Online-ohjeiden käyttäminen. Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen Miten-ikkunan käyttäminen Muiden aputoimintojen käyttäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Online-ohjeiden käyttäminen. Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen Miten-ikkunan käyttäminen Muiden aputoimintojen käyttäminen"

Transkriptio

1

2 Online-ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen Miten-ikkunan käyttäminen Muiden aputoimintojen käyttäminen

3 Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Adobe Reader 6.0 tarjoaa monia ominaisuuksia, jotka auttavat sinua työskentelyssäsi. Tästä esimerkkinä on ohjeikkuna, jota katselet juuri nyt. Tutustu eri tapoihin, joilla voit saada vastaukset kysymyksiisi. Siten saat ohjeiden eri osista suurimman hyödyn. Ohjedokumentaatio. Miten-sivut. (Katso kohtaa Miten-ikkunan käyttäminen.) Valintataulujen Ohje-painikkeet, online-resurssit ja plug-inien oppaat. (Katso kohtaa Muiden aputoimintojen käyttäminen.) Huomautus: Tähän tuotteeseen ei liity mitään painettua käyttöopasta. Online-ohje sisältää painetussa käyttöoppaassa tavallisesti olevat sisältöosat. Näitä ovat esimerkiksi yleiskuvaukset, selostukset, toimintojen kuvaukset ja tarvittavat toimenpiteet. Voit myös tulostaa Ohjeen eri aiheet. (Katso kohtaa Ohjeaiheiden tulostaminen.) Työkaluvihjeet näyttävät työalueen eri painikkeiden, työkalujen ja ohjausobjektien nimen. Nämä pienet ikkunat tulevat näkyviin, kun pidät osoitinta tunnistettavan kohteen kohdalla. Myös joissakin valintatauluissa on työkaluvihjeitä.

4 Ohjeiden käyttäminen Adobe Reader 6.0 sisältää helppokäyttöisen ohjejärjestelmän. Ohjejärjestelmässä on kattavat kuvaukset työkaluista, komennoista, käsitteistä, prosesseista ja pikanäppäimistä. Huomautus: Jos et käytä Adobe Readerin täydellistä versiota, täydellinen ohjejärjestelmä ei ole käytettävissäsi. Jos haluat ladata täydellisen ohjejärjestelmän, valitse Ohje > Adobe Reader Ohje ja noudata ohjeita. Ohjeen avaaminen: Valitse Ohje > Adobe Reader ohje. Adobe Reader 6.0:n täydellinen ohje avautuu erilliseen ikkunaan, jossa on kaksi ruutua: vasemmalla on suunnistusruutu ja oikealla aiheruutu. Voit etsiä haluamasi aiheet Ohje-suunnistusruudun välilehtien avulla. Kun esimerkiksi valitset Sisältö-välilehdessä otsikon, kyseinen aihe avautuu aiheruutuun. Adobe Reader 6.0:n ohjeet A. Ohje-suunnistusruudun Sisältö-, Etsi- ja Hakemisto-välilehdet B. Ohjeaiheruutu Voit muuttaa kahden ruudun leveyttä vetämällä niiden välissä olevaa pystypalkkia. Voit muuttaa koko ikkunan kokoa vetämällä ikkunan oikeasta alakulmasta. Pikavalikon (Windows) avulla voit myös siirtää Ohje-ikkunaa, muuttaa sen kokoa vapaasti, suurentaa tai pienentää sitä. Ohje-ikkuna pysyy näkyvissä, kunnes suljet sen. Ohjeen sulkeminen: Valitse sulkemispainike. Asiaan liittyviä aiheita: Aiheiden etsiminen Ohje-suunnistusruudun avulla Siirtyminen ohjeistuntohistoriassa Ohjeaiheiden tulostaminen

5 Aiheiden etsiminen Ohje-suunnistusruudun avulla Ohje-ikkuna avautuu, ja Sisältö-välilehti näkyy suunnistusruudussa. Voit siirtyä Sisältö-, Etsi- ja Hakemisto-sivuille valitsemalla kyseiset välilehdet. Sisältö-välilehti Valitsemalla Sisältö-välilehden näet ohjeet aiheen mukaan järjestettyinä kirjan sisällysluettelon tapaan. Voit kutistaa tai laajentaa jäsentelyn osoittamalla aiheiden vasemmalla puolella olevaa symbolia. Etsi-välilehti Etsi-välilehden avulla voit etsiä Ohjeesta haluamasi sanan. Kirjoita sana tekstiruutuun ja valitse Etsi. Tulosluettelossa näkyvät kaikkien niiden aiheiden otsikot, joissa etsitty sana esiintyy. Aiheet näkyvät siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät Sisältö-välilehdessä. Huomautus: Et voi rajata etsintää Ohjeesta totuusarvo-operaattorien (kuten AND, OR, NOT tai lainausmerkit) avulla. Jos kirjoitat vähintään kaksi sanaa, etsinnän tulokset sisältävät kaikki aiheet, joissa vähintään yksi etsitty sana esiintyy. Hakemisto-välilehti Hakemisto-välilehden avulla voit etsiä Ohjeen aiheita linkitetystä, aakkosellisesta toiminto-, ominaisuus- ja käsiteluettelosta. Voit selata hakemistoa kahdella tavalla. Voit laajentaa aiheiden jäsentelyn tai kutistaa sen aakkoskirjaimen alle osoittamalla ohjausobjekteja (+ tai -), siirtyä haluamasi termin kohdalle ja avata vastaavan ohjeaiheen osoittamalla linkkiä.

6 Siirtyminen ohjeistuntohistoriassa Ohjejärjestelmä säilyttää ohjeistunnon historiatiedot, niin että voit siirtyä avaamissasi aiheissa nopeasti taakse- ja eteenpäin. Voit käyttää Ohje-työkalurivin nuolipainikkeita. Palaa ohjeistunnon aikana aiemmin avaamiisi aiheisiin osoittamalla Edellinen aihe -painiketta. Palaa ohjeistuntohistoriassa uudelleen eteenpäin osoittamalla Seuraava aihe -painiketta. Kun lopetat Ohjeen käytön, päätät samalla istuntohistorian. Ohjehistoriatiedot katoavat.

7 Ohjeaiheiden tulostaminen Voit tulostaa minkä tahansa ohjedokumentaatiossa olevan aiheen: Kunkin aiheen voi tulostaa vain erillisenä. Et voi tulostaa samalla kertaa useita ohjeita tai ohjejärjestelmän kokonaista osaa. Ohjeaiheen tulostaminen: 1. Avaa ohjeaihe, jonka haluat tulostaa. 2. Valitse Tulosta aihe Ohje-työkaluriviltä.

8 Miten-ikkunan käyttäminen Miten-ikkuna täydentää Adobe Reader 6.0:n täydellistä ohjetta. Se sisältää tiettyjen toimenpiteiden vaiheittaiset ohjeet. Miten-ikkuna näkyy dokumentti-ikkunan oikealla puolella niin, ettei se koskaan peitä avoimena olevaa dokumenttia. Huomautus: Miten-sivut sisältävät vain kuvauksen tietyistä usein suoritettavista tehtävistä ja vain vähän taustatietoja. Katso täydelliset tiedot kohdasta Ohjeiden käyttäminen. Miten-ikkunan sulkeminen: Tee jokin seuraavista: Valitse Ohje > Miten > Yleiset aiheet. Valitse Näytä > Miten-ikkuna. Valitse työkalurivialueella Miten-painike. (Toimi näin, jos Adobe Reader on avoimena Web-selaimessasi.) Sulje Miten-ikkuna valitsemalla Piilota-painike. Voit myös kiinnittää Miten-ikkunan dokumentti-ikkunan vasemmalle tai oikealle puolelle. Miten-ikkunan kiinnittäminen: Napsauta Miten-otsikkoriviä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita Miten-otsikkoriviä (Mac OS) ja valitse Kiinnitetty vasemmalle tai Kiinnitetty oikealle. Miten-ikkunan leveyttä ei voi muuttaa. Korkeus säätyy sen mukaan, miten muutat dokumentti-ikkunaa. Asiaan liittyviä aiheita: Siirtyminen Miten-sivuilla

9 Siirtyminen Miten-sivuilla Miten-aiheissa olevat linkit ovat ristiviittauksia, jotka avaavat toisen Miten-sivun tai ohjejärjestelmän vastaavan aiheen. (Katso kohtaa Ohjeiden käyttäminen.) Miten-ikkunassa on Edellinen- ja Seuraava- -painikkeet, joilla voit siirtyä nykyisen istunnon aikana tarkastelemiesi sivujen välillä.

10 Muiden aputoimintojen käyttäminen Voit saada vastaukset kysymyksiisi myös muiden resurssien avulla. Joissakin valintatauluissa on Ohje-painike. Kun valitset tämän Ohje-painikkeen, näyttöön tulee Ohje-ikkuna, jonka aiheruudussa näkyy tilannekohtainen ohjeaihe. Ohje-valikossa on komentoja, jotka toimivat linkkeinä eri resursseihin ja viitetietoihin, esimerkiksi Järjestelmätiedot-ikkunaan (vain Windows). Se sisältää myös linkin onlinetukeen, joka vuorostaan sisältää muita linkkejä esimerkiksi tuotetietoihin ja tukidokumentaatioon.

11 Työskentelyalue Tietoja työskentelyalueesta Dokumenttien avaaminen PDF-dokumenttien tallentaminen Tietoja PDF-dokumenttien luomisesta Liikkuminen dokumenteissa Dokumenttien näyttötavan muuttaminen Työskentelyalueen mukauttaminen Aasialaisten kirjasinten käyttäminen Itäisen Euroopan ja Lähi-idän kielet Adobe PDF -tiedostoissa

12 Tietoja työskentelyalueesta Adobe Reader -ikkunassa on dokumenttiruutu, jossa Adobe PDF -dokumentit näkyvät. Vasemmassa reunassa on suunnistusruutu, joka helpottaa PDF-dokumentin selaamista. Ikkunan yläosan työkaluriveillä ja alaosan tilarivillä on muita toimintoja, joilla käsitellään PDF-dokumentteja. Oikeassa reunassa on Miten-ikkuna, jossa näkyvät usein suoritettavien tehtävien ohjeet. Adobe Readerin työskentelyalue A. Työkalurivit B. Dokumenttiruutu C. Suunnistusruutu (Kirjanmerkit-välilehti näkyvissä) D. Tilarivi E. Miten-ikkuna Asiaan liittyviä aiheita: Suunnistuskielekkeiden käyttäminen Pikavalikkojen käyttö Tietoja työkaluriveistä Työkalujen valitseminen Ominaisuudet-työkalurivin käyttäminen

13 Suunnistuskielekkeiden käyttäminen Välilehdissä näkyvät dokumentin kirjanmerkit, sivujen miniatyyrit ja artikkelit. Välilehdet sijaitsevat suunnistusruudussa työskentelyalueen vasemmalla puolella tai kelluvissa paneeleissa. Suunnistusruudun välilehtien näyttäminen tai piilottaminen: Tee jokin seuraavista: Valitse dokumenttiruudun vasemmalla alakulmassa oleva Näytä/piilota-symboli. Valitse Näytä > Suunnistuskielekkeet ja valitse valikosta haluamasi välilehti. Valitse dokumenttiruudun vasemmalla puolella oleva välilehden nimi. Huomautus: Adobe PDF -dokumentin tekijä määrittää suunnistuskielekkeiden sisällön. Joskus välilehti voi olla tyhjä. Komennon valitseminen välilehden Asetukset-valikosta: Avaa valikko valitsemalla välilehden yläreunassa Asetukset. Valitse sitten haluamasi komento. Komennot vaihtelevat sen mukaan, mikä välilehti on näkyvissä. Voit sulkea valikon valitsematta komentoa osoittamalla mitä tahansa kohtaa valikon ulkopuolella. Avaa valikko valitsemalla Asetukset-valinnan vieressä näkyvä kolmio Voit valita komentoja myös dokumenttiruudun valikosta. Avaa valikko valitsemalla välittömästi vierityspalkin yläpuolella oleva kolmio. Valitse sitten Dokumentin yhteenveto, Dokumentin tila, Tiedostoliitteet tai Oletusarvot.

14 Pikavalikkojen käyttö Acrobat sisältää pikavalikkoja, joissa on osoittimen osoittamaan kohteeseen liittyviä komentoja. Voit esimerkiksi avata työkalujen nimet ja asetukset sisältävän pikavalikon napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoittamalla (Mac OS) työkalurivialueella. Komennon valitseminen pikavalikosta: 1. Siirrä osoitin työskentelyalueella olevan kohteen, esimerkiksi kommentin, työkalurivin, kirjanmerkin tai dokumentin sivun päälle. 2. Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta (Windows) tai Controlosoittamalla (Mac OS). Valitse sitten haluamasi komento.

15 Tietoja työkaluriveistä Adobe Readerin työkalurivi on oikeastaan sarja työkalurivejä. Oletusasetus on, että jotkin niistä ovat näkyvissä ja jotkin piilotettuja. Oletusasetuksen mukaan avoimet työkalurivit A. Tiedosto-työkalurivi B. Perustyökalurivi C. Zoomaus-työkalurivi D. Kierrä näkymää -työkalurivi E. Tehtävät-työkalurivi Työkalun nimi tulee näkyviin, kun pidät osoitinta hetken työkalun kohdalla. Työkalurivien näyttäminen tai piilottaminen: Tee jokin seuraavista: Valitse Näytä > Työkalurivit ja valitse työkalurivi, jonka haluat näyttää tai piilottaa. Valintamerkki työkalurivin nimen vieressä ilmaisee, että työkalurivi on näkyvissä. Napsauta työkalurivialueella hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse työkalurivi, jonka haluat näyttää tai piilottaa. (Katso kohtaa Pikavalikkojen käyttö.) Voit piilottaa kaikki työkalurivit valitsemalla Näytä > Työkalurivit > Piilota työkalurivit. Voit tuoda ne uudelleen näkyviin valitsemalla Näytä Työkalurivit. Voit tuoda oletustyökalurivit näkyviin valitsemalla Näytä > Työkalurivit > Palauta työkalurivit. Tietoja työkalurivien ulkoasusta ja sijainnista on kohdassa Työskentelyalueen mukauttaminen.

16 Työkalujen valitseminen Yleensä kannattaa valita käsityökalu PDF-dokumentteja selattaessa. Voit kuitenkin valita useita muita käteviä työkaluja työkaluriveiltä. Huomautus: Olet ehkä huomannutkin, että tietyt työkalut, esimerkiksi kommentointityökalut, ovat käytettävissä joissakin dokumenteissa, mutta eivät kaikissa. Nämä työkalut ovat käytettävissä vain dokumenteissa, joihin on tietyt lisäkäyttöoikeudet. (Katso kohtaa Tietoja käyttöoikeuksista.) Työkalun valitseminen: Tee jokin seuraavista: Valitse Työkalut-valikosta työkalurivin nimi ja valitse sitten työkalu. Valitse näkyvä työkalu napsauttamalla sitä työkalurivillä tai painamalla sitä vastaavaa näppäintä. (Katso kohtaa Työkalujen valintanäppäimet.) Voit valita käsityökalun tilapäisesti poistamatta nykyisen työkalun valintaa pitämällä välinäppäintä painettuna. Voit valita suurennustyökalun tilapäisesti pitämällä välinäppäintä painettuna ja painamalla Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS). Valitse piilotettu työkalu pitämällä hiiren painiketta alhaalla joko samankaltaisen työkalun tai sen vieressä olevan kolmion päällä ja vetämällä osoitin lisätyökalujen luettelossa näkyvän työkalun päälle. Voit sijoittaa piilotetut työkalut työkalurivillä näkyvien työkalujen rinnalle valitsemalla kyseisen työkalun tai sen vieressä olevan kolmion ja valitsemalla Laajenna tämä painike tai Näytä työkalurivi. Voit kutistaa piilotetut työkalut uudelleen valitsemalla työkalujen oikealla puolella olevan kolmion. Piilotetun työkaluryhmän avaaminen valitsemalla työkalukuvakkeen kolmio

17 Ominaisuudet-työkalurivin käyttäminen Ominaisuudet-työkalurivi on erityisen kätevä, kun avaat dokumentin, johon liittyy tiettyjä lisäkäyttöoikeuksia. Valittu kohde määrää, mitkä työkalut näkyvät Ominaisuudettyökalurivillä. Kun Ominaisuudet-työkalurivi on näkyvissä, oletusasetus on, että se näkyy kelluvana työkalurivinä. Voit myös kiinnittää sen muiden työkalurivien viereen. Ominaisuudet-työkalurivin näyttäminen tai piilottaminen: 1. Valitse kohde, esimerkiksi huomautuskommentti, joka sisältää muokattavat ominaisuudet. 2. Tee jokin seuraavista: Valitse Näytä > Työkalurivit > Ominaisuusrivi. Voit myös napsauttaa työkalurivialueella hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoittaa sitä (Mac OS) ja valita pikavalikosta Ominaisuusrivi. Jos haluat muuttaa muita kuin Ominaisuudet-työkalurivillä mainittuja ominaisuuksia, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse Ominaisuudet.

18 Dokumenttien avaaminen Voit avata Adobe PDF -dokumentin sähköpostiohjelmasta, tiedostojärjestelmästä, Webselaimesta (vain Windows) tai valitsemalla Adobe Reader -ohjelmassa Tiedosto > Avaa. PDF-dokumentin ulkoasu vaihtelee sen mukaan, millaiset asetukset tekijä on määrittänyt. Dokumentti saattaa esimerkiksi avautua tietyn sivun kohdalta tai tietynkokoisena. PDFdokumentin tekijä on saattanut määrittää tarkennettuja käyttöoikeuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi kommenttien luomisen, lomakkeiden täyttämisen ja dokumenttien allekirjoittamisen. (Katso kohtaa Tietoja käyttöoikeuksista). Kun avaat Web-sivuista luodun Adobe PDF -dokumentin, voit siirtyä dokumentissa, voit tulostaa sen sivuja, voit zoomata sitä ja käsitellä sitä samoin kuin muitakin PDFdokumentteja. Jos Internet-yhteys on avoimena ja valitset PDF-dokumentissa olevan linkin, linkin kohteena oleva Web-sivu avautuu selaimeen. PDF-dokumentin avaaminen Adobe Reader -ohjelmalla: 1. Tee jokin seuraavista: Valitse Tiedosto > Avaa tai valitse Avaa-painike työkaluriviltä. Valitse Avaavalintataulusta vähintään yksi tiedostonimi ja valitse Avaa. PDF-dokumenttien tunniste on yleensä.pdf. (Windows) Valitse dokumentin tiedostonimi Tiedosto-valikosta. (Mac OS) Valitse Tiedosto > Avaa äskeinen tiedosto ja valitse sitten dokumentin tiedostonimi. 2. Jos Dokumentin tila -valintataulu tulee näyttöön, dokumentilla on erikoistila tai erikoisominaisuuksia. Se voi olla esimerkiksi hyväksytty tai sisältää lisäkäyttöoikeuksia. Valitse Sulje. Erikoistilojen symbolit näkyvät tilarivin vasemmassa alakulmassa. Saat dokumentin tilan näkyviin valitsemalla jonkin niistä. Jos dokumentti on määritetty avautumaan koko näytön tilassa, työkalurivi, komentorivi, valikkorivi ja ikkunan säätimet eivät näy. Voit poistua koko näytön tilasta painamalla Escnäppäintä (jos näin on määritetty oletusarvoissa) tai painamalla Ctrl+L (Windows) tai Komento+L (Mac OS). (Katso kohtaa Dokumenttien lukeminen koko näytön tilassa.) Jos avoimena on vähintään kaksi dokumenttia, voit vaihtaa dokumentista toiseen valitsemalla dokumentin nimen Ikkuna-valikosta. PDF-dokumentin avaaminen Adobe Reader -ohjelman ulkopuolella: Tee jokin seuraavista: Avaa PDF-liite sähköpostiohjelmasta. Useimmissa sähköpostiohjelmissa voit avata dokumentin kaksoisosoittamalla (kaksoisnapsauttamalla) liitekuvaketta. Napsauta PDF-tiedoston linkkiä Web-selaimessa. PDF-dokumentti voi avautua Webselaimeen. Jos näin käy, käytä Adobe Reader -ohjelman työkalurivejä PDF-dokumenttien tulostukseen, etsintään ja käsittelyyn, sillä valikkokomennot voivat liittyä selaimeen PDFdokumentin sijaan. (Katso kohtaa Adobe PDF -dokumenttien katseleminen Webselaimella (Windows).) Kaksoisosoita (kaksoisnapsauta) PDF-tiedoston kuvaketta tiedostojärjestelmässä. Huomautus: Mac OS -järjestelmässä ei ehkä voi avata Windowsissa luotua PDFdokumenttia kaksoisosoittamalla sen symbolia. Jos dokumentti ei avaudu kaksoisosoittaessasi sen symbolia Mac OS:ssä, avaa se Adobe Reader -ohjelman komennolla Tiedosto > Avaa.

19 PDF-dokumenttien tallentaminen Voit tallentaa Adobe PDF -dokumentin kopion. Jos dokumentin tekijä on myöntänyt lisäkäyttöoikeuksia, voit myös tallentaa kommentit, lomakekenttien sisällön tai digitaaliset allekirjoitukset, jotka olet lisännyt dokumenttiin. Jos avattava dokumentti sisältää lisäkäyttöoikeuksia, näyttöön tulee Dokumentin tila -valintataulu, jossa myönnetyt oikeudet näkyvät. (Katso kohtaa Tietoja käyttöoikeuksista.) Jos olet ladannut Adobe Readerin täydellisen version, voit myös tallentaa PDFdokumentin sisällön tekstimuotoon. Tämän ansiosta voit käyttää PDF-dokumentin tekstiä helposti uudelleen ja käyttää sitä myös näytönlukuohjelmissa, jotka eivät ole MSAAyhteensopivia. Adobe PDF -dokumentin kopion tallentaminen: 1. Tiedosto > Tallenna kopio. 2. Anna Tallenna kopio -valintataulussa tiedostonimi ja kansio ja valitse sitten Tallenna. Voit tallentaa tiedoston vain PDF-muotoon. Kommenttien, lomakekenttien merkintöjen ja digitaalisten allekirjoitusten tallentaminen: Tee jokin seuraavista: Jos haluat tallentaa muutokset nykyiseen dokumenttiin, valitse Tiedosto > Tallenna. Jos haluat tallentaa muutokset uuteen dokumenttiin, valitse Tiedosto > Tallenna nimellä. Huomautus: Jos katselet lisäkäyttöoikeuksia sisältävää dokumenttia selaimessa, voit käyttää vain Tallenna kopio -komentoa. Adobe PDF -dokumentin tallentaminen tekstitiedostoon: 1. Valitse Tiedosto > Tallenna tekstinä. 2. Anna Tallenna tekstinä -valintataulussa tiedostonimi ja kansio ja valitse sitten Tallenna. Tiedosto tallentuu, ja sen tunnisteeksi tulee.txt.

20 Tietoja PDF-dokumenttien luomisesta Acrobat Reader -ohjelmalla ei voi luoda Adobe PDF -dokumentteja. Sen sijaan on käynnistettävä Adobe Acrobat tai muu PDF-dokumentteja tallentava sovellus, esimerkiksi Adobe InDesign tai Adobe FrameMaker. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit valita Tiedosto > Luo Adobe PDF online-tilassa ja noudattaa sitten Adoben Web-sivustossa olevia ohjeita tilauspalvelujen käytöstä PDF-dokumenttien luonnissa. Lisätietoja PDFdokumenttien luonnista on Adoben Web-sivustossa (www.adobe.com).

21 Liikkuminen dokumenteissa Voit siirtyä Adobe PDF -dokumenteissa paikasta toiseen selaamalla tai käyttämällä suunnistustyökaluja, kuten kirjanmerkkejä, miniatyyrisivuja ja linkkejä. Dokumenteissa voi siirtyä myös taaksepäin lähtökohtaan. Asiaan liittyviä aiheita: Dokumenttien selaaminen Palaaminen taaksepäin katselureitillä Siirtyminen kirjanmerkkien avulla Siirtyminen sivuminiatyyrien avulla Siirtyminen linkkien avulla Tasojen näyttäminen Artikkelin säikeiden lukeminen

22 Dokumenttien selaaminen Ikkunan alareunassa olevan tilarivin suunnistuspainikkeiden avulla voit liikkua nopeasti dokumenteissa. Voit selata PDF-dokumentin sivuja myös valikkokomentojen, Suunnistustyökalurivin ja pikanäppäinten avulla. Suunnistuspainikkeet A. Ensimmäinen sivu -painike B. Edellinen sivu -painike C. Nykyinen sivu D. Seuraava sivu -painike E. Viimeinen sivu -painike Siirtyminen toiselle sivulle: Tee jokin seuraavista: Voit siirtyä ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle valitsemalla tilarivin Ensimmäinen sivu - painikkeen tai Viimeinen sivu -painikkeen tai valitsemalla Näytä > Siirry > Ensimmäinen sivu tai Viimeinen sivu. Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle valitsemalla tilarivin Seuraava sivu - painikkeen tai Edellinen sivu -painikkeen tai valitsemalla Näytä > Siirry > Seuraava sivu tai Edellinen sivu. Jos olet valinnut Sovita sivulle -näkymän ja sivuasettelu on asetettu yhdeksi sivuksi, voit siirtää sivua alas- tai ylöspäin ala- ja ylänuolinäppäimillä. (Katso kohtaa Sivuasettelun ja tulostussuunnan määrittäminen.) Lisätietoja näppäimistä, joilla voi siirtyä dokumentissa, on kohdassa Pikanäppäimet. Suunnistus-työkalurivin käyttäminen: 1. Napsauta työkalurivialuetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse Suunnistus. 2. Siirry dokumentissa eteen- tai taaksepäin valitsemalla vastaava painike. Siirtyminen sivulle numeron mukaan: Tee jokin seuraavista: Valitse Näytä > Siirry > sivulle, kirjoita sivunumero ja valitse OK. Vedä pystyvierityspalkin vieritysruutua, kunnes haluamasi sivunumero on näkyvissä. Valitse sivunumero tilariviltä, kirjoita kohdesivun numero ja paina Enter- tai Returnnäppäintä. Huomautus: Jos dokumentin sivunumerot poikkeavat sivujen todellisesta sijainnista PDFtiedostossa, sivun sijainti saattaa näkyä sulkeissa tilarivillä. Jos esimerkiksi 18-sivuisen luvun ensimmäisen sivun numero on 223, numero voi näkyä muodossa 223 (1 / 18). Voit kaksoisosoittaa (kaksoisnapsauttaa) sulkeilla ympäröityä kohtaa, muuttaa sivun sijaintinumeroa ja siirtyä kyseiselle sivulle painamalla Enter- tai Return-näppäintä. Lisätietoja loogisten sivunumeroiden ottamisesta käyttöön tai niiden poistamisesta käytöstä on kohdassa Sivun näyttö -oletusarvot. Dokumentin automaattinen selaaminen: 1. Valitse Näytä > Automaattinen vieritys. 2. Voit lopettaa vierityksen loppuun painamalla Esc-näppäintä.

23 Palaaminen taaksepäin katselureitillä Katseltuasi dokumentteja voit palata vaiheittain kohtaan, josta aloitit. Palaaminen taaksepäin katselureitillä: Tee jokin seuraavista: Voit palata taaksepäin Adobe PDF -dokumentissa valitsemalla Näytä > Siirry > Edellinen näkymä tai Seuraava näkymä. Seuraava näkymä -komento on käytettävissä vain, jos olet aiemmin valinnut Edellinen näkymä -komennon. Jos katselet PDF-dokumenttia selaimessa, voit siirtyä näkymästä toiseen Suunnistustyökalurivin avulla. Napsauta työkalurivialuetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse Suunnistus. Valitse Siirry edelliseen näkymään tai Siirry seuraavaan näkymään. Kun haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan PDF-dokumenttiin, valitse Näytä > Siirry > Edellinen dokumentti tai Seuraava dokumentti. Nämä komennot avaavat muita PDFdokumentteja, jos ne on suljettu.

24 Siirtyminen kirjanmerkkien avulla Kirjanmerkit muodostavat sisällysluettelon; yleensä ne vastaavat lukuja ja dokumentin osia. Kirjanmerkit näkyvät dokumenttiruudussa. Adobe PDF -dokumentin tekijä määrittää, mitkä kirjanmerkit näkyvät. Kirjanmerkit-välilehti A. Kirjanmerkit-välilehti B. Laajennettu kirjanmerkki C. Valitse, jotta Asetukset-valikko avautuu Selaaminen kirjanmerkin avulla: 1. Tuo kirjanmerkit näkyviin valitsemalla ikkunan vasemmalla puolella oleva Kirjanmerkitvälilehti tai valitsemalla Näytä > Suunnistuskielekkeet > Kirjanmerkit. 2. Kun haluat siirtyä johonkin aiheeseen kirjanmerkin avulla, valitse kirjanmerkki. Voit laajentaa ylätason kirjanmerkin valitsemalla sen kohdalla olevan plusmerkin (+). Voit piilottaa kirjanmerkin alatasot valitsemalla sen kohdalla olevan miinusmerkin (-). Huomautus: Kirjanmerkin valitseminen saattaa aiheuttaa jonkin toiminnon käynnistymisen toiseen paikkaan siirtymisen sijaan. Toiminta riippuu kirjanmerkin tyypistä. Jos kirjanmerkkiluettelo katoaa valitessasi kirjanmerkin, tuo luettelo uudelleen näkyviin valitsemalla Kirjanmerkit-välilehti. Jos haluat Kirjanmerkit-välilehden pysyvän aina näkyvissä kirjanmerkin valitsemisen jälkeen, avaa Asetukset-valikko Kirjanmerkitpaneelin yläreunasta ja varmista, ettei Piilota käytön jälkeen -asetus ole valittuna. Kun vierität dokumenttia, valitse Näyttää nykyisen sivun kirjanmerkin -painike Kirjanmerkit-paneelin yläreunassa, niin näet nykyisen sijaintisi dokumentissa. Jos kirjanmerkki on piilossa ylätason kutistetun kirjanmerkin alla, ylätason kirjanmerkki avautuu, niin että valittu kirjanmerkki tulee näkyviin.

25 Siirtyminen sivuminiatyyrien avulla Sivujen miniatyyrit ovat dokumentin sivujen pienoiskuvia. Sivut-paneelin miniatyyrien avulla voit muuttaa sivujen näyttötapaa ja siirtyä muille sivuille. Sivun miniatyyrissä oleva punainen sivunäkymäruutu ilmaisee, mikä sivun osa on parhaillaan näkyvissä. Voit muuttaa zoomausprosenttia muuttamalla tämän ruudun kokoa. (Katso kohtaa Näkymän suurentaminen ja pienentäminen.) Selaaminen sivujen miniatyyrin avulla: 1. Tuo Sivut-paneeli näkyviin valitsemalla ikkunan vasemmalla puolella oleva Sivutvälilehti tai valitsemalla Näytä > Suunnistuskielekkeet > Sivut. 2. Jos haluat siirtyä toiselle sivulle, napsauta sen miniatyyriä.

26 Siirtyminen linkkien avulla PDF-dokumentissa olevan linkin valitseminen vastaa Web-sivustossa olevan linkin valitsemista. Linkin kautta pääset PDF-dokumentin tekijän määrittämään paikkaan. Linkit voivat johtaa toiseen paikkaan samassa dokumentissa, toiseen PDF-dokumenttiin tai Websivustoon. Tekijä määrittää, millaisilta linkit näyttävät PDF-dokumentissa. Linkin valitseminen voi myös aloittaa video- tai äänileikkeen toiston tai avata tiedostoliitteen. Tietokoneessa on oltava tarvittava laitteisto ja ohjelmisto, jotta medialeikkeitä voi toistaa. Tietoja multimedia-asetusten muuttamisesta on kohdassa Multimedia-oletusarvojen määrittäminen. Huomautus: Jos et ole ladannut Adobe Readerin täydellistä versiota, et voi toistaa medialeikkeitä. Voit asentaa tarvittavat plug-init valitsemalla Ohje > Päivitykset. Linkin seuraaminen: 1. Valitse käsityökalu. 2. Siirrä osoitin sivun linkitetyn alueen päälle, jotta se muuttuu kädeksi, jossa on osoittava sormi (Kädessä on W-kirjain, jos linkki kohdistuu Web-sivuun.) Valitse sitten linkki.

27 Tasojen näyttäminen Adobe PDF -dokumentin sisältämät tiedot voivat olla eri tasoilla. PDF-dokumentissa näkyvät tasot perustuvat alkuperäisessä sovelluksessa luotuihin tasoihin. Voit tarkastella tasoja ja näyttää tai piilottaa kunkin tason sisällön suunnistusruudun Tasot-välilehden avulla. Lisätietoja tasojen käyttämisestä on kohdassa Tietoja Adobe PDF -dokumenttien tasoista. Tasot-välilehti A. Silmäsymboli ilmaisee näkyvissä olevan tason B. Piilotettu taso Tasojen tuominen näkyviin: 1. Valitse ikkunan vasemmalla puolella oleva Tasot-välilehti tai valitse Näytä > Suunnistuskielekkeet > Tasot. 2. Piilota tason sisältö valitsemalla silmäsymboli. Tuo piilotetun tason sisältö näkyviin valitsemalla tyhjä ruutu. Taso on näkyvissä, kun silmäsymboli on näkyvissä. Taso on piilotettu, kun silmäsymbolia ei ole näkyvissä.

28 Artikkelin säikeiden lukeminen Artikkelit ovat sähköisiä säikeitä, jotka johtavat dokumentin läpi. Artikkeli alkaa yleensä yhdeltä sivulta ja jatkuu toisaalla samassa dokumentissa samoin kuin tavallisessa sanomatai aikakauslehdessä. Artikkelia luettaessa näkymä suurenee tai pienenee niin, että käsiteltävänä oleva artikkelin osa täyttää näytön. Artikkelin lukeminen: 1. Tee jokin seuraavista: Avaa Artikkelit-paneeli valitsemalla Näytä > Suunnistuskielekkeet > Artikkelit. Aloita sitten artikkelin lukeminen kaksoisosoittamalla (kaksoisnapsauttamalla) artikkelin kuvaketta. Huomautus: Et voi avata Artikkelit-paneelia, jos katselet PDF-dokumenttia selaimessa. Avaa dokumentti Adobe Reader -ohjelmalla. Valitse käsityökalu ja osoita (napsauta) artikkelin kohtaa, josta haluat aloittaa lukemisen. 2. Osoitin muuttuu artikkelin seurantaosoittimeksi. Selaa artikkelia tekemällä jokin seuraavista: Siirry artikkelin seuraavalle sivulle painamalla Return tai napsauttamalla. Siirry edelliselle sivulle Vaihto-napsauttamalla tai painamalla Vaihto-Return. Siirry artikkelin alkuun painamalla Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Optio-osoittamalla (Mac OS) artikkelissa. Keskeytä artikkelin lukeminen painamalla Vaihto+Ctrl-näppäimiä (Windows) tai Vaihto +Optio-näppäimiä (Mac OS) ja osoittamalla (napsauttamalla). 3. Kun olet päässyt artikkelin loppuun, osoitin muuttuu artikkelin lopetusosoittimeksi. Paina Return tai napsauta, jotta pääset takaisin kohtaan, joka oli näytössä, ennen kuin aloitit artikkelin lukemisen.

29 Dokumenttien näyttötavan muuttaminen Adobe Reader sisältää joukon työkaluja, joilla voit säätää Adobe DPF -dokumenttien näkymää. Näitä ovat esimerkiksi yksinkertaiset Suurenna- ja Pienennä-työkalut. Voit määrittää näkymän myös kiertämällä sivuja ja määrittämällä, näkyykö yksi sivu kerrallaan vai näkyvätkö sivut jatkuvana jonona. Asiaan liittyviä aiheita: Sivun tarkastelukohdan muuttaminen Näkymän suurentaminen ja pienentäminen Sivuasettelun ja tulostussuunnan määrittäminen Dokumenttien lukeminen koko näytön tilassa

30 Sivun tarkastelukohdan muuttaminen Voit tarkastella haluamaasi kohtaa käsityökalua käyttämällä. Adobe PDF -sivun siirtäminen käsityökalulla muistuttaa paperiarkin siirtämistä työpöydällä kädellä. Sivun tarkastelukohdan muuttaminen: 1. Valitse käsityökalu. 2. Tee jokin seuraavista: Vedä sivua ylös- tai alaspäin. Lopeta vieritys vapauttamalla hiiren painike. Jos sivunäkymää on suurennettu paljon, vedä sivua myös vasemmalle ja oikealle, jotta näet sen kokonaan.

31 Näkymän suurentaminen ja pienentäminen Työkalurivi ja tilarivi tarjoavat useita tapoja PDF-dokumenttien näkymän suurentamiseen: Voit muuttaa dokumentin suurennusta Suurenna- ja Pienennä-työkaluilla. Dynaaminen suurennus -työkalun avulla voit muuttaa suurennusta vetämällä hiirellä ylöstai alaspäin. Työkalurivin suurennustoiminnot A. Zoomaa-valikko B. Pienennä-painike C. Suurennus-valikko D. Suurenna-painike Suurennussuhteen suurentaminen tai pienentäminen: Tee jokin seuraavista: Valitse työkalurivin Suurenna-painike tai Pienennä-painike tai valitse työkalurivin valikosta suurennussuhde. Valitse työkalurivin Zoomaa-valikosta Suurenna-työkalu tai Pienennä-työkalu ja osoita (napsauta) sitten sivua. Jos haluat suurentaa tietyn alueen, piirrä Suurennatyökalulla suorakulmio. Kun haluat lopettaa zoomauksen, valitse käsityökalu. Valitse työkalurivin suurennussuhdealue, kirjoita uusi prosenttiarvo ja paina Enter- tai Return-painiketta. Valitse työkalurivin Zoomaa-valikosta Dynaaminen suurennus -työkalu. Vedä sitten ylöspäin, niin vetämisen aloituskohta suurenee. Vedä alaspäin, jos haluat pienentää kyseistä kohtaa. Jos käyttämässäsi hiiressä on rulla, voit suurentaa näkymää pyörittämällä rullaa eteenpäin ja pienentää näkymää pyörittämällä rullaa taaksepäin. Kun Suurenna-työkalu on valittuna, voit pienentää näkymää pitämällä Altnäppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna. Kun Pienennä-työkalu on valittuna, voit suurentaa näkymää painamalla Ctrl- tai Optio-näppäintä. Kun jompikumpi zoomaustyökalu on valittuna, voit käyttää Dynaaminen suurennus -työkalua pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna Suurennussuhteen muuttaminen sivun miniatyyrin avulla: 1. Tuo sivujen miniatyyrit näkyviin valitsemalla ikkunan vasemmalla puolella oleva Sivutvälilehti. Kukin miniatyyri edustaa sivua. 2. Etsi nykyisen sivun miniatyyri ja siirrä osoitin sivunäkymäruudun oikeaan alakulmaan, niin että osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi. 3. Pienennä tai suurenna sivunäkymää vetämällä ruudun kulmaa. Miniatyyrin sivunäkymäruutu ilmaisee, mikä sivun osa näkyy kullakin hetkellä dokumenttiruudussa Sivun sovittaminen ikkunaan: Tee jokin seuraavista: Voit sovittaa sivun ikkunan koon mukaiseksi valitsemalla Näytä > Sovita sivulle tai valitsemalla työkaluriviltä Sovita sivulle. Voit sovittaa sivun ikkunan leveyden mukaiseksi valitsemalla Näytä > Sovita leveys tai valitsemalla työkaluriviltä Sovita leveys. Osa sivusta voi olla näkymättömissä. Voit sovittaa sivun tekstin ja kuvat ikkunan leveyden mukaisiksi valitsemalla Näytä > Sovita näkyvä tai valitsemalla työkaluriviltä Sovita näkyvä. Osa sivusta voi olla näkymättömissä. Jos haluat tietää dokumentin kokoon vaikuttavat pikanäppäimet, avaa Näytävalikko ja katso komentojen vieressä näkyviä näppäinten nimiä. Sivun palauttaminen todelliseen kokoonsa: Valitse Näytä > Todellinen koko tai valitse työkaluriviltä Todellinen koko. PDF-sivun todellinen koko on yleensä 100 %, mutta dokumentin suurennussuhde on voitu dokumenttia luotaessa määrittää joksikin muuksi.

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Ohjeen käyttö. Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1

Ohjeen käyttö. Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1 Ohjeen käyttö Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1 Ohjeen käyttö Online-ohjeen käyttäminen Adobe Acrobat Reader sisältää täydellisen PDF-muotoisen ohjejärjestelmän. Ohjejärjestelmässä on tietoja

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön.

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. ADOBE INCOPY Ohje ja opastusohjelmat Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. Kesäkuu 2013 Uudet ominaisuudet Osa sisällöstä, johon pääsee tällä sivulla olevien linkkien kautta,

Lisätiedot

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6

Lisätiedot

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset ovat osoitteessa http://help.adobe.com/fi_fi/legalnotices/index.html. iii Sisällys Luku 1: Resurssit

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3 Toimittajan käsikirja EPiServer CMS 7 Versio A, 2012 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Johdanto 5 Tietoja näistä ohjeista 5 EPiServer-ohjeen käyttäminen 5 EPiServer World -verkkoyhteisö

Lisätiedot

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1 Adobe Type Manager Deluxe 4.1 KŠyttšopas 1999 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Käyttöopas Windowsia varten Tämä käsikirja sekä siinä kuvattu ohjelmisto

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ Tekijänoikeudet 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Käyttö Adobe Acrobat 9 Standard Windowsissa If this guide is distributed with software that

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1

Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1 Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1 Tämän käyttöoppaan sisältö............................. 1 Corel Paint Shop Pro Photo

Lisätiedot

WINDOWS XP perusteita osa I

WINDOWS XP perusteita osa I WINDOWS XP perusteita osa I Hannu Mikkonen 1 1(1) WINDOWS XP perusteita osa I 2 WINDOWS XP Perusteita osa I Hannu Mikkonen 2(2) WINDOWS XP perusteita osa I 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 WINDOWS XP...1 1.1 Käyttöliittymä...1

Lisätiedot

Keynote 09 Käyttöopas

Keynote 09 Käyttöopas Keynote 09 Käyttöopas KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple-logo on Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Näppäimistön Apple-logon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Numbers 09 Käyttöopas

Numbers 09 Käyttöopas Numbers 09 Käyttöopas KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista suostumusta.

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

Tervetuloa Corel PaintShop Pro X5 -ohjelman käyttäjäksi... 1. Digitaalinen työnkulku... 9 Opi käyttämään Corel PaintShop Pro -ohjelmaa...

Tervetuloa Corel PaintShop Pro X5 -ohjelman käyttäjäksi... 1. Digitaalinen työnkulku... 9 Opi käyttämään Corel PaintShop Pro -ohjelmaa... Sisällys Tervetuloa Corel PaintShop Pro X5 -ohjelman käyttäjäksi.... 1 Käyttöoppaan sisältö................................... 1 Corel PaintShop Pro X5 -ohjelman uudet ominaisuudet......... 2 Corel-ohjelmien

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet Tampereen kaupunki Koulutusmoniste Hyvinvointipalvelut Etäopetuskeskus Windows Vista perusteet Sisällysluettelo 1. MIKÄ ON WINDOWS VISTA? 3 2. TIETOKONEEN OSAT 3 3. WINDOWS VISTAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 4

Lisätiedot

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ Mikrotietokoneissa on käytännössä täysin siirrytty käyttämään graafista käyttöliittymää, joka yleensä on nimeltään Windows, joskin kilpaileviakin järjestelmiä on. Sovellusten

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

Hal Screen Reader versio 9.0

Hal Screen Reader versio 9.0 Hal Screen Reader versio 9.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Puhelin: +44 (0) 1905

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

HYDRAVISION Käyttöopas

HYDRAVISION Käyttöopas HYDRAVISION Käyttöopas P/N 137-40340-30 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI sekä kaikki ATI-tuotteiden ja niiden ominaisuuksien nimet ovat ATI Technologies Inc:n tavaramerkkejä

Lisätiedot