Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa Pyydettäessä meiltä saa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa"

Transkriptio

1 Toimintakertomus

2 Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen, puh. (019)

3 toimintakertomus Puhelinosuuskunta LPO:n konsernin muodostivat emo-osuuskunta ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö LPOnet Oy Ab sekä kokonaan konserniin ostettu Osuuskunta EmsaloNet, joka on LPOnet Oy Ab:n tytäryhtiö. Kaikki liiketoiminta ja henkilöstö on keskitetty tytäryhtiöön LPOnet Oy Ab. Osuuskunta EmsaloNet tulee toimimaan kuituverkon rakentavana tahona Porvoon Emäsalossa, vuokraten verkon LPOnet Oy Ab:lle. Emo-osuuskunta hoitaa jäseniin ja osuuksiin liittyvät toimet sekä sille kertynyttä varallisuutta. Emo-osuuskunta ostaa tätä varten hallinnointipalvelut tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:lta. Konsernin tunnusluvut Konsernin liikevaihto samoin kuin liiketoiminnan kulut tulevat kokonaisuudessan LPOnet Oy Ab:sta. Emoyhtiön kuluina kirjaantuu osuuskunnan hallinnon kustannukset sekä tuottoina/kuluina emo-osuuskunnan rahoituserät. Konsernin tunnusluvut ovat alla. Puhelinosuuskunta LPO konserni liikevaihto (k ) liikevaihdon muutos (%) liiketoiminnan muut tuotot (k ) liikevoitto (k ) liikevoitto-% voitto ennen tp-siirtoja ja veroja (k ) voitto-% tilikauden voitto (k ) tilikauden voitto-% käyttöomaisuusinvestoinnit (k ) sijoitetun pääoman tuotto-% omavaraisuus-% , , , , ,0 88, , , , , ,8 87,9 Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida tilikauden aikana annetut jäsenalennukset. Nämä huomioiden tunnuslukuvertailu näyttää seuraavalta: Puhelinosuuskunta LPO konserni Myönnetyt jäsenalennukset (k ) Jäsenalennuksilla korjattu liikevaihto (k ) Jäsenalennuksilla korjatun liikevaihdon muutos (%) Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto (k ) Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto-% Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto (k ) Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto-% 55, , , , , , ,3 2

4 toimintakertomus Liiketoiminta Konsernin liiketoiminta on keskitetty tytäryhtiöön LPOnet Oy Ab. Vuonna 2007 aloitettu vahva panostus valokuituverkon rakentamiseen jatkui niin Loviisassa kuin Porvoossakin. Uusina investointikohteina aloitettiin verkon rakennus myös Lapinjärvellä, Porlammilla ja Myrskylässä, jossa mm. ostettiin Myrskylän kunnan rakentamaa valokuituinfraa. Panoksia valokuituliittymien palveluihin ja myyntiin on kasvatettu merkittävästi ja vuoden lopussa LPOnetin valokuituverkkoa käytti jo lähes 1500 taloutta. Vuoden aikana saavutettiin myös merkittävä virstanpylväs sillä valokuituverkko kattaa nyt lähes koko perinteisen lankapuhelinverkon alueen. Asiakaspalvelun parantamiseksi Porvoossa toteutettiin asiakaspalvelu- ja myymäläpisteen muutto torin laidalle, osoitteeseen Lundinkatu 10. Finnet-myymäläkonseptin mukainen uusi myymälä avattiin Edellinen asiakaspalvelupiste, Mannerheiminkatu 16, myytiin vakuutusyhtiö Fennialle. Myös Loviisassa muutetaan asiakaspalvelu ja myymälä torin laidalle tarkoituksenmukaisempiin tiloihin. Muutto tapahtuu kevään 2013 aikana Kuningattarenkadun ja Brandensteininkadun kulmasta vuokrattuun tilaan. Perinteisen lankapuhelin- ja ADSL-tekniikan osalta liikenteen ja liittymien määrä ja sitä kautta liikevaihto jatkoi laskuaan. Näkymä on kuitenkin se, että valokuituliittymien liikevaihto korvaa tämän poistuman, mikä osaltaan vahvistaa näkemystä, että valokuituliittymä tulee olemaan kotien, yritysten, maatilojen yms. palveluliittymä tarjoten kodin viihteen (TV/video/digikuvat yms.) ja yritysten sovellusten edellyttämän palvelutason siinä missä mobiiliverkot palvelevat kevyemmän tarpeen liikkuvia sovelluksia. LPOnet jatkaa valittua strategiaansa panostaa kiinteisiin valokuitupohjaisiin kodin ja yritysten liittymiin. Vuoden aikana myytyjen kuituliittymien määrä oli 500, missä on kasvua 76 % edellisvuoteen. Vuoden lopussa valokuituverkkoa käytti jo lähes 1500 asuntoa ja huoneistoa ja näistä suoraan valokuituverkkoon liittyneitä omakotitaloja oli reilusti yli puolet. Tämä on noin 2 % koko Suomen valokuituliittymistä, kun LPOnetin osuus Suomen telealan liikevaihdosta on selvästi alle 0,2 % ja kiinteän verkon toiminnastakin alle 0,5 %. Emo-osuuskunnan päätöksen mukaisesti myönnettiin osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaisesti palveluista jäsenalennusta. Jäsenalennuksen vaikutus liikevaihtoon oli nyt ensimmäistä kertaa koko vuoden jaksolta kun se edellisvuonna vaikutti vain viisi kuukautta (jäsenalennus otettiin käyttöön elokuussa ). Jäsenalennus on 20 % palvelupakettien kuukausimaksuista. Jäseniltä ei myöskään veloiteta valokuituliittymän liittymismaksua (310 ). Liikevaihto laski 5 %, mikä johtuu suurimmalta osin kertaluonteisista hyvityksistä vuoden laskutuksesta. Normaalin operatiivisen toiminnan osalta liikevaihto laski noin 2 %, mikä suurimmalta osin johtui myönnetyistä jäsenalennuksista. Jäsenalennusten ansiosta viime vuonna laskusuunnasta kasvuun kääntynyt jäsenmäärän kehitys on jatkanut. Valokuituverkon rakentaminen on jatkunut tiiviinä ja on muodostanut merkittävimmän osan investoinneista. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat kokonaisuudessaan 2,1 M, mikä on 37 % liikevaihdosta. Valokuituverkon poistoaika on kasvatettu 15 vuodesta 20 vuoteen. Henkilöstöä yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 37, mikä on yksi vähemmän kuin edellisvuotena. 3

5 toimintakertomus LPOnet on jäsenenä Finnet-liitossa, joka toimii edunvalvontaorganisaationa 25:lle puhelin-/tele- ja palveluntuotantoyhtiölle. Ryhmässä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta LPOnet saa tuotteita, palveluita ja järjestelmiä. Omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa ei ole, vaan se on toteutettu näissä yhteisesti omistetuissa yhtiöissä ja oma tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. Vuonna lankapuhelinliittymien määrä laski 11 % edellisvuoteen. Lankapuhelinliittymiä oli vuoden lopussa noin ADSL-liittymiä oli vuoden lopussa hieman alle 2000 missä on laskua 29 % edellisvuoteen verrattuna. Suoraan kotiin kytkettyjen valokuituliittymien määrä kasvoi 87 % ja niitä on noin 900, jonka lisäksi valokuituverkkoon kytkettyjä kerros-/rivitalohuoneistoja on noin 700. Perinteisen kaapeli- TV-verkon liittymiä on noin 3600, missä on kasvua 8 %. Matkapuhelinliittymien määrä kasvoi vain nimellisesti ollen noin Suomen teleinfran murros jatkuu edelleen. Perinteisten metallijohdinpohjaisten lankapuhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-liittymien määrän arvioidaan laskevan ja korvaantuvan puheen osalta mobiililiittymillä ja laajakaistan- sekä kaapeli-tv-liittymien osalta valokuituliittymin. Liikkuvan ja vähemmän kapasiteettiä tarvitsevan Internet-käytön osalta mobiilidataliittymien määrä tulee jatkamaan kasvuaan. LPOnetin vuonna 2007 aloittama määrätietoinen valokuituverkon rakentaminen on siten omiaan turvaamaan paikallisen tele- ja datainfran kehittymisen ja on sitä kautta paikallisen toiminnan edellytys. puhelinosuuskunta lpo Osuuskunnan jäseniä oli vuoden lopussa (edellisenä vuonna 3.699). Jäsenmäärä kääntyi pitkän laskun jälkeen kasvuun ensimmäistä kertaa viime vuonna ja tämä kasvu kiihtyi tänä vuonna huomattavasti. Osuuskunnan jäsenyyden hyöty palvelupakettien hankintahinnassa ja varsinkin valokuituliittymien myynnissä on lisännyt kiinnostusta osuuden hankintaan ja jäsenyyden hakemiseen. Osuuksien määrä oli vuoden lopussa (5.471) missä laskua 12 joka johtuu osuusrekisteristä poistetuista hylätyistä jäsenhaksemuksista tahoilta joilla ei ole vaadittua palveluliittymää. Tunnusluvut Emoyhtiön toiminta koostuu jäsen- ja osuusasioiden sekä emoyhtiön omaisuuden hallinnoinnista. Puhelinosuuskunta LPO:n omina kuluina kirjaantuu osuuskunnan hallinnon kustannukset joita ovat hallituspalkkiot, tilintarkastuskustannukset sekä LPOnet Oy Ab:ltä ostettu hallinnointityö. Emoyhtiölle kirjaantuu myös rahoitustuottoja ja -kuluja osuuskunnan omaisuudesta joka koostuu tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:stä, vähemmistöomistuksesta Osuuskunta EmsaloNetissä sekä rahoitusarvopapereista ja sijoitustileistä. Koska Puhelinosuuskunta LPO:n rahoitustilanne on hyvä ei liiketoimintayhtiö LPOnet Oy Ab:stä ole nostettu osinkoa vaan sen voitto on jätetty liiketoiminnan kehitykseen ja verkkoinvestointeihin. 4

6 toimintakertomus Yhteenveto emo-osuuskunnan tunnusluvuista on alla. Puhelinosuuskunta LPO - emoyhtiö liikevaihto (k ) liiketoiminnan muut tuotot (k ) hallinnon henkilöstökulut (k ) muut kulut (ostopalvelu) (k ) liikevoitto (k ) rahoitustuotot (k ) voitto ennen tp-siirtoja ja veroja (k ) tuloverot tilikauden voitto (k ) - 15,0-12,2-72,1-69,3 17,8-51,4-5,0-56,4-14,6-15,7-31,8-32,9 49,2 16,3 0,0 16,3 Hallinto Puhelinosuuskunta LPO:n hallitus on kokoontunut 6 kertaa. Hallituksen jäsenet ja kokouksiin osallistumismäärät olivat puheenjohtaja Mats Lobbas 6, varapuheenjohtaja Tapani Myllys 4, Mirja-Leena Kullberg 4, Ulf Lindén 6, Paavo Sistola 6, Ralf Sjödahl 6 sekä Sonja Stenman 5. Toimitusjohtajana oli Gustaf Forsberg. Osuuskunta ostaa kaikki hallinnointipalvelut, mukaan lukien toimitusjohtajan palvelut, LPOnet Oy Ab:ltä. Hallinnosta emoyhtiö on maksanut LPOnet Oy Ab:lle ,23 ja hallitukselle on maksettu palkkioita Tilintarkastaja oli KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT. Osuuskunnan varsinainen kokous Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin Hotel Degerbyssä. Osuuskuntakokouksessa oli edustettuna 27 ääntä. Jäseniä oli paikalla 17 ja asiamiehiä 11. Osuusmaksujen korkoina päätettiin maksaa 10 euroa/osuus (yhteensä euroa). Tämän lisäksi jäsenille oli edellisen tilivuoden aikana myönnetty jäsenalennuksia yhteensä ,30, joten kokonaisuudessaan jäsenhyvitykset olivat ,30 euroa. Hallituksen jäsenmäärä päätettiin pitää seitsemässä. Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Tapani Myllys ja Mirja-Leena Kullberg valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT. Liittymismaksun suuruudesta valtuutettiin hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka. Puhelinosuuskunta LPO:n vuoden ylijäämän käyttö Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön vuoden ylijäämä ,70 euroa siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille, jonka jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,61 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, ettei jäsenille makseta osuusmaksujen korkoa koska vuoden aikana jäsenille on myönnetty jäsenalennuksia ,51 mikä sellaisenaan vastaa noin puolta tilikauden voitosta ilman ko. alennuksia. 5

7 Tilinpäätös Tuloslaskelma Liite LIIKEVAIHTO , ,86 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut ,64 206, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 441, ,97 Suunnitelman mukaiset poistot , ,89 Konserniliikearvon poisto ,85 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,33 LIIKEVOITTO , , , ,30 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,54 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,76 Tuloverot , ,09 0, ,07 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,83 6

8 Tilinpäätös Tase Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , ,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , , , , , , ,73 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,56 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä , , , , , ,81 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,72 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Saadut ennakot Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , , , , , ,27 6, , , ,68 3, ,32 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,04 7

9 Tilinpäätös Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssitappiot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,74 0, , , , , , , , , , , , , ,31 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten velkojen lis.(+)/väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,57-206, , , , , , , , , , , , ,97 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta -711, , , , ,79-692, , , , , , , , , , ,89 Investoinnit Investoinnit aineell. ja aineett. hyödykkeisiin Ostetut osakkuusyhtiöosuudet Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta , , , , , ,78-100,00 0,00-100, , ,06 Rahoituksen rahavirta Maksetut osuuspääomakorot Osuuspääomapalautukset Rahoituksen rahavirta , , , , , , , , , ,00 Rahavarojen muutos , , , ,83 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , ,83 8

10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet 1. Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Puhelinosuuskunta LPO:n (kotipaikka Loviisa) lisäksi tytäryhtiö LPOnet Oy Ab (kotipaikka Loviisa) sekä LPOnet Oy:n tytäryhtiö Osuuskunta EmsaloNet (kotipaikka Porvoo). Konsernin emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöstä on 100%. 2. Konserniyhtiöiden tilinpäätösten yhdistämisperiaatteet Konsernin emoyhtiön ja tytäryhtiön taseeseen sisältyvä poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut, samoin yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat. Konserniyhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää. 3. Arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Kuituverkon poistoaika on muutettu 15 vuodesta 20 vuoteen. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Keskuslaitteet Siirtoverkosto Kuituverkko Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta vuotta 6-7 vuotta vuotta 20 vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Sijoitusten arvonalennukset ja arvonpalautukset esitetään rahoituserissä. Edellisen tilikauden tietojen vertalukelpoisuus Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida tilikauden aikana annetut jäsenalennukset. Myönnetyt jäsenalennukset Jäsenalennuksilla korjattu liikevaihto Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto , , , , , ,98 9

11 Tilinpäätöksen liitetiedot liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1.1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot Korkotuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Arvonalentumiset muista sijoituksista Arvonalentumiset osakkeista Arvonalennuspalautus Korkokulut ja muut rahoituskulut Yhteensä , , , , ,61-711, , , , , , ,55-692, ,16 757, , , ,26 607, , , , ,54 taseen liitetiedot 2.1 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Osuuspääoman palautukset Osuuspääoma , , , ,00 Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,81 Vapaa oma pääoma Liittymismaksut Edellisten tilikausien voitto Osuuspääomakoron jako Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Oma pääoma yhteensä , , , ,72 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Liittymismaksut Voitto edellisiltä tilikausilta Osuuspääomakorko Tilikauden voitto Voitonjakokelpoiset varat , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 10

12 Tilinpäätöksen liitetiedot vakuudet ja vastuusitoumukset Muut vastuut Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Josta tuloutuvat myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , , ,82 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Loviisa Puhelinosuuskunta LPO:n hallitus Mats Lobbas Tapani Myllys Ulf Lindén PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA JÄSEN Ralf Sjödahl Paavo Sistola Sonja Stenman JÄSEN JÄSEN JÄSEN Mirja-Leena Kullberg JÄSEN Gustaf Forsberg TOIMITUSJOHTAJA 11

13 Tilintarkastuskertomus Puhelinosuuskunta LPO:n jäsenille Olemme tilintarkastaneet Puhelinosuuskunta LPO:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Loviisa 15. maaliskuuta 2013 KPMG Oy Ab Kaija Pakkanen KHT, JHTT 12

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot