Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos

2 2 / 291 SISÄLTÖ 1 KONE- JA METALLIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KONEENASENTAJA, AUTOMAATIOPAINOTTEINEN POLKU, 120 ov...23 KONEENASENTAJA, TYÖVALTAINEN POLKU, 120 ov...27 KONEISTAJAN POLKU, 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 30 ov Asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov Koneistuksen perustyöt, 10 ov Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koneistus, 20 ov Levy ja hitsaustyöt, 20 ov Koneenasennus, 20 ov AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA (toteutetaan näyttötutkintona) SÄHKÖMEKAANISET ASENNUKSET, 20 ov AUTOMAATIOASENNUS, 20 ov KUNNOSSAPITO, 20 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KONEAUTOMAATION ASENNUS, 10 ov HYDRAULIIKKA-ASENNUKSET, 10 ov OHJAUSJÄRJESTELMIEN ASENNUS, 10 ov PNEUMATIIKKA-ASENNUKSET, 10 ov SÄHKÖASENNUS, 20 ov HITSAUS, 10 ov Työtehtävien kuvaus...136

3 3 / Levy- ja hitsausalan NC-valmistus, 10 ov Työtehtävien kuvaus Ohutlevytyöt 10 ov Työtehtävien kuvaus Rakennusten teräsosien valmistus 10 ov Työtehtävien kuvaus CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus, 10 ov CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus, 10 ov CNC-sorvaus, 10 ov CNC-jyrsintä 10 ov Manuaalikoneistus, 10 ov Tutkinnon osan nimi ja laajuus opintoviikkoina Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta suunniteltuja tutkinnon osia) MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov (yhteiset opinnot) Lukio-opinnot, 0 10 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) TUTKINNON OSA KOULUTUSOHJELMAN/OSAAMISALAN PAKOLLISISTA TUTKINNON OSISTA TUTKINNON OSA TUTKINTONIMIKEKOHTAISESTI PAKOLLISISTA TUTKINNON OSISTA TUTKINNON OSAT AMMATILLISISTA PERUSTUTKINNOISTA TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOSTA TUTKINNON OSA ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA TUTKINNON OSA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISTA Kone- ja metallialan perustutkinnon koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseiset opinnot osaksi kone- ja metallialan perustutkintoa. Ammattikorkeakouluopinnoista ei edellytetä ammattiosaamisen näyttöjä

4 4 / Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa OPINNÄYTE AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov, TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli ruotsi, 1 ov Vieras kieli englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov? Liikunta, 1 ov Jatkuva arviointi, itsearviointi, testi Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ammattitaitoa täydentävinä valinnaisina tutkinnon osina voidaan valita kohdan 5.1 tutkinnon osien lisäosia Ympäristötieto, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 2 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Koneautomaation asennus, 5 ov Ohjausjärjestelmien asennus, 5 ov Koneistajan vapaasti valittavat tutkinnon osat Vinohampaisten hammaspyörien jyrsintä, 2 ov Kierteiden sorvaus, 2 ov Avartaminen, 2 ov D-mittaus mittauskoneella, 2 ov Harrison Alpha Fagor-ohjelmointi, 2 ov NUM T-Plus ohjelmointi, 2 ov Mazatrol + ohjelmointi, 2 ov Aliohjelmien käyttö (yleisesti), 2 ov Aliohjelmat sorvissa, 2 ov Aliohjelmat työstökeskuksissa, 2 ov CAD- piirtäminen, 2 ov...281

5 5 / CAD/CAM, 2 ov Liite KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TERVEYDENTILAVAATIMUKSET...289

6 6 / KONE- JA METALLIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Alan kuvaus Kone- ja metallialan koulutus on suunnattu erityisesti teknologiateollisuuden tarpeisiin. Teknologiateollisuudella on keskeinen asema Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa. Sen työllistämät yli osaajaa edustavat lähes puolta koko teollisuuden henkilöstöstä. Lisäksi teknologiateollisuuden ulkomaisissa tytäryrityksissä työskentelee saman verran henkilöstöä. Yritysten tuotannosta noin 70 % menee vientiin, mikä on 60 % Suomen koko viennistä. Teknologiateollisuuden yritykset ovat voimakkaasti kansainvälistyneet ja kilpailu teknologian kehittämisessä ja markkinoinnissa on kiristynyt. Haasteeseen on vastattu sillä, että teknologiateollisuus käyttää 75 % Suomen tutkimus- ja kehityspanoksista. Kone- ja metallituoteteollisuus työllistää yli henkilöä. Heistä on sellaisia, jotka ovat suorittaneet jonkin ammatillisen tutkinnon. Kone- ja metallialan perustutkinnon on suorittanut Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneista lähes puolet työllistyy muiden toimialojen tuotanto-, ylläpito- ja kunnossapitotehtäviin. Kone- ja metallituoteteollisuuden tärkeimpiä työtehtäviä ovat koneistustyöt, levy- ja teräsrakennetyöt sekä kokoonpano-, asennus- ja kunnossapitotyöt. Ala työllistää koneistajia, hitsaajia, levyseppiä, koneenasentajia, hienomekaanikkoja, työvälinevalmistajia, automaatioasentajia ja kunnossapitoasentajia sekä valajia ja valumallinvalmistajia. Koneistustöitä tekeviä henkilöitä on eniten, noin Seuraavaksi eniten, noin työntekijää, on levy-, hitsaus- ja teräsrakennetöitä tekeviä. Asennus- ja kunnossapitohenkilöiden määrä on edellisiin verrattuna pieni, mutta tulee todennäköisesti kasvamaan tuotevalmistukseen liittyvän palveluliiketoiminnan kasvun myötä. Vientiin painottuvana teollisuuden alana teknologiateollisuus on hyvin riippuvainen tuotteiden ja palveluiden maailmanlaajuisesta kysynnästä. Kotimaan korkea kustannustaso ja kysynnän painopisteen siirtyminen kasvaville markkina-alueille ovat jouduttaneet alan kansainvälistymistä ja tuotannon siirtämistä muualle. Voimakkaassa kilpailutilanteessa on entistä tärkeämpää huolehtia alan kilpailukyvystä ja korkeasta osaamistasosta.

7 7 / 291 Teknologiateollisuuden tarvitseman henkilöstön määrä ei tule lähitulevaisuudessa Suomessa kasvamaan, mutta uutta ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan erityisesti työntekijöiden ikärakenteesta johtuvan poistuman vuoksi. Uuden työvoiman tarve tulee olemaan suurinta levy- ja hitsaustöissä ja koneistustehtävissä. Kokoonpano-, asennus- ja kunnossapitotehtävien osuus tulee kasvamaan. On tärkeää, että Suomesta löytyy myös tulevaisuudessa henkilöitä, jotka osaavat hienomekaanista valmistusta ja työvälinevalmistusta. Ammattialan arvoperusta Kone- ja metallituoteteollisuuden toiminta vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään, elinympäristön laatuun ja turvallisuuteen, maan elinkeinoelämään ja yhteiskunnan sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä eri tuotannonalojen työturvallisuuteen ja luonnon hyvinvointiin. Alan kannalta tärkeitä kehittämisalueita ovat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tehokas ja ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys sekä ihmisten jokapäiväisen elämänlaadun ja turvallisuuden parantaminen. Alan tuotannon ja palvelujen keskeisiä lähtökohtia ovat tuotteiden kestävyys ja toimintavarmuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, helppokäyttöisyys, pieni energian kulutus ja esteettisyys. Liiketoimintaa ohjaavat palvelujen, työn ja tuotteiden hyvä laatu, toiminnan tuottavuus ja kannattavuus, yrittäjyys ja innovatiivisuus sekä ammattitaidon ja osaamisen arvostus. Kone- ja metallituoteteollisuuteen liittyvä menestyksellinen ja vastuullinen yritystoiminta perustuu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen, rehellisyyteen, asiakaskeskeisyyteen, terveen kilpailun periaatteiden noudattamiseen ja siihen, että työyhteisössä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja tuotteiden, palvelujen ja työn sekä ammattitaidon ja ympäristön jatkuvasta kehittämisestä. Kone- ja metallialan ammattilainen on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, huolellinen, täsmällinen ja luotettava. Hän arvostaa omaa ja toisten työtä, noudattaa sovittuja työelämän käytäntöjä ja toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Hän tuntee vastuunsa ja

8 8 / 291 huolehtii työsuojelusta ja ympäristön suojelusta. Hän toimii asiakaslähtöisesti ja huolehtii työn laadusta ja ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. 2 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Kone- ja metallialan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laajaalaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin sekä kunnossapitotehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi hänellä on erikoisosaaminen johonkin työtehtävään ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita. Tutkinnon suorittanut osaa erilaisia valmistustekniikoita ja koneiden ja laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Hän osaa tehdä työtehtäväkokonaisuuksia työpiirustusten ja työselitysten mukaan, soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä toimia itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän osaa toimia laatujärjestelmien mukaan ja tehdä laadunvalvontaan ja kunnossapitoon liittyviä mittauksia. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää tietotekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä. Hän osaa käyttää NC-ohjattuja koneita ja hänellä on valmiudet tavallisten käyttö- ja kunnossapitojärjestelmien käyttöön ja ohjelmointiin. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia, työselityksiä ja työohjeita sekä osaa laatia yksinkertaisia työpiirustuksia käsivaraisesti ja CADohjelmalla. Tutkinnon suorittanut osaa työhönsä liittyvän suullisen ja kirjallisen viestinnän. Tarvittaessa hän selviytyy viestinnästä ja vuorovaikutustilanteista myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

9 9 / 291 Tutkinnon suorittanut noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, käyttää koneita ja laitteita turvallisesti ja hänellä on työturvallisuuskorttiin ja tulityökorttiin edellytettävät tiedot ja taidot. Hän huolehtii työsuojelusta ja henkilökohtaisesta suojautumisesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristönsuojelusta. Hän ymmärtää ja ottaa huomioon oman työnsä vaara- ja kuormitustekijät ja niiden vaikutukset itseensä ja työympäristöön sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla. Hän käyttää aina tarvittaessa henkilönsuojaimia, huolehtii terveydestään, toimintakyvystään ja omalta osaltaan työpaikan työhyvinvoinnista. Hänellä on valmius ensiavun antoon sairauskohtaus- ja työtapaturmatilanteissa. Tutkinnon suorittaneella on sisäistä yrittäjyyttä toimia organisaation laatutavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta edistävällä tavalla. Hänellä on käsitys siitä, miten osaamista voidaan tuotteistaa, ja hän kykenee osallistumaan omaan toimialaansa liittyvään liiketoiminnan ja sen kehittymisen arviointiin. Kone- ja metallialan perustutkinnon tavoitteissa on keskeistä työelämässä toimimisen avaintaitojen saavuttaminen. Avaintaitojen kaikille yhteiset tavoitteet on määritelty kohdassa Kone- ja metallialan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin kohdassa 4 ne sisältyvät seuraavien ammattitaitovaatimusten mukaan: Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa oppimaansa tietoa työtehtävissä sekä arvioida ja jäsentää sitä. Hän osaa arvioida omaa työtään ja oppimistaan. Hän tiedostaa oppimistarpeensa, oppimisprosessinsa ja -tyylinsä. Hän osaa ratkaista työssään esiin tulevia ongelmia sekä tehdä valintoja ja päätöksiä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Hän toimii työyhteisön jäsenenä joustavasti ja rakentavasti sekä kohtelee muita tasavertaisesti. Hän noudattaa työyhteisön käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja sekä toimii vuorovaikutustilanteissa eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Hän osaa toimia vuorovaikutteisesti ja kommunikoida asianmukaisesti työtilanteissa. Hän osaa kertoa asiansa ymmärrettävästi ja ilmaista mielipiteensä selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättävästi.

10 10 / 291 Tutkinnon suorittanut tekee työtään sovitulla tavalla, huolellisesti, tarkasti ja vastuuntuntoisesti sekä noudattaa työaikoja. Hän työskentelee ammattikäytäntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä arvostaa omaa ja muiden työtä. Hän on suvaitsevainen ja toimii toisia kohtaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Omalla toiminnallaan hän edistää työssä viihtymistä sekä yhteistyötä ja avoimuutta työyhteisössä. Hän noudattaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. Tutkinnon suorittanut tuntee työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Hän pitää työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä ja puuttuu aktiivisesti työssään ja työympäristössä havaitsemiinsa epäkohtiin. Hän käyttää henkilönsuojaimia ja työkoneiden turvalaitteita työturvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hän osaa käsitellä painavia kappaleita sekä varoa tärinää, melua ja hengitysilman epäpuhtauksia. Tutkinnon suorittanut huolehtii omasta terveydestään ja toimintakyvystään sekä toimii myös muiden terveyttä ja työkykyä edistävällä tavalla Hän käyttää terveellisiä työtapoja ja ergonomisesti oikeita työasentoja. Hän tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä osaa torjua ja suojautua niiltä. Tutkinnon suorittanut asennoituu työhönsä niin, että toimii kaikissa tilanteissa työyhteisön parhaaksi ja edistää toiminnallaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja työnantajan toiminnan kannattavuutta. Hän on oma-aloitteinen ja aktiivinen työyhteisön jäsen sekä toimii innovatiivisesti ja yritteliäästi. Hän osaa tehdä työtapavalintoja työn kokonaistaloudelliset seikat huomioon ottaen ja arvioida omaan työhönsä liittyviä palkka-, materiaali- ja työkustannuksia. Tutkinnon suorittanut käyttää materiaaleja säästeliäästi ja työskentelee niin, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hän käyttää ympäristömyönteisiä työ- ja toimintatapoja ja raaka-aineita sekä mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja. Hän tunnistaa ongelmajätteet ja käsittelee syntyvät jätteet tarkoituksenmukaisesti.

11 11 / 291 Tutkinnon suorittanut työskentelee tietoisena siitä, että tuotteen ulkonäöllä ja viimeistellyllä työjäljellä on ratkaiseva merkitys lopputuloksessa. Hän tunnistaa kauniit muodot ja rakenteet sekä tiedostaa viisteiden ja pyöristysten merkityksen. Tutkinnon suorittanut osaa peruslaskutoimitukset sekä osaa käyttää suhdelukuja ja laskea työhön liittyviä laskutehtäviä, kuten kulmia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän osaa lukea työtehtävissä esille tulevia matemaattisia malleja, kuvaajia ja tilastoja sekä soveltaa matemaattisesti kuvattuja ratkaisumalleja ongelmatilanteissa. Tutkinnon suorittanut tuntee metallien ja muovien ominaisuuksia ja kevytmetalli- ja teräslaatujen merkintöjä. Hän tietää tavallisimpien materiaalien ominaispainot ja lämpölaajenemisen suuruusluokkina sekä alumiinin ja tavallisimpien teräslaatujen käyttäytymisen työstettäessä ja hitsattaessa. Hän tietää lämmön tuonnin vaikutuksen teräksen rakenteeseen ja tietää, mitä tapahtuu teräksen karkaisussa ja päästössä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää erikoistumisalueensa mukaisen numeerisesti ohjatun koneen ohjelmointiohjelmaa tai jotain käyttö- ja kunnossapitojärjestelmän tiedonhallintaohjelmaa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa tiedon hankinnassa ja taltioinnissa sekä raportoinnissa ja viestinnässä. Tutkinnon suorittanut osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Hän kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hän noudattaa yhdenvertaisuuslain periaatteita ja kohtelee muita tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai vammaisuudesta riippumatta. Hän osaa toimia asiallisesti ja luontevasti eri etnisestä taustasta tai kulttuuripiiristä tulevien ihmisten kanssa ja osaa käyttää kieli- ja viestintätaitojaan. Valmistustekniikan koulutusohjelman suorittanut osaa kone- ja metallialan valmistustekniikoita monipuolisesti. Koneistaja osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla. Koneenasentajalla on asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi valmistusteknistä perus-

12 12 / 291 osaamista koneistuksesta ja levy- ja hitsaustöistä. Levyseppähitsaaja osaa tehdä levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia metallirakennetöitä. Hienomekaanikko osaa hienomekaanisten koneistus- ja liitostekniikoiden lisäksi sähkötekniikkaa niin, että selviytyy myös elektroniikkaa sisältävien laitteiden kokoonpano- ja korjaustöistä. Työvälinevalmistaja osaa valmistaa työpiirustusten mitta-, muoto- ja sijaintitoleranssien mukaan tarkasti ja monipuolisia työstötapoja käyttäen erilaisia työvälineitä, usein erikoistyöstökoneita ja erikoismateriaaleja käyttäen. Valmistustekniikan koulutusohjelman keskeistä osaamista ovat myös laadunvalvontaan liittyvät konepajatekniset mittaukset ja mittalaitteiden kalibroinnit. Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelman suorittaneella on konepajatekniset perusvalmiudet ja koneenasennustaidot yhdistettynä joko automaatiotekniikan tai kunnossapidon erikoisosaamiseen. Automaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työskennellessään automaatiolaitteiden parissa. Lisäksi hän voi osata varsin laajastikin tehdä automaatioon liittyviä sähkötöitä. Kunnossapitoasentaja osaa toimia huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Hän osaa suorittaa voiteluhuollon toimenpiteitä ja käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia sekä käyttää kunnossapitojärjestelmää ja toimia sen mukaan. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia ja korjauksia. Valimotekniikan koulutusohjelman suorittanut osaa kone- ja metallialan perusteiden lisäksi yleistä valimotekniikkaa, ja hänellä on erityisosaaminen joko kertamuottitekniikkaan, kestomuottitekniikkaan tai valumallitekniikkaan. Valumallinvalmistajalla voi olla myös puualan perustutkinnon kautta hankittu perusosaaminen. Koulutusohjelman suorittanut tuntee toimialan rakennetta sekä pääpiirteet valutuotteen valmistusprosessin eri vaiheista raakaaineista asiakkaalle asti. Valumallinvalmistaja osaa valumallien ja keernalaatikoiden valmistuksen eri mallimateriaaleista. Kertamuottitekniikkaan erikoistunut valaja osaa valmistaa kertamuotin sekä sulattaa, valaa ja jälkikäsitellä valukappaleen. Kestomuottitekniikkaan erikoistunut osaa käyttää kestomuottitekniikassa käytettäviä valulaitteita sekä sulattaa ja jälkikäsitellä valukappaleen. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

13 13 / KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen tarjoamat ammatilliset tutkinnon osat esitetään taulukossa lihavoituina. Opiskelijalla on mahdollista valita työssäoppimispaikan työtehtävien perusteella myös muita valinnaisia tutkinnon osia. Kone- ja metallialan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 4. Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov Koneistuksen perustyöt 10 ov Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov Asennuksen ja automaation perustyöt Koneistuksen perustyöt Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 4.2 Valmistustekniikan koulutusohjelma 4.2 Valmistustekniikan osaamisala Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Koneistaja Koneistus 20 ov Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Koneistaja Koneistus 1)

14 14 / 291 Levyseppähitsaaja Levy- ja hitsaustyöt 20 ov Koneenasentaja Koneenasennus 20 ov Työvälinevalmistaja Työvälinevalmistus 20 ov Hienomekaanikko Hienomekaaninen valmistus 20 ov Levyseppähitsaaja Levy- ja hitsaustyöt 1) Koneenasentaja Koneenasennus 1) Työvälinevalmistaja Työvälinevalmistus 1) Hienomekaanikko Hienomekaaninen valmistus 1) 4.3 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma (aikuiskoulutuksena) 4.3 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa Sähkömekaaniset asennukset 20 ov Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Sähkömekaaniset asennukset 1) Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Automaatioasentaja Automaatioasennus 20 ov Kunnossapitoasentaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kunnossapito 20 ov tai CNC-työstökoneiden ja robottien kunnossapito 20 ov Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Automaatioasentaja Automaatioasennus 1) Kunnossapitoasentaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kunnossapito 1) tai CNC-työstökoneiden ja robottien kunnossapito 1)

15 15 / Valimotekniikan koulutusohjelma 4.4 Valimotekniikan osaamisala Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa Valimotekniikan perustyöt 10 ov Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Valimotekniikan perustyöt Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Valaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kertamuottivalukappaleen valmistus 30 ov tai Kestomuottivalukappaleen valmistus 30 ov Valumallinvalmistaja Valumallinvalmistus 30 ov Kun tutkinto suoritetaan tutkintonimikkeellä valumallinvalmistaja, kaikille pakolliset tutkinnon osat voidaan korvata puualan perustutkinnon pakollisilla tutkinnon osilla (kokonaislaajuus 30 ov). Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Valaja Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista Kertamuottivalukappaleen valmistus 2) tai Kestomuottivalukappaleen valmistus 2) Valumallinvalmistaja Valumallinvalmistus 2) Kun tutkinto suoritetaan tutkintonimikkeellä valumallinvalmistaja, kaikille pakolliset tutkinnon osat voidaan korvata puualan perustutkinnon pakollisilla tutkinnon osilla (kokonaislaajuus 30 ov).

16 16 / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valmistustekniikan koulutusohjelmassa valittava 40 ov Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelmassa valittava 20 ov Valimotekniikan koulutusohjelmassa valittava 20 ov Automaatioverkkoasennukset 10 ov Koneautomaation asennus 10 ov Elektroniikan kokoonpanotyöt 10 ov Hydrauliikka-asennukset 10 ov Koneiden ja laitteiden korjaus 20 ov Logiikkaohjauksien asennukset 10 ov Mikromekaaninen valmistus 10 ov Ohjausjärjestelmien asennus 10 ov Pneumatiikka-asennukset 10 ov Sähköasennus 20 ov Putkilinjojen valmistus10 ov Hienomekaaninen CNC-koneistus 10 ov 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valmistustekniikan koulutusohjelmassa valittava 4 tutkinnon osaa Automaatio- ja kunnossapidon koulutusohjelmassa valittava 2 tutkinnon osaa Valimotekniikan koulutusohjelmassa valittava 2 tutkinnon osaa Automaatioverkkoasennukset Koneautomaation asennus Elektroniikan kokoonpanotyöt Hydrauliikka-asennukset Koneiden ja laitteiden korjaus 1) Logiikkaohjauksien asennukset Mikromekaaninen valmistus Ohjausjärjestelmien asennus Pneumatiikka-asennukset Sähköasennus 1) Putkilinjojen valmistus Hienomekaaninen CNC-koneistus Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 10 ov Asennushitsaus 10 ov Hitsaus 10 ov IW-hitsaus 10 ov Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus Asennushitsaus Hitsaus IW-hitsaus Levy- ja hitsausalan CNC-

17 17 / ov Levy- ja teräsrakennetyöt 10 ov Levytyökeskuksen käyttö 10 ov Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 10 ov NC-tarkkuussärmäys 10 ov Ohutlevytyöt 10 ov Rakennusten teräsosien valmistus 10 ov Rakennusten teräsrakenteiden asennus 10 ov valmistus Levy- ja teräsrakennetyöt Levytyökeskuksen käyttö Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus NC-tarkkuussärmäys Ohutlevytyöt Rakennusten teräsosien valmistus Rakennusten teräsrakenteiden asennus CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus10 ov CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus10 ov CNC-sorvaus 10 ov CNC-jyrsintä 10 ov Hionta 10 ov FMS-järjestemien käyttö 10 ov Manuaalikoneistus 10 ov Konepajamittaus 10 ov Moniakselinen valmistus 10 ov Tarkkuuskoneistus 10 ov Työstö kipinätyöstökoneella 10 ov Työvälineiden valmistus ja kunnossapito 10 ov CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus CNC-sorvaus CNC-jyrsintä Hionta FMS-järjestelmien käyttö Manuaalikoneistus Konepajamittaus Moniakselinen valmistus Tarkkuuskoneistus Työstö kipinätyöstökoneella Työvälineiden valmistus ja kunnossapito CAD/CAM-suunnittelu ja -

18 18 / CAD/CAM-suunnittelu ja -valmistus 10 ov Kertamuottivalun perustyöt 10 ov (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.2) Kestomuottivalun perustyöt 10 ov (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.3) Muovimallin valmistus 10 ov Valimoautomaation ohjaus 10 ov Valumallinvalmistuksen perustyöt 10 ov (vain valajille) valmistus Kertamuottivalun perustyöt (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.2) Kestomuottivalun perustyöt (ei, jos on valittu tutkinnon osa 4.4.3) Muovimallin valmistus Valimoautomaation ohjaus Valumallinvalmistuksen perustyöt (vain valajille) Tutkinnon osa koulutusohjelman/osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (osa tai 4.4.1) Tutkinnon osa koulutusohjelman/osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (osa tai 4.4.1) Tutkinnon osa tutkintonimikekohtaisesti pakollisista tutkinnon osista (osat , , ) Tutkinnon osa tutkintonimikekohtaisesti pakollisista tutkinnon osista (osat , , ) Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista* Tutkinnon osa ammattitutkinnosta* Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Tutkinnon osat ovat keskenään vaihtoehtoisia. Ko. tutkinnon osalla voidaan korvata valinnaisia tutkinnon osia kokonaislaajuudeltaan 20 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista * Kymmenen opintoviikon (10 ov) laajuus vastaa yhtä tutkinnon osaa Tutkinnon osa ammattitutkinnosta* Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osat ovat keskenään vaihtoehtoisia. Ko. tutkinnon osalla voidaan korvata kaksi valinnaista

19 19 / 291 * Katso tarkempi määrittely ko. kohdan tekstiosasta tutkinnon osaa Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 10 ov 1) Vastaa kahta tutkinnon osaa 2) Vastaa kolmea tutkinnon osaa * Katso tarkempi määrittely ko. kohdan tekstiosasta 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov

20 20 / Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä paikallisesti tarjottava tutkinnon osa ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi 1 ov ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3 ov ov ov 0 4

21 21 / Liikunta 1 ov Terveystieto Taide ja kulttuuri 1 ov ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa.

22 22 / Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä kone- ja metallialan perustutkinnon perustutkinnon muodostuminen - taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja, jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllis-

23 23 / 291 tymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KONEENASENTAJA, AUTOMAATIOPAINOTTEINEN POLKU, 120 ov 1. LUKUVUOSI 2. LUKUVUOSI 3. LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 6 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 2, 0,25 ov A10 Liikunta - Liikunta 2, 0,25 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 3 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 3 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov

24 24 / 291 JAK- SO 2. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 1,5 ov - Koneenasennus 2, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 1, 1 ov A06 Matematiikka E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset/ näyttö5 - Hydrauliikka 2, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 2 ov A05 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto, - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov A09 Terveystieto Terveystieto 2, 0,25 ov A10 Liikunta B Yhteiset valinnaiset, 1 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov Terveystieto 1, 0,25 ov - Liikunta 2, 0,25 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsa- D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 3 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov E05 Sähköasennukset TYÖSSÄOPPIMINEN/ näyttö6 E02 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 3 ov

25 25 / 291 uksen perustyöt - 1 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov A11 Taide ja kulttuuri, 1 ov - Sähköasennus 1, 1 ov A04 Ruotsi, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 4 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt/ näyttö1 - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt/ näyttö2 - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt/ näyttö3-2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov TYÖSSÄOPPIMINEN/ näyttö 4 D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 1ov - Koneenasennus 3, 3ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 2ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 1, 1ov E02 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 1ov 05 Sähköasennukset - Sähköasennus 2, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov JAK- SO 5. TYÖSSÄOPPIMINEN / näyttö C01 Asennuksen ja automaation perustyöt E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikka- E02 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov

26 26 / Asennus- ja kunnossapitotyöt 2 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 3 ov asennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov E05 Sähköasennukset - Sähköasennus 1, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot, 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Ruotsi, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov E05 Sähköasennukset/ näyttö7 - Sähköasennus 2, 3ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 4, 1 ov A05 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

27 27 / 291 KONEENASENTAJA, TYÖVALTAINEN POLKU, 120 ov 4. LUKUVUOSI 5. LUKUVUOSI 6. LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 3 ov E04 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E05 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 2, 0,5 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 2 ov E03 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E04 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot, 1 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov A5 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov JAK- SO 2. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt TYÖSSÄOPPIMINEN D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 4 ov E04 Asennushitsaus - Koneistus 1 ov - Asennushitsaus 1, 2 - Tekninen piirustus 1 ov D01 Koneenasennus Koneenasennus 3, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 2 ov E02 Hydrauliikka-

28 28 / 291 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A05 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A10 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A09 Terveystieto, Terveystieto 1, 0,25 ov E05 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov asennukset - Hydrauliikka 2, 2 ov A08 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov A06 Matematiikka Matematiikka 3, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 1 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov A11 Taide ja kulttuuri, 1 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. D01 Koneenasennus - Koneenasennus 1, 1 ov E04 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E05 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov A04 Ruotsi, 0,5 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 3, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1ov E02 Hydrauliikkaasennukset Hydrauliikka 2, 2 ov A05 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A06 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A11 Taide ja kulttuuri, 1 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov

29 29 / ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt/ näyttö1 - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt/ näyttö 2 - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt/ näyttö 3-2 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A07 Fysiikka, 0,5 ov D01 Koneenasennus - Koneenasennus 2, 2ov E03 Asennushitsaus - Asennushitsaus 1, 2 ov E04 Manuaalikoneistus - Manuaalikoneistus 1, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 1, 1ov A06 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A07 Kemia, 0,5 ov TYÖSSÄOPPIMINEN/ näyttö 5 D01 Koneenasennus - Koneenasennus 3, 2 ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 3 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 2, 1ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 2 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov JAK- SO 5. TYÖSSÄOPPIMINEN / näyttö C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 2 ov - Automaatio 1 ov C02 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 2 ov C03 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 3 ov D01 Koneenasennus/ näyttö 4 - Koneenasennus 2, 2ov E01 Pneumatiikkaasennukset - Pneumatiikka 2, 1 ov E02 Hydrauliikkaasennukset - Hydrauliikka 1, 1 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot, 2 ov A09 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,5 ov E01 Pneumatiikkaasennukset/ näyttö 7 - Pneumatiikka 2, 2 ov E02 Hydrauliikkaasennukset/ näyttö 7 - Hydrauliikka 2, 2 ov F2 Vapaasti valittavat opinnot 3 ov A01 Äidinkieli - Äidinkieli 4, 1 ov

30 30 / 291 A04 Ruotsi, 0,5 ov B Yhteiset valinnaiset, 1 ov A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

31 31 / 291 LEVY- JA HITSAUSTEKNIIKKA, 120 ov 7. LUKUVUOSI 8. LUKUVUOSI 9. LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus - 2 ov Levy- ja hitsausalan NCvalmistus - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 0,25 ov A1 Äidinkieli D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov D01 Levy- ja hitsausalan NC-valmistus - 2 ov - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Matematiikka - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto - Matematiikka 2, 0,5 ov A1 Kemia, 0,25 ov A1 Terveystieto - Terveystieto 2, 0,25 ov A1 Liikunta - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov - Liikunta 2, 0,25 ov JAK- SO 2. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus - 2 ov Levy- ja hitsausalan NCvalmistus D01 Levy-ja hitsaustyöt - 1 ov Hitsaus - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov D01 Levy- ja hitsausalan

32 32 / 291 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus NC-valmistus - 2 ov - 2 ov A1 Äidinkieli - 0,5 ov A1 Vieras kieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka A1 Matematiikka - Matematiikka 2, 0,5 ov A1 Kemia, 0,5 ov - Englanti 2, 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta A1 Terveystieto Terveystieto 2, 0,25 ov - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto, Terveystieto 1, 0,25 ov A1 Liikunta - Liikunta 2, 0,25 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Levy- ja hitsausalan NCvalmistus - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 3 ov A1 Ruotsi, 0,5 ov A1 Kemia, 0,5 ov TYÖSSÄOPPIMINEN D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 2 ov - 1 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov Fysiikka, 0,5 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov F1 Tieto- ja viestintätekn.

33 33 / ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt/ näyttö 1 - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 2, 0,5 ov A1 Fysiikka, 0,5 ov B1 Yhteiset valinnaiset, 1 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Levy -ja hitsaustyöt - 2 ov Rakennusten teräsosien valmistus - 1,75 ov D01 Levy-ja hitsaustyöt - 1 ov Hitsaus - 2 ov Ohutlevytyöt - 2 ov D01 Levy- ja hitsausalan NC-valmistus - 2 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov JAK- SO 5. TYÖSSÄOPPIMINEN / näyttö 2 C01 Asennuksen ja automaation perustyöt D01 Levy-ja hitsaustyöt - 2 ov Hitsaus D01 Levy-ja hitsaustyöt - 4 ov - Asennus- ja kunnossapitotyöt 2 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - 2 ov Ohutlevytyöt - 3 ov A1 Äidinkieli Rakennusten teräsosien valmistus - 2,5 ov A1 Äidinkieli - Koneistus 2 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 3 ov - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Ruotsi, 0,5 ov - Äidinkieli 4, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 3, 0,5 ov

34 34 / 291 A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

35 35 / 291 KONEISTAJAN POLKU, 120 ov 10.LUKUVUOSI 11.LUKUVUOSI 12.LUKUVUOSI JAK- SO 1. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistuksen perusteet 2 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli D01 Koneistus Koneistus 1, 7 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 3, 0,5 ov A1 Terveystieto - Terveystieto 2, 0,25 ov A1 Liikunta E2 Valinnainen tutkinnonosa (joku näistä) - Manuaalikoneistus 8 ov - CNC-sorvaus 8 ov - CNC-jyrsintä 8 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 8 ov - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Liikunta 2, 0,25 ov - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto - Terveystieto 1, 0,25 ov F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov JAK- SO 2. TYÖSSÄOPPIMINEN (4 ov) C01 Asennuksen ja automaation perustyöt D01 Koneistus Koneistus 2, 4 ov E1 Valinnainen tutkinnonosa 1 - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov E2 Valinnainen tutkinnonosa Näyttö 4 - Manuaalikoneistus 2 ov - CNC-sorvaus 2 ov - CNC-jyrsintä 2 ov

36 36 / 291 C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 1, 0,5 ov A1 Vieras kieli - Englanti 1, 0,5 ov A1 Matematiikka - perehdyttävät opinnot 2 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 2, 1ov A1 Kemia, 0,5 ov A1 Terveystieto Terveystieto 2, 0,25 ov A1 Liikunta - Liikunta 2, 0,25 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 2 ov E3 Valinnainen tutkinnonosa (joku näistä) - Manuaalikoneistus 5 ov - CNC-sorvaus 5 ov - CNC-jyrsintä 5 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 5 ov - Matematiikka 1, 0,5 ov A1 Liikunta - Liikunta 1, 0,25 ov A1 Terveystieto, A1 Vieras kieli - Englanti 2, 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov Terveystieto 1, 0,25 ov JAK- SO 3. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt - Koneistus 1 ov - Tekninen piirustus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt TYÖSSÄOPPIMINEN E1 Valinnai. tutkinnonosa 1 (joku näistä) - Levy- ja teräsrakennetyöt 8 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 8 ov Näyttö 2 E3 Valinnainen tutkinnonosa - Manuaalikoneistus 5 ov - CNC-sorvaus 5 ov - CNC-jyrsintä 5 ov - jokin muu 5 ov F1 Vapaasti valittava 4 2ov - 1 ov A1 Äidinkieli

37 37 / Äidinkieli 2, 0,5 ov Fysiikka, 0,5 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 4, 0,5 ov A1 Vieras kieli F1 Tieto- ja viestintätekn. 1 ov - Englanti 2, 0,5 ov JAK- SO 4. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt - Asennus- ja kunnossapitotyöt 1 ov - Automaatio 1 ov C01 Koneistuksen perustyöt/ - Koneistuksen perusteet 1 ov - Koneistus 1 ov C01 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt - 2 ov A1 Äidinkieli D01 Koneistus Koneistus 3, 4 ov F1 Vapaasti valittava 2 2ov A1 Ruotsi, 0,5 ov A1 Kemia, 0,5 ov A1 Matematiikka - Matematiikka 3, 1ov A1 Äidinkieli - Äidinkieli 4 0,5 ov A1 Yhteisk.- yrit.- ja työeläm., 0,5 ov B1 Yhteiset valinnaiset, 1 ov F1 Vapaasti valittava 5 2ov - Äidinkieli 2, 0,5 ov A1 Fysiikka, 0,5 ov B1 Yhteiset valinnaiset, 1 ov E4 Valinnainen tutkinnonosa 4 - perehdyttävät opinnot 2 ov (joku näistä) - Kunnossapito 2 ov - Levy- ja teräsrakennetyöt 2 ov - tai jokin muu valinnainen tutkinnon osa 8 ov Näyttö 4 JAK- SO 5. C01 Asennuksen ja automaation perustyöt/ D01 Koneistus Koneistus 4,5 ov TYÖSSÄOPPIMINEN// E4 Valinnainen tutkin-

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 Aineistoluettelo päivitetty 25.6.2015 TUTKINTOVALMIUSTEHTÄVÄT KOMEPT TVT 14 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 Aineistoluettelo päivitetty 25.6.2015 TUTKINTOVALMIUSTEHTÄVÄT KOMEPT TVT 14 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT TUTKINTOVALMIUSTEHTÄVÄT KOMEPT TVT 14 Tutkintovalmiustehtävällä voidaan selvittää suorittajan vahvuudet osaamisalaa valittaessa voidaan varmistaa, että tutkinnon suorittajalla on valmiudet osallistua varsinaiseen

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2010

Kone- ja metallialan perustutkinto 2010 Kone- ja metallialan perustutkinto 2010 Automaatiotekniikan ja Kunnossapidonkoulutusohjelma Automaatioasentaja, Kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneenasentaja, Koneistaja, Levyseppähitsaaja,

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneistaja,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyttä ammatilliseen koulutukseen

Työelämälähtöisyyttä ammatilliseen koulutukseen Työelämälähtöisyyttä ammatilliseen koulutukseen Uusitut ammatilliset tutkinnot mahdollistavat alueelliset joustot Yrityksillä on uusittujen tutkintojen myötä entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tulevien

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan koulutusohjelma KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA Automaatiotekniikan ja kunnossapidon

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Seppo Valio Opetushallitus www.oph.fi

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja,

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2015 Hyvinvointilaiteasentaja Määräys 24/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja,

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Henkilöstö- ja osaamistarpeet teknologiateollisuudessa

Henkilöstö- ja osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Henkilöstö- ja osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Kone ja metallialan perustutkinnon neuvottelupäivä 23.11.27 M-T Tanttinen Teknologiateollisuus Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 6

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 1 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ MAALARI METALLITUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA PINTAKÄSITTELIJÄ PUUTUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA KONEENASENTAJA TYÖVÄLINEVALMISTAJA

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA KONEENASENTAJA TYÖVÄLINEVALMISTAJA

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisala Määräys 28/011/2014 Sisältö Kone- ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Vaatetuksen koulutusohjelma/osaamisala Vaatetusompelija Hyväksytty xx/xx/2009

Lisätiedot

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 2 (228) Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Väinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen verkostopäivä 21.11.2014 Stadin

Lisätiedot

METSÄALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

METSÄALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET METSÄALAN perustutkinto 2009 METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA METSÄKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA METSÄKONEENKULJETTAJA METSÄKONEASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Rehtorin hyväksymä kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Sivu 1 (214) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Levyseppähitsaaja VHP

Sivu 1 (214) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Levyseppähitsaaja VHP Sivu 1 (214) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Levyseppähitsaaja VHP Sivu 2 (214) Määräys 50/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Hyväksytty 22.12.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ MAALARI METALLITUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA PINTAKÄSITTELIJÄ PUUTUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN perustutkinto, ARTESAANI 2009 TUOTTEEN SUUNNITTELUN JA VALMISTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 25/011/2009

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO 2010

SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO 2010 SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO 2010 TEKNISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA MÄÄRÄYS 8/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN perustutkinto 2009 VAATETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VAATETUSOMPELIJA SISUSTUSOMPELIJA MODISTI VAATTURI TEKSTIILITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TEKSTIILINVALMISTAJA

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LABORATORIOALAN perustutkinto, laborantti 2009 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 19/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot