KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset lukien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset lukien"

Transkriptio

1 KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset lukien

2 11 Vuosiloman siirto 1 mom. Työkyvyttömyys Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman alkua. Viranhaltijalla/työntekijällä on vastaava oikeus loman tai säästövapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Muuttuneita 11 :n määräyksiä sovelletaan alkaen siitä riippumatta minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys. 2

3 13 Vuosilomapalkka 1 mom. Vuosiloman ja säästövapaan ajalta maksetaan varsinainen kuukausipalkka. Henkilö kuuluu kuukausipalkkaa saavien ryhmään, jos hän vuosilomansa alkaessa on kuukausipalkalla. Vuosilomapalkka määräytyy pääsääntöisesti lomallelähtöhetken eli ensimmäisen vuosilomapäivän varsinaisen palkan perusteella. Mikäli palkka kuitenkin muuttuu vuosiloman aikana (esimerkiksi yleiskorotuksen taikka tehtävän muutoksen takia) vuosilomapalkka muuttuu vastaavasti. 3

4 13 Vuosilomapalkka 2 mom. Mikäli viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet 1. lomanmääräytymisvuoden aikana tai 2. lomanmääräytymisvuoden päätyttyä ennen vuosiloman alkamista, päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloman vuosilomapalkan perusteena oleva kuukausipalkka määräytyy kertomalla lomallelähtöhetken täysi varsinaisen kuukausipalkka lomamääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla. 4

5 13 Vuosilomapalkka 2 mom. Pykälän 2 momentin määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan. Tätä ennen ansaitun vuosiloman vuosilomapalkka maksetaan 1 momentin mukaan. 5

6 13 Vuosilomapalkka 2 mom. Määräystä sovelletaan niissä tilanteissa, joissa työajan muutoksesta ja kuukausipalkan määrästä sovitaan työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikainen sairausloma tai osittainen hoitovapaa taikka muutoin työntekijän/viranhaltijan omaan pyyntöön perustuva osa-aikatyö Määräystä sovelletaan myös silloin kun viranhaltija/työntekijä osaaikaistetaan. Työajan lyhennyksenä toteutettavaan lomautukseen määräystä ei sovelleta, vaan vuosilomapalkka määräytyy 1 mom. mukaisesti. Vuosilomapalkka määräytyy 2 mom. mukaisesti sekä työajan lisääntyessä että vähentyessä ja palkan muuttuessa vastaavasti. Pelkästään tehtäväkohtaisen palkan (esim. yleiskorotukset, tehtävän vaativuuden tai hinnoittelukohdan) muuttuminen tai pelkästään työaikamuodon muutokset, esim. yleistyöajan muuttuminen toimistotyöajaksi, eivät johda 2 momentin soveltamiseen. 6

7 Esimerkki: Työaika ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana Viranhaltija/työntekijä on työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työajassa. Hänen keskimääräinen työaikaprosenttinsa on näin ollen (7*60 + 5*100)/ 12 = 76,7 %. Henkilön täysi (100 %) varsinainen palkka on /kk. Vuosilomapalkka lasketaan kuukausipalkasta, joka on 76,7 % *2.500 = 1.917,50 /kk, riippumatta siitä mikä henkilön työaikaprosentti on loman alkaessa. 7

8 Esimerkki: Työaika ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana Viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde on alkanut 1.5. eli on voimassa 11 kk lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Hänen työaikaprosenttinsa on kesäkuun 17. päivään saakka 60 % ja sen jälkeen 100 %. Hänen keskimääräinen työaikaprosenttinsa on näin ollen 1,57 kuukautta* 60 % (toukokuu 1kk + kesäkuun osuus 17/30 pv) + 9,43 *100 (kesäkuun osuus 13/30pv +heinä-maaliskuu 9 kk) / 11 = 94,3 %. Henkilön täysi (100 %) varsinainen palkka on /kk. Vuosilomapalkka lasketaan kuukausipalkasta, joka on 94,3 % *2.500 = 2.357,50 /kk, riippumatta siitä mikä henkilön työaikaprosentti on loman alkaessa. 8

9 PÄÄSÄÄNTÖ, nykyinen järjestelmä Työaika EI MUUTU (esim. kokoajan 60% tai 100%) Vuosilomapalkka = juokseva palkka LMV LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa 31.3 LMV LMV lomaa Kokoajan 60% VL-palkka: 60% / 100% mukaan (13 ) VL-palkka: 60% / 100% mukaan (13 ) VL-palkka: 60% / 100% mukaan (13 ) tai 100% 9

10 Työaika 100 % 60% Työaika muuttuu LMV14-15:n aikana Työaika 100%, muuttuu LMV 14-15:n aikana 60% Työaika 60% ei muutu LMV 15-16, eikä LMV 16-17:n aikana 1.4 LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa LMV16-17 LMV lomaa LMV:n keskimääräinen työaika% 80% Täysiaikainen 100% Osa-aikainen 60% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (80%) * täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (80%) * täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: lähtöhetken VARSP (60% täydestä VARSP) (13 1mom. ) 10

11 Työaika 60 % 100% Työaika muuttuu LMV14-15:n aikana Työaika 60%, muuttuu LMV 14-15:n aikana 100% Työaika 100% ei muutu LMV 15-16, eikä LMV 16-17:n aikana 1.4 LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa LMV16-17 LMV lomaa LMV:n keskimääräinen työaika% 80% Osa-aikainen 60% Täysiaikainen 100% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (80%) * täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (80%) * täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: lähtöhetken VARSP (100% täydestä VARSP) (13 1mom. ) 11

12 Työaika 100 % 80% 60% Työaika muuttuu LMV14-15:n ja 15-16:n aikana Työaika 100%, muuttuu LMV 14-15:n aikana 80% Työaika 80%, muuttuu LMV aikana 60% Työaika 60% ei muutu LMV 16-17, eikä LMV 17-18:n aikana 1.4 LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa LMV16-17 LMV lomaa LMV:n keskimääräinen työaika% 90% Täysiaikainen 100% Osa-aikainen 80% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (90%)* täysi VARSP (13 2mom.) LMV:n keskimääräinen työaika% 65% Osa-aikainen 60% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (90%)* täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (65%) * täysi VARSP (13 2mom.) 12

13 Työaika 60 % 80% 100% Työaika muuttuu LMV14-15:n ja 15-16:n aikana Työaika 60%, muuttuu LMV 14-15:n aikana 80% Työaika 80%, muuttuu LMV aikana 100% Työaika 100% ei muutu LMV 16-17, eikä LMV 17-18:n aikana 1.4 LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa LMV16-17 LMV lomaa LMV:n keskimääräinen työaika% 70% Osa-aikainen 60% Osa-aikainen 80% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (70%)* täysi VARSP (13 2mom.) LMV:n keskimääräinen työaika% 85% Täysiaikainen 100% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (70%)* täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (85%) * täysi VARSP (13 2mom.) 13

14 Työaika 100 % 80% 60% Työaika muuttuu LMV14-15:n ja 15-16:n aikana Työaika 100%, muuttuu LMV 14-15:n aikana 80% Työaika 80%, muuttuu LMV aikana 60% Työaika 60% ei muutu LMV 16-17, eikä LMV 17-18:n aikana 1.4 LMV LMV LMV lomaa LMV16-17 LMV lomaa LMV17-18 LMV lomaa LMV:n keskimääräinen työaika% 90% Täysiaikainen Osa-aikainen 100% 80% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (90%)* täysi VARSP (13 2mom.) LMV:n keskimääräinen työaika% 65% Osa-aikainen 60% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (65%)* täysi VARSP (13 2mom.) VL-palkka: lähtöhetken VARSP (60% täydestä VARSP) (13 1mom. ) 14

15 Työaika 100 % 60% Työaika muuttuu LMV14-15:n aikana, työntekijä pitää LMV14-15:n lomaa LMV14-15:n aikana LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa 31.3 LMV Täysiaikainen 100% LMV:n keskimääräinen työaika% 90% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (90%) *täysi VARSP Osa-aikainen 60% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (90%)* täysi VARSP (13 2mom.) 15

16 Työaika 100 % 60% Työaika muuttuu LMV14-15:n aikana, työntekijä pitää LMV14-15:n lomaa LMV14-15:n aikana LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa 31.3 LMV Täysiaikainen 100% VL-palkka: Ei tiedetä LMV:n laskentapohjaa! Minkä mukaan maksetaan (korjaus LMV:n myöhemmin) keskimääräinen työaika % 95% Osa-aikainen 60% VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (95%)* täysi VARSP (13 2mom.) Vuosilomapalkka korjataan, kun tiedetään LMV keskimääräinen työaikaprosentti. 16

17 Työaika 60 % 100% Työaika muuttuu LMV14-15:n aikana, työntekijä pitää LMV14-15:n lomaa LMV14-15:n aikana LMV LMV LMV lomaa LMV lomaa 31.3 LMV LMV:n keskimääräinen työaika% 65% Osa-aikainen VL-palkka: Ei tiedetä LMV:n laskentapohjaa! Minkä mukaan maksetaan (korjaus myöhemmin) VL-palkka: LMV:n keskimääräinen työaika% (65%)* täysi VARSP (13 2mom.) Täysiaikainen Vuosilomapalkka korjataan, kun tiedetään LMV keskimääräinen työaikaprosentti. 60% 100% 17

18 KVTES Vuosilomamääräykset

19 Lisätietoja KVTES Luku IV Vuosiloma Yleiskirje 13/2013: liitteet 4 ja 5 Yleiskirje 25/2011: liite 2 Keskeiset materiaaliset muutokset mm. vuosilomaluku/ B- taulukon poistaminen Yleiskirje 13/2007: Selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä KVTES yleinen osa/ paikallinen sopiminen: Ei voida sopia vuosiloman pituutta koskevista määräyksistä. 19

20 Lisätietoja Vuosilomalaki /162, mm: Säännösten pakottavuus Vuosilomapalkkalaskelma Vuosilomakirjanpito Poikkeaminen työehtosopimuksella Opas kuntatyönantajille: Paikallinen sopiminen kunta-alalla 20

21 KVTES/ Vuosiloma, esimiehille punaisella merkityt määräykset 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltamisala 2 Peruskäsitteet 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi 4 Työssäolon veroinen aika 5 Vuosiloman pituus 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa 7 Vuosiloman antaminen dia1312hnk-vuosilomamääräykset

22 8 Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen palvelussuhteen kestäessä 9 Viranhaltijoiden/ työntekijöiden kuuleminen 10 Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen 11 Vuosiloman siirto 12 Vuosiloman säästäminen 13 Vuosilomapalkka dia1312hnk-vuosilomamääräykset

23 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka 15 Lomapalkan määräytyminen eräissä tapauksissa 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä 17 Lomakorvaus asepalvelusta ja siviilipalvelusta suorittamaan lähtevälle dia1312hnk-vuosilomamääräykset

24 18 Lomaraha 19 Vuosilomapalkan ja lomarahan maksaminen 20 Opettajan sijaisena toimivan vuosiloma 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen dia1312hnk-vuosilomamääräykset

25 Peruskäsitteet (2 ) Lomanmääräytymisvuosi 1.4 alkava ja päättyvä ajanjakso Lomavuosi Se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi 2.5 alkava ja päättyvä ajanjakso Vuosilomapäivät 5 :n mukaan ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat vuosilomaa annettaessa 6 :n mukaan. Vuosiloma-aika Vuosiloma-ajaksi määrätty ajanjakso, johon voi sisältyä työpäiviä ja vapaapäiviä. 25

26 Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi, jonka aikana on 1) vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja 2) yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt vähintään 16 kalenteripäivää (lakko ja muu luvaton poissaoloaika vähennetään alkamis- ja päättymiskuukaudesta) Huom. Poikkeus lomakorvausta laskettaessa IV luku 16 2 mom. 26

27 Työssäolon veroinen aika (4 ) Ne työpäivät tai työtunnit jolloin henkilö on estynyt suorittamasta työtään ollessaan 1) vuosilomalla, 21 :n tai VLL 8 :n 2 momentin mukaisella vapaalla 2) sairauslomalla (ehdoton oikeus palkkaan) 3) erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, tilapäisellä hoitovapaalla tai pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi 4) lomautettuna enintään 30 kpv kerrallaan 5) opintovapaalaissa tarkoitetulla opintovapaalla, yhteensä 30 kpv lomanmääräytymisvuoden aikana 6) työn edellyttämää koulutusta varten virka-/ työvapaalla, enintään 30 kpv kerrallaan 27

28 Työssäolon veroinen aika... 7) oppisopimuksen edellyttämässä tietopuolisessa koulutuksessa (L 630/98) 8) ilman omaa syytä virantoimituksesta pidätettynä 9) muulla virka-/työvapaalla* enintään 30 kpv lomanmääräytymisvuoden aikana, jos tosiasiallista työssäoloa 22 työpäivää Huom: *myös 2)-, 5)- ja 6)-kohdat ylittävät ajat Työaikakorvauspäivät/työajan tasoittumispäivät eivät kerrytä vuosilomaa. Huom: Työssäolon veroisessa päivässä katsotaan olevan tunteja se määrä kuin niissä olisi ollut, mikäli tt/vh olisi ollut työssä. 28

29 Työssäolon veroinen aika ja vuorotteluvapaa: Esimerkki (1/3) Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleva toimistotyöaikaa tekevä henkilö on vuorotteluvapaalla Miten lomaa kertyy vuorotteluvapaalla olevalle ja miten ns. työssäolon veroiset päivät huomioidaan? Vuorotteluvapaasta katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi enintään 30 kalenteripäivää. Tällöin edellytyksenä on, että henkilö on ollut työssä 22 työpäivää lomanmääräytymisvuoden aikana. (katso 4 kohta 9). Ei siis riitä, että palvelussuhde on kestänyt sopimuskohdassa mainitun ajan. 29

30 Työssäoloveroinen aika ja vuorotteluvapaa: Esimerkki (2/3) Vuorotteluvapaa Lomanmääräytymisvuosi Lomanmääräytymisvuosi Lomanmääräytymisvuosi : Huhtikuu-toukokuu- kesäkuu-heinäkuu 2013 ovat täysiä lomanmääräytymiskuukausia. Aikaväliin (119 kpv) voidaan sijoittaa sekä em. vähintään 22 työpäivää että lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneet lomat. (Huom.: Työnantajan on huolehdittava siitä, että lomat pidetään.) Elokuu 2013 on täysi lomanmääräytymiskuukausi: Muuna työvapaana huomioidaan lomanmääräytymisvuoden ajalta enintään 30 kalenteripäivää. Näihin päiviin lasketaan (30 kpv). Elokuussa on siten 27 työssäolon veroista päivää, jos henkilö on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut normaalisti työssä 22 työpäivää ennen vuorotteluvapaalle jäämistä (ei esim. pelkästään vuosilomalla). Syyskuusta 2013 eteenpäin vuosilomia ei kerry. 30

31 Työssäoloveroinen aika ja vuorotteluvapaa: Esimerkki (3/3) Vuorotteluvapaa Lomanmääräytymisvuosi Lomanmääräytymisvuosi Lomanmääräytymisvuosi : Vuorotteluvapaa jatkuu huhtikuun 2014 loppuun. Huhtikuu on täysi lomanmääräytymiskuukausi. Koska henkilö on todennäköisesti lomanmääräytymisvuonna työssä vähintään 22 työpäivää, muuna työvapaana huomioidaan lomanmääräytymisvuoden ajalta enintään 30 kalenteripäivää. Näihin päiviin lasketaan (30 kpv). 31

32 Vuosiloman pituus (5 ) 1. Täydet lomanmääräytymiskuukaudet 3 2. Työkokemuslisään oikeuttava palvelusaika (myöhemmin TKL) 15v/10v/5v palveluksessa olleelle palvelussuhteen jatkuessa keskeytymättä se aika, joka on mennessä kertynyt vanhojen vuosilomamääräysten mukaan (5 2 mom. 1 kohta) 3. Palvelussuhteen pituus Onko palvelussuhde jatkunut yhtäjaksoisesti 6 kuukautta lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä? Yhtäjaksoisen palvelussuhteen pituus (vähintään 1 v) 32

33 Vuosilomien enimmäismäärät (5 2 mom.) 1) 38 vuosilomapäivää vähintään 15 v / TKL oikeuttavaa palvelusaikaa 2) 30 vuosilomapäivää vähintään 10 v / TKL oikeuttavaa palvelusaikaa 3) 28 vuosilomapäivää vähintään 1 v ao. työnantajan palvelussuhteessa tai vähintään 5v TKL oikeuttavaa palvelusaikaa 4) 23 vuosilomapäivää muissa tapauksissa 33

34 Vuosiloman pituus Palvelussuhteen pituus Työkokemuslisään oikeuttava aika Täydet lomanmääräytymiskuukaudet / Vuosilomapäivät alle 1 v 0 v v 6 kk 1 v 5 v v 10 v 30 6 kk 15 v

35 Vuosilomaluku Taulukkoa B ei ole enää KVTES vuosilomaluvussa Jäljelle jäi KVTES vuosilomaluvun taulukoissa A olleet vuosilomapäivät Loman pituuteen ei enää vaikuta se, onko viranhaltija/ työntekijä työssä lomavuoden lomakaudella. Lomakorvaus määräytyi aikaisemmin B-taulukoiden vuosilomapäivien mukaan muutoksen jälkeen: lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä maksetaan 5 :n 2 momentin 1-3 kohdan taulukoiden mukaisista pitämättömistä vuosilomapäivistä (ns. vanhat A-taulukot). 35

36 Vuosilomapäivien kuluminen (6 ) 1. Pääsääntö Työpäivät (6 :n 1 mom.) keskimäärin 5 työpäivää / vko Vuosilomapäivä ovat ne vuosiloma-aikaan sisältyvät päivät, jotka ilman vuosilomaa olisivat säännölliseen työaikaan kuuluvia työpäiviä Huom. täydentävä määräys ( 6 4 mom.) kun vuorokautisen säännöllisen työajan pituus vaihtelee yli 3 tuntia Kuinka lasketaan keskimääräisten työpäivien lukumäärä/viikko? säännölliseen työaikaan kuuluvat työpäivät = tp työaikaa lyhentävät arkipyhät = tp vapaa-aikakorvauspäivät = tp yövuoro = 1 työpäivä Huom. Jos kalenteriviikon kaikki työpäivät (esim. ma pe) ovat vuosilomapäiviä, loma-ajaksi voidaan määrätä koko kalenteriviikko. 36

37 Vuosilomapäivien kuluminen 2. Jaksotyön ennalta tiedetty keskeytys (vuosiloma) Kun työaika suunniteltu keskeytyneen jakson mukaan, myös osaaikaiset vrt. työaikaluku 16 :n 3 mom. täysi kalenteriviikko = 5 vuosilomapäivää vajaa kalenteriviikko taulukko Vuosiloma-aika kalenteripäivinä Vuosilomapäivät 1 1, Vuosiloma-aikaan sisältyvä työaikaa lyhentävä arkipyhä ei kuluta vuosilomapäiviä. Yllättävä keskeytys tai ns. muodollinen jaksotyö pääsääntö tai 6 :n 3 mom. 37

38 Jaksotyön ennalta tiedetty keskeytys vuosilomissa (6 2 mom.) Vuosiloma kalenteripäivinä Vuosilomaksi luettavia päiviä Loman ulkopuoliset päivät Työtunnit ko. viikolla ,5 (1 tai 2) Vuosiloma-aikaan sisältyvä työaikaa lyhentävä arkipyhä ei kuluta vuosilomapäiviä 38

39 Vuosilomapäivien kuluminen tavanomaisuudesta poikkeavissa työaikajärjestelyissä 6 3 mom. Säännöllisen työajan työpäiviä kalenteriviikossa keskimäärin vähemmän tai enemmän kuin 5 Vuosiloma-aikaan sisällytetään työ- ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin muutoinkin. 1. Täydellä kalenteriviikolla 5 vuosilomapäivää. 2. Vajaalla kalenteriviikolla vuosilomapäiviä ma pe. 3. Jos la ja/tai su olisivat olleet työpäiviä, nekin ovat vuosilomapäiviä, vajaalla viikolla, enintään kuitenkin 4. Vuosiloma-aikaan sisällytettävät normaalit työpäivät (ilman vuosilomaa olisivat työpäiviä) saadaan laskentakaavasta: Kalenteriviikon keskimääräiset työpäivät 5 x vuosilomapäivät 39

40 Esimerkki 1 (6 :n 3 momentti) Osa-aika eläkkeellä. Työaika 55 %. Yleistyöaika. Joka toinen viikko työssä 5 työpäivää (ma pe). Vuosilomapäiviä 38. Vuosiloma-aikaan sisällytetään 19 normaalia työpäivää. 2,5 X 38 = 19 5 Lomakausi: työpäiviä 10, Talvikausi: työpäiviä 9, vuosilomapäiviä 24 vuosilomapäiviä 14 vapaavk työvk vapaavk työvk vapaavk työvk vapaavk työvk 5 tp 5 tp 5 tp 4 tp to pe juhannusaatto loma loppuu 40

41 Vuosilomapäivien kuluminen Vuosiloma-aikaan sisältyvä työaikaa lyhentävä arkipyhä ei kuluta vuosilomapäiviä. Huom: Täydentävä määräys 6 4 mom: Vuorokautisen säännöllisen työajan pituus vaihtelee yli 3 tuntia. Määräys ei koske 6 2 mom. tilanteita 41

42 Esimerkki 1 (6 ) Esimerkkihenkilön vuosiloman pituus on 38 vuosilomapäivää työaika 55 % ja hän tekee työtä joka toinen viikko (eli keskimäärin 2,5 työpäivää viikossa). Miten toimitaan, jos henkilö siirtyy osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön (tai päinvastoin)? Lomaan on sisällytettävä työ- ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin niitä muutoinkin on (2,5/5x38= 19). Vuosiloma-aikaan eli 38 vuosilomapäivään sisällytetään 19 työpäivää. Loma pidetään esimerkiksi: kesäloma (jona aikana kuluu 25 vuosilomapäivää ja 15 työpäivää) ja talviloma (jona aikana kuluu 13 vuosilomapäivää ja 4 työpäivää). 42

43 jatkuu Jos henkilö siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön, hänen jäljellä oleva lomansa annetaan em. mukaisesti (kts. myös 6 3 mom.). Jos henkilö vastaavasti siirtyy osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön lomat määräytyvät pääsäännön eli 1 mom. mukaisesti. 43

44 jatkuu Jos taas osa-aikaisen työntekijän (joka toinen viikko työviikko) työaika muuttuu lukien kokoaikaiseksi ja hänen lomaoikeutensa on 28 vuosilomapäivää, josta on pidetty 20 ennen 1.1 (4 viikon loma): Osa-aikaisuuden aikana lomapäivät ovat kuluneet em. mukaisesti eli (2,5/5x20=10) loma-aikaan 20 vuosilomapäivää on sisällytetty 10 työpäivää. Kokopäiväiseen työhön siirtymisen jälkeen 1.1.lukien vuosilomapäiviä ovat ne vuosiloma-aikaan sisältyvät päivät, jotka ilman vuosilomaa olisivat säännölliseen työaikaan kuuluvia työpäiviä. Loma voidaan myöntää esim. ajalle ma 11.1-ke (8 työpäivää, joihin sisältyy 8 vuosilomapäivää). 44

45 Esimerkki: Jaksotyö, osa-aikainen 50 %, arkipyhä, vuosiloma Työtä tehdään 3 vko työaikajaksossa: Ma su 7.4, , Työaika 114,75:2=57,38 eli 57 h 23 min. Vuosiloma ma 1.4- ti Huom: ma 1.4. on arkipyhä Vuosiloma-aika kuluttaa vlp yhteensä 5,5 (5 1 ap +1,5) Henkilölle jää tehtäväksi säännöllistä työaikaa ko. jaksolla 50 % x ( ,25)= 50 % x 66,25= 33,16 h. Tämä tuntimäärä suunnitellaan keskeytyksen ulkopuolisille päiville henkilölle työpäiviksi ja -vuoroiksi siten kuin työpaikan toiminta edellyttää. 45

46 Vuosiloman antaminen (7 ) Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana, elleivät työnantaja ja työntekijä/viranhaltija sovi vuosiloman ajankohdasta ja jakamisesta (ks. jäljempänä 8,). 46

47 Vuosiloman antaminen (7 ) A. Työnantaja määrää loman ajankohdan Vähintään 20 vuosilomapäivää kuitenkin vähintään 65 % annettava lomavuoden lomakautena (kesäloma) ja muu osa (talviloma) viimeistään seuraavan vuoden lomakauden alkuun (30.4.) mennessä kesäloma talviloma Vähintään 25 vuosilomapäivän pituisesta lomasta on annettava 5 lomapäivää lomakauden ulkopuolella (alle 25 vlp on annettava 20 vlp ylittävä määrä). Vuosilomaa ei saa määrätä ilman työntekijän/viranhaltijan suostumusta äitiys- tai isyysvapaan ajalle. Kesä- ja talviloma annetaan yhdenjaksoisena, ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa yli 10 vuosilomapäivän loman osaa, yhdeksi tai useammaksi osaksi. 47

48 Vuosiloman antaminen B. Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija sopivat palvelussuhteen kestäessä loman ajankohdasta ja jakamisesta (8 ) Ajankohta: a) Loman sijoittamisesta ajanjaksolle: sen kalenterivuoden alku, jolle lomakausi sijoittuu (eli lomavuosi) seuraava vuosi lomavuosi b) Ta ja vh/tt voivat sopia 10 vuosilomapv. ylittävän vuosiloman osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä. 1.1 lomavuosi (10 vlp ylit.osa) c) Jos palvelussuhde päättyy ennen kuin työntekijällä muutoin (7 1 ja 2 mom.) olisi oikeus pitää vuosilomaa ta ja tt/vh voivat sopia palvelussuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä palvelussuhteen kestäessä. 48

49 Vuosiloman antaminen B. Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija sopivat palvelussuhteen kestäessä loman ajankohdasta ja jakamisesta (jatko) Jakaminen: a) Ta ja vh/tt voivat sopia 10 vuosilomapv. ylittävän vuosiloman osan pitämisestä yhdessä tai useammassa jaksossa. (Esim. lomaa ei ole pakko pitää kesällä.) b) Ta ja vh/tt voivat vh:n/tt:n aloitteesta kirjallisesti sopia 20 lomapäivän ylittävän enintään 5 lomapäivän pituisen vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana. 49

50 Esimerkki 1, 8 :n mukaisesta loman antamisesta: Henkilön palvelussuhde on sovittu ajalle Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että tt pitää lomiaan alkavalla lomavuodella. (8 1-2 mom.) Vähintään 10 vlp annetaan yhdenjaksoisena 50

51 Esimerkki 2, 8 mukaisesta loman antamisesta: Palvelussuhde Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että henkilö pitää lomiaan myös ennen , kunhan loma on ehditty ansaita. (8 1 ja 3 mom.) Vähintään 10 vlp annetaan yhdenjaksoisena 51

52 Esimerkki 3, 8 mukaisesta loman antamisesta: Henkilö jää eläkkeelle Lomanmääräytymisvuoden lomia voidaan pitää myös syksyllä

53 Vuosiloman säästäminen (12 ) 15 vuosilomapäivää ylittävän osan kultakin lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemistaan vuosilomapäivistä pidettäväksi vuosiloman lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen mikäli asiasta sovitaan annetaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan sopimana aikana tietyissä tilanteissa korvaus pitämättömistä päivistä. 53

54 Säästövapaa/ korvaus pitämättömistä päivistä Työajan muuttuessa olennaisesti tai Viranhaltijan/ työntekijän joutuessa toistaiseksi lomautetuksi 54

55 11 Vuosiloman siirto 1 mom. Työkyvyttömyys Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman alkua. Viranhaltijalla/työntekijällä on vastaava oikeus loman tai säästövapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Muuttuneita 11 :n määräyksiä sovelletaan alkaen siitä riippumatta minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys. 55

56 Työkyvyttömyyden johdosta siirretyn loman antaminen a) siirretty kesäloma: Lomakauden loppuun mennessä, jollei se ole mahdollista, lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana so mennessä. Jos ei mahdollista mennessä, koska työkyvyttömyys edelleen jatkuu, maksetaan lomakorvaus, jolleivät ta ja vh/tt sovi loman antamisesta (ks. edellä toisin sopiminen). b) siirretty talviloma: Ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua tai ellei se mahdollista, seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos ei mahdollista seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, koska työkyvyttömyys edelleen jatkuu, maksetaan lomakorvaus. 56

57 Vuosiloman siirtäminen tai keskeyttäminen (11 ) Ei ole enää mahdollisuutta muuttaa painavasta syystä työntekijän tai viranhaltijan loman ajankohta uusi vuosilomalaki ei salli TES/VES:lla toisin sopimista. Viranhaltijan loman siirtäminen ja keskeyttäminen on mahdollista, mutta vain laissa mainituin perustein: a) tarpeellista julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä, taikka b) välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 57

58 Vuosiloman antaminen xx xx I vuosi Y YY II vuosi 1. Työnantajan määräämänä. Kesäloma kausityöntekijän työssä Sopimalla 3. Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyt kesäloma 2.5..kesäloma a) ensisijaisesti b) toissijaisesti c) jos ei voida antaa X mennessä: lomakorvaus* talviloma vuosiloma pv ylittävä osa mennessä talviloma a) ensisijaisesti b) toissijaisesti c) jos ei voida antaa Y mennessä: lomakorvaus *jolleivät ta ja vh/tt IV luvun 8 :n mukaisesti sovi loman antamisesta Huom. Vuosiloman säästämistä (12 ) ei otettu huomioon tässä

59 VL ajankohta, kuuleminen (9 ) ja ilmoittaminen (10 ) Ta:n on selvitettävä henkilöstölle tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat periaatteet. vh:lle/tt:lle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Ta:n on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta. ta:n määrätessä loman ajankohdan, on siitä ilmoitettava mikäli mahdollista kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkamista. 59

60 Siirtyminen toiseen tehtävään (1 5 mom.) Jos vh/tt siirtyy saman työnantajan palveluksessa välittömästi palvelussuhteesta toiseen: Hänellä on oikeus vuosilomaan ko. luvun mukaisesti myös kulumassa olevan lomanmääräytymisvuoden siirtymistä edeltävältä ajalta. Samoin, kun henkilö siirtyy toisen kunta-alan sopimuksen piiristä KVTES:n piiriin) 60

61 Sopimus vuosilomaetuuksien siirtämisestä (1 6 mom.) Sovittaessa uudesta työsuhteesta tai päätettäessä uuden viranhoitomääräyksen antamisesta ennen palvelussuhteen päättymistä, työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosilomaetuudet annettaviksi seuraavan palvelussuhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. 61

62 Esimerkki 1 (1 6 mom.) Palvelussuhteet ja Ensimmäisen palvelussuhteen aikana voidaan sopia, että lomat siirretään pidettäväksi toisen palvelussuhteen aikana. 62

63 Huom. HE vuosilomalaiksi 18 ja KT:n yleiskirje 13/2007 (liite 7): Sopimus siirtämisestä merkitsee, että kahdesta tai useammasta eri palvelussuhteesta kertyneet vuosilomaetuudet kerätään yhteen ja annetaan seuraavan palvelussuhteen aikana= noudattaen vuosiloman antamista samoin kuin vuosilomapalkan ja lomakorvauksen maksamista koskevia määräyksiä. 63

64 Useat samanaikaiset palvelussuhteet (IV luku 1 4 mom.) Jos viranhaltija/työntekijä on samanaikaisesti samaan kuntaan/ky:ään useassa palvelussuhteessa, katsotaan nämä yhdeksi palvelussuhteeksi vuosilomaetuja annettaessa. 64

65 Lomaraha (18 ) Jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti 1) 6 %, pisin loma 2) 5 %, vähintään 1 vuoden palvelussuhde tai 5 v, TKL 3) 4 %, muut tapaukset. Pääsääntö: perusteena heinäkuun varsinainen palkka. 65

66 Lomaraha Poikkeuksia pääsäännöstä: Heinäkuun aikana palkaton virantoimituksen/työssäolon keskeytys tai osapalkkainen sairausloma. lomaraha sen kuukausipalkan mukaan, jonka ao. hlö olisi koko heinäkuun virantoimituksessa/työssä ollessaan ansainnut. Palvelussuhde päättynyt ennen heinäkuun palkanmaksuajankohtaa. palvelussuhteen päättymistä edeltävän täyden kalenterikuukauden varsinaisesta palkasta, kuukausipalkasta tai josta tältä kuukaudelta ei ole maksettu palkkaa taikka tällaista kuukautta ei ole siitä kk-palkasta, jonka ao. hlö olisi mainitun kuukauden palvelussuhteessa ollessaan ansainnut. 66

67 Lomarahaa ei makseta (18 3 mom.) Lomalta tai sen osalta, jos viranhaltija/työntekijä on välittömästi ennen loman tai sen osan alkamista tai välittömästi loman tai sen osan päätyttyä ollut 1. lakossa tai 2. muuten virantoimituksesta/työstä poissa luvattomasti tai ilman pätevää syytä. Lomarahaa ei myöskään makseta lomakorvaukseen 3. jos viranhaltija/työntekijä jättää irtisanomisajan noudattamatta, 4. Viranhaltija on pantu viralta, 5. viranhaltija/työntekijä purkaa määräaikaisen palvelussuhteen tärkeän syyn sitä vaatimatta tai 6. palvelussuhde puretaan tai työsuhde purkautuu. Soveltamisohje Vähennettävän lomarahan määrä lasketaan kaavasta: Loman osaan sisältyvät vuosilomapäivät Taulukon A mukainen vuosiloman pituus x Lomarahan kokonaismäärä 67

68 Lomarahan vaihto vapaaksi Ei voida vaihtaa vapaaksi ilman paikallista sopimusta (vrt. lääkärisopimus) Kuntatyönantaja 2/2009 TT 2007:17 Esim: lomarahan ja vapaan vaihtosuhde, lomanaikaisten sairastumistilanteiden käsittely, kysymys vapaapäivien rinnastamisesta työpäiviin, vapaan pitämiselle asetettava takaraja, palvelussuhteen päättyminen ennen vapaan pitämistä 68

69 Oikeus vapaaseen (KVTES IV 21 ) Työntekijällä, joka sopimuksen ja viranhaltijalla, joka viranhoitomääräyksen mukaan työskentelee siten, että hänelle ei kerry yhtään täyttä lomanmääräytymiskuukautta on oikeus halutessaan saada vapaata 2 apv kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut palvelussuhteessa. Vuosilomakorvaus 9/11,5 % työssäoloajan palkasta + lisäykset saamatta jääneestä palkasta erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa-ajalta, ( lyhyt lista ) tai em. ajoilta mahdollisesti maksettu palkka. Työntekijän/ viranhaltijan on ilmoitettava työnantajalle halustaan pitää vapaata ennen lomakauden alkua. Vapaan antamisessa noudatetaan soveltuvin osin loman antamista koskevia säännöksiä. 69

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014

KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014 1 KVTES LUKU IV VUOSILOMA Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltaminen viranhaltijan/työntekijän vuosiloma määräytyy tämän

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

Pöytäkirjamerkintä. Soveltamisohje

Pöytäkirjamerkintä. Soveltamisohje LUKU 4 VUOSILOMA Yleiset määräykset LUKU 4. A VUOSILOMA YLEISET MÄÄRÄYKSET 69 Vuosilomaluvun soveltamisala ja oikeus vuosilomaan 1 mom. Vuosilomaoikeus Työntekijällä on oikeus vuosilomaan tämän luvun määräysten

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltamisala (1

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE V/2/2015 27.4.2015 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

93 Työssäoloon rinnastettava poissaoloaika Täyttä lomanmääräytymiskuukautta määritettäessä työssäolopäivien ja työssäolotuntien veroisia ovat ne työpäivät ja työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Vuosilomat-koulutus 3.3.2011. Heidi Lassila Eija Mallenius

Vuosilomat-koulutus 3.3.2011. Heidi Lassila Eija Mallenius Vuosilomat-koulutus 3.3.2011 Heidi Lassila Eija Mallenius 3.3.2011 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen työehtosopimus voimaan 1.3.2010 Rakenne muuttunut merkittävästi: vuosilomalaista

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Loma-aikaa ja lomapalkkaa koskevat pykälät ja määräykset löytyvät

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus Vuosilomalaki 18.3.2005/162 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20050162. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

VUOSILOMAT

VUOSILOMAT LIITE 4 VUOSILOMAT 2.5.2011-30.4.2012 Seuraavana kerrotaan vuosilomien ansainnan ja antamisen keskeiset periaatteet kaupan alalla. Vuosilomat määräytyvät vuosilomalain ja kaupan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä vuosilomalaiksi ja eräiksi

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien)

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) Juhani Salonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosiloman ansainta ja työssäolopäivien veroiset päivät...1 2. Lomakausi, talviloma ja loman antaminen...4

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

18.3.2005/162. Vuosilomalaki 18.3.2005/162. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

18.3.2005/162. Vuosilomalaki 18.3.2005/162. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 11 27/05/2011 11:45 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2005» 18.3.2005/162 18.3.2005/162 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vuosilomalaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimussihteeri 2 SISÄLTÖ 1. VUOSILOMAN ANSAINTA 3 1.1 Loman pituus 3 1.2 Työssäolon veroinen aika 3 1.3 Vuosilomavapaa 4 2. LOMAN ANTAMINEN 5 2.1 Säästövapaa

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU Suomi-KVTES-suomi Eero Perosvuo Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimusasiantuntija 2 VUOSILOMA KIINTEISTÖPALVELUALALLA Opas perustuu 1.4.2005 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimusmääräyksiin.

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

1. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa

1. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa Uutiskirje (1/7) 21.6.2016 AJANKOHTAISIA VUOSILOMAKYSYMYKSIÄ Vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleiden muutosten vuoksi olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen keskeiset muutokset koskien työkyvyttömyyteen

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS 2009 1 Sisällysluettelo 1. Vuosiloman käsitteitä 3 Lomanmääräytymisvuosi (lmrv) 3 Lomanmääräytymiskuukausi 3 Lomakaudet 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi/14-päivän

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula VUOSILOMALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 20167 www.dlapiper.com 2015 0 Vuosiloma Keskeisiä käsitteitä lomavuosi kalenterivuosi, jonka vuosilomasta on kysymys lomanmääräytymisvuosi 1.4.-31.3.

Lisätiedot

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset sisältö kunnallinen henkilöstö työaikamuodoittain 2013... 3 Muuttuvat asiat... 4 Mikä esimerkiksi pysyy ennallaan... 4 Työhyvinvointi... 5 Ergonominen työvuorosuunnittelu...

Lisätiedot

TTES:n muuttuneet määräykset

TTES:n muuttuneet määräykset Yleiskirjeen 15/2007 liite 4 TTES:n muuttuneet määräykset Yleinen osa... 2 2 Paikallinen sopiminen... 2 3 Työsuhteen alkaminen... 2 4 Työntekijän lomauttaminen... 3 5 Osa-aikaistaminen ja työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 7.11.2013, päiv. 31.3.2015 (uusi 20 :n 4 mom.)

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 7.11.2013, päiv. 31.3.2015 (uusi 20 :n 4 mom.) 1(14) VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 7.11.2013, päiv. 31.3.2015 (uusi 20 :n 4 mom.) 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen sekä koko- että osa-aikaisten virkamiesten

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2015 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166. Vuosilomalaki. N:o 162. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166. Vuosilomalaki. N:o 162. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166 SISÄLLYS N:o Sivu 162 Vuosilomalaki... 591 163 Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta... 602

Lisätiedot

Yliopistojen uusi työehtosopimus

Yliopistojen uusi työehtosopimus Yliopistojen uusi työehtosopimus Yleiset 19.5.2010 1 Työehtosopimuksen yleiset Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen piirissä koko yliopiston henkilöstö lukuun ottamatta henkilöitä, jotka yliopisto on nimennyt

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 51/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia. Pykälää työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2016

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2016 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2016 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 305/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, aluksissa annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 305/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, aluksissa annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 305/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS HENKILÖSTÖOSASTO OHJE VM/347/ /2009

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS HENKILÖSTÖOSASTO OHJE VM/347/ /2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 18.3.2009 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE VM/347/00.00.00/2009 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Terveyspalveluala. Vuosilomaopas

Terveyspalveluala. Vuosilomaopas Terveyspalveluala Vuosilomaopas Sisällys Sisällys... I 1. Vuosiloman käsitteitä... 1 2. Vuosiloman ansainta... 3 3. Vapaan kertyminen... 8 4. Vuosiloman antaminen... 10 5. Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyystapauksissa...

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan. vuosilomaopas

Kiinteistöpalvelualan. vuosilomaopas 1 Kiinteistöpalvelualan vuosilomaopas 2 KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS I. MÄÄRITELMIÄ... 3 II. VUOSILOMAN PITUUS... 3 1. Lomapäivien määrä (VLL 5 )... 3 2. Täysi lomanmääräytymiskuukausi (VLL 6 )...

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1. Loman ansaitseminen 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Lomanmääräytymisvuosi 1 1.3 Lomanmääräytymiskuukausi 14 päivän säännön mukaan 1 1.4

Lisätiedot

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 1 Medialiitto Teollisuusliitto 27.11.2017 Media- ja painoalan työntekijöiden TES 5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 5.1 VUOSILOMA 5.1.1 Vuosiloman määräytyminen 1. Työntekijä ansaitsee kaksi päivää vuosilomaa jokaiselta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/711/ /2014 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/711/ /2014 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 20.3.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/711/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/34/ /2017 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/34/ /2017 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 9.1.2017 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/34/00.00.00/2017 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Sisällys. 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4. 2 Vuosiloman ansainta... 5. 3 Vuosilomapalkka... 10. 4 Lomakorvaus... 14

Sisällys. 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4. 2 Vuosiloman ansainta... 5. 3 Vuosilomapalkka... 10. 4 Lomakorvaus... 14 Vuosilomalaki Sisällys 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 2 Vuosiloman ansainta... 5 Vuosiloman pituus ja ansaintasäännöt... 5 Täysi lomanmääräytymiskuukausi... 6 Vuosilomaa vastaava vapaa... 8 3

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot