Toiminnan sisältö Muuta huomioitavaa Toimintasuunnitelma Organisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan sisältö Muuta huomioitavaa Toimintasuunnitelma Organisointi"

Transkriptio

1 Yritys-Suomi Etelä-Päijänteen seutu Liite SeutuYp-sopimukseen Etelä-Päijänteen seutu Toiminnan sisältö ja toimintasuunnitelma 2014 Versio RJ Toiminnan sisältö Muuta huomioitavaa Toimintasuunnitelma Organisointi Seutuyp-sopimus Yhteistoimintamuodot Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen toi muutoksia yrityspalvelukenttään. Vuoden 2013 alussa perustettuun Lahden seudun kehitykseen LADEC, kuuluu Lahti, Orimattila, Hollola sekä Nastolan kunta. Muut kunnat: Asikkala, Heinola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Padasjoki jäivät uuden LADEC -sopimuksen ulkopuolelle. Hartola ja Sysmä eivät ole olleet kehittämisyhtiön osakkaina. Nämä muutokset mahdollistivat kahden Yritys-Suomi seudullisen yrityspalveluverkoston perustamisen. Uuden sopimuksen allekirjoittajia ovat: Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hämeenkosken kunta, Kärkölän kunta, Padasjoen kunta, Sysmän kunta, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, Finnvera Oyj ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Yhteisiä tapaamisia yhteistyöosapuolten kesken 6 krt vuodessa Henkilöstö Nimetään yhteyshenkilöt yhteistyöorganisaatioista. Vastuu on jokaisella toimijalla/yhteistoimintaan sitoutuneella organisaatiolla. Toimitilat Roolit Toimijoiden roolit ja palveluiden Kullakin toimijalla on omat toimitilansa. Kullakin organisaatiolla on omat roolinsa ja toiminnan tavoitteet sekä omat vastuuhenkilöt. Varmistetaan, että kunnat tuntevat TEM alueellisten

2 vastuuhenkilöt toimijoiden sekä Pro Agria Etelä-Suomen palvelut. Palvelut Alkavien yritysneuvonta LADEC: Asikkala, Padasjoki, Kärkölä ja Hämeenkoski Verkostosta voimaa -hanke: Hartola, Heinola, Sysmä TE-toimisto ProAgria TE-toimiston rooli: antaa aloittavien yrittäjien neuvontaa mm. startti-rahan muodossa Alkavien yritysten palvelut kattavat YritysSuomi.fi -portaalin palvelu-kokonaisuudet eri palvelusegmenteissä. Asikkalalla, Hämeenkoskella, Kärkölällä ja Padasjoella on sopimus LADECin kanssa tiettyjen yrityspalvelujen ostamisesta. Sopimus tarkentuu kevään 2014 aikana. Hartola, Heinola Sysmä alueelle Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshanke. Pro Agria Etelä-Suomi ry:llä MYY-hanke. Jokainen verkostotoimija sitouttaa oman organisaationsa Yritys-Suomi toimintaan. Vuoden 2014 alussa aloitetaan toimijoiden roolien läpikäynti ja laaditaan verkoston sisäinen palvelumatriisi. TE-toimiston roolia vahvistetaan alkavien yritysten neuvonnassa. Osalla sopimuksen kunnista (Asikkala, Padasjoki, Hämeenkoski ja Kärkölä) on sopimus LADECin kanssa yritysten perustamisneuvonnasta. Yrityksiä ohjataan käyttämään yrityssuomi.fi portaalin palveluita sekä puhelinpalvelua. Kunnilla on mahdollisuus käyttää Pro Agrian MYY-hanketta esim. yritysten kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Verkostosta Voimaa rakennemuutoshanke tekee yhteistyötä TE -toimiston kanssa yrittäjiksi aikovien henkilöiden tunnistamiseksi. Hanke myös tekee aloittavien yritysten neuvontaa ja järjestää lyhyitä yrittäjäkoulutuksia yrityksen perustamisasioissa. Yrittäjäksi aikovia ja aloittavien yrityksiä ohjataan TE-toimiston palveluiden piiriin, joka ohjaa tarvittaessa edelleen palveluun.

3 Toimivien yritysten palvelut Hämeen ELY-keskuksen palvelut Finnveran palvelut Pro-Agria Etelä-Suomi Erilaiset hankkeet, Verkosto voimaa hanke: Hartola, Heinola, Sysmä Kuntien omat palvelut Pyritään kuvaamaan palveluprosessit. Yrityksiä ohjataan käyttämään yrityssuomi.fi portaalin palveluita sekä puhelinpalvelua. Verkostotoimijat oppivat tunnistamaan yritysten tarpeet, etsimään niihin ratkaisun ja ohjaamaan yritykset eteenpäin tarpeen mukaiseen palveluun. Päijänne Leaderin kautta on suunnitteilla rahoituksen salliessa 5 kunnan alueella kiertävä yritysneuvoja. Selvennetään kuntiin päin TEM alueellisten toimijoiden ja Pro Agrian välistä roolijakoa. Padasjoki: Padasjoen Kehitys Oy toimii jatkossakin täydentävää rahoitusta tarjoavana riskirahoittajana. Se on Padasjoen kunnan omistama paikallinen elinkeinoyhtiö. Yhtiön päätoimintamuotona on täydentävän riskirahoituksen järjestäminen vaihtovelkakirjalainoina. Padasjoen yrityskummit ovat osallistuneet aktiivisesti toimintaan, jolloin heidän kokemustaan on hyödynnetty myös yrittäjien sparraajina yms. Kunnasta ohjataan yrityksiä asiantuntijatoimijoiden pariin. Yhteistyötä tehdään erityisesti paikkakunnalla toimivien pankkien kanssa. Kunnalla on osa-aikainen matkailuasioita hoitava työntekijä. Asikkala: Yrityskummit toimivat vahvassa roolissa Asikkalassa. Asikkalan kunnalla on käytössään riskirahoitusinstrumentti.

4 Hartola, Heinola, Sysmä: Yrityspalveluita tuotetaan pääsääntöisesti hankkeiden kautta 2014 loppuun saakka, Verkostosta Voimaa ja Heinola Resort - hanke. Heinolalla on tämän lisäksi Luovan yritystoiminnan hanke sekä kunnan elinkeinopalvelut. Hartolalla ja Sysmällä Yhteen hiileen -hanke. Sysmällä on palveluksessaan elinkeinosihteeri, joka palvelee erityisesti matkailuyrityksiä. Lisäksi Verkostosta voimaa hanke antaa rekrytointipalveluja työnantajille. Pro Agria: Elinkaaripalvelut (ei rahoitus ja sijoitus), elintarvikkeiden jatkojalostus, kv elintarvikkeiden vienti, paikallisruoka, monialaiset maatilat, tuotekehitys Hämeen ELY-keskus antaa pk-yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen ja rahoituksen liittyvää neuvontaa ja asiantuntijapalveluita, mm. kansainvälistymiseen liittyviä palveluita, mm. yrityksen kehittämisavustus ja suunnitteilla oleva kehittämispalvelu sekä MMM yritystuet. Finnvera Oyj myöntää PK-yrityksille lainoja ja takauksia. Sijoittuvien yritysten palvelut Hämeen TE-toimisto antaa palvelua yrityksille työvoiman hankintaan, kehittämiseen ja vähentämiseen liittyvissä asioissa, mukaan lukien kansainvälinen työnvälitys. Yrityksille ja muille työnantajille tarjottavia palveluja ovat työnvälitys ja rekrytointipalvelu, tieto- ja neuvontapalvelut, palkkatuki, työhön valmentajan palvelut sekä yhteishankintakoulutus. Jokainen yhteistyöalueen kunta huolehtii omista sijoittumispalveluistaan. Toimitila- ja tonttirekisterit löytyvät kunnittain. Kunnat hyödyntävät omia yhteistyökumppaneitaan ja heidän asiantuntijaverkostoja. Kunnat hakevat yritykselle parhaat vaihtoehdot yrityksen sijoittumiselle. Palvelu on henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista, ulottuen toimitilojen ja tonttien

5 Innovaatiopalvelut etsimisestä rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja henkilökunnan rekrytointiin sekä muihin sijaintipaikan valintaan vaikuttaviin tekijöihin.verkostosta Voimaa hanke: Hartola: Heinola, Sysmä alueella sijoittuvien yritysten alkuneuvonta. Sähköiset palvelut Omistajan vaihdos Hämeen Ely-keskuksen innovaatiopalvelut. Tuoteväylä- palvelun hyödyntäminen arvioinnissa ja jatkokehittämisessä spin off:eille, mikroyrityksille sekä pk-yrityksille. Immateriaalioikeudet ja eri suojausvaihtoehtojen neuvonta. Koulutus yrityssuomi.fi- verkosto-osapuolten omat sähköiset palvelut, heinolaresort.fi, proagria.fi, tunnettuuden edistäminen ja asiantuntija oma yritys-suomi, Yritykset ohjataan ulkopuolisten konsulttien palveluiden piiriin Koulutustarjonnan markkinointia tehostetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa työnantaja-asiakkaille. Sähköisiä verkkopalveluja yrityssuomi.fi sekä te-palvelut.fi TE-toimiston koulutuspalvelut Verkostotoimijat tekevät vuodelle 2014 yhteisen suunnitelman siitä, millaista koulutusta osapuolet ovat suunnitelleet järjestävänsä ja mitä mahdollisesti vielä tarvitaan. Samalla selvitetään mitä näistä voitaisiin tehdä yhteistyössä. Koulutuksessa käytetään TE-toimiston lisäksi Koulutuskeskus Salpauksen palveluita.

6 Koordinaattori Koordinaatio-organisaat io Heinolan kaupungin Heinola Resort- hanke toimii Etelä-Päijänteen seudun koordinaattorina vuoden 2014 loppuun. Kesäkuuhun 2014 mennessä sopimusosapuolet päättävät kuka verkostotoimijoista ottaa pysyvän koordinointivastuun 2015 alusta tai aikaisemmin. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu: Seudun yhteistyön toimivuuden ja kehityksen edistäminen Jatkuva aktiivinen yhteydenpito seudun eri toimijoihin Seututoiminnan systematiikasta vastaaminen yhteistyön vuosikello Työryhmän tapaamiset Seudun toimintasuunnitelman valmistelun, toteutuksen ja seurannan koordinointi Seuranta- ja mittaustiedon kokoamisen koordinointi Rajapinnat myös muihin seudun keskeisiin toimijoihin, jotka eivät vielä ole sopimuksen piirissä Seudullinen viestintä (seudun Yritys-Suomi viestintä) Kehitysprojektien etenemisen seuranta Seudun yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen yhdessä seudun toimijoiden kanssa Yhteistyö ELY:n vastuuhenkilön kanssa Koordinaattori ylläpitää sisäistä palvelumatriisia, josta löytyy palvelut ja niille vastuuhenkilöt yhteystietoineen. Johtoryhmä Vastaa seudullisesti yrityspalvelujen kehittämisestä, toiminnasta ja johtamisesta. Koordinaattori kokoaa tämän sopimuksen allekirjoittajista johtoryhmän, jonka tehtävänä on: Valita painopisteet ja linjaukset toimintasuunnitelman pohjaksi Tehdä verkostolle vuosittainen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toimien resursointi Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen Toimintasuunnitelman mittareiden seuranta Verkostotoimijan oman organisaation sitouttaminen

7 Tapaamiset 6 krt vuodessa Seuranta Asiakkuudenhallinta (CRM) Johtoryhmän kokoonpano on: Sari Paljakka, Heinola Resort-hanke Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto Riikka Järvinen, ELY-keskus Jukka Ikonen, ProAgria Etelä-Suomi ry Pasi Pirinen, Finnvera Oyj kehittämispäällikkö, Asikkalan kunta Merja Olenius, Hartolan kunta kaupunginjohtaja, Heinolan kaupunki Heikki Jaakkola, Padasjoen kunta Raija Hänninen, Sysmän kunta Kunnanjohtaja, Hämeenkosken kunta Kunnanjohtaja, Kärkölän kunta Raimo Lappalainen, Verkostosta Voimaa -hanke Toimijoilla on omat asiakkuudenhallintajärjestelmänsä. Kukin toimija seuraa omien järjestelmiensä avulla asiakastapahtumia. Seuranta ja mittaaminen Lähtökohtana mittaamisessa on hyödyntää seudun eri toimijoilla käytössä olevaa Verkosto yhteistyössä tunnistaa potentiaalisia yrityksiä, toimijaosapuolet yhdessä etsivät eteenpäin ohjauksen asiakkaalle. Verkostotoimijat yhdessä tunnistavat alueelle tärkeitä yrityksiä ja niiden tarpeita mitä toimenpiteitä voidaan kohdistaa. Verkoston toimijat siirtävät toisilleen yritystietoa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Seurataan kuntakohtaisesti seuraavia mittareita: Perustettujen yritysten määrä

8 mittaustietoa. Hyödynnetään toimiala online-palvelun toimialatietoja erilaisessa suunnittelussa. Työpaikkojen kehitys Palveltujen asiakkaiden määrä (kontaktoidut) (asiakasmäärät vuosittain/tapahtumat vuosittain) Annetun palvelun sisältö Asiakaspalaute yhteisesti sovittujen asiakasryhmien osalta Verkoston tapaamisaktiivisuus Yhteinen viestintä Seudullinen näkymä Yritys-Suomi Etelä-Päijänteen seutu tunnuksen ottavat käyttöönsä kaikki sopimuksen allekirjoittaneet tahot. Viestinnän vastuutaho ja resurssit määritellään johtoryhmässä. Keskinäinen tiedonvaihto kuuluu yhteistyösopimuksen piiriin ja sopijapuolet sitoutuvat pitämään toisensa ajan tasalla siten, että tietoisuus palvelusta on riittävän hyvä. Verkosto pyrkii tekemään sähköisen tiedotteen. Lähetetään oman kunnan yrityksille ja laaditaan lehdistötiedote verkoston perustamisesta. Markkinointi ja tapahtumat Tutkitaan mahdollisuus toimittaa alkaville yrittäjille seudullisten toimijoiden yhteinen palveluiden markkinointikirje. Aamukahvitilaisuudet, toimijat voivat pyytää TEM kvintetistä puhujan tarvittavasta aiheesta. Pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään yhteisiä tilaisuuksia. Kunnat ottavat käyttöön Yritys-Suomi markkinointimateriaaleja. Kuntien käyttöön laaditaan lyhyt markkinointimateriaali Yritys-Suomesta. Kustannusjako

9 Kustannusjako Henkilöresurssit Kukin organisaatio vastaa omista kustannuksistaan ja resursseistaan. Muut kustannukset Kehittäminen ja muut asiat Erillissopimukset projektit Projekteja toteutetaan tarpeen mukaan kunkin toimijan kanssa. Tarkastellaan miten Pro Agria Etelä-Suomi MYY hanketta voidaan käyttää hyödyksi. Palveluprosessien ja palveluiden kuvaukset Asiakas ohjataan palveluun monikanavamallin mukaisesti ja palvelu kuvataan sovitulla tavalla. Selvitetään mahdollisuus käyttää TEM yrityspalvelumallia hyödyksi yritysneuvonnassa. Laatujärjestelmä Sisäinen koulutus Verkostolle ei tehdä yhtenäistä laatujärjestelmää. Järjestetään koulutusta esim. TEM alueellisten toimijoiden palveluista verkostotoimijoille. Yritysneuvojakoulutus: jos osapuolilla on halua, he voivat erikseen hankkia maksullista räätälöityä yritysneuvojakoulutusta.

10 Ulkoinen koulutus Toimivien yritysten koulutusta toteutetaan pääosin hankkeiden kautta erilaisina teemakoulutuksina. TE -toimiston hankkima Täsmä- ja rekrykoulutus yrityksille. Koulutuskeskus Salpauksen koulutustarjonta on laajasti yritysten käytettävissä Painopistealueet 2014 Asiakkaan tunnistaminen ja siirtäminen verkostossa eteenpäin sovitun toimintamallin mukaisesti Seudun kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien yritysten määrän kasvattaminen Tutkitaan miten kunnan yritysasiakas saadaan parhaalla mahdollisella tavalla ohjattua eteenpäin monikanavamallin mukaisesti (Yritys-Suomi puhelinpalvelu, Yritys-Suomi verkko-palvelu ja seudullinen asiantuntijapalvelu) TEM-kvintetti toimijoiden ja kuntien yhteisten yrityskäyntien suunnittelu ja toteutus Verkosto opettelee toistensa palvelut sovitulla tasolla Omistajavaihdokset ja sukupolvenvaihdokset tunnistetaan yrityksen tilanne, kuka luopuu, kuka vastaanottaa, millä ehdoilla selvitetään miten omistajanvaihdosten ja sukupolvenvaihdoksen neuvonta hoidetaan jatkossa Yrittäjyyskasvatus ja yhteistyö oppilaitosten kanssa Lisätään yrittäjyyskoulutuksen tiedotusta oppilaitoksissa Etsitään esimerkkiä miten muut alueet ovat toimineet Yritys-Suomen tunnettuuden lisääminen yritysten keskuudessa Markkinointimateriaalin laatiminen Yrityskohtaamisissa ja yrityskäynneillä annetaan tietoa Yritys-Suomen palveluista

11

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen, Balentor Oy Toimeksianto Kevään kehitystyön tuotoksena syntyy yksinkertainen seuduittain sovellettavissa oleva seurantakokonaisuus,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot