Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos

2 2 / 291 SISÄLTÖ 1 KONE- JA METALLIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KONEENASENTAJA, AUTOMAATIOPAINOTTEINEN POLKU, 120 ov...23 KONEENASENTAJA, TYÖVALTAINEN POLKU, 120 ov...27 KONEISTAJAN POLKU, 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 30 ov Asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov Koneistuksen perustyöt, 10 ov Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koneistus, 20 ov Levy ja hitsaustyöt, 20 ov Koneenasennus, 20 ov AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA (toteutetaan näyttötutkintona) SÄHKÖMEKAANISET ASENNUKSET, 20 ov AUTOMAATIOASENNUS, 20 ov KUNNOSSAPITO, 20 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KONEAUTOMAATION ASENNUS, 10 ov HYDRAULIIKKA-ASENNUKSET, 10 ov OHJAUSJÄRJESTELMIEN ASENNUS, 10 ov PNEUMATIIKKA-ASENNUKSET, 10 ov SÄHKÖASENNUS, 20 ov HITSAUS, 10 ov Työtehtävien kuvaus...136

3 3 / Levy- ja hitsausalan NC-valmistus, 10 ov Työtehtävien kuvaus Ohutlevytyöt 10 ov Työtehtävien kuvaus Rakennusten teräsosien valmistus 10 ov Työtehtävien kuvaus CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus, 10 ov CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus, 10 ov CNC-sorvaus, 10 ov CNC-jyrsintä 10 ov Manuaalikoneistus, 10 ov Tutkinnon osan nimi ja laajuus opintoviikkoina Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta suunniteltuja tutkinnon osia) MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov (yhteiset opinnot) Lukio-opinnot, 0 10 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) TUTKINNON OSA KOULUTUSOHJELMAN/OSAAMISALAN PAKOLLISISTA TUTKINNON OSISTA TUTKINNON OSA TUTKINTONIMIKEKOHTAISESTI PAKOLLISISTA TUTKINNON OSISTA TUTKINNON OSAT AMMATILLISISTA PERUSTUTKINNOISTA TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOSTA TUTKINNON OSA ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA TUTKINNON OSA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISTA Kone- ja metallialan perustutkinnon koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseiset opinnot osaksi kone- ja metallialan perustutkintoa. Ammattikorkeakouluopinnoista ei edellytetä ammattiosaamisen näyttöjä

4 4 / Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa OPINNÄYTE AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov, TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli ruotsi, 1 ov Vieras kieli englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov? Liikunta, 1 ov Jatkuva arviointi, itsearviointi, testi Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ammattitaitoa täydentävinä valinnaisina tutkinnon osina voidaan valita kohdan 5.1 tutkinnon osien lisäosia Ympäristötieto, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 2 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Koneautomaation asennus, 5 ov Ohjausjärjestelmien asennus, 5 ov Koneistajan vapaasti valittavat tutkinnon osat Vinohampaisten hammaspyörien jyrsintä, 2 ov Kierteiden sorvaus, 2 ov Avartaminen, 2 ov D-mittaus mittauskoneella, 2 ov Harrison Alpha Fagor-ohjelmointi, 2 ov NUM T-Plus ohjelmointi, 2 ov Mazatrol + ohjelmointi, 2 ov Aliohjelmien käyttö (yleisesti), 2 ov Aliohjelmat sorvissa, 2 ov Aliohjelmat työstökeskuksissa, 2 ov CAD- piirtäminen, 2 ov...281

5 5 / CAD/CAM, 2 ov Liite KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TERVEYDENTILAVAATIMUKSET...289

6 6 / KONE- JA METALLIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Alan kuvaus Kone- ja metallialan koulutus on suunnattu erityisesti teknologiateollisuuden tarpeisiin. Teknologiateollisuudella on keskeinen asema Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa. Sen työllistämät yli osaajaa edustavat lähes puolta koko teollisuuden henkilöstöstä. Lisäksi teknologiateollisuuden ulkomaisissa tytäryrityksissä työskentelee saman verran henkilöstöä. Yritysten tuotannosta noin 70 % menee vientiin, mikä on 60 % Suomen koko viennistä. Teknologiateollisuuden yritykset ovat voimakkaasti kansainvälistyneet ja kilpailu teknologian kehittämisessä ja markkinoinnissa on kiristynyt. Haasteeseen on vastattu sillä, että teknologiateollisuus käyttää 75 % Suomen tutkimus- ja kehityspanoksista. Kone- ja metallituoteteollisuus työllistää yli henkilöä. Heistä on sellaisia, jotka ovat suorittaneet jonkin ammatillisen tutkinnon. Kone- ja metallialan perustutkinnon on suorittanut Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneista lähes puolet työllistyy muiden toimialojen tuotanto-, ylläpito- ja kunnossapitotehtäviin. Kone- ja metallituoteteollisuuden tärkeimpiä työtehtäviä ovat koneistustyöt, levy- ja teräsrakennetyöt sekä kokoonpano-, asennus- ja kunnossapitotyöt. Ala työllistää koneistajia, hitsaajia, levyseppiä, koneenasentajia, hienomekaanikkoja, työvälinevalmistajia, automaatioasentajia ja kunnossapitoasentajia sekä valajia ja valumallinvalmistajia. Koneistustöitä tekeviä henkilöitä on eniten, noin Seuraavaksi eniten, noin työntekijää, on levy-, hitsaus- ja teräsrakennetöitä tekeviä. Asennus- ja kunnossapitohenkilöiden määrä on edellisiin verrattuna pieni, mutta tulee todennäköisesti kasvamaan tuotevalmistukseen liittyvän palveluliiketoiminnan kasvun myötä. Vientiin painottuvana teollisuuden alana teknologiateollisuus on hyvin riippuvainen tuotteiden ja palveluiden maailmanlaajuisesta kysynnästä. Kotimaan korkea kustannustaso ja kysynnän painopisteen siirtyminen kasvaville markkina-alueille ovat jouduttaneet alan kansainvälistymistä ja tuotannon siirtämistä muualle. Voimakkaassa kilpailutilanteessa on entistä tärkeämpää huolehtia alan kilpailukyvystä ja korkeasta osaamistasosta.

7 7 / 291 Teknologiateollisuuden tarvitseman henkilöstön määrä ei tule lähitulevaisuudessa Suomessa kasvamaan, mutta uutta ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan erityisesti työntekijöiden ikärakenteesta johtuvan poistuman vuoksi. Uuden työvoiman tarve tulee olemaan suurinta levy- ja hitsaustöissä ja koneistustehtävissä. Kokoonpano-, asennus- ja kunnossapitotehtävien osuus tulee kasvamaan. On tärkeää, että Suomesta löytyy myös tulevaisuudessa henkilöitä, jotka osaavat hienomekaanista valmistusta ja työvälinevalmistusta. Ammattialan arvoperusta Kone- ja metallituoteteollisuuden toiminta vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään, elinympäristön laatuun ja turvallisuuteen, maan elinkeinoelämään ja yhteiskunnan sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä eri tuotannonalojen työturvallisuuteen ja luonnon hyvinvointiin. Alan kannalta tärkeitä kehittämisalueita ovat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tehokas ja ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys sekä ihmisten jokapäiväisen elämänlaadun ja turvallisuuden parantaminen. Alan tuotannon ja palvelujen keskeisiä lähtökohtia ovat tuotteiden kestävyys ja toimintavarmuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, helppokäyttöisyys, pieni energian kulutus ja esteettisyys. Liiketoimintaa ohjaavat palvelujen, työn ja tuotteiden hyvä laatu, toiminnan tuottavuus ja kannattavuus, yrittäjyys ja innovatiivisuus sekä ammattitaidon ja osaamisen arvostus. Kone- ja metallituoteteollisuuteen liittyvä menestyksellinen ja vastuullinen yritystoiminta perustuu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen, rehellisyyteen, asiakaskeskeisyyteen, terveen kilpailun periaatteiden noudattamiseen ja siihen, että työyhteisössä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja tuotteiden, palvelujen ja työn sekä ammattitaidon ja ympäristön jatkuvasta kehittämisestä. Kone- ja metallialan ammattilainen on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, huolellinen, täsmällinen ja luotettava. Hän arvostaa omaa ja toisten työtä, noudattaa sovittuja työelämän käytäntöjä ja toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Hän tuntee vastuunsa ja

8 8 / 291 huolehtii työsuojelusta ja ympäristön suojelusta. Hän toimii asiakaslähtöisesti ja huolehtii työn laadusta ja ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. 2 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Kone- ja metallialan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laajaalaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin sekä kunnossapitotehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi hänellä on erikoisosaaminen johonkin työtehtävään ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita. Tutkinnon suorittanut osaa erilaisia valmistustekniikoita ja koneiden ja laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Hän osaa tehdä työtehtäväkokonaisuuksia työpiirustusten ja työselitysten mukaan, soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä toimia itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän osaa toimia laatujärjestelmien mukaan ja tehdä laadunvalvontaan ja kunnossapitoon liittyviä mittauksia. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää tietotekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä. Hän osaa käyttää NC-ohjattuja koneita ja hänellä on valmiudet tavallisten käyttö- ja kunnossapitojärjestelmien käyttöön ja ohjelmointiin. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia, työselityksiä ja työohjeita sekä osaa laatia yksinkertaisia työpiirustuksia käsivaraisesti ja CADohjelmalla. Tutkinnon suorittanut osaa työhönsä liittyvän suullisen ja kirjallisen viestinnän. Tarvittaessa hän selviytyy viestinnästä ja vuorovaikutustilanteista myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

9 9 / 291 Tutkinnon suorittanut noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, käyttää koneita ja laitteita turvallisesti ja hänellä on työturvallisuuskorttiin ja tulityökorttiin edellytettävät tiedot ja taidot. Hän huolehtii työsuojelusta ja henkilökohtaisesta suojautumisesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristönsuojelusta. Hän ymmärtää ja ottaa huomioon oman työnsä vaara- ja kuormitustekijät ja niiden vaikutukset itseensä ja työympäristöön sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla. Hän käyttää aina tarvittaessa henkilönsuojaimia, huolehtii terveydestään, toimintakyvystään ja omalta osaltaan työpaikan työhyvinvoinnista. Hänellä on valmius ensiavun antoon sairauskohtaus- ja työtapaturmatilanteissa. Tutkinnon suorittaneella on sisäistä yrittäjyyttä toimia organisaation laatutavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta edistävällä tavalla. Hänellä on käsitys siitä, miten osaamista voidaan tuotteistaa, ja hän kykenee osallistumaan omaan toimialaansa liittyvään liiketoiminnan ja sen kehittymisen arviointiin. Kone- ja metallialan perustutkinnon tavoitteissa on keskeistä työelämässä toimimisen avaintaitojen saavuttaminen. Avaintaitojen kaikille yhteiset tavoitteet on määritelty kohdassa Kone- ja metallialan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin kohdassa 4 ne sisältyvät seuraavien ammattitaitovaatimusten mukaan: Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa oppimaansa tietoa työtehtävissä sekä arvioida ja jäsentää sitä. Hän osaa arvioida omaa työtään ja oppimistaan. Hän tiedostaa oppimistarpeensa, oppimisprosessinsa ja -tyylinsä. Hän osaa ratkaista työssään esiin tulevia ongelmia sekä tehdä valintoja ja päätöksiä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Hän toimii työyhteisön jäsenenä joustavasti ja rakentavasti sekä kohtelee muita tasavertaisesti. Hän noudattaa työyhteisön käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja sekä toimii vuorovaikutustilanteissa eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Hän osaa toimia vuorovaikutteisesti ja kommunikoida asianmukaisesti työtilanteissa. Hän osaa kertoa asiansa ymmärrettävästi ja ilmaista mielipiteensä selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättävästi.

10 10 / 291 Tutkinnon suorittanut tekee työtään sovitulla tavalla, huolellisesti, tarkasti ja vastuuntuntoisesti sekä noudattaa työaikoja. Hän työskentelee ammattikäytäntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä arvostaa omaa ja muiden työtä. Hän on suvaitsevainen ja toimii toisia kohtaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Omalla toiminnallaan hän edistää työssä viihtymistä sekä yhteistyötä ja avoimuutta työyhteisössä. Hän noudattaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. Tutkinnon suorittanut tuntee työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Hän pitää työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä ja puuttuu aktiivisesti työssään ja työympäristössä havaitsemiinsa epäkohtiin. Hän käyttää henkilönsuojaimia ja työkoneiden turvalaitteita työturvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hän osaa käsitellä painavia kappaleita sekä varoa tärinää, melua ja hengitysilman epäpuhtauksia. Tutkinnon suorittanut huolehtii omasta terveydestään ja toimintakyvystään sekä toimii myös muiden terveyttä ja työkykyä edistävällä tavalla Hän käyttää terveellisiä työtapoja ja ergonomisesti oikeita työasentoja. Hän tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä osaa torjua ja suojautua niiltä. Tutkinnon suorittanut asennoituu työhönsä niin, että toimii kaikissa tilanteissa työyhteisön parhaaksi ja edistää toiminnallaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja työnantajan toiminnan kannattavuutta. Hän on oma-aloitteinen ja aktiivinen työyhteisön jäsen sekä toimii innovatiivisesti ja yritteliäästi. Hän osaa tehdä työtapavalintoja työn kokonaistaloudelliset seikat huomioon ottaen ja arvioida omaan työhönsä liittyviä palkka-, materiaali- ja työkustannuksia. Tutkinnon suorittanut käyttää materiaaleja säästeliäästi ja työskentelee niin, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hän käyttää ympäristömyönteisiä työ- ja toimintatapoja ja raaka-aineita sekä mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja. Hän tunnistaa ongelmajätteet ja käsittelee syntyvät jätteet tarkoituksenmukaisesti.

11 11 / 291 Tutkinnon suorittanut työskentelee tietoisena siitä, että tuotteen ulkonäöllä ja viimeistellyllä työjäljellä on ratkaiseva merkitys lopputuloksessa. Hän tunnistaa kauniit muodot ja rakenteet sekä tiedostaa viisteiden ja pyöristysten merkityksen. Tutkinnon suorittanut osaa peruslaskutoimitukset sekä osaa käyttää suhdelukuja ja laskea työhön liittyviä laskutehtäviä, kuten kulmia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän osaa lukea työtehtävissä esille tulevia matemaattisia malleja, kuvaajia ja tilastoja sekä soveltaa matemaattisesti kuvattuja ratkaisumalleja ongelmatilanteissa. Tutkinnon suorittanut tuntee metallien ja muovien ominaisuuksia ja kevytmetalli- ja teräslaatujen merkintöjä. Hän tietää tavallisimpien materiaalien ominaispainot ja lämpölaajenemisen suuruusluokkina sekä alumiinin ja tavallisimpien teräslaatujen käyttäytymisen työstettäessä ja hitsattaessa. Hän tietää lämmön tuonnin vaikutuksen teräksen rakenteeseen ja tietää, mitä tapahtuu teräksen karkaisussa ja päästössä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää erikoistumisalueensa mukaisen numeerisesti ohjatun koneen ohjelmointiohjelmaa tai jotain käyttö- ja kunnossapitojärjestelmän tiedonhallintaohjelmaa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa tiedon hankinnassa ja taltioinnissa sekä raportoinnissa ja viestinnässä. Tutkinnon suorittanut osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Hän kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hän noudattaa yhdenvertaisuuslain periaatteita ja kohtelee muita tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai vammaisuudesta riippumatta. Hän osaa toimia asiallisesti ja luontevasti eri etnisestä taustasta tai kulttuuripiiristä tulevien ihmisten kanssa ja osaa käyttää kieli- ja viestintätaitojaan. Valmistustekniikan koulutusohjelman suorittanut osaa kone- ja metallialan valmistustekniikoita monipuolisesti. Koneistaja osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla. Koneenasentajalla on asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi valmistusteknistä perus-

12 12 / 291 osaamista koneistuksesta ja levy- ja hitsaustöistä. Levyseppähitsaaja osaa tehdä levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia metallirakennetöitä. Hienomekaanikko osaa hienomekaanisten koneistus- ja liitostekniikoiden lisäksi sähkötekniikkaa niin, että selviytyy myös elektroniikkaa sisältävien laitteiden kokoonpano- ja korjaustöistä. Työvälinevalmistaja osaa valmistaa työpiirustusten mitta-, muoto- ja sijaintitoleranssien mukaan tarkasti ja monipuolisia työstötapoja käyttäen erilaisia työvälineitä, usein erikoistyöstökoneita ja erikoismateriaaleja käyttäen. Valmistustekniikan koulutusohjelman keskeistä osaamista ovat myös laadunvalvontaan liittyvät konepajatekniset mittaukset ja mittalaitteiden kalibroinnit. Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelman suorittaneella on konepajatekniset perusvalmiudet ja koneenasennustaidot yhdistettynä joko automaatiotekniikan tai kunnossapidon erikoisosaamiseen. Automaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työskennellessään automaatiolaitteiden parissa. Lisäksi hän voi osata varsin laajastikin tehdä automaatioon liittyviä sähkötöitä. Kunnossapitoasentaja osaa toimia huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Hän osaa suorittaa voiteluhuollon toimenpiteitä ja käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia sekä käyttää kunnossapitojärjestelmää ja toimia sen mukaan. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia ja korjauksia. Valimotekniikan koulutusohjelman suorittanut osaa kone- ja metallialan perusteiden lisäksi yleistä valimotekniikkaa, ja hänellä on erityisosaaminen joko kertamuottitekniikkaan, kestomuottitekniikkaan tai valumallitekniikkaan. Valumallinvalmistajalla voi olla myös puualan perustutkinnon kautta hankittu perusosaaminen. Koulutusohjelman suorittanut tuntee toimialan rakennetta sekä pääpiirteet valutuotteen valmistusprosessin eri vaiheista raakaaineista asiakkaalle asti. Valumallinvalmistaja osaa valumallien ja keernalaatikoiden valmistuksen eri mallimateriaaleista. Kertamuottitekniikkaan erikoistunut valaja osaa valmistaa kertamuotin sekä sulattaa, valaa ja jälkikäsitellä valukappaleen. Kestomuottitekniikkaan erikoistunut osaa käyttää kestomuottitekniikassa käytettäviä valulaitteita sekä sulattaa ja jälkikäsitellä valukappaleen. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

13 13 / KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen tarjoamat ammatilliset tutkinnon osat esitetään taulukossa lihavoituina. Opiskelijalla on mahdollista valita työssäoppimispaikan työtehtävien perusteella myös muita valinnaisia tutkinnon osia. Kone- ja metallialan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 4. Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov Koneistuksen perustyöt 10 ov Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov Asennuksen ja automaation perustyöt Koneistuksen perustyöt Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 4.2 Valmistustekniikan koulutusohjelma 4.2 Valmistustekniikan osaamisala Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Koneistaja Koneistus 20 ov Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Koneistaja Koneistus 1)

14 14 / 291 Levyseppähitsaaja Levy- ja hitsaustyöt 20 ov Koneenasentaja Koneenasennus 20 ov Työvälinevalmistaja Työvälinevalmistus 20 ov Hienomekaanikko Hienomekaaninen valmistus 20 ov Levyseppähitsaaja Levy- ja hitsaustyöt 1) Koneenasentaja Koneenasennus 1) Työvälinevalmistaja Työvälinevalmistus 1) Hienomekaanikko Hienomekaaninen valmistus 1) 4.3 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma (aikuiskoulutuksena) 4.3 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa Sähkömekaaniset asennukset 20 ov Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Sähkömekaaniset asennukset 1) Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Automaatioasentaja Automaatioasennus 20 ov Kunnossapitoasentaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kunnossapito 20 ov tai CNC-työstökoneiden ja robottien kunnossapito 20 ov Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Automaatioasentaja Automaatioasennus 1) Kunnossapitoasentaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kunnossapito 1) tai CNC-työstökoneiden ja robottien kunnossapito 1)

15 15 / Valimotekniikan koulutusohjelma 4.4 Valimotekniikan osaamisala Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa Valimotekniikan perustyöt 10 ov Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Valimotekniikan perustyöt Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Valaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kertamuottivalukappaleen valmistus 30 ov tai Kestomuottivalukappaleen valmistus 30 ov Valumallinvalmistaja Valumallinvalmistus 30 ov Kun tutkinto suoritetaan tutkintonimikkeellä valumallinvalmistaja, kaikille pakolliset tutkinnon osat voidaan korvata puualan perustutkinnon pakollisilla tutkinnon osilla (kokonaislaajuus 30 ov). Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Valaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kertamuottivalukappaleen valmistus 2) tai Kestomuottivalukappaleen valmistus 2) Valumallinvalmistaja Valumallinvalmistus 2) Kun tutkinto suoritetaan tutkintonimikkeellä valumallinvalmistaja, kaikille pakolliset tutkinnon osat voidaan korvata puualan perustutkinnon pakollisilla tutkinnon osilla (kokonaislaajuus 30 ov).

16 16 / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valmistustekniikan koulutusohjelmassa valittava 40 ov Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelmassa valittava 20 ov Valimotekniikan koulutusohjelmassa valittava 20 ov Automaatioverkkoasennukset 10 ov Koneautomaation asennus 10 ov Elektroniikan kokoonpanotyöt 10 ov Hydrauliikka-asennukset 10 ov Koneiden ja laitteiden korjaus 20 ov Logiikkaohjauksien asennukset 10 ov Mikromekaaninen valmistus 10 ov Ohjausjärjestelmien asennus 10 ov Pneumatiikka-asennukset 10 ov Sähköasennus 20 ov Putkilinjojen valmistus10 ov Hienomekaaninen CNC-koneistus 10 ov 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valmistustekniikan koulutusohjelmassa valittava 4 tutkinnon osaa Automaatio- ja kunnossapidon koulutusohjelmassa valittava 2 tutkinnon osaa Valimotekniikan koulutusohjelmassa valittava 2 tutkinnon osaa Automaatioverkkoasennukset Koneautomaation asennus Elektroniikan kokoonpanotyöt Hydrauliikka-asennukset Koneiden ja laitteiden korjaus 1) Logiikkaohjauksien asennukset Mikromekaaninen valmistus Ohjausjärjestelmien asennus Pneumatiikka-asennukset Sähköasennus 1) Putkilinjojen valmistus Hienomekaaninen CNC-koneistus Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 10 ov Asennushitsaus 10 ov Hitsaus 10 ov IW-hitsaus 10 ov Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus Asennushitsaus Hitsaus IW-hitsaus Levy- ja hitsausalan CNC-

17 17 / ov Levy- ja teräsrakennetyöt 10 ov Levytyökeskuksen käyttö 10 ov Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 10 ov NC-tarkkuussärmäys 10 ov Ohutlevytyöt 10 ov Rakennusten teräsosien valmistus 10 ov Rakennusten teräsrakenteiden asennus 10 ov valmistus Levy- ja teräsrakennetyöt Levytyökeskuksen käyttö Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus NC-tarkkuussärmäys Ohutlevytyöt Rakennusten teräsosien valmistus Rakennusten teräsrakenteiden asennus CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus10 ov CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus10 ov CNC-sorvaus 10 ov CNC-jyrsintä 10 ov Hionta 10 ov FMS-järjestemien käyttö 10 ov Manuaalikoneistus 10 ov Konepajamittaus 10 ov Moniakselinen valmistus 10 ov Tarkkuuskoneistus 10 ov Työstö kipinätyöstökoneella 10 ov Työvälineiden valmistus ja kunnossapito 10 ov CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus CNC-sorvaus CNC-jyrsintä Hionta FMS-järjestelmien käyttö Manuaalikoneistus Konepajamittaus Moniakselinen valmistus Tarkkuuskoneistus Työstö kipinätyöstökoneella Työvälineiden valmistus ja kunnossapito CAD/CAM-suunnittelu ja -

18 18 / CAD/CAM-suunnittelu ja -valmistus 10 ov Kertamuottivalun perustyöt 10 ov (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.2) Kestomuottivalun perustyöt 10 ov (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.3) Muovimallin valmistus 10 ov Valimoautomaation ohjaus 10 ov Valumallinvalmistuksen perustyöt 10 ov (vain valajille) valmistus Kertamuottivalun perustyöt (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.2) Kestomuottivalun perustyöt (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.3) Muovimallin valmistus Valimoautomaation ohjaus Valumallinvalmistuksen perustyöt (vain valajille) Tutkinnon osa koulutusohjelman/osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (osa tai 4.4.1) Tutkinnon osa koulutusohjelman/osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (osa tai 4.4.1) Tutkinnon osa tutkintonimikekohtaisesti pakollisista tutkinnon osista (osat , , ) Tutkinnon osa tutkintonimikekohtaisesti pakollisista tutkinnon osista (osat , , ) Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista* Tutkinnon osa ammattitutkinnosta* Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Tutkinnon osat ovat keskenään vaihtoehtoisia. Ko. tutkinnon osalla voidaan korvata valinnaisia tutkinnon osia kokonaislaajuudeltaan 20 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista * Kymmenen opintoviikon (10 ov) laajuus vastaa yhtä tutkinnon osaa Tutkinnon osa ammattitutkinnosta* Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osat ovat keskenään vaihtoehtoisia. Ko. tutkinnon osalla voidaan korvata kaksi valinnaista

19 19 / 291 * Katso tarkempi määrittely ko. kohdan tekstiosasta tutkinnon osaa Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 10 ov 1) Vastaa kahta tutkinnon osaa 2) Vastaa kolmea tutkinnon osaa * Katso tarkempi määrittely ko. kohdan tekstiosasta 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov

20 20 / Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä paikallisesti tarjottava tutkinnon osa ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi 1 ov ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3 ov ov ov 0 4

21 21 / Liikunta 1 ov Terveystieto Taide ja kulttuuri 1 ov ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa.

22 22 / Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä kone- ja metallialan perustutkinnon perustutkinnon muodostuminen - taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja, jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllis-

23 23 / 291 tymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KONEENASENTAJA, AUTOMAATIOPAINOTTEINEN POLKU, 120 ov 1. LUKUVUOSI 2. LUKUVUOSI 3. LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 6 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 2, 0,25 ov A10 Liikunta - Liikunta 2, 0,25 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 3 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 3 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov

24 24 / 291 JAK- SO 2. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 1,5 ov - Koneenasennus 2, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 1, 1 ov A06 Matematiikka E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset/ näyttö5 - Hydrauliikka 2, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 2 ov A05 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto, - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov A09 Terveystieto Terveystieto 2, 0,25 ov A10 Liikunta B Yhteiset valinnaiset, 1 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov Terveystieto 1, 0,25 ov - Liikunta 2, 0,25 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsa- D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 3 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov E05 Sähköasennukset TYÖSSÄOPPIMINEN/ näyttö6 E02 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 3 ov

25 25 / 291 uksen perustyöt - 1 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov A11 Taide ja kulttuuri, 1 ov - Sähköasennus 1, 1 ov A04 Ruotsi, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 4 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt/ näyttö1 - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt/ näyttö2 - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt/ näyttö3-2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov TYÖSSÄOPPIMINEN/ näyttö 4 D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 1ov - Koneenasennus 3, 3ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 2ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 1, 1ov E02 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 1ov 05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov JAK- SO 5. TYÖSSÄOPPIMINEN / näyttö C01 Asennuksen ja automaation perustyöt E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikka- E02 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov

26 26 / Asennus- ja kunnossapitotyöt 2 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 3 ov asennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 1, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot, 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Ruotsi, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov E05 Sähköasennukset/ näyttö7 - Sähköasennus 2, 3ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 4, 1 ov A05 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

27 27 / 291 KONEENASENTAJA, TYÖVALTAINEN POLKU, 120 ov 4. LUKUVUOSI 5. LUKUVUOSI 6. LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 3 ov E04 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E05 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 2, 0,5 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 2 ov E03 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E04 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot, 1 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov A5 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov JAK- SO 2. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt TYÖSSÄOPPIMINEN D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 4 ov E04 Asennushitsaus - Koneistus 1 ov - Asennushitsaus 1, 2 - Tekninen piirustus 1 ov D01 Koneenasennus Koneenasennus 3, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 2 ov E02 Hydrauliikka-

28 28 / 291 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto, Terveystieto 1, 0,25 ov E05 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov asennukset - Hydrauliikka 2, 2 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov A06 Matematiikka Matematiikka 3, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 1 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov A11 Taide ja kulttuuri, 1 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 1 ov E04 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E05 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov A04 Ruotsi, 0,5 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 3, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1ov E02 Hydrauliikkaasennukset Hydrauliikka 2, 2 ov A05 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A11 Taide ja kulttuuri, 1 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov

29 29 / ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt/ näyttö1 - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt/ näyttö 2 - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt/ näyttö 3-2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 2ov E03 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E04 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1ov A06 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov TYÖSSÄOPPIMINEN/ näyttö 5 D01 Koneenasennus - Koneenasennus 3, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 3 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 1ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov JAK- SO 5. TYÖSSÄOPPIMINEN / näyttö C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 2 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 3 ov D01 Koneenasennus/ näyttö 4 - Koneenasennus 2, 2ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot, 2 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,5 ov E01 Pneumatiikkaasennukset/ näyttö 7 - Pneumatiikka 2, 2 ov E02 Hydrauliikkaasennukset/ näyttö 7 - Hydrauliikka 2, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 3 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 4, 1 ov

30 30 / 291 A04 Ruotsi, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

31 31 / 291 LEVY- JA HITSAUSTEKNIIKKA, 120 ov 7. LUKUVUOSI 8. LUKUVUOSI 9. LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus - 2 ov Levy- ja hitsausalan NCvalmistus - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 0,25 ov A1 Äidinkieli D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov D01 Levy- ja hitsausalan NC-valmistus - 2 ov - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Matematiikka - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto - Matematiikka 2, 0,5 ov A1 Kemia, 0,25 ov A1 Terveystieto - Terveystieto 2, 0,25 ov A1 Liikunta - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov - Liikunta 2, 0,25 ov JAK- SO 2. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus - 2 ov Levy- ja hitsausalan NCvalmistus D01 Levy-ja hitsaustyöt - 1 ov Hitsaus - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov D01 Levy- ja hitsausalan

32 32 / 291 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus NC-valmistus - 2 ov - 2 ov A1 Äidinkieli - 0,5 ov A1 Vieras kieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka A1 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A1 Kemia, 0,5 ov - Englanti 2, 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta A1 Terveystieto Terveystieto 2, 0,25 ov - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto, Terveystieto 1, 0,25 ov A1 Liikunta - Liikunta 2, 0,25 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Levy- ja hitsausalan NCvalmistus - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 3 ov A1 Ruotsi, 0,5 ov A1 Kemia, 0,5 ov TYÖSSÄOPPIMINEN D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 2 ov - 1 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov Fysiikka, 0,5 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov F1 Tieto- ja viestintätekn.

33 33 / ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt/ näyttö 1 - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A1 Fysiikka, 0,5 ov B1 Yhteiset valinnaiset, 1 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Levy -ja hitsaustyöt - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 1,75 ov D01 Levy-ja hitsaustyöt - 1 ov Hitsaus - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov D01 Levy- ja hitsausalan NC-valmistus - 2 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov JAK- SO 5. TYÖSSÄOPPIMINEN / näyttö 2 C01 Asennuksen ja automaation perustyöt D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus D01 Levy-ja hitsaustyöt - 4 ov - Asennus- ja kunnossapitotyöt 2 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - 2 ov Ohutlevytyöt - 3 ov A1 Äidinkieli Rakennusten teräsosien valmistus - 2,5 ov A1 Äidinkieli - Koneistus 2 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 3 ov - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Ruotsi, 0,5 ov - Äidinkieli 4, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov

34 34 / 291 A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

35 35 / 291 KONEISTAJAN POLKU, 120 ov 10.LUKUVUOSI 11.LUKUVUOSI 12.LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli D01 Koneistus Koneistus 1, 7 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Terveystieto - Terveystieto 2, 0,25 ov A1 Liikunta E2 Valinnainen tutkinnonosa (joku näistä) - Manuaalikoneistus 8 ov - CNC-sorvaus 8 ov - CNC-jyrsintä 8 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 8 ov - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Liikunta 2, 0,25 ov - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov JAK- SO 2. TYÖSSÄOPPIMINEN (4 ov) C01 Asennuksen ja automaation perustyöt D01 Koneistus Koneistus 2, 4 ov E1 Valinnainen tutkinnonosa 1 - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov E2 Valinnainen tutkinnonosa Näyttö 4 - Manuaalikoneistus 2 ov - CNC-sorvaus 2 ov - CNC-jyrsintä 2 ov

36 36 / 291 C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka - perehdyttävät opinnot 2 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 2, 1ov A1 Kemia, 0,5 ov A1 Terveystieto Terveystieto 2, 0,25 ov A1 Liikunta - Liikunta 2, 0,25 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 2 ov E3 Valinnainen tutkinnonosa (joku näistä) - Manuaalikoneistus 5 ov - CNC-sorvaus 5 ov - CNC-jyrsintä 5 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 5 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto, A1 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov Terveystieto 1, 0,25 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt TYÖSSÄOPPIMINEN E1 Valinnai. tutkinnonosa 1 (joku näistä) - Levy- ja teräsrakennetyöt 8 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 8 ov Näyttö 2 E3 Valinnainen tutkinnonosa - Manuaalikoneistus 5 ov - CNC-sorvaus 5 ov - CNC-jyrsintä 5 ov - jokin muu 5 ov F1 Vapaasti valittava 4 2ov - 1 ov A1 Äidinkieli

37 37 / Äidinkieli 2, 0,5 ov Fysiikka, 0,5 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 4, 0,5 ov A1 Vieras kieli F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov - Englanti 2, 0,5 ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt/ - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli D01 Koneistus Koneistus 3, 4 ov F1 Vapaasti valittava 2 2ov A1 Ruotsi, 0,5 ov A1 Kemia, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 3, 1ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 4 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov B1 Yhteiset valinnaiset, 1 ov F1 Vapaasti valittava 5 2ov - Äidinkieli 2, 0,5 ov A1 Fysiikka, 0,5 ov B1 Yhteiset valinnaiset, 1 ov E4 Valinnainen tutkinnonosa 4 - perehdyttävät opinnot 2 ov (joku näistä) - Kunnossapito 2 ov - Levy- ja teräsrakennetyöt 2 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 8 ov Näyttö 4 JAK- SO 5. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt/ D01 Koneistus Koneistus 4,5 ov TYÖSSÄOPPIMINEN// E4 Valinnainen tutkin-

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma/osaamisala, maalari Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot