Tekniikan ja liikenteen ala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja liikenteen ala"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalat KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, KONEENASENTAJA JA KUNNOSSAPITOASENTAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin hyväksymä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen Kone ja metallialan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Asennuksen ja automaation perustyöt, 15 osp Koneistuksen perustyöt, 15 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt, 15 osp Valmistustekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Koneistus, 30 osp Levy- ja hitsaustyöt, 30 osp Koneenasennus, 30 osp Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Sähkömekaaniset asennukset, 30 osp Kunnossapito, 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Elektroniikan kokoonpanotyöt, 15 osp Pneumatiikka-asennukset, 15 osp Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 15 osp Asennushitsaus, 15 osp Hitsaus, 15 osp IW-hitsaus, 15 osp Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus, 15 osp Levy- ja teräsrakennetyöt, 15 osp Levytyökeskuksen käyttö, 15 osp Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus, 15 osp NC-tarkkuussärmäys, 15 osp Ohutlevytyöt, 15 osp Rakennusten teräsosien valmistus, 15 osp CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus, 15 osp CNC-sorvaus, 15 osp CNC-jyrsintä, 15 osp Hionta, 15 osp FMS-järjestelmien käyttö, 15 osp Manuaalikoneistus, 15 osp Tarkkuuskoneistus, 15 osp Työstö kipinätyöstökoneella, 15 osp Hienomekaaninen valmistus, 15 osp Mekaaninen kunnossapito, 15 osp Tilaustyön valmistaminen, 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli, 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Vieraat kielet, 2 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka, 3 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, 1osp... 57

3 3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot, 1 osp Työelämätaidot, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri, 3 osp Etiikka, 3 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat, 16 osp Matematiikka, 3 osp Fysiikka ja kemia, 3 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT LIITTEET... 72

4 3 1 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta eperusteet (alan kuvaus) eperusteet (arvoperusta) 1.2 Perustutkinnon tavoitteet eperusteet 1.3 Perustutkinnon muodostuminen >>Linkki Tutkinnon perusteet Koulutuskeskus Salpauksessa kone- ja metallialan perustutkinto muodostuu valmistustekniikan osaamisalasta sekä automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalasta. Kone- ja metallialan perustutkinnon voi suorittaa Lahdessa, Orimattilassa ja Heinolassa. Lahden toimipisteessä voi valmistua koneenasentajaksi, koneistajaksi, kunnossapitoasentajaksi ja levyseppähitsaajaksi. Orimattilassa ja Heinolassa voi valmistua levyseppähitsaajaksi. Opiskelijan on mahdollista valita erilaisia ammatillisia polkuja valitsemassaan osaamisalueessa. Kaikissa suuntautumisvalinnoissa on yhteistä yrittäjyys-, kansainvälisyys-, jatko-opinto- ja huippuosaajan polut. Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa opiskelijalle erilaisia työelämään suunniteltuja polkuopintoja. Polkuopinnot ovat suunniteltu työelämän toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Ne tähtäävät joko suoraan työllistymiseen paikalliseen yritykseen tai yleiseen työtehtävään kone- ja metallialalla. Polkukuvaukset esitellään tarkemmin opetussuunnitelman liitteissä. 1.4 Kone ja metallialan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksessa kone- ja metallialan perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tutkinnon perusteet (elinikäisen oppimisen avaintaidot)

5 4 2 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Asennuksen ja automaation perustyöt, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tekninen piirustus lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia lukea työohjeita sekä käyttö- huoltokokoonpano-ohjeita Asennus ja valmistus käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja huolehtia niiden kunnosta koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita ja koneenelimiä tehdä vierintälaakerien asennuksia ja ketju- ja hihna-asennuksia sekä osaa asentaa tiivisteitä osaa tehdä kierteitä manuaalisesti laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunvalvonnan periaatteet asennuksessa. Mittaustekniikka tehdä laiteasennusmittauksia rullaja työntömitalla ja osaa käyttää konevesivaakaa selvittää tavallisimmat kierteet mittaamalla ja taulukoiden avulla Työelämävalmiudet Noudattaa työaikoja On oma-aloitteinen Siivoaa työympäristön kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä noudattaa työturvallisuus ohjeita ja määräyksiä Paineilmajärjestelmän toiminta Oppilaitoksen tai tuotantolaitoksen paineilmajärjestelmän toiminta paineilman tuottaminen, suodatus, kuivatus ja säätö. Asennuksen ja automaation perustyöt (15 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa suoritettavina oppimistehtävinä sekä asennusharjoituksina. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Hydrauliikka-, pneumatiikka- ja sähkö- asennuksia ja kytkentöjä simuloidaan tietokoneavusteisesti. Työ- ja kokoonpanopiirustuksia laaditaan suunnitteluohjelmistolla. Työelämässä tapahtuvaa työssäoppimisjaksoa ei tässä opintojaksossa yleisesti suoriteta. Luokkaopetuksessa käydään läpi eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan käytännön työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueilta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suoriutumaan työtehtävistään itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota asennuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen ja työaikojen noudattamiseen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien suorittamista ja edistymistä arvioidaan S-merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, mikä arvioidaan T1, H2 ja K3. Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

6 5 Pneumatiikka kytkennät suoran ilmaohjauksen periaate epäsuoran ilmaohjauksen periaate sylinterin liikenopeuden asettaminen (pikapoisto- ja vastusvastaventtiileillä) pneumaattisen logiikan (JA, TAI, EI) toteuttaminen vastaventtiileillä sylinterin liikkeen tunnistaminen ja ohjaaminen rullavivuilla ja lähestymiskytkimillä pneumatiikka järjestelmän ajastaminen paineesta riippuvaisen järjestelmän rakentaminen kahden tai useamman sylinterin sekvenssiohjaus huoltolaitteet pneumatiikan piirrosmerkit 1- ja 2-toimiset sylinterit suuntaventtiilit ja niiden ohjaustavat vastaventtiilit paineventtiilit Sähköpneumatiikka kytkennät suoran sähköohjauksen periaate epäsuoran (releohjaus) sähköohjauksen periaate logiikan (JA, TAI, EI) soveltaminen releohjauksissa sylinterin liikkeen tunnistaminen, raja- ja lähestymiskytkimillä sekä antureilla (OPT, IND, KAP) painekytkimen käyttäminen liikeohjauksissa kahden tai useamman sylinterin sekvenssiohjaus jännitteen ja sähkövirran mittaaminen yleismittarilla sähköpneumaattisista järjestelmistä. Hydrauliikan kytkennät hydraulisylinterin ohjaaminen manuaalisesti Paineen ja virtauksen säätäminen Hydraulimoottorin ohjaaminen manuaalisesti Ensiaputaidot EA1-kurssin suorittaminen tai vastaavien tietojen ja taitojen osoittaminen.

7 6 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä opiskelija valmistaa tai korjaa piirustusten mukaan tuotteen tai laiteen, joka kattaa mahdollisimman täydellisesti osion eri aihealueet. Tarvittaessa automaatio-osuus suoritetaan erillisenä näyttönä, jotta tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuksi mahdollisimman laaja-alaisesti. Näyttö suoritetaan oppilaitoksen työsalissa jakson loppupuoliskolla ja kestää 1-2 viikkoa. Ammattiosaamisen näytön voi suorittaa myös työssäoppimispaikalla Koneistuksen perustyöt, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Peruskoneistusmenetelmät sorvaus jyrsintä poraus sahaus koneiden rakenne Koneistuksen perustiedot työstöliikkeet työstöarvot kappaleen kiinnitys teräaineet teränkiinnitys menetelmät Koneenpiirustus projektiot mitoitus leikkauskuvannot mittakaava CAD-perusteet Työkappaleen mittaaminen rullamitta työntömitta mikrometri Työturvallisuus työturvakortti / valmius suorittaa työturvakortti Koneistuksen perustyöt (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Koneistusharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. CAD-perusteet toteutetaan CAD-sovelluksella teoria/atk luokassa. Työelämässä tapahtuvaa työssäoppimisjaksoa ei tässä opintojaksossa yleisesti suoriteta. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota koneistuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

8 7 merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, mikä arvioidaan T1, H2 tai K3. Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Koneistuksen perustyöt tutkinnon osassa opiskelija valmistaa piirustuksen mukaisen koneistettavan kappaleen annettujen toleranssien mukaan. Ammattiosaamisen näyttö sisältää sorvaamista, jyrsimistä ja kierteitystä. Näytön suoritus tapahtuu opintojakson loppupuoliskolla koulun työsalissa ja on kestoltaan n. 1 viikko. Oppilaitoksessa pidettävässä näytössä pyritään saamaan työelämän edustaja mukaan näytön seurantaan ja/tai arviointikeskusteluun. Ammattiosaamisen näytön voi suorittaa myös työelämässä, mikäli on mahdollisuus saada riittävän laaja-alaiset sisällöt Levytöiden ja hitsauksen perustyöt, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Työpiirustukset piirustusten lukeminen käsin piirtäminen CAD-piirtäminen mitoitusmerkinnät hitsausmerkinnät projektiot leikkauskuvannot Koneiden rakenne ja turvallisuusriskit pylväsporakone levyleikkurit pyöristyskoneet taivutuskoneet polttoleikkaus käsityökalut Levyjen liittäminen ruuviliitokset vetoniittiliitokset juottaminen liimaaminen Levytöiden ja hitsauksen perustyöt (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Harjoitukset toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. CAD-perusteet toteutetaan CAD-sovelluksella teoria/atk luokassa. Työelämässä tapahtuvaa työssäoppimisjaksoa ei tässä opintojaksossa yleisesti suoriteta. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

9 8 Hitsauksen perustiedot kaasuhitsaus MAG-hitsaus puikkohitsaus Piirrottaminen kappaleen piirrottaminen levyaihioon Mittaaminen piirrottamiseen liittyvät pituus- ja kulmamitat Viimeistely osien viimeistelytyöt tarkistusmittaukset ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota levytöissä sekä hitsauksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, mikä arvioidaan T1, H2 tai K3. Turvallisuus tulitöissä tulityökorttikoulutus hyväksytysti, korttia ei ole pakko lunastaa. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnon osassa ammattiosaamisen näyttö sisältää metallituotteen valmistamisen levytyö- ja hitsausmenetelmillä piirustusten mukaan.

10 9 2.2 Valmistustekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Koneistus, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Koneenpiirustus Projektiot Leikkauskuvannot Mitoitus Toleranssit Pintamerkit CAD CNC-tekniikka perusteet ja periaatteet Materiaalitekniikka Lämpökäsittelyn perusteet Mittaus Koneistus mittavälineiden tuntemus mittavälineiden tarkastaminen ja asettaminen mittakellon käyttö kappaleen kiinnitys terän valinta ja kiinnitys taloudelliset työstöarvot eri raakaaineille apulaitteiden käyttö (jakolaite ym..) konekalvinta poranteroitus työturvallisuus Sorvaus menetelmien hallinta ulko- ja sisäpuolinen sorvaus lieriön ja kartion sorvaus viisteet pyöristykset kierteen valmistus Jyrsintä menetelmien hallinta Koneistus (30 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa sekä työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Koneistusharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. CAD-perusteet toteutetaan CAD-sovelluksella teoria/atk luokassa. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota koneistuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3. Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tasonjyrsintä olakkeenjyrsintä viisteenjyrsintä kiilauran jyrsintä reikien jyrsintä

11 10 Hionta hionnan perusteet hiomalaikat Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Koneistuksen työssäoppimisjakson aikana tai työsalissa opiskelija näyttää osaamistaan ennalta sovittuna aikana. Näytön sisällöt ovat aiemmin harjoiteltuja koneistustöitä Levy- ja hitsaustyöt, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Levytyöt suuntaisleikkurin käyttö terminen leikkaus käsivarainen leikkaus o harppi o piirrotus o rissat o laatu o mekanisoitu pyöristyskoneen käyttö o lieriö o kartio o esitaivutus o malline kulmauskoneen käyttö o manuaalinen o CNC-kone Hitsaus Hitsauskoneiden käyttö(111,135, 136, 141) WPS:n käyttö Levyrakenteet kokoonpano ja hitsaus Levy- ja hitsaustyöt (30osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Levy- ja hitsaustyöharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan. Luokassa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota levy- ja hitsaustöissä tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

12 työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. 11 Koneenpiirustus Kuvatulkinta Hitsausmerkit Kokoonpanokuvat Työvaihesuunnittelu Työturvallisuus Turvallinen työskentely Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö sisältää metallirakenteen valmistamisen piirustusten mukaan hitsaus- ja levyntyömenetelmin Koneenasennus, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tekninen piirustus työ- ja kokoonpanopiirustusten lukeminen suunnitteluohjelmalla piirtäminen Mittaustekniikka Mikrometrillä ulko- ja sisämittaus M-kierteen halkaisijan ja nousun mittaaminen Tuuma kierteen halkaisijan ja nousun mittaaminen Säteis- ja aksiaaliheiton mittaaminen laipasta mittakellolla Tekee vaaituksen vesivaalla Tekee vaaka- ja pystylinjauksen laserlinjauslaitteella Pyörimisnopeuden mittaus Tekee mekaanisen tasapainotuksen Tekee tasapainotuksen Teoriaopetus, oppimistehtävät Suunnitteluohjelmalla työ- ja kokoonpanopiirrusten piirtäminen. Teoriaopetus, oppimistehtävät Työsalissa asennusharjoitus, teoriaopetus, asennusohjeet, työpisteesen- ja työturvallisuuten perehtyminen Trukkikortti suoritetaan logistiikka puolella Työn vaatimusten mukainen pukeutuminen. Sovittujen työaikojen, toiminta- ja työturvallisuusohjeiden sekä määräysten noudattaminen. Koneenasennuksen töihin osallistuminen teknologiateollisuuden yrityksessä Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

13 iskusysäysmenetelmällä 12 Asennus ja valmistus Purkaa vaihdelaatikon ja irrottaa sähkömoottorin Vaihdelaatikon- ja sähkömoottorin asennus asennusohjeiden mukaan Laakereiden asennus lämmittämällä ja välysten mittaus Tiivisteidenasennus Hammaspyörien asennus, hammasvälystenmittaus Lohkojen liittäminen ja tiivistäminen Tekee sähköasennukset ja -kytkennät kuvien avulla Asentaa laippaliitoksen ja tekee tarvittavat mittaukset ja linjaukset Voitelujärjestelmät ja voiteluaineet Perehtyy työkoneen voitelujärjestelmään ja tekee voitelujärjestelmän asennus ja huolto-ohjeet opettelee koneenasennuksessa tarvittavien työvälineiden ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä. Selviytyy työtilanteista englannin kielellä. Lukee englanninkielisiä käyttö-, huolto- ja kokoonpano-ohjeita. Oppimismaisemat: Salpauksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt, ATK-luokat, luokkatilat, mobiiliohjaus, kuvaportfolio, yhteistoiminnallinen oppiminen ja yritykset Tuotantotoiminnan kannattavuus tai kustannuslaskenta arvioi vaihdelaatikon purkamiseen ja kasaamiseen menevän ajan laskee vaihdelaatikon purkamis- ja asennusajan sekä työkustannukset Verkko-osaaminen etsii verkosta asennus- ja huolto-ohjeet Työturvallisuus tekee nostot ja siirrot turvallisesti tutustuu työturvallisuusmääräyksiin ja noudattaa työturvallisuusohjeita sekä - määräyksiä Trukkikortti trukkikortin teoria trukin ajoharjoitus Työelämävalmiudet noudattaa työaikoja on oma-aloitteinen siivoaa työympäristön kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä noudattaa työturvallisuus ohjeita ja määräyksiä

14 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä suoritetaan kokoonpano, korjaus tai kunnossapitoasennustehtävä Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Sähkömekaaniset asennukset, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Asennusmittausten suorittaminen rullamitalla, työntömitalla ja mikrometrillä mittaaminen Piirustuksien lukeminen asentamisen apuna kokoonpano-, asennus- ja osapiirustusten lukeminen. Mittakellon käyttö epäkeskeisyyden ja heiton mittaaminen Kone-elimien asentaminen kytkimien ja hihnapyörien asennus linjauslaitteen käyttö Laakerointityyppien kunnon tarkastus liukulaakerit vierintälaakerit Laakerointien irroitus ja asennus ulosvetäjät lämmitys- ja jäähdytyslaitteet paineöljytyökalut Sähkömekaaniset asennukset koneisiin anturit ohjauslaitteet releet ja kontaktorit riviliittimet Sähkömekaaniset asennukset (30 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa suoritettavina oppimistehtävinä sekä asennusharjoituksina ja/tai työssäoppimalla. Luokkaopetuksessa käydään läpi eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan käytännön työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueilta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suoriutumaan työtehtävistään itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota asennuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen ja työaikojen noudattamiseen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa ja työssäoppimispaikoilla. Työkokonaisuuksien suorittamista ja edistymistä arvioidaan S-merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla, mikä arvioidaan T1, H2 ja K3. Näyttöä jatketaan tarvittaessa oppilaitoksessa. Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

15 14 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä opiskelija valmistaa ja kokoaa jonkin pneumaattisen, hydraulisen tai sähkömekaanisen laitteen työ- ja kokoonpanopiirustusten mukaisesti. Näyttö suoritetaan työyhteisön jäsenenä teknologiateollisuuden valmistus- ja kokoonpanotehtävissä. Näyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa oppilaitoksessa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa Kunnossapito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Koneturvallisuus Turvallisuusmääräykset Automaattisten koneiden turvallisuus Sähköturvallisuus Voiteluhuolto Voiteluaineiden tunnistaminen Voiteluaineiden säilyttäminen, käyttäminen ja jäteöljyn käsitteleminen Ennakoivan huollon tehtävien suorittaminen Käytönaikaisen ja kunnonvalvonnan mittausten suorittaminen Koneiden ja laitteiden kunnon arvioiminen ja huoltotarpeen määrittäminen Huolto- ja korjaustarpeen raportoiminen Mekaanisen voimansiirron huolto- ja asennustöiden suorittaminen Pneumatiikka- ja hydraulijärjestelmien vianhaku sekä kunnossapito Anturit ja rajakytkimet Verkosto: letkut, putket ja liittimet Venttiilit Toimilaitteet Kunnossapito (30 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa suoritettavina oppimistehtävinä sekä asennusharjoituksina ja/tai työssäoppimalla. Luokkaopetuksessa käydään läpi eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan käytännön työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueilta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suoriutumaan työtehtävistään itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota asennuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen ja työaikojen noudattamiseen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa ja työssäoppimispaikoilla. Työkokonaisuuksien suorittamista ja edistymistä arvioidaan S-merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Toteutetaan vuosittain yhdessä opettajien kanssa tehtävän lukuvuosikohtaisen toteutussuunnitelman mukaisesti seuraavissa yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan

16 15 Koneenosien ja teräsrakenteiden valmistaminen Koneistustyöt Hitsaustyöt työssäoppimisjaksolla, mikä arvioidaan T1, H2 ja K3. Näyttöä jatketaan tarvittaessa oppilaitoksessa. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä opiskelija suorittaa valitun laitekokonaisuuden määräaikaishuollon sekä käyntikunnon arvioinnin. Näyttö suoritetaan työyhteisön jäsenenä teollisuuden huolto- tai kunnossapitotehtävissä. Näyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa oppilaitoksessa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat Elektroniikan kokoonpanotyöt, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Työskentelee seuraavissa valmistustehtävissä jossa perehtyy tuotannonohjaukseen, valmistusohjeisiin, käyttää käsi- ja sähkötyökaluja, osaa valita oikeat osat ja työmenetelmät työn mukaan, toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla, tekee laadun varmistusmittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa elektroniikan komponenttien toimintakunnon Työturvallisuus perehtyy työturvallisuusohjeisiin työpaik kaohjaajan kanssa ja palauttaa perehdytyslistan työsuojelupäälikölle Kokoonpanolinja 1:llä työskentely osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Toteutetaan elektroniikkatuotannon erilaisissa työtehtävissä ja työkokonaisuuksissa työpaikalla työssäoppimalla. Oppimisen ohjaamisesta vastaa TOP-paikan lähiesimiehet, työpaikkaohjaajat ja oppilaitoksen työssäoppimisenohjaaja ennalta laaditun työkierron mukaisesti. Työkohteen vaatimusten mukainen pukeutuminen. Sovittujen työaikojen, toiminta- ja työturvallisuusohjeiden sekä määräysten noudattaminen. Elektroniikkan kokoonpano tehtäviin osallistuminen teknologiateollisuuden yrityksessä Työskentely elektroniikan valmistus- ja kokoonpanotehtävissä. Oppimismaisema: teknologiateollisuuden yritys

17 Kokoonpanolinja 2:lla työskentely osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Kokoonpanolinja 3:lla työskentely osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Kokoonpanolinja 4:llä työskentely osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä 16 Kotelointi osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Tekninen piirustus elektroniikan piirrosmerkit ja piirrosstandardit osaa lukea piirikaavioita Työelämävalmiudet Noudattaa työaikoja On oma-aloitteinen Siivoaa työympäristön

18 17 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö kestää 1-2 viikkoa. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä elektroniikkateollisuudessa, elektroniikan valmistus- ja kokoonpanotehtävissä Pneumatiikka-asennukset, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi ->eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Pneumatiikkajärjestelmään tutustuminen paineilman tuottaminen / kompressoritekniikka paineilman jälkikäsittely paineilmaverkosto paineilmajärjestelmän venttiilit paineilman käyttökohteet oppilaitoksen tai tuotantolaitoksen pneumatiikkajärjestelmä Pneumatiikkajärjestelmän kytkentä- ja ohjauskaavioiden laadinta, simulointi sekä testaus ilmaohjausten soveltaminen Releohjausten soveltaminen Logiikkaohjausten soveltaminen Pneumatiikkajärjestelmän toiminta periaatteet Vianhaku ja järjestelmän toimintakuntoon saattaminen Piirros- ja ohjausmerkkien tuntemus Pneumatiikkajärjestelmän rakentaminen, säätö, käyttöönotto ja kunnonvalvonta Muoviputkien ja niihin sopivien liittimien sekä kannattimien asentaminen Metalliputkien ja niihin sopivien liittimien sekä kannattimien asentaminen Pneumatiikkaputkien ja letkujen asentamisessa tarvittavien työkalujen käyttäminen Pneumatiikkaventtiilien ja/tai venttiiliterminaalien asentaminen Pneumatiikka-asennukset (15 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- sekä työsaliopetuksessa ja/tai työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Pneumatiikka-asennuksia ja -kytkentöjä simuloidaan tietokoneavusteisesti. Luokkaopetuksessa käydään läpi eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan käytännön työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueilta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suoriutumaan työtehtävistään itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota asennuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen ja työaikojen noudattamiseen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien suorittamista ja edistymistä arvioidaan S-merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan

19 18 ohjauskoteloihin tai koneisiin Pneumatiikkaventtiilien ja toimilaitteiden sekä anturien liittäminen ohjausjärjestelmään Pneumatiikkajärjestelmän puhdistaminen ja käyttöönotto Pneumatiikkajärjestelmän kunnonvalvonta työssäoppimisjaksolla, mikä arvioidaan T1, H2 ja K3. Näyttöä jatketaan tarvittaessa oppilaitoksessa. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tutkinnon osan suorittaja rakentaa kaavioiden, työpiirustusten ja ohjeiden mukaan pneumatiikkajärjestelmän, ottaa sen käyttöön ja säätää toimintakuntoon. Lisäksi tutkinnon osan suorittaja tekee pneumatiikkajärjestelmän kunnonvalvontaan liittyviä tehtäviä. Näyttö suoritetaan työyhteisön jäsenenä teknologiateollisuuden valmistus- ja kokoonpanotehtävissä. Näyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa oppilaitoksessa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi ->eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ruostumattoman teräksen (RST) ja alumiinin (AL) hitsaaminen TIG-hitsaus MIG/MAG-hitsaus Hitsausohje (WPS) Työympäristön vaatimukset Materiaalien käsittelyn vaatimukset Hitsien jälkikäsittely (peittaus, harjaus, hionta ja oikaisu) Volframielektrodin teroitus Valitulla prosessilla standardien SFS-EN tai SFS-EN ISO mukainen levyhitsauskoe FW tai BW asennoissa PA, PB, PF, hitsiluokka C Kaarijuotokset (hitsausjuotto, MIGhitsauslaitteisto) Hitsaus teoria Yleisimmin käytetyt AL/RST materiaalit ja niiden merkinnät Materiaalien hitsattavuus Hitsattavuutta rajoittavat tekijät Erityistoimet hitsauksen suorittamiseksi Hitsauksen suoritustekniikat Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Hitsaustyöharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu tähän tutkinnon osaan. Luokassa ja työsalissa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suoriutumaan työtehtävästä

20 19 Hitsauksen liitosmuodot Hitsauksen muodonmuutokset Perustiedot AL/RST hitsauslisäaineista Työelämävalmiudet Työaikojen noudattaminen Oma-aloitteisuus Työympäristön siivous itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään erityistä huomiota ao. materiaalien käsittelyyn sekä yleisesti levy- ja hitsaustöissä tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = suoritettu). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Opiskelija suorittaa valitsemallaan hitsausprosessilla levyhitsauskokeen joko alumiinilla tai ruostumattomalla teräksellä. Oppimismaisemat: Salpauksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt, ATK-luokat, luokkatilat, mobiiliohjaus, kuvaportfolio, yhteistoiminnallinen oppiminen ja yritykset Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan alumiinisen ja/tai ruostumattoman teräs tuotteen valmistus hitsausohjeiden ja piirustusten mukaan Asennushitsaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi ->eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tekninen piirustus Hitsausmerkinnät Työpiirustusten lukeminen Teoriaopetus, oppimistehtävät Suunnitteluohjelmalla työ- ja kokoonpanopiirrusten piirtäminen. YTO integrointi kemia

21 20 Hitsaus teoria suojakaasut hitsausvirheet hitsauksen esivalmistelut hitsausjännitykset ja niiden poistaminen eri metallien hitsaaminen yhteen korroosion sähkökemialliset perusteet ja metallien sähkökemialliset jalousaste-erot hitsien jälkikäsittely ja korroosiosuojaus Puikkohitsaus Teoria Alapiena Pysty Monipalko Teoriaopetus, oppimistehtävät Työn vaatimusten mukainen pukeutuminen. Sovittujen työaikojen, toiminta- ja työturvallisuusohjeiden sekä määräysten noudattaminen. Kahdella hitsausprosessilla suoritettu asennushitsaus työolosuhteissa. Oppimismaisemat: Salpauksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt, ATK-luokat, luokkatilat, mobiiliohjaus, kuvaportfolio, yhteistoiminnallinen oppiminen ja yritykset MIG-, MAG-hitsaus Teoria Alapiena Pysty Monipalko Polttoleikkaus Kaasupolttoleikkaus Plasmaleikkaus Kovajuottaminen Messinki Fosforikupari Ruostumattoman teräksen hitsaus TIG-hitsaus MAG-hitsaus Puikkohitsaus Alumiinin hitsaus TIG-hitsaus MAG-hitsaus Päälle-, kova- ja täyttöhitsaus Päällehitsaus Kovahitsaus Täyttöhitsaus Tulityöturvallisuus Tulityölupa tilapäisellä tulityöpaikalla Työelämävalmiudet Noudattaa työaikoja On oma-aloitteinen Siivoaa työympäristön Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin.

22 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö kestää 1-2 viikkoa ja näyttö suoritetaan kahdella hitsausprosessilla suoritettu asennushitsaus asennusolosuhteissa, oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa Hitsaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi YLEISTÄ Hitsausprosessin valinta Hitsien tarkistusmittaus Silloitus Yksi ja monihitsaus Käyttöalueet Hitsausvirheet Miten vältetään SFS-EN ISO 5817 Hitsiluokat B, C, D Silmämääräinen arviointi WPS-käyttö ja laadinta Materiaalioppi Koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit Eri materiaalien muodonmuutokset Koneenpiirustus Kuvatulkinta Hitsien mitoitus ja merkinnät Hitsausprosessit Puikkohitsaus(111) - Käyttöalueet - Laitteistot o Virtalähde - Huolto - Hitsausarvojen säätö - Puikkotyypit o Ominaisuudet o Käyttökohteet o Merkinnät o Puikon valinta o Puikkojen varastointi, kuivaus ja käsittely - Hitsauksen suoritus Mig- ja Mag-hitsausprosessit (131,135) - Käyttöalueet - Lisäainelangat ja langan valinta - Laitteiston käyttö ja huolto - Suojakaasun valinta Hitsaus (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Hitsaustyöharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu tähän tutkinnon osaan. Luokassa ja työsalissa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suoriutumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota levy- ja hitsaustöissä tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä).

23 - Kaasun merkinnät - Kaasusuojajärjestelmän säätö - Virtausmäärä - Hitsausparametrien hallinta - Virtalähde - Hallita eri kaarialueet ja pulssitus Tig-hitsausprosessi (141) - Käyttöalueet - Hitsattavat materiaalit - Laitteisto - Huolto - Hitsausarvojen säätö ja langanvalinta Pätevyyskokeet Hitsata valitsemallaan prosessilla standardien SFS-EN tai SFS- EN ISO mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PB ml, PF, PD, hitsiluokka C. Hitsaus Kokoonpanohitsaus 135- ja 111- prosessseilla Jauhekaarihitsauksen perusasiat Hitsauskokeet - FW,PA,PB, ml ja PF sl jollakin hitsausprosessilla (111, 135, 136) 22 Valmistaminen Osien katkaisu Levyjen leikkaus (mekaaninen ja CNC) suuntaisleikkurilla Käsivarainen terminen leikkaus CNC- ohjattu terminen leikkaus Aukkojen ja railojen valmistaminen Palkki-, pilari ja profiilijatkotset ja laipoitukset juurituella Kokoonpanohitsaus - Silloitus Levy- ja kotelopalkkien perusasiat Tuntea SFS-EN standardin vaatimukset Rakenteiden ja osien mittatarkistus Ristikkorakenteiden hitsaus Materiaalioppi Profiilityypit ja niiden merkinnät Laatuvaatimukset WPS-käyttö Kuuma- ja kylmäoikaisun perusteet Lämmöntuonti* Koneenpiirustus Työpiirustusten tulkinta Hitsien merkinnät Työturvallisuus Työmaaturvallisuus Turvalliset nostot/siirrot Turvallinen työskentely

24 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan hitsaus kansainvälisten määräysten mukaan IW-hitsaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi YLEISTÄ SFS-EN SFS-EN ISO 5817 WPS-käyttö ja laadinta Hitsausprosessit Puikkohitsaus(111) Mig- ja Mag-hitsausprosessit (131,135) Tig-hitsausprosessi (141) Muut hitsausprosessit - jauhekaarihitsaus - plasmahitsaus - kaasuhitsaus - vastushitsaus Pätevyyskokeet hitsataan oppijan valitsemalla prosessilla IIW/IAB mukaiset levy/levy pienahitsit (FW) asennoissa PA, PB, PG, PF ja PD ja putki/levy asennoissa PB, PF, PD ja PD 60 sekä päittäishitsit (BW) asennoissa PA ja PF siten, että hitsien laatutaso täyttää silmämääräisessä tarkastuksessa standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokan C vaatimukset hitsataan oppijan valitsemalla prosessilla standardien SFS-EN ja/tai SFS-EN ISO vaatimusten mukaisesti IIW/IAB:n määrittelemistä levy/levy pienahitsauspätevyyskokeen (FW) hitsausasennoissa, PB ml ja PF sekä putki/levy pienahitsauspätevyyskokeen (FW) hitsausasennoissa, PF ja PD IW - teoriakoe IW-hitsaus (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-ja työsaliopetuksessa. Opetuksessa hyödynnetään kansainvälisen hitsaajan (IW) sähköistä opetusmateriaalia ja yritysten koulutusaineistoa. Hitsaustyöharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso ei kuulu tähän tutkinnon osaan. Luokassa ja työsalissa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilötyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suoriutumaan työtehtävästä itsenäisesti. Oppimisessa kiinnitetään huomiota hitsaustöissä tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Hitsauspätevyyskokeet sekä teoriakoe suoritetaan oppilaitoksessa.

25 Yleisosa Hitsauksen perussanasto Sähkön käyttö kaarihitsauksessa Muodonmuutokset ja hitsausjännitykset Hitsausasennot ja tunnukset Hitsausprosessien nimet ja tunnukset Hitsausmerkit Hitsausstandardit Hitsausaineet Eri materiaalit ja niiden hitsaus Johdatus teräksiin Seostamattomien/niukkaseosteisten terästen hitsattavuus Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus Alumiinit ja niiden hitsaus Titaanit, nikkelit ja kuparit ja niiden hitsaus Valuteräkset ja niiden hitsaus Valuraudat ja niiden hitsaus Eripariliitosten hitsaus Työturvallisuus Terveys ja turvallisuus hitsaustyössä Teollisuuskaasut ja turvallinen käyttö Lämpökäsittelyt hitsauksen yhteydessä Hitsausliitokset Levyjen hitsausliitokset Putkien hitsausliitokset Hitsausprosessit Puikkohitsaus MIG/MAG-hitsaus MIG/MAG-hitsausaineet Täytelankahitsaus TIG-hitsaus Muut: jauhekaari-, plasma-, kaasuja vastushitsaus Hitsauksen suoritus Osa 1 Osa 2 Laatu Hitsauslaitteisto Laadunvarmistus Pätevyyskokeet; Alumiinit Pätevyyskokeet: Teräkset Hitsausohjeet, WPS Perusaineryhmät Hitsiluokat ja hitsausvirheet Tarkastus ja testaus Mekaaninen aineenkoetus Leikkaus, railonvalmistus ja talttaus Leikkaus ja railonvalmistus Talttaus Korjaushitsaus 24

26 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan hitsaus kansainvälisten määräysten mukaan Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Cnc-ohjattu levytyökone Ohjelmointi - Toimintatavat - parametrit Käyttö - ohjelmoinnin korjaukset CNC-ohjattu polttokone Ohjelmointi ja käyttö Robotin ohjelmointi ja käyttö Materiaalit Merkinnät Ominaisuudet Nostimien käyttö Siltanosturit Haarukkavaunu Pumppukärryt Lasertyöstön ohjelmointi ja käyttö Vesileikkurin ohjelmointi ja käyttö Koneenpiirustus kuvien tulkinta Työturvallisuus Laitteiden turvallinen käyttö Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Harjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan Luokassa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa / paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä).

27 26 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan monimuotoisen työkappaleen tai osakokonaisuuden valmistaminen CNC-ohjelmoitavalla levyntyöstökoneella työpiirustuksen mukaan Levy- ja teräsrakennetyöt, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tiedon hallinta Työsuunnitelma Sopivat valmistusmenetelmät Työpiirustusten luku - Leikkauskuvannot - Muoto- ja sijaintitoleranssit - Hitsausmerkinnät - Railotyypit CNC-ohjelmointi piirustusten mukaan Standardin ISO mukaiset hitsausohjeet (WPS) Standardin SFS-EN-ISO 5817 määrittelemät hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset hitsiluokissa B, C ja D Standardien SFS-EN ja SFS- EN ISO mukainen pienahitsauskoe levy/levy (FW) asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla, hitsiluokka C Levyjen ja muototerästen muokkaus Käsivarainen ja koneellinen polttoleikkaus (SFS-EN ISO 9013) Hitsausprosessit - puikko - MIG/MAG - TIG Levyjen leikkaaminen - suuntaisleikkuri - saha - kulmahiomakone Paksujen levyjen pyöristäminen Paksujen levyjen särmäys Levy- ja teräsrakennetyöt (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Harjoitteet toteutetaan työsalin koneilla sekä työssäoppimispaikoissa. Opiskelija hitsaa standardien SFS-EN ja SFS-EN ISO mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla, hitsiluokka C. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan Luokassa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä

28 27 Muototerästen ja putkien katkaisu - saha - kulmahiomakone - muototeräsleikkurit Teräsrakenteiden muotoilu, taivutus ja oikominen Kylmä- ja kuumaoikaisu Railojen valmistelu Esiasettelun tarkistusmittaukset Silloitus Valmiin kappaleen tarkistusmittaukset Nosto-, kiinnitys- ja apulaitteiden turvallinen käyttö Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan metallirakenteen valmistaminen piirustusten mukaan hitsaus- ja levynkäsittelymenetelmin Levytyökeskuksen käyttö, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Levytyökeskuksen käyttö Rakenne Käyttöalueet Toiminta - työkalut/valinta - työkalujärjestelmä - käyttöpaneelin hallinta - korjaukset - Häiriötilanteet - Osien viimeistely ja tarkistus - Tarpeellinen huolto Levytyökeskuksen ohjelmointi geometriset muodot tiedonsiirto koneelle korjaukset käytettävät materiaalit simulointi Materiaalioppi Käytettävät materiaalit ja niiden Levytyökeskuksen käyttö (15 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan pääasiassa työssäoppimalla työssäoppimispaikassa. Koulussa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Harjoitteet toteutetaan mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä

29 28 ominaisuudet Työturvallisuus turvallinen käyttö Koneenpiirustus kuvatulkinta itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan levytyön valmistus piirustusten mukaan käyttäen tarvittavia koneita ja laitteita työturvallisuutta noudattaen Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Mekanisointi Mekanisoinnin teoreettiset peusteet edut/haitat laitteet esim. kevytmekanisointi käyttö esim. pistoolin ja kappaleen kiinnitys parametrit Käsivarainen hitsaus Hitsausprosessit(135/136/138) Hitsausoperaattorin tietojen ja taitojen teoreettiset perusteet (SFS1418) Robotin käyttö Teoreettiset perusteet Koordinaatistot Mekanisoitu- ja automatisoitu hitsaus (15 osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Harjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan. Luokassa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan

30 29 Virheilmoitus => virheiden korjaus Pyörityspöydän käyttö Työturvallisuus laitteiden turvallinen käyttö turvallinen työympäristö Koneenpiirustus Kuvatulkinta työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan metallirakenteen valmistus mekanisoidulla tai automatisoidulla hitsausmenetelmällä piirustusten mukaan NC-tarkkuussärmäys, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi NC- ohjelmointi särmäyskoneen NC- ohjelmoinnin näyttöpaneelilta käyttää särmäyspuristimen piirustus- ja taivutusohjelmaa ja siirtää taivutusohjelman särmäyskoneelle taivutuksen simuloinnin sekä automaattitoiminnalla että manuaalitoiminnolla Työkalujen käyttäminen Teoriaopetus, oppimistehtävät Suunnitteluohjelmalla työ, levitys ja kokoonpanopiirrusten laatiminen. Materiaalien ominaisuudet Teoriaopetus, oppimistehtävät(esim. särmäyskokeet, joilla tutkitaan aineen käyttäytymistä särmäyksessä) Kuvaportfolion laadinta painin- ja vastintyökalujen perusmallit ja käyttöalueet Oppimismaisemat:

31 30 valita oikeat työkalut eri särmäystehtäviin kiinnittää työkalut ja tehdä niiden säädöt ja tarkistukset huolehtia työkalujen varastoinnista ja käyttökuntoisuudesta Salpauksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt, ATK-luokat, luokkatilat, mobiiliohjaus, kuvaportfolio, yhteistoiminnallinen oppiminen ja yritykset 3D piirustusten laatiminen Työpiirustusten lukeminen ja mittaaminen lukea särmäystyön työpiirustuksia ja laatia työsuunnitelman mitata kulmat särmäyksen jälkeen ja tehdä korjausohjelmoinnit Materiaalien ominaisuudet Oikaistun pituuden laskeminen särmäyksessä särmäyksen tekniset perusteet ja aineen käyttäytymisen särmäyksessä tavallisimpien särmättävien materiaalien ominaisuudet ja särmäykseen vaikuttavat tekijät Työturvallisuus käyttää särmäyspuristinta turvallisesti käyttää nosto- ja siirtovälineitä ja käsitellä levymateriaaleja Huolto käyttää laitteiston kunnonseurantaa ja tehdä käyttäjän huoltotehtävät käsitellä valmiita särmäystuotteita sekä pakata ja dokumentoida ne Työelämävalmiudet noudattaa työaikoja on oma-aloitteinen siivoaa työympäristön kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä noudattaa työturvallisuus ohjeita ja määräyksiä Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä tarkkuussärmätään työpiirustusten mukaisia levyosia NCsärmäyskoneella.

32 Ohutlevytyöt, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet 31 Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Piirustusten luku leikkaus- ym. kuvannot liitosmerkinnät muoto- ym. toleranssimerkinnät levityspiirustukset käsin sekä CADohjelmalla Ohutlevymateriaalit kupari alumiini muovitettu ohutlevy hiottu RST HST Ohutlevyn muokkaus piirrotusmenetelmät ja välineet nakertaja, kuvio- ja suuntaisleikkurit, kulmauskone taivutussuunnitelma särmäys vaotus saumaus, -tyypit ja menetelmät Ohutlevyliitokset liimaus, ruuviliitokset, vetokaraniittiliitokset MAG-hitsaus MIG-hitsaus TIG-hitsaus vastushitsaus SFS-EN ISO 5817 mukaiset laatuvaatimukset hitsiluokissa B, C ja D Työturvallisuus laitteiden turvallinen käyttö turvallinen työympäristö Viimeistelytyöt Ohutlevytyöt (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka-, työsaliopetuksessa ja työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Harjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan. Luokassa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä suoritetaan ohutlevytuotteen valmistus piirustusten mukaan.

33 Rakennusten teräsosien valmistus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet 32 Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hitsaus Kokoonpanohitsaus 135- ja 111- prosessseilla Jauhekaarihitsauksen perusasiat Hitsauskokeet - FW,PA,PB, ml ja PF sl jollakin hitsausprosessilla (111, 135, 136) Valmistaminen Osien katkaisu Levyjen leikkaus (mekaaninen ja CNC)suuntaisleikkurilla Käsivarainen terminen leikkaus CNC- ohjattu terminen leikkaus Aukkojen ja railojen valmistaminen Palkki-, pilari ja profiilijatkotset ja laipoitukset juurituella Kokoonpanohitsaus - silloitus Levy- ja kotelopalkkien perusasiat Tuntea SFS-EN standardin vaatimukset Rakenteiden ja osien mittatarkistus Ristikkorakenteiden hitsaus Materiaalioppi Profiilityypit ja niiden merkinnät Laatuvaatimukset WPS-käyttö Kuuma- ja kylmäoikaisun perusteet Lämmöntuonti* Koneenpiirustus Työpiirustusten tulkinta Hitsien merkinnät Työturvallisuus Työmaaturvallisuus Turvalliset nostot/siirrot Turvallinen työskentely Rakennusten teräsosien valmistus (15osp) tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan pääasiassa työssäoppimalla työssäoppimispaikassa. Koulussa tapahtuvassa oppimisessa ohjataan lähinnä eri aihealueiden teoreettisiin perusteisiin ja hitsausharjoitusten ja pätevyyskokeiden suorittamiseen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Levy- ja hitsaustyöharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla, mahdollisilla simulointiohjelmilla sekä työssäoppimispaikoissa. Työelämässä tapahtuva työssäoppimisjakso kuuluu olennaisesti tähän tutkinnon osaan. Työtä tekemällä harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnon osan eri aihealueilta ja opitaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännössä oppiminen toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä, jolloin oppija joutuu suorittumaan työtehtävästä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Oppimisessa kiinnitetään huomiota levy- ja hitsaustöissä tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S-merkinnöillä ( = hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa/paikoissa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla T1(tyydyttävä), H2(hyvä) tai K3(kiitettävä). Matematiikka* Lämmöntuonti

34 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työskentelemällä rakennusten teräsosien valmistustehtävissä CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi CNC-tekniikan perustaidot ohjelmointi CAD/CAM CAD-perustaidot CAD- harjoitteet CAM-ohjelman käyttö simulointi koneenpiirtäminen tulostaminen linjaliikenne editointi työstöratojen teko työkalujen valinta työstömenetelmien valinta CAM- harjoitteet CAD/CAM-2D työstöratojen valmistus tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa sekä työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Ohjelmointiharjoitteet toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. CAD-perusteet toteutetaan CAD-sovelluksella teoria/atk luokassa. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3. Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria

35 34 Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä tutkinnon osan suorittaja suorittaa oppilaitoksessa CAM-ohjelmistolla toteutettavan ohjelmointitehtävän, tai työssäoppimisjakson aikana hän näyttää osaamistaan ennalta sovittuna aikana. Näytön sisällöt ovat aiemmin harjoiteltuja ohjelmointitehtäviä. Oppilaitoksessa pidettävässä näytössä pyritään saamaan työelämän edustaja mukaan näytön seurantaan ja/tai arviointikeskusteluun. Ammattiosaamisen näytön voi suorittaa myös työelämässä, mikäli on mahdollisuus saada riittävän laaja-alaiset sisällöt CNC-sorvaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Tavoitteena on oppia käyttämään 2-akselista CNC-ohjattua työstökonetta ja pystyä valmistamaan työpiirustusten mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita. CAD/CAM-tekniikan perusteet CNC-ohjelmointi ohjelmoinnin perusteet Konepajatekniset mittaukset työntömitta mikrometri kierteen mittaaminen mittakellot reikäindikaattori Tekninen piirtäminen CAD CNC-koneen käyttö työturvallisuus työvaiheiden suunnittelu koneen akselit referenssipisteet nollapisteet kappaleen kiinnitys terän valinta ja kiinnitys CNC-sorvaus tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa sekä työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Ohjelmointiharjoitteet ja kappaleiden valmistus toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan asiakastöiden avulla. CAD/CAM-perusteet toteutetaan CAD/CAM-sovelluksella teoria/atk luokassa. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota koneistuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen

36 35 terän asetus ja mittaus työkalukorjaimet työstöarvot ohjelman syöttö ja editointi kompensoinnit ja työkierrot ohjelman testaus viimeistely ja laadun varmistus Koneiden lisälaitteiden tuntemus pyörivät työkalut vastakara lisä-akselit tangonsyöttölaite Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä tutkinnon osan suorittaja suorittaa oppilaitoksessa CNC-koneella toteutettavan sorvaustyön, tai työssäoppimisjakson aikana hän näyttää osaamistaan ennalta sovittuna aikana. Näytön sisällöt ovat aiemmin harjoiteltuja CNC-sorvaustöitä. Kokonaan oppilaitoksessa pidettävässä näytössä pyritään saamaan työelämän edustaja mukaan näytön seurantaan ja/tai arviointikeskusteluun CNC-jyrsintä, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi ->eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Tavoitteena on oppia käyttämään 3- akselista tai moniakselista CNC-ohjattua työstökonetta ja pystyä valmistamaan työpiirustusten mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita. CAD/CAM-tekniikan perusteet CNC - ohjelmointi ohjelmoinnin perusteet Konepajatekniset mittaukset työntömitta mikrometri kierteen mittaaminen mittakellot reikäindikaattori CNC-jyrsintä tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa sekä työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Ohjelmointiharjoitteet ja kappaleiden valmistus toteutetaan työsalin koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan asiakastöiden avulla. CAD/CAM-perusteet toteutetaan CAD/CAM-sovelluksella teoria/atk luokassa. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen

37 36 Tekninen piirtäminen CAD CNC-koneenkäyttö työturvallisuus työvaiheiden suunnittelu koneen akselit referenssipisteet nollapisteet kappaleen kiinnitys terän valinta ja kiinnitys terän asetus ja mittaus työkalukorjaimet työstöarvot ohjelman syöttö ja editointi kompensoinnit, työkierrot ja aliohjelmat ohjelman testaus viimeistely ja laadun varmistus kappaleiden kiinnitysvälineet kappaleiden nosto asetusten dokumentointi käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota koneistuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 Koneiden lisälaitteiden tuntemus jakolaiteet paletointi lisäakselit 3D-piirtäminen 3D- työstön perusteet Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä tutkinnon osan suorittaja suorittaa oppilaitoksessa CNC-työstökeskuksella toteutettavan jyrsintätyön, tai työssäoppimisjakson aikana hän näyttää osaamistaan ennalta sovittuna aikana. Näytön sisällöt ovat aiemmin harjoiteltuja CNC-jyrsintätöitä. Kokonaan oppilaitoksessa pidettävässä näytössä pyritään saamaan työelämän edustaja mukaan näytön seurantaan ja/tai arviointikeskusteluun.

38 Hionta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi ->eperusteet 37 Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tavoitteena on oppia hiomakoneiden rakenne, toiminta ja hionnan periaate. Hiontatekniikka Pyöröhionta Tasohionta koneiden rakenne ja toiminta kappaleen kiinnitys hionnan työvarat hiomakiven vaihto ja tasapainotus työstöarvot koneen säädöt työjärjestys koneiden rakenne kartiokkuuden hallinta timantointi koneiden rakenne timantointi Konepajatekniset mittaukset työntömitta mikrometri kierteen mittaaminen mittakellot reikäindikaattori Tekninen piirtäminen Hionta tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa sekä työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Hiontaharjoitteiden ja kappaleiden valmistus toteutetaan työsalin koneilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan asiakastöiden avulla. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota hionnassa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä tutkinnon osan suorittaja suorittaa oppilaitoksessa hiomakoneella toteutettavan hiontatyön tai työssäoppimisjakson aikana hän näyttää osaamistaan ennalta sovittuna aikana, mikäli se riittävän laaja-alaisena on mahdollisuus toteuttaa. Näytön sisällöt ovat

39 aiemmin harjoiteltuja hiontatöitä. Kokonaan oppilaitoksessa pidettävässä näytössä pyritään saamaan työelämän edustaja mukaan näytön seurantaan ja/tai arviointikeskusteluun FMS-järjestelmien käyttö, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tavoitteena on oppia valmistamaan kappaleita joustavalla valmistusjärjestelmällä, johon kuuluu NC-ohjattu kone sekä oppia käyttämään FMS- järjestelmää ja robottia. FMS-järjestelmän käyttö ja ohjelmointi valmistusjärjestelmän käyttötehtävät työkappaleiden panostus ja purkaminen järjestelmän ohjelmoinnin ja ohjelmien hallinta NC- ohjelmointi CAD CAM FMS- ajokortti FMS- järjestelmien käyttö tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan työssäoppimispaikalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Ohjelmointiharjoitteet ja kappaleiden valmistus toteutetaan työssäoppimispaikan koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan asiakastöiden avulla. CAD/CAM-perusteet toteutetaan CAD/CAM-sovelluksella teoria/atk luokassa. Työssäoppimispaikalla harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään opintokokonaisuuden aikana. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen

40 Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tutkinnon suorittaja tekee näytön TOP-jaksolla kyseisessä yrityksessä Manuaalikoneistus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tavoitteen on oppia valmistamaan monimuotoisia kappaleita manuaalisilla työstökoneilla. Sorvaus sorvausmenetelmät kappaleen kiinnitys terän valinta ja kiinnitys terähuolto apulaitteiden hallinta työstöarvot Jyrsintä Jyrsintämenetelmät kappaleen kiinnitys terän valinta ja kiinnitys terähuolto apulaitteiden hallinta työstöarvot Lämpökäsittely hallinta Hammaspyörän valmistus Poraus Sahaus Konepajatekniset mittaukset työntömitta mikrometri kierteen mittaaminen mittakellot reikäindikaattori Tekninen piirtäminen pinnankarheus toleranssit Manuaalikoneistus tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan luokka- ja työsaliopetuksessa sekä työssäoppimalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Koneistusharjoitteiden ja kappaleiden valmistus toteutetaan työsalin koneilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti asiakastöiden avulla. Luokkaopetuksessa ohjataan eri aihealueiden teoreettiset perusteet. Työsalissa harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota koneistuksessa tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään sekä luokka että työsaliopetuksessa. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen

41 40 Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytössä tutkinnon osan suorittaja suorittaa oppilaitoksessa työstökoneella toteutettavan koneistustyön, tai työssäoppimisjakson aikana hän näyttää osaamistaan ennalta sovittuna aikana, mikäli se riittävän laaja-alaisena on mahdollisuus toteuttaa. Näytön sisällöt ovat aiemmin harjoiteltuja koneistustöitä. Oppilaitoksessa pidettävässä näytössä pyritään saamaan työelämän edustaja mukaan näytön seurantaan ja/tai arviointikeskusteluun. Ammattiosaamisen näytön voi suorittaa myös työelämässä, mikäli on mahdollisuus saada riittävän laaja-alaiset sisällöt Tarkkuuskoneistus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi CAD/CAM Konepajatekniset mittaukset työntömitta mikrometri kierteen mittaaminen mittakellot reikäindikaattori Tekninen piirtäminen Työstötekniikka koneistusmenetelmät työstöarvot kappaleenkiinnitys terän kiinnitykset, nollaukset, huollot, teroitukset työstöratojen valmistus teräkorjaimet Tarkkuuskoneistus tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan työssäoppimispaikalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Ohjelmointiharjoitteet ja kappaleiden valmistus toteutetaan työssäoppimispaikan koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan asiakastöiden avulla. CAD/CAM-perusteet toteutetaan CAD/CAM-sovelluksella teoria/atk luokassa. Työssäoppimispaikalla harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen

42 Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään opintokokonaisuuden aikana. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tutkinnon suorittaja tekee näytön TOP-jaksolla kyseisessä yrityksessä Työstö kipinätyöstökoneella, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tavoitteena on osata käyttää uppokipinätyöstökonetta tai lankasahaa. Kipinätyöstökoneen käyttäminen IT7-IT5 tarkkuusasteen vaatimus valmistuksessa VDI taulukon mukainen pinnalaatuvaatimukset lankasahauksessa pinnanlaatu työpiirustusten tulkitseminen työvaiheiden suunnittelu kappaleiden kiinnitys apulaitteiden hallinta työstöarvot koneiden ohjelmointi Työstö kipinätyöstökoneella tutkinnon osassa ammatilliset työkokonaisuudet opitaan työssäoppimispaikalla. Opetuksessa hyödynnetään mahdollista verkko-opetusmateriaalia ja yritysten internetaineistoa. Ohjelmointiharjoitteet ja kappaleiden valmistus toteutetaan työssäoppimispaikan koneilla ja mahdollisilla simulointiohjelmilla. Harjoitteet pyritään toteuttamaan asiakastöiden avulla. CAD/CAM-perusteet toteutetaan CAD/CAMsovelluksella teoria/atk luokassa. Työssäoppimispaikalla harjoitellaan työkokonaisuuksia tutkinnonosan eri aihealueelta ja opiskellaan työvälineiden ja laitteiden oikeaoppista käyttöä. Käytännönopetus toteutetaan yksilö-, paritai ryhmätyöskentelynä, jolloin opiskelija joutuu suorittamaan työtehtäviä itsenäisesti sekä ottamaan huomioon työtoverinsa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tarvittavaan siisteyteen, huolellisuuteen, vastuuntuntoisuuteen, työaikojen noudattamiseen ja työturvallisuuteen. Työturvallisuutta, kestävää kehitystä, Englanti alan sanasto Matematiikka työstöarvolaskut trigonometria geometria Fysiikka lämpölaajeneminen

43 yrittäjyyttä ja taloudellisuutta käsitellään opintokokonaisuuden aikana. Työkokonaisuuksien ja harjoituksien edistymistä arvioidaan ja seurataan S- merkinnöillä (hyväksytty suoritus). Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla mikä arvioidaan T1, H2 tai K3 42 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tutkinnon suorittaja tekee näytön TOP-jaksolla kyseisessä yrityksessä Hienomekaaninen valmistus, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa käyttää käsityövälineitä ja työstökoneita monipuolisesti sekä CNCtekniikanperusteet. Hän osaa koneistaa hienomekaanisia osia sekä valmistaa pieniä tarkkuutta vaativia levyosia ja liittää niitä yhteen erilaisilla liittämistekniikoilla. Hän osaa sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita niin, että osaa tehdä sähköisiä ja mekaanisia hienomekaanisten laitteiden kokoonpanoasennuksia piirustusten, kytkentäkaavioiden ja muiden ohjeiden mukaan. Tutkinnon osan suorittaja osaa ohjauspanelin, muuntajan ja hienomekaanisen valmistuksen ohjauskorttien koestuksen käämikomponenttien kokoonpanon ja testauksen loppukoestuksen elektroniikan kokoonpanotyöt osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä

44 43 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Mekaaniset asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta Mittaukset ja säädöt ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja tarvitsee ohjausta koko ajan suoriutuu tehtävistä vain ohjauksen avulla kysyy tarvittaessa neuvoa. ARVIOINTIKRITEERIT tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä hallitsee työkokonaisuuden, mutta tarvitsee ohjausta pyrkii työskentelemään joutuisasti. työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan osaa huoltaa ja asentaa koneita suunnitelmien mukaisesti työskentelee omaaloitteisesti ja joutuisasti. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja suorittaa tavallisimmat mekaaniset asennukset ryhmän jäsenenä käyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisesti tunnistaa laitteissa käytettävät voiteluaineet, johtimien ja putkien materiaalin ja tekee materiaalin valinnat ohjeiden mukaisesti valitsee oikeat mittavälineet mekaanisten asennusten mittaamiseen ja käyttää niitä oikein ja varmistaa asennuksen mittaamalla. ARVIOINTIKRITEERIT tekee itsenäisesti tai ryhmän aktiivisena jäsenenä mekaanisia asennuksia tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat tietää materiaalien valintaperusteet käsittelee materiaaleja oikein tekee kunnonvalvontamittaukset itsenäisesti ja osaa arvioida huollon tarvetta. suorittaa itsenäisesti laitteiden huollossa tarvittavat asennukset ja mekaaniset säädöt käyttää työvälineitä tehokkaasti ratkaisee materiaalivalintoja ja ennakoi materiaalitarpeen ja huolehtii asianmukaisesta varastoinnista tekee mittaukset huolellisesti ja tarkasti sekä arvioi mittaustuloksen oikeellisuutta ja osaa säätää rajakytkimiä toiminta-arvoihin. Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5

45 44 Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Työturvallisuus, terveys ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Opiskelija/ tutkinnon suorittaja tuntee keskeisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea koneenpiirustuksia tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää fysikaalisten suureiden merkityksen. ARVIOINTIKRITEERIT tuntee ohjauslaitteiden ohjauksien esitystavat tunnistaa laatuvaatimukset päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutusta työkohteessa. selvittää piirustusten ja kaavioiden avulla laitteen toiminnan osaa korjata työsuoritustaan laatuvaatimusten mukaisesti tarkastelee matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja noudattaa työturvallisuusohjeita tarvitsee ohjausta ja esimerkkejä ottaa huomioon toiset työntekijät käyttää työvälineitä niin, että ne eivät vahingoita komponentteja. työskentelee ergonomisesti oikein etsii tietoa ja ratkaisee ongelmia avustettuna toimii vuorovaikutteisesti työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä. pitää työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti toimii aktiivisena työparina tai ryhmän jäsenenä työskentelee huolellisesti ja tarkasti. Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Työskentelee seuraavissa valmistustehtävissä, jossa perehtyy tuotannonohjaukseen, valmistusohjeisiin, käyttää käsi- ja sähkötyökaluja, osaa valita oikeat osat ja työmenetelmät työn mukaan, toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla, tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa elektroniikan komponenttien toimintakunnon Ohjauspaneelin valmistus osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii Toteutetaan elektroniikkatuotannon erilaisissa työtehtävissä ja työkokonaisuuksissa työpaikalla työssäoppimalla. Oppimisen ohjaamisesta vastaa TOPpaikan lähiesimiehet, työpaikkaohjaajat ja oppilaitoksen työssäoppimisenohjaaja ennalta laaditun työkierron mukaisesti. Työkohteen vaatimusten mukainen pukeutuminen. Sovittujen työaikojen, toiminta- ja työturvallisuusohjeiden sekä

46 45 ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Ohjauskorttien koestus osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä määräysten noudattaminen. Hienomekaniikan tehtäviin osallistuminen teknologiateollisuuden yrityksessä Työskentely hieno-mekaanisissa valmistus- ja kokoonpanotehtävissä Oppimismaisema: teknologiateollisuuden yritys Käämikomponenttien kokoonpano ja testaus osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Loppukoestus osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Muuntajavalmistus osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä Hienomekaaninen valmistus osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä

47 Elektroniikan kokoonpanotyöt osaa valmistusohjeet ja seuraa työpisteiden tavoitteiden toteumaa osaa valita oikeat käsi- ja sähkötyökalut, työmenetelmät työn mukaan ja toimii ESD-suojauksen edellyttämällä tavalla tekee laadun varmistus mittauksia, käyttää mittalaitteita vian etsinnässä, tarkistaa osien toimintakunnon kysyy tarvittaessa neuvoa ja osaa työskennellä työyhteisön jäsenenä 46 Työelämävalmiudet Noudattaa työaikoja On oma-aloitteinen Siivoaa työympäristön Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö kestää 1-2 viikkoa. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä hienomekaanisissa valmistus- ja kokoonpanotehtävissä Mekaaninen kunnossapito, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja tuntee pneumaattiset, hydrauliset ja sähkömekaaniset tavat aikaansaada liikettä, ja hän osaa asentaa vastaavia toimilaitteita. Hän tietää paineen vaikutuksen pneumatiikassa ja hydrauliikassa ja niiden toimilaitteiden toiminnassa. Hän tuntee koneiden ja koneenelinten toimintaperiaatteita niin, että hän osaa tehdä tavanomaisia koneenasennustehtäviä ja voiteluhuoltoa. Hän osaa perusmetallien liittämisen perushitsaus- ja -juotosmenetelmillä. Tutkinnon osan suorittaja osaa koneturvallisuuteen liittyvät turvallisuusmääräykset ja automaattisiin koneisiin ja laitteisiin liittyvät turvallisuusriskit varmistaa sähköturvallisuuden suorittaa voiteluhuoltotehtäviä tunnistaa voiteluaineita sekä niiden oikeaa säilytystä, käyttöä ja jäteöljyjen käsittelyä koskevia määräyksiä tehdä koneiden ja laitteiden ennakko- ja käyttöhuollon ja korjaavan kunnossapidon huoltotoimenpiteitä tehdä käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia sekä havainnoida koneiden kuntoa ja arvioida huoltotarvetta tehdä myös kirjallisen raportin havaitsemistaan huolto- ja korjaustarpeista ymmärtää koneiden ja laitteiden puhtauden merkityksen niiden kunnossapidon ja käyttöturvallisuuden kannalta suorittaa mekaanisen voimansiirron sekä hydraulisen ja pneumatiikkajärjestelmien perustehtäviä

48 47 yleisimpien venttiilien rakenteen ja toiminnan sekä osaa asentaa ja liittää putkistoja tietää koneissa käytettävät materiaalit, kiinnityselimet, liimat ja lukitteet tunnistaa rajakytkintyyppejä ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita tehdä asennus- ja kunnossapitotöihin liittyviä liitos- ja hitsaustöitä Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Aloitekyky ja yrittäjyys ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Mekaaniset asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja tarvitsee ohjausta koko ajan suoriutuu tehtävistä vain ohjauksen avulla kysyy tarvittaessa neuvoa. ARVIOINTIKRITEERIT tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä hallitsee työkokonaisuuden, mutta tarvitsee ohjausta pyrkii työskentelemään joutuisasti. työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan osaa huoltaa ja asentaa koneita suunnitelmien mukaisesti työskentelee omaaloitteisesti ja joutuisasti. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja suorittaa tavallisimmat mekaaniset asennukset ryhmän jäsenenä käyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisesti tunnistaa laitteissa käytettävät voiteluaineet, johtimien ja putkien materiaalin ja tekee materiaalin valinnat ohjeiden mukaisesti tekee itsenäisesti tai ryhmän aktiivisena jäsenenä mekaanisia asennuksia tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat tietää materiaalien valintaperusteet käsittelee materiaaleja oikein suorittaa itsenäisesti laitteiden huollossa tarvittavat asennukset ja mekaaniset säädöt käyttää työvälineitä tehokkaasti ratkaisee materiaalivalintoja ja ennakoi materiaalitarpeen ja huolehtii asianmukaisesta varastoinnista Mittaukset ja valitsee oikeat tekee tekee mittaukset

49 48 säädöt ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Laadunhallinta Matematiikan ja luonnontieteiden taidot ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Työturvallisuus, terveys ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka mittavälineet mekaanisten asennusten mittaamiseen ja käyttää niitä oikein ja varmistaa asennuksen mittaamalla. ARVIOINTIKRITEERIT kunnonvalvontamittaukset itsenäisesti ja osaa arvioida huollon tarvetta. huolellisesti ja tarkasti sekä arvioi mittaustuloksen oikeellisuutta ja osaa säätää rajakytkimiä toiminta-arvoihin. Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja tuntee keskeisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea koneenpiirustuksia tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää fysikaalisten suureiden merkityksen. ARVIOINTIKRITEERIT tuntee ohjauslaitteiden ohjauksien esitystavat tunnistaa laatuvaatimukset päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutusta työkohteessa. selvittää piirustusten ja kaavioiden avulla laitteen toiminnan osaa korjata työsuoritustaan laatuvaatimusten mukaisesti tarkastelee matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija/ tutkinnon suorittaja noudattaa työturvallisuusohjeita tarvitsee ohjausta ja esimerkkejä ottaa huomioon toiset työntekijät käyttää työvälineitä niin, että ne eivät vahingoita komponentteja. työskentelee ergonomisesti oikein etsii tietoa ja ratkaisee ongelmia avustettuna toimii vuorovaikutteisesti työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä. pitää työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti toimii aktiivisena työparina tai ryhmän jäsenenä työskentelee huolellisesti ja tarkasti. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan suorittaja tekee jonkin koneen tai laitteen huoltotoimenpiteitä tai asennustehtäviä työpaikalla tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

50 49 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Tilaustyön valmistaminen, 15 osp Tilaustyön valmistaminen on tutkinnon osa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnosta. Ammattitaitovaatimukset ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet, ohjaussuunnitelma ja YTO-integrointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnon osien integrointi Neuvottelutilanteessa toimiminen neuvotella toimeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön toteuttamisesta Tilaustyön valmistus asiakkaalle suunnitella ammattialan tilaustyövalmistusta organisoida ammattialan tilaustyövalmistusta hinnoitella tilaustyö aikatauluttaa tilaustyö valmistaa ammattialan tilaustyön asiakkaalle viimeistellä tilaustyön noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä noudattaa työn tekemisestä annettuja työturvallisuusohjeita. Teoriaopetus, oppimistehtävät Oppimismaisemat: Salpauksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt, ATKluokat, luokkatilat, mobiiliohjaus, kuvaportfolio, yhteistoiminnallinen oppiminen Neuvottelutilaanteen harjoittelu Projektin hallinta Kustannuslaskenta Aikataulun laadinta Kuvaportfolion laadinta Kestävän kehityksen periaatteet Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin.

51 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö kestää 1-2 viikkoa. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija valmistaa asiakaslähtöisen tuotteen, huomioiden asiakkaan- ja valmistuksen vaatimukset. 50

52 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli, 5 osp Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet Opiskelija - osaa viestiä erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ohjeen antaminen ja kuunteleminen o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen opintojen edetessä o toisen henkilön ohjaaminen asiakaspalvelutilanteet o erilaisten ihmisten kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen o ongelmatilanteiden ratkaiseminen o virhetilanteissa toimiminen o tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänenkäyttö o palautteen antaminen ja vastaanottaminen neuvottelutaidot o työyhteisön sisäiset neuvottelut o asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan kanssa neuvottelu ja keskustelu, esim. urakasta neuvotteleminen o haastattelut, esim. työhaastattelu erilaiset ammatilliset esittelyt o työsuunnitelma o työkoneen esittely/perehdyttäminen o työsuorituksen esittely, turvallisuuteen liittyvät esittelyt o oman alan esitteleminen o digitaalisten työvälineiden käyttäminen esitysten tukena - ymmärtää alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen o erilaisten ohjeiden ja muiden ammatin kannalta tärkeiden tekstien ymmärtäminen o alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen o kirjastokäynti tarvittaessa - osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita o tiedostaa lähdemerkintöjä ja tekijänoikeuksia koskevat määräykset o lähdekritiikki - osaa hyödyntää mediaa sekä verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi o tarvittaessa sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisympäristönä ja oman ammattiosaamisen esittelyssä esimerkiksi omien taitojen tai työssäoppimisen esiintuominen nettietiketti - osaa tarvittaessa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita o luetunymmärtäminen ja lukutekniikat o muistiinpanotekniikan hallitseminen ja hyödyntäminen alan aiheiden ja sisältöjen sisäistämisessä, kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta o koevastaustekniikka

53 - osaa tuottaa kone- ja metallialaan liittyviä keskeisiä kirjallisia töitä o oikeakielisyyden ja ammattisanaston hallinta o työn ja työtilanteiden raportointi o tekstin ymmärtämisen osoittaminen kirjallisesti o työsuunnitelmien ja muiden alan kannalta tärkeiden asiakirjojen laatiminen - osaa arvioida viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen alan ja ammatin kannalta o palautteen antaminen ja vastaanottaminen - osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Osaamisen arviointi Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työmaaopetukseen tai työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: tervehdykset, työpaikan esittely / yritysesittely työajat, palkkaus työtehtävät työturvallisuus työkalut ja materiaalit koneiden ja laitteiden käyttöohjeet - itsestä ja opinnoista kertominen, CV ymmärtää molempien kansallisten kielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. - kielen ja kulttuurin merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa pohjoismainen yhteistyö

54 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp 53 Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä ja joustavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja valittua opetusmenetelmää. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla erilaiset suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilöja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset opetusympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Vieraat kielet, 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan - työelämätaidot : tervehdykset, small talk, asiakaspalvelutilanteet, työselosteet, työhön perehdyttäminen, työpaikan esittely - työnhaku: CV, työhaastattelu, itsestä ja opinnoista kertominen

55 54 osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä - työelämätaidot: työselosteet, koneiden ja laitteiden käyttöohjeet - työturvallisuus: ergonomia, tulityö, ensiapu, turvallisuusvarusteet, laitteet ja säännöt - työvälineet ja työympäristö: koneet, laitteet, materiaalit, aineet, työtehtävät, työvaiheet, työvälineet - työolot: työajat, palkkaus, työedut osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä - tiedonhaku: ohjelmistot, materiaalit, tuotteet, palvelut, tietoturva osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä - työkulttuuri eri maissa - kansainväliseen toimintaan hakeutuminen, TOP ulkomailla - CV, työnhaku Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä ja joustavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja valittua opetusmenetelmää. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla erilaiset suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilöja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset opetusympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä.

56 3.2. Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka, 3 osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa - arkielämän prosenttilaskennan perusteet (muutos ja vertailuprosentti, verotus, alv) - virheprosentti, hukkaprosentti - pituuden, pinta-alan ja tilavuuden muunnokset osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti - kolmion geometriaa kaltevuuksien ja tarvittavien mittojen laskemiseksi - materiaalilaskenta osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa - Pythagoraan lauseen ja trigonometristen funktioiden soveltaminen osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. talotyömaaopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka.

57 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Fysiikka ja kemia, 2 osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia - suureen käsite ja SI-järjestelmä - tuntee lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksia - energiatehokkuus ja energian säästäminen - tuotteen elinkaari ja kestävä kehitys - tuntee ja osaa työssään huomioida turvallisuuteen liittyvät fysiikan ilmiöt (mm. sähköturvallisuus, lämpötila, melu, valaistus ja säteily) osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia kemikaaleja - kone- ja metallialan kemikaalien ja jätteiden turvallinen käsittely, säilytys ja hävittäminen - tunnistaa vaaralliset kemikaalit ja tuntee kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöturvallisuustiedotteet Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. talotyömaaopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka.

58 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, 1osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita - Salpauksen sähköiset palvelut esimerkiksi koulutuskeskuksen sivujen käyttö, pakki, ressu - oppimisympäristöt Salpauksessa: moodle, sähköposti, selainohjelmat osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään - selaimen historiatietojen poistaminen - salasanojen käyttö - sosiaalisen median käyttö osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti - oman materiaalin oikeudet - muiden tuottaman materiaalin hyödyntäminen vs. plagiointi - pankkiasiointi - palomuurit ja virustorjunta osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. - tiedostomuodon valinta ja vaihtaminen esimerkiksi.docx,.pdf - liitetiedoston lähettäminen - tiedostojen pakkaaminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi ja oppimispäiväkirja.

59 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Pakolliset osaamistavoitteet Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon - kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa: Ikärajat, vaalit, perusoikeudet, päätöksenteko, turvallisuus, osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen - yhdenvertaisuus, oikeusjärjestelmä osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä - työvoimatoimisto, opiskelijan tuet, verotus, oman talouden hallinta hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona - sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana - yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella

60 Osaamisen arviointi Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Työelämätaidot, 1 osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa hakea itsellensä työpaikkaa - hakee itsellensä työssäoppimistyöpaikkaa tai työpaikkaa ja saa sen osaa kuvata työehtosopimusjärjestelmää sekä tuntee työlainsäädäntöä ja tietää työsopimuksen keskeiset asiat - työsopimusjärjestelmään perehtyminen ja laillisen työsopimuksen tunnistaminen osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta - tuntee yrityksen organisaation ja toimintamallit - huolehtii omasta ja työympäristönsä työturvallisuudesta ja siisteydestä osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan - tekee työt sovitusti ja laadukkaasti Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella

61 Osaamisen arviointi Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia - oman liikeidean luominen osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi - realististen mahdollisuuksien selvittäminen sekä ympäristön että oman itsensä kohdalta osaa selvittää omia ammatillisia verkostoja - oman ammattialan verkostojen tunteminen osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet - kannattavan liiketoiminnan mittarit ja perusteet osaa arvioida oman yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle - kansantalouden kiertokulku Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida työsaliopetukseen sekä työssäoppimiseen.

62 61 Osaamisen arviointi Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa muun muassa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi, harjoitusyritys, osuuskunta ja työssäoppimispaikka. Osaaminen osoitetaan erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa laatia itselle terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti, osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään osallistuu alkutesteihin ja haastatteluun sekä pitää elämäntapapäiväkirjaa ja tekee niiden tulosten perusteella henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti huomioi liikunnan toteutuksessa lähihoitajan työn vaatimukset (esim. potilaan nostot ja siirrot, työasennot) osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset pitää TOP-jaksolla ravintopäiväkirjaa ja tekee sen pohjalta omien ravintotottumustensa arvion ja kehittämissuunnitelman hakee tietoa tupakoinnin ja päihteiden terveysvaikutuksista ja pyrkii edistämään terveyttään hakemansa tiedon pohjalta osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille perehtyy tärkeimpiin ihmissuhteiden, mielenterveyden ja seksuaaliterveyden välisiin yhteyksiin osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin teemapäiviin, SAKU-toimintaan sekä oppilaitoksen muuhun hyvinvointitoimintaan osallistujana ja/tai suunnittelijana ja järjestäjänä osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä tekee TOP-jaksolla oman alansa toimintatapojen ja toimintaympäristön turvallisuuskartoituksen osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.

63 noudattaa oppilaitoksen ja työpaikan työturvallisuusohjeita ja harjoittelee sekä käyttää työn fyysistä sekä psyykkistä kuormitusta vähentäviä työtapoja hallitsee oman alansa ja yleiset ensiaputaidot Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp 62 Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä mm. hyvinvointisuunnitelma, ruokapäiväkirja, ja käytännön toiminnalla liikunnassa, harrastustoiminnassa ja työssäoppimisessa. Liikunnan ja terveystiedon osaamispisteitä voidaan sisällyttää TYKY-passin opintoihin. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien sekä käytännön liikunta-, harrastus- ja työssäoppimistoiminnan perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa.

64 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua - toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla - osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta rakennusalalla - esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä ja rakennuskulttuuria osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan rakennusalalla - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa osaa välittää alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin - pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp

65 Ohjaussuunnitelma Osaamisen arviointi Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille, mahdollisesti ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka, erilaiset tapahtumat kuten näyttelyt, elokuvat, yhteiset monikulttuuriset tilaisuudet. - opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin - osallistuminen erilaisiin monikulttuurisiin tilaisuuksiin ja raportointi niistä - omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista - osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Taide ja kulttuuri, 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Oppimistavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja osaa hyödyntää niitä - ymmärtää taiteen- ja kulttuurin merkityksen - tuntee metallialan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailee niitä muiden kulttuurien piirteisiin - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä - hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi omassa työskentelyympäristössään osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, teatterin, kirjallisuuden, median, tanssin, kuvataiteen tai käsityön keinoin) - on tietoinen taidehistorian suuntaviivoista - osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, osaa antaa niistä asiallista ja kriittistä palautetta - tulkitsee muiden tekemiä eri taiteenalojen teoksia esim. taidenäyttelyissä - valmistaa omia tuotoksia eri tekniikoilla osoittaen omaa ideointikykyä osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alansa vakiintuneita käytäntöjä. - tuntee metallialan käsityöperinteen - hakee tietoa metallialan ajankohtaisista suuntauksista ymmärtäen sen vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset.

66 - arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, huolehtii ympäristön siisteydestä 65 osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan metallialalla ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään. - suunnittelee metallialan jonkin työvaiheen yksityiskohdan kuvallisesti ja kirjallisesti - osallistuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan, esim. Saku-kulttuurikilpailut Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Osaamisen arviointi Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. - opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin - osallistuminen kulttuuritapahtumiin ja raportointi niistä - omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista - osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin

67 Etiikka, 3 osp Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet arvot, elämänkatsomukset - omat valinnat ja niiden perustelu - valintojen seurausten arviointi - arvovalintojen pohjalta oman elämän pohdinta normit - normiristiriitojen käsittely tiedonhankina ammattieettisistä peruskysymyksistä - ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen, käsitteleminen - näkemysten esittäminen 66 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Osaamisen arviointi Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla.

68 Psykologia, 3 osp Oppimistavoitteet Opiskelija Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet osaa hahmottaa sen, mitä psykologia on - psykologia moniulotteisena tieteenalana, eri tutkimussuunnista tietää psykologian erilaisista tutkimusmenetelmistä ja alueista - tutkimusmenetelmiä - tutkimusalueita tietää ikäkausipsykologiasta painotus: murrosikä, varhainen aikuisuus saa tietoa persoonallisuuspiirteiden ja temperamenttipiirteiden määräytymisestä - persoonallisuuspiirteet ja temperamenttipiirteet persoonallisuuspiirteiden vaikutus omaan elämään temperamenttipiirteiden vaikutus omaan elämään oppii hahmottamaan oman käyttäytymisen perustana olevia tekijöitä - oma käyttäytyminen 67 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla.

69 Ympäristöosaaminen, 3 osp Oppimistavoitteet Osaamistavoitteet ja arviointi -> eperusteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia kone- ja metallialan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - kone- ja metallialalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - Elinkaariajattelun perusymmärrys osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - Ymmärtää mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Ilmastonmuutoksen perusteet. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - Työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - kone- ja metallialan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet kone- ja metallialalla. - Tuntee kone- ja metallialan tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön perusteet. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp 68 Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan kontaktiopetuksella, sekä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä.

70 Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat, 16 osp Toteutetaan yleisesti Koulutuskeskus Salpauksen erillisen valintatarjottimen mukaan. Kone- ja metallialalle on suunniteltu vallinnaisia erityisesti matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen tutkinnon osaan Matematiikka, 3 osp Osaamistavoitteet Opiskelija osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia - oman alan verranto - ensimmäisen asteen yhtälö - vaillinainen toisen asteen yhtälö osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia - myyntikate ja myyntikateprosentti - verolaskenta - korkolaskenta osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa. - keskeiset tunnusluvut - erilaisten kuvaajien tulkinta Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp

71 Ohjaussuunnitelma Osaamisen arviointi Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Fysiikka ja kemia, 3 osp Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida kone- ja metallialan perustutkinnon kaikille pakollisiin tutkinnon osiin (45 osp) asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp koneistuksen perustyöt 15 osp levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp sekä valmistustekniikan osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (30 osp) koneistus 30 osp levy-ja hitsaustyöt 30 osp koneenasennus 30 osp tai automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin (60 osp) sähkömekaaniset asennukset 30 osp kunnossapito 30 osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka.

72 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat voivat olla seuraavia: Ammatillisia tutkinnon osia Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen

73 voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT 6 LIITTEET Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Kone- ja metallialan perustutkinto: koneenasentajan moduulisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto: koneistajan moduulisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto: kunnossapitoasentajan moduulisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto: levyseppähitsaajan moduulisuunnitelma Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma: koneenasentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma: koneistaja Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma: kunnossapitoasentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma: levyseppähitsaaja Opintopolkujen kuvaus: koneenasentaja Opintopolkujen kuvaus: koneistaja Opintopolkujen kuvaus: kunnossapitoasentaja Opintopolkujen kuvaus: levyseppähitsaaja

74 Liite 1 Jaksosuunnitelma, kone - ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja, 3 v 73 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Koneistuksen perustyöt Yhteiset tutkinnon osat 2 Koneenasennus Koneenasennus Valinnainen tutkinnon osa A Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 3 Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa D Vapaasti valittava tutkinnon osa Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa D Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

75 74 Jaksosuunnitelma, kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja, 2 v Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Valinnainen tutkinnon osa A Koneistuksen perustyöt 2 Koneenasennus Koneenasennus Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa C Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

76 75 Liite 2 Jaksosuunnitelma, kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja 3 v Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Koneistuksen perustyöt Yhteiset tutkinnon osat Koneistus Koneistus Koneistus 2 Valinnainen tutkinnon osa A Valinnainen tutkinnon osa A Valinnainen tutkinnon osa A Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa B 3 Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa D Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa D Vapaasti valittava tutkinnon osa Vapaasti valittava tutkinnon osa Yhteiset tutkinno n osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

77 76 Jaksosuunnitelma, kone - ja metallialan perustutkinto, koneistaja 2 v Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Valinnainen tutkinnon osa A Koneistuksen perustyöt Koneistus Koneistus Koneistus 2 Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osat C Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa C Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

78 Liite 3 Jaksosuunnitelma, kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja 3 v 77 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Koneistuksen perustyöt Yhteiset tutkinnon osat Sähkömekaaniset asennukset Sähkömekaan iset asennukset Sähkömekaaniset asennukset 2 Kunnossapito Kunnossapito Kunnossapito Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 3 Sähköm ekaanis et asennuk set Kunnos sapito Valinnainen tutkinnon osa A Valinnainen tutkinnon osa B Yhteiset tutkinno n osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittava tutkinnon osa Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

79 78 Jaksosuunnitelma, kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja 2 v Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Koneistuksen perustyöt Valinnainen tutkinnon osa A Sähkömekaaniset asennukset 2 Valinnainen tutkinnon osa B Kunnossapito Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

80 Liite 4 Jaksosuunnitelma, kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 3 v 79 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Koneistuksen perustyöt Yhteiset tutkinnon osat 2 Levy- ja hitsaustyöt Levy- ja hitsaustyöt Valinnainen tutkinnon osa A Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 3 Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa D Vapaasti valittava tutkinnon osa Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa C Valinnainen tutkinnon osa D Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

81 80 Jaksosuunnitelma, kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 2 v Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Asennuksen ja automaation perustyöt 1 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt Valinnainen tutkinnon osa A Koneistuksen perustyöt 2 Levy- ja hitsaustyöt Levy- ja hitsaustyöt Valinnainen tutkinnon osa B Valinnainen tutkinnon osa C Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

82 81 Liite 5 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, koneenasentaja Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 75 osp Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp Valmistetaan metallituote piirustusten mukaan käyttäen lastuavantyöstön menetelmiä sekä hitsaus- ja asennusteknisiä työtapoja 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Koneistuksen perustyöt 15 osp Valmistetaan piirustusten mukainen tuote, käyttäen lastuavantyöstön perusmenetelmiä 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp Metallituotteen valmistaminen levytyö- ja hitsausmenetelmillä piirustusten mukaan 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Koneenasennus 30 osp Näytössä suoritetaan kokoonpano, korjaus tai kunnossapitoasennuksia 2. vuosi 2 jakso 1-2 vk Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp Elektroniikan kokoonpanotyöt 15 osp Työskentely elektroniikan valmistus- ja kokoonpanotehtävissä 3. vuosi 1-2 vk Asennushitsaus 15 osp Kahdella hitsausprosessilla suoritettu asennushitsaus työolosuhteissa 2. tai 3. vuosi 1-2 vk NC-tarkkuussärmäys 15 osp Tarkkuussärmää työpiirustusten mukaisia levyosia NC-särmäyskoneella 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Pneumatiikka-asennukset 15 osp Pneumatiikkajärjestelmän kytkemisen toimintakuntoon kaaviokuvan perusteella sekä tarvittavat tarkastusmittaukset 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Hienomekaaninen valmistus 15 osp Hienomekaanisen laitteen tai laitteenosan valmistus piirustusten mukaan 3. vuosi 1-2 vk Tilaustyön valmistaminen 15 osp Valmistaa asiakaslähtöinen tuote, huomioiden asiakkaan- ja valmistuksen vaatimukset 3. vuosi 2-4 vk Rakennusten teräsosien valmistus 15 osp Työskentely rakennusten teräsosien valmistustehtävissä 3. vuosi 1-2 vk Huippuosaajana toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö koneenasentajan työtilanteissa, kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutilanteessa tehtävän mukaan 3. vuosi n. 1 vk Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi n. 1 vk Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Opiskelijan perehdytys ja ohjaus tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 3. vuosi n. 1 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelu 3. vuosi n. 1 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa 3. vuosi 2 4 vk

83 82 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valitaan valinnaisesta tutkinnon osasta 10 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.)

84 Liite 6 83 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, koneistaja Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 75 osp Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp Valmistetaan metallituote piirustusten mukaan käyttäen lastuavantyöstön menetelmiä sekä hitsaus- ja asennusteknisiä työtapoja 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Koneistuksen perustyöt 15 osp Valmistetaan piirustusten mukainen tuote, käyttäen lastuavantyöstön perusmenetelmiä 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp Metallituotteen valmistaminen levytyö- ja hitsausmenetelmillä piirustusten mukaan 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Koneistus 30 osp Monimuotoisen koneistettavan osan valmistus lastuavillatyömenetelmillä piirustusten mukaan 2. vuosi 2 jakso 1-2 vk Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp Manuaalikoneistus 15 osp Monimuotoisen koneistettavan sarjan valmistus lastuavilla työmenetelmillä piirustusten mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk CNC-sorvaus 15 osp Monimuotoisen koneistettavan sarjan valmistus CNC-sorvilla piirustusten mukaan. Piirustus tehdään mallin mukaan CAD-ohjelmalla 2. tai 3. vuosi 1-2 vk CNC-jyrsintä 15 osp CNC-työstökeskuksella toteutettava jyrsintätyö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk CAD/CAM 2D työstöratojen valmistus 15 osp CAD/CAM-ohjelmistolla toteutettava ohjelmointitehtävä 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Hionta 15 osp Pyöröhiomakoneella toteutettava hiontatyö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Työstö kipinätyöstökoneella 15 osp Kipinätyöstökoneella toteutettava kappaleen työstö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk FMS-järjestelmien käyttö 15 osp Työskentely FMS-järjestelmän käyttötehtävissä 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Tarkkuuskoneistus 15 osp Työskentely tarkkuuskoneistustehtävissä 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Tilaustyön valmistaminen 15 osp Valmistaa asiakaslähtöinen tuote, huomioiden asiakkaan- ja valmistuksen vaatimukset 3. vuosi 2-4 vk Huippuosaajana toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö koneenasentajan työtilanteissa, kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutilanteessa tehtävän mukaan 3. vuosi n. 1 vk Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi n 1 vk Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Opiskelijan perehdytys ja ohjaus tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 3. vuosi n. 1 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelu 3. vuosi n. 1 vk

85 84 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valitaan valinnaisesta tutkinnon osasta 10 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.)

86 85 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, kunnossapitoasentaja Liite 7 Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp Valmistetaan metallituote piirustusten mukaan käyttäen lastuavan työstön menetelmiä sekä hitsaus- ja asennusteknisiä työtapoja 1. vuosi 4. jakso 1-2 vk Koneistuksen perustyöt 15 osp Valmistetaan piirustusten mukainen tuote, käyttäen lastuavan työstön perusmenetelmiä 1. vuosi 4. jakso 1-2 vk Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp Metallituotteen valmistaminen levytyö- ja hitsausmenetelmillä piirustusten mukaan 1. vuosi 4. jakso 1-2 vk Sähkömekaaniset asennukset 30 osp Näytössä opiskelija valmistaa ja kokoaa jonkin pneumaattisen, hydraulisen tai sähkömekaanisen laitteen työ- ja kokoonpanopiirustusten mukaisesti. 2. vuosi 2. jakso ja 3. vuosi 1. jakso 1-2 vk Kunnossapito 30 osp Näytössä opiskelija suorittaa valitun laitekokonaisuuden määräaikaishuollon sekä käyntikunnon arvioinnin 3. vuosi 1. jakso 1-2 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Pneumatiikka-asennukset 15 osp Opiskelija suorittaa Pneumatiikkajärjestelmän kytkemisen toimintakuntoon kaaviokuvan perusteella sekä tarvittavat tarkastusmittaukset 3. vuosi 4. jakso 1-2 vk Asennushitsaus 15 osp Kahdella hitsausprosessilla suoritettu asennushitsaus työolosuhteissa 3. vuosi 4. jakso 1-2 vk Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi n. 1 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelu 3. vuosi n. 1 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa 3. vuosi 2 4 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valitaan valinnaisista tutkinnon osista 10 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms)

87 86 Liite 8 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, levyseppähitsaaja Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 75 osp Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp Valmistetaan metallituote piirustusten mukaan käyttäen lastuavan työstön menetelmiä sekä hitsaus- ja asennusteknisiä työtapoja 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Koneistuksen perustyöt 15 osp Valmistetaan piirustusten mukainen tuote, käyttäen lastuavan työstön perusmenetelmiä 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp Metallituotteen valmistaminen levytyö- ja hitsausmenetelmillä piirustusten mukaan 1. vuosi 4 jakso 1-2 vk Levy- ja hitsaustyöt 30 osp Metallirakenteen valmistaminen piirustusten mukaan hitsaus- ja levyntyömenetelmin 2. vuosi 2 jakso 1-2 vk Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp Levy- ja teräsrakennetyöt 15 osp Metallirakenteen valmistaminen piirustusten mukaan hitsaus- ja levynkäsittelymenetelmin 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 15 osp Metallirakenteen valmistaminen mekanisoidulla tai automatisoidulla hitsausmenetelmällä piirustusten mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Hitsaus / IW-hitsaus 15 osp Hitsauksen suorittaminen kansainvälisten määräysten mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 15 osp Alumiinisen ja/tai ruostumattoman terästuotteen valmistaminen hitsausohjeiden ja piirustusten mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Ohutlevytyöt 15 osp Ohutlevytuotteen valmistaminen piirustusten mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Asennushitsaus (Heinola) 15 osp Teräsrakenteen hitsaus piirustusten sekä hitsausohjeiden mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Mekaaninen kunnossapito (Heinola, Orimattila) 15 osp Laitekokonaisuuden määräaikaishuollon sekä käyntikunnon arvioinnin suorittaminen 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Levytyökeskuksella työskentely (Lahti) 15 osp Levytyön valmistaminen piirustusten mukaan käyttäen tarvittavia koneita ja laitteita työturvallisuutta noudattaen 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Levy- ja hitsausalan CNCvalmistus (Lahti) 15 osp Monimuotoisen työkappaleen tai osakokonaisuuden valmistaminen CNCohjelmoitavalla levyntyöstökoneella työpiirustuksen mukaan 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Huippuosaajana toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö koneenasentajan työtilanteissa, kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutilanteessa tehtävän mukaan 3. vuosi n. 1 vk Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi n. 1 vk

88 87 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Opiskelijan perehdytys ja ohjaus tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 3. vuosi n. 1 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelu 3. vuosi n. 1 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa 3. vuosi 2 4 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valitaan valinnaisesta tutkinnon osasta 10 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. tai 3. vuosi 1-2 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.)

89 Liite 9

90 Liite 10

91 Liite 11

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalat KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, KONEENASENTAJA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneistaja,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistelemalla hitsausrailon, asemoimalla ja silloittamalla koekappaleet,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä koneistamalla piirustusten mukaisia koneenosia eri työstötavoilla (sorvaus, jyrsintä, poraus). Työtä tehdään

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) 2.9.217 Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Kone- ja metallialan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Kone- ja metallialan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 11.5.2016 Johtokunta 24.5.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 Aineistoluettelo päivitetty 25.6.2015 TUTKINTOVALMIUSTEHTÄVÄT KOMEPT TVT 14 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 Aineistoluettelo päivitetty 25.6.2015 TUTKINTOVALMIUSTEHTÄVÄT KOMEPT TVT 14 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT TUTKINTOVALMIUSTEHTÄVÄT KOMEPT TVT 14 Tutkintovalmiustehtävällä voidaan selvittää suorittajan vahvuudet osaamisalaa valittaessa voidaan varmistaa, että tutkinnon suorittajalla on valmiudet osallistua varsinaiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, ASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, ASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tuotantotekniikan sekä asennuksen ja automaation osaamisalat KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, ASENTAJA Käsittelyt:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Seppo Valio Opetushallitus www.oph.fi

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

lukea levyrakenteiden työpiirustuksia hitsausmerkintöineen

lukea levyrakenteiden työpiirustuksia hitsausmerkintöineen Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä hitsaamalla ammattitaitovaatimuksissa määritellyt hitsauskokeet ja valmistamalla hitsausliitoksia sisältävän

Lisätiedot

Sivu 1 (214) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Levyseppähitsaaja VHP

Sivu 1 (214) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Levyseppähitsaaja VHP Sivu 1 (214) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Levyseppähitsaaja VHP Sivu 2 (214) Määräys 50/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 2 (228) Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan koulutusohjelma KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA Automaatiotekniikan ja kunnossapidon

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kone- ja metallialan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kone- ja metallialan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kone- ja metallialan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Dokumentin tiedot

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Kone- ja metallialan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiosto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja,

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Valmistustekniikan osaamisala koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja,

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Toteutussuunnitelma. Kone- ja metallitekniikan perustutkinto, koneistaja ja levyseppähitsaaja

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Toteutussuunnitelma. Kone- ja metallitekniikan perustutkinto, koneistaja ja levyseppähitsaaja Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010, koneistaja ja levyseppähitsaaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 30.9.2010 Hyväksytty Vips-päätöksellä 171/2010 1 Sisältö 1 AMMATTIALAN

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä hitsaamalla ammattitaito-vaatimuksissa määritellyt hitsauskokeet ja valmistamalla hitsausliitoksia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta levytekniikan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta levytekniikan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta levytekniikan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 2 / 291 SISÄLTÖ 1 KONE-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Tutkinnon suorittanut osaa lukea ja hyödyntää alan teknisiä kuvia ja dokumentteja työssään, käyttää alan koneita ja työkaluja

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Rehtorin hyväksymä kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Väinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen verkostopäivä 21.11.2014 Stadin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIKAN KESKIASTEEN TUTKINNOT

KONE- JA TUOTANTOTEKNIKAN KESKIASTEEN TUTKINNOT KONE- JA TUOTANTOTEKNIKAN KESKIASTEEN TUTKINNOT Kone- ja metallialan perustutkinnon perusteet päivitettiin 2016 ja samalla tutkinnon nimi muutettiin Kone- ja tuotantotekniikaksi. Uudet perusteet tulevat

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilun yhteistyöpäivä19.5.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Koneistaja Koneenasentaja Levyseppähitsaaja Tekniikka ja liikenne Valmistustekniikan osaamisala

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Koneistaja Koneenasentaja Levyseppähitsaaja Tekniikka ja liikenne Valmistustekniikan osaamisala KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Koneistaja Koneenasentaja Levyseppähitsaaja Tekniikka ja liikenne Valmistustekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(162) Sisällys 1. Kone- ja

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SUUPOHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Valmistustekniikan osaamisohjelma, koneenasentaja, levyseppähitsaaja

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (6) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakolliset

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2015 Hyvinvointilaiteasentaja Määräys 24/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2010

Kone- ja metallialan perustutkinto 2010 Kone- ja metallialan perustutkinto 2010 Automaatiotekniikan ja Kunnossapidonkoulutusohjelma Automaatioasentaja, Kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneenasentaja, Koneistaja, Levyseppähitsaaja,

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Valmistustekniikan osaamisala, Koneistaja. Voimassa 1.8.

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Valmistustekniikan osaamisala, Koneistaja. Voimassa 1.8. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Valmistustekniikan osaamisala, Koneistaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO... 3 1.1.

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 Aineistoluettelo ( )

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 Aineistoluettelo ( ) 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 2 2.2.1 KONEISTUS... 2 2.2.2 LEVY- JA HITSAUSTYÖT... 2 2.2.3 KONEENASENNUS... 2 2.2.4 TYÖVÄLINEVALMISTUS... 3 2.3.1 SÄHKÖMEKAANISET ASENNUKSET... 3 2.3.2 AUTOMAATIOASENNUS...

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Kone- ja metallituoteteollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö kone- ja metallialan yleisosaaminen opintokokonaisuudesta Kuva: Erkki Winter Opintokokonaisuuden sisältöä näyttöön liittyen (ops) Opiskelija tekee

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMA KONE- METALLIALAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMA KONE- METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA KONE- METALLIALAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 1. JOHDANTO... 4 2. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN. 5 3. AMMATILLISET TUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan osaamisala. Koneistaja

OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan osaamisala. Koneistaja OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan osaamisala Koneistaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 10. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. 2 Sisällys

Lisätiedot

Kone-ja metallialan perustutkinto

Kone-ja metallialan perustutkinto Kone-ja metallialan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 5 2.1.1 Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp... 5 2.1.2 Koneistuksen perustyöt 15 osp...7 2.1.3 Levytöiden ja hitsauksen

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisala Määräys 28/011/2014 Sisältö Kone- ja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyttä ammatilliseen koulutukseen

Työelämälähtöisyyttä ammatilliseen koulutukseen Työelämälähtöisyyttä ammatilliseen koulutukseen Uusitut ammatilliset tutkinnot mahdollistavat alueelliset joustot Yrityksillä on uusittujen tutkintojen myötä entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tulevien

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Kone-ja metallialan perustutkinto. Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Kone-ja metallialan perustutkinto. Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kone-ja metallialan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala,

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Valmistustekniikan osaamisala Koneistaja Levyseppähitsaaja Koneenasentaja Hyväksytty 9.5.205

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Levyseppähitsaaja

KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Levyseppähitsaaja KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Levyseppähitsaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt Näyttötoimikunta hyväksynyt Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisältö KONE- JA METALLIALAN

Lisätiedot