SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2011 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet 3.2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista 3.3 Yhdistyksen omat hankkeet 3.4 Perämeren kalatalousohjelma 3.5 Nuoriso-Leader 4. SAAVUTETUT TULOKSET HANKKEISSA 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS 6. YHTEISTYÖ 7. KANSAINVÄLISTYMINEN 8. YLEISESTI TOIMINNASTA 9. YHTEYSTIEDOT Liite 1: vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase Liite 2: rahoitetut hankkeet Liite 3: Nuoriso Leader -hankkeet 1

2 RIESKA-LEADER RY:N VUOSIKERTOMUS TAUSTAA Rieska-Leader ry. on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alueensa elinkeinollisuutta ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat, Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja n kaupungit sekä osa Kokkolasta. Toimintaalue määräytyy vuoden 2005 kuntarajojen mukaan ja siten alueen muodostavat alkuperäiset kymmenen kuntaa. Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämissuunnitelman. Tämä suunnitelma on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Rieska-Leaderin yhdeksi Suomen 55:stä Leader - toimintaryhmästä ja myönsi samalla rahoituksen ohjelmakaudelle Vuosi 2011 oli nykyisen ohjelmakauden kolmas kokonainen toimintavuosi. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA HALLITUS Rieska-Leaderin hallituksessa on yksi edustaja jokaisesta alueen alkuperäisestä kunnasta eli 10 varsinaista jäsentä. Lisäksi jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana toimi Tuula Aitto-oja ja varapuheenjohtajana Eero Peltoniemi. Hallituksen sihteerinä oli hankeneuvoja Heidi Pasanen. Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta: asukasedustajia 3 (varajäseniä 2) yhdistysedustajia 3 (4) kuntaedustajia 4 (4) Sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa korkeintaan kolme kautta eli kuusi vuotta. Vuonna 2011 hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt: Alavieska: Tapio Rasmus (kunta), varajäsen Jari Isotalus (kunta) Himanka: Tommi Sinko (kunta), varajäsen Hannu Tilus (yhdistys) Kalajoki: Juha Nivala (kunta), varajäsen Jouni Jyrinki (kunta) 2

3 Kannus: Eero Peltoniemi (asukas), varajäsen Ritva Jaakkola (asukas) Kälviä: Anne Hietaharju saakka ja Sanna-Maija Kauppi lähtien (asukas), varajäsen Sakari Jylhä (asukas) Lohtaja: Eija Jukkola (yhdistys), varajäsen Janne Jokela (kunta) Merijärvi: Heli Hintsala (asukas) saakka ja Anne Jokela (yhdistys) lähtien, varajäsen Anna-Maija Jalonen (asukas) saakka ja Tiina Yppärilä (yhdistys) lähtien : Tuula Aitto-oja (yhdistys), varajäsen Harri Turunen (yhdistys) Sievi: Jouko Huhtala (asukas), varajäsen Jonna Öljymäki (yhdistys) : Juha Pylväs (kunta), varajäsen Pekka Nikula (kunta). Vuoden 2011 aikana hallituksen kokouksia pidettiin 9 kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa rahoitettavia hankkeita ja lisäksi mm. hallinto- ja henkilöstöasioita. Helmikuussa pidettiin Helmiseminaari, jossa tarkasteltiin hallituksen ja henkilöstön kesken Rieska- Leaderin kehittämisohjelman toteutumista sekä pohdittiin alueen maaseudun kehittämisen haasteita ja tulevaisuutta. Lokakuussa hallituksen jäsenille järjestettiin opintomatka Etelä-Unkariin, Szinergia-Leaderin alueelle. Matka oli yhteinen Keskipiste-Leaderin kanssa ja se koettiin tarpeelliseksi ja onnistuneeksi. Johtoryhmätyöskentelyä jatkettiin edelleen. Johtoryhmä hoitaa hallituksen käytännön työnantajatehtäviä ja parantaa yhdistysasioiden sujuvuutta. Johtoryhmän muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja työntekijät. Vuoden 2011 aikana johtoryhmä kokoontui 6 kertaa. Sekä hallitus että työntekijät ovat kokeneet johtoryhmätyöskentelyn hyvänä 2.2 HENKILÖSTÖ Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa ja hankeneuvoja Heidi Pasanen. Keskipiste-Leaderin kanssa yhteisenä työntekijänä on toiminut maksatusvalmistelija Riikka-Maria Talus. Rieska- Leaderin omissa hankkeissa ovat toimineet hankevetäjinä Annika Möller toukokuuhun saakka sekä Minna Mäenpää helmikuusta ja Krisztian Nagy elokuusta lähtien. Vuoden aikana yhdistyksen toimistolla työskenteli lisäksi viisi harjoittelijaa/työssäoppijaa eripituisia aikoja. Leader-toimisto sijaitsee n teknologiakylän hallinnoimassa Smarthousessa, yrityshautomon ja YTEKin kanssa yhteisissä tiloissa. Omille hankkeille on vuokrattu erilliset tilat saman rakennuksen eri kerroksesta. Tilat ja sijainti ovat tällaiselle kehittämisorganisaatiolle erittäin hyvät. Virastotalolla oleva ELY-keskuksen paikallisyksikkö on edelleenkin lähellä ja sinne pidetään aktiivista yhteyttä. 3

4 2.3 KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Wörlinin riihikahviossa Sievissä. Kokouksessa oli läsnä 19 henkilöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua tuore nuoriso-aktivaattori Minna Mäenpää esitteli FLY nuoret liitämään hanketta ja Nuoriso-Leader rahoitusta. Rieska-Leader ry:llä oli jäseniä vuoden lopussa 326. Näistä oli henkilöjäseniä 255 (naisia 108, miehiä 147 ja alle 25-vuotiaita 2) ja yhteisöjäseniä 71 (joista kuntia 8). 3. HANKKEET 3.1 MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA RAHOITETUT HANKKEET Ohjelmakaudella toiminnan painopisteinä ovat yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Rahoitustuen erityiskohteena ovat pienyrittäjyys, nuoret ja naiset, uudet ratkaisut ja innovaatiot, koulutus, verkostoituminen ja yhteisöllisyyttä kehittävät toimintamallit sekä kansainvälisyys. Rahoituksen lisäksi oleellinen osa aluekehittämistyötä on yrittäjien ja yhdistystoimijoiden neuvonta, ohjaus ja kannustus siis henkinen tuki. Vuonna 2011 hanketoiminta pyöri täysillä ja monet toimijat aloittivat hankkeensa omalla riskillä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saatiin vuoden aikana 21 viranomaispäätöstä (yhteensä kauden alusta lähtien 136). Näistä yritystukia oli 10 (77) ja hanketukia 11 (59) kpl. Kauden aikana hankkeita (=hanketuet ja yritystuet) on rahoitettu hallituksen päätöksillä yhteensä 207 kpl (sis. peruuntuneet) ja rahaa niihin on sidottu seuraavasti ( ): Yksityinen rahoitus Julkinen tuki EU MMM kunnat Yhteensä Hankkeen keskikoko oli ja keskimääräinen tuki (55%). 4

5 Rieska-Leader ry:hyn saapuneet hakemukset ja hallituksen tekemät myönteiset rahoituspäätökset mennessä: saapuneet saapuneet päätökset päätökset yritystuet elinkeinojen kehittämishankkeet koulutushankkeet yleishyödylliset kehittämishankkeet yleishyödylliset investoinnit alueiden väliset hankkeet yhteensä Alueiden välisistä hankkeista kymmenessä Rieska-Leader on päärahoittaja ja seitsemässätoista hankkeessa osarahoittaja. Hallituksen päätöksen jälkeen hankkeita on peruuntunut, joten todellisia rahoitettuja hankkeita on 181 kpl. Lisäksi annettiin puoltavat lausunnot Eskolan kyläyhdistyksen (Kannus) kosteikon perustamisesta ja hoitosopimuksesta (erityisympäristötuki). Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet jakaantuivat alueen kymmenen kunnan kesken seuraavasti: Kunta Hankkeita Yhteishankkeet, joissa mukana Alavieska Himanka 6 13 Kalajoki Kannus Kälviä 4 16 Lohtaja 7 16 Merijärvi Sievi Kuntien yhteisiä 24 Yhteensä 181 Liitteessä 2 kaikki hallituksen tekemät myönteiset päätökset 5

6 3.2 ESIMERKKEJÄ RAHOITETUISTA HANKKEISTA Yritysten tuet kohdistuivat suurimmaksi osaksi investointeihin (toimitilan rakentaminen/korjaus, kone- ja laitehankinnat), ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, ja useassa hakemuksessa oli myös uuden toiminnan aloittamista, toiminnan tai tuotteiden kehittämistä Esimerkki yritystuesta: Inter Sense Ay Hakija: Anne ja Jukka Harvala, perustettava yritys Inter Sense Ay Toteutusaika: Investointien kustannukset , tuki 35 % (Alavieskassa), kehittämisen kustannukset 9 710, tuki 50 %. Yritys tarjoaa koulutus- ja kurssitoimintaa, joka on monikulttuurisia valmiuksia lisäävää sekä luonnonvara-alan koulutusta, ei tutkintoperusteista. Lisäksi yritys tarjoaa tilojen vuokrausta ja juhlapalveluita. Yritys toimii Alavieskassa, Kähtävällä lakkautetulla kyläkoululla. Kyläkoulu ostetaan, peruskorjataan ja kalustetaan / laitteistetaan yritystoimintaan sopivaksi. Investoinnit kohdistuvat rakennuksen ja piha-alueen kunnostukseen ja peruskorjaukseen sekä laitteiden ja kalusteiden hankintaan. Kehittämistuella kehitetään ja markkinoidaan uusia tuotteita eli koulutuspaketteja. Markkinointi edellyttää suorien kontaktien ottamista. Yritykselle luodaan kotisivut ja tarvittava markkinointimateriaali yrityksen logolla varustettuna. Yleishyödyllisiä hankkeita ovat yleishyödylliset investoinnit ja yleishyödylliset kehittämishankkeet. Rahoitetut investoinnit ovat olleet kylien yhteisiä kokoontumistiloja tai harrastuspaikkoja. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, järjestäneet uusia tapahtumia ja tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla. 6

7 3.2.2 Esimerkki yleishyödyllisestä investoinnista: Niemelän kesäteatteri Hakija: Niemelän kylänäyttelijät ry Toteutusaika: Kokonaiskustannukset , tuki 50 %, omarahoitusosuuteen on hyväksytty talkootöitä edestä. Hankkeessa rakennetaan kesäteatteri, joka sisältää näyttämön, katsomon (n. 300 paikkaa), tekniikkatilan, orkesterikatoksen, sosiaalitilat (sekä yleisölle että henkilöstölle) ja varastotilat. Niemelänkylällä on toiminut kesäteatteri vuodesta 1987 lähtien. Teatterilla ei ole ollut pysyvää katsomoa, vaan se on rakennettu joka vuosi uudelleen. Pysyvä katsomo mahdollistaa entistä suuremman yleisömäärän ja parantaa yleisön näkö- ja kuuloyhteyttä lavalle. Kesäteatteri täydentää kylä(leikki)puisto kokonaisuutta. Lavaa, katsomoa ja muita tiloja voivat hyödyntää myös muut käyttäjät, kuten kyläyhdistys ja vierailevat esiintyjät Esimerkki yleishyödyllisestä kehittämisestä: Piipsjärven tontit, PITO Hakija: Piipsjärven kyläyhdistys ry Toteutusaika: Kokonaiskustannukset , tuki 80 % Hankkeessa selvitetään Piipsjärven kylän myynnissä olevat tontit. Alueelle on valmistunut Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavan päivitys, jossa tontteja on yli 200 kpl. Hankkeessa myös markkinoidaan tontteja eri kanavien kautta. Tavoitteena on saada kylälle uusia asukkaita ja siten edistää kylän kehittymistä. Uuden asukkaat mahdollistavat mm. koulutoiminnan jatkamisen kylällä. 7

8 3.3 YHDISTYKSEN OMAT HANKKEET Vuoden 2011 aikana Rieska-Leader toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella seuraavia omia hankkeita: Toimintaraha Meneillään olevan kauden hallinto rahoitetaan toimintarahalla. Rahaa voidaan käyttää Leader-toiminnan kuluihin eli Rieska-Leaderin kehittämisohjelman toimeenpanosta, alueen asukkaiden aktivoinnista ja hankeneuvonnasta aiheutuviin kuluihin. Vuoden 2011 Leader-toiminta ( ) katettiin toimintarahalla. Valitettavasti kaikkia Leader-toiminnasta aiheutuvia kuluja ei hyväksytä toimintarahan kuluiksi (mm. vakuutusmaksuja ja työterveyshuollon kuluja), joten nämä on rahoitettava yhdistyksen omista rahoista. Yhdistyksen kautta kulkeva hankkeille menevä kuntaraha toimi hallintorahoituksen puskurina. Kylissä on voimaa! Kolmen Leader-ryhmän yhteinen kylähanke Kylissä on voimaa! päättyi toukokuussa. Siinä oli mukana Keskipiste-Leaderin, Nousevan rannikkoseudun ja Rieska-Leaderin kuntaliitos-kuntien kylät. Hanketta hallinnoi Rieska-Leader. Hanke kohdistui Rieska-Leaderin alueella Himangan, Kannuksen, Kälviän ja Lohtajan kylille ja kirkonkylille. Hankkeessa aktivoitiin alueen yhteisöjä oman alueensa kehittämiseen. Hankkeen vetäjänä toimi Annika Möller. Hankkeen kustannukset vuonna 2011 olivat yhteensä euroa. FLY nuoret liitämään Helmikuussa aloitettin Keskipiste-Leaderin kanssa yhteinen nuorisohanke, jota hallinnoi Keskipiste-Leader. Nuoriso-aktivaattori Minna Mäenpää kävi kertomassa alueen nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville hankemaailman mahdollisuuksista sekä Nuoriso-Leader rahoituksesta. Hankkeessa järjestettiin myös koulutusta ja tiedotusta. Hankkeen kulut vuonna 2011 olivat euroa. Yhteisöhautomo Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän yhteiselle Yhteisöhautomohankkeelle saatiin rahoitusta kolmesta ELY-keskuksesta (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Lappi). Suurhanketta (1,6 m ) hallinnoi Keskipiste-Leader ja Rieska-Leaderin osuus hankkeesta on Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen toimijoita, levittää hyviä kehittämiskäytäntöjä ja luoda uudenlaisia toimijaverkostoja. Rieska-Leaderin alueella hankkeen päätavoitteena on kansainvälistymisen ja maaseutukulttuurin edistäminen. Hankkeen kv-koordinaattorina aloitti elokuussa Krisztian Nagy. Vuoden 2011 kustannukset olivat euroa. 3.4 PERÄMEREN KALATALOUSOHJELMA Perämeren rannikkoalueen ryhmät saivat rahoituksen Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseen. Hallinnoinnista vastaa 8

9 Nouseva rannikkoseutu ry ja Rieska-Leaderin alueelta siinä ovat mukana Kalajoki, Himanka, Kälviä ja Lohtaja. Alueen kunnat osallistuvat kalatalousohjelman hallinnon rahoitukseen vuosittain :n suuruisella summalla. Varsinaisiin hankkeisiin kuntarahaa ei tarvita, vaan ne rahoitetaan EU:n ja valtion tuella. Vuoden 2011 aikana kalatalousryhmä kokoontui kolme kertaa. Hakemuksia käsiteltiin 10 kpl, joista myönteisen rahoituspäätöksen sai 8, yksi siirrettiin rahoitettavaksi muualle ja yksi sai kielteisen päätöksen. Rahoitetuista hankkeista 5 kohdistui Rieska-Leaderin alueelle: 1) Harri Lahti: Kuljetuskärryn hankinta (Kokkola) 2) Jarmo Kinnari: Peräkärryn hankinta (Kokkola) 3) Kokkolan kalamarkkinayhdistys ry: Toisarvoinen kala ruokapöytään (Kokkola) 4) Kalavesien hoito-osuuskunta Team Kala: Maiva maksaa vaivan! (koko alue) 5) Perämeren Kalatalousyhteisöjen liitto ry: Pyydystekniikan II (koko alue) 3.5 NUORISO LEADER Rieska-Leaderin kehittämisohjelman yhtenä painopistealueena on nuoret. Nuoriin liittyviä hankkeita on rahoitettu jonkin verran, muttei hallituksen mielestä riittävästi. Tehdyn selvityksen mukaan nuoret kaipaavat kuitenkin tekemistä ja haluavat itse toimia aktiivisesti. Siksi Rieska-Leader ja Keskipiste- Leader aloittivat vuonna 2010 Nuoriso Leader -rahoituksen. Rahoituksella tuetaan vuotiaiden nuorten omia hankkeita: uusien tapahtumien, kerhojen ja kurssien järjestämistä sekä yhteisten harrastevälineiden hankintaa. Tukea myönnetään helpolla, neljä kertaa vuodessa tapahtuvalla hakumenettelyllä ja kevyellä byrokratialla. Vuoden 2011 alussa järjestettiin Nuoriso-Leaderin logokilpailu nuorille. Kuvassa logokilpailun voittaja toiminnanjohtajien keskellä. Vuoden 2011 aikana Nuoriso-Leaderistä myönnettiin tukea 92 nuorten ryhmälle (vuonna nuorten ryhmälle). Näistä erilaisia tapahtumia oli 17, kerhoja tai kursseja 8 sekä harrastusvälinehankintoja 67. Esimerkkeinä nuorten hankkeista voi mainita vaikkapa kylien sähly- ja yleisurheiluporukoiden välinehankinnat sekä lasten konsertin toteuttamisen. Vuoden 2011 Nuoriso- Leader hankkeeksi valittiin Oulaisten nuorisovaltuuston järjestämä yösählyturnaus (vuonna 2010 vuoden hanke oli n lukion nuorisomusikaali). 9

10 Tukea nuorten omiin hankkeisiin maksettiin reilu euroa (edellisenä vuonna vajaa euroa). Raha tulee alueen kunnilta, eikä siinä ole mukana maaseuturahaston eikä valtion rahaa. Liitteessä 3 vuosina rahoitetut Nuoriso Leader hankkeet. 4. SAAVUTETUT TULOKSET Rieska-Leaderin kehittämissuunnitelman määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu mm. seuraavaa: Tavoite Tilanne Rahoitetut hankkeet joista yritystukia joista alueiden välisiä (sis. kv-hankkeet) Tilaisuuksia joissa osallistujia Jäsenmäärä Uusia yrityksiä joista naisyrityksiä Uusia työpaikkoja (htv) kpl Säilyneitä työpaikkoja (htv) kpl Hankeaikaisia työpaikkoja (htv) Kehittämissuunnitelman tavoitteet päivitettiin 2010 vastaamaan rahoituskehystä sekä seurattavia indikaattoreita. 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS Vuoden aikana Leader-toiminnasta ja maaseuturahoituksesta kerrottiin 25 eri tilaisuudessa. Näistä tilaisuuksista 11 oli muiden tahojen (esim. seutukunnallisten hankkeiden, kuntien tai yhdistysten) järjestämiä. Hanketukipäätöksen saaneille hakijoille järjestettiin paikallinen koulutus yhdessä Keskipiste-Leaderin kanssa. Yritystuen saajille koulutus järjestettiin räätälöitynä eli jokaisessa koulutusta halunneessa yrityksessä erikseen. Lisäksi maksatusvalmistelija on antanut useille hallinnoijatahoille henkilökohtaista opastusta mm. kirjanpidossa ja maksatuslomakkeiden täyttämisessä. 10

11 Hallituksen jäsenille järjestettiin kehittämispäivä (aiheena ohjelman tilannekatsaus ja maaseudun kehittämisen haasteet) sekä opintomatka. Opintomatka tehtiin yhdessä Keskipiste-Leaderin kanssa. Unkariin suuntautuneen opintomatkan aikana tutustuttiin paikallisten toimintaryhmien alueisiin, hallitustyöskentelyyn sekä Leader-hankkeisiin. Hallituksen jäsenet ovat olleet omalta osaltaan mukana hankehakijoiden aktivoimisessa, hankkeiden valmistelussa ja Leader-asioista tiedottamisessa. Tammikuussa järjestettiin Voimistuvat kylät seminaari Kalajoella. Kaksipäiväisen seminaarin aiheena oli kylien ja kuntien yhteistyö, ja siihen osallistui 95 henkilöä. Helmikuussa pidettiin Keskipiste-Leaderin kanssa yhteinen tiedotustilaisuus, jonka aiheena oli yhteinen nuorisohanke ja Nuoriso-Leader rahoitus. Maaliskuussa osallistuttiin Keskipiste-Leaderin kanssa yhteisellä ständillä Energiapäivien messuille Nivalassa. Maalis-huhtikuussa järjestettiin Kyläkiertue, jossa kyläläisille kerrottiin mahdollisuuksista oman asuinalueen kehittämiseen. Pääpaino oli kuntaliitoskuntien entisillä kirkonkylillä. Kymmenellä eri kylällä järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui kymmeniä asukkaita. Heinäkuussa kierrettiin LandePakulla alueen kesätapahtumia Alavieskassa, ssa ja Oulaisissa. LandePakulla osallistuttiin myös Kannuksessa järjestetyille valtakunnallisille maaseutuasumisen messuille. Maaseuturahoitukseen ja Leaderiin tutustui näin satoja ihmisiä. Loppuvuonna Leader-toimintaa esiteltiin useissa joulunajan tapahtumissa, kuten kylien joulutapahtumissa ja joulumarkkinoilla. Lisäksi toiminnasta on kerrottu alueen yrittäjäyhdistyksille, kylä- ja muille järjestöille sekä koulutusorganisaatioille. Molempien maakuntien alueilla on 11

12 lisäksi osallistuttu useisiin seminaareihin, joissa on tuotu esille Rieska- Leaderin toimintaa ja rahoitusmahdollisuuksia. Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet maaseutuviraston ja ministeriön koulutuksiin. Yhteisiä hankkeita on suunniteltu naapuriryhmien lisäksi myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Työntekijät osallistuivat viiden muun Leader-ryhmän kanssa Etelä-Espanjaan suuntautuneelle opintomatkalle ja lisäksi osallistuttiin ELARDin järjestämään kv-seminaariin Sastamalassa. Koillis-ranskalaisesta Leader-ryhmästä kävi vierailijaryhmä Rieska-Leaderin alueella toukokuussa. Unkarilaisten kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä; elokuussa Szinergia- Leaderin työntekijä ja varapuheenjohtaja sekä alueen toimijoita kävi tutustumassa Rieska-Leaderin alueeseen ja toimintaan, ja vastaavasti Rieska- Leaderin ja Keskipiste-Leaderin hallitukset ja työntekijät kävivät lokakuussa opintomatkalla Unkarissa. Tiedottamisessa on keskitytty nettisivujen aktiiviseen päivittämiseen ja sähköpostin kautta lähetettyihin tiedotteisiin. Muutamia esitteitä on tehty ja kopioitu itse, mutta varsinaisia painettuja lehtiä tai esitteitä ei ole vuonna 2011 tehty. Leader-hankkeista ja/tai Rieska-Leader ry:n toiminnasta on ollut lehtijuttuja vuonna 2011 paikallislehdissä vähintään 201 kpl (= Leader-toimiston keräämät leikkeet, jotka ovat vain osa julkaistuista). Useiden hankevetäjien haastatteluja on ollut paikallisradioissa ja Kaljaasi Ansion vesillelasku pääsi myös valtakunnan tv-uutisiin. Yhdistyksen jäsenille postitettiin jäsentiedote vuosikokouskutsun yhteydessä. LandePaku Alavieska-päivillä 12

13 6. YHTEISTYÖ Muiden Leader-ryhmien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Erittäin paljon ja monipuolista yhteistyötä (maksatus, tiedotus, hanketoiminta) on tehty Keskipiste-Leaderin kanssa. Myös Pirityisten kanssa on rahoitettu useita alueiden välisiä yhteishankkeita. Pohjois-Pohjanmaan ryhmien kanssa aloitettiin yhteisen Yhteisöhautomo hankkeen toteutus. Nousevan Rannikkoseudun ja Keskipiste-Leaderin kanssa toteutettiin yhteinen Kylissä on voimaa! -hanke. Perämeren rannikon toimintaryhmien kanssa toteutetaan yhteistä kalatalousohjelmaa. Paikallisten viranomaisten, erityisesti ELY-keskuksen maaseutuosaston, kanssa on tehty yhteistyötä lähes päivittäin. Tukipäätösten tekeminen niin yritystukien kuin hanketukien osalta sujuu hyvin, mutta hitaasti. Rieska- Leaderillä on edustajat Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman maaseudun kehittämisen työryhmässä, monissa maakunnallisten hankkeiden ohjausryhmissä sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisissa kylien yhteenliittymissä. Toiminnanjohtaja on toiminut Pohjois-Pohjanmaan Leaderryhmien edustajana MYR:n alaisessa maaseutujaostossa. Niin ikään toiminnanjohtaja on ollut myös Suomen kylätoiminta ry:n hallituksen 2. varapuheenjohtaja ja valtakunnallisen Leader-jaoston puheenjohtaja. Rieska- Leaderin yhteistyökumppaneina ovat olleet myös kunnat, seutukunnat, molemmat maakuntaliitot sekä lukuisat maakunnalliset hankkeet. Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader olivat aloitteellisia maakunnallisen maaseutuverkoston perustamisessa. Vuonna 2008 perustettu maaseutuverkosto toimii Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n alaisuudessa vapaamuotoisena toimijaverkostona. Verkostossa on mukana toimintaryhmien ja kylien lisäksi Maaseudun sivistysliitto, ProAgria, 4H-piiri, MTK ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Verkosto kokoontuu useamman kerran vuodessa ja toimintaa on terävöittänyt Uutispuuro -hanke, joka tekee maakunnallista maaseututiedottamista. Rieska-Leader on yhtenä sopimuskumppanina seudullisten yrityspalveluiden (SeutuYPP) toteuttamisessa. 7. KANSAINVÄLISTYMINEN Kansainvälistyminen on ollut ja on edelleen yksi Rieska-Leaderin toiminnan painopisteistä. Vuonna 2011 kansainvälistymisen saatiin uutta puhtia, kun Yhteisöhautomo -hankkeeseen palkattu kv-koordinaattori Krisztian Nagy aloitti työnsä. Ensimmäinen kansainvälinen hanke sai hallituksen myönteisen rahoituspäätöksen, kun Kankaan nuorisoseura ry:lle myönnettiin rahoitusta unkarilaisten ja romanialaisten kanssa yhdessä toteutettavaan perinteiseen puurakentamiseen liittyvään hankkeeseen. Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja osallistuivat yhdessä viiden muun Leaderryhmän kanssa Etelä-Espanjaan suuntautuvalle opintomatkalle ja kaikki 13

14 työntekijät osallistuivat myös ELARDin järjestämään kv-seminaariin Sastamalassa. Rieska-Leaderin ja Keskipiste-Leaderin hallitukset ja työntekijät tekivät lokakuussa opintomatkan Unkariin. Toukokuussa Rieska-Leaderin alueeseen kävi tutustumassa ranskalaisen Pays Barrois -Leaderin työntekijöitä ja elokuussa unkarilaisen Szineria- Leaderin toimijoita. Unkarissa, Szinergia-Leaderin toimistolla. 8. YLEISESTI TOIMINNASTA Alueen toimijat niin yritykset kuin yhdistyksetkin - olivat aktiivisia ja hyviä hankehakemuksia vastaanotettiin tasaisesti koko vuoden ajan. Hallitus käsitteli hankkeita ripeään tahtiin ja päätöksillä sidottiin jo seuraavankin vuoden rahoituskehys lähes kokonaan. Hanke2007 -järjestelmä toimi vuoden aikana kohtuullisen hyvin ja ELYkeskuksen rahoituspäätöksiä saatiinkin sellaisella käsittelytahdilla, että koko vuoden rahoituskehys tuli sidottua. Sen sijaan tukien maksatus kangerteli edelleen pahasti. Maksatusprosessi on edelleen varsin hidas ja käsittelyajat venyvät kohtuuttoman pitkiksi. Rieska- Leaderin ja Keskipiste-Leaderin yhteisen maksatusvalmistelijan työ on kuitenkin helpottanut hakijoiden raskasta byrokratiataakkaa. Myös Yhteisöhautomo -hankkeella pyritään löytämään uusia ratkaisuja hakijoiden neuvontaan. 14

15 9. YHTEYSTIEDOT Toimisto: Rieska-Leader ry PL 84 (Vierimaantie 5) fax Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa puh Hankeneuvoja Heidi Pasanen Puh Maksatusvalmistelija Riikka-Maria Talus puh Nuoriso-aktivaattori Minna Mäenpää puh Kv-koordinaattori Krisztian Nagy puh

16 Liite 1: Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA Tuotot rahoitus MMM (EU ja valtio) rahoitus kunnat muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut henkilöstökulut (palkat+sos.kulut) kokouspalkkiot muut palkkiot (sis.tilintark.palkk.) viestintäkustannukset posti, puhelin & tietoliikenne matkakulut (koti- & ulkomaan) toimistokalust. & -tarv vuokrat (sis. kokoustilavuokrat) maksatusvalmistelija nuoriso Leader arviointihanke 0 0 muut ostopalvelut koulutukset, kurssit, ym muut kulut Kulut yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Varainhankinta / tuotot jäsenmaksut kuntaraha hankkeisiin Varainhankinta / kulut kuntarahamaksatukset VARAINHANKINTA Korkotuotot Viivästyskorot 2 15 RAHOITUSTOIMINTA Tilikauden tulos

17 RIESKA-LEADER RY TASE Vastaavaa Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma ed.tilikausien voitto tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma saadut ennakot palkkavelat työttömyysvakuutusvelat 0 muut lyhytaikaiset velat 0 muut siirtovelat 1 ostovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

18 Liite 2: rahoitetut hankkeet (hallituksen päätökset), vuonna 2011 rahoitetut lihavoitu Hankkeen nimi: Hakija: Kunta: Hanketyyppi: Junki- ja perinnemarkkinat Taluskylän kyläyhdistys ry Alavieska yleishyödyllinen Työntekijän palkkaus Tmi Rautakone Esa Pudas Alavieska yritystuki Isotaluksen autokorjaamo Auto- ja pienkonekorjaamo Isotalus Alavieska yritystuki Rajaniemi Motorsport Tmi Rajaniemi Motorsport Alavieska yritystuki Prototyyppien valmistus Wisepro Oy Alavieska yritystuki Virin lähiliikuntapaikat Alavieskan Viri ry Alavieska yleishyödyllinen investointi Yritystoiminnan aloittaminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Yritystoiminnan alkuvaiheen laite- ja ohjelmistohankinnat Konemek Oy Alavieska yritystuki Toimintaedellytysten selvittäminen Boren Jeannette Alavieska yritystuki Toimintatilojen teko Tmi Koirahoitola Onnela Alavieska yritystuki Vihreän tuulienergian hyödyntäminen ja talonpoikaistalon siirto Kosti Nahkala Alavieska yritystuki Grüne Woche -messut Polar Gourmet Ay Himanka yritystuki Työntekijän palkkaus Camping Merituuli Ay Himanka yritystuki Tuulienergian hyödyntäminen Mainostoimiston Investointi- ja kehittämisprojekti Luumupuu -nimisen yritystoiminnan aloittamisen hankinnat Uunilan Maatila Himanka yritystuki Raumankarin Mainos/ Kepeke Ky Himanka yritystuki Tmi Konehuolto T. Pöyhtäri Himanka yritystuki Tmi Tuija Tuorila Himanka yritystuki Hirvimutteri Käännän Erä ry Kalajoki yleishyödyllinen investointi Tuulta purjeisiin Plassin kyläyhdistys ry Kalajoki yleishyödyllinen investointi Kiviojan savipaja ja keramiikka Kalajoen ammattiopisto Artema Kalajoki yleishyödyllinen Lumé-erityisvaatteet Lumé Oy Kalajoki yritystuki Metsä- ja luontokeskus Alnus Alnus ry Kalajoki yleishyödyllinen 18

19 Sisustusneuvonta Pesäpuu Pesäpuu Ay Kalajoki yritystuki Työntekijän palkkaus Heavy Metal Consultation Oy Kalajoki yritystuki Työntekijän palkkaus Kesäesa Oy Kalajoki yritystuki Ystävyyttä yli rajojen Vääräjoen Vartijat ry Kalajoki yleishyödyllinen Raution Eihveli Raution kyläyhdistys ry Kalajoki yleishyödyllinen investointi 3. sektorin jääurheilupalvelujen kehittämishanke JHT ry Kalajoki yleishyödyllinen Pianotekniikka Pianotekniikka Taari Kalajoki yritystuki Terien koneistus ja valmistus Kalajoen autourheilukeskuksen Tmi S.T.H. Simo Heikkilä Kalajoki yritystuki Kalajoki Road Racing ry Kalajoki yleishyödyllinen investointi Koirahoitola Tmi Kalajoen Koirahoitola Kalajoki yritystuki SunArena n seutukuntayhdistys ry Kalajoki elinkeinojen Sporttiboxi Päivi Siirilä Kalajoki yritystuki Hevoshieronta Sähkötarkastus Mikkonen Oy Kalajoki yritystuki Pieni talo Unkarissa Raution kyläyhdistys ry Kalajoki yleishyödyllinen Kalusteet Fotogrammi Oy Kalajoki yritystuki Väriannostelija M. Pahikainen Oy Kalajoki yritystuki Toiminnan laajentaminen Ateljee Nina Forss Kalajoki yritystuki Alkuinvestoinnit Farmiluotsi Johanna Lindvall Kalajoki yritystuki Suunnitteluohjelmisto Marko Mäläskä Kalajoki yritystuki Ikkunalaseista pullojen kautta taidelasiin Kalastusperinne Goes Makasiini! Kalastusperinne Goes Makasiini! -investointi Artema / Kaiku Kalajoki yleishyödyllinen Kalajoen kaupunki Kalajoki yleishyödyllinen Kalajoen kaupunki Kalajoki yleishyödyllinen investointi KK-Module KK-module Oy Kalajoki yritystuki Savesta ja tulesta ARS-Kalajoki ry Kalajoki yleishyödyllinen Tartu tanssiin Kalajoen ammattiopisto ARTEMA Kalajoki yleishyödyllinen Kansainvälistyminen ja tuotteiden markkinointi Olga Markova-Orell Kalajoki yritystuki Huhtalan talot Jyväskyläntien Ykköspalvelut Kalajoki yritystuki Toimitilojen kunnostus Tmi Kristiina Posio Kannus yritystuki 19

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 2012 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 18.3.2015

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 18.3.2015 2014 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2014 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Toimenpide

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä Heidi Pasanen, Leader-neuvoja Leader - yleisperiaatteita Läheisyysperiaatteeseen perustuva toimintatapa alueiden kehittämisessä Paikallista, alueiden välistä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2013 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 2 Sisällysluettelo Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella 2000-2006...4 YHDISTYS... 4 HALLITUS... 4 TOIMISTOJEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ... 5 VIESTINTÄ, KOULUTUS JA

Lisätiedot

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä JOKIVARSIEN MODERNI MAASEUTU - YHDISTYS J OMMA RY H YVÄÄ ALKANUTTA UUTTA VUOTTA! Ohjelmakausi lähenee loppuaan, vuosi 2013 on tämän ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi. JoMMa ry on lähes koko ohjelmakauden

Lisätiedot