TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS"

Transkriptio

1 MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika klo Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala (x) Tuomas Erkkilä Nokia ( ) Simo Sinervo Orivesi (x) Markku Valkamo Pirkkala (x) Tuija Mannila Tampere ( ) Taru Kuosmanen Tampere (x) Lauri Savisaari Tampere ( ) Iina Ojala Tampere varaedustaja (x) Hannu Suoniemi Tampere varapuheenjohtaja (x) Jorma Suonio Tampere ( ) Tapani Pietilä Vesilahti ( ) Hannu Kuusela Ylöjärvi (x) Päivi Nurminen TKSKY (x) Tuukka Salkoaho TKSKY sihteeri (x) Anne Lehtinen henkilöstön edustaja ( ) Heikki Tanskanen varaedustaja (x) Kutsutut: Marjo Soininen TKSKY (x) Seija Köppä TKSKY (x) Terhi Huttunen TKSKY (x)

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJAT EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT SEUTUSTRATEGIAN PÄIVITYS SEUTUKIRJASTO HANKKEEN TILANNEKATSAUS SEUTUOPISTO HANKKEEN TILANNEKATSAUS PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN OSAAVA HANKE ENGLANNIN JA RUOTSINKIELINEN ESIOPETUS JA ESIOPETUKSEN JÄLKEINEN PÄIVÄHOITO, KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN JA ASIAKASMAKSUT SEUDUN SIVISTYSJOHDON JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEINEN SEMINAARIPÄIVÄ SEUTUSIVISTYKSEN TALVISEMINAARI PIRKANMAAN KOTISEUTUOPPI HANKE, LOPPURAPORTTI MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJAT Puheenjohtaja Nina Lehtinen avaa kokouksen. Sihteerinä toimii Tuukka Salkoaho. Todetaan läsnäolijat. Päätösehdotus hyväksyttiin. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva edellisen kokouksen muistio. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. Puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen; Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys muutettuna siten, että esityslistalla tiedoksi annettavissa asioissa oleva Pirkanmaan kotiseutuoppi käsitellään omana kokonaisuutenaan kokouksen viimeisenä varsinaisena asiana. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 4. TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Toisen asteen koulutuksen jatkoselvitys, SH Merkitään seutuhallituksen päätös tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Päivi Nurminen ja Tuukka Salkoaho tapaavat toisen asteen koulutuksen jatkoselvityksen osalta Kuntaliiton edustajat

4 5. SEUTUSTRATEGIAN PÄIVITYS Käynnissä olevan seutustrategian päivitystyössä on edetty vaiheeseen, jossa strategian pääteemojen, Elinkeinot ja osaaminen Maankäyttö, asuminen ja liikenne Palvelut, osalta tavoitteen asettelu vuoteen 2014 on alkanut hahmottua ja konkretisoitua. Työssä ei ole tarkoitus tehdä mittavaa tai perustavaa laatua olevaa uudelleen suuntaamista, vaan siinä keskitytään teemojen alle muodostettaviin mahdollisimman konkreettisiin tavoitteisiin. Strategian pääteemojen alle kuuluvien tavoitteiden aikajänne on vuoden 2014 loppuun saakka. Näin ollen työssä fokusoidutaan ensi vuoden alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Seutustrategiaa esitellään syksyn seutufoorumissa ja mahdollisilla valtuustokierroksilla. Kunnat hyväksyvät strategian valtuustoissaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Seutujohtaja Nurminen selostaa asiaa kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6. SEUTUKIRJASTO HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankekoordinaattori Seija Köppä ja hankesuunnittelija Terhi Huttunen selostavat asiaa kokouksessa. Merkitään selostus ja annettu ohjeistus tiedoksi. Merkittiin selostus tiedoksi. Seija Köpän ja Terhi Huttusen PowerPoint esitys on muistion liitteenä. Sovittiin, että kunnat vievät tilannekatsauksen (esityksen) tiedoksi asianomaisiin toimielimiinsä. 4

5 7. SEUTUOPISTO HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankekoordinaattori Soininen selostaa asiaa kokouksessa. Merkitään selostus ja annettu ohjeistus tiedoksi. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. Käydyssä keskustelussa hankkeen ohjausryhmä painotti, että selvityksessä tulee seutuopistojen toiminnan suunnittelun ja kustannusten ennakoinnin osalta avata muutosprosessia kokonaisuudessaan. Selvityksessä on avattava seutuopistojen kustannuksiin vaikuttavat tekijät, kuten opistojen ikärakenne, henkilöstörakenteen muutokset ja aikataulu. Lisäksi ohjausryhmä katsoi, että nyt tavoiteltu kahden seutuopiston malli on käytännössä siirtymävaiheen ratkaisu matkalla kohti yhtä seudullista opistoa. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla yksi seudullisesti toimiva organisaatio. Marjo Soinisen PowerPoint esitys on muistion liitteenä. Keskustelun päätteeksi sovittiin, että kunnat vievät tilannekatsauksen (esityksen) tiedoksi asianomaisiin toimielimiinsä. 8. PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN Perusopetuksen kustannusten korvaamista pohtinut työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran Viimeisten laskelmien mukaan lakiin perustuvien laskennallisten kotikuntakorvausten ja opetuspaikkakunnalle opetuksen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten välinen ero on edelleen sikäli merkittävä, että sopimusta kustannusten korvaamisesta on jatkettava. Työryhmän näkemyksen mukaan lainsäädännön uudistuksen aiheuttamat muutostarpeet nyt voimassa olevaan sopimukseen ovat lähinnä käsitteellisiä. Päivityksen osalta vielä erikseen selvitettäviä kysymyksiä ovat: Yleisopetus Mitkä ovat lainsäädännön kustannusvaikutukset kunnille? Mitä lainsäädännön muutos tuo vanhaan verrattuna? Kuljetukset Tällä hetkellä sopimuskäytännöt eivät ole kaikilta osin yhteneviä, suurimmassa osassa kotikunta vastaa kuljetuksesta, mutta myös päinvastaisia käytäntöjä on olemassa 5

6 Avustajat yhteisistä ohjenuorista tukitoimien osalta sovittava Erityislapset yhteisistä ohjenuorista sovittava Maahanmuuttajien valmistava opetus opetuksen rahoitukseen liittyvien kysymysten selvittäminen Kansainvälinen koulu työryhmän näkemyksen mukaan Amurin kansainvälisestä koulusta tulisi tehdä erillinen kuntien välinen sopimus Työryhmän tavoitteena on, että valmis esitys uudeksi sopimukseksi olisi esiteltävissä seutusivistystyöryhmän joulukuun seminaarissa Työryhmän koollekutsuja Hannu Suoniemi selostaa asiaa kokouksessa. Merkitään annettu tilannekatsaus ja ohjeistus tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Käydyssä keskustelussa todettiin, että edellä mainitun listauksen ohella tulevassa sopimuksessa sovitaan myös esiopetuksen kustannusten korvaamiseen liittyvistä käytänteistä. 9. OSAAVA HANKE Hankkeen puitteissa järjestetään marraskuun puolivälin jälkeen rehtoriseminaari teemalla muuttuva johtajuus. Seminaari on tarkoitettu seudun kaikille rehtoreille, osallistuminen päivään on enemmän kuin suotavaa (velvollisuus). Perusopetuksen johtaja Suoniemi antaa kokouksessa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä. Merkitään annettu tilannekatsaus tiedoksi ja ohjeistus tiedoksi. Merkittiin annettu tilannekatsaus tiedoksi. Osaava rehtoriseminaari järjestetään klo Aleksanterin koululla. Seminaarin pääkouluttaja on FT Pentti Sydänmaanlakka. 6

7 10. ENGLANNIN JA RUOTSINKIELINEN ESIOPETUS JA ESIOPETUKSEN JÄLKEINEN PÄIVÄHOI TO, KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN JA ASIAKASMAKSUT Vuoden alusta voimaan tullut valtionosuusuudistus on aiheuttanut epätietoisuutta erityisesti ruotsin ja englanninkielisen esiopetuksen kotikuntakorvausten osalta. Tampereen kaupungilla on voimassaoleva ostopalvelusopimus esiopetuksen toteuttamisesta sekä Svenska Barndaghemmet i Tammerfors:n että International Early Education Center:n kanssa. Sopimusten perusteella Tampere on maksanut palvelun tuottajille 285 euroa/kk tamperelaista oppilasta kohden. Muilla kunnilla vastaavaa sopimusta ei ole, mutta laskut ovat silti saapuneet perille. Svenska Barndaghemmet i Tammerfors:lla ja International Early Education Center:llä ei kummallakaan ole varsinaista opetuslupaa, joten valtionosuuden kotikuntakorvaukseen ne eivät ole oikeutettuja. Mitä esiopetuksen jälkeisen päivähoidon asiakaslaskutukseen ja palveluntuottajalle maksettavaan korvaukseen tulee, niin käytännöt ovat olleet kehyskuntien osalta sekavat ja kunnan hallinnon näkökulmasta osittain hyvinkin omavaltaiset. Onkin selvää, että kyseisen asian osalta on pyrittävä yhtenevään seudulliseen käytäntöön. Työryhmä päättää osaltaan yhteisestä linjauksesta liittyen kustannusten korvaamiseen ja asiakasmaksujen perintään. Yhteisenä linjauksena työryhmä päätti esittää, että kehyskunnat ottavat käyttöön tältä osin Tampereen kaupungin toimintamallin ja pyrkivät toimijoiden kanssa vastaaviin sopimuksiin. 11. SEUDUN SIVISTYSJOHDON JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEINEN SEMINAARIPÄIVÄ Päätetään helmikuulle sovitun seminaarin tarkemmasta ajankohdasta. Seudun sivistysjohdon ja luottamushenkilöiden yhteinen seminaari järjestetään klo SEUTUSIVISTYKSEN TALVISEMINAARI Seutusivistyksen vuotuinen kaksipäiväinen talviseminaari on aiempina vuosina pidetty Turussa (v. 2009) ja Jyväskylässä (v. 2010). Sovitaan talviseminaarin ajankohdasta ja paikasta. Seutusivistyksen talviseminaari järjestetään Helsingissä

8 13. PIRKANMAAN KOTISEUTUOPPI HANKE, LOPPURAPORTTI Pirkanmaan kotiseutuoppi hanke on päättynyt. Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyi portaalin kaltainen tietopankki Pirkanmaan oppilaiden ja opettajien käyttöön. Hankkeen loppuraportti on esityslistan liitteenä Merkitään hankkeen päättyminen ja loppuraportti tiedoksi. Merkittiin hankkeen päättyminen ja loppuraportti tiedoksi. Käydyssä keskustelussa todettiin, että hankkeelle asetetut perustavoitteet ylittyivät kirkkaasti. Aineiston laajuus ja käytettävyys saivat osakseen kiitosta. 14. MUUT ASIAT Käsitellään muut esille tulevat asiat. Muita asioita ei ollut. 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Lehtinen päättää kokouksen. Puheenjohtaja Lehtinen päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi, Tuukka Salkoaho sihteeri 8

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.3 jäsenet: Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho,

Lisätiedot