VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY"

Transkriptio

1 2013 VUOSIKERTOMUS RIESKA-LEADER RY

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA Hallitus 2.2 Henkilöstö 2.3 Kokoukset ja jäsenistö 3. HANKETOIMINTA 3.1 Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet 3.2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista 3.3 Yhdistyksen omat hankkeet 3.4 Perämeren kalatalousohjelma 3.5 Nuoriso-Leader 4. SAAVUTETUT TULOKSET HANKKEISSA 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS 6. YHTEISTYÖ 7. KANSAINVÄLISTYMINEN 8. YLEISESTI TOIMINNASTA 9. YHTEYSTIEDOT Liite 1: vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase Liite 2: rahoitetut hankkeet Liite 3: Nuoriso Leader -hankkeet Rieska-Leader ry Sivu 1

3 RIESKA-LEADER RY:N VUOSIKERTOMUS TAUSTAA Rieska-Leader ry. on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alueensa elinkeinollisuutta ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven ja n kunnat, Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja n kaupungit sekä osa Kokkolasta. Toimintaalue määräytyy vuoden 2005 kuntarajojen mukaan ja siten alueen muodostavat alkuperäiset kymmenen kuntaa. Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämissuunnitelman. Tämä suunnitelma on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Rieska-Leaderin yhdeksi Suomen 55:stä Leader - toimintaryhmästä ja myönsi samalla rahoituksen ohjelmakaudelle Vuosi 2013 oli nykyisen ohjelmakauden kuudes kokonainen toimintavuosi. 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA HALLITUS Rieska-Leaderin hallituksessa on yksi edustaja jokaisesta alueen alkuperäisestä kunnasta eli 10 varsinaista jäsentä. Lisäksi jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana toimi vuosikokoukseen saakka Tuula Aitto-oja ja varapuheenjohtajana Eero Peltoniemi. Rieska-Leader ry Sivu 2

4 Vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eero Peltoniemi ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Tommi Sinko. Hallituksen sihteerinä oli Leaderneuvoja Heidi Pasanen. Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta: asukasedustajia 4 (varajäseniä 4) yhdistysedustajia 3 (3) kuntaedustajia 3 (3) Sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa korkeintaan kolme kautta eli kuusi vuotta. Vuonna 2013 hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt (suluissa kolmikantaperiaatteen mukainen taho, jota hallituksessa edustaa: Alavieska: Tapio Rasmus (kunta) ja varajäsen Jari Isotalus (kunta) Himanka: Tommi Sinko (yhdistys) ja Raija Virta (yhdistys) : Juha Nivala (kunta) ja varajäsen Jouni Jyrinki (kunta) saakka ja Sari Hihnala (yhdistys) ja varajäsen Sari Alajoki (asukas) lähtien Kannus: Eero Peltoniemi (asukas) ja varajäsen Ritva Jaakkola (asukas) Kälviä: Sanna-Maija Kauppi (kunta) ja varajäsen Sakari Jylhä (asukas) Lohtaja: Eija Jukkola (yhdistys), varajäsen Janne Jokela (kunta) Merijärvi: Anne Jokela (yhdistys) ja varajäsen Tiina Yppärilä (yhdistys) saakka ja Virpi Lastikka (kunta) ja varajäsen Kari Jokela (kunta) lähtien : Tuula Aitto-oja (yhdistys) ja varajäsen Harri Turunen (yhdistys) saakka ja Sirpa Nevanperä (asukas) ja varajäsen Tapio Hussa (yhdistys) lähtien : Anne Ruuttula-Vasari (asukas) ja varajäsen Jonna Öljymäki (yhdistys) : Juha Pylväs (kunta) ja varajäsen Pekka Nikula (kunta) saakka ja Kaisa Savela (asukas) ja varajäsen Kaisu Niiranen (asukas) lähtien Vuoden 2013 aikana hallituksen kokouksia pidettiin 7 kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa rahoitettavia hankkeita ja lisäksi mm. hallinto- ja henkilöstöasioita. Hallituksen jäseniä osallistui myös strategiatyöpajoihin, joissa mietittiin alustavia suuntaviivoja tulevalle ohjelmakaudelle. Rahoitettuihin kohteisiin tutustuttiin purjehtimalla Kaljaasi Ansiolla Maakallan saarelle. Ansio on toistaiseksi suurin Rieska-Leaderin tukema hanke. Johtoryhmätyöskentelyä jatkettiin edelleen. Johtoryhmä hoitaa hallituksen käytännön työnantajatehtäviä ja parantaa yhdistysasioiden sujuvuutta. Johtoryhmän muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja Rieska-Leader ry Sivu 3

5 työntekijät. Vuoden 2013 aikana johtoryhmä kokoontui 3 kertaa. Sekä hallitus että työntekijät ovat kokeneet johtoryhmätyöskentelyn hyvänä 2.2 HENKILÖSTÖ Yhdistyksen varsinaisina työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa ja Leader-neuvoja Heidi Pasanen. Keskipiste-Leaderin kanssa yhteisinä työntekijöinä ovat toimineet maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus ja hänen äitiyslomasijaisenaan Laura Jalonen. Rieska-Leaderin alueella Yhteisöhautomo hankkeen työntekijöinä ovat toimineet Krisztian Nagy sekä Asko Eerola. Yhdistyksen toimistolla työskenteli lisäksi yksi harjoittelija parin kuukauden ajan. Leader-toimisto sijaitsee n teknologiakylän hallinnoimassa Smarthousessa. Omille hankkeille on vuokrattu erilliset tilat saman rakennuksen eri kerroksesta. Tilat ja sijainti ovat tällaiselle kehittämisorganisaatiolle erittäin hyvät. Virastotalolla oleva ELY-keskuksen paikallisyksikkö on edelleenkin lähellä ja sinne pidetään aktiivista yhteyttä. 2.3 KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koulutuskeskus Intersensessä Alavieskassa. Kokouksessa oli läsnä 19 henkilöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua yrittäjät Anne ja Jukka Harvala kertoivat monikulttuurisuuskoulutuksia järjestävän yrityksensä toiminnasta. Rieska-Leader ry:llä oli jäseniä vuoden lopussa 295. Näistä oli henkilöjäseniä 242 (naisia 111, miehiä 131) ja yhteisöjäseniä 53 (joista kuntia 8). 3. HANKKEET 3.1 MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA RAHOITETUT HANKKEET Ohjelmakaudella toiminnan painopisteinä ovat yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Rahoitustuen erityiskohteena ovat pienyrittäjyys, nuoret ja naiset, uudet ratkaisut ja innovaatiot, koulutus, verkostoituminen ja yhteisöllisyyttä kehittävät toimintamallit sekä kansainvälisyys. Rahoituksen lisäksi oleellinen osa aluekehittämistyötä on yrittäjien ja yhdistystoimijoiden neuvonta, ohjaus ja kannustus siis henkinen tuki. Vuosi 2013 oli nykyisen ohjelmakauden viimeinen varsinainen toimintavuosi, mikä näkyi rahoituksen olennaisena vähentymisenä. Alueen toimijat olivat kuitenkin aktiivisia ja koska ELY-keskuksissakin rahat alkoivat loppua, jouduttiin monia hyviä hankkeita jättämään ilman tukea. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saatiin viranomaispäätökset lähes kaikista hallituksen käsittelemistä hakemuksista. Vain pari yritystukea ja muutama yleishyödyllinen hanke saivat poikkeusluvalla jäädä odottamaan viranomaispäätöksiä 2014 vuoden puolelle. Rieska-Leader ry Sivu 4

6 Kauden aikana hankkeita (=hanketuet ja yritystuet) on rahoitettu hallituksen päätöksillä yhteensä 252 kpl ja rahaa niihin on sidottu seuraavasti ( ): Yksityinen rahoitus Julkinen tuki EU MMM kunnat Yhteensä Hankkeen keskikoko oli ja keskimääräinen tuki (57%). Yritystukia hallituksen myönteisistä päätöksistä on 136 kpl ja hanketukia 116 kpl. Hanketuista alueiden välisiä on 30 kpl ja kansainvälisiä 4 kpl. Alueiden välisistä hankkeista viidessätoista Rieska-Leader on päärahoittaja ja kahdessakymmennessä hankkeessa osarahoittaja. Hallituksen päätöksen jälkeen hankkeita on peruuntunut, joten toteutuneita hankkeita on tällä hetkellä yhteensä 244. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet jakaantuivat alueen kymmenen kunnan kesken seuraavasti: Kunta Hankkeita Yhteishankkeet, joissa mukana Alavieska Himanka Kannus Kälviä 6 19 Lohtaja Merijärvi Kuntien yhteisiä 31 Yhteensä 244 Liitteessä 2 kaikki hallituksen tekemät myönteiset päätökset Rieska-Leader ry Sivu 5

7 3.2 ESIMERKKEJÄ RAHOITETUISTA HANKKEISTA Yritysten tuet kohdistuivat suurimmaksi osaksi investointeihin (toimitilan rakentaminen/korjaus, kone- ja laitehankinnat), ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, ja useassa hakemuksessa oli myös uuden toiminnan aloittamista, toiminnan tai tuotteiden kehittämistä Esimerkki yritystuesta: 3D pientuotanto Hakija: Kari Mäkelä (per. yritys), Merijärvi Toteutusaika: Kehittämisen kustannukset , tuki 35 %. Pienien tuotantosarjojen tekemisen kalleus sai Kari Mäkelän perustamaan Merijärvelle yrityksen. Erityisesti mekaniikan osuus nousee pienissä sarjoissa suhteettoman kalliiksi. Hankkeessa hankittavat välineistöt pienentää oleellisesti tuotannon aloittamisen kynnystä. Ketterä pientuotanto mahdollistaa muillekin merijärvisille yrityksille paikallisen alihankintapalvelun. Yleishyödyllisiä hankkeita ovat yleishyödylliset investoinnit ja yleishyödylliset kehittämishankkeet. Rahoitetut investoinnit ovat olleet kylien yhteisiä kokoontumistiloja tai harrastuspaikkoja. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, järjestäneet uusia tapahtumia ja tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla Esimerkki yleishyödyllisestä investoinnista: KawionKopse Hakija: Pyhäjokilaakson Ratsastajat ry, Toteutusaika: Kokonaiskustannukset , tuki 75 %, omarahoitusosuuteen on hyväksytty talkootöitä ,50 edestä. Pyhäjokilaakson Ratsastajat ry rakentaa 10-paikkaisen hevostallin. Seuran jäsenet ovat pääasiassa lapsia ja nuoria ja seura panostaa lapsi- ja Rieska-Leader ry Sivu 6

8 nuorisotyöhön. Tallirakennukseen tulee uudet säädökset täyttävät tilat kymmenelle hevoselle, pesupaikka, rehuvarasto, varustehuone, WC ja pienet sosiaalitilat. Uusi talli takaa mahdollisuuden yhdistysmuotoiselle hevosharrastukselle Oulaisissa Esimerkki tiedonvälityshankkeesta: Monikulttuurisuus menestystekijänä Hakija: n Seutukuntayhdistys ry Toteutusaika: Kokonaiskustannukset , tuki 90 % Monikulttuurisuus menestystekijänä on koulutushanke, jolla valmistaudutaan lähitulevaisuuden tuomiin muutostarpeisiin alueellamme. Pohjois- Suomen alueella on käynnissä useita suurhankkeita, jotka ovat tuoneet tarpeen valmistautua työyhteisöjen ja alueen asukkaiden monikulttuurisuuden lisäämiseen. Toiminnalla parannetaan maaseudun yritysten ja yhteisöjen toiminnan laatua sekä yrittäjyys- ja yhteistyövalmiuksia, monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Rieska-Leader ry Sivu 7

9 3.2.4 Esimerkki kansainvälisestä hankkeesta: ForestFire polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta Hakija: Rieska-Leader ry, Kannuksen maaseutuopisto ja Kannuksen metsäntutkimuslaitos Toteutusaika: Kokonaiskustannukset , tuki 100 % Hankkeella lisätään erityisesti nuorten ja metsänomistajien osaamista ja kiinnostusta metsäenergiaa kohtaan. Rieska- Leader ja ranskalainen Pays Barrois-Leader toimivat omissa maissaan hankkeen hallinnoijina. Varsinaisen työn eli tiedotus- ja opetusmateriaalin kokoamisen ja havaintoreitin tekemisen hoitavat alueiden metsäorganisaatiot, Suomessa Kannuksen maaseutuopisto ja metsäntutkimuslaitos. Hankkeen nettisivuilta löytyy lisätietoa hankkeesta sekä metsäenergiasta: 3.3 YHDISTYKSEN OMAT HANKKEET Vuoden 2013 aikana Rieska-Leader toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella seuraavia omia hankkeita: Toimintaraha Meneillään olevan kauden hallinto rahoitetaan toimintarahalla. Rahaa voidaan käyttää Leader-toiminnan kuluihin eli Rieska-Leaderin kehittämisohjelman toimeenpanosta, alueen asukkaiden aktivoinnista ja hankeneuvonnasta aiheutuviin kuluihin. Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa ja Leader-neuvoja Heidi Pasanen työskentelivät kokopäiväisesti toimintarahalla. Lisäksi maksatusneuvoja Laura Jalosen työpanosta ostettiin Keskipiste-Leaderiltä. Vuonna 2013 Leader-toiminnan kulut olivat noin Valitettavasti kaikkia Leader-toiminnasta aiheutuvia kuluja ei hyväksytä toimintarahan kuluiksi (mm. vakuutusmaksuja ja työterveyshuollon kuluja), joten nämä on rahoitettava yhdistyksen omista rahoista. Yhdistyksen kautta kulkeva hankkeille menevä kuntaraha toimi hallintorahoituksen puskurina. Rieska-Leader ry Sivu 8

10 Yhteisöhautomo 2011 aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän yhteinen Yhteisöhautomo-hanke, jolle on saatu rahoitusta kolmesta ELY-keskuksesta (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Lappi). Suurhanketta (1,6 m ) hallinnoi Keskipiste-Leader ja Rieska-Leaderin osuus hankkeesta on Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen toimijoita, levittää hyviä kehittämiskäytäntöjä ja luoda uudenlaisia toimijaverkostoja. Rieska-Leaderin alueella hankkeen päätavoitteena on kansainvälistymisen ja maaseutukulttuurin edistäminen. Hankkeen hankesihteerinä toimi Asko Eerola ja kv-koordinaattorina Krisztian Nagy. Kv-koordinaattorin opintovapaan aikana tehtävää hoitaa Rita Kovacs. Vuoden 2013 kustannukset olivat Rieska- Leaderin osalta euroa. Forestfire- polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta Koillis-ranskalaisen Pays-Barrois Leader-ryhmän jatkettiin metsäenergiaan liittyvän tiedotushankkeen toteuttamista. Hanketta hallinnoi Rieska-Leader ja Suomen puolella sen käytännön toimia hoitavat Kannuksen maaseutuopisto ja metsäntutkimuslaitos. Vuoden 2013 aikana hankkeessa valmistui mm. havaintoverkosto sekä nettisivut (www.forestfire.eu). Vuonna 2013 hankkeen kulut Rieska-Leaderin osalta olivat noin euroa. 3.4 PERÄMEREN KALATALOUSOHJELMA Perämeren rannikkoalueen ryhmät saivat rahoituksen Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseen. Hallinnoinnista vastaa Nouseva rannikkoseutu ry ja Rieska-Leaderin alueelta siinä ovat mukana, Himanka, Kälviä ja Lohtaja. Alueen kunnat osallistuvat kalatalousohjelman hallinnon rahoitukseen vuosittain :n suuruisella summalla. Varsinaisiin hankkeisiin kuntarahaa ei tarvita, vaan ne rahoitetaan EU:n ja valtion tuella. Vuoden 2013 aikana kalatalousryhmä kokoontui viisi kertaa. Rieska-Leaderin aluetta koskevia hankkeita rahoitettiin kolme: 1) Etelänkylän jako- ja kalastuskunta: Lippolaituri emokalapyynnin, ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun kehittämishanke () 2) Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto: Hyljekarkottimet hyljevahinkojen estäminen (koko alue) 3) Nouseva Rannikkoseutu ry: Kalastus- ja luontomatkailuhanke (koko alue) Lisäksi alueella toimi Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoima Perämeren kalatalousohjelman aktivointihanke. Rieska-Leader ry Sivu 9

11 3.5 NUORISO LEADER Rieska-Leaderin kehittämisohjelman yhtenä painopistealueena on nuoret. Nuoriin liittyviä hankkeita on rahoitettu jonkin verran, muttei hallituksen mielestä riittävästi. Tehdyn selvityksen mukaan nuoret kaipaavat kuitenkin tekemistä ja haluavat itse toimia aktiivisesti. Siksi Rieska-Leader ja Keskipiste-Leader aloittivat vuonna 2010 Nuoriso Leader -rahoituksen. Rahoituksella tuetaan vuotiaiden nuorten omia hankkeita: uusien tapahtumien, kerhojen ja kurssien järjestämistä sekä yhteisten harrastevälineiden hankintaa. Tukea myönnetään helpolla, neljä kertaa vuodessa tapahtuvalla hakumenettelyllä ja kevyellä byrokratialla. Vuoden 2013 aikana Nuoriso-Leaderistä myönnettiin tukea 32 nuorten ryhmälle (vuosina yhteensä 199 nuorten ryhmälle). Näistä erilaisia tapahtumia oli 8 ja harrastusvälinehankintoja 24. Esimerkkeinä nuorten hankkeista voi mainita vaikkapa Parkour kurssin järjestämisen ja frisbeegolfkorien hankinnan. Tukea näihin maksettiin noin euroa. Raha tulee alueen kunnilta eikä siinä ole mukana maaseuturahaston eikä valtion rahaa. Vuoden 2013 Nuoriso-Leader hankkeeksi valittiin Terbi-Teuvojen mopotallin työkalujen hankinta (v laavun rakentaminen, 2011 yösählyturnaus, 2010 nuorisomusikaali). Terbi-Teuvot kunnostamassa mopojaan Oulaisissa (kuva. Jarno Herranen) Liitteessä 3 vuosina rahoitetut Nuoriso Leader hankkeet. Rieska-Leader ry Sivu 10

12 4. SAAVUTETUT TULOKSET Rieska-Leaderin kehittämissuunnitelman määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu mm. seuraavaa: Tavoite Tilanne Rahoitetut hankkeet joista yritystukia joista alueiden välisiä (sis. kv-hankkeet) Tilaisuuksia joissa osallistujia Jäsenmäärä Uusia yrityksiä joista naisyrityksiä Uusia työpaikkoja (htv) kpl Säilyneitä työpaikkoja (htv) kpl Hankeaikaisia työpaikkoja (htv) kpl Kehittämissuunnitelman tavoitteet päivitettiin 2010 vastaamaan rahoituskehystä sekä seurattavia indikaattoreita. 5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS Vuoden aikana Leader-toiminnasta ja maaseuturahoituksesta kerrottiin yli 18 eri tilaisuudessa. Näistä tilaisuuksista valtaosa oli muiden tahojen (esim. seutukunnallisten hankkeiden, kuntien tai yhdistysten) järjestämiä. Hanketukipäätöksen saaneille hakijoille ei järjestetty erityistä yhteiskoulutusta vaan jokaiselle hakijalle järjestettiin räätälöity koulutus Leader-toimistolla tai hakijan luona. Lisäksi maksatusvalmistelija on antanut useille hallinnoijatahoille henkilökohtaista opastusta mm. kirjanpidossa ja maksatuslomakkeiden täyttämisessä. Hallituksen jäsenille järjestettiin pienimuotoinen opintomatka eli purjehdus tukea saaneella Kaljaasi Ansiolla Maakallan saarelle. Keväällä järjestettiin uusille hallituksen jäsenille perehdyttämiskoulutus. Yhteisöhautomo hankkeen kanssa järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuksia, mm. sopimuksellisuudesta ja sosiaalisen median käytöstä. Syksyllä aloitettiin Leader-toiminnan laatu koulutus, johon myös hallitus on kytketty mukaan. Rieska-Leader ry Sivu 11

13 Maaseudun sivistysliiton kanssa järjestettiin Ruokaralli-tapahtumat ssa ja Kalajoella. Tapahtumalla kampanjoitiin lähiruoan puolesta. Valtakunnallinen maaseutututkijatapaamine n (MUA) järjestettiin elokuussa Kalajoella. Rieska-Leader oli mukana järjestelyissä ja esitteli aluettaan sekä toimintaansa useille kymmenille osallistujille. ssa järjestettiin ilmainen yleisötapahtuma Rieska-Blues tapahtuma, jossa Rieska-Leader oli toistamiseen näyttävästi mukana. Tapahtumaan osallistui satoja ihmisiä. Lisäksi toiminnasta on kerrottu alueen yrittäjäyhdistyksille, kylä- ja muille järjestöille sekä koulutusorganisaatioille. Molempien maakuntien alueilla on lisäksi osallistuttu useisiin seminaareihin, joissa on tuotu esille uutta ohjelmaa ja sen aloitusta. Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet maaseutuviraston ja ministeriön koulutuksiin. Kuluvan vuoden aikana erilaisia tulevan kauden alueelliseen ja paikalliseen strategiaan liittyviä tapahtumia on ollut lukuisia. Yhteisiä hankkeita on suunniteltu ja toteutettu naapuriryhmien lisäksi myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Luxemburgilaisen Leader-ryhmän kanssa sovittiin nuorisoon liittyvän Leader-TV hankkeen toteutuksesta. Edellisenä vuonna Brysselistä saatua kontaktia Bulgariaan vietiin eteenpäin ja bulgarialainen kumppani tavattiinkin Sonkajärven LINC-seminaarissa. Valitettavasti varsinainen hanketyö karsiutui kumppanien rahoituksen puutteeseen. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät uudistivat nettisivunsa Viiden ryhmän yhteistä portaalia (www.popleader.fi) kehitettiin edelleen ja lisäksi jokaisen ryhmän omat sivut uudistettiin. Tiedottamisessa onkin keskitytty nettisivujen aktiiviseen päivittämiseen ja sähköpostin sekä facebookin kautta lähetettyihin tiedotteisiin. Muutamia esitteitä on tehty ja kopioitu itse, mutta varsinaisia omia painettuja lehtiä tai esitteitä ei ole vuonna 2013 tehty. Yhteisöhautomo hankkeessa julkaistiin 2013 lehti, jossa Leader-toimintaa ja Rieska-Leaderia esiteltiin. Leader-hankkeista ja/tai Rieska-Leader ry:n toiminnasta on ollut lehtijuttuja vuonna 2013 paikallislehdissä vähintään 40 kpl (= Leader-toimiston keräämät leikkeet, jotka ovat vain osa julkaistuista). Useiden hankevetäjien haastatteluja on ollut myös paikallisradioissa. Yhdistyksen jäsenille postitettiin jäsentiedote vuosikokouskutsun yhteydessä. Rieska-Leader ry Sivu 12

14 6. YHTEISTYÖ Muiden Leader-ryhmien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Erittäin paljon ja monipuolista yhteistyötä (maksatus, tiedotus, hanketoiminta) on tehty Keskipiste-Leaderin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ryhmien kanssa jatkettiin yhteisen Yhteisöhautomo hankkeen toteutusta. Vuoden 2013 aikana alettiin valmistautumaan tulevaan ohjelmakauteen ja oman paikallisen strategialuonnoksen lisäksi laadittiin maakunnan yhteinen paikallinen strategia. Perämeren rannikon toimintaryhmien kanssa toteutetaan yhteistä kalatalousohjelmaa. Paikallisten viranomaisten, erityisesti ELY-keskuksen, kanssa on tehty yhteistyötä lähes päivittäin. Tukipäätösten tekeminen niin yritys- kuin hanketukien osalta on sujunut hyvin, mutta maksatuksien käsittely ELYkeskuksessa on ollut edelleen tuskastuttavan hidasta. Rieska-Leaderillä on edustajat Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman maaseudun kehittämisen työryhmässä, monissa maakunnallisten hankkeiden ohjausryhmissä sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisissa kylien yhteenliittymissä.. Toiminnanjohtaja on ollut myös Suomen kylätoiminta ry:n hallituksen 2. varapuheenjohtaja ja valtakunnallisen Leader-jaoston puheenjohtaja. Rieska- Leaderin yhteistyökumppaneina ovat olleet myös kunnat, seutukunnat, molemmat maakuntaliitot sekä lukuisat maakunnalliset hankkeet. Rieska-Leader on yhtenä päätoimijana mukana Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa. Vuonna 2008 perustettu maaseututoimijoiden vapaamuotoinen verkosto otti 2013 käyttöönsä maaseutufoorumi nimen. Verkostossa on mukana toimintaryhmien ja kylien lisäksi Maaseudun sivistysliitto, ProAgria, 4H-piiri, MTK ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Verkosto kokoontuu pari kertaa vuodessa ja toimintaa on terävöittänyt Uutispuuro -hanke, joka tekee maakunnallista maaseututiedottamista. Rieska- Leader on niinikään yhtenä sopimuskumppanina seudullisten yrityspalveluiden (SeutuYPP) toteuttamisessa. Valtakunnantason yhteistyötä on tehty Leader-asiamies hankkeen ja verkostoyksikön johdolla. Suomen kaikki 55 Leader-ryhmää rahoittivat yhdessä valtakunnallisen Leaderasiamies hankkeen, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Rieska-Leaderin toiminnanjohtaja kaikki Leader-ryhmät aloittivat laatukoulutuksen ja sopivat yhteisen Leader-brändin käyttöönotosta. Leaderin uusi ilme näkyy myös tämän vuosikertomuksen kansilehdillä. Rieska-Leader ry Sivu 13

15 7. KANSAINVÄLISTYMINEN Kansainvälistyminen on ollut ja on edelleen yksi Rieska-Leaderin toiminnan painopisteistä. Varsinaisten kansainvälisten hankkeiden lisäksi pyritään tekemään ns. kotikansainvälistymistä eli edistämään monikulttuurista toimintaa alueen omilla resursseilla. Vuonna 2013 kansainvälistymiseen oli vähäiset henkilöresurssit kv-koordinaattorin opintovapaiden vuoksi. Varsinaisia kansainvälisiä hankkeita on rahoitettu ohjelmakauden aikana neljä kappaletta. Ensimmäinen kansainvälinen hanke oli Kankaan nuorisoseuran Sauna Unkariin hanke, jossa yhdistettiin perinteistä suomalaista puurakentamistaitoa unkarilaisten ja romanialaisten puunveistotaitojen kanssa.rieska-leaderin ja Pays Barrois-Leaderin välinen yhteistyöhanke ForestFire polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta käynnistyi syksyllä 2012 ja jatkuu edelleen. Oppia perinteistä -hanke on kolmen suomalaisen ja kahden irlantilaisen Leader-ryhmän yhteishanke, jolla edistetään käsityöläisten verkostoitumista, vahoja perinnetaitoja sekä käsityöperinteen siirtämistä nuorille. Neljäntenä kansainvälisenä hankkeena on Leader-TV hanke Kannuksen ja Luxemburgin välillä. Hanke sai Rieska-Leaderin hallituksen myönteisen päätöksen, mutta käynnistyy vasta Kotikansainvälistymistä edistettiin lähinnä eurooppalaisella vapaaehtoistoiminnalla (EVS). Rieska-Leaderin kautta alueelle saapui kaksi vapaaehtoistyöntekijää Espanjasta ja Unkarista. Toinen työskenteli nuorten kuntouttavan toiminnan apuna ja toinen oppilaitoksen vapaa-ajan ohjaajana. 8. YLEISESTI TOIMINNASTA Alueen toimijat niin yritykset kuin yhdistyksetkin - olivat aktiivisia ja hyviä hankehakemuksia vastaanotettiin enemmän kuin mihin rahoitusta riitti. Hallitus käsitteli hankkeita ripeään tahtiin jo aiempina vuosina, joten 2013 pienehkö rahoituskehys tuli pääosin sidottua jo vuoden alkupuoliskolla. Vuonna 2013 toiminnan pääpaino onkin ollut maksatuksissa sekä uuteen kauteen valmistautumisessa. Koska ohjelmakausi päättyy, niin maksatusten sujuva Rieska-Leader ry Sivu 14

16 käsittely on olennaisen tärkeää. Maksatusvalmistelijan ja hankesihteerin neuvontatyö on helpottanut hakijoiden raskasta byrokratiataakkaa. Rieska-Leaderin toiminta-alue tulee muuttumaan 2014, jolloin entiset Kälviän ja Lohtajan kuntien alueet siirtyvät Pirityisten alueeseen. Muutoksen myötä hallituksen kokoonpanoa muokataan mm. ottamalla hallitukseen nuorisojäsen. Mitään olennaista muutosta aluerajaus ei kuitenkaan toimintaan tuo, vaan Rieska-Leader jatkaa toimintaansa yli maakunta- ja ELY-keskus -rajojen. 9. YHTEYSTIEDOT Toimisto: Rieska-Leader ry PL 84 (Vierimaantie 5) fax tai Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa puh Leader-neuvoja Heidi Pasanen puh Maksatusneuvoja Laura Jalonen puh Hankesihteeri Asko Eerola puh vs. kv-koordinaattori Rita Kovacs puh Rieska-Leader ry Sivu 15

17 Liite 1: Tuloslaskelma ja tase RIESKA-LEADER RY TULOSLASKELMA Tuotot rahoitus MMM (EU ja valtio) rahoitus kunnat muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut henkilöstökulut (palkat+sos.kulut) kokouspalkkiot muut palkkiot (sis.tilintark.palkk.) viestintäkustannukset posti, puhelin & tietoliikenne matkakulut (koti- & ulkomaan) toimistokalust. & -tarv vuokrat (sis. kokoustilat, sähköt) maksatusneuvoja Nuoriso-Leader -tuet väliarviointi (ostopalvelu) muut ostopalvelut kurssit, ym muut kulut Kulut yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Varainhankinta / tuotot jäsenmaksut kuntaraha hankkeisiin Varainhankinta / kulut kuntarahamaksatukset VARAINHANKINTA Korkotuotot Viivästyskorot 14 3 RAHOITUSTOIMINTA Tilikauden tulos 0 0 Rieska-Leader ry Sivu 16

18 RIESKA-LEADER RY TASE Vastaavaa Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma ed.tilikausien voitto tilikauden tulos 0 0 Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma saadut ennakot ostovelat muut velat siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rieska-Leader ry Sivu 17

19 Liite 2: rahoitetut hankkeet (hallituksen päätökset), vuonna 2013 rahoitetut lihavoitu Hankkeen nimi: Hakija: Kunta: Hanketyyppi: Junki- ja perinnemarkkinat Taluskylän kyläyhdistys ry Alavieska Työntekijän palkkaus Tmi Rautakone Esa Pudas Alavieska yritystuki Isotaluksen autokorjaamo Auto- ja pienkonekorjaamo Alavieska yritystuki Isotalus Rajaniemi Motorsport Tmi Rajaniemi Motorsport Alavieska yritystuki Virin lähiliikuntapaikat Alavieskan Viri ry Alavieska yleishyödyllinen investointi Yritystoiminnan aloittaminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Toimintaedellytysten selvittäminen Boren Jeannette Alavieska yritystuki Toimintatilojen teko Tmi Koirahoitola Onnela Alavieska yritystuki Talonpoikaistalon siirto KOy Linnanen Alavieska yritystuki Yritystoiminnan kehittäminen InterSense Oy Alavieska yritystuki Energiaguru Suomen Energianeuvonta Oy Alavieska yritystuki Pakurikäävän tuotannon Tapu Oy Alavieska yritystuki toimintaedellytysten selvittäminen Vihersuunnittelun Laaksojen Laatutyö Alavieska yritystuki aloittaminen Kanttikoneen hankinta Peltikas Ky Alavieska yritystuki Grüne Woche -messut Polar Gourmet Ay Himanka yritystuki Työntekijän palkkaus Camping Merituuli Ay Himanka yritystuki Aloitusinvestoinnit Face & You / Tuija Tuorila Himanka yritystuki Tuulienergian hyödyntäminen Uunilan Maatila Himanka yritystuki Mainostoimiston kehittäminen Investointi- ja kehittämisprojekti Raumankarin Mainos/ Kepeke Ky Himanka yritystuki Tmi Konehuolto T. Pöyhtäri Himanka yritystuki Lymfa Touch -laite Hoitola Aromia / Teija Lehtinen Himanka yritystuki Ajanotto- ja huoltorakennus Himangan Urheilijat Himanka yleishyödyllinen investointi Kylien ruokaperinne Pahkala-Pernun kyläyhdistys ry Himanka Hillilän rukoushuone lämpimäksi SLEY ry / Hillilän paikallisosasto Himanka yleishyödyllinen investointi Rieska-Leader ry Sivu 18

20 Riistaeläintarhan perustaminen Uunilan Maatila Himanka yritystuki Hirvimutteri Käännän Erä ry yleishyödyllinen investointi Tuulta purjeisiin Plassin kyläyhdistys ry yleishyödyllinen investointi Kiviojan savipaja ja keramiikka Kalajoen ammattiopisto Artema Lumé-erityisvaatteet Lumé Oy yritystuki Metsä- ja luontokeskus Alnus Alnus ry Sisustusneuvonta Pesäpuu Pesäpuu Ay yritystuki Työntekijän palkkaus Heavy Metal Consultation Oy yritystuki Työntekijän palkkaus Kesäesa Oy yritystuki Ystävyyttä yli rajojen Vääräjoen Vartijat ry Raution Eihveli Raution kyläyhdistys ry yleishyödyllinen investointi 3. sektorin jääurheilupalvelujen kehittämishanke JHT ry Pianotekniikka Pianotekniikka Taari yritystuki Terien koneistus ja valmistus Tmi S.T.H. Simo Heikkilä yritystuki Kalajoen autourheilukeskuksen kehittäminen Road Racing ry yleishyödyllinen investointi Koirahoitola Tmi Kalajoen Koirahoitola yritystuki SunArena n seutukuntayhdistys ry elinkeinojen kehittäminen Sporttiboxi Päivi Siirilä yritystuki Hevoshieronta Sähkötarkastus Mikkonen Oy yritystuki Pieni talo Unkarissa Raution kyläyhdistys ry Kalusteet Fotogrammi Oy yritystuki Väriannostelija M. Pahikainen Oy yritystuki Toiminnan laajentaminen Ateljee Nina Forss yritystuki Alkuinvestoinnit Farmiluotsi Johanna Lindvall yritystuki Suunnitteluohjelmisto Marko Mäläskä yritystuki Ikkunalaseista pullojen kautta taidelasiin Kalastusperinne Goes Makasiini! Artema / Kaiku Kalajoen kaupunki Rieska-Leader ry Sivu 19

21 Kalastusperinne Goes Makasiini! -investointi Kalajoen kaupunki yleishyödyllinen investointi Savesta ja tulesta ARS- ry Tartu tanssiin Kalajoen ammattiopisto ARTEMA Kansainvälistyminen ja tuotteiden markkinointi Olga Markova-Orell yritystuki Huhtalan talot Jyväskyläntien Ykköspalvelut yritystuki Toimintaedellytysten selvitys Juha Vierimaa yritystuki Rautio 2020 Raution kyläyhdistys ry Hiihtomaja - hanke Kalajoen Junkkarit ry yleishyödyllinen investointi Tuulta purjeisiin, jatko 1 Plassin kyläyhdistys ry yleishyödyllinen investointi Hiekkasärkät 100 vuotta Centria Tuulta purjeisiin, jatko 2 Plassin kyläyhdistys ry yleishyödyllinen investointi Yrityksen investointien Aini Venetpalo (per. yrit.) yritystuki tukeminen Talousarkkitehti Lapuan kaupunki (mukana yritystuki (yritysryhmähanke) Farmiluotsi) Toimitilojen kunnostus Tmi Kristiina Posio Kannus yritystuki Mäkiraonmäen selvitys Kannuksen kaupunki Kannus Vapaa-ajan messut Kannuksen yrittäjät ry Kannus Lestijoen luontokeskus Kannuksen kaupunki Kannus yleishyödyllinen investointi Homekoiratoiminnan kehittäminen K-P:n maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö Kannus Mäkiraonmäki - kulttuurikylä Kannus-Seura ry Kannus Lossari-hanke Eskolan kyläyhdistys ry Kannus Työturvallisuuden parantaminen Tmi Kristiina Posio Kannus yritystuki Ompelutilojen rakentaminen Tmi Pia Nisula Kannus yritystuki Kannusta laulaen - kuorofestivaali Kannuksen kirkkokuoro ry Kannus Voiman alkulähteillä Yli-Kannuksen kyläyhdistys ry Kannus Partio Jylhän kehittäminen Keski-Pohjanmaan partiotuki ry Kannus yleishyödyllinen investointi Kyläkirjakirjasto Keskipohjalaiset kylät ry Kannus Levittimien hankinta / Heliwork Oy Kannus yritystuki rakentaminen ForestFire Rieska-Leader, Kannuksen Kannus maaseutuopisto ja Metla Kannuksen tennishalli Kannuksen tennishalli Oy Kannus yleishyödyllinen investointi Leader-TV Kannuksen maaseutuopisto Kannus yleishyödyllinen kehittäminen Rieska-Leader ry Sivu 20

22 Omatuote Lahja- ja sisustustarvike Piironki Kälviä yritystuki Liljan kartano Pitopalvelu Lilja Oy Kälviä yritystuki Työntekijän palkkaus Pitopalvelu Lilja Oy Kälviä yritystuki Puoti ja kahvila Kälviän Peltokorpeen Liljan kartanon lisäinvestoinnit ja kehittäminen Anne Roiko Kälviä yritystuki Pitopalvelu Lilja oy Kälviä yritystuki Markkinointi Paccas Oy / Satu Koittola Kälviä yritystuki Pisara hikeä ja elämää Marinkaisten kyläyhdistys ry Lohtaja yleishyödyllinen investointi Työntekijän palkkaus Jukkola Systems Oy Lohtaja yritystuki Yritystontin kunnostus Tmi Esa Paloranta Lohtaja yritystuki Lohtajalaisesta kokkolalaiseksi Eläkeliiton Lohtajan yhdistys ry Lohtaja Ääntä ja kalusteita kylille Alaviirteen kyläyhdistys ry Lohtaja yleishyödyllinen investointi Laituri Alaviirteen satamaan Alaviirteen yhteisalueet Lohtaja yleishyödyllinen investointi Varavoimakoneen hankkiminen vedenkäsittelylaitokselle Lohtajan vesihuolto Oy Lohtaja yleishyödyllinen investointi Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat ry Lohtaja mukaan KEK-yhteistyöhön Ensimmäisen työntekijän Tmi Hyvän Olon palvelut Lohtaja yritystuki palkkaus Investoinnit Tmi Jämptijussi Lohtaja yritystuki Rukoushuoneen kunnostus SLEY Lohtaja yleishyödyllinen investointi Lohtajan pappilan Kokkolan seurakuntayhtymä Lohtaja yleishyödyllinen investointi kohennus Veneväyläviitat Alaviirteen Alaviirteen yhteisalueet Lohtaja yleishyödyllinen investointi lahdelle Lisäinvestoinnit Merikeidas Ay Merijärvi yritystuki Kehräämön kannattavuusselvitys Nina ja Jyrki Karkulahti Merijärvi yritystuki Kehräämön investoinnit Kehräämö Christina Nina Karkulahti Merijärvi yritystuki Voimaratas MTK-Merijärvi ry Merijärvi Merijärven nuorten kesä 2011 Merijärven kunta Merijärvi Merijärven nuorten kesä 2011/ investoinnit Leikkipuisto- lapsissa on tulevaisuus Merijärven kunta Merijärvi yleishyödyllinen investointi MLL Merijärven yhdistys Merijärvi yleishyödyllinen investointi Kehräämön työntekijä Kehräämö Christina Merijärvi yritystuki Rieska-Leader ry Sivu 21

23 Liiketoimintaselvitys Markku Jauhiainen Merijärvi yritystuki Pohjanmaan Vossikan kiesit ja reitit kuntoon Tmi Pohjanmaan Vossikka Merijärvi yritystuki 3D-pientuotanto Kari Mäkelä (per. yrit.) Merijärvi yritystuki Kylä elää Matkanivan kyläyhdistys ry yleishyödyllinen investointi Penttilän talosta käsityötalo - esiselvitys Pohjois-Pohjanmaa käsi- ja taideteollisuus ry Onnenpäivät Oulaisten kehitys ry Työpajateatteri Matkanivan nuorisoseura ry Hyvinvointikeskus Tmi Maija-Leena Boren yritystuki Koneistuksen käynnistäminen AM Bonus Oy yritystuki Kalustekulman kehitysprojekti Tmi Sirpa Heikkilä yritystuki Pakkausten valmistuksen uudistaminen Kalenteripiste T. Oja Ky yritystuki Irvan moottoriradan kehittäminen Oulaisten moottorikerho ja Urheiluautoilijat ry Kaisan kakkupuoti Tmi Kaisa Mottisenkangas yritystuki yleishyödyllinen investointi Taitoasema Pohjois-Pohjanmaa käsi- ja taideteollisuus ry Hoitotilojen rakentaminen Kennel Mehtäapu, Kari Hyytiäinen yritystuki Kulttuuripalvelujen tuottamisen uudet mallit - esiselvitys Oulaisten kaupunki PyRan KawioWoima Pyhäjokilaakson ratsastajat ry yleishyödyllinen investointi Spinning Tmi Tapsan Hierontapalvelu yritystuki Hynttyyt yhteen Haapaveden teknologiakylä Oy Kasvuvoimaa tuhkasta Metsäsuunnittelu Hollanti Oy yritystuki Markkinointiprojekti Hogpoint Oy yritystuki Vetovoimaa keskustaan Oulaisten yrittäjät ry yleishyödyllinen investointi Varmuuskopiointipalvelu Datakolmio Oy yritystuki Päiväkodin perustaminen Emilio kids Oy yritystuki Investointeja Hyvinvointialan Campus Oulaisiin Uutelan kartanon palvelukeskus yritystuki Oy Oulaisten kaupunki Piipsjärven tontit / PITO Piipsjärven kyläyhdistys ry Peliareena keskustaan Oulaisten yrittäjät ry yleishyödyllinen investointi Uuden terapiapalveluilla Emilio Kids Oy yritystuki Rieska-Leader ry Sivu 22

24 olevan päiväkotitoiminnan aloittaminen Oulaisissa Alkuinvestoinnit De sign, Satu Pietarila yritystuki Ensimmäisen työntekijän palkkaus Macomtech Oy yritystuki Tuki työntekijän palkkaukseen Uutelan Kartanon Palvelukeskus yritystuki Oy Kesto-niveltappituotannon kehittäminen AM Bonus Oy yritystuki Rakennusinsinööritoimiston Perust. yritys Antti Mäkelä yritystuki alkuinvestoinnit KawionKopse Pyhäjokilaakson ratsastajat ry yleishyödyllinen investointi Ensimmäisen työntekijän AM Bonus Oy yritystuki palkkaus Liitetoimintaselvitys Rauno Kyröläinen yritystuki Ensimmäisen työntekijän Tmi Mikalinkki yritystuki palkkaus Motojen mittalaitteet Tmi Metsäpalvelu Jussi Kylmä yritystuki nkylät 2010/2 KOY n teollisuuspuisto Annen hoivapalvelu Tmi Anne Sundström yritystuki Monitoimitilat Jyringin metsästysseura ry yleishyödyllinen investointi Valtaseppä II Jorma Ojalehto yritystuki Hevospalveluyrityksen aloittaminen Eskolan hevospalvelut, Ilse Eskola yritystuki n liikekeskustan kehittämishanke Ohjelmapalvelun käynnistäminen n teollisuuspuisto Oy elinkeinojen kehittäminen Tanssiorkesteri Feniks Ay yritystuki Toimintakeskus Kukko n Kukonkylän kyläyhdistys ry yleishyödyllinen investointi Peura-Lutunen Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy elinkeinojen kehittäminen Työntekijän työllistäminen Tmi Anne Sundström yritystuki Yritystoiminnan aloitusselvitys Heikki Erkkilä yritystuki Investointihanke nkylän kehitys Oy yleishyödyllinen investointi Vuokramökin tason nostaminen Ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaus Erä-Korpinen yritystuki Isännöitsijätoimisto Penman Ky yritystuki Liiketoimintaselvitys Anitta ja Tiia Jussila yritystuki Liiketoimintaselvitys Satu Kumpulainen yritystuki Rieska-Leader ry Sivu 23

25 Ajoissa apua lapsiperheille Perheiden Tuki PeTu ry yleishyödyllinen kehittäminen Työfysioterapian aloittaminen Fysiosport Mervi Hietaniemi yritystuki Keskustaisäntä YTEK Oy Työntekijän palkkaus Pylvään koneasema Oy yritystuki Välimaan perhekuntoutusyksikkö Välimaan sosiaalipalvelut Oy yritystuki Grüne Woche -messut Tmi Vääräkankaan hunaja yritystuki Kesäteatteri Niemelän kylänäyttelijät ry yleishyödyllinen investointi Investoinnit Välimaan sosiaalipalvelut Oy yritystuki Toimitilat Oy Terapia yritystuki Neurocattle ID-Import Oy yritystuki Solana Tmi Svetlana Kyrölä yritystuki AK Eagle Media AK Eagle Media Antti Kotka yritystuki Yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät alkutoimenpiteet PN Siivouksen laiteinvestoinnit Neuro Agent Oy yritystuki PN Siivous- ja pesulapalvelu Oy yritystuki Metsästysvierailijat Vähä-Pylvään metsästysseura ry Salon Tupa Vähä-Pylvään metsästysseura ry yleishyödyllinen investointi Kaluston hankinta Tmi Heikki Pinola yritystuki Paikallisia turvallisuuspalveluja Entersec Turvapalvelut, Veli- Pekka Korkala yritystuki Kantojyrsintä Vieskan kantojyrsintäpalvelu Niko Peltokorpi yritystuki JÄBI-selvitys Bionova Oy yritystuki PP päihteetön porukka n kaupungin nuorisotoimi Työntekijän palkkaus Nosto ja kuljetus Visuri yritystuki Assan piste n seutukuntayhdistys KV-selvitys ID-Import Oy yritystuki Työntekijän palkkaus Jarmo Häivälä Oy yritystuki POLAKE 2011 Polar Lista Oy yritystuki Yritystoiminnan aloitusselvitys Matti Sydänmetsä yritystuki Ryhmiksen aloitus MRM Ipanat Ay yritystuki Rieska-Leader ry Sivu 24

26 Vetovoimainen esiselvitys Yritystoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen Hoitola Susanin toiminnan laajentaminen Sauna Unkariin Szauna Magyarorság Yrityksen toimintaedellytysten selvittäminen n Seutukuntayhdistys ry PehuTec Oy yritystuki Hoitola Susan yritystuki Kankaan nuorisoseura ry Irene Kivilahti yritystuki Videomateriaalin arkistointi Videopalvelu Veli Lesell yritystuki Investoinnit ja kehittäminen I.Kivilahti Oy yritystuki Liiketoimintaselvitys Pekka Raudasoja yritystuki Tietojärjestelmän kehitys X-point International yritystuki Integraatioprojekti Suomen Ostosparatiisi Oy yritystuki Aloitusinvestoinnit CoffeeClub Kahvihetki (per. yrit.) yritystuki Savisillan suihkulähde LC ry yleishyödyllinen investointi Mahdollisuuksien Keskinen Pohjanmaan Ravi ry yleishyödyllinen kehittäminen Yritystoiminnan Willahelmi hoivapalvelut Oy yritystuki aloittaminen Liiketoimintaselvitys Janaranda yritystuki Ajanoton parantaminen Helaalan Tulos Oy yritystuki Yritystoiminnan aloittainen Link Oy yritystuki Laitehankinnat yrittäjille Hyvinvointipalvelu Steppi Oy yritystuki Koko kylä kodiksi Niemelänkylän kyläyhdistys ry yleishyödyllinen kehittäminen Skeittiparkki n kaupunki yleishyödyllinen investointi Kaluston hankinta Projant Oy yritystuki Arviointihanke Rieska-Leader ry Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi KulTu Jokilaaksojen musiikkisäätiö Alavieska Merijärvi Rieska-Leader ry Sivu 25

27 Meijän Lestijoki Kannuksen kaupunki Himanka Kannus Lohtaja Kälviä Ajokortti työelämään Keski-Pohjanmaan 4H-piiri ry Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Nuoriso -esiselvitys Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi Kotiseutu ajassa Nivala-seura ry Alavieska Merijärvi Taimesta tukkipuuksi Metsänhoitoyhdistys laakso ry Alavieska elinkeinojen kehittäminen Kylä-kunta-yhteistyön kehittäminen Rieska-Leader ry Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Oulu South United Raudaskylän kristillinen opisto ry Genius Loci -paikalliset pyhiinvaellusreitit Chydenius Instituutti Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi Keski-Pohjanmaan konepajateollisuuden kultaaika , nuorten kädentaidot Kokkolan Perinneyhdistys ry Keski- Pohjanmaan alue Rieska-Leader ry Sivu 26

28 Green care -toiminta Keski- Pohjanmaalla Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Himanka Kannus Kälviä Lohtaja elinkeinojen kehittäminen Leader-toiminnan Suomen kylätoiminta ry koko Suomi kehittäminen ja yhteistyö Kylissä on voimaa! Rieska-Leader ry Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Cross Cultural Coordinator n seutukuntayhdistys ry Telefoonista tietokoneelle II Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Mikä liikuttaa -esiselvitys Raudaskylän kristillinen opisto Alavieska Merijärvi koulutushanke Maahanmuuttaja-asiamies esiselvitys Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry Alavieska Merijärvi Nord Green Care K-P:n maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi elinkeinojen kehittäminen Makuja maalta Kalajoen kaupunki Alavieska Merijärvi FLY-nuoret liitämään Rieska-Leader ry Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi elinkeinojen kehittäminen Rieska-Leader ry Sivu 27

29 Laatuheinää Keski- Pohjanmaalta esiselvitys Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto/ Kaustinen Himanka Kannus Kälviä Lohtaja elinkeinojen kehittäminen KAMUksi-hanke Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura ry Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Leader-toiminnan arviointi ja kehittäminen Rieska-Leader ry Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi Ideasta yrittäjyyteen Keski-Pohjanmaan 4H-piiri ry Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Leader-asiamies Suomen kylätoiminta ry koko Suomi Monikulttuurisuus menestystekijäksi n seutukuntayhdistys ry Alavieska Merijärvi Oppia perinteistä Siikalatvan kehittämiskeskus Alavieska Himanka Kannus Kälviä Lohtaja Merijärvi Tutkijan kammarista kaikelle kansalle Nordic Green Care Kerttu Saalasti -säätiö K-P:n maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö Alavieska Merijärvi Kannus Kälviä Lohtaja koulutus/tiedotushanke Neliapilan tulevaisuustyöpaja Nivalan kaupunki Rieska-Leader ry Sivu 28

30 Liite 3: rahoitetut Nuoriso-Leader -hankkeet: ALAVIESKA Yellon Tamer rock-yhtye, bändivarusteita oman levyn toteutukseen 2. Jukunuoret, liikuntavälineitä hankinta 3. Saro, tarvikkeita asusteiden ja vaatteiden suunnitteluun ja valmistamiseen kierrätysmateriaaleista 4. Pappilanniemen frisbeegolfarit, frisbeegolfradan viimeistely & kilpailujen järjestäminen 5. Alavieskan yhtenäiskoulun Tukarit, välituntialueen uusiminen (sählykenttä), harrastusvälineiden hankinta Yellon Tamer, kosketinsoittimen hankinta 7. Disposable, laulukamojen hankinta Gravehound -bändi, äänitystietokoneen ja sähköurkujen hankinta HIMANKA Team Pahkala, maastomikroauton rakentaminen 2. Dekki Team, skeittirampin hankinta Shitbox-yhtye, soittimien ja äänentoistolaitteiden hankinta 4. Piristystä Pöntiöön, harrastusvälinehankinnat 5. Vortex-yhtye, bänditarvikkeiden hankinta 6. Hillilän sählääjät, sählyvälineiden hankinta 7. Papukaijat, nuorisotilan kunnostaminen & sisustaminen 8. Korpparit, valot Korpinmäen rinteeseen 9. Zumbaajat, zumbavälineiden hankinta 10. Himangan judoseura, tietokoneen hankinta kisa- ja harrastustoimintaan Aktiivijudokat, kuntopallojen ja imurin hankinta 12. Kalajoen tanssikerho, peilien hankinta tanssisaliin 13. Lauantai-Lenttis, pallojen hankinta KALAJOKI Kehruukilta, rukin hankinta 2. Kalajoen Pesäpeikot, pesäpallovälineiden hankinta 3. Jalkkistytöt, futsal- ja sisäfutispallojen hankinta 4. Kalajoen 4H-kerho, 4H-yhdistyksen 80-v. juhlan näytelmän rooliasu ja lavastehankinnat 5. B.U.F.U, peliasujen hankinta Rieska-Leader ry Sivu 29

31 6. Ikiliikkujat tasapainoa, notkeutta ja ryhtiä elämään, voimistelumaton (alastulomaton) hankinta 7. Kalajoen lukion ratsastajat, Horse Soccer -pallon, harjoituskeilojen ja pelipaitojen hankinta Nuoritanssi, tanssiryhmän esiintymisasut SM-kilpailuihin 9. Tyngän 4H-kerho/sählypojat, maalivahdin varusteiden hankinta 10. Plassin sählääjät, sählyvarusteiden hankinta 11. Rahjan heppakerho, hevoskerhon ratsastustunti 12. Foto pojat, kameratarvikkeiden hankinta 13. Maaseutu nuorten sählyvuoro, maalivahdin varusteiden hankinta 14. Raution Kennel- ja Metsästysseuran kotisivut, kotisivujen teko Gaalaryhmä, 9-luokkalaisten gaalan järjestäminen 16. Pöllän pojat, sählymaalivahdin kypäröiden hankinta 17. Vasankarin hikiset hiihtäjät, urheiluvälineiden hankinta Jokapaikan saunojat, Kärryn päälle rakennettavan saunan tarvikkeet 19. Oppilaskunnan gaalaryhmä, ysein gaalan järjestäminen 20. Aeromancy, bänditarvikkeiden hankinta 21. Langattaret, kehräämistarvikkeiden hankinta KANNUS Eskolan koiraharrastajat, agilityesteiden hankinta 2. kennel 08, Tottis-seminaarin järjestäminen Välikannuksen Superneloset, intiaanien ja lännenmiesten teemaleiri 4. Rantanilkun jumppingit, trampoliinin ja turvaverkon hankinta 5. Märsylän 4h-kerho, yleisurheiluvälineiden hankinta 6. Roikolan 4h-kerho, leivontavälineiden hankinta kurssille 7. Videoijat, videokameran hankinta 8. Aapan kahvila, tietokoneen hankinta 9. Roikolan aktiivieset nuoret, jalkapallovälineiden hankinta 10. Kennel09, Koiramessut 11. Keskustan kunkut, avaruusseikkailu -teemapäivän tarvikehankinnat 12. Keski-Pohjanmaan nuorten vaikuttajaryhmä, Perjantai 13. päivän - musiikkitapahtuman järjestäminen 13. Mensselitiimi, työkalujen hankinta tiimin projekteihin Näprääjät, Big Shot Sizzix -leikkurin hankinta 15. Yhteisestä Kannusta, aloitustapahtuman järjestäminen 16. Bändin nimi mietinnän alla, PA-laitteiden hankinta Kennel-11, Koiraleirin tarvikkeita KÄLVIÄ Lucinan jengi, Kanoottikurssin järjestäminen ja lautapelien hankinta Rieska-Leader ry Sivu 30

32 Lastenkonsertti, lastenkonsertin järjestäminen 3. BeachBoys2011, rantalentiskentän rakentaminen 4. Kädentaidot-ryhmä, Cuttlebug-leikkurin ja terien hankinta 5. Kokkailijat, juhlaillallisen järjestäminen Testosterone Replacement Therapy Freedire -ryhmä, ramppien rakentaminen Ruotsalon teatterikerho, näytelmän lavastus, puvustus ja rekvisiitta 8. Jahtifilmien kuvaustiimi, videokameran hankinta metsästystapahtumien kuvaamiseen LOHTAJA ViPePe (Viirrepesis pelaajat), pesäpallovälineiden hankinta 2. Karhin kylän kehittäjät, Karhin kesäjuhla Ekonysvääjät, kierrätyksen ja uusiokäytön teemapäivä 4. Liikuntakerho, urheiluvälineiden hankinta (jalka- ja koripallot, salibandyvälineet, maalivahdin varusteet) 5. Lohtajan veikot ry, peliasujen hankinta 6. Sirkus starat, sirkusvälineiden hankinta 7. Karhin kylän kehittäjät, videoprojektorin hankinta 8. Leikkurilla leikellen-poppoo, Big Shot -leikkurin ja terien hankinta Napinpainajat, rintanappikone 10. Karhin kylän kehittäjät, pelien hankinta 11. Mainingin meinaajat, tapahtuman järjestäminen 12. Viirteen palloilijat, palloseinän rakentaminen MERIJÄRVI Kipsa Nuoret, Kesäkioski Pyhänkoskelle 2. Persaukiset pyssysankarit, värikuulasodan järjestäminen Ristivuorella Me Jannut, urheiluvälineiden hankinta 4. Teho tytöt, askarteluvälinehankinnat 5. Metsän peikot, luontoliikunta ja -retkeily tapahtuma 6. Pyhänkosken nuoret, biljardipöydän hankinta 7. Skate Boys, skeittiparkin välineiden hankinta 8. Pyhänkosken nuoret, pelien hankinta 9. Team Buenos, peliasujen hankinta salibandyjoukkueelle Näppärät Näpit, kakkutikkarikurssin järjestäminen 11. Eräkerho, eräkerhon välinehankinnat 12. PYNY, curlingvälineiden hankinta Pyssysankarit, Paitball -aseiden kunnostaminen Rieska-Leader ry Sivu 31

33 OULAINEN Poweria Pesiksestä, pesäpallokoulu 2. Piipsjärven purjehtijat, optimistijollakurssi 3. Jelppi-Jampat, luvallisten grifittien teko Oulaisten asematunneliin, videointi ja editointi 4. Heppakerho, kerhon välinehankinnat 5. MNS:n nuoret, paintball (tutustuminen lajiin) Oulaisten nuorisovaltuusto, läpi yön kestävä sählyturnaus 7. Oulaisten skedeilijät, skeittiparkin kunnostus 8. Petukan puuhapirkot, lastentapahtuman järjestäminen 9. Partio avartuu -ryhmä, tietokoneen hankinta 10. Piipsjärven Nouseva Voima, rantalentiskentän rakentaminen ja keinun hankkiminen 11. Vaikonmäen vaikuttajat, kerhovälineiden hankinta 12. Perunat liikkeelle!, sählyvälineiden hankinta 13. Bändi, PA-laitteiden hankinta 14. Frozen Military, videolaitteiden ja -välineiden hankinta 15. Gospel-poppia nuorille, G-Poweredin keikan järjestäminen 16. Ikuiset pyllypallokonkarit, pyllypallovälineiden hankinta Ahvenlammen leirialueen keitto- ja ruokailukatoksen rakentajat, keitto- ja ruokailukatoksen rakentaminen 18. NuorisoBulilders, Laavun rakentaminen 19. Ahvenlammen leirialueen keitto- ja ruokailukatoksen rakentajat, varaston rakentaminen 20. OulaistenDominoTeam, Dominopalikoiden ja kameran hankinta Oulaisten nuorisovaltuusto, Skeittiparkin avajaisjärjestelyt 22. Rautiorannan frisbeepojat, frisbeegolfkorien hankinta 23. Tulevaisuuden tekijät, ulkopelien hankinta 24. Parkourpojat, Parkour-kurssin järjestäminen 25. Seurakunnan sählääjät, sählyturnauksen järjestäminen 26. Terbi-Teuvot, mopotallin työkalujen hankinta SIEVI Tehotenavat, pesäpallovälineiden hankinta 2. nkylän pesäpalloilijat, lyöntiverkon hankinta 3. P-LAN ry, pelitapahtuma 4. PA-Team/Jahti-bändi, äänentoistolaitteiden hankinta 5. Tehotenavat, jalkapallovälineiden hankinta Palloilukerho, salibandymaalivahdin varusteiden hankinta 7. Kukonkylän 4H-kerho, urheiluvälineiden ja pelien hankinta 8. Korhosen liikuntakerho, urheiluvälineiden hankinta 9. Kiiskilän kirkas silmät, taikurikoulu 10. Kiiskilän liikuntakerho, liikuntavälineiden hankinta 11. Eräporukka, erävälineiden hankinta Rieska-Leader ry Sivu 32

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leaderryhmä. SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa,

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla Hyväksytty Maakunnan yhteistyöryhmässä 18.12.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020, maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla Yleistä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014

Lisätiedot

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely Leader-työn tulokset 2013 Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.5.2014 Esityksen sisältö 1. Valintamenettely - aikataulu -

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tehdyt päätökset

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tehdyt päätökset Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tehdyt päätökset Maaseuturahaston hankkeiden toteutusinfo 24.8.2016 Sivu 1 25.8.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet Hanketukipäätöksiä

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS SIVU 1 SEUTUHALLITUS 9 ( ) PÖYTÄKIRJA. Kokouspaikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS SIVU 1 SEUTUHALLITUS 9 ( ) PÖYTÄKIRJA. Kokouspaikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5 YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS SIVU 1 Kokousaika Torstai 15.12.2016 klo 9.00 11.05 Kokouspaikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5 Läsnä: Poissa: Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista hanketuista

Ajankohtaista hanketuista Ajankohtaista hanketuista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Petri Svanbäck ja Sirkku Wacklin 3.11.2016 Myönteiset hanketukipäätökset 11.10.2016 NTM-centralen Leader Totalt Uudenmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on IEADER Pohjois-Kymen Kasvu IITIN KUNTA oo. o/m. S 3'. -?^f/js^sia'7"-^ Asianro^_^':.'^s- -S".-."-; Saap.nuT^. /.-^O^-. /on 20 Tiedoksi^^-^. - - -- 15.4.2016 POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N ESITYS OHJELMAKAUDEN

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015 VUOSIRAPORTTI Oulun Seudun Leader 2015 2 1. Strategian toteuttaminen vuosina 2014-2015 Oulun Seudun Leaderin strategian 2014-2020 toteutus alkoi toden teolla vasta toukokuussa 2015, kun maaseuturahaston

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2016

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2016 1 KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2016 Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa kunnan äänivaltaa edustava henkilö on merkitty merkinnällä "äv", mikäli ko. yhteisöön on valittu useampia kunnan edustajia.

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta

Viisari. Saarijärven kyläilta Viisari Saarijärven kyläilta 4.12.2014 Viisari 2014-2020 OHJELMAKAUDEN 2014+ VALMISTELUSTA -Linkki Viisarin strategiaehdotukseen: http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/1046/viisarin_strategialuonnos_mmm.pdf

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

LEADER Paikalliset kehittämisstrategiat. Hämeenlinna Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila. Sivu

LEADER Paikalliset kehittämisstrategiat. Hämeenlinna Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila. Sivu LEADER 2014-2020 Paikalliset kehittämisstrategiat Hämeenlinna 5.11.2013 Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1. Tulevan ohjelmakauden suunnittelun tilannekatsaus

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Lappeenranta 11.3.2016 Kouvola 15.3.2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot