SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Specian 20 vuotta! sivu 8. Hallitukseen uusia jäseniä! sivu 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Specian 20 vuotta! sivu 8. Hallitukseen uusia jäseniä! sivu 3"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia Specian 20 vuotta! Hallitukseen uusia jäseniä! sivu 8 sivu 3

2 pääkirjoitus Yhteistyötä ja ennakointia Juhlavuosi antaa meille hyvän syyn tarkastella toimintaamme, peilata mennyttä ja pohtia tulevaisuuden haasteita. Nyt kun meitä specialaisia on lähes 4500 voimme todella kokea, että yhdessä tekeminen ja asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden etujen valvominen ja työssä olemisen ilon ja viihtymisen kohentaminen on ollut tuloksellista. On ollut todella mukavaa kuulla jäsenten mielipiteitä ja tarpeita toiminnan kehittämiseksi, teemamme jokainen jäsen on juhlan arvoinen on tuonut meille paljon ideoita ja tietoa kentältä! Vastataksemme tarpeisiin pyrimme Speciassa ennakoimaan haasteita tutkimus- ja selvitystoimintamme avulla. Olemme selvittäneet sekä kasvatustieteilijöiden, projektityöntekijöiden ja järjestötyöntekijöiden koulutustaustaa ja työtilannetta, työssäjaksamista ja palkkausta. Tämä on nykypäivänä ehdottoman tärkeää työelämän haasteiden muuttuessa tiuhaan tahtiin. Myös opiskelija- ja aluetoimintamme yhdessä keskusliiton, Akavan Erityisalojen kanssa on tulevaisuuden haasteiden ennakoimista. Vain vuorovaikutuksen kautta saamme hyviä tuloksia aikaan. Tärkeää on myös ymmärtää että nyt toimimme hyvin kansainvälisessä kentässä. On tärkeää saada tietoa yhteiseurooppalaisista haasteista edunvalvonnan parantamiseksi, nythän meidän jäseniämme toimii jo paljon kansainvälisissä yrityksissä ja globalisoituminen tuo mukanaan aivan uudenlaisia haasteita ammattiyhdistystoiminnalle. Tällä hetkellä yhteydenottoja ja kysymyksiä tulee jäseniltämme yhä enenevässä määrin. Vain tietoa ja osaamista lisäämällä voimme palvella kaikkia jäseniämme laadukkaasti Yksilön edunvalvonta painottuu yhä enemmän ja siihen panostetaan. Työnantajien olisi pidettävä mielessä, että kilpailukykyinen Suomi rakentuu hyvin kohdelluista osaajista ja erityisesti se korostuu specialaisilla aloilla joissa työtä tehdään sillä omalla pääomalla, eli asiantuntijatyössä. Hyvin järjestäytynyt ja toimiva työntekijäammattijärjestö on myös työnantajan etu. Vain yhdessä voimme saada parhaan tuloksen aikaan. Meillä Speciassa katsotaan kauemmas kuin mihin oma nenä näyttää! Virkistävää joululomaa ja oikein hyvää Uutta Vuotta 2006 toivottaen Leena-Maija Talikka asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 4500 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo asiantuntija

3 SPECIA RY:N HALLITUS VUODELLE 2006 Yhdistyksen Helsingissä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Ahmed el Ashram. Uusien sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla myös kolme varajäsentä. Puheenjohtaja Leena-Maija Talikka, Helsinki Ahmed el Ashram, Helsinki Maria Iho, Helsinki Risto Keski-Nisula, Hämeenlinna Mikko Männikkö, Espoo Anu Raappana, Heinola Saara Ruokonen, Helsinki Hallituksen varajäsenet: 1. Ritva Partanen, Jyväskylä 2. Hanna Ronkanen, Tampere 3. Vesa Rouhiainen, Mikkeli jäsenasiaa Tuemme opintojasi avoimessa yliopistossa Vuonna 2006 jatkamme jäsenetuna koulutukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa yliopistossa. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista ja max. 80 euroa/jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivuiltamme ja siellä linkki jäsenedut ja koulutus. Hakemuksen liitteenä on kopio maksetuista kuluista. Tukea myönnetään vuonna 2006 siihen asti, kun rahaa budjetissa riittää. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta tai Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4A, HELSINKI. Specia ry:n syyskokous, kokousväki seuraa tarkasti kokouksen kulkua. Levin vapaat viikot 2006: 7,20,24,26,27, 29,33,34,35, 36,40,43,44, 45,46,51, asiantuntija 3

4 Kuvasatoa Specian 20-vuotisjuhlasta Kuva 1 Kadettikoulun tilat antoivat hyvät puitteet rentoutumiseen, yhdessäoloon ja ajatusten vaihtoon. Kuva 2 Jokainen jäsen on juhlan arvoinen, specialaisia saapumassa juhlistamaan järjestöään. Kättelyvuoroa odottamassa Esko Pääskylä ja Hanna Ronkainen. 3 Kuva 3 Marja Hakonen tuo juhlaan historian havinaa. Kuva 4 Akavan Erityisalojen tervehdys Specialle, puheenjohtaja Jorma Rihto korosti tervehdyspuheessaan yhteistyön merkityksen vain tiivistyvän. Kuva 5 Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n opintojohtaja Merja Hanhela kiittää yhteistyöstä ja onnittelee järjestönsä puolesta 20-vuotiasta. Uunituore Specian hallituksen varajäsen Vesa Rouhiainen seuraa kiinnostuneena. Kuva 6 Specian puheenjohtajana pitkään toiminut Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki ja nykyinen Specian puheenjohtaja Leena- Maija Talikka olivat molemmat tyytyväisiä yhdistyksen kasvuun ja kehitykseen vuosi vuodelta. 4 Kuva 7 Specian puheenjohtajan Leena-Maija Talikan tervehdyspuheessa muistettiin toiminnan merkkipaaluja ja katsottiin tulevaisuuden haasteisiin. 7 4 asiantuntija

5 Kuva 8 Kuva 9 Kukitettavana Specian ensimmäinen kunniajäsen Jouko -Lauhava. Pitkän linjan hallituksen jäsen Risto Keski- Nisula saa AKAVAn kunniamerkin Kuva 10 Sweet Life kvartetti viihdytti ja tanssitti yleisöä, solistina Susanna Moisio. Kuvat 11 Tom Lindholmin fläppitauluhulluttelu Toijalan Näennäisyysinstituutin tutkijana sai hersyvät naurut yleisöltä. Kuva 12 Specialainen Esko Pääskylä sai Akavan ansiomerkin toiminastaan akavalaisen aluetoiminnan hyväksi Kuva 13 Sari Kaasinen puhui luovuudesta ja lauloi tunnelmallisesti molemmat specialaiset aluejuhlat vauhtiin (kuva Oulusta) Kuva 14 Jyväskylän aluejuhlaa vietettiin virkistävällä Päijänteen risteilyllä. Kuva 15 Oulussa Speciaa juhlittiin Lasaretin saaressa hyvän ruuan ja vilkkaan keskustelun siivittämänä asiantuntija 5

6 Specialainen Ritva Partanen luotsaa Akavan Erityisalojen aktiivista alueyhdistystä Keski- Suomessa. Toimintaa ja ideoita hänellä riittää omasta takaa, mutta toki niitä tarjoavat myös virkeä alueryhmä ja keskusliiton aluetoiminnasta vastaava Satu Sahla. Aluetoiminta tuo liiton lähemmäksi jäseniään. Ritvan mielestä parasta aluetoiminnassa ovat ihmiset erilaisine taustoineen. Voikin todeta, että aluetoiminta tuo positiivisimmalla mahdollisella tavalla esille Akavan Erityisalojen jäsenkunnan heterogeenisyyden. Eri ihmiset toimivat yhdessä, ja kaikilla on ammatti- tai koulutustaustasta riippumatta paljon yhteistä. Elämäntarinoiden kuuleminen ja kokemusten jakaminen tekevät aluetoiminnasta mielenkiintoista ja ihmisläheistä. ALUETOIMINNAN KEHITTÄMINEN ON AJANKOHTAISTA Ritvan mielestä aluetoiminnan kehittäminen on ajankohtaista juuri nyt, kun liitolla on selkeät kasvutavoitteet. Hän luottaa Akavan Erityisalojen haluun panostaa aluetoimintaan myös jatkossa. Liitto on antanut aluetoiminnalle vahvan tukensa aina ylintä johtoa ja luottamusjohtoa myöten. Aluetyötä on tuettu ja tuetaan sekä rahallisesti ja koulutuksellisesti että ennen kaikkea henkisesti ja arvostusta antamalla, Ritva kehuu. Toimivia alueita on vuonna 2006 jo kaksitoista. Keski-Suomen alue on ollut toiminnassa vuodesta 2001 alkaen. Jäsenten osallistuminen tapahtumiin on lisääntynyt vuosi vuodelta. Alueryhmän toimintaa on kehitetty sekä jäsenten näkökulmasta että liiton strategisten linjausten kautta. Aluetoiminnan tulee palvella jäseniä ottamalla huomioon heidän tarpeitaan. Meidän on tarjottava virkistystä, ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia sekä muistettava entistä napakammin myös edunvalvonnallinen näkökulma, Ritva toteaa. Akavan Erityisalat on modernisti kehittyvä liitto, jolla on hyvät edellytykset jäsenkasvulle. Aluetoiminnan kautta liitto jalkautuu vahvemmin kentälle, lähemmäksi jäseniään. Liitto, joka on lähellä jäseniään, pysyy jäsenkuntansa tarpeiden suhteen ajan hermolla ja voi siten kehittää itseään entistä monipuolisemmin eväin vahvemmaksi toimijaksi ammattijärjestökentällä, Ritva muistuttaa. JäsenprofiiliAktiivisena aluetoiminnassa ALUETOIMINTA IMAISI MUKAANSA Ritva on niitä tekijöitä, joilla energiavirtaa riittää. Ja Akavan Erityisalojen aluetoiminnassa tätä virtaa tarvitaan. Aluetoiminta alkoi kiinnostaa Ritvaa jo Keski- Suomen alueryhmän perustamisen aikaan. Tarjosihan se tuoreelle kasvatustieteiden maisterille ja kiireiselle perheenäidille oivan keinon päästä aktiivisen järjestötoiminnan ytimeen. Tosin mukaantulo siirtyi keväälle 2003, kun hänen nuorin lapsensa oli nelikuukautinen. Päätöstä siivitti myös tyytyväisyys keskusliiton ja Specian tarjoamiin palveluihin. Liityin Speciaan syksyllä Liittymiskaava oli tuttu: kollega suositteli, Ritva kertoo ja toteaa olleensa aina tyytyväinen valintaansa. Ammatillinen järjestäytyminen oli itsestäänselvyys, etenkin tilanteessa, jossa Ritva oli pätkätyöläinen. Koin liittoon kuulumisen itselleni vahvaksi tukirangaksi, hän sanoo. Liittymisen jälkeen hän seurasi silloisen AEK:n ja Specian toimintaa ja tavoitteita. Hyppy aluetoimintaan oli sen jälkeen helppo päätös. Uusin ura hänelle aukeaa vuoden 2006 alussa, kun hän 6 asiantuntija

7 aloittaa Specian hallituksen uutena varajäsenenä ja pääsee siten syventymään myös oman jäsenjärjestönsä toimintaan. LIITTOJEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Ritva on voinut jo useamman vuoden ajan seurata oman jäsenjärjestönsä Specian toimintaa sekä keskusliiton Akavan Erityisalojen kehitystä. Myös Akava järjestönä on tullut koko laajuudessaan tutummaksi. Toisaalta Akava tuntuu yksittäisen jäsenen näkökulmasta aika kaukaiselta. Haluan kuitenkin luottaa mm. siihen, että Akavassa ajetaan voimakkaasti meidän pätkätyöläisten asemaa. Akavalla tuskin on varaa hukata hyvin koulutettua jäsenistöään, hän sanoo. Akavan Erityisalat hän näkee vahvana akavalaisena toimijana. Keskusliitto on ennen kaikkea edunvalvonnallinen palveluorganisaatio, koska edunvalvonta on ja sen tulee olla liiton ydintoiminto. Ritva arvostaa sitä, että Akavan Erityisalat toimii yhteistyössä eritaustaisten jäsenjärjestöjensä kanssa ottaen huomioon eri mielipiteet ja ylläpitäen avointa keskustelua. Speciaa hän kiittää siitä, että se ajaa omien jäsentensä asioita tehokkaasti, määrätietoisella otteella. Toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta, ja painopisteet on osattu valita viisaasti. Hyvä esimerkki tästä on panostus kasvatustieteilijöiden ammatilliseen edunvalvontaan. Keskusliiton ja Specian tulevaisuuden Ritva näkee positiivisena: Koen, että liittokokonaisuutena olemme Akavassa entistä vahvempi, kun sekä keskusjärjestö että sen suurin jäsenjärjestö kulkevat samaan suuntaan. Kun Keski-Suomen alueryhmäläisiä Vivi Lönn-patikkaretkellä Jyväskylässä. teemme tuottavaa yhteistyötä ja ajamme jäsenkuntamme asioita entistä suuremmalla massalla, tulemme olemaan vahva ja kehittyvä tekijä ay-kentällä ja Akavassa. VOIKO YKSILÖN ÄÄNI KUULUA AMMATTILIITOSSA? Parhaiten yksilön ääni ammattiliitossa kuuluu, jos yksilö itse jaksaa olla aktiivinen toimija. Aluetoiminta tarjoaa Akavan Erityisalojen jäsenkunnalle loistavan mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Se tarjoaa hyvät kontaktit liittoon. Vuorovaikutusta jäsenistön kanssa on haluttu kehittää, ja aluetoiminta on kehittämiselle todella mahdollinen kanava, Ritva muistuttaa. Aluetoiminnassa on usein mahdollisuus tavata keskusliiton toimihenkilöitä, esimerkiksi juristeja. Tapaaminen kasvokkain tekee asioista konkreettisempia ja ihmisläheisempiä. Tavattaessa on myös helpompi avautua ja saada oma äänensä kuuluviin. Ritvan mielestä se on myös keskeistä, kun halutaan varmistaa ay-liikkeen ja vahvan järjestäytymisen tulevaisuus. Kun ay-liike on lähempänä jäseniään, myös jäsenten kiinnostus vahvistuu. Loppujen lopuksi mieluisinta on saada kuulumisia ja kuulla uutisia tutuista ja yksi tuttu voi olla oma ammattijärjestö. Aluetoiminta lähellä jäsentä Akavan Erityisalojen aluetoiminta on päässyt hyvään vauhtiin eri puolilla Suomea. Yksi uusi alue avataan myös vuonna 2006: vuorossa on Pohjanmaa, joka on toiminnan kahdestoista alue. Aluetoiminta alkoi vuonna Aluetoiminta on tuonut keskusliiton lähemmäksi jäsentä. Aluetoiminta tarjoaa huvia ja hyötyä mutta myös hyviä alueellisia kontakteja ja verkostoja. Akavan Erityisalojen jäsenkuntaan kuuluvat löytävät toisensa aluetoiminnan avulla. Jos haluat tietää aluetoiminnasta lisää, saat tietoja osoitteesta tai Akavan Erityisalojen aluetoiminnasta vastaavalta Satu Sahlalta asiantuntija 7

8 Tavoitteita ja toimintaa 20 vuotta SPECIA Hallinnon Toimihenkilöliitto, nykyinen Specia, perustettiin vuonna 1985 koruttomasti ja matalalla profiililla. Suuria perustamispuheita ei pidetty, ja juhlavia muodollisuuksia ei ollut. Yhdistys syntyi, koska oli akuutti tarve avata yhä uusille korkeakoulutettujen ja eri uusammattien ryhmille uusi väylä silloisen Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry:n kautta Akavaan. AEK toimi perustamisessa promoottorina ja alkuvuosina myös toiminnan pyörittäjänä. Hallinnon Toimihenkilöliiton 10. joulukuuta 1985 kirjatussa perustamisasiakirjassa todetaan seuraavasti: Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Hallinnon Toimihenkilöliitto -nimisen, ruotsiksi Förbund för Förvaltningstjänsteman -nimisen, yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Kolme allekirjoittajaa eli kolme ensimmäistä yhdistyksen jäsentä olivat AEK:n toiminnanjohtaja Tapio Jaakkola, järjestösihteeri Marja Hakonen ja toimistovirkailija Leena Waahteranoksa. SYNTY SOSIAALISESTA TILAUKSESTA Perustajajäsen Marja Hakonen muistelee, että Hallinnon Toimihenkilöliitolle oli selkeä sosiaalinen tilaus. Korkea- ja yliopistokoulutuksen lisäännyttyä oli syntynyt myös runsaasti uusia koulutusaloja ja ammatteja. Meille Akavan Erityisalojen Keskusliiton toimistoon oli jo parin vuoden ajan tullut kyselyjä järjestäytymisestä ja mahdollisuudesta liittyä johonkin silloisista jäsenjärjestöistä, hän kertoo. Yhdistys syntyi samaan tapaan kuin tuleva emoliittonsa. AEK oli perustettu vuonna 1972 ilman suurempaa aatteen paloa ns. kokoomaliitoksi niille akavalaisille ryhmille, jotka halusivat järjestäytyä Akavaan. Hallinnon Toimihenkilöliitto syntyi silloisen AEK:n aloitteesta ja AEK:n aktiivisuuden ansiosta. AEK:n toimiston toimihenkilöt Jaakkola ja Hakonen vastasivat yhdistyksen ensimmäisistä vaiheista toimintaa käynnistettäessä. AEK tarjosi hyvät puitteet uusille rekrytoitaville ryhmille. Se oli kasvava liitto, jonka toiminnot olivat jo hyvin organisoituneita. Perustajajäsenet loivat yhdistykselle säännöt ja määrittelivät alustavat järjestäytymiskriteerit, jotka pohjautuivat uusien potentiaalisten ryhmien vuosien mittaan tekemiin lukemattomiin tiedusteluihin RAKENTEET PYSTYYN Yhdistyksen ensimmäiseen kokoukseen rohkeni perustajajäsenten lisäksi tulla kaksi jäsentä. Luottamusjohto pystyttiin kuitenkin organisoimaan, ja yhdistykselle valittiin väliaikainen hallitus. Hallituksen toimikausi oli poikkeuksellisesti yksi vuosi. Oli päätetty, että yhdistyksen normaali toiminta alkaisi vasta, kun sen säännöt olisi virallisesti hyväksytty yhdistysrekisterissä. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli väliaikaisen hallituksen johtoon valittu kuopiolainen Wäinö Halonen. Jäsenetkin saatiin kokoon ja hallitukseen valittiin Jouko Lauhava, Harry Hilden, Heini Niittymäki ja Reijo Häyrinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Marja Hakonen ja Leena Waahteranoksa. Yhdistykselle laadittu ensimmäinen toimintasuunnitelma oli lyhyt ja ytimekäs: päätettiin, että yhdistys keskittyy jäsenhankintaan ja jäsentensä neuvomiseen työsuhdeasioissa. Väliaikainen hallitus piti toimikautensa aikana yhden kokouksen ja senkin vuoden 1987 vuosikokouksen yhteydessä. On täysin selvää, että kun yhdistystä johti omaa toimintaansa käynnistävä luottamusjohto, yhdistyksen arki pyöri edelleen täysin AEK:n toimiston varassa. Hallinnon Toimihenkilöliiton pidetyssä vuosikokouksessa väliaikaisen hallituksen tilalle valittiin ensimmäinen varsinainen hallitus. Wäinö Halonen jatkoi myös tämän hallituksen puheenjohtajana ja mm. Jouko Lauhava hallituksen jäsenenä. TOIMINTALINJAT MUOTOUTUVAT Hallinnon Toimihenkilöliitolle aktiivista panostaan antavat näkivät jo varhaisvuosina yhdistyksen kasvumahdollisuudet, vaikka jäsenmäärä kasvoi alkuvaiheessa varsin verkkaisesti. Toimintasuunnitelmien keskeisenä tavoitteena oli yhdistyksen oman toiminnan organisointi ja laajentaminen. Toiminnan organisointi ja laajentaminen saivatkin vauhtia eri rintamilla. Marja Hakonen oli aktiivisesti mukana perustamassa Hallinnon Toimihenkilöliittoa. Hallitus vahvistamassa uusia jäseniä. Kuvassa vasemmalta: Elisa Helminen, Hannu Laitinen, Jouko Lauhava, toimistosihteeri Tiina Peltoniemi ja Risto Keski-Nisula. 8 asiantuntija

9 Tärkeää oli myös, että ei tyydytty vain odottelemaan passiivisena jäsenmäärän kasvua vaan jäsenhankinta oli alusta asti yksi tavoite. Hallinnon Toimihenkilöliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuoden 1988 vuosikokouksessa Jouko Lauhava. Hannu Laitinen täydensi hallitusta uutena jäsenenä. Näin yhdistys sai uutta puhtia toimintalinjojensa kehittämiseen ja muokkaamiseen. Toisin kuin alkuvaiheessa, jolloin toimintaa ohjasivat AEK:n toimihenkilöt, nyt toiminnan suunnittelu alkoi olla järjestöaktiivien varassa. Arjen toimintaa pyöritettäessä keskusliiton toimiston apua kuitenkin todella tarvittiin, sillä yhdistyksellä ei ollut omaa toimihenkilöä. Asiat kuitenkin etenivät jäsenkasvun ja saatujen kokemusten myötä. OMA TOIMIHENKILÖ JA TOIMITILA Hallinnon Toimihenkilöliitto on perustamisestaan alkaen ollut vakavarainen järjestö. Jäsenmaksutulo kasvoi jatkuvan jäsenkasvun myötä vuosi vuodelta. Jotta omaa toimintaa voitaisiin organisoida, alettiin keskustella oman toimihenkilön ja toimitilan hankkimisesta. AEK:n toimisto oli hoitanut yhdistyksen jäsenpalvelua hyvin, mutta yhdistyksen oman toiminnan suunnittelu ja monet käytännön järjestelytkin olivat kuitenkin olleet luottamushenkilöiden varassa. Vuoden 1990 lopussa järjestössä oli 370 jäsentä, ja tätä taustaa vasten on vielä hyvin ymmärrettävää, että niin toimihenkilö kuin toimitilakin päätettiin hankkia yhteistyössä kahden muun AEK:n jäsenjärjestön kanssa. Lokakuun lopussa pidetyssä kokouksessa Hallinnon Toimihenkilöliitto, Kääntäjien Ammattijärjestö ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto päättivät palkata yhteisen toimistosihteerin. Toimitila löytyi Akavatalosta, Työttömyyskassan tiloista. JÄSENKASVUN HUIMAT VUODET ALKAVAT Oman toimihenkilön ja toimitilan myötä yhdistyksen oma toiminta organisoitui syksyllä 1990, mikä oli hyvä pohja kiihtyvälle jäsenkasvulle. Jäsenkasvu alkoi ymmärrettävää kyllä traagisen talouslaman myötä. Vuoden 1991 talvikuukausina kuukausittain tuli keskimäärin noin 50 uutta jäsentä, mutta syksyllä määrä oli lähes viisinkertainen. Vuoden 1991 lopussa jäseniä oli ja HTL oli AEK:n viidenneksi suurin jäsenjärjestö. Jäsenmäärä ja jäsenmaksutulot olivat kasvaneet yhden vuoden aikana 272 prosenttia. Toiminta ei tokikaan ollut pelkkää uusien jäsenien ottamista. Muutakin ehdittiin tehdä ja suunnitella. Kasvun myötä yhdistystoimintaa selkiytettiin. Yksityissektorin ja valtion sektorin jäsenten edunvalvonnan kehittäminen sai uutta vauhtia. Yhdistyksen valtion sektorin toimintaan oli tullut tuoretta voimaa Risto Keski-Nisulan myötä. Edunvalvonnan lisäksi hallitus kiinnitti tarvittavaa huomiota mm. jäsenistölle tiedottamiseen. Hallitus päätti perustaa yhdistykselle oman jäsenlehden. Hallitus linjasi kokouksissaan lehdelle asetettuja tavoitteita ja totesi, että lehden kehittäminen edellyttää päätoimittajan löytämistä. Päätoimittaja löytyi, ja hallituksen joulukuisessa kokouksessa vuonna 1991 Salla Luomanmäki esittäytyi hallitukselle ja tuli päätoimittajan ominaisuudessa mukaan hallituksen toimintaan. RAKENNEMUUTOSTEN AIKAA Hallinnon Toimihenkilöliitosta tuli vuoden 1992 alussa Akavan Erityisalojen Keskusliiton toiseksi suurin jäsenyhdistys. Jäseniä oli tuolloin Yhdistyksen jäsenprofiili oli jo muokkautunut vastaamaan yhä vallitsevaa tilannetta. Tyypillinen yhdistyksen jäsen työskenteli asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Yleisimpiä toimialoja olivat ATK-ala, projektitehtävät, koulutusala luonnollisesti opettajia lukuun ottamatta, henkilöstö- ja markkinointiala sekä tutkimustyö. Myös yksityissektorilla (johon myös ns. kolmannen sektorin laskettiin kuuluvan) työskentely ja korkeakoulututkinto yhdistivät valtaosaa jäsenistöstä. Hallinnon Toimihenkilöliiton ja muiden yksityistä sektoria edustavien AEK:laisten jäsenjärjestöjen kasvu alkoi tuoda uusia haasteita myös emoliitolle. Liiton sisäinen rakenne ja sisäiset voimasuhteet olivat muuttuneet. Yksityissektori oli kasvanut suurimmaksi sopimusalaksi, ja uusia jäseniä oli luonnollisesti tullut myös kuntasektorilta ja valtion sektorilta. Rakennemuutos toi paineita muuttaa AEK:ssa noudatettuja edunvalvonnan painopisteitä ja muita toimintatapoja. Jälkikäteen voisi todeta, että 1990-luvun aikana emoliiton rakenteet natisivat. HTL oli aktiivinen toimija ja yksi aloitteiden tekijöistä tässä muutoksessa, jossa emoliitosta vähitellen rakennettiin nykyinen Akavan Erityisalat. Akavan Erityisalojen Keskusliiton kasvu alkoi saada huomiota myös Akavassa ja sen jäsenjärjestöissä. AEK:lle kasvu takasi enemmän edustuksellisia paikkoja eri luottamuselimissä ja lopulta myös hallituspaikan Akavassa. Vastapainoa kasvulle tuli mm. YTN-liitoilta, kun Akavan hyväksymänä tosin vastoin kokonaistumisperiaatetta perustettiin YTY (nykyisin Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry). YTY:n perustaminen herätti ainakin Hallinnon Toimihenkilöliiton silloisessa luottamusjohdossa ihmetystä, sillä taustansa vuoksi jäsenet olisivat sopineet hyvin myös HTL:oon. Ongelmista ratkaisuihin -seminaarissa syksyllä 1992 jäsenille annettiin eväitä henkiseen jaksamiseen. TOIMINTA EMOLIITOSSA TEHOSTUU Hannu Laitinen erosi hallituksen puheenjohtajan paikalta omien muuttuneiden työtehtäviensä vuoksi syksyllä Hänen tilalleen valittu uusi puheenjohtaja Risto Keski-Nisula totesi, että HTL:n on kokonsa puolesta kuuluttava ja näyttävä AEK:ssa, jossa varsinainen jäsenistön edunvalvonta hoidetaan. Tilanne vahvistui heti vuoden 1993 alussa: Salla Luomanmäki aloitti AEK:n hallituksen varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan jäsenenä sekä yksityissektorin neuvottelukunnan puheenjohtajana. Lisäksi HTL sai toisen hallituspaikan ja muita toimikuntapaikkoja. HTL toimi aktiivisesti eri rintamilla. AEK:n toiminnalle asetettiin uusia tavoitteita, esimerkiksi sen profiilin nostaminen, tiedottamisen tehostaminen ja linjan muuttuminen sekä AEK:laisen edunvalvonnan tehostaminen paikallistasolla asiantuntija 9

10 kulminoitui AEK:ssa kuitenkin syksyn 1998 liittokokouksessa. Tuolloin puheenjohtajasta äänestettiin ensimmäisen kerran liiton historiassa. HTL:n puheenjohtaja ja yksityisen sektorin vaaliliiton ehdokas Salla Luomanmäki voitti istuneen puheenjohtajan Jussi Perttolan. Liiton piikkipaikalla muutos oli näkyvä, koska valittu oli nuori nainen ja koska liiton viides puheenjohtaja päätti julkissektoritaustaisten puheenjohtajien ketjun. Tämän jälkeen emoliiton toiminnassa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota jäsenistön ja jäsenjärjestöjen palveluorganisaationa toimimiseen. Jäsenetuna tyky-viikonloppu syksyllä EI AATTEESTA, VAAN EDUISTA Kun HTL:n hallitus kokoontui suunnitteluseminaariin keväällä 1994, yhdistyksen jäsenpidon ja hankinnan linja oli selkeästi linjattu sanomalla, että HTL:oon kuulutaan ei aatteesta, vaan eduista. Näin ollen toiminnan ytimenä olivat hyvät, ajanmukaiset jäsenpalvelut sekä laadukas edunvalvonta. Yhdistyksen jäsenpalveluiden kehittäminen otti harppauksen eteenpäin, kun yhdistyksen ainoan palkatun toimihenkilön profiili muuttui toimistosihteeristä järjestösihteeriksi. Tosin HTL ja KAJ resursoivat toimihenkilön edelleen yhdessä. Myöhemmin toimi muutettiin HTL:n osalta nimikkeeltään ja sisällöltään toiminnanjohtajaksi. Kasvaneen jäsenmäärän ja laajentuneen toiminnan myötä toimen tarve oli tullut ilmeiseksi. MUUTOKSIA EMOLIITOSSA Salla Luomanmäestä oli tullut AEK:n hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja vuoden 1995 alussa, ja oman yhdistyksen Hallinnon Toimihenkilöliiton puheenjohtaja keväällä Yhdistyksellä oli hyvä mahdollisuus vaikuttaa AEK:n kehitykseen yksin tai yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Vuosina niin HTL:n kuin Akavan Erityisalojen Keskusliitonkin kehittämisessä edettiin rauhallisesti toki toisinaan räiskyenkin uudistaen ja uudistuen, ajan haasteet huomioon ottaen. Jorma Puhakan kymmenen vuotta kestäneen kauden jälkeen emoliiton uudeksi puheenjohtajaksi oli kaudeksi valittu Jussi Perttola. Perttola sai johdettavakseen muuttuneen liiton. Yksityisen sektorin kasvu oli johtanut tarpeeseen lisätä juuri yksityisen sektorin tarvitsemia palveluja. Laman jälkeen Suomi ja myös työmarkkinakenttä olivat muutoksessa, joten HTL:lle ja muille AEK:n jäsenjärjestöille tuli paljon pohdittavaa, kannanottoja ja aloitteita, jotka liittyivät tuohon muutokseen. Asialistalla olivat niin työsopimuslain ja työaikalain kokonaisuudistukset kuin myös paikallisen sopimisen edunvalvonnan tarpeet ja kehittäminen sekä viestintäpolitiikan uudistaminen emoliitossa. HTL antoi näihin hankkeisiin oman panoksensa toimimalla Akavan Erityisalojen Keskusliiton eri luottamuselimissä ja antamalla kommentteja suoraan yhdistysnäkökulmasta. Taustalla oli jatkuvasti myös oman yhdistyksen kehittäminen ja pitäminen kiinni ajassa. VUOSITUHANNEN VAIHTEESSA Vuonna 1998 Hallinnon Toimihenkilöliitto oli saavuttanut uudelleen emoliittonsa suurimman jäsenjärjestön aseman. Jäseniä oli tuolloin Yhteistyö ns. yksityissektorin liittojen kanssa oli jatkunut vuosia aktiivisena. Tosin vaaliyhteistyötä AEK:n vaaleissa oli tehty myös muiden liittojen kanssa. Yksityisen sektorin nousu SPECIA AKTIIVISENA KEHITTÄJÄNÄ JA VAIKUTTAJANA Hallinnon Toimihenkilöliitto muutti nimensä kevätkokouksessa Uusi nimi Specia asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry kuvasi moniosaajien ammattiliittoa aiempaa nimeä paremmin. Kevätkokouksessa Salla Luomanmäki jätti vuodesta 1994 alkaneen yhdistyksen puheenjohtajuuden ja liitto sai uudeksi puheenjohtajaksi Keijo Painolan. Hän oli toiminut järjestössä jo usean vuoden ajan hallitustasolla. Uuden vuosituhannen alkaessa toimihenkilöön ja toimitilaan liittynyt monivuotinen yhteistyö Kääntäjien Ammattijärjestön kanssa päättyi syksyllä Kokonsa vuoksi Specia tarvitsi omaa toimintaansa varten kokopäivätoimisen toimihenkilön. Oman kokopäivätoimisen toimihenkilön lisäksi Specia sai viimein myös oman toimitilan. Useat AEK:n jäsenjärjestöt muuttivat Akavan Erityisalojen Keskusliiton uusien toimitilojen työhuoneisiin vuoden 2001 alussa LUVUN ALKUVUODET Vuoden 2001 lopussa Speciassa oli jäsentä. Vuonna 2002 Keijo Painola jätti puheenjohtajan tehtävät ja jäi hallituksen jäseneksi. Specian hallitus esitti yhdistyksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle pyynnön asettua ehdokkaaksi kevään vuosikokouksessa. Salla Luomanmäki tuli valituksi ja palasi uudelle jaksolle yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviin. Yhdistyksen toimintaan saatiin uusi aktiivinen sykäys, kun nykyinen toiminnanjohtaja Markku Saarinen valittiin tehtäviinsä kesäkuussa Hänen myötään alkoi myös aktiivinen päivittäinen yhteistyö niin emoliitto AEK:n toimistossa kuin muiden toimijoidenkin kanssa. Vuonna 2003 Speciassa avattiin opiskelijajäsenyys, ja se kiihdytti jäsenkasvua entisestään. Vuonna 2004 yhdistyksen kärkipaikoilla tapahtui jälleen muutoksia. Keväällä yhdistyksen puheenjohtaja Salla Luomanmäki haki AEK:ssa avoinna ollutta toiminnanjohtajan tehtävää. Hakuprosessi onnistui, ja hänet valittiin uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän luonnollisesti jätti Specian puheenjohtajan tehtävät. Tehtäviä hoiti aluksi varapuheenjohtajana ja marraskuusta 2004 alkaen puheenjohtajana Leena-Maija Talikka. Yhdistyksessä oli jäsentä. SPECIA TÄNÄÄN, TÄSSÄ JA NYT Specian jäsenrakenne perustuu linjauksiin ja jäsenrajoihin, jotka olivat vallitsevia heti toiminnan alusta alkaen. Specian jäsenet työskentelevät liike-elämän, hallinnon ja järjestöjen palveluksessa erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Suurin osa jäsenistä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Filosofian ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot ovat yleisimpiä. Yli puolet specialaisista työskentelee yksityissektorilla, kolmasosa jäsenistä on valtion palveluksessa, ja loput työskentelevät lähinnä kuntayhtymien palveluksessa. Specialaisten työtehtävät liittyvät yleisimmin projekti- tai järjestötyöhön, 10 asiantuntija

11 Puheenjohtaja vaihtuu keväällä 2004, kuvassa Salla Luomanmäki ja Leena-Maija Talikka. suunnitteluun, koulutukseen ja tutkimukseen. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi projektipäällikkö, koulutussuunnittelija ja toiminnanjohtaja. Specialaisia tapaa myös monissa muissa tehtävissä eri aloilla, esimerkiksi markkinoinnin, henkilöstöhallinnon ja informaatioteknologian parissa. Jäseniä Speciassa on yli Specia on Akavan Erityisalat ry:n suurin jäsenjärjestö. Yksi viime vuosien tärkeimpiä linjauksia yhdistyksen toiminnassa on ollut opiskelijajäsenyyden avaaminen vuonna 2003 jäsenyhdistykseen. Opiskelijajäsenyyden avaamisen myötä myös yhdistyksen tarjoamia palveluita oli mietittävä uudelleen ja ammatillinen ja koulutuksellinen edunvalvonta sai uutta puhtia järjestön toiminnassa. Ensimmäinen ainejärjestötapaaminen kasvatustieteen alan opiskelija-aktiiveille pidettiin syksyllä 2004, ja seuraavana keväänä oli jo ainejärjestökoulutus, joka oli todellinen menestys. Tällä hetkellä jokaisessa kasvatustieteen alan ainejärjestössä on Specia-vastaava, joka pitää yhteyttä yhdistykseen ja informoi paikallisella tasolla Specian toiminnasta. Vuonna 2004 toteutettiin tutkimus kasvatustieteilijöiden työllistymisestä uransa eri vaiheissa. Keväällä 2005 toteutettu kasvatustieteilijöiden päivä saavutti suuren suosion. Jotta Speciassa tunnettaisiin kunnolla myös opiskelijoiden näkökulma, Specian hallitukseen kutsuttiin ns. asiantuntijajäseneksi myös opiskelijaedustaja. OMAA TUTKIMUSTOIMINTAA EDUNVALVONNAN TUEKSI Viime vuosina Specia on tutkimustoiminnan kautta tiukentanut otettaan muistakin edustamistaan ryhmistä. Kasvatustieteilijöiden työhön sijoittumisen lisäksi on tutkittu ja kartoitettu myös projektiammattilaisten arkea sekä järjestösektorilla työskentelevien työoloja. Myös yhdistyksestä eronneiden motiiveja on selvitetty pariinkin otteeseen. Selvitysten avulla haetaan taustatietoa edunvalvonnan tavoitteiden asetteluun ja laadukkaan jäsenpalvelun kehittämiseen. Kartoitusten avulla saadaan myös hyvää pohjaa mm. jäsenistön koulutustarpeiden suunnittelulle. Tavoitteena on kohdentaa koulutustoimintaa yhä enemmän tietyille teemaryhmille koulutuksen ja ammatillisten työtehtävien perusteella. Omien kartoitustensa lisäksi Specia on seurannut useiden vuosien ajan myös oman jäsenistönsä tietoja ja palkkauksen kehitystä osana Akavan Erityisalojen vuosittaista työmarkkinatutkimusta. SPECIALAISTEN AKTIIVINEN OTE ALUETOIMINNASSA Akavan Erityisalojen Keskusliitto panosti vuosituhannen vaihteessa tärkeään toimintoon: liiton omaan aktiiviseen alue- toimintaan. Liiton oma paikallistoiminta perustettiin kokoamaan keskusliiton jäsenjärjestöjen jäseniä yhteen. Aluetoiminta tarjoaa paitsi yhdessä tekemisen iloa verkostoitumista myös laadukasta koulutustoimintaa, kulttuuria ja virkistystä. Aluetoimintaa organisoi kullakin alueella oma alueryhmä, jonka yhteyshenkilönä on paikallinen sivutoiminen aluesihteeri. Specialaisten ote on aluetoiminnan kehityksen myötä vahvistunut eri alueilla, joita on kaiken kaikkiaan yksitoista. Aluetoiminta tarjoaa myös oivan mahdollisuuden löytää uusia aktiivisia järjestötoimijoita muihinkin tehtäviin. Specialaisia toimii alueryhmissä, ja Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa alueryhmien sihteerinä on specialainen edustaja. YRITYSYHDISTYSTOIMINTA KEHITTYY Yksityisellä sektorilla päätavoitteena on ollut edistää Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön kautta yksityisen sektorin edunvalvontaa, lisätä asiantuntijuuden arvostusta ja parantaa työhyvinvointia, esimerkiksi edistämällä ylempien toimihenkilöiden työaikaa ja korvauksia koskevien kysymysten ratkaisemista. Koska paikallisella tasolla tapahtuu yhä enemmän sopimustoimintaa, olemme aktivoineet jäseniämme osallistumaan yritysyhdistystoimintaan sekä järjestäneet jäsenillemme jäseniltoja eri yrityksissä, Specian toiminnanjohtaja Markku Saarinen selvittää. UPJ:N SEURANTA VIRASTOISSA Specia on myös valtion sektorin suurin jäsenyhdistys Akavan Erityisaloissa. Uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä yhdistys on informoinut jäseniään sekä järjestänyt virastokohtaisia jäsentilaisuuksia mm. Helsingin yliopistossa, CIMO kansainvälisen henkilövaihdon keskuksessa sekä TE-keskuksissa. Tilaisuuksien tuloksena esimerkiksi Helsingin yliopistoon valittiin vuonna 2004 specialainen varaluottamusmies. Yliopisto- ja korkeakoulusektorilla toimii myös vapaa jäsenverkosto, jonka avulla Specia pyrkii koko ajan seuraamaan palkkausjärjestelmän kehitystä ja ongelmakohtia. SPECIA ON MENETYSTARINA JATKOSSAKIN Puheenjohtaja Leena-Maija Talikka toteaa, miettiessään tämän päivän Speciaa, lähes 4500 jäsenen yhdistystä, että on ilahduttavaa todeta yhä samojen asioiden vaikuttavan sen menestykseen jäseniän palvelevan ammattiyhdistyksenä. Nopeasti muuttuvassa työelämän kentässä kuunnellaan jäsenistön tarpeita ja kehitetään toimintaa näitä tarpeita vastaavaksi. Homma ei toimisi eikä olisi toiminut ilman tehtävään sitoutuneita ja innostuneita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Kun katsotaan yhteiskunnan nykyistä, osin villiäkin menoa, huomataan, että ammattiliittojen perustehtävä ei häviä mihinkään. Perustehtävä ja teema on tulevinakin vuosina toimia jäsenten turvaverkkona työmarkkinoilla. Tavoitteena on koulutuksellisen ja palkkauksellisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä jäsenten etujen puolustaminen hädän ja turvattomuuden hetkellä. Specialaisten ammatillinen ja koulutuksellinen identiteetti varmasti kehittyy lähivuosina. Nyt esimerkiksi humanistien ja kasvatustieteilijöiden parissa tehty pohjatyö on kantanut hedelmää ja sen avulla ote ammatilliseen edunvalvontaan on vahvistunut. Myös monet jäsenistön erityisasiantuntijaryhmät saavat tarvitsemansa huomion. Näiden kaikkien toimien ansiosta yhdistys vahvistuu ja jäsenmäärä hyvin todennäköisesti kehittyy edelleen positiivisesti asiantuntija 11

12

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 10.2.2016 Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien myöntämisperusteet. Linjauksen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580. Toimintasuunnitelma 2016

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580. Toimintasuunnitelma 2016 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580 Toimintasuunnitelma 2016 Sisällysluettelo 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016... 1 2 Tiedottaminen ja viestintä... 1 3 Edunvalvonta työpaikoilla... 1 3.1 Alvi

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2016 Rekisterinumero 85.569 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry. Yhdistyksestä käytetään

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot