Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta"

Transkriptio

1 Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutuspäivä yli-insinööri Kati Lounema Esityksen sisältö Perusteiden toimeenpanon seurannan kokonaisuus Vuotta 2011 koskevan seurannan tulokset, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 1

2 Perusteiden toimeenpanon seuranta Osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on hankkia palautetta ammatillisen tutkintojärjestelmän, ammatillisten perustutkintojen perusteiden ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelman perusteiden sekä perusteiden valmisteluun kytkeytyvien prosessien kehittämiseksi. Perustutkintojen uudistuksen yhteydessä on myös kahdella edellisellä kerralla toteutettu uudistusten toimeenpanon seuranta. Perusteiden toimeenpanon seurannan tavoitteet Tavoitteena on selvittää perusteiden toimeenpanon valtakunnallinen kokonaistilanne, erityisesti työelämälähtöisyyden valinnaisuuden joustavuuden ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen vahvistamisen osalta. miten koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät ovat toimeenpanneet uudistetut perusteet missä vaiheessa koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien toimesta tapahtuva perusteiden toimeenpano on ja miten koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät ovat saavuttaneet uudistukselle asetetut tavoitteet. 2

3 Seurannasta saatavan tiedon hyödyntäminen Seurannan kautta saatavaa tietoa voidaan käyttää säädösten kehittämiseen ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden sekä perusteiden laadintaprosessin kehittämiseen ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelman perusteiden sekä perusteiden laadintaprosessin kehittämiseen. Seurannalla saadaan myös tietoa siitä, millaista tukea koulutuksen järjestäjät tarvitsevat opetussuunnitelmatyössään näyttötutkintojen järjestäjät tarvitsevat järjestämissuunnitelmien laadinnassa. Seurannan toteutus vuotta 2011 koskeva kysely vuotta 2012 koskeva kysely vuotta 2013 koskeva kysely asiakirja-analyysit 3

4 Seurantakyselyt Perusteiden toimeenpanon tilanne yleisellä tasolla: Kyselyt kaikille koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille Tutkintokohtainen tiedonkeruu osasta perustutkintoja, vastaajat valitaan otannalla Kyselyt koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille Kysely opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille Kysely työelämälle Kysely tutkintotoimikunnille Kysely ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten järjestäjille, vastaajat valitaan otannalla. Asiakirja-analyysit Tuottavat laadullista tietoa, jolla täydennetään kyselyillä perusteiden toimeenpanon tilanteesta saatavaa kuvaa. Perehdytään mm. seuraaviin asiakirjoihin: Koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmat Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat. 4

5 Vuotta 2011 koskeva seuranta Tulokset, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset Perusteiden toimeenpanon valtakunnallinen kokonaistilanne vuonna 2011 Työelämälähtöisyydelle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Valinnaisuus ja joustavuus eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi opetukseen, ammattiosaamisen näyttöihin ja tutkintotilaisuuksiin toteutui hyvin. 5

6 Vuotta 2011 koskevan seurannan vastaajat Kyselyyn Kaikille järjestäjille suunnatut kyselyt Perusjoukko N vastanneet n Vastausprosentti Kysely kaikille ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille ,2 Kysely kaikille näyttötutkinnon järjestäjille ,0 Kyselyyn Otantaperusteisesti toteutetut tutkintokohtaiset kyselyt Otanta N vastanneet n Vastausprosentti Tutkintokohtainen kysely ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille ,6 Tutkintokohtainen kysely näyttötutkinnon järjestäjille ,0 Kysely ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten järjestäjille ,0 Kysely tutkintotoimikunnille ,1 Ammatillinen peruskoulutus koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Lähes kaikki järjestäjät ovat päivittäneet opetussuunnitelman yhteisen osan vuoden 2008 jälkeen. Tutkintokohtaisen kyselyn mukaan 80 % järjestäjistä ei ollut hyväksynyt opetussuunnitelman tutkintokohtaista osaa ennen uudistettujen tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen aloittamista. Kaikkien järjestäjien opetussuunnitelmat eivät ole julkisia. 6

7 Näyttötutkinnot näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma Tutkintotoimikunnista 64 %:ssa kaikki perustutkinnon järjestämissuunnitelmat on päivitetty uudistettujen tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset opetussuunnitelmat ja järjestämissuunnitelmat Kehittämiskohteita: Opetussuunnitelman hyväksymisajankohta. Työelämän osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman saatavuus. 7

8 Ammatillinen peruskoulutus työelämälähtöisyys 1/2 Työelämälähtöisyys toteutuu hyvin. Parhaiten toteutuvat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestäminen työpaikoilla. Laajennettu työssäoppiminen on levinnyt laajalle. Myös opiskelijoiden mukaan työelämälähtöisyys toteutuu hyvin. Ammatillinen peruskoulutus työelämälähtöisyys 2/2 16 8

9 Näyttötutkinnot työelämälähtöisyys 1/2 Työelämälähtöisyys toteutuu kokonaisuudessaan hyvin. Tutkintotilaisuuksissa työelämälähtöisyys toteutuu paremmin kuin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tutkintotilaisuuksien järjestäminen työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa toteutuu hyvin. Myös tutkinnon suorittajien mukaan työelämälähtöisyys toteutuu hyvin. Järjestämissuunnitelmien mukaan työelämälähtöisyys toteutuu pääosin hyvin. Näyttötutkinnot työelämälähtöisyys 2/2 18 9

10 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset - työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys toteutuu kokonaisuutena hyvin. Kehittämiskohteita: Työelämän osallistaminen suunnitteluun. Työpaikkaohjaajien, ammattiosaamisen näyttöjen arvioijien ja tutkintotilaisuuksien arvioijien perehdyttäminen uudistuksen tavoitteisiin. Opettajien/kouluttajien ja työelämän edustajien osallistuminen arviointiin. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen/tutkintotilaisuuksien lisääminen. Laajennetun työssäoppimisen tarjonnan lisääminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammatillinen peruskoulutus valinnaisuus 1/2 Valinnaisuus ei toteudu tavoitteiden mukaisesti. Parhaiten toteutuu valinnaisuus oman tutkinnon sisällä, heikoiten taas valinnaisuus ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista ja ammattikorkeakouluopinnoista. Järjestäjät tekevät harvoin yhteistyötä valinnaisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden mukaan valinnaisuuden toteutumisessa on puutteita. Huonoiten toteutuu mahdollisuus valita tutkintoon osia muiden koulutuksen/tutkinnon järjestäjien tarjonnasta. 10

11 Ammatillinen peruskoulutus valinnaisuus 2/2 21 Näyttötutkinnot valinnaisuus 1/2 Valinnaisuus ei toteudu tavoitteiden mukaisesti. Parhaiten toteutuu valinnaisuus oman tutkinnon sisällä. Työelämän vaikutus valinnaisten tutkinnon osien tarjontaan on melko vähäinen. Järjestäjät tekevät harvoin yhteistyötä valinnaisuuden mahdollistamiseksi. Lähes neljäsosalla (24 %) tutkintokohtaisen kyselyn järjestäjistä kukaan tutkinnon suorittaja ei saanut valita mihin näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen ja missä määrin osallistui. Myöskään tutkinnon suorittajien tai järjestämissuunnitelmien mukaan valinnaisuus ei toteudu tavoitteiden mukaisesti. 11

12 Näyttötutkinnot valinnaisuus 2/2 23 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset - valinnaisuus Valinnaisuus ei toteudu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämiskohteita: Valinnaisuuden mahdollistaminen muista tutkinnoista/opinnoista tai muiden järjestäjien tarjonnasta. Järjestäjien välisen yhteistyön lisääminen. Laajennetun työssäoppimisen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Järjestäjien tarjonta ja opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien tarpeet eivät kohtaa. 12

13 Ammatillinen peruskoulutus joustavuus 1/2 Järjestäjäkyselyn mukaan joustavuus ei toteudu tavoitteiden mukaisesti. Kaikki järjestäjät eivät laadi kaikille opiskelijoilleen henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Toisaalta tutkintokohtaisen kyselyn mukaan joustavuus toteutuu melko hyvin. Opiskelijoiden mukaan henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa ja toteutumisessa on ongelmia. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien korvaaminen lukio-opinnoilla lyhentää opiskeluaikaa vain 60 %:lla tutkintokohtaisen kyselyn järjestäjistä. Vain kolmasosalla opiskelijoista valmistuminen aikaistuu kun aikaisempia opintoja tunnistetaan ja tunnustetaan. Ammatillinen peruskoulutus joustavuus 2/

14 Näyttötutkinnot joustavuus 1/2 Joustavuus toteutuu hyvin. Tutkinnon suorittajien mukaan joustavuus toteutuu vaihtelevasti. Kun näyttötutkinto suoritetaan osana valmistavaa koulutusta, vain 37 %:lla tutkinnon suorittajista aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen aikaistaa tutkinnon suorittamista. Tutkintotoimikuntien mukaan joustavuus toteutuu melko hyvin. Näyttötutkinnot joustavuus 2/

15 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset - joustavuus Joustavuus ei toteudu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämiskohteita: Tutkinnon suorittaminen osa tai osia kerrallaan. Henkilökohtaistaminen ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien/henkilökohtaistamista koskevien asiakirjojen laatiminen. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja sen vaikutus opiskeluaikaan ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen kestoon. Ammatillinen peruskoulutus elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi opetukseen ja ammattiosaamisen näyttöihin on toteutunut hyvin. Yrittäjyys toteutuu kohtuullisesti. Kestävän kehityksen periaatteiden integrointi koulutukseen ja ammattiosaamisen näyttöihin on toteutunut hyvin. Koulutuksessa painottuu eniten kestävän kehityksen taloudellinen osa-alue. Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä osaaminen on vahvistunut. Opiskelijoiden mukaan osaamisen arvioinnissa eniten kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 15

16 Näyttötutkinnot elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi tutkintotilaisuuksiin on toteutunut hyvin. Yrittäjyys toteutuu melko hyvin. Järjestäjät ottavat hyvin huomioon kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen tutkinnon järjestämisessä. Tutkintokohtaisen kyselyn mukaan eniten kiinnitetään kestävän kehityksen taloudelliseen osa-alueeseen. Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä osaaminen on vahvistunut tutkinnon perusteiden käyttöönoton jälkeen. Tutkinnon suorittajien mukaan osaamisen arvioinnissa kiinnitetään vähiten huomiota yrittäjämäiseen toimintatapaan. Järjestämissuunnitelmien mukaan elinikäisen oppimisen avaintaidot on integroitu eri tutkinnon osien tutkintotilaisuuksiin melko hyvin. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi Ammatillinen peruskoulutus: Kaikki elinikäisen oppimisen avaintaidot on integroitu ammattiosaamisen näyttöihin. Näyttötutkinnot: Kaikki elinikäisen oppimisen avaintaidot on integroitu tutkintotilaisuuksiin. % N % N Ei missään tutkinnossa 0,0 0 Ei missään tutkinnossa 0,0 0 Erittäin harvoissa tutkinnoissa 1,9 2 Melko harvoissa tutkinnoissa 5,7 6 Melko monissa tutkinnoissa 20,0 21 Erittäin harvoissa tutkinnoissa 0,0 0 Melko harvoissa tutkinnoissa 2,2 2 Melko monissa tutkinnoissa 27,0 24 Kaikissa tutkinnoissa 72,4 76 Kaikissa tutkinnoissa 70,8 63 Yhteensä 100,0 105 Yhteensä 100,

17 Ammatillinen peruskoulutus yrittäjyys 33 Näyttötutkinnot yrittäjyys 34 17

18 Ammatillinen peruskoulutus - kestävä kehitys 35 Näyttötutkinnot - kestävä kehitys 36 18

19 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammatillinen peruskoulutus: Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä edistävää osaamista on vahvistettu koulutuksessa. Näyttötutkinnot: Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä edistävää osaamista on vahvistettu tutkinnon järjestämisessä uudistuneiden tutkinnon perusteiden käyttöönoton jälkeen. % N % N Ei missään tutkinnossa 0,9 1 Ei missään tutkinnossa 1,1 1 Erittäin harvoissa tutkinnoissa 0,9 1 Erittäin harvoissa tutkinnoissa 0,0 0 Melko harvoissa tutkinnoissa 6,6 7 Melko harvoissa tutkinnoissa 10,0 9 Melko monissa tutkinnoissa 24,5 26 Melko monissa tutkinnoissa 32,2 29 Kaikissa tutkinnoissa 67,0 71 Kaikissa tutkinnoissa 56,7 51 Yhteensä 100,0 106 Yhteensä 100, Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitoja kysytty hyvin yleisellä tasolla; tällä tasolla tarkasteltuna ne vaikuttavat toteutuvan hyvin. Kehittämiskohteita: Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien mahdollisuuksia suorittaa yrittäjyyttä tukevia tutkinnon osia tulee parantaa. Eri elinikäisen oppimisen avaintaitojen tuominen näkyvämmäksi. 19

20 Ammatillinen peruskoulutus koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman uudistuksen toimeenpanon resursointi Useimmat järjestäjät ovat kohdentaneet vuosina opettajien tuntiresurssia koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman uudistamistyöhön. Kohdentamisperiaatteet vaihtelevat. Yleisimmin järjestäjät ovat edistäneet tutkinnon perusteiden toimeenpanoa koulutuksen ja koulutuksen järjestäjän linjausten avulla. Näyttötutkinnot uudistettujen perustutkintojen perusteiden toimeenpanon resursointi Resursoinnin selvittämiseksi pyydettyjen määrällisten tietojen toimittaminen osoittautui ongelmalliseksi eivätkä tiedot ole vertailukelpoisia. Suurin osa (93 %) järjestäjistä kohdensi kouluttajien tuntiresursseja sekä tutkintotilaisuuksiin että arvioijien kouluttamiseen. 20

21 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset Resurssit Kehittämiskohteita: Yhtenäisen mittariston kehittäminen resurssien seurantaan. Opettajien/kouluttajien työelämäosaaminen. Työelämälähtöiset, monitahoiset ryhmät, jotka suunnittelevat toimintaa. Ammatillinen peruskoulutus uudistuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja itsearviointi Melko harvat järjestäjät keräsivät perusteiden uudistuksen tavoitteisiin liittyvien linjaustensa toteutumiseen liittyvää seurantatietoa määrällisten tai laadullisten indikaattorien/mittareiden tai työelämältä koottavan palautteen avulla. Opiskelijoilta kerättiin palautetta useammin. 21

22 Näyttötutkinnot uudistuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja itsearviointi Melko harvat järjestäjät keräsivät perusteiden uudistuksen tavoitteisiin liittyvien linjaustensa toteutumiseen liittyvää seurantatietoa määrällisten tai laadullisten indikaattorien/mittareiden tai työelämältä koottavan palautteen avulla. Tutkinnon suorittajilta kerättiin palautetta melko usein. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset itsearviointi ja seuranta Kehittämiskohteet: Itsearvioinnin käyttöönotto ja hyödyntäminen. Tiedonkeruun järjestelmällisyys. 22

23 Valmistavat ja valmentavat koulutukset Tuloksia 1/2 Kaikki järjestäjät olivat hyväksyneet uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman. Opiskelijoiden mahdollisuuden suorittaa ammatillisia tutkinnon osia/opintoja olivat kohtalaiset. Suurin osa järjestäjistä mahdollisti opiskelijoille yksiköllisen opiskeluajan. Suurin osa järjestäjistä mahdollisti kesken koulutuksen toiseen koulutukseen tai ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtymisen. Valmistavat ja valmentavat koulutukset Tuloksia 2/2 Koulutuksen keskeyttäminen oli melko yleistä. Tavoite siitä, että koulutus antaisi opiskelijalle valmiudet jatkaa opiskelemaan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa ei näytä täysin toteutuvan. Työelämään valmentautuminen toteutuu hyvin. Järjestäjät ovat onnistuneet hyvin koulutuksen jälkeisen nivelvaiheen yhteistyössä. 23

24 Valmistavat ja valmentavat koulutukset - Kehittämisehdotuksia Koulutusten luonteen vahvistaminen nivelvaiheen koulutuksina niin, että nykyistä suuremmalla osalla opiskelijoista olisi koulutuksen päätyttyä valmiudet jatkaa ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutuksen keskeyttävien opiskelijoiden määrän pienentäminen. KIITOS 24

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 30.1.2013 yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus Sisältö Tutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

valmistavien ja valmentavien koulutusten toimeenpanon seurantasuunnitelma

valmistavien ja valmentavien koulutusten toimeenpanon seurantasuunnitelma Ammatillisten perustutkintojen sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten v. 2008-20102010 uudistettujen tt perusteiden toimeenpanon seurantasuunnitelma 20.9.2011 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ 14.2.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Markku Kokkonen Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon järjestämisedellytysten

Markku Kokkonen Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon järjestämisedellytysten Markku Kokkonen Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät 25-26.11.2009 www.oph.fi Näyttötutkinnon järjestämisedellytysten arviointi Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ASIAKASLÄHTÖINEN NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTA

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

3/24/2015. Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi

3/24/2015. Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen 24.3.2015 TEHY Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokous 2/2015 Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

MUUTOKSEN TUULIA TUTKINTOJEN PERUSTEISSA 2.4.2014 HE : n pohjalta säädökset käsittelyprosessissa voi tulla muutoksia

MUUTOKSEN TUULIA TUTKINTOJEN PERUSTEISSA 2.4.2014 HE : n pohjalta säädökset käsittelyprosessissa voi tulla muutoksia MUUTOKSEN TUULIA TUTKINTOJEN PERUSTEISSA 2.4.2014 HE : n pohjalta säädökset käsittelyprosessissa voi tulla muutoksia Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2014

VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2014 Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2014 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 12.3.2015 Marja Veikkola. koordinoija Väliraportin tietojen kerääminen

Lisätiedot

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu Yli-insinööri Timo Repo Lähtökohtia työelämälähtöisyyden lisäämisestä/osaavan työvoiman tarve yhteinen kieli koulutukselle ja työelämälle

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Helsinki. Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Helsinki. Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus 26.11.2014 Helsinki Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Kaikki

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista. Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista. Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo 18.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta,

Lisätiedot

www.edu.fi/ammattipeda https://hyvatkaytannot.oph.fi/ Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan Arviointi Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Raisa Hievanen, Kati Lounema, Anu Räisänen, Sirkka-Liisa Kärki ja Jarkko Korpela

Raisa Hievanen, Kati Lounema, Anu Räisänen, Sirkka-Liisa Kärki ja Jarkko Korpela Raisa Hievanen, Kati Lounema, Anu Räisänen, Sirkka-Liisa Kärki ja Jarkko Korpela AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN SEKÄ VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANON

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot