Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä"

Transkriptio

1 Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä Loppuraportti Sivistys- ja kulttuuripalvelut Asiantuntijapalveluiden kehittämisyksikkö Oulun kaupunki

2 1. Tausta Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä hanke (LNPO-osallisuushanke) toteutettiin osana TUKEVA 3 juurruttamishankkeen Oulun seudun osahanketta. Hanke on toiminnallisesti jatkoa Oulun seudulla loka-joulukuussa 2012 toteutetulle hankkeelle. Oulun seutuorganisaation loputtua, jäljelle jäänyt valtionavustus 6863 palautettiin Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka myönsi sen Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluille hankkeen jatkamiseksi. Hankkeen toteuttaminen on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitteena on ollut edelleen tukea Oulun seudun kuntia (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä) toteuttamaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, joka on laadittu TUKEVA hankkeissa ensin seudullisesti ja sen jälkeen kuntakohtaisesti. Hankkeessa on keväällä 2013 keskitytty Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 ohjelman kriittiseen toimenpideohjelmaan 5: Kasvu osallistuvaan kansalaisuuteen. Hankkeessa tarkasteltiin erityisesti lasten ja nuorten vanhempien osallisuutta, sillä se nousi yhdeksi kehittämiskohteeksi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laaditussa Osallisuusraportissa. Hanke liittyy valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman strategiseen tavoitteeseen 1: Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi. 2. Toteutunut toiminta Hankkeen toiminnalle asetettiin hankesuunnitelmassa kolme tavoitetta: 1) Projektityöntekijä tukee kuntia osallistavien toimenpiteiden toteuttamisessa, 2) Koota hyviä osallistavia käytänteitä ja 3) Toteuttaa kysely järjestöille kuntayhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta. Toimintaan osallistuneet on raportoitu tarkemmin liitteessä 1. Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavilla tavoilla: 1) Projektityöntekijä eli osallisuusaktivaattori on ollut kuntien käytettävissä osallisuustoiminnan kehittämiseksi. Kevään aikana yhteistyötä on tehty Kempeleen kunnan nuorisofoorumin kanssa. Nuorisofoorumi toteutti kunnanvaltuustolle illan, jossa esiteltiin nuorten toteuttaman kyselyn tulokset. Nuoret valmistautuivat valtuustoiltaan osallisuusleirillä Hailuodossa draamaharjoituksin Marko Pohjanrinteen ohjauksessa, tutustuivat kyselyn tuloksiin nuoriso-ohjaaja Sanna Tauriaisen kanssa sekä tutustuivat oppilaskuntien toimintamahdollisuuksiin osallisuusaktivaattorin kanssa. Yhtenä konkreettisena tuloksena valtuustoillan keskustelusta on kesätyösetelin kehittäminen, joka käynnistyi Kempeleessä valtuustoillan jälkeen. Hankkeessa järjestettiin Isien ja äitien äänellä -seminaari vanhempien osallisuudesta. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien akatemian ja TUKEVA 3 juurruttamishankkeen Oulun seudun osahankkeen kanssa. Seminaarista tiedotettiin kutsulla lnpo-kuntatyöryhmille, seudun kuntien introissa, mediakutsulla, sekä Seutunappi-sivustolla ja sähköpostilla järjestöille. Seminaarissa puhujina olivat Oulun apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, dosentti Matti Rimpelä Tampereen yliopistosta, tutkija Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkostosta, projektipäällikkö Riitta Alatalo Vanhempien akatemiasta, toiminnanjohtaja Timo Peltovuori Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä ja isätyöntekijä Ilmo Saneri Miessakit ry:stä. Seminaari oli suunnattu Oulun seudun kuntien toimijoille, mutta osallistujia oli myös Oulunkaaren alueelta järjestettiin Isät äänessä vanhempainilta Oulun seudun kuntien isille. Vanhempainiltakutsu lähetettiin kaikkien seudun kuntien peruskouluille ja päiväkodeille välitettäväksi isille. Lisäksi tiedotettiin lnpokuntatyöryhmiä sekä lähetettiin mediakutsu. Ilta rakentui vapaalle keskustelulle, jonka aloitti paikallinen isä, toimitusjohtaja Lippo Mikola. Keskustelua ohjasivat dosentti Matti Rimpelä, tutkija Tomi Kiilakoski ja isätyöntekijä Ilmo Saneri. Isien illat nähdään tarpeellisiksi, mutta rajattuna tarkemmin tietyn teeman ympärille. Vanhempainilta järjestettiin yhteistyössä Vanhempien akatemian ja TUKEVA 3 Oulun seudun osahankkeen kanssa.

3 2) Toiseksi tavoitteena on edelleen ollut koota lapsia, nuoria ja vanhempia osallistavia hyviä käytänteitä Oulun seudun kunnista. Näitä on koottu muutamia (Kempeleen valtuustoilta, Lumijoen vanhempien foorumi, lausuntopyyntö nuorilta Oulussa, osallisuusleiri Oulussa). Menetelmien kuvaukset lähetetään tiedoksi kuntien LNPO-kuntatyöryhmille. Hankkeen aikana on todettu, että osallistavia menetelmiä on olemassa paljon, mutta niiden dokumentointia ja jakamista eri toimijoiden välillä pitäisi kehittää. 3) Kolmantena tavoitteena oli tehdä kysely järjestöille vanhempien osallisuudesta ja järjestöjen osallistumisesta kuntapalveluiden kehittämiseen. Kysely toteutettiin zef-kyselynä ja se välitettiin järjestöille piirijärjestöjen kautta. Kyselyyn vastasi 30 järjestöjen edustajaa. Kyselyn tulokset jäivät vaatimattomiksi. Vastaukset on raportoitu lyhyesti kuntien lnpo-kuntatyöryhmille. Vastausten mukaan järjestöt eivät juuri osallistu kuntien palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin. Järjestöjen rooli osallisuuden ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä on vastaajien mukaan toiminnan järjestämisessä ja sosiaalisten suhteiden luomisessa. 3. Osallistuneet työntekijät ja ohjausryhmä Hankkeessa työskenteli projektityöntekijänä Asta Kaarniemi , josta % työajalla ja % työajalla (0,2 henkilötyövuotta). Lnpo-asiantuntija, dosentti Matti Rimpelä on työskennellyt hankkeessa 4 päivää (0,01 htv) ja tutkija Tomi Kiilakoski on työskennellyt hankkeelle 11 tuntia Isien ja äitien äänellä seminaarissa puheenjohtajana ja luennoitsijana sekä Isät äänessä vanhempainillassa puheenjohtajana. Muut hankkeeseen osallistuneet työntekijät ovat: Vastuullinen johtaja Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuurijohtaja, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki, hankkeen toiminnallinen johtaja Kaisu Haapala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki, taloussihteeri Liisa Saksio, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki, projektipäällikkö Leena Hassi, TUKEVA 3-juurruttamishanke, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki. Osallisuusaktivaattori on osallistunut TUKEVA 3 Oulun seudun osahankkeen tiimikokouksiin viikoittain. Tiimikokouksissa on käsitelty hankkeen käytännön toteutukseen liittyviä asioita. Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana kolme kertaa , ja Ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtaja Kaisu Haapala, nuorisotoimen johtaja, Oulun kaupunki, sihteeri Asta Kaarniemi, osallisuusaktivaattori, Oulun kaupunki. Jäsenet: Leena Hassi, projektipäällikkö, TUKEVA 3 hanke; Minna Hellsten, suunnittelija, Oulun kaupunki, SIKU/ perusopetus- ja nuorisopalvelut; Mika Nieminen, osallisuusvalmentaja, Oulun kaupunki, SIKU/ perusopetus- ja nuorisopalvelut; Riitta Veijola, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, SIKU/ perusopetus- ja nuorisopalvelut ja asiantuntijoina Matti Rimpelä, dosentti, Tampereen yliopisto (ostopalvelu, erillisenä hankintana); Claes Krüger, kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki; Tomi Kiilakoski, tutkija, Nuorisotutkimusseura (erillisenä hankintana). Seudun muista kunnista ei tämän hankkeen ohjausryhmään saatu osallistujia. 4. Hankkeen kustannukset Hankkeen rahoitus (Liite 2) koostui kuntien omarahoitusosuudesta 6863 sekä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen myöntämästä 6863 valtionavustuksesta valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan toteuttamiseksi. Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset olivat 12874,89. Näin palautettavaksi jää ELY:lle 425,56 ja kunnille 425,56. Kustannukset toteutuivat eri kuluriveillä kuin hankesuunnitelmassa, mikä on selitetty raportointilomakkeen erillisellä liitteellä. 5. Viestintä ja toiminnan vaikutus kuntiin

4 Hankkeen viestintä on toteutunut viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tapahtumiin liittyvän tiedottamisen lisäksi hankkeesta on tiedotettu TUKEVA 3 Oulun seudun osahankkeen puolivuotistiedotteessa maaliskuussa Hankkeen tiedottaminen kuntiin on tapahtunut sähköpostitse sekä LNPO-kuntakierroksilla, joihin projektityöntekijä on osallistunut Hailuodossa sekä Tyrnävällä, Muhoksella ja Lumijoella Oulun kaupungille tiedottaminen on tapahtunut ohjausryhmässä. Hanke on tarjonnut kunnille tietoa osallisuuden toteutumisesta kunnissa. Osallisuus on teemana tullut näkyvämmäksi ja kunnilla on ollut mahdollisuus saada siitä lisää tietoa kuntakohtaisten lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien laatimisen tueksi. Mahdollisessa jatkohankkeessa tavoitteena on vastuuttaa kuntia liittämään osallisuus rakenteellisesti kuntien toimintaan, jolloin osallisuus voi toteutua kunnissa laajemmin, eikä jää vain maininnoiksi lnpo-teksteihin tai yksittäisten toimialojen vastuulle.

5 Liite 1 Osallistujat Tilaisuuden nimi Tyttö Poika Aikuinen Yht. Kempeleen osallisuusleiri Kempeleen valtuustoilta Isien ja äitien äänellä seminaari Isät äänessä vanhempainilta Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Yhteensä

6 Liite 2 LNPO-osallisuushanke on sisällöllisesti toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti ajalla Oulun seutuorganisaation päätyttyä hanke siirtyi Oulun kaupungin hallinnoimaksi. Tässä siirrossa tilirivit muuttuivat, minkä vuoksi kustannukset ovat kirjautuneet eri riveille kuin hankesuunnitelmassa (taulukko alla). Toteutuneet kustannukset ovat hankesuunnitelman mukaisia ja hyväksyttäviä. Hankkeen siirryttyä kaupungille, vuokrakustannukset ovat olleet ei-hyväksyttäviä kuluja. Tämän takia vuokra- ja leasingkustannukset eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaan. Vuokrat on maksettu Oulun kaupungin kehittämismäärärahasta, joten hankkeen budjetista ELY:lle ja Oulun seudulle palautetaan vuokria vastaava osuus hankkeen budjetista. Kustannukset Koko hankkeen budjetti 2013 Toteuma yhteensä Elyn ja seudun hyväksymät kustannukset Kh:n rahoittamat kustannukset Henkilöstökustannukset , ,55 Asta Kaarniemi 7833, ,63 Tomi Kiilakoski 498,12 498,12 Matti Rimpelä 2416, ,80 Matkakustannukset ,31 633,31 Kurssi- ja luentokustannukset 330 0,00 Materiaali- ja välinekustannukset ,00 Vuokra- ja leasingkustannukset ,43 269,28 778,15 Ravitsemis-, majoituskustannukset , ,75 Yhteensä , ,89 778,15 Budjettia käyttämättä koko toteuman jälkeen 72,96 Rahoitus 2013 Palautettavat PPL (50%) Ei-hyväksyttävät vuokrakulut 778,15 Oulun seudun kunnat (50%) käyttämättäjäänyt 72,96 Yhteensä Yhteensä 851,11 Ei-hyväksyttävät kulu Elylle palautus 425,56 Oulun kh:n kehittämismääräraha 900 Seudulle palautus 425,56

2.2.3 Seudullisesti keskeisten kehittämiskohteiden valinta ja yhteistyötahojen kuuleminen... 16

2.2.3 Seudullisesti keskeisten kehittämiskohteiden valinta ja yhteistyötahojen kuuleminen... 16 Ohjelmatyön käynnistyessä Oulun seudulla oli vuonna 2009 noin 97 000 alle 30- vuotiasta ja 27 500 lapsiperhettä. Lasten ja nuorten tuen ja palveluiden järjestämiseen käytetään 600 800 milj. eroa vuodessa.

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio)

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio) LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lapsi- ja nuorisopoliittinen toimenpideohjelma osana kunnan hyvinvointikertomukseen liittyvää hyvinvointityötä...

Lisätiedot

TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Väliraportti 1.4. - 30.9.2011

TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Väliraportti 1.4. - 30.9.2011 KASTE -OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Väliraportti

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 TUKEVA Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 19.10.2010 Anne Leppälä-Hast Oulunkaaren kuntayhtymä / TUKEVA -hanke Piisilta 1 91100 Ii www.oulunkaari.com/sivu/fi/hankkeet/tukeva 2 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Mikko Airto & Susanna Helavirta & Jorma Kurkinen & Katriina Loponen & Mervi Uusimäki PREVENTTERI Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten

Lisätiedot

SePä-hanke 2005-2007 Loppuraportti

SePä-hanke 2005-2007 Loppuraportti SePä-hanke 2005-2007 Loppuraportti TIIVISTELMÄ... 3 HANKKEEN TAUSTAA... 4 1. HANKEPROSESSIN KUVAUS... 5 1.1. Hankehakemus... 5 1.2. Hankepäätös... 5 2. HANKEORGANISAATIO... 5 2.1. Johtoryhmän kokoonpano

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä hankkeesta 1.1. Hankkeen rahoitus 1.2. Hankkeen kulut 1.3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi 1.4.

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 TUULAS - PERHEKESKUSHANKE LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1 TUUSULAN PERHEKESKUSHANKE TUULAS... 5 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus

Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus Raportteja 5/2008 Yhteistyöhankkeen tulosten ja tulevaisuusvisioiden näkökulmasta Lapin SOTE -järjestöjen yhteistyöhankkeen loppuraportti 2008 Marko Palmgren ja Maria

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Mari Ahlroth HyväTek-hanke Kp 1950 Projekti 161801 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sisällysluettelo sivu 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Toimenpide

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012

LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012 LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012 Yhdistyslaki- ja kokouskäytäntökoulutus Taivalkoskella 5.4.2011 1 KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE, 3054/3570-2009, 7420 Hankkeen

Lisätiedot