MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta"

Transkriptio

1 SOPIMUSLUONNOS 1 (5) /2012/KAS/11 MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta Sopimus toteutuskustannusten jaosta ja kohteen rakentamisesta Ravattilan koulun kohdalla paaluvälillä Sopimusosapuolet Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä KAS ELY-keskus) PL 1041 (Salpausselänkatu 22) KOUVOLA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) Tekninen toimi Villimiehenkatu LAPPEENRANTA Hankkeen rakennuttaja ja tilaaja on Lappeenrannan kaupunki. Hankkeen toteuttaja on Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kilpailuttama urakoitsija, josta käytetään jatkossa nimeä urakoitsija. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen tieviranomaista edustavana alueellisena yhdystahona nimeämänsä yhteyshenkilön kautta. 2. Sopimuksen mukaisen kohteen toteuttamisen etenemisestä vastaavien allekirjoittajien yhteystiedot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Johtaja Antti Rinta-Porkkunen puhelin Hankintapäällikkö Antero Arola puhelin Tekninen toimi Palvelutuotanto PL 38, Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05)

2 2 (5) Lappeenrannan kaupunki Tekninen johtaja Jussi Salo puhelin Rakennuspäällikkö Erkki Pesonen puhelin Sopimuksen kohde ja tarkoitus 4. Urakoitsijan valinta 5. Tietoimitus, haltuunotto Sopimuksen kohde on maantien 3932 (Penttiläntien) parantaminen Ravattilan koulun kohdalla paaluvälillä , Lappeenrannan kaupungin alueella (liite 1; kohdekartta). Kohde toteutetaan osana hyväksyttyä (126/2003/20/2) ja hyväksymispäätöksen määräajan osalta pidennettyä (15743/2007/30/2) lainvoimaista tiesuunnitelmaa "Joutseno - valtakunnan raja maantien 3932 parantaminen välillä Joutseno - Ravattila, Joutseno". Osakohteen rakennussuunnitelma on päivitetty yleisen tieverkon osalta vuonna Suunnitelmaratkaisuihin liittyvistä mahdollisista muista yksityiskohtaisista muutostarpeista sovitaan osapuolten kesken tarvittaessa erikseen (liite 2; luonnos). Parantamistoimenpiteiden tavoitteena on ensisijaisesti koululaisten koulumatkareitin turvallisuuden parantaminen koulun liittymäalueella ja sen läheisyydessä sekä siirtymisreitin turvallisuuden parantaminen siirryttäessä koulun alueelta Penttiläntien toiselle puolelle koulun liikunta-alueelle. Hanketta on esitetty aikanaan Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin toimesta koulujen kohdan liikenneturvallisuutta maaseutukohteissa parantavaan teemaohjelmaan. Maantien 3932 parantamisurakan kilpailuttaa kaupungin tekninen toimi. Kaupunki hankkii KAS ELY-keskukselta hyväksynnän tarjouskilpailun perusteella tehtävän urakoitsijan valinnan ja urakkasopimuksen allekirjoittamisen osalta. Tietoimituksen järjestämisestä ja tiealueiden haltuunotosta vastaa KAS ELY-keskus. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tarvittavat tiealueet tulee olla haltuun otettu rakentamista varten.

3 3 (5) 6. Rakentamisen työnaikainen seuranta ja valvonta 7. Urakkaan liittyvä tiedottaminen 8. Rakentamisen aikataulutus 9. Kustannusosuudet Urakan rakennuttajana ja tilaajana toimiva kaupunki toimittaa urakka-asiakirjat kopiona tiedoksi KAS ELY- keskukselle. Työ toteutetaan Liikenneviraston teknisiä ohjeita noudattaen ja valmistuneen urakkakohteen loppudokumentointi tehdään KAS ELY- keskuksen vaatimusten mukaisesti ennen työn lopullista luovuttamista alueelliselle tieviranomaiselle. KAS ELY-keskus nimeää rakennushankkeelle yhteyshenkilön, jolla on oikeus seurata hanketta, tarvittaessa ohjata sitä yhteistyössä tilaajan valvojan kanssa ja tarvittaessa myös keskeyttää työ. Kaupunki nimeää taholtaan urakoitsijan suuntaan toimivan työn valvojan. KAS ELY-keskuksen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Seppo Mielonen puhelin Kaupunki hyväksyttää KAS ELY-keskuksella työn tekemisen vaatimat liikenteenohjaussuunnitelmat ja työturvallisuusvaatimukset ennen työn aloittamista. Työmaakokouksiin kutsutaan KAS ELY-keskuksen yhteyshenkilö, kaupungin ja urakoitsijan edustajat. Kyseisen urakan takuuajan seurannasta, syntyvistä velvoitteista ja niiden raportoinnista KAS ELY-keskukselle vastaa kaupunki, joka suorittaa näiltä osin tarvittavat toimet. Hankkeen tiedottamisen päävastuu on kaupungilla ja urakoitsijalla. Rakennushanke on aloitettu joulukuussa 2011 käynnistetyllä tietoimituksella. Varsinainen rakentaminen käynnistyy aikaisintaan syksyllä 2012 ja tulee saattaa kokonaisuudessaan valmiiksi lokakuun alkuun 2013 mennessä. Kaupunki ja KAS ELY-keskus hyväksyvät yhteisesti rakennushankkeen tarkemman aikataulun ja yksityiskohtaiset toimenpiteet. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on ,00 euroa ( liite 3; kustannusarvio , mr-indeksi 122,10 (2005=100)).

4 4 (5) Kaupunki ja KAS ELY-keskus ovat sopineet kustannusten jakamisesta seuraavasti: - KAS ELY- keskus vastaa hankekohteen tietoimitus- ja lunastuskustannuksista sekä toimituksen järjestämisestä. Tietoimitusprosessista syntynyt jo maksettu kustannusosuus sisältyy KAS ELYkeskuksen rakennuskustannusosuuteen. Osuuden tarkka suuruus sovitaan tietoimitusprosessin päätyttyä. - Kaupunki vastaa kohteen urakkaohjelman, tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen laatimisesta, urakan kilpailuttamisesta ja rakennuttamisesta. - KAS ELY- keskus on vastannut tarvittavien tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisesta ja niiden suunnittelukustannuksista. Mikäli suunnitelmia joudutaan jatkossa täydentämään, suunnittelukustannuksista vastaa tiealueen osalta KAS ELY-keskus ja tiealueen ulkopuolisilta osilta (luonnos koulun piha-alueen järjestelyiksi; liite 3) Lappeenrannan kaupunki. - Urakkatarjouksen mukaisesta rakennuskustannuksesta vastaa kaupunki 50 % ja KAS ELY- keskus 50 % kustannusosuudella. - Osapuolien yhteisesti hyväksymät mahdolliset lisätyö- ja muutoskustannukset sekä rakennustyön aikaiset kaupungin hankinta- /valvojakonsulttikustannukset (mikäli kaupunki sitä käyttää) sisällytetään rakennuskustannuksiin em. kustannusosuusjaolla. - KAS ELY-keskuksen arvonlisäverollinen koko hankkeen rakennuskustannusosuus voi olla enintään ,00 euroa. - Kaupunki järjestää kohteen rakentamisen aikaisen rahoituksen. - Kohteen valmistumisen jälkeen maantien 3932 ja siihen liittyvän raittiosuuden kunnossapidosta vastaa KAS ELY-keskus. 10. Rahaliikenne Laskutuksen perusteena käytetään arvonlisäverollista urakkahintaa, jota tarkennetaan osapuolien yhteisesti hyväksymillä kohdan 9 mukaisilla kustannusosuuksilla. Kaupunki laskuttaa KAS ELY-keskuksen kustannusosuuden yhdessä erässä työn valmistuttua, urakan hyväksytyn vastaanottamisen jälkeen. Laskutusosuuteen lisätään voimassa oleva alv %. Laskun viitetiedot: Työn nimi: Mt 3932 Ravattilan koulun kohdan tiejärjestelyt 2013 Samponumero: ilmoitetaan erikseen Tämän sopimuksen päivämäärä ja diaarinumero: KAS ELY-keskuksen käsittelijä: Anne Tiilikainen Verkkolaskutusosoite: OVT-tunnus: Y-tunnus: Verkkolaskuoperaattorin Itella Information Oy:n välittäjätunnus: , p Maksuyhteystietojen muuttuminen on saatettava toisen osapuolen tietoon oman organisaation virallisella kirjeellä ja lisäksi vahvistettava tavalla, jossa tiedonantaja voidaan varmistaa oikeaksi.

5 5 (5) 11. Salassapito 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen 13. Voimaantulo 14. Allekirjoitukset Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tietoonsa mahdolliset saamansa toista sopimusosapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimus tulee voimaan heti, kun kaikki sopimusosapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi KAS ELY- keskukselle ja yksi Lappeenrannan kaupungille. Lappeenrannassa päivänä lokakuuta 2012 Lappeenrannan kaupunki Jussi Salo tekninen johtaja Erkki Pesonen Rakennuspäällikkö Kouvolassa päivänä lokakuuta 2012 Kaakkois-Suomen ELY- keskus Antti Rinta-Porkkunen Johtaja Antero Arola Hankintapäällikkö Liitteet Jakelu Liite 1; sopimuksen kohdekartta Liite 2; luonnos piha-alueen alustavista järjestelyistä Liite 3; kustannusarvio osapuolien sisäinen jakelu

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

MESSUALUEEN MONIKANTASOPIMUS (MALLI) - omatoimirakentajatoteutus - HYVINKÄÄN KAUPUNGIN OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN

MESSUALUEEN MONIKANTASOPIMUS (MALLI) - omatoimirakentajatoteutus - HYVINKÄÄN KAUPUNGIN OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN MESSUALUEEN MONIKANTASOPIMUS (MALLI) - omatoimirakentajatoteutus - HYVINKÄÄN KAUPUNGIN OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN LISÄÄ RAKENTAJAN /RAKENNUTTAJAN NIMI JA LISÄÄ NÄYTTEILLEASETTAJAN NIMI VÄLILLÄ [PÄIVÄ].[KUUKAUSI].[VUOSI]

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Päivitys Kuva asemoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kuva ulottuu koko asiakirjan leveydelle, vasen marginaali on 2 cm.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ

SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ 1(8) SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Rakennuttaja: (sopimustekstissä rakennuttaja) Savitaipaleen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (9) PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja),, Y-tunnus : 0175622-1 Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot