Online-ohjeiden käyttäminen. Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen Miten-ikkunan käyttäminen Muiden aputoimintojen käyttäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Online-ohjeiden käyttäminen. Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen Miten-ikkunan käyttäminen Muiden aputoimintojen käyttäminen"

Transkriptio

1

2 Online-ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen Miten-ikkunan käyttäminen Muiden aputoimintojen käyttäminen

3 Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Adobe Reader 6.0 tarjoaa monia ominaisuuksia, jotka auttavat sinua työskentelyssäsi. Tästä esimerkkinä on ohjeikkuna, jota katselet juuri nyt. Tutustu eri tapoihin, joilla voit saada vastaukset kysymyksiisi. Siten saat ohjeiden eri osista suurimman hyödyn. Ohjedokumentaatio. Miten-sivut. (Katso kohtaa Miten-ikkunan käyttäminen.) Valintataulujen Ohje-painikkeet, online-resurssit ja plug-inien oppaat. (Katso kohtaa Muiden aputoimintojen käyttäminen.) Huomautus: Tähän tuotteeseen ei liity mitään painettua käyttöopasta. Online-ohje sisältää painetussa käyttöoppaassa tavallisesti olevat sisältöosat. Näitä ovat esimerkiksi yleiskuvaukset, selostukset, toimintojen kuvaukset ja tarvittavat toimenpiteet. Voit myös tulostaa Ohjeen eri aiheet. (Katso kohtaa Ohjeaiheiden tulostaminen.) Työkaluvihjeet näyttävät työalueen eri painikkeiden, työkalujen ja ohjausobjektien nimen. Nämä pienet ikkunat tulevat näkyviin, kun pidät osoitinta tunnistettavan kohteen kohdalla. Myös joissakin valintatauluissa on työkaluvihjeitä.

4 Ohjeiden käyttäminen Adobe Reader 6.0 sisältää helppokäyttöisen ohjejärjestelmän. Ohjejärjestelmässä on kattavat kuvaukset työkaluista, komennoista, käsitteistä, prosesseista ja pikanäppäimistä. Huomautus: Jos et käytä Adobe Readerin täydellistä versiota, täydellinen ohjejärjestelmä ei ole käytettävissäsi. Jos haluat ladata täydellisen ohjejärjestelmän, valitse Ohje > Adobe Reader Ohje ja noudata ohjeita. Ohjeen avaaminen: Valitse Ohje > Adobe Reader ohje. Adobe Reader 6.0:n täydellinen ohje avautuu erilliseen ikkunaan, jossa on kaksi ruutua: vasemmalla on suunnistusruutu ja oikealla aiheruutu. Voit etsiä haluamasi aiheet Ohje-suunnistusruudun välilehtien avulla. Kun esimerkiksi valitset Sisältö-välilehdessä otsikon, kyseinen aihe avautuu aiheruutuun. Adobe Reader 6.0:n ohjeet A. Ohje-suunnistusruudun Sisältö-, Etsi- ja Hakemisto-välilehdet B. Ohjeaiheruutu Voit muuttaa kahden ruudun leveyttä vetämällä niiden välissä olevaa pystypalkkia. Voit muuttaa koko ikkunan kokoa vetämällä ikkunan oikeasta alakulmasta. Pikavalikon (Windows) avulla voit myös siirtää Ohje-ikkunaa, muuttaa sen kokoa vapaasti, suurentaa tai pienentää sitä. Ohje-ikkuna pysyy näkyvissä, kunnes suljet sen. Ohjeen sulkeminen: Valitse sulkemispainike. Asiaan liittyviä aiheita: Aiheiden etsiminen Ohje-suunnistusruudun avulla Siirtyminen ohjeistuntohistoriassa Ohjeaiheiden tulostaminen

5 Aiheiden etsiminen Ohje-suunnistusruudun avulla Ohje-ikkuna avautuu, ja Sisältö-välilehti näkyy suunnistusruudussa. Voit siirtyä Sisältö-, Etsi- ja Hakemisto-sivuille valitsemalla kyseiset välilehdet. Sisältö-välilehti Valitsemalla Sisältö-välilehden näet ohjeet aiheen mukaan järjestettyinä kirjan sisällysluettelon tapaan. Voit kutistaa tai laajentaa jäsentelyn osoittamalla aiheiden vasemmalla puolella olevaa symbolia. Etsi-välilehti Etsi-välilehden avulla voit etsiä Ohjeesta haluamasi sanan. Kirjoita sana tekstiruutuun ja valitse Etsi. Tulosluettelossa näkyvät kaikkien niiden aiheiden otsikot, joissa etsitty sana esiintyy. Aiheet näkyvät siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät Sisältö-välilehdessä. Huomautus: Et voi rajata etsintää Ohjeesta totuusarvo-operaattorien (kuten AND, OR, NOT tai lainausmerkit) avulla. Jos kirjoitat vähintään kaksi sanaa, etsinnän tulokset sisältävät kaikki aiheet, joissa vähintään yksi etsitty sana esiintyy. Hakemisto-välilehti Hakemisto-välilehden avulla voit etsiä Ohjeen aiheita linkitetystä, aakkosellisesta toiminto-, ominaisuus- ja käsiteluettelosta. Voit selata hakemistoa kahdella tavalla. Voit laajentaa aiheiden jäsentelyn tai kutistaa sen aakkoskirjaimen alle osoittamalla ohjausobjekteja (+ tai -), siirtyä haluamasi termin kohdalle ja avata vastaavan ohjeaiheen osoittamalla linkkiä.

6 Siirtyminen ohjeistuntohistoriassa Ohjejärjestelmä säilyttää ohjeistunnon historiatiedot, niin että voit siirtyä avaamissasi aiheissa nopeasti taakse- ja eteenpäin. Voit käyttää Ohje-työkalurivin nuolipainikkeita. Palaa ohjeistunnon aikana aiemmin avaamiisi aiheisiin osoittamalla Edellinen aihe -painiketta. Palaa ohjeistuntohistoriassa uudelleen eteenpäin osoittamalla Seuraava aihe -painiketta. Kun lopetat Ohjeen käytön, päätät samalla istuntohistorian. Ohjehistoriatiedot katoavat.

7 Ohjeaiheiden tulostaminen Voit tulostaa minkä tahansa ohjedokumentaatiossa olevan aiheen: Kunkin aiheen voi tulostaa vain erillisenä. Et voi tulostaa samalla kertaa useita ohjeita tai ohjejärjestelmän kokonaista osaa. Ohjeaiheen tulostaminen: 1. Avaa ohjeaihe, jonka haluat tulostaa. 2. Valitse Tulosta aihe Ohje-työkaluriviltä.

8 Miten-ikkunan käyttäminen Miten-ikkuna täydentää Adobe Reader 6.0:n täydellistä ohjetta. Se sisältää tiettyjen toimenpiteiden vaiheittaiset ohjeet. Miten-ikkuna näkyy dokumentti-ikkunan oikealla puolella niin, ettei se koskaan peitä avoimena olevaa dokumenttia. Huomautus: Miten-sivut sisältävät vain kuvauksen tietyistä usein suoritettavista tehtävistä ja vain vähän taustatietoja. Katso täydelliset tiedot kohdasta Ohjeiden käyttäminen. Miten-ikkunan sulkeminen: Tee jokin seuraavista: Valitse Ohje > Miten > Yleiset aiheet. Valitse Näytä > Miten-ikkuna. Valitse työkalurivialueella Miten-painike. (Toimi näin, jos Adobe Reader on avoimena Web-selaimessasi.) Sulje Miten-ikkuna valitsemalla Piilota-painike. Voit myös kiinnittää Miten-ikkunan dokumentti-ikkunan vasemmalle tai oikealle puolelle. Miten-ikkunan kiinnittäminen: Napsauta Miten-otsikkoriviä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita Miten-otsikkoriviä (Mac OS) ja valitse Kiinnitetty vasemmalle tai Kiinnitetty oikealle. Miten-ikkunan leveyttä ei voi muuttaa. Korkeus säätyy sen mukaan, miten muutat dokumentti-ikkunaa. Asiaan liittyviä aiheita: Siirtyminen Miten-sivuilla

9 Siirtyminen Miten-sivuilla Miten-aiheissa olevat linkit ovat ristiviittauksia, jotka avaavat toisen Miten-sivun tai ohjejärjestelmän vastaavan aiheen. (Katso kohtaa Ohjeiden käyttäminen.) Miten-ikkunassa on Edellinen- ja Seuraava- -painikkeet, joilla voit siirtyä nykyisen istunnon aikana tarkastelemiesi sivujen välillä.

10 Muiden aputoimintojen käyttäminen Voit saada vastaukset kysymyksiisi myös muiden resurssien avulla. Joissakin valintatauluissa on Ohje-painike. Kun valitset tämän Ohje-painikkeen, näyttöön tulee Ohje-ikkuna, jonka aiheruudussa näkyy tilannekohtainen ohjeaihe. Ohje-valikossa on komentoja, jotka toimivat linkkeinä eri resursseihin ja viitetietoihin, esimerkiksi Järjestelmätiedot-ikkunaan (vain Windows). Se sisältää myös linkin onlinetukeen, joka vuorostaan sisältää muita linkkejä esimerkiksi tuotetietoihin ja tukidokumentaatioon.

11 Työskentelyalue Tietoja työskentelyalueesta Dokumenttien avaaminen PDF-dokumenttien tallentaminen Tietoja PDF-dokumenttien luomisesta Liikkuminen dokumenteissa Dokumenttien näyttötavan muuttaminen Työskentelyalueen mukauttaminen Aasialaisten kirjasinten käyttäminen Itäisen Euroopan ja Lähi-idän kielet Adobe PDF -tiedostoissa

12 Tietoja työskentelyalueesta Adobe Reader -ikkunassa on dokumenttiruutu, jossa Adobe PDF -dokumentit näkyvät. Vasemmassa reunassa on suunnistusruutu, joka helpottaa PDF-dokumentin selaamista. Ikkunan yläosan työkaluriveillä ja alaosan tilarivillä on muita toimintoja, joilla käsitellään PDF-dokumentteja. Oikeassa reunassa on Miten-ikkuna, jossa näkyvät usein suoritettavien tehtävien ohjeet. Adobe Readerin työskentelyalue A. Työkalurivit B. Dokumenttiruutu C. Suunnistusruutu (Kirjanmerkit-välilehti näkyvissä) D. Tilarivi E. Miten-ikkuna Asiaan liittyviä aiheita: Suunnistuskielekkeiden käyttäminen Pikavalikkojen käyttö Tietoja työkaluriveistä Työkalujen valitseminen Ominaisuudet-työkalurivin käyttäminen

13 Suunnistuskielekkeiden käyttäminen Välilehdissä näkyvät dokumentin kirjanmerkit, sivujen miniatyyrit ja artikkelit. Välilehdet sijaitsevat suunnistusruudussa työskentelyalueen vasemmalla puolella tai kelluvissa paneeleissa. Suunnistusruudun välilehtien näyttäminen tai piilottaminen: Tee jokin seuraavista: Valitse dokumenttiruudun vasemmalla alakulmassa oleva Näytä/piilota-symboli. Valitse Näytä > Suunnistuskielekkeet ja valitse valikosta haluamasi välilehti. Valitse dokumenttiruudun vasemmalla puolella oleva välilehden nimi. Huomautus: Adobe PDF -dokumentin tekijä määrittää suunnistuskielekkeiden sisällön. Joskus välilehti voi olla tyhjä. Komennon valitseminen välilehden Asetukset-valikosta: Avaa valikko valitsemalla välilehden yläreunassa Asetukset. Valitse sitten haluamasi komento. Komennot vaihtelevat sen mukaan, mikä välilehti on näkyvissä. Voit sulkea valikon valitsematta komentoa osoittamalla mitä tahansa kohtaa valikon ulkopuolella. Avaa valikko valitsemalla Asetukset-valinnan vieressä näkyvä kolmio Voit valita komentoja myös dokumenttiruudun valikosta. Avaa valikko valitsemalla välittömästi vierityspalkin yläpuolella oleva kolmio. Valitse sitten Dokumentin yhteenveto, Dokumentin tila, Tiedostoliitteet tai Oletusarvot.

14 Pikavalikkojen käyttö Acrobat sisältää pikavalikkoja, joissa on osoittimen osoittamaan kohteeseen liittyviä komentoja. Voit esimerkiksi avata työkalujen nimet ja asetukset sisältävän pikavalikon napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoittamalla (Mac OS) työkalurivialueella. Komennon valitseminen pikavalikosta: 1. Siirrä osoitin työskentelyalueella olevan kohteen, esimerkiksi kommentin, työkalurivin, kirjanmerkin tai dokumentin sivun päälle. 2. Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta (Windows) tai Controlosoittamalla (Mac OS). Valitse sitten haluamasi komento.

15 Tietoja työkaluriveistä Adobe Readerin työkalurivi on oikeastaan sarja työkalurivejä. Oletusasetus on, että jotkin niistä ovat näkyvissä ja jotkin piilotettuja. Oletusasetuksen mukaan avoimet työkalurivit A. Tiedosto-työkalurivi B. Perustyökalurivi C. Zoomaus-työkalurivi D. Kierrä näkymää -työkalurivi E. Tehtävät-työkalurivi Työkalun nimi tulee näkyviin, kun pidät osoitinta hetken työkalun kohdalla. Työkalurivien näyttäminen tai piilottaminen: Tee jokin seuraavista: Valitse Näytä > Työkalurivit ja valitse työkalurivi, jonka haluat näyttää tai piilottaa. Valintamerkki työkalurivin nimen vieressä ilmaisee, että työkalurivi on näkyvissä. Napsauta työkalurivialueella hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse työkalurivi, jonka haluat näyttää tai piilottaa. (Katso kohtaa Pikavalikkojen käyttö.) Voit piilottaa kaikki työkalurivit valitsemalla Näytä > Työkalurivit > Piilota työkalurivit. Voit tuoda ne uudelleen näkyviin valitsemalla Näytä Työkalurivit. Voit tuoda oletustyökalurivit näkyviin valitsemalla Näytä > Työkalurivit > Palauta työkalurivit. Tietoja työkalurivien ulkoasusta ja sijainnista on kohdassa Työskentelyalueen mukauttaminen.

16 Työkalujen valitseminen Yleensä kannattaa valita käsityökalu PDF-dokumentteja selattaessa. Voit kuitenkin valita useita muita käteviä työkaluja työkaluriveiltä. Huomautus: Olet ehkä huomannutkin, että tietyt työkalut, esimerkiksi kommentointityökalut, ovat käytettävissä joissakin dokumenteissa, mutta eivät kaikissa. Nämä työkalut ovat käytettävissä vain dokumenteissa, joihin on tietyt lisäkäyttöoikeudet. (Katso kohtaa Tietoja käyttöoikeuksista.) Työkalun valitseminen: Tee jokin seuraavista: Valitse Työkalut-valikosta työkalurivin nimi ja valitse sitten työkalu. Valitse näkyvä työkalu napsauttamalla sitä työkalurivillä tai painamalla sitä vastaavaa näppäintä. (Katso kohtaa Työkalujen valintanäppäimet.) Voit valita käsityökalun tilapäisesti poistamatta nykyisen työkalun valintaa pitämällä välinäppäintä painettuna. Voit valita suurennustyökalun tilapäisesti pitämällä välinäppäintä painettuna ja painamalla Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS). Valitse piilotettu työkalu pitämällä hiiren painiketta alhaalla joko samankaltaisen työkalun tai sen vieressä olevan kolmion päällä ja vetämällä osoitin lisätyökalujen luettelossa näkyvän työkalun päälle. Voit sijoittaa piilotetut työkalut työkalurivillä näkyvien työkalujen rinnalle valitsemalla kyseisen työkalun tai sen vieressä olevan kolmion ja valitsemalla Laajenna tämä painike tai Näytä työkalurivi. Voit kutistaa piilotetut työkalut uudelleen valitsemalla työkalujen oikealla puolella olevan kolmion. Piilotetun työkaluryhmän avaaminen valitsemalla työkalukuvakkeen kolmio

17 Ominaisuudet-työkalurivin käyttäminen Ominaisuudet-työkalurivi on erityisen kätevä, kun avaat dokumentin, johon liittyy tiettyjä lisäkäyttöoikeuksia. Valittu kohde määrää, mitkä työkalut näkyvät Ominaisuudettyökalurivillä. Kun Ominaisuudet-työkalurivi on näkyvissä, oletusasetus on, että se näkyy kelluvana työkalurivinä. Voit myös kiinnittää sen muiden työkalurivien viereen. Ominaisuudet-työkalurivin näyttäminen tai piilottaminen: 1. Valitse kohde, esimerkiksi huomautuskommentti, joka sisältää muokattavat ominaisuudet. 2. Tee jokin seuraavista: Valitse Näytä > Työkalurivit > Ominaisuusrivi. Voit myös napsauttaa työkalurivialueella hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoittaa sitä (Mac OS) ja valita pikavalikosta Ominaisuusrivi. Jos haluat muuttaa muita kuin Ominaisuudet-työkalurivillä mainittuja ominaisuuksia, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse Ominaisuudet.

18 Dokumenttien avaaminen Voit avata Adobe PDF -dokumentin sähköpostiohjelmasta, tiedostojärjestelmästä, Webselaimesta (vain Windows) tai valitsemalla Adobe Reader -ohjelmassa Tiedosto > Avaa. PDF-dokumentin ulkoasu vaihtelee sen mukaan, millaiset asetukset tekijä on määrittänyt. Dokumentti saattaa esimerkiksi avautua tietyn sivun kohdalta tai tietynkokoisena. PDFdokumentin tekijä on saattanut määrittää tarkennettuja käyttöoikeuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi kommenttien luomisen, lomakkeiden täyttämisen ja dokumenttien allekirjoittamisen. (Katso kohtaa Tietoja käyttöoikeuksista). Kun avaat Web-sivuista luodun Adobe PDF -dokumentin, voit siirtyä dokumentissa, voit tulostaa sen sivuja, voit zoomata sitä ja käsitellä sitä samoin kuin muitakin PDFdokumentteja. Jos Internet-yhteys on avoimena ja valitset PDF-dokumentissa olevan linkin, linkin kohteena oleva Web-sivu avautuu selaimeen. PDF-dokumentin avaaminen Adobe Reader -ohjelmalla: 1. Tee jokin seuraavista: Valitse Tiedosto > Avaa tai valitse Avaa-painike työkaluriviltä. Valitse Avaavalintataulusta vähintään yksi tiedostonimi ja valitse Avaa. PDF-dokumenttien tunniste on yleensä.pdf. (Windows) Valitse dokumentin tiedostonimi Tiedosto-valikosta. (Mac OS) Valitse Tiedosto > Avaa äskeinen tiedosto ja valitse sitten dokumentin tiedostonimi. 2. Jos Dokumentin tila -valintataulu tulee näyttöön, dokumentilla on erikoistila tai erikoisominaisuuksia. Se voi olla esimerkiksi hyväksytty tai sisältää lisäkäyttöoikeuksia. Valitse Sulje. Erikoistilojen symbolit näkyvät tilarivin vasemmassa alakulmassa. Saat dokumentin tilan näkyviin valitsemalla jonkin niistä. Jos dokumentti on määritetty avautumaan koko näytön tilassa, työkalurivi, komentorivi, valikkorivi ja ikkunan säätimet eivät näy. Voit poistua koko näytön tilasta painamalla Escnäppäintä (jos näin on määritetty oletusarvoissa) tai painamalla Ctrl+L (Windows) tai Komento+L (Mac OS). (Katso kohtaa Dokumenttien lukeminen koko näytön tilassa.) Jos avoimena on vähintään kaksi dokumenttia, voit vaihtaa dokumentista toiseen valitsemalla dokumentin nimen Ikkuna-valikosta. PDF-dokumentin avaaminen Adobe Reader -ohjelman ulkopuolella: Tee jokin seuraavista: Avaa PDF-liite sähköpostiohjelmasta. Useimmissa sähköpostiohjelmissa voit avata dokumentin kaksoisosoittamalla (kaksoisnapsauttamalla) liitekuvaketta. Napsauta PDF-tiedoston linkkiä Web-selaimessa. PDF-dokumentti voi avautua Webselaimeen. Jos näin käy, käytä Adobe Reader -ohjelman työkalurivejä PDF-dokumenttien tulostukseen, etsintään ja käsittelyyn, sillä valikkokomennot voivat liittyä selaimeen PDFdokumentin sijaan. (Katso kohtaa Adobe PDF -dokumenttien katseleminen Webselaimella (Windows).) Kaksoisosoita (kaksoisnapsauta) PDF-tiedoston kuvaketta tiedostojärjestelmässä. Huomautus: Mac OS -järjestelmässä ei ehkä voi avata Windowsissa luotua PDFdokumenttia kaksoisosoittamalla sen symbolia. Jos dokumentti ei avaudu kaksoisosoittaessasi sen symbolia Mac OS:ssä, avaa se Adobe Reader -ohjelman komennolla Tiedosto > Avaa.

19 PDF-dokumenttien tallentaminen Voit tallentaa Adobe PDF -dokumentin kopion. Jos dokumentin tekijä on myöntänyt lisäkäyttöoikeuksia, voit myös tallentaa kommentit, lomakekenttien sisällön tai digitaaliset allekirjoitukset, jotka olet lisännyt dokumenttiin. Jos avattava dokumentti sisältää lisäkäyttöoikeuksia, näyttöön tulee Dokumentin tila -valintataulu, jossa myönnetyt oikeudet näkyvät. (Katso kohtaa Tietoja käyttöoikeuksista.) Jos olet ladannut Adobe Readerin täydellisen version, voit myös tallentaa PDFdokumentin sisällön tekstimuotoon. Tämän ansiosta voit käyttää PDF-dokumentin tekstiä helposti uudelleen ja käyttää sitä myös näytönlukuohjelmissa, jotka eivät ole MSAAyhteensopivia. Adobe PDF -dokumentin kopion tallentaminen: 1. Tiedosto > Tallenna kopio. 2. Anna Tallenna kopio -valintataulussa tiedostonimi ja kansio ja valitse sitten Tallenna. Voit tallentaa tiedoston vain PDF-muotoon. Kommenttien, lomakekenttien merkintöjen ja digitaalisten allekirjoitusten tallentaminen: Tee jokin seuraavista: Jos haluat tallentaa muutokset nykyiseen dokumenttiin, valitse Tiedosto > Tallenna. Jos haluat tallentaa muutokset uuteen dokumenttiin, valitse Tiedosto > Tallenna nimellä. Huomautus: Jos katselet lisäkäyttöoikeuksia sisältävää dokumenttia selaimessa, voit käyttää vain Tallenna kopio -komentoa. Adobe PDF -dokumentin tallentaminen tekstitiedostoon: 1. Valitse Tiedosto > Tallenna tekstinä. 2. Anna Tallenna tekstinä -valintataulussa tiedostonimi ja kansio ja valitse sitten Tallenna. Tiedosto tallentuu, ja sen tunnisteeksi tulee.txt.

20 Tietoja PDF-dokumenttien luomisesta Acrobat Reader -ohjelmalla ei voi luoda Adobe PDF -dokumentteja. Sen sijaan on käynnistettävä Adobe Acrobat tai muu PDF-dokumentteja tallentava sovellus, esimerkiksi Adobe InDesign tai Adobe FrameMaker. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit valita Tiedosto > Luo Adobe PDF online-tilassa ja noudattaa sitten Adoben Web-sivustossa olevia ohjeita tilauspalvelujen käytöstä PDF-dokumenttien luonnissa. Lisätietoja PDFdokumenttien luonnista on Adoben Web-sivustossa (www.adobe.com).

21 Liikkuminen dokumenteissa Voit siirtyä Adobe PDF -dokumenteissa paikasta toiseen selaamalla tai käyttämällä suunnistustyökaluja, kuten kirjanmerkkejä, miniatyyrisivuja ja linkkejä. Dokumenteissa voi siirtyä myös taaksepäin lähtökohtaan. Asiaan liittyviä aiheita: Dokumenttien selaaminen Palaaminen taaksepäin katselureitillä Siirtyminen kirjanmerkkien avulla Siirtyminen sivuminiatyyrien avulla Siirtyminen linkkien avulla Tasojen näyttäminen Artikkelin säikeiden lukeminen

22 Dokumenttien selaaminen Ikkunan alareunassa olevan tilarivin suunnistuspainikkeiden avulla voit liikkua nopeasti dokumenteissa. Voit selata PDF-dokumentin sivuja myös valikkokomentojen, Suunnistustyökalurivin ja pikanäppäinten avulla. Suunnistuspainikkeet A. Ensimmäinen sivu -painike B. Edellinen sivu -painike C. Nykyinen sivu D. Seuraava sivu -painike E. Viimeinen sivu -painike Siirtyminen toiselle sivulle: Tee jokin seuraavista: Voit siirtyä ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle valitsemalla tilarivin Ensimmäinen sivu - painikkeen tai Viimeinen sivu -painikkeen tai valitsemalla Näytä > Siirry > Ensimmäinen sivu tai Viimeinen sivu. Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle valitsemalla tilarivin Seuraava sivu - painikkeen tai Edellinen sivu -painikkeen tai valitsemalla Näytä > Siirry > Seuraava sivu tai Edellinen sivu. Jos olet valinnut Sovita sivulle -näkymän ja sivuasettelu on asetettu yhdeksi sivuksi, voit siirtää sivua alas- tai ylöspäin ala- ja ylänuolinäppäimillä. (Katso kohtaa Sivuasettelun ja tulostussuunnan määrittäminen.) Lisätietoja näppäimistä, joilla voi siirtyä dokumentissa, on kohdassa Pikanäppäimet. Suunnistus-työkalurivin käyttäminen: 1. Napsauta työkalurivialuetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse Suunnistus. 2. Siirry dokumentissa eteen- tai taaksepäin valitsemalla vastaava painike. Siirtyminen sivulle numeron mukaan: Tee jokin seuraavista: Valitse Näytä > Siirry > sivulle, kirjoita sivunumero ja valitse OK. Vedä pystyvierityspalkin vieritysruutua, kunnes haluamasi sivunumero on näkyvissä. Valitse sivunumero tilariviltä, kirjoita kohdesivun numero ja paina Enter- tai Returnnäppäintä. Huomautus: Jos dokumentin sivunumerot poikkeavat sivujen todellisesta sijainnista PDFtiedostossa, sivun sijainti saattaa näkyä sulkeissa tilarivillä. Jos esimerkiksi 18-sivuisen luvun ensimmäisen sivun numero on 223, numero voi näkyä muodossa 223 (1 / 18). Voit kaksoisosoittaa (kaksoisnapsauttaa) sulkeilla ympäröityä kohtaa, muuttaa sivun sijaintinumeroa ja siirtyä kyseiselle sivulle painamalla Enter- tai Return-näppäintä. Lisätietoja loogisten sivunumeroiden ottamisesta käyttöön tai niiden poistamisesta käytöstä on kohdassa Sivun näyttö -oletusarvot. Dokumentin automaattinen selaaminen: 1. Valitse Näytä > Automaattinen vieritys. 2. Voit lopettaa vierityksen loppuun painamalla Esc-näppäintä.

23 Palaaminen taaksepäin katselureitillä Katseltuasi dokumentteja voit palata vaiheittain kohtaan, josta aloitit. Palaaminen taaksepäin katselureitillä: Tee jokin seuraavista: Voit palata taaksepäin Adobe PDF -dokumentissa valitsemalla Näytä > Siirry > Edellinen näkymä tai Seuraava näkymä. Seuraava näkymä -komento on käytettävissä vain, jos olet aiemmin valinnut Edellinen näkymä -komennon. Jos katselet PDF-dokumenttia selaimessa, voit siirtyä näkymästä toiseen Suunnistustyökalurivin avulla. Napsauta työkalurivialuetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita sitä (Mac OS) ja valitse Suunnistus. Valitse Siirry edelliseen näkymään tai Siirry seuraavaan näkymään. Kun haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan PDF-dokumenttiin, valitse Näytä > Siirry > Edellinen dokumentti tai Seuraava dokumentti. Nämä komennot avaavat muita PDFdokumentteja, jos ne on suljettu.

24 Siirtyminen kirjanmerkkien avulla Kirjanmerkit muodostavat sisällysluettelon; yleensä ne vastaavat lukuja ja dokumentin osia. Kirjanmerkit näkyvät dokumenttiruudussa. Adobe PDF -dokumentin tekijä määrittää, mitkä kirjanmerkit näkyvät. Kirjanmerkit-välilehti A. Kirjanmerkit-välilehti B. Laajennettu kirjanmerkki C. Valitse, jotta Asetukset-valikko avautuu Selaaminen kirjanmerkin avulla: 1. Tuo kirjanmerkit näkyviin valitsemalla ikkunan vasemmalla puolella oleva Kirjanmerkitvälilehti tai valitsemalla Näytä > Suunnistuskielekkeet > Kirjanmerkit. 2. Kun haluat siirtyä johonkin aiheeseen kirjanmerkin avulla, valitse kirjanmerkki. Voit laajentaa ylätason kirjanmerkin valitsemalla sen kohdalla olevan plusmerkin (+). Voit piilottaa kirjanmerkin alatasot valitsemalla sen kohdalla olevan miinusmerkin (-). Huomautus: Kirjanmerkin valitseminen saattaa aiheuttaa jonkin toiminnon käynnistymisen toiseen paikkaan siirtymisen sijaan. Toiminta riippuu kirjanmerkin tyypistä. Jos kirjanmerkkiluettelo katoaa valitessasi kirjanmerkin, tuo luettelo uudelleen näkyviin valitsemalla Kirjanmerkit-välilehti. Jos haluat Kirjanmerkit-välilehden pysyvän aina näkyvissä kirjanmerkin valitsemisen jälkeen, avaa Asetukset-valikko Kirjanmerkitpaneelin yläreunasta ja varmista, ettei Piilota käytön jälkeen -asetus ole valittuna. Kun vierität dokumenttia, valitse Näyttää nykyisen sivun kirjanmerkin -painike Kirjanmerkit-paneelin yläreunassa, niin näet nykyisen sijaintisi dokumentissa. Jos kirjanmerkki on piilossa ylätason kutistetun kirjanmerkin alla, ylätason kirjanmerkki avautuu, niin että valittu kirjanmerkki tulee näkyviin.

25 Siirtyminen sivuminiatyyrien avulla Sivujen miniatyyrit ovat dokumentin sivujen pienoiskuvia. Sivut-paneelin miniatyyrien avulla voit muuttaa sivujen näyttötapaa ja siirtyä muille sivuille. Sivun miniatyyrissä oleva punainen sivunäkymäruutu ilmaisee, mikä sivun osa on parhaillaan näkyvissä. Voit muuttaa zoomausprosenttia muuttamalla tämän ruudun kokoa. (Katso kohtaa Näkymän suurentaminen ja pienentäminen.) Selaaminen sivujen miniatyyrin avulla: 1. Tuo Sivut-paneeli näkyviin valitsemalla ikkunan vasemmalla puolella oleva Sivutvälilehti tai valitsemalla Näytä > Suunnistuskielekkeet > Sivut. 2. Jos haluat siirtyä toiselle sivulle, napsauta sen miniatyyriä.

26 Siirtyminen linkkien avulla PDF-dokumentissa olevan linkin valitseminen vastaa Web-sivustossa olevan linkin valitsemista. Linkin kautta pääset PDF-dokumentin tekijän määrittämään paikkaan. Linkit voivat johtaa toiseen paikkaan samassa dokumentissa, toiseen PDF-dokumenttiin tai Websivustoon. Tekijä määrittää, millaisilta linkit näyttävät PDF-dokumentissa. Linkin valitseminen voi myös aloittaa video- tai äänileikkeen toiston tai avata tiedostoliitteen. Tietokoneessa on oltava tarvittava laitteisto ja ohjelmisto, jotta medialeikkeitä voi toistaa. Tietoja multimedia-asetusten muuttamisesta on kohdassa Multimedia-oletusarvojen määrittäminen. Huomautus: Jos et ole ladannut Adobe Readerin täydellistä versiota, et voi toistaa medialeikkeitä. Voit asentaa tarvittavat plug-init valitsemalla Ohje > Päivitykset. Linkin seuraaminen: 1. Valitse käsityökalu. 2. Siirrä osoitin sivun linkitetyn alueen päälle, jotta se muuttuu kädeksi, jossa on osoittava sormi (Kädessä on W-kirjain, jos linkki kohdistuu Web-sivuun.) Valitse sitten linkki.

27 Tasojen näyttäminen Adobe PDF -dokumentin sisältämät tiedot voivat olla eri tasoilla. PDF-dokumentissa näkyvät tasot perustuvat alkuperäisessä sovelluksessa luotuihin tasoihin. Voit tarkastella tasoja ja näyttää tai piilottaa kunkin tason sisällön suunnistusruudun Tasot-välilehden avulla. Lisätietoja tasojen käyttämisestä on kohdassa Tietoja Adobe PDF -dokumenttien tasoista. Tasot-välilehti A. Silmäsymboli ilmaisee näkyvissä olevan tason B. Piilotettu taso Tasojen tuominen näkyviin: 1. Valitse ikkunan vasemmalla puolella oleva Tasot-välilehti tai valitse Näytä > Suunnistuskielekkeet > Tasot. 2. Piilota tason sisältö valitsemalla silmäsymboli. Tuo piilotetun tason sisältö näkyviin valitsemalla tyhjä ruutu. Taso on näkyvissä, kun silmäsymboli on näkyvissä. Taso on piilotettu, kun silmäsymbolia ei ole näkyvissä.

28 Artikkelin säikeiden lukeminen Artikkelit ovat sähköisiä säikeitä, jotka johtavat dokumentin läpi. Artikkeli alkaa yleensä yhdeltä sivulta ja jatkuu toisaalla samassa dokumentissa samoin kuin tavallisessa sanomatai aikakauslehdessä. Artikkelia luettaessa näkymä suurenee tai pienenee niin, että käsiteltävänä oleva artikkelin osa täyttää näytön. Artikkelin lukeminen: 1. Tee jokin seuraavista: Avaa Artikkelit-paneeli valitsemalla Näytä > Suunnistuskielekkeet > Artikkelit. Aloita sitten artikkelin lukeminen kaksoisosoittamalla (kaksoisnapsauttamalla) artikkelin kuvaketta. Huomautus: Et voi avata Artikkelit-paneelia, jos katselet PDF-dokumenttia selaimessa. Avaa dokumentti Adobe Reader -ohjelmalla. Valitse käsityökalu ja osoita (napsauta) artikkelin kohtaa, josta haluat aloittaa lukemisen. 2. Osoitin muuttuu artikkelin seurantaosoittimeksi. Selaa artikkelia tekemällä jokin seuraavista: Siirry artikkelin seuraavalle sivulle painamalla Return tai napsauttamalla. Siirry edelliselle sivulle Vaihto-napsauttamalla tai painamalla Vaihto-Return. Siirry artikkelin alkuun painamalla Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Optio-osoittamalla (Mac OS) artikkelissa. Keskeytä artikkelin lukeminen painamalla Vaihto+Ctrl-näppäimiä (Windows) tai Vaihto +Optio-näppäimiä (Mac OS) ja osoittamalla (napsauttamalla). 3. Kun olet päässyt artikkelin loppuun, osoitin muuttuu artikkelin lopetusosoittimeksi. Paina Return tai napsauta, jotta pääset takaisin kohtaan, joka oli näytössä, ennen kuin aloitit artikkelin lukemisen.

29 Dokumenttien näyttötavan muuttaminen Adobe Reader sisältää joukon työkaluja, joilla voit säätää Adobe DPF -dokumenttien näkymää. Näitä ovat esimerkiksi yksinkertaiset Suurenna- ja Pienennä-työkalut. Voit määrittää näkymän myös kiertämällä sivuja ja määrittämällä, näkyykö yksi sivu kerrallaan vai näkyvätkö sivut jatkuvana jonona. Asiaan liittyviä aiheita: Sivun tarkastelukohdan muuttaminen Näkymän suurentaminen ja pienentäminen Sivuasettelun ja tulostussuunnan määrittäminen Dokumenttien lukeminen koko näytön tilassa

30 Sivun tarkastelukohdan muuttaminen Voit tarkastella haluamaasi kohtaa käsityökalua käyttämällä. Adobe PDF -sivun siirtäminen käsityökalulla muistuttaa paperiarkin siirtämistä työpöydällä kädellä. Sivun tarkastelukohdan muuttaminen: 1. Valitse käsityökalu. 2. Tee jokin seuraavista: Vedä sivua ylös- tai alaspäin. Lopeta vieritys vapauttamalla hiiren painike. Jos sivunäkymää on suurennettu paljon, vedä sivua myös vasemmalle ja oikealle, jotta näet sen kokonaan.

31 Näkymän suurentaminen ja pienentäminen Työkalurivi ja tilarivi tarjoavat useita tapoja PDF-dokumenttien näkymän suurentamiseen: Voit muuttaa dokumentin suurennusta Suurenna- ja Pienennä-työkaluilla. Dynaaminen suurennus -työkalun avulla voit muuttaa suurennusta vetämällä hiirellä ylöstai alaspäin. Työkalurivin suurennustoiminnot A. Zoomaa-valikko B. Pienennä-painike C. Suurennus-valikko D. Suurenna-painike Suurennussuhteen suurentaminen tai pienentäminen: Tee jokin seuraavista: Valitse työkalurivin Suurenna-painike tai Pienennä-painike tai valitse työkalurivin valikosta suurennussuhde. Valitse työkalurivin Zoomaa-valikosta Suurenna-työkalu tai Pienennä-työkalu ja osoita (napsauta) sitten sivua. Jos haluat suurentaa tietyn alueen, piirrä Suurennatyökalulla suorakulmio. Kun haluat lopettaa zoomauksen, valitse käsityökalu. Valitse työkalurivin suurennussuhdealue, kirjoita uusi prosenttiarvo ja paina Enter- tai Return-painiketta. Valitse työkalurivin Zoomaa-valikosta Dynaaminen suurennus -työkalu. Vedä sitten ylöspäin, niin vetämisen aloituskohta suurenee. Vedä alaspäin, jos haluat pienentää kyseistä kohtaa. Jos käyttämässäsi hiiressä on rulla, voit suurentaa näkymää pyörittämällä rullaa eteenpäin ja pienentää näkymää pyörittämällä rullaa taaksepäin. Kun Suurenna-työkalu on valittuna, voit pienentää näkymää pitämällä Altnäppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna. Kun Pienennä-työkalu on valittuna, voit suurentaa näkymää painamalla Ctrl- tai Optio-näppäintä. Kun jompikumpi zoomaustyökalu on valittuna, voit käyttää Dynaaminen suurennus -työkalua pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna Suurennussuhteen muuttaminen sivun miniatyyrin avulla: 1. Tuo sivujen miniatyyrit näkyviin valitsemalla ikkunan vasemmalla puolella oleva Sivutvälilehti. Kukin miniatyyri edustaa sivua. 2. Etsi nykyisen sivun miniatyyri ja siirrä osoitin sivunäkymäruudun oikeaan alakulmaan, niin että osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi. 3. Pienennä tai suurenna sivunäkymää vetämällä ruudun kulmaa. Miniatyyrin sivunäkymäruutu ilmaisee, mikä sivun osa näkyy kullakin hetkellä dokumenttiruudussa Sivun sovittaminen ikkunaan: Tee jokin seuraavista: Voit sovittaa sivun ikkunan koon mukaiseksi valitsemalla Näytä > Sovita sivulle tai valitsemalla työkaluriviltä Sovita sivulle. Voit sovittaa sivun ikkunan leveyden mukaiseksi valitsemalla Näytä > Sovita leveys tai valitsemalla työkaluriviltä Sovita leveys. Osa sivusta voi olla näkymättömissä. Voit sovittaa sivun tekstin ja kuvat ikkunan leveyden mukaisiksi valitsemalla Näytä > Sovita näkyvä tai valitsemalla työkaluriviltä Sovita näkyvä. Osa sivusta voi olla näkymättömissä. Jos haluat tietää dokumentin kokoon vaikuttavat pikanäppäimet, avaa Näytävalikko ja katso komentojen vieressä näkyviä näppäinten nimiä. Sivun palauttaminen todelliseen kokoonsa: Valitse Näytä > Todellinen koko tai valitse työkaluriviltä Todellinen koko. PDF-sivun todellinen koko on yleensä 100 %, mutta dokumentin suurennussuhde on voitu dokumenttia luotaessa määrittää joksikin muuksi.

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Keskipainike (rulla)

Keskipainike (rulla) Pikanäppäimet Käyttö hiirellä Keskipainike (rulla) Panoroi Näkymän keskittäminen Napsautus + veto Kaksoisnapsautus Ykköspainike Kakkospainike Työkalukäyttö Napsautus Pikavalikko Napsautus Panoroi Napsautus

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta:

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta: Kertausharjoitus Koe alkaa palvelimelta käynnistettävällä lyhyellä kuunteluosiolla, jonka sinä käynnistät. Sinun ei tarvitse odottaa kuunteluosion loppumista vaan voit edetä seuraaviin tehtäviin, kun koet

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Siirtyminen OneNote versioon

Siirtyminen OneNote versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft OneNote 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin OneNote 2007. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot