TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa: Lieto, Paimio, Sauvo, Rusko, Masku, Nousiainen ja Taivassalo sekä Turku (Maaria, Paattinen, Kakskerran alue (Kakskerta, Satava, Kulho, Järvistensaari, Isosaari, Mäntysaari, Haapaluoto, Kuusiluoto, Hinttinen, Niittusaari, Jukoluoto, Latosaari, Ollilansaari, yritystuet vain Kakskerran saarelle), Raisio (alue Palovuoresta Haunisten altaalle ja Raision joelle), Kaarina (ent. Piikkiön alue, Kuusiston saari) ja Naantali (Livonsaari sis. Lempisaaren alue, Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Velkua ja Naantalin vanha kaupunki). Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry rahoittaa maaseudun yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä myöntää tukea yritystoiminnan aloittamiseen, laajentamiseen ja investointeihin. Tuen hakijoina voivat olla kunnat, seurakunnat yritykset, rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä mikroyritykset (1-5 työntekijää). Rahoitus on tarkoitettu paikallisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin toimintaalueellamme. Ohjelmakaudella Varsin Hyvän paikallinen kehittämisstrategia Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita korostaa monialaista, sektorien väliset rajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Strategian pääpaino on yhteistyön lisääminen ja siihen kannustaminen. Strategian pääteemat ovat: - Uudistuva asukas- ja yhdistystoiminta - Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja - Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa - Ekologisuus etusijalla Varsin Hyvä ry on hakenut Manner-Suomessa ohjelmakaudella toimivaksi paikalliseksi Leader-ryhmäksi Turun seudun maaseutualueilla ja hakenut julkista rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin. Yhdistyksen julkisen rahoituksen (EU, valtio ja kunnat) kehys on valintakomitean päätösesityksen mukaan 3,931 milj. euroa, josta Leader-toiminnan hallintoon ja aktivointiin tulevaa toimintarahaa on euroa. Julkisen rahoituksen osuus on 65 %, josta toimialueen kuntien osuus on 20 %. Hanketoimijoiden yksityisen rahoituksen osuus on 35 % koko rahoituksesta. Maa- ja metsätalousministeriö valitsee virallisesti Leader-ryhmät sen jälkeen kun Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on saanut hyväksynnän EU:n komissiolta. Uuden ohjelmakauden toteutus alkaa keväällä 2015.

2 2 2. LEADER-TOIMINTA (HALLINTO JA AKTIVOINTI) Varsin Hyvä ry toimii vanhan ohjelmakauden toimintarahalla asti. Uuden kauden toimintaraha saadaan toivottavasti käyttöön takautuvasti ainakin vuoden 2015 alusta alkaen, jolloin osa kustannuksista voidaan kohdistaa uuden kauden toimenpiteisiin. Toimintarahan kustannukset budjetoidaan jatkossa hallintokustannuksiin (20 %) ja aktivointikustannuksiin (80 %). Yhdistyksen hallintoon tarkoitettu toimintaraha hallinnoidaan Varsin Hyvä ry:n toimistosta käsin. Yhdistyksen toiminnanjohtaja raportoi hankkeen edistymisestä ja toteutumisesta säännöllisesti yhdistyksen hallitukselle. Toimintarahaa käytetään maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnointiin sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Leader-toimintarahan turvin Varsin Hyvä ry toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisena Leader-ryhmänä ja maaseudun kehittämisyhdistyksenä. Henkilöstön päätehtävä on aktivoida toiminta-alueemme asukkaita, kyliä, yhdistyksiä ja yrityksiä meneillään olevan ohjelmakauden hanketyöhön, sekä tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista. Leader-ryhmänä toimiessaan yhdistyksen henkilöstö ja hallitus toimivat virkavastuulla. Henkilöstö vastaa hakemusten vastaanotosta ja diarisoinnista, käsittelyprosessin oikeasta menettelystä sekä hankehakemusten toimittamisesta Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Hankkeiden maksatus tapahtuu jatkossa suoraan Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta. Varsin Hyvä ry toteuttaa vuotuista viestintäsuunnitelmaa, jonka hallitus hyväksyy. Tiedotusta toteutetaan ensisijaisesti henkilökohtaisen neuvonnan ja erilaisten tilaisuuksien kautta. Tiedotustoiminnan tukena käytetään nettisivuja ja sähköistä mediaa. Varsin Hyvä ry:n nettisivut uudistetaan yhteistyössä kolmen muun Varsinais-Suomen Leader-ryhmän kanssa uutta ohjelmakautta ja tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Henkilöstö ja hallitus osallistuvat tarpeellisiksi katsomiinsa Maaseutuverkostoyksikön, Maaseutuviraston ja MMM:n järjestämiin koulutuksiin sekä muihin mahdollisiin ohjelmatyötä edistäviin tilaisuuksiin. Leader-hankkeiden aktivoinnin ja rahoittamisen ohella yhdistys välittää tietoa muistakin rahoituslähteitä toimialueensa kehittämiseksi.

3 3 3. YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA Toimintarahahankkeesta erillään yhdistyksellä on oma yhdistystoiminnan budjetti, joka koostuu kuntarahoituksesta (laskutettu 0,2 /asukas toimialueen kunnilta Leader-kuntarahasta erillään), jäsenmaksuista ja muista tuotoista kuten korkotuotoista. Yhdistyksen oman toiminnan toimenpiteitä ovat: - Jäsenhankinta ja jäsenpalvelujen kehittäminen - Tiedotustoiminnan ja yhdistyksen näkyvyyden parantaminen - Yhteistyön parantaminen eri sidosryhmien suuntaan - Maakunnallisen yhteistyön parantaminen (esim. maaseutujärjestötyyppisellä toiminnalla) - Jäsenretket maaseudun kehittämiskohteisiin - Mediayhteyksien kehittäminen - Varainhankinta ja tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksien kartoitus muiden kuin Leader-ohjelman osalta - Hallituksen jäsenten ja henkilökunnan sellainen koulutus, jota ei voida rahoittaa Leader-ohjelmasta (esim. taloushallinnollisen osaamisen koulutus) Yhdistyksen omaan toimintaan kohdennetaan hankeneuvojan työpanoksesta ja sen kustannuksista 10 %. Lisäksi yhdistystoiminnan budjetissa on jonkin verran ostopalveluja ja tarvikehankintoja, joita ei ole sisällytetty tähän toimintarahan kustannusarvioon. Myös ei-lakisääteiset vakuutusmaksut ja työterveyshuollon kustannukset kirjataan yhdistystoiminnan kuluiksi. Yhdistyksen oman toiminnan kustannukset ja rahoitus pidetään täysin erillään Leader-toimintarahasta kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan. 4. LEADER-HANKETOIMINTA Vanhan kauden hankkeiden toteutusaika päättyy mennessä ja ne hakevat maksatusta 4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä. Varsin Hyvän alueella on käynnissä vielä yhdeksän yleishyödyllistä kehittämis- ja investointihanketta ja viisi yritystukihanketta. Leader-hankehakemusten käsittelyn asiantuntijaelimenä toimii hanketyöryhmä, joka antaa hankkeista lausunnon yhdistyksen hallitukselle. Hallitus tekee päätökset hakemusten puoltamisesta tai hylkäämisestä. Varsin Hyvä ry voi myöntää tukea seuraavanlaisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin: - Yleishyödyllinen kehittämishanke - Yleishyödyllinen investointihanke - Yritystuet (mikroyritykset) - Elinkeinollinen kehittämishanke - Koulutus-/tiedonvälityshanke - Teemahanke

4 4 5. KAUPUNKI-LEADER Varsin Hyvä aloittaa Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen kaupungeissa eli ns. Kaupunki-Leaderin toteuttamisen Turun, Kaarinan ja Raision kaupunkialueilla. Toimintaa rahoitetaan EU:n rakennerahasto-ohjelmasta (ESR). Kaupunki-Leader-toimintaa toteutetaan sateenvarjohankkeena, jonka alla toteutetaan pieniä alahankkeita. Alahankkeiden esivalintaa varten perustetaan kaupunkijaosto, joka esittää hankkeet Varsin Hyvän hallitukselle. Varsin Hyvä toimii päätoteuttajana ja Varsinais-Suomen Ely-keskus tekee lopullisen valinnan hankkeista. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Leader-toimintaa toteuttaa 2300 toimintaryhmää kaikissa 28 EU-maassa. Varsin Hyvän tavoitteena on edistää maakunnan maaseudun yritysten ja yhdistysten verkostoitumista ulkomaisten toimijoiden kanssa. Varsin Hyvä ry:llä on tarkoitus käynnistää oma kansainvälinen hanke tai osallistua partnerina kansainväliseen hankkeeseen uudella ohjelmakaudella. Tulevana vuonna osallistutaan 2 kansainväliseen seminaariin tai tilaisuuteen mm. Leader-ryhmien LINC2015- seminaariin Italiassa. 7. TULEVAT TAPAHTUMAT JA TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ Varsin Hyvä käynnistää ohjelmakauden hanketoiminnan: Asukkaille, yhdistyksille, yrityksille ja kuntien edustajille järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia hankerahoitusmahdollisuuksista sekä koulutusta uuden sähköisen hakujärjestelmän (Hyrrä) käyttöön ottoon. Yhdistyksen kotisivut uusitaan ja otetaan käyttöön sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Alkukesällä järjestetään vuotuinen kesäretki yhdistyksen jäsenille ja sidosryhmille mielenkiintoiseen maaseutukohteeseen, jolle Varsin Hyvä on myöntänyt rahoitusta. Syksyllä järjestetään (hallituksen, hanketyöryhmän ja toimihenkilöiden) koulutusristeily. Hallitus kokoontuu n. 7 kertaa vuodessa.

5 5 TULO- JA MENOARVIO 2015 KUSTANNUKSET LEADER KP. 12 YHDISTYSTOIM. KP. 19 YHTEENSÄ PALKKAUSKULUT Palkat+sivukulut OSTOPALVELUT JA PALKKIOT Työterveys Kirjanpito, tilintarkastus Toiminnan arviointi 0 0 Nettisivujen uusiminen Atk-palvelut ja ohjelmistot Kokous-ja neuvottelukulut Asiantuntijapalvelut Rahaliikenteen kulut VUOKRAT KOKOUSPALKKIOT YM Palkkiot VIESTINTÄKUSTANNUKSET Tiedotus- ja markkinointikulut Puhelut ja datasiirto Posti- ja lähettikulut Kirjat ja lehdet KONE- JA LAITEHANKINNAT Kone- ja laitehankinnat TOIMISTOKALUSTEET JA TARV. Kalusteet ja tarvikkeet ERITYISTAITOJEN HANKKIMINEN Koulutus MATKAKULUT Matkakulut kotimaa Matkakulut ulkomaat MUUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUS VANHA TOIMINTARAHA asti YHDISTYKSEN OMA KUNTARAHA UUSI TOIMINTARAHA Jäsenmaksut ja muut yksityistuotot YHTEENSÄ

6 6 Lieto Varsin Hyvä ry Pia Poikonen Toiminnanjohtaja

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä MTT:n selvityksiä 95 Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä - maaseudun mikroyritykset ja yritystukien kohdentuminen Olli Voutilainen Maaseutu MTT:n selvityksiä 95 85 s., 6 liitettä Yritystuki maaseudun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot