen arviokirjoissa, jne. brm 2 Bruttoala =hyötyala (tai ohjelma-ala) + käytävät, kevyet väliseinät, porrashuoneet, tekniset tilat sekä rakenteiden ja hormien ala. Kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala voidaan laskea kerrostasoalojen summana. 2.3 Käytössä olleet asiakirjat Asemakaava Asemakaavan selostus liitteineen Pohjatutkimusraportti 2.4 Kaavoitustilanne ja rakennusoikeus Alueella on voimassa oleva asemakaava: - Teollisuus-, liike-, Toimisto- ja opetustilojen rakennusten korttelialue - tontin koko m² - rakennusoikeus kem², kerrosluku III - yleiset asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa osoitetut määräykset koskevat tonttia (mm. liittyminen kaukolämpöön) 5

7 6 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Liiketoiminnalliset perustelut Porvoon tilapalveluiden tavoitteena on turvata asiakkailleen sujuva arki. Terveellisellä ja maistuvalla ravinnolla on keskeinen vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteena on tuottaa laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin. Tilapalveluiden toimintaa ohjaavat asiakkaiden palvelutarve ja Porvoon kaupungin vahvistamat ravitsemuksen linjaukset. Porvoon kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupunkia kehitetään jatkossa vähenevillä resursseilla. Tämä tarkoittaa tuloksellisuuden ja palveluiden tuotantotapojen kehittämistä. Porvoon ruokapalveluiden ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuussa Tässä tarveselvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ateriatuotannon turvaamiseksi vuoteen Tarveselvitystä laajennettiin keväällä 2014 nykyisen aluekeittiöverkon peruskorjauksen ja laajentamisen tarkastelulla. Raportissa todettiin, että nykyisen aluekeittiöverkon kyky palvella Porvoon ateriatuotannon tulevia tarpeita on kyseenalainen. Tämä johtuu sekä tilojen mitoituksesta, teknisestä vanhenemisesta että koko keittiöverkon tuotantokyvystä. Selvitysvaiheessa haluttiin hahmottaa sellaiset ratkaisut, joiden turvin voidaan tuottaa laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin. Ruokaa tarjoillaan kaikkiaan 53 jakelukeittiöstä ja jakelupisteestä. Kaikkiin näihin ruoka toimitetaan yhteensä seitsemästä aluekeittiöstä, jotka kukin palvelevat 3 23 jakelukeittiötä tai pistettä. Aluekeittiöt ovat eräänlaisia keskuskeittiöitä, jotka valmistavat ruokaa omaan tarjoiluun ja joista ruokaa kuljetetaan edelleen tarjoiltavaksi. Porvoon nykyinen aluekeittiöverkko on muotoutunut 2000 luvun aikana pääosin siten, että valmistuskeittiöitä on muutettu aluekeittiöiksi. Nykyisistä aluekeittiöistä ainoastaan Pääskytien koulun ja Epoon vanhainkodin keittiöt on suunniteltu aluekeittiöiksi. Selvitysvaiheessa päädyttiin esittämään kokonaisratkaisua, jossa hyödynnetään nykyisen ruoan tuotantomallin vahvuuksia yhdistämällä kuuden aluekeittiön toiminnot yhdeksi keskuskeittiöksi yhden aluekeittiön jäädessä palvelemaan erityistarpeita. Keskuskeittiössä valmistetaan aterian keskeiset ainesosat turvallisesti, varmasti ja tasalaatuisesti. Toiminnallisena mallina on keskitetty /hajautettu valmistus, jolloin keskuskeittiö valmistaa pääruoan ja ruoan kypsentäminen/kuumentaminen, energialisäkkeiden (pasta, riisi, perunat) ja salaattien valmistaminen tapahtuu aina paikallisesti jakelukeittiöt korvaavissa kuumennuskeittiöissä. Keskuskeittiön rakentaminen on merkittävä tuottavuusinvestointi, jolla on arvioitu saatavan säästöä noin euroa vuodessa käynnistysvaiheen

8 7 päätyttyä. Tuottavuuden paraneminen on seurausta ruokatuotannon keskittämisestä, ruokakuljetusten tehostumisesta sekä keskuskeittiön henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. Tarveselvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti , että hankesuunnitelma keskuskeittiön rakentamiseksi laaditaan. 3.2 Toiminnalliset perustelut 3.3 Vaikutukset mikäli hanketta ei toteuteta Keskuskeittiömallissa ei ole kysymys vain yksittäisestä tuotantorakennuksesta vaan koko prosessin kattavasta verkosta, joka ulottuu raaka-aineiden hankinnasta ruokanautintoon. Keskuskeittiömallissa raaka-aineiden hankinta voidaan toteuttaa turvallisesti ja valvotusti nykyisten tiukentuvien elintarvikenormien ja omien laatuvaatimusten mukaisesti. Keskuskeittiö toimii kuten nykyiset aluekeittiöt mutta tehokkaammin, eikä se tuota ongelmia rakennuksen muille käyttäjille. Esimerkiksi nykyiset aluekeittiöt toimivat koulujen tai vanhainkotien yhteydessä ja keittiöiden aiheuttama liikenne on todettu merkittäväksi riskiksi. Keskuskeittiö voidaan suunnitella toiminnoiltaan, tiloiltaan ja laitteistoltaan tehokkaaksi ammattikeittiöksi, jossa on huomioitu kaikki tarvittavat ja asianmukaiset tilat ruokien valmistamiseen, jäähdyttämiseen, säilyttämiseen, jakeluun, pakkaamiseen ja lähettämiseen. Keittiön sisäiset materiaalivirtaukset ja ulkoiset logistiset ratkaisut voidaan optimoida. Tuotantotapa mahdollistaa tilojen ja laitteiden tehokkaan käytön pienemmällä henkilöstömäärällä. Keskuskeittiö voidaan suunnitella tehokkaaksi tuotantoyksiköksi, jota voidaan hyödyntää joustavasti asiakkaan palvelutarpeen, esimerkiksi päiväkotiverkon muuttuessa. Tuotantoprosessi viedään loppuun palvelukeittiöissä, joissa annokset valmistetaan nautittavaksi ja tuotantoprosessi muuttuu palveluprosessiksi. Ruokailijan kokema nautinto mittaa koko prosessin laadun. Ilman uutta keskuskeittiötä tulee keittiöverkoston tuotantokapasiteettia lisätä rakentamalla uusia aluekeittiötä tai siirtyä valmistuskeittiömalliin, jossa ruoka valmistetaan alusta loppuun siellä missä se tarjoillaan. Aluekeittiömalli tarkoittaisi 2 3 uuden aluekeittiön rakentamista. Valmistuskeittiömalli arvioitiin mm. hallitun prosessin kannalta vaikeaksi ja kustannuksiltaan kalliiksi. Valmistuskeittiöiden tuotantotapa sitoo niin ikään paljon henkilöstöresursseja, sillä ruoanvalmistus on aikataulusidonnaista ja ruoanvalmistusprosessi vaatii aina täyden henkilöstömitoituksen jokaista valmistettavaa ja tarjottavaa ateriaa kohden. Molemmat mallit ovat ongelmallisia myös sen vuoksi, että esimerkiksi uusien rakennettavien koulujen ja päiväkotien keittiöt on jo päätetty toteuttaa palvelukeittiöinä.

9 Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty ruokapalveluiden ulkoistamista. Tämä ei kuitenkaan poistaisi kaupungin velvoitetta huolehtia keittiöverkostosta. Kun keittiöitä luovutettaisiin yksityisten palveluntuottajien käyttöön, huolehtisi kaupunki edelleen keittiötilojen ja -laitteiden kunnosta. 8

10 9 4 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 4.1 Toiminnan tavoitteet 4.2 Mitoituksen perusteet Tavoitteena on tuottaa laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin. Toimintaa ohjaavat asiakkaan palvelutarve ja Porvoon kaupungin vahvistamat ravitsemuksen linjaukset. Toimintamallina on uusi ruokahuoltopalvelukonsepti, joka mahdollistaa sen, että liikelaitoksen ruokapalvelutoiminnassa pystytään tulevaisuudessa paitsi toimimaan tehokkaasti myös sopeutumaan nopeasti toimintaympäristössä ja asiakkaiden sekä toimipaikkojen tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Avainkäsitteitä ovat suorituskyky ja tehokkuus, turvallisuus, toimintavarmuus, muuntojoustavuus ja energiatehokkuus. Ruokailijan tulee saada nauttia ruokansa ravitsevana, maistuvana ja oikeaan aikaan. Toiminnan tulee olla turvattu myös poikkeusoloissa. Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden ateriapalveluiden piirissä on noin 20 % Porvoon kaupungin asukkaista kouluissa, päiväkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa, terveyskeskussairaalassa ja kotipalvelussa. Hoiva-aterioiden osuus on noin 11 %. Niiden osuus tuotantovolyymistä on vähäinen eikä vaikuta tilojen mitoitukseen muutoin kuin jakelulinjaston osalta. Sen sijaan henkilöstömitoituksen osalta hoiva-aterioilla on suurempi merkitys. Kaiken kaikkiaan ateriapalvelut tarjoilevat noin ateriaa päivittäin. Keskuskeittiö mitoitetaan valmistamaan ateriaa ensi vaiheessa, josta tuotantomäärää voidaan joustavasti kasvattaa vähintään kaksinkertaiseksi lisäämällä tuotantoaikaa ja kylmätiloja. Tuotantotapana on kylmävalmistus tai Cook & Chill (valmista ja jäähdytä) ruokalajista riippuen. Tällä tuotantotavalla ja määrällä keskuskeittiön henkilöstömitoitus on 17 henkilöä. Ateriapalveluiden henkilöstötarve vähenee kaikkiaan 21 henkilöllä asteittain siihen mennessä kun koko tuotanto on siirtynyt keskuskeittiöön. Osana hankesuunnittelua nykyisten palvelukeittiöiden tilat, laitekanta ja muutostarpeet kartoitettiin. Nykyisten palvelukeittiöiden tilantarve ja laitekanta tulee keskuskeittiön myötä pysymään lähes ennallaan ja toimenpiteet voidaan suorittaa pääsääntöisesti normaalin laitekannan uusimisen yhteydessä. Osana hankesuunnitelmaa on myös tutkittu tilapalveluiden muiden toimintojen sijoittamista keskuskeittiön yhteyteen sille osoitetun tontin vapaan rakennusalan hyödyntämiseksi. Hanketyöryhmä näkee että näin olisi saatavissa merkittäviä synergiaetuja tilapalveluiden toimintaan. Samalla voidaan olemassa olevien kiinteistöjen käyttöä tehostaa, ja

11 kaupunki voi luopua Ölstensissä sijaitsevasta varikosta (1 260 m2) ja saada käyttöön nykyistä huomattavasti tehokkaammat tilat tilapalveluiden muiden toimintojen läheisyydestä. Rakennukset sijaitsevat samalla tontilla mutta ovat tarvittaessa erotettavissa eri toimijoille hallinnonjakosopimuksella. 4.3 Ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi 5 RAKENNUSPAIKKA 5.1 Kiinteistön omistaja Ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi hallinta rakentuu kaikilta osin sähköiseen Aromi toiminnanohjausjärjestelmään ja uusimpaan tuotantoteknologiaan. Työergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomioita sekä tilasuunnittelussa että laitevalinnoissa. Keskuskeittiön prosessi työkulkukaaviona on kuvattu osana ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessia liitteessä1. Kuljetukset ja logistiikka ovat oleellinen osa prosessin kokonaishallintaa. Valittu tuotantotapaa säästää merkittävästi kuljetuskustannuksia. Jakelu voidaan suorittaa nykyistä harvemmin esimerkiksi kouluille kolme kertaa viikossa nykyisen viiden asemasta. Keskitetyssä valmistuksessa valmistusmäärät kyetään optimoimaan ja näin hävikin määrä on paremmin hallittavissa. Rakennuspaikka on Porvoon kaupungin omistuksessa Sijainti Rakennuspaikka sijaitsee Porvoon Kuninkaanportissa Tekniikantiellä, liikenteellisesti edullisella paikalla. Aluepiirros, Liite 2-a 5.3 Alueen ominaisuudet Maasto ja maisema Alue on alavaa tasaista pensaskasvuista savimaata. Rakennuspaikan koillispuolella on loiva metsärinne. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva Alue on pienteollisuus-, kauppa- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Kunnallistekniikka Rakennukset liitetään alueella olevaan sähkö- ja kaukolämpöverkkoon sekä vesi- ja viemäriverkkoon. Pohjaolosuhteet Rakennuspaikka on pääosin savimaata, alueella pitää tehdä stabilointia ja perustaminen tehdä paaluttamalla. 5.4 Kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet Asemakaava ja kiinteistön muodostus Alueella on lainvoimainen asemakaava, joka on astunut voimaan

12 11 Ajo tontille Tontille tulee kolme liittymää. Yksi on varikkoalueen liikennettä varten. Keskuskeittiölle tulee erikseen tulevan ja lähtevän tavaran liittymät, samoilla liittymillä hoidetaan myös työpaikkaliikenne. 5.5 Väestönsuojelu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen antaman lausunnon mukaan väestösuojan rakentamistarvetta ei ole, koska rakennusten yhteenlaskettu lämmin kerrosala on alle kem 2. 6 TILAOHJELMA JA LAAJUUSTIEDOT Tilaohjelma on laadittu Porvoon tilapalveluiden ja Suunnittelu Lime Oy:n yhteistyönä. Suunnittelussa on noudatettu rakennusmääräyksiä ja mitoitusohjeita. Väestönsuojatiloista on neuvoteltu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Teknisten tilojen tilantarve on mitoitettu aiemmin toteutettujen vastaavanlaisten hankkeiden mukaan. Yhteenveto tilaohjelmasta Keskuskeittiö: Ohjelma-ala (lämpimät tilat) 964 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät tilat) 44 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät ja lämpimät yht.) ohm 2 Kerrosala kem 2 Bruttoala brm 2 Tehokkuuskerroin 1,19 Kunnossapito: Ohjelma-ala (lämpimät tilat) 145 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät tilat) 700 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät ja lämpimät yht.) 845 ohm 2 Kerrosala 898 kem 2 Bruttoala 898 brm 2 Tehokkuuskerroin 1,06 Kaikki yhteensä: Ohjelma-ala (lämpimät tilat) ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät tilat) 744 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät ja lämpimät tilat) ohm 2 Kerrosala kem 2 Bruttoala brm 2 Tehokkuuskerroin 1,13 Ulkotilat Tontin (urakka-alueen) pinta-ala m 2

13 Henkilöstömäärät Keskuskeittiö Varikko 17 henkilöä 40 henkilöä 6.2 Tilaohjelma Tilapalveluiden toimitilat / Keskuskeittiö, Keskuskeittiö, lämpimät tilat Tuotanto tuotanto 100 m 2 dieettikeittiö 40 m 2 salaattikeittiö 20 m 2 esivalmistus 53 m 2 satsitus 14 m 2 kylmäpakkaus 105 m 2 keskitetty pakkaus 76 m 2 astiainpesu 120 m 2 jäähdytys x2 9 m 2 toimisto / tuotanto 9 m 2 Tuotannon aputilat Varastot/kylmiöt 135 m 2 tavaran vastaanotto 65 m 2 toimisto 7 m 2 lähettämö ja toimisto 40 m 2 palautustila 25 m 2 Henkilökunnan tilat toimisto 25 m 2 taukotila/kokous 27 m 2 henkilökunnan sosiaalitilat 30 m 2 Aputilat siivouskeskus 12 m 2 siivous/astiainpesu 12 m 2 pesuainevarasto 12 m 2 jääpankki 28 m 2 Lämpimät tilat yhteensä 964 m2 Keskuskeittiö, kylmät tilat jätehuone 17 m 2 laatikkovarasto 12 m 2 talovarasto 15 m 2 Kylmät tilat yhteensä 44 m 2 Keskuskeittiön tilat yhteensä ohm 2

14 13 Tilapalveluiden toimitilat / Kunnossapito Kunnossapito, lämpimät tilat sosiaalitilat 43 m 2 taukotilat / kokous 52 m 2 varasto 20 m 2 huoltotila / verstas 30 m 2 Lämpimät tilat yhteensä 145 m 2 Kylmät tilat Autohalli n. 700 m 2 Kunnossapidon tilat yhteensä 845 ohm 2 Tekniset tilat Tekniset tilat Keittiörakennuksessa iv-konehuone 341 m 2 varavoimahuone 17 m 2 sähköpääkeskus, puhelintalojakamo 21 m 2 teletila 7 m 2 lauhduttimet 120 m 2 Tekniset tilat Kunnossapidossa Tekninen tila 11 m 2 Tekniset tilat yhteensä 517 m 2

15 7 TOIMINNALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET Yleistä Tavoitteena on selkeä, harmoninen ja massaltaan kaupunkikuvaan sopiva, arkkitehtonisesti laadukas ja korkeatasoinen rakentaminen. Keskuskeittiön ja varikon henkilö- ja huoltoliikenne sekä pysäköintipaikoille ajo tapahtuu Tekniikankaarelta. Pihan liikennealueet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden jossa on eriytettynä keittiön saapuva ja lähtevä tavaraliikenne. Varikkoalueen huoltoliikenne muodostaa oman kokonaisuutensa eikä risteä keittiön huoltoliikenteen kanssa. Keskuskeittiön suunnittelussa lähtökohtana ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ja käyttökustannusten kannalta taloudelliset tilaratkaisut, rakenteet, materiaalit ja talotekniikka. Tätä noudatetaan kokonaisratkaisuista yksityiskohtiin, kalusteisiin ja materiaalivalintoihin siten että rakennus kestää kulutusta ja aikaa. Rakennusten materiaalit ovat korkealaatuisia ja tarkoituksenmukaisia, huoltaminen järkevää. Lähtökohtiin kuuluu laadukas suunnittelu ja muuntojoustava rakentaminen. 7.2 Tilat Yleistä Rakennetun ympäristön tulee olla selkeä ja turvallinen, mikä luo perustan sujuvalle toiminnalle. Keskuskeittiön tilat Kaikki rakennuksen toiminnot on järjestetty tuotannon logiikan mukaiseen järjestykseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty tilojen turvallisuuteen ja hygieenisyyteen. Varikon tilat Varikon tilat on jaettu kahteen rakennukseen. Toisessa on lämpimät tilat (työntekijöiden sosiaali- ja taukotilat sekä lämpimät varastot) ja toisessa kylmä autonsäilytyshalli.

16 7.3 Tekniset järjestelmät, varusteet ja laitteet Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet 7.5 Muuntojoustavuus Tekniset järjestelmät ja laitteet toteutetaan LVIAS-selostuksen mukaisesti. Rakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Rakennukset toteutetaan matalaenergiaperiaatteen mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan tilojen ja järjestelmien terveellisyys ja turvallisuus nykyisten määräysten mukaisesti sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ja käyttökustannuksiltaan edulliset tilaratkaisut, rakenteet, materiaalit ja LVIAS-ratkaisut LVIAS-selostuksen mukaisesti. Valmiille rakennuksille laaditaan huoltokirja ja käyttäjää opastetaan toimimaan ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen peruslähtökohtana on rakennuksen koko elinkaaritalous, joka toteutuu toiminnallisten ja energiataloudellisten ratkaisujen, rakennuksen sijoittelun, suuntauksen ja massoittelun, materiaalivalintojen sekä huollon ja kunnossapidon optimoinnin kautta. Materiaali- ja komponenttivaatimus päästöluokitus on M1. Rakennustöiden puhtausluokka on P2. Tilojen valaistuksessa ja akustisissa ominaisuuksissa huomioidaan normaalit viihtyisyys- ja terveellisyysseikat. Rakennusten yksityiskohdat suunnitellaan ja materiaalit valitaan siten, että rakennus kestää aikaa. Pintamateriaalit ja kalusteet kestävät kulutusta, ne ovat kunnostettavissa ja helposti puhtaana pidettäviä. Jätehuoltotilat rakennetaan Porvoon kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti siten, että kaikki jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaisesti kierrätetään (biojäte, paperi, nestekartonki, pahvi, lasi, muovi, metalli). Rakennusten tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Rakenteet Rakennusten kantava runko toteutetaan erillisenä siten, että nyt suunnitellut väliseinät voidaan poistaa ja sijoittaa haluttuihin paikkoihin. Rakennusten ikkunat ja julkisivujaot on sijoitettu siten, että eri variaatiot väliseinien sijoituksiksi ovat mahdollisia. LVIAS-ratkaisujen tulee mahdollistaa muutokset keskuskeittiön tuotantoprosessin järjestelyissä. 7.6 Ylläpito Rakennusten ja siihen liittyvien ulkoalueiden koko elinkaaren aikainen hoito ja ylläpito muodostavat merkittävän kustannustekijän. Materiaalit valitaan siten, että siivous on helppoa, huolto, korjaaminen ja materiaalien vaihtaminen yksinkertaista. Rakennusten ulkomuoto ei saa vaikeuttaa hoitoa ja ylläpitoa. Ulkopinnat ja -materiaalit valitaan siten, että ne ovat huollettavissa ja korjattavissa ja/tai vaihdettavissa. Piha-alueet ja kulkutiet suunnitellaan siten, että ne ovat helposti huollettavissa ja että lumityöt voidaan tehdä koneellisesti. Lumen kasaamiseksi varataan alueet.

17 7.7 Ulkotilat ja liikenne 8 ERITYISHUOMIOITA 9 VIRANOMAISVAATIMUKSET Siivoustilat sijaitsevat esteettömästi ja keskeisesti siivousalueisiin nähden. Hankkeessa noudatetaan mm. valaistukseen, ilmanvaihtoon, kulkuväyliin ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen liittyviä työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksia (VN asetus 577/2003). Piha ja liikenne Piha mahdollistaa helpon ja turvallisen saapuvan ja lähtevän tavaraliikenteen logistiikan. Keittiön ja varikon pihat aidataan ja valaistaan. Radon Alapohjan tiivistys- ja tuuletustapa ja mahdollinen tehostettu ilmanvaihto toteutetaan rakennuspaikan radonsäteilyn edellyttämällä tavalla. Paikan kosteus, pohjavesi Rakennusten korkeusaseman ja rakenteiden valinnassa huomioidaan hulevesien asianmukainen käsittely. Pelastustiet ja paloturvallisuus Toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti, paikallisviranomaisten kanssa neuvotellen ja ohjeita noudattaen. Esteettömyys Rakennukset suunnitellaan esteettömäksi ja käyttöturvalliseksi Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti. Elintarviketurvallisuus Suunnittelussa huomioidaan korkeat hygieniavaatimukset ja prosessin mukaiset hygienia- ja lämpötila-alueet.

18 10 HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Hankkeesta on laskettu tilaohjelman mukainen rakennuskustannusten tavoitehinta. Hankkeen veroton hinta (alv.0 %) on Tavoitehintaan sisältyvät tilaajan erillishankintana toteutettavat laitehankinnat euroa ja tilapalveluiden muut toimitilat (varikko) euroa. Käyttö- ja ylläpitokustannukset Kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista vastaa Liikelaitos Porvoon tilapalvelut. Keskuskeittiön käyttökustannukset on arvioitu vastaavien tuotantotilojen lämmitysja energiankulutustietojen perusteella olevan euroa vuodessa. Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua ruokapalveluyksikön henkilöstömäärä vähenee 21 henkilöllä. Keskuskeittiön henkilöstömäärä on 17. Säästöt henkilöstökuluissa ovat noin euroa vuodessa. Laitteiden ja varusteiden uusimisikä on vuotta. Keskuskeittiön laitteiden tulee toimia keskeytyksettä joten koneet ja laitteet tulee olla ennakkohuollon piirissä. Koneiden- ja laitteiden taloudellinen poistoaika on 5 vuotta ja tuloslaskelmaa rasittava vuotuinen poisto on euroa. Kalusteille ja varusteille ei ole laskettu jäännösarvoa. 11 RAHOITUS JA AIKATAULU Rahoitus Keskuskeittiön ja muiden toimitilojen rakentaminen on tarkoituksenmukaista rahoittaa leasingrahoituksella. Leasingrahoituksen vuosikulu on euroa vuodessa ja jakautuu tasaisesti koko leasingajalle, joka on 20 vuotta. Rakennusten jäännösarvoksi on arvioitu 30 %. Hankeaikataulu Laitteet ja varustelu, on tarkoituksenmukaista hankkia Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden omaan taseeseen. Liikelaitokselle on ensimmäisinä toimintavuosina kertynyt ylijäämää 1,17 M joka on kirjattu oman pääoman lisäykseksi. Keskuskeittiön käyttöönoton jälkeen voitaisiin perustellusta syystä poiketa +- 0 tulostavoitteesta. Kohteen suunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Hanke valmistuu lokakuussa 2017 ja keskuskeittiön käynnistysvaihe alkaa helmikuussa LIITTEET Liite 1 a-c: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut, ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi. Liite 2 a-i: Porvoon keskuskeittiö ja tilapalveluiden toimitilat, hankesuunnitelma, piirustukset.

19 Liite 1 a KESKUSKEITTIÖN TYÖKULKUKAAVIO ASIAKKAAN ATERIATILAUS TILAUKSET (tuotteet) VASTAANOTTO MYSLI Ateriatilausohjelma VARASTOINTI ESIKÄSITTELY ASTIANPESU TUOTANTO EVÄS Tuot.ohjausohjelma KYLMÄVALMISTUS KUUMA (cook and chill) JÄÄHDYTYTS JAKELU/PAKKAUS VÄLIVARASTOINTI / KYLMÄ KULJETUS KYLMÄSÄILYTYS (palvelukeittiö) KYPSENNYS/KUUMENNUS TARJOILU/PALVELU ASTIANPESU LASKUTUSAINEISTO LASKUTUS PALAUTUS

20 Liite 1 b KESKUSKEITTIÖN TUOTANTOPROSESSIEN KANNALTA TÄRKEÄT VAIHEET TILAUKSET (tuotteet) - Tilataan tarvittavat tuotteet hankintasopimusten mukaisesti. - Huomioidaan elintarvikkeiden turvallisuus, pakkauskoot ja soveltuvuus prosesseihin. VASTAANOTTO - Tehdään välittömästi tuotteiden vastaanottotarkastus vastaanottotilassa. - Huomioitu myös ns. yötoimitukset eli elintarvikkeet pystytään toimittamaan myös keittiöhenkilökunnan työajan ulkopuolella - Tarkistetaan: määrä, laatu, hinta, omavalvonnan kriteerit (esim. lämpötila, päiväys). - Vastaanottotilat ovat sellaiset että sekä suuria että pieniä kuormia voidaan vastaanottaa. - Voidaan vastaanottaa myös lähi - ja luomutoteita. VARASTOINTI - Varastotilat on sijoitettu lastauslaiturin ja tavaravastaanoton läheisyydessä. - Varastotilat ovat suunniteltu niin että elintarvikkeiden säilytysaikaa on mahdollisimman lyhyt. - Varastotilojen lämpötilat ovat jokaiselle tuotteelle optimaaliset ja tilojen lämpötiloja seurataan omavalvontajärjestelmän kautta, jolloin taataan tuotteiden turvallisuus. - Tilat ovat suunniteltu niin että yhteys esikäsittely-ja tuotantotiloihin ovat lyhyet. ESIKÄSITTELY, SATSITUS - Esikäsittelytila on jäähdytetty tila missä kaikki raaka-aineet valmistellaan tuotantoa varten. TUOTANTO - Tuotantotilat ovat kylmäkokoamistilat, tuotanto(lämmin keittiö), dieettikeittiö ja salaattikeittiö. - Käytetään vakioituja, testattuja ruokaohjeita. - Ruokalistasuunnittelussa on huomioitui ravitsemussuositukset sekä Porvoon kaupungin ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset eri asiakasryhmille. Kylmävalmistus: - Esikäsitellyiden raaka-aineiden satsitus valmistusastioihin. - Tilassa on huomioitu kylmävalmistuksen vaatimat lämpötila. Kuumavalmistus Cook and chill: - Cook-chill tuotantoa varten kehitettyjä ruokalajeja kypsennetään keskuskeittiössä. - Ruoka jäähdytetään joko padassa tai pikajäähdytyshuoneissa. - Ruoka pakataan kuljetusvaunuihin tai kuljetuslaatikoihin. VÄLIVARASTOINTI / KYLMÄ - Valmiit ja esivalmistetut ruoat säilytetään kylmässä varastointihuoneessa. - Ruoka pakataan kuljetusvaunuihin tai kuljetuslaatikoihin.

21 KULJETUS - Palvelukeittiöihin tai suoraan palvelutalojen osastoille. - Kuljetus tapahtuu joko kylmävaunuissa, laatikoissa tai jäähdytettyjä autoja käyttäen. PALVELUKEITTIÖ Kylmäsäilytys - Kylmäsäilytys kylmiöissä, jääkaapeissa tai kylmävaunuissa. Kypsennys/kuumennus - Käytetään asianmukaisia kypsennyslaitteita. - Kypsennetään vain tarvittava määrää ruokaa, jolloin tähderuoan määrä voidaan optimoida. - Kylmäsäilytettyä, kuumentamatonta ruokaa voidaan käyttää seuraavana päivänä. Tarjoilu/palvelu - Palvelukeittiön vastaava henkilö hoitaa ateriapalvelun. - Hoitaa ruoan kuumennuksen, energialisäkkeiden kypsentämisen ja salaatin valmistuksen. - Omavalvonnan seuranta, linjaston hoito, yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeä osa päivittäistä työtä. Astianpesu - Keittiön henkilökunta hoitaa ateriaan liittyvän astiahuollon. Palautus - Kuljetusvaunut/laatikot ja mahdolliset valmistusastiat palautetaan keskuskeittiölle autokuljetuksella. ASTIANPESU - Keskuskeittiössä kaikki vaunut, laatikot ja tarvittavat valmistusastiat pestään ja viedään tuotanto - ja pakkausosastolle.

22 Liite 1 c ASIAKKAAN ATERIATILAUSKÄYTÄNTÖ Asiakas tilaa ateriansa Logican Aromi tuotannonohjausjärjestelmän välityksellä. MYSLI: Ateriatilausohjelma - Asiakas tilaa tarvittavat ateriamäärät ja ilmoittaa myös erityisruokatarpeet. EVÄS: Tuotannonohjausohjelma - Tiedot siirtyvät EVÄS- ohjelmaan joka on keittiön tuotannonohjausohjelma. - Asiakkaiden tietojen pohjalta suunnitellaan keittiön tuotanto: - aterioiden määrä - dieettien määrät - tarveainelaskennat reseptiohjelman kautta. - ennakkovaraus ja tilaus elintarviketoimittajille. - ruokien sisältöluettelo LASKUTUSAINEISTO - Tilattujen aterioiden kokonaismäärä saadaan suoraan tilausohjelmasta. - Asiakkaat voivat seurata aterioiden tilattu/toimitettu määrää reaaliajassa. LASKUTUS - Asiakkaan tilaus muodostaa laskutusaineiston MYSLI-ohjelmasta saadaan ns. kuormakirja.

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Rakennusoikeutta vai kerrosalaa?

Rakennusoikeutta vai kerrosalaa? Rakennusoikeutta vai kerrosalaa? 14.1.2016 Helsingin rakennusvalvonta Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) 1 Miksi tämä aihe? Käsitteet: Näyttävät olevan usein sekaisin rakennushankkeen osapuolilla

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen vertailu Arvio valmistuskeittiöiden kapasiteetista ja niiden mahdollisuuksista tuotantorakenteen muutoksiin alla oleva arvio perustuu nykyiseen toimintatapaan: arviossa ei tarkastella toimintapäivien lisäystä,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA

5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA 5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA 2 1 YHTEENVETO... 3 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 2.1 Hankesuunnittelutyöryhmä... 4 2.2 Pinta-alakäsitteet... 5 2.3 Käytössä olleet asiakirjat...

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Viranomaislautakunta Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Arvo Kettunen

Viranomaislautakunta Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Arvo Kettunen Viranomaislautakunta 88 16.12.2015 Viranomaislautakunta 6 13.01.2016 Poikkeamishakemus / Arvo Kettunen VIRANOMA 88 Arvo Kettunen hakee poikkeamista 26.11.2015 saapuneella hakemuksella MRL 171 nojalla MRL

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot