Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy"

Transkriptio

1 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen, Balentor Oy

2 Toimeksianto Kevään kehitystyön tuotoksena syntyy yksinkertainen seuduittain sovellettavissa oleva seurantakokonaisuus, jossa hyödynnetään verkostotoimijoilla jo olemassa olevia järjestelmiä Malli on rakennettu siten, että sitä voidaan soveltaa yhteistyön eri kehitysvaiheessa olevilla seuduilla

3 Alkuvaiheessa havaittua Useilla alueilla seudullinen yhteistyö on vielä käynnistymis- ja muotoutumisvaiheessa. Sopimukset on saatu voimaan ja ensimmäisiä yhteistyön kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä on sovittuna. Tyypillisesti yhteistyö on pisimmällä alkavien yritysten neuvontaa liittyvissä toimissa. Parhaat kokemukset seuduilla liittyvät yhteiseen tekemiseen: on valittu yhdessä tiettyjä teemoja tai osa-alueita, joita on lähdetty viemään eteenpäin. Systemaattinen tavoitteiden asettaminen, toiminnan suunnittelu, seuranta, vaikuttavuuden arviointi sekä kehittäminen eri asiakasryhmissä ovat monilla seuduilla vielä alussa.

4 Mallin työstäminen Seuraavaa aineistoa on työstetty kevään 2012 aikana valmisteluryhmän (TEM, Ely, TE-Toimisto, Kehittämisyhtiöt, Uusyrityskeskus, ProAgria) sekä Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen pilottialueiden kanssa. Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittämisessä on selkeästi vahvistui neljä keskeistä osa-aluetta: Seudullisten yrityspalveluiden organisoituminen Yhteistyön vuosikello Toimintasuunnitelman edelleen kehittäminen Mittaustiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa

5 Seudullisten yrityspalveluiden seurantamalli Organisoituminen (Yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet, roolit ja vastuut) Mittarit ja seurantatieto (Mittaustiedon lähteet) SEUDULLISET YRITYSPALVELUT Yhteistyön vuosikello (Ohjausryhmätyö toiminnanohjaus) (Työryhmätyö toimenpiteet) Toimintasuunnitelma (Yhteistyön painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet)

6 Organisoituminen Roolit ja vastuut

7 Organisoituminen Organisoituminen on keskeinen tekijä seudullisen yhteistyön ja seurannan edelleen kehittämisessä. Osana sen kehittämistä on tärkeää, että Eri toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät Eri rooleihin on nimetty sopivat henkilöt (päätösvalta, ajankäyttö, osaaminen) Toimijat ovat motivoituneita kantamaan oman roolinsa ja toimimaan yhteistyössä Koordinaattorin roolissa toimivien aktiivinen ote seudulliseen toimintaan on keskeistä, jotta yhteistyö vakiintuu ja kehittyy toimijoiden välillä ELY:n seudullisten yrityspalveluiden koordinaattorin ja seutukoordinaattoreiden rooleja ja yhteistyötä tulee edelleen selkeyttää ja tiivistää (valtakunnallinen taso aluetaso seututaso)

8 Organisoituminen Seudulliset linjaukset & päätöksenteko Ohjausryhmä Seutukoordinaattori Työryhmä (t) TEM ELY:n vastuuhenkilö Seutukoordinaattori Toimintasuunnitelman valmistelu & toteutus Valtakunnallinen taso Alueellinen taso Seutukoordinaattori Seututaso

9 TEM:in rooli Yritys-Suomi kokonaisuudesta vastaaminen ja sen kehittäminen Seudulliset yrityspalvelut osana Yritys-Suomi kokonaisuutta vastuu ja kehittäminen Valtakunnan tason painopisteiden linjaaminen Valtakunnallisten kehityshankkeiden hallinta Valtakunnallisesti yhteisten työkalujen ja toimintamallien kehitys Valtakunnan tason mittaaminen: seuranta- ja palautetiedon keruu

10 ELY:n seudullisten yrityspalveluiden vastuuhenkilö (Ely-aluetason koordinointi) Ely-aluetason kokonaisuudesta vastaaminen TEM:n asiakkuusstrategian ja kvintettitoiminnan kytkentä seudullisiin yrityspalveluihin Valtakunnallisen, alueellisen ja seudullisen toiminnan välinen linkkihenkilö Tiedon tuoja TEM:istä alueelle ja sen seuduille Tiedon viejä seuduilta alueelle ja TEM:iin Seudullisten yrityspalveluiden koordinointi alueella Alueen vuosikello seutujen tueksi Seutujen suunnitelmien laadinnan, ohjausryhmätyön ja yhteistyön kehittymisen tuki ja seuranta Säännölliset tapaamiset seutujen koordinaattoreiden kanssa ja maakunnallisen yhteistyön tukeminen Ely-alueen yhteisten tilaisuuksien ja koulutusten järjestäminen yhteistyössä seutukoordinaattoreiden kanssa. TEM-kvintetin hallussa olevan seuranta- ja mittaustiedon järjestäminen seututoimijoiden käyttöön. Alueella tapahtuvien yrityskehityshankkeiden kokonaistiedonhallinta (rahoittajilta tietoa kentän kehitystoimijoille)

11 Seutukoordinaattori Seudun yhteistyön toimivuudesta ja kehityksestä huolehtiminen Jatkuva aktiivinen yhteydenpito seudun eri toimijoihin Seututoiminnan systematiikasta vastaaminen Yhteistyön vuosikello Ohjausryhmän ja työryhmän tapaamiset Seuranta- ja mittaustiedon kokoamisen koordinointi Seudun toimintasuunnitelman valmistelun, toteutuksen ja seurannan koordinointi Rajapinnat myös muihin seudun keskeisiin toimijoihin, jotka eivät vielä ole sopimuksen piirissä Seudullinen viestintä (alueen seutujen Yritys-Suomi viestintä) Kehitysprojektien etenemisen seuranta Seudun yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen yhdessä seudun toimijoiden kanssa. Yhteistyö Ely:n vastuuhenkilön kanssa

12 Seudun ohjausryhmä Seudun strategiset painopisteet ja linjaukset toimintasuunnitelmien pohjaksi Toimintasuunnitelmien hyväksyntä Seudullisen mittaustiedon käsittely ja johtopäätökset Suunnitelman toteuman seuranta 2-3 krt / vuodessa Resurssien määrittely eri toimenpiteisiin Osallistujina seudullisten sopimusten allekirjoittaneiden organisaatioiden johdon edustajat sekä yritysten edustajia Ohjausryhmän puheenjohtaja mieluiten yritystaustainen henkilö, jolla on riittävä tuntemus julkisten yrityskehitysorganisaatioiden toiminnasta Seutukoordinaattori toimii ohjausryhmän sihteerinä

13 Seudun työryhmä(t) Operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt Seudun koordinaattori puheenjohtajana / sihteerinä Toimintasuunnitelman luonnoksen laadinta ja budjettiehdotus Toimintasuunnitelman toteutus Kokoontuminen kuukausittain Seudulla voi olla yksi tai useampia työryhmiä yhteistyön kehittämisen painopisteistä ja tavoitteista riippuen.

14 Yhteistyön vuosikello

15 Yhteistyön vuosikello Yhteistyön vuosikellon tarkoitus on systematisoida, jäsentää ja tuoda ennakointia seudun yhteistyöhön Seudullinen yhteistyön vaikuttavuus vaatii toimijoilta Ohjausryhmätyötä seudullisten painopisteiden määrittämiseen ja päätöksentekoon Työryhmätyötä toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja kehittämistyöhön Tiivistä yhteistyötä ja tavoitteellisuutta Yhteistyön tulee olla säännöllistä Ohjausryhmä 2-4 krt / vuodessa Työryhmä 6-12 krt / vuodessa Yhteistyö on yhteistyötä ja se vaatii toimijoilta riittävän tiivistä otetta ja tahtotilaa yhteistoimintaan!

16 Yhteistyön vuosikello Ohjausryhmätyö 2-4krt/v Ennakointi, linjaukset ja päätöksenteko Työryhmä(t) 6-12 krt/v Sovittujen asioiden tekeminen ja kehittäminen TR TR Vuosisuunnittelu TR TR Yhteistyön vuosikello on selkäranka, joka luo suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta yhteistyön seurannalle ja kehittämiselle TR Seuranta ja väliarviointi TR Seuranta ja väliarviointi TR TR

17 Ohjausryhmätyö Roolina: Strategiset linjaukset suunnitelman kommentointi /hyväksyntä - toteuman seuranta Seudun strategiset painopisteet ja linjaukset toimintasuunnitelmien pohjaksi (lokakuu) Toimintasuunnitelmien hyväksyntä ja resursointi (joulukuu) Seudun toimintasuunnitelman toteutumisen ja mittareiden seuranta esim. tammikuu-toukokuu-syyskuu esim. maaliskuu-kesäkuu-lokakuu

18 Työryhmätyö(t) Toimintasuunnitelman ehdotuksen valmistelu seuraavalle vuodelle (syys-lokakuu) Toimintasuunnitelman tarkentaminen annettujen linjausten pohjalta (marras-joulukuu) Kuukausittaiset tapaamiset toimintasuunnitelman toteuttamisen seurantaan ja kehitystyöhön (tapaamiset tulee kalenteroida 6-12kk ajanjaksolle eteenpäin)

19 ELY:n seudullisten yrityspalveluiden vastuuhenkilön ja seutujen koordinaattoreiden yhteistyötapaamiset Alueen kokonaisuuden tarkastelu Yhteisten linjausten eteneminen eri seuduilla (linkitys valtakunnan tasoon) Tapaamisia 6-12 krt vuodessa Kahdenkeskiset keskustelut seudun koordinaattorin kanssa Osallistuminen seudun ohjausryhmän / työryhmän työhön ELY:n vastuuhenkilön ja alueen seutukoordinaattoreiden yhteiset tapaamiset

20 Ely-alueen seutujen yhteiset ajankohtaispäivät Yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen vahvistaminen Kaikille seudullisten yrityspalveluiden sopimuksen osapuolille ja tärkeille verkostotoimijoille Ajankohtaiset keskustelunaiheet alueen kehittämisessä esim. ennakointitiedon käsittely, strategisten painopisteiden kommentointi, hyvien käytäntöjen jakaminen, seudun yrityskehityshankkeista keskustelu 2-4 krt vuodessa Ajankohtaispäivien järjestäminen on Ely:n seudullisten yrityspalveluiden vastuuhenkilöiden tehtävänä Seutujen yhteisten koulutus- ja osaamisenkehittämistilaisuuksien järjestäminen yhdessä seudun toimijoiden kanssa

21 TEM:in valtakunnalliset tapaamiset seutujen koordinaattoreille Valtakunnan tason tulevaisuus ja palaute kokemuksista Vertaisoppiminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen Valtakunnan tason ajankohtaiset asiat 1-2 krt vuodessa

22 Toimintasuunnitelma

23 Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma on yksi keskeinen kaikille seuduille yhteinen toiminnan seurannan työkalu Toimintasuunnitelmaa on kehitetty siten, että sen kautta Asetetaan selkeämmin tavoitteita Jaetaan vastuita Voidaan seurata toimintaa Toimintasuunnitelma on jaettu siten, että siinä suunnitellaan sekä yhteistyön kehittämistä että yhteistyötä eri asiakassegmenteissä Tehty muutos vahvistaa asiakasnäkökulman esillä pitoa ja toiminnan kytkeytymistä TEM:n asiakkuusstrategiaan

24 Toimintasuunnitelma - perustietosivu Yhteistyön missio ja visio Sopimusosapuolet - Sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot Koordinaattori - Koordinaattori organisaatio, henkilö ja hänen yhteystiedot Ohjausryhmä - ohjausryhmätyön tarkoitus - puheenjohtaja - jäsenten nimet ja taustaorganisaatiot Työryhmä(t) - työryhmän tarkoitus - puheenjohtaja - jäsenten nimet ja taustaorganisaatiot Vuosikello - ohjausryhmän ja työryhmän tapaamisten aikataulut ja teemat Painopisteet v. 201x Budjetti 201x

25 Toimintasuunnitelma - perustietosivu Yhteistyön missio ja visio Valtakunnallisesti seudullisilla yrityspalveluilla on yhteinen missio ja visio, seutu voi tarvittaessa syventää tätä määritelmää oman seudun toimijoiden yhteisiä päämääriä kuvaavaksi. Sopimusosapuolet Kuvaus organisaatioista, jotka ovat seudulla allekirjoittaneet seudullisen yrityspalvelusopimuksen. Seutukoordinaattori Kyseisen seudun seudullisten yrityspalveluiden koordinaattorina toimiva organisaatio ja kyseisen organisaation nimeämä henkilö sekä hänen yhteystietonsa Ohjausryhmä Kyseisen seudun seudullisten yrityspalveluiden ohjauksesta vastaavan ryhmän rooli, puheenjohtaja ja jäsenet Työryhmä(t) Seudulla olevat työryhmät ja niiden toiminnan tarkoitus sekä puheenjohtajat ja jäsenet Vuosikello Ohjausryhmän ja työryhmän tapaamisten aikataulut. Vuosikello voi olla myös kuvattuna suunnitelman liitteenä. Painopisteet v. 201x Kyseisen vuoden tärkeät kehittämisen painopisteet, jotka on tarkemmin puretaan auki toimintasuunnitelmassa Budjetti 201x Jos seututoimijoiden yhteistyön kehittäminen tai asiakastyö vaatii määrärahoja myös nämä tarvittavat tai käytettävissä olevat resurssit on hyvä vuosittain määritellä

26 Toimintasuunnitelma - perustietosivu Segmentit: yrityksen perustajat, paikalliset pienyritykset, kotimarkkinoille keskittyvät pk-yritykset, kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset, suur-yritykset

27 Toimintasuunnitelma - perustietosivu Tavoite Mitkä ovat yhdessä asetettavat tavoitteet? Toimenpiteet Mitkä ovat yhteistyössä tehtävät toimenpiteet, joilla tavoite aiotaan saavuttaa? Mittari Millä onnistumista arvioidaan? Mittarina voi myös olla asioiden toteutumisen seurannan mittaaminen esim. onko sovitut asiat tehty vai ei? Vastuu Kuka sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa? Jos toteutusvastuu jakautuu useammalle eri taholle, on hyvä sopia kuka toimii koordinointivastuussa. Vastuukohdassa on myös hyvä pohtia tarvittavia resursseja ja niiden saatavuutta, onko esim. vastuutaholla mahdollisuus kohdentaa tehtävään tarvittava työaika. Aikataulu Mikä on toteutusaikataulu, sovitaanko asialle väliseurantapisteitä? Toteuma Toteumariviä täytetään seurattaessa asioiden etenemistä.

28 Mittarit ja seurantatieto

29 Mittarit - alustus Seudullisten yrityspalveluiden mittarit on jaettu kahteen eri luokkaan: Seudullisten yrityspalveluiden yhteistyötä ja toimintaa mittaaviin Seudun kehityssuuntia kuvaaviin mittareihin Mittareiden valinnassa on tärkeää valita seudun tavoitteita ja yhteistyön kehitystilaa tukevat mittarit Monille seuduille on ensimmäisessä vaiheessa kaikista hyödyllisintä varmistaa, että yhteistyön suunnittelu ja tekeminen alkaa kehittymään. Paras mittari on toimintasuunnitelmaan asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta. Iso osa mittareista kertoo ennen kaikkea seudun tai alueen trendeistä, tärkeässä roolissa näiden mittareiden käytössä on tiedon pohjalta tehtävä tulkinta ja toiminnalliset johtopäätökset Valtaosa mittareista ei ole valtakunnallisesti vertailukelpoisia, koska eri seutujen mittaustiedon keruujärjestelmät ja -tavat vaihtelevat. Tämä ei kuitenkaan estä tiedon käyttöä seudun omassa toiminnassa.

30 Yhteistyötä kuvaavat mittarit

31 Seudun kehityssuuntia kuvaavat mittarit Mittari Mittayksikkö Mittaustiedon lähde Alue A. Alueen / seudun yritysten kehitys kpl ELY Seutu / aluetaso - Perustettujen yritysten määrä Eur Tekes - Lopettaneiden yritysten määrä PRH Trendien seuranta - Tunnistettujen kasvuyritysten määrä - Kasvuyritysten liikevaihdon kehitys B. Yrityskehitysrahoitus - Alueen yrityskehitysrahoituksen määrä ja sen jakauma eri segmentteihin C. Neuvontatapahtumien määrä eri segmentteihin Eur / segmentti Seurattavat toimenpiteet kpl / segmentti D. Alueen innovaatioherkkyys Tuoteväylän mittarit Alueen omat tutkimukset E. Alueen yritysten investointiaktiivisuus Investointirahoituksen määrä ja jakautuminen eri segmentteihin ELY Tekes Verkoston toimijat Toimijoiden crm järjestelmät Innovaatioasiamiehet Alueen toimijat ELY Tekes Finnvera Seutu / aluetaso Suunnitelma / toteuma Seutu Trendien seuranta Mittaustieto osin päällekkäistä ja vajavaista Aluetaso Aluetaso F. Työvoiman kehitys Kpl & % TE-toimisto Seutu / alue / valtakunta - Työttömien määrä - Työttömyysaste trendien tulkinta - Avoimet työpaikat - Yt-neuvottelujen piirissä olleet G. Alueen tai seudun omat tutkimukset Esim. Seudun toimijat Seutu / alue Alueellinen innovaatiotutkimus ELY:n aluekatsaus, ennakointiraportti, yritysharava Suomen yrittäjien tutkimukset H. Toimijoiden muu seuranta- ja mittaustieto

32 Kysymyksiä?

33 Pirkanmaan- ja Päijät-Hämeen pilottialueiden kokemukset

34 Missä meillä mennään? Miten tästä eteenpäin? Mitkä asiat tunnistat omalla seudullasi seuraaviksi kehitysaskeleiksi? 1. Seudullisten yrityspalveluiden organisoituminen 2. Yhteistyön vuosikello 3. Toimintasuunnitelman edelleen kehittäminen 4. Mittaustiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa Listatkaa ajatukset oman seutunne osalta ja jakakaa ne yhdessä lähiryhmän kanssa. Kirjatkaa ryhmän ajatuksia ylös, jotta voitte jakaa ne muille paikallaolijoille.

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot