KULJETUSPALVELUOPAS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETUSPALVELUOPAS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT"

Transkriptio

1 KULJETUSPALVELUOPAS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT päivitetty elokuussa 2014

2 Hyvä Kittilän kunnan kuljetuspalvelu asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluopas. Oppaasta löytyy yleistä tietoa koskien kuljetuspalveluja alkaen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa käytetään kuljetuspalvelukorttia. Hyvää ja turvallista matkaa! Kittilän kunta / vanhus- ja vammaispalvelut

3 Sisällysluettelo Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet... 4 Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelu (VPL)... 4 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (SHL)... 6 Kuljetuspalvelukortti... 7 Matkan tilaaminen... 8 Asiointi- ja vapaa-ajan matkat... 8 Pysähdykset... 9 Asiointiaika / odotusaika... 9 Omavastuuosuus... 9 Kimppakyyti... 9 Saattajaoikeus... 9 Ohjeiden vastainen käyttö Kuljetuspalvelun muuttuminen tai päättyminen, kortin katoaminen tai vioittuminen Sopimusautoilijat Meän pirssi -monipalveluliikenne Matkahuollon hinnat Yhteystiedot... 16

4 4 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelu (VPL) Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisen tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia. Kuljetuspalvelujen avulla vaikeavammaisille henkilöille turvataan kohtuulliset liikkumismahdollisuudet. Kunnalla on oikeus järjestää palvelu harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai asiointilinjojen avulla. Vaikeavammaisella henkilöllä ei ole ehdotonta oikeutta vaatia kuljetuspalvelun järjestämistä haluamallaan tavalla. Vaikeavammaisella henkilöllä ei ole oikeutta valita kuljetukset suorittavaa autoilijaa. Kenelle? Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelun myöntäminen ei ole riippuvainen henkilön varallisuudesta, iästä tai diagnoosista. Selvitettäessä, voiko henkilö käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, tulee lääkärintodistuksella osoitettavan sairauden/diagnoosin lisäksi arvioinnissa ottaa huomioon vamman tai sairauden aiheuttamat toimintarajoitteet siinä ympäristössä ja elinolosuhteissa, joissa asiakas toimii. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva haitta on pitkäaikainen. Pitkäaikaiseksi vammaksi tai sairaudeksi katsotaan pääsääntöisesti vähintään vuoden kestävä tila. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen.

5 Pelkästään ikääntymisestä johtuvat toimintarajoitteet ja liikkumisen vaikeudet eivät ole vaikeavammaisuutta. Ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn aleneminen ei ole riittävä peruste vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle. Ikääntymisestä aiheutuvien toimintarajoitusten perusteella voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, mikäli muut edellytykset täyttyvät. Kuljetuspalvelun hakeminen (VPL) Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakulomakkeella. Lomaketta on saatavilla kunnan eri toimipisteissä tai hakulomakkeen voi myös tulostaa Kittilän kunnan kotisivuilta, Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu koskee pääsääntöisesti Kittilän kunnan alueella suuntautuvia matkoja. Lähikuntiin suuntautuvat matkat on haettava kirjallisesti erikseen. Kittilän lähikunnat ovat: Rovaniemi, Sodankylä, Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari. 5 Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen. Kuljetuspalvelu tulee voimaan päätöspäivästä alkaen. Tarvittaessa viranhaltija voi pyytää asiakasta toimittamaan lisäksi mm. fysioterapeutin konsultaatiolausunnon

6 6 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (SHL) Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalvelu myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Se on kunnan myöntämä määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu koskee Kittilän kunnan alueella tehtäviä asiointi- ja virkistysmatkoja. Kuljetuspalveluja myönnetään 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville myönnetään 2-4 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoja myönnettäessä huomioidaan myös asiakkaan mahdollisuus käyttää Meän Pirssipalveluliikenteen matkoja. Kenelle? Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Sitä myönnetään ensisijaisesti vähävaraisille yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden tuen tarve johtuu ikääntymiseen liittyvästä toimintakyvyn heikkenemisestä ja joilla on sairauksien vuoksi vaikeuksia käyttää tavallisia joukkoliikennevälineitä. Kuljetuspalvelun hakeminen (SHL) Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakulomakkeella. Lomaketta on saatavilla kunnan eri toimipisteissä tai hakulomakkeen voi myös tulostaa Kittilän kunnan kotisivuilta, Asiakkaan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä Tuloselvitys hakijan ja avio-/avopuolison bruttotuloista /kk o Kansaneläke o Hoitotuki o Rintamalisä Ylimääräinen rintamalisä o Työeläke o Perhe-eläke o Muut tulot esim. korkotulot o Mahdolliset ulkomaan eläkkeet Tarvittaessa viranhaltija voi pyytää asiakasta toimittamaan lisäksi mm. fysioterapeutin konsultaatiolausunnon Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttokuukausitulot yhden henkilön taloudessa ovat enintään 1300 euroa ja kahden henkilön (avio- tai avopari) taloudessa enintään Muutoin asiakkaan bruttotulot lasketaan yhden henkilön talouden mukaisesti. Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen. Kuljetuspalvelu tulee voimaan päätöspäivästä alkaen. Uusittavat hakemukset voi lähettää liitteineen kotihoidonohjaajalle aikaisintaan joulukuun puolessa välissä.

7 7 Kuljetuspalvelukortti Kortin haltija on vastuussa näiden ohjeiden noudattamisesta. Ohjeet on toimitettu myös autoilijoille, joiden edellytetään noudattavan ohjetta. Kortti on henkilökohtainen ja sen säilyttää aina asiakas. Kortti tulee pitää aina mukana matkaa tehdessä. Kortissa on tiedot käytössänne olevista matkaoikeuksista; matkustusalue, matkojen määrä kuukaudessa ja tarvittavat lisämaininnat. Korttia voi käyttää vain sopimusautoihin. Muilla kuin sopimusautoilijoilla ajettuja kyytejä ei korvata asiakkaille. Korttia ei voi luovuttaa toiselle henkilölle eikä jättää autoilijalle. Korttia ei voi käyttää asiointimatkaan, jos asiakas ei ole mukana. Korttia ei voi käyttää ennakkoon matkaan, joka toteutuu myöhemmin. Käyttämättömiä matkoja ei voi siirtää toiselle kuukaudelle. Vuodenvaihde ei edellytä sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisen kuljetuspalvelukortin palautusta kotihoidonohjaajalle, mikäli seuraavalle vuodelle tehdään uusi hakemus. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilökuljetuksiin, eikä sitä voi käyttää pelkästään tavaroiden tai esineiden kuljettamiseen. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoitomatkoihin (Kela), joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi: lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden sovitus lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit hammashoitokäynnit silmälääkärikäynnit

8 8 Matkan tilaaminen Kuljetuspalvelu tilataan suoraan sopimusautoilijalta. Kertokaa mahdollisimman tarkkaan tieto noutoajasta, noutopaikasta ja mukana tulevat apuvälineet. Matkan kohde ja onko kyseessä meno paluukyyti. Kyydin yhdistäminen muiden kuljetuspalveluasiakkaiden kanssa. Tilausta tehdessä mainitkaa, että teillä on käytössä kuljetuspalvelukortti. Matkustaminen Kuljettajalla on velvollisuus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Kuljettaja tarkistaa ennen matkaan lähtöä, että kortti on voimassa ja asiakkaalla on jäljellä kuljetuspalvelumatkoja. Matkan päätyttyä kuljettaja lukee kuljetuspalvelukortin ja asiakas maksaa omavastuun käteisellä tai pankkikortilla. Omavastuu osuus määräytyy linja-autoliikenteen kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti. Kuljettaja pyytää omaan kuittikappaleeseen asiakkaan allekirjoituksen. Kuitit tulee säilyttää mahdollista tarkistusta varten KIERTOAJELU ILMAN ASIOINTIKOHDETTA EI OLE KULJETUSPALVELUA, JOTA KUNNAN PITÄÄ JÄRJESTÄÄ. Kuljetuspalvelun käyttö asuinalueen mukaan Mikäli asiakas lähtee käymään esim. Kaukosesta Sirkassa kylpylässä useita tunteja, niin hän voi käyttää paluukyytiin oman asuinalueensa sopimusautoilijaa. Asiointi- ja vapaa-ajan matkat Kuljetuspalveluina suoritettavat vapaa-ajan matkat on tarkoitettu siirtymiseen paikkoihin, joissa asiakas asioi, osallistuu harrastuksiin tai muuhun sosiaaliseen toimintaan. Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia asiointi- ja vapaa-ajan matkoja voi tehdä Kittilän kunnan alueella. Jos lähin kauppa on lähikunnassa lähempänä kuin Kittilässä, asiakas voi asioida siellä tarvittaessa. Tästä on erikseen mainittava kuljetustukihakemuksessa ja se kirjataan päätökseen.

9 Pysähdykset Yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä yksi asiakkaan matkan varrella oleva lyhyt pysähdys (esim. kirjeen vieminen postilaatikkoon). Odotusajan pysähdyksissä asiakas maksaa itse suoraan autoilijalle. 9 Asiointiaika / odotusaika Asiointiaika tarkoittaa aikaa, jolloin asiakas asioi autoilijan odottaessa. Tarvittaessa kuljettaja voi avustaa asiakasta asiointikäynnillä. Asiointiaikaa ei voi käyttää yhdensuuntaisella matkalla. Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu asiakkaalta aina kaksi yhdensuuntaista matkaa (=edestakainen matka ja omavastuu peritään kumpaankin suuntaan). Asiointiaikaa korvataan enintään 1 tunti edestakaisella matkalla, ylimenevän osuuden maksaa asiakas itse. Kuljettaja kantaa autoon tai autosta määränpäähän sellaiset tavarat, jotka hän pystyy viemään sisälle samalla, kun saattaa asiakasta. Lisäksi kuljettajan tulee huolehtia perille myös mukana olevat ylimääräiset apuvälineet. Omavastuuosuus Asiakas maksaa matkojen omavastuuosuuden kuljettajalle. Omavastuuosuus määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan ja on linja-autoliikenteen kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen. Edestakaisella matkalla omavastuuosuus on perittävä molemmilta suunnilta (Matkahuollon hinnasto sivulla 22). Kehitysvammaisten kerho / päivätoiminnassa kävijöiltä ei peritä omavastuuta silloin kun kerho / päivätoiminta on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan (EHO). Kimppakyyti Yhdistellyistä matkoista ei makseta omavastuuosuutta. Yhdistellyt matkat ns. "kimppakyydit" koskevat sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja. Yhdistelty matka on matka, jonka kuljetuspalveluasiakkaat tekevät samasta lähtöpaikasta samaan kohteeseen. Kaikilta kyydissä olevilta kuluu yhdistellyllä matkalla matkaoikeus, 1-2 matkaa (meno-paluu). Kaikkien kimppakyytiläisten tulee allekirjoittaa autoilijalle jäävä kuitti. Saattajaoikeus Mikäli vammaispalvelulain (VPL) mukaiselle kuljetuspalvelu asiakkaalle on myönnetty saattajaoikeus, saattajalta ei peritä omavastuuta. Mikäli sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiselle kuljetuspalvelu asiakkaalle on myönnetty saattajaoikeus myös saattaja maksaa omavastuun (linja-autotaksan mukainen).

10 Ohjeiden vastainen käyttö Vanhus- ja vammaispalvelu valvoo kuljetuspalvelun käyttöä. Jos kuljetuspalveluja käytetään ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kunnalle aiheutuvat kustannukset. 10 Kuljetuspalvelun muuttuminen tai päättyminen, kortin katoaminen tai vioittuminen Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava Kittilän kunnan vanhus- ja vammaispalveluihin kaikista muutoksista, esimerkiksi toimintakyvyn muutokset, muutto kunnan sisällä. Kuljetuspalvelukortti on palautettava, mikäli asiakkaalle tehdään pitkäaikainen laitoshoitopäätös, asiakas muuttaa Kittilän kunnasta pois, kuljetuspalvelupäätös on määräaikainen/lyhyt aikainen tai jos kortin tarve lakkaa. Kaikista muutoksista on ilmoitettava virka-aikana o Vammaispalvelulain mukaisessa (VPL) avopalveluohjaajalle puh o Sosiaalihuoltolain mukaisessa (SHL) kotihoidonohjaajalle puh Jos kortti katoaa tai se vioittuu ja sen tilalle tilataan uusi kortti, maksaa se 10 / kortti.

11 Sopimusautoilijat Kittilän kunta on kilpailuttanut vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Kuljetuspalveluasiakkailla on VELVOLLISUUS käyttää asuinalueensa mukaisia kuljetuspalvelujen tuottajia (sopimusautoilijoita). MUILLA KUIN SOPIMUSAUTOILIJOILLA AJETTUJA KYYTEJÄ EI KORVATA ASIAKKAILLE. Kunta ei myöskään korvaa kyytejä sellaisille autoilijoille, joilla ei ole sopimusta kunnan kanssa palvelun tuottamisesta. Ns. vakiotaksia ei ole olemassa vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisissa kuljetuspalveluissa. Asiakkailla on yksilölliset kuljetuspalvelupäätökset ja kunta on määritellyt palvelun tuottamistavan. Lista sopimusautoilijoista Kuljetuspalveluasiakas voi varata mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin, mielellään edellisenä päivänä kyydin kuljetuspalvelun sujuvuuden turvaamiseksi. Katso oma asuinalueesi listasta ja sen alta sopimusautoilija. Asuinalueenne sopimusautoilijat ovat satunnaisessa järjestyksessä, asiakas saa itse valita kenelle sopimusautoilijalle hän soittaa lähimpänä omaa asuinpaikkaansa (ns. lähitaksiperiaate). RAATTAMA Raattaman Taksi Kalevi Logje, puh RAUHALA Taksi Teijo Kaivola, puh (myös inva-kuljetukset ko. alueelta) Taksi Mika Korva, puh Levin taksi Mika Kaivola, puh TEPASTO-PULJU (LOMPOLO) Taksi Jouko Korva, puh Taksi Risto Ruotsala, puh (myös inva-kuljetukset ko. alueella) Tilausliikenne Olli Oy, puh HANHIMAA (RAUTUSKYLÄ) Taksi Jouko Korva, puh Taksi Risto Ruotsala, puh (myös inva-kuljetukset ko. alueella) Tilausliikenne Olli Oy, puh

12 12 SIRKKA-KÖNGÄS Taksi Jouko Korva, puh Taksi Risto Ruotsala, puh , (myös inva-kuljetukset ko. alueella) Tilausliikenne Olli Oy, puh KIISTALA (LINTULA, KUIVASALMI, JEESIÖJÄRVI, ROVANPERÄ, RIIKONKUM- PU, VITTAKUMPU) Taksi Mika Korva, puh Levin Taksi Mika Kaivola, puh Tilausliikenne Olli Oy, puh TEPSA (KELONTEKEMÄ, HORMAKUMPU, SIITONEN) Taksi Jouni Heikkilä, puh Taksi Yrjö Aikio, puh MOLKOJÄRVI (LOHINIVA, KINISJÄRVI, MAUNUJÄRVI) Taksi- ja tilausliikenne Anne Luusua Oy, puh ALAKYLÄ-HELPPI Tmi Marko Hettula, puh Taksi Jaakko Koivisto, puh Taksi- ja tilausliikenne Anne Luusua Oy, puh KALLO-JAUHOJÄRVI Taksi Mauri Jauhojärvi, puh Taksi Mika Kulppi, puh KAUKONEN Tmi Erkki Similä, puh Tmi Marko Hettula, puh Taksi Jaakko Koivisto, puh KITTILÄN KESKUSTA Tilausliikenne Olli Oy, puh

13 13 INVAKULJETUKSET Tilausliikenne Olli Oy, puh Taksi Jouni Heikkilä, puh Taksi Yrjö Aikio, puh KITTILÄN KESKUSTA-MUUT LÄHIKUNNAT (Sodankylä, Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari) Tilausliikenne Olli Oy, puh Tmi Erkki Similä, puh Tmi Marko Hettula, puh Taksi Jaakko Koivisto, puh Taksi- ja tilausliikenne Anne Luusua Oy, puh KITTILÄN KESKUSTA, SIRKKA-KÖNGÄS, KAUKONEN, ALAKYLÄ-HELPPI ALUEILTA ROVANIEMELLE SUUNTAUTUVAT KULJETUKSET Tilausliikenne Olli Oy, puh Tmi Erkki Similä, puh Tmi Marko Hettula, puh Taksi Jaakko Koivisto, puh Taksi- ja tilausliikenne Anne Luusua Oy, puh

14 14 Meän pirssi -monipalveluliikenne Meän Pirssi on kaikille avoin asiointilinja. Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. Meän Pirssi toimii kutsuperiaatteella, eli kuljetusta tarvitsevien pyydetään soittamaan liikennöitsijälle viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä. Meän Pirssi -monipalveluliikenteen aikataulut Kirkonkylän alueella, maanantaisin ja torstaisin klo välisenä aikana maanantaisin ja torstaisin joka viikko lähtö klo 10 Pääskylänniemestä, linja liikennöi klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh Lintula Kiistala Siitonen Kittilä Siitonen Kiistala Lintula maanantaisin, joka viikko lähtö Lintulasta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh Molkojärvi Kittilä Molkojärvi tiistaisin, joka viikko lähtö Molkojärveltä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Taksi- ja tilausliikenne Anne Luusua Oy, puh Kelontekemä Tepsa Kittilä Tepsa Kelontekemä keskiviikkoisin, joka viikko lähtö Kelontekemästä klo 9.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Taksi Yrjö Aikio, puh Kallo Kaukonen Kittilä Kaukonen Kallo torstaisin, joka viikko lähtö Kallosta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh Raattama Kittilä Raattama perjantaisin, joka viikko lähtö Raattamasta klo 9.00, lähtö Kittilästä klo liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh

15 15 Matkahuollon hinnat alkaen Hinnat euroa/henkilö. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

16 16 Yhteystiedot Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu avopalveluohjaaja Anja Keskitalo Valtatie 15, Kittilä puh Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kotihoidonohjaaja Paula Niemelä Sairaalantie 2, Kittilä puh

17 17

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten.

Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten. 1 Hyvä ikäihminen, Tämä opas on Teitä varten. Kittilän kunnan tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tästä oppaasta löydätte tietoa kotiin annettavista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto

Lisätiedot