ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA 0 PERUSTIEDOT HANKKEESTA - hankkeen nimi: Keskuskeittiö ja hallinnon toimistotilat - sijainti: Nuijalantie 18, ESPOO - toiminta: Espoo Catering -liikelaitoksen ruokatuotanto - ajoitus: laajuus Tontin pinta-ala: noin m 2 Autopaikkoja: 40 Kerrosala: noin kem 2 Bruttoala: noin brm 2

2 2 1 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN PERUSTELUT KESKUSKEITTIÖLLE Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Tuottavuuden paraneminen johtuu ruokatuotannon keskittämisestä, ruokakuljetusten tehostumisesta sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. Säästöjä syntyy ateriatuotannon keskittämisestä noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Keittiön tuotantokapasiteetiksi mitoitetaan annosta/vrk kotipalvelu- ja päiväkotiaterioita. Kahden keskuskeittiön lähetystoiminnan lakkaaminen ja noin annoksen/vrk valmistuskapasiteetin häviäminen (Viherlaakson keskuskeittiö vuonna 2012 ja Puolarmetsän sairaalan ravintokeskus Espoon sairaalan valmistuttua). Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys. Asiakasmäärien kasvu noin 300 asiakkaalla vuodessa. 2 AIEMMIN TEHDYT PÄÄTÖKSET Valtuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion sekä taloussuunnitelman, jonka investointiosaan sisältyy keskuskeittiöhankkeen toteuttaminen vuosina Palveluliikelaitosten johtokunta hyväksyi Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön tarveselvityksen. Palveluliikelaitosten johtokunta sai tiedoksi Espoo Catering -liikelaitoksen selvityksen keskuskeittiön investointihankkeesta. 3 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT Ilman uutta keskuskeittiötä tulee keittiöverkoston tuotantokapasiteettia lisätä joko rakentamalla uusia aluekeittiötä tai kasvattamalla uusien rakennettavien tuotantokeittiöiden tila- ja laitekapasiteettia. Nykyisten tuotantokeittiöiden keittiötilojen ja ruoanlähetystoiminnan laajentaminen ja kasvattaminen peruskorjaus- tai uudisrakentamishankkeissa on epärealistista, koska hankkeet eivät ole Espoo Catering -liikelaitoksen hankkeita vaan liittyvät osana sivistys- / sosiaali- ja terveystoimen hankkeisiin (koulu, päiväkoti ym.). Turvallisuussyistä liikennettä pyritään välttämään esim. koulualueilla eikä mittavaa ruoanlähetystoimintaa voida sijoittaa koulujen tuotantokeittiöihin. Kustannustehokkaampaa valmistus-, laite-, tila- ja kuljetuskustannusten kannalta on investoida yhteen kapasiteetiltaan suurempaan ruoantuotantotilaan kuin useampiin pienempiin tuotantotiloihin. Keittiöverkoston muutokset ovat kasvattaneet tuotantokeittiöiden valmistus- ja etenkin lähetystarvetta, minkä seurauksena tuotantokeittiöt ovat tilojen ja laitteiden osalta ylikuormitettuja. Ruoanlähetystoiminnan siirtyessä keskuskeittiöön tuotantokeittiöiden tilojen peruskorjaustarve ja laitteiden uusimistarpeet vähenevät ja nykyisiä tuotantokeittiöitä voidaan käyttää pidempään. Keskuskeittiön valmistuminen ei vähennä päiväkotikeittiöiden tilantarvetta, koska päiväkotikeittiöt on pääsääntöisesti suunniteltu ja rakennettu palvelukeittiöiksi. Nykyisten palvelukeittiöiden tilantarve ja laitekanta tulee keskuskeittiön myötä pysymään lähes samana. Ruokapalvelujen ulkoistaminen ei poista kaupungin velvoitetta huolehtia keittiöverkostosta. Kun keittiöitä luovutetaan yksityisten palveluntuottajien käyttöön, huolehtii kaupunki edelleen keittiötilojen ja -laitteiden kunnosta.

3 3 4 TOIMINNAN KUVAUS Viherlaakson keskuskeittiön toiminta lakkautetaan huhtikuun 2012 aikana. Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksen kotipalveluaterioiden (noin 600 annosta/vrk) tuotanto siirtyy keskuskeittiöön. Viherlaakson keskuskeittiössä ja Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksessa tuotetut päiväkotiateriat (noin 800 annosta/vrk) siirtyvät keskuskeittiöön. Vuosina valmistuvat 14 uutta päiväkotia tulevat saamaan ateriansa (noin 1500 lounasta/vrk) keskuskeittiöstä. Espoo Catering -liikelaitos tehostaa toimintaansa siirtämällä noin 160 päiväkodin hajautetusti tuotetun ruokatuotannon (yhteensä noin annosta/vrk) keskuskeittiön tuottamaksi. Keskuskeittiön valmistuttua koulujen tuotantokeittiöt keskittyvät kouluruoan valmistukseen ja ikäihmisten ateriat tuotetaan laitosten yhteydessä olevissa tuotantokeittiöissä, kotiaterioita lukuun ottamatta. Espoo Catering -liikelaitoksen hallinnon henkilöstön (24 henkilöä) työtilat ja koekeittiötoiminta tullaan keskittämään keskuskeittiön yhteyteen tuotannon johdon ja ohjauksen sekä tehokkaan että sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Saapuvan kuljetusliikenteen (saapuvat elintarvike- ja muut tarviketoimitukset) määrä keskuskeittiölle tulee olemaan arviolta 10 pienkuorma-autoa arkisin. Lähtevät ateriatoimitukset keskuskeittiöltä tapahtuvat arkipäivisin, pääosin pakettiautoilla, joiden päivittäinen määrä Vastaanotto- ja lähetyslaiturit mitoitetaan huomioiden päivittäiset tuotantovolyymit ja lähetysajat. Cook & hold ruoantuotantoteknologialla palveltavien kohteiden (noin 80 päiväkotia) ruokien lähetys tapahtuu viitenä päivänä viikossa klo välillä. Cook & chill teknologialla palveltavien kohteiden (noin 80 päiväkotia ja kotipalveluateria-asiakkaat) ruokien lähetys tapahtuu kolmena päivänä viikossa. 5 HANKKEEN SIJAINTI Hankkeen sijainti määritettiin ruokapalvelun kannalta mahdollisimman hyvin palveluverkon kattavaksi. Tällöin sijoituspaikaksi tuli Nuijalantie 18, jossa on kaupungin omistama tontti, jonka käyttötarkoitus määritellään asemakaavamuutoksella hankkeelle sopivaksi. 6 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS Rakennuspaikka täyttää sille asetetut vaatimukset. Tontti on laaja ja suhteellisen tasainen, koko on riittävä keskuskeittiölle ja alueella on kunnallistekniikka. Pohjaolosuhteet ovat tyypilliset Espoon rakennusalue huomioiden ja rakennus joudutaan perustamaan paalutukselle, jolloin alapohja toteutetaan paalulaattana. Lastauslaitureiden osalta kantavuus varmistetaan joko paalulaatalla tai stabiloimalla. Piha-alueita joudutaan stabiloimaan. 7 LAAJUUS JA TILAOHJELMA Hankkeen bruttoala on 4900 brm2 ja kerrosala 4506 km2.

4 4 Huonetilat: 1 KERROS TILAN NIMI PINTA-ALA m 2 LÄMPOTILA C PORRAS 20 AST.PALAUTUS 147 AST.PESUTILA 342 DIEETTIKEITTIÖ 135 ESIVALM.TILA 103 HISSI JÄTELAJITTELU 41 JÄTETILA JÄÄHD.KAAPIT 33 JÄÄPANKKI 17.5 KAASUPULLOT 5.4 DIEETTIKEITTIÖ/KUIVAVAR 6.2 KUIVAVAR 37.6 KYLMÄ LÄHT.VAR KYLMÄV KYLMÄV KYLMÄV, VÄLIVARASTO KYLMÄV, VÄLIVARASTO KYLMÄV, VÄLIVARASTO KYLMÄV KYLMÄV KYLMÄV DIEETTIKEITTIÖ/KYLMÄV DIEETTIKEITTIÖ/KYLMÄV 9 +4 KYLMÄVAR, CHILL.JÄLK KÄYT 4.1 KÄYT 187 KÄYTÄVÄ 73.9 LÄHT.TAV.VARASTO LÄHTÖHALLI 147 LÄMMIN KEITTIÖ 327 LÄMMIN LÄHT.VAR MUUNTAMO 17 PAKK.MAT.VAR 32.8 PAKKAAMO /KYLMÄ PAKKAAMO/ LÄMMIN 145 PAKKAAMO/KOTIATERIAT PAKKASVAR PAKKASVAR PAKKASVAR DIEETTIKEITTIÖ/PAKK.VAR PALAUTUS/ RULLAKOT, LAATIK 36 PESUAINEVAR 8.7 PORRAS 20 PUKUH 6.2 SALAATTIKEITTIÖ 102

5 5 TILAN NIMI PINTA-ALA m 2 LÄMPOTILA C SIIV 9.3 SK 6.3 SULKUT 20.2 SULKUT 3 SULKUT 9.5 TAUKOTILA 35 TAV.VASTAANOTTO 83.6 TSTO 25 TSTO 27.9 TSTO 8.9 VAR 6.4 VSS WC 3.1 WC 3.7 WC+S 3.6 WC 2.3 WC 2.3 WC 3.5 WC 3.5 Huonealojen yhteenlaskettu pinta-ala on m2 2 KERROS TILAN NIMI PINTA-ALA m 2 LÄMPOTILA C ATK-TILA 7.4 AULA 13.3 AULA 17.5 HISSI IV.KONEH 66.8 KOEKEITTIÖ 51.6 KYLMÄKONEH 34.6 KÄSIKIRJ 12.6 KÄYT 90 KÄYTÄVÄ 33.3 KÄYTÄVÄ 38 NEUV.TILA 22.3 NEUV.TILA 30.3 PESUH 11.7 PESUH 4 PESUH 4.2 PORRAS PORRAS 19.3 PUKUH 5.4 PUKUH/VIERAAT 8.7 RUOKAILUTILAT 67,6 SIIV 1.2 SIIV 1.2 SIIV 2.7 SOS.TILA/M 12.7 SOS.TILA/N 46.8 SOS.TILA/SIIV 5.6

6 6 SULKUTILA 17 SÄHKÖK. 17 SÄHKÖK 8.2 TAUKOTILA 17.6 TEKN.TILA TSTO 11 3 KPL TSTO 12 3 KPL TSTO 9.5 TSTO 10 TSTO 11 7 KPL TSTO 12 3 KPL TSTO 13 TSTO 21 TSTO KPL TSTOTARV.VAR 10.8 TULOSTUS+POSTITUS 27.2 TYÖV.SOV.TILA 9.6 VAATEVAR 12.9 VAR 7.9 VAR 10.9 VAR 21.4 WC 3.6 WC+S 3.1 WC/INVA 4.6 WC 4.6 WC 4.8 WC 5.3 Huonealojen yhteenlaskettu pinta-ala on m2. KERROSALA 1 KERROS 3300 m2 2 KERROS 1206 m2 yhteensä 4506 m2 8 LAATUTASO Toiminnalliselta laatutasoltaan keskuskeittiö on nykyaikainen ammattikeittiö, jossa on kahdenlaista ruoantuotantoteknologiaa: cook & chill (keitä & jäähdytä) sekä cook & hold (keitä & säilytä). Suunnittelussa on huomioitava korkeat hygieniavaatimukset ja prosessin mukaiset hygienia- ja lämpötila-alueet, tilojen muunneltavuus sekä varautuminen sähkökatkoihin. Rakennuksessa huomioidaan energiatehokkuus. Keittiö varustetaan lämmön talteenotolla, joka koskee myös ns. likaista poistoilmaa, joka johdetaan lastauslaiturille. Runkorakenteet Rakennuksen kantava runko - vapaa korkeus n. 6 m - runkojako n. 12m x 14m Rakennus on P1 luokkaa.

7 7 Yläpohjan kantava osa tehdään betonirakenteisina. Runkorakenteet ja vesikattorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Rakenteissa käytetään urakoitsijan vakio tuotantomenetelmiä ja ratkaisuja. Portaat Alapohja Alapohja toteutetaan tuulettuvana alapohjarakenteena ontelolaatoin. Tuulettuva alapohja tukee rakennuksen muunneltavuutta mahdollistamalla mm. helpot viemäröinti- ym. muutokset tuotantoprosessien muuttuessa. Pääportaat tehdään poistumistiemääräysten mukaisesti betonirakenteisina. Portaat, luiskat ja tasot lastaus- ja piha-alueella ovat vakioteräsritilärakenteisia. Ulkoseinät Ulkoseinät ovat pelti-villa-peltielementtejä. Ulkotasot ja parvekkeet Pääsisäänkäyntien eteen rakennetaan teräsrakenteiset sisäänkäyntikatokset. Ullakko- ja kattorakenteet Tilaelementit Ullakko- ja kattorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien ja urakoitsijan vakiotuotantomenetelmien ja -ratkaisujen mukaisesti. Vesikaton lämmöneristeenä on joko EPS- tai kaksoisvillalämmöneriste. Kylmätilaelementit ovat 80 mm PU-elemenettejä. Pakkashuoneissa elementit ovat 100 mm paksuja PU-elementtejä. Elementtien pinnoitus on valkoinen elintarvikehyväksytty pinnoite. Kalusteet Hissit Tuotantotilojen ja koekeittiön rst-kalusteet keittiölaitesuunnitelmien mukaisesti. Taukotilojen keittiökalusteet MDF-levyä. Varastotiloissa ja siivouskomeroissa rst-hyllyt. Pukuhuoneiden ilmastoidut vaatekaapit ja penkit. Rakennus varustetaan henkilöhissillä (invamitoitus). 9 KUSTANNUKSET Keskuskeittiön kustannusarvio (alv 0 %) laitteineen on 12,7 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012). Laitteiden osuus keskuskeittiön kustannusarviosta on noin 2,2 milj. euroa (alv 0 %). Lisäksi ensikertaiseen varusteluun vuodelle 2014 varataan 1,0 milj. euroa.

8 8 10 AIKATAULU Alustavan toteutusaikataulun mukaan alueen kaavamuutos käsittelyvaiheineen kestää noin vuoden. Kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus edetä keittiön suunnittelun osalta siten, että hankkeen rakennuslupavalmius on kaavan vahvistuessa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2013 keväällä ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. 11 RAHOITUSSUUNNITELMA Hanke toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Rakennuksen valmistuttua Espoo Catering -liikelaitos vuokraa tilat Tilakeskus -liikelaitokselta sovittua pääomavuokraa ja hoitovastiketta vastaan. Hanke on Espoo Catering -liikelaitoksen vuokratilahanke, joka otetaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnittelussa. Laitteet (noin 2,2 milj. euroa) ja ensikertainen varustelu (noin 1,0 milj. euroa) rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta ja ne kirjataan Espoo Cateringin taseeseen. Järjestelyllä taataan tuotannon kannalta paras mahdollinen laitteiden toimintavarmuus ja muunneltavuus sekä laitekannan uusiminen tuotannon muutosten ja tarpeiden mukaisesti. 12 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua Espoo Catering -liikelaitoksen henkilöstömäärä vähenee 15 henkilöä ja käyttökustannukset vähenevät noin 1,0 milj. euroa vuositasolla. Keskuskeittiön käyttökustannukset tulevat olemaan noin 4,0 milj. euroa vuodessa ja vuonna 2014 ensikertainen varustelu on 1,0 milj. euroa. Keskuskeittiön henkilöstömäärä on 66 henkilöä, joista ruokapalveluhenkilöstöä 42 ja toimistohenkilökuntaa 24. Ruokapalveluhenkilöstöstä naisten osuudeksi arvioidaan 35 ja miesten osuudeksi 7 henkilöä. Toimiston henkilökunnasta naisten osuudeksi arvioidaan 22 ja miesten osuudeksi 2 henkilöä. Keskuskeittiön valmistuminen ja päiväkotien ruokatuotannon siirtyminen tuotantokeittiöistä keskuskeittiöön ei heikennä ruokapalveluhenkilökunnan asemaa. Keskuskeittiöön tarvittava henkilöstö siirtyy muista toimipisteistä. Keskuskeittiön työvuorot tullaan porrastamaan arviolta klo välille arkisin. Varsinaista vuorotyötä ei tehdä. Koko keittiön henkilöstö on työssä yhtäaikaisesti klo välillä arkipäivisin. Autopaikkoja tarvitaan 40, joista 10 varataan vieraille. Siivous ostetaan Kiinteistönhoito -liikelaitokselta. Siivoushenkilöstölle on suunniteltu omat sosiaalitilat. Ateriakuljetuksia hoitaville kuljettajille tulee erillinen työ- ja wc-tila lastauslaiturin läheisyyteen.

9 9 13 KIINTEISTÖN KÄYTTÖTALOUS Kiinteistön rakentamisen kustannusarvio ilman laitteita (alv 0 %) on noin 10,5 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012) ja arvioitu toimitilavuokra on 18,09 /m2. Nykyinen neliövuokra esimerkiksi Puolarmetsän ravintokeskuksen osalta on 18,37 euroa/m2. Ennakkoon arvioitu laitteiden ja varusteiden uusimisikä on vuotta. Koneet ja laitteet tulevat Espoo Catering -liikelaitoksen omistukseen, joka vastaa niiden huollon järjestämisestä sekä laitekannan uusimisesta. Keskuskeittiön laitteiden tulee toimia keskeytyksettä, joten on tarve tehdä erillinen huoltosopimus keittiölaitteiden osalta. 14 MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET Ei valtionapua 15 VÄISTÖTILAT Hankkeen yhteydessä ei tarvita väistötiloja. 16 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUU Vuokrahankkeen toteutusvastuu on rakentajalla ja ylläpitovastuista sovitaan yhdessä vuokranantajan Tilakeskus -liikelaitoksen kanssa.

10 10 17 HANKESUUNNITELMAN LAADINTAAN OSALLISTUNEET Espoo Catering -liikelaitos: Minna Ahola, Regina Ekroos, Monica Gentz, Johanna Andsten, Pirkko Hagerlund Asemakaavaosasto: Ossi Keränen, Sirpa Sivonen Tilakeskus -liikelaitos: Reijo Ahtiainen, Jaana Saira, Pirjo Kurttila Rita Pulli Suurkeittiö-insinööritoimisto RP OY, Sirpa Lindroos Liark Oy Konserniesikunta suunnittelu ja rahoitusyksikkö: Pekka Heikkinen, Samuli Skyttä

11 Vuosi Lomake 6 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen nimi Espoo Catering-liikelaitoksen keskuskeittiö 2. Toimiala / tulosyksikkö Palveluliikelaitos/Espoo Catering 3. Kaupunginosa 54.Kilo 5. Käyntiosoite Kiinteistötunnus Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti Postiosoite 4. Kunnallistekniikka Valmis Puuttuu 6. Kaavatiedot Nuijalantie Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV:a) PL 02630, ESPOON KAUPUNKI brm 2 htm 2 hym 2 Kustannusarvio (M ) Uudisrakennus ,7 Laajennus/lisärakennus Muutos/peruskorjaus Asemakaavan mukainen Asemakaavan muutos Ei kaavaa Poikkeamispäätös Tontin pinta-ala m² Rakennusoikeus 8800 kem² Käyttötarkoitus kaavassa KTY-2 8. Hankkeen kuvaus Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja -kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. 9. Hankkeen perustelut (tarvittaessa eri liitteellä) Säästöjä syntyy noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien kasvu edellyttävät tuotantokapasiteetin lisäämistä nykyisestä ja keskuskeittiön rakentamista. Tarveselvityksen on hyväksynyt palveluliikelaitosten johtokunta lautakunta 32 (pvm) 10. Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) Toteutussuunnitelmat Rakennusaika Käyttöönotto Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) Oma hanke 12. Liittyminen muihin hankkeisiin Liittyy ruokahuollon palveluketjuun. 13. Rahoitus talousarviossa (ilman ALV:a) M 14. Käyttökustannukset / v. 15. Kokonaiskustannusarvio (ilman ALV:a) 12,7 M 16. Ensikertainen kalustaminen 1,0 Meuroa +laitteet 2,2 Meuroa / oppilas / hoitopaikka 17. Lisätietoja Mitoitus annosta/vrk. Kv hyväksyi asemakaavamuutoksen Laatija(t) yhteystietoineen Reijo Ahtiainen puh: Päiväys TEKE / TS / RLu Päivitetty

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA 1/6 ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA Tiivistelmä Kuopion Vedellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarve keskittää toimintojaan. Keskittäminen parantaa liikelaitoksen toiminnallisuutta merkittävästi ja

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot