JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA"

Transkriptio

1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA Suomessa asuu noin miljoona ihmistä vakituisesti vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lähes saman verran on osan vuotta loma-asuntojen asuntojen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien varas- sa. Ympäristön kuormituksen kannalta asia ei ole merkityksetön vaan haja-asutuksen asutuksen jätevedet on heti maatalouden jälkeen suurin vesistöjen ravinnekuormituksen lähde. Nykyään tavallinen jätevesien käsittely 2-3 saostuskaivossa ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Nykyisten määräysten mukaisen jätevesijärjestelmän valitsemisessa, suunnittelussa ja asentamisessa on otettava huomattavasti enemmän asioita huomioon kuin perinteisten saostuskaivojärjestelmien asennuksessa. Näin ollen kannattaa panostaa kunnolliseen suunnitteluun sekä asennuksen valvontaan. Avainasemassa näissä tehtävissä on koulutettu jätevesilaitevalmistajista riippumaton, aidosti asiak- kaan etua ajava suunnittelija. Vuonna 2000 tuli voimaan ympäristönsuoje- Ketä asetus koskee? lulaki ja sen nojalla valtioneuvosto laati asetuksen: Talousjätevesien käsittely Asetus koskee kaikkia kunnallisten tai yksityisten vesihuolto- vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laitosten toiminta-alueiden alueiden ulkopuolella olevia kiinteistöjä. ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Pois lukien kiinteistöt joissa vedenkäytön katsotaan olevan Lain mukaan jätevesien käsittelyssä tulee vähäistä (kantovesi) noudattaa parasta käyttökelpoista tekniikjoka täyttää asetuksessa kaa ja käytäntöä, Miten toimin? määritellyt puhdistusvaatimukset. 1. Yhteys kuntaan Asetuksessa määritetään myös, että järjestelmän valinta tulee perustaa kiinteistöllä - Kunnan viranomaiselta saat tiedon seuraavista asi- tehtyihin selvityksiin ja mittauksiin. oista: o Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet alueet (ulottuuko verkosto kiinteistöllesi lähiaikoina) o Jos päädytään omaan järjestelmään, on kunnan määriteltävä kyseisen kohteen vaativuuden mukaan suunnittelijan vähimmäispätevyys (kunnilla on yleensä listoja hyväksytyistä suunnittelijoista) 2. Yhteys suunnittelijaan - Jätevesisuunnitelma pitää toimittaa kuntaan sekä rakennusluvan että toimenpideluvan yhteydessä - Suunnitelma kannattaa ehdottomasti teettää ammattilaisella 3. Valmiin suunnitelman kanssa on helppo kilpailuttaa urakoitsijat ja tavarantoimittajat 4. Rakennuta järjestelmä 5. Hoida ja huolla ohjeiden mukaisesti tai tee huoltosopimus Jätevesien käsittelysuunnitelmaa tilatessa tulisi ottaa huomioon ja varmistaa ainakin seuraavat seikat: 1. Suunnittelija käy kiinteistöllä istöllä selvittämässä tontin erityispiirteet ja valitsee järjestelmän kiinteistön ominaisuuksien sekä asiakkaan mieltymyksien mukaisesti. 2. Suunnittelija telija ei ole laitteiston myyjä. Puolueeton suunnittelija esittelee ainakin muutaman vaihtoehtoisen, eri laitevalmistajan almistajan tuotteen kiinteistön jätevesien käsittelyä varten. 3. Suunnittelija on yhteydessä rakentamiskuntaan suunnittelun yhteydessä. 4. Valmiin suunnitelman tulisi sisältää vähintään seuraavat osat (asetuksen määrittämät): - Todistus (raportti) kiinteistökäynnistä - Karttaote, josta selviää kiinteistön sijainti - Asemapiirros, mielellään RakMK A2 mukaisesti, johon uusi jätevesijärjestelmä on sijoitettu - Selventävät leikkaus- ja tasokuvat jätevesijärjestelmästä 1

2 - Suunnittelijan lausunto järjestelmän mitoitusperusteista sekä puhdistustehosta - Uuden järjestelmän asennus-/rakennusohjeet sekä huolto-ohje 5. Lisäksi hyvässä suunnitelmassa on tarkentavia osia kuten tarvikeluettelo sekä huoltopäiväkirjamalli Hyvän, puolueettoman, sitoutumattoman suunnittelun 10 etua: 1. Rahan säästö,, kerralla hyvin tehty suunnitelma vähentää virheinvestointien riskejä. Suunnitel- maan sijoitetun hinnan saa varmasti takaisin järjestelmän hankinnassa sekä asennuksessa. 2. Suunnitelma perustuu aina luotettaviin selvityksiin kiinteistöllä, hyvin suunniteltu on jo puotietoa erilaisten järjestelmien toiminnasta ja nii- den soveltuvuudesta erilaisille kiinteistöille ja erilaisille ihmisille. Suunnitelma on yksilöllisesti liksi tehty. 3. Kokeneella, puolueettomalla suunnittelijalla on tehty. 4. Hyvin suunniteltu, oikein valittu ja oikein asennettu järjestelmä kasvattaa kiinteistön arvoa. 5. Puolueeton suunnittelija noudattaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön periaasuunnitelmat eivät anna mahdollisuutta kilpailutukselle, vaan suorastaan pakottavat hankkimaan samalta kauppiaalta myös lait- tetta. 6. Kohteen voi kilpailuttaa. Usein laitevalmistajien laatimat teen. 7. Hyvän suunnitelman mukaan järjestelmä on helpompi asentaa. 8. Lupa rakentamisen aloittamiseen saadaan kunnasta nopeasti,, kun suunnitelman on tehnyt viranomaisenkin silmissä luotettava asiantuntija. 9. Järjestelmässä otetaan huomioon kiinteistön haltijan ajatukset ja toiveet. 10. Asiantunteva suunnittelu on kaikkien toimijoiden edun mukaista, ja varsinkin kiinteistön halti- jan, järjestelmän jestelmän käyttäjän edun mukaista. 2

3 Hyväksyttyjä puhdistusratkaisuja yhden talouden jätevesien käsittelyyn ovat esimerkiksi 1. Maaperäkäsittely Tarvitsee vähintään 30 m 2 tilaa pihalta, jonka yli ei saa ajaa millään raskaalla ajoneuvolla Tilan tarvetta voidaan pienentää käyttämällä erityisiä moduleita Vaatii esikäsittelyksi saostussäiliön Kaikille jätevesille 3-osastoinen, tilavuus vähintään 2 m 3 Pesuvesille (harmaat vedet) 2-osastoinen, tilavuus vähintään 1 m 3 1. Maaperäimeytys Soveltuu pääasiassa äasiassa vain pesuvesille, joillakin alueilla hyväksytään myös kaikille jä- tevesille Vaatii hyvin vettä imevän maaperän 2. Maaperäsuodatus Soveltuu kaikille jätevesille Yleisesti vaaditaan lisäksi tehostettu fosforinpoisto Kemikaali Fosforinpoistokaivo (esim Filtra P massa) Biotiittikerros kentän sisälle 2. Erillisviemäröintijärjestelmä 1. Wc-vedet (mustat vedet) johdetaan umpinaiseen säännöllisesti tyhjennettävään säiliöön 2. Harmaat vedet johdetaan imeytykseen tai erityiseen harmaan veden puhdistamoon Käytännöllinen loma-asunnoilla, asunnoilla, jos kaikkien vesien maaperäkäsittely ei onnistu esimerkiksi herkän alueen vuoksi Ei yleensä sovi saneerauskohteisiin (harmaan ja mustan veden putket täytyy erottaa jo rakennuksen sisällä) 3. Pienpuhdistamo 1. Pienpuhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet 2. Yleensä ei tarvitse erillistä saostuskaivokäsittelyä 3. Soveltuu pääasiassa vain ympärivuotisessa käytössä oleville kiinteistöille (ei loma- asunnoille) 4. Yleensä pienpuhdistamot toimivat Biologis-kemiallisella periaatteella, joka tarkoitta että vebakteeritoiminnan ja kemikaloinnin avulla. Toimintaperiaate on sama kuin kunnallisilla puhdistamoilla. si puhdistetuu 5. Pienpuhdistamon hankinnassa pitää olla erityisen tarkkana, koska eri valmistajien puhdista- mot eroavat ratkaisevasti toisistaan, myös puhdistamon huoltotarve on huomattavasti suu- rempi kuin maaperäkäsittelyn. Puolueettomalla suunnittelijalla on puolueetonta tietoa puhdistamoista, niiden toiminnasta käytännössä, puhdistustuloksista, hinnoista, huoltotarpeesta sekä käytännön asennuksesta. 3

4 Usein kysyttyjä kysymyksiä: Mistä löydän oikeasti minun etuani ajavan suunnittelijan? Sitoutumattomia varmasti pätevien suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy muun muassa kuntien viranomaisil- ta. Suunnittelu kannattaa kilpailuttaa myös, mutta kriteereinä kannattaa käyttää hinnan lisäksi suunnittelijan kokemusta sekä pätevyyttä (FISE-pätevyys on ainoa ulkopuolisen tahon myöntämä todistus suunnittelijan ammatillisesta osaamisesta ja kokemuksesta). Fise pätevöityneiden suunnittelijoiden yhdistyksen sivuilta löydät yhteystietoja ja muutakin tietoa jätevesistä. Mitä ovat vähäiset jätevedet (kantovesi)? Jos kiinteistöllä on käytössä enintään yksi kylmän veden hana, voidaan vedenkäyttöä enkäyttöä pitää vielä vähäisenä. Vedenkäyttöä ei katsota vähäiseksi jos kiinteistöön kuuluvissa rakennuksissa on esimerkiksi sähkötoiminen lämminvesivaraaja tai muu vesijohtoon kiinteästi kytketty talousveden lämmitysjärjestelmä, vesikäymälä, suihku tai esimerkiksi pyykinpesukone. Yleisesti päätöksen vedenkäytön vähäisyyden äisyyden vaatimuksista tekee kunnan ympäristöviranomainen. Saako jätevesijärjestelmän saneeraukseen/hankintaan tukea? Jätevesijärjestelmän saneeraukseen on saatavilla erilaisia suoria tai välillisiä tukia: 1. Sosiaaliperusteinen ARA:n jätevesiavustus 35 % kokonaiskustannuksista Haetaan kunnasta jossa asunto sijaitsee Saamisen edellytyksenä ruokakuntakohtaiset sosiaaliset ja taloudelliset perusteet 2. Vesihuoltoavustukset Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön tuet Ei yleensä myönnetä yksittäisille talouksille Enintään 30 % kokonaiskustannuksista, erityistapauksissa jopa 50 % Haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta 3. Kotitalousvähennys Koskee kiinteistöllä tehtyä työtä (kiinteistöllä tehty suunnittelutyö, kunnossapito ja peruspayhteydessä tai suoraan verottajalle kes- rannustyö) Ei koske ke tarvikkeita tai laitteita Enintään 3000 euroa verovelvollista kohden Vähennys ilmoitetaan veroehdotuksen tarkistuksen ken verovuoden Voiko asetuksen täytäntöönpanoon hakea lykkäystä/vapautusta? Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää lykkäystä enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos asetuksessa edellytetyt toimet kokonaisuutena arvioiden ovat kiin- teistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristölle aiheutettu riski koetaan vähäisenä. Eli siis ikuista vapautusta ei ole mahdollista saada, vaan viranomainen voi hakemuksesta, perustellusta syystä antaa viisi vuotta kerrallaan lisäaikaa asetuksen täytäntöönpanoon. Tällaisen hakemuksen voi tehdä itse vapaamuotoisesti, mutta parhaiten hakemuksen teko onnistuu sitoutumattomalta suunnittelijalta. Lopulta kuitenkin lykkäyksestä huolimatta kiinteistön tulee täyttää asetetut vaatimukset. 4

5 Mitä sitten jos asetuksen vaatimuksia ei täytetä, mikä on rangaistus? Ympäristönsuojelulain mukaisesti se, joka rikkoo tai laiminlyö muun muassa jätevesien yleistä puhdistusvelvollisuutta (YSL 103 ), hajajätevesiasetusta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä, on tuomittava ympä- ristönsuojelulain rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ädetty ankarampaa rangaistusta. Ympäristön turmelemisen aiheuttaneesta ympäristörikoksesta rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta. Mistä tiedän että kiinteistölle asennettava jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa? Pienpuhdistamoiden ja säiliöiden CE-merkki Puolueeton, sitoutumaton suunnittelija on alan huippuasiantuntija, jonka tieto laitteistoista ja puhdistusmenetelmistä ei rajoitu hintaan tai laitteen hyvien ominaisuuksien kehumiseen. Helpoin tapa varmistaa järjestelapuna sen valinnassa, hyvä suunnittelija kantaa myös vastuunsa suo- sittelemastaan järjestelmästä myös jälkeenpäin mahdollisesti tulevissa män laillisuus on käyttää asiantuntijaa antuntijaa ongelmissa. Tietoja markkinoilla olevista laitteista kerätään myös Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämään puhdista- motiedostoon, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Puhdistamotiedostossa on saatavilla perustiedot eri puhdistusvaihtoehdoista, niiden toimivuudesta SYKE antaa lyhyen arvion vain jos kyseisestä puhdis- tusmenetelmästä on puolueetonta ja luotettavaa tutkimustietoa. CE-merkki on eurooppalainen tuotestandardi, joka määrittää tuotteille yhdenmukaiset vaatimukset. CE- merkki mahdollistaa tuotteen myymisen kaikissa ETA-alueen maissa. CE-merkintä ei sinällään takaa tuotteen toimivan kaikkien kansallisesti määritettyjen tehokkuusvaatimusten mukaisesti,, vaan suunnittelijan/asiakkaan asiaksi jää CE merkintätietojen pohjalta päätellä, sovel- tuuko kyseinen tuote hänen käyttötarkoitukseensa. CE-merkintä ei takaa tuotteen toimivuutta muutenkaan, jos laitetta ei hoideta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Missään nimessä CE-merkitsemätöntä laitetta ei velvoi- teta kaivamaan ylös, vaikka CE-merkintä tulisikin pakolliseksi, pakollisuus koskee vain laitteiden myyntiä. Laitemyyjä lupaa samaan pakettiin laitteen kanssa suunnitelmat, onko tämä hyvä kauppa? Ilmaista, oikeasti kiinteistön haltijan etua ajavaa suunnitelmaa ei ole, laitemyyjien tarjoamat suunnitelmat ovat yleensä hyvin puutteelliset ja tarkoitus on saada omaa laitetta kaupaksi. Suunnitelmat tehdään usein puutteellisien lähtötietojen perusteella, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia asennusvaiheessa tapahtuvan suunnittelun vuoksi. Suunnitelma ei pitäisi ikinä kuulua Avaimet Käteen pakettiin, jossa sitoudutaan utaan jo ennen suunnittelun aloittamista tiettyyn laitteeseen, usein tällaiset paketit tulevat tuhansia euroja kalliimmiksi kuin asiallisesti hyvän suunnitelman avulla kilpailutettu laitteisto ja asentaminen. Tietoiskun lähteenä on käytetty muun muassa Ympäristöhallinnon ohjetta 2/2009 Haja-asutusalueiden asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano Lisätietoja ja vastauksia esiin tuleviin kysymyksiin saa esimerkiksi täältä: Insinööritoimisto HYS Oy (soitto yritysnumeroon: 8,21snt/puhelu + veloitus)) 8,21snt/puhelu + 5,9 snt/min lankaliittymästä ja 16,9 snt/min matkapuhelimesta (Elisan 5

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n mukainen kieltohakemus.

MARKKINAOIKEUDELLE. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n mukainen kieltohakemus. A S I A N A J O T O I M I S T O MARKKINAOIKEUDELLE Asia: Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n mukainen kieltohakemus. Hakija: Clewer Markkinointi Oy Y-tunnus 2282658-3 Kynttilätie

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot