Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Energiatehokkuuden työkalut ja julkisten hankintojen energiatehokkuus Oulu Seppo Silvonen Motiva Oy Sisältö TEMin ohjeet energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa Neuvontaa ja ohjeistusta ESCO-palvelu Kuntakatselmus Energiansäästöviikko Kunnan tavoiteet ja toimenpiteet Energiakatselmukset

2 Työkaluja sopimustoiminnan toteuttamiseen 1. Tehostamissuunnitelma, malli löytyy imus_ja_energiaohjelma/energiankayton_tehostamissuunnit elma 2. Energiakatselmukset katselmus- ja analyysituki investointituki 3. Kulutusseuranta 4. Uusiutuvan energian kuntakatselmus 5. Ohjeistetut hankinnat 6. Energiansäästöviikko 7. Raportointi

3 Hankinnat Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet - tavoitteena saada energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi kaikkiin niihin julkisiin hankintoihin, joissa energiatehokkaamman laitteen, järjestelmän tai hankintakokonaisuuden valinta johtaa kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen - sisällyttäminen osaksi kunnan hankintaohjeistusta sekä hankinnoista vastaavan henkilöstön ohjeistaminen Lisätietoja ja työkaluja hankintoihin toimiston energiansäästöön liittyen myös LAITERYHMÄKOHTAINEN HANKINTOJEN OHJEISTUS

4 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi jukisissa hankinnoissa Marraskuu Suositusten tarve - Julkiset hankinnat n. 15 % BKT:stä - Energiapalveludirektiivin esimerkkivelvoite - Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi -> Rakentamismääräykset - KETS ja KEO: ohjeistusvelvoite - VnP kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa 2 Hankintojen tarkastelu - Suurimpia päästöjä aiheuttavat hankintakohteet 3 Yleisiä ohjeita - Kokonaistaloudellinen edullisuus: elinkaaritarkastelut - Vähimmäisvaatimukset tarjouspyynnöissä: energiatehokkuus - Turvallisuus- ja terveysnäkökohdat - Osallistuminen uuden teknologian hankintakilpailujen ensiostajaryhmiin - Hankintastrategia mukaan johtamisjärjestelmään Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi jukisissa hankinnoissa Marraskuu Sähköiset koneet ja laitteet - it- ja muut toimistolaitteet - kotitalouskoneet ja laitteet - valonlähteet, valaisimet ja valaistuksen ohjauslaitteet - sähköiset lisälämmittimet - erikoislaitteet, esim. sairaala- ja terveydenhuolto 5 Ajoneuvot ja työkoneet - liikkumistarpeen ja kuljetusten logistiikan hallinta - polttoaineen kulutus suoritetta kohti - kuljettajien koulutus - kaluston kunnossapito - kuljetusketjun energiakatselmus 6 Korjaus- ja uudisrakentamishankkeet - kokonaisenergiatehokkuus ja elinkaarikustannukset - suunnittelu, kone- ja laitevalinnat, rakentaminen, valvonta, käyttöönotto

5 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu käyttö ja ylläpito: energiankulutuksen seuranta ja raportointi (maininta huoltokirjaan); energiatodistus näkyville; käyttö- ja ylläpitohenkilöstön osaaminen 7 Energian hankinta - kauko- tai aluelämmityksen hyväksikäyttö - uusiutuvien energialähteiden käyttö - lämmöntuotannon korkea hyötysuhde 8 Palvelusopimukset - kiinteistönhoitosopimuksiin energiatehokkuustavoitteet - energiatehokkuusehdot laitteiden vuokraussopimuksiin 9 Suositusten toimeenpano - sisällyttäminen johtamisjärjestelmään tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmään - sitominen tulosohjauskäytäntöön - esittäminen KETS&KEO-vuosiraportissa NEUVONTAA JA OHJEISTUSTA HANKINTOIHIN JUHA-neuvontayksikkö lainsäädäntö, hankintaprosessi, ohjeistusta, malleja TEM LVM YM HILMA, Ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa Kestävien hankintojen toimintaohjelma: - vihreä sähkö, matalaenergia- ja passiivitalorakentaminen, liikkuminen, elintarvikkeet, energia- ja ympäristömerkkien kriteerit Julkiset hankinnat nettisivujen aineistot VN EC Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa

6 NEUVONTAA JA OHJEISTUSTA HANKINTOIHIN MOTIVA Sähkömoottorit moottorien_hankinta.pdf Neuvontaa ympäristöteknologiahankintoihin Kuntaliiton asiantuntijat Rakennuttaminen, suunnittelu, kuljetuspalvelut HYMONET MOTIVA TUOTERYHMÄKOHTAISIA HANKINTATIETOJA - it-laitteet, ajoneuvot, rakennustarvikkeet, sähkölaitteet, sähkö, palvelut - tarjouspyyntömalleja, ympäristöselvityslomakkeet, esimerkkejä Top Ten -Suomi - kodinkoneet, valaistus, toimistolaitteet, rakentaminen - autot Green Labels Purchase - office equipment, household appliances, green electricity, building components, lighting, vehicles - hankintaohjeistus: it-laitteet, kodinkoneet, vihreä sähkö

7 OHJEISTUSTA HANKINTOIHIN Elinkaarikustannusten laskentatyökaluja: - it-laitteet, astianpesukoneet, kylmälaitteet, pyykinpesukoneet, pesukone kuivausominaisuuksin, kondensoiva kuivausrumpu, sähköuuni Tarjouspyyntömallit työasemien ja kuvantamislaitteiden (verkkotulostimet ja - monitoimilaitteet) hankintaan ja liitteet: 1. Laitekokoonpanot, 2. Vaatimukset ja 3. Hintaliite Ympäristövaatimukset hankinnoissa Monitoimilaitteet ja kopiokoneet Energia- ja ympäristömerkit Joutsenmerkki Energy Star EU-kukka

8 Tietolähteet/toimijat hankintakohteittain Juha yleisesti Juridiikka Hankintaprosessi It-laitteet Toimistolaitteet Kodinkoneet Ajoneuvot Kuljetukset Rakentaminen Sähkölaitteet Sähkömoottorit Valaistus Palvelut Energia En- ja ymp. merkit Hankintatyökalut TEM YM Motiva Kunta liitto Juhanyks Hansel Kuntahankinnat Hymonet EC Hankinnat

9 Hankinnat

10 ESCO-palvelu Hanke maksautuu energiakustannusten säästöillä ESCO-toimija rahoittaa hankkeen Säästöjen todentaminen ESCO-hankkeessa Energiansäästö voi kohdistua koko rakennukseen, osaan siitä tai niihin järjestelmiin, joita palvelu koskee. Säästöjen synty varmistetaan ja todennetaan eri tavoin: lasketaan ja sovitaan todennetaan hetkellismittauksin tai seurataan laskutusmittareiden avulla tai säästökohteisiin asennettavilla pysyvillä erillismittauksilla.

11 Soveltuvuus ja hyödyt Minkälaisiin hankkeisiin ESCO-palvelu soveltuu parhaiten? energiansäästöinvestoinnit, myös korjaus-rakentamisen yhteydessä kun oma henkilöstö ja rahoitus eivät riitä kun hanke on riittävän suuri voi koskea yhtä tai useampaa laitetta, järjestelmää tai rakennusta kun säästötakuu on asiakkaalle tärkeää palvelukauden käyttö- ja ylläpitomenettelyt säästön varmistamiseksi ja todentamiseksi voidaan sopia tapauskohtaisesti KUNTAKATSELMUS Uusiutuvan energian kuntakatselmus on tarkoitettu energiankäytön, erityisesti polttoaineiden käytön, nykytilan ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuuksien selvittämiseen energiantuotannossa ja kiinteistöjen lämmityksessä kunnan alueella. Kuntakatselmuksen tavoitteena on: - selvittää kunnan tai muun katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistöjen lämmityksen energiataseet, - arvioida käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat sekä - löytää kohteita, joissa uusiutuvilla energialähteillä voitaisiin taloudellisesti kannattavasti korvata uusiutumattomien energialähteiden käyttöä.

12 Valtakunnallinen Energiansäästöviikko Teemaviikko (vko 41) vuodesta 1997 Tavoitteena nostaa energian tehokas käyttö esiin yrityksissä ja yhteisöissä. Kuluttajien informointi median välityksellä. Toteutustapa vapaa vietetään oman yrityksen sisällä, tai yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Säästöviikolla on teema jokaiselle päivälle Maanantai lämmitys Tiistai liikenne Keskiviikko veden käyttö Torstai laitehankinnat Perjantai sähkön käyttö Viikonloppu materiaalitehokkuus

13 Hankinnat

14 Energiatehokkuuden näyttötaulu Keittiölaitteiden energiatehokkuus

15 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen keskeinen elementti energiatehokkuus-sopimuksissa Plan > Do > Check > Act -periaate 5. Johdon katselmus - Arvioidaan energiatehokkuusjärjestelmän tarkoituksenmukaisuus riittävyys ja tehokkuus 4. Tarkkailu ja korjaavat toimenpiteet - Energian mittaus ja raportointi - Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet - Sisäinen auditointi 1. Energiapolitiikka - Energia sisällytetään yrityksen politiikkaan - Sitoutuminen energiatehokkuuteen 2. Suunnittelu - Energianäkökohtien analysointi ja tunnistaminen - Lakisääteiset ja muut vastuut - Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen - Energia otetaan huomioon investoinneissa 3. Toteuttaminen - Organisaatio ja energia-asioiden vastuuhenkilöt - Henkilöstön koulutus ja energia-asioiden pätevyydet - Energiatehokkuusjärjestelmän ylläpito - Energiatehokkuus laitehankinnoissa Lisätietoja Energiatehokkuussopimuksista Energiakatselmuksista Energiansäästöviikosta Rakennusten energiatodistuksista, valaistuksesta ww.motiva.fi/energiatodistus, Energiatehokkuustoimikunnan (TEM) työn tuloksista

16 Lisätietoja hankintoja koskien toimiston energiansäästöön liittyen Innovaatiokilpailu kunnille

17 KIITOS!

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011 Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa Bioenergian ajankohtaispäivä Rovaniemi 25.1.2011 Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva Oy 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua. Timo Määttä 26.3.2014

Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua. Timo Määttä 26.3.2014 Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua Timo Määttä Motiva Oy 100 % valtion omistama Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle (ministeriöt, virastot ja laitokset)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Tekninen toimi Tilakeskus

Tekninen toimi Tilakeskus ENERGIATEHOKKUUS- 1 (6) YLEISIÄ ENERGIANSÄÄSTÖOHJEITA Energiakatselmukset ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivaenergiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tekninen toimi Tilakeskus

Tekninen toimi Tilakeskus ENERGIATEHOKKUUS- 1 (6) YLEISIÄ ENERGIANSÄÄSTÖOHJEITA Energiakatselmukset ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivaenergiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma SEKTORIT ja toimintaalueet Toimenpiteen nimi Toimenpiteeseen sisältyvät tarkemmat keinot 1 604 010 141 960 695 630 Arvioitu energiansäästövaikutus [MWh/a]

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Koulutus Koulutus on osa EU-rahoitteista Baltic GPP hanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisäosaamista kestäviin hankintoihin ja tarjota siihen työkaluja

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot