Uuden ohjelmakauden kynnyksellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden ohjelmakauden kynnyksellä"

Transkriptio

1 J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 2 / Uuden ohjelmakauden kynnyksellä T ä s s ä o s a s s a : Vuoden paikallinen kehittäjä Hanke ja yritystukien haku säh- Tulevan ohjelmakauden asiaa Pudasjärvelle ja Livokas ry:lle tunnus Ohjelmakaudella rahoitettujen hankkeiden toteutus on loppusuoralla ja Oulun Seudun Leader valmistautuu tulevan ohjelmakauden toteutukseen. Alustavien tietojen mukaan olemme saamassa paikalliseen kehittämiseen enemmän rahaa, kuin aiemmalla kaudella. Voimme jatkossa käyttää myös euromääräisesti hieman suurempia rahallisia panostuksia paikallisesti tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen. Tulemme tiedottamaan uuden kauden rahoitusmahdollisuuksista jäsenille jäsentiedotteella, paikallislehdissä, nettisivuillamme sekä järjestämme toiminta-alueemme paikallisille toimijoille sekä yrittäjille suunnattuja tilaisuuksia, joissa uusista mahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin. Nyt on hyvä aika aloittaa erilaisten hankkeiden suunnittelu! Toivomme, että uuden kauden hankkeiden haku käynnistyy jo alkukeväästä Oulun Seudun Leaderin hallituksen ja toimihenkilöiden puolesta toivotan jokaiselle oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa sekä hyvää uutta vuotta Anita Sievänen hallituksen puheenjohtaja Leader näkyväksi Yhteisöhautomo-hanke 5-6 Yhteystiedot ja hallitus

2 S i v u 2 Nuijamiehet ry on vuoden 2013 paikallinen kehittäjä Oulun Seudun Leader ry:n vuosikokouksessa keväällä 2014 julkistettiin ensimmäisen kerran vuoden paikallinen kehittäjä. Vuoden 2013 paikalliseksi kehittäjäksi valittiin Nuijamiehet ry Ylikiimingistä. Nuijamiehet ry on tehnyt pitkäjänteistä ja monipuolista kehittämistoimintaa oman alueensa parhaaksi. Kehittämistoiminnassaan Nuijamiehet ry on hyödyntänyt myös Leader-rahoitusta usean hankkeen kautta. Hankkeet ovat kohdistuneet Nuijamiesten lavaan, joka on tunnettu tanssipaikka Oulun seudulla. Huvitoiminnan tuotoilla tuetaan alueen lasten ja nuorten urheilutoimintaa. Anna ehdotuksia vuoden 2014 paikalliseksi kehittäjäksi Oulun Seudun Leader julkistaa vuosittain kevään vuosikokouksensa yhteydessä alueeltaan vuoden paikallisen kehittäjän. Paikallisen kehittäjän tittelin voi saada Oulun Seudun Leaderin alueelta yhteisö tai yksittäinen henkilö, joka on osoittanut erityistä aktiivisuutta oman yhteisönsä tai alueensa kehittämiseksi. Vuoden paikallisen kehittäjän valitsee Oulun Seudun Leaderin hallitus. Vuoden 2014 paikalliseksi kehittäjäksi voivat myös Oulun Seudun Leaderin jäsenet antaa oman ehdotuksensa. Ehdotukset viedään kevään 2015 aikana Oulun Seudun Leaderin hallituksen kokoukseen, jossa valinta tehdään. Valinta julkistetaan kevään 2015 vuosikokouksen yhteydessä. Anna ehdotuksesi vuoden 2014 paikalliseksi kehittäjäksi mennessä osoitteeseen: oulunseudunleader.fi

3 S i v u 3 Hanke ja yritystukien haku sähköiseksi Uuden ohjelmakauden tukien haku käynnistyy vuoden 2015 aikana. Uutta on, että tuet voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Sähköinen palvelu ohjaa ja neuvoo hakijaa. Hanketukihakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Myös uuden ohjelmakauden hankkeiden täydennykset ja maksatukset toimitetaan sähköisen palvelun kautta. Hakija pystyy myös seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä. Jotta pystyt hakemaan tukia Hyrrän kautta, tulee hakijalla olla Katsotunniste. Katso-tunnistetta käytetään nykyisin hyvin yleisesti yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon organisaatioiden tunnistamiseen erilaisissa sähköisissä asiointipalveluissa. Lisätietoja Katso tunnisteesta löytyy sivuilta: Ohjelmakauden muutokset hanke ja yritystukiin Uudella ohjelmakaudella isoimmat muutokset ovat tulossa yritystukiin. Yritystoimintaan voi saada investointitukea ja uuden yrityksen perustamistukea. Investointitukea voi saada mm. rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Perustamistuki on uusi tukimuoto. Sitä myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen. Yleishyödyllisten hankkeiden osalta yleiset tukiehdot pysyvät pääosin ennallaan. Rahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin, tiedotukseen, koulutukseen ja esimerkiksi kylien kehittämiseen saa myös uudella ohjelmakaudella. Rahoitusta voi saada myös mm. pilottihankkeisiin sekä yhteistyöhön eri maaseututoimijoiden kesken. Hanke voi: uudistaa elinkeinoja kehittää kannattavuutta lisätä osaamista parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä Mikäli sinulla on hankeidea, ota yhteyttä Oulun Seudun Leaderin toimistoon. Neuvomme, miten idean saa mahdollisesti jalostettua hankkeeksi.

4 S i v u 4 Pudasjärvelle tunnustusta valtakunnallisesti Pudasjärven kaupunki on palkittuvuoden 2014 kylämyönteisimpänä kuntana! Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry antoivat tunnustuksen kuntamarkkinoilla Helsingissä. Perusteluina olivat mm. se kuinka Pudasjärvi onnistuu järjestämään monipuolista ja runsasta toimintaa vaikeista oloista huolimatta. Kunnan ja kylien välisestä sopimusyhteistyöstä on hyviä esimerkkejä lähipalveluiden hoitamisessa. Alueella on toimiva kyläneuvosto ja kaupunki myöntää kyläyhdistyksille kulttuuri liikunta ja kyläyhdistysavustuksia. Kaiken kaikkiaan kaupunki on jakanut noin miljoona euroa tämäkin vuoden budjetista kylien elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Pudasjärven kaupunki panostaa myös pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja lähipalveluiden tuottamiseen eri keinoin. Kuntaliitto ja Suomen kylätoiminta ry myönsivät Kylämyönteisin kunta palkinnon nyt neljännen kerran. Aiemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle, Ilomantsille ja Tammelalle. Livokas ry:lle kunniamaininta Vuoden kylä kilpailussa Valtakunnallinen vuoden kylä 2014 ja kunniamaininnan saavat kylät palkittiin nyt jo 30.kerran elokuun lopulla järjestetyssä paikalliskehittäjien LOKAALI-juhlaseminaarissa Hankasalmella. Livokas ry Pudasjärveltä sai Vuoden kylä 2014 ensimmäisen kunniamaininnan. Onnea Livokas ry! Pohjois-Pohjanmaalla tunnustusta saaneen kylän (Pohjois- Pohjanmaan vuoden kylä 2003 ja 2013) toiminta on aktiivista ja nuorekasta, mutta samalla perinteistä yhteisöllisyyteen nojautuvaa. Tal- koohenkeä löytyy ja kyläläiset ovat valmiita käyttämään voimavarojaan kylän yhteiseksi hyväksi. Tämä tekee Livosta omavaraisen kylän, missä kyläläiset hyödyntävät omia yhteistyöverkostojaan koko seudun hyväksi. Kylä on ottanut kylätoiminnalle tulleet ja tulevat liiketoiminnalliset haasteet vastaan menestyksekkäästi. Hanketoiminnassa ja palvelujen tuotteistamisessa on hyödynnetty monipuolisesti eri rahoituslähteitä.

5 S i v u 5 Leader-toimintaa näkyväksi Viikolla 24 kesäkuussa vietettiin valtakunnallista Leader-viikkoa, johon myös Oulun Seudun Leader otti osaa alueellaan. Leader-viikolla tuotiin eri tavoin esille Leadertoimintaa ja järjestettiin myös avoimet kylät-tapahtuma alueellamme. Viikon aikana alueemme eri kylissä yhdistykset esittelivät toimintaansa, tuotiin esille rahoitettuja hankkeita ja maaseudun mahtavin kauppaauto jakoi mm. Leader-tietoutta kauppakeskusten pihoilla ja eri tapahtumissa. Leader-viikko ja avoimet kylät-tapahtumat saavuttivat reilut 500 ihmistä alueellamme. Kiitokset kaikille mukana olleille tahoille! Yhteisöhautomo-hanke saavutti hyviä tuloksia Yhteisöhautomo oli viiden Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmän yhteinen maaseudun kehittämishanke, jota toteutettiin vuosien aikana. Hankkeen päätavoitteet olivat toimivat paikallisyhteisöt, toimivat lähipalvelut ja toimiva viestintä. Hanke tarjosi apua ja neuvontaa mm. yhteistyöverkostojen luomisessa, kansainvälistymisessä, nuorten aktivoinnissa, palveluiden ja kylätoiminnan kehittämisessä sekä toiminnan markkinoinnissa. Kohderyhmänä olivat erityisesti kolmannen sektorin toimijat, maaseudun nuoret ja kausiasukkaat. Hanke sai rahoituk-

6 S i v u 6 sensa Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksilta. Oulun Seudun Leaderin alueella hankeaktivaattorina toimi koko hankkeen ajan Ritva Sauvola. Lisäksi Niina Heikkinen toteutti nuorten parissa aktivointityötä vuosina Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia alueen toimijoiden tarpeisiin kohdistuneita aktivointi-, teema ja koulutustilaisuuksia. Hanke tarjosi myös apua viestintäasioissa sekä tiedotus ja markkinointitoimenpiteissä tapahtumajärjestäjille. Opintoretkillä tutustuttiin hyviin käytäntöihin muualla. Kaiken kaikkiaan Oulun Seudun Leaderin alueella erilaisia tilaisuuksia järjestettiin yli 100 kpl ja osallistuttiin kymmeniin muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehtiin niin Leaderryhmien kuin muidenkin toimijoiden kanssa koko hankkeen ajan. Oulun Seudun Leaderin alueelta hankkeen toimintaan osallistui yhteensä 2687 henkilöä ja 51 kylää. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu erilaisten kehittämissuunnitelmien, yhteistyöryhmien ja uusien viestintäväylien edistäminen. Toimenpiteiden aikana esiin tulleet hankeideat ohjattiin Leader-ryhmän valmisteluun ja useita hankeideoita odottaa ohjelmakauden alkamista. Hankkeen tuloksena Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella syntyi kolme uutta tapahtumaa, viisi hankeideaa ja kaksi valmistunutta kyläsuunnitelmaa sekä useita aloitettuja suunnitelmia on kylillä työn alla, uusia viestintäväyliä syntyi 14 kpl, selvityksiä 6 kpl, alueelle syntyi kolme uutta yhdistystä ja 12 uutta verkostoa. Hankkeen aikana myös Pohjois-Pohjanmaan Leaderryhmien yhteistyö syveni ja aikaan saatiin mm. yhteisiä julkaisuja ja yhteiset nettisivut. Aktivointitoiminta jatkuu Leader-ryhmissä uuden ohjelmakauden alkaessa. Kylien ja paikallisyhteisöjen toimintaa halutaan kehitettävän taloudellisempaan suuntaan, jolloin korostuu toimijoiden ja kolmannen sektorin rooli palvelujen tuottajina. Pohjoispohjalaiset Leader-ryhmät ovat yhteistyössä tekemässä asiaan liittyvää kehittämissuunnitelmaa.

7 S i v u 7 Hallituksen jäsenet 2014 Varsinainen jäsen: Anita Sievänen, pj. Ii Pauli Määttä, Kempele Lauri Halonen, Haukipudas Hannele Kutilainen, Kiiminki Juha H. Kukkohovi, Muhos Jouni Seppälä, Pudasjärvi Riikka Juntunen, Utajärvi Päivi Ylisiurua, Yli-Ii Varajäsen: Lauri Honkanen, Ii Tapio Juvani, Kempele Olli Maunumäki, Haukipudas Otto Moilanen, Kiiminki Väinö Väänänen, Muhos Pekka Törmänen, Pudasjärvi Maija Koistinen, Utajärvi Asta Siurua, Yli-Ii Yhteystiedot Oulun Seudun Leader Kiilakiventie 1, Oulu OulunSeudunLeader yhteisöhautomo Toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto p Leader-neuvoja Piia Karttunen p Lisää tietoa Leaderistä: Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme:

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 1 / 2 0 1 5 Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa T ä s s ä o s a s s a : Rahoitus-Infot 2 Vuosikokous 2 Sähköinen hankehaku Yritys

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille Aktiiviset yhteisöt Rahoitettuja hankkeita 2007-2013 Sivu 2 Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader Taitto: Oulun Seudun Leader Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader Kiitokset kaikille

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Hallinto ja kokoukset..3 3. Viestintä ja yhteydenpito...4 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta...5 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA. Toiminnanjohtajan palsta Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Karhuseudun uudelle ohjelmakaudelle

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA. Toiminnanjohtajan palsta Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Karhuseudun uudelle ohjelmakaudelle TÄSSÄ TIEDOTTEESSA Toiminnanjohtajan palsta Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Karhuseudun uudelle ohjelmakaudelle Karhuseutu tiedottaa Euroja tyrkyllä yrittäjille Kotiseutua voi kehittää monin tavoin

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

YHTEISÖhautomon opintomatka: Yhteiskunnalliset yritykset Skotlannissa Skotlanti 28.10. 1.11.2013

YHTEISÖhautomon opintomatka: Yhteiskunnalliset yritykset Skotlannissa Skotlanti 28.10. 1.11.2013 YHTEISÖhautomon opintomatka: Yhteiskunnalliset yritykset Skotlannissa Skotlanti 28.10. 1.11.2013 Matkan ohjelma: Glasgow 29.10.2013 Glasgow Co-operative Council Just Enterprise business support Social

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot