Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä."

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2006 Aika Tiistaina klo Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 11/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 12/ Ilmoitusasiat A 13/ Professorin virka, kasvatustiede, oppimisen ja opetuksen tutkimus (hakijat, asiantuntijaehdokkaat) A 14/ Professorin virka, liikuntakasvatus (hakijat, asiantuntijaehdokkaat) A 15/ Tiedekuntaneuvoston täydentäminen A16/ Tutkimuksen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja tutkimuksen arvioinnin toteuttaminen tiedekunnassa A 17/ Yliopiston lausuntopyyntö yliopiston sisäisen opettajankoulutuksen profilointiehdotuksesta A 18/ Tiedekuntien kuuleminen vararehtoreiden valinnassa A 19/ Kansainvälisyyskasvatuksen asema tiedekunnassa A 20/ Oulun yliopiston strategiaprosessi v Opintoasiainpäällikön esittelemät asiat B B 9/ Esitarkastajien määrääminen FM Timo Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle B 10/ Esitarkastajien määrääminen YTM Leevi Karsikkaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle B 11/ Jatkokoulutustyöryhmän nimeäminen B 12/ Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen (60 op) ja musiikkikasvatuksen sivuaineen (musiikin opetettavan aineen opinnot 75 op) vuoden 2006 opiskelijavalintaperusteet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoille B 13/ Lapin lääninhallituksen rahoituksella toteutettavien musiikkikasvatuksen aineopintojen (50 op) opiskelijavalintaperusteet Hallintopäällikön esittelemät asiat A 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty Neuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Arvosteltaessa opintosuoritusta on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään neljä.

2 2 Todettiin. 2 Ilmoitusasiat Dekaanin esittelyssä tehdyt päätökset Nimitetty seuraavat henkilöt määräaikaisiin virkasuhteisiin Kramsu, Raili suunnittelija/ktk samalla on myönnetty vastaavaksi ajaksi virkavapautta osastosihteerin viran hoidosta Muut ilmoitusasiat liitteessä. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Esittelyn mukaisesti. 3 Professorin virka, kasvatustiede, oppimisen ja opetuksen tutkimus (Oulu) (nro 250) 3. käsittely (hakijat, asiantuntijaehdokkaat) Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä virkaa hakivat: FT, KT, dosentti Tuula Asunta KT, dosentti Sanna Järvelä KT, dosentti Simo Skinnari Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä koko virantäytön ajan tiedekunnan kansliassa. Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asiantuntijaa hakuajan päätyttyä. Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijat antavat kirjallisen lausunnon. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta. Yllä olevasta huolimatta asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto vain kelpoisina pitämistään hakijoista.

3 Tiedekuntaneuvosto päättää ennen asiantuntijoiden nimeämistä, tuleeko heidän antaa yhteinen lausunto. Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös omaaloitteisesti yhteisen lausunnon. Lausunnon antamisella on kolmen (3) kuukauden määräaika. 3 Liitteenä kopiot virantäyttöselosteesta ja hakemusasiakirjoista. Jäseniä pyydetään säilyttämään kopiot koko virantäytön ajan. Virantäyttöä valmistelemaan nimetty työryhmä dekaani Pauli Siljander (pj.), professori Tapio Keranto, professori Riitta-Liisa Korkeamäki, professori Leena Syrjälä, assistentti Tuulikki Tuominen-Eilola, rehtori Viljo Vänskä, opiskelija Anu Vähäsöyrinki ja hallintopäällikkö Mikko Isohanni on kokouksessaan ehdottanut asiantuntijoiksi seuraavia henkilöitä: professori Eija Syrjäläinen (Tampereen yliopisto, Hämeenlinna) professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) professori Eero Ropo (Tampereen yliopisto) Asiantuntijoiksi ehdotetut professorit Lavonen, Ropo ja Syrjäläinen ovat alustavan tiedustelun mukaisesti suostuvaisia tehtävään. 1. Todetaan, että määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet FT, KT, dosentti Tuula Asunta KT, dosentti Sanna Järvelä KT, dosentti Simo Skinnari 2. Tiedekuntaneuvosto nimeää asiantuntijoiksi - professori Jari Lavosen - professori Eero Ropon ja - professori Eija Syrjäläisen edellyttäen, että hakijoilla ei ole huomautettavaa asiantuntijoiden valintaa vastaan. Mikäli hakijoilla on huomautettavaa, käsitellään asia uudelleen tiedekuntaneuvostossa. Päätettiin esittelyn mukaisesti. ==================================================================== 4 Professorin virka, liikuntakasvatus (Kajaani) (nro 2820) 3. käsittely (hakijat, asiantuntijaehdokkaat) Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä virkaa hakivat: LitT, dosentti Jarmo Liukkonen LitT Arja Sääkslahti Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä koko virantäytön ajan tiedekunnan kansliassa ja Kajaanin opettajankoulutusyksikön kansliassa. Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asiantuntijaa

4 hakuajan päätyttyä. 4 Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijat antavat kirjallisen lausunnon. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta. Yllä olevasta huolimatta asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto vain kelpoisina pitämistään hakijoista. Tiedekuntaneuvosto päättää ennen asiantuntijoiden nimeämistä, tuleeko heidän antaa yhteinen lausunto. Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös omaaloitteisesti yhteisen lausunnon. Lausunnon antamisella on kolmen (3) kuukauden määräaika. Liitteenä kopiot virantäyttöselosteesta ja hakemusasiakirjoista. Jäseniä pyydetään säilyttämään kopiot koko virantäytön ajan. Virantäyttöä valmistelemaan nimetty työryhmä dekaani Pauli Siljander (pj.), professori Pentti Hakkarainen, professori Juhani Suortti, amanuenssi Jouko Käsmä, opiskelija Eeva Karjula ja hallintopäällikkö Mikko Isohanni on kokouksessaan ehdottanut asiantuntijoiksi seuraavia henkilöitä: emeritaprofessori Leena Aho professori Kari Uusikylä (Helsingin yliopisto) professori Lauri Laakso (Jyväskylän yliopisto) Asiantuntijoiksi ehdotetut emeritaprofessori Aho ja professorit Uusikylä ja Laakso ovat alustavan tiedustelun mukaisesti suostuvaisia tehtävään. 1. Todetaan, että määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet LitT, dosentti Jarmo Liukkonen LitT Arja Sääkslahti 2. Tiedekuntaneuvosto nimeää asiantuntijoiksi - emeritaprofessori Leena Ahon - professori Kari Uusikylän ja - professori Lauri Laakson edellyttäen, että hakijoilla ei ole huomautettavaa asiantuntijoiden valintaa vastaan. Mikäli hakijoilla on huomautettavaa, käsitellään asia uudelleen tiedekuntaneuvostossa.

5 5 Päätettiin esittelyn mukaisesti. 5 Tiedekuntaneuvoston täydentäminen Ylioppilaskunta on täydennysvaaleilla ja valinnut puuttuvat tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet: Varsinainen jäsen Kajaani Helle Emilia Niemiaho Maija-Liisa Oulu Isopahkala Sanna Varajäsen Kettu Petri Annala Petri Rinkinen Anna-Kaisa Todetaan ylioppilaskunnan valinnat opiskelijajäseniksi. Esittelyn mukaisesti. 6 Tutkimuksen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja tutkimuksen arvioinnin toteuttaminen tiedekunnassa Kasvatustieteiden tiedekunta on tulossopimuksessaan v sitoutunut tutkimuksen arviointiprosessin käynnistämiseen v alussa. Myös opetusministeriön tulossopimusohjeissa korostetaan tieteellisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edellytetään yliopistojen toteuttavan kaikkia toimintoja kattavan laadunhallintajärjestelmän. Toiminnan toteuttamista varten on tarpeen asettaa työryhmä, johon kuuluu tutkimuksen ja jatko-opiskelun kannalta keskeisiä henkilöitä molemmista yksiköistä. Työryhmä voi aloittaa työskentelynsä mahdollisimman pian ja valmistella aluksi arviointisuunnitelman, aikataulun ja budjetin. Yliopiston rahanjaossa tiedekunnalle osoitettiin tutkimustoiminnan edellytysten parantamiseen ja tutkijakoulujen kehittämiseen Työryhmän varsinaiset tehtävät ovat vastata tiedekunnassa vuonna toteutettavan tutkimuksen arvioinnin toteutuksesta laatia arviointikriteerit ja ohjeet yksiköissä toteutettavaa tutkimuksen itsearviointia sekä ulkopuolista riippumatonta arviointia varten raportoida tutkimuksen arvioinnin tulokset ja tehdä ehdotuksia tiedekunnan tutkimustoiminnan kehittämiseksi laatia ehdotus tutkimuksen laadunhallintajärjestelmäksi tiedekunnassa Työryhmä voi myös itse tarkentaa tehtäväkuvaansa.

6 6 Asetetaan seuraava työryhmä toteuttamaan edellä todettua tehtävää. Leena Syrjälä, puheenjohtaja Pentti Hakkarainen Eija Heikkinen Juhani Suortti Eija Arposalo Sanna Järvelä Eva Raudasoja Kalle Reinikainen Ari Sutinen Asetettiin seuraava työryhmä toteuttamaan edellä todettua tehtävää. Leena Syrjälä, puheenjohtaja Pentti Hakkarainen Eija Heikkinen Juhani Suortti Eija Arposalo Sanna Järvelä Eva Raudasoja Kalle Reinikainen Ari Sutinen Markku Varis 7 Yliopiston lausuntopyyntö yliopiston sisäisen opettajankoulutuksen profilointiehdotuksesta Kehitysjohtaja Paavo Sippola on pyytänyt lausunnot tiedekunnilta mennessä. Liitteenä profilointiehdotus lähetekirjeineen. Tiedekunta käy lähetekeskustelun ehdotuksesta ja lausunnon antamisesta. Päätettiin pyytää yksiköiden lausunnot tiedekuntaan mennessä. Lisäksi dekaani nimeää työryhmän laatimaan tiedekunnan lausuntoluonnoksen tiedekuntaneuvoston käsittelyyn Tiedekuntien kuuleminen vararehtoreiden valinnassa Yliopistolain 13 :n mukaan yliopistossa voi olla yksi tai useampia vararehtoreita sen mukaan kuin hallitus päättää. Nykyisellään Oulun yliopistossa on kolme vararehtoria. Yliopiston hallintojohtosäännössä on määrätty vararehtoreiden tehtävistä ja valinnasta mm. seuraavaa: 15 Rehtorin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa ensimmäinen vararehtori ja tämänkin ollessa estynyt toinen tai kolmas vararehtori mainitussa järjestyksessä. (HA 13/2001)

7 7 Rehtori on vapautettu vakinaiseen virkaansa kuuluvista tehtävistä, samoin vararehtori rehtorin tehtäviä hoitaessaan. 17 Vararehtorin tulee olla yliopiston professorin virkaan nimitetty henkilö. Sillä, joka on ollut rehtorina edellisen toimikauden, on oikeus kieltäytyä ehdokkuudesta rehtorin tai vararehtorin tehtävään. Vaalikollegio voi hyväksyä muunkin syyn kieltäytymiseen. 18 a (HA 12/2006) Vararehtorit määrää tehtäviinsä rehtorin esityksestä yliopiston hallitus rehtorin toimikautta vastaavaksi ajaksi. Ennen esityksen tekoa rehtori kuulee yliopiston tiedekuntia, erillisiä laitoksia sekä tutkimuksen painoaloja. Rehtorin ja vararehtorien valinnassa pyritään siihen, että yliopiston eri tieteenalat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi. 18 b (HA 12/2006) Vararehtorit avustavat rehtoria tämän tehtävissä. Vararehtoreille voidaan osoittaa opetukseen, tutkimukseen tai muihin yliopiston toimintoihin liittyviä tehtäviä siten kuin yliopiston hallitus valinnan yhteydessä rehtorin esityksestä päättää. Tarkemmasta tehtävien ja päätösvallan jakamisesta rehtorin ja vararehtorien kesken päättää rehtori. Yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan , että yliopistoon valitaan edelleen kolme vararehtoria ja käynyt periaatekeskustelun vararehtoreiden tehtäväalueista ja päättänyt alustavasti -tiede ja tutkimus - opetus, koulutus, opiskelija-asiat - talous ja toimitilat, henkilöstöpolitiikka Tiedekuntia, erillisiä laitoksia sekä painoaloja on pyydetty esittämään kannanottonsa vararehtoreiden valinnasta ja tekemään mahdolliset esityksensä valittavista vararehtoreista mennessä. Tiedekuntaneuvosto keskustelee vararehtoreiden valinnasta ja tekee tiedekunnan esityksen. Keskustelua vararehtoreiden valinnasta jatketaan. Ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään torstaina klo Kansainvälisyyskasvatuksen asema tiedekunnassa Kansainvälisen koulutuksen merkitys ja kehittäminen on noussut esille viime vuosina voimakkaasti opetusministeriön ja Oulun yliopiston tulossopimuksissa sekä opetusministeriön asettaman työryhmän raportissa (2006:4) Kansainvälisyyskasvatus Ehdotus kansalliseksi kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmaksi.

8 8 Raportissa tarkastellaan kansainvälisyyskasvatusta jatkumona varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin. Siinä ehdotetaan myös, että Suomeen perustetaan alan professuuri yliopistoon, jolla on siihen valmiutta. Samoin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kansainvälisyyskasvatus saatettaisiin osaksi opettajankoulutuslaitosten opetussuunnitelmia ensin pilottikokeiluna muutamassa opettajankoulutus-laitoksessa ja myöhemmin kauttaaltaan. Myös ministeri Kalliomäki totesi muistion luovutustilaisuudessa, että kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa opetusta kaikilla koulutusasteilla päiväkodeista korkeakouluihin ja että se tulisi ymmärtää nykyistä laajemmin. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja tiedekunta ovat toiminnallaan osoittaneet jo yli kymmenen vuoden ajan vahvasti sitoutuneensa kansainvälisyyskasvatukseen sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Oulun yliopisto, opetusministeriö ja Suomen Akatemia ovat tukeneet tätä toimintaa. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä ovat kansainvälisyyskasvatuksen koulutusvastuut varsin laajat: Master of Education -koulutus, Education and Globalisation maisteriohjelma sekä varsin pitkällä oleva Joint Master s in Education, Development, Globalisation and Ethics ohjelman valmistelu ja mahdollinen toteutus. Samoin tutkimustoiminta ja vastuu sen edistymisestä on tällä alueella varsin merkittävä. Tiedekunta keskustelee kansainvälisyyskasvatuksen asemasta tiedekunnassa ja mahdollisen professuurin, kasvatustiede, kansainvälisyyskasvatus perustamisesta Asetetaan virantäyttötyöryhmä: dekaani Pauli Siljander (pj.) professori Leena Syrjälä professori Riitta-Liisa Korkeamäki lehtori Gordon Roberts rehtori Viljo Vänskä opiskelija Jaana Pesonen hallintopäällikkö Mikko Isohanni valmistelemaan kasvatustieteen, kansainvälisyyskasvatuksen professorin viran perustamista ja viran täyttämistä kutsusta kolmen vuoden määräajaksi. Päätettiin esittelyn mukaisesti. 10 Oulun yliopiston strategiaprosessi v Oulun yliopiston hallitus on käynnistänyt vuoden alussa strategiaprosessin, jossa yliopiston strategia ajantasaistetaan ja pyritään konkretisoimaan toiminnaksi. Hallituksen seminaarissa on sovittu, että tiedeyhteisö, tiedekunnat osallistuvat strategiatyöhön oheisen liitteen mukaisesti.

9 pidettiin yliopiston johdon, dekaanien ja hallintopäälliköiden strategiatyöpaja, jonka pohjalta syntyi liitteenä oleva muistio ja kysymyksiä tiedekunnille. 9 Tiedekuntien vastaukset ja ehdotukset käsitellään hallituksen strategiaseminaarissa Asetetaan työryhmä dekaani Pauli Siljander (pj.) varadekaani Pentti Hakkarainen johtaja Riitta-Liisa Korkeamäki johtaja Juhani Suortti professori Leena Syrjälä opintoasiainpäällikkö Eva Maria Raudasoja hallintopäällikkö Mikko Isohanni valmistelemaan tiedekunnan vastaukset ja ehdotukset strategiaprosessiin. Päätettiin esittelyn mukaisesti. Opintoasiainpäällikön esittelemät asiat B 1 Esitarkastajien määrääminen FM Timo Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle FM Timo Karjalainen on pyytänyt tiedekuntaneuvostoa nimeämään esitarkastajat hänen väitöskirjaksi tarkoittamalleen tutkimukselle The Environment in Contexts: Environmental Concern in the Komi Republic (Russia)". Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 16 :n mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat. Näiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 :ssä määrätään. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä em. tarkastajien lausunnon perusteella. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tutkimus käsitellään jatkotutkimusseminaarissa ennen varsinaista tarkastusta. Karjalainen tutkimus on käsitelty seminaarissa Tiedekuntaneuvosto päättää esitarkastajista kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen. Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella esitarkastajiksi professori Ilmo Massaa

10 10 (Helsingin yliopisto) ja johtaja, professori Markku Kivistä (Aleksanteri-instituutti). 2 Jatkokäsittelyssä esitarkastajien määrääminen YTM Leevi Karsikkaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle Tiedekuntaneuvosto jätti kokouksessaan asian pöydälle. YTM Leevi Karsikas on pyytänyt tiedekuntaneuvostoa nimeämään esitarkastajat hänen väitöskirjaksi tarkoittamalleen tutkimukselle Metsästyksen ongelmapuhe". Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 16 :n mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat. Näiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 :ssä määrätään. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä em. tarkastajien lausunnon perusteella. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tutkimus käsitellään jatkotutkimusseminaarissa ennen varsinaista tarkastusta. Karsikkaan tutkimus on käsitelty seminaarissa Tiedekuntaneuvosto päättää esitarkastajista kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen. Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella esitarkastajiksi professori Pertti Rannikkoa (Joensuun yliopisto) ja professori Esa Konttista (Jyväskylän yliopisto). 3 Jatkokoulutustyöryhmän nimeäminen Yliopiston hallituksen antamien väittelyohjeiden mukaan joka tiedekunnassa on jatkokoulutustyöryhmä, joka on joko tiedekunnan erikseen nimeämä tai tiedekuntaneuvosto. Jatkokoulutustyöryhmän tehtävänä on seurata väitöskirjahankkeiden edistymistä ja toimia jatko-opiskelijan ja ohjaajan tukena sekä auttaa mahdollisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa. Jatkokoulutustyöryhmä voi tarvittaessa nimetä väitöskirjatyöntekijälle suppean tukiryhmän, johon voi kuulua myös lähitieteen edustaja (-jia). Tukiryhmän tehtävänä on myös ongelmien ilmetessä etsiä niihin ratkaisua. Jatkokoulutustyöryhmän tehtävänä on edellä mainittujen hallituksen päätöksen mukaisten tehtävien lisäksi valmistelevasti käsitellä jatko-opintohakemukset, opetussuunnitelmat ja muut jatko-opintoihin liittyvät asiat. Jatkokoulutustyöryhmä on esittänyt nimettäväksi työryhmän kokoonpanon vuosille seuraavasti: dekaani Pauli Siljander, varadekaani Pentti Hakkarainen, professori Leena Syrjälä, professori Hannu Soini, professori Maija Fredrikson,

11 professori Juhani Suortti ja professori Sanna Järvelä Hyväksytään jatkokoulutustyöryhmän tehtävät esitetyn mukaisesti. 2. Nimetään jatkokoulutustyöryhmän kokoonpano vuosille esitetyn mukaisesti Jätetään pöydälle. Nykyinen jatkokoulutustyöryhmä toimii uuden työryhmän nimeämiseen saakka. Esittelyn mukaisesti 4 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen (60 op) ja musiikkikasvatuksen sivuaineen (musiikin opetettavan aineen opinnot 75 op) vuoden 2006 opiskelijavalintaperusteet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoille Oulun yliopiston tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 1 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan välillä on solmittu yhteistyösopimukset opiskelijavaihdosta. Sopimusten mukaan kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköön voidaan hyväksyä 1-3 kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijaa suorittamaan luokanopettajan kelpoisuuteen kuuluvat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 opintopistettä) ja 1-2 kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijaa suorittamaan musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot. Musiikkikasvatuksen opintoihin hyväksytyt saavat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 :n mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden perusopetukseen. Vastaavasti Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan voidaan hyväksyä 1-3 kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön luokanopettajan koulutuksessa kuvataiteen 15 opintoviikon (25 op) sivuaineopintoja suorittanutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen aineopinnot ja 1-2 musiikkikasvatuksen koulutuksen opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen perus- ja aineopinnot. Koulutukseen hyväksytyt saavat aineenopettajan kelpoisuuden perusopetukseen. Liitteinä yksikön neuvoston hyväksymät esitykset valintaperusteiksi perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin ja musiikkikasvatuksen sivuaineopintoihin. 1. Hyväksytään perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2006 liitteen mukaisesti.

12 12 2. Hyväksytään musiikkikasvatuksen sivuaineen (75 op) opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2006 liitteen mukaisesti Esittelyn mukaisesti. Valtuutettiin tiedekunnan kanslia tekemään mahdolliset tekniset tarkistukset valintaperusteisiin. 5 Lapin lääninhallituksen rahoituksella toteutettavien musiikkikasvatuksen aineopintojen (50 op) opiskelijavalintaperusteet Oulun yliopiston tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 1 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista. Lapin opettajien pätevöittämiskoulutus, (PÄTE)-hanke, on saanut rahoituksen Lapin lääninhallitukselta. Koulutusyhteistyö koskee Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston välillä musiikkikasvatuksen aineopintojen (50op) järjestämistä Lapin läänin luokanopettajien täydennyskoulutukseksi. Koulutus on tarkoitus järjestää Lapin yliopistossa syksystä 2006 alkaen. Aineopintojen opetussuunnitelma noudattaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa hyväksyttyjä musiikin opetettavan aineen opintojen (75op) tutkintovaatimuksia. Hakumenettely ja valintaperusteet suunnitellaan yhteistyössä sopijapuolten kesken ja hyväksytään molemmissa tiedekunnissa. Yhteistyösopimusta valmistellaan edelleen kummankin sopijapuolen valmisteluelimissä. Liitteenä yksikön neuvoston hyväksymä esitys musiikkikasvatuksen aineopintojen (50 op) valintaperusteiksi mahdollista yhteistyösopimuksella toteutettavaa koulutusta varten. Hyväksytään opiskelijavalintaperusteet mahdollista yhteistyösopimuksella toteutettavaa koulutusta varten liitteen mukaisesti. Esittelyn mukaisesti. Valtuutettiin tiedekunnan kanslia tekemään mahdolliset tekniset tarkistukset valintaperusteisiin.

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika 27.5.2015 klo 8.40-8.55 Paikka Mattilanniemi, Agora C421.1 (TLA-neuvotteluhuone) Professorit Jäsen:

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 20.05.2015 Aika 20.05.2015, 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

18.12.2009 Dnro 3315/4/08

18.12.2009 Dnro 3315/4/08 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 18.12.2009 Dnro 3315/4/08 Veli-Matti Lammentausta 70150 KUOPIO Tapani Kersalo 70110 KUOPIO Markku Nurminen 70200 KUOPIO PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELU Veli-Matti Lammentausta

Lisätiedot

Hakuopas 2012. Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila

Hakuopas 2012. Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila Hakuopas 2012 Julkaisija: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma Osoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO Toimitus: Ritva Laaksovirta Hanna Haviola Suvi

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Professoriliiton Jyväskylän osaston lausunto yliopistouudistusta valmistelevien työryhmien esityksiin

Professoriliiton Jyväskylän osaston lausunto yliopistouudistusta valmistelevien työryhmien esityksiin Professoriliiton Jyväskylän osaston lausunto yliopistouudistusta valmistelevien työryhmien esityksiin Lausunto perustuu osaston johtokunnan käymiin keskusteluihin ja osaston jäsenilleen järjestämässä yleisessä

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Helsingin Rudolf Steiner koulun kannatusyhdistys Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ry:n hallituksen kokouksessa 10 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

3. Tutkielman hyväksymispäätökselle ei laissa purkuperusteita

3. Tutkielman hyväksymispäätökselle ei laissa purkuperusteita 1 Oulun yliopiston selvitys Jari Vilénin pro gradu-työstä 2.1. 2002 1. Noin puolet tutkielman tekstistä lähes samasanaista lainausta ilman asianmukaisia lähdeviitteitä 2. Tekstistä vastuu aina tekijällä;

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi 1 Kantola, Ismo (toim.) Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 1:2002 2 ISBN 951-37-3659-8 ISSN 1457-3121 Kansi: Taitto: Edita,

Lisätiedot