2. KOKKOLAN AMMATTIOPISTOJEN TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. KOKKOLAN AMMATTIOPISTOJEN TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen)"

Transkriptio

1 6.2 Kokkolan ammattiopistot 1. TOIMINTA VUONNA 2013 Tehtäväalueeseen kuuluvat Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan Kauppaopisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto ja Keski-Pohjanmaan opisto. Ammattiopetuksen johtokunta on kokoontunut kaksi kerta. Kokouksissa on käsitelty osavuosikatsauksia, talousarvion tavoitteita vuodelle 2014, Ammattikampuksen tilasuunnitelmia sekä organisaatiouudistusta. Yhteistyötä on tehty kv-hankkeissa, pedagogisissa hankkeissa ja valmistautumalla organisaatio- ja opetussuunnitelmamuutokseen. Ammattitaitoa täydentävien opintojen verkko-opintoja ja aikuiskoulutuksia on toteutunut yhteistyössä. Kauppaopisto ja ammattiopisto ovat valmistautuneet toimintaan yhteisellä Ammattikampuksella. Kokkolan ammattiopistojen tilikauden tulos oli positiivinen ja ylijäämäinen euroa. 2. KOKKOLAN AMMATTIOPISTOJEN TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen) Talouden kehitys ( ) TP-2012 TA-2013 TP-2013 TP-% TA-% Toimintatuotot Myyntituotot , ,38 0,0 3,8 Maksutuotot , ,81-28,3-51,4 Tuet ja avustukset , ,26-4,5 0,1 Muut tuotot , ,35-2,1 2,7 Toimintatuotot yhteensä , ,80-0,3 3,3 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,63-3,5-1,9 Palvelujen ostot , ,92 0,3 0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,11 0,8 0,6 Muut kulut , ,74-9,3-12,9 Toimintakulut yhteensä , ,40-2,0-1,3 Toimintakate , ,40 30,1 183,7 Rahoituskulut netto , ,25 44,2 7,4 Vuosikate , ,15 29,0 233,7 Suunnitelmapoistot , ,12-5,0 0,4 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos (sitova määräraha) , ,03 51, ,2 Poistoeron muutos , ,47-390,1-403,8 Varausten muutos 0, ,00 Rahastojen muutos 0,00 0 0,00 Yli-/alijäämä , ,56 23,0 1156,7

2 6.2.1 Kokkolan ammattiopisto 1. YKSIKÖN TOIMINTA VUONNA 2013 Ammattiopisto on toteuttanut toimintavuoden aikana tekniikan ja liikenteen alan ja matkailu-, ravitsemus- ja talousalan perustutkintokoulutusta 17 eri perustutkintoon ja 23 eri koulutusohjelmaan. Keskimäärin 1065 opiskelijasta noin 50 opiskelee valmistavissa koulutuksissa; Ammattistartissa, Aikalisässä (valmentava ja kuntouttava) ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa. Rakennustyömaiden ja osin evakkoratkaisuiden keskellä olemme keskittyneet perustehtäväämme ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen, sen kehittämiseen, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä työelämäyhteistyöhön. Ammattikampuksen Närvilänkatu 2. ja Kampushallin suunnittelussa olemme olleet aktiivisesti mukana. Torkinmäen koulun käyttökiellossa olevan perusopetuksen oppilaat ruokailevat opiskelijaravintolassamme. Kuluneen vuoden aikana on valmistauduttu yhteishakujärjestelmän muutokseen sekä Ecvet ja Tutke 2 säädösten tuomiin muutoksiin ammatillisten perustutkintojen perusteisiin ja opetussuunnitelmiin. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkausuutiset on pyritty tiedottamaan henkilöstölle avoimesti. Organisaatiomuutosesitykset on käyty läpi johtoryhmässä ja henkilöstön infotilaisuuksissa. Pedagogisissa kehittämishankkeissa on kehitetty yksilöllisiä opinpolkuja, osaamisen arviointia, opetusmenetelmiä ja mm. tutkintohautomoa ja tuotantokoulua yhdessä Kokkotyösäätiön kanssa. Elintarvikealan kehittämishankkeen tavoitteena on tukea alan yritysten toimintaa ja kasvua. Vuoden työssäoppimispaikaksi valittiin toukokuussa KPO:n ABC Liikenneasema Heinolankaari. Vuoden työssäoppijana palkittiin maalariopiskelija Elina Aspvik. Työelämäyhteistyötä tehdään jokaisella opintoalalla työssäoppimisen yhteydessä, mutta tänä vuonna yhteistyö Kokkola Industrial Parkin (KIP:n) kanssa on tiivistynyt. Hotelli-, ravintola- ja cateringala sekä prosessi- ja laboratorioala ovat järjestäneet opistolla työelämälle yhteistyöpäivät. Ammattiopiston stipendirahastoa kartutti 61 yritystä tai järjestöä yhteensä Taitaja semifinaaleihin osallistui 20 opiskelijaa kahteentoista lajiin. Taitaja finaaliin Joensuuhun pääsi ennätykselliset 9 opiskelijaa. CAD-suunnittelussa Eetu Kolppanen ja Automaatioasennuksessa Antti Muuraiskangas sai hopeamitalin. Neljänsiksi sijoittuivat Niko Sorsamäki (automaatioasennus), Pauli Ranta- Nilkku (sähköasennus) ja Wilbert Riihimäki (ajoneuvoasennus). Kaksikko Riku Hietala ja Mikko Ylitalo tuli viidenneksi mekatroniikka-parilajissa Sampo Linna oli seitsemäs ja Joonas Harju kahdeksas ajoneuvoasennuksessa. Aikuiskoulutuksessa on toteutettu eri alojen lyhytkursseja ja yleisiä kielitutkintoja. Olemme sopineet näyttötutkinnon järjestämissopimukset kahteen uuteen tutkintoon (lihateknologia ja yhdistelmäajoneuvokuljettaja). Hitsauksen ulkoinen auditointi suoritettiin loppuvuodesta. Opiskelijoille on toteutettu liikuntakerho 2 kertaa ja elektroniikkakerho kerran viikossa. Sakun urheilukilpailuihin ja liikuntakampanjoihin on sekä henkilöstö että opiskelijat osallistuneet aktiivisesti. Mitali- ja pistesijoja on saatu yksilö- ja joukkuelajeista runsaasti. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian harjoituksiin on osallistunut 33 opiskelijaa. Sakun kulttuurikilpailuista saimme hopeaa lausunta ja runot sarjassa, kunniamaininnan duo-laulussa ja kultamitalin näytöslaji parkourissa. Opiskelijajärjestöt, Sakki ja Osku, esittelivät omaa toimintaansa ja aktivoivat opiskelijoita opiskelijayhdistystoimintaan. Kestävän kehityksen viikkoa vietettiin syksyllä. Henkilöstöä on kannustettu pätevöitymiskoulutuksiin sekä toteutettu runsaasti erilaisia lyhyitä täydennyskoulutuksia. Opintoaloittain päivitettiin riskien arviointien perusteella tehtävät toimenpiteet. Henkilöstökyselyn tulokset käsiteltiin lohkoittain ja tehtiin kehittämissuunnitelma koko ammattiopistolle että kullekin lohkolle. Sirkku Purontaus, rehtori

3 2. ASETETTUJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteet Toteutuminen 2013 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Vahvistetaan tutkintojen Opetus- ja ohjaushenkilöstölle on toteutettu yhteensä kolme kehittämispäivää, osaamisperusteisuutta sekä joissa on käsitelty Ecvetin ja uusien tutkinnon perusteiden tuomia muutoksia. valmistaudutaan opintopisteisiin Kauppaopiston opettajien kanssa on suunniteltu Ammattitaitoa täydentävien siirtymiseen (Ecvet). tutkinnonosien opetussuunnitelmien yhtenäisiksi. Educan järjestämään Oppimisen ja osaamisen arviointi koulutukseen (6 op) osallistui 10 opettajaa. Osallistumme OPH:n koulutukseen, jossa tehdään toteutussuunnitelma valtakunnallisten ja koulutuksen järjestäjän oppimistulostietojen hyödyntämisestä koulutuksen kehittämisessä. Ammattistartin, aikalisän ja kodinhuoltajien, kone ja metallin ja logistiikan perustutkintojen opetussuunnitelmia on päivitetty. Lisäksi useita uusia tutkinnon osien arviointisuunnitelmia on hyväksytty ammattiosaamisen toimikunnassa. Tavoite 2: Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan tutkinnon vaihtoehtoiset mallit ovat käytössä ja opinnot henkilökohtaistetaan työpajoille. Tavoite 3: Edistetään oppimisympäristöjen turvallisuutta ja opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehitetään edelleen. Tavoite 4: Uusien KV- ja MAMUtoimintamuotojen kehittäminen ja laadun parantaminen vaihtojaksoilla Palava-hankkeen tavoitteiden mukaisesti on edistetty valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien suunnittelua yhdessä eri perustutkintojen kanssa. 3T ja UVA2- hankkeissa on jatkettu tuotantokoulumallin ja tutkintohautomon kehittämistä sekä opetussuunnitelmien avaamista eri Väyläopintojen opetussuunnitelmia on valmisteltu yhdessä ammattikorkeakoulun ja lukion opettajien kanssa. Valinnaisten opintojen infot on toteutettu lohkoittain. Mukautetut opetussuunnitelmat valmistuivat matematiikkaan, ruotsiin ja englantiin. Toteutettiin uusi Avaimia oppimiseen opintojakso erityisopiskelijoille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen haasteita. Solmittiin yksi peruskoulun päättäneen oppisopimus talotekniikan alalle. Ohjaushenkilöstö osallistui yhteishakuinfoon. Tehtiin kaikille perustutkinnoille omat esittelyvideot www-sivuille ja päivitettiin esitteet. Perusopetuksen päättäville suunnattiin useita tapahtumia, joissa kerrottiin opintojen sisällöistä ja opiskelumenetelmistä. Lumapäivät ja Kestävän kehityksen viikko toteutui syksyllä. Tile-hankkeessa kehiteltyjä inklusiivisen oppilaitoksen indikaattoreita pilotoitiin keväällä oppilaitoksen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Opintoaloittain käydyissä palautekeskusteluissa pohdittiin erityisopetuksen kehittämishaasteita ja vahvuuksia. 2. vuosikurssin opiskelijat vastasivat kouluterveyskyselyyn ja vastaukset saatiin tammikuussa Oppilaitoksen johto kuuli ryhmien opiskelijaedustajia toukokuussa ja joulukuussa. Tilaisuuksissa kirjattiin lohkoittain vahvuuksia ja parantamiskohteita. Uusi oppilaitospastori Terttu Laaksonen aloitti työnsä. Kesäkuussa saatiin päätös OKM:lta etsivän nuorisotekijän palkkaamiseksi. K- P:n opistolla toteutettiin aloittavien ryhmäytymispäivät. Ryhmänohjaajakoulutukseen Kalajoella osallistui 8 opettajaa. Kotiväenilta oli vanhempien antamien palautteiden perusteella onnistunut. Järjestettiin 1. vuosikurssin opiskelijoille Kiusaamisesta kumppanuuteen - näkökulmia poliisilta ja sovittelutoimistolta oppilaitoksen hyvään arkeen tilaisuudet. Liikuntasalissa toteutettiin Hyvinvoiva oppilaitos - messut. Työsuojelupiiri teki tarkastuskäynnit metalli-, kemian ja puualoille. Turva-alan opiskelijat toteuttivat metallilla ja prosessilla turvakävelyt. Kaikissa rakennuksissa järjestettiin poistumisharjoitukset joulukuussa turva-alan opiskelijoiden ohjaamana. Kansainvälisyystoiminnot toteutettiin lähes kokonaan hankepohjalta. EUliikkuvuushankkeet Voscos, Cube, Talent ja PPT rahoittivat lähtevien opiskelijoiden ja opettajien vaihdot. Opiskelijoita lähti työssäoppimisjaksoille yhteensä 31 ja saapuvia opiskelijoita oli 14 ja opettajia 11. Comeniuskouluhanke Museums in Fashion liikutti aktiivisesti vaatetusalan opettajia ja opiskelijoita. Syyskuussa aloitettiin kolmen ammattiopiston yhteinen OPH:n rahoittama Let s Go Internationality, Suomessa vierailevien kv-opettajien opettamishanke, joka tehostaa kotikansainvälistymistä. Hankkeessa toteutui sähköalan saksalaisen opettajan pneumatiikka opinnot ja kokkien Nissen viikko.

4 Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen Tavoite 2: Näyttötutkintojen järjestämissopimusten solmiminen ja niiden toteuttaminen Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Valmistaudutaan johtamisjärjestelmän muutokseen. Tavoite 2: Arvioidaan opintotarjonta sekä valmistaudutaan opiskelijavalinta-perusteiden, yksikköhintojen ja rahoituksien muutoksiin. Kaikissa hankkeissa painotettiin laatua ja huolellisesti suoritettua valmentautumista. Vaihtojaksojen pituus on lisätty useimmissa opiskelijavaihdoissa kuuteen viikkoon. Kaksi vuotta kestänyt Leonardo TIKCI työssäoppimisen kehittämishanke, johon ammattiopiston opettajat toivat omaa asiantuntemustaan, saatiin päätökseen lokakuussa. Maahanmuuttajakoulutuksessa on pyritty seuraamaan opiston MAMUopiskelijoiden ammatillisten opintojen edistymistä mahdollisimman yksilöllisesti. Tuen mahdollistaneet Työtulkki- ja Kieli haltuun -hankkeet saivat OPH:lta rahoitukset vuodelle Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tapaukset kartoitettiin. Läksypaja-toiminnot ovat olleet aktiivisesti käytössä koko vuoden. MAMU valmistavalta luokalta 16 osallistui suomen kielen Yki-testiin, heistä 9 suoritti kokeen hyväksytysti. Yhteishaun hakijoita S2-kielikokeeseen kutsuttiin 45 henkilöä, kielitestissä kävi 32. Hyväksytysti kokeen suoritti 25. Ammattiopiston Aiku tiimi on linjannut yhteisiä toimintamalleja sekä markkinoinut opiston aikuiskoulutuksen tarjontaa. Logistiikan CAPkoulutukset toteutettiin keväällä omana toimintana, mutta syksyllä yhdessä Aikuisopiston kanssa. Logistiikan CAP koulutuksiin osallistui 502 henkilöä 45 koulutuspäivään. Myös muita lyhtykursseja toteutui suunnitelman mukaisesti: työturvallisuuskortin suoritti 94, tulityökortin 10, alkoholilainsäädännön testin 58 ja hygieniaosaamisen testin 27 henkilöä. Kokkolan kaupungin suurkeittiöhenkilöstölle käynnistettiin koulutus ja NabLabs henkilöstölle suunniteltiin erillinen koulutus. Vao:n ja Sedun kanssa valmistettiin maarakentajakoulutuksen yhteistyösopimusta. Teräsrakentamisosaamisen hanke käynnistettiin. Elintarvikealan perustutkinnon lihateknologian osaamisalan järjestämissopimus sekä Yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkinnon järjestämissopimus solmittiin tutkintotoimikuntien kanssa. Nivalan ammattiopistolle toteutettiin maarakennus-koneenkuljettajan näyttötutkinnon näyttötilaisuuksia. Aikuiskoulutuksessa toimivat opettajat ovat osallistuneet sekä paikallisiin että valtakunnallisiin kehittämispäiviin. Uusien työpaikkaohjaajien ja näytön arvioijakoulutuksia on toteutettu yrityksissä. Oppisopimuksen markkinointia tehostettiin. Ammattikampuksen opetuksen suunnitteluryhmä on kokoontunut 4 kertaa, jossa on suunniteltu Ammattiopiston ja Kauppaopiston opetuksen toteuttamista seuraavina vuosina. Atto-opintojen opetussuunnitelmia on yhtenäistetty. Johtoryhmä on osallistunut ratkaisukeskeiseen muutosjohtamiskoulutukseen. Johtoryhmä on osallistunut organisaatiomuutosinfoihin ja asiasta on tiedotettu henkilöstöä infotilaisuuksissa ja sähköpostilla. Henkilöstöä on tiedotettu OKM:n yksikköhintarahoituksen muutoksesta. Koska leikkauksia ei tarvitse tehdä vielä vuonna 2014, voidaan kaikki perustutkinnot aloittaa syksyllä Lukuvuoden suunnittelua tehtiin tietoisena tulojen vähenemisestä. Atto-opintojen, vapaasti valittavien ja valmentavien opintojen lähiopetusmäärä pudotettiin 28 t/ov. Oppilaitoksella toteutetut näytöt tehdään oppituntien puitteissa. Ryhmäkokoja kasvatettiin. Ammattilukiolaisten ammatilliset opinnot muutettiin suoritettavaksi 3,5 vuodessa, jolloin läpäisyn tulisi tehostua. Tavoite 3: Tilasuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tarjoilijoiden oppimisympäristö valmistui entiseen kiinteistöpalvelun taukotilaan. Ammattikampus Närvilänkatu 2. vaiheen ja Kampushallin rakentamisessa on oltu mukana käyttäjien äänenä. Riskien arviointien perusteella tehdyt kehittämissuunnitelmat on käsitelty ja vastuutettu. Kiinteistöpalvelun kanssa on käyty vuosikatselmus ja sovittu toimenpiteistä.

5 Tavoite 4: Kehityskeskusteluiden toteuttaminen toisen kerran Elbit Skills-järjestelmän avulla. Rekrytointiprosessin ja sijaisjärjestelmä toimii. Henkilöstökyselyn tulokset käytiin läpi lohkoittain ja niistä tehtiin kehittämissuunnitelmat. Toimintavuoden aikana on käyty ryhmäkehityskeskustelut jokaisen opintoalan ja tukipalveluryhmän kanssa. Johtoryhmä on koonnut palautteet yhteistä kehittämistä varten. Uusien työntekijöiden haussa käytettiin Kuntarekryä. Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusten kirjaaminen ohjattiin tehtäväksi Elbit Skills järjestelmään. 3. KOKKOLAN AMMATTIOPISTON TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen) Talouden kehitys ( ) TP-2012 TA-2013 TP-2013 TP-% TA-% Toimintatuotot Myyntituotot , ,15 1,1 3,5 Maksutuotot 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , ,49-4,4 341,2 Muut tuotot , ,55 9,9 5,9 Toimintatuotot yhteensä , ,19 1,1 3,8 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,99-1,5 3,1 Palvelujen ostot , ,40 5,5-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,71 2,1 2,8 Muut kulut , ,34-4,8 0,0 Toimintakulut yhteensä , ,44 1,0 1,7 Toimintakate , ,75 4,6 126,7 Rahoituskulut netto , ,50 26,1-8,2 Vuosikate , ,25 0,3 258,8 Suunnitelmapoistot , ,59 0,7-3,3 Satunnaiset tulot ja menot ,0 0,0 Tilikauden tulos (sitova määräraha) , ,66-0,7-179,1 Poistoeron muutos , ,47-390,1-403,8 Varausten muutos 0, ,00 0,0 0,0 Rahastojen muutos 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Yli-/alijäämä , ,19-2,0-316,1 4. MITTARITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakasnäkökulma: Ensisijaisten hakijoiden määrä oli tavoitteen mukainen 1,4. Eniten hakijoita oli talonrakentajan, maarakennuskoneenkuljettajan ja ajoneuvoasentajan koulutusohjelmiin. Yhteensä ammattiopistolla aloitti 385 ammatillista perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Ohjaavissa ja valmentavissa koulutuksissa aloitti 49 opiskelijaa. Ammattiopistosta valmistui yhteensä 313 opiskelijaa 17 eri perustutkintoon. Heidän lisäkseen maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen suoritti 17, Ammattistartin 13 ja Aikalisän eli Ammatilliseen koulutukseen valmistavan ja kuntouttavan 17 henkilöä. Aikuisten ammatilliseen perus- tai ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksella oli vuoden aikana yhteensä 41 opiskelijaa. Opiskelijapalautteet ylittivät tavoitteen ja vastausprosentti oli tulokyselyssä 81 %, olokyselyssä 54 % ja päättökyselyssä 51 %. Taloudellinen näkökulma: Ammattiopiston taloudellinen tulos oli positiivinen ja ylijäämäinen Budjettiin verrattuna se oli hyvä. Tulosrahoitus, kustannustehokkuuden toteutuminen ja osittain lähiopetustuntien laskeminen Atto- ja vapaasti valittavien opintojen osalta 28 t/ov mahdollistivat tuloksen. Lisäksi eläke-, kiinteistö ja ammattilukion menot olivat budjetoitua pienemmät. Henkilöstömenot ylittivät budjetin 3,1 %. Opiskelijoiden asiakaspalveluiden myynti tuotti ilman sisäisiä myyntituloja. Lisäkoulutusten myynti on hieman kasvanut.

6 Rakenteet ja prosessit - näkökulma: Tutkintojen läpäisy laski 2,4 % ja keskeyttämisaste lisääntyi 2,1 %. Läpäisyaste vaihtelee perustutkinnoittain paljon. Autoalan läpäisy oli paras 94 % ja rakennusala toinen 89 %. Läpäisy näyttää seuraavan vetovoimaisuutta. Keskeyttämisen syinä ovat eniten koulutusalan vaihto, kuntoutus tai työelämään siirtyminen. Opiskelijoiden palautteet on käsitelty ja niistä on kirjattu kehittämiskohteet perustutkinnoittain. Johdon ja opiskelijaryhmien tapaamiset on järjestetty lukukausittain. Oppimis- ja henkilöstönäkökulma Pätevien opettajien määrä on 84 %. Kaksi opettajistamme pätevöityi ammatilliseksi opettajaksi. Ammattiopistoon valittiin 4 uutta opettajaa ja 1 määräaikainen koulunkäyntiavustaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Henkilöstöstämme eläköityi kolme. Henkilöstökyselyn palautteet on analysoitu koko opiston osalta ja lohkoittain. Kehittämissuunnitelmaa kirjattiin tavoitteet opistolle että kullekin lohkolle. Henkilöstöinfoja toteutettiin säännöllisesti. Henkilökunnan kv-vaihdot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kaksi opettajaa oli 1 kk:n työelämäjaksolla. Yhteenveto: Toimintavuoden aikana talouden tasapainottaminen sekä uusien oppimisympäristöiden suunnittelu ja rakentaminen ovat tuoneet omat haasteensa perustyömme rinnalle. Saimme käännettyä taloudellisen tuloksen positiiviseksi ja Ammattikampuksen Närvilänkadun 1. ja 2. vaiheet ovat valmistumassa. Kampushallin rakentaminen aloitettiin syksyllä. Olemme valmistautuneet tutkinnon perusteiden ja yhteishaun muutoksiin sekä organisaatiomuutokseen. Tärkeimpänä tehtävänämme on kuitenkin päivittäinen laadukas opiskelija- ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus. Opiskelijapalautteissa tekemällä oppiminen koetaan parhaaksi. Joillakin aloilla oppimisympäristöt ja välineet kaipaavat kohennusta. Kansainväliset vaihdot on toteutettu hankerahoituksella. Näyttötutkintoja on tehty enemmän kuin edellisinä vuosina. Taitaja- ja Saku-toiminta on ollut edelleen aktiivista. 5. MITTARIT / KOKKOLAN AMMATTIOPISTO Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Näkökulma/Mittari ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijatyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7 1.-hakijat/aloituspaikat 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 Tutkinnon suorittaneita yhteensä ammatilliset perustutkinnot/ops ammatilliset perustutkinnot/näyttö ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot Ohjaavan ja valmentavan koulutuksen suorittaneet TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa josta aikuisopiskelijoita josta kahta tutkintoa suorittavia Henkilötyövuodet ** ,8 161, ,59 Toimintatuotot yhteensä (M ) 13,0 13,1 13,8 13,4 13,9 Tilikauden tulos ( ) Investoinnit (M ) 0,7 1,4 4,9 7,3 6,1 Poistojen osuus toimintatuotoista (%) 7,3 1,7 2,0 2,1 2,0 Henkilöstökulut toimintatuotoista (%) 52,3 52,7 53,8 52,0 52,5 Yksikköhintakoulutuksen osuus toimintatuotoista 87,0 81,6 85,9 85,0 81,3 (%) Projektitoiminnan volyymi (M ) 0,18 0,18 0,18 0,2 0,09 RAKENTEET JA PROSESSIT Tutkintojen läpäisyaste (%) 67,4 70,1 71,9 77,0 69,8 Keskeyttämisaste (%) 2,1 1,6 3,5 2,5 5,6 Esimies- alaiskeskustelut (% henkilöstöstä) ***** 50,0 65,0 90,0 81,3 Tukipalveluiden osuus toimintakuluista (%) 22,5 19,8 20,5 22,0 19,0

7 OPPIMIS-HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus (%)* 80,2 85,7 82,42 87,0 83,72 Työelämäjaksoilla käyneet opettajat 2 12 (16 kk) 5 (6kk) 3 (3kk) 2 (1kk) (jaksokuukaudet) Henkilökunnan KV-vaihdon määrä (viikkoa) * tuloksellisuusrahoituksen mittari ** laskentatapa muuttunut v *** vuosina 2008 ja 2012 ei toteutettu henkilöstökyselyä **** kysymys muuttunut 2010 ***** käyty ryhmäkehityskeskustelut vuonna 2010

8 6.2.2 Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut 1. YKSIKÖN TOIMINTA VUONNA 2013 Kokkolan kauppaopistossa on koulutettu liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikan ja hiusalan ammattiosaajia alueemme yrityselämään. Uudet opetussuunnitelmat ovat mahdollistaneet erilaisten oppimispolkujen rakentamisen uusiin ammatteihin yritysten ja opiskelijoiden tarpeeseen. Olemme pitäneet yllä laadukasta aikuiskoulutustamme ja rakentaneet taloudellisen toimintamme kannalta merkittävää yrityslähtöistä kouluttajaverkostoa. Saimme aloitettua optiolla kaksi myynnin ammattitutkintoryhmää. Lisäksi aloitimme viidennen sihteerin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen (terveydenhuollon sihteeri). Syksyllä aloitettiin myös uusi myynnin ammattitutkintoryhmä aikuisopiston kanssa yhdessä. Näyttötutkintotoimintaamme kehitettiin edelleen koulutusyhtymän Verna-hankkeessa. Läroplanerna har gett möjlighet till uppbyggande av olika slags studievägar och till förverkligandet av internationella studiehelheter. Samarbetet med Karleby svenska gymnasium och Kronoby gymnasium har fortsatt i god anda. Studiemöjligheter av examensdelar inom företagsekonomi för gymnasiestuderande har gemensamt planerats och marknadsförts. Työelämän ja palvelusektorin kansainvälistyessä on huolehdittu, että opiskelijat ja opettajat hyödyntävät tehokkaasti ja tuloksellisesti hankerahoitukset. Lisäksi on pyritty ylläpitämään Keski-Pohjanmaan ykkösasema Suomessa aktiivisena kansainvälisyystoimijana sekä kehittämään ulkomaisia yhteistyöverkostoja. Tulevaisuutta ennakoidaan suunnitelmallisesti edelleen jalkauttamalla kv-strategiaa opiskelija- ja opettajatasolle, ottaen huomioon kansainvälisyystoiminta resursseissa ja ajankäytöllisesti. Opiskelijatyytyväisyys on lisääntynyt, vaikka hakijamäärä on laskenut. Hakijamäärän laskuun on osasyynä ollut liiketalouden perustutkinnon pääsykokeet, joista nyt on luovuttu. Tutkinnon suorittaneita on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta läpäisy on parantunut selkeästi. Tähän on vaikuttanut ammattilukiojaksotusten muutos sekä tukitoimet rästien suorittamiseen. Myös keskeyttäneiden määrä on vähentynyt johtuen edellä mainituista tukitoimista. Muuttoon Ammattikampukselle on valmistauduttu kesästä lähtien. Kalusteita on kuvattu ja laskettu, arkistoa on järjestetty ja seulottu sekä uusia toimintoja on mietitty. Vuonna 1945 toimintansa aloittanut Kokkolan kauppakoulu, myöhemmin Kokkolan kauppaoppilaitos ja Kokkolan kauppaopisto jatkaa laadukasta toimintaansa maaliskuun alusta 2014 alkaen uusissa tiloissa Torkinmäellä osana Keski-Pohjanmaan ammattiopistoa ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutusta. Kokkolan kauppaopiston tilikauden tulos ja ylijäämä oli euroa positiivinen. Pirjo Koski vs.rehtori 2. ASETETTUJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteet Toteutuminen 2013 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Liiketalouden opintopolkujen kehittäminen Yksi uusi liiketalouden opintopolku rakennettiin. Valinnaisuuden suunnittelua yhdessä ammattiopiston kanssa käynnistettiin datanomien ja ICT-asentajien yhteisten opintojen ja valinnaisuuden osalta. Uusia tutkinnon osia on suunniteltu niin suomenkielisille kuin ruotsinkielisille opiskelijoille. Tavoite 2: Läpäisyasteen ja työllistymisen tehostaminen Rästipajaa kehittämällä on saatu läpäisyastetta nostettua ja työvaltaiset ryhmät ovat tehostaneet selkeästi työllistymistä. Oppia niinku työssä -hankkeeseen osallistuminen. Ammattilukion läpäisyä on kehitetty; 10 ammattilukiolaista opiskelijaa saivat ammatillisen perustutkinnon valmiiksi 3,5 vuodessa ja myös 8 yliaikaista opiskelijaa valmistuivat.

9 Tavoite 3: Laajennettujen yrittäjyysopintojen mahdollistaminen kaikille kauppaopiston opiskelijoille Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Kehitetään henkilökohtaistamisprosessia Tavoite 2: Aikuiskoulutuksen tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Muutosjohtaminen lisää yhteisöllisyyttä, työhyvinvointia ja motivaation säilymistä Tavoite 2: Kestävän kehityksen johtaminen Kaikki kauppaopiston opiskelijat opiskelevat 5 ov yrittäjyyttä pakollisena ja noin kolmasosa opiskelijoista opiskelee eri toiminnallisin menetelmin 10 ov yrittäjyyttä ammatillisina valintoina. Uusien ryhmien kanssa on käynnistetty Nuori Yrittäjyys- toimintaa. Osallistuttiin kansainväliselle NY-leirille Skellefteåssa. Mukana leirillä oli kaksi opettajaa ja kuusi opiskelijaa. Yhden opiskelijaryhmän suunnittelema ja tekemä Summa-lehti teemana yrittäjyys valmistui ja jaettiin kaikkiin kotitalouksiin Kokkolan alueella. Osallistuminen Palava-hankkeeseen, jolle oli jatkorahoitus vuoden 2013 loppuun. Kauppaopisto on mukana Verna-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää näyttötutkintojen ja niihin valmistavien koulutusten järjestämistä vertaisarvioinnin avulla. Sihteerin ammattitutkinnon itsearviointi tehtiin tammikuussa 2013, ja sen arviointi Optiman toimesta helmikuussa Kauppaopiston edustajat kävivät yhdessä Optiman edustajien kanssa Oulun seudun ammattiopistossa arvioimassa opiston näyttötutkintotoimintaa. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tulosten näyttö-tutkintotoimintaa varten laaditaan kehittämissuunnitelma kevään aikana. Liiketalouden perustutkinnon uusi arviointilomake on vahvistettu tutkintotoimikunnassa. Omaehtoisten ammattitutkintoihin valmistavien koulutusten lähiopetusta kehitettiin niin, että mahdollisimman suuri osa opetuksesta olisi kohderyhmälle suunnattua avointa lisä- ja täydennyskoulutusta, ns. teemaluentoja. Aikuisten perustutkinnon toteuttamisesta non-stop-tyyppisesti tehtiin suunnitelma. Osallistuttiin Työtön taitaja ja Kaupan ja kulttuurin yö tapahtumiin sekä markkinoitiin myynnin ammattitutkinnon kohderyhmää henkilökohtaisesti. Kokkolan kauppaopiston johtotiimi on käynyt Educoden järjestämän muutosjohtamisen koulutuksen. Koulutuksen antia toteutettiin muutosjohtamisen prosessissa. Rehtorin eläköitymiseen valmistauduttiin mentoroinnin avulla. Kokkolan kauppaopiston henkilöstön kestävän kehityksen tietoisuutta on lisätty ja kestävää kehitystä toteutettiin arkitoiminnassa esimerkiksi kopioinnin seuraaminen Uniflow-järjestelmällä ja dokumenttikameroiden hankinta. Materiaalia jaettiin aikaisempaa enemmän sähköisesti opiskelijoille. Kestävän kehityksen teemaviikko toteutettiin viikolla 44, jonka teemana oli terveys, hyvinvointi ja syrjäytyminen.

10 3. KOKKOLAN KAUPPAOPISTON TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen) Talouden kehitys ( ) TP-2012 TA-2013 TP-2013 TP-% TA-% Toimintatuotot Myyntituotot , ,13-4,7-3,4 Maksutuotot 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , ,91-43,0 38,5 Muut tuotot , ,39-31,0-25,3 Toimintatuotot yhteensä , ,43-6,6-3,5 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,38-7,3-11,8 Palvelujen ostot , ,67-15,6-4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63-5,4-0,8 Muut kulut , ,01-35,2-63,9 Toimintakulut yhteensä , ,69-10,6-10,6 Toimintakate , ,74 64,2 300,8 Rahoituskulut netto , ,47 82,0 57,6 Vuosikate , ,27 62,6 375,0 Suunnitelmapoistot , ,91 12,1 24,4 Satunnaiset tulot ja menot ,0 0,0 Tilikauden tulos (sitova määräraha) , ,36 69,4 532,1 Poistoeron muutos 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Varausten muutos 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Rahastojen muutos 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Yli-/alijäämä , ,36 69,4 532,1 4. MITTARITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakasnäkökulma: Ensisijaisten hakijoiden määrä on laskenut liiketalouden perustutkinnossa johtuen osittain pidetyistä pääsykokeista sekä ikäluokan pienentymisestä. Datanomi-opiskelijoiden hakijamäärät ovat pysyneet hyvinä. Myös aikuisopiskelijaryhmät saatiin täyteen. Sen sijaan parturi-kampaaja-ryhmää ei aloitettu syksyllä Opiskelijatyytyväisyys on edelleen hyvä eli 3,4 johtuen siitä, että opiskelijoista pidetään huolta sekä opiskelijat ovat voineet vaikuttaa opiston toimintaan mm. opiskelijayhdistys Bosse ry:n kautta. Tyytyväisyys opettajakuntaan ja muuhun henkilökuntaan on myös hyvä (opiston oma jaksokysely syksyllä 2013). Taloudellinen näkökulma: Opiskelijoita on ollut hyvin ja paikat saatiin lähes täyteen. Aikuiskoulutuksessa olemme toimineet pienillä resursseilla tehokkaasti. Ammattitutkinnon sai 27 opiskelijaa suoritettua ja yksi opiskelija suoritti liiketalouden perustutkinnon vain 1,5 vuodessa. Henkilöstökulut supistuivat huomattavasti edellisvuodesta. Tähän oli syynä tehokas ja taloudellinen lukuvuosisuunnittelu sekä noin kahden henkilötyövuoden vähennys. Hyvään tulokseen on vaikuttanut myös hyvä työilmapiiri ja vahva yhteishenki. Tilikauden tulos oli euroa. Rakenteet ja prosessit -näkökulma: Opintojen keskeyttämisaste oli 1,9 % ja keskeyttäminen on vähentynyt kauppaopistossa edelleen edellisestä vuodesta johtuen erilaisista tukitoimista. Läpäisyaste oli parantunut edellisestä vuodesta (nyt 60,3 %). Tähän on ollut syynä ammattilukiolaisten jaksotusten muuttaminen. Tämän seurauksena osa ammattilukioryhmästä valmistui 3,5 vuodessa suunnitellun 4 vuoden sijaan. Läpäisyasteeseen vaikuttavat edelleen opiskelijoiden erilaiset opiskeluajat ja yksilöllisiä opiskelupolkuja rakennetaan yhä enemmän. Oppimis- ja henkilöstönäkökulma: Henkilökunta on korkeasti kouluttautunutta. Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys oli 84 %. Kolme opettajaa on suorittamassa pedagogisia opintojaan, joten pedagoginen pätevyys tulee paranemaan. Lisäksi opettajat ovat pitäneet osaamistaan yllä erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Opiskelijoiden ja opettajien kansainväliset vaihdot, lähinnä kansainvälinen työssäoppiminen, on pysynyt ennallaan. Erilaisia yrittäjyyden ja yritystoiminnan menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Henkilökunta on ollut aktiivista ja osaavaa sekä yhteistyö on sujunut hyvin.

11 YHTEENVETO: Kokkolan kauppaopiston perusprosessit ovat kunnossa. Henkilökunta on asiakaspalveluhenkistä, motivoitunutta ja osaavaa. Yhteishenki ja työmoraali ovat korkeita. Kauppaopiston brändi on vahva ja alueen yritykset tuntevat kauppaopiston erittäin hyvin. Työelämäyhteistyö on tärkeää. Koko kuluvan vuoden ajan on suunniteltu ja valmistauduttu ammattikampukselle siirtymiseen. Pelkona on se, miten pystymme säilyttämään kaupan vetovoimaisuuden ja henkilöstön korkean työmotivaation tulevissa muutoksissa. Lisäksi huolena on se, miten saamme äänemme kuuluviin myös jatkossa. 5. MITTARIT , KOKKOLAN KAUPPAOPISTO Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Näkökulma/Mittari ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijatyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,5 3,5 3,3 4,0 3,4 1.-hakijat/aloituspaikat 1,5 1,8 1,9 1,4 1,2 Tutkinnon suorittaneita yhteensä ammatilliset perustutkinnot/ops ammatilliset perustutkinnot/näyttö ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa josta aikuisopiskelijoita josta kahta tutkintoa suorittavia Henkilötyövuodet 42,0 40,5 43,0 41,0 38,2 Toimintatuotot yhteensä (M ) 4,1 4,1 4,3 4,1 4,0 Tilikauden tulos ( ) Investoinnit (M ) 0,09 0,02 0,04 0,1 0,03 Poistojen osuus toimintatuotoista (%) 3,7 0,7 0,6 0,5 0,7 Henkilöstökulut toimintatuotoista (%) 52,7 56,1 54,6 56,0 54,3 Yksikköhintakoulutuksen osuus toimintatuotoista (%) 78,7 74,2 76,9 78,0 79,9 Projektitoiminnan volyymi (M ) 0,035 0,1 0,15 0,2 0,02 RAKENTEET JA PROSESSIT Tutkintojen läpäisyaste (%) 43,5 54,2 51,9 60,0 60,3 Keskeyttämisaste (%) 1,5 2,5 2,1 2,0 1,9 Esimies- alaiskeskustelut (% henkilöstöstä) 100,0 100,0 95,0 100,0 90,0 Tukipalveluiden osuus toimintakuluista (%) 22,3 21,3 22,0 23,0 21,0 OPPIMIS-HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus (%)* 79,3 82,8 79,31 93,0 84,00 Työelämäjaksoilla käyneet opettajat (jaksokuukaudet) 2 1,75 3 1(2kk) 2 (2kk) Henkilökunnan KV-vaihdon määrä (viikkoa) * tuloksellisuusrahoituksen mittari ** laskentatapa muuttunut v *** vuonna 2008 ja 2012 ei toteutettu henkilöstökyselyä **** kysymys muuttunut 2010

12 6.2.3 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 1. YKSIKÖN TOIMINTA VUONNA 2013 Sosiaali- ja terveysalan opiston opetus tapahtuu nuorten koulutuksen osalta Kokkolassa. Aikuiskoulutuksena koulutusta on toteutettu Kokkolan lisäksi Kannuksessa, Pietarsaaressa, Perhossa, Toholammilla ja Kaustisella. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijapaikat saatiin täytettyä hyvin. Markkinoinnin panostukset olivat oikeassa suhteessa saatuihin hyötyihin - vaikkakin kaksikieliseen koulutukseen ei ollut riittävästi hakijoita. Sosiaali- ja terveysalan suuri haaste on sen vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Opisto on ollut mukana Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarvetarveselvityksessä, jossa on ennakoitu sosiaali- ja terveysalan alueen tulevaisuutta. Koulutuksen tehtävänä on kouluttaa osaajia tulevaisuutta varten. Työelämän kanssa yhdessä tehdystä ennakoinnista on tullut ensiarvoisen tärkeä osa organisaatioiden strategista suunnittelua, osaamisen johtamista ja henkilöstön kehittämistä. Sosiaali- ja terveysalan opisto jatkoi edelleen henkilöstön ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Tavoitteena on sekä palveluiden tuloksellisuuden että työelämän laadun samanaikainen kehittäminen. Kaksi opiston opettajaa kävi AVEKKI -kouluttajakoulutuksen ja sen opetusta on ollut mm. osaamisaloissa ja koulutusohjelmissa sekä myyty täydennyskoulutuksena. Simulaatiotilaa on kehitetty edelleen yhdessä eri työelämänasiantuntijoiden kanssa ja sen käyttö on aktiivista sekä opiston omassa toiminnassa että työelämän koulutustilaisuuksissa. Lisä- ja täydennyskoulutuksen koulutustarjonnan kasvun myötä olemme saaneet luotua useampia puitesopimuksia mm. lääkehoidon, simulaatiopedagogiikan, haavanhoito ja AVEKKI kouluttamiseen. Yhteistyö työelämäkumppaneiden ja muiden ammatillisten opistojen kanssa on jatkunut edelleen mm. Mallia Euroopasta-hanke ja Vastuuta ottamalla opit -hanke (liittyi työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen paikallisella tasolla) sekä kansainvälinen Hyvinvointia lähiympäristöstäsi-hanke ja Green Care. Keskipohjanmaan Konservatorion kanssa yhteistyönä kehitetty hoivamusiikin opintokokonaisuus jatkui Mixed Studies puitteissa yhdessä Pohjois-Karjalan koulutusyhtymän ja Konservatorion sekä KPEDU:n muiden opistojen kanssa. ISKUt kyselyissä tulokset ovat olleet hyviä. Opiskelijat kokevat, että opiskeluun liittyvä työmäärä on ollut kohtuullinen, opettajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia sekä opiston ilmapiiri on hyvä. Savuton oppilaitos kampanja jatkui aktiivisesti Tumpiton terveystie -teemalla. Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävän työn lisäksi opiskelijat siivosivat opiston ympäristön yhteisvastuullisesti viikoittain. Työyhteisöä kosketti loppuvuodesta, YT-neuvottelujen tuloksena, kahden henkilön irtisanomien. Tämän seurauksena opiston ilmapiiriin levisi epävarmuus, joka kulutti voimavaroja, sitoutumista, luovuutta ja työsuoritusta. Taloudellisesti haastavana aikana työhyvinvointiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Johtamisjärjestelyissä toteutettiin osallistavan johtamisen mallia, jossa rehtori ja päälliköt toimivat tiiviissä yhteistyössä. Opiston organisaatiomallia edelleen kehitettiin, niin että nuoriso- ja aikuiskoulutuksen sekä työelämän palvelu- ja kehittämisen koulutuspäälliköt vastasivat omista prosesseistaan. Kaija Kähäri-Wiik, rehtori 2. ASETETTUJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteet Toteutuminen 2013 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Oppimisen ohjauksen menetelmällinen ja sisällöllinen kehittäminen. Vuoden alusta on jatkettu opetusmateriaalin viemistä Moodle alustalle ja näin tehostettu sen käyttöä. Simulaatiotilaa käytetään paitsi kädentaitojen myös muun opetuksen toteutuksessa. Koulutusohjelman rakenteen muutos (30 ov + 10 ov) vaikutti opetuksen suunnitteluun sekä lisäsi opintosihteerien työmäärään. Yksi opiskelija on aloittanut mallin mukaan.

13 Tavoite 2: Opiskelijoiden opiskeluja työhyvinvoinnin edistäminen opintojen aikana. Tavoite 3: Oppimisen yksilö- ja ryhmämuotoisten tukitoimien kehittäminen. Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Tyke-toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen. Tavoite 2: Opiston eri näyttötutkintojen järjestämisvaatimuksien mukainen toiminta ja kehittämistyö. Opiskeluhyvinvointityöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Opiskelijoiden savuttomuutta on tuettu mm. savuttomuusarpajaisilla vuoden aikana. Kevään yhteisöllisyyspäivä toteutui ja syyskuussa toteutui opiskeluhyvinvointipäivä esittelemällä opiskelupaikkakunnan eri harrastusmahdollisuuksia ja yhdistystoimintaa. Syyslukukaudella oli myös Sote-Run yhteisöllisyyspäivä. Joulunalla lauloimme kauneimmat joululaulut oppilaitospastorin johdolla. Kevään aikana suunniteltiin erityisopettajan työnkuvaa ja toiminta alkoi syksyllä Helppipajan toiminta on suunnitelmallista ja aktiivisesti. Tukitoimia on laajennettu ja jaettu vastuuta myös opettajille. Tyke-toiminnan suunnitelmissa on pysytty. Uusia kumppanuuksia on solmittu. Vuoden aikana koulutuksissa ja tiimeittäin sovituissa työelämätapaamisissa on käynyt noin 1400 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämistyötä tehdään sekä Verna-projektissa että oppilaitoksessa sisäisesti. Työelämäyhteistyö on merkittävässä roolissa koulutusten suunnittelutyössä. Joitakin koulutuksia on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Verna-projektissa on edistytty suunnitelman mukaan. Osaamistarveselvitystyöryhmä on kokoontunut ja työryhmän toiminta vakiintunut sekä alueen osaamistarveselvitys on päivitetty. Uusia yhteistyöverkostoja on luotu näyttötutkintojen tiimoilta. Lisäksi tutkinnon osien tuotteistamiseen (TOT-hanke) liittyvään verkostohankkeeseen on lähdetty mukaan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on päivitetty ja sen mukainen kehittämistyö jatkuu. Järjestämissuunnitelman mukainen henkilökohtaistamisen prosessia tarkistettu ja tämän pohjalta on tutkinto-osavastaavien ja opettajien työnkuvia tarkennettu ja päällekkäisyyksiä poistettu. Tavoite 3: Aikuisopiskelijoiden opiskeluhyvinvointiin liittyvien käytänteiden mallintaminen. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Maksulliselle palvelutoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen. Tavoite 2: Työyhteisötaitojen ja työskentelytapojen kehittäminen. Työssäjaksamisen edistäminen. Opiskeluhyvinvoinnin mallintaminen aikuiskoulutukseen on jatkunut. OHR:ssa aikuisopiskelija edustaa aikuisopiskelijoita ja aikuiskoulutusta, sen lisäksi aikuisopiskelija toimii tutorina aikuisryhmille. Maksullinen palvelutoiminta on edennyt tulostavoitteiden suuntaisesti. Loppukevät oli hiljaisempaa hieronta- ja jalkojenhoidon koulutuksen ajoituksen vuoksi. Syksyn aikana on ollut sekä opiskelijahierontaa että jalkojenhoitoa asiakkaille osana työssäoppimista. Tilojen ulos myynti on tavoitteiden suuntaista. Työyhteisötaidoista on käyty paljon keskustelua. Työskentelytapoja on kehitetty. Koulutuspäälliköt tekevät työsuunnitelmat ja vievät tuntijaot Kurreen. Työvelvollisuuksia on tarkennettu säännöllisesti. Tämän prosessi on selkiytymässä, jolloin työntekijöiden kokonaisvaltaista työnkuvaa on helpompi johtaa. Tämä edistää myös työntekijöiden jaksamista. Työssä jaksamista on edistetty mm. keskusteluilla, kehittämispäivillä, mahdollisuudella vesijumppaan ja arpajaisilla (tavoitteena yhteinen matka keväällä 2014). Henkilöstön kesän yhteisöllisyyspäivä Lentomatka työniloon ja imuun ja syyslukukausi aloitettiin merihenkisellä yhteisöllisyyspäivällä Köpmanholmenissa. Adventtikahvit nautittiin yhdessä Centrian hyvinvointialan kollegoiden kanssa. Vietimme 3 henkilön eläkejuhlat. Alkuvuodesta yksi opettajamme osallistui valmistelevaan vierailuun Sanareverkoston kanssa Tukholmaan ja vierailupaikat olivat kiinnostuneita yhteistyöstä opistomme kanssa. Huhtikuussa toteutui lähihoitajaopiskelijan top-jakso Kiirunassa, ja tämä uusi paikka on kiinnostunut myös lisäyhteistyöstä opistomme kanssa.

14 Tavoite 3: Lähimaihin suuntautuvan kansainvälisyyden edistäminen. Yhteistyö pohjoismaisen verkoston kanssa on jatkunut. On toteutettu opettaja/asiantuntija-vaihtoja Ruotsiin ja Viroon sekä saatu uusia kontakteja Virosta (Hymy-asiantuntija-hanke). Tavoitteena on ollut aikuisopiskelijoiden kv-vaihtojen lisääminen ja marras-joulukuussa opiskelija sairaanhoito ja huolenpito -ryhmästä suoritti kv-top-jakson Espanjassa. Pohjoismainen verkosto on saanut uuden hankekumppanin Ahvenanmaalta. Mallia Euroopasta eli Me-hanke on saanut lisärahoitusta asti. 3. KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVYSALAN OPISTON TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen) Talouden kehitys ( ) TP-2012 TA-2013 TP-2013 TP-% TA-% Toimintatuotot Myyntituotot , ,16 2,4 9,8 Maksutuotot , ,00-51,0-43,7 Tuet ja avustukset , ,20 94,6-21,4 Muut tuotot , ,02-22,7 15,0 Toimintatuotot yhteensä , ,38 2,8 9,1 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,50-2,2-1,6 Palvelujen ostot , ,38 1,5 4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,02-12,6-23,0 Muut kulut , ,09 3,6 34,6 Toimintakulut yhteensä , ,99-1,2 0,2 Toimintakate , ,39 59,8 409,9 Rahoituskulut netto 135, , ,0 0,0 Vuosikate , ,06 57,6 403,3 Suunnitelmapoistot , ,33 5,0 43,8 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos (sitova määräraha) , ,73 63,5 512,1 Poistoeron muutos 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Varausten muutos 0, ,00 0,0 0,0 Rahastojen muutos 0,00 0 0,00 0,0 0,0 Yli-/alijäämä , ,73-3,3 262,1 4. MITTARITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakasnäkökulma: Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa lähihoitajakoulutusta on järjestetty vuodesta 1993, jolloin yhdistettiin kymmenen sosiaali- tai terveysalan toisen asteen tutkintoa yhdeksi ammattitaitovaatimuksiltaan laaja-alaiseksi tutkinnoksi. Lähihoitajan ammatti on yksi sosiaali- ja terveysalan suosituimmista ammateista. Lähihoitajien työllisyysnäkymät ovat hyvät, mikä houkuttelee niin nuoria kuin aikuisia hakeutumaan alalle. Kokonaishakijamäärä oli hyvä, ensisijaisten hakijoiden suhde oli 1,7. Opiskelijatyytyväisyys on edelleen hyvä eli 3,9. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden HOJKS:ja tehtiin nuorten koulutuksessa 29 ja aikuiskoulutuksen 14 opiskelijalle. Taloudellinen näkökulma: Tilikauden tulos oli loistavasti euroa. Henkilöstö sitoutui kiitettävästi säästötalkoisiin. Henkilöstökulut toimintatuotoista oli 57,4 %, mikä on 3% pienempi kuin edellisenä vuonna. Ammattikorkeakoulun päätös siirtymisestä Talonpojankadulle näkyi edelleen yhteishankinnoista vetäytymisenä. Rakenteet ja prosessit -näkökulma: Tutkintojen läpäisykerroin pysyi 73 %:ssa. Opintojen keskeyttämisaste oli 2,5 %, se on hieman laskenut edellisestä vuodesta. Perustutkintoon/OPS valmistui 92 opiskelijaa ja perustutkintoon/näyttö valmistui 83 opiskelijaa. Opiston toiminnan organisoituminen ja kehittäminen nuorten- ja aikuiskoulutuksen sekä työelämänpalvelu ja -kehittämistoiminta tehtäväalueisiin on edennyt saumattomaan yhteistyöhön.

15 Oppimis- ja henkilöstönäkökulma: Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen on kiinteä osa työyhteisön toimintaa ja siinä on otettu huomioon henkilöstön erilaiset elämän ja työuran vaiheet. Yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri loi pohjan osaamisen tehokkaalle hyödyntämiselle sekä osaamisen ja tiedon johtamiselle. Opetus- ja tukihenkilöstön osalta sähköisten järjestelmien käyttövalmiuksia on edelleen tuettava. YHTEENVETO: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmissä tapahtuvat muutokset asettavat haasteita niin lähihoitajakoulutukselle kuin työelämälle. Erityisesti vanhusten kasvava määrä työllistää yhä suuremman osan vanhustyöhön, mikä lisää tarvetta kouluttaa vanhustyön osaajia. Työelämässä muutokset näkyvät asiakaslähtöisenä ja kuntoutumista tukevana hoito- ja hoivatyönä. Toimintaympäristöissä aletaan hyödyntää yhä enemmän terveysteknologiaa. Erityisenä haasteena tulee olemaan työvoiman osaaminen ja riittävyys sosiaali- ja terveysalalla niin julkisen kuin yksityisen sektorin tarpeisiin. 5. MITTARIT , Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Näkökulma/Mittari ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijatyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,7 3,6 3,9 4,0 3,9 1.-hakijat/aloituspaikat 1,9 1,7 2,1 1,8 1,7 Tutkinnon suorittaneita yhteensä ammatilliset perustutkinnot/ops ammatilliset perustutkinnot/näyttö ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa josta aikuisopiskelijoita josta kahta tutkintoa suorittavia Henkilötyövuodet ** 66,0 61,6 54,0 61,2 Toimintatuotot yhteensä (M ) 4,9 5,0 5,1 4,7 5,2 Tilikauden tulos ( ) Investoinnit (M ) 0,03 0,16 0,05 0,50 0,09 Poistojen osuus toimintatuotoista (%) 2,9 0,5 0,7 0,5 0,7 Henkilöstökulut toimintatuotoista (%) 58,2 62,1 60,3 60,0 57,4 Yksikköhintakoulutuksen osuus toimintatuotoista 75,4 67,1 73,7 76,0 74,1 (%) Projektitoiminnan volyymi (M ) 0,024 0,011 0,040 0,15 0,07 RAKENTEET JA PROSESSIT Tutkintojen läpäisyaste (%) 56,0 67,5 73,4 70,0 73,1 Keskeyttämisaste (%) 1,5 2,2 3,0 3,0 2,5 Esimies- alaiskeskustelut (% henkilöstöstä) 90,0 95,0 100,0 91,5 Tukipalveluiden osuus toimintakuluista (%) 19,5 17,9 19,1 18,0 18,7 OPPIMIS-HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus (%)* 85,0 85,0 73,47 95,0 71,43 Työelämäjaksoilla käyneet opettajat 0 4 (7 kk) 0 1(1kk) 0 (jaksokuukaudet) Henkilökunnan KV-vaihdon määrä (viikkoa) * tuloksellisuusrahoituksen mittari ** laskentatapa muuttunut v *** vuonna 2008 ja 2012 ei toteutettu henkilöstökyselyä **** kysymys muuttunut 2010

16 6.2.4 Keski-Pohjanmaan Opisto 1. YKSIKÖN TOIMINTA VUONNA 2013 Keski-Pohjanmaan Opistossa on toimintakauden aikana panostettu koulutuksen laatuun kehittämällä ammattitutkintojärjestelmää sekä lisäämällä nuorten perustutkintokoulutuksen työelämäprojekteja. Aikuiskoulutuksen puolella ovat painopisteinä olleet erityisryhmien koulutukset sekä internaatti / asuntolatoiminta. Osa koulutuksen laadullisesta kehittämistä on tehty hankkeiden kautta. Henkilöstöresurssien niukkuus on pakottanut toimintojen uudelleen arviointiin ja tehtävänkuvien tarkistamiseen. Kansanopiston oppilaitosmuodon säilyttäminen on säädösten ja kansanopistoluvan osalta edellyttänyt organisaatiomuutoksen yhteydessä huolellista suunnittelua. Tulevat muutokset ovat vakavoittaneet opiston ilmapiiriä. Henkilöstön lisäksi perustutkintojen opiskelijat ovat ilmaisseet huolensa koulutusten opetukseen ja asumiseen liittyvistä tulevista järjestelyistä. Loppuvuoden aikana tuli tieto opiston toiminnan jakautumisesta nuorten ja aikuisten koulutukseen sekä ruokahuolto- ja kiinteistöpalveluihin. Muutos merkitsee henkilökunnan siirtymistä kuuden eri päällikön alaisuuteen. Avoimien kysymysten johdosta koulutusten markkinointi on loppuvuodesta ollut haasteellista. Koulutusalojen ja tiimien välistä yhteistyön laatua on kaikesta huolimatta kehitetty edelleen aktiivisesti. Marjo-Riitta Ventola Rehtori 2. ASETETTUJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Koulutuksen laadun parantaminen. Tavoitteet Toteutuminen 2013 Wilman käyttöä tehostettiin. Audiovisuaalisen viestinnän opettajat ovat tiivistäneet yhteistyötä ja kehittäneet opetusta projektilähtöiseksi. Mixed studies -hankkeen yhteistyökumppanien kanssa on tehty audiovisuaalisen alan koulutusten laatutyötä. Humanistisen ja kasvatusalan koulutuksen laadun kehittämistä käsiteltiin Opiston järjestämien, Valtakunnallisten nuva-päivien aikana. Siellä julkaistiin Opiston koordinoima OPH:n tilaama humanistisen ja kasvatusalan turvallisuusopas. Tavoite 2: Valinnaisten opintojen tarjonnan laajentaminen. Tavoite 3: Kestävän kehityksen ja yrittäjyyden edistäminen. Tavoite 4: Pedagogisten menetelmien kehittäminen. Valinnaisia opintopolkuja ja tutkinnon osia on kehitetty Palava- ja Mixed studies hankkeissa. Vaihtoviikko toteutettiin lukion ja kansanopistolinjojen kanssa. Perustutkintojen opetussuunnitelmien kehittäminen laajentamalla valinnaisuutta ammattitutkinnoista käynnistettiin. Kierrätysmateriaalien käyttöä on lisätty opetuksessa ja paperitulosteita vähennetty. Opetukseen liittyvät asiakastyöt ja tapahtumat ovat lisääntyneet. Yhtymän Kestävän kehityksen viikolla toteutettiin kiusaamisen vastainen draamaprojekti kaikissa Kpedun opistoissa. KEKEviikkoa varten valmistettiin ravitsemusinfo. 4H yhdistyksen kanssa toteutettiin ideasta yrittäjyyteen ja POP Up yrittäjyyspäivät kauppakeskus Chydeniassa. Tapahtumien toteuttamisen kautta opetetaan vastuun ottamista. Nuvapuolella on pidetty syksyn aikana useita tiimiyttämisiä ja opiskelijoiden toteuttamia tapahtumia eri opistojen opiskelijoille. Yhteistyöprojektit perustutkintojen ja kansanopiston erityisryhmien kanssa toteutuivat esim. Opiston uutiset. Samoin palvelujen tuottamisen opintokokonaisuus yhdessä työelämän kanssa toteutui.

17 Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Ammattitutkintojen järjestämisprosessin kehittäminen. Tavoite 2: Internaattimuotoiset koulutukset kehittyvät. Tavoite 3: Leiritoiminta kehittyy. Tavoite 4: Tyhy-toiminnan tarjonta kehittyy. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Projektitoiminnan kehittäminen. Tavoite 2: Taloudellinen kestävyys toteutuu koko toiminnan osalta. Tavoite 3: Henkilöstön työhyvinvointi pysyy hyvänä. Tavoite 4: Kiinteistönhoidon ja tukipalvelujen toiminta tehostuu. Keski-Pohjanmaan Opiston perhepäivähoitajan sekä koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoista on tehty itsearvioinnit sekä vertaisarvointi. Niiden pohjalta määriteltiin kehittämiskohteet ja aloitettiin kehittämistyö. Verna-hankkeen päätösseminaari pidettiin, jossa päätettiin hakea jatkohanketta. Myönnetyn Laatu ja kehittämisavustuksen mukaisesti on panostettu internaatin kehittämiseen, ensisijaisesti erityisryhmille kohdennettuihin koulutuksiin ja leireihin. Kehitysvammaisten koulutuksessa on kehitetty taidepainotteisuutta yhteistyössä Aalto Yliopiston ja K.H.Renlundin museon kanssa. Internaattipedagogiikka 2 hankkeesta tiedotettiin yhtymän asuntolaohjaajien ryhmässä. Päivitettiin yhtymän organisaatiouudistuksen vaikutuksia asuntolatoimintaan. Kesällä 2013 toteutettiin onnistuneesti kehitysvammaisten kesäleiri sekä uutena tuotteena Green Care-lastenleiri. Suunniteltiin kesän 2014 leiritoiminnan alustavia linjauksia erityisesti kehitysvammaisten kesäleirin osalta Art Is- hankkeen tullessa mukaan. Aikuiskoulutustiimi on tuotteistanut TYHY-palvelut ja tarkentanut sisältöjä. Kiinteistöpalvelun henkilöstölle järjestettiin kokopäivän kestävä virkistyspäivä. Opetushenkilöstön projektiosaamista on hakemusprosessien yhteydessä vahvistettu projektiasiantuntijan tuella. Projektityöhön varattavien resurssien jakautumista opettajille on selkeytetty. Perustutkinnoissa palvelujen tuotteistamisen projektit on otettu käyttöön. Opetus on projektinomaista ja sitä edellään kehitetään. Myönteinen päätös saatiin Mixed Studies jatkohankkeelle ja kansainväliselle Art is-hankkeelle, joka keskittyy erityisryhmien taidetoimintaan. Pidettiin Erihyvä taideprojektiin liittyvä seminaari ja päätettiin jatkaa yhteisyötä museon, Duunin ja Kompassin kanssa. Taloutta seurataan tiimeittäin neljännesvuosittain tiimeissä henkilöstön kanssa seuraten Yhtymän ohjeistusta. Työajan resurssoinnista ja seurannasta käytiin keskustelua ja avattiin epäselvyyksiä. Tavoitteena on henkilöstöresurssien taloudellisempi jakautuminen ja reaaliaikainen seuranta. Henkilöstön matka- ja koulutuspäiväohjeistuksia on tarkennettu. Henkilöstön määrä väheni. Henkilöstötiimeissä on käsitelty henkilöstökyselyn tuloksia ja niiden pohjalta määritelty kehittämistavoitteita. Varhainen puuttuminen työtoverien työuupumukseen otettiin yhdeksi tavoitteeksi. Tiimeille tarjottu työnohjaus on jatkunut. Työaikaresurssien jakautumista ja seuraamista on ohjeistettu uudelleen henkilöstön kokeman kuormituksen vähentämiseksi. Kuitenkin aikuiskoulutuksessa tehtävien kasautuminen muutamalle työntekijälle poissaolojen takia on ollut kuormittavaa. Yhtymän muutostilanne heikentää työhyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista. Huoli työpaikan säilymisestä on lisääntynyt. Järjestettiin henkilöstön virkistyspäivä ja Oivan läksiäiset. Kpedun pikkujoulu toteutettiin koko henkilöstön yhteistyöprojektina. Henkilöstölle järjestettiin EA2-koulutus. Palo- ja terveystarkastukset on tehty opiston tiloissa. Opiston turvallisuus ja kriisinhallintaa on tarkasteltu. Sen pohjalta on tehty suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden koulutuksista syyskaudelle. Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapidon suunnittelulla ja priorisoinnilla on parannettu tulevien kustannusten seurantaa. Kansanopisto-opiskelijat osallistuivat viikonloppupäivystykseen. Opiston ympäristöä siistittiin mm. jokivarren osalta. VR:lle myytiin pieni maa-alue kaksoisradan rakennustyömaan siirtyessä Opiston kohdalle.

18 3. KESKI-POHJANMAAN OPISTON TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen) Talouden kehitys ( ) TP-2012 TA-2013 TP-2013 TP-% TA-% Toimintatuotot Myyntituotot , ,94-3,5 6,8 Maksutuotot , ,81-24,6-52,1 Tuet ja avustukset , ,66-3,3-4,2 Muut tuotot , ,39 24,3 36,6 Toimintatuotot yhteensä , ,80-3,2 1,5 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,76-9,0-8,8 Palvelujen ostot , ,47-0,2 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,75 4,5 1,5 Muut kulut , ,30-11,9-6,9 Toimintakulut yhteensä , ,28-5,2-4,0 Toimintakate , ,52 14,7 80,9 Rahoituskulut netto -3732, , ,95 60,0-0,5 Vuosikate , ,57 14,2 83,3 Suunnitelmapoistot , ,29-17,8-2,8 Satunnaiset tulot ja menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos (sitova määräraha) , ,28 54,4 349,5 Poistoeron muutos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Varausten muutos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Rahastojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Yli-/alijäämä , ,28 54,4 349,5 4. MITTARITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2012 Asiakasnäkökulma: Vapaan sivistystyön osalta voi todeta, että toteutunut opiskelijaviikkomäärä (8537) on vähentynyt ja internaattimuotoisten opiskelijaviikkojen määrässä (4651) on pieni lisäys. Kolmen viime vuoden aikana brutto-opiskelijaviikkomäärä ei ole ollut määrittävä luku valtionavun suuruudelle. Valtionavun suuruus on määrittynyt noin 6800 opiskelijaviikon mukaisesti. Opistossa on panostettu internaattikoulutusten lisäämiseen ja monimuotokoulutusten vähentämiseen. Tällainen laadullinen muutos takaa tavoitellun netto-opiskelijaviikkomäärän pienemmällä bruttoviikkomäärällä. Toinen selitys bruttoopiskelijamäärän vähenemiseen on, että yhteistyö Sosiaali- ja terveysalan opiston kanssa ei toteutunut odotetusti. Perustutkinto-opiskelijoiden Opiskelijatyytyväisyys on parantunut (4). Taloudellinen näkökulma: Opiston taloudellinen tulos ( euroa) on myönteinen. Henkilöstökulut jäivät budjetoitua alhaisemmaksi, koska kahden henkilön työvapaan ajaksi ei palkattu sijaisia. Ostoja on vähemmän kuin talousarvioon on merkattu. Vuoden aikana saatua laatu- ja kehittämisavustusta ei ole kirjattu talousarvioon. Rakenteet ja prosessit näkökulma: Tutkintojen läpäisykerroin (61,5%) jäi alle asetetun tavoitteen (85%). Opiston keskeyttämisaste (3,7) alitti tavoitetason (3,0). Läpäisykerroin vaihtelee vuosittain suuresti opiskelijatason mukaan, esim vuonna 2012 media-assistenttien läpäisy oli 89,5%. Kehityskeskustelujen toteutuminen jäi 97,1%:iin työvapaajärjestelyjen vuoksi. Oppimis- ja henkilöstönäkökulma: Henkilöstön muodollinen kelpoisuus on (68,2%). Pedagoginen pätevyys on tällä hetkellä 85% ja tulee paranemaan vuoden 2014 aikana. Korkeakoulututkinnon omaavan henkilöstön osuus oli 73 prosenttia. Opetushenkilöstöstä yksi on aloittanut erityisopettajaopinnot. Henkilöstöresurssien väheneminen vaikutti henkilökunnan kansainväliseen vaihtotoimintaan.

19 Yhteenveto: Keski-Pohjanmaan Opiston henkilöstö on motivoitunutta ja tottunut osallistumaan työyhteisön ja sen palvelujen kehittämiseen. Perustutkintojen ja vapaan sivistystyön välinen yhteistyö on mahdollistanut koulutusten tuottamisen kustannustehokkaasti. Huolena on yhteistyön vaikeutuminen opiston toimintojen jakautuessa organisaatiossa eri tahoille. Perustutkintojen asiakasprosessia ja elinvoimaisuutta on parannettava. Humanistisen ja kasvatus- sekä kulttuurialojen merkitys ei ole toisarvoinen alueen ammatillisen koulutuksen kentässä. Samoin kuin kansanopistotoiminta, ne tukevat alueen luovan talouden kasvua ja kulttuuritoimintaa. Koulutukset tarjoavat yksilöllisiä vaihtoehtoja ihmisten halutessa kehittää ammatillisia ja yleissivistäviä kansalaistaitojaan. Tulevaisuudessa työnteon mahdollisuudet jaksottuvat ja niiden väliin jää vapaa-aikaa. Kansainvälistyvä elinkeinoelämä edellyttää yleissivistystä osana ammatillista osaamista. Hyvinvoiva maakunta tarvitsee tulevina vuosina aktiivisia vapaaehtoisia kansalaistoimijoita ja vahvaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tarjontaa. 5. MITTARIT , KESKI-POHJANMAAN OPISTO Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Näkökulma/Mittari ASIAKASNÄKÖKULMA Yksikköhintakoulutus: Opiskelijatyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,8 4,0 4,2 4,0 4,0 1.-hakijat/aloituspaikat 1,4 1,5 1,9 1,7 1,7 Vapaa sivistystyö: opiskelijaviikot vuodessa josta Internaattiviikkojen osuus** Tutkinnon suorittaneita yhteensä ammatilliset perustutkinnot/ops ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Yksikköhintakoulutuksen opiskelijamäärä Henkilötyövuodet ** 35,0 39,6 41, ,7 Toimintatuotot yhteensä (M ) 3,4 3,5 3,4 3,2 3,3 Tilikauden tulos ( ) Investoinnit (M ) 0,0 0,01 0,0 0,02 0,03 Poistojen osuus toimintatuotoista (%) 6,3 5,9 5,4 4,8 4,6 Henkilöstökulut toimintatuotoista (%) 40,7 47,0 51,0 50,0 48,0 Yksikköhintakoulutuksen osuus toimintatuotoista (%) 35,8 35,5 35,8 40,0 37,8 Projektitoiminnan liikevaihto (M ) 0,1 0,037 0,095 0,5 0,17 RAKENTEET JA PROSESSIT Tutkintojen läpäisyaste (%) 78,9 62,8 74,4 85,0 61,5 Keskeyttämisaste (%) 2,9 2,6 2,7 3,0 3,7 Esimies- alaiskeskustelut (% henkilöstöstä) 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 Tukipalveluiden osuus toimintakuluista (%) 22,5 23,0 23,2 25,0 21,0 OPPIMIS-HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus (%)* 90,0 80,0 60,87 86,0 68,20 Työelämäjaksoilla käyneet opettajat (jaksokuukaudet) (3kk) 2 (1kk) 0 Henkilökunnan KV-vaihdon määrä (viikkoa) * tuloksellisuusrahoituksen mittari ** tarkoittaa asuntolapalveluita käyttäneiden opiskelijoiden opiskelijaviikkoja ** laskentatapa muuttunut v *** vuonna 2008 ja 2012 ei toteutettu henkilöstökyselyä **** kysymys muuttunut 2010

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku

Kevään 2016 yhteishaku Kevään 2016 yhteishaku Yh Ammatilliseen koulutuksen hakuprosessi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta yhteishaku, erillishaku ja lisähaku. Yhteishaku, opintopolku.fi, 23.2. - 15.3.2016 peruskoulun päättäneet

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot