TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere Järvelä Kristiina tuotantojohtaja Tampere Viitasaari Leena kehityspäällikkö Tampere Hursti Matti sivistysjohtaja Ylöjärvi Pajukoski Leena sivistystoimenjohtaja Kangasala Saarinen Seppo talousjohtaja Kangasala Kivinen Tiina sivistysjohtaja Vesilahti Pietilä Tapani rehtori Vesilahti Hynninen Pirkko vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Orivesi Savisaari Lauri tilaajapäällikkö Tampere Salkoaho Tuukka yhteyspäällikkö Tampere Suonio Jorma tuotantojohtaja Tampere Jussila Katja tietohallintokoordinaattori Tampere Ruokonen Tommi talous- ja hall. pääll. Pirkkala Liimola Anne henkilöstön edustaja Laine Toni K. kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, siht. Muut osallistujat ja kutsutut: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Kostiainen Leena apulaispormestari Tampere Parviainen Olli-Poika apulaispormestari Tampere Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala 3 Lahtinen Marko koordinaattori Tampere 4 Juusenaho Riitta hankejohtaja Tampere 1/10

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 3 4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISKESKUS - LÄHETEKESKUSTELU 4 5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAKENNEUUDISTUS - ETENEMISVAIHTOEHDOT 6 6 KOULUJEN TURVAKANSION LISÄRAHOITUS 9 7 MUUT ASIAT 10 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10 2/10

3 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Muistio on asialistan liitteenä. Päätösehdotus. Seutusivistys kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Päätös. Muistio hyväksyttiin. 3 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT -Treduca suunnittelu (Marko Lahtinen) -Uusi opiskelija- ja oppilashuoltolaki sekä kustannusten korvaaminen toisella asteella (keskustelu jatkuu kokouksesta, jossa sovittiin työryhmästä, pj Matti Hursti) - Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta ja sen soveltaminen voimaan tulleen oppilashuoltolain myötä (keskustelu jatkuu kokouksesta, päätöskäsittely joulukuussa) -Kuntien omat seutuyhteistyöhön vaikuttavat tiedotettavat asiat -Kokousaikataulu 2015 kevätkausi: klo klo (kehittämispäivä/ekskursiovaraus) klo klo (kevätkauden päätös) klo 13 -Kehittämispäivä/seminaariohjelma keväälle (sivistyksen ohjelman päivitys ja muut kysymykset) Alatyöryhmillä ei kokouksia. 3/10

4 Seuraavat kokoukset: klo 13 Päätösehdotus. Seutusivistys kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä tiedoksi annettavat ja keskusteltavat asiat tiedoksi sekä vahvistaa kevään 2015 kokousaikataulun. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Marko Lahtinen esitteli Treduca 2015 suunnittelua. Kunnat suhtautuivat myönteisesti Treduca 2015 valmisteluun ja asiasta sovittiin tehtävän päätös kokouksessa. Lisäksi Lauri Savisaari selosti vapaan sivistystyön ajankohtaisia asioita Tampereen työväenopiston osalta ja työryhmä kävi yleiskeskustelun opistotoiminnan kehittämisestä ja toiminnan arvioinnin aloittamisesta. Asia sovittiin valmisteltavan tammikuun kokoukseen. Matti Hursti kertoi kuulumiset opiskelija- ja oppilashuoltolaki sekä kustannusten korvaaminen toisella asteella työryhmästä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta ja sen soveltaminen voimaan tulleen oppilashuoltolain myötä siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Työryhmä hyväksyi kokousaikataulun. Sovittiin selvitettävän esi- ja perusopetuksen sopimukseen tutkivien opettajien lisäämistä. Jorma Suonio selosti lukiokoulutuksen tuntijakouudistusta. Keskusteluun palataan seudullisen lukiokoulutuksen OPS-työryhmän nimeämisen osalta. 4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISKESKUS - LÄHE- TEKESKUSTELU Tampereen kaupungin TOP-School hanke käynnistyi vuonna 2011 ja päättyi hankerahoituksen osalta keväällä Toimintaa jatketaan tois- 4/10

5 taiseksi kaupungin rahoituksella vuoden 2014 loppuun saakka. Koulutuksen kehittämisen jatkamiseksi Tampereen kaupunki on valmistellut hankejohtaja Juusenahon toimesta strategista koulutuksen kehittämiskeskusta. joka koordinoisi laaja-alaisesti koulutuksen kehittämistoimintaa kaupunkiseudulla. Suunnitelmana olisi ensi vaiheessa perustaa TOP School-hankkeen jatkoksi koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkosto. Keskeiset tehtävät verkostolle olisivat: 1) Kasvatustieteellisen korkeakouluyhteistyön ja tutkimuksen koordinointi 2) Hankeosaamisen koordinointi 3) Koulutusosaamisen viennin koordinointi Seudullisesta näkökulmasta hanke saattaisi tarjota mahdollisuuksia parantaa erityisesti toisen asteen koulutuksen seudullisen yhteistyön tiivistämisen edellytyksiä sekä tähän liittyen tukea yhteisiä toisen asteen koulutusta edistävien hankkeiden rahoitusten yhteishakuja. Verkoston tavoitteena olisi tukea myös työelämälähtöisyyttä ja elinkeinoelämän tarpeiden huomioimista seudun koulutuksen kehittämistyössä. Verkosto tarjoaisi myös mahdollisen toimijan korkeakouluyhteistyön ja tarvelähtöisen tutkimuksen kehittämiseen. Hankejohtaja Juusenaho on esitellyt asiaa työryhmän puheenjohtajistolle sekä seututoimiston edustajille Tapaamisessa mahdollisiksi seudullisen koulutuksen kehittämisverkoston hyödyiksi nähtiin: tiedonvaihto ja koordinaatio, ketteryys, kumppanuus tulevat uudistukset mm. 2. asteen koulutuksen järjestämisessä ja lainsäädännössä tulevat edellyttämään nykyistä tiiviimpää kuntien välistä yhteistyötä. Esillä oleva asiantuntijaverkosto olisi Tampereen kaupunkiseudun operatiivinen toimija ja yksi mahdollinen vastaus tähän vaatimukseen. koulutuksen ja seudullisen elinkeinoelämän yhteistyön tiivistyminen Verkoston toiminnan periaatteeksi on esitetty itseohjautuvuutta. Verkosto toimisi itseohjautuvasti Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan (seudullinen toimielin) alaisuudessa. Verkoston johtajan sijoituspaikka olisi Tampereen kaupungin tilaajaryhmässä ja verkosto raportoisi seutusivistysryhmän kautta kuntajohtajakokoukselle, jotka toimisivat myös verkostoa ohjaavina tahoina. Kulujen osalta periaatteena olisi, että jokainen osapuoli vastaisi omista kuluistaan, mikä ei aiheuttaisi tarvetta varsinaiseen kuntien lisärahoitukseen. Fasilitoijana tilojen ja kokoontumisten osalta toimisi kaupunkiseudun kuntayhtymä. Verkoston kokonaisvuosikustannus olisi arviolta n eur koosta riiippuen. Kustannukset syntyisivät lähinnä tilaisuuksiin liittyvistä kuluista. Verkoston on kaavailtu myös hankkivan tuloja asiantuntijaosaamisen myynnillä. 5/10

6 Riitta Juusenaho esittelee asiaa kokouksessa. Asia käsitellään kuntajohtajakokouksessa ja myöhemmin OSELA:ssa sekä LANULA:ssa. Päätösehdotus. Seutusivistys kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä esittelyn tiedoksi ja käydä asiasta lähetekeskustelun. Päätös. Työryhmä merkitsi asian tiedoksi. Työryhmä kävi laajan keskustelun erityisesti korkeakouluyhteistyöstä. Jatkoesittelyyn sovittiin selvennettävän termistöä, sopimus- ja menettelytapoja. Työryhmä suhtautui hankkeen edistämiseen myönteisesti. Asian käsittelyä jatketaan 4.12 kokouksessa. 5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAKENNEUUDISTUS - ETENEMISVAIHTOEHDOT Kehittämispäällikkö Laine: Toisen asteen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenneuudistukset ovat olleet vahvasti pinnalla 2013 syksyllä julki tuodun hallituksen rakennepaketin jälkeen. Hallitus on päättänyt rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Uudistuksessa toteutetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa vuosille on tehty uudistusta koskevat resursseihin liittyvät linjaukset. Uudistukset liittyvät myös hallitusohjelman sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman linjauksiin lukiokoulutuksen sekä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudistamisesta. 6/10

7 OKM:n tavoitteet toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksiin liittyen lähtevät työelämän osaamistarpeiden muutoksista ja väestön ikääntymisen haasteista. Sisällöllisten tekijöiden lisäksi esillä ovat myös järjestäjärakenteen uudistukset sekä koulutuksen saavutettavuus. Vapaan sivistystyön osalta, tavoitteena on luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset, jotta toiminnan laatu ja vaikuttavuus voidaan varmistaa. Koska osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää merkittävässä määrin ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, tarkastellaan myös ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön muodostamaa kokonaisuutta. Julkisen talouden kestävyysvaje pienentää käytettävissä olevia resursseja ja lisää vaatimuksia niiden tehokkuudelle. Talouden rakenteellinen muutos ja toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön kohdistetut menosäästöt edellyttävät toimintatapojen ja rakenteiden merkittävää uudistamista sekä koulutuksen vähentyvien voimavarojen entistä tehokkaampaa allokaatiota, mitä on kaavailtu uudistettavaksi järjestäjäverkon sekä rahoitusjärjestelmän kautta. Valtion ohjauksen näkökulmasta toisen asteen järjestäjäkenttä katsotaan liian hajautuneeksi ja jäykäksi vastaamaan muutoksiin. Tampereen kaupunkiseudulla uudistuksissa on jo edetty ennakoiden. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittäminen on lähtenyt liikkeelle hitaasti kiihdyttäen. Jo lähes kymmenen vuoden takaisesta kurssitarjotinyhteistyöstä on edetty vähitellen erilaisten hankkeiden kautta yhteisen Tampereen seudun ammattiopiston perustamiseen Viimeksi koko toisen asteen yhteistyötä on tarkasteltu laajempana kokonaisuutena ns. Karvosen selvitysraportissa vuonna 2011, joka osaltaan oli myötävaikuttamassa merkittävästi yhteistyön kehittymiseen. Niin ikään vapaan sivistystyön osalta kehitystyö on jo johtanut seudulla merkittäviin rakenteellisiin uudistuksiin Tampereen seudun työväenopiston ja Pirkan opiston synnyttyä Muutospaineet toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteiden kehittämiseksi kuitenkin jatkuvat edelleen. Tampereen kaupunkiseudulla lukioiden välinen seudullinen yhteistyö on edelleen ohutta. Järjestäjäverkon tarkastelu valtion toimesta sekä ennakoitavat uudistukset mm. valtionosuusjärjestelmässä luovat paineita palauttaa toisen asteen ja vapaan sivistystyön yhteistyön strateginen perusta, lähtökohdat ja tavoitteet poliittiseen ja pragmaattiseen arviointiin. Uudistuksen tavoitteena on, että lukiokoulutuksen sekä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkkoa tiivistetään vahvojen lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten, yhteistyön ja laadun parantamiseksi ja jatko-opintoihin sekä työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuuden turvaamiseksi. Koulutuksen sääntely- ja rahoitusjärjestelmiä uudistetaan siten, että toimintaa tehostava ohjausvaikutus on nykyistä vahvempi. Vahvoihin toisen asteen 7/10

8 koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkkoa koskeva uudistus on tarkoitus tulla voimaan Tampereen kaupunkiseudun seutusivistystyöryhmä on käsitellyt toisen asteen yhteistyötä kokouksessaan Asian strategisen laajuuden vuoksi työryhmä toivoi päätöksessään laajempaa keskustelua ja myös kuntajohtajien kannanottoa toisen asteen yhteistyön tulevaisuuden linjasta ja mahdollisesta yhteistyön syventämisestä. Vapaan sivistystyön osalta keskustelua ei ole vielä virallisesti aloitettu. Seutusivistystyöryhmän päätöksen mukaisesti toisen asteen yhteistyön edistämiseksi tuotantojohtaja Suonio on kutsunut koolle kaupunkiseudun sivistysjohdon syksyllä 2013 ja kahdesti keväällä Neuvotteluissa on kartoitettu vallitsevaa tilannetta sekä tulevia yhteistyötarpeita. Lisäksi sovittiin, että tuotantojohtaja asettaa työryhmän, johon nimetään edustajia lukiokoulutuksen ja Tredun henkilöstöstä sekä johon lisäksi kutsutaan edustajia kaupunkiseudun kunnista. Lisäksi on nimetty erillinen työryhmä valmistelemaan esitys yhteisistä opetussuunnitelmasisällöistä kun OPH on antanut muutokset ammatillisen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteisiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteella. Kuntajohtajakokous päätti kokouksessaan , että asiaan palataan, kun uusiutuvan rahoitusmallin perusteet ja järjestämislupien edellytykset ovat varmistuneet ja että sivistysjohtajat valmistelevat infopaketin, jossa huomioidaan taloudelliset, sivistykselliset, kasvatukselliset ja elinkeinopoliittiset näkökulmat. Tämän jälkeen asia raportoidaan edelleen seutusivistykselle ja kuntajohtajakokoukselle. Tämän jälkeen asian käsittelyä on jatkettu KJK:ssa ja keskustelua jatketaan edelleen Kehittämispäällikkö Laine : Hallituksen sivistyspoliittinen ministerityöryhmä on hyväksynyt lukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rakenneuudistuksen suuntaviivat. Suuntaviivojen pohjalta valmistelu järjestäjäverkkoa koskeva lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista koskeva virkamiesesitys on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy KJK on käsitellyt asiaa ja totesi tarpeelliseksi edetä toisen asteen yhteistyössä lausuntojenannon jälkeen siten, että kunnissa käydään 8/10

9 poliittinen linjakeskustelu, mille tielle yhteistyössä lähdetään. Asiaan palataan tammikuussa Seutusivistyksen on toivottu käsittelevän mahdolliset etenemisvaihtoehdot, joiden luonnokset on lisätty KJK:ssa käsiteltyyn infomateriaaliin. Liite: KJK 7.11 infomateriaali lisättyine etenemisvaihtoehtoineen Päätösehdotus. Seutusivistys kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää käydä keskustelun etenemisvaihtoehdoista ja tehdä ratkaisuvaihtoehtoihin tarvittavat muutokset. Päätös. Työryhmä kävi asiasta keskustelun. Keskustelun periaatteella relevantiksi ratkaisuksi katsottiin, että vaihtoehdot supistettaisiin toisen asteen osalta kahteen ratkaisumalliin, joissa toisessa lähestymistapa olisi materiaalin yhdistetty malli 2-3 (yhteistyön sisällöllinen syventäminen ja malli 4 (rakenteellinen uudistus), kuitenkin siten että myös malli 1 (nykytilan vahvistaminen) pidetään vaihtoehtona mukana valmistelussa. Ratkaisuvaihtoehtoja toivottiin selvennettävän. 6 KOULUJEN TURVAKANSION LISÄRAHOITUS Koulujen turvakansion materiaalipäivitys on edelleen käynnissä. Työn kuluessa on käynyt ilmi odotettua hieman suurempi työmäärä ja syntynyt lisäresurssitarve, jolla päivitys saatetaan loppuun. Tampereen kaupungin arvion mukaan lisäresurssitarve on 3000 euroa, josta Tampereen kaupunki maksaisi puolet. Kehyskuntien rahoitettavaksi jäisi 1500, joka tasajaolla kuntien kesken tekisi 214,3 e/ kunta. Päätösehdotus. Seutusivistys kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää hyväksyä turvakansion lisärahoituksen siten, että Tampereen kaupunki maksaa lisärahoitusosuutta 1500e ja kehyskunnat 214,3e/kunta. 9/10

10 Päätös. Ehdotus hyväksyttiin. 7 MUUT ASIAT Ei muita asioita. 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Muistion vakuudeksi Toni K. Laine sihteeri 10/10

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2014 27.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2014 27.11.2014 Aika: 27.11.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 13.10.2010 klo 9.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Juha Karvonen, Lieselotte Eskelinen, Anu Aunola Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-432-5

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013. Väliraportti 5

TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013. Väliraportti 5 TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013 Väliraportti 5 Sisällysluettelo Hanketiedot 1. 4.... 3 5. Projektin lähtökohta, kohde ja tavoitteet... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014 Aika: Keskiviikko 1.10.2014 klo 13:00-15:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot