Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen"

Transkriptio

1 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Toiminnan tavoitteet Tutkimustoiminta Korkeakouluyhteistyö Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteistyöverkostot ja edustukset Toimintaresurssit...7 LIITE 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisut, opinnäytteet sekä seminaariesitykset ja yleisöluennot

2 1. TURUN LAPSI- JA NUORISOTUTKIMUSKESKUS Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on kaikkien seitsemän Varsinais-Suomessa toimivan korkeakoulun yhteinen tutkimuskeskus, joka aloitti toimintansa Jäsenkorkeakoulut: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tehtävänä on kansainvälisesti korkealaatuisen ja uraauurtavan tutkimuksen tekeminen, korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostaminen synergiaetuja hyödyntämällä sekä kehittää alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa lapsi- ja nuorisotutkimusta ja lisätä moniammatillista toimintaa. Tutkimuskeskus on Turun kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhdessä laatiman turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategian kärkihanke ja tehostaa näin Varsinais-Suomen korkeakoulujen yhteistyötä ja vahvistaa alueen asemaa monitieteisenä ja korkeatasoisena lapsi- ja nuorisotutkimuksen keskittymänä. Tutkimuskeskuksen perustaminen oli yksi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman painopisteistä. Tutkimuskeskus linkittyy myös Turun kaupungin laatiman Turku-strategian hyvinvointia ja elämän laatua korostavaan painopistealueeseen, jolla lasten ja nuorten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä toiminta-alueista. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tavoitteina on: 1. Kansainvälisesti korkealaatuisen ja uraauurtavan tutkimuksen tekeminen 2. Korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostaminen synergiaetuja hyödyntämällä 3. Kehittää alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa lapsi- ja nuorisotutkimusta sekä lisätä moniammatillista toimintaa Tutkimus Tutkimuskeskuksen päätehtävä on lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen ja erityisesti monitieteisten lähestymistapojen edistäminen jäsenkorkeakouluissa. Keskus parantaa tieteidenvälisen yhteistyön edellytyksiä tarjoamalla tutkijoille ja hankkeille monitieteisen tutkimusympäristön. Tämän tehtävän toteuttamisessa keskeisiä toimintamuotoja ovat uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistäminen, seminaaritoiminta, tutkijoiden verkostoitumisen edistäminen, tutkijakoulutuksen tukeminen, tiedotus ja tutkimusaineistojen monenkeskinen hyödyntäminen. Tutkimuskeskuksen profiilissa korostuu monitieteinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tutkimus. Korkeakouluyhteistyö Synergiaetuja hyödyntämällä, tiedonkulkua lisäämällä, resursseja kohdentamalla ja kunkin yhteistyökorkeakoulun osaamisalueita yhdistämällä tehostetaan tutkimustoimintaa lapsiin ja nuoriin liittyen ja näin vahvistetaan varsinaissuomalaisia korkeakouluja aidosti yhdistävää toimintaa. Keskus tuo yhteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimijat ja vahvuudet: ammattikorkeakoulujen työelämän tarpeista lähtevän, ammattia kehittävän ja vahvasti aluekehittämiseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yliopistojen pitkät perinteet omaavan, kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen. Keskus tarjoaa toimintamuotoja, joihin eri korkeakoulut ja erilaiset toimijat voivat kiinnittyä. Keskus pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen suuntaamiseksi ja resurssien kohdentamiseksi sellaisiin tutkimusteemoihin, joilla tutkimusta erityisesti tarvitaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tutkimuskeskus toimii alueellisena lapsi- ja nuorisotutkimuksen yhteistyöfoorumina ja tietopankkina, joka palvelee sekä alan tutkijoita että alueellisia toimijoita ja tiedotusvälineitä. Näin keskus 2

3 toteuttaa korkeakoulujen aluestrategian tavoitetta alueen hyvinvointia edistävien kehittämisfoorumien rakentamisesta yhteistyössä alueellisten toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa. Korkeakoulujen tuottama tutkimustieto voidaan siirtää tehokkaammin työelämän ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, viranomaisten, järjestöjen ja palveluntuottajien hyödynnettäväksi. Samalla kanavoidaan kentältä kumpuavia kehittämistarpeita alan tutkimukseen. Keskus toimii verkostoituneena alan muiden kansallisten toimijoiden, kuten yliopistollisten tutkimusyksiköiden ja alueellisten kehittämisorganisaatioiden kanssa. 3. TUTKIMUSTOIMINTA Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen edistäminen jäsenkorkeakouluissa sekä tiederajat ylittävän tutkimusyhteistyön kehittäminen. Vuoden 2009 aikana jatkettiin Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimusta ja tutkimustoimintaa kehitettiin mm. vastuullinen kansalaisuus -tematiikalla Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen päätutkimushanke on laaja Hyvän kasvun avaimet - seurantatutkimus. Tutkimukseen kutsutaan mukaan Varsinais-Suomen ruotsin- ja suomenkieliset perheet. Rekrytointi alkoi ja jatkuu saakka. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, dosentti Hanna Lagström. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa monitieteinen johtoryhmä ja kokonaisuudessaan mukana on n. 50 tutkijaa alueen korkeakouluista. Tutkimukseen on lähtenyt mukaan tähän mennessä noin 1600 perhettä, joihin on syntynyt reilut 1000 lasta. Vanhimmat lapset täyttävät keväällä vuotta. Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimukseen sisältyvä seminaari järjestettiin marraskuussa ( ). Vierailevina asiantuntijapuhujina olivat professori Anja Huizink ja professori Hasse Karlsson. Seminaariin sisältyi myös tutkimustiimeille tarkoitettu osuus, jossa tarkasteltiin yhdessä seurantutkimukseen sisältyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteisiä pelisääntöjä Vastuullinen kansalaisuus -teeman hankkeet Syyskuussa 2008 käynnistyi hankekokonaisuus Nuoret luupin alla, jonka tavoitteena nuorten osallisuuden vahvistaminen ja nuorisotyön kehittäminen Varsinais-Suomessa. Hankkeesta julkaistiin raportti kesäkuussa 2009 (ks. julkaisut). Hankkeen nuorisotyön kehittämiselle saatiin Länsi-Suomen lääninhallitukselta jatkorahoitusta vuodelle 2009, joka mahdollistaa syksyllä 2008 kerätyn kyselyn raportoinnin. Vastuullinen kansalaisuus tutkimushanketta kasvatetaan poikkitieteellisyyden suuntaan lisäämällä yhteistyötä mm. Suomalaisten politiikkatietämys - tutkimushankkeen sekä Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin kanssa. Tutkimuksen nuorisotyöosuus käynnistyi alustavalla kyselykaavakkeella joulukuussa Kyselyn uudelleenmuokkaaminen ja kääntäminen ruotsiksi tehtiin maalis-huhtikuussa 2008, jolloin toteutettiin myös kyselyyn liittyvien lupien anominen, yhteistyötahojen kartoittaminen ja kyselyn kehittäminen lopulliseen muotoon. Kyselyn ensimmäinen osa toteutettiin postikyselynä Paraisilla ja Turussa toukokuun 2008 aikana. Kyselyaineistosta on aiemmin valmistunut ruotsinkielistä nuorisotyötä käsittelevä opinnäytetyö. Syksyllä 2009 käynnistyi aineiston suomenkielisen osion tallentaminen Muut tutkimushankkeet Erikoistutkija Anne Puurosen projektissa Nuorten terveystaju nikotiiniriippuvuudessa tutkitaan nuoren terveystajun rakentumista nikotiiniriippuvuudessa eri käyttäjien näkökulmasta. Tutkimus lähestyy nikotiiniriippuvuutta nuorisokulttuurisena ilmiönä. Vuonna 2008 alkanut kolmivuotinen hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Tutkimusta rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö ja Juho Vainion Säätiö. 3

4 4. KORKEAKOULUYHTEISTYÖ 4.1 Sähköinen viestintä Tutkimuskeskus ylläpitää internet-sivustoa (http://www.utu.fi/cyri/), joka tarjoaa väylän lapsiin ja nuoriin liittyvän tutkimustiedon lähteille jäsenkorkeakouluissa. Sivustolla on sähköinen asiantuntijarekisteri, joka kokoaa tietoa lapsi- ja nuorisoalan tutkijoista ja meneillään olevista projekteista. Asiantuntijatietokannan kautta pyritään vastaamaan haasteeseen turkulaisen lapsi- ja nuorisotutkimuksen paremmasta alueellisesta ja valtakunnallisesta saavutettavuudesta. Lntutkijat-tiedotuslista toimii verkkoviestinnän tukena. Sähköisellä tiedotuslistalla oli vuoden lopussa 230 vastaanottajaa, valtaosin Varsinais-Suomen alueella. Listalla tiedotetaan ajankohtaisista lapsiin ja nuoriin liittyvistä tutkimusuutisista, seminaareista ja muista tiedetapahtumista sekä Varsinais-Suomessa että alueellisesti. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toiminnasta tiedotetaan mm. sähköisen uutiskirjeen muodossa. 4.2 Harjoittelu Vuoden 2009 aikana keskuksessa työskenteli tuntityöntekijöiden lisäksi harjoittelijoita. Kasvatustieteen laitokselta opiskelija Eeva-Leena Alanne suoritti opintoihinsa kuuluvan hallinnonalan harjoittelunsa keskuksessa. Työtehtävät sisältyvät osaksi mm. Hyvän kasvun avaimet - seurantatutkimusta ja keskuksen muita toimia. Hyvän kasvun avaimet - tutkimusaineistoon kytkeytyviä pro gradu -tutkielmia on myös valmistunut eri tieteenaloilta (liite 1). Psykologian alaan kuuluvia pro gradu -tutkielmia on valmistunut kuusi. Näissä käsiteltiin mm. parisuhdetyytyväisyyttä ja yksinäisyyttä raskaana olevilla naisilla sekä isän raskaudenaikaisia mielikuvia lapsesta. Turun kauppakorkeakoulun taloussosiologiaan alaan kuuluvia opinnäytetöitä valmistui kaksi, jotka käsittelivät sijaiskuluttamista ja kulutustottumusten muutoksia tulevien äitien keskuudessa sekä lasta kulutusorientaatioiden muuttajana. 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 5.1 Tiedepolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö Tiedeyhteistyö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on ollut mukana valmistelemassa Suomen akatemian SKIDIKIDS - tutkimusohjelmaa, jossa rahoitukset alkavat vuonna Kansainvälinen yhteistyö on käynnistymässä kahden kanadalaisen tutkimusryhmään kanssa. Näiden ryhmien vetäjinä toimivat professori Michel Boivin (Canada Research Chair on Child Social Development, University of Laval in Quebec) ja professor William Fraser (Department of Obstetrics and Gynecology, University of Montreal). Lisäksi yhteistyökeskusteluja on käyty hollantilaisen Generation R -tutkimusryhmän kanssa (tutkimusjohtaja Lagström tapasi toukokuussa 2009 professori Henning Tiermeirin Rotterdamin Erasmus yliopistosta). Generation R tutkimusryhmän professori Aja Huizink osallistui Hyvän kasvun avaimet -tutkijaseminaariin Tutkija Jenni Vaarno lähti lokakuussa 2009 toteuttamaan väitöstyönsä osatutkimusta Salomon saarille. Osatutkimus kantaa nimeä; Child feeding and weight gain in infants in Solomon Islands. Kansainväliset kokoukset Vuoden 2009 aikana keskuksen henkilökunta on osallistunut kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja kongresseihin, joissa on pidetty mm. esityksiä ja postereita eri aihealueista, jotka ovat kytkeytyneet keskuksen tutkimuksiin ja projekteihin (ks. liite 1). 4

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus oli vuonna 2008 pyydettynä asiantuntijana ja toimijana valmistelemassa ns. REMONTTI -hanketta, jossa tavoitellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistamista alueen kaikissa kunnissa ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen vahvistamisella. REMONTTI -hankkeelle myönnettiin noin kahden milj. euron valtionavustus Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE -ohjelmasta. Vuonna 2009 osana perustettiin hyvinvointitiedon kerääminen ja käyttö työryhmä, johon keskuksen tutkimusjohtaja Lagström kuuluu. Hyvinvointitietoa koskevat kysymykset sisältyvät REMONTTI -hankkeeseen monesta näkökulmasta, lähtien hyvinvointitiedon määrittelystä, tiedon keräämisestä ja koonnista sekä tähän tarvittavasta arviointityöstä. Alueyhteistyö Moniammatillisen tutkimusyhteistyön käytäntöjen kehittäminen neuvolayhteistyössä -hanke (Varsinais-Suomen liiton rahoittama hanke) eteni siten, että hankkeessa tehtiin selvitys Moniammatillisen tutkimusyhteistyön käytäntöjen kehittäminen neuvolayhteistyössä joulukuussa Raportti julkaistiin keväällä 2009 (ks. liite1). Lisäksi Varsinais-Suomen alueen äitiysneuvoloiden henkilökunnalle järjestettiin helmikuussa 2009 koulutustilaisuus Raskaudenaikaisen parisuhteen laadun vaikutukset vanhempien mielikuviin tulevasta lapsesta. Varsinais- Suomen liiton rahoittaman hankkeen tavoitteena oli kehittää alueellista sidosryhmätyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. Hankkeessa luotiin malli käytännön tutkimusyhteistyöhankkeiden organisoimiseen lapsi- ja nuorisoalan tutkijoiden ja kentällä toimivien ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli tutkimustiedon tehokkaampi siirtäminen työelämän hyödynnettäväksi sekä kentältä kumpuavien kehittämistarpeiden kanavoiminen alan tutkimukseen Yleisöseminaarit Tutkimushankkeisiin sisältyvien seminaarien lisäksi järjestettiin myös yleisöseminaareja. Keväällä järjestettiin kaksi seminaaria: o "Ihanaa kun meiltäkin kysytään!" Nuoret luupin alla - raportin julkaisuseminaari ( ) o "Lastensuojelun ääni Varsinais-Suomessa" -seminaari ( ) yhteistyössä Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa Syksyllä 2009 keskus käynnisti myös uuden seminaarisarjan Puheenvuoroja lapsista ja nuorista joista ensimmäinen pidettiin marraskuussa: o Lapset ja lama seminaarissa ( ) käsiteltiin ajankohtaisen taantumaan kytkeytyviä aihealueita lasten näkökulmasta. Seminaarin aiheissa tarkasteltiin lasten oikeutta opetukseen, lasten köyhyyttä sekä koulusurmia ja lama-ajan yhteisöllisyyttä. 6. YHTEISTYÖVERKOSTOT JA EDUSTUKSET Lapsuuden tutkimuksen seura ja -verkosto Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on ollut alusta lähtien tiiviisti mukana Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön hankkeessa ( ), jonka tavoitteena on edistää lapsuuden tutkimuksen verkottumista valtakunnallisella tasolla. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström on hankkeen ohjausryhmässä. Verkoston toiminnan jatkajaksi perustettiin Lapsuuden tutkimuksen seura kesällä Tutkimusjohtaja Hanna Lagström on seuran hallitukseen varsinainen jäsen ja tutkimuskoordinaattori Leena Haanpää varajäsen. CELE Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen ohjausryhmä Turun yliopiston Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus / Centre for Research on Lifelong Learning and Education (CELE) tutkii oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström kuuluu tutkimuskeskuksen ohjausryhmään. 5

6 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Vuonna 2008 osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston alla käynnistyi lasten ja nuorten syrjäytymistä koskeva esiselvitystyö. Nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Nuorisotutkimusverkosto koordinoivat hanketta, kooten yhteen yhteistyökumppanit ja muun toimijaverkoston. Selvitystyön kokoavana tavoitteena oli osallistua riittävän kattavan sektoreita ylittävän tietopohjan luomiseen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten elämänkulun ja elinolojen kehityksen tutkimiseksi ja seuraamiseksi. Konsortio kokoontui yhteensä neljässä työpajassa, joista kaksi ensimmäistä toteutettiin joulukuussa 2008 ja seuraavat kaksi tammikuussa 2009, jonka lisäksi tammikuun lopussa järjestettiin aihetta koskeva loppuseminaari. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström ja suunnittelija Marko Lähteenmäki osallistuivat työpajatyöskentelyyn ja loppuseminaariin. Verkoston toiminnan kokoavana tuloksena julkaistiin keväällä 2009 Syrjäytymisvaarassa olevat lapsen ja nuoret -esiselvitys. YUNET Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto kokoaa yhteen eri yliopistojen tarjoamaa nuorisotutkimuksen opetusta. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston sosiologian laitos ja yhteistyössä on mukana yhdeksän eri yliopistoa. Tutkimuskeskuksen jäsenkorkeakouluista verkostoon kuuluu Turun yliopiston lisäksi Åbo Akademi. Ensimmäinen 27 opiskelijan ryhmä Nuorisotutkimuksen perusopintoihin (25 op) valittiin joulukuussa Turun yliopistosta opintoihin valittiin kolme ja Åbo Akademista yksi opiskelija. Koordinaattori Leena Haanpää toimi verkoston johtoryhmässä varaedustajana yliassitentti Tero Järvisen (kasvatustiede) toimiessa Turun yliopiston edustajana. Verkostolla on opetusministeriön kolmivuotinen hankerahoitus. Nuorisotutkimusseura ja -verkosto Nuorisotutkimusseura edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa valtakunnallisella tasolla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi se järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Vuoden 1999 alussa perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura harjoittaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa. Tutkimuskoordinaattori Leena Haanpää oli seuran hallituksen varajäsen. Turun seudun Tyttöjen talo -hanke Hankkeen tavoitteena on järjestää toimintaa, joka tukee tyttöjen aikuiseksi kasvua, itsetuntoa ja sosiaalisia valmiuksia. Auralan Kerhokeskuksen yhteydessä toimiva talo aloitti toimintansa ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluita vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminnan erityispainopisteitä ovat monikulttuurisuus ja syrjäytymisuhan torjuminen. Hanketta rahoittaa RAY. Erikoistutkija Anne Puuronen on hankkeen ohjausryhmässä Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen edustajana. Vuoden 2009 lopulla Amanuenssi Camilla Ehrs perehtyi tyttöjen talo -hankkeen toimintaan ja jatkaa ohjausryhmässä keskuksen edustana Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön tehtävänä on lastensuojeluosaamisen ja palveluiden turvaaminen muuttuvissa palvelurakenteissa. Kehittämisyksikkö edistää lastensuojelutyön osaamista tasavertaisesti koko Varsinais-Suomen alueella kunta- ja palvelurakenneuudistukset huomioon ottaen. Tarkoituksena on kehittää laajempaa asukaspohjaa edellyttäviä palveluita yhteistoiminta-alueilla ja moniammatillista ja ennaltaehkäisevää työotetta osana kaikkia lapsiperheiden palveluita. Kaikessa toiminnassa etusijalla on lapsen näkökulman esillä pitäminen ja käytännön työn läheisyys. Hankkeen rahoittajina toimivat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä 47 Varsinais-Suomen kuntaa. Kehittämisyksikköä hallinnoi Raision kaupunki ja hankeaikaa on saakka. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström kuuluu kehittämisyksikön ohjausryhmään. STRIP -seurantatutkimus STRIP on varhaislapsuudessa alkanut pitkäkestoinen satunnaistettu kohorttitutkimus, jonka tavoitteena on pienentää interventiolasten altistumista sepelvaltimo- ja valtimonkovettumataudin tunnetuille riskitekijöille. Projektissa kehitetään uusia terveydenhuoltojärjestelmäämme soveltuvia valtimotaudin ehkäisyyn tähtääviä toimintatapoja ja testataan niiden vaikuttavuutta. Interventio aloitettiin imeväisiässä elämäntapojen muotoutuessa, ennen palautumattomien verisuoni- 6

7 muutosten ilmaantumista. Ohjaus jatkuu varhaisaikuisuuteen. Tutkimukseen osallistuvat vapaaehtoiset perheet rekrytoitiin Turun lasten neuvoloista. Heidät satunnaistettiin interventio- (n=540) ja kontrolliryhmiin (n=522) lapsen ollessa puolen vuoden ikäinen. Tutkimusjohtaja Lagström on STRIP -tutkimuksen ohjausryhmän jäsen. Neuvokas perhe -ohjelma Neuvokas perhe -ohjelma on osa Suomalaisen Sydänohjelman ( ) väestöstrategiaa. Sydänohjelman tavoitteena on, että vuonna 2020 sydän- ja verisuonisairaudet eivät ole enää merkittävä kansanterveysongelma työikäisessä väestössä ja, että terveet ja toimintakykyiset elinvuodet lisääntyvät. Ohjelman tavoitteena on edistää lasten ja lapsiperheiden hyviä liikuntaja ravitsemustottumuksia sekä ehkäistä lihavuutta. Konkreettisena tavoitteena on kehittää valtakunnallinen perhekeskeisen elintapaohjauksen malli toteutettavaksi normaalin äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan osana. Tutkimusjohtaja Lagström kuuluu ohjelman ohjausryhmään. Painokas -hanke Painokas on Turun kaupungin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämishanke, jolla pyritään estämään lasten ylipainon kehittyminen lihavuuden asteelle. Syksyn 2005 Lasten lihavuus -konsensuskokouksen päätöslauselmien mukaan kunnan tulee pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan monniammatillisesti ja laajalla yhteistyöllä lasten lihavuuden vähentämiseen löytämällä vaikuttavia ehkäisykeinoja. Tutkimus toteutetaan syyskuun 2006 ja joulukuun 2008 välisenä aikana. Tutkimusjohtaja Lagström kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Yhdessä enemmän -hanke Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen, on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:m hanke, joka toteutetaan ( ). Hankkeen tavoitteena on mm. tukea Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen ehkäisevään lastensuojeluun ja varhaiseen tukemiseen liittyviä hankkeita osana Remontti hanketta. Lisäksi hankkeessa osallistutaan kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön. Tutkimusjohtaja Lagström kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Lastenkulttuurin neuvottelukunta Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on kiinnittynyt lastenkulttuurin neuvottelukunnan toimintaan edistäen alueellista yhteistyötä myös tällä saralla. Neuvottelukunta perustettiin vuonna Leena Haanpää on toiminut 2009 lastenkulttuurin neuvottelukunnassa keskuksen edustajana. 7. TOIMINTARESURSSIT Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus toimii Turun yliopiston projektiyksikkönä, joka vastaa toiminnastaan Turun yliopiston rehtorille. Keskuksen toiminnan rahoituksen perustana on taustaorganisaatioiden myöntämä rahoitus. Perustoimintaa on mahdollista rahoittaa myös maksullisella palvelutoiminnalla. Tutkimustoiminta rahoitetaan eri lähteistä saatavilla apurahoilla ja vastaavilla. Julkisesti haettavien apurahojen ja muun tutkimusrahoituksen osuus oli noin 45% kokonaisrahoituksesta. Palvelutoiminta Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa on kehitelty mahdollisuuksia myydä mm. statistiikka ja datapalveluita. Kokemuksia on saatu mm. KiVa koulu hankkeen ja TKK:n kanssa tehdystä yhteistyöstä. Vuoden 2009 aikana keskukseen hankittiin kehonkoostumusta mittaava laite (In- Body), jota käytetään tutkimustyössä mutta samalla on mahdollisuudet hyödyntää laitetta osana keskuksen palvelutoimintaa. Kehitystyötä potentiaalisen palvelutoiminnan luomiseksi jatketaan tulevaisuudessa. 7

8 Tulot eri rahoituslähteistä: Vuosi 2009 ( ) Vuosi 2008 ( ) Vuosi 2007 ( ) Perusrahoitus Turun yliopisto Åbo Akademi Turun kauppakorkeakoulu Varsinais-Suomen liitto II Turun kaupunki Maksulliset asiantuntijapalvelut VSSHP-yhteistyö Siirtyvät määrärahat Yhteensä Rahoitus tutkimustoimintaan TY/ lääketiet tdk TY/ psykologian laitos Turun yliopistosäätiö 4000 Varsinais-Suomen kulttuurirahasto 5000 STM /terveydenedistämisen määräraha Sohlbergin säätiö Jahnssonin säätiö Vainion säätiö Suomen Akatemia (Dos. Lagström v ) Länsi-Suomen lääninhallitus Siirtyvät Yhteensä YHTEENSÄ Suomen Akatemia (Dos. Peltola v hallinnointi TYKSin kautta) Suomen lääketieteensäätiö (Dos. Peltola v hallinnointi TYKSin kautta) Toimintamenot yhteensä (sisältäen projektit): Vuosi 2009 ( ) Vuosi 2008 Vuosi 2007 ( ) ( ) Palkka- ja henkilöstökulut Koneet ja laitteet Toimistokulut Vuokrat Ostopalvelut (atk-asiantuntija palv > Iiris.) Muut menot (matkakulut, ym.) Yleiskustannukset Yhteensä

9 Hallinto Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus sijoittuu hallinnollisesti Turun yliopistoon ja toimii yliopiston rehtorin alaisena yksikkönä. Tutkimuskeskuksen pitkän tähtäimen suuntaviivoista vastaa ohjausryhmä, jossa ovat monialaisesti edustettuina kaikki yhteistyökorkeakoulut ja Turun kaupunki. Ohjausryhmä kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Turun ammattikorkeakoulu Diakoniaammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Turun kaupunki Puheenjohtaja professori Olli Simell, lastentautioppi (professori Jussi Mertsola) professori, varapj Pekka Niemi, psykologia (professori Katja Forssén, sosiaalipolitiikka /sosiaalityö) professori Joel Kivirauma, kasvatustiede (erikoistutkija Juhani Tähtinen, kasvatustiede) dosentti Terhi-Anna Wilska, taloussosiologia (assistentti Taru Lindblom) professori Hannu Salmela, johtamisen laitos (yliassistentti Timo Kestilä) professori Susanna Simberg, logopedia (assistentti Maria Österlund, kirjallisuustiede) akatemiatutkija Eva Österbacka, yhteiskuntatalous ja tilastotiede (professori Markus Jäntti, yhteiskuntatalous ja tilastotiede) tutkimus- ja kehityspäällikkö Esko Ovaska (lehtori Terttu Parkkinen) koulutuspäällikkö Piia Ahonen (tutkimus- ja kehityspäällikkö Mikko Saarikoski) viestinnän yliopettaja Pirita Juppi (yliopettaja Terhi Rissanen) aluekoordinaattori Kari Keuru (lehtori, aluekoordinaattori Matti Pesola) lehtori Eva Juslin, sosiaaliala (lehtori Susanne Davidsson) ylilääkäri Minna Aromaa Henkilöstö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa oli toimintavuoden lopussa 20 työntekijää ja kolme opiskelijaa tuntitöissä. Työntekijöistä 13 henkilöllä oli akateeminen loppututkinto. Kehittäminen ja virkistystoiminta Vuoden 2009 aikana keskuksessa järjestettiin kaksi kehityspäivää. Ensimmäisessä keväällä järjestetyssä kehityspäivässä tarkasteltiin yhdessä henkilökunnan kanssa ajankohtaisia teemoja, joita konsultoi asiantuntija Tiedonvalo yrityksestä. Aiheina olivat mm. keskuksen strategia ja toimintasuunnitelma sekä henkilöstö toiminnan voimavarana. Syksyllä järjestettiin toinen kehityspäivä, jossa pureuduttiin erityisesti keskuksen arjen käytäntöihin. Henkilöstön kehittämisestä ja koulutusmahdollisuuksista oli puhumassa yliopistolta Ismo Saario. Arjen käytäntöjen ja ammatillisen kehittymisen tueksi henkilökunta on hyödyntänyt ajankohtaista koulutus- ja seminaaritoimintaa aktiivisesti vuoden aikana. Vuoden 2009 lopulla henkilökunnalle järjestettiin pikkujoulut, joihin sisältyi yhteistä ohjelmaa ja jouluruokailu. Tilat Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on toiminut lähtien Data Cityssä (os. Lemminkäisenkatu A, 5 krs.), jossa noin 350 m 2 tiloihin sisältyy vastaanotto- ja laboratoriotilat tutkittaville lapsille ja perheille sekä työ- ja kokoustiloja. Osa tiloista on yhteiskäytössä unitutkimusyksikön kanssa. 9

10 LIITE 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisut, opinnäytteet sekä seminaariesitykset ja yleisöluennot 2009 Julkaisut: Haanpää, L Vastuullinen kuluttajuus ristiaallokossa: ympäristökriteerit osana kulutusasenteiden moninaisuutta. Teoksessa: Kulutuksen liikkeet. Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5. Helsinki.,2009. Haanpää L, Wilska, TA. Ethics in Family Consumption: A View from Finland. Consumer09, Edinburgh, Consumer Voice and Representation Article in proceedings Haanpää L. Lapset mainonnan armoilla. Toim. Uro J. Vau.fi aspx. Kesäkuu Haanpää L. Aktiivisen kuluttajuuden kautta ympäristökansalaisuuteen: ja maailma pelastuu, vai pelastuuko? Lapsuudentutkimuksen verkosto, maaliskuun kolumni.http://www.jyu.fi/edu/laitokset/lanka/lapsuudentutkimuksen-verkosto/kuukauden-kolumniaktiivisen-kuluttajuuden-kautta-ymparistokansalaisuuteen-ja-maailma-pelastuu-vai-pelastuuko Maaliskuu Haanpää L, Ehrs C, Tiensuu-Tsiopoulos M, Kaljonen A, Lagström H. Nuoret luupin alla koulukysely: 6.- ja 9.-luokkalaisten hyvinvointi, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet Varsinais- Suomessa. Turun Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 1/2009, Turun yliopisto. Haanpää L, Lagström H. Alkoholi osa usean varsinaissuomalaisen nuoren vapaa-aikaa. Turun Sanomat: Alakerta Hakanen M, Raitakari OT, Lehtimäki T, Peltonen N, Pahkala K, Sillanmäki L, Lagström H, Viikari J, Simell O, Rönnemaa T. FTO genotype is associated with BMI after the age of 7 years but not with nutrient intakes or leisure time physical activity. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94: Kärnä A, Voeten M, Little T, Poskiparta E, Kaljonen A, Salmivalli C. A large-scale evaluation of the KiVa bullying intervention program. Child Development. (painossa). Leppälä J, Lagström H, Kaljonen A, Laitinen K. Construction and evaluation of a selfcontaining index for assessment of diet quality, Lähteenmäki M. Selvitys äitiys- ja lastenneuvoloiden kehittämistarpeista. Katsaus terveydenhoitajien näkemyksiin lisätiedon tarpeista ja aineksista tutkimusyhteistyöhön VSSHP alueella. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 2009 (pdf). Niinikoski H, Jula A, Viikari J, Rönnemaa T, Heino P, Lagström H, Jokinen E, Simell O. Blood pressure is lower in children and adolescents with low saturated fat diet since infancy. The STRIP study. Hypertension 2009;53: Puuronen A. Moderni ruoka-askeesi ajan terveyseetosta rakentamassa. Elore 2/2009. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Viitattu Puuronen A. Tutkiva nuorisotyö ammatillinen ja koulutuksellinen resurssi. Nuorisotutkimusseura Kommentti-verkkokanava, Viitattu Puuronen A. Nuorten terveys on sidoksissa sosiokulttuurisiin ryhmiin. Suomen Lääkärilehti 2009;11:

11 Ruottinen S, Rönnemaa T, Niinikoski H, Lagström H,Saarinen M, Pahkala K, Kaitosaari T, Viikari J, Simell O. Carbohydrate intake, serum lipids and apolipoprotein E phenotype show association in children. Acta Paediatr 2009;98: Tuomasjukka S, Kyllönen J, Ketola M, Lagström H, Aromaa M. Ravitsemusohjauksessa on huomioitava muutakin kuin suositukset - Toimivia työvälineitä lapsiperheen ruokakäyttäytymisen parantamiseen. Duodecim (painossa). Virtanen H., Salanterä S., Johansson K, Heikkinen K, Hiltunen A, Kaljonen A, Rankinen S, & Leino-Kilpi, H. A survey of patients personal expenditure related to ambulatory surgery. Ambulatory Surgery Journal 2009;15; Opinnäytteet: Turun yliopisto, psykologia 1. Impola. M. Isän raskaudenaikaiset mielikuvat lapsesta ja käyttäytymisen sensitiivisyys vuorovaikutuksessa lapseen. Pro gradu tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Knuts S. Äidin ei-toivottu raskaus -yhteys raskausajan masennukseen ja ahdistukseen. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Peltokallio L. Raskaudenaikainen ja raskauteen liittyvä ahdistus- yhteydet äidin sisäisiin työmalleihin tulevasta vauvasta? Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Mattila J. Raskaudenaikainen ja raskauteen liittyvä ahdistus hedelmöityshoitoja saaneilla ja luonnollisesti hedelmöittyneillä pariskunnilla. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Uusimäki M. Parisuhdetyytyväisyys ja yksinäisyys raskaana olevilla naisilla. Pro gradu - tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Saarinen H: Parisuhdetyytyväisyys raskauden aikana ja vauvan syntymän jälkeen. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, taloussosiologia 1. Laavainen H. Baby-shoppailullako kohti hyvää vanhemmuutta? Sijaiskuluttaminen ja kulutustottumusten muutos tulevien äitien keskuudessa. Pro gradu -tutkielma. Taloussosiologia, Markkinoinnin laitos. Turun kauppakorkeakoulu, Ainikkamäki AM.Lapsi kulutusorientaatioiden muuttajana? Pro gradu -tutkielma. Taloussosiologia, Markkinoinnin laitos. Turun kauppakorkeakoulu, Seminaariesitykset, yleisöluennot ja abstraktit: Ehrs, C. Lapset, nuoret ja politiikka seminaari. Oman elämänsä asiantuntijat: lasten ja nuorten ääni ja vaikuttaminen Varsinais-Suomessa ja Ruotsissa Haanpää, L. ja Ehrs, C. Experts of Their Own Lives: The Voice and Representation of Children and Young Adults. ESA European Society or European Societies? September, Lisbon, Portugal. 11

12 Haanpää, L. Environmental citizenship and citizen-consumer: Individual actor s role in the environmental question. ESA European Society or European Societies? September, Lisbon, Portugal. Haanpää L, Wilska, TA. Ethics in Family Consumption: A View from Finland. Consumer09, Edinburgh, Consumer Voice and Representation. Haanpää, L. Nuoret luupin alla: 6.- ja 9.-luokkalaisten osallisuus, toimijuus ja vaikutusvalta. Politiikan tutkimuksen päivät Tampereen yliopisto. Haanpää, L. Kestävä kuluttaminen. Studia Generalia -sarja syksyllä 2009: Kestävä kehitys puheenvuoroja turkulaisista korkeakouluista, Haanpää, L. Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston Kestävän kehityksen - opintokokonaisuuden tiimiopettaja. Haanpää, L. Turun kauppakorkeakoulun taloussosiologian aineen tuntiopettaja (kulutussosiologia, ympäristösosiologia). Lagström H. Ylipainoepidemia on pysäytettävä varhaislapsuudessa, mutta miten? 37. Valtakunnalliset Lääkäripäivät , Helsinki (kutsuesitys). Lagström H. Leipä miehen tiellä pitää, entä opiskelijan? Opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus -seminaari , Helsinki (kutsuesitys). Lagström H, Hakanen M, Pahkala K, Saarinen M, Niinikoski H. Persistence of overweight during adolescence: The STRIP study. 17th European Congress on Obesity. The Netherlands, (posteri) Lagström H. Lapsuusiän lihavuus kokemuksia STRIP projektista. Lastenlääkäripäivät , Turku (kutsuesitys) Lagström H. Lasten ylipainoepidemia on pysäytettävä, mutta miten? EU/InForm- hankkeen koulutuspäivä Seinäjoki (koulutusesitys) Lagström H. Lasten ruokavaliota ei suosituksilla korjata. SAPERE-hankkeen aloitusseminaari , Turku (koulutusesitys) Leppälä J. 19 th European Childhood Obesity Group Workshop. Ireland (posteri) Lähteenmäki M. Terveydenhoitajien näkemyksiä tutkimusyhteistyöstä. VSSHP äitiys ja lastenneuvola henkilökunnan koulutusseminaari , Turku Vaarno J. 19 th International Congress of Nutrition, Thailand (posteri) 12

Turun lapsi- ja nuoriso- tutkimuskeskuksen toimintakertomus 2007

Turun lapsi- ja nuoriso- tutkimuskeskuksen toimintakertomus 2007 Turun lapsi- ja nuoriso- tutkimuskeskuksen toimintakertomus 2007 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 1 2. Taustastrategiat 1 3. Tavoitteet ja tehtävät 1 4. Tutkimustoiminta vuonna 2007 3 5. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä 25.1.2007, päiv 8.1.2014,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Yhteiskunnallinen eriarvoisuus - ohjelma n tutkimuspäivä 23.9.2013 Sakari Karvonen Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin Eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ Osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen 4.11.2008 klo 13 15.30 HYVINKÄÄ LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Minna Silvennoinen, projektityöntekijä, KeHO / INNOKE & simulaatiokouluttaja MinSim Oy minna.silvennoinen@jamk.fi KeHO Keski Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Sosiaali

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 11

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 11 2011 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 11 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus... 2 2. Tutkimustoiminta... 2 2.1. Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus...

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous 29-4-2008 KASTE - 23.4. aluejaoston kokous Toimeenpanosta: - 24.4 annetaan valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

ALUEET JA HYVINVOINTI

ALUEET JA HYVINVOINTI ALUEET JA HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen strategisena kokonaisuutena Kehittämisyhteistyön käytännön kokemuksia Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto 11.6.2009 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot