TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA (8)

2 TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leaderryhmä. SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Alueella asuu n asukasta. SILMU ry toteuttaa SILMUSTA KASVUA TILLVÄXT MED SILMU paikallisstrategiaa sekä valtakunnallista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. SILMU ry:n visio SILMU on vahva alueellinen toimija. Kehitymme ja kehitämme. Osallistumme ja osallistamme. YHDISTYKSEN RESURSSIT Jäsenet Laaja jäsenkunta lisää SILMU ry:n tunnettavuutta ja uskottavuutta varteenotettavana maaseudun kehittäjänä ja hankerahoittajana. Tavoitteena on lisätä jäsenmäärää tasaisesti. Hallitus Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Sen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että he edustavat tasaisesti julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä. Lisäksi jäsenten tulee edustaa mahdollisimman tasapuolisesti SILMU ry:n toiminta-alueen eri kuntia. Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa, noin viiden viikon välein. Työryhmät Yritystyöryhmä ja työvaliokunta perustetaan toimikaudeksi kerrallaan. Lisäksi perustetaan tilapäisiä työryhmiä tarpeen mukaan, esim. mikäli halutaan antaa lausunto jostakin asiasta. Yritystyöryhmän tehtävänä on toimia hakemusvaiheessa asiantuntijaelimenä sekä luoda tasapuoliset ja selkeät pelisäännöt yritystukien myöntämiselle. Työvaliokunta valmistelee mm. henkilöstöasiat hallitukselle. Jaostot Vuoden 2015 aikana perustetaan kyläjaosto sekä valmistellaan nuoriso- ja kaupunkijaoston perustamista SILMU ry:lle. Jaostot toimivat hallituksen alaisuudessa, mutta tekevät omat toimintasuunnitelmansa ja -kertomuksensa sekä talousarvionsa, jotka liitetään osaksi yhdistyksen vastaavia asiakirjoja. Hallitus laatii ja hyväksyy jaostolle ohjesäännön, jossa määritellään mm. jaoston asettaminen, tehtävät ja vastuut. Henkilökunta SILMU ry:llä on vuonna 2015 kolme palkattua henkilöä: toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö ja hankeneuvoja. Lisäksi hankitaan tarpeen mukaan työpanoksia ostopalveluna mm. painotyöt, graafiset työt ja käännöstyöt. Toimipisteet SILMU ry:n toimipiste sijaitsee Porvoossa osoitteessa Veckjärventie 1. 2(8)

3 TOIMINTA 2015 Uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2015 aikana ja sen myötä tukien haku pystytään avaamaan ja hanketoiminta käynnistyy. Liitteessä 1 vuoden 2015 keskeiset toimenpiteet lisättynä vuosikelloon. Toiminta keskittyy seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Ohjelmakauden toimenpiteet rahoitettujen hankkeiden maksuhakemusten käsittely ja niihin liittyvä neuvonta toimintarahan maksuhakemukset ja raportointi ohjelmakauden sulkemiseen liittyvät muut toimenpiteet tiedottaminen ohjelman tuloksista 2. Ohjelmakauden toimenpiteet järjestetään info-, koulutus ja muita tilaisuuksia viestintä ja tiedottaminen tiedotusmateriaalin päivittäminen ja teettäminen järjestetään työtä ja osaamista yrittäjille tapahtuma kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja käynnistäminen nuorisojaoston perustamisen valmisteleminen kaupunkijaoston perustamisen valmisteleminen strategian toteutumista edistävien ja aluetta palvelevien hankkeiden suunnittelu ja käynnistäminen jatkuvan arvioinnin ja palautelomakkeiden suunnittelu ja niiden käyttöönotto strategian kriteereiden testaus ja käyttöönotto sidosryhmä- ja yhteistyöverkostojen laajentaminen, olemassa olevan ylläpitäminen ja tiivistäminen aktiivinen mukanaolo ajankohtaisissa asioissa ja niiden käsittelyssä toteutetaan vertaiskehittämiskäynnit Leader Pomovästin ja Leader Ykkösakselin kanssa järjestetään kaikille avoin strategiaseminaari järjestetään oman toiminnan kehittämispäivä hallitukselle seurataan Saaristo-ohjelman ja ESKO -kalatalousohjelman toteutumista osallistutaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin suunnitellaan ja toteutetaan vuoden hankkeen valinta SILMU ry:n alueella 3. Muu toiminta analysoidaan ohjelmakauden loppuarviointia ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet toteutetaan SILMU ry:n ja Itä-Uudenmaan Kylät ry:n yhdistyminen (mikäli vuosikokoukset näin päättävät) uusien jäsenten hankinta järjestetään työntekijöille ja hallitukselle kielikoulutusta keskusteluryhmän muodossa oman toiminnan kehittämisseminaari toteutetaan henkilökunnan kehityskeskustelut Hanketoiminta Ohjelmakausi Toiminta keskittyy ohjelman sulkemiseen annetussa aikataulussa. Vuoden 2014 lopussa päättyneiden hankkeiden loppumaksuhakemukset käsitellään ja viimeiset kuntaosuusmaksut suoritetaan. Toimintarahan osalta tehdään loppumaksuhakemus ja raportoidaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjelmakauden tuloksista tiedotetaan kun lopulliset tulokset on selvillä strategiaseminaarin yhteydessä. 3(8)

4 Ohjelmakusi SILMU ry jätti Maa- ja metsätalousministeriölle SILMUSTA KASVUA TILLVÄXT MED SILMU strategian. Strategia on luettavissa SILMU ry:n kotisivuilla. Liitteenä 2 tiivistelmä. Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Euroopan maaseuturahastosta julkisia varoja paikallisen strategian toimenpanoon n. 4,2 M suuntaa antavana kehyksenä. Kehyksestä on osoitettu hankekehykseen ja toimintarahaan. Vuoden 2015 myöntökiintiöksi tullaan irrottamaan (28 %) kehyksestä. Vuoden 2015 aikana tavoitteena on, että koko myöntökiintiö saadaan sidottua ja strategian toteutus saadaan heti alusta hyvin käyntiin. Hakemuksia vastaanotetaan ja käsitellään sitä mukaa kun hakemukset ovat siihen valmiita. Valintakriteerit tullaan tarkistamaan saadun palautteen pohjalta ja niiden käyttöä tullaan testaamaan esimerkkihankkeiden kautta. Hankeneuvontaa ja opastusta tehdään niin paljon kun siihen on tarvetta. Tiedotustilaisuuksia ja koulutusta järjestetään koko alueella molemmilla kielillä. Kansainvälinen toiminta Tavoitteena on saada kansainvälinen hanketoiminta käyntiin jo vuoden 2015 aikana. Selvitämme alueen toimijoiden hankeideoita jotka syntyivät Leader-Gotlannin vierailun tuloksena sekä muita mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Oma aluekehitystoiminta Oma hanketoiminta tulee olemaan ohjelmakaudella merkittävässä roolissa mikäli haluamme jatkossakin olla aktiivisia, sillä alueelle osoitetut Leader-varat ja siten myös toimintarahan osuus vähenivät. Omien hankkeiden ja muualta haettavalla rahoituksella tullaan täydentämään hallinnon kustannuksia, jotta pystytään ylläpitämään samaa palvelutasoa kun edellisellä ohjelmakaudella. Omat hankkeet Valmistellaan yhdessä Kehittämisyhdistys Sepra ry:n kanssa alueiden välinen Biotaloushanke, jonka avulla lisätään alueen toimijoiden tietoisuutta alasta ja sen tuomista mahdollisuuksista mm. toimentulon lähteenä maaseudulla. Hanke hallinnoidaan SILMU ry:n toimesta ja sille haetaan rahoitusta Leader-varoista. Hanke käynnistetään heti kun se on mahdollista. Leader-sepran ja Pohjois-Kymen kasvun kanssa valmistellaan kansainvälinen Interreghanke Kylätaloneuvoja jota hallinnoidaan Suomessa Sepran toimesta. Hakemus on tarkoitus jättää elokuussa Mukana hankkeessa olisi toimijoita Virosta ja Latviasta... Alustavan suunnitelman mukaan hankkeen tavoitteena on innostaa kylätoimijoita lisäämään yrittäjämäistä ajattelua uusien ratkaisujen löytämiseksi jotta vähenevät varat saadaan kustannustehokkaasti käytettyä ja löydetään uusia ratkaisuja varojen hankkimiseen. Toimijoina hankkeessa ovat kyseisten alueiden Leader-ryhmät ja kylien yhteenliittymät. Valmistellaan Uudenmaan Leader-ryhmien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja muiden maaseututoimijoiden kanssa yhteistä pitkäkestoista tiedotushanketta, joka kattaa koko Uudenmaan alueen tiedottamisen koskien uutta ohjelmakautta. Hankehallinnointi hoidetaan tämänhetkisen suunnitelmien mukaan Hämeen ammattikorkeakoulusta. Hankkeelle haetaan rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta ja hanke käynnistetään kun rahoitus on varmistunut. Käynnistetään pienimuotoinen tiedotus / yhteistyöhanke Uudenmaan Leader-ryhmien kesken, jotta saadaan materiaalia tiedottamista varten ja pystytään järjestämään jo vuoden 2015 puolella erilaisia tiedotustilaisuuksia. Rahoitusta haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta ja hanke käynnistetään heti kun se on saatu diaarisoitua. 4(8)

5 Valmistellaan ensimmäinen teemahanke jonka sisältöä työstetään vuoden 2015 aikana. Hanke käynnistetään heti kun rahoitus on varmistunut. Valmistellaan hanke, jonka aikana toteutetaan kehittämistoiminnan arkistointi vuosilta ja järjestetään alueen kehittämistoiminnan kunniaksi 20-vuotisjuhlallisuuksia. SILMU ry:n ja Itä-Uudenmaan Kylät ry:n yhdistyminen SILMU ry ja Itä-Uudenmaan Kylät ry ovat jo muutaman vuoden ajan suunnitelleet yhdistymistä. Vuoden 2014 aikana tehtiin käytännön valmistelut yhdistymistä varten. Yhdistymisehdotus tehdään molempien yhdistysten vuosikokouksissa keväällä Mikäli molempien yhdistysten vuosikokoukset puoltavat hallitusten esitystä yhdistymisestä, sisällytetään Itä-Uudenmaan Kylät ry:n toiminta SILMU ry:n toimintaan kyläjaoksena, joka perustetaan SILMU ry:n vuosikokouksessa. Jaos työskentelee hallituksen laatiman ja hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti. Työjärjestyksestä selviää mm. jaoston oikeudet, tehtävät, jäsenet, vastuut ja velvollisuudet. Itä-Uudenmaan Kylät ry on laatinut toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2015, joka yhdistymisen myötä siirtyy toteutettavaksi SILMU ry:n kyläjaokselle siinä esitetyillä resursseilla. Itä-Uudenmaan Kylät ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 on liitteenä 3. Käytännön tasolla yhdistymisessä edetään sopimuksen mukaisesti, liitteenä 4 sopimus. Nuorisojaoston ja kaupunkijaoston perustamisen valmisteleminen Vuoden 2015 aikana tehdään valmisteluja kaupunki- ja nuorisojaostojen perustamiseksi. Kaupunkijaosto koostuisi Porvoon keskusta-alueen toimijoista ja SILMU ry:n edustajasta. Nuorisojaosto koostuisi alueen nuorista ja SILMU ry:n edustajasta. Nuorisojaoston perustamista valmistelee alkuvuodesta HUMAK:in opiskelija opiskeluajan projektina. Muu toiminta Järjestetään Työtä ja osaamista yrittäjille tilaisuus Porvoossa. Tilaisuuteen kutsutaan yrittäjät, elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja neuvontajärjestöt. Lisäksi alueen kansanedustajaehdokkaat kutsutaan paneelikeskusteluun. Ollaan aktiivisesti mukana ajankohtaisten asioiden käsittelyssä ja tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja. Henkilökunnan ja hallituksen koulutus Tulevan vuoden aikana koulutuksen merkitys tulee korostumaan kun siirrytään uudelle ohjelmakaudelle. Henkilökunnan ja hallituksen on omaksuttava mm. uusi lainsäädäntö, uudet ohjeet ja menettelytavat. Työntekijät osallistuvat kuluvan vuoden aikana mm. Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, maaseutuverkostopalveluiden ja ELY-keskuksen järjestämiin koulutuksiin, Leader-ryhmien yhteisiin koulutustilaisuuksiin sekä muihin ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin joista on hyötyä työn hoitamisessa Uudet hallituksen jäsenet saavat aloittaessaan infopaketin hallitusmapin muodossa ja koulutusta/opastusta SILMU ry:n toiminnasta Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan heille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin Koko hallitukselle järjestetään SILMU ry:n kehittämispäivä, jossa mm. käydään läpi ja päivitetään laatukäsikirja tarvittavilta osilta Leader-Pomovästin ja Leader Ykkösakselin kanssa toteutetaan yhden päivän mittaiset vertaisarvioinnit henkilökunnan kesken hyvien toimintatapojen vaihdon tueksi 5(8)

6 Muuhun toimintaa tukevaan koulutukseen osallistutaan tai järjestetään itse tarpeen mukaan Viestintä Tiedottamisen tavoitteena on tehdä eri rahoitusmahdollisuudet ja SILMU ry:n toiminta tunnetuksi. Tiedottamisessa otetaan huomioon koko toiminta-alue ja kaksikielisyys eri viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Viestinnän keskeisimpiä kanavia ovat yhdistyksen kotisivut, Facebook -profiili ja sähköinen ajankohtaistiedote. Sähköisiä viestintämuotoja käytetään mahdollisimman paljon. Lisäksi järjestetään omia tiedotustilaisuuksia ja osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin, joissa kerrotaan SILMUSTA KASVUA TILLVÄXT MED SILMU 2014 strategiasta sekä uuden ohjelmakauden menettelytavoista. Ohjelmakauden tuloksista tullaan myös tiedottamaan. Tiedottamista varten tuotetaan sähköistä ja painettua materiaalia (viestintäsuunnitelma liitteenä 5). Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoitteena on sujuva tiedonkulku henkilökunnan ja hallituksen välillä kaikissa toimintaa koskevissa asioissa sekä toiminnan, strategian ja rahoitusmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen jäsenille. Sisäinen viestintä tapahtuu yllä mainittujen tiedotuskanavien lisäksi puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Myös intranettiä käytetään hyväksi. Säännöllisiä työpaikkatapaamisia puheenjohtajan ja henkilökunnan kanssa pidetään noin kerran kuukaudessa ja kerran vuodessa järjestetään oman toiminnan kehittämisseminaari. Käytössä on lisäksi Google for business -palvelu, joka mahdollistaa tiedon käytön laitteesta ja paikasta riippumatta. Palveluun kuuluu mm. Drive (yhteinen tiedostojen tallennus, käyttäminen ja jakaminen), kalenteri, sähköposti, toimisto-ohjelmat, videoneuvottelu sekä lomakkeiden tekeminen. Palvelu mahdollistaa tehokkaamman viestinnän ja sujuvamman työskentelyn. Ulkoinen viestintä Viestinnän tarkoituksena on tehdä yhdistystä tunnetuksi ja ylläpitää hyviä suhteita sidosryhmiin sekä muihin toimijoihin. Ulkoisen viestinnän kohderyhminä ovat viranomaiset ja sidosryhmät, tarkempi erittely löytyy liitteenä olevasta viestintäsuunnitelmasta. Ulkoista viestintää hoidetaan edellä mainittujen lisäksi järjestämällä lehdistötilaisuuksia ja tiedottamalla toiminnasta medialle. Lehdistötilaisuuksissa esitellään oman toiminnan lisäksi toteutuneita hankkeita. Toimintaa käydään esittelemässä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Sidosryhmien kanssa pidetään kokouksia joissa kerrotaan toiminnasta ja parannetaan yhteistyötä. Hakijoita kannustetaan tiedottamaan rahoitetuista hankkeistaan ja niiden toteutumisesta. Raportointi Viranomaisille raportoidaan annetun ohjeistuksen mukaisesti ja kunnille toimitetaan kuntakohtaiset raportit kerran vuodessa. Sidosryhmäyhteistyö Sidosryhmien kanssa järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tilaisuuksia, jolloin kohderyhmät saavat mahdollisimman laajasti tietoa yhdellä kertaa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä kehitetään ja uusia yhteistyömuotoja otetaan käyttöön. Kunnat 6(8)

7 Kuntayhteistyöhön kiinnitetään erityistä huomiota. Kunnanjohtajien tapaaminen järjestetään kerran vuodessa. Käytännön yhteistyötä kuntatasolla hoidetaan eri viranomaisten, kuten maaseutusihteerien, elinkeinoasiamiesten sekä kulttuuri- ja ympäristösihteerien kanssa. Myös nuorisotyöstä ja matkailusta vastaavat henkilöt ovat tärkeitä sidosryhmiä. Kunnat ovat lisäksi nimenneet yhteyshenkilöt joille järjestetään myös yksi tapaaminen vuodessa ja joille lähetetään tietoa edelleenvälitettäväksi omassa kunnassaan. Leader-ryhmät Suomen muiden Leader-ryhmien kanssa ylläpidetään yhteyksiä ja vaihdetaan tietoa tarpeen mukaan. Kaksikieliset ryhmät järjestävät myös tapaamisia joihin osallistutaan. Henkilöstö osallistuu Uudenmaan Leader-ryhmien tapaamisiin joita Uudenmaan ELY-keskus järjestää muutaman kerran vuodessa. Uudenmaan Leader-ryhmät ja Uudenmaan ELY-keskus järjestävät kerran vuodessa yhteisen seminaaripäivän johon kutsutaan myös Leader-ryhmien hallitukset. Alueen elinkeinoelämä Yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän eri järjestöjen kanssa ylläpidetään säännöllisesti. Toimijoille järjestetään tapaamisia uusien yritystukimuotojen esittelemiseksi sekä yhteistyön kehittämiseksi. Tärkeitä kumppaneita ovat kuntien elinkeinoasiamiehet tai vastaavat henkilöt kunnissa, Uusyrityskeskukset, yrittäjäyhdistykset, Posintra Oy, ProAgria Etelä-Suomi ry, Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy (KEUKE) ja Mäntsälän yrityskehitys Oy (MYK). Viranomaiset Uudenmaan ELY-keskus, Maaseutuvirasto, Maa- ja metsätalousministeriö ja Uudenmaan Liitto kuuluvat tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin ja heidän kanssaan pidetään yhteyttä tarpeen mukaan. Kylätoiminta Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja SFV Bildning valtakunnallisina järjestöinä ovat merkittäviä maaseudun kehittäjäorganisaatioita. Yhteistyötä jatketaan ja syvennetään heidän kanssa. Oppilaitokset Yhteistyötä ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan ja tiivistetään Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa saatujen hyvien kokemusten perusteella. Muu yhteistyö Alueen yhdistykset ja niiden kattojärjestöt ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita joiden kanssa jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä. 7(8)

8 KUSTANNUSARVIO TILIKAUDELLE 2015 KUSTANNUSARVIO 2015 TR, TR, Bioenergiahanke Tiedotushanke Kaupunki- Leader Rak Per Muu oma toiminta YHTEENSÄ Palkat , , , , , ,88 0, ,88 Ostopalvelut 144, , , ,00 0,00 0,00 50, ,96 Vuokrat 1 326, , , ,00 426,20 0,00 150, ,00 Kokouspalkkiot 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Viestintä 41,12 140, , ,61 249,99 0,00 0, ,95 Kone- ja laitehankinnat 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Toimistokalusteet ja - tarvikkeet 221, ,00 556,22 500,00 50,01 0,00 0, ,99 Erityistaitojen hankkiminen 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Matkakulut 650, , ,00 600,00 300,00 249,83 150, ,83 Muut kustannukset 605, ,47 971,11 563,03 280,80 34,81 350, ,62 YHTEENSÄ: , , , , , ,52 700, ,23 RAHOITUS- SUUNNITELMA 2015 TR TR 1 Bioenergiahanke Tiedotushanke Kaupunki- Leader Rak Per Muu oma toiminta Yhteensä Omarahoitusosuudet 852,00 852,00 Kuntaosuudet , , ,90 Säätiöiltä haettavat tuet 2 000, ,00 Korkotulot 750,00 750,00 Arvio haettavista maksettavista tuista , , , ,36 (EU+valtio) YHTEENSÄ: , ,95 0,00 0,00 852, , , ,26 8(8)

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1(8) TAUSTA Kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leader-ryhmä. SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Hallitus 13.12.2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä, jonka päätehtävä on toteuttaa alueellaan paikallisia maaseudun kehittämistoimia Luonnollisesti

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom 28.2.2017 Heli Tommiska, SILMU ry Leader - SILMU Hallitus valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti puheenjohtaja Marja Teppinen, Mäntsälä 9 jäsentä

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! MÄNTSÄLÄ

Ihmisten kokoisille ideoille! MÄNTSÄLÄ Ihmisten kokoisille ideoille! MÄNTSÄLÄ 10.5.2017 Esityksen sisältö Presentationens innehåll o SILMU ry:n esittely o SILMUSTA KASVUA 2014-2020 o Tukimuodot o Esimerkkejä SILMU ry paikallinen Leader-ryhmä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015 VUOSIRAPORTTI Oulun Seudun Leader 2015 2 1. Strategian toteuttaminen vuosina 2014-2015 Oulun Seudun Leaderin strategian 2014-2020 toteutus alkoi toden teolla vasta toukokuussa 2015, kun maaseuturahaston

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 ja on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistys on kaksikielinen. Toiminta-alue SILMU ry:n osalta uusi ohjelmakausi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toiminnan tarkoitus Sääntöjensä mukaan Myötäle ry:n ensisijainen tehtävä on toteuttaa toimialueellaan toimintaryhmätyötä.

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSTUKI-INFO KEVÄT 2017

Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSTUKI-INFO KEVÄT 2017 Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSTUKI-INFO KEVÄT 2017 Leader - SILMU kaksikielinen yhdistys, perustettu 2007 vastaavaa toimintaa vuodesta 1996 yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä EU:n alueella n. 2 500 ryhmää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä)

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 1 HANKESUUNNITELMA 2.11.2015 HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 2. TIIVISTELMÄ Sisävesien elinvoimaa aktivointihankkeen tarkoituksena on varmistaa

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on IEADER Pohjois-Kymen Kasvu IITIN KUNTA oo. o/m. S 3'. -?^f/js^sia'7"-^ Asianro^_^':.'^s- -S".-."-; Saap.nuT^. /.-^O^-. /on 20 Tiedoksi^^-^. - - -- 15.4.2016 POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N ESITYS OHJELMAKAUDEN

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hallitus 14.3.2016 Kevätkokous 26.4.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 I samma båt-samassa veneessä rf ry Toiminta-alue (maaseutuohjelma) Kustavi, Kemiönsaari, Parainen Asukasluku c. 23 500 Pinta-ala c. 1735 km

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu 3.5.2017 Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu Tiina Rinta-Rahko, ylitarkstaja Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013

VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013 VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013 1) Yhteenveto hankkeesta Hankkeella kehitetään paikallisen kehittämistoiminnan prosesseja yhteistyössä viiden Leaderryhmän ja muiden kehittämisorganisaatioiden, viranomaisten

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Mikä on Leader? Leader-ryhmät Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita alueillaan Kannustamme paikalliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot