PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA

2 1 YHTEENVETO HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN Hankesuunnittelutyöryhmä Pinta-alakäsitteet Käytössä olleet asiakirjat Kaavoitustilanne ja rakennusoikeus HANKKEEN PERUSTELUT Liiketoiminnalliset perustelut Toiminnalliset perustelut Vaikutukset mikäli hanketta ei toteuteta TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA Toiminnan tavoitteet Mitoituksen perusteet Ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi RAKENNUSPAIKKA Kiinteistön omistaja Sijainti Alueen ominaisuudet Kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet Väestönsuojelu TILAOHJELMA JA LAAJUUSTIEDOT Henkilöstömäärät Tilaohjelma TOIMINNALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET Yleistä Tilat Tekniset järjestelmät, varusteet ja laitteet Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet Muuntojoustavuus Ylläpito Ulkotilat ja liikenne ERITYISHUOMIOITA VIRANOMAISVAATIMUKSET HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Käyttö- ja ylläpitokustannukset RAHOITUS JA AIKATAULU Rahoitus Hankeaikataulu LIITTEET Liite 1 a-c: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut, ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi Liite 2 a-i: Porvoon keskuskeittiö ja tilapalveluiden toimitilat, hankesuunnitelma, piirustukset

3 2 1 YHTEENVETO Perustiedot Uudisrakennukset keskuskeittiö ja varikko Tekniikankaari 3, Kuninkaanportti Kaupunginosa 23, kortteli 384, tontti 6. Tontti on rakentamaton. Suunniteltu toiminta Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden uuden keskuskeittiön toimitilat ja kunnossapitopalvelujen tukikohtatilat. Laajuus Ohjelma-ala = ohm 2 Kerrosala = kem 2 Bruttoala = brm 2.

4 3 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.1 Hankesuunnittelutyöryhmä Porvoon kaupunki/toimitilajohto Tekniikankaari 1 A Porvoo Toimitilajohtaj a Börje Boström Kaupunginarkkiteh ti Markku Partanen Projektipäällikkö Tony Lökfors Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekniikankaari 1 A Porvoo Toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen Ruokapalvelupäällikkö Birgitta Creutziger Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Perko Oy Sturenkatu Helsinki Tomi Perko puh Jari Aladin puh

5 4 Keittiösuunnittelu Design Lime Oy Viikinkaari Helsinki Merja Salminen puh LVI-suunnittelu Cadring Talotekniikka Oy Kärsämäentie Turku Kari Sarkkinen SA-suunnittelu Cadring Talotekniikka Oy Kärsämäentie Turku Mika Kumpula Rakennesuunnittelu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PL 950, Osmontie Helsinki Kari Lomperi Maanrakennus / pohjatutkimus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PL 950, Osmontie Helsinki Christos Kravvaritis

6 2.2 Pinta-alakäsitteet Tekstissä ja liitteissä on käytetty seuraavia pinta-alakäsitteitä: ohjelma-ala (ohm 2 ), hyötyala (hym 2 ), kerrosala (kem 2 ) ja bruttoala (brm 2 ). ohm 2 Ohjelma-ala = toimintaan tarvittavien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Ohjelma-alaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. hym 2 Hyötyala (=ohjelma-ala) Suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, toimintaan tarvittavien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyalaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. kem 2 Kerrosala = käytettävissä oleva/käytetty rakennusoikeus. Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettavaksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa (MRL 132/1999, 115, 1.mom.). Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta- alan verran (3. mom.). Momentti 3. koskee jälkeen vahvistettuja asemakaavoja. Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistöjen arviokirjoissa, jne. brm 2 Bruttoala =hyötyala (tai ohjelma-ala) + käytävät, kevyet väliseinät, porrashuoneet, tekniset tilat sekä rakenteiden ja hormien ala. Kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala voidaan laskea kerrostasoalojen summana. 2.3 Käytössä olleet asiakirjat Asemakaava Asemakaavan selostus liitteineen Pohjatutkimusraportti 2.4 Kaavoitustilanne ja rakennusoikeus Alueella on voimassa oleva asemakaava: - Teollisuus-, liike-, Toimisto- ja opetustilojen rakennusten korttelialue - tontin koko m² - rakennusoikeus kem², kerrosluku III - yleiset asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa osoitetut määräykset koskevat tonttia (mm. liittyminen kaukolämpöön) 5

7 6 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Liiketoiminnalliset perustelut Porvoon tilapalveluiden tavoitteena on turvata asiakkailleen sujuva arki. Terveellisellä ja maistuvalla ravinnolla on keskeinen vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteena on tuottaa laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin. Tilapalveluiden toimintaa ohjaavat asiakkaiden palvelutarve ja Porvoon kaupungin vahvistamat ravitsemuksen linjaukset. Porvoon kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupunkia kehitetään jatkossa vähenevillä resursseilla. Tämä tarkoittaa tuloksellisuuden ja palveluiden tuotantotapojen kehittämistä. Porvoon ruokapalveluiden ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuussa Tässä tarveselvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ateriatuotannon turvaamiseksi vuoteen Tarveselvitystä laajennettiin keväällä 2014 nykyisen aluekeittiöverkon peruskorjauksen ja laajentamisen tarkastelulla. Raportissa todettiin, että nykyisen aluekeittiöverkon kyky palvella Porvoon ateriatuotannon tulevia tarpeita on kyseenalainen. Tämä johtuu sekä tilojen mitoituksesta, teknisestä vanhenemisesta että koko keittiöverkon tuotantokyvystä. Selvitysvaiheessa haluttiin hahmottaa sellaiset ratkaisut, joiden turvin voidaan tuottaa laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin. Ruokaa tarjoillaan kaikkiaan 53 jakelukeittiöstä ja jakelupisteestä. Kaikkiin näihin ruoka toimitetaan yhteensä seitsemästä aluekeittiöstä, jotka kukin palvelevat 3 23 jakelukeittiötä tai pistettä. Aluekeittiöt ovat eräänlaisia keskuskeittiöitä, jotka valmistavat ruokaa omaan tarjoiluun ja joista ruokaa kuljetetaan edelleen tarjoiltavaksi. Porvoon nykyinen aluekeittiöverkko on muotoutunut 2000 luvun aikana pääosin siten, että valmistuskeittiöitä on muutettu aluekeittiöiksi. Nykyisistä aluekeittiöistä ainoastaan Pääskytien koulun ja Epoon vanhainkodin keittiöt on suunniteltu aluekeittiöiksi. Selvitysvaiheessa päädyttiin esittämään kokonaisratkaisua, jossa hyödynnetään nykyisen ruoan tuotantomallin vahvuuksia yhdistämällä kuuden aluekeittiön toiminnot yhdeksi keskuskeittiöksi yhden aluekeittiön jäädessä palvelemaan erityistarpeita. Keskuskeittiössä valmistetaan aterian keskeiset ainesosat turvallisesti, varmasti ja tasalaatuisesti. Toiminnallisena mallina on keskitetty /hajautettu valmistus, jolloin keskuskeittiö valmistaa pääruoan ja ruoan kypsentäminen/kuumentaminen, energialisäkkeiden (pasta, riisi, perunat) ja salaattien valmistaminen tapahtuu aina paikallisesti jakelukeittiöt korvaavissa kuumennuskeittiöissä. Keskuskeittiön rakentaminen on merkittävä tuottavuusinvestointi, jolla on arvioitu saatavan säästöä noin euroa vuodessa käynnistysvaiheen

8 7 päätyttyä. Tuottavuuden paraneminen on seurausta ruokatuotannon keskittämisestä, ruokakuljetusten tehostumisesta sekä keskuskeittiön henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. Tarveselvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti , että hankesuunnitelma keskuskeittiön rakentamiseksi laaditaan. 3.2 Toiminnalliset perustelut 3.3 Vaikutukset mikäli hanketta ei toteuteta Keskuskeittiömallissa ei ole kysymys vain yksittäisestä tuotantorakennuksesta vaan koko prosessin kattavasta verkosta, joka ulottuu raaka-aineiden hankinnasta ruokanautintoon. Keskuskeittiömallissa raaka-aineiden hankinta voidaan toteuttaa turvallisesti ja valvotusti nykyisten tiukentuvien elintarvikenormien ja omien laatuvaatimusten mukaisesti. Keskuskeittiö toimii kuten nykyiset aluekeittiöt mutta tehokkaammin, eikä se tuota ongelmia rakennuksen muille käyttäjille. Esimerkiksi nykyiset aluekeittiöt toimivat koulujen tai vanhainkotien yhteydessä ja keittiöiden aiheuttama liikenne on todettu merkittäväksi riskiksi. Keskuskeittiö voidaan suunnitella toiminnoiltaan, tiloiltaan ja laitteistoltaan tehokkaaksi ammattikeittiöksi, jossa on huomioitu kaikki tarvittavat ja asianmukaiset tilat ruokien valmistamiseen, jäähdyttämiseen, säilyttämiseen, jakeluun, pakkaamiseen ja lähettämiseen. Keittiön sisäiset materiaalivirtaukset ja ulkoiset logistiset ratkaisut voidaan optimoida. Tuotantotapa mahdollistaa tilojen ja laitteiden tehokkaan käytön pienemmällä henkilöstömäärällä. Keskuskeittiö voidaan suunnitella tehokkaaksi tuotantoyksiköksi, jota voidaan hyödyntää joustavasti asiakkaan palvelutarpeen, esimerkiksi päiväkotiverkon muuttuessa. Tuotantoprosessi viedään loppuun palvelukeittiöissä, joissa annokset valmistetaan nautittavaksi ja tuotantoprosessi muuttuu palveluprosessiksi. Ruokailijan kokema nautinto mittaa koko prosessin laadun. Ilman uutta keskuskeittiötä tulee keittiöverkoston tuotantokapasiteettia lisätä rakentamalla uusia aluekeittiötä tai siirtyä valmistuskeittiömalliin, jossa ruoka valmistetaan alusta loppuun siellä missä se tarjoillaan. Aluekeittiömalli tarkoittaisi 2 3 uuden aluekeittiön rakentamista. Valmistuskeittiömalli arvioitiin mm. hallitun prosessin kannalta vaikeaksi ja kustannuksiltaan kalliiksi. Valmistuskeittiöiden tuotantotapa sitoo niin ikään paljon henkilöstöresursseja, sillä ruoanvalmistus on aikataulusidonnaista ja ruoanvalmistusprosessi vaatii aina täyden henkilöstömitoituksen jokaista valmistettavaa ja tarjottavaa ateriaa kohden. Molemmat mallit ovat ongelmallisia myös sen vuoksi, että esimerkiksi uusien rakennettavien koulujen ja päiväkotien keittiöt on jo päätetty toteuttaa palvelukeittiöinä.

9 Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty ruokapalveluiden ulkoistamista. Tämä ei kuitenkaan poistaisi kaupungin velvoitetta huolehtia keittiöverkostosta. Kun keittiöitä luovutettaisiin yksityisten palveluntuottajien käyttöön, huolehtisi kaupunki edelleen keittiötilojen ja -laitteiden kunnosta. 8

10 9 4 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 4.1 Toiminnan tavoitteet 4.2 Mitoituksen perusteet Tavoitteena on tuottaa laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin. Toimintaa ohjaavat asiakkaan palvelutarve ja Porvoon kaupungin vahvistamat ravitsemuksen linjaukset. Toimintamallina on uusi ruokahuoltopalvelukonsepti, joka mahdollistaa sen, että liikelaitoksen ruokapalvelutoiminnassa pystytään tulevaisuudessa paitsi toimimaan tehokkaasti myös sopeutumaan nopeasti toimintaympäristössä ja asiakkaiden sekä toimipaikkojen tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Avainkäsitteitä ovat suorituskyky ja tehokkuus, turvallisuus, toimintavarmuus, muuntojoustavuus ja energiatehokkuus. Ruokailijan tulee saada nauttia ruokansa ravitsevana, maistuvana ja oikeaan aikaan. Toiminnan tulee olla turvattu myös poikkeusoloissa. Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden ateriapalveluiden piirissä on noin 20 % Porvoon kaupungin asukkaista kouluissa, päiväkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa, terveyskeskussairaalassa ja kotipalvelussa. Hoiva-aterioiden osuus on noin 11 %. Niiden osuus tuotantovolyymistä on vähäinen eikä vaikuta tilojen mitoitukseen muutoin kuin jakelulinjaston osalta. Sen sijaan henkilöstömitoituksen osalta hoiva-aterioilla on suurempi merkitys. Kaiken kaikkiaan ateriapalvelut tarjoilevat noin ateriaa päivittäin. Keskuskeittiö mitoitetaan valmistamaan ateriaa ensi vaiheessa, josta tuotantomäärää voidaan joustavasti kasvattaa vähintään kaksinkertaiseksi lisäämällä tuotantoaikaa ja kylmätiloja. Tuotantotapana on kylmävalmistus tai Cook & Chill (valmista ja jäähdytä) ruokalajista riippuen. Tällä tuotantotavalla ja määrällä keskuskeittiön henkilöstömitoitus on 17 henkilöä. Ateriapalveluiden henkilöstötarve vähenee kaikkiaan 21 henkilöllä asteittain siihen mennessä kun koko tuotanto on siirtynyt keskuskeittiöön. Osana hankesuunnittelua nykyisten palvelukeittiöiden tilat, laitekanta ja muutostarpeet kartoitettiin. Nykyisten palvelukeittiöiden tilantarve ja laitekanta tulee keskuskeittiön myötä pysymään lähes ennallaan ja toimenpiteet voidaan suorittaa pääsääntöisesti normaalin laitekannan uusimisen yhteydessä. Osana hankesuunnitelmaa on myös tutkittu tilapalveluiden muiden toimintojen sijoittamista keskuskeittiön yhteyteen sille osoitetun tontin vapaan rakennusalan hyödyntämiseksi. Hanketyöryhmä näkee että näin olisi saatavissa merkittäviä synergiaetuja tilapalveluiden toimintaan. Samalla voidaan olemassa olevien kiinteistöjen käyttöä tehostaa, ja

11 kaupunki voi luopua Ölstensissä sijaitsevasta varikosta (1 260 m2) ja saada käyttöön nykyistä huomattavasti tehokkaammat tilat tilapalveluiden muiden toimintojen läheisyydestä. Rakennukset sijaitsevat samalla tontilla mutta ovat tarvittaessa erotettavissa eri toimijoille hallinnonjakosopimuksella. 4.3 Ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi 5 RAKENNUSPAIKKA 5.1 Kiinteistön omistaja Ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi hallinta rakentuu kaikilta osin sähköiseen Aromi toiminnanohjausjärjestelmään ja uusimpaan tuotantoteknologiaan. Työergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomioita sekä tilasuunnittelussa että laitevalinnoissa. Keskuskeittiön prosessi työkulkukaaviona on kuvattu osana ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessia liitteessä1. Kuljetukset ja logistiikka ovat oleellinen osa prosessin kokonaishallintaa. Valittu tuotantotapaa säästää merkittävästi kuljetuskustannuksia. Jakelu voidaan suorittaa nykyistä harvemmin esimerkiksi kouluille kolme kertaa viikossa nykyisen viiden asemasta. Keskitetyssä valmistuksessa valmistusmäärät kyetään optimoimaan ja näin hävikin määrä on paremmin hallittavissa. Rakennuspaikka on Porvoon kaupungin omistuksessa Sijainti Rakennuspaikka sijaitsee Porvoon Kuninkaanportissa Tekniikantiellä, liikenteellisesti edullisella paikalla. Aluepiirros, Liite 2-a 5.3 Alueen ominaisuudet Maasto ja maisema Alue on alavaa tasaista pensaskasvuista savimaata. Rakennuspaikan koillispuolella on loiva metsärinne. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva Alue on pienteollisuus-, kauppa- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Kunnallistekniikka Rakennukset liitetään alueella olevaan sähkö- ja kaukolämpöverkkoon sekä vesi- ja viemäriverkkoon. Pohjaolosuhteet Rakennuspaikka on pääosin savimaata, alueella pitää tehdä stabilointia ja perustaminen tehdä paaluttamalla. 5.4 Kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet Asemakaava ja kiinteistön muodostus Alueella on lainvoimainen asemakaava, joka on astunut voimaan

12 11 Ajo tontille Tontille tulee kolme liittymää. Yksi on varikkoalueen liikennettä varten. Keskuskeittiölle tulee erikseen tulevan ja lähtevän tavaran liittymät, samoilla liittymillä hoidetaan myös työpaikkaliikenne. 5.5 Väestönsuojelu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen antaman lausunnon mukaan väestösuojan rakentamistarvetta ei ole, koska rakennusten yhteenlaskettu lämmin kerrosala on alle kem 2. 6 TILAOHJELMA JA LAAJUUSTIEDOT Tilaohjelma on laadittu Porvoon tilapalveluiden ja Suunnittelu Lime Oy:n yhteistyönä. Suunnittelussa on noudatettu rakennusmääräyksiä ja mitoitusohjeita. Väestönsuojatiloista on neuvoteltu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Teknisten tilojen tilantarve on mitoitettu aiemmin toteutettujen vastaavanlaisten hankkeiden mukaan. Yhteenveto tilaohjelmasta Keskuskeittiö: Ohjelma-ala (lämpimät tilat) 964 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät tilat) 44 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät ja lämpimät yht.) ohm 2 Kerrosala kem 2 Bruttoala brm 2 Tehokkuuskerroin 1,19 Kunnossapito: Ohjelma-ala (lämpimät tilat) 145 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät tilat) 700 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät ja lämpimät yht.) 845 ohm 2 Kerrosala 898 kem 2 Bruttoala 898 brm 2 Tehokkuuskerroin 1,06 Kaikki yhteensä: Ohjelma-ala (lämpimät tilat) ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät tilat) 744 ohm 2 Ohjelma-ala (kylmät ja lämpimät tilat) ohm 2 Kerrosala kem 2 Bruttoala brm 2 Tehokkuuskerroin 1,13 Ulkotilat Tontin (urakka-alueen) pinta-ala m 2

13 Henkilöstömäärät Keskuskeittiö Varikko 17 henkilöä 40 henkilöä 6.2 Tilaohjelma Tilapalveluiden toimitilat / Keskuskeittiö, Keskuskeittiö, lämpimät tilat Tuotanto tuotanto 100 m 2 dieettikeittiö 40 m 2 salaattikeittiö 20 m 2 esivalmistus 53 m 2 satsitus 14 m 2 kylmäpakkaus 105 m 2 keskitetty pakkaus 76 m 2 astiainpesu 120 m 2 jäähdytys x2 9 m 2 toimisto / tuotanto 9 m 2 Tuotannon aputilat Varastot/kylmiöt 135 m 2 tavaran vastaanotto 65 m 2 toimisto 7 m 2 lähettämö ja toimisto 40 m 2 palautustila 25 m 2 Henkilökunnan tilat toimisto 25 m 2 taukotila/kokous 27 m 2 henkilökunnan sosiaalitilat 30 m 2 Aputilat siivouskeskus 12 m 2 siivous/astiainpesu 12 m 2 pesuainevarasto 12 m 2 jääpankki 28 m 2 Lämpimät tilat yhteensä 964 m2 Keskuskeittiö, kylmät tilat jätehuone 17 m 2 laatikkovarasto 12 m 2 talovarasto 15 m 2 Kylmät tilat yhteensä 44 m 2 Keskuskeittiön tilat yhteensä ohm 2

14 13 Tilapalveluiden toimitilat / Kunnossapito Kunnossapito, lämpimät tilat sosiaalitilat 43 m 2 taukotilat / kokous 52 m 2 varasto 20 m 2 huoltotila / verstas 30 m 2 Lämpimät tilat yhteensä 145 m 2 Kylmät tilat Autohalli n. 700 m 2 Kunnossapidon tilat yhteensä 845 ohm 2 Tekniset tilat Tekniset tilat Keittiörakennuksessa iv-konehuone 341 m 2 varavoimahuone 17 m 2 sähköpääkeskus, puhelintalojakamo 21 m 2 teletila 7 m 2 lauhduttimet 120 m 2 Tekniset tilat Kunnossapidossa Tekninen tila 11 m 2 Tekniset tilat yhteensä 517 m 2

15 7 TOIMINNALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET Yleistä Tavoitteena on selkeä, harmoninen ja massaltaan kaupunkikuvaan sopiva, arkkitehtonisesti laadukas ja korkeatasoinen rakentaminen. Keskuskeittiön ja varikon henkilö- ja huoltoliikenne sekä pysäköintipaikoille ajo tapahtuu Tekniikankaarelta. Pihan liikennealueet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden jossa on eriytettynä keittiön saapuva ja lähtevä tavaraliikenne. Varikkoalueen huoltoliikenne muodostaa oman kokonaisuutensa eikä risteä keittiön huoltoliikenteen kanssa. Keskuskeittiön suunnittelussa lähtökohtana ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ja käyttökustannusten kannalta taloudelliset tilaratkaisut, rakenteet, materiaalit ja talotekniikka. Tätä noudatetaan kokonaisratkaisuista yksityiskohtiin, kalusteisiin ja materiaalivalintoihin siten että rakennus kestää kulutusta ja aikaa. Rakennusten materiaalit ovat korkealaatuisia ja tarkoituksenmukaisia, huoltaminen järkevää. Lähtökohtiin kuuluu laadukas suunnittelu ja muuntojoustava rakentaminen. 7.2 Tilat Yleistä Rakennetun ympäristön tulee olla selkeä ja turvallinen, mikä luo perustan sujuvalle toiminnalle. Keskuskeittiön tilat Kaikki rakennuksen toiminnot on järjestetty tuotannon logiikan mukaiseen järjestykseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty tilojen turvallisuuteen ja hygieenisyyteen. Varikon tilat Varikon tilat on jaettu kahteen rakennukseen. Toisessa on lämpimät tilat (työntekijöiden sosiaali- ja taukotilat sekä lämpimät varastot) ja toisessa kylmä autonsäilytyshalli.

16 7.3 Tekniset järjestelmät, varusteet ja laitteet Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet 7.5 Muuntojoustavuus Tekniset järjestelmät ja laitteet toteutetaan LVIAS-selostuksen mukaisesti. Rakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Rakennukset toteutetaan matalaenergiaperiaatteen mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan tilojen ja järjestelmien terveellisyys ja turvallisuus nykyisten määräysten mukaisesti sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ja käyttökustannuksiltaan edulliset tilaratkaisut, rakenteet, materiaalit ja LVIAS-ratkaisut LVIAS-selostuksen mukaisesti. Valmiille rakennuksille laaditaan huoltokirja ja käyttäjää opastetaan toimimaan ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen peruslähtökohtana on rakennuksen koko elinkaaritalous, joka toteutuu toiminnallisten ja energiataloudellisten ratkaisujen, rakennuksen sijoittelun, suuntauksen ja massoittelun, materiaalivalintojen sekä huollon ja kunnossapidon optimoinnin kautta. Materiaali- ja komponenttivaatimus päästöluokitus on M1. Rakennustöiden puhtausluokka on P2. Tilojen valaistuksessa ja akustisissa ominaisuuksissa huomioidaan normaalit viihtyisyys- ja terveellisyysseikat. Rakennusten yksityiskohdat suunnitellaan ja materiaalit valitaan siten, että rakennus kestää aikaa. Pintamateriaalit ja kalusteet kestävät kulutusta, ne ovat kunnostettavissa ja helposti puhtaana pidettäviä. Jätehuoltotilat rakennetaan Porvoon kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti siten, että kaikki jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaisesti kierrätetään (biojäte, paperi, nestekartonki, pahvi, lasi, muovi, metalli). Rakennusten tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Rakenteet Rakennusten kantava runko toteutetaan erillisenä siten, että nyt suunnitellut väliseinät voidaan poistaa ja sijoittaa haluttuihin paikkoihin. Rakennusten ikkunat ja julkisivujaot on sijoitettu siten, että eri variaatiot väliseinien sijoituksiksi ovat mahdollisia. LVIAS-ratkaisujen tulee mahdollistaa muutokset keskuskeittiön tuotantoprosessin järjestelyissä. 7.6 Ylläpito Rakennusten ja siihen liittyvien ulkoalueiden koko elinkaaren aikainen hoito ja ylläpito muodostavat merkittävän kustannustekijän. Materiaalit valitaan siten, että siivous on helppoa, huolto, korjaaminen ja materiaalien vaihtaminen yksinkertaista. Rakennusten ulkomuoto ei saa vaikeuttaa hoitoa ja ylläpitoa. Ulkopinnat ja -materiaalit valitaan siten, että ne ovat huollettavissa ja korjattavissa ja/tai vaihdettavissa. Piha-alueet ja kulkutiet suunnitellaan siten, että ne ovat helposti huollettavissa ja että lumityöt voidaan tehdä koneellisesti. Lumen kasaamiseksi varataan alueet.

17 7.7 Ulkotilat ja liikenne 8 ERITYISHUOMIOITA 9 VIRANOMAISVAATIMUKSET Siivoustilat sijaitsevat esteettömästi ja keskeisesti siivousalueisiin nähden. Hankkeessa noudatetaan mm. valaistukseen, ilmanvaihtoon, kulkuväyliin ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen liittyviä työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksia (VN asetus 577/2003). Piha ja liikenne Piha mahdollistaa helpon ja turvallisen saapuvan ja lähtevän tavaraliikenteen logistiikan. Keittiön ja varikon pihat aidataan ja valaistaan. Radon Alapohjan tiivistys- ja tuuletustapa ja mahdollinen tehostettu ilmanvaihto toteutetaan rakennuspaikan radonsäteilyn edellyttämällä tavalla. Paikan kosteus, pohjavesi Rakennusten korkeusaseman ja rakenteiden valinnassa huomioidaan hulevesien asianmukainen käsittely. Pelastustiet ja paloturvallisuus Toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti, paikallisviranomaisten kanssa neuvotellen ja ohjeita noudattaen. Esteettömyys Rakennukset suunnitellaan esteettömäksi ja käyttöturvalliseksi Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti. Elintarviketurvallisuus Suunnittelussa huomioidaan korkeat hygieniavaatimukset ja prosessin mukaiset hygienia- ja lämpötila-alueet.

18 10 HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Hankkeesta on laskettu tilaohjelman mukainen rakennuskustannusten tavoitehinta. Hankkeen veroton hinta (alv.0 %) on Tavoitehintaan sisältyvät tilaajan erillishankintana toteutettavat laitehankinnat euroa ja tilapalveluiden muut toimitilat (varikko) euroa. Käyttö- ja ylläpitokustannukset Kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista vastaa Liikelaitos Porvoon tilapalvelut. Keskuskeittiön käyttökustannukset on arvioitu vastaavien tuotantotilojen lämmitysja energiankulutustietojen perusteella olevan euroa vuodessa. Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua ruokapalveluyksikön henkilöstömäärä vähenee 21 henkilöllä. Keskuskeittiön henkilöstömäärä on 17. Säästöt henkilöstökuluissa ovat noin euroa vuodessa. Laitteiden ja varusteiden uusimisikä on vuotta. Keskuskeittiön laitteiden tulee toimia keskeytyksettä joten koneet ja laitteet tulee olla ennakkohuollon piirissä. Koneiden- ja laitteiden taloudellinen poistoaika on 5 vuotta ja tuloslaskelmaa rasittava vuotuinen poisto on euroa. Kalusteille ja varusteille ei ole laskettu jäännösarvoa. 11 RAHOITUS JA AIKATAULU Rahoitus Keskuskeittiön ja muiden toimitilojen rakentaminen on tarkoituksenmukaista rahoittaa leasingrahoituksella. Leasingrahoituksen vuosikulu on euroa vuodessa ja jakautuu tasaisesti koko leasingajalle, joka on 20 vuotta. Rakennusten jäännösarvoksi on arvioitu 30 %. Hankeaikataulu Laitteet ja varustelu, on tarkoituksenmukaista hankkia Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden omaan taseeseen. Liikelaitokselle on ensimmäisinä toimintavuosina kertynyt ylijäämää 1,17 M joka on kirjattu oman pääoman lisäykseksi. Keskuskeittiön käyttöönoton jälkeen voitaisiin perustellusta syystä poiketa +- 0 tulostavoitteesta. Kohteen suunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Hanke valmistuu lokakuussa 2017 ja keskuskeittiön käynnistysvaihe alkaa helmikuussa LIITTEET Liite 1 a-c: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut, ateriapalveluiden tuotanto- ja palveluprosessi. Liite 2 a-i: Porvoon keskuskeittiö ja tilapalveluiden toimitilat, hankesuunnitelma, piirustukset.

19 Liite 1 a KESKUSKEITTIÖN TYÖKULKUKAAVIO ASIAKKAAN ATERIATILAUS TILAUKSET (tuotteet) VASTAANOTTO MYSLI Ateriatilausohjelma VARASTOINTI ESIKÄSITTELY ASTIANPESU TUOTANTO EVÄS Tuot.ohjausohjelma KYLMÄVALMISTUS KUUMA (cook and chill) JÄÄHDYTYTS JAKELU/PAKKAUS VÄLIVARASTOINTI / KYLMÄ KULJETUS KYLMÄSÄILYTYS (palvelukeittiö) KYPSENNYS/KUUMENNUS TARJOILU/PALVELU ASTIANPESU LASKUTUSAINEISTO LASKUTUS PALAUTUS

20 Liite 1 b KESKUSKEITTIÖN TUOTANTOPROSESSIEN KANNALTA TÄRKEÄT VAIHEET TILAUKSET (tuotteet) - Tilataan tarvittavat tuotteet hankintasopimusten mukaisesti. - Huomioidaan elintarvikkeiden turvallisuus, pakkauskoot ja soveltuvuus prosesseihin. VASTAANOTTO - Tehdään välittömästi tuotteiden vastaanottotarkastus vastaanottotilassa. - Huomioitu myös ns. yötoimitukset eli elintarvikkeet pystytään toimittamaan myös keittiöhenkilökunnan työajan ulkopuolella - Tarkistetaan: määrä, laatu, hinta, omavalvonnan kriteerit (esim. lämpötila, päiväys). - Vastaanottotilat ovat sellaiset että sekä suuria että pieniä kuormia voidaan vastaanottaa. - Voidaan vastaanottaa myös lähi - ja luomutoteita. VARASTOINTI - Varastotilat on sijoitettu lastauslaiturin ja tavaravastaanoton läheisyydessä. - Varastotilat ovat suunniteltu niin että elintarvikkeiden säilytysaikaa on mahdollisimman lyhyt. - Varastotilojen lämpötilat ovat jokaiselle tuotteelle optimaaliset ja tilojen lämpötiloja seurataan omavalvontajärjestelmän kautta, jolloin taataan tuotteiden turvallisuus. - Tilat ovat suunniteltu niin että yhteys esikäsittely-ja tuotantotiloihin ovat lyhyet. ESIKÄSITTELY, SATSITUS - Esikäsittelytila on jäähdytetty tila missä kaikki raaka-aineet valmistellaan tuotantoa varten. TUOTANTO - Tuotantotilat ovat kylmäkokoamistilat, tuotanto(lämmin keittiö), dieettikeittiö ja salaattikeittiö. - Käytetään vakioituja, testattuja ruokaohjeita. - Ruokalistasuunnittelussa on huomioitui ravitsemussuositukset sekä Porvoon kaupungin ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset eri asiakasryhmille. Kylmävalmistus: - Esikäsitellyiden raaka-aineiden satsitus valmistusastioihin. - Tilassa on huomioitu kylmävalmistuksen vaatimat lämpötila. Kuumavalmistus Cook and chill: - Cook-chill tuotantoa varten kehitettyjä ruokalajeja kypsennetään keskuskeittiössä. - Ruoka jäähdytetään joko padassa tai pikajäähdytyshuoneissa. - Ruoka pakataan kuljetusvaunuihin tai kuljetuslaatikoihin. VÄLIVARASTOINTI / KYLMÄ - Valmiit ja esivalmistetut ruoat säilytetään kylmässä varastointihuoneessa. - Ruoka pakataan kuljetusvaunuihin tai kuljetuslaatikoihin.

21 KULJETUS - Palvelukeittiöihin tai suoraan palvelutalojen osastoille. - Kuljetus tapahtuu joko kylmävaunuissa, laatikoissa tai jäähdytettyjä autoja käyttäen. PALVELUKEITTIÖ Kylmäsäilytys - Kylmäsäilytys kylmiöissä, jääkaapeissa tai kylmävaunuissa. Kypsennys/kuumennus - Käytetään asianmukaisia kypsennyslaitteita. - Kypsennetään vain tarvittava määrää ruokaa, jolloin tähderuoan määrä voidaan optimoida. - Kylmäsäilytettyä, kuumentamatonta ruokaa voidaan käyttää seuraavana päivänä. Tarjoilu/palvelu - Palvelukeittiön vastaava henkilö hoitaa ateriapalvelun. - Hoitaa ruoan kuumennuksen, energialisäkkeiden kypsentämisen ja salaatin valmistuksen. - Omavalvonnan seuranta, linjaston hoito, yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeä osa päivittäistä työtä. Astianpesu - Keittiön henkilökunta hoitaa ateriaan liittyvän astiahuollon. Palautus - Kuljetusvaunut/laatikot ja mahdolliset valmistusastiat palautetaan keskuskeittiölle autokuljetuksella. ASTIANPESU - Keskuskeittiössä kaikki vaunut, laatikot ja tarvittavat valmistusastiat pestään ja viedään tuotanto - ja pakkausosastolle.

22 Liite 1 c ASIAKKAAN ATERIATILAUSKÄYTÄNTÖ Asiakas tilaa ateriansa Logican Aromi tuotannonohjausjärjestelmän välityksellä. MYSLI: Ateriatilausohjelma - Asiakas tilaa tarvittavat ateriamäärät ja ilmoittaa myös erityisruokatarpeet. EVÄS: Tuotannonohjausohjelma - Tiedot siirtyvät EVÄS- ohjelmaan joka on keittiön tuotannonohjausohjelma. - Asiakkaiden tietojen pohjalta suunnitellaan keittiön tuotanto: - aterioiden määrä - dieettien määrät - tarveainelaskennat reseptiohjelman kautta. - ennakkovaraus ja tilaus elintarviketoimittajille. - ruokien sisältöluettelo LASKUTUSAINEISTO - Tilattujen aterioiden kokonaismäärä saadaan suoraan tilausohjelmasta. - Asiakkaat voivat seurata aterioiden tilattu/toimitettu määrää reaaliajassa. LASKUTUS - Asiakkaan tilaus muodostaa laskutusaineiston MYSLI-ohjelmasta saadaan ns. kuormakirja.

PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA

PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA 24.9.2015 PORVOON LIIKELAITOS TILAPALVELUIDEN KESKUSKEITTIÖ JA TOIMITILAT HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO... 2 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2.1 Hankesuunnittelutyöryhmä... 3 2.2 Pinta-alakäsitteet...

Lisätiedot

Pääskytien koulun Linnankosken lukio

Pääskytien koulun Linnankosken lukio Vaihtoehto 1: Peruskorjataan nykyiset aluekeittiöt ja jatketaan nykyisellä tuotanto- ja toimintamallilla Tässä vaihtoehdossa kaikki nykyiset aluekeittiöt jatkaisivat toimintaansa valmistuskeittiöinä. Tuotantotapana

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmä... 2 3 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin...

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta 30 23.05.2017 41 22.08.2017 52 26.09.2017 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT RUOKAPALVELUJEN JA KEITTIÖVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT RUOKAPALVELUJEN JA KEITTIÖVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT RUOKAPALVELUJEN JA KEITTIÖVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ tavoite ja sisältö Työn tavoite: Laatia ruokapalvelujen keittiöverkon kehittämissuunnitelmavuoteen 2030 asti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 4 Livornonkatu 5, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa, Livornonkadun kulmauksessa.

Lisätiedot

Ateriapalveluiden ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma

Ateriapalveluiden ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma Ateriapalveluiden ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma Design Lime Oy:n selvityksen pohjalta tehty tiivistelmä 1.10.2014 S Haavisto/T Kalliola Nykytila Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan ateriapalveluissa

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA

16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA 1 16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA 0 PERUSTIEDOT HANKKEESTA - hankkeen nimi: Keskuskeittiö ja hallinnon toimistotilat - sijainti: Nuijalantie 18, 02630 ESPOO - toiminta:

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA

5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA 5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA 2 1 YHTEENVETO... 3 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 2.1 Hankesuunnittelutyöryhmä... 4 2.2 Pinta-alakäsitteet... 5 2.3 Käytössä olleet asiakirjat...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa PAIMIO LIITE 3 20.08.2015 Palvelukuvaus PaltanPadan valmistuskeittiöstä : Paltantie 4 PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa Kuljetuskohteet maanantai - perjantai : Reitti

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KESKITETYN JAKELUN TARJOTINVAUNUT COOK CHILL JA COOK- SERVE TOIMINTATAPAAN, OMAVALVONTA. Telakointiasemat 2 2

KESKITETYN JAKELUN TARJOTINVAUNUT COOK CHILL JA COOK- SERVE TOIMINTATAPAAN, OMAVALVONTA. Telakointiasemat 2 2 Sotkamon kunta / sivistyspalvelut/ ateriapalvelut PL 24 88601 SOTKAMO KESKITETYN JAKELUN TARJOTINVAUNUT COOK CHILL JA COOK- SERVE TOIMINTATAPAAN, OMAVALVONTA 2013 OPTIO Telakointiasemat 2 2 Ruuankuljetusvaunut

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Tampereen kaupungissa, Hankkion kaupunginosassa sijaitseva teollisuustontti 837-45-4535-31

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS Sivu 1 / 11 Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS 16.1.2015 Sivu 2 / 11 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Keskuskeittiöön keskittämisen tavoitteet... 3 Keskuskeittiöön laajuuteen ja kustannuksiin vaikuttaa...

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/28 9.5.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/28 9.5.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (5) historia Kaupunginhallitus 02.05.2012 492 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: päättänee katsoa

Lisätiedot

VUOKRATTAVA TILA, suun terveydenhuollon tilat

VUOKRATTAVA TILA, suun terveydenhuollon tilat Tekniset palvelut 30.1.2018 1 VUOKRATTAVA TILA, suun terveydenhuollon tilat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) hakee käyttöönsä vuokratiloja keskitetylle hammashoitolalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

pheka Malmi Teerisuontie 27

pheka Malmi Teerisuontie 27 YLEISSELOSTUS 1 (6) pheka Malmi Teerisuontie 27 Sijainti 38276 / 2 Pakkaajanaukio 2 00700 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee Malmilla Teerisuontien varrella korttelissa 38276, jota rajaavat lännessä tontti

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä

GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä 2009 Yhteistyössä Sivu 1 / 8 - Sisältö - 1. Yleistä tutkimuksesta... 3 1.1. Yleistä... 3 2. Tulokset... 4 Sivu 2 / 8 1. Yleistä tutkimuksesta 1.1. Yleistä

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen vertailu Arvio valmistuskeittiöiden kapasiteetista ja niiden mahdollisuuksista tuotantorakenteen muutoksiin alla oleva arvio perustuu nykyiseen toimintatapaan: arviossa ei tarkastella toimintapäivien lisäystä,

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike 1.1.2015 TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Keittäjä Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Huutjärven koulukeskuksen keskuskeittiö sekä muut koulukeittiöt Pyhtäällä YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot