Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014"

Transkriptio

1 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja

2 Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: tai puh

3 toimintakertomus Puhelinosuuskunta LPO:n konsernin muodostivat emo-osuuskunta ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö LPOnet Oy Ab sekä Osuuskunta EmsaloNet joka on LPOnet Oy Ab:n tytäryhtiö. Kaikki liiketoiminta ja henkilöstö on keskitetty tytäryhtiöön LPOnet Oy Ab. Osuuskunta EmsaloNet toimii kuituverkkoon investoivana tahona Porvoon Emäsalossa. Emo-osuuskunta hoitaa jäseniin ja osuuksiin liittyvät toimet sekä sille kertynyttä varallisuutta. Emo-osuuskunta ostaa tätä varten hallinnointipalvelut tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:lta. Konsernin tunnusluvut Puhelinosuuskunta LPO konserni Konsernin liikevaihto samoin kuin liiketoiminnan kulut tulevat kokonaisuudessan LPOnet Oy Ab:sta ja sen tytäryhtiöstä. Emoyhtiön kuluina kirjaantuu osuuskunnan hallinnon kustannukset sekä tuottoina/kuluina emoosuuskunnan rahoituserät. liikevaihto (k ) liikevaihdon muutos (%) liiketoiminnan muut tuotot (k ) liikevoitto (k ) liikevoitto-% voitto ennen tp-siirtoja ja veroja (k ) voitto-% tilikauden voitto (k ) tilikauden voitto-% , , , , , , , ,6 käyttöomaisuusinvestoinnit (k ) Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida tilikauden aikana annetut jäsenalennukset. Puhelinosuuskunta LPO konserni Myönnetyt jäsenalennukset (k ) Jäsenalennuksilla korjattu liikevaihto (k ) Jäsenalennuksilla korjatun liikevaihdon muutos (%) Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto (k ) Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto-% Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto (k ) Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto-% , , , , , ,5 Liiketoiminta Konsernin liiketoiminta on keskitetty tytäryhtiöön LPOnet Oy Ab. Verkon rakentaminen ja tähän liittyvät investoinnit on myös keskitetty LPOnet Oy Ab:hen lukuunottamatta Porvoon Emäsalossa olevaa valokuituverkkoa jossa investoijana on LPOnetin tytäryhtiö Osuuskunta EmsaloNet. Liikevaihto laski 3,3 % 5,6 miljoonaan euroon. Laskua oli 188 tuhatta euroa. Samaan aikaan toimintaa on tehostettu saavuttaen liiketoiminnallisia kustannussäästöjä siten, että liiketulos parani 61 tuhatta euroa (42 %), päätyen 207 tuhanteen euroon. Emo-osuuskunnan päätöksen mukaisesti myönnettiin osuuskuntatoiminnan periaattein palveluista jäsenalennusta. Jäsenalennus oli 20 % palvelupakettien kuukausimaksuista eikä jäseniltä myöskään ole veloitettu valokuituliittymän liittymismaksua (310 ). Jäsenalennukset alensivat liikevaihtoa yhteensä 174 tuhatta euroa. Henkilöstöä yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 37, mikä on yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikki henkilöstö oli LPOnet Oy Ab:n palveluksessa, Puhelinosuuskunta LPO:lla tai Osuuskunta EmsaloNetilla ei ollut henkilöstöä. LPOnet on jäsenenä Finnet-liitossa, joka toimii edunvalvontaorganisaationa 24 puhelin-/tele- ja palveluntuotantoyhtiölle. Ryhmässä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta LPOnet hankkii tuotteita, palveluita ja järjestelmiä. Tutkimus- ja kehitystoiminta toteutetaan yhteistyössä näissä yhteisesti omistetuissa yhtiöissä ja oma tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. 2

4 toimintakertomus Menestystä valokuitustrategiassa Tilivuonna jatkettiin vuonna 2007 aloitettua panostusta valokuituverkkoon. Tilivuonna fokus oli jo rakennetun valokuituverkon liittymien myynnissä, erityisesti LPO:n perinteisen puhelinverkon alueella. Fokus tukee LPO:n keväällä julkistamaa strategista tavoitetta tehdä Loviisasta tällä vuosikymmenellä täysiverinen valokuitukaupunki, korvaten näin vanhat metallijohdinverkot valokuituverkolla. Strategia on vastaus alan yleiseen kehitykseen jossa tietoliikennepalvelut siirtyvät vanhoista puhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-verkoista valokuitu- ja mobiiliverkkoihin. LPO:n osalta siirtyminen puhtaasti valokuituverkkoon on myös merkittävä kustannustehokkuustekijä, jolla varmistetaan mahdollisimman kilpailukykyisten palveluiden tarjonta jäsenille. Valokuituliittymien määrä kasvoi 27 % ja vuoden kuituliittymämyynti oli ennätykselliset 823 liittymäsopimusta. Uusmyyntiä oli 25 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden lopussa valokuituverkkoon liitettyjä talouksia ja yrityksiä oli jo yli 2 700, ja loppuvuoden hyvän myynnin ansiosta liittymäsopimuksia oli jo lähes Huomioiden, että valokuitupalveluliittymä on koko perheen liittymä voidaan käyttäjiä arvioida olevan lähes valokuituverkon liittymät Tilivuoden fokuksesta johtuen olivat investoinnit valokuituverkon laajentamiseen aiempia vuosia pienemmät. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,1 M, noin 19 % liikevaihdosta, ja näistä 75 % kohdistuivat valokuituverkon rakentamiseen. Valokuituverkon myötä LPO on pystynyt kehittämään ja tarjoamaan palveluita kodin eniten kapasiteettia vaativiin tarpeisiin, eli TV-viihteeseen. Perinteisen kaapeli-tv:n rinnalle ja sijaan tullut netti-tv verkkotallennuksineen on valokuituverkon ansiosta lisännyt liittymämääriä merkittävästi. Tämän palvelutarjonnan merkittävin uudistus oli vuoden aikana lanseerattu Watson-palvelu. tv-palveluliittymät Puhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-verkot merkittävässä laskussa perinteiset lankapuhelinliittymät LPO:n perinteinen lankapuheluliiketoiminta jatkoi laskuaan. Lankapuhelinliittymien määrä laski 16 % ja lankapuhelutuotot laskivat 15 %. Lankapuhelinliittymien kokonaismäärä laski jo alle 3 000, joten voidaan todeta valokuituliittymien määrän ohittavan lankapuhelinliittymien määrän. 3

5 toimintakertomus ADSL-liittymien osalta lasku oli vielä jyrkempi. Liittymämäärä putosi 28 % ja ADSL-liittymätuotot 24 %. Suuri osa ADSL-liittymistä on korvattu valokuituliittymillä. ADSL-liittymiä oli vuoden lopussa enää runsaat 1 000, mikä on vain noin kolmannes tilattujen valokuituliittymien määrästä. adsl-liittymät Myös vanhan kaapeli-tv-verkon liittymämäärät ovat laskusuunnassa. Liittymämäärä väheni 9 %, mutta tältä osin liittymät korvaantuvat täysimääräisesti valokuituverkolla toteutetuilla kaapeli-tvliittymillä. perinteiset ktv-liittymät Puhelinosuuskunta LPO jäsenet vuoden lopussa Osuuskunnan myöntämien jäsenalennusten ansiosta jäsenmäärän positiivinen kehitys on jatkunut. Valokuitumyynnin fokuksen ollessa perinteisellä lankapuhelinverkon toimialueella suuri osa liittymän hankkineista on ollut jäseniä jo aiemmin ja siten kasvu on hieman laskenut edellisvuodesta. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 55:lla ollen vuoden lopussa Puhelinosuuskunta LPO:n osuuksien määrä ei muuttunut. Osuuksia oli vuoden lopussa Emoyhtiön tunnusluvut Emoyhtiön toiminta koostuu jäsen- ja osuusasioiden sekä emoyhtiön omaisuuden hallinnoinnista. Puhelinosuuskunta LPO:n omina kuluina kirjaantuu osuuskunnan hallinnon kustannukset joita ovat hallituspalkkiot, tilintarkastuskustannukset sekä LPOnet Oy Ab:ltä ostettu hallinnointityö. Emoyhtiölle kirjaantuu myös rahoitustuottoja ja -kuluja osuuskunnan omaisuudesta joka koostuu tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:stä, vähemmistöomistuksesta Osuuskunta EmsaloNetissä sekä konsernin sisäisistä lainoista. Puhelinosuuskunta LPO -emoyhtiö liikevaihto (k ) liiketoiminnan muut tuotot (k ) hallinnon henkilöstökulut (k ) muut kulut (ostopalvelu) (k ) liikevoitto (k ) rahoitustuotot (k ) voitto ennen tp-siirtoja ja veroja (k ) tuloverot tilikauden voitto (k ) - 19,8-12,4-30,5-23,0 51,4 28,4 0,0 28,4-18,9-9,4-33,6-24,1 12,9-11,2 0,0-11,2 4

6 toimintakertomus Hallinto Puhelinosuuskunta LPO:n hallitus on kokoontunut 4 kertaa. Hallituksen jäsenet ja kokouksiin osallistumismäärät olivat puheenjohtaja Mats Lobbas 4, varapuheenjohtaja Tapani Myllys 3, Mirja-Leena Kullberg 0, Ulf Lindén 4, Paavo Sistola 3, Ralf Sjödahl 4 sekä Sonja Stenman 4. Toimitusjohtajana oli Gustaf Forsberg. Osuuskunta ostaa kaikki hallinnointipalvelut, mukaan lukien toimitusjohtajan palvelut, LPOnet Oy Ab:ltä. Hallinnosta emoyhtiö on maksanut ,28 euroa ja hallitukselle on maksettu palkkioita euroa. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Teija Sutinen. Osuuskunnan varsinainen kokous Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 9.4. LPOnetin toimistolla. Osuuskuntakokouksessa oli läsnä 18 henkilöä edustaen 23 ääntä. Jäseniä oli paikalla 18 ja asiamiehiä 5. Todettiin, että vuoden aikana jäsenille oli myönnetty jäsenalennuksia ,01 euroa mikä sellaisenaan vastasi noin 60 % konsernin tilikauden voitosta ilman ko. alennuksia. Kokouksessa päätettiin, että osuusmaksujen korkoa ei makseta. Hallituksen jäsenmäärä päätettiin pitää seitsemässä. Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Ulf Lindén ja Ralf Sjödahl valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Teija Sutisen KHT. Liittymismaksun suuruudesta valtuutettiin hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka. Puhelinosuuskunta LPO:n vuoden ylijäämän käyttö Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön vuoden alijäämä ,87 euroa siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille, jonka jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,23 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, ettei jäsenille makseta osuusmaksun korkoa tai ylijäämän palautusta. Vuoden aikana jäsenille on myönnetty jäsenalennuksia ,00 euroa. Konsernin tilikauden tuloksen ollessa ,80 euroa vastaa myönnetyt jäsenalennukset noin 55 %:a tuloksesta ilman alennuksia. 5

7 tilinpäätös Tuloslaskelma Liite LIIKEVAIHTO , ,81 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,77 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,95 LIIKEVOITTO , , , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,44 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,49 Tuloverot , ,67 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,49 6

8 tilinpäätös Tase Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut sijoitukset , , , , , , , ,81 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , , , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,41 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä 2.1 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,10 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,91 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Saadut ennakot Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , , , , , ,41 3, , ,00 7, ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,22 7

9 tilinpäätös Rahoituslaskelma Liiketoiminta Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistot ja arvonalentumiset Välittömät verot Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuus, lisäys(-)/vähennys(+) Korottomat lyhytaikaiset velat, lis.(+)/väh.(-) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,96 Investoinnit Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) Investoinnit muihin sijoituksiin ja pääomapalutukset , , , , ,25 Investointien rahavirta , ,17 0, ,25 Rahoitus Osuuspääoman palautukset , ,00 Rahoituksen rahavirta 0, ,00 0, ,00 Rahavarojen muutos , , , ,29 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , ,29 8

10 tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet 1. Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Puhelinosuuskunta LPO:n (kotipaikka Loviisa) lisäksi tytäryhtiö LPOnet Oy Ab (kotipaikka Loviisa) sekä LPOnet Oy:n tytäryhtiö Osuuskunta EmsaloNet (kotipaikka Porvoo). Emoyhtiöiden omistusosuus tytäryhtiöistä on 100%. 2. Konserniyhtiöiden tilinpäätösten yhdistämisperiaatteet Emoyhtiön ja tytäryhtiön taseeseen sisältyvä poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut, samoin yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat. Konserniyhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää. 3. Arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kuituverkon poistoaika on muutettu 15 vuodesta 20 vuoteen. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Keskuslaitteet Siirtoverkosto Kuituverkko Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta vuotta 6-7 vuotta vuotta 20 vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Sijoitusten arvonalennukset ja arvonpalautukset esitetään rahoituserissä. Edellisen tilikauden tietojen vertalukelpoisuus Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida tilikauden aikana annetut jäsenalennukset. Myönnetyt jäsenalennukset Jäsenalennuksilla korjattu liikevaihto Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto , , , , , ,20 9

11 tilinpäätöksen liitetiedot liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1.1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot Korkotuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Yhteensä 4 061, , ,87-565, , , , , , , , , , , , , ,44 taseen liitetiedot 2.1 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Osuuspääoman palautukset Osuuspääoma , , , ,00 Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Liittymismaksut Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,10 Oma pääoma yhteensä , , , ,91 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Liittymismaksut Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden tulos Voitonjakokelpoiset varat , , , , , , , , , , , , , ,10 10

12 tilinpäätöksen liitetiedot vakuudet ja vastuusitoumukset Muut vastuut Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Josta tuloutuvat myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , , ,69 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Loviisa Puhelinosuuskunta LPO:n hallitus Mats Lobbas Tapani Myllys Ulf Lindén Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Ralf Sjödahl Paavo Sistola Sonja Stenman Jäsen Jäsen Jäsen Mirja-Leena Kullberg Jäsen Gustaf Forsberg Toimitusjohtaja 11

13 tilintarkastuskertomus Puhelinosuuskunta LPO:n jäsenille Olemme tilintarkastaneet Puhelinosuuskunta LPO:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Loviisa 13. maaliskuuta 2015 KPMG Oy Ab Teija Sutinen KHT 12

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus Vilkas julkinen rakentaminen on tuonut runsaasti töitä myös ESP:lle. Kulunvalvonta, murto- ja rikoshälytyslaitteiden kysyntä on

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014 SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot