Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus

2 Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen, puh. (019)

3 Hallituksen toimintakertomus Puhelinosuuskunta LPO:n konsernin muodostivat emo-osuuskunta ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Loviisan Puhelin Oy. Emo-osuuskunnalla ei ollut liiketoimintaa eikä henkilökuntaa. Osuuskunnan jäseniä oli vuoden lopussa (edellisenä vuonna 3 802). Osuuksien määrä oli vuoden lopussa (5 471). Loviisan Puhelin Oy Tilivuoden liikevaihto kasvoi 6,7 % edellisvuoteen verrattuna, ollen te (5 366 te). Henkilöä kohti laskettuna liikevaihto oli 159 te (168 te). Käyttökate te oli 27,7 % (27,9 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 529 te (437 te), joka oli 9,2 % (8,1 %) liikevaihdosta. Nettotulos 501 te oli 8,8 % (10,6 %) liikevaihdosta ja tilikauden voitto oli 434 te (1 064 te), mikä on 7,6 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,7 % (20,1 %). Edellisvuonna,, kirjattiin Finnet Oy:n osakkeiden myynnistä kertaluonteinen voitto 697 te. Käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin yhteensä 1,6 Me (0,5 Me). Laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymien määrän kasvu jatkui edelleen ja laajakaistaliittymien osalta myös nopeuden nostot. Kasvu on keskittynyt lähinnä Porvooseen, jossa tilikauden aikana ostettu Porvoon Energian laajakaistaliiketoiminta lisäsi asiakasmäärää merkittävästi. Lankaliittymien määrän lasku on pysynyt maltillisena. Liittymien perusmaksutuotot kasvoivat 18 %. Puhelujen liikennetuottojen laskeva trendi kääntyi 4 %:n nousuun kiitos matkapuhelinliiketoiminnan. Vuokra- ja huoltomaksutuotot kasvoivat 2 % muodostaen edelleen 44 % liikevaihdosta. Pääte- ym. laitemyynnit kääntyivät myös nousuun kasvaen 2 %. Asennustuotot laskivat 12 % johtuen suuresta kertaluonteisesta asennusurakasta edellisenä vuonna. Loviisan Puhelin Oy:n palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 35 (32) henkilöä. Loviisan Puhelin Oy:n vuonna lanseeraaman Sulo Aina Matkapuhelinliittymän myynti jatkui vilkkaana vuonna ylittäen 1000:n liittymän rajan. Vuoden aikana käynnistetty kuituverkkohanke eteni suunnitelman mukaan ja mahdollistaa kuituliittymän noin 600 talouteen Mannerheiminkadun pohjoispuolella. Lisäksi kuituliittymiä on rakennettu strategian mukaisesti Porvoon uusille asuinalueille. Kuiturakentamisen kohdealuetta on myös laajennettu Loviisan ympäristössä kattamaan koko uuden Loviisan alueen, missä rakentaminen tehdään yhdessä vesi- ja viemäriosuuskuntien kanssa asiakaskysynnän mukaan. Yhteistyö Finnet -yhtiöiden kesken jatkui aktiivisena painottuen paikalliseen toimintaan ja yhteiseen kehitystyöhön. Loviisan Puhelin Oy:n hallituksen jäsenet olivat puheenjohtaja Tuomo Juntunen, varapuheenjohtaja Tapani Myllys, Mats Lobbas, Rauno Fält ja Ylva Pallas. Yhtiön toimitusjohtaja oli Gustaf Forsberg. Tilintarkastaja oli KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT Puhelinosuuskunta LPO:n konserni n liikevaihto oli te, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 6,7 %. Käyttökate te oli 26,7 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 472 te, joka oli 8,2 % liikevaihdosta. Nettotulos 493 te oli 8,6 % ja kokonaistulos 384 te oli 6,7 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,8 %. Omavaraisuus oli 88 %. 2

4 Hallituksen toimintakertomus Puhelinosuuskunta LPO:n hallituksen jäsenet olivat puheenjohtaja Mats Lobbas, varapuheenjohtaja Tapani Myllys, Arto Henriksson, Ulf Lindén, Paavo Sistola ja Sonja Stenman. Toimitusjohtajana oli Gustaf Forsberg. Tilintarkastaja oli KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kilpailutilanne jatkuu kireänä, joskin tilanne tällä osin on hieman rauhoittunut. Painopiste toiminnan osalta siirtyy kuituverkon rakentamiseen sekä kuituliittymien ja palveluiden tarjontaan. Perinteisen lankapuhelinliiketoiminnan volyymit tulevat pienenemään ja liiketoiminta tältä sekä laajakaistan ja KTV:n osalta siirtyy kuituliittymien kautta tarjottaviin lankapuhe-, laajakaista- ja TV-palveluihin. Kaapeli-TV palveluiden osalta liittymämäärä ja erityisesti kanavapakettien määrä tullee jatkamaan kasvuaan. Vuonna lanseeratun Sulo Aina Matkapuhelinliittymän ennustetaan edelleen kasvattavan puhelutuottoja. Henkilöstön osaaminen ja työmotivaatio ovat hyvällä tasolla, mikä luo hyvän pohjan erinomaiselle palvelutuotannolle ja asiakaspalvelulle sekä toiminnan laajentumiselle niin Loviisan ympäristössä kuin Porvoossa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-yhtiöiden kanssa. Omaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ei ole ollut. Osuuskunnan varsinainen kokous Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin Länsiharjun koululla. Läsnä oli 89 jäsentä ja 12 asiamiestä edustaen 179 ääntä. Hallituksen erovuorossa olleiden jäsenten Tuomo Juntusen ja Arvo Vuorenmaan tilalle valittiin Arto Henriksson ja Ulf Lindén, molemmat seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT. Osuusmaksun korkoa päätettiin maksaa jäsenille 45 euroa osuutta kohti. Ylijäämän käyttö Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä ,65 euroa siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille, jonka jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,82 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, että jäsenille maksetaan voittovarojen tililtä osuusmaksun korkoa 40 euroa osuutta kohti. Täsmäytyspäivä on ja korko tilitetään toukokuun 2009 aikana jäsenen ilmoittamalle pankkitilille. 3

5 Tilinpäätös Tuloslaskelma KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ e Liite LIIKEVAIHTO , ,90 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,87 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , , , ,43 LIIKEVOITTO , , , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,32 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,89 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,89 Tuloverot , , ,35 570,31 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,20 4

6 Tilinpäätös Tase KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ e Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut sijoitukset , , , , , , , , , , , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,50 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä 2.3 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Osuuspääomakorko Tilikauden ylijäämä Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,28 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , , , ,22 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,50 5

7 Tilinpäätös Rahoituslaskelma KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ e Liiketoiminta Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , , , , , , , ,89 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Korottomien velkojen lis.(+)/väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja , , , , , , , , , , , , , ,92 Tuloverot Liiketoiminnan rahavirta , , , , , ,53 570, ,23 Investoinnit Investoinnit aineell. ja aineett. hyödykkeisiin Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta , , , , , , , , , ,55 Rahoitus Osuuspääomakorko Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos , , , ,78 Rahavarat Rahavarat , , , , , , , , , , , ,78 6

8 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet 1. rakenne tilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Puhelinosuuskunta LPO:n (kotipaikka Loviisa) lisäksi tytäryhtiö Loviisan Puhelin Oy (kotipaikka Loviisa), jossa emoyhtiön osakkeenomistus on 100%. 2. yhtiöiden tilinpäätösten yhdistämisperiaatteet n ja tytäryhtiön taseeseen sisältyvä poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. tilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut, samoin yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat. yhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää. 3. Arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Keskuslaitteet Siirtoverkosto Kuituverkko Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta vuotta 6-7 vuotta vuotta 15 vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Sijoitusten arvonalennukset ja arvonpalautukset esitetään rahoituserissä. 7

9 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Tuloslaskelman liitetiedot e 1.1 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , , , , HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä , , , , , , , , , , , ,45 n ja emoyhtiön palveluksessa oli henkilöstöä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät POISTOT Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Keskuslaitteet Siirtoverkosto Koneet ja kalusto , , , , , , , , , , , , , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vast.sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Arvonalentumiset muista sijoituksista Arvonalennuspalautus Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,13-339, , , , , , , , , , , , , , , , , TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos , , , , , , , ,35 570,31 570,31 8

10 Tilinpäätöksen liitetiedot 2. Taseen liitetiedot e 2.1 PYSYVÄT VASTAAVAT KONSERNI Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 KONSERNI Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 KONSERNI Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Arvopaperit Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , ,82 PYSYVÄT VASTAAVAT EMOYHTIÖ Sijoitukset Osakkeet konserniyrit. Osakkeet ja osuudet Arvopaperit Hankintameno Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , ,45 9

11 Tilinpäätöksen liitetiedot 2.2 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset , , , , , , , , , ,90 208, , , OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Osuuspääoma Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Liittymismaksut Edellisten tilikausien ylijäämä Osuuspääomakoron jako Tilikauden ylijäämä Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,47 Oma pääoma yhteensä , , , ,28 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Ylijäämä edellisiltä tilikausilta Osuuspääomakorko Tilikauden ylijäämä Voitonjakokelpoiset varat , , , , , , LASKENNALLINEN VEROVELKA Kertyneestä poistoerosta , , PITKÄAIKAINEN VIERASPÄÄOMA Saadut ennakot , ,93 Josta tuloutuvat myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , ,99 2, , , , ,22 Siirtovelkojen erittely: Lomapalkat sosiaalikuluineen Jaksotettu verovelka Muut siirtovelat , , , , , , , ,11 2,81 2, , ,77 10

12 Tilinpäätöksen liitetiedot ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Shekkitililimiitti, jonka vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Shekkitililimiitti Annetut kiinteistökiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä Loviisa Puhelinosuuskunta LPO:n hallitus Mats Lobbas Tapani Myllys Arto Henriksson PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA JÄSEN Ulf Lindén Paavo Sistola Sonja Stenman JÄSEN JÄSEN JÄSEN Gustaf Forsberg TOIMITUSJOHTAJA 11

13 Tilintarkastuskertomus Puhelinosuuskunta LPO:n jäsenille Olemme tarkastaneet Puhelinosuuskunta LPO:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emo-osuuskunnan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Loviisa 4. maaliskuuta 2009 KPMG OY AB Kaija Pakkanen KHT, JHTT 12

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot