SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Specian 20 vuotta! sivu 8. Hallitukseen uusia jäseniä! sivu 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Specian 20 vuotta! sivu 8. Hallitukseen uusia jäseniä! sivu 3"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia Specian 20 vuotta! Hallitukseen uusia jäseniä! sivu 8 sivu 3

2 pääkirjoitus Yhteistyötä ja ennakointia Juhlavuosi antaa meille hyvän syyn tarkastella toimintaamme, peilata mennyttä ja pohtia tulevaisuuden haasteita. Nyt kun meitä specialaisia on lähes 4500 voimme todella kokea, että yhdessä tekeminen ja asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden etujen valvominen ja työssä olemisen ilon ja viihtymisen kohentaminen on ollut tuloksellista. On ollut todella mukavaa kuulla jäsenten mielipiteitä ja tarpeita toiminnan kehittämiseksi, teemamme jokainen jäsen on juhlan arvoinen on tuonut meille paljon ideoita ja tietoa kentältä! Vastataksemme tarpeisiin pyrimme Speciassa ennakoimaan haasteita tutkimus- ja selvitystoimintamme avulla. Olemme selvittäneet sekä kasvatustieteilijöiden, projektityöntekijöiden ja järjestötyöntekijöiden koulutustaustaa ja työtilannetta, työssäjaksamista ja palkkausta. Tämä on nykypäivänä ehdottoman tärkeää työelämän haasteiden muuttuessa tiuhaan tahtiin. Myös opiskelija- ja aluetoimintamme yhdessä keskusliiton, Akavan Erityisalojen kanssa on tulevaisuuden haasteiden ennakoimista. Vain vuorovaikutuksen kautta saamme hyviä tuloksia aikaan. Tärkeää on myös ymmärtää että nyt toimimme hyvin kansainvälisessä kentässä. On tärkeää saada tietoa yhteiseurooppalaisista haasteista edunvalvonnan parantamiseksi, nythän meidän jäseniämme toimii jo paljon kansainvälisissä yrityksissä ja globalisoituminen tuo mukanaan aivan uudenlaisia haasteita ammattiyhdistystoiminnalle. Tällä hetkellä yhteydenottoja ja kysymyksiä tulee jäseniltämme yhä enenevässä määrin. Vain tietoa ja osaamista lisäämällä voimme palvella kaikkia jäseniämme laadukkaasti Yksilön edunvalvonta painottuu yhä enemmän ja siihen panostetaan. Työnantajien olisi pidettävä mielessä, että kilpailukykyinen Suomi rakentuu hyvin kohdelluista osaajista ja erityisesti se korostuu specialaisilla aloilla joissa työtä tehdään sillä omalla pääomalla, eli asiantuntijatyössä. Hyvin järjestäytynyt ja toimiva työntekijäammattijärjestö on myös työnantajan etu. Vain yhdessä voimme saada parhaan tuloksen aikaan. Meillä Speciassa katsotaan kauemmas kuin mihin oma nenä näyttää! Virkistävää joululomaa ja oikein hyvää Uutta Vuotta 2006 toivottaen Leena-Maija Talikka asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 4500 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo asiantuntija

3 SPECIA RY:N HALLITUS VUODELLE 2006 Yhdistyksen Helsingissä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Ahmed el Ashram. Uusien sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla myös kolme varajäsentä. Puheenjohtaja Leena-Maija Talikka, Helsinki Ahmed el Ashram, Helsinki Maria Iho, Helsinki Risto Keski-Nisula, Hämeenlinna Mikko Männikkö, Espoo Anu Raappana, Heinola Saara Ruokonen, Helsinki Hallituksen varajäsenet: 1. Ritva Partanen, Jyväskylä 2. Hanna Ronkanen, Tampere 3. Vesa Rouhiainen, Mikkeli jäsenasiaa Tuemme opintojasi avoimessa yliopistossa Vuonna 2006 jatkamme jäsenetuna koulutukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa yliopistossa. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista ja max. 80 euroa/jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivuiltamme ja siellä linkki jäsenedut ja koulutus. Hakemuksen liitteenä on kopio maksetuista kuluista. Tukea myönnetään vuonna 2006 siihen asti, kun rahaa budjetissa riittää. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta tai Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4A, HELSINKI. Specia ry:n syyskokous, kokousväki seuraa tarkasti kokouksen kulkua. Levin vapaat viikot 2006: 7,20,24,26,27, 29,33,34,35, 36,40,43,44, 45,46,51, asiantuntija 3

4 Kuvasatoa Specian 20-vuotisjuhlasta Kuva 1 Kadettikoulun tilat antoivat hyvät puitteet rentoutumiseen, yhdessäoloon ja ajatusten vaihtoon. Kuva 2 Jokainen jäsen on juhlan arvoinen, specialaisia saapumassa juhlistamaan järjestöään. Kättelyvuoroa odottamassa Esko Pääskylä ja Hanna Ronkainen. 3 Kuva 3 Marja Hakonen tuo juhlaan historian havinaa. Kuva 4 Akavan Erityisalojen tervehdys Specialle, puheenjohtaja Jorma Rihto korosti tervehdyspuheessaan yhteistyön merkityksen vain tiivistyvän. Kuva 5 Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n opintojohtaja Merja Hanhela kiittää yhteistyöstä ja onnittelee järjestönsä puolesta 20-vuotiasta. Uunituore Specian hallituksen varajäsen Vesa Rouhiainen seuraa kiinnostuneena. Kuva 6 Specian puheenjohtajana pitkään toiminut Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki ja nykyinen Specian puheenjohtaja Leena- Maija Talikka olivat molemmat tyytyväisiä yhdistyksen kasvuun ja kehitykseen vuosi vuodelta. 4 Kuva 7 Specian puheenjohtajan Leena-Maija Talikan tervehdyspuheessa muistettiin toiminnan merkkipaaluja ja katsottiin tulevaisuuden haasteisiin. 7 4 asiantuntija

5 Kuva 8 Kuva 9 Kukitettavana Specian ensimmäinen kunniajäsen Jouko -Lauhava. Pitkän linjan hallituksen jäsen Risto Keski- Nisula saa AKAVAn kunniamerkin Kuva 10 Sweet Life kvartetti viihdytti ja tanssitti yleisöä, solistina Susanna Moisio. Kuvat 11 Tom Lindholmin fläppitauluhulluttelu Toijalan Näennäisyysinstituutin tutkijana sai hersyvät naurut yleisöltä. Kuva 12 Specialainen Esko Pääskylä sai Akavan ansiomerkin toiminastaan akavalaisen aluetoiminnan hyväksi Kuva 13 Sari Kaasinen puhui luovuudesta ja lauloi tunnelmallisesti molemmat specialaiset aluejuhlat vauhtiin (kuva Oulusta) Kuva 14 Jyväskylän aluejuhlaa vietettiin virkistävällä Päijänteen risteilyllä. Kuva 15 Oulussa Speciaa juhlittiin Lasaretin saaressa hyvän ruuan ja vilkkaan keskustelun siivittämänä asiantuntija 5

6 Specialainen Ritva Partanen luotsaa Akavan Erityisalojen aktiivista alueyhdistystä Keski- Suomessa. Toimintaa ja ideoita hänellä riittää omasta takaa, mutta toki niitä tarjoavat myös virkeä alueryhmä ja keskusliiton aluetoiminnasta vastaava Satu Sahla. Aluetoiminta tuo liiton lähemmäksi jäseniään. Ritvan mielestä parasta aluetoiminnassa ovat ihmiset erilaisine taustoineen. Voikin todeta, että aluetoiminta tuo positiivisimmalla mahdollisella tavalla esille Akavan Erityisalojen jäsenkunnan heterogeenisyyden. Eri ihmiset toimivat yhdessä, ja kaikilla on ammatti- tai koulutustaustasta riippumatta paljon yhteistä. Elämäntarinoiden kuuleminen ja kokemusten jakaminen tekevät aluetoiminnasta mielenkiintoista ja ihmisläheistä. ALUETOIMINNAN KEHITTÄMINEN ON AJANKOHTAISTA Ritvan mielestä aluetoiminnan kehittäminen on ajankohtaista juuri nyt, kun liitolla on selkeät kasvutavoitteet. Hän luottaa Akavan Erityisalojen haluun panostaa aluetoimintaan myös jatkossa. Liitto on antanut aluetoiminnalle vahvan tukensa aina ylintä johtoa ja luottamusjohtoa myöten. Aluetyötä on tuettu ja tuetaan sekä rahallisesti ja koulutuksellisesti että ennen kaikkea henkisesti ja arvostusta antamalla, Ritva kehuu. Toimivia alueita on vuonna 2006 jo kaksitoista. Keski-Suomen alue on ollut toiminnassa vuodesta 2001 alkaen. Jäsenten osallistuminen tapahtumiin on lisääntynyt vuosi vuodelta. Alueryhmän toimintaa on kehitetty sekä jäsenten näkökulmasta että liiton strategisten linjausten kautta. Aluetoiminnan tulee palvella jäseniä ottamalla huomioon heidän tarpeitaan. Meidän on tarjottava virkistystä, ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia sekä muistettava entistä napakammin myös edunvalvonnallinen näkökulma, Ritva toteaa. Akavan Erityisalat on modernisti kehittyvä liitto, jolla on hyvät edellytykset jäsenkasvulle. Aluetoiminnan kautta liitto jalkautuu vahvemmin kentälle, lähemmäksi jäseniään. Liitto, joka on lähellä jäseniään, pysyy jäsenkuntansa tarpeiden suhteen ajan hermolla ja voi siten kehittää itseään entistä monipuolisemmin eväin vahvemmaksi toimijaksi ammattijärjestökentällä, Ritva muistuttaa. JäsenprofiiliAktiivisena aluetoiminnassa ALUETOIMINTA IMAISI MUKAANSA Ritva on niitä tekijöitä, joilla energiavirtaa riittää. Ja Akavan Erityisalojen aluetoiminnassa tätä virtaa tarvitaan. Aluetoiminta alkoi kiinnostaa Ritvaa jo Keski- Suomen alueryhmän perustamisen aikaan. Tarjosihan se tuoreelle kasvatustieteiden maisterille ja kiireiselle perheenäidille oivan keinon päästä aktiivisen järjestötoiminnan ytimeen. Tosin mukaantulo siirtyi keväälle 2003, kun hänen nuorin lapsensa oli nelikuukautinen. Päätöstä siivitti myös tyytyväisyys keskusliiton ja Specian tarjoamiin palveluihin. Liityin Speciaan syksyllä Liittymiskaava oli tuttu: kollega suositteli, Ritva kertoo ja toteaa olleensa aina tyytyväinen valintaansa. Ammatillinen järjestäytyminen oli itsestäänselvyys, etenkin tilanteessa, jossa Ritva oli pätkätyöläinen. Koin liittoon kuulumisen itselleni vahvaksi tukirangaksi, hän sanoo. Liittymisen jälkeen hän seurasi silloisen AEK:n ja Specian toimintaa ja tavoitteita. Hyppy aluetoimintaan oli sen jälkeen helppo päätös. Uusin ura hänelle aukeaa vuoden 2006 alussa, kun hän 6 asiantuntija

7 aloittaa Specian hallituksen uutena varajäsenenä ja pääsee siten syventymään myös oman jäsenjärjestönsä toimintaan. LIITTOJEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Ritva on voinut jo useamman vuoden ajan seurata oman jäsenjärjestönsä Specian toimintaa sekä keskusliiton Akavan Erityisalojen kehitystä. Myös Akava järjestönä on tullut koko laajuudessaan tutummaksi. Toisaalta Akava tuntuu yksittäisen jäsenen näkökulmasta aika kaukaiselta. Haluan kuitenkin luottaa mm. siihen, että Akavassa ajetaan voimakkaasti meidän pätkätyöläisten asemaa. Akavalla tuskin on varaa hukata hyvin koulutettua jäsenistöään, hän sanoo. Akavan Erityisalat hän näkee vahvana akavalaisena toimijana. Keskusliitto on ennen kaikkea edunvalvonnallinen palveluorganisaatio, koska edunvalvonta on ja sen tulee olla liiton ydintoiminto. Ritva arvostaa sitä, että Akavan Erityisalat toimii yhteistyössä eritaustaisten jäsenjärjestöjensä kanssa ottaen huomioon eri mielipiteet ja ylläpitäen avointa keskustelua. Speciaa hän kiittää siitä, että se ajaa omien jäsentensä asioita tehokkaasti, määrätietoisella otteella. Toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta, ja painopisteet on osattu valita viisaasti. Hyvä esimerkki tästä on panostus kasvatustieteilijöiden ammatilliseen edunvalvontaan. Keskusliiton ja Specian tulevaisuuden Ritva näkee positiivisena: Koen, että liittokokonaisuutena olemme Akavassa entistä vahvempi, kun sekä keskusjärjestö että sen suurin jäsenjärjestö kulkevat samaan suuntaan. Kun Keski-Suomen alueryhmäläisiä Vivi Lönn-patikkaretkellä Jyväskylässä. teemme tuottavaa yhteistyötä ja ajamme jäsenkuntamme asioita entistä suuremmalla massalla, tulemme olemaan vahva ja kehittyvä tekijä ay-kentällä ja Akavassa. VOIKO YKSILÖN ÄÄNI KUULUA AMMATTILIITOSSA? Parhaiten yksilön ääni ammattiliitossa kuuluu, jos yksilö itse jaksaa olla aktiivinen toimija. Aluetoiminta tarjoaa Akavan Erityisalojen jäsenkunnalle loistavan mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Se tarjoaa hyvät kontaktit liittoon. Vuorovaikutusta jäsenistön kanssa on haluttu kehittää, ja aluetoiminta on kehittämiselle todella mahdollinen kanava, Ritva muistuttaa. Aluetoiminnassa on usein mahdollisuus tavata keskusliiton toimihenkilöitä, esimerkiksi juristeja. Tapaaminen kasvokkain tekee asioista konkreettisempia ja ihmisläheisempiä. Tavattaessa on myös helpompi avautua ja saada oma äänensä kuuluviin. Ritvan mielestä se on myös keskeistä, kun halutaan varmistaa ay-liikkeen ja vahvan järjestäytymisen tulevaisuus. Kun ay-liike on lähempänä jäseniään, myös jäsenten kiinnostus vahvistuu. Loppujen lopuksi mieluisinta on saada kuulumisia ja kuulla uutisia tutuista ja yksi tuttu voi olla oma ammattijärjestö. Aluetoiminta lähellä jäsentä Akavan Erityisalojen aluetoiminta on päässyt hyvään vauhtiin eri puolilla Suomea. Yksi uusi alue avataan myös vuonna 2006: vuorossa on Pohjanmaa, joka on toiminnan kahdestoista alue. Aluetoiminta alkoi vuonna Aluetoiminta on tuonut keskusliiton lähemmäksi jäsentä. Aluetoiminta tarjoaa huvia ja hyötyä mutta myös hyviä alueellisia kontakteja ja verkostoja. Akavan Erityisalojen jäsenkuntaan kuuluvat löytävät toisensa aluetoiminnan avulla. Jos haluat tietää aluetoiminnasta lisää, saat tietoja osoitteesta tai Akavan Erityisalojen aluetoiminnasta vastaavalta Satu Sahlalta asiantuntija 7

8 Tavoitteita ja toimintaa 20 vuotta SPECIA Hallinnon Toimihenkilöliitto, nykyinen Specia, perustettiin vuonna 1985 koruttomasti ja matalalla profiililla. Suuria perustamispuheita ei pidetty, ja juhlavia muodollisuuksia ei ollut. Yhdistys syntyi, koska oli akuutti tarve avata yhä uusille korkeakoulutettujen ja eri uusammattien ryhmille uusi väylä silloisen Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry:n kautta Akavaan. AEK toimi perustamisessa promoottorina ja alkuvuosina myös toiminnan pyörittäjänä. Hallinnon Toimihenkilöliiton 10. joulukuuta 1985 kirjatussa perustamisasiakirjassa todetaan seuraavasti: Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Hallinnon Toimihenkilöliitto -nimisen, ruotsiksi Förbund för Förvaltningstjänsteman -nimisen, yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Kolme allekirjoittajaa eli kolme ensimmäistä yhdistyksen jäsentä olivat AEK:n toiminnanjohtaja Tapio Jaakkola, järjestösihteeri Marja Hakonen ja toimistovirkailija Leena Waahteranoksa. SYNTY SOSIAALISESTA TILAUKSESTA Perustajajäsen Marja Hakonen muistelee, että Hallinnon Toimihenkilöliitolle oli selkeä sosiaalinen tilaus. Korkea- ja yliopistokoulutuksen lisäännyttyä oli syntynyt myös runsaasti uusia koulutusaloja ja ammatteja. Meille Akavan Erityisalojen Keskusliiton toimistoon oli jo parin vuoden ajan tullut kyselyjä järjestäytymisestä ja mahdollisuudesta liittyä johonkin silloisista jäsenjärjestöistä, hän kertoo. Yhdistys syntyi samaan tapaan kuin tuleva emoliittonsa. AEK oli perustettu vuonna 1972 ilman suurempaa aatteen paloa ns. kokoomaliitoksi niille akavalaisille ryhmille, jotka halusivat järjestäytyä Akavaan. Hallinnon Toimihenkilöliitto syntyi silloisen AEK:n aloitteesta ja AEK:n aktiivisuuden ansiosta. AEK:n toimiston toimihenkilöt Jaakkola ja Hakonen vastasivat yhdistyksen ensimmäisistä vaiheista toimintaa käynnistettäessä. AEK tarjosi hyvät puitteet uusille rekrytoitaville ryhmille. Se oli kasvava liitto, jonka toiminnot olivat jo hyvin organisoituneita. Perustajajäsenet loivat yhdistykselle säännöt ja määrittelivät alustavat järjestäytymiskriteerit, jotka pohjautuivat uusien potentiaalisten ryhmien vuosien mittaan tekemiin lukemattomiin tiedusteluihin RAKENTEET PYSTYYN Yhdistyksen ensimmäiseen kokoukseen rohkeni perustajajäsenten lisäksi tulla kaksi jäsentä. Luottamusjohto pystyttiin kuitenkin organisoimaan, ja yhdistykselle valittiin väliaikainen hallitus. Hallituksen toimikausi oli poikkeuksellisesti yksi vuosi. Oli päätetty, että yhdistyksen normaali toiminta alkaisi vasta, kun sen säännöt olisi virallisesti hyväksytty yhdistysrekisterissä. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli väliaikaisen hallituksen johtoon valittu kuopiolainen Wäinö Halonen. Jäsenetkin saatiin kokoon ja hallitukseen valittiin Jouko Lauhava, Harry Hilden, Heini Niittymäki ja Reijo Häyrinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Marja Hakonen ja Leena Waahteranoksa. Yhdistykselle laadittu ensimmäinen toimintasuunnitelma oli lyhyt ja ytimekäs: päätettiin, että yhdistys keskittyy jäsenhankintaan ja jäsentensä neuvomiseen työsuhdeasioissa. Väliaikainen hallitus piti toimikautensa aikana yhden kokouksen ja senkin vuoden 1987 vuosikokouksen yhteydessä. On täysin selvää, että kun yhdistystä johti omaa toimintaansa käynnistävä luottamusjohto, yhdistyksen arki pyöri edelleen täysin AEK:n toimiston varassa. Hallinnon Toimihenkilöliiton pidetyssä vuosikokouksessa väliaikaisen hallituksen tilalle valittiin ensimmäinen varsinainen hallitus. Wäinö Halonen jatkoi myös tämän hallituksen puheenjohtajana ja mm. Jouko Lauhava hallituksen jäsenenä. TOIMINTALINJAT MUOTOUTUVAT Hallinnon Toimihenkilöliitolle aktiivista panostaan antavat näkivät jo varhaisvuosina yhdistyksen kasvumahdollisuudet, vaikka jäsenmäärä kasvoi alkuvaiheessa varsin verkkaisesti. Toimintasuunnitelmien keskeisenä tavoitteena oli yhdistyksen oman toiminnan organisointi ja laajentaminen. Toiminnan organisointi ja laajentaminen saivatkin vauhtia eri rintamilla. Marja Hakonen oli aktiivisesti mukana perustamassa Hallinnon Toimihenkilöliittoa. Hallitus vahvistamassa uusia jäseniä. Kuvassa vasemmalta: Elisa Helminen, Hannu Laitinen, Jouko Lauhava, toimistosihteeri Tiina Peltoniemi ja Risto Keski-Nisula. 8 asiantuntija

9 Tärkeää oli myös, että ei tyydytty vain odottelemaan passiivisena jäsenmäärän kasvua vaan jäsenhankinta oli alusta asti yksi tavoite. Hallinnon Toimihenkilöliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuoden 1988 vuosikokouksessa Jouko Lauhava. Hannu Laitinen täydensi hallitusta uutena jäsenenä. Näin yhdistys sai uutta puhtia toimintalinjojensa kehittämiseen ja muokkaamiseen. Toisin kuin alkuvaiheessa, jolloin toimintaa ohjasivat AEK:n toimihenkilöt, nyt toiminnan suunnittelu alkoi olla järjestöaktiivien varassa. Arjen toimintaa pyöritettäessä keskusliiton toimiston apua kuitenkin todella tarvittiin, sillä yhdistyksellä ei ollut omaa toimihenkilöä. Asiat kuitenkin etenivät jäsenkasvun ja saatujen kokemusten myötä. OMA TOIMIHENKILÖ JA TOIMITILA Hallinnon Toimihenkilöliitto on perustamisestaan alkaen ollut vakavarainen järjestö. Jäsenmaksutulo kasvoi jatkuvan jäsenkasvun myötä vuosi vuodelta. Jotta omaa toimintaa voitaisiin organisoida, alettiin keskustella oman toimihenkilön ja toimitilan hankkimisesta. AEK:n toimisto oli hoitanut yhdistyksen jäsenpalvelua hyvin, mutta yhdistyksen oman toiminnan suunnittelu ja monet käytännön järjestelytkin olivat kuitenkin olleet luottamushenkilöiden varassa. Vuoden 1990 lopussa järjestössä oli 370 jäsentä, ja tätä taustaa vasten on vielä hyvin ymmärrettävää, että niin toimihenkilö kuin toimitilakin päätettiin hankkia yhteistyössä kahden muun AEK:n jäsenjärjestön kanssa. Lokakuun lopussa pidetyssä kokouksessa Hallinnon Toimihenkilöliitto, Kääntäjien Ammattijärjestö ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto päättivät palkata yhteisen toimistosihteerin. Toimitila löytyi Akavatalosta, Työttömyyskassan tiloista. JÄSENKASVUN HUIMAT VUODET ALKAVAT Oman toimihenkilön ja toimitilan myötä yhdistyksen oma toiminta organisoitui syksyllä 1990, mikä oli hyvä pohja kiihtyvälle jäsenkasvulle. Jäsenkasvu alkoi ymmärrettävää kyllä traagisen talouslaman myötä. Vuoden 1991 talvikuukausina kuukausittain tuli keskimäärin noin 50 uutta jäsentä, mutta syksyllä määrä oli lähes viisinkertainen. Vuoden 1991 lopussa jäseniä oli ja HTL oli AEK:n viidenneksi suurin jäsenjärjestö. Jäsenmäärä ja jäsenmaksutulot olivat kasvaneet yhden vuoden aikana 272 prosenttia. Toiminta ei tokikaan ollut pelkkää uusien jäsenien ottamista. Muutakin ehdittiin tehdä ja suunnitella. Kasvun myötä yhdistystoimintaa selkiytettiin. Yksityissektorin ja valtion sektorin jäsenten edunvalvonnan kehittäminen sai uutta vauhtia. Yhdistyksen valtion sektorin toimintaan oli tullut tuoretta voimaa Risto Keski-Nisulan myötä. Edunvalvonnan lisäksi hallitus kiinnitti tarvittavaa huomiota mm. jäsenistölle tiedottamiseen. Hallitus päätti perustaa yhdistykselle oman jäsenlehden. Hallitus linjasi kokouksissaan lehdelle asetettuja tavoitteita ja totesi, että lehden kehittäminen edellyttää päätoimittajan löytämistä. Päätoimittaja löytyi, ja hallituksen joulukuisessa kokouksessa vuonna 1991 Salla Luomanmäki esittäytyi hallitukselle ja tuli päätoimittajan ominaisuudessa mukaan hallituksen toimintaan. RAKENNEMUUTOSTEN AIKAA Hallinnon Toimihenkilöliitosta tuli vuoden 1992 alussa Akavan Erityisalojen Keskusliiton toiseksi suurin jäsenyhdistys. Jäseniä oli tuolloin Yhdistyksen jäsenprofiili oli jo muokkautunut vastaamaan yhä vallitsevaa tilannetta. Tyypillinen yhdistyksen jäsen työskenteli asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Yleisimpiä toimialoja olivat ATK-ala, projektitehtävät, koulutusala luonnollisesti opettajia lukuun ottamatta, henkilöstö- ja markkinointiala sekä tutkimustyö. Myös yksityissektorilla (johon myös ns. kolmannen sektorin laskettiin kuuluvan) työskentely ja korkeakoulututkinto yhdistivät valtaosaa jäsenistöstä. Hallinnon Toimihenkilöliiton ja muiden yksityistä sektoria edustavien AEK:laisten jäsenjärjestöjen kasvu alkoi tuoda uusia haasteita myös emoliitolle. Liiton sisäinen rakenne ja sisäiset voimasuhteet olivat muuttuneet. Yksityissektori oli kasvanut suurimmaksi sopimusalaksi, ja uusia jäseniä oli luonnollisesti tullut myös kuntasektorilta ja valtion sektorilta. Rakennemuutos toi paineita muuttaa AEK:ssa noudatettuja edunvalvonnan painopisteitä ja muita toimintatapoja. Jälkikäteen voisi todeta, että 1990-luvun aikana emoliiton rakenteet natisivat. HTL oli aktiivinen toimija ja yksi aloitteiden tekijöistä tässä muutoksessa, jossa emoliitosta vähitellen rakennettiin nykyinen Akavan Erityisalat. Akavan Erityisalojen Keskusliiton kasvu alkoi saada huomiota myös Akavassa ja sen jäsenjärjestöissä. AEK:lle kasvu takasi enemmän edustuksellisia paikkoja eri luottamuselimissä ja lopulta myös hallituspaikan Akavassa. Vastapainoa kasvulle tuli mm. YTN-liitoilta, kun Akavan hyväksymänä tosin vastoin kokonaistumisperiaatetta perustettiin YTY (nykyisin Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry). YTY:n perustaminen herätti ainakin Hallinnon Toimihenkilöliiton silloisessa luottamusjohdossa ihmetystä, sillä taustansa vuoksi jäsenet olisivat sopineet hyvin myös HTL:oon. Ongelmista ratkaisuihin -seminaarissa syksyllä 1992 jäsenille annettiin eväitä henkiseen jaksamiseen. TOIMINTA EMOLIITOSSA TEHOSTUU Hannu Laitinen erosi hallituksen puheenjohtajan paikalta omien muuttuneiden työtehtäviensä vuoksi syksyllä Hänen tilalleen valittu uusi puheenjohtaja Risto Keski-Nisula totesi, että HTL:n on kokonsa puolesta kuuluttava ja näyttävä AEK:ssa, jossa varsinainen jäsenistön edunvalvonta hoidetaan. Tilanne vahvistui heti vuoden 1993 alussa: Salla Luomanmäki aloitti AEK:n hallituksen varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan jäsenenä sekä yksityissektorin neuvottelukunnan puheenjohtajana. Lisäksi HTL sai toisen hallituspaikan ja muita toimikuntapaikkoja. HTL toimi aktiivisesti eri rintamilla. AEK:n toiminnalle asetettiin uusia tavoitteita, esimerkiksi sen profiilin nostaminen, tiedottamisen tehostaminen ja linjan muuttuminen sekä AEK:laisen edunvalvonnan tehostaminen paikallistasolla asiantuntija 9

10 kulminoitui AEK:ssa kuitenkin syksyn 1998 liittokokouksessa. Tuolloin puheenjohtajasta äänestettiin ensimmäisen kerran liiton historiassa. HTL:n puheenjohtaja ja yksityisen sektorin vaaliliiton ehdokas Salla Luomanmäki voitti istuneen puheenjohtajan Jussi Perttolan. Liiton piikkipaikalla muutos oli näkyvä, koska valittu oli nuori nainen ja koska liiton viides puheenjohtaja päätti julkissektoritaustaisten puheenjohtajien ketjun. Tämän jälkeen emoliiton toiminnassa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota jäsenistön ja jäsenjärjestöjen palveluorganisaationa toimimiseen. Jäsenetuna tyky-viikonloppu syksyllä EI AATTEESTA, VAAN EDUISTA Kun HTL:n hallitus kokoontui suunnitteluseminaariin keväällä 1994, yhdistyksen jäsenpidon ja hankinnan linja oli selkeästi linjattu sanomalla, että HTL:oon kuulutaan ei aatteesta, vaan eduista. Näin ollen toiminnan ytimenä olivat hyvät, ajanmukaiset jäsenpalvelut sekä laadukas edunvalvonta. Yhdistyksen jäsenpalveluiden kehittäminen otti harppauksen eteenpäin, kun yhdistyksen ainoan palkatun toimihenkilön profiili muuttui toimistosihteeristä järjestösihteeriksi. Tosin HTL ja KAJ resursoivat toimihenkilön edelleen yhdessä. Myöhemmin toimi muutettiin HTL:n osalta nimikkeeltään ja sisällöltään toiminnanjohtajaksi. Kasvaneen jäsenmäärän ja laajentuneen toiminnan myötä toimen tarve oli tullut ilmeiseksi. MUUTOKSIA EMOLIITOSSA Salla Luomanmäestä oli tullut AEK:n hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja vuoden 1995 alussa, ja oman yhdistyksen Hallinnon Toimihenkilöliiton puheenjohtaja keväällä Yhdistyksellä oli hyvä mahdollisuus vaikuttaa AEK:n kehitykseen yksin tai yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Vuosina niin HTL:n kuin Akavan Erityisalojen Keskusliitonkin kehittämisessä edettiin rauhallisesti toki toisinaan räiskyenkin uudistaen ja uudistuen, ajan haasteet huomioon ottaen. Jorma Puhakan kymmenen vuotta kestäneen kauden jälkeen emoliiton uudeksi puheenjohtajaksi oli kaudeksi valittu Jussi Perttola. Perttola sai johdettavakseen muuttuneen liiton. Yksityisen sektorin kasvu oli johtanut tarpeeseen lisätä juuri yksityisen sektorin tarvitsemia palveluja. Laman jälkeen Suomi ja myös työmarkkinakenttä olivat muutoksessa, joten HTL:lle ja muille AEK:n jäsenjärjestöille tuli paljon pohdittavaa, kannanottoja ja aloitteita, jotka liittyivät tuohon muutokseen. Asialistalla olivat niin työsopimuslain ja työaikalain kokonaisuudistukset kuin myös paikallisen sopimisen edunvalvonnan tarpeet ja kehittäminen sekä viestintäpolitiikan uudistaminen emoliitossa. HTL antoi näihin hankkeisiin oman panoksensa toimimalla Akavan Erityisalojen Keskusliiton eri luottamuselimissä ja antamalla kommentteja suoraan yhdistysnäkökulmasta. Taustalla oli jatkuvasti myös oman yhdistyksen kehittäminen ja pitäminen kiinni ajassa. VUOSITUHANNEN VAIHTEESSA Vuonna 1998 Hallinnon Toimihenkilöliitto oli saavuttanut uudelleen emoliittonsa suurimman jäsenjärjestön aseman. Jäseniä oli tuolloin Yhteistyö ns. yksityissektorin liittojen kanssa oli jatkunut vuosia aktiivisena. Tosin vaaliyhteistyötä AEK:n vaaleissa oli tehty myös muiden liittojen kanssa. Yksityisen sektorin nousu SPECIA AKTIIVISENA KEHITTÄJÄNÄ JA VAIKUTTAJANA Hallinnon Toimihenkilöliitto muutti nimensä kevätkokouksessa Uusi nimi Specia asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry kuvasi moniosaajien ammattiliittoa aiempaa nimeä paremmin. Kevätkokouksessa Salla Luomanmäki jätti vuodesta 1994 alkaneen yhdistyksen puheenjohtajuuden ja liitto sai uudeksi puheenjohtajaksi Keijo Painolan. Hän oli toiminut järjestössä jo usean vuoden ajan hallitustasolla. Uuden vuosituhannen alkaessa toimihenkilöön ja toimitilaan liittynyt monivuotinen yhteistyö Kääntäjien Ammattijärjestön kanssa päättyi syksyllä Kokonsa vuoksi Specia tarvitsi omaa toimintaansa varten kokopäivätoimisen toimihenkilön. Oman kokopäivätoimisen toimihenkilön lisäksi Specia sai viimein myös oman toimitilan. Useat AEK:n jäsenjärjestöt muuttivat Akavan Erityisalojen Keskusliiton uusien toimitilojen työhuoneisiin vuoden 2001 alussa LUVUN ALKUVUODET Vuoden 2001 lopussa Speciassa oli jäsentä. Vuonna 2002 Keijo Painola jätti puheenjohtajan tehtävät ja jäi hallituksen jäseneksi. Specian hallitus esitti yhdistyksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle pyynnön asettua ehdokkaaksi kevään vuosikokouksessa. Salla Luomanmäki tuli valituksi ja palasi uudelle jaksolle yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviin. Yhdistyksen toimintaan saatiin uusi aktiivinen sykäys, kun nykyinen toiminnanjohtaja Markku Saarinen valittiin tehtäviinsä kesäkuussa Hänen myötään alkoi myös aktiivinen päivittäinen yhteistyö niin emoliitto AEK:n toimistossa kuin muiden toimijoidenkin kanssa. Vuonna 2003 Speciassa avattiin opiskelijajäsenyys, ja se kiihdytti jäsenkasvua entisestään. Vuonna 2004 yhdistyksen kärkipaikoilla tapahtui jälleen muutoksia. Keväällä yhdistyksen puheenjohtaja Salla Luomanmäki haki AEK:ssa avoinna ollutta toiminnanjohtajan tehtävää. Hakuprosessi onnistui, ja hänet valittiin uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän luonnollisesti jätti Specian puheenjohtajan tehtävät. Tehtäviä hoiti aluksi varapuheenjohtajana ja marraskuusta 2004 alkaen puheenjohtajana Leena-Maija Talikka. Yhdistyksessä oli jäsentä. SPECIA TÄNÄÄN, TÄSSÄ JA NYT Specian jäsenrakenne perustuu linjauksiin ja jäsenrajoihin, jotka olivat vallitsevia heti toiminnan alusta alkaen. Specian jäsenet työskentelevät liike-elämän, hallinnon ja järjestöjen palveluksessa erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Suurin osa jäsenistä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Filosofian ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot ovat yleisimpiä. Yli puolet specialaisista työskentelee yksityissektorilla, kolmasosa jäsenistä on valtion palveluksessa, ja loput työskentelevät lähinnä kuntayhtymien palveluksessa. Specialaisten työtehtävät liittyvät yleisimmin projekti- tai järjestötyöhön, 10 asiantuntija

11 Puheenjohtaja vaihtuu keväällä 2004, kuvassa Salla Luomanmäki ja Leena-Maija Talikka. suunnitteluun, koulutukseen ja tutkimukseen. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi projektipäällikkö, koulutussuunnittelija ja toiminnanjohtaja. Specialaisia tapaa myös monissa muissa tehtävissä eri aloilla, esimerkiksi markkinoinnin, henkilöstöhallinnon ja informaatioteknologian parissa. Jäseniä Speciassa on yli Specia on Akavan Erityisalat ry:n suurin jäsenjärjestö. Yksi viime vuosien tärkeimpiä linjauksia yhdistyksen toiminnassa on ollut opiskelijajäsenyyden avaaminen vuonna 2003 jäsenyhdistykseen. Opiskelijajäsenyyden avaamisen myötä myös yhdistyksen tarjoamia palveluita oli mietittävä uudelleen ja ammatillinen ja koulutuksellinen edunvalvonta sai uutta puhtia järjestön toiminnassa. Ensimmäinen ainejärjestötapaaminen kasvatustieteen alan opiskelija-aktiiveille pidettiin syksyllä 2004, ja seuraavana keväänä oli jo ainejärjestökoulutus, joka oli todellinen menestys. Tällä hetkellä jokaisessa kasvatustieteen alan ainejärjestössä on Specia-vastaava, joka pitää yhteyttä yhdistykseen ja informoi paikallisella tasolla Specian toiminnasta. Vuonna 2004 toteutettiin tutkimus kasvatustieteilijöiden työllistymisestä uransa eri vaiheissa. Keväällä 2005 toteutettu kasvatustieteilijöiden päivä saavutti suuren suosion. Jotta Speciassa tunnettaisiin kunnolla myös opiskelijoiden näkökulma, Specian hallitukseen kutsuttiin ns. asiantuntijajäseneksi myös opiskelijaedustaja. OMAA TUTKIMUSTOIMINTAA EDUNVALVONNAN TUEKSI Viime vuosina Specia on tutkimustoiminnan kautta tiukentanut otettaan muistakin edustamistaan ryhmistä. Kasvatustieteilijöiden työhön sijoittumisen lisäksi on tutkittu ja kartoitettu myös projektiammattilaisten arkea sekä järjestösektorilla työskentelevien työoloja. Myös yhdistyksestä eronneiden motiiveja on selvitetty pariinkin otteeseen. Selvitysten avulla haetaan taustatietoa edunvalvonnan tavoitteiden asetteluun ja laadukkaan jäsenpalvelun kehittämiseen. Kartoitusten avulla saadaan myös hyvää pohjaa mm. jäsenistön koulutustarpeiden suunnittelulle. Tavoitteena on kohdentaa koulutustoimintaa yhä enemmän tietyille teemaryhmille koulutuksen ja ammatillisten työtehtävien perusteella. Omien kartoitustensa lisäksi Specia on seurannut useiden vuosien ajan myös oman jäsenistönsä tietoja ja palkkauksen kehitystä osana Akavan Erityisalojen vuosittaista työmarkkinatutkimusta. SPECIALAISTEN AKTIIVINEN OTE ALUETOIMINNASSA Akavan Erityisalojen Keskusliitto panosti vuosituhannen vaihteessa tärkeään toimintoon: liiton omaan aktiiviseen alue- toimintaan. Liiton oma paikallistoiminta perustettiin kokoamaan keskusliiton jäsenjärjestöjen jäseniä yhteen. Aluetoiminta tarjoaa paitsi yhdessä tekemisen iloa verkostoitumista myös laadukasta koulutustoimintaa, kulttuuria ja virkistystä. Aluetoimintaa organisoi kullakin alueella oma alueryhmä, jonka yhteyshenkilönä on paikallinen sivutoiminen aluesihteeri. Specialaisten ote on aluetoiminnan kehityksen myötä vahvistunut eri alueilla, joita on kaiken kaikkiaan yksitoista. Aluetoiminta tarjoaa myös oivan mahdollisuuden löytää uusia aktiivisia järjestötoimijoita muihinkin tehtäviin. Specialaisia toimii alueryhmissä, ja Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa alueryhmien sihteerinä on specialainen edustaja. YRITYSYHDISTYSTOIMINTA KEHITTYY Yksityisellä sektorilla päätavoitteena on ollut edistää Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön kautta yksityisen sektorin edunvalvontaa, lisätä asiantuntijuuden arvostusta ja parantaa työhyvinvointia, esimerkiksi edistämällä ylempien toimihenkilöiden työaikaa ja korvauksia koskevien kysymysten ratkaisemista. Koska paikallisella tasolla tapahtuu yhä enemmän sopimustoimintaa, olemme aktivoineet jäseniämme osallistumaan yritysyhdistystoimintaan sekä järjestäneet jäsenillemme jäseniltoja eri yrityksissä, Specian toiminnanjohtaja Markku Saarinen selvittää. UPJ:N SEURANTA VIRASTOISSA Specia on myös valtion sektorin suurin jäsenyhdistys Akavan Erityisaloissa. Uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä yhdistys on informoinut jäseniään sekä järjestänyt virastokohtaisia jäsentilaisuuksia mm. Helsingin yliopistossa, CIMO kansainvälisen henkilövaihdon keskuksessa sekä TE-keskuksissa. Tilaisuuksien tuloksena esimerkiksi Helsingin yliopistoon valittiin vuonna 2004 specialainen varaluottamusmies. Yliopisto- ja korkeakoulusektorilla toimii myös vapaa jäsenverkosto, jonka avulla Specia pyrkii koko ajan seuraamaan palkkausjärjestelmän kehitystä ja ongelmakohtia. SPECIA ON MENETYSTARINA JATKOSSAKIN Puheenjohtaja Leena-Maija Talikka toteaa, miettiessään tämän päivän Speciaa, lähes 4500 jäsenen yhdistystä, että on ilahduttavaa todeta yhä samojen asioiden vaikuttavan sen menestykseen jäseniän palvelevan ammattiyhdistyksenä. Nopeasti muuttuvassa työelämän kentässä kuunnellaan jäsenistön tarpeita ja kehitetään toimintaa näitä tarpeita vastaavaksi. Homma ei toimisi eikä olisi toiminut ilman tehtävään sitoutuneita ja innostuneita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Kun katsotaan yhteiskunnan nykyistä, osin villiäkin menoa, huomataan, että ammattiliittojen perustehtävä ei häviä mihinkään. Perustehtävä ja teema on tulevinakin vuosina toimia jäsenten turvaverkkona työmarkkinoilla. Tavoitteena on koulutuksellisen ja palkkauksellisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä jäsenten etujen puolustaminen hädän ja turvattomuuden hetkellä. Specialaisten ammatillinen ja koulutuksellinen identiteetti varmasti kehittyy lähivuosina. Nyt esimerkiksi humanistien ja kasvatustieteilijöiden parissa tehty pohjatyö on kantanut hedelmää ja sen avulla ote ammatilliseen edunvalvontaan on vahvistunut. Myös monet jäsenistön erityisasiantuntijaryhmät saavat tarvitsemansa huomion. Näiden kaikkien toimien ansiosta yhdistys vahvistuu ja jäsenmäärä hyvin todennäköisesti kehittyy edelleen positiivisesti asiantuntija 11

12

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

SAJO ry pähkinänkuoressa

SAJO ry pähkinänkuoressa SAJO ry pähkinänkuoressa Lepola Reija 20.2.2015 TOIMINTA-AJATUS Yhdistys edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 4 2 0 0 3 Tervetuloa syyskokoukseen 22.11. Onko yrityksessäsi aikuinen yrityskulttuuri? f sivu4 f sivu6 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Osaajia tarvitaan aina

Osaajia tarvitaan aina LTA ennen ja nyt Liiketalouden Liitto LTA ry:n juuret juontavat vuoteen 1949 Kauppaopistonkäyneiden liitto Förbundet för f.d. Handelinstitutselever r.y. perustettiin Tampereella 4.12.1949. Merkonomiliitto

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

FIDAn merkitys ( oma kokemus)

FIDAn merkitys ( oma kokemus) Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry:n jäsenkyselyn 2011 tulokset 4.11.11/ MH FIDA ry:n jäsenkysely toteutettiin viikolla 43. sähköpostitse ja FIDAn www-sivuilla. Saimme määräaikaan mennessä 189 vastausta.

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset Oulun Kunnalliset Eläkeläiset OULU 25 vuotta Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry. Oulun Kunnalliset Eläkeläiset ry. kuuluu jäsenjärjestönä valtakunnalliseen Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

SOSIAALIJOHTO SOCIALLEDNING RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

SOSIAALIJOHTO SOCIALLEDNING RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET SOSIAALIJOHTO SOCIALLEDNING RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialan johtotehtävissä työskentelevien henkilöiden ammatillisena

Lisätiedot

Järjestötiedote 6/2014

Järjestötiedote 6/2014 11.11.2014 Järjestötiedote 6/2014 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1070 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Tavoite Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Lajien kansallinen kattojärjestö;

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 4 Specian kevätkokous huhtikuussa Tarjolla kevään koulutukset Valtion uusi palkkausjärjestelmä etenee f sivu6 f sivu9 f sivu

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot