Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen"

Transkriptio

1 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Toiminnan tavoitteet Tutkimustoiminta Korkeakouluyhteistyö Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteistyöverkostot ja edustukset Toimintaresurssit...7 LIITE 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisut, opinnäytteet sekä seminaariesitykset ja yleisöluennot

2 1. TURUN LAPSI- JA NUORISOTUTKIMUSKESKUS Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on kaikkien seitsemän Varsinais-Suomessa toimivan korkeakoulun yhteinen tutkimuskeskus, joka aloitti toimintansa Jäsenkorkeakoulut: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tehtävänä on kansainvälisesti korkealaatuisen ja uraauurtavan tutkimuksen tekeminen, korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostaminen synergiaetuja hyödyntämällä sekä kehittää alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa lapsi- ja nuorisotutkimusta ja lisätä moniammatillista toimintaa. Tutkimuskeskus on Turun kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhdessä laatiman turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategian kärkihanke ja tehostaa näin Varsinais-Suomen korkeakoulujen yhteistyötä ja vahvistaa alueen asemaa monitieteisenä ja korkeatasoisena lapsi- ja nuorisotutkimuksen keskittymänä. Tutkimuskeskuksen perustaminen oli yksi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman painopisteistä. Tutkimuskeskus linkittyy myös Turun kaupungin laatiman Turku-strategian hyvinvointia ja elämän laatua korostavaan painopistealueeseen, jolla lasten ja nuorten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä toiminta-alueista. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tavoitteina on: 1. Kansainvälisesti korkealaatuisen ja uraauurtavan tutkimuksen tekeminen 2. Korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostaminen synergiaetuja hyödyntämällä 3. Kehittää alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa lapsi- ja nuorisotutkimusta sekä lisätä moniammatillista toimintaa Tutkimus Tutkimuskeskuksen päätehtävä on lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen ja erityisesti monitieteisten lähestymistapojen edistäminen jäsenkorkeakouluissa. Keskus parantaa tieteidenvälisen yhteistyön edellytyksiä tarjoamalla tutkijoille ja hankkeille monitieteisen tutkimusympäristön. Tämän tehtävän toteuttamisessa keskeisiä toimintamuotoja ovat uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistäminen, seminaaritoiminta, tutkijoiden verkostoitumisen edistäminen, tutkijakoulutuksen tukeminen, tiedotus ja tutkimusaineistojen monenkeskinen hyödyntäminen. Tutkimuskeskuksen profiilissa korostuu monitieteinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tutkimus. Korkeakouluyhteistyö Synergiaetuja hyödyntämällä, tiedonkulkua lisäämällä, resursseja kohdentamalla ja kunkin yhteistyökorkeakoulun osaamisalueita yhdistämällä tehostetaan tutkimustoimintaa lapsiin ja nuoriin liittyen ja näin vahvistetaan varsinaissuomalaisia korkeakouluja aidosti yhdistävää toimintaa. Keskus tuo yhteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimijat ja vahvuudet: ammattikorkeakoulujen työelämän tarpeista lähtevän, ammattia kehittävän ja vahvasti aluekehittämiseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yliopistojen pitkät perinteet omaavan, kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen. Keskus tarjoaa toimintamuotoja, joihin eri korkeakoulut ja erilaiset toimijat voivat kiinnittyä. Keskus pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen suuntaamiseksi ja resurssien kohdentamiseksi sellaisiin tutkimusteemoihin, joilla tutkimusta erityisesti tarvitaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tutkimuskeskus toimii alueellisena lapsi- ja nuorisotutkimuksen yhteistyöfoorumina ja tietopankkina, joka palvelee sekä alan tutkijoita että alueellisia toimijoita ja tiedotusvälineitä. Näin keskus 2

3 toteuttaa korkeakoulujen aluestrategian tavoitetta alueen hyvinvointia edistävien kehittämisfoorumien rakentamisesta yhteistyössä alueellisten toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa. Korkeakoulujen tuottama tutkimustieto voidaan siirtää tehokkaammin työelämän ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, viranomaisten, järjestöjen ja palveluntuottajien hyödynnettäväksi. Samalla kanavoidaan kentältä kumpuavia kehittämistarpeita alan tutkimukseen. Keskus toimii verkostoituneena alan muiden kansallisten toimijoiden, kuten yliopistollisten tutkimusyksiköiden ja alueellisten kehittämisorganisaatioiden kanssa. 3. TUTKIMUSTOIMINTA Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen edistäminen jäsenkorkeakouluissa sekä tiederajat ylittävän tutkimusyhteistyön kehittäminen. Vuoden 2009 aikana jatkettiin Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimusta ja tutkimustoimintaa kehitettiin mm. vastuullinen kansalaisuus -tematiikalla Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen päätutkimushanke on laaja Hyvän kasvun avaimet - seurantatutkimus. Tutkimukseen kutsutaan mukaan Varsinais-Suomen ruotsin- ja suomenkieliset perheet. Rekrytointi alkoi ja jatkuu saakka. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, dosentti Hanna Lagström. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa monitieteinen johtoryhmä ja kokonaisuudessaan mukana on n. 50 tutkijaa alueen korkeakouluista. Tutkimukseen on lähtenyt mukaan tähän mennessä noin 1600 perhettä, joihin on syntynyt reilut 1000 lasta. Vanhimmat lapset täyttävät keväällä vuotta. Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimukseen sisältyvä seminaari järjestettiin marraskuussa ( ). Vierailevina asiantuntijapuhujina olivat professori Anja Huizink ja professori Hasse Karlsson. Seminaariin sisältyi myös tutkimustiimeille tarkoitettu osuus, jossa tarkasteltiin yhdessä seurantutkimukseen sisältyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteisiä pelisääntöjä Vastuullinen kansalaisuus -teeman hankkeet Syyskuussa 2008 käynnistyi hankekokonaisuus Nuoret luupin alla, jonka tavoitteena nuorten osallisuuden vahvistaminen ja nuorisotyön kehittäminen Varsinais-Suomessa. Hankkeesta julkaistiin raportti kesäkuussa 2009 (ks. julkaisut). Hankkeen nuorisotyön kehittämiselle saatiin Länsi-Suomen lääninhallitukselta jatkorahoitusta vuodelle 2009, joka mahdollistaa syksyllä 2008 kerätyn kyselyn raportoinnin. Vastuullinen kansalaisuus tutkimushanketta kasvatetaan poikkitieteellisyyden suuntaan lisäämällä yhteistyötä mm. Suomalaisten politiikkatietämys - tutkimushankkeen sekä Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin kanssa. Tutkimuksen nuorisotyöosuus käynnistyi alustavalla kyselykaavakkeella joulukuussa Kyselyn uudelleenmuokkaaminen ja kääntäminen ruotsiksi tehtiin maalis-huhtikuussa 2008, jolloin toteutettiin myös kyselyyn liittyvien lupien anominen, yhteistyötahojen kartoittaminen ja kyselyn kehittäminen lopulliseen muotoon. Kyselyn ensimmäinen osa toteutettiin postikyselynä Paraisilla ja Turussa toukokuun 2008 aikana. Kyselyaineistosta on aiemmin valmistunut ruotsinkielistä nuorisotyötä käsittelevä opinnäytetyö. Syksyllä 2009 käynnistyi aineiston suomenkielisen osion tallentaminen Muut tutkimushankkeet Erikoistutkija Anne Puurosen projektissa Nuorten terveystaju nikotiiniriippuvuudessa tutkitaan nuoren terveystajun rakentumista nikotiiniriippuvuudessa eri käyttäjien näkökulmasta. Tutkimus lähestyy nikotiiniriippuvuutta nuorisokulttuurisena ilmiönä. Vuonna 2008 alkanut kolmivuotinen hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Tutkimusta rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö ja Juho Vainion Säätiö. 3

4 4. KORKEAKOULUYHTEISTYÖ 4.1 Sähköinen viestintä Tutkimuskeskus ylläpitää internet-sivustoa (http://www.utu.fi/cyri/), joka tarjoaa väylän lapsiin ja nuoriin liittyvän tutkimustiedon lähteille jäsenkorkeakouluissa. Sivustolla on sähköinen asiantuntijarekisteri, joka kokoaa tietoa lapsi- ja nuorisoalan tutkijoista ja meneillään olevista projekteista. Asiantuntijatietokannan kautta pyritään vastaamaan haasteeseen turkulaisen lapsi- ja nuorisotutkimuksen paremmasta alueellisesta ja valtakunnallisesta saavutettavuudesta. Lntutkijat-tiedotuslista toimii verkkoviestinnän tukena. Sähköisellä tiedotuslistalla oli vuoden lopussa 230 vastaanottajaa, valtaosin Varsinais-Suomen alueella. Listalla tiedotetaan ajankohtaisista lapsiin ja nuoriin liittyvistä tutkimusuutisista, seminaareista ja muista tiedetapahtumista sekä Varsinais-Suomessa että alueellisesti. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toiminnasta tiedotetaan mm. sähköisen uutiskirjeen muodossa. 4.2 Harjoittelu Vuoden 2009 aikana keskuksessa työskenteli tuntityöntekijöiden lisäksi harjoittelijoita. Kasvatustieteen laitokselta opiskelija Eeva-Leena Alanne suoritti opintoihinsa kuuluvan hallinnonalan harjoittelunsa keskuksessa. Työtehtävät sisältyvät osaksi mm. Hyvän kasvun avaimet - seurantatutkimusta ja keskuksen muita toimia. Hyvän kasvun avaimet - tutkimusaineistoon kytkeytyviä pro gradu -tutkielmia on myös valmistunut eri tieteenaloilta (liite 1). Psykologian alaan kuuluvia pro gradu -tutkielmia on valmistunut kuusi. Näissä käsiteltiin mm. parisuhdetyytyväisyyttä ja yksinäisyyttä raskaana olevilla naisilla sekä isän raskaudenaikaisia mielikuvia lapsesta. Turun kauppakorkeakoulun taloussosiologiaan alaan kuuluvia opinnäytetöitä valmistui kaksi, jotka käsittelivät sijaiskuluttamista ja kulutustottumusten muutoksia tulevien äitien keskuudessa sekä lasta kulutusorientaatioiden muuttajana. 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 5.1 Tiedepolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö Tiedeyhteistyö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on ollut mukana valmistelemassa Suomen akatemian SKIDIKIDS - tutkimusohjelmaa, jossa rahoitukset alkavat vuonna Kansainvälinen yhteistyö on käynnistymässä kahden kanadalaisen tutkimusryhmään kanssa. Näiden ryhmien vetäjinä toimivat professori Michel Boivin (Canada Research Chair on Child Social Development, University of Laval in Quebec) ja professor William Fraser (Department of Obstetrics and Gynecology, University of Montreal). Lisäksi yhteistyökeskusteluja on käyty hollantilaisen Generation R -tutkimusryhmän kanssa (tutkimusjohtaja Lagström tapasi toukokuussa 2009 professori Henning Tiermeirin Rotterdamin Erasmus yliopistosta). Generation R tutkimusryhmän professori Aja Huizink osallistui Hyvän kasvun avaimet -tutkijaseminaariin Tutkija Jenni Vaarno lähti lokakuussa 2009 toteuttamaan väitöstyönsä osatutkimusta Salomon saarille. Osatutkimus kantaa nimeä; Child feeding and weight gain in infants in Solomon Islands. Kansainväliset kokoukset Vuoden 2009 aikana keskuksen henkilökunta on osallistunut kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja kongresseihin, joissa on pidetty mm. esityksiä ja postereita eri aihealueista, jotka ovat kytkeytyneet keskuksen tutkimuksiin ja projekteihin (ks. liite 1). 4

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus oli vuonna 2008 pyydettynä asiantuntijana ja toimijana valmistelemassa ns. REMONTTI -hanketta, jossa tavoitellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistamista alueen kaikissa kunnissa ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen vahvistamisella. REMONTTI -hankkeelle myönnettiin noin kahden milj. euron valtionavustus Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE -ohjelmasta. Vuonna 2009 osana perustettiin hyvinvointitiedon kerääminen ja käyttö työryhmä, johon keskuksen tutkimusjohtaja Lagström kuuluu. Hyvinvointitietoa koskevat kysymykset sisältyvät REMONTTI -hankkeeseen monesta näkökulmasta, lähtien hyvinvointitiedon määrittelystä, tiedon keräämisestä ja koonnista sekä tähän tarvittavasta arviointityöstä. Alueyhteistyö Moniammatillisen tutkimusyhteistyön käytäntöjen kehittäminen neuvolayhteistyössä -hanke (Varsinais-Suomen liiton rahoittama hanke) eteni siten, että hankkeessa tehtiin selvitys Moniammatillisen tutkimusyhteistyön käytäntöjen kehittäminen neuvolayhteistyössä joulukuussa Raportti julkaistiin keväällä 2009 (ks. liite1). Lisäksi Varsinais-Suomen alueen äitiysneuvoloiden henkilökunnalle järjestettiin helmikuussa 2009 koulutustilaisuus Raskaudenaikaisen parisuhteen laadun vaikutukset vanhempien mielikuviin tulevasta lapsesta. Varsinais- Suomen liiton rahoittaman hankkeen tavoitteena oli kehittää alueellista sidosryhmätyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. Hankkeessa luotiin malli käytännön tutkimusyhteistyöhankkeiden organisoimiseen lapsi- ja nuorisoalan tutkijoiden ja kentällä toimivien ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli tutkimustiedon tehokkaampi siirtäminen työelämän hyödynnettäväksi sekä kentältä kumpuavien kehittämistarpeiden kanavoiminen alan tutkimukseen Yleisöseminaarit Tutkimushankkeisiin sisältyvien seminaarien lisäksi järjestettiin myös yleisöseminaareja. Keväällä järjestettiin kaksi seminaaria: o "Ihanaa kun meiltäkin kysytään!" Nuoret luupin alla - raportin julkaisuseminaari ( ) o "Lastensuojelun ääni Varsinais-Suomessa" -seminaari ( ) yhteistyössä Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa Syksyllä 2009 keskus käynnisti myös uuden seminaarisarjan Puheenvuoroja lapsista ja nuorista joista ensimmäinen pidettiin marraskuussa: o Lapset ja lama seminaarissa ( ) käsiteltiin ajankohtaisen taantumaan kytkeytyviä aihealueita lasten näkökulmasta. Seminaarin aiheissa tarkasteltiin lasten oikeutta opetukseen, lasten köyhyyttä sekä koulusurmia ja lama-ajan yhteisöllisyyttä. 6. YHTEISTYÖVERKOSTOT JA EDUSTUKSET Lapsuuden tutkimuksen seura ja -verkosto Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on ollut alusta lähtien tiiviisti mukana Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön hankkeessa ( ), jonka tavoitteena on edistää lapsuuden tutkimuksen verkottumista valtakunnallisella tasolla. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström on hankkeen ohjausryhmässä. Verkoston toiminnan jatkajaksi perustettiin Lapsuuden tutkimuksen seura kesällä Tutkimusjohtaja Hanna Lagström on seuran hallitukseen varsinainen jäsen ja tutkimuskoordinaattori Leena Haanpää varajäsen. CELE Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen ohjausryhmä Turun yliopiston Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus / Centre for Research on Lifelong Learning and Education (CELE) tutkii oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström kuuluu tutkimuskeskuksen ohjausryhmään. 5

6 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Vuonna 2008 osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston alla käynnistyi lasten ja nuorten syrjäytymistä koskeva esiselvitystyö. Nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Nuorisotutkimusverkosto koordinoivat hanketta, kooten yhteen yhteistyökumppanit ja muun toimijaverkoston. Selvitystyön kokoavana tavoitteena oli osallistua riittävän kattavan sektoreita ylittävän tietopohjan luomiseen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten elämänkulun ja elinolojen kehityksen tutkimiseksi ja seuraamiseksi. Konsortio kokoontui yhteensä neljässä työpajassa, joista kaksi ensimmäistä toteutettiin joulukuussa 2008 ja seuraavat kaksi tammikuussa 2009, jonka lisäksi tammikuun lopussa järjestettiin aihetta koskeva loppuseminaari. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström ja suunnittelija Marko Lähteenmäki osallistuivat työpajatyöskentelyyn ja loppuseminaariin. Verkoston toiminnan kokoavana tuloksena julkaistiin keväällä 2009 Syrjäytymisvaarassa olevat lapsen ja nuoret -esiselvitys. YUNET Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto kokoaa yhteen eri yliopistojen tarjoamaa nuorisotutkimuksen opetusta. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston sosiologian laitos ja yhteistyössä on mukana yhdeksän eri yliopistoa. Tutkimuskeskuksen jäsenkorkeakouluista verkostoon kuuluu Turun yliopiston lisäksi Åbo Akademi. Ensimmäinen 27 opiskelijan ryhmä Nuorisotutkimuksen perusopintoihin (25 op) valittiin joulukuussa Turun yliopistosta opintoihin valittiin kolme ja Åbo Akademista yksi opiskelija. Koordinaattori Leena Haanpää toimi verkoston johtoryhmässä varaedustajana yliassitentti Tero Järvisen (kasvatustiede) toimiessa Turun yliopiston edustajana. Verkostolla on opetusministeriön kolmivuotinen hankerahoitus. Nuorisotutkimusseura ja -verkosto Nuorisotutkimusseura edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa valtakunnallisella tasolla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi se järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Vuoden 1999 alussa perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura harjoittaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa. Tutkimuskoordinaattori Leena Haanpää oli seuran hallituksen varajäsen. Turun seudun Tyttöjen talo -hanke Hankkeen tavoitteena on järjestää toimintaa, joka tukee tyttöjen aikuiseksi kasvua, itsetuntoa ja sosiaalisia valmiuksia. Auralan Kerhokeskuksen yhteydessä toimiva talo aloitti toimintansa ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluita vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminnan erityispainopisteitä ovat monikulttuurisuus ja syrjäytymisuhan torjuminen. Hanketta rahoittaa RAY. Erikoistutkija Anne Puuronen on hankkeen ohjausryhmässä Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen edustajana. Vuoden 2009 lopulla Amanuenssi Camilla Ehrs perehtyi tyttöjen talo -hankkeen toimintaan ja jatkaa ohjausryhmässä keskuksen edustana Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön tehtävänä on lastensuojeluosaamisen ja palveluiden turvaaminen muuttuvissa palvelurakenteissa. Kehittämisyksikkö edistää lastensuojelutyön osaamista tasavertaisesti koko Varsinais-Suomen alueella kunta- ja palvelurakenneuudistukset huomioon ottaen. Tarkoituksena on kehittää laajempaa asukaspohjaa edellyttäviä palveluita yhteistoiminta-alueilla ja moniammatillista ja ennaltaehkäisevää työotetta osana kaikkia lapsiperheiden palveluita. Kaikessa toiminnassa etusijalla on lapsen näkökulman esillä pitäminen ja käytännön työn läheisyys. Hankkeen rahoittajina toimivat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä 47 Varsinais-Suomen kuntaa. Kehittämisyksikköä hallinnoi Raision kaupunki ja hankeaikaa on saakka. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström kuuluu kehittämisyksikön ohjausryhmään. STRIP -seurantatutkimus STRIP on varhaislapsuudessa alkanut pitkäkestoinen satunnaistettu kohorttitutkimus, jonka tavoitteena on pienentää interventiolasten altistumista sepelvaltimo- ja valtimonkovettumataudin tunnetuille riskitekijöille. Projektissa kehitetään uusia terveydenhuoltojärjestelmäämme soveltuvia valtimotaudin ehkäisyyn tähtääviä toimintatapoja ja testataan niiden vaikuttavuutta. Interventio aloitettiin imeväisiässä elämäntapojen muotoutuessa, ennen palautumattomien verisuoni- 6

7 muutosten ilmaantumista. Ohjaus jatkuu varhaisaikuisuuteen. Tutkimukseen osallistuvat vapaaehtoiset perheet rekrytoitiin Turun lasten neuvoloista. Heidät satunnaistettiin interventio- (n=540) ja kontrolliryhmiin (n=522) lapsen ollessa puolen vuoden ikäinen. Tutkimusjohtaja Lagström on STRIP -tutkimuksen ohjausryhmän jäsen. Neuvokas perhe -ohjelma Neuvokas perhe -ohjelma on osa Suomalaisen Sydänohjelman ( ) väestöstrategiaa. Sydänohjelman tavoitteena on, että vuonna 2020 sydän- ja verisuonisairaudet eivät ole enää merkittävä kansanterveysongelma työikäisessä väestössä ja, että terveet ja toimintakykyiset elinvuodet lisääntyvät. Ohjelman tavoitteena on edistää lasten ja lapsiperheiden hyviä liikuntaja ravitsemustottumuksia sekä ehkäistä lihavuutta. Konkreettisena tavoitteena on kehittää valtakunnallinen perhekeskeisen elintapaohjauksen malli toteutettavaksi normaalin äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan osana. Tutkimusjohtaja Lagström kuuluu ohjelman ohjausryhmään. Painokas -hanke Painokas on Turun kaupungin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämishanke, jolla pyritään estämään lasten ylipainon kehittyminen lihavuuden asteelle. Syksyn 2005 Lasten lihavuus -konsensuskokouksen päätöslauselmien mukaan kunnan tulee pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan monniammatillisesti ja laajalla yhteistyöllä lasten lihavuuden vähentämiseen löytämällä vaikuttavia ehkäisykeinoja. Tutkimus toteutetaan syyskuun 2006 ja joulukuun 2008 välisenä aikana. Tutkimusjohtaja Lagström kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Yhdessä enemmän -hanke Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen, on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:m hanke, joka toteutetaan ( ). Hankkeen tavoitteena on mm. tukea Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen ehkäisevään lastensuojeluun ja varhaiseen tukemiseen liittyviä hankkeita osana Remontti hanketta. Lisäksi hankkeessa osallistutaan kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön. Tutkimusjohtaja Lagström kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Lastenkulttuurin neuvottelukunta Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on kiinnittynyt lastenkulttuurin neuvottelukunnan toimintaan edistäen alueellista yhteistyötä myös tällä saralla. Neuvottelukunta perustettiin vuonna Leena Haanpää on toiminut 2009 lastenkulttuurin neuvottelukunnassa keskuksen edustajana. 7. TOIMINTARESURSSIT Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus toimii Turun yliopiston projektiyksikkönä, joka vastaa toiminnastaan Turun yliopiston rehtorille. Keskuksen toiminnan rahoituksen perustana on taustaorganisaatioiden myöntämä rahoitus. Perustoimintaa on mahdollista rahoittaa myös maksullisella palvelutoiminnalla. Tutkimustoiminta rahoitetaan eri lähteistä saatavilla apurahoilla ja vastaavilla. Julkisesti haettavien apurahojen ja muun tutkimusrahoituksen osuus oli noin 45% kokonaisrahoituksesta. Palvelutoiminta Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa on kehitelty mahdollisuuksia myydä mm. statistiikka ja datapalveluita. Kokemuksia on saatu mm. KiVa koulu hankkeen ja TKK:n kanssa tehdystä yhteistyöstä. Vuoden 2009 aikana keskukseen hankittiin kehonkoostumusta mittaava laite (In- Body), jota käytetään tutkimustyössä mutta samalla on mahdollisuudet hyödyntää laitetta osana keskuksen palvelutoimintaa. Kehitystyötä potentiaalisen palvelutoiminnan luomiseksi jatketaan tulevaisuudessa. 7

8 Tulot eri rahoituslähteistä: Vuosi 2009 ( ) Vuosi 2008 ( ) Vuosi 2007 ( ) Perusrahoitus Turun yliopisto Åbo Akademi Turun kauppakorkeakoulu Varsinais-Suomen liitto II Turun kaupunki Maksulliset asiantuntijapalvelut VSSHP-yhteistyö Siirtyvät määrärahat Yhteensä Rahoitus tutkimustoimintaan TY/ lääketiet tdk TY/ psykologian laitos Turun yliopistosäätiö 4000 Varsinais-Suomen kulttuurirahasto 5000 STM /terveydenedistämisen määräraha Sohlbergin säätiö Jahnssonin säätiö Vainion säätiö Suomen Akatemia (Dos. Lagström v ) Länsi-Suomen lääninhallitus Siirtyvät Yhteensä YHTEENSÄ Suomen Akatemia (Dos. Peltola v hallinnointi TYKSin kautta) Suomen lääketieteensäätiö (Dos. Peltola v hallinnointi TYKSin kautta) Toimintamenot yhteensä (sisältäen projektit): Vuosi 2009 ( ) Vuosi 2008 Vuosi 2007 ( ) ( ) Palkka- ja henkilöstökulut Koneet ja laitteet Toimistokulut Vuokrat Ostopalvelut (atk-asiantuntija palv > Iiris.) Muut menot (matkakulut, ym.) Yleiskustannukset Yhteensä

9 Hallinto Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus sijoittuu hallinnollisesti Turun yliopistoon ja toimii yliopiston rehtorin alaisena yksikkönä. Tutkimuskeskuksen pitkän tähtäimen suuntaviivoista vastaa ohjausryhmä, jossa ovat monialaisesti edustettuina kaikki yhteistyökorkeakoulut ja Turun kaupunki. Ohjausryhmä kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Turun ammattikorkeakoulu Diakoniaammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Turun kaupunki Puheenjohtaja professori Olli Simell, lastentautioppi (professori Jussi Mertsola) professori, varapj Pekka Niemi, psykologia (professori Katja Forssén, sosiaalipolitiikka /sosiaalityö) professori Joel Kivirauma, kasvatustiede (erikoistutkija Juhani Tähtinen, kasvatustiede) dosentti Terhi-Anna Wilska, taloussosiologia (assistentti Taru Lindblom) professori Hannu Salmela, johtamisen laitos (yliassistentti Timo Kestilä) professori Susanna Simberg, logopedia (assistentti Maria Österlund, kirjallisuustiede) akatemiatutkija Eva Österbacka, yhteiskuntatalous ja tilastotiede (professori Markus Jäntti, yhteiskuntatalous ja tilastotiede) tutkimus- ja kehityspäällikkö Esko Ovaska (lehtori Terttu Parkkinen) koulutuspäällikkö Piia Ahonen (tutkimus- ja kehityspäällikkö Mikko Saarikoski) viestinnän yliopettaja Pirita Juppi (yliopettaja Terhi Rissanen) aluekoordinaattori Kari Keuru (lehtori, aluekoordinaattori Matti Pesola) lehtori Eva Juslin, sosiaaliala (lehtori Susanne Davidsson) ylilääkäri Minna Aromaa Henkilöstö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa oli toimintavuoden lopussa 20 työntekijää ja kolme opiskelijaa tuntitöissä. Työntekijöistä 13 henkilöllä oli akateeminen loppututkinto. Kehittäminen ja virkistystoiminta Vuoden 2009 aikana keskuksessa järjestettiin kaksi kehityspäivää. Ensimmäisessä keväällä järjestetyssä kehityspäivässä tarkasteltiin yhdessä henkilökunnan kanssa ajankohtaisia teemoja, joita konsultoi asiantuntija Tiedonvalo yrityksestä. Aiheina olivat mm. keskuksen strategia ja toimintasuunnitelma sekä henkilöstö toiminnan voimavarana. Syksyllä järjestettiin toinen kehityspäivä, jossa pureuduttiin erityisesti keskuksen arjen käytäntöihin. Henkilöstön kehittämisestä ja koulutusmahdollisuuksista oli puhumassa yliopistolta Ismo Saario. Arjen käytäntöjen ja ammatillisen kehittymisen tueksi henkilökunta on hyödyntänyt ajankohtaista koulutus- ja seminaaritoimintaa aktiivisesti vuoden aikana. Vuoden 2009 lopulla henkilökunnalle järjestettiin pikkujoulut, joihin sisältyi yhteistä ohjelmaa ja jouluruokailu. Tilat Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on toiminut lähtien Data Cityssä (os. Lemminkäisenkatu A, 5 krs.), jossa noin 350 m 2 tiloihin sisältyy vastaanotto- ja laboratoriotilat tutkittaville lapsille ja perheille sekä työ- ja kokoustiloja. Osa tiloista on yhteiskäytössä unitutkimusyksikön kanssa. 9

10 LIITE 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisut, opinnäytteet sekä seminaariesitykset ja yleisöluennot 2009 Julkaisut: Haanpää, L Vastuullinen kuluttajuus ristiaallokossa: ympäristökriteerit osana kulutusasenteiden moninaisuutta. Teoksessa: Kulutuksen liikkeet. Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5. Helsinki.,2009. Haanpää L, Wilska, TA. Ethics in Family Consumption: A View from Finland. Consumer09, Edinburgh, Consumer Voice and Representation Article in proceedings Haanpää L. Lapset mainonnan armoilla. Toim. Uro J. Vau.fi aspx. Kesäkuu Haanpää L. Aktiivisen kuluttajuuden kautta ympäristökansalaisuuteen: ja maailma pelastuu, vai pelastuuko? Lapsuudentutkimuksen verkosto, maaliskuun kolumni.http://www.jyu.fi/edu/laitokset/lanka/lapsuudentutkimuksen-verkosto/kuukauden-kolumniaktiivisen-kuluttajuuden-kautta-ymparistokansalaisuuteen-ja-maailma-pelastuu-vai-pelastuuko Maaliskuu Haanpää L, Ehrs C, Tiensuu-Tsiopoulos M, Kaljonen A, Lagström H. Nuoret luupin alla koulukysely: 6.- ja 9.-luokkalaisten hyvinvointi, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet Varsinais- Suomessa. Turun Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 1/2009, Turun yliopisto. Haanpää L, Lagström H. Alkoholi osa usean varsinaissuomalaisen nuoren vapaa-aikaa. Turun Sanomat: Alakerta Hakanen M, Raitakari OT, Lehtimäki T, Peltonen N, Pahkala K, Sillanmäki L, Lagström H, Viikari J, Simell O, Rönnemaa T. FTO genotype is associated with BMI after the age of 7 years but not with nutrient intakes or leisure time physical activity. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94: Kärnä A, Voeten M, Little T, Poskiparta E, Kaljonen A, Salmivalli C. A large-scale evaluation of the KiVa bullying intervention program. Child Development. (painossa). Leppälä J, Lagström H, Kaljonen A, Laitinen K. Construction and evaluation of a selfcontaining index for assessment of diet quality, Lähteenmäki M. Selvitys äitiys- ja lastenneuvoloiden kehittämistarpeista. Katsaus terveydenhoitajien näkemyksiin lisätiedon tarpeista ja aineksista tutkimusyhteistyöhön VSSHP alueella. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 2009 (pdf). Niinikoski H, Jula A, Viikari J, Rönnemaa T, Heino P, Lagström H, Jokinen E, Simell O. Blood pressure is lower in children and adolescents with low saturated fat diet since infancy. The STRIP study. Hypertension 2009;53: Puuronen A. Moderni ruoka-askeesi ajan terveyseetosta rakentamassa. Elore 2/2009. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Viitattu Puuronen A. Tutkiva nuorisotyö ammatillinen ja koulutuksellinen resurssi. Nuorisotutkimusseura Kommentti-verkkokanava, Viitattu Puuronen A. Nuorten terveys on sidoksissa sosiokulttuurisiin ryhmiin. Suomen Lääkärilehti 2009;11:

11 Ruottinen S, Rönnemaa T, Niinikoski H, Lagström H,Saarinen M, Pahkala K, Kaitosaari T, Viikari J, Simell O. Carbohydrate intake, serum lipids and apolipoprotein E phenotype show association in children. Acta Paediatr 2009;98: Tuomasjukka S, Kyllönen J, Ketola M, Lagström H, Aromaa M. Ravitsemusohjauksessa on huomioitava muutakin kuin suositukset - Toimivia työvälineitä lapsiperheen ruokakäyttäytymisen parantamiseen. Duodecim (painossa). Virtanen H., Salanterä S., Johansson K, Heikkinen K, Hiltunen A, Kaljonen A, Rankinen S, & Leino-Kilpi, H. A survey of patients personal expenditure related to ambulatory surgery. Ambulatory Surgery Journal 2009;15; Opinnäytteet: Turun yliopisto, psykologia 1. Impola. M. Isän raskaudenaikaiset mielikuvat lapsesta ja käyttäytymisen sensitiivisyys vuorovaikutuksessa lapseen. Pro gradu tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Knuts S. Äidin ei-toivottu raskaus -yhteys raskausajan masennukseen ja ahdistukseen. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Peltokallio L. Raskaudenaikainen ja raskauteen liittyvä ahdistus- yhteydet äidin sisäisiin työmalleihin tulevasta vauvasta? Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Mattila J. Raskaudenaikainen ja raskauteen liittyvä ahdistus hedelmöityshoitoja saaneilla ja luonnollisesti hedelmöittyneillä pariskunnilla. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Uusimäki M. Parisuhdetyytyväisyys ja yksinäisyys raskaana olevilla naisilla. Pro gradu - tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Saarinen H: Parisuhdetyytyväisyys raskauden aikana ja vauvan syntymän jälkeen. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, taloussosiologia 1. Laavainen H. Baby-shoppailullako kohti hyvää vanhemmuutta? Sijaiskuluttaminen ja kulutustottumusten muutos tulevien äitien keskuudessa. Pro gradu -tutkielma. Taloussosiologia, Markkinoinnin laitos. Turun kauppakorkeakoulu, Ainikkamäki AM.Lapsi kulutusorientaatioiden muuttajana? Pro gradu -tutkielma. Taloussosiologia, Markkinoinnin laitos. Turun kauppakorkeakoulu, Seminaariesitykset, yleisöluennot ja abstraktit: Ehrs, C. Lapset, nuoret ja politiikka seminaari. Oman elämänsä asiantuntijat: lasten ja nuorten ääni ja vaikuttaminen Varsinais-Suomessa ja Ruotsissa Haanpää, L. ja Ehrs, C. Experts of Their Own Lives: The Voice and Representation of Children and Young Adults. ESA European Society or European Societies? September, Lisbon, Portugal. 11

12 Haanpää, L. Environmental citizenship and citizen-consumer: Individual actor s role in the environmental question. ESA European Society or European Societies? September, Lisbon, Portugal. Haanpää L, Wilska, TA. Ethics in Family Consumption: A View from Finland. Consumer09, Edinburgh, Consumer Voice and Representation. Haanpää, L. Nuoret luupin alla: 6.- ja 9.-luokkalaisten osallisuus, toimijuus ja vaikutusvalta. Politiikan tutkimuksen päivät Tampereen yliopisto. Haanpää, L. Kestävä kuluttaminen. Studia Generalia -sarja syksyllä 2009: Kestävä kehitys puheenvuoroja turkulaisista korkeakouluista, Haanpää, L. Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston Kestävän kehityksen - opintokokonaisuuden tiimiopettaja. Haanpää, L. Turun kauppakorkeakoulun taloussosiologian aineen tuntiopettaja (kulutussosiologia, ympäristösosiologia). Lagström H. Ylipainoepidemia on pysäytettävä varhaislapsuudessa, mutta miten? 37. Valtakunnalliset Lääkäripäivät , Helsinki (kutsuesitys). Lagström H. Leipä miehen tiellä pitää, entä opiskelijan? Opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus -seminaari , Helsinki (kutsuesitys). Lagström H, Hakanen M, Pahkala K, Saarinen M, Niinikoski H. Persistence of overweight during adolescence: The STRIP study. 17th European Congress on Obesity. The Netherlands, (posteri) Lagström H. Lapsuusiän lihavuus kokemuksia STRIP projektista. Lastenlääkäripäivät , Turku (kutsuesitys) Lagström H. Lasten ylipainoepidemia on pysäytettävä, mutta miten? EU/InForm- hankkeen koulutuspäivä Seinäjoki (koulutusesitys) Lagström H. Lasten ruokavaliota ei suosituksilla korjata. SAPERE-hankkeen aloitusseminaari , Turku (koulutusesitys) Leppälä J. 19 th European Childhood Obesity Group Workshop. Ireland (posteri) Lähteenmäki M. Terveydenhoitajien näkemyksiä tutkimusyhteistyöstä. VSSHP äitiys ja lastenneuvola henkilökunnan koulutusseminaari , Turku Vaarno J. 19 th International Congress of Nutrition, Thailand (posteri) 12

Turun lapsi- ja nuoriso- tutkimuskeskuksen toimintakertomus 2007

Turun lapsi- ja nuoriso- tutkimuskeskuksen toimintakertomus 2007 Turun lapsi- ja nuoriso- tutkimuskeskuksen toimintakertomus 2007 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 1 2. Taustastrategiat 1 3. Tavoitteet ja tehtävät 1 4. Tutkimustoiminta vuonna 2007 3 5. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 2010 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 0 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus... 2 2. Tutkimustoiminta... 2 2.1. Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus...

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT 28.9.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Taustaa tutkimukselle Vuorovaikutus on turvallisen

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä 25.1.2007, päiv 8.1.2014,

Lisätiedot

TtM Heidi Reunanen ja Professori Eija Paavilainen Tampereen yliopisto

TtM Heidi Reunanen ja Professori Eija Paavilainen Tampereen yliopisto Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistaminen terveydenhuollossa. Riskinarviointityökalun käyttöönotto, moniammatillinen tuki ja koulutus hanke (2016 2018) TtM Heidi Reunanen ja Professori Eija Paavilainen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi Sote-näkökulma aluekehittämiseen Mari Niemi 30.11.2017 TKI ja maakuntauudistus Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKItoiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 11

Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 11 2011 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 11 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus... 2 2. Tutkimustoiminta... 2 2.1. Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus...

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Verkoston puheenvuorot

Verkoston puheenvuorot Verkoston puheenvuorot 15.11.2012 Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä Taustalla ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on lakisääteinen erityisopetuksen ohjaus-, tuki- ja kehittämistehtävä

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

SOTE palvelurakenneuudistus ajankohtaista. Arto Rautajoki, SONet BOTNIA Vaasa 11.6.2013. Ketterä moniosaaja 1

SOTE palvelurakenneuudistus ajankohtaista. Arto Rautajoki, SONet BOTNIA Vaasa 11.6.2013. Ketterä moniosaaja 1 SOTE palvelurakenneuudistus ajankohtaista kehitysjohtaja, Arto Rautajoki, SONet BOTNIA Vaasa 11.6.2013 Ketterä moniosaaja 1 SONet BOTNIAn VISIO 2015 SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen sosiaalisen

Lisätiedot

SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto romaniasiain suunnittelija

SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto romaniasiain suunnittelija SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA 29.5.2013 1 ROMPO Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2008 työryhmän valmistelemaan Suomen ensimmäistä romanipoliittista ohjelmaa. Päätöksen taustalla oli

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Yhteiskunnallinen eriarvoisuus - ohjelma n tutkimuspäivä 23.9.2013 Sakari Karvonen Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin Eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

KASPERI II hankekatsaus 6/2012

KASPERI II hankekatsaus 6/2012 KASPERI II hankekatsaus 6/2012 Yhteistä työskentelyä kevään aikana Hankekäynnit joka hankkeessa lähinnä arviointikysymyksiin liittyen Ohjausryhmätyöskentelyn kautta tukeminen / ohjaaminen Yhteiset tapaamiset

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Marina Congress Centre,

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Päivi Petrelius, erikoistutkija THL/Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke 2.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimukseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ Osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen 4.11.2008 klo 13 15.30 HYVINKÄÄ LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot