VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 18.3.2015"

Transkriptio

1 2014 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet 3.2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista 3.3 Yhdistyksen omat hankkeet 3.4 Perämeren kalatalousohjelma 3.5 Nuoriso-Leader 4. SAAVUTETUT TULOKSET HANKKEISSA 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS 6. YHTEISTYÖ 7. KANSAINVÄLISTYMINEN 8. YLEISESTI TOIMINNASTA 9. YHTEYSTIEDOT Liite 1: vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase Liite 2: rahoitetut hankkeet Liite 3: Nuoriso Leader -hankkeet Rieska-Leader ry Sivu 1

3 RIESKA-LEADER RY:N VUOSIKERTOMUS TAUSTAA Rieska-Leader ry. on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alueensa elinkeinollisuutta ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven ja n kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja n kaupungit. Toiminta-alue muuttui 2014, kun entiset Kälviän ja Lohtajan kuntien alueet liitettiin muun Kokkolan mukana Pirityisten toiminta-alueeseen. Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämissuunnitelman. Tämä suunnitelma on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Rieska-Leaderin yhdeksi Suomen 55:stä Leader - toimintaryhmästä ja myönsi samalla rahoituksen ohjelmakaudelle Vuosi 2014 kuului vielä käytännössä tähän ohjelmakauteen ollen sen viimeinen toimintavuosi. Rieska-Leader ry Sivu 2

4 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA HALLITUS Rieska-Leaderin hallituksen kokoonpanossa on ollut alun perin yksi edustaja jokaisesta alueen alkuperäisestä kunnasta, eli 10 varsinaista jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Alue- ja sääntömuutosten myötä Kälviältä ja Lohtajalta ei enää 2104 valittu edustajia. Näiden tilalle valittiin toinen edustaja sta sekä nuorisojäsen, joka voi olla mistä kunnasta tahansa. Kuntaliitoksesta johtuen Kalajoelta valittiin kaksi edustajaa, joista toinen tulee Himangan alueelta. Puheenjohtajana toimi vuosikokoukseen saakka Eero Peltoniemi, jolla tuli täyteen kuusi vuotta Leader-hallituksessa. Myös varapuheenjohtaja Tommi Singolla puheenjohtajaksi Esa Erkkilän ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Kaisa Savelan. Molemmat tulivat vuosien tauon jälkeen valituiksi entisiin luottamustoimiin. Hallituksen sihteerinä on toiminut koko vuoden hankesihteeri Asko Eerola. Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta: asukasedustajia 4 (varajäseniä 4) yhdistysedustajia 3 (2) kuntaedustajia 3 (4) Hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa nuorisojäsen (alle 25 v) ja hänelle varajäsen. Lisäksi yhdistysmandaatilla tuli valituksi nuori, joten hallituksessa on nyt kaksi nuorta varsinaista jäsentä. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa korkeintaan 3 kautta eli 6 vuotta. Vuonna 2014 hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt: Alavieska: Tapio Rasmus (kunta) ja varajäsen Jari Isotalus (kunta) 8.4. saakka, ja 8.4. lähtien Teijo Visuri (kunta) ja varajäsen Tapio Mattila (kunta) Himanka: Tommi Sinko (yhdistys) ja varajäsen Raija Virta (yhdistys) 8.4. saakka : Sari Hihnala (yhdistys) ja varajäsen Sari Alajoki (asukas), lisäksi 8.4. lähtien Kalajoen (Himangan) toinen edustaja Alpo Puusaari (kunta) ja varajäsen Pekka Märsylä (kunta) Kannus: Eero Peltoniemi (asukas) ja varajäsen Ritva Jaakkola (asukas) 8.4. saakka, ja 8.4. lähtien Esa Erkkilä (yhdistys) ja varajäsen Mikko Luoma (asukas) Kälviä: Sanna-Maija Kauppi (kunta) ja varajäsen Sakari Jylhä (asukas) 8.4. saakka Lohtaja: Eija Jukkola (yhdistys) ja varajäsen Janne Jokela (kunta) 8.4. saakka Merijärvi: Virpi Lastikka (kunta) ja varajäsen Kari Jokela (kunta) : Sirpa Nevanperä (asukas) ja varajäsen Tapio Hussa (yhdistys) : Anne Ruuttula-Vasari (asukas) ja 8.4. saakka varajäsen Jonna Öljymäki (yhdistys) ja 8.4. lähtien Anne Lahti (asukas) : Kaisa Savela (asukas) ja Kaisu Niiranen (asukas), lisäksi 8.4. lähtien n toinen edustaja Paavo Helminen (yhdistys) ja varajäsen Seppo Niskala (yhdistys) Rieska-Leader ry Sivu 3

5 Nuorisojäsen: Juha Keskitalo Oulaisista (asukas) ja Tanja Kivijakola stä (asukas) Vuoden 2014 aikana hallituksen kokouksia pidettiin 6 kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa paikallista kehittämisstrategiaa ja lisäksi mm. hallinto- ja henkilöstöasioita. Maaliskuussa hallitus kävi opintomatkalla Latviassa yhdessä Keskipiste- Leaderin hallituksen kanssa. Matkalla tutustuttiin mm. Latvian verkostoyksikköön sekä ZiedZeme-Leaderin alueeseen ja hankkeisiin. Hallituksen jäsenet ovat olleet omalta osaltaan mukana hankehakijoiden aktivoimisessa, hankkeiden valmistelussa ja Leader-asioista tiedottamisessa. Hallituksen jäseniä on osallistunut myös maaseutuverkostoyksikön järjestämiin koulutuksiin sekä Rieska-Leaderin omaan, uusien hallituksen jäsenien perehdyttämiskoulutukseen. Johtoryhmätyöskentelyä jatkettiin edelleen. Johtoryhmä hoitaa hallituksen käytännön työnantajatehtäviä ja parantaa yhdistysasioiden sujuvuutta. Johtoryhmän muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja työntekijät. Vuoden 2014 aikana johtoryhmä kokoontui 3 kertaa. Sekä hallitus että työntekijät ovat kokeneet johtoryhmätyöskentelyn hyvänä. Rieska-Leader ry Sivu 4

6 2.2 HENKILÖSTÖ Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, maksatusneuvoja Laura Jalonen, hankesihteeri Asko Eerola ja kvkoordinaattori Rita Kovacs. Leader-neuvoja Heidi Pasanen oli toimivapaalla koko vuoden ja kv-koordinaattori Krisztian Nagy oli opintovapaalla käytännössä työsuhteensa päättymiseen saakka. Työntekijöiden työ on painottunut vanhan kauden päättämiseen tähtääviin toimiin, kuten maksatusneuvontaan sekä valmistautumiseen uuteen kauteen. Leader-toimisto sijaitsee n teknologiakylän hallinnoimassa Smarthousessa. 2.3 KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Eskolan kylätalolla Kannuksessa. Kokouksessa oli läsnä 26 henkilöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Jaakko Hautamäki kertoi Eskolan Kyläpalvelut Oy:n toiminnasta. Vuosikokouksessa palkittiin Leader- ja kylätoiminnassa mukana olleita hallituksen jäseniä Suomen Kylätoiminta ry:n pronssisilla ansiomerkeillä. Ansiomerkin saivat Eero Peltoniemi, Tommi Sinko, Jari Isotalus, Sanna-Maija Kauppi, Ritva Jaakkola, Eija Jukkola, Tapio Rasmus ja Jonna Öljymäki. Rieska-Leader ry:llä oli jäseniä vuoden lopussa 302. Näistä oli henkilöjäseniä 249 (naisia 114 ja miehiä 135) ja yhteisöjäseniä 53 (joista kuntia 8). 3. HANKKEET 3.1 MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA RAHOITETUT HANKKEET Ohjelmakaudella toiminnan painopisteinä ovat olleet yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Rahoitustuen erityiskohteena olivat pienyrittäjyys, nuoret ja naiset, uudet ratkaisut ja innovaatiot, koulutus, verkostoituminen ja yhteisöllisyyttä kehittävät toimintamallit sekä kansainvälisyys. Rahoituksen lisäksi oleellinen osa aluekehittämistyötä on yrittäjien ja yhdistystoimijoiden neuvonta, ohjaus ja kannustus siis henkinen tuki. Vuosi 2014 oli nykyisen ohjelmakauden viimeinen varsinainen toimintavuosi. Rahoituspäätöksiä pystyttiin tekemään vuoden alkupuoliskolla vain yrityksille, mutta vähäisen rahamäärän vuoksi niitäkään ei tehty montaa. Rahoituskehys sidottiin kokonaan hallituksen päätöksillä, mutta muutama yritys peruutti hankkeensa ennen ELY-keskuksen käsittelyä. Rieska-Leader ry Sivu 5

7 Kauden aikana hankkeita (=hanketuet ja yritystuet) on rahoitettu hallituksen päätöksillä yhteensä 259 kpl ja rahaa niihin on sidottu seuraavasti ( ): Yksityinen rahoitus Julkinen tuki EU MMM kunnat Yhteensä Hankkeen keskikoko oli ja keskimääräinen tuki (57%). Yritystukia hallituksen myönteisistä päätöksistä on 143 kpl ja hanketukia 116 kpl. Hanketuista alueiden välisiä on 31 kpl ja kansainvälisiä 4 kpl. Alueiden välisistä hankkeista viidessätoista Rieska-Leader on päärahoittaja ja kahdessakymmenessä hankkeessa osarahoittaja. Hallituksen päätöksen jälkeen hankkeita on peruuntunut, joten toteutuneita hankkeita on tällä hetkellä yhteensä 249. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet jakaantuivat alueen kymmenen kunnan kesken seuraavasti: Kunta Hankkeita Yhteishankkeet, joissa mukana Alavieska Himanka Kannus Kälviä 6 19 Lohtaja Merijärvi Kuntien yhteisiä 31 Yhteensä 249 Liitteessä 2 kaikki hallituksen tekemät myönteiset päätökset Rieska-Leader ry Sivu 6

8 3.2 ESIMERKKEJÄ RAHOITETUISTA HANKKEISTA Yritysten tuet kohdistuivat suurimmaksi osaksi investointeihin (toimitilan rakentaminen/korjaus, kone- ja laitehankinnat), ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, ja useassa hakemuksessa oli myös uuden toiminnan aloittamista, toiminnan tai tuotteiden kehittämistä. Esimerkki yritystuesta: Navetanvintin investoinnit Hakija: Eija ja Kyösti Jukkola, maatalouden sivuelinkeino, Kokkola (Lohtaja) Toteutusaika: Investoinnin kustannukset: koneet ja laitteet ja rakentaminen , tuki 25 % Vanhan navetan vintille, joka on sisustettu maalaishenkisesti juhlakäyttöön, rakennettiin wc- ja keittiötilat sekä hankittiin astiat ja keittiökoneet. Navetan vintillä järjestetään perhejuhlia ja yleisötapahtumia pääasiassa kesäaikaan. Yleishyödyllisiä hankkeita ovat yleishyödylliset investoinnit ja yleishyödylliset kehittämishankkeet. Rahoitetut investoinnit ovat olleet kylien yhteisiä kokoontumistiloja tai harrastuspaikkoja. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, järjestäneet uusia tapahtumia ja tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla. Esimerkki yleishyödyllisestä investoinnista: Skeittiparkki Hakija: n kaupunki, Toteutusaika: Investoinnin kustannukset: , tuki 100 % n liikuntapuistoon rakennettiin betoninen skeittiparkki. Entisiin, pääasiassa puurakenteisiin, välineisiin verrattuna betoni on Rieska-Leader ry Sivu 7

9 rakennusmateriaalina turvallinen ja kestävä. Hanke lähti liikkeelle aloitekanava.fi -palvelun aloitteesta, jota n Nuorisovaltuusto lähti viemään eteenpäin. Skeittiparkin suunnitteli ja toteutti alan ammattilaiset ylivieskalaisten nuorten harrastajien toivomusten perusteella. 3.3 YHDISTYKSEN OMAT HANKKEET Vuoden 2014 aikana Rieska-Leader toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella seuraavia omia hankkeita: Toimintaraha: Kehittämissuunnitelmansa mukaisesti toimintaryhmä on aktivoinut ja kouluttanut paikallisia toimijoita sekä rahoittanut paikallisia ja alueellisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia. Toimintaa on ohjannut kolmikantaperiaatteen mukaisesti muodostettu Leader-hallitus, ja toteutuksesta sekä hallinnosta ovat vastanneet palkatut toimihenkilöt. Toimihenkilöt ovat neuvoneet ja ohjanneet hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, valmistelleet rahoitusesityksiä, neuvotelleet eri sidosryhmien kanssa ja seuranneet hankkeiden toteutumista sekä Leader-toimintatavan realisoitumista. Vuonna 2014 pääpaino on ollut tuensaajien maksatusneuvonnassa. Toimintarahan turvin myös järjestettiin tulevaisuuteen tähtääviä aktivointitilaisuuksia ja hoidettiin tiedottamista lähinnä nettisivujen ja erilaisten tilaisuuksien avulla. Toimintarahalla palkattuina yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, hankesihteeri Asko Eerola (osa-aikaisesti) ja maksatusneuvoja Laura Jalonen ( lähtien). Leader-neuvoja Heidi Pasanen on ollut toimivapaalla koko vuoden. Alkuvuonna maksatusneuvojan työpanos hankittiin Keskipiste-Leaderiltä ostopalveluna. Lisäksi toimistolla on ollut harjoittelijoita. Toimintarahalla toteutetun Leader-hallinnon kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä noin Uuden kauden toimintarahahakemus laitettiin vireille maaseutuvirastoon eli heti kun se oli mahdollista. Rieska-Leader ry Sivu 8

10 Yhteisöhautomo hanke: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ja Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän yhteisesti toteuttama Yhteisöhautomo hanke jatkui koko vuoden ja päättyi Hankkeen kustannusarvio oli noin 1,6 m ja sitä osarahoittivat myös Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset. Hanketta hallinnoi Keskipiste-Leader ja osatoteuttajina olivat Oulun Seudun Leader, Koillismaan Leader, Nouseva rannikkoseutu ja Rieska-Leader. Hankkeen aikana mm. yhtenäistettiin ryhmien nettisivut ja hankittiin asiantuntijapalveluita tulevan kauden strategian tueksi. Rieska-Leaderin osalta hankkeessa pyrittiin innostamaan alueen toimijoita kansainvälisyyteen ja paikalliseen kehittämiseen. Tärkeänä tavoitteena oli myös maaseutukulttuurin kehittäminen sekä alueen toimijoiden laadukas neuvonta ja opastaminen erityisesti haku- ja maksatusprosesseissa. Kansainvälisiä asioita hankkeessa hoiti 2014 alusta kv-koordinaattori Rita Kovacs ja erityisesti kotikansainvälistyminen oli aktiivista. Hankkeen muista asioista on vastannut hankesihteeri Asko Eerola. Rieska-Leaderin osalta vuoden 2014 kulut olivat noin Forestfire- polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta: Koillis-ranskalaisen Pays Barrois Leader-ryhmän kanssa jatkettiin ForestFire hankkeen toteuttamista. Hanke tähtää metsäenergia-tietoisuuden parantamiseen. Molemmilla alueilla Leader-ryhmät toimivat hankkeen hallinnoijina ja käytännön toimijat toteuttavat työn. Hankkeen osatoteuttajina Suomessa ovat Kannuksen Metsäntutkimuslaitos ja Kannuksen maaseutuopisto. Hankkeen toteutukselle saatiin jatkoaikaa saakka ja sen kustannukset Rieska-Leaderin osalta olivat vuonna 2014 noin euroa. Rieska-Leaderissä hankkeen hallinnointitoimista on vastannut Kirsti Oulasmaa. Siika tutuksi ja ruokapöytään hanke: Keväällä 2014 Rieska-Leader sai rahoituksen hallinnoimalleen Siika tutuksi ja ruokapöytään hankkeelle. Hanke toteuttaa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa ja tekee nimensä mukaisesti alueen lähiruokaa, siikaa, tunnetuksi kuluttajille ja laitoskeittiöille. Hankkeen kustannusarvio on ja sen rahoitus tulee Euroopan kalatalousrahastosta ja maa- ja metsätalousministeriöstä. Hankkeen osa-aikaisena työntekijänä on toiminut hankesihteeri Asko Eerola ja tähänastiset kustannukset ovat noin PERÄMEREN KALATALOUSOHJELMA Perämeren rannikkoalueen ryhmät saivat rahoituksen Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseen. Hallinnoinnista vastaa Nouseva rannikkoseutu ry ja Rieska-Leaderin alueelta siinä ovat mukana, Himanka, Kälviä ja Lohtaja. Alueen kunnat osallistuvat kalatalousohjelman hallinnon rahoitukseen vuosittain :n suuruisella summalla. Varsinaisiin hankkeisiin kuntarahaa ei tarvita, vaan ne rahoitetaan EU:n ja valtion tuella. Rieska-Leader ry Sivu 9

11 Vuoden 2014 aikana kalatalousryhmä kokoontui neljä kertaa. Rieska-Leaderin aluetta koskevia hankkeita rahoitettiin kolme: 1) Nouseva Rannikkoseutu ry: Kalastus- ja luontomatkailuhanke (koko alue) 2) Rieska-Leader ry: Siika tutuksi ja ruokapöytään hanke (koko alue) Lisäksi alueella toimi Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoima Perämeren kalatalousohjelman aktivointihanke. 3.5 NUORISO LEADER Rieska-Leaderin kehittämisohjelman yhtenä painopistealueena on nuoret. Nuoriin liittyviä hankkeita on rahoitettu jonkin verran, muttei hallituksen mielestä riittävästi. Tehdyn selvityksen mukaan nuoret kaipaavat kuitenkin tekemistä ja haluavat itse toimia aktiivisesti. Siksi Rieska-Leader ja Keskipiste-Leader aloittivat vuonna 2010 Nuoriso Leader -rahoituksen. Rahoituksella tuetaan vuotiaiden nuorten omia hankkeita: uusien tapahtumien, kerhojen ja kurssien järjestämistä sekä yhteisten harrastevälineiden hankintaa. Tukea myönnetään helpolla, neljä kertaa vuodessa tapahtuvalla hakumenettelyllä ja kevyellä byrokratialla. Vuoden 2014 aikana Nuoriso Leader -tukea myönnettiin 31 nuorten ryhmälle (vuosina yhteensä 230 nuorten ryhmälle). Näistä tapahtumia on 8 ja harrastusvälinehankintoja ja viihtyisyyttä tukevia rakentamishankkeita 23. Esimerkkeinä Nuorten järjestämä mopotapahtuma ja sumopainipukujen hankinta. Vuonna 2014 tukea myönnettiin yhteensä n euroa. Raha tulee alueen kunnilta, eikä mukana ole maaseuturahaston tai valtion rahaa. Vuoden 2014 Nuoriso-Leader hankkeeksi valittiin Jumppajäbät Kalajoelta (v mopotallin työkalujen hankinta, 2012 laavun rakentaminen, 2011 yösählyturnaus, 2010 nuorisomusikaali).. n Rieska-Leader ry Sivu 10

12 teatteriyhdistyksen nuoret saivat tukea lavasteisiin ja rekvisiittaan (kuva YTY-teatteri) Liitteessä 3 vuosina rahoitetut Nuoriso Leader hankkeet. 4. SAAVUTETUT TULOKSET Rieska-Leaderin kehittämissuunnitelman määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu mm. seuraavaa: Tavoite Tilanne Rahoitetut hankkeet joista yritystukia joista alueiden välisiä (sis. kv-hankkeet) Tilaisuuksia joissa osallistujia Jäsenmäärä Uusia yrityksiä joista naisyrityksiä Uusia työpaikkoja (htv) kpl Säilyneitä työpaikkoja (htv) kpl Hankeaikaisia työpaikkoja (htv) kpl Kehittämissuunnitelman tavoitteet päivitettiin 2010 vastaamaan rahoituskehystä sekä seurattavia indikaattoreita. 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS Vuoden aikana Leader-toiminnasta ja maaseuturahoituksesta kerrottiin yli 18 eri tilaisuudessa. Näistä tilaisuuksista valtaosa oli muiden tahojen (esim. seutukunnallisten hankkeiden, kuntien tai yhdistysten) järjestämiä. Koska uusia tukipäätöksiä tehtiin 2014 vain muutama, ei tuensaajille järjestetty erityistä yhteiskoulutusta, vaan jokaiselle hakijalle järjestettiin räätälöity koulutus Leader-toimistolla tai hakijan luona. Erityistä huomiota kiinnitettiin maksatusneuvontaan, jotta maksatuksien käsittely sujuisi nopeasti myös ELY-keskuksessa. Hallituksen jäsenille järjestettiin helmikuussa perinteinen helmiseminaari, jonka aiheena oli uuden ohjelmakauden strategia. Maaliskuussa hallitus kävi opintomatkalla Rieska-Leader ry Sivu 11

13 Latviassa. Lisäksi toukokuussa järjestettiin uusille hallituksen jäsenille ja varajäsenille perehdyttämiskoulutukset. Yhdessä muiden hankkeiden kanssa (lähinnä Yhteisöhautomo- ja Siika -hankkeet) järjestettiin erilaisia aktivointija koulutustilaisuuksia, mm. Erasmus+ -ohjelmasta ja kotikansainvälistymisestä. Syksyllä aloitettua Leader-toiminnan laatukoulutusta ja laatukäsikirjan tekoa jatkettiin vielä tammi-helmikuussa. Rieska-Leader osallistui yhdessä Masva hankkeen kanssa n maatalouskonekauppiaiden järjestämään Rysky-päivään. Tapahtumassa oli tuhansia kävijöitä ja varovaisen arvion mukaan ainakin 450 tutustui myös Leader-toimintaan. Määrää arvioitiin jaettujen karkkilaatikoiden ja arvontalippujen perusteella. Rieska-Leader järjesti yhdessä maaseudun sivistysliiton, Keskipiste-Leaderin ja muiden toimijoiden kanssa Pohjois- ja Keskipohjanmaan Innovaatioleirin Siikajoella huhtikuussa. Leirille osallistui yli 40 uudenlaisesta maaseutuyrittäjyydestä kiinnostunutta toimijaa. Pohjois- Pohjanmaan maaseutufoorumissa 5.5. ELY-keskus ja Leader-ryhmät esittelivät näkemyksiään tulevasta ohjelmakaudesta maakunnan kylä- ja muille toimijoille. Kesäkuussa järjestettiin valtakunnallisen Leader-viikon aikana mm. risteily Maakallaan kaljaasi Ansiolla (Siika-hanke), Maaseudun mahtavimman kauppa-auton pysäkit Kannuksessa ja Oulaisissa sekä avoimet ovet Leader-toimistolla. Kävijöitä Leader-viikon tapahtumissa oli toista sataa. Syyskuussa järjestettiin ssa Viljanpäivät, joiden teemana oli puurakentaminen ja kansainvälisyys. Tapahtuma keräsi useita satoja kävijöitä ja Rieska-Leader osallistui vahvasti sen suunnitteluun ja toteutukseen, ja oli mukana esittelemässä Leader-toimintaa. Marraskuussa toteutettiin yhdessä alueellisen Masva-hankkeen kanssa kiertue, jossa tehtiin maaseutuyrityksiä tutuksi. Moni kohdeyritys on saanut Leader-rahoitusta, joten kiertue palveli hyvin myös Rieska-Leaderin tunnetuksi tekemistä. Kiertueen kuudessa tapahtumassa oli mukana yhteensä 129 osallistujaa. Rieska-Leader ry Sivu 12

14 Lisäksi toiminnasta on kerrottu alueen kylä- ja muille yhdistyksille sekä koulutusorganisaatioille. Molempien maakuntien alueilla on lisäksi osallistuttu useisiin seminaareihin, joissa on tuotu esille uutta ohjelmaa ja sen aloitusta. Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet maaseutuviraston ja ministeriön koulutuksiin. Kuluvan vuoden aikana erilaisia tulevan kauden alueelliseen ja paikalliseen strategiaan liittyviä tapahtumia on ollut lukuisia. Yhteistyötä on tehty naapuriryhmien lisäksi myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vuonna 2014 Rieska- Leaderiin alueeseen ja toimintaan on käynyt tutustumassa mm. Etelä- Pohjanmaan Leader-ryhmät sekä Leader-väkeä ja muita maaseudun kehittäjiä Unkarista, Romaniasta ja Bulgariasta. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistä portaalia (www.popleader.fi) on kehitetty edelleen ja lisäksi jokaisen ryhmän omille sivuille on tehty Leader-brändin mukaiset päivitykset. Tiedottamisessa onkin keskitytty nettisivujen aktiiviseen päivittämiseen ja sähköpostin sekä facebookin kautta lähetettyihin tiedotteisiin. Muutamia esitteitä on tehty ja kopioitu itse, mutta varsinaisia omia painettuja lehtiä tai esitteitä ei ole vuonna 2014 tehty. Yhteisöhautomo hankkeessa julkaistiin 2014 lehti, jossa Leadertoimintaa ja Rieska-Leaderia esiteltiin. Leader-hankkeista ja/tai Rieska-Leader ry:n toiminnasta on ollut lehtijuttuja vuonna 2014 paikallislehdissä vähintään 41 kpl (= Leader-toimiston keräämät leikkeet, jotka ovat vain osa julkaistuista). Useiden hankevetäjien haastatteluja on ollut myös paikallisradioissa. Yhdistyksen jäsenille postitettiin jäsentiedote vuosikokouskutsun yhteydessä 6. YHTEISTYÖ Muiden Leader-ryhmien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Erittäin paljon ja monipuolista yhteistyötä (maksatus, tiedotus, hanketoiminta) on tehty Keskipiste-Leaderin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ryhmien kanssa jatkettiin yhteisen Yhteisöhautomo hankkeen toteutusta. Vuoden 2014 aikana valmistauduttiin tulevaan ohjelmakauteen ja palautettiin päivitetty versio omasta paikallisesta strategiasta maa- ja metsätalousministeriöön. Joulukuussa saatiinkin alustava tieto strategian hyväksymisestä ja Rieska- Rieska-Leader ry Sivu 13

15 Leaderin valinnasta uuden kauden Leader-ryhmäksi. Perämeren rannikon toimintaryhmien kanssa viimeisteltiin yhteistä kalatalousohjelmaa. Paikallisten viranomaisten, erityisesti ELY-keskuksen, kanssa on tehty yhteistyötä lähes päivittäin. Tukipäätösten tekeminen niin yritys- kuin hanketukien osalta on sujunut hyvin ja loppuvuodesta maksatuksien käsittelykin ELY-keskuksessa on ollut nopeaa. Rieska-Leaderillä on edustajat Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman maaseudun kehittämisen työryhmässä, monissa maakunnallisten hankkeiden ohjausryhmissä sekä Keskipohjalaisten kylien yhteenliittymässä.. Toiminnanjohtaja on ollut myös Suomen kylätoiminta ry:n hallituksen 1. varapuheenjohtaja ja valtakunnallisen Leader-jaoston puheenjohtaja. Rieska-Leaderin yhteistyökumppaneina ovat olleet myös kunnat, seutukunnat, molemmat maakuntaliitot sekä lukuisat maakunnalliset hankkeet. Rieska-Leader on yhtenä päätoimijana mukana Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa. Vuonna 2008 perustettu maaseututoimijoiden vapaamuotoinen verkosto on jatkanut toimintaansa maaseutufoorumi nimisenä. Verkostossa on mukana toimintaryhmien ja kylien lisäksi Maaseudun sivistysliitto, ProAgria, 4H-piiri, MTK ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Verkosto kokoontuu pari kertaa vuodessa ja toimintaa on terävöittänyt Uutispuuro -hanke, joka tekee maakunnallista maaseututiedottamista. Rieska-Leader on niinikään yhtenä sopimuskumppanina seudullisten yrityspalveluiden (SeutuYPP) toteuttamisessa. Valtakunnantason yhteistyötä on tehty Leader-asiamies hankkeen ja verkostoyksikön johdolla. Suomen kaikki 55 Leader-ryhmää rahoittivat yhdessä valtakunnallisen Leader-asiamies hankkeen, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Rieska-Leaderin toiminnanjohtaja kaikki Leader-ryhmät jatkoivat laatukäsikirjojen tekoa ja yhteisen Leader-brändin käyttöönottoa. 7. KANSAINVÄLISTYMINEN Kansainvälistyminen on ollut ja on edelleen yksi Rieska-Leaderin toiminnan painopisteistä. Varsinaisten kansainvälisten hankkeiden lisäksi pyritään tekemään ns. kotikansainvälistymistä eli edistämään monikulttuurista toimintaa alueen omilla resursseilla. Vuonna 2014 kansainvälistyminen sai uutta puhtia kun uusi kv-koordinaattori Rita Kovács aloitti työnsä. Varsinaisia kansainvälisiä hankkeita on rahoitettu ohjelmakauden aikana neljä kappaletta. Ensimmäinen kansainvälinen hanke oli Kankaan nuorisoseuran Sauna Unkariin hanke, jossa yhdistettiin perinteistä suomalaista puurakentamistaitoa unkarilaisten ja romanialaisten puunveistotaitojen kanssa.rieska-leaderin ja Pays Barrois-Leaderin välinen yhteistyöhanke ForestFire polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta käynnistyi syksyllä 2012 ja jatkuu edelleen. Rieska-Leader ry Sivu 14

16 Oppia perinteistä -hanke on kolmen suomalaisen ja kahden irlantilaisen Leader-ryhmän yhteishanke, jolla edistetään käsityöläisten verkostoitumista, vahoja perinnetaitoja sekä käsityöperinteen siirtämistä nuorille. Neljäntenä kansainvälisenä hankkeena on Leader-TV hanke Kannuksen ja Luxemburgin välillä. Hanke toteutettiin vuoden 2014 aikana. Yhdessä Keskipiste-Leaderin ja Latvian, Unkarin ja Romanian kanssa suunniteltiin yhteistä Erasmus+ - rahoitteista hanketta, jolle haettiin rahoitusta Cimosta. Myös kotikansainvälistyminen oli vilkasta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin yhdessä alueella asuvien tai opiskelevien ulkomaalaisten kanssa ruokailtoja, pop up- ravintoloita, näyttelyitä, eläviä kirjastoja ja lasten kv-päiviä. 8. YLEISESTI TOIMINNASTA Alueen toimijat niin yritykset kuin yhdistyksetkin - olivat aktiivisia ja hyviä hankehakemuksia vastaanotettiin kauden loppuun saakka. Koska uusi kausi ei vielä päässyt alkamaan, oli toiminnan pääpaino maksatuksissa sekä uuteen kauteen valmistautumisessa. Maksatusvalmistelijan ja hankesihteerin neuvontatyö on helpottanut hakijoiden raskasta maksatukseen liittyvää byrokratiataakkaa. Vaikka Rieska-Leaderin toiminta-alue muuttui 2014, mitään olennaista muutosta aluerajaus ei kuitenkaan tuonut tullessaan, vaan Rieska-Leader on jatkanut toimintaansa yli maakunta- ja ELY-keskus -rajojen. Kuntien määrän vähentyminen ja sen myötä hallituksen koon ja kokoonpanon uudelleen miettiminen toi mahdollisuuden nuorisojäseniin. Rieska-Leaderin hallituksessa onkin ollut 2014 kaksi alle 25-vuotiasta varsinaista jäsentä, jotka ovat osallistuneet hallitustyöskentelyn lisäksi aktiivisesti Nuoriso- Leader hankkeiden päätöksentekoon. Rieska-Leader ry Sivu 15

17 Vuoden vaihteessa alkanut uusi ohjelmakausi tekee 2015 vuodesta varsin kiireisen, kun vanhaa kautta vielä päätellään ja samalla aktivoidaan ja neuvotaan hakijoita uuden kauden asioissa. 9. YHTEYSTIEDOT Toimisto: Rieska-Leader ry PL 84 (Vierimaantie 5) tai Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa puh Leader-neuvoja Heidi Pasanen puh Maksatusneuvoja Laura Jalonen puh Hankesihteeri Asko Eerola puh Kv-koordinaattori Rita Kovacs puh Rieska-Leader ry Sivu 16

18 Liite 1: Tuloslaskelma ja tase RIESKA-LEADER RY TULOSLASKELMA Tuotot rahoitus MMM (EU ja valtio) rahoitus kunnat muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut henkilöstökulut (palkat+sos.kulut) kokouspalkkiot muut palkkiot (sis.tilintark.palkk.) viestintäkustannukset posti, puhelin & tietoliikenne matkakulut (koti- & ulkomaan) toimistokalust. & -tarv vuokrat (sis. kokoustilat, sähköt) maksatusneuvoja Nuoriso-Leader -tuet muut ostopalvelut koulutukset, seminaarit ym muut kulut Kulut yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Varainhankinta / tuotot jäsenmaksut kuntaraha hankkeisiin Varainhankinta / kulut kuntarahamaksatukset VARAINHANKINTA Korkotuotot Viivästyskorot 5 14 RAHOITUSTOIMINTA Tilikauden tulos Rieska-Leader ry Sivu 17

19 RIESKA-LEADER RY TASE Vastaavaa Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma ed.tilikausien voitto tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma saadut ennakot ostovelat palkkavelat siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rieska-Leader ry Sivu 18

20 Liite 2: rahoitetut hankkeet (hallituksen päätökset), vuonna 2014 rahoitetut lihavoitu Hankkeen nimi: Hakija: Kunta: Hanketyyppi: Junki- ja perinnemarkkinat Taluskylän kyläyhdistys ry Alavieska Työntekijän palkkaus Tmi Rautakone Esa Pudas Alavieska yritystuki Isotaluksen autokorjaamo Auto- ja pienkonekorjaamo Alavieska yritystuki Isotalus Rajaniemi Motorsport Tmi Rajaniemi Motorsport Alavieska yritystuki Virin lähiliikuntapaikat Alavieskan Viri ry Alavieska yleishyödyllinen investointi Yritystoiminnan aloittaminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Toimintaedellytysten selvittäminen Boren Jeannette Alavieska yritystuki Toimintatilojen teko Tmi Koirahoitola Onnela Alavieska yritystuki Talonpoikaistalon siirto KOy Linnanen Alavieska yritystuki Yritystoiminnan kehittäminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Energiaguru Suomen Energianeuvonta Oy Alavieska yritystuki Pakurikäävän tuotannon Tapu Oy Alavieska yritystuki toimintaedellytysten selvittäminen Vihersuunnittelun aloittaminen Laaksojen Laatutyö Alavieska yritystuki Kanttikoneen hankinta Peltikas Ky Alavieska yritystuki Grüne Woche -messut Polar Gourmet Ay Himanka yritystuki Työntekijän palkkaus Camping Merituuli Ay Himanka yritystuki Aloitusinvestoinnit Face & You / Tuija Tuorila Himanka yritystuki Tuulienergian hyödyntäminen Uunilan Maatila Himanka yritystuki Mainostoimiston kehittäminen Investointi- ja kehittämisprojekti Raumankarin Mainos/ Kepeke Ky Himanka yritystuki Tmi Konehuolto T. Pöyhtäri Himanka yritystuki Lymfa Touch -laite Hoitola Aromia / Teija Lehtinen Himanka yritystuki Ajanotto- ja huoltorakennus Himangan Urheilijat Himanka yleishyödyllinen investointi Kylien ruokaperinne Pahkala-Pernun kyläyhdistys ry Himanka Hillilän rukoushuone lämpimäksi SLEY ry / Hillilän paikallisosasto Himanka yleishyödyllinen investointi Rieska-Leader ry Sivu 19

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 2013 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 11.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2013 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 2012 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2011 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö

SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2011 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2011 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta 2007 2013 -rahoitetut hankkeet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä Heidi Pasanen, Leader-neuvoja Leader - yleisperiaatteita Läheisyysperiaatteeseen perustuva toimintatapa alueiden kehittämisessä Paikallista, alueiden välistä,

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 1 / 2 0 1 5 Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa T ä s s ä o s a s s a : Rahoitus-Infot 2 Vuosikokous 2 Sähköinen hankehaku Yritys

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toiminnan tarkoitus Sääntöjensä mukaan Myötäle ry:n ensisijainen tehtävä on toteuttaa toimialueellaan toimintaryhmätyötä.

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Mikä on Leader? Leader-ryhmät Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita alueillaan Kannustamme paikalliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti

Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti Maaseutuyritykset tutuksi-kiertue Kalajoen kaupungin hallinnoima Masva-hanke järjesti marraskuun aikana viiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leaderryhmä. SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa,

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group)

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Joutsenten reitti ry Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä, joka toteuttaa maa- ja

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015 VUOSIRAPORTTI Oulun Seudun Leader 2015 2 1. Strategian toteuttaminen vuosina 2014-2015 Oulun Seudun Leaderin strategian 2014-2020 toteutus alkoi toden teolla vasta toukokuussa 2015, kun maaseuturahaston

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 2 / 2 0 1 4 Uuden ohjelmakauden kynnyksellä T ä s s ä o s a s s a : Vuoden paikallinen kehittäjä Hanke ja yritystukien haku säh- Tulevan ohjelmakauden

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2015

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2015 1 KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2015 Osakeyhtiöt Kaupungin edustaja Osoite Vestia Oy Raili Myllylä Kalajoentie 420 PL 66 84101 YLIVIESKA Vestia Oy Kaupunginhallitus evästää kaupungin edustajaa,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2014

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2014 1 KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2014 Osakeyhtiöt Kaupungin edustaja Osoite Vestia Oy Jukka Puoskari Kalajoentie 5 PL 66 851000 KALAJOKI 84101 YLIVIESKA Vestia Oy Kaupunginhallitus evästää

Lisätiedot

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. LUONNOS Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö 1 Loppukauden 2007-2013 kuulumisia POPELYn maaseuturahaston rahoituskiintiöstä ei ole jäämässä

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

- Kempeleen Sosialidemokraatit ry, johtokunnan jäsen - Oulun palomiesten eräkerho, toiminnantarkastaja - Seljan Erä ry, varapuheenjohtaja

- Kempeleen Sosialidemokraatit ry, johtokunnan jäsen - Oulun palomiesten eräkerho, toiminnantarkastaja - Seljan Erä ry, varapuheenjohtaja KEMPELEEN KUNTA SIDOSRYHMÄSELVITYS 2013 Erkkilä Juha Ervasti Essi Haapaniemi Jarmo Halunen Janne Hanski Pia Harjunen Marja Hautanen Seppo Heikkilä Seppo Heikkinen Janne - Kempeleen Vesihuolto Oy, hallituksen

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Sopimus yhteensovituksesta

Sopimus yhteensovituksesta Lapin E-ks s 1 1. 02. 2015 Sopimus yhteensovituksesta Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät 4.2.2015 1 YHTEISTYÖSPIMUS 04.02.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko

Lisätiedot

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015 Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015 Sivu 1 12.6.2015 Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Rahoitus (EU+valtio)

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot