VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN"

Transkriptio

1 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE ALKAEN Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu.

2 POHJOIS-KARJALAN MATKOJENYHDISTELYKESKUS (MYK) Matkat tilataan numerosta / MYK Tekstiviesti Sähköposti otsikolla Tilaus Kyydin välitys tapahtuu reaaliajassa vuorokauden ympäri Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus (MYK) on avoinna maanantaista perjantaihin klo Muuna aikana puhelut yhdistyvät automaattisesti Taksi Itä-Suomen taksikeskukseen. Myös iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat kuljetuspalvelumatkat tulee tilata Matkojenyhdistelykeskuksesta numerosta Toivomme teidän tilaavan etukäteen tietämänne kuljetuspalvelumatkat matkojenyhdistelykeskuksen kautta. Matkan tilaaminen Matkojenyhdistelykeskuksesta maksaa lankaliittymästä soitettaessa normaalin paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta soitettaessa oman operaattorin sopimuksen mukaisen puhelun hinnan. Liperin kunta korvaa ainoastaan Matkojenyhdistelykeskuksen ja päivystysaikana Taksi Itä-Suomen kautta tilatut kuljetuspalvelumatkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Matkojenyhdistelykeskuksessa yhdistellään samaan suuntaan samanaikaisesti kulkevien asiakkaiden matkoja. Matkojenyhdistelykeskus välittää tilaukset kunnan kanssa sopimuksen tehneille liikennöitsijöille eli ns. sopimusautoilijoille. Yhteydenottoyrityksenne Matkojenyhdistelykeskukseen ja Taksi Itä- Suomeen rekisteröityvät, joten voimme selvittää tilaukseen liittyviä ongelmia jälkikäteen.

3 1. Matkan tilaaminen Kuljetuspalvelumatka tulee tilata Matkojenyhdistelykeskuksesta sen aukioloaikoina. Matkan tilaaminen Matkojenyhdistelykeskuksen aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo : Puhelimella, puh Tilaajan on ilmoitettava Matkojenyhdistelykeskukselle: Asiakkaan nimi ja/tai asiakasnumero Matkan tarkka lähtöosoite ja määränpään osoite, myös paikkakunta Matkatyyppi: asiointi- / virkistys- / työ- / opiskelumatka Haluttu lähtöaika tai tarvittaessa ehdoton määränpäähän saapumisaika Mukana olevat apuvälineet Onko mukana saattaja ja/tai muita henkilöitä Tarvitseeko asiakas kuljettajan apua matkan aikana saattajana Mahdollisen paluukyydin tilaaminen Muut tarpeelliset tiedot, esim. pyörätuolin porrasveto Ryhmätilaukset tulee tehdä klo mennessä Tekstiviestillä numerosta Tekstiviestitilaukset on tehtävä maanantain ja perjantain välisenä aikana viimeistään kaksi (2) tuntia ennen aiottua matkaa, kuitenkin klo mennessä. Tekstiviestin hinta määräytyy puhelinoperaattorikohtaisesti. Viestiin kirjoitetaan asiakkaan nimi ja/tai asiakasnumero, tarkka lähtöosoite ja määränpää, haluttu lähtöaika, onko mukana saattaja ja/tai muita henkilöitä, apuvälineet sekä mahdollinen lyhyt pysähdys. Mikäli asiakkaalla on aikatauluun sidonnainen lähtöaika, esim. junan tai lentokoneen lähtöaika, tulee myös se ilmoittaa viestissä. Esim. 1. Ville Virtanen, lähtö Torikatu 1, Joensuu, kohde Opiskelijakatu 10, Joensuu. Lähtö klo 15.00, saattaja, rollaattori. Esim. 2. Maija Mäkinen, lähtö Torikatu 18, Joensuu, kohde Itäranta 12, Joensuu. Haku kotoa klo 14.45, juna lähtee klo Saattaja. Asiakas saa paluuviestin, jossa ilmoitetaan tilauksen perille saapumisesta sekä tilauksen onnistumisesta ja lähtöajasta. Sähköpostilla osoitteesta Otsikkoon tunnus Tilaus Sähköpostitilaukset on tehtävä maanantaista perjantaihin välisenä aikana viimeistään kaksi (2) tuntia ennen aiottua matkaa, kuitenkin klo mennessä. Viestiin kirjoitetaan samat tiedot kuin tekstiviestillä tilattaessa. Kun tilaustiedot on kirjattu keskuksessa, tulee tilaajalle vahvistus sähköpostitse. Asiakas voi tarkistaa puhelimitse Matkojenyhdistelykeskuksesta, kuka autoilija on hänen kyytinsä kuitannut.

4 Matkan tilaaminen Matkojenyhdistelykeskuksen aukioloajan ulkopuolella ma-pe klo ja viikonloppuisin: Tilauksen voi tehdä ainoastaan Matkojenyhdistelykeskuksen kautta numerosta Puhelut yhdistyvät iltaisin ja viikonloppuisin automaattisesti Taksi Itä-Suomen taksikeskukseen. Tilauksen yhteydessä tulee kertoa kotikunta, asiakasnumero ja, että kyseessä on MYKmatka. Porrasvetotilaukset tulee tehdä suunniteltua matkaa edeltävänä päivänä. Säännöllisesti toistuvia matkoja voi tilata kerralla enintään 30 vuorokaudeksi eteenpäin (esim. säännöllinen harrastus). Jäljellä olevien matkojen määrän voi kysyä Matkojenyhdistelykeskuksesta tilauksen yhteydessä. 2. Kuljetuspalvelupäätös Asiakkaan saamasta viranhaltijapäätöksestä näkyy myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen määrä, päätöksen voimassaoloaika sekä alue, jolla kuljetuspalvelua on oikeus käyttää. Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen. Kuljettajan velvollisuus on tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Jos kuljetuspalveluja käytetään ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kuljetuspalvelumatka on lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen tehtävä yhdensuuntainen matka ja se on aina tehtävä suorinta reittiä käyttäen. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetuspalvelumatka. Lähtö- tai kohdeosoitteen tulee olla asiakkaan asuinkunnassa. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilökuljetuksiin. Sitä ei voi käyttää muuttokuljetuksiin eikä suurikokoisten esineiden, kuten kodinkoneiden kuljettamiseen, lukuun ottamatta asiakkaalle välttämättömiä liikkumisen apuvälineitä. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi: lääkäri-, laboratorio- tai terapiakäynnit apuvälineiden sovitus lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit Terveydenhuoltomatkojen korvauksista tarkempia ohjeita saa Kelan toimistosta tai Myönnettyjä vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä asuinkunnan alueella tai siihen maantieteellisesti rajoittuviin lähikuntiin. Liperin lähikuntia ovat: Joensuu (ruutukaava-alue), Rääkkylä, entinen Savonrannan alue, Heinävesi, Outokumpu, Polvijärvi ja Kontiolahti.

5 Myönnettyjä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä asuinkunnan alueella. Yhdensuuntaisen matkan aikana sallitaan mahdollisuus lyhyeen pysähdykseen, enintään 5 min., esim. kirjeen jättäminen lähimpään postilaatikkoon. Pysähdys on sallittu ainoastaan silloin, kun se tapahtuu kuljetuspalvelumatkareitin varrella. Mikäli asiakkaalla on ohjeistuksesta poikkeavia jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkustustarpeita, otetaan asiakkaan esittämä yksilöllinen tarve huomioon kuljetuspalvelupäätöstä tehtäessä. Liperin kunta korvaa kuljetuspalvelumatkoista kohtuulliset kustannukset (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /759). 3. Asiakasprofiili Liperin kunnan sosiaalitoimi antaa Matkojenyhdistelykeskukselle seuraavat kuljetuspalveluasiakkaan perustiedot, joiden pohjalta luodaan ns. asiakasprofiili. Siihen kirjataan seuraavat tiedot: Asiakkaan henkilötiedot Tiedot asiakkaan käyttämistä liikkumisen apuvälineistä Tiedot asiakkaan avustamiseen, puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen liittyvistä tarpeista ja erityispiirteistä Kuljetuspalvelupäätöksen voimassaoloaika Myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen määrä ja käyttöalue Mahdollinen saattajaoikeus ja muut erillisoikeudet Tieto siitä, voidaanko kuljetuspalvelumatka toteuttaa palveluautoilla 4. Kuljetuspalvelumatkan järjestäminen Kun asiakas tilaa kuljetuspalvelumatkan, Matkojenyhdistelykeskuksesta välitetään hänelle asiakasprofiilia vastaava kuljetuspalvelumatka. Mikäli asiakkaalle ei ole myönnetty saattajaoikeutta tai mikäli kuljetuspalvelu on arvioitu voitavan toteuttaa palveluautolla, matkojenvälittäjä ei voi antaa saattajaoikeutta eikä muuttaa matkaa taksimatkaksi. Matkat toteutetaan aina asiakasprofiiliin kirjattujen tietojen mukaisesti. Jos tilattavaa matkaa ei voida toteuttaa palveluautoa käyttäen, pyritään matka yhdistelemään muihin toteutuviin taksikuljetuksiin. Ellei yhdistely onnistu, asiakkaalle järjestetään yksilöllinen taksimatka. 5. Toimintatarkkuus Ennakkoon tilatuista kuljetuspalvelumatkoista kuljetus saa poiketa ilmoitetusta noutoajasta noutohetkellä enintään 10 minuuttia. Kuljetus voi siis tulla 10 minuuttia ennen tai jälkeen arvioidun noutoajan.

6 Jos kuljetuspalveluasiakkaan on päästävä määränpäähän tiettyyn määräaikaan mennessä, ns. ehdoton perillä oloaika esim. ennättääkseen junaan, hänen täytyy ilmoittaa määräajasta kyytiä tilatessaan. Ellei tilattu kyyti ole saapunut Matkojenyhdistelykeskuksen antamasta arvioidusta noutoajasta 10 minuutin kuluttua, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä Matkojenyhdistelykeskukseen tai Taksi Itä-Suomeen. 6. Tilatun matkan peruminen Matkan peruuntumisesta on ilmoitettava viipymättä Matkojenyhdistelykeskukseen, ettei autoa lähetetä turhaan nouto-osoitteeseen. Ellei ennakkoon tilattua matkaa peruuteta viimeistään yhtä tuntia (1 h) ennen sovittua matkan alkua, asiakkaalta kuluu yksi kuljetuspalvelumatka. Ilta- ja viikonloppuaikana tapahtuvat matkat tulee perua Taksi Itä-Suomen tilausnumeroon Myös ennakkoon Matkojenyhdistelykeskuksen kautta tilatut kuljetuspalvelumatkat perutaan Matkojenyhdistelykeskuksen ollessa suljettu Taksi Itä- Suomen numeroon viimeistään yhtä tuntia (1 h) ennen sovittua matkan alkua. 7. Omavastuuosa Matkan päätyttyä asiakas maksaa matkasta omavastuuosuuden kuljettajalle. Kuljettaja antaa asiakkaalle kuitin, joka pyydetään säilyttämään. Omavastuuosa määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan ja on linja-autoliikenteen kulloinkin voimassaolevan vakiovuorotaksan suuruinen. Vahvistettu taksa alkaen kuuteen kilometriin (6 km) saakka on 3,30. Asiakkaalta perittävät maksut: 1. Asiakas: omavastuuosa 3,30 / 6 km 2. Saattaja: ilmainen, mikäli asiakkaalle on myönnetty saattajaoikeus 3. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen: yksi (1) perheenjäsen voi kulkea asiakkaan tilaamassa kyydissä omavastuuosuudella, 3,30 / 6 km 4. Muut samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet: normaalin taksitaksan mukaan 5. Muut kuin samassa taloudessa asuvat: normaalin taksitaksan mukaan minuutin asiointiajan ylimenevä osa á 0,72 /min. Esimerkki: Asiakkaan lisäksi kyydissä on hänen saattajansa ja asiakkaan lapsenlapsi, joka ei asu samassa taloudessa asiakkaan kanssa. Maksu kyydistä jakautuu seuraavalla tavalla: Asiakas maksaa omavastuuosuutensa, saattajalta maksua ei peritä. Asiakkaan lapsenlapselta peritään puolestaan 1/3 matkan hinnasta.

7 8. Saattajaoikeus Jos kuljetuspalveluasiakkaalle on myönnetty oikeus saattajaan, ja esim. asiakkaan ystävä tai lähiomainen toimii saattajana, ei saattajalta peritä omavastuuosuutta. Saattajan on tultava kyytiin asiakkaan lähtöosoitteesta tai matkan varrelta. Saattajan mukaantulosta tulee ilmoittaa Matkojenyhdistelykeskukselle tilauksen yhteydessä. Saattajan lisäksi kuljetuspalveluasiakas saa ottaa samassa taloudessa asuvan lähiomaisensa mukaan asiointimatkalle. Tällöin perheenjäsen maksaa matkasta saman omavastuuosuuden kuin kuljetuspalveluasiakas. Lähiomaisen mukaantulosta tulee ilmoittaa Matkojenyhdistelykeskukselle tilauksen yhteydessä. 9. Asiointiaika ja kuljettaja saattajana Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu asiakkaalta aina kaksi matkaoikeutta. Meno- ja paluumatkaan voi sisältyä enintään 30 minuutin asiointiaika, ylimenevän osan asiakas maksaa itse. Asiointiaika tarkoittaa aikaa, jolloin asiakas asioi taksin odottaessa. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisilla kuljetusmatkoilla (meno-paluu) asiakas on voinut käyt-tää 30 minuutin asiointiaikaa. Yli 30 minuutin ylimenevän asiointiajan kustannuksen kuljetuspalveluasiakas maksaa itse (á 0,72 /min). Mikäli kuljetuspalvelu asiakkaalla on perusteltu tarve yli määräiselle asiointiajalle, hän voi hakea sitä erillisellä hakemuksella vammaispalvelusta. Tarvittaessa kuljettaja voi avustaa asiakasta asiointikäynnillä enintään 30 minuuttia. Viranhaltijapäätöksessä ilmoitetaan tarkasti, kuinka monella kuljetuspalvelumatkalla ja mitä tarkoitusta varten asiakkaalla on oikeus käyttää kuljettajaa saattajana. Matka sisältää tällöin meno- ja paluumatkan eli asiakkaalta kuluu kaksi matkaoikeutta. Asiakkaan on ilmoitettava kyytiä tilatessaan, mikäli hän tarvitsee asiointiaikaa ja / tai kuljettajan apua saattajana. Asiointiaikaa ei voi käyttää yhdensuuntaisella matkalla. 10. Yllättävät tilanteet Yllättävissä tilanteissa, esimerkiksi, jos tilattu kyyti ei ole saapunut sovittuna aikana tai asiakkaan liikkumisen apuväline rikkoontuu kesken matkan, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Matkojenyhdistelykeskuksen numeroon Ilmoitusvelvollisuus kuljetuspalvelutarpeen muuttuessa Mikäli asiakkaan olosuhteissa tapahtuu kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttavia muutoksia, kuten kotikunnan muuttuminen, pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutuminen tai kuljetuspalvelutarpeen lakkaaminen, asiakkaan tulee ilmoittaa muutoksista kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle. Kotikunnan muuttuessa kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan ja kuljetuspalvelua on haettava uudesta kotikunnasta.

8 12. Tietosuoja Asiakkaan tietoja käsitellään Matkojenyhdistelykeskuksessa luottamuksellisesti. Kaikkia työntekijöitä sitoo sopimuksin varmistettu vaitiolovelvollisuus. Tiedot lähetetään autolaitteisiin sähköisessä muodossa. 13. Palaute Tilaus- tai matkustustapahtumaan liittyvää palautetta voi antaa: MYK:n matkapuhelinnumeroon tai Sähköpostitse osoitteeseen Otsikolla Palaute. Kirjeitse: Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus, Torikatu 18 A, 3. krs, Joensuu. 14. Neuvonta Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja koskevissa asioissa lisätietoja antaa sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja puhelinaikoina: ma, ti, ke klo 11-12, muuna aikana voi jättää soittopyynnön puhepostiin. Liperi: Vanhukset ja vammaiset yli 65-vuotiaat: Sosiaalityöntekijä, puh: Vammaiset alle 65-vuotiaat: Sosiaaliohjaaja, puh:

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Sisällys: 1. Mitkä matkat ovat korvattavia? 2. Millä kulkuneuvolla tehtyjä matkoja korvataan? 3. Mitä maksan matkoista? 4. Kela seuraa matkakaton täyttymistä 5. Suurin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Vammaisneuvosto 35 03.12.2013 Perusturvalautakunta 44 01.04.2014 Perusturvalautakunta 84 26.08.2014 Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 2 Sisällys 1. YLEISTÄ KOULUMATKAKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 2.1 Perusopetuslaki 6 : oppilaan koulupaikan

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot