OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE alkaen VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUE HUOLELLISESTI & SÄILYTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE 1.10.2013 alkaen VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUE HUOLELLISESTI & SÄILYTÄ"

Transkriptio

1 OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE alkaen VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUE HUOLELLISESTI & SÄILYTÄ

2 Kuljetuspalvelumatkat ovat tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkojen ja/tai työ- ja opiskelumatkojen tekemiseen. Asiointi- ja virkistysmatkojen tarkoitus on turvata vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiseen elämään liittyviä siirtymisiä. Työssäkäyntialue on 80 km asuinpaikasta. 2 Sisällysluettelo: MATKUSTUSOIKEUDET/ ALUERAJAT s. 3 KULJETUSPALVELUKORTIN MERKITYS JA KÄYTTÖ s. 3 TAKSIN TILAAMINEN s. 3 MATKUSTAMINEN TAKSISSA s. 4 MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ s. 5 MATKOJEN VAPAAEHTOINEN YHDISTELY s. 5 YHDENSUUNTAINEN MATKA s. 6 MATKAN MAKSAMINEN s. 6 KUITIT s. 6 MATKOJEN SÄÄSTÄMINEN TAI ETUKÄTEEN KÄYTTÄMINEN s. 7 POIKKEUSTILANTEET s. 7 OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ s. 7 KULJETUSPALVELUOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN s. 7 KULJETUSPALVELUKORTIN KATOAMINEN TAI VIOITTUMINEN s. 8 PALVELUN SEURANTA s. 8 LISÄTIETOJA KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ s. 8 LÄHITAKSI OY:N OHJEITA s. 9-10

3 MATKUSTUSOIKEUDET/ ALUERAJAT 3 Asiointi- ja virkistysmatkoja voi tehdä Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueella. Erityisestä syystä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä voi hakea matkoja muihin Lohjan naapurikuntiin. Työ- ja opiskelumatkoja voi tehdä kuljetuspalvelupäätöksen mukaisesti. Matkat päiväkotiin ja peruskouluun eivät kuulu kuljetuspalvelujen piiriin. Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat: lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, lääkintävoimistelijan, laboratoriohoitajan tai psykologin vastaanotolla käynnit, apuvälineiden sovitus, lääkärin määräämät tutkimus-, kuntoutus-, ja hoitokäynnit. Matkan lähtö- tai päätepisteen tulee olla kotikunta. KULJETUSPALVELUKORTIN MERKITYS JA KÄYTTÖ Kortti on henkilökohtainen maksuväline, joten pitäkää se aina matkaa tehdessänne mukana. Kortin avulla Teidät tunnistetaan autossa. Kortilla on tiedot käytössänne olevista matkaoikeuksista, omavastuun suuruudesta sekä mahdollisesta avustamislisästä. Avustamislisää ei voida veloittaa kortilta, ellei invataksin käyttöoikeutta ole myönnetty. Tarkistakaa kuitista, ettei siinä ole aiheettomia veloituksia. Kortillanne voidaan maksaa matka vain, jos olette itse mukana matkalla. Korttia ei voi luovuttaa toiselle henkilölle eikä jättää taksinkuljettajalle. TAKSIN TILAAMINEN Ilmoittakaa autoa tilatessanne, että maksu tapahtuu Lohjan kuljetuspalvelukortilla. Taksi tilataan seuraavista numeroista: - Pusula Saukkola muualla Lohjan alueella Lähitaksin keskus (palvelun hinta 0,99 /puh.+pvm)

4 Invataksit tilataan numerosta (palvelun hinta 0,99 /puh.+pvm) 4 Invataksin ennakkotilaus (Lähitaksin ohje s. 10) Tekstiviestitilaus (Lähitaksin ohje s. 9) Viikkotilaus (Lähitaksin ohje kts ohje s. 10) Taksia ei voi tilata suoraan kuljettajalta, ellei vakiotaksioikeutta ole myönnetty. Vakiotaksioikeus voidaan myöntää yksilöllisen tarveharkinnan perusteella vammaispalveluista. Oikeutta haetaan kirjallisesti. Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa: noutopaikkaan liittyvät tiedot mahdollisimman tarkasti tieto mukana tulevista apuvälineistä ja tarve autotyypistä (henkilöauto, farmari) avustamistarve Paluukyydin voitte tilata edellä mainituista numeroista tai voitte sopia siitä menomatkan ajaneen taksin kanssa. Taksin voi myös ottaa taksiasemalta, mikäli autossa on sopiva kortinlukulaite ja se on Lähitaksin välitysjärjestelmässä. MATKUSTAMINEN TAKSISSA Antakaa kuljetuspalvelukortti kuljettajalle ennen matkan alkamista, jotta kuljettaja voi varmistaa matkustusoikeutenne ja kortin voimassaolon. Matkan alussa Teille voidaan tulostaa tieto jäljellä olevista matkoista. Matka maksetaan lukemalla kortti auton maksupäätteessä.

5 Jos kortti ei ole matkaa tehtäessä mukana, kuljettaja perii matkan maksun Teiltä. Voitte hakea jälkikäteen kaupungilta korvauksen matkasta taksikuittia vastaan. Kuitissa tulee olla matkan lähtö- ja kohdeosoite sekä kuljettajan allekirjoitus. 5 MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ Kuljetuspalvelumatka on yksittäisen kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukainen matka. Kuljetuspalvelukortilla suoritetut matkat ajetaan 1-taksalla. Asiakkaan mukana maksutta voi matkustaa yksi henkilö saattajana/avustajana, joka ei itse ole kuljetuspalvelujen saaja. Jos kuljetuspalvelumatkalla on poikkeuksellisesti saattajan tai avustajan lisäksi kanssanne samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä, he maksavat oman osuutensa matkasta. Perheenjäsenet maksavat 1-taksan ja ko. matkustajien määrään perustuvan taksaluokan välisen erotuksen matkan hinnasta. MATKOJEN VAPAAEHTOINEN YHDISTELY Kuljetuspalveluasiakkaana voitte yhdistellä matkoja toisten kuljetuspalveluasiakkaiden kanssa, mikäli matkojen lähtö- ja päätepaikat sijaitsevat sopivasti saman reitin varrella. Yhdistellyllä matkalla kaikkien kuljetuspalveluasiakkaiden kortit luetaan auton maksupäätteessä ja jokaiselta kuluu yksi matka. Yhdistellystä matkasta ei tarvitse maksaa omavastuuta. Kertokaa matkaa tilatessa, että kyse on yhdistellystä matkasta.

6 YHDENSUUNTAINEN MATKA 6 Korvattava matka on aina yhdensuuntainen matka lähtöosoitteesta määränpäähän ilman välipysähdyksiä, ellei pysähdysoikeutta ole myönnetty. Oikeus lyhyeen pysähtymiseen matkan varrella voidaan myöntää yksilöllisen tarveharkinnan perusteella vammaispalveluista. Oikeutta haetaan kirjallisesti. Yhdensuuntainen matka ajetaan aina suorinta reittiä asiointikohteeseen. Pyydettyyn kohteeseen saavuttaessa matka maksetaan välittömästi kuljettajalle. Paluu kotiin tai muuhun asiointikohteeseen on toinen matka. Matkan alussa tai sen pääteosoitteessa tapahtuva odotus ei sisälly matkan hintaan, vaan asiakas maksaa odotuksen itse. koti yksi matka kauppa MATKAN MAKSAMINEN Kuljetuspalveluasiakas maksaa kuljettajalle asiakasmaksun eli matkan omavastuun. Jokaiselta kuljetuspalveluasiakkaalta veloitetaan tehdystä matkasta omavastuu, joka on julkisen liikenteen kilometrien määrän mukaan määräytyvä taksa (paitsi yhdistellystä matkasta). Opiskelumatkoissa omavastuuta peritään Kelan matkatuen mukainen omavastuuosuus (v /kk). Työmatkoista peritään omavastuuosuus, joka on julkisen liikenteen taksan mukainen korvaus. KUITIT Kuljettaja antaa kuitin kuljetuspalvelumatkan päätyttyä. Kuitista näkyy peritty omavastuu sekä mahdollinen avustamislisä. Asiakkaan tulee säilyttää saamansa kuitit vähintään kaksi kuukautta (2 kk), jotta mahdolliset epäselvyydet voidaan selvittää.

7 MATKOJEN SÄÄSTÄMINEN TAI ETUKÄTEEN KÄYTTÄMINEN 7 Teillä on oikeus päätöksenne mukaiseen määrään matkoja kuukaudessa. Edellisen kuukauden käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraaville kuukausille, eikä tulevilta kuukausilta voi lainata matkoja etukäteen. POIKKEUSTILANTEET Mikäli kortillanne maksaminen ei teknisistä syistä onnistu taksissa, kuljettaja ottaa kortiltanne seuraavat tiedot: kortin numeron, nimenne, syntymävuoden ja kaupungin nimen. Kuljettaja kirjaa ylös myös kotiosoitteenne. Maksatte tällöin matkasta vain omavastuuosuuden. Autoilija toimittaa mainituilla tiedoilla varustetun kuitin Lähitaksi Oy:lle, joka laskuttaa matkasta kaupunkia ja samalla matka vähenee kortillenne ladatusta matkasaldosta. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ Vammaispalveluissa seurataan kuljetuspalveluiden käyttöä. Ohjeiden vastainen kuljetuspalvelun käyttö aiheuttaa kuljetuspalvelukortin pois ottamisen. Taksikortin menetettyään asiakas voi maksaa matkan itse ja kuittia vastaan anoa omavastuun ylittävää osaa vammaispalveluista. Kuitissa tulee olla matkan lähtö- ja kohdeosoite sekä kuljettajan allekirjoitus. Väärinkäytöstä aiheutuneet kustannukset peritään takaisin. Tahalliset palvelun väärinkäytöt annetaan poliisiviranomaisen tutkittavaksi. KULJETUSPALVELUOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN Kortin käyttöoikeus päättyy, jos - asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle. - päätöksen voimassaolo (näkyy päätöksessä) lakkaa. (Huom! Korttiin on merkitty kortin ikä, esim. 04/19 ja uusi kortti toimitetaan automaattisesti, mikäli päätöksenne on voimassa). Muuttuneista olosuhteista tulee ilmoittaa vammaispalveluihin. Käyttöoikeuden päätyttyä kaupunki mitätöi kortin maksujärjestelmässä jolloin se muuttuu käyttökelvottomaksi. Kortti tulee leikata kahtia, mutta sitä ei tarvitse palauttaa.

8 KULJETUSPALVELUKORTIN KATOAMINEN TAI VIOITTUMINEN 8 Jos kortti katoaa tai se vioittuu, otattehan pikaisesti yhteyttä kortin myöntäjään (019) tai (019) Kadonneen kortin tilalle toimitettavasta uudesta kortista peritään 20 euron maksu. PALVELUN SEURANTA Kuljetuspalveluiden toimivuutta ja laatua seurataan maksujärjestelmän ja asiakaspalautteen perusteella. Asiakaspalautetta voitte antaa: Lohjan kaupungille - puh. (019) sähköpostitse: - postitse: Lohjan kaupunki/vammaispalvelut, Lähitaksi Oy:lle - (09) (9-15) TÄSTÄ NUMEROSTA EI VOI TILATA TAKSIA - Palautetta kerätään myös asiakaskyselyillä. Palvelua kehitetään yhteistyössä asiakasedustajien, kaupungin ja palveluntuottajien kanssa. LISÄTIETOJA KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ Kaikenlaisissa mieltänne askarruttavissa kysymyksissä tai epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteyttä vammaispalveluihin: puh.no (019) tai (019) HYVÄÄ JA TURVALLISTA MATKAA!

9 9 Tekstiviestitilaus Tee tekstiviestitilaus Lähitaksista seuraavasti: 1. Kaupungin/kunnan nimi, virallinen kadun nimi, talo numero ja porraskirjain sekä mahdolliset lisätiedot. Esim: ESPOO MALLIKATU 2 A TAKAPIHALLE (rappukirjaimen jälkeen 64 merkkiä maks.). Lisätietoihin voi kirjoittaa mm. ajo-ohjeita kuljettajalle. Laita välilyönti erottamaan eri kentät toisistaan, kuten kunnan ja osoitteen väliin. 2. Lähetä viesti numeroon Kun viesti on rekisteröitynyt, lähettää taksikeskus paluuviestinä vahvistuksen, että tilaus on vastaanotettu, sekä tilauksen tilaustunnuksen. 4. Kun tilaukseen on löytynyt taksi, palvelu lähettää viestillä sen taksin järjestysnumeron, joka tilauksen on kuitannut. Viestin alkuun on avainsanaksi kirjoitettava osoitteesi kunta, joko kokonaisuudessaan tai lyhennettynä (Espoo tai ESP, Vantaa tai VAN, Helsinki tai HEL jne.) Mikäli autoa ei ole löytynyt 15 minuutin kuluessa, palvelu lähettää viestin asiakkaalle, että emme valitettavasti löytäneet Teille vapaata taksia, yritä hetken kuluttua uudestaan. Huom!!! Tekstiviestitilausta ei voi perua tekstiviestillä. Jos haluat peruuttaa tilauksesi, soita taksikeskukseen numeroon Tekstiviestillä EI voi tehdä kela- tai ennakko- tilauksia. Mikäli haluat tehdä taksin ennakkotilauksen, soita taksikeskukseen numeroon Mikäli tarvitset farmariautoa tai autoa isommalle asiakasmäärälle 5 8 henkeä, niin soita taksikeskuksen numeroon Tekstiviestin hinta on 1,70 Lisätietoja tai

10 Asiakkaat, jotka tarvitsevat säännöllisen viikkotilauksen työ- tai opiskelumatkoille voivat tehdä tilaukset viikkotilauslomakkeella, puhelimitse numeroista (kaupunkikorttiasiakkaat) ja (Invataksia tarvitsevat kaupunkikorttiasiakkaat) tai sähköpostilla 10 Helpoin tapa on käyttää viikkotilauslomaketta. Yhdellä lomakkeella voi tilata viikon matkat kerralla, mutta jos haluatte tehdä kahden viikon tilaukset kerralla, on täytettävä kaksi lomaketta. ***************************************************** Invataksin ennakkotilaukset Invataksien ennakkotilaukset on tehtävä ajoissa, maksimissaan 30 vrk etukäteen ja viimeistään 2 tuntia ennen haluttua lähtöaikaa. Asiakkaalta kysytään ennakkotilausta tehdessä, onko asiakkaalla mahdollisuus joustaa lähtöajasta +/-15 minuuttia. Auto pyritään aina saamaan asiakkaan toivomalla ajalla, mahdollista joustoa käytetään ainoastaan mikäli tilaukseen ei olla vahvistettu autoa 1,5 tuntia ennen lähtöaikaa. Uudistuksella pyritään takaamaan kaikille asiakkaille autot kohtuullisessa ajassa myös ruuhka-aikoina. Lisätietoja tai

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä LOST alueen kuljetuspalvelun asiakas! 2 Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015 Kuljetuspalvelun myöntäminen ja kuljetuspalvelupäätös Vammaispalvelulain mukaisia asiointi-

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Helsingin Matkapalvelun asiakasohje

Helsingin Matkapalvelun asiakasohje Helsingin Matkapalvelun asiakasohje 1 Sisällysluettelo 03 Helsingin Matkapalvelu 04 Kuljetuspalvelut 06 Matkan tilaaminen ja matkustaminen Matkan tilaustavat Matkan tilaaminen Muuta huomioitavaa 13 Pikatilausmatkat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOPAS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

KULJETUSPALVELUOPAS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT KULJETUSPALVELUOPAS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT päivitetty elokuussa 2014 Hyvä Kittilän kunnan kuljetuspalvelu asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluopas. Oppaasta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2013 ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2013 ALKAEN 1 Yhall 22.1.2013 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2013 ALKAEN 1 YLEISTÄ Kuljetuspalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain (710/1982) ja vammaispalvelulain (380/1987)

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu KITEEN KAUPUNKI Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kiteen kaupunki 16.12.2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 145 Sisällys VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUT... 2 KENELLE?... 2 MYÖNNETTÄVÄT

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet.

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet. Asia 5 67 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Kuljetuspalvelut ovat osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palveluntarpeen arviointiin.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELU HAKEMUS

KULJETUSPALVELU HAKEMUS 1 Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille: Sosiaalihuoltolain mukaan: Hakemuksen saapumispvm. / 200 vapaa-ajan matkat, enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk Kokkolan kaupungin ja lähikuntien alueilla,

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Voimaantulo 1.1.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJEET

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Sisällys: 1. Mitkä matkat ovat korvattavia? 2. Millä kulkuneuvolla tehtyjä matkoja korvataan? 3. Mitä maksan matkoista? 4. Kela seuraa matkakaton täyttymistä 5. Suurin

Lisätiedot

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Vammaisneuvosto 35 03.12.2013 Perusturvalautakunta 44 01.04.2014 Perusturvalautakunta 84 26.08.2014 Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot