SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE alkaen ASIAKASNUMERONNE ON:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON:"

Transkriptio

1 Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus (MYK) on avoinna maanantaista perjantaihin klo Muuna aikana päivystää Taksi Itä-Suomi, jonne puhelut MYK:n numerosta automaattisesti ohjautuvat. Myös ennakkoon tiedossa olevat, iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat, kuljetuspalvelumatkat tulee tilata MYK:sta sen aukioloaikana. Päivystysaikana tapahtuvat kiireelliset ja ennakoimattomat matkat voi tilata Taksi Itä-Suomen kautta. Kuljetuspalvelumatkan tilaaminen MYK:sta maksaa lankaliittymästä soitettaessa normaalin paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta soitettaessa oman operaattorin sopimuksen mukaisen puhelun hinnan. Joensuun kaupunki korvaa ainoastaan MYK:n ja päivystysaikana Taksi Itä-Suomen kautta tilatut kuljetuspalvelumatkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta. MYK:ssa yhdistellään samaan suuntaan samanaikaisesti kulkevien asiakkaiden matkoja. MYK välittää tilaukset kunnan kanssa sopimuksen tehneille liikennöitsijöille eli ns. sopimusautoilijoille. Yhteydenottoyritykset Matkojenyhdistelykeskukseen ja Taksi Itä-Suomeen rekisteröityvät järjestelmään. Tämä mahdollistaa tilaukseen liittyvien ongelmia selvittämisen jälkikäteen. POHJOIS-KARJALAN MATKOJENYHDISTELYKESKUS (MYK) Ma Pe klo numerosta / MYK Tekstiviestitilaus: Sähköpostitilaus: Otsikoksi Tilaus, osoitteeseen Muuna aikana ainoastaan puhelimitse numerosta / Taksi Itä-Suomi Kyydin välitys tapahtuu reaaliajassa vuorokauden ympäri

2 2 1. Matkan tilaaminen Matkan tilaaminen MYK:n aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo : Puhelimella, puh Tilaajan on ilmoitettava Matkojenyhdistelykeskukselle: o Asiakkaan nimi ja/tai asiakasnumero o Matkan tarkka lähtöosoite ja määränpään osoite, myös paikkakunta o Matkatyyppi: asiointi- / virkistys- / työ- / opiskelumatka o Haluttu lähtöaika tai tarvittaessa ehdoton perilläoloaika o Mukana olevat apuvälineet o Mukana oleva saattaja ja/tai muut henkilöt o Mahdollisen paluukyydin tilaaminen o Muut tarpeelliset tiedot, esim. pyörätuolin porrasveto Tekstiviestillä numerosta o Tekstiviestitilaukset on tehtävä ma-pe välisenä aikana viimeistään kaksi (2) tuntia ennen aiottua matkaa, kuitenkin klo mennessä. o Tekstiviestin hinta määräytyy puhelinoperaattorikohtaisesti. o Viestiin kirjoitetaan asiakkaan nimi ja/tai asiakasnumero, tarkka lähtöosoite ja määränpää, haluttu lähtöaika, onko mukana saattaja ja/tai muita henkilöitä, apuvälineet sekä mahdollinen lyhyt pysähdys. Mikäli asiakkaalla on aikatauluun sidonnainen lähtöaika, esim. junan tai lentokoneen lähtöaika, tulee myös se ilmoittaa viestissä. Esim 1. Ville Virtanen, lähtö Torikatu 1, Joensuu, kohde Opiskelijakatu 10, Joensuu. Lähtö klo 15.00, saattaja, rollaattori. Esim 2. Maija Mäkinen, lähtö Torikatu 18, Joensuu, kohde Itäranta 12, Joensuu. Haku kotoa klo 14.45, juna lähtee klo Saattaja. o Asiakas saa paluuviestin, jossa ilmoitetaan tilauksen perille saapumisesta sekä tilauksen onnistumisesta ja lähtöajasta. Sähköpostilla osoitteesta o Otsikkoon tunnus Tilaus o Sähköpostitilaukset on tehtävä ma pe välisenä aikana viimeistään kaksi (2) tuntia ennen aiottua matkaa, kuitenkin klo mennessä. o Viestiin kirjoitetaan samat tiedot kuin tekstiviestillä tilattaessa. Asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa, kun tilaustiedot on kirjattu keskuksessa. HUOM! Kaikki porrasvetotilaukset tulee tehdä suunniteltua matkaa edeltävänä päivänä MYK:n aukioloaikana Ryhmätilaukset tulee tehdä arkisin klo mennessä Asiakas voi tarkistaa puhelimitse MYK:sta, kuka autoilija on hänen kyytinsä kuitannut.

3 3 Matkan tilaaminen MYK:n aukioloajan ulkopuolella klo ja viikonloppuisin Tilauksen voi tehdä ainoastaan puhelimitse numerosta , jolloin puhelu ohjautuu automaattisesti Taksi Itä-Suomeen. Tilauksen yhteydessä tulee kertoa että kyseessä on MYK-matka. Lisäksi tulee kertoa kotikunta, asiakasnumero, lähtö-sekä kohdeosoite, apuvälineet ja mahdollinen saattaja. 2. Kuljetuspalvelupäätös Sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna myönnettävä kuljetuspalvelu on kalenterivuodeksi kerrallaan myönnettävä määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien tulo- ja varallisuusrajojen puitteissa. Asiakkaan saamasta viranhaltijapäätöksestä näkyvät myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen määrä, päätöksen voimassaoloaika sekä alue, jolla kuljetuspalvelua on oikeus käyttää. Asiointi- ja virkistysmatkoja voi tehdä oman kunnan alueella, kuitenkin siten, että yhdensuuntaisen matkan pituus voi olla enintään 20 km. Mikäli matka asiakkaan kodista on enemmän kuin 20km Joensuun kaupungin ruutukaava alueelle/kontiolahden/outokummun kuntakeskukseen, voi asiakas käyttää kaksi (2) yhdensuuntaista matkaa/kk oman kuntansa keskukseen. Kuljetuspalvelumatka on lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen tehtävä yhdensuuntainen matka ja se on aina tehtävä suorinta reittiä käyttäen. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetuspalvelumatka. Sekä lähtö- että kohdeosoitteen tulee sijaita päätöksessä mainitulla alueella. Yhdensuuntaisen matkan aikana sallitaan mahdollisuus lyhyeen pysähdykseen, esim. kirjeen jättäminen lähimpään postilaatikkoon. Pysähdys on sallittu ainoastaan silloin, kun se tapahtuu kuljetuspalvelumatkareitin varrella. Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen. Kuljettajan velvollisuus on tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Mikäli kuljetuspalveluja käytetään ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilökuljetuksiin. Sitä ei voi käyttää muuttokuljetuksiin, eikä suurikokoisten esineiden, kuten kodinkoneiden, kuljettamiseen lukuun ottamatta asiakkaalle välttämättömiä liikkumisen apuvälineitä. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoitomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Tällaisia ovat esimerkiksi: lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden sovitus, esim. Respectassa lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit

4 4 Terveydenhuoltomatkojen korvauksista tarkempia ohjeita saa Kelan toimistosta tai Kuljetuspalvelupäätökseen on merkitty mahdolliset erillisoikeudet, kuten oikeus asiointiaikaan tai oikeus saattajaan. 3. Asiakasprofiili Asiakkaasta luodaan MYK:n tietojärjestelmään ns. asiakasprofiili. Päätöksen tehnyt viranhaltija toimittaa MYK:lle asiakkaan perustiedot, joiden pohjalta profiilin kirjataan: Asiakkaan henkilötiedot Tiedot asiakkaan käyttämistä liikkumisen apuvälineistä Tiedot asiakkaan avustamiseen, puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen liittyvistä tarpeista ja erityispiirteistä Kuljetuspalvelupäätöksen voimassaoloaika Myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen määrä ja käyttöalue Mahdollinen saattajaoikeus ja muut erillisoikeudet Tieto siitä, voidaanko kuljetuspalvelumatka toteuttaa palveluautoilla 4. Kuljetuspalvelumatkan järjestäminen Kun asiakas tilaa kuljetuspalvelumatkan, MYK:sta välitetään hänelle asiakasprofiilia vastaava kuljetuspalvelumatka. Mikäli asiakkaalle ei ole myönnetty saattajaoikeutta, tai mikäli kuljetuspalvelu on asiakasprofiilissa arvioitu voitavan toteuttaa palveluautolla, matkojenvälittäjä ei voi antaa saattajaoikeutta eikä muuttaa matkaa taksimatkaksi. Matkat toteutetaan aina asiakasprofiiliin kirjattujen tietojen mukaisesti. Jos tilattua matkaa ei voida toteuttaa palveluautoa käyttäen, pyritään matka yhdistelemään muihin toteutuviin taksikuljetuksiin. Ellei yhdistely onnistu, asiakkaalle järjestetään yksilöllinen taksimatka. 5. Toimintatarkkuus Kuljetus saa poiketa ilmoitetusta noutoajasta enintään +/-10 minuuttia silloin, kun matka on tilattu ennakkoon. Kuljetus voi tulla siis 10 minuuttia ennen tai jälkeen arvioidun noutoajan. Jos matkaa ei voi tilata etukäteen, MYK järjestää soveltuvan kuljetuksen mahdollisimman pian tilauksen vastaanottamisesta. Säännöllisesti toistuvia matkoja voi tilata kerralla enintään 30 vuorokaudeksi eteenpäin (esim. säännöllinen harrastus) Jäljellä olevien matkojen määrän voi kysyä MYK:sta tilauksen yhteydessä. Mikäli kuljetuspalveluasiakkaan on päästävä määränpäähän tiettyyn määräaikaan mennessä, ns. ehdoton perillä oloaika esim. ennättääkseen junaan, hänen tulee ilmoittaa tästä kyytiä tilatessaan. Tällöin kyyti on tilattava mieluiten jo edellisenä päivänä tai viimeistään tuntia ennen tarvittavaa kyydin tuloaikaa. Ehdotonta perilläolon vaadetta ei voi käyttää aiheettomasti, esimerkiksi ostoksilla käyntiin.

5 5 Ellei tilattu kyyti ole saapunut MYK:n antamasta arvioidusta noutoajasta 10 minuutin kuluttua, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä MYK:n numeroon. 6. Tilatun matkan peruminen Matkan perumisesta on ilmoitettava viipymättä MYK:een, ettei autoa lähetetä turhaan nouto-osoitteeseen. Ellei ennakkoon tilattua matkaa peruta viimeistään 30 minuuttia ennen sovittua matkan alkua, kuluttaa tämä asiakkaalta yhden kuljetuspalvelumatkan. Lisäksi asiakas joutuu korvaamaan kyydistä autoilijalle mahdollisesti aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Myös ilta- ja viikonloppuaikaan matkat tulee perua samalla tavalla. 7. Omavastuuosa Asiakas maksaa matkasta omavastuuosuuden matkan päätyttyä sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti. Omavastuuosa määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan ja se on linja-autoliikenteen kulloinkin voimassaolevan vakiovuorotaksan suuruinen. Vahvistettu taksa alkaen kuuteen kilometriin (6 km) saakka on 3,30. Kuljettaja antaa asiakkaalle maksusta kuitin ja laskuttaa Joensuun kaupunkia omavastuuosuuden ylittävältä osin. Asiakkaalta perittävät maksut: 1. Asiakas: omavastuuosa, (esim. 3,30 euroa / 6km) 2. Saattaja: ilmainen, mikäli asiakkaalle on myönnetty saattajaoikeus 3. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen: yksi (1) perheenjäsen voi kulkea asiakkaan tilaamassa kyydissä omavastuuosuudella, (esim. 3,30 euroa / 6km) 4. Muut samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet: normaalin taksitaksan mukaan 5. Muut kuin samassa taloudessa asuvat henkilöt: normaalin taksitaksan mukaan Esimerkki: Asiakkaan lisäksi kyydissä on hänen saattajansa ja asiakkaan lapsenlapsi, joka ei asu samassa taloudessa asiakkaan kanssa. Maksu kyydistä jakautuu siten, että asiakas maksaa omavastuuosuuden, saattajalta maksua ei peritä. Asiakkaan lapsenlapselta peritään 1/3 matkan hinnasta. 8. Saattajaoikeus Saattamisella tarkoitetaan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Mikäli asiakkaalle on saattajaoikeus päätöksessä myönnetty, ei saattajan mukanaolosta tule erillisiä kustannuksia. Asiakkaan mukana maksutta voi kulkea avustajana/saattajana yksi henkilö, joka itse ei ole kuljetuspalvelutuen saaja ja on kykenevä saattajana toimimaan.

6 6 Saattajan on tultava kyytiin asiakkaan lähtöosoitteesta tai matkan varrelta. Saattajan mukaantulosta tulee ilmoittaa MYK:lle tilauksen yhteydessä. 9. Erillisoikeudet: Asiointiaika ja kuljettaja saattajana Hakemuksen perusteella viranhaltija voi myöntää asiakkaalle erillisoikeuden käyttää asiointiaikaa kuljetuspalvelumatkoillaan. Asiointiaika tarkoittaa aikaa, jolloin asiakas asioi taksin odottaessa. Tarvittaessa kuljettaja voi avustaa asiakasta asiointikäynnillä. Viranhaltijapäätöksessä ilmoitetaan tarkasti, kuinka monella kuljetuspalvelumatkalla ja mitä tarkoitusta varten asiakkaalla on oikeus asiointiaikaan ja/tai käyttää kuljettajaa saattajana. Asiakkaan on ilmoitettava kyytiä tilatessaan, mikäli tarvitsee asiointiaikaa. Matkojenyhdistelykeskus ilmoittaa asiointiajasta autoilijalle tilauksen yhteydessä. Asiointiaikaa ei voi käyttää yhdensuuntaisella matkalla. Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu asiakkaalta aina kaksi matkaoikeutta. Joensuun kaupunki korvaa asiointiaikaan oikeutetuille kuljetuspalveluasiakkaille odotustaksaa enintään 45 minuuttia. Ylimenevästä osasta vastaa asiakas itse. 10. Yllättävät tilanteet Yllättävissä tilanteissa, esimerkiksi jos tilattu kyyti ei ole saapunut sovittuun aikaan, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä numeroon kaikkina vuorokauden aikoina. 11. Ilmoitusvelvollisuus kuljetuspalvelutarpeen muuttuessa Mikäli asiakkaan olosuhteissa tapahtuu kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttavia muutoksia, kuten kotikunnan muuttuminen tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutuminen, tulee asiakkaan ilmoittaa muutoksista sosiaalitoimistoon vammaispalvelun sosiaaliohjaajalle. Kotikunnan muuttuessa kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan ja kuljetuspalvelua on haettava uudesta kotikunnasta. 12. Tietosuoja Asiakkaan tietoja käsitellään MYK:ssa luottamuksellisesti. Kaikkia työntekijöitä sitoo sopimuksin varmistettu vaitiolovelvollisuus. Tiedot lähetetään autolaitteisiin sähköisessä muodossa.

7 7 13. Palaute Tilaus- tai matkustustapahtumaan liittyvää palautetta voi antaa: MYK:n matkapuhelinnumeroon Sähköpostitse osoitteeseen Otsikolla Palaute. Kirjeitse: Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskus, Muuntamontie 6, Joensuu. 14. Neuvonta Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja koskevissa asioissa lisätietoja antaa vammaispalvelun sosiaaliohjaaja p (Joensuu ja Kontiolahti) ja Outokummun sosiaaliohjaaja p

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT Yleiset sopimusehdot Posioshop.com -verkkokaupassa olevat majoitusyrittäjät (jäljempänä omistaja) noudattavat vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

SALIBANDYLIITON OTTELUUN MÄÄRÄTTYJEN EROTUOMARIEN / EROTUOMARIVALMENTAJIEN (OTTELUVALVOJIEN) MATKUSTUSSÄÄNNÖT KAUDELLA 2014-2015

SALIBANDYLIITON OTTELUUN MÄÄRÄTTYJEN EROTUOMARIEN / EROTUOMARIVALMENTAJIEN (OTTELUVALVOJIEN) MATKUSTUSSÄÄNNÖT KAUDELLA 2014-2015 SALIBANDYLIITON OTTELUUN MÄÄRÄTTYJEN EROTUOMARIEN / EROTUOMARIVALMENTAJIEN (OTTELUVALVOJIEN) MATKUSTUSSÄÄNNÖT KAUDELLA 2014-2015 1. ENNAKONPIDÄTYS JA LOPULLINEN VEROTUS Kaikki Salibandyliiton sarjoissa

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

Suorakorvausohje Semel

Suorakorvausohje Semel Suorakorvausohje Semel Yhdensuuntainen matka 1. Aja kyyti mittarisääntöjen mukaan 2. Perillä mittari kassalle ja odota Sagemin piippaus 3. Valitse Sagemista F 4. Siirry nuolinäppäimellä kohtaan laskutus,

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot