VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 18.3.2015"

Transkriptio

1 2014 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet 3.2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista 3.3 Yhdistyksen omat hankkeet 3.4 Perämeren kalatalousohjelma 3.5 Nuoriso-Leader 4. SAAVUTETUT TULOKSET HANKKEISSA 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS 6. YHTEISTYÖ 7. KANSAINVÄLISTYMINEN 8. YLEISESTI TOIMINNASTA 9. YHTEYSTIEDOT Liite 1: vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase Liite 2: rahoitetut hankkeet Liite 3: Nuoriso Leader -hankkeet Rieska-Leader ry Sivu 1

3 RIESKA-LEADER RY:N VUOSIKERTOMUS TAUSTAA Rieska-Leader ry. on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alueensa elinkeinollisuutta ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven ja n kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja n kaupungit. Toiminta-alue muuttui 2014, kun entiset Kälviän ja Lohtajan kuntien alueet liitettiin muun Kokkolan mukana Pirityisten toiminta-alueeseen. Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämissuunnitelman. Tämä suunnitelma on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Rieska-Leaderin yhdeksi Suomen 55:stä Leader - toimintaryhmästä ja myönsi samalla rahoituksen ohjelmakaudelle Vuosi 2014 kuului vielä käytännössä tähän ohjelmakauteen ollen sen viimeinen toimintavuosi. Rieska-Leader ry Sivu 2

4 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA HALLITUS Rieska-Leaderin hallituksen kokoonpanossa on ollut alun perin yksi edustaja jokaisesta alueen alkuperäisestä kunnasta, eli 10 varsinaista jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Alue- ja sääntömuutosten myötä Kälviältä ja Lohtajalta ei enää 2104 valittu edustajia. Näiden tilalle valittiin toinen edustaja sta sekä nuorisojäsen, joka voi olla mistä kunnasta tahansa. Kuntaliitoksesta johtuen Kalajoelta valittiin kaksi edustajaa, joista toinen tulee Himangan alueelta. Puheenjohtajana toimi vuosikokoukseen saakka Eero Peltoniemi, jolla tuli täyteen kuusi vuotta Leader-hallituksessa. Myös varapuheenjohtaja Tommi Singolla puheenjohtajaksi Esa Erkkilän ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Kaisa Savelan. Molemmat tulivat vuosien tauon jälkeen valituiksi entisiin luottamustoimiin. Hallituksen sihteerinä on toiminut koko vuoden hankesihteeri Asko Eerola. Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta: asukasedustajia 4 (varajäseniä 4) yhdistysedustajia 3 (2) kuntaedustajia 3 (4) Hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa nuorisojäsen (alle 25 v) ja hänelle varajäsen. Lisäksi yhdistysmandaatilla tuli valituksi nuori, joten hallituksessa on nyt kaksi nuorta varsinaista jäsentä. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa korkeintaan 3 kautta eli 6 vuotta. Vuonna 2014 hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt: Alavieska: Tapio Rasmus (kunta) ja varajäsen Jari Isotalus (kunta) 8.4. saakka, ja 8.4. lähtien Teijo Visuri (kunta) ja varajäsen Tapio Mattila (kunta) Himanka: Tommi Sinko (yhdistys) ja varajäsen Raija Virta (yhdistys) 8.4. saakka : Sari Hihnala (yhdistys) ja varajäsen Sari Alajoki (asukas), lisäksi 8.4. lähtien Kalajoen (Himangan) toinen edustaja Alpo Puusaari (kunta) ja varajäsen Pekka Märsylä (kunta) Kannus: Eero Peltoniemi (asukas) ja varajäsen Ritva Jaakkola (asukas) 8.4. saakka, ja 8.4. lähtien Esa Erkkilä (yhdistys) ja varajäsen Mikko Luoma (asukas) Kälviä: Sanna-Maija Kauppi (kunta) ja varajäsen Sakari Jylhä (asukas) 8.4. saakka Lohtaja: Eija Jukkola (yhdistys) ja varajäsen Janne Jokela (kunta) 8.4. saakka Merijärvi: Virpi Lastikka (kunta) ja varajäsen Kari Jokela (kunta) : Sirpa Nevanperä (asukas) ja varajäsen Tapio Hussa (yhdistys) : Anne Ruuttula-Vasari (asukas) ja 8.4. saakka varajäsen Jonna Öljymäki (yhdistys) ja 8.4. lähtien Anne Lahti (asukas) : Kaisa Savela (asukas) ja Kaisu Niiranen (asukas), lisäksi 8.4. lähtien n toinen edustaja Paavo Helminen (yhdistys) ja varajäsen Seppo Niskala (yhdistys) Rieska-Leader ry Sivu 3

5 Nuorisojäsen: Juha Keskitalo Oulaisista (asukas) ja Tanja Kivijakola stä (asukas) Vuoden 2014 aikana hallituksen kokouksia pidettiin 6 kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa paikallista kehittämisstrategiaa ja lisäksi mm. hallinto- ja henkilöstöasioita. Maaliskuussa hallitus kävi opintomatkalla Latviassa yhdessä Keskipiste- Leaderin hallituksen kanssa. Matkalla tutustuttiin mm. Latvian verkostoyksikköön sekä ZiedZeme-Leaderin alueeseen ja hankkeisiin. Hallituksen jäsenet ovat olleet omalta osaltaan mukana hankehakijoiden aktivoimisessa, hankkeiden valmistelussa ja Leader-asioista tiedottamisessa. Hallituksen jäseniä on osallistunut myös maaseutuverkostoyksikön järjestämiin koulutuksiin sekä Rieska-Leaderin omaan, uusien hallituksen jäsenien perehdyttämiskoulutukseen. Johtoryhmätyöskentelyä jatkettiin edelleen. Johtoryhmä hoitaa hallituksen käytännön työnantajatehtäviä ja parantaa yhdistysasioiden sujuvuutta. Johtoryhmän muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja työntekijät. Vuoden 2014 aikana johtoryhmä kokoontui 3 kertaa. Sekä hallitus että työntekijät ovat kokeneet johtoryhmätyöskentelyn hyvänä. Rieska-Leader ry Sivu 4

6 2.2 HENKILÖSTÖ Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, maksatusneuvoja Laura Jalonen, hankesihteeri Asko Eerola ja kvkoordinaattori Rita Kovacs. Leader-neuvoja Heidi Pasanen oli toimivapaalla koko vuoden ja kv-koordinaattori Krisztian Nagy oli opintovapaalla käytännössä työsuhteensa päättymiseen saakka. Työntekijöiden työ on painottunut vanhan kauden päättämiseen tähtääviin toimiin, kuten maksatusneuvontaan sekä valmistautumiseen uuteen kauteen. Leader-toimisto sijaitsee n teknologiakylän hallinnoimassa Smarthousessa. 2.3 KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Eskolan kylätalolla Kannuksessa. Kokouksessa oli läsnä 26 henkilöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Jaakko Hautamäki kertoi Eskolan Kyläpalvelut Oy:n toiminnasta. Vuosikokouksessa palkittiin Leader- ja kylätoiminnassa mukana olleita hallituksen jäseniä Suomen Kylätoiminta ry:n pronssisilla ansiomerkeillä. Ansiomerkin saivat Eero Peltoniemi, Tommi Sinko, Jari Isotalus, Sanna-Maija Kauppi, Ritva Jaakkola, Eija Jukkola, Tapio Rasmus ja Jonna Öljymäki. Rieska-Leader ry:llä oli jäseniä vuoden lopussa 302. Näistä oli henkilöjäseniä 249 (naisia 114 ja miehiä 135) ja yhteisöjäseniä 53 (joista kuntia 8). 3. HANKKEET 3.1 MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA RAHOITETUT HANKKEET Ohjelmakaudella toiminnan painopisteinä ovat olleet yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Rahoitustuen erityiskohteena olivat pienyrittäjyys, nuoret ja naiset, uudet ratkaisut ja innovaatiot, koulutus, verkostoituminen ja yhteisöllisyyttä kehittävät toimintamallit sekä kansainvälisyys. Rahoituksen lisäksi oleellinen osa aluekehittämistyötä on yrittäjien ja yhdistystoimijoiden neuvonta, ohjaus ja kannustus siis henkinen tuki. Vuosi 2014 oli nykyisen ohjelmakauden viimeinen varsinainen toimintavuosi. Rahoituspäätöksiä pystyttiin tekemään vuoden alkupuoliskolla vain yrityksille, mutta vähäisen rahamäärän vuoksi niitäkään ei tehty montaa. Rahoituskehys sidottiin kokonaan hallituksen päätöksillä, mutta muutama yritys peruutti hankkeensa ennen ELY-keskuksen käsittelyä. Rieska-Leader ry Sivu 5

7 Kauden aikana hankkeita (=hanketuet ja yritystuet) on rahoitettu hallituksen päätöksillä yhteensä 259 kpl ja rahaa niihin on sidottu seuraavasti ( ): Yksityinen rahoitus Julkinen tuki EU MMM kunnat Yhteensä Hankkeen keskikoko oli ja keskimääräinen tuki (57%). Yritystukia hallituksen myönteisistä päätöksistä on 143 kpl ja hanketukia 116 kpl. Hanketuista alueiden välisiä on 31 kpl ja kansainvälisiä 4 kpl. Alueiden välisistä hankkeista viidessätoista Rieska-Leader on päärahoittaja ja kahdessakymmenessä hankkeessa osarahoittaja. Hallituksen päätöksen jälkeen hankkeita on peruuntunut, joten toteutuneita hankkeita on tällä hetkellä yhteensä 249. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet jakaantuivat alueen kymmenen kunnan kesken seuraavasti: Kunta Hankkeita Yhteishankkeet, joissa mukana Alavieska Himanka Kannus Kälviä 6 19 Lohtaja Merijärvi Kuntien yhteisiä 31 Yhteensä 249 Liitteessä 2 kaikki hallituksen tekemät myönteiset päätökset Rieska-Leader ry Sivu 6

8 3.2 ESIMERKKEJÄ RAHOITETUISTA HANKKEISTA Yritysten tuet kohdistuivat suurimmaksi osaksi investointeihin (toimitilan rakentaminen/korjaus, kone- ja laitehankinnat), ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, ja useassa hakemuksessa oli myös uuden toiminnan aloittamista, toiminnan tai tuotteiden kehittämistä. Esimerkki yritystuesta: Navetanvintin investoinnit Hakija: Eija ja Kyösti Jukkola, maatalouden sivuelinkeino, Kokkola (Lohtaja) Toteutusaika: Investoinnin kustannukset: koneet ja laitteet ja rakentaminen , tuki 25 % Vanhan navetan vintille, joka on sisustettu maalaishenkisesti juhlakäyttöön, rakennettiin wc- ja keittiötilat sekä hankittiin astiat ja keittiökoneet. Navetan vintillä järjestetään perhejuhlia ja yleisötapahtumia pääasiassa kesäaikaan. Yleishyödyllisiä hankkeita ovat yleishyödylliset investoinnit ja yleishyödylliset kehittämishankkeet. Rahoitetut investoinnit ovat olleet kylien yhteisiä kokoontumistiloja tai harrastuspaikkoja. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, järjestäneet uusia tapahtumia ja tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla. Esimerkki yleishyödyllisestä investoinnista: Skeittiparkki Hakija: n kaupunki, Toteutusaika: Investoinnin kustannukset: , tuki 100 % n liikuntapuistoon rakennettiin betoninen skeittiparkki. Entisiin, pääasiassa puurakenteisiin, välineisiin verrattuna betoni on Rieska-Leader ry Sivu 7

9 rakennusmateriaalina turvallinen ja kestävä. Hanke lähti liikkeelle aloitekanava.fi -palvelun aloitteesta, jota n Nuorisovaltuusto lähti viemään eteenpäin. Skeittiparkin suunnitteli ja toteutti alan ammattilaiset ylivieskalaisten nuorten harrastajien toivomusten perusteella. 3.3 YHDISTYKSEN OMAT HANKKEET Vuoden 2014 aikana Rieska-Leader toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella seuraavia omia hankkeita: Toimintaraha: Kehittämissuunnitelmansa mukaisesti toimintaryhmä on aktivoinut ja kouluttanut paikallisia toimijoita sekä rahoittanut paikallisia ja alueellisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia. Toimintaa on ohjannut kolmikantaperiaatteen mukaisesti muodostettu Leader-hallitus, ja toteutuksesta sekä hallinnosta ovat vastanneet palkatut toimihenkilöt. Toimihenkilöt ovat neuvoneet ja ohjanneet hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, valmistelleet rahoitusesityksiä, neuvotelleet eri sidosryhmien kanssa ja seuranneet hankkeiden toteutumista sekä Leader-toimintatavan realisoitumista. Vuonna 2014 pääpaino on ollut tuensaajien maksatusneuvonnassa. Toimintarahan turvin myös järjestettiin tulevaisuuteen tähtääviä aktivointitilaisuuksia ja hoidettiin tiedottamista lähinnä nettisivujen ja erilaisten tilaisuuksien avulla. Toimintarahalla palkattuina yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, hankesihteeri Asko Eerola (osa-aikaisesti) ja maksatusneuvoja Laura Jalonen ( lähtien). Leader-neuvoja Heidi Pasanen on ollut toimivapaalla koko vuoden. Alkuvuonna maksatusneuvojan työpanos hankittiin Keskipiste-Leaderiltä ostopalveluna. Lisäksi toimistolla on ollut harjoittelijoita. Toimintarahalla toteutetun Leader-hallinnon kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä noin Uuden kauden toimintarahahakemus laitettiin vireille maaseutuvirastoon eli heti kun se oli mahdollista. Rieska-Leader ry Sivu 8

10 Yhteisöhautomo hanke: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ja Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän yhteisesti toteuttama Yhteisöhautomo hanke jatkui koko vuoden ja päättyi Hankkeen kustannusarvio oli noin 1,6 m ja sitä osarahoittivat myös Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset. Hanketta hallinnoi Keskipiste-Leader ja osatoteuttajina olivat Oulun Seudun Leader, Koillismaan Leader, Nouseva rannikkoseutu ja Rieska-Leader. Hankkeen aikana mm. yhtenäistettiin ryhmien nettisivut ja hankittiin asiantuntijapalveluita tulevan kauden strategian tueksi. Rieska-Leaderin osalta hankkeessa pyrittiin innostamaan alueen toimijoita kansainvälisyyteen ja paikalliseen kehittämiseen. Tärkeänä tavoitteena oli myös maaseutukulttuurin kehittäminen sekä alueen toimijoiden laadukas neuvonta ja opastaminen erityisesti haku- ja maksatusprosesseissa. Kansainvälisiä asioita hankkeessa hoiti 2014 alusta kv-koordinaattori Rita Kovacs ja erityisesti kotikansainvälistyminen oli aktiivista. Hankkeen muista asioista on vastannut hankesihteeri Asko Eerola. Rieska-Leaderin osalta vuoden 2014 kulut olivat noin Forestfire- polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta: Koillis-ranskalaisen Pays Barrois Leader-ryhmän kanssa jatkettiin ForestFire hankkeen toteuttamista. Hanke tähtää metsäenergia-tietoisuuden parantamiseen. Molemmilla alueilla Leader-ryhmät toimivat hankkeen hallinnoijina ja käytännön toimijat toteuttavat työn. Hankkeen osatoteuttajina Suomessa ovat Kannuksen Metsäntutkimuslaitos ja Kannuksen maaseutuopisto. Hankkeen toteutukselle saatiin jatkoaikaa saakka ja sen kustannukset Rieska-Leaderin osalta olivat vuonna 2014 noin euroa. Rieska-Leaderissä hankkeen hallinnointitoimista on vastannut Kirsti Oulasmaa. Siika tutuksi ja ruokapöytään hanke: Keväällä 2014 Rieska-Leader sai rahoituksen hallinnoimalleen Siika tutuksi ja ruokapöytään hankkeelle. Hanke toteuttaa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa ja tekee nimensä mukaisesti alueen lähiruokaa, siikaa, tunnetuksi kuluttajille ja laitoskeittiöille. Hankkeen kustannusarvio on ja sen rahoitus tulee Euroopan kalatalousrahastosta ja maa- ja metsätalousministeriöstä. Hankkeen osa-aikaisena työntekijänä on toiminut hankesihteeri Asko Eerola ja tähänastiset kustannukset ovat noin PERÄMEREN KALATALOUSOHJELMA Perämeren rannikkoalueen ryhmät saivat rahoituksen Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseen. Hallinnoinnista vastaa Nouseva rannikkoseutu ry ja Rieska-Leaderin alueelta siinä ovat mukana, Himanka, Kälviä ja Lohtaja. Alueen kunnat osallistuvat kalatalousohjelman hallinnon rahoitukseen vuosittain :n suuruisella summalla. Varsinaisiin hankkeisiin kuntarahaa ei tarvita, vaan ne rahoitetaan EU:n ja valtion tuella. Rieska-Leader ry Sivu 9

11 Vuoden 2014 aikana kalatalousryhmä kokoontui neljä kertaa. Rieska-Leaderin aluetta koskevia hankkeita rahoitettiin kolme: 1) Nouseva Rannikkoseutu ry: Kalastus- ja luontomatkailuhanke (koko alue) 2) Rieska-Leader ry: Siika tutuksi ja ruokapöytään hanke (koko alue) Lisäksi alueella toimi Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoima Perämeren kalatalousohjelman aktivointihanke. 3.5 NUORISO LEADER Rieska-Leaderin kehittämisohjelman yhtenä painopistealueena on nuoret. Nuoriin liittyviä hankkeita on rahoitettu jonkin verran, muttei hallituksen mielestä riittävästi. Tehdyn selvityksen mukaan nuoret kaipaavat kuitenkin tekemistä ja haluavat itse toimia aktiivisesti. Siksi Rieska-Leader ja Keskipiste-Leader aloittivat vuonna 2010 Nuoriso Leader -rahoituksen. Rahoituksella tuetaan vuotiaiden nuorten omia hankkeita: uusien tapahtumien, kerhojen ja kurssien järjestämistä sekä yhteisten harrastevälineiden hankintaa. Tukea myönnetään helpolla, neljä kertaa vuodessa tapahtuvalla hakumenettelyllä ja kevyellä byrokratialla. Vuoden 2014 aikana Nuoriso Leader -tukea myönnettiin 31 nuorten ryhmälle (vuosina yhteensä 230 nuorten ryhmälle). Näistä tapahtumia on 8 ja harrastusvälinehankintoja ja viihtyisyyttä tukevia rakentamishankkeita 23. Esimerkkeinä Nuorten järjestämä mopotapahtuma ja sumopainipukujen hankinta. Vuonna 2014 tukea myönnettiin yhteensä n euroa. Raha tulee alueen kunnilta, eikä mukana ole maaseuturahaston tai valtion rahaa. Vuoden 2014 Nuoriso-Leader hankkeeksi valittiin Jumppajäbät Kalajoelta (v mopotallin työkalujen hankinta, 2012 laavun rakentaminen, 2011 yösählyturnaus, 2010 nuorisomusikaali).. n Rieska-Leader ry Sivu 10

12 teatteriyhdistyksen nuoret saivat tukea lavasteisiin ja rekvisiittaan (kuva YTY-teatteri) Liitteessä 3 vuosina rahoitetut Nuoriso Leader hankkeet. 4. SAAVUTETUT TULOKSET Rieska-Leaderin kehittämissuunnitelman määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu mm. seuraavaa: Tavoite Tilanne Rahoitetut hankkeet joista yritystukia joista alueiden välisiä (sis. kv-hankkeet) Tilaisuuksia joissa osallistujia Jäsenmäärä Uusia yrityksiä joista naisyrityksiä Uusia työpaikkoja (htv) kpl Säilyneitä työpaikkoja (htv) kpl Hankeaikaisia työpaikkoja (htv) kpl Kehittämissuunnitelman tavoitteet päivitettiin 2010 vastaamaan rahoituskehystä sekä seurattavia indikaattoreita. 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS Vuoden aikana Leader-toiminnasta ja maaseuturahoituksesta kerrottiin yli 18 eri tilaisuudessa. Näistä tilaisuuksista valtaosa oli muiden tahojen (esim. seutukunnallisten hankkeiden, kuntien tai yhdistysten) järjestämiä. Koska uusia tukipäätöksiä tehtiin 2014 vain muutama, ei tuensaajille järjestetty erityistä yhteiskoulutusta, vaan jokaiselle hakijalle järjestettiin räätälöity koulutus Leader-toimistolla tai hakijan luona. Erityistä huomiota kiinnitettiin maksatusneuvontaan, jotta maksatuksien käsittely sujuisi nopeasti myös ELY-keskuksessa. Hallituksen jäsenille järjestettiin helmikuussa perinteinen helmiseminaari, jonka aiheena oli uuden ohjelmakauden strategia. Maaliskuussa hallitus kävi opintomatkalla Rieska-Leader ry Sivu 11

13 Latviassa. Lisäksi toukokuussa järjestettiin uusille hallituksen jäsenille ja varajäsenille perehdyttämiskoulutukset. Yhdessä muiden hankkeiden kanssa (lähinnä Yhteisöhautomo- ja Siika -hankkeet) järjestettiin erilaisia aktivointija koulutustilaisuuksia, mm. Erasmus+ -ohjelmasta ja kotikansainvälistymisestä. Syksyllä aloitettua Leader-toiminnan laatukoulutusta ja laatukäsikirjan tekoa jatkettiin vielä tammi-helmikuussa. Rieska-Leader osallistui yhdessä Masva hankkeen kanssa n maatalouskonekauppiaiden järjestämään Rysky-päivään. Tapahtumassa oli tuhansia kävijöitä ja varovaisen arvion mukaan ainakin 450 tutustui myös Leader-toimintaan. Määrää arvioitiin jaettujen karkkilaatikoiden ja arvontalippujen perusteella. Rieska-Leader järjesti yhdessä maaseudun sivistysliiton, Keskipiste-Leaderin ja muiden toimijoiden kanssa Pohjois- ja Keskipohjanmaan Innovaatioleirin Siikajoella huhtikuussa. Leirille osallistui yli 40 uudenlaisesta maaseutuyrittäjyydestä kiinnostunutta toimijaa. Pohjois- Pohjanmaan maaseutufoorumissa 5.5. ELY-keskus ja Leader-ryhmät esittelivät näkemyksiään tulevasta ohjelmakaudesta maakunnan kylä- ja muille toimijoille. Kesäkuussa järjestettiin valtakunnallisen Leader-viikon aikana mm. risteily Maakallaan kaljaasi Ansiolla (Siika-hanke), Maaseudun mahtavimman kauppa-auton pysäkit Kannuksessa ja Oulaisissa sekä avoimet ovet Leader-toimistolla. Kävijöitä Leader-viikon tapahtumissa oli toista sataa. Syyskuussa järjestettiin ssa Viljanpäivät, joiden teemana oli puurakentaminen ja kansainvälisyys. Tapahtuma keräsi useita satoja kävijöitä ja Rieska-Leader osallistui vahvasti sen suunnitteluun ja toteutukseen, ja oli mukana esittelemässä Leader-toimintaa. Marraskuussa toteutettiin yhdessä alueellisen Masva-hankkeen kanssa kiertue, jossa tehtiin maaseutuyrityksiä tutuksi. Moni kohdeyritys on saanut Leader-rahoitusta, joten kiertue palveli hyvin myös Rieska-Leaderin tunnetuksi tekemistä. Kiertueen kuudessa tapahtumassa oli mukana yhteensä 129 osallistujaa. Rieska-Leader ry Sivu 12

14 Lisäksi toiminnasta on kerrottu alueen kylä- ja muille yhdistyksille sekä koulutusorganisaatioille. Molempien maakuntien alueilla on lisäksi osallistuttu useisiin seminaareihin, joissa on tuotu esille uutta ohjelmaa ja sen aloitusta. Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet maaseutuviraston ja ministeriön koulutuksiin. Kuluvan vuoden aikana erilaisia tulevan kauden alueelliseen ja paikalliseen strategiaan liittyviä tapahtumia on ollut lukuisia. Yhteistyötä on tehty naapuriryhmien lisäksi myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vuonna 2014 Rieska- Leaderiin alueeseen ja toimintaan on käynyt tutustumassa mm. Etelä- Pohjanmaan Leader-ryhmät sekä Leader-väkeä ja muita maaseudun kehittäjiä Unkarista, Romaniasta ja Bulgariasta. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistä portaalia (www.popleader.fi) on kehitetty edelleen ja lisäksi jokaisen ryhmän omille sivuille on tehty Leader-brändin mukaiset päivitykset. Tiedottamisessa onkin keskitytty nettisivujen aktiiviseen päivittämiseen ja sähköpostin sekä facebookin kautta lähetettyihin tiedotteisiin. Muutamia esitteitä on tehty ja kopioitu itse, mutta varsinaisia omia painettuja lehtiä tai esitteitä ei ole vuonna 2014 tehty. Yhteisöhautomo hankkeessa julkaistiin 2014 lehti, jossa Leadertoimintaa ja Rieska-Leaderia esiteltiin. Leader-hankkeista ja/tai Rieska-Leader ry:n toiminnasta on ollut lehtijuttuja vuonna 2014 paikallislehdissä vähintään 41 kpl (= Leader-toimiston keräämät leikkeet, jotka ovat vain osa julkaistuista). Useiden hankevetäjien haastatteluja on ollut myös paikallisradioissa. Yhdistyksen jäsenille postitettiin jäsentiedote vuosikokouskutsun yhteydessä 6. YHTEISTYÖ Muiden Leader-ryhmien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Erittäin paljon ja monipuolista yhteistyötä (maksatus, tiedotus, hanketoiminta) on tehty Keskipiste-Leaderin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ryhmien kanssa jatkettiin yhteisen Yhteisöhautomo hankkeen toteutusta. Vuoden 2014 aikana valmistauduttiin tulevaan ohjelmakauteen ja palautettiin päivitetty versio omasta paikallisesta strategiasta maa- ja metsätalousministeriöön. Joulukuussa saatiinkin alustava tieto strategian hyväksymisestä ja Rieska- Rieska-Leader ry Sivu 13

15 Leaderin valinnasta uuden kauden Leader-ryhmäksi. Perämeren rannikon toimintaryhmien kanssa viimeisteltiin yhteistä kalatalousohjelmaa. Paikallisten viranomaisten, erityisesti ELY-keskuksen, kanssa on tehty yhteistyötä lähes päivittäin. Tukipäätösten tekeminen niin yritys- kuin hanketukien osalta on sujunut hyvin ja loppuvuodesta maksatuksien käsittelykin ELY-keskuksessa on ollut nopeaa. Rieska-Leaderillä on edustajat Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman maaseudun kehittämisen työryhmässä, monissa maakunnallisten hankkeiden ohjausryhmissä sekä Keskipohjalaisten kylien yhteenliittymässä.. Toiminnanjohtaja on ollut myös Suomen kylätoiminta ry:n hallituksen 1. varapuheenjohtaja ja valtakunnallisen Leader-jaoston puheenjohtaja. Rieska-Leaderin yhteistyökumppaneina ovat olleet myös kunnat, seutukunnat, molemmat maakuntaliitot sekä lukuisat maakunnalliset hankkeet. Rieska-Leader on yhtenä päätoimijana mukana Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa. Vuonna 2008 perustettu maaseututoimijoiden vapaamuotoinen verkosto on jatkanut toimintaansa maaseutufoorumi nimisenä. Verkostossa on mukana toimintaryhmien ja kylien lisäksi Maaseudun sivistysliitto, ProAgria, 4H-piiri, MTK ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Verkosto kokoontuu pari kertaa vuodessa ja toimintaa on terävöittänyt Uutispuuro -hanke, joka tekee maakunnallista maaseututiedottamista. Rieska-Leader on niinikään yhtenä sopimuskumppanina seudullisten yrityspalveluiden (SeutuYPP) toteuttamisessa. Valtakunnantason yhteistyötä on tehty Leader-asiamies hankkeen ja verkostoyksikön johdolla. Suomen kaikki 55 Leader-ryhmää rahoittivat yhdessä valtakunnallisen Leader-asiamies hankkeen, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Rieska-Leaderin toiminnanjohtaja kaikki Leader-ryhmät jatkoivat laatukäsikirjojen tekoa ja yhteisen Leader-brändin käyttöönottoa. 7. KANSAINVÄLISTYMINEN Kansainvälistyminen on ollut ja on edelleen yksi Rieska-Leaderin toiminnan painopisteistä. Varsinaisten kansainvälisten hankkeiden lisäksi pyritään tekemään ns. kotikansainvälistymistä eli edistämään monikulttuurista toimintaa alueen omilla resursseilla. Vuonna 2014 kansainvälistyminen sai uutta puhtia kun uusi kv-koordinaattori Rita Kovács aloitti työnsä. Varsinaisia kansainvälisiä hankkeita on rahoitettu ohjelmakauden aikana neljä kappaletta. Ensimmäinen kansainvälinen hanke oli Kankaan nuorisoseuran Sauna Unkariin hanke, jossa yhdistettiin perinteistä suomalaista puurakentamistaitoa unkarilaisten ja romanialaisten puunveistotaitojen kanssa.rieska-leaderin ja Pays Barrois-Leaderin välinen yhteistyöhanke ForestFire polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta käynnistyi syksyllä 2012 ja jatkuu edelleen. Rieska-Leader ry Sivu 14

16 Oppia perinteistä -hanke on kolmen suomalaisen ja kahden irlantilaisen Leader-ryhmän yhteishanke, jolla edistetään käsityöläisten verkostoitumista, vahoja perinnetaitoja sekä käsityöperinteen siirtämistä nuorille. Neljäntenä kansainvälisenä hankkeena on Leader-TV hanke Kannuksen ja Luxemburgin välillä. Hanke toteutettiin vuoden 2014 aikana. Yhdessä Keskipiste-Leaderin ja Latvian, Unkarin ja Romanian kanssa suunniteltiin yhteistä Erasmus+ - rahoitteista hanketta, jolle haettiin rahoitusta Cimosta. Myös kotikansainvälistyminen oli vilkasta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin yhdessä alueella asuvien tai opiskelevien ulkomaalaisten kanssa ruokailtoja, pop up- ravintoloita, näyttelyitä, eläviä kirjastoja ja lasten kv-päiviä. 8. YLEISESTI TOIMINNASTA Alueen toimijat niin yritykset kuin yhdistyksetkin - olivat aktiivisia ja hyviä hankehakemuksia vastaanotettiin kauden loppuun saakka. Koska uusi kausi ei vielä päässyt alkamaan, oli toiminnan pääpaino maksatuksissa sekä uuteen kauteen valmistautumisessa. Maksatusvalmistelijan ja hankesihteerin neuvontatyö on helpottanut hakijoiden raskasta maksatukseen liittyvää byrokratiataakkaa. Vaikka Rieska-Leaderin toiminta-alue muuttui 2014, mitään olennaista muutosta aluerajaus ei kuitenkaan tuonut tullessaan, vaan Rieska-Leader on jatkanut toimintaansa yli maakunta- ja ELY-keskus -rajojen. Kuntien määrän vähentyminen ja sen myötä hallituksen koon ja kokoonpanon uudelleen miettiminen toi mahdollisuuden nuorisojäseniin. Rieska-Leaderin hallituksessa onkin ollut 2014 kaksi alle 25-vuotiasta varsinaista jäsentä, jotka ovat osallistuneet hallitustyöskentelyn lisäksi aktiivisesti Nuoriso- Leader hankkeiden päätöksentekoon. Rieska-Leader ry Sivu 15

17 Vuoden vaihteessa alkanut uusi ohjelmakausi tekee 2015 vuodesta varsin kiireisen, kun vanhaa kautta vielä päätellään ja samalla aktivoidaan ja neuvotaan hakijoita uuden kauden asioissa. 9. YHTEYSTIEDOT Toimisto: Rieska-Leader ry PL 84 (Vierimaantie 5) tai Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa puh Leader-neuvoja Heidi Pasanen puh Maksatusneuvoja Laura Jalonen puh Hankesihteeri Asko Eerola puh Kv-koordinaattori Rita Kovacs puh Rieska-Leader ry Sivu 16

18 Liite 1: Tuloslaskelma ja tase RIESKA-LEADER RY TULOSLASKELMA Tuotot rahoitus MMM (EU ja valtio) rahoitus kunnat muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut henkilöstökulut (palkat+sos.kulut) kokouspalkkiot muut palkkiot (sis.tilintark.palkk.) viestintäkustannukset posti, puhelin & tietoliikenne matkakulut (koti- & ulkomaan) toimistokalust. & -tarv vuokrat (sis. kokoustilat, sähköt) maksatusneuvoja Nuoriso-Leader -tuet muut ostopalvelut koulutukset, seminaarit ym muut kulut Kulut yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Varainhankinta / tuotot jäsenmaksut kuntaraha hankkeisiin Varainhankinta / kulut kuntarahamaksatukset VARAINHANKINTA Korkotuotot Viivästyskorot 5 14 RAHOITUSTOIMINTA Tilikauden tulos Rieska-Leader ry Sivu 17

19 RIESKA-LEADER RY TASE Vastaavaa Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma ed.tilikausien voitto tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma saadut ennakot ostovelat palkkavelat siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rieska-Leader ry Sivu 18

20 Liite 2: rahoitetut hankkeet (hallituksen päätökset), vuonna 2014 rahoitetut lihavoitu Hankkeen nimi: Hakija: Kunta: Hanketyyppi: Junki- ja perinnemarkkinat Taluskylän kyläyhdistys ry Alavieska Työntekijän palkkaus Tmi Rautakone Esa Pudas Alavieska yritystuki Isotaluksen autokorjaamo Auto- ja pienkonekorjaamo Alavieska yritystuki Isotalus Rajaniemi Motorsport Tmi Rajaniemi Motorsport Alavieska yritystuki Virin lähiliikuntapaikat Alavieskan Viri ry Alavieska yleishyödyllinen investointi Yritystoiminnan aloittaminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Toimintaedellytysten selvittäminen Boren Jeannette Alavieska yritystuki Toimintatilojen teko Tmi Koirahoitola Onnela Alavieska yritystuki Talonpoikaistalon siirto KOy Linnanen Alavieska yritystuki Yritystoiminnan kehittäminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Energiaguru Suomen Energianeuvonta Oy Alavieska yritystuki Pakurikäävän tuotannon Tapu Oy Alavieska yritystuki toimintaedellytysten selvittäminen Vihersuunnittelun aloittaminen Laaksojen Laatutyö Alavieska yritystuki Kanttikoneen hankinta Peltikas Ky Alavieska yritystuki Grüne Woche -messut Polar Gourmet Ay Himanka yritystuki Työntekijän palkkaus Camping Merituuli Ay Himanka yritystuki Aloitusinvestoinnit Face & You / Tuija Tuorila Himanka yritystuki Tuulienergian hyödyntäminen Uunilan Maatila Himanka yritystuki Mainostoimiston kehittäminen Investointi- ja kehittämisprojekti Raumankarin Mainos/ Kepeke Ky Himanka yritystuki Tmi Konehuolto T. Pöyhtäri Himanka yritystuki Lymfa Touch -laite Hoitola Aromia / Teija Lehtinen Himanka yritystuki Ajanotto- ja huoltorakennus Himangan Urheilijat Himanka yleishyödyllinen investointi Kylien ruokaperinne Pahkala-Pernun kyläyhdistys ry Himanka Hillilän rukoushuone lämpimäksi SLEY ry / Hillilän paikallisosasto Himanka yleishyödyllinen investointi Rieska-Leader ry Sivu 19

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY 2012 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 2.1 Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Toimenpide

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2013 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia

Lisätiedot

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 2 Sisällysluettelo Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella 2000-2006...4 YHDISTYS... 4 HALLITUS... 4 TOIMISTOJEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ... 5 VIESTINTÄ, KOULUTUS JA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä JOKIVARSIEN MODERNI MAASEUTU - YHDISTYS J OMMA RY H YVÄÄ ALKANUTTA UUTTA VUOTTA! Ohjelmakausi lähenee loppuaan, vuosi 2013 on tämän ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi. JoMMa ry on lähes koko ohjelmakauden

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä Heidi Pasanen, Leader-neuvoja Leader - yleisperiaatteita Läheisyysperiaatteeseen perustuva toimintatapa alueiden kehittämisessä Paikallista, alueiden välistä,

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

KIPINÄÄ KYLILLE HANKE PSK -Aikuisopisto 1.8.2009-29.2.2012 LOPPURAPORTTI

KIPINÄÄ KYLILLE HANKE PSK -Aikuisopisto 1.8.2009-29.2.2012 LOPPURAPORTTI KIPINÄÄ KYLILLE HANKE PSK -Aikuisopisto 1.8.2009-29.2.2012 LOPPURAPORTTI Hankkeen numero: 4549 Hankkeen diaarinumero: 328/3560-2009 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAVOITTEET... 5 2 HANKKEEN

Lisätiedot